You are on page 1of 23

HARI/

TARIKH
AHAD
11.1.20
15

MASA
20 minit
7.15-7.35
pagi
40 minit
7.35
8.15 pagi

30 minit
8.15 8.45 pagi

AKTIVITI
TEMA: BUAH BUAHAN
Perhimpunan Hari Pertama Persekolahan
Bacaan Doa
Nyanyian
Ucapan GB / GPK
Kedudukan Kelas
Berbaris mengikut kelas masing
Mengambil kedatangan
Guru memperkenalkan diri
Tertib tempat duduk murid
Suaikenal
Mengenal rakan sebaya
Mengenal rakan dalam kumpulan
( dinamika kumpulan )

TINDAKAN/CATATAN

Guru bertugas
mingguan
Pengurus kelas

Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

*Kertas warna dan


bentuk atau bahan
bersesuaian
30 minit
8.45 9.15 pagi

60 minit
9.15
9.45 pagi

Pengurusan kelas
Ucap selamat
Perbualan ( nama sekolah,
peraturan dan undang-undang
sekolah)

Tatacara Rehat dan Memperkenalkan


Kantin
Tatacara dan adab makan dan
peraturan di kantin.
Tatacara berbaris diluar bilik darjah
dan berjalan ke kantin dengan
senyap.
Tatacara membeli makanan dan
mencari tempat duduk.
Tatacara kembali ke kelas selepas
rehat
( beratur di dataran ,
dengar arahan & masuk ke kelas
dengan senyap).

Guru mata
pelajaran

# Buku peraturan
sekolah

Guru bertugas
mingguan
Guru
matapelajaran

30 minit
10.1510.45
pagi

Tatacara penggunaan tandas


Doa masuk tandas ( bagi muslim )
Cara-cara menggunakan tandas
dengan betul.

Guru mata
pelajaran

60 minit
10.4511.45
pagi

Ucapan bertatasusila
Ucapan salam ( Assalamualaikum,
Selamat pagi, Terima kasih, Thank
you, good morning dan sebagainya)
Murid menyambung titik dan
mewarna.

Guru mata
pelajaran

*Lembaran kerja
yang sesuai

30 minit
11.4512.15
t.hari

Nyanyian Lagu Sekolah


Membaca lirik lagu
Nyanyian dengan cara yang betul

30 minit
12.1512.45
t.hari

Tatacara Balik
Mengemas beg/ peralatan
Membersihkan bilik darjah
Berbaris di luar kelas
Bacaan doa/ ucap selamat

Guru mata
pelajaran

*Radio atau power


point

Guru mata
pelajaran

HARI/
TARIKH
ISNIN
12.1.20
15

MASA
5 minit
7.15-7.20
pagi
25 minit
7.20
7.45 pagi

AKTIVITI
TEMA: BUAH BUAHAN
Perhimpunan Harian
Bacaan Doa
Ucapan guru bertugas
Tatacara masuk ke bilik darjah
Pengurusan Kelas
Berbaris di luar kelas
Ucapan selamat
Mengambil kedatangan
Kebersihan kelas ( tunjuk cara )

30 minit
7.45 -8.15
pagi

Dinamika kumpulan
Mengenal warna asas
Membina kumpulan mengikut
warna
Mengenal rakan dalam kumpulan
Melantik ketua kumpulan

60 minit
8.15-9.15
pagi

Aktiviti kumpulan
Sambungan dinamika kumpulan
Membina identiti kumpulan dan
ahli mengikut tema kumpulan
masing- masing. ( buahan,
sayuran, haiwan, kenderaan )
Pembentangan hasil kerja.

30 minit
9.15-9.45
pagi

Tatacara ke kantin
Berbaris di luar bilik darjah dan
berjalan ke kantin dengan senyap
Tatacara membeli makanan
Tatacara makan ( basuh tangan,
bacaan doa, duduk & makan
dengan tertib)
Tatacara kembali ke kelas ( beratur
di dataran , dengar arahan &
masuk ke kelas dengan senyap)
Pengucapan bertatasusila
Ucapan salam/ selamat ( Selamat
pagi, Assalamualaikum, Good
Morning, Good Afternoon , Terima
kasih dll)
Tunjuk cara dan lakonan
Lawatan ke persekitaran sekolah
Bilik guru , pejabat , PSS , kelaskelas, makmal komputer ,makmal
sains, surau , bilik agama, stor
sukan , padang dll.
Nyanyian Lagu Sekolah / patriotik
Membaca lirik lagu
Nyanyian dengan cara yang betul
lagu perhimpunan mingguan
Tatacara Balik
Mengemas beg/ peralatan
Membersihkan bilik darjah
Berbaris di luar kelas
Bacaan doa/ ucap selamat

30 minit
10.1510.45
pagi

60 minit
10.4511.45

30 minit
11.4512.15 tgh
30 minit
12.1512.45 tgh

TINDAKAN/CATATAN

Guru bertugas
mingguan

Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran
*Kad / kertas
pelbagai warna
*Muzik dan wisel

Guru mata
pelajaran
*Kad / kertas
pelbagai warna
*Kertas mahjong,
pen marker.

