Sie sind auf Seite 1von 6

&

&
V
?
b
b
b
b
4
4
4
4
4
4
4
4
Soprano I & II
Alto I & II
Tenor I & II
Baixo I & IIRich te mich,Rich te mich,
f
f
Con moto

.

Gott, und
.


Gott, und
fh re mei ne
fh re mei ne

Sa che wi der das

Sa che wi der das

un hei li ge

J

un hei li ge
- - - - - - - -
- - - - - - - -
&
&
V
?
b
b
b
b
6


und er
#


und er

w
Volk,
w
Volk,
p
p
p
p
.

j

j

ret te mich von den


.

J
#
J

.
j

j

ret te mich von den


.
J

J

w
w


fal schen und

#

fal schen und


w
wb sen Leu

#


#
b sen Leuw
w
. #
U

ten.
.
.
U

ten.
.

.
U

j

Denn
.

U

J

Denn
f
f
- - - - -
- - - - -
DREI PSALMEN
fr Chor und Solostimmen
Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809 - 1847)
Fr den Domchor zu Berlin (1843)
Op. 78, n2
Fernando G. Jcome
Grupo Vocal "Slo Voces"
www.solovoces.com"
Psalm 43: Richte mich, Gott
1 Xlgame, oh Deus, e defende a mia causa; lbrame de xente impa, e do home enganoso e inicuo.
2 Pois que ti es o Deus da mia fortaleza, por que me refugaches? Por que andarei enloitado pola opresin do inimigo?
3 Enva a ta luz e a ta verdade; estas guiaranme; Conduciranme ao teu santo monte, e s tas moradas.
4 Entrarei ao altar de Deus, ao Deus da mia alegra e do meu gozo; E louvareite con arpa, oh Deus, Deus meu.
5 Por que te abates, oh alma mia, e por que te turbas dentro de min?
Espera en Deus; porque anda hei de louvalo, salvacin mia e Deus meu.
&
&
V
?
b
b
b
b
11du bist derdu bist der


Gott, du


Gott, du

bist der Gott mei ner

bist der Gott mei ner

Str ke; wa rumver

Str ke; wa rumversts sest dusts sest du


Wa rum


Wa rum

w
mich?
w
mich?
p
p
p
p
-
-
- - - - -
- - - - -
&
&
V
?
b
b
b
b
17

j

ls sest du mich so
b
J


ls sest du mich so

J

w
w
.
j

trau rig geh'n,
. b
J


.
j


trau rig geh'n,
.
Jwenn mein Feind mich

n
b
wenn mein Feind mich


w
w
w
drngt?
w
U
w
drngt?
w
U
w
U
w
U


Sen de dein


Sen de dein

f
f
- -
- -
-
-
&
&
V
?
b
b
b
b
22

Sen de dein


Sen de dein


w
Licht
w
w
Licht
w
f
f
w
Licht
w
w
Licht
w

und dei neund dei ne


und dei ne


und dei ne


Wahr heit,


Wahr heit,Wahr heit, dassWahr heit, dass

dass sie mich
dass sie michsie mich lei
sie mich lei

lei ten


lei
lei
ten
- - - -
- - - -
- - -
- -
-
- - -
2 - Richte mich, Gott
&
&
V
?
b
b
b
b
27

ten zu dei nemten zu dei nemzu dei nem
ten zu
zu
dei
dei
nem
nem


hei li gen Ber


hei li gen Ber

j


hei li gen Ber


hei li gen Ber

Jge, und zu
ge, und zu
ge, und zuge, und zu
dei ner


dei nerdei ner
dei ner
- - - - -
- - - - -
- - - - -
-
-
- - - -
&
&
V
?
b
b
b
b
8
3
8
3
8
3
8
3
31Woh nung, und zu
Woh nung, und zu
Woh nung, und zu

#


Woh nung, und zu


dei ner Woh

dei ner Woh

dei ner Woh
dei ner Woh


. .
U

nung.
. . #
. .

U

nung.
. .
. .
U
j

nung. Dass
. . #
J

. .
U
j

nung. Dass
. .
J

F
F

j
J

ich hin ein


J

J
J

ich hin ein


Andante

.
j

ge he zum
.
J

ge he zum
- - -
- - -
- - - - -
- - - - -
&
&
V
?
b
b
b
b
36

Al tar
J

Al tar

Got tes,

Got tes,

zu dem
J

zu dem

j
#
Dass
J

Dass
J

.
Gott,
.

Gott,
F
F
j
#
j

ich hin ein


J

ich hin ein


J

.
.

.
j
#
r

ge he zum
.
J

.
j

ge he zum
.
J

.
.

j
#
j

Al tar

Al tar
J

.
.

- - -
- - -
- -
- -
3 - Richte mich, Gott
&
&
V
?
b
b
b
b
43
#
j

Got tes,

Got tes,

n
j

zu dem

zu dem

.
.

.
Gott,
.
.

