Sie sind auf Seite 1von 174

DW NEMAKI

ZATO DA NE II

sintos

Inhalt
Sadrzaj
Uvod . . . . .

Nekoliko informacija
1. Karta Ahena
2. Dani u nedelji .
3. Redni brojevi
4. Boje . . . . . .
5. Tacno vreme .
Lektion 1:

10
11
11
11
12

Werbist du?
Podsecanje na likove naseg kursa

13

Was kann ich fr Sie tun?


grammatika (gr)/odredeni i neodredeni clan;
modalni glagol knnen . . . . . . . . . . . . .

16

Das liegt sehr zentral


Gr: obnavljanje konjugacije glagola; clan kao;
zamenica u nominativu: der, die, das . . . . .

21

Unmglich
Gr: obnavljanje dopune za akuzativ; prefiks Un-;
imenice zenskog roda sa nastavkom -in . .

26

Ein Bus kann doch nicht charmant sein


Gr: obnavljanje licne zamenice treceg lica
jednine u nominativu: er, sie, es . . . . . .

30

Vielleicht braucht sie Hilfe?


Gr: obnavljanje sintaktickog naglasavanja pojedinih
delova recenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Mein Flugzeug geht um neun Uhr


Gr: modalni glagol difen; licne zamenice u jednini
u akuzativu; neodredena zamenica man . . . . . .

39

Das sollst du nicht!


Gr: modalni glagoli sollen i mssen;
recenicni polozaj priloskih odredbi za vreme .

43

Lektion 9:

Fr mich Bananen!
Gr: imenice bez clana (nepostojeci clan)

48

Lektion 10:

Du willst immer alles wissen


Gr: modalni glagol wollen; recca ja

52

Lektion 2:

Lektion 3:

Lektion 4:

Lektion 5:

Lektion 6:

Lektion 7:

Lektion 8:

Lektion 11:

Vielleicht ins Theater?


Gr: predlozi u kombinaciji sa ciljem kretanja (wohin?+ akuzativ):
in die/ in den/ ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Lektion 12:

Mit dem Studium ist alles okay


Gr: dopuna za dativ: odredeni clan, dativ licnih zamenica:
mir, dir, Ihnen, uns, euch . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Haben Sie den auch in Schwarz?


Gr: clanovi muskog roda kao zamenice:
den, einen; recca zu; kovanice (Herbstfarbe) .

64

Das soll sehr interessant sein


Gr: predlozi za mesto (wo?+ dativ): in der, im;
modalni glagol sollen . . . . . . . . . . . .

68

Ein Mann mit dem Namen Mackie Messer


Gr: dativ imenica muskog roda u jednini i mnozini

72

Das hat jemand gehrt


Gr: perfekat sa glagolom haben:
pravilni i nepravilni glagoli . . . .

76

Lektion 17:

Woher kommt der Name Aachen?


(bez novih gramatickih tema)

80

Lektion 18:

Das wei ich von ihm


Gr: dativ licnih zamenica treceg lica jednine:
ihm, ihr, dativ sa predlozima an, aus, von

84

Wie spricht man mit einem Kaiser?


Gr: dopuma za dativ: neodredeni clan u jednini:
predlozi mit, seit, von+ dativ
. . . . . . . . .

88

Ich habe ein Zimmer reserviert


Gr: perfekat glagola sa nastavkom -ieren (telefonieren);
prisvojna zamenica u dativu: meiner,
dativ licnih zamenica: ihnen . . . . . . . . . . . . . . .

92

Wie komme ich zur Post?


Gr: dopuna predloga sa dativom (wohin?+ dativ): zum, zur,
recca denn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

Lektion 13:

Lektion 14:

Lektion 15:
Lektion 16:

Lektion 19:

Lektion 20:

Lektion 21:

Lektion 22:

Am Mittwoch, morgens um sieben


Gr: predlog bei+ dativ; priloske odredbe za vreme . . . . . . 100

Lektion 23:

Was ist denn passiert?


Gr: prefekat glagola sa odvojivim prefiksima (einladen);
perfekat glagola sa sein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Lektion 24:

Ich habe es vergessen


Gr: perfekat glagola sa neodvojivim prefiksima (erzhlen);
odgovori sa reccom doch . . . . . . . . . . . . . . . .
. 108

Lektion 25:

Knnen Sie mir noch Handtcher geben?


Gr: sintaksa glagola sa dopunama za dativ i akuzativ . . . . . 112

Lektion 26:

Die Fahrt zur Loreley ist wunderschn


(bez novih gramatickih tema)

116

Pregled gramatike .

119

Re5enja vezbanja

128

Prevodi dijaloga

142

Spisak . . . . . .

164

Spisak glagola i participa D

173

Einfhrung
Uvod
e

Cemu ovaj udzbenik?

Ovaj udzbenik uz drugu seriju naseg radio- kursa Deutsch- warum nicht?
trebalo bi da imate uz sebe! On ce vam biti od pomoCi kad god budete zeleli
da nesto obnovite ili produbite svoje znanje.
Ne zaboravite da je ovo radio-kurs. Preporucujemo da zbog toga nase lekcije
uvek najpre saslusate u radio-emisiji: tako cete bolje moCi da se uzivite u
radnju nasih lekcija.
Radio-lekcije su koncipirane tako da mozete da se skoncentrisete na ono sto
je zaista bitno: to znaCi da cete moci da odgonetate gde se odigravaju
pojedine scene, ko sa kim razgovara, o cemu se razgovara i kakvo je
raspolozenje u razgovorima. Koncentrisite se na ova pitanja! Tako necete
morati pogresno da se trudite da razumete svaku izgovorenu rec.

e Sta je u drugoj seriji drukcije, sta je ostalo isto?


Mnogo toga je ostalo isto- druga serija se temelji na prvoj:
Slusacete iste junake- ali u novim situacijama. Nasi junaci su sada u nesto
bliskijim odnosima- a bice i blizi resenju zagonetke zvane Eks:
Ako se secate, Eks je fantastican zenski lik; ona je nevidljiva i zbog toga
ponekog dovede i u nepriliku ...
I koncepcija samih emisija je ista- jedino cete pred kraj serije II otkriti, da se
izgovoreni izrazi vise ne prevode rec po rec, vec se jednostavno sazimajuVi cete u svakom slucaju razumeti o cemu se radi, a to je najvaznije!
u prvih sest emisija ce biti obnovljene neke vazne gramaticke teme iz prve
serije. ReCi naucene u prvoj seriji se, medjutim, nece ponavljati. Posto u ovom
udzbeniku imate potpuni prevod svih dijaloga, imacete i mogucnost da
potrazite i utvrdite reci koje su vam nepoznate. Napominjemo da su u recnik
unete samo nove reCi, a ne i reCi koje su vec obradene u prvoj seriji.

e Sta sadrli ovaj udZbenik?


A Informacije uz lekcije
1. Pregled uz svaku lekciju
Pregledom su obuhvaceni gramatika i vazni izrazi u doticnim lekcijama.
Gramatika je i objasnjena na primerima iz samih lekcija.

2. Dijalozi
Tekstovi dijaloga su odstampani na nemackom jeziku, tako da mozete da
ih pratite slusajuCi radio. Da biste se bolje orijentisali, njihov sadrzaj je
preprican i na srpskom jeziku. Ukoliko propustite neku emisiju, na
osnovu prevoda cete moCi da steknete uvid u lekciju koju niste pratili.

3. Reci i izrazi
Nove reCi i izrazi su dait na kraju svake lekcije. Tose ne odnosi i na reCi i
izraze koji su se pojavili u prethodnim lekcijama ili u prvoj seriji. ReCi iz
prethodnih lekcija se nalaze u recniku na kraju knjige.
Na pojedinim mestima cete nailaziti na ovako odstampane izraze:
Ich mchte mit dir/Ihnen/. . ./ ins Theater/ins Museum/. . ./
Reci i izrazi koji se nalaze u kosim zagradama Cl /) mogu kao takvi da se
upotrebe u recenicama.
Tackice (. .. ) znace da na tim mestima mozete da upotrebite i druge
primere, i to na sledeCi naCin:
Ich mchte mit dir ins Theater gehen.
Ich mchte mit Ihnen ins Theater gehen.
Ich mchte mit ihm ins Theater gehen.
Ich mchte mit dir ins Museum gehen.
Ich mchte mit Ihnen in die Oper gehen.
Tako necete uCiti uvek samo po jedan izraz, vec vise razliCitih
mogucnosti.

4. Vdbanja
NajveCi broj vezbanja je posvecen gramatici. Naravno, vezbacete i recnik i
pravilnu upotrebu reCi i izraza. U udzbeniku se nalaze i resenja vezbanja.
Kako kurs bude odmicao, nalazicete sve viSe vezbanja u kojima cete moCi
da slobodno kreirate dijaloge: dobijacete samo delove dijaloga na osnovu
kojih cete moCi da konstruisete citave dijaloge. Resenja takvih vezbanja se
ne nalaze u udzbeniku.

B Pregled gramatike
Ovde imate pregled gramatickih tema u pojedinim lekcijama. Glavne
gramaticke teme u nasoj drugoj seriji su perfekat (proslo vreme) i dativ. Neke
gramaticke teme ce na ovom mestu biti upotpunjene
(kompletne tabele).

C Resenja vezbanja
D Prevodi dijaloga
Svrha prevoda je da vam pomognu pri razumevanju teksta. To ce biti od
posebne vaznosti ukoliko niste pratili nasu prvu seriju i ako nemate
udzbenik uz nju.

E Abecedni recnik
Sadrzi nove reCi serije II. U zagradama cete naCi brojeve lekcija u kojima se reci
pojavljuju prvi put. Tu, medutim, nema reCi koje su vec objasnjene u prvoj seriji.
F Recnik glagola i glagolskih participa

Ovaj recnik sadrzi sve glagole serija I i II a dati su i participi tih glagola. Particip
vecine glagola se pravi sa pomocnim glagolom haben. Ukoliko pojedini glagoli
grade particip sa pomocnim glagolom sein, na to ce vam biti skrenuta paznja u
zagradama:
sehen- gesehen
kommen -gekommen <sein>
Puno uspeha sa kursemDeutsch- warum nicht?
Herrad Meese

Einige Informationen
Nekoliko informacija
0

Karta Ahena

BELGIEN

1 PonHor
2 0..

3 Roskapelkhea
4 Marsehiertor
5 St. Fronleidlolam
6 a.gFronkltlberg

7 St. JohaMiaptlst

10

II

Dani u nedelju

1 Mo
Di
3 Mi
4 Do
5 Fr
6 Sa
7 So

Montag I ponedeljak
Dienstag I utorak
Mittwoch I sreda
Donnerstag I cetvrtak
Freitag I petak
Samstag, Sonnabend I subota
Sonntag I nedelja

Wann?
Kada?

Am Montag, am Dienstag, ... montags, dienstags, ...

IlD

das Wochenende
vikend

Redni brojevi

Nominativ
1.-10.
erste
zweite
dritte
vierte
fnfte
sechste
siebte
achte
neunte
10. zehnte
----der erste Chef
Prvi sef
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.-20.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Akuzativ
den ersten Chef

21.-30.

10.-100.

elfte
21. einundzwanzigste
10. zehnte
zwlfte
22. zweiundzwanzigste
20. zwanzigste
dreizehnte
23. dreiundzwanzigste
30. dreiigste
vierzehnte
24. vierundzwanzigste
40. vierzigste
fnfzehnte
25. fnfundzwanzigste
50. fnfzigste
sechzehnte
26. sechsundzwanzigste
60. sechzigste
siebzehnte
27. siebenundzwanzigste 70. siebzigste
achtzehnte
28. achtundzwanzigste
80. achtzigste
neunzehnte 29. neunundzwanzigste
90. neunzigste
zwanzigste 30. dreiigste
100. hundertste
------die erste Studentin
das erste Buch
prva studentkinja
prva knjiga
die erste Studentin

das erste Buch

Dativ
mit dem ersten Chef, mit der ersten Studentin, mit dem ersten Buch

II

Boje

blau/plavo
gelb/ zuto
grau I sivo
grn I zeleno
lila I ljubicasto

orange I orange
rot/ crveno
schwarz I crno
wei/belo

Welche Farbe mchten Sie?


Koju boju volite?

Haben Sie die Bluse auch in Gelb?


lmate Ii ovakvu bluzu i u zutoj boji?
11

IJ

Tacno vreme

CD

sieben Uhr

l19.oo I

neunzehn Uhr

0)

zwlf Uhr
(mittags = u podne)

124.001

Mitternacht I ponoc

neun Uhr

121.00 I einundzwanzig Uhr

halb zehn
neun Uhr dreiig

121.301

Viertel vor zehn

[2&1 neun Uhr fnfundvierzig

Viertel nach zehn

110.151

C9

fnf vor zehn

~ neun Uhr fnfundfnfzig

fnf nach zehn

110.051

<i)
E)

----Zehn (Uhr).
Wieviel Uhr ist es?
Deset (sati).
Kaliko je sati?

12

einundzwanzig Uhr dreiig

zehn Uhr fnfzehn

zehn Uhr fnf

---------

----Um zehn (Uhr).


Wann kommt er?
Kada on dolazi? U deset (sati).

Lektion

Werbist du?
Ko si ti?
Pregled gramatike
U prvoj lekciji cete saznati ko su glavni likovi naseg kursa. ObnoviCemo i
neke tehnike koje ce Vam olaksati ucenje nemackog jezika. Nece biti novih
gramatickih jedinica. Radnja kursa se odigrava u hotelu "Evropa" koji se
nalazi u Ahenu.

Pre naredne scene bismo Vas podsetili da je vazno da pri slusanju lekcije ne
obracate paznju na moguca znacenja pojedinih reci, vec da se radije
usredsredite na odgonetanje smisla Citave situacije. Znacenje reCi mozete da
pogadate na osnovu reCi koje su im slicne u srpskom jeziku, ili nekom drugom
stranom jeziku kojim vladate.
Jedna gospoda trazi pozoriste "Avanti".
Frau:
Mann:

Entschuldigen Sie bitte: Wo ist das Avanti-Theater?


Das Avanti-Theater? Das Avanti-Theater? Hm- das wei ich
nicht.

U narednim scenama iz nase prve serije cemo Vas podsetiti na likove kursa:
1. Ex: u pitanju je fantastican zenski lik po imenu Eks. "Eks" na latinskom
znaci "iz". Eks i jeste iskocila iz knjige o patuljcima iz Kelna, koju je Citao
Andreas. Eks je nevidljiva!
Evo kako se ona sama predstavila:

Ex:
Andreas:
Ex:
Andreas:
Ex:

Hallo! Hallo! Da bin ich!


Wer bist du?
Ich bin ...
Wer bist du?
Ich bin ich.

2. Andreas Schfer je student koji zaraduje za zivot radeCi kao portir u


hotelu "Evropa".
3. Dr. Thrmann: stalni gast hotela "Evropa".

13

Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:

Sagen Sie mal: Was machen Sie?


Studieren.
Was studieren Sie?
Journalistik.

4. HannaClasen: sobarica u hotelu "Evropa".


Hanna:
Andreas:
Hanna:
Andreas:

Sie sind neu hier, oder? Ich glaube, Sie sind der Portier.
Stimmt! Und ich bin Student.
Was denn: Student oder Portier?
Student und Portier.

5. Frau Berger: upravnica hotela.


Gda Berger bi zelela da sazna Ciji je to glas koji se povremeno cuje, iako nikoga
nema u blizini. Ona ga je nazvala "Andreasovim" drugim glasom.
Frau Berger:
Andreas:
Frau Berger:
Ex:

Frau Berger:

Ich trinke ein Mineralwasser. Und Sie?


Ein Bier.
Und Ihre zweite Stimme?
Einen Orangensaft
Ziemlich frech, Ihre zweite Stimme.

U sceni koja sledi, dr. Tirman se brine o pacijentu koji ima grip.
Herr Meier:
Dr. Thrmann:

Aber meine Beine, meine Beine sind so schwer!


Nun, Sie haben eine Grippe. Das ist nicht so schlimm.

Wrter und Wendungen


Herzlich willkommen!
das Theater

Srdacno dobrodosli!
pozoriSte

bungen

Upisite zanimanja osoba o kojima je rec (bez clana).

1. Andreas ist
2. FrauBergerist

3. Hanna ist
4. Dr. Thrmann ist

14

und

II

Ovde Vas ceka ukrstenica koju smo vec imali u prvoj seriji. Dopunite
reci koje denostaju i zatim ih upisite u polja ukrstenice.

1. Kako glasi oblik uctivog oslovljavanja sa "Vi":


Was machen
?
2. Sta radi Andreas?
Ich glaube, Sie sind der _ _ _ __
3. Kako glasi upitna zamenica?
-.,.------- denn: Student oder Portier?
4. Kako se na nemackom kaze "glas"?
Ziemlich frech, Ihre zweite --,-------5. U kom gradu zivi dr. Tirman?
Er wohnt in ---c-c,..--,----6. Kako glasi rec kojom pojacavamo znacenje prideva?
Meine Beine sind
schwer.
7. Upisite jos jednu rec kojom pojacavamo znacenje prideva;-:--t---t---'
Das ist nicht
schlimm.
Rec koju Eks najvise voli je:

II

Upisite sledece recenice u odgovarajuce tabele:


1. Wer bist du?
7. Wer spricht denn da?
2. Ich bin Student.
8. Ich sehe nur Sie.
3. Was studieren Sie?
9. Gehen wir zusammen essen?
4. Sind Sie Student oder Portier?
10. Ich bin doch Bauchredner.
5. Sie sind neu hier, oder?
11. Meine Beine sind so schwer.
6. Sagen Sie mal:
12. Das ist mein Geheimnis.

1.

'Wu

~
/Nd

Ju?

(Verb)

4. &uJ
II

15

..