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

*Lembaran kerja
yang sesuai.

Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran
*Lirik lagu
*Radio
Guru mata
pelajaran

HARI/
TARIKH
RABU
14.1.201
5

MASA
5 minit
7.15-7.20
pagi

AKTIVITI
TEMA: BUAH BUAHAN
Perhimpunan Pagi
Bacaan Doa
Ucapan guru bertugas
Tatacara masuk ke bilik darjah

25 minit
7.20
7.45 pagi

Pengurusan kelas
Mengambil kedatangan
Murid melakukan rutin harian
seperti menyusun meja ,
menyapu sampah dll.

60 minit
7.45 -8.45
pagi

Perbualan
Menjaga kesihatan diri
Teknik sebab dan akibat
Mewarna gambar ( Makanan yang
berkhasiat)

45 minit
8.45 -9.30
pagi

Dinamika Kumpulan
Membentuk seberapa banyak
buah buahan sama ada
tempatan atau luar negara
menggunakan tanah liat.

15 minit
9.30-9.45
pagi

Tatacara ke kantin
Berbaris diluar bilik darjah dan
berjalan ke kantin dengan senyap
Tatacara membeli makanan
Tatacara makan ( basuh tangan,
bacaan doa, duduk & makan
dengan tertib)
Tatacara kembali ke kelas
( beratur di dataran , dengar
arahan & masuk ke kelas dengan
senyap)

60 minit
10.1511.15 pagi

Mengenal Sekolah
Nama sekolah, Logo sekolah,
Lagu sekolah
Melukis dan mewarna gambar
sekolah
Nyannyian lagu sekolah dan Lagu
Anak Cemerlang.

TINDAKAN/CATATA
N
Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

# Lembaran kerja
yang bersesuaian.

Guru mata
pelajaran
# Tanah liat,
gambar buah
buahan, kertas
surat khabar.

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

# Kertas lukisan

HARI/
TARIKH
KHAMIS
15.1.201
5

HARI/
TARIKH
AHAD
18.1.201
5

MASA

AKTIVITI
TEMA: BUAH
BUAHAN

TINDAKAN/CATATA
N

5 minit
Perhimpunan Harian
Guru bertugas
1 jam 15 Permainan
Guru mata
7.15-7.20
Bacaan Doa
mingguan
minit
Menamakan gambar buah buahan
pelajaran
pagi
Ucapan guru bertugas
Guru mata
11.15(permainan kotak beracun)
Tatacara masuk ke bilik darjah
pelajaran
* Kotak
, kad
12.30
Mengelaskan buah- buahan
perkataan, muzik
tgh
dan luar negara .
25 minit
Pengurusantempatan
kelas
atau wisel,
(latihan bertulis)
7.20
Mengambil kedatangan
Guru mata
lembaran kerja.
7.45 pagi
Murid melakukan rutin harian
pelajaran
seperti menyusun meja , menyapu
10 minit
Tatacara Balik
Guru mata
sampah dll.
12.30 Mengemas beg/ peralatan
pelajaran
12.45 tgh

Membersihkan
bilik
darjah
60 minit
Perbualan
Berbaris di luar kelas
7.45-8.45
Menjaga keselamatan diri ketika
Guru mata
Bacaan doa/ ucap selamat
pagi
berada di kawasan sekolah
pelajaran
Teknik sebab dan akibat cth :
* Lembaran kerja
berlari ketika turun dan naik
yang bersesuaian.
tangga

Mewarna
gambar
/
aktiviti
MASA
AKTIVITI
TINDAKAN/CATATAN
TEMA:menulis
HAIWAN
55 minit
minit Perhimpunan
Dinamika Kumpulan
30
Mingguan
Guru bertugas
8.45-9.40
Permainan
mingguan
Guru mata
7.15-7.45
Bacaan
Doamengenal huruf vokal
pagi
( menyebut huruf vokal yang
pelajarankelas
pagi
Nyanyian
Pengurus
diambil dari
kotak)
# Kad huruf, kotak
Laporan
Gurudalam
Bertugas
Mingguan

Aktiviti
kolaj
(
huruf
vokal)
permainan,wisel,
Ucapan GB/GPK
tisu, pasir kasar,
Penutup
kacang hijau,
10 minit
Pengurusan kelas
kertas
surat
7.45
Mengambil kedatangan
Guru
mata
khabar.
7.55 pagi
Murid melakukan rutin harian
pelajaran
5 minit
Tatacara
ke
kantin
seperti menyusun meja , menyapu
9.40-9.45
sampah
Berbarisdll.
diluar bilik darjah dan
Guru bertugas
pagi
berjalan ke kantin dengan senyap
mingguan
Tatacara
membeli
makanan
50 minit
Mengenali
anggota
badan

