Sie sind auf Seite 1von 2

СРЕДА 14.11.2007.

За Геополитику говори др Иво Вукчевић, професор политичких наука на


Њујоршком универзитету и аутор књиге

С
РАЗГОВОР ВОДИО: СЛОБОДАН ЕРИЋ

лободан Ерић: Да пођемо од наслова Ваше


књиге, шта је то "Словенска Германија" и
СЛОВЕНСКА
ГЕРМАНИЈА
шта сте хтели да кажете насловом књиге?
Др Иво Вукчевић: У осмом и деветом веку било је
уобичајено у дипломатској преписци у Европи да се
Немачка опише тим речима: Реx Германорум,
Популос Сцлаворум, јер у то време све што је било
с источне стране Лабе била је словенска територија,
а све до саме Рајне било је словенских колонија, чак
у западној Немачкој.
Слободан Ерић: Кад помињете Србе о којима У осмом и деветом веку било је уобичајено у
је у овој књизи реч, да ли су то Срби којима ми
припадамо?
дипломатској преписци у Европи да се Немачка
Др Иво Вукчевић: То је по знаком питања, али на опише тим речима: Реx Германорум, Популос
Западу, у енглеској историографији, они се често
помињу као Сорби - Сораби. Они су се називали Сцлаворум, јер у то време све што је било с источне
Србима, а свој језик су звали српским. Занимљиво
да постоји место у Америци где постоји град у
стране Лабе била је словенска територија, а све до
Тексасу који се зове Србин, а основали су га саме Рајне било је словенских колонија, чак у
немачки Срби.
Слободан Ерић: Који научници и светски западној Немачкој. Занимљиво да постоји место у
ауторитети поткрепљују Ваше тезе? Наведите
нам нека имена.
Америци где постоји град у Тексасу који се зове
Др Иво Вукчевић: Кад сам написао ову књигу, Србин, а основали су га немачки Срби
писао сам је да бих читаоца увео у индоевропску и
индоиранску историју, а не само представљања
Срба као Срба. У самој Америци је врло слабо се Немачкој и словенским обичајима и установама. источној Европи и протестантска црква могу
занимање за ову област, а то је због тога што су у Још један занимљив део историје Срба у Немачкој, развити заједнички фронт против католицизма.
послератном добу већина истраживања била по мени један од битнијих догађаја у европској Лутер је веровао да православна црква у Србији
пристрасна због хладног рата, те је значај Словена у историји, јесте протестантска реформација. треба да послужи као узор за реформу цркве у
историји потцењен, а занимање за словенску Средиште покрета Мартина Лутера било је у Европи. Протестантски богослови су написали
историју по себи је ослабило. источној Немачкој и било је много жеља за мноштво књига у којима кажу да хришћански дух
Оно што је занимљиво о историји раних Срба променом, јер међу словенским живљем источне који влада у Србији и српским земљама треба да
јесте да се, његовим проучавањем, добија дубљи Немачке је и даље било нехришћанских идеја и буде узор другим европским земљама.
увид у индоиранску историју, као и у историју веровања, и нису били потпуно интегрисани у дух Оно што је занимљиво јесте да су, упркос
Немачке, Пољске, Скандинавије, Енглеске и скоро хришћанства, те су били отворенији за промену. политичкој сфери немачко-словенских односа,
целе Источне Европе, јер да би се разумела српска Друго што треба поменути јесте да су најближи многи немачки научници, чак и националистички,
историја, мора се добро разумети источноевропска сарадници Лутерови били немачки Срби, и он се гајили симпатије према словенском живљу у
и средњоевропска историја. Још једна ствар која је доста трудио да успостави везе са српском црквом у Немачкој. Примера ради, један велики немачки
добра код историје Срба - древних Срба - јесте да су Србији и Далмацији. Лутер је водио преписку са националиста је у 19. веку изјавио да су једини
њихову историју и постојање бележили њихови неколицином српских свештеника, и његова прави Немци житељи Саксоније и Прусије, који су
непријатељи, тако да Срби не пишу о себи, већ замисао је била да православна црква у Србији и у били помешани са Словенима.
други о њима. Та документа Слободан Ерић: Како објаснити зашто је
сачувана су у Немачкој, а историја Словена постала својеврсна криптои-
протумачили су их изванредни Мада су Пољаци, као кнез Чарториски и сторија, зашто званична наука другачије пос-
немачки научници и постоји његово друштво, били велики русофоби, матра ствари?
опширна библиографија на ту Др Вукчевић: У 19. веку, када су двојица
тему. Поменућу само нека они су били највећи поборници српске енглеских научника англосаксонске историје
имена: Е. Ајхлер, Г. П. Феринг, Ј. независности на Балкану. Они су, у ствари, отишли у Немачку да из ондашњих извора сазнају
Херман, Х. Кунстман, Р. Олеш, развили југословенску идеју, и они су - нешто више о сопственој историји, они су
Е. Шулт. приметили да се словенски утицај у научним
Када сам поменуо историју више него било ко - одговорни за круговима заташкивао. То је била склоност која се
Енглеске, запитали бисте се како подршку илирском покрету. Они су провлачи кроз савремену историографију.
то да су Срби имали удела чак и подстицали католичку цркву у Босни и Слободан Ерић: Да ли су Лужички Срби
у њеној историји. Немачки једини преживели потомци Словена на тим
извори показују да је, када су Хрватској да подрже пансловенске идеје. просторима?
Данци освојили Енглеску 1015. Хтели су да Србија постане центар Др Иво Вукчевић: Да. Али, Лужички Срби су
године и основали краљевину ту пансловенства, јер су - као Маркс и Енгелс само један мали део српске нације који је остао у
1025. године, било двеју војски: Немачкој.
једна - данска војска, а друга - - увидели да она неће никада бити под Слободан Ерић: Да ли се садашњи медијски,
словенска војска с Балтика. А руским утицајем. У Србији никада није политички и војни притисак на Србију може
сада, крајем 19. века, енглески постојала већа заинтересованост за протумачити у светлу потискивање историје Срба?
научници, највиши ауторитети Др Иво Вукчевић: Дакако, то је стара прича.
пансловенство, јер, иако су Срби гајили
22 за англосаксонски језик и
историју, верују да
англосаксонско законодавство у
Енглеској потиче од два извора:
је пријатељска осећања према патњама
других словенских народа, они једноставно
Непријатељство према Словенима у Америци
постало је изузетно оштро после Другог светског
рата, јер су тада научници и интелектуалци избегли
из средње Европе, нарочито из Аустрије и Мађарске
од Англа и од Варина, нису видели разрешење свог националног где је јако антисловенско осећање, постали веома
словенског народа који се питања у оквиру тог покрета. утицајни у Америци. Ти људи су данас у Америци
доселио у Енглеску. Стога, да би Пансловенске идеје су потекле из познати као неоконзервативци. Они јачају тиме што
схватили англосаксонску су специјалисти за руско питање и велики руски
историју и законодавство, Хрватске и Словачке, од народа који нису непријатељи. Они користе словенско питање да би
енглески научници окренули су имали своју унутрашњу снагу успели у политичком домену.
СРЕДА 14.11.2007.

