Sie sind auf Seite 1von 5

Sto godina samoe

Porodino stablo Buenda

Prva generacija
Jos Arcadio Buenda
Patrijarh obitelji Buenda, Jos Arcadio Buenda je ovjek jake volje, koji se
"otuuje" od svoje obitelji (i fiziki i psihiki) u trenutku kad postaje voen
interesom za filozofske misterije. Buenda je vodio Macondo u ranim
godinama sela, a njegovo se prisustvo u prii gubi kad on poinje ludjeti,
traei kamen mudraca. Vremenom je izgubio razum i poeo govoriti na
latinskom. Od tada, on je ostao vezan za stablo kestena. Prije smrti njegova
ga ena rsula oslobaa i vodi u njegovu sobu. On se pred sam trenutak
smrti vraa pod stablo kestena i tu umire.
rsula Iguarn
rsula, ena Josa Arcadia Buende, jedan je od glavnih likova romana, iji
se ivotni vijek protee kroz gotovo sve generacije obitelji. Ona je ta koja
nadzire obitelj, vodi kune poslove i brine se i o samom Jos Arcadiju
Buendji. Umire u dobi izmeu 114 i 122 godine (u to vrijeme nije bila vea
od fetusa).

Druga generacija
Jos Arcadio
Jos Arcadio je bio prvoroeni sin Josea Arcadia Buende, od kojeg je
naslijedio upornost i impulzivno ponaanje. Ljubavnica mu je bila Pilar
Ternera, koju ostavlja na poetku njezine trudnoe. Pridruuje se Ciganima i
odlazi od obitelji. Vraa se u Macondo nekoliko godina kasnije kao odrastao
ovjek, tvrdei da je plovio morima svijeta. Po dolasku se eni svojom
posvojenom sestrom Rebecom, s kojom je protjeran iz obiteljskog doma.
Umire od rane zadobivene od nepoznatog hica, par dana nakon spaavanja
svog brata od smrtne kazne.
Pukovnik Aureliano Buenda
Aureliano Buenda je bio drugi sin Jos Arcardia Buenda i prva osoba koja
je roena u Macondu. Ime je dobio po svom pretku. Aureliano je proplakao
u majinoj utrobi i rodio se otvorenih oiju. Pokazao se nesposobnim za
ljubav. Smatrao je da posjeduje nadnaravnu mo predskazivanja onog to e
doi, jer ono to je rekao bivalo je istinom. Bori se na strani liberala i
sudjeluje u 32 rata te vie puta uspijeva umai smrti. Izgubivi interes za
ratovanje, potpisuje mirovni ugovor i vraa se kui.
Aureliano nije bio samo ratnik, ve i pjesnik. U podmakloj dobi postupno
gubi pamenje i postaje neosjetljiv na dogaanja oko sebe. Provodi dane u
radionici izraujui zlatne ribice. Mijenjao ih je za novie koje je talio i
ponovo izraivao nove ribice. Umire pod stablom za koje njegov otac
godinama bio privezan.
Remedios Moscote
Remedios je najmlaa ki konzervativca i upravnika, Don Apolinara
Moscotea. Ono to ju je najvie inilo privlanom bila je njezina prekrasna
put i smaragdno-zelene oi. Udala se za pukovnika Aureliana kad je imala
samo 12 godina. Bila je toliko mlada kad se pukovnik zaljubio u nju da su
morali priekati s vjenanjem do njenog ulaska u pubertet. Na ope
iznenaenje, ona postaje divnom i simpatinom suprugom i zadobija svaiju
naklonost. Bila je jedina osoba koja se brinula za Jos Arcardia Buendu za
vrijeme njegove bolesti. Ipak, ubrzo umire pri porodu.
Amaranta
Amaranta je bila tree dijete Jos Arcardia Buende i odrasla je zajedno sa
svojom polusestrom Rebecom. Ljubav i njenost koju je gajila prema njoj
prerasli su u ljubomoru i zlobu kad se u njihovom ivotu pojavljuje Pietro
Crespi. Obje su ga arko eljele. Amaranta je ak izjavila da e ubiti Rebecu
ako se uda za Pietra Crespia, no nakon Remediosine smrti, Amaranta se kaje
zbog toga i proivljava emocionalnu krizu. Kad se Rebeca udaje za Jose