Lektion

Was kann ich fr Sie tun?


Sta mogu da ucinim za Vas?
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Obnavljanje gramatike: odredeni i neodredeni Clan u dativu i
akuzativu
U nemackom jeziku na osnovu samih imenica ne mozemo da zakljuCimo koji
je njihov rod. Zbog toga je potrebno da znamo kako glasi clan koji stoji
ispred neke imenice. Postoje tri roda: muski, zenski i srednji.
Neodredeni clan upotrebljavamo kada nesto pominjemo prvi put ili kada je u
pitanju nesto neodredeno ... Odredeni clan cemo upotrebiti kada nesto
ponovo pominjemo ili kada nesto zelimo blize da odredimo.
Evo kako glase clanovi u nominativu i akuzativu:

nom: odr. cl.:


akk. : odr. cl.
nom.:neodr. cl.
akk.: neodr. cl.
negacija

muskirod

srednjirod

zenskirod

der Bahnhof
den
ein Bahnhof
einen
keinen

das Telefon
das

die Strae
uvekdie
die
eine Strae (nema clana)
eine
keine
uvekkeine

ein Telefon
ein
kein

mnozina

2. Modalni glagol knnen


Modalni glagoli se uglavnom upotrebljavaju kao pomocni glagol. Oni ne
menjaju smisao iskaza, vec ga samo nijansiraju.
U primerima iz ove lekcije, modalnim glagolom knnen se izra2ava:
a. dozvola (je Ii dozvoljeno ... (telefonirati)?)
Kann ich mal telefonieren?
b. mogucnost (moze Ii se ... (nesto uCiniti za Vas)?)
Was kann ich fr Sie tun?
c. mogucnost (jeste Ii u mogucnosti ... (da mi pomognete)?)
Entschuldigen Sie, knnen Sie mir helfen?
Modalni glagoli imaju sledece osobine:
a. Prvo i trece lice jednine imaju isti oblik:
ich kann, er kann.

16

b. Modalni glagoli u funkciji pomocnih glagola uvek traze dopunu, npr. u


vidu nekog drugog glagola. Drugi glagol se u tarn slucaju pomera na kraj
recenice i ostaje u infinitivu.
Knnen Sie mir
helfen?
Knnen Sie mir heute bitte helfen?
Oblici modalnog glagold knnen:
jednina

l.lice:
2.lice ("ti"):
("Vi"):
3.lice:

ichkann
du kannst
Sieknnen
er/sie kann

Ovo mozete da kaiete


Ako nesto trazite
Ako nesto zelite da pitate
Ako zelite da pitate da Ii je nesto
dozvoljeno (npr. da se telefonira)
Ako nekoga zelite da zamolite da Vam pomogne

mnozina: wir knnen


ihrknnt
Sieknnen
sieknnen

Ich suche den Bahnhof.


Gibt es hier ein Telefon?
Kann ich (mal) telefonieren?
Knnen Sie mir helfen?

Sledece tri scene se odigravaju na recepciji hotela "Evropa" U prvoj sceni


jedan mladic zeli da telefonira.
Mann:
Andreas:
Mann:
Andreas:
Mann:

Frauenstimme:
Mann:

Guten Morgen. Gibt es hier ein Telefon?


Aber natrlich.
Kann ich mal telefonieren?
Gern. Das Telefon ist hier. Hier bitte!
Danke.
(mladic bira broj, mrmljajuCi ga pri tome sebi u bradu)
zwei -fnf- eins - neun - null- vier
(telefon zvoni, na drugom kraju linije neko podize slusalicu)
Becker.
Schmidt. Guten Tag, Frau Becker.

U drugoj sceni Andreas jednoj starijoj gospodi objasnjava kako da stigne do


zeleznicke stanice.
Andreas:
ltere Dame:
Andreas:
ltere Dame:
Andreas:
ltere Dame:
Andreas:
ltere Dame:
Andreas:
ltere Dame:
Andreas:
ltere Dame:

Guten Tag.
Entschuldigen Sie, knnen Sie mir helfen?
Gern.
Wissen Sie, ich bin fremd hier.
Und wie kann ich Ihnen helfen?
Ich suche den Bahnhof.
Der Bahnhof ist ganz in der Nhe.
Gott sei Dank!
Das ist ganz einfach: Sie gehen zuerst rechts,
(ponavlja) zuerst rechts
und dann die zweite Strae
(ponavlja) die zweite Strae

17

Andreas:
ltere Dame:
Ex:

ltere Dame:
Ex:

wieder rechts.
(ponavlja) Wieder rechts.
Also, zuerst rechts, dann die zweite Strae wieder rechts.
Vielen Dank.
Bitte sehr!

U trecoj sceni Eks trazi prijatelje ...


Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:

Entschuldigen Sie, knnen Sie mir helfen?


Aber gern, gndige Frau.
Wissen Sie, ich bin fremd hier.
Was kann ich fr Sie tun?
Ich suche- Freunde.
Ach so: Gehen Sie zuerst links - dann rechts -dann wieder
links - dann immer geradeaus -geradeaus - geradeaus ...

Wrter und Wendungen


Gibt es hier ... ?
das Telefon
Aber natrlich!
Kann ich mal telefonieren?
telefonieren
knnen
null
Knnen Sie mir helfen?
helfen
Wissen Sie: Ich bin fremd hier.
fremd
Wie kann ich Ihnen helfen?
der Bahnhof
ganz in der Nhe
Das ist ganz einfach.
einfach
zuerst ... dann
wieder rechts
rechts
die zweite Strae
die Strae
wieder
gndige Frau
Was kann ich fr Sie tun?
tun
die Freunde ( mnoiina)
links
geradeaus

18

Ima Ii ovde .. .?
telefon
Naravno!
Mogu Ii da telefoniram?
telefonirati
moci
nula
Mozete Ii da mi pomognete?
pomo
Znate, ja sam ovde stranac.
stranac, tudinac
Kako mogu da Vam pomognem?
zeleznicka stanica
sasvim blizu
To je sasvim jednostavno.
jednostavno
najpre ... zatim
opetdesno
desno
druga ulica
ulica
opet, ponovo
postovana gospodo
Sta mogu da ucinim za Vas?
uCiniti
prijatelji
levo
pravo

bungen

Upotrebite odgovarajuci clan:

1. Gibt es hier

2. Gibt es hier
3. Gibt es hier
4. Gibt es hier
5. Gibt es hier
6. Gibt es hier
7. HabenSie
8. HabenSie
9. HabenSie
10. HabenSie
11. HabenSie
12. HabenSie

!II

JaJ, Telefon ist hier.

Telefon?

Ja,

Taxi?
Hotel?
Aschenbecher?

Ja,
Ja,
Ja, da ist

Spiegel?
Flte?
Bier?
Tee?
Pizza?
Tomaten?
Gepck?
Idee?

Taxi steht da.


Hotel Europa.
Aschenbecher.
Spiegel.
Ja, da ist
Flte.
Ja, da ist
Bier haben.
Ja, Sie knnen
Tee haben.
Ja, Sie knnen
Ja, Sie knnen
Pizza haben.
Nein, wir haben
Tomaten.
Nein, wir haben
Gepck.
Nein, ich habe
Idee.

Upotrebite odgovarajuci Clan:

1. Ichsuche
2. Ichsuche
3. Ichsuche
4. Ichsuche
s. Ichsuche

IJ

eiH.

Hotel.
Bahnhof.
Arzt.
Taxi.
Flohmarkt.

_ _ _ Hotel Europa ist in der Nhe.


_ _ _ Bahnhof ist in der Nhe.
_ _ _ Arzt ist in der Nhe.
_ _ _ Taxis sind ganz in der Nhe.
_ _ _ Flohmarkt ist ganz inderNhe.

Opisite put do hotela ulicama koje imate na karti ...

I Cffr

geradeaus

~r

Hotel Europa

19

1. Wo ist die Theaterstrae?


qe~wns~e~~, ~ Jte eMJeSbu;fk~~.

2. Wo ist der Theaterplatz?


3. Wo ist die Rmerstrae?
4. Wo ist der Europaplatz?

II

Kann ili knnen?

1. _ _ _ _ _ ich Frau Berger sprechen?

2.
3.
4.
5.

Sie in mein Bro kommen?


Frau Berger das Tuch probieren?
ich das Buch lesen?
Sie meine Pizza essen?

6.
7.

Sie mir helfen?


Andreas den Rest bezahlen?

IJ

Sastavite recenice sazuerst ... dann.

1. zuerst rechts gehen, dann geradeaus

JIU!Mi r;du- ich~'~ (~ich) ~


2. zuerst einen Salat essen, dann eine Pizza
3. zuerst das Hotel suchen, dann den Bahnhof
4. zuerst Tee trinken, dann Kaffee
5. zuerst ein Tuch probieren, dann eine Bluse

20

Lektion

Das liegt sehr zentral


To je u samom centru
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Obnavljanje gramatike:
a) Konjugacija glagola
Glagoli u nemackom jeziku imaju nastavke:
infinitiv

jednina

kommen

lice

glag.osn.

nastavak

lice

glag.osn.

nastavak

1. lice

ich

komm

wir

komm

en

2.lice
("ti")

du

komm
arbeit
komm

st
est(!)
en

ihr
Sie

komm
arbeit
komm

t
et(!)
en

sie

komm

en

("Vi")
3. lice

Sie

mnozina

er/sie komm
arbeit

t
et(!)

b) Glagoli sa odvojivim prefiksima

Infinitiv
einladen
Ich
mitkommen Ex
anrufen
Andreas

lade
kommt
ruft

odvojivi prefiks
Sie nach Berlin
eine Pension

ein.
mit.
an.

c) Glagoli sa promenom osnovnog vokala/dvoglasnik


Kod nekih glagola se menja vokal u glagolskoj osnovi. Tose desava u
drugom i trecem licu mnozine.
e se menja u i/ie = glagol menja osnovni vokal
a se menja u = glagol dobija dvoglasnik
infinitiv

glag. osnova

2.lice jednine

3. lice jednine

lesen
sehen
sprechen
fahren
halten

lessehsprechfahrhalt-

du liest
du siehst
du sprichst
du fhrst
du hltst

er liest
er sieht
er spricht
erfhrt
er hlt

21

2. Upotreba odredenog Clana u nominativu


Clan se moze upotrebiti i kao zamenica. Imenica se u tarn slucaju ne
pominje. Oblik odredenog clana se pri tarne ne menja.
muskirod

srednjirod

zenskirod

der Bus
Der
hlt da.

das Hotel
Das
liegt zentral.

die Pension
Die
ist ruhig.

3. Veznik "ali" -aber


Svezom aber se unosi recenica kojom se u manjoj i1i vecoj meri ogranicava
prethodni iskaz. Andreas je rekao da je hotel u samom centru grada. Ali, on
je ogranicio smisao iskaza dodavsi da je okolina hotela prilicno glasna:
Die Pension liegt ruhig. Aber sie liegt nicht so zentral.
Ovo mozete da ka:lete
kada Vam je zao
Kada zelite da prekinete necije izlaganje:

Es tut mir sehr leid.


Moment mal!

Jedan bracni par trazi hotelsku sobu. Hotel "Evropa" je, nazalost, pun. Andreas,
hotelski portir, predlaze da se telefonom nazove drugi hotel- "Karlshotel".
Andreas:
Frau:
Andreas:
Mann:
Andreas:
Frau:
Andreas:
Frau:
Mann:
Ex:
Andreas:

Guten Abend.
Guten Abend. Wir suchen ein Zimmer.
Oh- es tut mir sehr leid. Aber wir haben kein Zimmer mehr
frei.
Oh nein! Das ist schon das dritte Hotel!
Ich rufe gern fr Sie das Karlshotel an. Das liegt sehr zentral.
Ich wei. Da waren wir schon. Da ist es zu laut.
Und das Hotel Quelle? Waren Sie da schon?
Ja. Da ist es zu teuer.
Immer bist du unzufrieden!
Unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden ...
Sei blo still!

Bracni par je odbio oba Andreasova redloga pa ih on savetuje da okusaju srecu u


nekom pansionu.
Andreas:
Frau:
Andreas:
Mann:
Frau:
Andreas:
Frau:
Andreas:

22

Ich kann auch eine Pension anrufen, die Pension Knig.


Und wie ist die?
Sehr ruhig. Aber- nicht so zentral.
Egal. Bitte rufen Sie da mal an!
Moment mal! Wie kommen wir denn dahin?
Ich kann ein Taxi fr Sie bestellen. Und der Bus Nummer 40
fhrt dahin. Der hlt ganz in der Nhe.
Na gut.
Dann rufe ich jetzt mal da an.

Wrter und Wendungen


Es tut mir sehr leid.
aber
dritte
Das (Hotel) liegt sehr zentral.
liegen
zentral
zu laut
laut
unzufrieden
Sei blo still!
Ich kann auch eine Pension
anrufen.
die Pension
Wie ist die (Pension)?
ruhig
egal
Moment mal!
Wie kommen wir denn dahin?
der Bus Nummer 40
der Bus
die Nummer
vierzig
Der (Bus) hlt ganz in der Nhe.
halten
Na gut.

Veoma mi je zao.
ali
treca
Hoteljeu samom centru.
nalaziti se; lezati
u samom centru, centralno
previse glasno
glasno
nezadovoljan
Samo budi mirna!
Mogu da pozovem i jedan
pansion.
pansion
Kakav je (pansion)?
miran
svejedno
Trenutak!
Kako da stignemo tamo?
Autobus broj 40
autobus
broj
cetrdeset
Autobus staje ovde blizu.
stati, zaustaviti se
Pa dobro.

bungen

Upotrebite pravilne glagolske oblike:

1. Wir ~ ein Zimmer. (suchen) 2. Wir


kein Zimmer
mehr frei. (haben) 3. Das
schon das dritte Hotel. (sein)
4. Ich _____ gern das Karlshotel
. (anrufen)
5. Das _____ sehr zentral. (liegen) 6. Da _____ wir schon. (sein)
7. Immer
du unzufrieden! (sein)
Pension anrufen. (knnen) 9. Wie
10. Ich

8. Ich
auch eine
wir dahin? (kommen)

ein Taxi bestellen. (knnen)

23

II

Dopunite glagole glagolskim nastavcima:

1. Andreas arbeit__ und er studier__ . 2. Er studier__ Journalistik.


3. Ex sag__ : "Ich studier__ auch. Ich studier__ Menschen." 4. Andreas ist
erstaunt: "Wie bitte? Du studier__ Menschen? Das glaub__ ich nicht."
5. Andreas schreib__ einen Brief. 6. Er frag __ seine Eltern: "Komm__ ihr
nach Aachen?" 7. Sie komm
nach Aachen. 8. Ein Mann und eine Frau
such__ ein Zimmer. 9. Sie frag __ Andreas. 10. Er frag __ : "Woher
komm__ Sie? Wie hei__ Sie?" 11. Der Mann und die Frau sind mde.
Sie trink__ einen Kaffee, er trink__ ein Bier.

IJ

Upotrebite glagole sa odvojivim pref"tksima.

1. Ich mchte Sie nach Berlin einladen. "Wie bitte?"

Ja, ich

l.cuk Sie nach Berlin

eiH.

2. Ex mchte mitkommen. "Wie bitte?"


Ja, ich _ _ _ _ _ _ __
3. Dr. Thrmann mchte abreisen. "Wie bitte?"
Ja,ich _ _ _ _ _ _ __
4. Andreas mchte eine Pension anrufen. "Wie bitte?"
Ja, er ____ eine Pension _ _ __

II

Kako glase pravilni glagolski oblici?

1. lesen:
Was machst du? Ich ____ ein Buch. Was ____ du? Andreas _ _ __
ein Buch.
2. sprechen:
Warum ____ du so laut? Ich ____ nicht laut. Andreas ____ nicht
laut.
3. sehen:
Was ____ du? Ich ____ nichts. Ex ____ nichts.

4. fahren:
du nach Berlin? Nein, ich ____ nicht nach Berlin.
Andreas ____ nicht nach Berlin.
5. halten:
Wo ____ der Bus? Der Bus ____ ganz in der Nhe.

24

IJ

Upotrebite clan kao zamenicu.

1. Ich rufe gern das Karlshotel an. ____ liegt sehr zentral. 2. Ich kann auch
die Pension Knig anrufen.
ist sehr ruhig. 3. Ich kann ein Taxi
kommt sofort. 4. Der Bus Nummer 40 fhrt dahin.
bestellen.
____ hlt ganz in der Nhe. 5. Haben Sie ein Telefon? Ja,
steht da
rechts. 6. Wo ist der Bahnhof?
liegt ganz in der Nhe. 7. Gibt es hier
eine Theaterstrage? Ja, ____ liegt ganz in der Nhe.

II

Upotrebite aber u sledecim recenicama: aber.

1. Es tut mir sehr leid. Wir haben kein Zimmer mehr frei .

...' aJw" will,~ kebt. 3~ ",da fuu


2. Andreas will das Karlshotel anrufen. Da waren sie schon.

3. Sie waren auch schon im Hotel Quelle. Das ist zu teuer.

4. Die Pension Knig ist sehr ruhig. Sie liegt nicht so zentral.

5. Sie kennen das Karlshotel. Das ist zu laut.

iJ

Zamenite imenicu recju dahin.

