Sie sind auf Seite 1von 3

ANG BAGONG LAHING PILIPINO DEVELOPMENT FOUNDATION, INC.

www.blpfoundation.org www.blptorrensystem1858.com SEC Registration No. A 200200833-2002 as amended Art. II & III Non-Government Organization

THE PRIVILEGE OF TORRENS SYSTEM PROCEEDINGS


As viewed by another authority on the subject, the Torrens System has these advantages: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. It abolishes endless fees. It eliminates repeated examinations of titles. It reduces records enormously. It instantly reveals ownership. It protects against encumbrances not noted on the Torrens Certificate. It makes fraud almost impossible. It assures. It keeps up the system without adding to the burden of taxation because the beneficiaries of the system pay the fees. It eliminates tax titles. It gives state title eternal title as the state insure perpetually. It furnishes state title insurance instead of private title insurance. It makes possible the transfer of titles or of loans within the compass of hours instead of a matter of days and week.

9. 10. 11. 12.

(Sheldon, Land Registration in III., pp. 75-76; Powell on Land Registration, pp.311; Beers, Torrens System of Realty Titles.P .1; Roxas vs.Enriquez, 29 Phil.65 [1914]; and Secs.38, 46 and 50, Act 496, now Sections 32, 47, 51 of P.D. 1529)

OZAMIZ OFFICE 129 Bito-on, Ozamiz City 7200 Misamis Occidental, Philippines

MAKATI OFFICE 1273 Room 302 Triple M Bldg., Batangas St., cor., Guatemala St., San Isidro, Makati City 1234 Philippines Phone: 394-2755 / 392-3653 / (02) 467-5292 Mobile: (63) 0908-6024635 Email: dr_alvinalmirante@yahoo.com Web: www.blpfoundation.org www.blptorrensystem1858.com

SMS / Text Hotline: +63 926 423 4313 (GLOBE) +63 908 997 8835 (SMART) Email: garingsr.romeo@gmail.com Web: blptorrenssystemlaw.multiply.com www.scribd.com/garingsrromeo

ANG BAGONG LAHING PILIPINO DEVELOPMENT FOUNDATION, INC.


www.blpfoundation.org www.blptorrensystem1858.com SEC Registration No. A 200200833-2002 as amended Art. II & III Non-Government Organization

PRIBILEHIYO NG TITULO TORENS (TORRENS TITLE) ANG KAPARAANAN NA DAPAT MAIPAGPATULOY KAYLAN PA MAN PARA SA BAYAN Bilang na tiningnan ng ibang kapangyarihan sa paksa, ang Torrens System ay may mga pakinabang: 1. 2. 3. At sa pagbubuwag ng walang katapusang pagbabayad ng buwis ng palupa. At sa pag-aalis ng paulit-ulit na pag-eksamin ng hindi Titulo Torens. At magpababa sa talang pangakong ikalulugod sa pang-yayari ayon sa Titulo Torens (Torrens Title). At agad-agad ipagtapat sa pagmamay-ari. At ipagtatanggol laban sa galaw ng karaniwang dokumento na hindi kilala ang Titulo Torens (Torrens Title). At hindi maaaring gumagawa halos ng pandaraya. At makakasiguro ka. At malayo sa gulo at kaayusan ng walang karagdagang pabigat na buwis dahil sa benepisyo sa kaparaanan at kaayusang tamang pagbabayad. At pagpa-alis sa buwis ng Titulo Torens. At hinahandugan at isinasagawa kahit magpasakabilang buhay ang Titulo Torens at ang bansa ay tinitiyak na pamamalagiin ang pag-aaruga ng priyoridad at mga pribilehiyo. At binibigyan ng bansa ng kasiguraduhan ang Titulo Torens sa halip ang pribadong Titulo. At maaaring magagawa agad ang paglilipat sa Titulo Torens sa mga pautang na nakapaloob sa kumpas ng oras sa halip sa mga bagay na araw o linggo.

4. 5.

6. 7. 8.

9. 10.

11.

12.

OZAMIZ OFFICE 129 Bito-on, Ozamiz City 7200 Misamis Occidental, Philippines

MAKATI OFFICE 1273 Room 302 Triple M Bldg., Batangas St., cor., Guatemala St., San Isidro, Makati City 1234 Philippines Phone: 394-2755 / 392-3653 / (02) 467-5292 Mobile: (63) 0908-6024635 Email: dr_alvinalmirante@yahoo.com Web: www.blpfoundation.org www.blptorrensystem1858.com

SMS / Text Hotline: +63 926 423 4313 (GLOBE) +63 908 997 8835 (SMART) Email: garingsr.romeo@gmail.com Web: blptorrenssystemlaw.multiply.com www.scribd.com/garingsrromeo

ANG BAGONG LAHING PILIPINO DEVELOPMENT FOUNDATION, INC.


www.blpfoundation.org www.blptorrensystem1858.com SEC Registration No. A 200200833-2002 as amended Art. II & III Non-Government Organization

(Sheldon, Land Registration sa III., Pp. 75-76; Powell sa Land Registration, pp.311; Beers, Torrens System ng Realty Titles.P .1; Roxas vs.Enriquez, 29 Phil.65 [1,914] ; at Secs.38, 46 at 50, Batas sa 496, ngayon Seksyon 32, 47, 51 ng P.D. 1529)

VISION
An entity, conscious of its role to promote and attain the full trust and confidence of the Republic in the TORRENS TITLE. EUROPEAN COMMISSION

B. L. P.
TORRENS SYSTEM LAW
Real Property Act 1858 PALUPA PROGRAM and BEYOND

DR. ALVIN ALVINCENT ALMIRANTE G. BERSALES, Ph.D. President / Chairman ANG BAGONG LAHING PILIPINO DEVELOPMENT FOUNDATION, INC.

KUNG HINDI NGAYON... ... KAILAN? KUNG HINDI TAYO ANG KIKILOS... ... SINO ANG KIKILOS?

OZAMIZ OFFICE 129 Bito-on, Ozamiz City 7200 Misamis Occidental, Philippines

MAKATI OFFICE 1273 Room 302 Triple M Bldg., Batangas St., cor., Guatemala St., San Isidro, Makati City 1234 Philippines Phone: 394-2755 / 392-3653 / (02) 467-5292 Mobile: (63) 0908-6024635 Email: dr_alvinalmirante@yahoo.com Web: www.blpfoundation.org www.blptorrensystem1858.com

SMS / Text Hotline: +63 926 423 4313 (GLOBE) +63 908 997 8835 (SMART) Email: garingsr.romeo@gmail.com Web: blptorrenssystemlaw.multiply.com www.scribd.com/garingsrromeo