You are on page 1of 1

Test b

Polacy podczas II wojny wiatowej


Test podsumowujcy rozdzia IV
1. Czytaj uwanie tekst i zadania.
2. W zadaniach od 1. do 9. znajduj si cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedn
z nich i zamaluj kratk z odpowiadajc jej liter w karcie odpowiedzi.
3. Jeeli si pomylisz, bdne zaznaczenie otocz kkiem.
4. Rozwizania zada od 10. do 14. zapisz lub uzupenij czytelnie i starannie w wyznaczonych
miejscach. Pomyki przekrelaj.
5. Przy kadym poleceniu podano liczb punktw, jak mona uzyska za waciw odpowied.
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 20 punktw.
1. Pojcie, ktre odnosi si do systemu sowieckiego wprowadzonego na terenach
okupowanych to
A. volkslista.
B. getto.
C. gadzinwka.
D. paszportyzacja.

(01 p.)

2. Siedziba najwyszych wadz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa


znajdowaa si
A. w Warszawie.
B. w Poznaniu.
C. we Lwowie.
D. w Krakowie.

(01 p.)

3. Konflikt na Woyniu na tle etnicznym wybuch pomidzy


A. Ukraicami i Niemcami.
B. Ukraicami i Polakami.
C. Polakami i Litwinami.
D. Polakami i Rosjanami.

(01 p.)

4. Akcj skutecznego zamachu w Warszawie w 1944 r. na dowdc SS i policji


Franza Kutscher przeprowadziy oddziay
A. Kedywu.
B. Batalionw Chopskich.
C. Armii Ludowej.
D. Narodowych Si Zbrojnych.

(01 p.)