Sie sind auf Seite 1von 2

DERVI I SMRT Lektira

Dervi i smrt Kratak sadraj lektire


Pozivam za svjedoka vrijeme, poetak i svretak svega da je svaki ovjek uvijek na gubitku.
Stihovima iz Kur-ana Selimovi zapoinje i zavrava roman, zaokruujui time cjelinu, cjelinu trajanja u
vremenu u kojem je ovjek taj koji gubi. Ne moe promijeniti vrijeme, zaustaviti ga ili vratiti. U taj okvir pisac
smjeta svoju priu.ejh sam tekije mevlevijskog reda U ja-formi pisac nas upoznaje s glavnim likom,
sveenik je, upnik svog samostana i tu ivi ve niz godina. Poinje pisati zbog ogromnog nemira u sebi koji je
potrebno kanalizirati, nemir se njemu ne smije dogaati ali dogodio se. Sve je poelo kako sam kae prije dva
mjeseca i tri dana, od urevske noi, brat mu je deset dana leao u zatvoru, u tvravi.Tu negdje u pokuajima
da oslobodi brata i zadiranjem u vanjski, svjetovni ivot poeli su se u njemu kovitlati nemiri, strah,
nerazumijevanje.Stari ani lei bolestan i Ahmed Nurudin (ime glavnog junaka) ga pohodi, znajui da mu je
zet Ajni-efendija, kadija koji je napisao nalog da se zatvori brat Harun. U kui slijedi susret sa starevom
kerkom: ona ga moli da nagovori njenog brata Hasana, crnu ovcu obitelji, da se zbog svijeta sam odrekne
nasljedstva jer kad ga otac razbatini bit e to javna sramota. Ahmed pristaje na razgovor s Hasanom iako zna
da tome nema koristi, jer oekuje porotuuslugu da njezin mu oslobodi njegova brata iz zatvora. Nije u meni
probudila elju, ne bih to sebi dopustio, udavio bih je u samom zaetku, stidom, milju o godinama i zvanju
Ali nisam mogao da sakrijem od sebe da je gledam sa zadovoljstvom. Hasan je oprean lik od Ahmeda.
Zavrio je kole u Carigradu i puno se u njega polagalo, no potom se naprasno vratio, prekinuo kolovanje,
oenio se, potom razveo. Sada pije i kocka, razbacuje novac, a potom je poeo prenositi robu konjima i stalno
putovati. Karakterno je vedar, optimistian, povran, brzoplet, ali dobar. Nita kod njega nema dubinu i ne
mora se analizirati.U Ahmedu je nemir rastao, uao je s tom enom u zavjeru, dodue zbog brata, ali vie nije
bio ist, nosio je to kao mrlju na istoi svog poziva. Probdio je no u vrtu, grijenu urevsku no. U vrtu se te
noi skrivao ovjek pred progoniteljima i Ahmed je postao svjedokom, nije htio sudjelovati, ali veselilo ga je.
Rodila se u njemu dilema: da li ga predati ili sakriti!? Nije uinio nita, prozvao ga je Ishakom, po svom stricu i
taj e se lik pojavljivati u svim kljunim trenucima romana. Ishak moe biti Ahmedova neista savjest. Imao je
jednu cipelu i hod mu je bio nejednak. Svoju tajnu Ahmed je podijelio s Mula-Jusufom, mladiem koji ivi u
samostanu i prepisuje Kur-an, time je krivica postala manja jer odluka vie ne ovisi samo o njemu, sad moe i
netko drugi predati bjegunca. Ahmed razgovara s Ishakom.
Jesi li zadovoljan?- upitao je, gledajui me mirno.
Zadovoljan sam. Neu da mislim na tebe, htio sam da te ubijem.
Ne moe me ubiti. Nitko ne moe.
Precjenjuje svoje snage.
Ne precjenjujem ja, nego ti.
Znam. Ti i ne govori. Ti moda i ne postoji vie. Ja mislim i govorim umjesto tebe.