1. Wo ist das Hotel Europa? ----''k/.=-=ie=...<:ko-.e===-"ich=-=JaJ,;",=::::::.=...? _ _ _ _ _ _ _ _ __


2. Ich suche den B a h n h o f . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Wir suchen die Theaterstrage. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Fhrt der Bus in die Rmerstrage? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

25

Lektion

Unmglich!
Nemoguce!
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Obnavljanje gramatike: objekat recenice (imenica)
Neki glagoli traze dopunu u vidu objekta. Clan se tada menja kao i imenica
muskog roda:
Ihre Stimme hat den Namen Ex? Ihre Stimme hat einen Namen?
Ihre Stimme hat keinen Namen?
2. Pridevski pref'tks unPrefiks un- upotrebljavamo da bismo preokrenuli znacenje prideva.
zufrieden

+--+

unzufrieden

glcklich

+--+

unglcklich

3. Imenicki nastavak -in


Dodavanjem nastavka -in imenicama muskog roda, dobija se oblik te
imenice u senskom rodu, pogotovo ako su u pitanju imenice kojima se
oznacavaju zanimanja.
muskirod

zenskirod

mnozina Zenskog roda

der Student
der Knig
der Hrer
derFreund

die Studentin
die Knigin
dieHrerin
die Freundin

die Studentinnen
die Kniginnen
die Hrerinnen
die Freundinnen

Ovo mozete da kaZete


- Ako od nekoga trazite da
Vam nesto isprica:
- Ako zelite da opisete
neciji izraz lica:
- Kada se sa nekim slazete:

Erzhlen Sie mal!


Sie sehen unzufrieden aus.
Sie sehen nicht gerade zufrieden aus.
Sie haben recht!

Posle poslau hotelu "Evropa", Andreas namerava da krene kuci. U tom


trenutku ulazi upraviteljka hotela, gda Berger. ZapoCinje razgovor sa njim
konstatacijom da on ne izgleda bas zadovoljno.

26

Frau Berger:
Andreas:
Frau Berger:
Andreas:
Frau Berger:
Andreas:
Frau Berger:
Ex:
Frau Berger:

Hallo, Herr Schfer.


Guten Abend, Frau Berger.
Na, haben Sie Probleme?
Nein- wieso?
Sie sehen nicht gerade zufrieden aus.
Wer? Ich?
Ja, Sie! Wer denn sonst?
Ich nicht!
Also, Sie Bauchredner, erzhlen Sie mal!

Andreas joj pripoveda o paru koji je trazio hotelsku sobu. Gda Berger ga podseca
na to da je gost uvek u pravu. (prema krilatici: musterija je kralj!)
Andreas:
Ex:
Frau Berger:
Andreas:
Frau Berger:
Ex:
Frau Berger:
Ex:
Andreas:

Also, heute war ein Ehepaar da: Er war unglcklich, und sie
war unzufrieden.
Unmglich! Beide unmglich!
Na, na, so knnen Sie doch nicht ber Gste sprechen! Das ist
doch unhflich!
Sie haben ja recht! Komm, Ex, wir gehen nach Hause!
Ach- Ihre Stimme hat einen Namen?
Sowieso!
Na gut! Aber Sie wissen ja: der Kunde ist Knig.
Ich bin der Knig.
Nein, du bist die Knigin!

Na kraju emisije, eks saopstava:


Ex:

Die Hrerin ist Knigin!

Wrter und Wendungen


Nein- wieso?
Sie sehen nicht gerade zufrieden aus.
aussehen
zufrieden
Wer denn sonst?
erzhlen
das Ehepaar
unglcklich
unmglich
beide
ber jemanden sprechen
der Gast I die Gste
rechthaben
nachHause
Der Kunde ist Knig. (poslovica)
der Kunde

Ne-kakoto?
Ne izgledate bas zadovoljno.
izgledati
zadovoljno
Ko bidrugi?
pricati
bracnipar
nesrecan
nemoguce
oboje, i jedno i drugo
govoriti o nekome
gost/gosti
imati pravo, biti u pravu
(ka)kuci
Musterija je kralj.
musterija, stranka

27

der Knig
die Knigin
die Hrerin

kralj
kraljica
slusateljka

bungen

Sastavite recenice sa sledecim glagolima i imenicama.

Bahnhof
Pension
Telefon
Avanti-Theater
Tee
6. Pizza
7. Orangensaft
1.
2.
3.
4.
5.

1.

28

geben
suchen
haben
kennen
mgen (ich mchte)
essen
trinken

Qild uluelt eiHen Ba!utlwj?

8. Rest

9. Buch
10. Salat
11. Kassetten
12. Bluse
13. Zimmer
14. Freunde

bezahlen
lesen
bestellen
verkaufen
probieren
haben
brauchen

11

Izrazite sledece recenice upotrebom prideva sa prenksomun-.

Beispiel
Sie sieht nicht gerade glcklich aus.
Sie sieht unglcklich aus.
1. Sie sieht nicht gerade freundlich/gesund/interessant aus.

2.
3.
4.
5.

IJ

Ich finde sie nicht gerade freundlich/interessant/hflich ...


Die Rechnung ist noch nicht bezahlt. Sie ist _ _ _ _ _ _ __
Herr Dr. Thrmann ist nicht verheiratet. Er ist _ _ _ _ _ _ __
Ex ist nicht sichtbar. Sie ist _ _ _ _ _ _ __

Kako glase imenice zenskog roda?

1. Sind Sie Student? Nein, ich bin


S~.
2. Sind Sie Musiker? Nein, ich bin _ _ _ _ _ __
3. Sind Sie Professor? Nein, ich bin _ _ _ _ _ __
4. Ist das Ihr Freund? Nein, das ist meine _ _ _ _ _ __
5. Ex ist kein Knig, sie ist eine _ _ _ _ _ __
6. Andreas ist Journalist, er kennt viele _ _ _ _ _ __

29

Lektion

Ein Bus kann doch nicht charmant sein

Autobus ne moze da bude sarmantan


Pregled gramatike
Ovo treba da znate
Obnavljanje gramatike: licne zamenice treceg lica jednine u
nominativu
Licne zamenice upotrebljavamo da bismo zamenili imenice. Licne zamenice
se menjaju prema rodu imenica.
muski rod
DerMann ist charmant.
Er
ist charmant.
DerBus hlt hier.
Er
hlt hier.

zenskirod
DieFrau
Sie
Die Strae
Sie

Ovo mozete da kaiete


- ako ste drukCijeg misljenja
- ako ste Vi na redu
- kada govorite o moguCim
osobinama nekoga ili necega

ist chic.
ist chic.
ist laut.
ist laut.

srednji rod
Das Hotel ist neu.
Es
ist neu.

Ich meine etwas anderes.


Jetzt bin ich dran.
Ein Buch I eine Frau I ... kann doch
(nicht) interessant I ... I sein.

Eks i Andreas su stigli Andreasovoj kuCi. Eks poziva Andreasa da odigraju


jednu igru.
Ex:
Andreas:
Ex:
Andreas:

Andreas, machen wir einSpieP


Ach Ex, ich bin so mde.
Aber es ist ganz einfach!
Na gut.

Andreas najpre treba da pogodi na koga se odnosi er.


Ex:
Andreas:
Ex:
Andreas:
Ex:

30

Also: Rate! Er ist Arzt.


Wer?
Er!
Ein Mann!
Richtig!

Zatim treba da pogodi koga Eks smatra sarmantnim:


Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Also: Rate! Er ist charmant.


Ein Bus.
Falsch! Ein Bus kann doch nicht charmant sein!
Okay, okay-ein Mann.
Richtig!

Andreas mora da pogodi ko je "sik".


Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Also: Rate! Sie ist chic.


Eine Frau.
Falsch!
Wieso? Eine Frau kann doch chic sein!
Ja, aber rate weiter!
Eine Flasche.
Also wirklich nicht.
Vielleicht- eine Franzsin?
Richtig!

A zatim treba da pogodi ko bi mogao da bude zanimljiv.


Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:

Also: Rate! Es ist interessant.


EinSpiel.
Falsch!
Ein Buch.
Falsch!
Warum? Ein Buch kann doch interessant sein!
Ja, aber ich meine etwas anderes.
Ein Ehepaar.
Falsch!
Dann wei ich es nicht!
Ein Hotel!
Nein! Ein Hotel kann nicht interessant sein.
Doch!
Nein! Menschen im Hotel knnen interessant sein.
Ein Hotel auch!
Nein! Und jetzt bin ich dran!

Naposletku i Eks dolazi na red za pogadanje. Ona ne primecuje da se zagonetka


odnosi na nju.
Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:

Also: Rate! Er ist unhflich.


Kenn' ich nicht.
Er ist neugierig.
Kenn' ich nicht.
Er ist unsichtbar.
Kenn' ich nicht.
Sie ist unsichtbar.
Was denn: er oder sie?
Ich frage dich: Er oder sie oder es ist unsichtbar.

31

Ex:
Andreas:
Ex:

Das weifS ich nicht.


Bist du ein Kobold oder eine Hexe?
Ich bin ich.

Wrter und Wendungen


ein Spiel machen
dasSpiel
Es ist ganz einfach.
Also: Rate!
raten
richtig
falsch
Ich meine etwas anderes.
Rate weiter!
Doch!
Jetzt bin ich dran.
dransein

odigrati (jednu igru)


igra
To je sasvim jednostavno.
Dakle: pogadaj!
pogadati
tacno
netacno
Ja sam drukcijeg misljenja.
Pogadaj dalje!
Jeste! (negacija negativnog iskaza)
Sada sam ja na redu.
bitinaredu

bungen

Upotrebite odgovarajuce licne zamenice:

1 Eine Frau

sucht das Avanti-Theater.


.__S._k
_ _ _ __. fragt I Andreas.
I
2.
.
. sagt:
3.

Das Theater

4.
5.

L __ _ _ __,

ist ganz in der Nhe.


ist neu.

Ein Ehepaar sucht ein Hotel.


sieht das "'I'-"H..:..o:..:.te_l_E_u_r_o_p_a_. ..,
liegt zentral.

6., DerMann
7., Die Frau

ist unglcklich .
. mchte schlafen.

ist unzufrieden.

Imchte in die

.--P-en_s_i_o_n_K_o_n-i-g'.
liegt ruhig.

8.

9., Ein Bus

32

Ifhrt
dahin.
hlt ganz in der Nhe.

II

Na koga, ili na sta, se misli u sledecinl recenicama? Pogodite


najmanje pet inlenica! Imenice treba da se slazu sa pridevinla.

1. Es ist interessant. es: __""ciaJ,='-"C~~~,.,.".~'------------------

2. Er ist neu.

er:

3. Sie ist toll.

sie: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IJ

Koja inlenica ide uz koji pridev? Ima vise mogucnosti (resenje ovog
vezbanja se ne nalazi u udzbeniku).

Frau, Mann, Hotel, Bus, Telefon, Pension, Spiel, Knigin, Bahnhof, Theater,
Strae, Freund, Pension, Bus, Ehepaar, Gast, Kunde, Hrerin, Buch
alt, neu, billig, teuer, chic, charmant, fremd, ruhig, zentral, neugierig, laut,
unzufrieden, unmglich, zufrieden, glcklich, einfach, interessant
Beispiel
Eine Frau kann alt, chic, charmant, fremd, ruhig, ... sein.

II

Pronadite pravi redosled reci u sledecinl recenicama:

1. wir Spiel ein machen?


2. einfach es ganz ist

3. doch kann nicht Bus ein sein charmant


4. ich anderes meine etwas
5. nicht es ich wei dann
6. interessant knnen sein Hotel im Menschen
7. wei nicht ich das
8. Kobold du oder ein Hexe eine bist?

33

Lektion

Vielleicht braucht sie Hilfe?


Mozda joj je potrebna pomoc?
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Obnavljanje gramatike: redosled reci u recenici/sintaksa
a) Glagol na drugom mestu u recenici

9
Sie

spricht

immer so laut.

Das

verstehe

ich nicht.

Warum

fragst

du sie nicht?

iskazna recenica
(normalna intonacija)
(naglaseni deo recenice
je na pocetku)
Recenica sa upitnom
zamenicom

b) Glagol na pocetku recenice

9
Ist

Frau Wimmer da?

Mchten

Sie warten?

Hr

dochmall

upitna rece!1ica bez


upitne zamenice
imperativ

c) Satzklammer/recenicni okvir

9
Ich

rufe

Verbzusatz
Sie

Verb 1
Wann

34

kann

an.

glagoli sa odvojivim
prefiksima

Verbz
ich das Zimmer

putzen?

modalni glagol
+ infinitiv

2. Redosled reci u recenici/sintaksa: istaknuti deo iskaza


a) U normalnim iskaznim recenicam a subjekat se nalazi na prvom mestu.
b) Na prvo mesto u recenici mozemo staviti i njen deo koji smatramo
posebno vaznim. Glagol ostaje na drugom mestu: Das verstehe ich nicht.

c) Nakon odredenih reci, kao npr. da, dann, vielleicht ... subjekat se nalazi
iza glagola (to je inverzija).
DasSchild
Da
Alles
Dann
Sie
Vielleicht

hngt
hngt
ist
ist
braucht
braucht

da.
das Schild.
dann klar.
alles klar.
vielleicht Hilfe.
sie Hilfe.

subjekt (Norn-E)
Objekt ili prilozne oznake (E)

Norn-E

Ovo mozete da kazete


- kada pozdravljate prijatelja
- kada trazite od nekoga da slusa sta govorite
- kad zelite da saznate sta se desava
- kada Vam se Cini da je nekom
e potrebna pomoc

Verb

~
E
Verb
Norn-E
Gr dich!
Hr doch mal!
Was ist los?
Vielleicht braucht sie Hilfe?

Hana bi zelela da sazna ko je u sobi broj 15, jer cuje kako tamo neko vrlo glasno
govori. Sigurna je da je zena o kojoj je rec sama u sobi.
Hanna:
Andreas:
Hanna:
Andreas:
Hanna:

Hallo, Andreas!
Tag, Hanna. Wie geht's?
Gut! (tiho) Sag mal: Wer ist denn jetzt in Zimmer 15?
Frau Wimmer- warum?
Sie spricht immer so laut- aber sie ist ganz allein. Komm, hr
doch mal!

Hana i Andreas prisluskuju na vratima gde Vimer. Pojavljuje se upraviteljka


hotela, gda Berger. Gda Vimer je glumica koja vezba ulogu.
Frau Wimmer:

nicht!
da!
hier!
hinauf!
hin!
Hilfe?
Hilfe?
Hilfe?

Nein.
Nein.
Nein!
Nein!
Nein. Nein. Nein.
:Ja!
:Ja!
: Ja!
(tisina, pauza)

35

Hanna:
Andreas:
Hanna:

Vielleicht braucht sie Hilfe?


Warum fragst du sie nicht?
Aber da hngt doch das Schild: Bitte nicht stren!

(pojavljuje se gda Berger)


Frau Berger:
Hanna:
Frau Berger:
Hanna:

Dann stren Sie auch nicht!


Aber was ist los?
Frau Wimmer ist Schauspielerin.
Ach so! Dann ist alles klar! Und wann kann ich das Zimmer
putzen?

Andreas se vraca na recepciju, gde ga ceka jedan posetilac, koji ima sastanak sa
gdomVimer.
Andreas:
Mann:
Andreas:

Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen?


Ich habe eine Verabredung mit Frau Wimmer.
Ach ja, Frau Wimmer, Zimmer 15- ich rufe sie sofort an.
(Andreas je poziva telefonom u sobu, ali niko ne odgovara)

Mann:
Andreas:
Mann:

Tut mir leid. Sie nimmt nicht ab.


Das verstehe ich nicht.
Ich kann Frau Wimmer jetzt nicht stren. Mchten Sie
vielleicht warten?
Ich wei nicht, ich wei nicht ... Ach, sagen Sie Frau Wimmer:
Ich rufe sie spter an.

Wrter und Wendungen


Sie spricht immer so laut.
ganzallein
Hr doch mal!
hinauf
Hilfe brauchen
die Hilfe
Aber da hngt doch das Schild.
hngen
das Schild
Bitte nicht stren!
Wasist los?
die Schauspielerin
Wann?
Dann ist alles klar.
eine Verabredung mit jemandem
haben
die Verabredung
sofort
abnehmen
spter

36

Ona uvek govori tako glasno.


sasvimsama
Slusajme!
(prema) gare
trebati pomoc
pomoc
Ali tamo visi natpis.
visiti
tabla sa natpisom
Mo !im, ne smetajte!
Stase desava?
glumica
Kada?
Pa onda je sve jasno.
imati s nekim dogovoren
sastanak
sastanak; dogovor
odmah
podici (telefonsku slusalicu)
kasnije

bungen

Unesite recenice u odgovarajuce tabele (1, II ili m).

1. Hr doch mal!
2. Wer ist in Zimmer 15?

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sie spricht immer so laut.


Vielleicht braucht sie Hilfe.
Wann kann ich das Zimmer putzen?
Warum fragst du sie nicht?
Da hngt doch das Schild.
Ich rufe Sie spter an:
Mchten Sie vielleicht warten?
Das verstehe ich nicht.
Sie nimmt nicht ab.
Sagen sie Frau Wimmer: ...

I(Ve~
2.

II

III

Wu

id

"":JHHiell- f 5?

I~
(yerb,.;)

Verb 2 /Verbzusatz

37

II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

II

Dopunite recenice recima datim u zagradama.


Sie braucht Hilfe.
Warum fragst du nicht?
Stren Sie nicht!
Das Schild hngt da.
Ich verstehe nicht.
Mchten Sie warten?
Ich habe eine Verabredung.
Ich rufe an.
Ich kann nicht stren.

(vielleicht)
(sie)
(dann)
(doch)
(das)
(vielleicht)
(mit Frau Wimmer)
(sie/spter)
(Frau Wimmer/jetzt)

Naglasite podvucene reci premestajuci ih na pocetak recenice:

1. Das Schild hngt doch da.


~a kiw;J Joch JaJ_ $clu/J..

2. Braucht sie vielleicht Hilfe?


3. Sie spricht immer so laut.
4. Ich verstehe das nicht.
5. Frau Wimmer ist jetzt in Zimmer 15.
6. Sie ist aber ganz allein.
7. Ich kann Frau Wimmer jetzt nicht stren.
8. Mchten Sie vielleicht warten?