пансловенство јер, иако су Срби


гајили пријатељска осећања према Треба поменути да су најближи
патњама других словенских сарадници Лутерови били немачки
народа, они једноставно нису
видели разрешење свог Срби, и он се доста трудио да
националног питања у оквиру тог успостави везе са српском црквом
покрета. Оно што је занимљиво у Србији и Далмацији. Лутер је
јесте да у савременој историји, кроз
19. и 20. век, већина антисрпских водио преписку с неколицином
књига су засноване на чињеници да српских свештеника и његова
ће се Србија све више повезивати са замисао је била да православна
руским интересима у Европи, и за
то обично наводе "Начертаније," црква у Србији и у источној
који су заправо написали кнез Европи и протестантска црква могу
Чарториски и његови људи. Право развити заједнички фронт против
пансловенско осећање је много јаче
у Хрватској. Примера ради, тек католицизма. Лутер је веровао да
1935. године је један амерички православна црква у Србији треба
научник, Филип Мосли, открио у да послужи као узор за реформу
Москви тајни документ који је
написао Људевит Гај, програм од цркве у Европи.
петнаест страница како да Русија
уједини целу Источну Европу под својом ауторитета, и они би упркос свему рекли нешто као,
сувереношћу и створи словенску заједницу "Једина добра ствар који је изашла из Версаја била
под руском заштитом. Тај документ још није је југословенска идеја." То је било противно и
проучен у контексту југословенске историје. немачким и америчким убеђењима. Били су веома
Мада је постојао систематски покушај да се изненађени да је српски народ, упркос огромним
Срби покажу као руски агенти у Европи, не губицима, био спреман да подржи југословенску
постоји никаква документација о томе, чак су идеју, да покуша поново. То их је веома
и највећи непријатељи Русије видели Србе као импресионирало. На пример, једног немачког
независну силу у Европи. генерала су подробно испитивали о примени козака
Пансловенске идеје су потекле из Хрватске у немачкој војсци и до које мере би били од користи
КО JЕ ДР ИВО ВУКЧЕВИЋ и Словачке, од народа који нису имали своју у будућности за немачку или неку другу војску. Тај
Повод за долазак др Иве Вукчевића у Србији је унутрашњу снагу. официр је објаснио да су козаци војници који су
његова књига "Словенска Германија" коју је објавила Слободан Ерић: Колико ове историјске верни Немачкој и да су инстинктивно и природно
издавачка кућа "Пешић и синови". О себи др Иво предрасуде утичу на данашњу америчку бољи војници од немачког војника, и да никада нису
Вукчевић каже: политику према Србији? били непослушни, сем у Хрватској. Када им је било
- Мој деда дошао је у Америку из Црне Горе пре Др Иво Вукчевић: Веома утичу, јер верујем наређено да се придруже усташама у нападима на
балканског рата. На позив краља Николе вратио се у да је, на основу историје покрета отпора у Србе, они су то одбили и бранили су Србе у
земљу кад је избио Први светски рат. После тога се, старој Југославији у току Другог светског Хрватској, без изузетака. Када су се Хрвати тужили
заједно са својим сином, мојим оцем поново вратио у рата, геостратешки циљ Американаца био да да козаци чине зала у Хрватској, да силују њихове
Америку. се Срби - као центар отпора страним жене, немачки официри су им одговорили да је то
- Рећи данас да Црногорци нису Срби права је интересима у Југославији - ослабе на добро, јер ће то ојачати њихов народ генетски.
лудост - каже наш саговорник. Слободан Ерић: Како објашњавате став
Иво Вукчевић је докторирао на Њујоршком Америке према Србији око косовског питања?
универзитету где је све до одласка у пензију радио као Маркс и Енгелс су мрзели Зашто Америка толико истрајава у подршци
универзитетски професор. Словене, понајвише Хрвате, српским непријатељима?
за које су рекли да Др Иво Вукчевић: То је веома контроверзно
питање у САД-у. Како се припремамо за
представљају хиљаду година предстојеће изборе, постоји дубоке поделе у