Arcadia umjesto za Pietra, Amaranta odbija svakog udvaraa pa ak i Pietra


Crespia, koji se zbog toga u oaju ubija. Jedan od udvaraa bio je i
najbliskiji prijatelj njezinog brata Aureliana, pukovnik Gerineldo Marquez,
ali ona odbija i njegovu prosidbu zbog neodreenog razloga. Imala je
neseksualne odnose sa svojim neacima, Aurelianom Jos i Jos Arcardiom.
Predosjetivi dolazak smrti, Amaranta je poela tkati svoj pogrebni pokrov.
Kad je zavrila s

tkanjem, umire kao djevica i osamljena usidjelica, no donekle zadovoljna jer


se pomirila sa svojom sudbinom.
Rebeca
Rebeca je siroe koje obitelj Buenda posvaja, jer pretpostavljaju da je ona
kerka Ursulinih daljnjih roaka. Ona je u poetku bila vrlo povuena,
odbijala je govoriti i imala je neobinu naviku da jede zemlju i vapno sa
zidova kue te da sie prst. Sa sobom donosi vreu s kostima svojih roditelja
i razgovara jedino sa slugama Visitacion i Cataureom. Pojavljuje se nakon
to Jos Arcardio odlazi s Ciganima. Iako je odrasla u domu obitelji
Buenda, biva istjerana iz njega nakon to se udala za Jos Arcardia. Jos
Arcardijeva misteriozna smrt je na zamren nain povezana s Rebecom,
koja nakon toga ivi izolirana od ostatka svijeta. Isti su lik pojavljuje u
Mrquezovim novelama ija se radnja takoer odvija u Macondu.

"Ako treba da poludi, poludi sam, ali ne pokuavaj djeci da napuni glavu
svojim ciganskim idejama."
"ivot je krai nego to ovjek misli."
"Nije se patilo od svakodnevnih problema jer su u mati bili rijeeni."
"Do tada nije mogao ni da pomisli da je literatura najbolja igraka koja je
ikad bila izmiljena za ismijavanje ljudi."
"Dominantne opsesije nadivljuju smrt."
"Jedna minuta pomirenja vrijedi vie nego cijeli ivot prijateljstva."
Fabula lektire: Roman opisuje jedno pleme koje je bilo naseljeno u
Macondu. Macondo je bio selo sa dvadesetak kua. Osniva sela
je Jose Arcadio Buendia, sa svojom suprugom Ursulom. Ponekad
su tu dolazili Cigani sa svojim atorima. Jedan od njih je bio i
Melquiades. Uskoro Jose Arcadio Buendia i Ursula dobie sina
kojeg nazvae Jose Arcadio. Arcadio je provodio vrijeme sa
Cigankama i jednom prilikom Ursula otkri da je mladi Arcadio

nestao. U pleme doe Rebeca, mlada djevojka koja je za sobom


vukla vreu kostiju, kosti svoga oca i majke. Rebeca je bolovala od
nesanice i uskoro cijelo selo oboli od nesanice. Nesanica je
povukla za sobom i zaboravnost, pa su ljudi poeli da zaboravljaju
imena jedni drugima ali i nazive stvari i predmeta. Nedugo zatim
doe Melquiades, sa svojim lijekom protiv nesanice. U pleme
ubrzo doe don Apolinar Moscote a pleme Buendija se proiri i
Ursula ve dobi prve unuke. Na politikoj strani u dravi, stezale
su se tenzije izmeu liberala i konzervativaca i rat se ve nazirao.
U selo Macondo doe i Pietro Crespi, koji Urusuli prodaje klavir.
Rebeca je tuna, kad se Crespi vraa u Italiju. Poinje rat.
Aureliano Buendija, novi lan ove porodice je ve odrastao,
srednjovjean mukarac i spreman je za rat. Vodi mnogo
graanskih ratova ali ni on nije siguran da li je na strani liberala ili
konzervativaca, zatitnika crkve. Za 20 godina ratovanja Aureliano
umalo bi streljan te dobija ak 17 sinova. Rat zavrava nakon 20
godina. Ursula je ve starica od stotinjak godina. Slabog je vida.
Ona pamti stvari po mirisu, po nekom uhodanom sistemu. Tano
zna kad e ko

