Sie sind auf Seite 1von 2

e Tuberkulose

s Reuma
r Krebs
e Erkltung
e Lhmung - paraliza
e Vergiftung trovanje
e Poken boginje
e Lungenentz!n"ung upala pua
e #nmie $ %lutarmut
e &agersuht anoreksija
e #phasie $ r 'prahverlust
e %lin""armentz!n"ung upala slepog reva
r %luthoh"ruk
e (holera
e %ronhitis
s )ierenversagen neki "javo sa bubrezima
e Erblin"ung
e 'hizophrenie
e 'hlafkrankheit
s 'hlaganfall
e 'h*erh+rigkeit
r 'h*in"el vrtoglavia
s 'tottern
s ,esh*!r ir
e &an"elentz!n"ung upala krajnika
e &igrna
r -erzinfarkt
r -irnshlag moz"ani u"ar
e Kopfluse vaske
e &asern male boginje
r 'hnupfen kijavia
e Ersh+pfung isrpljenost
s .nbehagen nelago"nost
e -eiserkeit promuklost
s )asenbluten
r Krampf gr
e 'uhe epi"emija
e #nstekung zaraza
e )arbe oziljak
e Kruste krasta
r %laueflek mo"ria
e %ule voruga
e 'h*ellung otok
e /uetshung kontuzija
e Verstauhung- uganue
e 0errung istegnue
e Verrenkung isasenje
e 1belkeit munina
e orbeugung preventiva
e ,enesung oz"ravljenje
e Ein*eisung f!r "as Krankenhaus uput
e Krankshreibung bolovanje
r 2ikel obloga
r ,ipsverban"
e %eteubung anestezija
unter voll )arkose sein
P3# epi"uralna
r -e4enshuss prikljestenje
r R+n"genraum
gurgeln grgutati5 grgoriti
niesen kijati
shmerzhaft fiziki bol
shmerzlih "usevni bol
e 'peihe pljuvaka
sih !bergeben povraati
e V+llung plomba
einen 0ahn ziehen va"iti zub
e 0ahnspange proteza
r #usshlag osip
%lutgerinsel tromb
r ,esun"heitshek sistematski
Krankenshein z"ravstvena knjizia5 nesto slino
3en &un" aufmahen un" "ie 0unge herausstritten