You are on page 1of 7

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESVOORBEREIDINGSFORMULIER
NAAM STUDENT Jenneke Grave STUDENTNUMMER
KLAS 1A STAGESCHOOL De Regenboog
STAGEBEGELEIDER Natasja van der Breggen STAGEGROEP 6D
DATUM 29-10-2014 VAK / ONDERWERP Muziek, liedaanleren

VOORBEREIDING
Omcirkelen: Dit is een leerkracht gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen les.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?
+ Wat moet deze les opleveren
(product, specifiek en
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik oproepen/
wat moeten de ll tijdens de les
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
Het lesdoel van deze les is een vaardigheidsdoel, de leer de leerlingen een lied aan.
Aan het einde van de muziekles kunnen de leerlingen van groep 6D het liedje Cowboy
Billy Boem meezingen zonder begeleiding of songtekst.
Aan het einde van de muziekles kunnen de leerlingen van groep 6D zelf invulling geven
aan het liedje Cowboy Billy Boem, middels een ander dier in te vullen.
De leerlingen moeten de tekst gaan onthouden, ze moeten op het juiste moment
invallen tijdens de karaoke versie en ze moeten toonhoogte kunnen houden.
Ik wil dat de leerlingen plezier beleven aan de muziekles en dat er enthousiast mee
gedaan gaat worden.
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?
+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?
De leerlingen hebben 1x in de twee weken een muziekles. Ze zijn dus bekend met
muziek en ze zijn bekend met het aanleren/zingen van een nieuw liedje. Het liedje
Cowboy Billy Boem is nog niet bekend bij alle leerlingen, van de 24 leerlingen kennen 6
leerlingen het liedje.
Ik werk met het Klank-Vorm-Betekenis model.
ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de
De groep heeft al vaker een muziekles gehad en is dus bekend met het
muziekonderwijs. Begeleiding in de orde en structuur van de les is belangrijk voor de
leerlingen en voor de leerkracht. Dit zodat het geen chaos wordt. Ik werk dan ook met
een duidelijke structuur (stappenplan) die de leerkracht zelf ook gebruikt bij de
muziekles.
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
groep?
+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?
BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid
Ik sluit aan op de betrokkenheid van de leerlingen door elke keer een leerling een
voorbeeld te laten noemen die ingevuld kan worden in de tekst.
Mede hierdoor sluit je aan op de actualiteit en belevenis aardrijkskunde,
natuuronderwijs of een geschiedenisles waarbij ze een bepaald dier hebben
bestudeerd.

MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen,
welke leermiddelen gebruik ik?
+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?
Ik heb het digibord nodig bij de muziekles, hierop laat ik de songtekst zien en met het
bord kan ik het liedje afspelen.
Ik heb zelf geoefend voor de les.

www.youtube.com cowboy billy boem liedje
Rt. F. Lei. R. Noordam, H.,& Brulot, H. (2010). Eigen-wijs: liedbundel voor kinderen van
4-12 jaar (2nd ed.).
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
LESOPBOUW

TIJD
--
Min
ACTIVITEIT
Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?
Vorm
ISK
INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken
2/3
min.
Ik begin met het vertellen aan de leerlingen dat we vandaag bij de
muziekles het liedje Cowboy Billie Boem gaan aanleren. Ik spreek
uit dat ik verwacht dat de leerlingen meezingen en dat ik verwacht
dat alle leerlingen meezingen.

KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?
15
-
20
min.

Ik zing het liedje voor en laat de leerlingen luisteren. Daarna zet ik
de cd aan en laat de leerlingen luisteren. Daarna bespreek ik de
songtekst met de leerlingen en haal de hiaten eruit.

Ik bespreek met de leerlingen het begrip klank. Ik laat de leerlingen
het liedje nogmaals horen, met de leerlingen bespreek ik het
klankgebruik in het liedje.
Ik besprek met de leerlingen de begrippen tempo en maat. Ik laat
de leerlingen het liedje nogmaals horen, met de leerlingen
bespreek ik het tempo en de maat in het liedje.
Ik bespreek de vorm en ik bespreek de betekenis met de
leerlingen, ik vraag meningen van de leerlingen hierover.
Hierna beginnen we met zingen. We zingen eerst het refrein.
Hierna zingen we het couplet en ik vertel de leerlingen dat e het
couplet steeds iets anders kunnen invullen. Ik nee een voorbeeld
en zing die in mijn eentje.
We zingen met de leerlingen het originele couplet en daarna laat ik
het 2/3x door een leerling invullen.
We zingen het refrein.
We zingen het gehele liedje.
Ik kies voor de klassikale werkvorm. Ze leren het lied aan met de
weggeefmethode. Elke keer wordt er 1 deel aangeleerd.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al
voorzien en hoe reageer
ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken
KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

(VETGEDRUKTE STUKJE HOORT BIJ MANAGEMENT MAAR KRIJG
HET DAAR NIET IN DE TABEL!)
Ik laat de leerlingen staan en tafeltjes en stoelen laat ik aan de
kant schuiven. De beurtverdeling doe ik middels vingers en ik
observeer wie er goed meedoet en dus recht heeft op een beurt.
Het is een klassikale les, dus dit is niet aan de orde.AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?
Ik observeer en luister. Ik bespreek met de leerlingen na.
OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?
3
min.
Ik vertel duidelijk dat we het liedje nog 1x in zijn geheel zingen,
maar dat we daarna overgaan naar de volgende les.


Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
EVALUATIE STUDENT

Heb ik mijn doelen
bereikt?
+ Indien niet allemaal,
dan per doel
omschrijven wat je
niet bereikt hebt wat
daar een mogelijke
oorzaak van is en wat
je de volgende keer
gaat doen om dat doel
wel te bereiken?EVALUATIE PRAKTIJKOPLEIDER

KIJKVRAAG
PRAKTIJKOPLEIDER
+ Ik wil mijn
praktijkopleider
vragen om te kijken
naar.
Voor aanvang van de les aangeven door de student
DOELEN LEERLINGEN
+ Zijn de doelen voor
de leerlingen behaald?
+ Is het de student
gelukt om het gedrag
op te roepen dat de
bedoeling was?

HANDELEN STUDENT
+ Werd de lesstof op
een passende manier
aangeboden?
+ Hoe verliepen de
voorbereiding en
organisatie van de
activiteit?
+ Hoe was het contact
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014
met de leerlingen?

Waarmee kan de student het meest tevreden zijn?

Belangrijkste aandachtspunt voor de volgende keer


Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014