Слободан Ерић: Карл Маркс и Фридрих збуњеног развитка, да нису странкама око америчке иностране политике. У
Енгелс нису били љубитељи Словена. Кога би знали ко су, и да би они случају републиканске странке, имају осам-девет
смо још могли споменути међу њиховим кандидата. Један од кандидата је Тексашанин Рон
савременицима који су делили мржњу према требало бити или Немци или Пол и када се воде расправа о Ираку, о Средњем
Словенима? Мађари. Али, оно што је истоку и муслиманима, он јасно истиче да ово није
Др Иво Вукчевић: Поменуо бих Бенџамина занимљиво јесте да, иако су америчка, већ неоконзервативна политика која је
Дизраелија и његов правац мишљења - дизраелизам, наметнута Америци, те је америчка подршка
који проповеда велику мржњу према Словенима и мрзели Словене уопште, Србе муслиманима у словенском свету начин да се
Грцима. Док је био британски премијер, он је многа су волели. У Србији су видели надокнади пољуљани углед на Средњем истоку.
зала нанео Словенима. Маркс и Енгелс мрзели су да ту живи народ који има Они нису против муслимана, видите шта они
Словене, понајвише Хрвате, за које су рекли да чине у Босни, на Косову и у Црној Гори.
представљају хиљаду година збуњеног развитка, да своју културу, свест о себи и да Људи са стране не могу да утичу на политику
нису знали ко су, и да би они требало бити или могу створити државу, и да се Америке, пошто она има одрешене руке да развије
Немци или Мађари. Али, оно што је занимљиво Европа не мора бојати да ће своју политику у односу на остали свет. Чини ми се
јесте да, иако су мрзели Словене уопште, Србе су да ми ништа не може учинити да Америка промени
волели. У Србији су видели да ту живи народ који Срби бити агенти Руског свој правац у политици, већ то она мора учинити
има своју културу, свест о себи и да могу створити царства, јер су они народ који сама. Све зависи од дешавања у Америци да људи
државу, и да се Европа не мора бојати да ће Срби има независтан дух. увиде шта је у њиховом интересу.
бити агенти Руског царства, јер су они народ који Слободан Ерић: Србија има намеру да истраје
има независтан дух. Они су, дакле, били просрпски. у свом ставу да су Косово и Метохија неотуђиви
Мада су Пољаци, као кнез Чарториски и његово неколико начина: протеривање Срба из Крајине, део Србије. Да ли могућа конфронтација САД с
друштво, били велики русофоби, они су били друштвена маргинализација Срба у Босни, Ираном може помоћи Србији?
највећи поборници српске независности на Балкану. осиромашивање Срба у Србији, као и да се - што је Др Иво Вукчевић: Пре него што сам кренуо
Они су, у ствари, развили југословенску идеју, и они више могуће - Црна Гора одвоји од Србије. Пошто дошао у Србију у Америци је почела да се развија и
су - више него било ко - одговорни за подршку би све то учинили, њихова намера била је да свој јача струја која заговара напад на Иран. Уколико
илирском покрету. Они су подстицали католичку утицај то врше поткупљивањем медија и Америка нападне Иран, имаћете много више
цркву у Босни и Хрватској да подрже пансловенске политичких странака. У исто време, што уопште маневарског простора за преговоре око Косова.
23
идеје. Хтели су да Србија постане центар није скривена чињеница, јесте да Американци још Једна од ствари која ће свакако диктирати динамику
пансловенства, јер су - као Маркс и Енгелс - од Другог светског рата имају добрих односа с односа у Европи и Азији јесте позиционирање
увидели да она неће никада бити под руским муслиманима и усташама. Занимљиво је да су америчких ракетних одбрамбених система у
утицајем. немачки генерали и официри који су били Пољској и Чешкој. Ово ће дубоко променити
Једна ствар која је занимљива јесте да у Србији стационирани у Југославији за време рата били међународне односе, па самим ти и односе према
никада није постојала већа заинтересованост за подвргнути детаљном испитивању америчких Косову и Србији.