38

Lektion

Mein Flugzeug geht um neun Uhr


Moj avion polece u devet sati
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Modalni glagoldrfen
drfen izrazava dozvolu da se nesto ucini:
Darf ich hier rauchen?
Posebne osobine modalnih glagola:
a) Prvo i trece lice jednine imeju isti oblik:
ich darf/ er darf
b) Modalni glagoli traze dopunu:
objekat kao dopuna modalnih glagola:
Du darfst das nicht.
Drugi glagol kao dopuna modalnih glagola:
Darf man hier rauchen?
c) Drugi glagol se uvek premesta na kraj recenice i nalazi se u infinitivu.
Knnen Sie uns morgen frh wecken?
2. Licne zamenice u akuzativu
Objekat u akuzativu moze stajati ispred glagola, kao npr. bestellen, wecken,
bitten), i iza nekih predloga, kao npr. fr.

l.lice
2.lice

jednina
nominativ

akuzativ

ich
du
Sie

mich
dich
Sie

mnozina
nominativ

akuzativ

wir

uns

3. Nneodredena zamenica man


man se odnosi na lica koja nisu imenovana, tj. na neodredeni broj ljudi:
Darf man hier rauchen?
U srpskom jeziku se neodredena zamenica uvek prevodi kao povratna
zamenica, pa bi prevod gornje recenice glasio: sme Ii se ovde pusiti?

39

Ovo mozete da ka.Zete


- ako pitate za tacno vreme nekog desavanja
Wann (kommt das Taxi)?
- kada saopstavate u koliko sati se nesto desava Um (neun Uhr).
- kada zelite da saznate koliko ce ne5to trajati Wie lange (braucht das
Taxi)?
Darf man (hier rauchen)?
- kada zelite da saznate da Ii je nesto
dozvoljeno
- ako neko treba za Vas nesto da naruC:i
Bitte bestellen Sie (ein Taxi
/. .. ) fr mich.

Jedan, pomalo nervozan, gost bi zeleo da naruC:i taksi koji bi ga sutra ujutro
odvezao na kelnski aerodrom. Andreas ga pita u koliko sati bi zeleo da taksi
dode po njega.
Mann:
Andreas:
Mann:
Andreas:
Mann:
Andreas:
Mann:
Andreas:

Ach- darf man hier berhaupt rauchen?


Natrlich drfen Sie rauchen. Hier ist ein Aschenbecher.
Was kann ich fr Sie tun?
Bitte bestellen Sie doch ein Taxi fr mich. Fr morgen
frh.
Gern. Und fr wann?
Also, mein Flugzeug geht um neun Uhr. Wie lange
braucht das Taxi denn?
Ungefhr eine Stunde.
Aha, eine Stunde, um halb neun mchte ich da sein ...
eine Stunde Fahrt, also halb acht.
Bestellen Sie das Taxi dann bitte fr sieben Uhr.
Geht in Ordnung.

Eks je slusala ovaj razgovor pa imitira gosta, sto, naravno, ljuti Andreasa.
Ex:
Andreas:
Ex:
Andreas:

Darf man hier singen?


Nein, das darfst du nicht!
Darf man hier stren?
Ex, ich bitte dich: Sei jetzt still!

u meduvremenu se na recepciji pojavio jedan par, koji bi zeleo da naruci


budenje u sedam sati sledeceg jutra.
Frau:
Andreas:
Frau:
Andreas:
Mann:
Andreas:
Frau:
Andreas:

40

Guten Abend.
Guten Abend.
Knnen Sie uns morgen frh wecken?
Gern. Und wann?
Um Viertel nach sieben.
Geht in Ordnung. Ich wecke Sie um Viertel nach sieben.
Danke.
Gute Nacht.

Wrter und Wendungen


Darf man hier berhaupt rauchen?
drfen
man
berhaupt
frmich
fr morgen frh
frh
Fr wann?
Mein Flugzeug geht um neun Uhr.
das Flugzeug
umneunUhr
Wie lange braucht das Taxi?
Wie lange?
ungefhr
dieStunde
halbneun
halbacht
Ich bitte dich: Sei jetzt still!
bitten
wecken
Viertel nach sieben
Geht in Ordnung.

Da Ii ovde, uopste, sme da se pusi?


smeti
(neodredena zamenica)
uopste
zamene
za sutra ujutro
rano
Zakada?
Moj avion polece u devet sati.
avion, letelica
u devetsati
Koliko vremena je potrebno taksiju?
Koliko dugo?
otprilike
cas
poladevet
polaosam
Molim te: sada budi mirna!
moliti, zamoliti
probuditi
sedam i cetvrt
Ureduje.

bungen

U koliko sati bi gosti zeleli da budu probudeni?

G) _ __

41

II

U koliko sati polecu avioni? Pogledajte i u pregled gramatike na strani


9a (resenje ovog vdbanja se ne nalazi u udZbeniku)
Beispiel
Das Flugzeug
nach Frankfurt
geht um
zehn Uhr.

Strecken und Servlce/Routes and Service


Frankfurt 10.00WWI il W. 6 ~(8:25) 12.25 New York
LH 400747
New York 18.30Rrl 9 6 ~(7:30) 08.00 Frankfurt
LH 401 747
Frankfurt 13.30i'BI il !t 6 ~(9:00) 16.30 New York/Newark
LH 402 313
New York/Newark 18.oom 9 6 ~(7:40) 07.40 Frankfurt
LH 403 313
LH 404313
Frankfurt 17.30iwt il wt 6 ~(8:50) 20.20 New York
New York 22.oom 9 6 ~(7:45) 11.45 Frankfurt
LH 405 313
LH 406313
Harnburg 13.40if U600 (8:45) 16.25 New York/Newark
LH 407 313
Harnburg 08.45f 9 c g il (0:50) 09.35 Berlin
Dsseldorf 13.20irt il wt 6 ~(8:30) 15.50 New York
LH 408 313
LH 409 313
New York 17.15WWI9 6 ~(7:15) 06.30 Osseldorf
Mnchen 11.45 i!l il wt 6 ~(8:45) 14.30 New York
LH 410313
New York 18.50Wft 9 6 ~(7:50) 08.40 Mnchen
LH 411313
LH 414 010
Frankfurt 10.15WWI Wl 6 ~(7:45) 12.00 Montreal
Montreai12.50WI(1 :30) 14.20 Philadelphia
Philadelphia 16.05WI(1 :30) 17.35 Montreal
LH 415 010
Montreal18.45 il4 9 6 ii!l (6:55) 07.40 Frankfurt
Frankfurt 13.25 ill il Wl 6 ~ (8:45) 16.10 Washington
LH 418 010
Washington 18.00i'i'l 9 6 ~(7:30) 07.30 Frankfurt
LH 419 010
LH 422 010
Frankfurt 14.00ill il !I 6 ~(8:00) 16.00 Boston
LH 423 010
Boston 18.00ill i 6 ~(7:00) 07.00 Frankfurt
LH 430 747
Frankfurt 13.00i'BI il II 6 ~(9:10) 15.10 Chicago
LH 431 747
Chicago 16.50WII il9 6 ~(8:25) 08.15 Frankfurt
Osseldorf 10.30itl il fl 6 ~(9:10) 12.40 Chicago
LH 432 313
Chicago 14.40ift i19 6 ~(8:25) 06.05 Osseldort
LH 433 313
LH 436 747
Frankfurt 09.50gll Wl itl 6 ~(10:30) 13.20 Dallas-Ft.Worth

IJ

Izmislite dijaloge sa sledecim temama:


A bi zeleo/zelela da poseti B.
B B pita kada ce on/ona doce i kolika Ci dugo ostati.

II

Odlucite sami sta se sme a sta se ne sme (resenje ovog vezbanja se ne


nalazi u udZbeniku)
Darf man hier rauchen/singen/stren/telefonieren ... ?
Fragen:
Antworten: Ja, natrlich.
Nein, hier drfen Sie nicht rauchen/ .. .
Nein, hier darfst du nicht rauchen/ .. .

42

Lektion

Das sollst du nicht!


To ne treba da ucinis!
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Modalni glagoli sollen i mssen

soUen

u sledecim primerima oznacava neCiji zadatak ili obavezu:


neko bi trebalo da nesto uCini.
Soll ich ihn holen? Nein, das sollst du nicht.
mssen
oznacava da se nesto mora (u)raditi: Ich mu arbeiten.
neCiji izriCit zahtev: Die mut du uns vorstellen.
Prvo i trece lice jednine imaju isti oblik:
ich mu/ er mu
ich soll/er soll

2. Polozaj priloskih odredbi za vreme u recenici


prvo pravilo: priloske odredebe za vreme mogu da se nalaze na pocetku ili na
kraju recenice, kao i iza prvog glagola u recenici (glagol nema objekat!)
Verb 1
Am Samstag
Am Samstag
Ich
Ich

arbeite
mu
arbeite
mu

Verb2
ich.
ich
amSamstag.
amSamstag

arbeiten.
arbeiten.

Ovo mozete da kaiete


ako zelite da pitate treba Ii nesto
da uradite
ako neko nesto ne bi trebalo da uradi
ako nameravate da nesto sami uradite
kada zelite da umirite nekoga ko
se uznemirio zbog Vasih reci
kada nesto moze da se uradi bez
problema

Soll ich (ihn holen I .. ./)?


Das sollst du nicht!
Das mache ich selbst.
Ich mein's ja nicht so.
Na, das geht doch!

43

Andreas je kod kuce. Vecera i slusa muziku, i upravo zvoni telefon. Eks se javlja
iako joj je Andreas rekao da to ne Cini.
Ex:
Andreas, das Telefon klingelt.
(punih usta): Ja, das hre ich!
Andreas:
(telefon i dalje zvoni)
Ex:
Soll ich abnehmen?
Andreas:
Nein! Das sollst du nicht! Das mache ich selbst.
Ex:
(Podize slusalicu) Hallo, hier bei Schfer. Andreas? Der ist da.
Soll ich ihn holen?
Andreas:
(Otima joj slusalicu) Andreas Schfer.
Zove Andreasova majka. Saopstava mu da bi zelela da dode i vidi ga za vikend.
Frau Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:

Guten Abend, mein Junge.


Hallo, Mutti! Wie geht's?
Danke, gut. -Sag mal: wer war denn das?
Ach, eine Freundin.
So? Na, di~ mut du uns unbedingt vorstellen!
Wie bitte?
Na, ich mein's ja nicht so! Hr zu: wir mchten dich besuchen.

Iako Andreas radi i u subotu, roditelji ce mu doci u jedan sat. Taman kada on
zavrsi posao.
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:

Schn! Und wann?


Jetzt-am Wochenende.
Schade! Am Samstag mu ich arbeiten.
Wie lange mut du denn arbeiten?
Bis ein Uhr.
Na, das geht doch! Also,wir kommen am Samstag. Wir sind
um ein Uhr da.
Okay. Bis dann.

Wrter und Wendungen


Das Telefon klingelt.
klingeln
Soll ich abnehmen?
sollen
Das sollst du nicht!
Das mache ich selbst.
selbst
bei Schfer
Soll ich ihn holen?

44

Telefon zvoni.
zvoniti
Treba li da podignem (slusalicu)?
trebati
To ne treba da uCinis!
To cu sam uraditi.
sam
kod Sefera
Treba li da ga donesem?

holen
der junge
Mutti
mssen
unbedingt
jemanden vorstellen
Ich mein's ja nicht so.
bis ein Uhr
Hr zu!
zuhren
besuchen
am Wochenende
das Wochenende
am Samstag
der Samstag
Na, das geht doch!

doneti
mladic
mama
morati
obavezno
predstaviti nekoga
Ne mislim to bas tako.
do jedan (sat)
Slusaj me!
Slusati
posetiti
za vikend
vikend
u subotu
subota
Eto, to moze da se uradi!

bungen

Dopunite recenice odgovarajucim glagolima.

1. DumufSt
2. Siemssen

3. DumufSt
4. IhrmfSt
5. Siemssen
6. IhrmfSt

wecken

IJ

dasBuch
Berlin
uns Ex
die Kassetten

unbedingt
unbedingt
unbedingt
unbedingt

mich
uns

unbedingt

vorstellen

hren

~-

um sieben Uhr
inAachen
sehen

besuchen

Upotrebite odgovarajuci oblik glagola sollen.

1. Ex fragt Andreas: "


ich abnehmen?"
2. Andreas mchte das nicht: "Nein. Das
3. Ex _ _ _ _ _ _ _ _ Andreas holen.
4. Andreas
5. Ex

du nicht".

Ex vorstellen.
nicht immer so neugierig sein.

45

1J

Popunite prazna mesta u recjenicama, zatim upisite infinitive tih


glagola u ukrstenicu ispod teksta.

1. Andreas ~ im Hotel Europa.


2. Frau Schfer sagt: "Wir mchten dich _ _ _ _ _ _ __
3. Das Telefon _ _ _ _ _ _ __
4. Ex fragt:"
ich abnehmen?"
5. Frau Schfer:" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :Wir kommen am Samstag."
6. Am Samstag _ _ _ _ _ _ _ _ ich arbeiten.
7. Andreassoll Ex _ _ _ _ _ _ __
8. Ex fragt: "Soll ich Andreas _ _ _ _ _ _ _ _?"
1.
2.
3.

4.
5.
6.

I
I I

AR B E I TIEINI
I I I

7.
8.

I I I
I I

II

Upisite odgovore na postavljena pitanja.

1. Soll ich dich vorstellen?


2. Soll ich jetzt zuhren?
3. Soll ich dich anrufen?
4. Soll ich dich einladen?
5. Soll ich mitkommen?
6. Soll ich abnehmen? (!)

II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

46

de/1. _ _ _ mich bitte _ __:(JOII,~~--Ja, -~~!:__


Ja, _______ jetzt bitte _ _ _ _ _ __
Ja,
Ja,
Ja,
Ja,

Promenite mesto priloskih odredbi za vreme u sledecim recenicama.


Obratite painju na pravila u pregledu gramatike na str. 43.
Herr und Frau Schfer wollen Andreas am Wochenende besuchen.
Am Samstag kommen Herr und Frau Schfer nach Aachen.
Sie kommen dieses Wochenende.
Am Samstag sind sie in Aachen.
Andreas mu am Samstag arbeiten.
Andreas arbeitet bis ein Uhr.
Das Taxi soll um sieben Uhr kommen.
Um sieben Uhr soll Andreas Frau Mller wecken.

Beispiel

2. -------------------------------------------------------

3. ------------------------------------------------------4. ----------------------------------------------------5. -------------------------------------------------------

6.
7.
8.

msta
cete raditi ovih dana? (resenje ovog vdbanja se ne nalazi u
udZbeniku)
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Sonntag

Iew"

iJ

Upisite delove dijaloga koji nedostaju:

1. ---------------------------------(besuchen mgen I ich mchte)


2. Gern! Und -----------------------------------(kommen wollen)

3. Am
4. -------------------------------------------(arbeiten mssen)
5.

6. Bis ein Uhr.

47

iiliF

Lektion

Fr mich Bananen!

Za mene banane!
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
Imenice bez clana (tzv. nulti clan)
Ispred imenica u nemackom jeziku u pravilu stoji clan (der, die, das). U
odredenim slucajevima, medutim, imenica je bez Clana.
Imenice su hez clana:
1. U mnozini, ukoliko je u jednini neodredeni clan (ein. eine):
Ich mchte eine Banane.
Ich mchte
Bananen.
2. Kada se radi o pojmu koji podrazumeva neodredenu kolinu:
Andreas mchte ein Stck Kse.
Andreas mchte
Kse.
3. Ukoliko oznacavaju zanimanja:
Andreas ist Student. Dr. Thrmann ist Arzt.
4. Ukoliko ozncavaju nacionalnost:
Er ist Deutscher. Sie ist Franzsin.
5. Ukoliko su u pitanju imena naselja:
Er wohnt in Berlin.
6. U nekim ustaljenim izrazima:
Er hat Hunger I Lust I Zeit.

Ovo mozete da kaiete


- Ako nesto i sami znate
- Ako zelite da nesto probate
- Ako vise nista ne zelite da kupite

48

Das wei ich selbst.


Kann ich (mal) eine Olive I .. ./
probieren?
Das ist dann alles.

Andreas zaviruje u frizider da bi video sta treba da kupi i zakljucuje da mu je


frizider gotovo prazan.
Andreas:
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:

(jadikuje) Leer' Total leer!


Andreas, was ist denn los? Bist du wtend?
Ja! Nein! Der Khlschrank ist mal wieder leer.
Dann mut du einkaufen!
Das wei ich selbst! Ruhe jetzt!
(Andreas pravi listu svega sto mu je potrebno, pa mrmlja sebi
u bradu)

Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:

Also, ich brauche Brot und Butter.


Brot und Butter, Kse und Wurst.
Ja, Kse und Wurst- und Obst.
Fr mich Bananen! Bitte!
Mal sehen. Aber jetzt komm! Wir gehen einkaufen.

Andreas odlazi u samoposlugu i kupuje sir i salamu.


Verkuferin:
Andreas:
Verkuferin:
Andreas:
Verkuferin:
Andreas:
Verkuferin:
Andreas:
Verkuferin:
Andreas:
Ex:

Verkuferin:
Andreas:
Verkuferin:

Guten Abend. Was bekommen Sie?


Ich bekomme etwas Wurst.
Wieviel denn?
150 Gramm.
Sonst noch etwas?
Ja, ein Stck Kse.
Und welchen Kse mchten Sie?
Den Bergkse, bitte.
Sonst noch etwas?
Nein, das ist dann alles.
(odusevljeno) Oliven! Es gibt Oliven! Kann ich mal eine
probieren?
Mchten Sie noch Oliven?
Nein, vielen Dank.
(tiho, vise za sebe) Seltsam, seltsam!