Onda postojim. I utoliko gore po tebe.
Je li Ishak njegovo drugo ja, njegov alter ego, ono to bismo mogli nazvati neistom savjeu?!
U hanu je Ahmeda doekao otac, doao je moliti za Haruna. Pojava oca izaziva niz sjeanja, nepostojanje nieg
meu njima, ljubav, saaljenje. Ahmed susree Hasana koji se upravo vraa iz Vlake i ve je uo za Haruna.
Ahmed pohodi muselima i tu zapoinje njegov razgovor s pravdom: nitko mu ne govori to je uinio, dre ga
Harunovim suuesnikom jer ga pokuava braniti, ne ele ga ni primiti. Branei brata Ahmed se suprotstavlja
zakonu. Tu zapoinje njegov besmisao: zna li to je ispravno, a to krivo, to je dobro a to loe. Do tada je
mislio da zna, ali do tada se nije ticalo njega, a sad mu je brat ugroen.
Iz razgovora s hafiz Mehmedom i Hasanom razaznajemo: Nita nije nae osim varke, zato se vrsto drimo za
nju. Mi nismo neto u neemu, ve nita u neemu, nejednaki s tim oko sebe, ne isto, nespojivo. Razvitak
ovjekov trebao bi da ide ka gubljenju svijesti
o sebi. Zemlja je nenastanjiva, kao i Mjesec, a mi sebe varamo da je ovo na dom, jer nemamo kuda.Hasan
mu ispria zato je Harun zatvoren. Jedan je trgovac koji je bio protiv vlasti zatvoren i ubijen, no spisi sa
njegovih sasluanja bili su sastavljeni unaprijed, prije no to je zatvoren, a Harun je bio pisar kod kadije i
uhvatili su ga s tim spisima i zatvorili, da ne izda montirani proces. Ahmedu sve postaje jo manje jasno: to je
sad ispravno, a to krivo!? to je potrebno uiniti da se ovjek zatvori? Raditi protiv vlasti, a je li vlast
pravedna? Kakav je onda svijet to Ahmed lomi u sebi.Hasan mu je na odlasku darovao knjigu Abul Faradzova
Knjiga pria u koricama od safijanske koe s etiri zlatne ptice u uglovima. Svilena marama u koju je knjiga
bila zamotana imala je iste takve etiri ptice. Jednom je u razgovoru pomenuo Hasanu tu knjigu, a on ju nije
zaboravio. Od dalekog djetinjstva Bajrama to se ve izgubio u sjeanju, ovo je prvi put da mi je netko donio
dar, prvi put da je netko mislio na mene.
Ahmed Nurudin e balansirati izmedu ljepote njihova prijateljstva i besmisla svijeta.
Ahmed odlazi u polje i susree djeaka, iz razgovora saznajemo da djeak ne moe ii u kolu, a ni otac mu ne
bi dao jer je potreban u polju. Ahmed mu nudi da ga povede u tekiju, kao to je to jednom ponudio MulaJusufu, ali djeak ne eli pitati oca.
Hasanu odlazi da se umiri prijateljskom rijei, saznaje tada priu o Zejni i njezinu muu i mladiu, svi oni rade
kod Hasana. Mladi je muev daleki roak i zaljubljen u njegovu enu. Oni se sastaju a mu nita ne sumnja,
Hasan ne eli biti taj koji e otkrivati istinu. Neobian ljubavni trokut u kojem mu voli mladia kao sina. Pitanje
je to bi bilo moralnije otkriti istinu i ubrzati tragediju ili preutjeti i do tragedije moda nee ni doi!? ivot je
iri od svakog propisa. Moral je zamisao a ivot je ono to biva. Hasan nudi Ahmedu odricanje od svog
nasljea ukoliko kadija oslobodi Haruna. Ahmed se oslanjao na boju volju. Hasan je Ahmedov svjetovni
antipod. U dvorite ulazi Dubrovkinja i njezin mu i prekida se razgovor. Po pogledu Hasanovu Ahmed je znao
da je on bespovratno spleten strau i da vie ne misli na njega. Opet sam sam. Moda je i najbolje tako, ne
oekuje pomo i ne boji se izdaje.