Gott,
.
#
j

der
J

der
j

mei ne

mei ne

.
J

Freu de und
.
J

Freu de und
S
S

Won ne

Won ne

j

der
J

der
J

ist,
.
ist,
cresc.
cresc.
-
-
- - -
- - -
&
&
V
?
b
b
b
b
50

mei ne

J
n

mei ne

.
j

Freu de und
J

Freu de und
J

Won ne

J
n

Won ne

.
.
ist,
.
.

ist,
.

und dir,

und dir,
f
f

Gott, auf der


J

Gott, auf der

.

j

Har fe
.

Har fe

dan ke, mein


J

dan ke, mein

und dir,
J
#
J

und dir,
J

.
Gott,
.

Gott,
f
f
- - -
- - -
- -
- -
&
&
V
?
b
b
b
b
58
j

Gott, auf der


J

J
#
J

Gott, auf der


J

.
.

. #

j

Har fe

J
#

Har fe
.

dan ke, mein


J

J
n
J

dan ke, mein


J

.
.

.
Gott,
.
.

Gott,
.
#

und dir,
J

dir
.

dir

Gott, auf der


J

J
J

dir
.

dan
.dan

Har fe

dan


j
#
ke, mein

ke, mein

.
dan
.

ke, mein
- - -
- - -
- -
-
4 - Richte mich, Gott
&
&
V
?
b
b
b
b
65

Gott, dir,

Gott, dir,

ke, dir,

Gott, dir,

p
p
p
p
j

Gott auf der


J

Gott auf der


J

Gott auf der


J

Gott auf der


J

Har fe

Har fe

b
j

Har fe

Har fe

dan ke, mein


J

dan ke, mein


J

dan ke, mein


J

dan ke, mein


J

Gott, dir,

Gott, dir,
n
J

#
j

Gott, dir,

n
j

Gott, dir,

Gott auf der


J
#
J

j
#
j

Gott auf der


J

j
n
j

Gott auf der


J

Gott auf der


J

dim.
dim.
dim.
dim.

Har fe
n
J

n
j

Har fe

n
j
b
Har fe

Har fe

- - -
- - -
- - -
- - -
&
&
V
?
b
b
b
b
n
#
#
n
#
#
n
#
#
n
#
#
4
4
4
4
4
4
4
4
72
j

dan ke, mein


J

dan ke, mein


J

J
#
j

dan ke, mein


J

dan ke, mein


J

ritard.
ritard.
ritard.
ritard.


Gott. Was be


Gott. Was be
w
Gott,
w #
w
Gott,
w
w
f
f
p
p
Allegro moderato

.
j

r


trbst du dich, mei ne

.
j

r


trbst du dich, mei ne
w
w
ww
w
w
See
w
See
w
mein
w
w
mein
wle, und bist sole, und bist so
w
Gott,
w


Gott,
mein
w
w
un
w
un


w
w
mein
Gott,
w
- - - - -
-
- - - -
-
-
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
78ru hig inru hig in
w
mein

#
mein


mein


w
mir?
w
mir?
w
Gott.
Gott.
w
w
Gott.
Gott.
w

.
j

Har re auf

.
j

Har re auf
.

Har re auf
.

Har re auf

f
f
f
f
w
Gott!
w
Gott!
w
Gott!
w
w
Gott!
w

.
j

har re auf

.
j

har re auf
.

har re auf
.

har re auf

w
Gott!
w
Gott!
w
Gott!
w
w
Gott!
w
- - -
- - -
- -
- -
5 - Richte mich, Gott
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
84

.

denn ich
.

.
denn ich
.

f
f

.
j


wer de ihm noch
.

J

.
j


wer de ihm noch
.
J


dan


dan


dan

w
ken.


ken.


ken.

Har re auf
.

j

.
J

Har re auf

Har re auf

.
j

Har re auf

ww
Gott!
ww
Gott!
w
w
Gott!
w
w
Gott!
-
-
-
-
- - - -
- - - -
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
90

Har re auf
.

j

.
J

Har re auf

Har re auf

.
j

Har re auf
ww
Gott!
ww
Gott!
w
w
Gott!
w
w
Gott!
.

.

denn ich
.

.
denn ich
.

.
denn ich
.
.

denn ich


wer de


wer de


wer de


wer deihm noch


ihm noch


ihm noch
#
#
ihm noch


dan ken,dan ken,dan ken,


dan ken,


dass er


dass er


dass er

#
dass er
- - -
- - -
- - -
- - -
&
&
V
?
#
#
#
#
#
#
#
#
97
. .
mei nes
.
.
mei nes.

mei nes
.


.
mei nes
.
j
.
J

An ge sichts
.

j

.

J

An ge sichts
.


.
J

An ge sichts
.
j

.
J

An ge sichts


Hl fe,Hl fe,


Hl fe,


Hl fe,


und mein

und mein


und mein


und mein
ww
Gott
ww
Gott
w
w
Gott
w
w
Gott
ww
ww
w
w
w
w
ww
U
ist.
ww
U
ist.
w
w
U
ist.
ww
w
U
ist.
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6 - Richte mich, Gott