Tatacara
makan
(
basuh
tangan,
7.55-8.45
Menamakan anggota badan
Guru mata
pagi
bacaan doa,
duduk &kad
makan
Mengeja
/ membaca
pelajaran
dengan tertib)
perkataan
Cth
Tatacara
ke kelas ( beratur * Carta , kad gambar
: kaki kembali
, kuku , mata,jari,gigi,
dahi,paha,
di dataran dll.
, dengar arahan &
, kad suku kata , kad
Permainan
(
cantum
kad senyap)
suku kata perkataan, gam,
masuk ke kelas
dengan
60 minit
Nyanyian
bagi membentuk perkataan)
Guru
mata
kertas
mahjong
10.15 Lagu Negaraku
pelajaran
55
minit
Perbualan
11.15
pagi
Lagu Bangsa
Johor
8.45-9.40
Fungsi
setiap anggota
badan
Guru mata

Lagu
sekolah
# Carta
lagu
pagi
Teknik Mencita-citakan Kejayaan
pelajaran
cth
Lagu
Patriotisme
: Menjaga Kebersihan gigi
* Tapak teknik
Lagu Anak
Cemerlang
Ulang
aktiviti
dengan tajuk yang
mencita kejayaan.
berlainan berkenaan anggota
30 minit
Undang-undang
/ Peraturan sekolah
Guru mata
badan.
11.15 Penerangan guru tentang undang
pelajaran
511.45
minit
Tatacara
ke kantin
undang
serta peraturan sekolah
pagi
9.40-9.45
Bersoaljawab
Teknik
Berbaris
diluarguru/murid
bilik darjah(dan
Guru
bertugas
# Buku
manual
pagi
sebab dan
peraturan
berjalan
ke akibat
kantin )dengan senyap
mingguan
Tatacara membeli makanan
Guru mata
sekolah.
50 minit
Huruf
besar, kecil
dan (huruf
jawi/aktiviti
Tatacara
makan
basuh
tangan,
Guru
11.45moral
matapelajaran
12.35 tgh
Menulis dan mewarna huruf
*Lembaran kerja
Aktiviti moral

60 minit
10.1511.15 pagi

30 minit
11.1511.45
pagi
55 minit
11.4512.40 tgh
5 minit
12.4012.45 tgh

bacaan doa, duduk & makan


dengan tertib)
Tatacara kembali ke kelas ( beratur
di dataran , dengar arahan &
masuk ke kelas dengan senyap)
Dinamika Kumpulan.
Berkenalan dengan mesra.
Murid berkumpul dalam kumpulan
mengikut warna , bentuk dan
sebagainya.
Setiap kumpulan disebut guru
buat pergerakan haiwan atau
seumpamanya.
Aktiviti jig saw puzzle dalam
kumpulan.
Menamakan benda-benda maujud di
dalam kelas
Aktiviti menulis dan mewarna
Aktiviti pendidikan Islam/Bahasa Arab/
Pendidikan Moral.
Melukis dan mewarna.
Tatacara Balik
Mengemas beg/ peralatan
Membersihkan bilik darjah
Berbaris di luar kelas/doa/ucap
selamat

pelajaran

Guru mata
pelajaran

*Puzzle haiwan

Guru mata
pelajaran

Guru
matapelajaran
# Lembaran
kerja
Guru mata
pelajaran

HARI/
TARIKH
ISNIN
5 minit
19.1.201
7.15-7.20
5
pagi
25 minit
7.20
7.45 pagi

60 minit
7.45-8.45
pagi

55 minit
8.45 -9.40
pagi

5 minit
9.40- 9.45
pagi

60 minit
10.1511.15 pagi

60 minit
11.1512.15
pagi
30 minit
12.1512.45 tgh

MASA

AKTIVITI
TEMA: HAIWAN

Perhimpunan Harian
Bacaan Doa
Ucapan guru bertugas
Tatacara masuk ke bilik darjah
Pengurusan kelas
Mengambil kedatangan
Murid melakukan rutin harian
seperti menyusun meja , menyapu
sampah dll.
Kepentingan sarapan Pagi ( Teknik
sebab dan akibat)
Mengenali Pentadbir
Guru Besar
GPK Pentadbiran
GPK Hal Ehwal Murid
GPK Kokurikulum
Aktiviti bertulis ( padankan
perkataan)
Perbualan / lakonan
Menjaga kebersihan diri, bilik
darjah dan kawasan sekolah
( Teknik sebab dan akibat)
Lakonan berkaitan aktiviti di
sekolah.
Tatacara ke kantin
Berbaris diluar bilik darjah dan
berjalan ke kantin dengan senyap
Tatacara membeli makanan
Tatacara makan ( basuh tangan,
bacaan doa, duduk & makan
dengan tertib)
Tatacara kembali ke kelas ( beratur
di dataran , dengar arahan &
masuk ke kelas dengan senyap)
Permainan
Permainan baling pundi kacang.
(meneka deria rasa iaitu masam ,
pahit, manis , tawar dan masam)

TINDAKAN/CATATA
N
Guru bertugas
mingguan
Pengurus kelas

Guru mata
pelajaran
Pentadbir
Sekolah

Guru mata
pelajaran

* Lembaran kerja

Guru mata
pelajaran

*Bahan berkaitan

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

*Gula , garam, kopi,


tepung, asam dan
seumpamanya

Lawatan ke luar bilik darjah


Melawat bilik-bilik khas dan
persekitaran sekolah serta
peraturannya.