Ahmed odlazi Ajni-efendiji i nudi Hasanovu rije da e se odrei imovine ukoliko puste Haruna. Uzalud. Slab je
koji trai, a slabo je i ono to se od njega trai.- bio je kadijin odgovor.

eui tekijom nailazi na nepoznata ovjeka koji ga opominje da se povue, da odustane jer bi mogao
nastradati. Drugog je dana molio za brata kod muftije, tu susree Kara-Zaima nekadanjeg junaka, a sada
sjenu koja ivi od uspomena, no razgovor s muftijom je uzaludan.Hafiz Muhamed mu je saopio da mu je brat
mrtav ve tri dana. Ahmed je odrao misu za brata, u propovjedi ga branio, a itava je tekija bila prisutna u
crkvi. ivimo na zemlji samo jedan dan ili manje. Daj mi snage da oprostim. Jer tko oprosti, on je najvei. A
znam, zaboravit ne mogu.Je li oprostio uistinu? Je li se oslobodio mrnje? Je li postupio po savjesti ili zvanju?
Nije znao sve odgovore.Hasan ga je ekao sa svijeom, kad su sve ve bile dogorijele. To svjetlo bilo je jedino u
mraku koji je nastupio oko njega, jedini prijatelj koji mu je preostao.Prolazei kroz tekiju naila su etiri
sejmena na konjima i istukli ga. Bila mu je to prva opomena. Te noi su ga odveli u tvrdavu, bio je zatvoren.
Ostvaruje kontakt s emalom, straarem. Razmilja o ivotu i smrti, oekuje da netko doe, no ne dolazi nitko.
Potom ga premjetaju u drugu eliju, s Ishakom. Nakon nekog vremena ga putaju, a Ishaka vie nema iako on
pita za njega. Ishaka ne vidi nitko osim njega.
Drugi dio
Zapoinje priom o mladosti u vojsci i susretu s djeakom koji ivi s majkom i slijepom bakom. Majka je jedina
ena u okolici i prostitutka je . Djeak to ne zna. Kad su odlazili ubili su je jer je ila i s neprijateljima. On je
djeaka odveo sa sobom, gube se kasnije da bi ga on na kraju ponovo potraio i doveo sa sobom u tekiju
(Mula-Jusuf). Lik djeaka se transformira u toj prii od vedrog i zaigranog do mrzovoljnog, zatvorenog i
nepovjerljivog. Odnos s Ahmedom je takoer izmjenjen i o tome Ahmed razgovara s Hasanom. Hasan ga
navodi na razmiljanje: Mula-Jusuf je neto uinio zato se promijenio, a ne eli rei to. Ahmed ispituje MuluJusufa i konano zapoinju razgovor o majci i Ahmed mu otkriva sve to zna. No, sluajno od hafiz Muhameda
saznaje da je Mulu-Jusufa viao oko kadijine kue. Mula-Jusuf je izdao Ahmedova brata Haruna kadiji. MulaJusuf trai od Ahmeda ili oprost ili mrnju, no Ahmed ne pokazuje nita. Mula-Jusuf pokuava
samoubojstvo.Odlazi s Hasanom hodi-Sinaudinu Jusufu, ovjeku koji pomae zatvorenike u tvravi, nosi im
hranu i brine o njima. Naiao je muselim i tu je gledajui ga Ahmed zapoeo mrziti, srastao je s mrnjom,
branio se i hranio njome. Bilo mu je odobreno da iz tvrave prenese bratovo tijelo u vrt samostana i odri misu.
