APEL W SPRAWIE OPŁATY OD CZYSTYCH NOŚNIKÓW

SKIEROWANY DO MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- do publikacji w prasie ogólnopolskiej -

My, polscy twórcy, jesteśmy zbulwersowani działaniami podejmowanymi w ostatnich
12 miesiącach przez przedstawicieli producentów i importerów urządzeń elektronicznych
i reprograficznych. Odmowa ponoszenia opłaty z tytułu tzw. czystych nośników i reprografii na
rzecz polskiej kultury, wobec olbrzymich świadczeń tych samych producentów dla kultur
Niemiec, Francji, Włoch, Belgii, Węgier, Czech i 18 innych krajów Europy, jest kolejną próbą
zlekceważenia i wykorzystania Polski.
I tak w 2011 roku z tego tytułu kultura czeska otrzymała 5,1 mln Euro, węgierska 7,9 mln Euro,
francuska 192,7 mln Euro, niemiecka 200 mln Euro, a polska tylko 1,7 mln Euro.
Demagogiczne wmawianie Polakom, naszym fanom i odbiorcom kultury, że zdrożeje sprzęt
elektroniczny, nie ma pokrycia w faktach ustalonych m.in. w wyżej wymienionych krajach.
W bardzo wielu przypadkach ceny oferowanych w Polsce przez producentów i importerów
smartfonów i tabletów są równe bądź wyższe niż w krajach o wiele od nas zamożniejszych, gdzie
sprzęt już obłożony jest taką opłatą. Obserwujemy „drenaż” kieszeni polskich nabywców bez
uwzględnienia ich obiektywnych możliwości nabywczych. Polityka cenowa importerów
i producentów skłania do postawienia tezy, iż unikają oni urzeczywistnienia troski o los
konsumentów związany z obciążeniami, jakie ponoszą nabywcy ich produktów. Uzasadniają
takie twierdzenie zyski osiągane ze sprzedaży smartfonów i tabletów w cenach wielokrotnie
przekraczających koszt wytworzenia tych urządzeń.
Proporcja proponowanej opłaty w Polsce do opłat stosowanych w innych krajach uwzględnia
zarówno ograniczoną siłę nabywczą konsumentów, jak i zapewnia komfortową sytuację
rynkową producentów i importerów, umożliwiającą im prowadzenie racjonalnej polityki
cenowej. Widać to w poniższym zestawieniu:
Tablet 8 GB w cenie 300 zł – Polska 6,- zł, we Francji 26,50 zł (6,40 € )
Tablet 16 GB w cenie 500 zł – Polska 10,- zł, we Francji 21,74 zł (5,25 €)
Smartfon 4 GB w cenie 500 zł – Polska 7,5 zł, w Niemczech 66,24 zł (16 €)
Smartfon 16 GB w cenie 1000 zł – Polska 15 zł, w Niemczech 149,04 zł (36 €)

W takiej sytuacji „napuszczanie” zakupujących smartfony, tablety i inne urządzenia a przy tym
naszych fanów na twórców, artystów wykonawców, producentów i wydawców oraz
organizacje ich reprezentujące jest procederem haniebnym i godnym potępienia.
Opłaty od „czystych nośników” i reprograficzne stanowią istotną część wynagrodzeń wielu
twórców i producentów kultury. Nie rozumiemy, dlaczego w sytuacji, gdy wynagrodzenia te
przyznaje nam prawo, i to prawo powszechne w Unii Europejskiej, polscy twórcy i polska
kultura mieliby być ich pozbawieni.
Mamy nadzieję, że możemy liczyć na polskie władze w obronie polskiej twórczości i kultury,
skoro ci, którzy zwiększają swoje zyski dzięki naszej pracy, nawet zobowiązani prawem nie
zamierzają się nimi podzielić i prawa respektować.