proi kroz kuu i kojim dijelom sobe. Nedugo zatim umire Jose
Arcadio Buendija pa i Ursula i od itavog plemena ostadoe jo
mladi Aureliano i Amaranta Ursula. Aureliano postade Amaranta
Ursulin ljubavnik i uskoro dobie sina, sa svinjskim repom.
Amaratna Ursula umire nakon poroaja. Jedne noi, Aureliano se
budi, iznenada. Vidio je kako mu dijete nose crvi, dok ga rastau.
On ustade i ue u jednu prostoriju. Tu nae knjigu koju je pisao
Melquiades. Zapravo je to itava historija ali i budunost
Maconda. Aureliano ita knjigu, i stihovi opisuju svu prolost.
Dolazi na zadnje stihove i tu pie da e cijeli Macondo odnijeti
vrtlog. Ne stiui proitati zadnje stihove do kraja, Macondo se
pretvara u vrtlog, i bijae predvieno da Aureliano nikad ne izae
iz kue. Sa jakim vjetrom nestaje i ovaj grad utvara, jer pleme
osueno na sto godina samoe nije imalo anse za preivljavanje
po drugi put. Tema: ivot i smrt [nestanak] jednog plemena Ideja:
Pleme osueno na smrt nema anse za ivot po drugi put Likovi:
Ursula, Jose Arcadio Buendija, Aureliano, Amaranta Ursula,
Rebeca, Gerineldo Markez, Aureliano Segundo Zato su stanovnici

Maconda gradili svoje kue jedno vrijeme od stakla? Sam grad


Macondo, u poetku bijae selo je na neki nain izvan svijeta.
Macondo kao da postoji i ne postoji u isto vrijeme. Zato ga pisac
naziva gradom utvara i ogledala. Macondo ustvari predstavlja
cijeli svijet na jednom tako malom podruju. Zato smrt na kraju
obuhvata Macondo? Osnovni razlog smrti Maconda je roenje
djeteta sa svinjskim repom. Ursula je za svog ivota uvijek
govorila da ne smije da se rodi dijete sa praseim repom to se na
kraju i desilo. Tako od jednog grada nastaje cijela historija,
Macondo predstavlja cijelu historiju jednog naroda. Sve to je
predvidio Melquiades koji je u svojoj knjizi napisao da prvi od
plemena je privezan za stablo (Jose Arcadio Buendia umire pod
drvetom kad je mokrio i bio je privezan jer je poludio) a zadnjeg
jedu mravi. Kako je odreeno vrijeme? Vrijeme u djelu se ne moe
odrediti. Pisac prvo poinje da pie u prolosti, vraa se u
sadanjost, ponovo u prolost pa u budunost. Tako je cijeli
Macondo mistian, ne postojei... ta je to magijsko, mistino u
djelu? Magijsko je to to u djelu imamo letee ilime koje su
donosili Cigani. Meutim, kod likova to ne izaziva neko posebno
uenje, ponaaju se kao da je to tek normalna, ali interesantna
stvar. Takoe, zastarjelost Buendija prilikom koritenja dagerotipa
je interesantna, jer se Jose Arcadio boji da e se on \\\"istroiti\\\"
ukoliko bude napravljen dagerotip njegova lika. Mistino je to to
cijeli grad je zapravo jedna utvara, kao da nikad nije ni postojao.
Miljenje o djelu: Mora se priznati da je djelo proeto
interesantnim i neoekivanim likovima i dogaajima, ali mi se ne
svia esto ponavljanje istih imena u nekoliko generacija plemena
Buendija. U romanu imamo sloene epske kompozicije, bujnog su
preplitanja ali je teko govoriti o likovima i radnji, jer obitelj
Buendija poznaje mnoga ponavljanja istih imena. Ipak, nije
bezrazlono ova knjiga dodana na kolske police u obliku lektira i
sa razlogom ovaj roman se smatra jednom od najutjecajnijih
svjetskih djela 21. stoljea.