Od tada su na grobu vjeno gorijele svijee.Hasan se pomirio s ocem, prenio ga u svoju kuu, brinuo se o
njemu i oni su pronali izgubljenu ljubav. Starac je ivnuo. Hasan je mladia iz onog neobinog ljubavnog
trokuta poslao na drugi posao pod uvjetom da vie nikad ne prie Zejni. Tu kreu najljepi dani prijateljstva s
Hasanom. Uskoro Hasan kree na put. Ahmed tu zapoinje priu o Hasanu: kolujui se u Carigradu, upoznao
je Dubrovkinju i njezina mua i sprijateljio se s njima sretan to uje domau rije. Ostavlja kole i odlazi s
njima za Dubrovnik zbog nje. Zaljubljen je u nju i ona u njega, no dovoljno je obzirna da ne povrijedi mua.
Strast ga razara i on iz Dubrovnika nesretan dolazi kui, eni se i rastaje za godinu dana, ivi elepijskim
ivotom, troi i rasipa i tada ga je otac skoro razbatinio.Ahmedu u samostan dolazi Osman-beg s vojskom, od
njega saznaje da je sin hadi-Sinaudina postao carski silahdar (oruar na sultanovu dvoru). Bila je no i on nije
otiao saopiti hadi sretnu vijest, no ujutro su mu planovi bili drugaiji. Iskoristio je Mulu-Jusufa da porui
kadiji da je hadi-Sinaudin kriv to su iz tvrave pobjegli neki Posavci. Istovremeno je poslao po tataru pismo u
Carigrad sinu da mu je otac zatvoren. Skovao je zavjeru. No, kasaba se pobunila prije no to je sin iz Carigrada
mogao neto uiniti, jer je hadi-Sinaudin bio dobrotvor. Revolucionarno su oslobodili hadi-Sinaudina, ubili
kadiju, a muselima nagnali u bijeg.Ahmed je postao novi kadija. Prolo je par mjeseci, dola je zima. Prethodni
muselim bio je udavljen, a novi je savijao kimu kako je trebalo guverneru. Hasanova sestra je ekala dijete,
udovica. Ahmed joj nudi ruku, no ona odbija. Posavina koja je spaljena i ogoljena privlai Hasana i on kupuje
zemlju.No, Piri-Vojvoda (novi lik) pronalazi pismo dubrovakog trgovca koji je s Hasanom dobar, u kojem je
ocrnjena bosanska vlast. Krivi su Ahmed i Hasan jer su dopustili da trgovac pobjegne. Hasan se uspjeno brani,
no stie guvernerova zapovijed da se Hasan uhapsi. Ahmed to mora potpisati, u protivnom e tuba protiv
njega ii u CarigradHoe li napisati to rijeenje?- pitao me defterar.
Moram rekao sam, gledajui pred sobom pismo, gledajui prijetnju.
Ne mora. Odlui po savjesti.
Oj, ostavi savjest na miru. Odluiu po strahu, odluiu po uasu i dii u ruke na sebe sanjanog. Biu ono to
moram: ubre. Sramota neka padne na njih, natjerali su me da budem ono ega sam se gadio.
Sprijeio je Mula-Jusufa da obavijesti Hasana da mu se sprema hapenje.
Sutradan saznaje da je Hasan predan sejmenima, da je nalog odnio Mula-Jusuf i da je Hasan na putu za
Travnik. Otiao je i Mula-Jusuf, to je pripisano Ahmedu. Kara Zaim ga obavjetava da e zbog ovih greaka biti
sproveden i ubijen. Ima vremena da pobjegne, no ne eli. Slijedi susret s mladiem iz njegova sela i saznajemo
da je majka mladia bila prva i jedina ljubav Ahmedova, da su je roditelji udali prije no to se on vratio kui, da
je mladi moda njegov i da se zbog te ljubavi zaredio.
Poklapa me strah kao voda. ivi nita ne znaju. Pouite me mrtvi, kako se moe umrijeti bez straha ili bar bez
uasa. Jer smrt je besmisao ba kao i ivot.
Pozivam za svjedoka vrijeme, poetak i svretak svega da je svaki ovjek uvijek na gubitku.