Guru mata
pelajaran

Nyanyian Lagu Perhimpunan / Tatacara


Balik
Nyanyian lagu semasa
perhimpunan mingguan.
Mengemas beg/ peralatan
Membersihkan bilik darjah
Berbaris di luar kelas

Guru mata
pelajaran

*Power point , lirik


lagu

HARI/
TARIKH
SELASA
20.1.201
5

MASA
5 minit
7.15-7.20
pagi

25 minit
7.20 7.45
pagi

60 minit
7.45-8.45
pagi

55 minit
8.45 9.40
pagi

5 minit
9.40-9.45
pagi

AKTIVITI
TEMA: HAIWAN
Perhimpunan Harian
Bacaan Doa
Ucapan guru bertugas
Tatacara masuk ke bilik darjah
Pengurusan kelas
Mengambil kedatangan
Murid melakukan rutin harian
seperti menyusun meja ,
menyapu sampah dll.
Perbualan
Menjaga Kebersihan diri, bilik
darjah dan kawasan sekolah
Guru memeriksa kuku, gigi,
rambut dan pakaian murid.
Keluarga saya
Murid bercerita tentang keluarga
masing-masing
Latih tubi menyebut perkataan
( datuk, nenek,emak,ayah,
abang , kakak ,adik dll)
Nyanyian ( Sayang semua)
Melabel gambar dan mewarna
Permainan
Aktiviti pembentukan kumpulan
Agihkan kumpulan mengikut
warna belon.
Pertandingan tiup belon.
Kumpulan yang menang diberi
hadiah.
Tatacara ke kantin
Seperti biasa

TINDAKAN/CATATAN

Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran
# Carta keluarga
# Carta lagu
# Lembaran kerja

Guru mata
pelajaran

* belon

60 minit
Permainan/ Dinamika Kumpulan
10.15-11.15
Menamakan dan membunyikan
pagi
huruf konsonan.
Mencari huruf konsonan yang
disembunyikan di dalam kelas.
Murid yang menang diberikan
hadiah/ ganjaran.
Melengkapkan perkataan dengan
huruf konsonan dan nyanyian
60 minit
Permainan
11.15
Murid berkumpul di dewan
12.15
terbuka.
tengahari
Pembentukan kumpulan.
(gunakan pundi kacang
berwarna)
Permainan galah panjang.
30 minit
Disiplin di dalam kelas dan Tatacara
12.15-12.45 balik
tengahari
Penerangan tentang peraturan

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran
Guru mata
pelajaran

*Kad huruf
konsonan, kad
perkataan dan carta
senikata lagu.

Guru mata
pelajaran.

Guru mata
pelajaran

HARI/
TARIKH
RABU
21.1.201
5

MASA
5 minit
7.15-7.20
pagi

55 minit
7.20
8.15 pagi

60 minit
8.15-9.15
pagi

30 minit
9.15-9.45
pagi

60 minit
10.1511.15 pagi

30 minit
11.1511.45
pagi

AKTIVITI
TEMA:HAIWAN
Perhimpunan Harian
Bacaan Doa
Ucapan guru bertugas
Tatacara masuk ke bilik darjah
Pengurusan kelas
Mengambil kedatangan
Murid melakukan rutin harian
seperti menyusun meja , menyapu
sampah dll.
Mengenali anggota badan
Menamakan anggota badan
Mengeja / membaca kad
perkataan
Mencantum titik
Aktiviti kreativiti
Membentuk nama menggunakan
tanah liat.
Pamerkan hasil kerja masingmasing.
Perbualan
Fungsi setiap anggota badan
Nyanyian tentang anggota badan
Warna huruf yang sama
Cari perkataan tersembunyi atau
ikut kreativiti guru.
Nyanyian dan tatacara
Lagu Negaraku
Lagu Bangsa Johor
Lagu sekolah
Lagu Patriotisme
Lagu Anak Cemerlang
Tatacara ketika menyanyikan lagulagu tersebut.
Menamakan benda-benda maujud.
Aktiviti menulis dan mewarna
(mengikut stesen- stesen yang
ditetapkan.

55 minit
11.4512.40 tgh

Aktiviti Pendidikan Islam/Pendidikan


Moral
Mengikut kreativiti guru.