Wrter und Wendungen


Total leer!
wtend
der Khlschrank
einkaufen
Das wei ich selbst!
Ruhe jetzt!
das Brot
die Butter
die Wurst
dasbst

Potpuno prazno!
ljutito, besno
frE~ider

kupovati
To i sam znam!
Mirsada!
hieb
buter
kobasica, salama
voce

49

die Banane
mal sehen
einkaufen gehen
Was bekommen Sie?
etwas (Wurst)
Wieviel?
ISOGramm
Sonst noch etwas?
Welchen Kse?
der Bergkse
Das ist dann alles.
die Olive, die Oliven
(eine Olive) probieren

banana, banane
da vidimo
Lei u kupovinu
Sta zelite?
Malo (salame); nesto
Kaliko?
150 grama
]os nesto?
Koji sir?
brdski sir
Ta bi bilo sve.
maslina, masline
(maslinu) probati

bungen

Kupujte! Odredite kolicinu namirnica i izracunajte koliko ce Vas one


kostati (resenje ovog vdbanja se ne nalazi u udZbeniku).
kg*

Bergkse
Oliven
Bananen
Tomaten
Schinken

die Flasche

26.50
5.80
2.99
4.30
32.40

Mineralwasser
Orangensaft
Bier

0.99
1.10
1.20

* kg = das Kilogramm (kilogram) = 1000 grama

111 u ovoj ukrstenici pronadite devet imenica koje oznacavaju zivotne


namirnice: osam je upisano vodoravno, jedna uspravno.
A S T

S
T T
E M lW u
H 0 T IM
s cH I N
E s uMK
0 X N 0 B
E 0 L I V
p B

50

B R 0
E R N
R S T
G RA
K EN
S E
S T u
E NM

T u V MI
PO V U I
u0 u RT
MM I N T
B c H E R
V z M B
A T R c H
u Bw I S

IJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II

Poredajte sledece recenice po pravilnom redosledu:


Der Khlschrank ist mal wieder leer.
Was bekommen Sie'
Wieviel denn?
Sonst noch etwas?
Welchen Kse mchten Sie?
Mchten Sie noch Oliven?
Sonst noch etwas?

Nein. Vielen Dank.


150 Gramm.
Dann mut du einkaufen.
Ich bekomme etwas Wurst.
Nein, das ist dann alles.
Ja, ein Stck Kse.
Den Bergkse, bitte.

Sa clanom ili bez njega? Sastavite recenice.

1. Andreas

Student
arbeitet- Aachen
kommt aus- Kln
Deutscher
Khlschrank: leer
kauft ein: Kse, Wurst

IJ

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2. Ex

Kobold
lebt- bei Andreas
studiert- Menschen
liebt- Buch von den Heinzelmnnchen
mchte: Banane, Oliven

Etwas ili aUes?

1. Bekommen Sie sonst noch _ _ _ _ _ __


2. Ja, ich bekomme _ _ _ _ _ _ _ Wurst.
3. Ich mchte _ _ _ _ _ _ _ Kse.
4. Mchten Sie sonst noch _ _ _ _ _ __
5. Nein, das ist dann _ _ _ _ _ __

(il Upotrebite pravilne glagolske oblike.


1. Frau Schfer _ _ _ _ _ _ _ Andreas _____ . (anrufen)
2. Ex soll nicht
. (abnehmen)
3. Andreas geht arbeiten. Ex _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . (mitkommen)
4. Andreas mchte seine Eltern
. (vorstellen)
5. Andreas _ _ _ _ _ _ _ noch _____ . (einkaufen)

lill

Smislite dijalog (resenje ovog vdbanja se ne nalazi u udzbeniku)


Fragen

Antworten

Was bekommen Sie?


Bekommen Sie sonst noch
etwas?
Welchen Kse mchten Sie?
Wie teuer ist ... ?
Wieviel mchten Sie?

Ich bekomme
etwas Kse I Wurst I 100 Gramm Oliven I
fnf Bananen I ...
den Bergkse
... Mark
... Gramm

51

Lektion

Du willst immer alles wissen


Ti uvek sve hoces da znas
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Modalni glagol wollen
woUen

je glagol kojim izrazavamo zahtev ili nameru:


Wollen wir nicht gehen?
Ich will nicht indiskret sein.

2.Reccaja
Recce ne menjaju smisao iskaza, vec ga samo nijansiraju (npr. pojacavaju):
Evo kako se moze pojacati recenica kojom saopstavate da je nesto jasno:
Das sieht man ja sofort.
Ukoliko zelite da istaknete da necete da budete indiskretni: Ich will ja nicht
indiskret sein.
Ovo mozete da kaiete
- kada ste nesto zavrsili:
- kada Vam je drago zbog necega:
- kad kne zelite da budete ovakvi
ili onakvi:
- kada nesto odmah uote:
- kada neko moze sve:
- kada se slazete s neCijim misljenjem:

Ich bin fertig.


Sehr erfreut.
Ich will ja nicht indiskret/ .. ./ sein.
Das sieht man ja sofort!
Er kann alles.
Das stimmt!

Andreasovi roditelji su dosli u hotel "Evropa" da vide sina. Tamo srecu


upraviteljku hotela, gdu Berger.
Andreas:
Ex:

Andreas:
Frau Schfer:
Herr Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:

52

Hallo, da seid ihr ja!


Wer denn?
Meine Eltern. Und du bist jetzt bitte still!
Tag, meinjunge.
Tag, Andreas.
Tag, Vater. Wie war die Fahrt?
Gut. Danke. Keine Probleme.
Schn. Ich bin fertig. Wollen wir gehen?

( Gcla Berger se pojavljuje na sceni)


Frau Berger:
Andreas:
Frau Schfer:
Frau Berger:
Frau Schfer:
Andreas:

Guten Tag.
Das sind meine Eltern. Und das ist Frau Berger, meine Chefin.
Sehr erfreut, Frau Berger. Hoffentlich macht er Ihnen keinen
Kummer, mein Andreas.
Aber nein! Er kann alles. Er ist Portier, Journalist,
Bauchredner.
Was? Du bist Bauchredner?
Wollen wir nicht gehen?

Gda Sefer u hotelskam foajeu otkriva porodicnu fotografiju Bergerovih i koristi


tu priliku da sa gdom Berger zapodene razgovor o njenoj porodici.
Frau Schfer:
Frau Berger:
Frau Schfer:
Frau Berger:
Frau Schfer:
Frau Berger:
Frau Schfer:
Frau Berger:
Frau Schfer:
Andreas:
Frau Berger:

Ich will ja nicht indiskret sein: Aber das ist doch sicher Ihre
Familie, oder?
Ja, das stimmt. Das hier vorne sind meine Geschwister. Und
das bin ich.
Das sieht man ja sofort. Und leben Ihre Geschwister auch in
Aachen?
Nein. Meine Schwester lebt in Mnchen. Sie ist dort
verheiratet.
Und Ihr Bruder?
Der ist in Frankfurt.
Und Ihre Eltern? Sind die in Aachen?
Nein. Sie sind beide tot.
Ach, das tut mir aber leid.
Du willst auch immer alles wissen!
Ist schon gut so!

Wrter und Wendungen


Wie war die Fahrt?
dieFahrt
Wollen wir gehen?
wollen
Sehr erfreut.
hoffentlich
Kummer machen
der Kummer
Er kann alles.
Ich will ja nicht indiskret sein.
indiskret
hiervorne
vorne
die Familie
Das sieht man ja sofort.
leben

Kakva je bila voznja?


voznja
Hocemo Ii da krenemo?
hteti
Veoma mi je drago.
nadamse
brinuti se
briga
Onmozesve.
Ne zelim da budem indiskretna.
indiskretno
ovdeispred
ispred
porodica
Tose odmah vidi.
zivot

53

die Geschwister
die Schwester
dort
der Bruder
tot
Du willst auch immer alles wissen.

braca i sestre
sestra, sestre
tamo
brat
mrtav
I ti uvek sve hoces da znas.

bungen

Ispricajte ili napisite nesto o svojoj porodici. Mozete da se posluzite


sledecim izrazima. (resenje ovog vezbanja se ne nalazi u udzbeniku)

Eltern: Vater + Mutter


Geschwister: Bruder + Schwester
wohnen in ... , leben in ... , arbeiten in ... , allein sein, tot sein, verheiratet sein

II

Dopunite sledece recenice (resenje ovog vezbanja se ne nalazi u


udZbeniku)

Ich will ja nicht ...


indiskret, neugierig, laut, unzufrieden, unhflich, ... sein.
Aber ich mchte ...
wissen, fragen, sagen:
Das ist doch ... ,
Ihr Bruder, Ihre Schwester, ... oder?

IJ

Upotrebite odgovarajuce oblike glagola wollen.

1. _ _ _ _ _ wir nicht gehen?

3. Ich
5.

II

2. Warum _____ du alles wissen?

ja nicht neugierig sein. 4.


du nicht mit nach Berlin kommen?

Sie in Berlin anrufen?

Pojacajte iskaze dodavanjem recce ja. Ja stoji odmah iza prvog

glagola.

1. Ich will nicht indiskret sein.


2. Das ist mein B r u d e r . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Das sind Ihre Geschwister.
4. Er mu am Samstag arbeiten.
5. Das ist sehr interessant. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54

Lektion

Vielleicht ins Theater?


Mozda u pozoriste?
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Upitna rec wohin
wohin?
= Ovom recju pitamo za cilj kretanja:
Wohin gehen wir dann?
2. Objekat kao odgovor na pitanje wohin
Na pitanje postavljeno upitnom recju wohin mozemo odgovoriti
predlogomin. Imenisu i clan tada moramo da prebacimo u akuzativ.
Predlog in i clan das se u pravilu spajaju u ins.
Wohin geht ihr?
muskirod
zenskirod
srednjirod

der Dom
die Disco
das Theater

Ovo mozete da ka:lete


- Ako nesto pretpostavljate
- Ako imate neki predlog
- Kada pitate za alternative

Wir gehen in den Dom.


Wir gehen in die Disco.
Wir gehen ins Theater.
ins=indas
Das war wohl (deine Freundin).
Ich habe einen Vorschlag.
Was gibt es sonst noch?

Andreas sa roditeljima sedi u jednom malom kafeu u Ahenu. Razgovaraju o tome


sta bi voleli da rade posle podne.
Herr Schfer:
Was machen wir denn heute?
Frau Schfer:
Heute nachmittagmchte ich unbedingt noch einkaufen
gehen.
Andreas:
Einkaufen?
Frau Schfer:
Ja, es ist doch Schluverkauf!
Andreas:
Stimmt!- Und du, Vater?
Herr Schfer:
Ich mchte gern ins Zeitungsmuseum.
Frau Schfer:
Und in den Dom wollen wir natrlich auch.
Ex:
Und ich will in die Disco!
Andreas:
Ex, sei still!
Frau Schfer:
Ach, das war wohl deine Freundin! Wo ist sie denn?

55

Andreas predlazc da u sest sati svi zajedno obeduju i da zatim odu u pozoriste.
Anclreas:
Frau Schfer:
Herr Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Frau Schfer:
Andreas:

Also, in den Dom knnen wir auch morgen gehen. Aber das
Zeitungsmuseum ist nur samstags auf.
Die Geschfte sind auch nur heute auf.
Das ist richtig.
Ich habe einen Vorschlag: Du gehst einkaufen, Mutti.
Ich gehe mit Vater ins Zeitungsmuseum.
Und um sechs Uhr gehen wir zusammen essen.
Und dann? Wohin gehen wir dann?
Vielleicht ins Theater?
Ja! Die Idee ist gut.
Was gibt es denn sonst noch?
Hier- ich habe eine Zeitung.

Wrter und Wendungen


heute
heute nachmittag
der SchlufSverkauf
das Zeitungsmuseum
das Museum
der Dom
die Disco = die Discothek
Das war wohl deine Freundin?
samstags
Das Museum ist nur samstags auf.
aufsein
das Geschft, die Geschfte
Ich habe einen Vorschlag.
der Vorschlag
mit Vater
Wohin?
Was gibt es sonst noch?
die Zeitung

danas
danas popoeine
sezonska rasprodaja
muzej novina
muzej
katedrala
disko = diskoteka
To je, izgleda, bila tvoja devojka?
subotom
Muzej je otvoren samo subotom.
biti otvoren ( odnosi se samo na
ustanove, radnje i sl.)
prodavnica, prodavnice
Imam predlog.
predlog
sa ocem
Ku da?
Cega jos ima?
novine

bungen

Na prazne linije upisite reci koje nedostaju pa ih unesite u prazna


polja ukrstenice.

1. Was gibt es _____ noch?


2. Was

56

wir heute?

5. Das war _ _ _ _ _ _ _ _ deine Freundin?


4.
ins Theater'
'5. Herr Schfer mchte ins Zeitungs _ _ _ _ _ _ __

6. Die _ _ _ _ _ _ _ _ haben auch nur heute auf.


7. Ex mchte in die
8. Ich habe einen

9. Andreas hat eine

10. Um sechs _ _ _ _ _ _ _ _ gehen wir zusammen essen.


11. Frau Schfer mchte

gehen.

12. Das Zeitungsmuseum ist nur

auf.

auf.
13. Die Geschfte haben auch nur
14. Das Zeitungsmuseum ist heute _ _ _ _ _ _ __
1.
2.

3.
4.

II

5.

I I

6.
7.

IIII
I

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Frau Schfer mchte in d e n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II

Ko bi kuda zeleo da ode?

1. Ex: Disco

C-x- ~ m Jk ~Uco.

2. Familie Schfer: D o m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Herr Schfer: M u s e u m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Andreas: Theater _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


5. Herr Mller: Hotel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

57

6. Ein Ehepaar: P e n s i o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Frau Berger: Cafe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


8. Hanna:Bad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IJ

Unesite priloske odredbe za vreme u sledece recenice:

1. Ich mchte einkaufen gehen

2.
3.
4.
5.
6.

Wir gehen ins Theater.


Wir knnen in den Dom gehen.
Die Geschfte sind auf.
Wir gehen zusammen essen.
Frau Schfer mchte einkaufen
gehen.

(heute nachmittag)
(heute)
(morgen)
(samstags)
(um sechs Uhr)
(dann)

Beispiel
1. Ich mchte heute nachmittag einkaufen gehen.
Heute nachmittagmchte ich einkaufen gehen.

II

Unesite rec sonst u sledece recenice:

1. Bekommen Sie noch etwas?


2. Was gibt es denn noch?
3. Wer kommt denn noch?
4. Wer macht noch ein Spiel?
5. Wer hrt denn noch zu?

58

B~ Sie~ n.oclt. ~?

Lektion

Mit dem Studium ist alles okay


Sa studijama je sve u redu
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
Objekat glagola u dativu
a) Objekat u dativu stoji iza odredenih glagola i predloga, na primer, iza
predloga mit:
helfen:
Da kann ich dir bestimmt helfen.
gefallen:
Die Arbeit gefllt mir.
schicken:
Du mut uns die Reportage schicken.
Probleme haben mit:
Ich habe Probleme mit dem Computer.
h) Clan u dativu ispred imenica u jednini.
nominativ

u dativu se menja clan!

dativ

der Computer
das Studium
die Arbeit

mit dem Computer


mit dem Studium
mit der Arbeit

c) Dativ licnih zamenica


1. lice jednine
2. lice jednine ("ti")
("Vi")

nominativ
ich
du
Sie

1. lice mnozine
2.lice mnozine ("vi")

wir
ihr

dativ
mir

dir
Ihnen
uns
euch

d) Licne zamenice u dativu/sintaksa


subjekat

glagol 1

licna zam.

objekat

Ich
Ich
Du
Du

helfe
kann
schickst
mut

dir.
dir
uns
uns

die Reportage.
die Reportage

glagolz
helfen.
schicken.

r---------------------------Ako glagol kao objekte ima imenicu i zamenicu, zamenica se uvek


izgovara i pise pre imenice.

59

Ovo mozete da ka:Zete

- Ako nekoga zelite da pitate kako je


- Kada odgovara na takvo pitanje
- Kada nekoga zelite da pitate kako
mu nesto ide (posao, studije i sl.)
- Kada nekome zelite da pomognete
- Kada Vam se nesto dopada

Wie geht es dir/Ihnen?


Mir/Uns geht es gut.
Wie geht es mit dem Studium?
Wie geht es mit der Arbeit?
Da kann ich dir/Ihnen/euch
bestimmt helfen.
Die Arbeit gefllt mir.

Gda Sefer ide u kupovinu. Andreas sa ocem ostaje u kafeu. Njih dvojica
razgovaraju.
Frau Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:

Also, bis spter.


Tschs!
Tschs, bis um sechs!
(Okkrece se Andreasu)
Na, wie geht es dir?
Danke, mir geht es gut. Und euch?
Der Mutter geht es sehr gut.
Und dir?
Auch gut. Aber- ich habe Probleme.
Probleme?
(smeje se) Ja! Ich habe Probleme mit dem Computer.
Du hast einen Computer? Da kann ich dir bestimmt helfen!
Meinst du?
Bestimmt!

Gdin Sefer pita Andreasa kako mu idu studije i rad u hotelu.


Herr Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:

60

Und du, Andreas? Was macht dein Studium?


Mit dem Studium ist alles okay.
Und was machst du gerade?
Ich mache bald eine Reportage ber Aachen.
Ach, das ist schn! Schickst du uns dann die Reportage?
Bestimmt!
Und wie geht's mit der Arbeit?
Gut! Die Arbeit gefllt mir.
Und mit Frau Berger?
Die ist wirklich sehr nett!
Ja, das finde ich auch.
Wollen wir jetzt ins Zeitungsmuseum gehen?
Ja, gern.

