You are on page 1of 2

Govorimo pravilnije!

uje se esto:

A zapravo treba rei:

- esto puta
- takoer i
- svoj vlastiti
- na nain da
- hvala lijepo (valjda od molim lijepo)
- hvala ti za sve
- imamo nekoliko alternativa
- pisati kolsku zadanicu
- on je jo mali
- nema potenog ovjeka
- pozdravio je lanove zbora
ispred osnivaa
- rok istie / je istekao
- voda otie
- rijeka utie u more/pojave utiu na ljude
- sticati znanje
- idem kod doktora
- tko mijenja tajnicu danas?
- najoptimalniji
- skoncentrirati se
- sjednicu smo odloili
- neodlono
- odmori malo! / moram malo odmoriti
- selim u Zagreb
- putem natjeaja/oglasa/promet putem eljeznice
- u vezi tube
- usprkos toga
- Moramo se odmoriti, budui da smo se umorili.

esto
takoer / i
svoj / vlastiti
npr. svojim ponaanjem, neim
hvala lijepa
hvala na svemu
mogunosti
zadau
malen
potena ovjeka ( ako se misli openito)

u ime osnivaa
rok istjee / je istjekao
voda otjee (ruke otiu!)
utjee(utiemo utika u utinicu!)
stjecati znanje (sticati je srbizam)
idem doktoru
tko zamjenjuje?
optimalan (optimalan je ve naj)
koncentrirati se (s- = kon-)
sjednicu smo odgodili
neodgodivo
odmori se malo! / moram se malo odmoriti
selim se u Zagreb
natjeajem / oglasom / eljeznicom
u vezi s tubom
usprkos tome
Budui da smo se umorili, moramo se odmoriti. ili:
Moramo se odmoriti, jer/ zato to smo se umorili.
iz Rio de Janiera (ali: skladba Jimmya Hendrixa)
vlakom
prvotno
za vrijeme raznih / raznovrsnih
u vezi s tim
s obzirom da
to je krenje propisa
potpuno
moi
imati prednost
ponajvie / prije svega (prvenstvena utakmica!)
uinjena
zakljuiti ugovor
mjerodavan
popis
natjecanje
dojam
Znate li?

- iz Rija de Janiera
- s vlakom
- prvobitno se zeleni aj pio u junoj Kini
- za vrijeme razliitih ceremonija
- po tom pitanju
- obzirom da
- to predstavlja grubo krenje prava
- u potpunosti
- biti u mogunosti
- biti u prednosti
- to je prvenstveno / u prvom redu stvar odgoja
- priinjena je velika materijalna teta
- sklopiti ugovor
- nadlean
- spisak
- takmienje
- utisak
- Da li znate?

Znate li?
da ne moemo neto koristiti?
Upotrebljavamo ili rabimo neto, a koristimo se neim.
da nismo pri telefonu, ve na telefonu (kao i na kavi, na sudu,)?
zasigurno koja je od ove dvije reenice tona?
Ja neu da se smirim.
Ja se neu smiriti.
Druga? Ne. Obje su tone. No, postoji razlika u znaenju. Prva znai odluku, a druga je obini futur.
da sa upotrebljavamo ispred s, , z, ? Naravno da znate. No znate li da isto vrijedi i za ks i ps?
(sa psom)
kad se koristi otoni a kada otoki?
otoni bilo koji otok
otoki iz Otoka (kod Vinkovaca)
razliku izmeu polovice i polovine?
polovica - dva jednaka dijela (npr. svinjska polovica)
polovina pola od neke koliine bez obzira je li fiziki podijeljeno ili ne (jedno cijelo ima dvije
polovine)
kako nazivamo izraze poput No meutim, hemendeks s jajima, kako i na koji nain?
Tautoloki izrazi.
da je sasvim u redu govoriti line zamjenice?
razliku izmeu povijest i historije?
povijest prolost
historija znanstvena disciplina
razliku izmeu putovi i putevi?
putovi uski prolazi za prolaenje ili kretanje (seoski/makadamski putovi)
putevi prostori kretanja nekih letjelica, brodova (morski putevi)
da nije potrebno prestati govoriti izvjetaj? I izvjetaj i izvjee su u redu (ako izbacimo izvjetaj
morali bismo izbaciti i poroaj i osjeaj i zalogaj ).
razliku izmeu crtice i spojnice? Crtica ima razmak prije i poslije, a spojnica ne. Npr.
To smo na prijedlog xy-a izglasali.
da se rije potrebit esto krivo upotrebljava u smislu potreban, a zapravo ima znaenje
siromaan?
da nitko od profesora nema pravo nekog kolegu mijenjati? Ako ve odrava nastavu umjesto
sprijeenog kolege, onda ga moe samo zamjenjivati.
da sam i ja napravila jednu pogreku (ili pogrjeku ako ba elite biti u trendu)? Jeste li je primijetili?
Ako niste, onda jo jednom paljivo proitajte savjete.