5 minit
12.4012.45 tgh

Tatacara Balik
Mengemas beg/ peralatan
Membersihkan bilik darjah
Berbaris di luar kelas
Bacaan doa/ ucap selamat

TINDAKAN/CATATAN

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

*Carta , kad
gambar , kad suku
kata , kad perkataan

Guru mata
pelajaran

# tanah liat

Guru mata
pelajaran

*Lembaran kerja

Guru mata
pelajaran

*Carta lagu, radio


@power point

Guru mata
pelajaran
*Lembaran kerja,
pensel warna, kad
arahan
Guru
matapelajaran
*Lembaran kerja @
kreativiti guru
Guru mata
pelajaran

HARI/
TARIKH
KHAMIS
22.1.201
5

MASA
5 minit
7.15-7.20
pagi

55 minit
7.20
8.15 pagi

60 minit
8.15-9.15
pagi

30 minit
9.15-9.45
pagi

60 minit
10.1511.15 pagi

30 minit
11.1511.45

AKTIVITI
TEMA: HAIWAN
Perhimpunan Harian
Bacaan Doa
Ucapan guru bertugas
Tatacara masuk ke bilik darjah
.Pengurusan kelas
Mengambil kedatangan
Murid melakukan rutin harian
seperti menyusun meja , menyapu
sampah dll.
Mengenali guru guru yang
mengendalikan bilik khas.
Pusat Sumber
Makmal komputer
Makmal sains
Bilik peperiksaan
Bilik gerakan KSSR
Dll
Perbualan
Menjaga kebersihan diri, bilik
darjah dan kawasan sekolah
( Teknik sebab dan akibat)
Membina kreativiti daripada bahan
terpakai untuk hiasan kelas.

Perbentangan hasil kerja


Murid membentangkan hasil kerja.
Ganjaran atau hadiah kepada
kreativiti terbaik.
Lakonan pendek dalam kumpulan
mengikut tema.
Dinamika kumpulan
Pembentukan kumpulan ( ikut
kreativiti guru)
Aktiviti jual beli dalam
kumpulan( ada pembeli dan
penjual.)
Ulang aktiviti secara bergilir- gilir
dalam kumpulan.
Aktiviti psikomotor
Membentuk nombor dan huruf
atau apa sahaja menggunakan

TINDAKAN/CATATAN

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran
Guru- guru bilik
khas

Guru mata
pelajaran

*Bahan terpakai,
gam, gunting,
kertas warna, reben
dan sebagainya
untuk hiasan.

Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

*Duit contoh, benda


maujud sebagai
barang jualan.

Guru mata
pelajaran

pagi
60 minit
11.4512.45 tgh

HARI/
TARIKH
AHAD
25.1.201
5

MASA
30 minit
7.15- 7.45
pagi

60 minit
7.45- 8.45
pagi

60 minit
8.45
9.45 pagi

60 minit
10.15
-11.15
pagi

1 jam 30
minit
11.15-

tanah liat. (bebas)


Dinamika Kumpulan.
Pembentukan kumpulan dan
pemilihan ketua.
Kreativiti kumpulan( menghias
ketua kumpulan menggunakan
kertas surat khabar.
Lakonan.
Tatacara balik

AKTIVITI
TEMA: SAYUR- SAYURAN
Perhimpunan Mingguan
Bacaan Doa
Nyanyian
Laporan Guru Bertugas Mingguan
Ucapan GB/GPK
Penutup
.Pengurusan kelas dan Motivasi Diri
Mengambil kedatangan
Murid melakukan rutin harian
seperti menyusun meja , menyapu
sampah dll.
Permainan cari kawan. cari
pasangan dan nyanyi lagu cari
kawan
Pasangan yang kalah akan
mengikut di belakang pasangan
yang menang
Pemenang VS pemenang
pasangan untuk mendapat
pemenang yang terakhir
Aktiviti Bahasa
Mengenali perkataan asas Bahasa
Melayu
Membaca dan menulis di udara
Murid dapat menulis di atas kertas
dengan betul dan kemas
Kepentingan Mata Pelajaran
Memperkenalkan setiap mata
pelajaran
Tahun 1.
Murid-murid memahami peranan
setiap
mata pelajaran dan
kepentingannya.
Aktiviti Estetika dan daya kreatif
Murid-murid dibekalkan satu
kertas lukisan

Guru mata
pelajaran
*Kertas surat
khabar, gam ,
gunting, dan bahan
berkaitan.