Wrter und Wendungen


Bis spter!
Bis um sechs!
Und (wie geht es) euch?
Ich habe Probleme mit dem
Computer.
Probleme haben mit
der Computer
Da kann ich dir bestimmt helfen!
Was macht dein Studium?
das Studium
Was machst du gerade?
eine Reportage ber
bald
schicken
Schickst du uns die Reportage?
Wie geht's mit der Arbeit?
Die Arbeit gefllt mir.
gefallen

Dokasnije!
Do sest sati!
(Kako ste) vi?
Imam problerne sa kompjuterom.
imati problerne sa
racunar, kompjuter
Sigurno ti mogu pomoci.
Kako tvoje studije?
8tudije
Sta trenutno radis?
reportazuo
uskoro
poslati
Hoces Ii nam poslati reportazu?
Kako je na poslu?
Posao mi se dopada.
dopadati se, svidati se

bungen

Ispisite recenice prema datom primeru:

. M
?
n/;n ",.Li', A_. AA ~~--.?
1. . . . d te
utter. _ ___,IIV=-=-~~==="''-'~~'""'/'-'-'-""'~UUV~-=='----------------

2 .... der V a t e r ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. . .. das E h e p a a r ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 .... die Schauspielerin? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. . .. der P o r t i e r ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. . .. das Zimmermdchen?--------------------7 .... der Mann? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
8 .... die F a m i l i e ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 .... der G a s t ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II

Odgovorite na pitanja:

1. Was macht das Studium I die Arbeit I das Telefon I das Ehepaar I die
Schauspielerin I der Gast?
Beispiel: Mit dem Studium ist alles okay.

61

IJ

Konstruisite recenice sa izrazom: mitjemandem (dativ!) gut


auskommen.

1. --=1ck=-clvmune==-=md=::....:Jtn=-"--=ekf=tr~om=~r;ui=:....:a.w.t=.,__________ (Chefin)
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Arzt)
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Portier)

4.
5.
6.

II

(Studentin)
(Gast)
(Kobold)

Upotrebite licne zamenice. (U nekim slucajevima je moguce i vise


resenja).

1. Andreas, wie geht es

rJvz.

? 2. Frau Berger, wie geht es _ _ _ __

3. Danke, _ _ geht es gut. 4. Andreas fragt seine Eltern:


? 5. Danke,
geht es gut.
Wie geht es
6. Die Arbeit gefllt
. 7. Kannst du
helfen?
8. Ich helfe _ _ gern. 9. Tut _ _ leid, das wei ich nicht.
10. Knnen Sie _ _ sagen: Wo ist der Dom? 11. Das sage ich _____ gern.

12. Gefllt

IJ

der Dom?

Ko kome moze da pomogne?

1. Ich kann --"""'=-L...:-"'=;~=--------bestimmt


Jtnq~
helfen. (Franzsin)
2. Ich kann - - - - - - - - - - - - - - - - - b e s t i m m t helfen. (Mann)
3. Ich kann _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ bestimmt helfen. (Frau)

4. Andreas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ helfen. (Zimmermdchen)


5. Hanna _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ helfen. (Gast)
6. Frau Berger _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ helfen. (Ehepaar)

62

II

Sastavite recenice kako treba:

1. geht es
2. gut

wie

geht es

3. geht es
4. kann

gut
helfen

5. Studium

dir?
mir
der Mutter
ich

dir

macht

dein

6. dem Studium

okay

7. ber Aachen

mache

8. du

9. mir

schicken
die

10. ins Zeitungsmuseum

llil

alles

ist

mit

eine Reportage

uns

Arbeit

was?

mut

ich

die Reportage

gefllt
gehen

wir

wollen?

Unesite recenice 2, 4, 7, 8 i 9 u semu.


licna
zamenica
udativu.

Verb1
1.

'k/ie

2.

Cd.

cuJd

ed.

objekat

Verb2

Ja?

4.
7.
8.

9.

63

"'

Lektion

Haben Sie den auch in Schwarz?


Imate Ii je i u crnoj boji?
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Clan u funkciji zamenice (akuzativ)
Clan se moze upotrebiti i kao zamenica. U tom slucaju clanovi stoje
samostalno, bez imenica. Clanovi u nominativu i akuzativu pri tome ne
menjaju oblik, tj. onakvi su kakvi bi bili i da je imenica prisutna.
nominativ
muskirod:

der Rock
ein Rock

zenskirod:

die Bluse
eine Bluse

akuzativ
HabenSie
HabenSie
Wirhaben
Wirhaben

den Rock
den
einen Rock
einen

in Schwarz?
in Schwarz?
in Gelb.
in Gelb.

HabenSie
HabenSie
Wirhaben
Wirhaben

die Bluse
die
eine Bluse
eine

in Schwarz?
in Schwarz?
in Gelb.
in Gelb.

2. Recca zu
zu

se upotrebljava ispred prideva, da bi znacenje prideva bilo naglaseno


ili pojacano:
Das ist (mir) zu voll.
Der Rock ist (mir) zu klein.

3. Slozenice
U nemackom jeziku postoji mogucnost spajanja dve reCi u novu rec
(slozenica): der Herbst+ die Farbe = die Herbstfarbe. Clan koji dobija tako
kreirana imenica je uvek onaj clan, koji bi normalno stajao ispred druge
imenice u slozenici!
Da bi slozenica bila laksa za izgovaraje, ponekda se medu imenice od kojihi
je sastavljena ubacuje meduglas, kao npr. n ili s:
die Zeitung + das Museum = das Zeitungsmuseum
die Asche + der Becher = der Aschenbecher

64

Ovo mozete da kaiete


- Ako zelite da istaknete, da je po Vasem
misljenju nesto premalo ili prepuno
- Ako zelite da pitate da Ii se neka stvar
prodaje i u drugoj boji ili veliCini

Das ist (mir) zu klein/voll.


Haben Sie den auch in Gelb/
Schwarz/in Gre 42?

Gospoda Sefer je u robnoj kuci. Velika je guzva jer je pocela sezonska rasprodaja.
Mnogim odevnim predmetima je snizena cena.
Frau Schfer:
Razglas:
Mann:
1. Frau:
2. Frau:
Razglasa:
Mann:
Frau Schfer:

Puh - ist das voll!


Liebe Kunden! Bitte beachten Sie auch unsere
Sonderangebote im Erdgescho! Blusen- nur vier Mark!
(glasovi prodavaca)
Wo kann man bezahlen?
Schau mal, wie gefllt dir das?
Zeigmal!
Liebe Kunden! Bitte beachten Sie auch unsere
Sonderangebote im Erdgescho!
Pullover- nur zehn Mark!
Wo ist hier die Kasse!
(za sebe) Nein- das ist mir zu voll.

Gda Sefer odlazi na odeljenje za damsku konfekciju, na kome se stvari prodaju


po normalnim cenama. Treba joj suknja, ali ni sama nije sigurna- kakva.
Frau Schfer:
Verkuferin:
Frau Schfer:
Verkuferin:
Frau Schfer:
Verkuferin:
Frau Schfer:
Verkuferin:
Frau Schfer:
Verkuferin:

Knnen Sie mir helfen? Ich suche einen Rock.


Ja, gern. Und welche Gre?
44.
Und welche Farbe?
Was haben Sie denn?
Schauen Sie mal: Hier haben wir einen in Gelb.
Das ist die neue Herbstfarbe.
0 nein- Gelb gefllt mir nicht! Haben Sie den auch in
Schwarz?
Moment- tut mir leid, nur noch in Gre 42.
Der ist bestimmt zu klein.
Probieren Sie ihn doch mal! Da hinten ist eine
Umkleidekabine.

Gda Sefer proba suknju, i ispostavlja se da joj je premala.


Frau Schfer:
Verkuferin:
Frau Schfer:
Verkuferin:

Nein, der ist zu klein.


Schade!
Vielen Dank! Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.

65

Wrter und Wendungen


Puh- ist das voll!
beachten
die Sonderangebote ( mnoiina)
im Erdgescho
das Erdgescho
die Kasse
der Pullover, die Pullover
Das ist mir zu voll.
der Rock
Welche Gre?
Welche Farbe?
die Farbe
Hier haben wir einen in Gelb.
gelb
die neue Herbstfarbe
schwarz
in Gre 42
klein
da hinten
die Umkleidekabine

Pih, ala je ovde guzva!


obratiti paznju
artikli sa snizenim cenama, posebna
ponuda
u prizemlju
prizemlje
kasa
dzemper/ dzemperi
Ovde je prevelika guzva za mene.
suknja
Koja veliCina?
Koja boja?
boja
Ovde imamo jednu zu tu.
zuto
nova jesenja boja
crno
broj 42
mala
tamo pozadi
kabine za presvlacenje

bungen

Na prazne linije upisite reci koje nedostaju. Posluzite se recima u


zagradi da biste formulisali odgovor.

Frau Schfer sucht einen Rock.


Verkuferin
Welche _ _ __
Welche _ _ _ __
Hier haben wir einen in _ _ _ __
Das istdie neue _ _ _ _ _ _ _ _ __
Nurnochin
42.
_____ Sie ihn doch mal.
Da hinten ist eine _ _ _ _ _ _ _ _ __

IJ

Frau Schfer
(44)
(egal)
(gefllt nicht)
(in Schwarz?)
(zu klein)

Konstruisite recenice prema nasem primeru (resenje ovog vezbanja


se ne nalazi u udzbeniku)

Beispiel
Rock
B: 1. Ich habe einen in Gelb/in Gre 42.
A: Ich suche einen Rock.
2. Haben sie den auch in Schwarz /in Gre 38?
1. Mantel, 2. Pullover, 3. Fller, 4. Spiegel 5. Gartenzwerg

66

II

Na prazne linije upisite zamenice koje nedostaju.

~eHnehme ich.
Der Computer kostet 2000 Mark.
kaufe ich.
Die Schallplatte gefllt mir.
mchte ich gern.
Das Buch ist neu.
kaufe ich.
Die Flte ist schn.
mchte ich gern.
Der Kaffee ist toll.
trinke ich gern.

1. Der Rock kostet 110 Mark.

2.
3.
4.
5.
6.

II

Pitajte i za druge boje i velicine odevnih predmeta (resenje ovog


vdbanja se ne nalazi u ud.Zbeniku)
Rock/Bluse/Mantel/Spiegel/Fller/Brille/Buch/ ... /gefllt mir.
Haben Sie den/die/das auch in Schwarz/Gelb/ ... /?
in (Gre) 42/44/ .. ./?
Beispiel
Der Rock gefllt mir. Haben Sie den auch in Schwarz?
Haben Sie den auch in 44?

II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pojacajte znacenje prideva dodavanjem recce zu sledecim


recenicama:

Der Rock ist klein.


Hier ist es voll.
Das Hotel ist teuer.
Die Pension ist laut.
Ich bin mde.
Ex ist neugierig.
Er ist charmant.

(I Kako glase slozenice?


Slozenicu mozete sastaviti i ako ne znate znacenje pojedinih reci od
kojih je sastavljena. Ukoliko ne znate sta znace pojedine reci, zavirite
u recnik na kraju knjige.

J. der Herbst
2. das Zimmer
3. das Telefon
4. die Asche
5. dieErde
6. der Garten
7. derFloh
8. die Zeitung
9.derBauch
10. das Geld

a.
b.
c.
d.
e.
f.

derZwerg
das GeschofS
das Museum
derMarkt
der Beutel
der Becher

Jkdl~

g. dasMdchen ---------------------------------h. der Redner


i. die Farbe
j. die Nummer

67

Lektion

Das soll sehr interessant sein


To treba da je vrlo interesantno
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Upitne zamjenice wo i wem
wo?

("ko?")- ovom upitnom reci se raspitujemo za mesto dogadaja:


Wo gibt es das Stck von Botho Strau?
wem? ("kome?") je upitna zamenica kojom se sluzimo u dativu:
Wem hilftst du? Mit wem sprichst du?
2. Predlog kojim se odgovara na pitanja postavljena upitnom
zamenicom wo: glasi in ("u"). Iza predloga in stoji odgovaruca
imenica u dativu (sa clanom).

die Oper
das Theater
der Bus

Wogibtes ... ?
In der Oper gibt es die Dreigroschenoper von Brecht.
Im
Stadttheater gibt es ein Stck von Strau.
Im
Bus drfen Sie nicht rauchen.
im=indem

3. Modalni glagol sollen


Pored uobicajenog znacenja "trebati", modalni glagol se koristi i na sledece
naCine:
a. Ako prenosimo neCije misljenje o necemu. Sollen tada mozemo da
upotrebimo umesto izraza "cuo sam da ... "
Das soll sehr interessant sein.
b. Da bismo izrazili sumnju: Und das soll interessant sein?

Ovo mozete da kaZete


- Ako Vas nesto ne interesuje:
- Ako ste vec culi za nesto:

68

Das interessiert mich nicht.


Das soll interessant I ... /sein.

~ndreas

i njegovi roditelji zele da odu u pozoriste i pogledaju komad Bota


Strausa ''Veliko i malo". Ali, najpre pogadaju sta bi taj naslov mogao da znaCi.

Andreas:
Herr Schfer:
Frau Schfer:
Ex:
Frau Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Herr Schfer:
Ex:
Herr Schfer:
Ex:
Herr Schfer:
Ex:
Frau Schfer:

Im Stadttheater gibt es ein Stck von Botho StraufS: "GrofS und


klein".
Das soll sehr interessant sein.
Und was soll das heifSen: "GrofS und klein"?
Das heifSt: Wie sind die Menschen? GrofS oder ...
Wie die Menschen sind? GrofS oder klein?!
Aber nein! Das heifSt das nicht!
Nein, also wirklich, das interessiert mich nicht!
"GrofS und klein" heifSt doch: Wie sind die Menschen?
GrofS oder klein?
Was denken sie?
Viel oder wenig?
Wie handeln sie?
Gut oder schlecht?
Und das soll interessant sein? Also ich, ich finde diese Stimme
interessant!

Andreas i roditelji se naposletku odlucuju za "Prosjacku operu" Bertolda Brehta.


Andreas:
Ex:
Andreas:
Frau Schfer:
Ex:
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:
Herr Schfer:
Andreas:
Ex:

Wie findet ihr das? In der Oper gibt es die "Dreigroschenoper".


Was bedeutet "Dreigroschenoper"?
Drei Groschen bedeutet billig.
Sag mal: Mit wem sprichst du?
Mit mir!
Ex, sei bitte still!
Ich verstehe dich nicht, Andreas. Bist du wirklich
Bauchredner?
Nein. Das erklre ich spter. Also, wollen wir in die
"Dreigroschenoper" gehen?
Ja, gern.
Ihr kennt bestimmt das Lied von Mackie Messer!
(peva pesmu "Maki Noz")

Wrter und Wendungen


im Stadttheater
das Stadttheater
das Stck
grofS
Das soll sehr interessant sein!
Was soll das heifSen?
Das interessiert mich nicht.
interessieren
denken

u gradskam pozoristu
gradsko pozoriste
komad, pozorisni komad
veliko
To treba da je vrlo interesantno.
Sta to treba da znaci?
To me ne interesuje.
interesovati se (za nesto)
misliti

69

wenig
handeln
gut
schlecht
diese Stimme
die Oper
die Dreigroschenoper
bedeuten
der Groschen
Mit wem sprichst du?
erklren

malo
delati, ciniti
dobro (Ciniti)
lose (ciniti)
ovaj glas
opera
Prosjacka opera
znaCiti
gros (kovani novac od 10 pfeniga)
S kim razgovaras?
objasniti, razjasniti

bungen

Na prazne linije upisite odgovore na pitanja.

Wo ist Ex?
!Jm dloiei.
(das Hotel)
Wo ist Frau Schfer?
(die Oper)
Wo ist Herr Schfer? _ _ _ _ _ _ _ (das Theater)
Wo ist Hanna?
(die Umkleidekabine)
Wo ist Frau Berger?
(das Bro)
6. Wo ist der Geldbeutel?
(der Mantel)
7. Wo ist die Zahnbrste?
(das Bad)

1.
2.
3.
4.
5.

II sta ste culi o ... ?


1. (Rock: billig)

.2>e-t oc.k d.ol1. 4d/i.r; Ui.H..

2. (Mantel: t e u e r ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. (Stck: interessant)


4. (Herr Meier: krank) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5. (Herr Meier: wieder gesund)

6. (Menschen: denken viel) - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. (Menschen: denken wenig) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


8. (Menschen: handeln gut) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
9. (Menschen: handeln schlecht) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

IJ

Upotrebite odgovarajuce glagolske oblike:

1. Im Theater _ _ _ _ _ _ _ es ein Stck von B. Strau.

2. Das
sehr interessant sein.
3. Was soll "Gro und klein"

70

(geben)
(sollen)
(heien)

4. Das heit: Wie


5. Was
6. Wie
7. Das
8. Ich
9. Was
10. Mitwem
11. Ich

die Menschen?
die Menschen?
sie?
mich nicht.
diese Stimme interessant.
Dreigroschenoper?

du?
dich nicht.
ich spter.
bestimmt das Lied von Mackie Messer. (kennen)

12. Das
13. Du

II

(sein)
(denken)
(handeln)
(interessieren)
(finden)
(bedeuten)
(sprechen)
(verstehen)
(erklren)

Na prazne linije upisite reci koje nedostaju, a zatim ih unesite u donju


ukrstenicu. Pazite: u ukrstenim recima, slovo "" se pise kao "ss", tj.

zauzima dva polja.


1. Was

Dreigroschenoper?

2. Wie sinddie

und klein"?
3. Was heit"
gibt es ...
4. Im Stadt
Drei
Groschen
bedeutet
5.

6. In der
7. Was
8. Das interessiert
9. Wie
10. Gut oder

gibt es ...
die Menschen?
nicht.
die Menschen?

Die Dreigroschenoper ist ein Stck von _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

71

Lektion

Ein Mann mit dem Namen


Mackie Messer
Covek po imenu Maki Noz
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
Jednina i mnozina imenica muskog roda u dativu
Neke imenice muskog roda u dativu dobijaju nastavak-n:
der Name- mit dem Namen
U dativu i mnozini, vena imenica dobija nastavak -(e)n. Iza predloga
von uvek se nalazi dativ.
Clan u dativu mnozine glasi den:
die Ruber
von den Rubern
die Tat
- von den Taten
Ovo mozete da kaiete
- Ako Vas interesuje, ima Ii jos
karata za neku predstavu:
- Ako nekoga pitate za ime:
- Ako smatrate da se Vam ime neke
osobe govori nesto 0 njoj:

Gibt es noch Karten I ... /fr+ Akk.


Wie war Ihr Name?
Der Name sagt es ja schon.

Andreas je pozvao telefonom operu da naruCi karte za predstavu.


Frau:
Andreas:
Frau:
Andreas:
Frau:
Andreas:
Ex:

Frau:
Andreas:
Frau:
Andreas:
72

Guten Abend.
Guten Abend. Schfer. Gibt es noch Karten fr die
Dreigroschenoper?
Fr wann?
Fr heute abend.
Ja, aber nur noch fr dreiig Mark.
Ich nehme drei Karten.
Vier!
Wie bitte? Mchten Sie drei oder vier Karten?
Nein, ich brauche nur drei.
Wie war Ihr Name?
Schfer.

Frau:
Andreas:
Frau:

Sie mssen die Karten bis halb acht abholen.


Ja, das mache ich. Auf Wiederhren.
Auf Wiederhren.

Zatim Andreas upoznaje Eks sa sadrzajem "Prosjacke apere".


Andreas:

Ex:

Andreas:
Ex:

Also: Die Dreigroschenoper spielt in London. Sie handelt von


Rubern und Bettlern. Ihr Chef ist ein Mann mit dem Namen
Mackie Messer. Der Name sagt es ja schon: Mackie Messer hat
ein Messer.
Sowieso!
Das erste Lied berichtet von den Taten von Mackie Messer:
Ein Mann ist tot. Der Mann hatte Geld. Aber das Geld ist weg.
Und das Geld hat nun Mackie Messer.
Der Ruber.

Wrter und Wendungen


Gibt es noch Karten fr ... ?
die Karte I die Karten
Fr wann?
heute abend
nur noch fr 30 Mark
bis halb acht
abholen
spielen in (London)
handeln von
der Ruber/die Ruber
der Bettler/die Bettler
der Chef
das Messer
berichten von
die Tat I die Taten

lma Ii jos karata za ... ?


karta, ulaznica/karte, ulaznice
Za koji dan?
veceras
samo jos za po 30 maraka
do pola osam
povesti nekoga, doci po nekoga
odigravati se u (Londonu)
raditi se o
pljackas/pljackasi
prosjak/prosjaci
sef
noz
izvestiti o
postupak/postu pci

73

bungen

Kako glase oblici dativa?

1. Mit wem sprechen Sie? Wem helfen Sie?


Frau, Mann, Student, Junge, Chef, Franzose, Mensch: Name Mackie Messer,
Chefin, Ehepaar, Kunde, Schwester, Bruder

Beispiel: Ich spreche mit der Frau.


Ich helfe der Frau.
Ich spreche mit den Frauen. Ich helfe den Frauen.
2. Die Oper handelt von _____ und _____ (Ruber und
Bettler).

II

3. Sie berichtet von den

von Mackie Messer (Tat).

Upotrebite sledece predloge: bis, in,fr.

1. Andreas arbeitet

Aachen. 2. Seine Eltern besuchen ihn


_____ Aachen. 3. Sie wollen zusammen _____ Theater gehen.
4. Sie gehen _____ Oper. 5. Andreas bestellt Karten
Oper.
6. Die Frau fragt:"
wann mchten Sie die Karten?" 7. Andreas sagt:
_____ heute abend." 8. Es gibt noch Karten _____ 30 Mark.
9. Andreas mu die Karten
halb acht abholen.

IJ

iH-

In ill von?

1. Die Dreigroschenoper ist _____ Bert Brecht.

2. Sie spielt _ _ _ __

London. 3. Sie handelt


Bettlern und Rubern.
berichtet _____ den Taten von Mackie Messer.

74

4. Das erste Lied

II

Ispremestajte reci da biste dobili ispravne recenice:

1. Karten
2. 30

gibt

Mark

3. drei

fr

Karten

4. abholen

5. in

drei

bis

ist

8. Messer

11. Geld

mchten

vier

hat

Mann
nun

mssen

sie

Mackie

ein
das

oder
die

Rubern

Mann

das

gibt

es
Sie ?

Karten

Dreigroschenoper

die

ein

9. berichtet

10. tot

Karten

Bettlern

7. Chef

noch ?

noch

Sie

London

6. von

es

erste

ihr

Messer
Lied

acht

spielt

handelt
dem

halb

und

Namen

mit

Mackie

Messer

ein

den

Taten

von

Mackie

von

Messer

ist
hat

Mackie

Messer

II

Zatraiite od nekoga da ucini nesto u odredenom roku:


1. bis halb acht Karten abholen
2. bis halb sieben Kaffee kaufen
3. bis morgen den Brief schicken
4. bis Samstag in Aachen bleiben
5. bis acht Uhr in Berlin anrufen

Beispiel
1. Bitte holen Sie die Karten bis halb acht ab.
Sie mssen die Karten bis halb acht abholen.

75

"

'

Lektion

Das hat jemand gehrt


To je neko cuo
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
Perfekat (proslo vreme)
Perfekat je naCin kojim se u nemackom jeziku sluzimo da bismo govorili o
proslim dogadajima. Perfekat se posebno koristi za pripovedanje o
dogadajima koji su jos svezi u secanju.
a) Evo kako se konstruise perfekat
Perfekat se konstruise pomocu pomocnog glagola haben i participa II.
Ich habe ein Buch gelesen.
Pli kod pravilnih glagola
ge- + glagolska osnova + nastavak -t:
gehrt.
Pli nepravilnih glagola
ge- + glagolska osnova + nastavak -en:
gelesen.
haben+ge

<

t
en

b) Sintaksa
infinitiv
hren
sagen
machen
lesen
sehen

haben
Das
Ich
Sie
Ich
Sie

hat
habe
haben
habe
haben

Pli
jemand
laut
die Arbeit fr die Menschen
einBuch
Ex nicht

gehrt.
gesagt: ...
gemacht.
gelesen.
gesehen.

~-----------------------------

Particip II se uvek nalazi na kraju recenice.

Ovo mozete da kaiete


- Ako vam se cini da Vam
neko ne veruje
- Ako prenosite sta je neko rekao
- Ako ste prema necemu sumnjicavi

76

Das glaubt ihr mir bestimmt nicht.


Sie/Er hat gesagt: ...
Das sollen wir glauben?
Das soll ich glauben?

Andreas prii"a roditeljima o tome kako je upoznao Eks.


Andreas:

Frau Schfer:
Herr Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:
Ex:

Die Geschichte glaubt ihr mir bestimmt nicht!


Also, das war so: Ich war zu Hause und habe ein Buch
gelesen- das Buch von den Heinzelmnnchen zu Kln. Die
haben doch nachts immer die Arbeit fr die Menschen
gemacht. Ich habe also die Geschichte gelesen und getrumt.
Und dann habe ich laut gesagt: "Ich mchte auch so eine
Hilfe!" Aber dann, dann habe ich mir gesagt: "Na ja, das gibt es
sowieso nicht!"
Und dann?
Pst!
Das hat jemand gehrt.
Wer denn?
Ex! Und sie hat gesagt:
Hallo, da bin ich!

Andreasovi roditelji na to razlicito reaguju. Gda Sefer je zbunjena, a g. Sefer bi


zeleo da sazna da Ii Eks pomaze Andreasu.
Ex:
Frau Schfer:
Ex:
Frau Schfer:
Ex:
Herr Schfer:
Andreas:
Ex:

Hallo, da bin ich!


Wo denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht!
Ich bin unsichtbar.
Und das alles sollen wir glauben?
Sowieso!
Na, Andreas, hilft sie dir denn?
Ja, sehr!

Wrter und Wendungen


Die Geschichte glaubt ihr mir
bestimmt nicht.
die Geschichte
glauben
nachts
Arbeit fr jemanden machen
trumen
die Hilfe
Das gibt es sowieso nicht!
Und das alles sollen wir glauben?

Sigurno mi nei'::ete poverovati


u ovu pricu
prica
verovati
nocu
radit za nekoga
sanjati
pomoc
Tako nesto je ionako nemoguce!
I mi u to sve treba da poverujemo?

bungen

Izrazite sumnju pomocu glagola sollen.


1. Das glaube ich nicht. .2>cv.f. d.oiJ ich~?
2. Das verstehe ich nicht. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

77

3. Das bestelle ich nicht. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


4. Das erzhle ich nicht.
5. Das wei ich nicht. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

II
1.
2.
3.
4.
5.

Izrazite zahtev pomocu glagola sollen:

Bitte rufen Sie in Berlin an. g~,e ~ iH- ~ ~


Bitte reisen Sie heute ab.
Holen Sie die Karten ab?---:-:---::-------------------Kommen Sie mit nach Berlin? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Laden Sie Hanna ein?

IJ

Na prazne linije upisite inf'mitiv glagola.

1. Andreas liest ein Buch. ( _____ )

2. Das Buch heit."Die


Heinzelmnnchen zu Kln". (
) 3. Die Heinzelmnnchen arbeiten
fr viele Menschen. (
) 4. Andreas sagt: "Ich mchte auch so eine
Hilfe." (
) 5. Das hrt Ex. (
) 6. Ex ist
unsichtbar. ( _____ ) 7. Das glaubt Frau Schfer nicht. ( _____ )

II

Upotrebite pravilne obike glagola haben.

1. Frau Schfer
Ex nicht gesehen. 2. Andreas fragt: "
du
sie wirklich nicht gesehen?" 3. Sie sagt: "Nein, ich
sie noch nicht
gesehen." 4. "
ihr Ex denn gehrt?" 5. "Ja, wir
sie
gehrt." 6. Herr und Frau Schfer
Ex gehrt, aber sie _ _ _ __
sie nicht gesehen.

II

Upotpunite recenice glagolima u perfektu:

1. Andreas lud
ein Buch ~ . (lesen) 2. Er
eine
Geschichte
und
. (lesen, trumen)
3. Er
eine Stimme
.(hren) 4. Das war Ex. Sie
_ _ _ _ _ _ _ : (sagen) "Hallo, da bin ich." 5. Frau Schfer _ _ _ _ __
_ _ _ : "Wo denn?" (fragen) 6. Frau Schfer _____ Ex nicht _ __
. (sehen)

78

m Kako galse odgovarajuci oblici glagola haben?


1. _ _ _ _ _ du das nicht geglaubt? 2. Ich _____ das nicht so
gemeint. 3. Warum
Sie so gehandelt? 4. Andreas _ _ _ __
keine Hilfe gebraucht.
falsch geraten. 5. Die Schauspielerin
6. Warum
du mich nicht geweckt? 7.
ihr die Karten
schon geholt? 8. Das Telefon
geklingelt. 9. Herr und Frau Schfer
_____ Andreas gesehen.

llil

Poredajte pravilno recenicne delove date u zagradama. Ne zaboravite


da se particip D uvek nalazi na kraju recenice!
Beispiel
Ich habe gelesen. (zu Hause/ein Buch/von den Heinzelmnnchen)
Ich habe zu Hause gelesen. Ich habe zu Hause ein Buch gelesen.
Ich habe zu Hause ein Buch von den Heinzelmnnchen gelesen.
1. Andreas hat gesagt: ... (zu Hause/laut)
2. Er hat gelesen. (nachts/zu Hause/die Geschichte)
3. Sie haben das geglaubt. (Andreas/nicht)
4. Was hat Ex gesagt? (denn/Andreas)
5. Sie haben die Arbeit fr die Menschen gemacht. (doch/nachts/immer)

79

Lektion

Woher kommt der Name Aachen?


Odakle potice ime Ahen?
Pregled gramatike
U ovoj lekciji nema novih gramatickih struktura.
Ovo mozete da kaZete

- ako nemate pojma:


- ako nekoga zelite nesto da pitate:
- ako nekoga zelite da
pitate za znacenje neke reCi:

Keine Ahnung!
Ich mchte Sie etwas fragen.
Ich mchte Sie mal fragen:
"Was bedeutet der Name Aachen?"

U okviru studentske novinarske prakse, Andreas intervjuise prolaznike. Zeli da


ustanovi da Ii ljudi znaju odakle potice ime grada Ahena i sta ono znaCi.
Andreas:
1. Passant:
Andreas:
2. Passant:
Andreas:
2. Passant:
Andreas:
2. Passant:

Entschuldigen Sie bitte, ich mchte Sie etwas fragen.


Tut mir leid, ich bin fremd hier.
Entschuldigen Sie bitte, ich mchte Sie etwas fragen.
Ja, was denn?
Was meinen Sie: Was bedeutet der Name Aachen?
Aachen? Wie meinen Sie das?
Ja, woher kommt der Name Aachen?
Nein, das wei ich nicht. Wissen Sie das denn?

Slede Andreasov sagovornik je jedna mlada prolaznica.


Andreas:
1. Passantin: :
Andreas:
1. Passantin:

Guten Tag. Ich habe eine Frage.


Ja, bitte?
Was bedeutet der Name Aachen?
Keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht.

Jedan stariji bracni par zna odgovor na pitanje.


Andreas:
3. Passant:
Andreas:
3. Passant:
Andreas:

80

Darf ich Sie mal fragen: Was bedeutet der Name Aachen?
Aachen? Aachen?
Ja, woher kommt der Name Aachen?
Also frher waren doch die Rmer hier.
Stimmt.

2. Passantin:
3. Passant:
2. Passantin:
Andreas:
3. Passant:
Andreas:
2. Passantin:
Andreas:

Und in Aachen hat es doch frher schon die Quellen


gegeben.
Genau: Und das Wort fr Wasser war aqua.
Dann kommt der Name Aachen von aqua und bedeutet
Wasser?
Ja, aqua war der erste Name fr Aachen.
Warten Sie -und spter waren die Germanen hier.
Und die haben Aachen den Namen ahha gegeben.
Und das bedeutet auch Wasser?
Ja!

Wrter und Wendungen


Ich mchte Sie etwas fragen.
etwas
Was bedeutet der Name Aachen?
Wie meinen Sie das?
eine Frage haben
die Frage
Keine Ahnung.
frher
die Rmer ( mnoiina)
die Quelle I die Quellen
das Wasser
das Wort
der erste Name
die Germanen ( mnoiina)
einen Namen geben

Zeleo bih nesto da Vas pitam.


nesto
Sta znaci ime "Ahen"?
Kako to mislite?
imati pitanje
pitanje
Nemam pojma.
ranije
Rimljani
izvor, izvori
voda
rec
prvoime
Germani
dati ime, nazvati

81

bungen

Na prazne linije upisite reci koje nedostaju i unesite ih u


odgovarajuca polja ukrstenice.

II
II

1. Andreas mchte etwas _ _ _ _ _ __


2.
3.
4.
5.
6.

Was
der Name Aachen?
Der
Name fr Aachen war aqua.
Frher waren die _ _ _ _ _ _ _ hier.
In Aachen gibt es viel _ _ _ _ _ __
Die Frau hat keine _ _ _ _ _ _ _ _ __

7. _____ waren die Germanen da.

II
J

I
lJ1

8. Das wei ich _ _ _ __

I I

I I

Die _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
haben Aachen den Namen ahha gegeben.

II

Dopunite pitanja (resenje ovog vezbanja se ne nalazi u udZbeniku).

Ich mchte Sie etwas fragen: Wo ist ... ?


Ich habe eine Frage: Was bedeutet ... ?
Knnen Sie mir sagen: Woher kommt ...

IJ

Na osnovu ponudenih elemenata sastavite pune recenice.

1. Andreas: frher Student, jetzt Student und Portier.


2. Herr Dr. Thrmann: frher Student, jetzt Arzt.
3. Frau Berger: frher Zimmermdchen, jetzt Hotelchefin.
4. Das Hotel: frher klein, jetzt gro.
5. Aachen: frher ruhig, jetzt laut.
Beispiel
Andreas war frher Student, jetzt ist er Student und Portier.

II

Od ponudenih recenica konstruisite recenice koje pocinju


podvucenim recima. Pazite na red reci u recenici!

1. Die Rmer waren frher hier.

2. Die Germanen waren spter hier.

82

3. Der Name fr Aachen war frher ahha.


4. Die Rmer waren zuerst in Aachen.
5. Die Germanen waren dann in Aachen.
6. Aachen kommt sicher von ahha.

IJ

Etwas ili jemand?

1. Andreas hat _ _ _ _ _ _ _ getrumt. 2.


"Hallo, hier bin ich." 3. Hat
mchte _ _ _ _ _ _ _ wissen.
6. Hat

hat gesagt:

das Buch gelesen? 4. Ich


5. Hast du mir _ _ _ _ _ _ _ gegeben?

Hilfe gebraucht?

83

Lektion

Das wei ich von ihm


To sam saznala od njega
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Dativ licnih zamenica treceg lica jednine
ihr je dativ licne zamenice treceg lica jednine kojom zamenjujemo imenicu
zenskog roda.
ihm je dativ licne zamenice treceg lica jednine kojom zamenjujemo imenicu
muskog roda.

Nominativ
sie
er

Dativ
Das wei ich von Hanna.
Das wei ich von Andreas.

Das wei ich von ihr.


Das wei ich von ihm.