TINDAKAN/CATATAN

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

*Bahan berkaitan

Guru mata
pelajaran dan
guru kaunseling

Guru mata
pelajaran

12.45 pagi

HARI/
TARIKH
ISNIN
26.1.201
5

MASA
5 minit
7.15- 7.20
pagi

1 jam 25
minit
7.20- 8.45
pagi

60 minit
8.45
9.45 pagi

60 minit

Melukis gambar sayur- sayuran


Menulis ciri-ciri sayur- sayuran
tersebut seperti: warna, bentuk,
rasa
Minta murid menceritakan hasil
kerja masing masing.
Mempamerkan hasil kerja murid
Tatacara balik

AKTIVITI
TEMA: SAYUR- SAYURAN
Perhimpunan Harian
Bacaan Doa
Ucapan guru bertugas
Tatacara masuk ke bilik darjah
.Pengurusan kelas dan Pemupukan Daya
Kreativiti
Mengambil kedatangan dan
membersihkan kelas.
Mengeluarkan surat khabar atau
majalah
menggunting huruf yang berkaitan
dengan nama
menyusun dan melekat secara
kreatif pada kertas putih.
Mempamerkan hasil kerja masingmasing.
Main Sambil belajar (Asas Matematik)
Aksi jari berkenaan dengan
nombor 1 hingga 10 mengikut
arahan guru.
Murid membuat aksi berkumpulan
menggalakkan individu membuat
aksi di
depan.
Pemupukan Nilai murni

Gambar sayur
sayuran.

TINDAKAN/CATATAN

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

*Bahan berkaitan

10.15
-11.15
pagi

1 jam 30
minit
11.1512.45 pagi

HARI/
TARIKH
SELASA
27.1.201
5

MASA
5 minit
7.15- 7.20
pagi

55 minit
7.20- 8.15
pagi

60 minit

Guru bercerita dengan puppet


Sesi soal jawab untuk
menggalakkan murid
berfikir.
Menyerapkan nilai murni seperti
bersyukur, berterima kasih,
menghormati
Dinamika Kumpulan
Permainan 1 Melompat Petak
Cara: letakkan 6 gelung di atas
lantai dan
melompat. Ahli kumpulan yang
terakhir
perlu menyatakan hurray
Permainan 2 Kawan Baik
Cara: murid memasukkan gelung
dari atas kepala hingga ke bawah
dan memberi kepada ahli yang
kedua.Ulang aktiviti.
Tatacara balik

AKTIVITI
TEMA: SAYUR- SAYURAN
Perhimpunan Harian
Bacaan Doa
Ucapan guru bertugas
Tatacara masuk ke bilik darjah
.Pengurusan kelas dan Aktiviti Kognitif
Mengambil kedatangan dan
membersihkan kelas.
Aktiviti Kognitif (BM)
Mengenali tanda bacaan asas (, .)
Penggunaan tanda bacaaan
dengan betul dan tepat.
Kemahiran Komunikasi

Guru mata
pelajaran dan
guru kaunseling
*Puppet

Guru mata
pelajaran

Gelung rotan,

TINDAKAN/CATATAN

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

Guru mata
pelajaran

*Kad bacaan, kad


tanda baca

8.15
9.15 pagi

30 minit
9.15- 9.45
pagi

60 minit
10.1511.15 pagi

1 jam 30
minit
11.1512.45
tengah
hari

HARI/
TARIKH
RABU
28.1.20
15

MASA
5 minit
7.15- 7.20
pagi

Menggalakkan murid-murid
memberi
pendapat atau perasaan
tentang aktiviti
harian yang dijalankan
Mengemas peralatan secara
teratur
Aktiviti Bahasa (BI)
Guru memainkan bunyi dan
meminta murid meneka bunyi
tersebut.
Murid menamakan benda tersebut
dengan tepat dan betul.

Guru mata
pelajaran

*Bahan berkaitan

Guru mata
pelajaran dan
guru kaunseling

*Bahan berkaitan

Tatasusila
Guru menayang video tentang
menghormati orang yang lebih
tua, guru dan jiran.
Menyedarkan murid-murid
kepentingan menghormati orang
yang lebih tua, guru-guru dan
jiran.

Guru mata
pelajaran

Gelung rotan,

Bercerita (BM) dan Aktiviti bertulis


Guru menggunakan Big Book
Membimbing murid-murid meneliti
gambar dan bercerita berdasarkan
Big Book
Sesi soal jawab tentang cerita
yang
disampaikan dan pemupukan
nilai murni
Latihan bertulis I Think
berdasarkan cerita.
Tatacara balik.

Guru mata
pelajaran

AKTIVITI
TEMA: SAYUR- SAYURAN
Perhimpunan Harian
Bacaan Doa

*Lembaran kerja
*Big Book

TINDAKAN/CATATAN

Guru bertugas
mingguan
Guru mata

1 jam 25
minit
7.20- 8.45
pagi

60 minit
8.45 9.45
pagi

.Pengurusan kelas dan Dinamika


Kumpulan (Main sambil Belajar)
Senaman ringan
Murid masuk kumpulan
Permainan 1: murid
mengambil gelang
getah dengan penyedut
minuman
Permainan 2: membaling bola
ke dalam
bakul yang berjarak satu meter.
pertandingan kumpulan
Kemahiran Komunikasi
Menggalakkan murid-murid
memberi
pendapat atau perasaan
tentang aktiviti
harian yang dijalankan
Mengemas kelas dengan teratur.

60 minit
10.15
11.15
pagi

1 jam 30
minit
11.1512.45
tengah hari

pelajaran

Ucapan guru bertugas


Tatacara masuk ke bilik darjah

Pemupukan nilai murni


Mengetahui peraturan sekolah
Mengetahui peraturan kelas
Memupuk disiplin diri di sekolah

Dinamika Kumpulan.
Pembentukan kumpulan dan
pemilihan ketua.
Kreativiti kumpulan( menghias
ketua kumpulan menggunakan
kertas surat khabar.
Lakonan.

Guru mata
pelajaran

*Gelang getah,
penyedut minuman,
bola, bakul.

Guru mata
pelajaran

*Bahan berkaitan

Guru mata
pelajaran dan
guru kaunseling

*Bahan berkaitan
Guru mata
pelajaran

Kertas surat
khabar, gam,
gunting,

HARI/
TARIKH
Khamis
29.1.20
15

MASA
5 minit
7.15- 7.20
pagi

1 jam 25
minit
7.20- 8.45
pagi

AKTIVITI
TEMA: SAYUR- SAYURAN
Perhimpunan Harian

1 jam 30
minit
10.15
11.45
pagi

Guru bertugas
mingguan
Guru mata
pelajaran

.Pengurusan kelas dan Aktiviti Kognitif

30 minit
8.45 9.45
pagi

Bacaan Doa
Ucapan guru bertugas
Tatacara masuk ke bilik darjah

TINDAKAN/CATATAN

Mengambil kedatangan dan


kebersihan kelas.
Aktiviti Kognitif (asas Matematik)
Mengenal nombor 0 hingga 10
berserta
dengan gambar
Guru menunjukkan kad nombor
secara spontan dan meminta
murid menamakannya
Guru menunjukkan benda dan
murid menyatakan wakil
bilangannya

Pemupukan nilai murni


Menjaga kebersihan dan
kekemasan diri

rambut

gigi

tangan

pakaian

kasut
Persediaan Persembahan
Murid membuat persediaan dan
latihan persembahan untuk majlis
penutup.

Guru mata
pelajaran

*Benda maujud, kad


angka, manik
pembilang.

Guru mata
pelajaran

*Bahan berkaitan

Guru mata
pelajaran dan
guru kaunseling

*Bahan berkaitan
60 minit
11.4512.45
tengah hari

Majlis

penutupan
Ucapan Guru Besar
Persembahan dari kelas
Perlantikan ketua dan penolong
ketua kelas
Penyampaian hadiah kepada
murid yang

Guru mata
pelajaran
Guru Kelas
Pentadbir
sekolah

berpretasi cemerlang selama 3


minggu
Penyampaian hadiah untuk semua
murid Tahun 1
* balik ke kelas masing-masing
mengedarkan jadual waktu p
dan p

JBA 1118
HANGKASTURI21
81300SKUDAI
JOHORBAHRU

MINDA CERDAS
MATA BERCAHAYA
BERSAMA KE ARAH KECEMERLANGAN

SK TAMAN SKUDAI BARU 2


JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI DAN GURU
PENYAYANG 2014.

PENASIHAT
EN. TAY TONG AIK
( GURU BESAR )
PENGERUSI
PN. JULIAH BINTI SARJU
( GPK PENTADBIRAN )
NAIB PENGERUSI
CIK RACHEL NASAMANI A/P MURUGIAH
( GPK HEM )
PENYELARAS
PN MAS MARLIANA BINTI IDRIS
SETIAUSAHA

PN. REETA DEVI A/P GOVINDASAMY


BENDAHARI
PN. NORMALA BT KAHAR
AJK
Semua guru yang mengajar Tahun 1
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG
PENGENALAN :
Program ini bertujuan membantu murid-murid Tahun 1 menghadapi perubahan di dalam keadaan transisi
dari pendidikan tidak formal di rumah atau tadika ke pendidikan formal Tahun 1 sekolah rendah.
Program ini juga memastikan semua murid Tahun 1 yang datangnya daripada latar belakang,pengalaman
dan sosio ekonomi yang berbeza akan melakukan proses pembelajaran di Tahun 1 melalui tahap pencapaian
yang hampir sama. Keadaan ini sangat diperlukan agar proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan
oleh guru- guru Tahun 1 berjalan dengan lancar dan diikuti oleh murid tersebut dalam keadaan yang
gembira.Program ini dijalankan selama 3 minggu mulai 11 Januari 2015 hingga 29 Januari 2015.

TUJUAN :
Murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran, guru-guru dan kawan-kawan baru dalam masa

yang singkat.
Guru dapat menyelaraskan keperluan murid seperti kognitif,emosi dan jasmani secara menyeluruh

sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran secara formal di Tahun 1.


Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang dan meneruskan pembelajaran tanpa
menimbulkan banyak masalah di sekolah.
RASIONAL
Murid yang masuk ke Tahun 1 datangnya dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza.
Keadaan yang menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka yang boleh memberi kesan yang
berterusan. Antara perbezaan tersebut ialah :

Perbezaan antara murid Tahun 1 :


Perbezaan hampir 11 bulan.
Kebolehan memberi perhatian dan tubuh mereka yang cepat bosan menyebabkan mereka selalu
ingin bergerak.
Kesediaan untuk belajar :

Perbezaan pengalaman prasekolah.perkembangan fizikal dan umur yang berbeza turut memberi
kesan kepada kesediaan murid untuk belajar.

Pengetahun dan kemahiran :

Perbezaan kecekapan sosio emosi dan perkembangan psikologi yang berbeza di kalangan muridmurid seperti ada murid yang mempunyai keyakinan yang tinggi dan ada yang datang dengan perasaan
takut,bimbang dan rasa tidak selamat akan memberi kesan pada pembelajaran mereka.
OBJEKTIF :
1.
2.
3.
4.
5.

Murid dapat meningkatkan kemahiran tematik,bersepadu dan main sambil belajar.


Selepas dua minggu tiada perbezaan yang ketara antara murid bagi membolehkan guru
merealisasikan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal.
Meningkatkan kefahaman tentang konsep awal kanak-kanak.
Memantapkan kefahaman tentang kesinambungan pengajaran dan pembelajaran serta
pengurusan tingkah laku murid.
Mengamalkan teknik pemudahcaraan yang berkesan dan penekanan konsep pembelajaran
penyayang yang berterusan sesuai dengan pembelajaran abad 21.

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

VISI:
Kesediaan belajar membentuk pembelajaan formal yang berterusan.

MISI:
Semua pelajar Tahun 1 akan dapat mencapai Visi Transisi dan Guru Penyayang SK Taman Skudai Baru 2
berlandaskan perkara-perkara berikut:

1.
2.
3.
4.

Hubungan mesra di kalangan murid,guru dan persekitaran budaya sekolah.


Memupuk nilai murni,daya kreativiti dan sosio emosi terkawal.
Penglibatan secara langsung dalam pembelajaran abad ke 21 melalui pelbagai pendekatan
tematik,bersepadu,berkumpulan dan belajar sambil bermain.
Berkeyakinan untuk terus menyayangi dan terus belajar di sekolah ini.

PERSONALIA YANG TERLIBAT DALAM PROGRAM TRANSISI


DAN GURU PENYAYANG

Pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri


Pengawai dari Jabatan Pelajaran Daerah
Guru Besar
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Guru Tahun 1 dan Guru Matapelajaran
Guru Prasekolah
Ibu Bapa

BIDANG TUGAS:
Guru Besar dan Penolong Kanan
1.
2.
3.
4.
5.

Memilih Guru Tahun 1 yang berminat dan berpengalaman dalam mengajar Tahun 1
Menubuhkan jawatankuasa khas pelaksanaan program Transisi dan Guru Penyayang.
Memberi sokongan untuk menceriakan bilik darjah dan persekitarannya.
Mengadakan perjumpaan khas dengan guru dan ibu bapa bagi menjelaskan pembelajaran
abad ke 21.
Memantau perjalanan P& P Tahun 1 sepanjang tahun.
6.
Menerima maklum balas masalah prestasi murid Tahun 1.
Guru Tahun 1 dan Guru Matapelajaran

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mewujudkan AJK Program Transisi dan Guru Penyayang.


Merancang aktiviti minggu Transisi dan Guru Penyayang.
Menyediakan persekitaran kelas yang menarik.
Pengagihan murid Tahun 1 mengikut kelas yang ditetapkan.
Mengadakan P&P yang menarik bagi murid pada minggu orientasi dan transisi sepanjang
dua minggu pertama dan seterusnya.
Menyediakan BBB yang memberi rangsangan pengetahuan untuk murid.
Mengenal pasti pemasalahan murid yang timbul semasa P&P dilaksanakan.
Melaporkan prestasi murid kepada Guru Besar dan Guru Penolong Kanan.

1.
2.
3.

Guru Prasekolah
Memberi penerangan iklim persekolahan di Tahun 1 setiap hujung tahun.
Memperkenalkan sekolah dan kelas yang bakal diduduki murid.
Menyediakan rekod perkembangan dan pencapaian semasa prasekolah.

4.

Menyediakan murid dengan kemahiran sosio emosi dan psikologi.

1.
2.
3.
4.

Ibu Bapa
Memahami konsep dan tujuan Program Transisi dan Guru Penyayang.
Memberi kerjasama kepada pihak sekolah dalam sebarangan aktiviti.
Membantu penyediaan peralatan persekolahan yang lengkap.
Memberi kerjasama dengan guru berhubungkait dengan pembelajaran.