2. Dativ posle predloga an, aus, von


an
an dem= am:
Aachen liegt nicht am Meer.
aus
Der Brunnen ist aus dem Jahre 1827.
Das wei ich von ihm.
von
Ovo mozete da kaiete
- ako ste nesto od nekoga saznali:
- ako Vas zanima da Ii voda moze
da se pije:
- ako vam je nesto (neukusno, ili:)
ukusno:
- kada nekome nesto obecavate:

Das wei ich von ihm/ihr.


Kann man das Wasser trinken?
Das schmeckt ja wirklich
scheulich/gut.
Das verspreche ich dir/Ihnen.

Andreas je sa roditeljima u setnji Ahenom. U gradu ima dosta fontana, kao sto je,
na primer, fontana "Eliz", cija voda moze i da se pije.
Herr Schfer:
Ex:

Andreas, zeigst du uns die Stadt?


Au ja!

Andreas
(glumeci vodica): Also, ihr wit: Aachen ist eine Wasserstadt

84

Ex:

Frau Schfer:
Ex:
Frau Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Ex:
Frau Schfer:
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:

Sowieso! Aachen bedeutet 'Wasser'.


Woher weil~ sie das denn?
Das weig ich von ihm, von Andreas.
Aber Aachen liegt doch gar nicht am Meer.
Das stimmt! Aber Aachen hat sehr viele Brunnen!
Kann man das Wasser trinken?
Normalerweise nicht. Das hier ist der Elisenbrunnen aus dem
Jahre 1827. Und das Wasser kann man trinken.
Das mchte ich mal probieren!
Aber das schmeckt scheu glich!
Woher weig sie das denn?
Das habe ich ihr gesagt.
(proba vodu) Puh- das schmeckt ja wirklich scheuglich!
Ist aber sehr gesund!

Nasi junaci setaju dalje; Andreas pokazuje roditeljima cuvenu katedralu. Tu je


nekada vladao car Karlo Veliki
Andreas:
Frau Schfer:
Andreas:
Ex:
Andreas:
Ex:
Andreas:
Ex:
Andreas:
Frau Schfer:
Herr Schfer:

Bitte sehr- das ist der Dom!


Hier war doch frher die Residenz von Kar! dem Grogen,
nicht wahr?
Genau! Kar! der Groge hatte hier seine Residenz.
Kar! der Groge?
Das war ein Kaiser.
Und warum war er in Aachen?
Aachen hat sehr viele heige Quellen. Und das war auch frher
sehr angenehm.
Zeigst du mir die Quellen mal?
Okay, Ex, das verspreche ich dir!
Und ich mchte jetzt in den Dom gehen.
Gut- das machen wir jetzt.

Wrter und Wendungen


die Stadt
die "Wasserstadt"
Das weig ich von ihm.
amMeerliegen
garnicht
das Meer
sehr viele Brunnen
der Brunnen I die Brunnen
normalerweise
aus demjahr(e) 1827
das Jahr
Das schmeckt scheuglich!

grad
"gradvode"
To sam saznala od njega.
nalaziti se na obali mora
uopstene
more
veoma mnogo fontana
fontana/fontane
obicno, inace
iz 1827. godine
godina
Ovo ima odvratan ukus!

85

imati ukus (hrana)


odvratno, gadno
zdravo (za organizam)
rezidencija
zar ne?
car
vruCi izvori
vruce
i ranije, i ppre
prijatno
obecati

schmecken
scheufS!ich
gesund
die Residenz
nicht wahr?
der Kaiser
heifSe Quellen
heifS
auch frher
angenehm
versprechen

bungen

Upotrebite ihm ili ihr?

1. Aachen gefllt
. (Andreas) 2. Aachen gefllt
auch.
nicht. (Frau Schfer)
(Frau Schfer) 3. Das Wasser schmeckt
4. Das Wasser schmeckt
auch nicht. (Andreas) 5. Aachen bedeutet
'Wasser'. Das weifS Ex von _____ . (Andreas) 6. Karl der GrofSe war ein
Kaiser. Das wei Ex auch von
. (Andreas) 7. Frau Schfer mchte
den Dom sehen. Andreas verspricht
das.
8. Ex mchte die Quellen sehen. Andreas verspricht _____ das.
9. Herr Schfer mchte die Stadt sehen. Andreas verspricht _____ das.

II

Na prazne linije upisite odgovarajuce oblike dativa licnih zamenica.

Na pitanja moze, ali i nemora, da odgovara lice koje ga je i postavilo.

I eucle.
I .1/u.uu." Aachen? 2. Aachen gefllt
____ I
gut. 3. Die Stadt gefllt _ _ _ _ I _ _ __
4. Aber das Wasser schmeckt
I
nicht. 5. Zeigst du
_____ I
die Stadt? 6. Ja, ich zeige
I
die
Stadt gern. 7. Zeigen Sie
I
die Stadt? 8.] a, ich zeige
_____ die Stadt gern.
1. Wie gefllt

86

Jvz.

1J

Kako glase licne zamenice u dativu? Pazite dobro: zamenice u dativu


stoje ispred objekta.

~
1. Andreas
2.

3.
4.

5.
6.
7.

II

Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Frau Schfer
Frau Schfer
Herr Schfer
Herr Schfer
DieRmer
DieRmer

zeigt
zeigt
zeigt
zeigt
erklrt
erklrt
schickt
schickt
glaubt
glaubt
glaubt
glaubt
geben
geben

dativu "kome"

objetat

seinen Eltern
iJuuy,_
Ex

die Stadt.
die Stadt.
einen Brunnen.
einen Brunnen.
die Residenz.
die Residenz.
eine Kassette.
eine Kassette.
die Geschichte.
die Geschichte.
die Geschichte.
die Geschichte.
einen Namen.
einen Namen.

Herrn Schfer
Frau Schfer
Andreas
Andreas
der Stadt

Postavite pitanja na recenice iz 3. veibanja.

Beispiel
1. Wem zeigt Andreas die Stadt? Seinen Eltern.
2. Was zeigt Andreasseinen Eltern? Die Stadt.

II

Prebacite recenice iz 3. veibanja u perfekat (ne i recenicu br. 3):

Beispiel
1. Andreas hat seinen Eltern die Stadt gezeigt.
Andreas hat ihnen die Stadt gezeigt.

(I Dopunite sledece recenice predlogom von i dativom odgovarajucih


1.
2.
3.
4.

Ii

licnih zamenica.
Das Wasser schmeckt scheulich. Das wei Ex _____ . (Andreas)
Aachen bedeutet Wasser. Das wei Ex
. (Andreas)
Ex ist unsichtbar. Das wei Frau Schfer
. (Ex)
Andreassoll Bauchredner sein. Das wei Frau Schfer _ _ _ _ _ __
(Frau Berger)
Naglasite znacenje sledecih iskaza dodavanjem: ja wirklich.

Beispiel: Das schmeckt scheulich.


Das schmeckt ja wirklich scheulich!
1. schmecken: gut, schlecht, toll, unmglich
2. sein: angenehm, ruhig, hei, voll, billig, teuer, egal, indiskret

87

Lektion

Wie spricht man mit einem Kaiser?


Kao se razgovara sa carem?
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Neodredeni clan imenica u jednini- dativ
Neki glagoli i predlozi zahtevaju upotrehu dativa. Takvi su, na primer, izrazi:
~prechen mit, kommen von, kao i predlog seit. Eva kako se u dativu menja
neodredeni clan:
nominativ
muskirod derI ein Kaiser
srednjirod das/ein Jahr
zenskirod die/ eine Reise

dativ
Er spricht
Er spricht
Er ist
Er ist
Er kommt
Er kommt

mit
mit
seit
seit
von
von

dem
einem
dem
einem
der
einer

Kaiser.
Kaiser.
JahrinAachen.
Jahr in Aachen.
Reise, ...
Reise.

2. Licne zamenice u dativu


Ihnen Ako se nekome ohracamo uctivim "Vi", u dativu ce zamenica "Vama"
glasiti:
Wie gefllt Ihnen Aachen?
Ovo mozete da ka:Zete
- ako nekoga zelite da pitate kako
mu se nesto svida:
- ako dolazite sa putovanja:
- ako imate dobre veze:

Wie gefllt es Ihnen hier?


Ich komme gerade von einer Reise.
Ich habe gute Kontakte.

Andreas pravi izmisljeni intervju sa carem Kariom Velikim, koji je krunisan u


Rimu HOO. godine.
(Kar! d. Gr. = Kar! der Groe/Karlo Veliki)
Ex:

Andreas:
Ex:

Andreas:
Stimme:

88

Du machst ein Interview mit einem Kaiser?


Ja, aber sei bitte still!
Bist du nervs?
Na klar! Wie spricht man mit einem Kaiser?
Achtung! Die Sendung beginnt.

Andreas:
Kar! d. Gr.:
Andreas:
Kar! d. Gr.:
Andreas:
Kar! d. Gr.:
Andreas:
Kar! d. Gr.:
Andreas:
Ex:

Kar! d. Gr.:

Guten Tag, liebe Hrerinnen und Hrer. Heute haben wir


einen Gast bei uns im Studio: Kar! der Groge ist hier! Herzlich
willkommen!
Guten Tag, junger Mann.
Sie kommen gerade von einer Reise?
Ja, ich war in Rom.
Sie sind nun auch Kaiser ...
Das ist eine groge Ehre fr mich.
Die Deutschen nennen Sie Kar! der Groge.
Ach ja? Das ist dann eine bersetzung von Carolus Magnus?
Genau! Und die Franzosen nennen Sie Charlemagne.
Und die Italiener Carlo Magno.
Wie bitte?

Andreas saopstava Karlu Velikom da u Ahenu i dan-danas ljudi znaju za njega.


Postoji fontana koja nosi njegovo ime, a i nagrada koja se zove: Karlava nagrada.
Andreas:
Kar! d. Gr.:
Andreas:
Kar! d. Gr.:
Andreas:
Kar! d. Gr.:
Andreas:
Kar! d. Gr.:
Andreas:
Kar! d. Gr.:
Andreas:
Kar! d. Gr.:

Wie gefllt Ihnen Aachen?


Aachen gefllt mir gut- besonders die Quellen. Die Wrme
tut mir gut. Und Sie- wie lange sind Sie schon in Aachen?
Seit einem Jahr.
Und wie ist Aachen- heute?
Sie sind sehr berhmt- auch heute noch.
Ach ja?
In Aachen gibt es den Karlsbrunnen ...
Das ist eine Ehre fr mich.
Es gibt den Karlspreis ...
Karlspreis?
Ja, fr die Einheit von Europa.
Ach Europa! Ich hatte gute Kontakte in die ganze Welt,
Konstantinopel ...

Wrter und Wendungen


das Interview
nervs
Achtung!
Die Sendung beginnt.
die Sendung
beginnen
derGast
das Studio
gerade von einer Reise kommen
die Reise
Das ist eine gro8e Ehre fr mich.
dieEhre

intervju
nervozno
Paznja!
Emisija poCinje.
emisija (na radiju)
poceti, poCinjati
gost
studio
upravo se vratiti sa putovanja
putovanje
To je za mene velika cast.
cast

89

die bersetzung
die Deutschen
Die Deutschen nennen Sie ...
die Franzosen
die Italiener
besonders
Die Wrme tut mir gut.
dieWrme
guttun
seit einem Jahr
seit
berhmt
der (Karls)Preis
die Einheit von Europa
gute Kontakte haben
in die ganze Welt
die Welt

prevod
Nemci
Nemci je zovu ...
Francuzi
Italijani
narocito, pogotovo
Toplotami prija.
toplota
prijati
od pre godinu dana
od (nekog odredenog trenutka)
slavan
(Karlova) nagrada
jedinstvo Evrope
imati dobre veze
sa celim svetom
svet

bungen

Konstruisite pitanja i odgovore (resenje ovog vdbanja se ne nalazi u


udzbeniku)
die Stadt?
Ihnen
das Stck?
Es geht.
Gut.
Wie gefllt
dir
Aachen?
Gar nicht.
ihnen
die Sendung?
die bersetzung? Ich wei nicht.
euch
das Auto?

II

Upotrebite clan u dativu.


1. Andreas spricht mit
Kaiser/Frau/Student/Studentin/Gast/Franzose/Deutscher/ ...
2. Er kommt von
Reise/Interview/Sendung/ ...
3. Er berichtet von
Interview/Geschichte/Oper/Stck/Mann/Frau/ ...

IJ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

90

Pitajte koliko dugo neko nesto radi ili koliko dugo boravi u nekom
mestu. Odgovorite na ta pitanja.
Andreas- Aachen sein- ein Jahr
Frau Berger-Chefinsein-zwei Jahre(!)
Dr. Thrmann- Berlin sein- zwanzig Jahre(!)
Andreas- Journalistik studieren- ein Jahr
Die Schwester von Frau Berger-verheiratet sein - ein Jahr
Hanna- im Hotel Europa arbeiten- ein Jahr

Beispiel
1. Wie lange ist Andreas in Aachen? Oder: Seit wann ist Andreas in Aachen?
Andreas ist seit einem Jahr in Aachen.

II

Na prazne linije upisite reci koje nedostaju.

2. Er ist _ _ __
1. Andreas macht ein _____ mit einem _ _ _ __
3. Andreas hat einen
im _ _ _ __ 4. Kar! der Groe kommt
gerade von einer
5. Die Sendung _ _ _ __
6. Der Name Kar! der Groe ist eine
fr Kaiser Kar!. 7. Die
_____ nennen ihn Charlemagne. 8. Ihm tut die
gut. 9. Kar!
der Groe ist sehr
10. Es gibt den Karlspreis fr die _ _ _ __
von Europa. 11. Kar! der Groe hatte
in die ganze _ _ _ __

IJ

Sta ste upravo radili?

ein Buch lesen

von Ex trumen

Pulloversuchen
Interview machen

Tee kaufen

Dom von Aachen sehen

Freundin wecken

Kassette hren

Stadt Hanna zeigen

Hilfe brauchen

...

91

-~

Lektion

Ich habe ein Zimmer reserviert


Rezervisao sam sobu
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Perfekat glagola koji se zavrsavaju na -ieren

Perfekat veCine glagla se pravi uz pomoc glagola haben. Particip II


glagola ima prefiks ge- i nastavak -t ili -en:
sagen- Sie hat gesagt ...
sehen - Sie hat Ex gesehen ...
Glagoli koji se zavrsavaju na -ieren u participu II imaju nastavak -t, ali
nemaju prefiks ge-: Oni, dakle, imaju isti obik kao trece lice jednine.
Er reserviert ein Zimmer.
reservieren
Ich habe ein Zimmer reserviert.
telefonieren
Er telefoniert.
Ich habe mit Ihrer Sekretrin telefoniert.
Andreas notiert die Buchung.
notieren
Ich habe Ihre Buchung notiert.

2. Prisvojne zatnenice u dativu


Prisvojne zamenice se ponasaju kao i neodredeni clan. One se u zenskam
rodu zavrsavaju na -r, kao i imenice zenskog lroda; u muskom rodu se
zavrsavaju na -m bas kao i odgovarajuce imenice.

jednina
l.lice
2.lice
mnozina
l.lice

zenskirod
mit einer Chefin
mit meiner Chefin
mit deiner Chefin
mit Ihrer Chefin

muskirod
mit einem Chef
mit meinem Chef
mit deinem Chef
mit IhremChef

srednjirod
in
einem Zimmer
in meinem Zimmer
in deinem Zimmer
Ihrem Zimmer
in

mit meinen Eltern

mit meinen Chefs

in meinen Zimmern

3. Dativ licnih zamenica


je licna zamenica treceg lica mnozine u dativu:
ihnen
Hat es ihnen gefallen? (den Eltern von Andreas)

92

4. Redni brojevi
Oblik rednog broja se menja ispred imenica muskog roda u akuzativu
nominativ:
akuzativ:

eins:

muskirod

srednjirod

zenskirod

1. = der erste
fr den ersten

daserste
fr das erste

dieerste
fr die erste

Ovo mozete da ka:lete


- ako pitate da Ii je nesto bilo lepo:
- ako vam se Cini da je posredi
zabuna:
- kada ste zbog necega ljuti:
- kada nekoga pitate da Ii mu se
nesto dopalo:

War's schn?
Das mufS ein Irrtum sein.
So was Dummes!
Hat es Ihnen/dir/ihnen gefallen?

Gda Berger pita Andreasa kako je proveo vikend sa roditeljima. On joj saopstava
da su isli da vide "Prosjacku operu".
Andreas:
Frau Berger:
Andreas:
Frau Berger:
Andreas:
Frau Berger:
Andreas:
Ex:

Frau Berger:
Ex:

Guten Morgen, Frau Berger.


Guten Morgen, Herr Schfer. Na, war's schn mit Ihren Eltern?
Ja, danke! Es war sehr schn.
Was haben Sie gemacht?
Ich habe meinen Eltern Aachen gezeigt.
Und? Hat es ihnen gefallen?
Ich glaube schon. Wir waren auch im Theater.
Wir haben die Dreigroschenoper gesehen.
Ich nicht!
Ach, da ist sie ja wieder, Ihre zweite Stimme! War sie nicht dabei?
Nein, leider nicht!

Jedan gast je rezervisao sobu. Ali, pogresio je datum, jer je ustanovio da mu je


soba rezervisana za dan kasnije nego sto je trebalo.
Andreas:
Herr Mller:
Andreas:
Herr Mller:
Andreas:

Herr Mller:
Andreas:
Herr Mller:
Andreas:
Herr Mller:

Guten Tag.
Guten Tag. Ich habe ein Zimmer reserviert.
Wie ist Ihr Name bitte?
Mller, Dr. Martin Mller.
Ah ja, ich habe mit Ihrer Sekretrin telefoniert.
Einen Moment bitte.
(Andreas proverava spisak rezervacija)
Hier- Zimmer 20. Aber- Sie haben das Zimmer erst fr
morgen reserviert. Und das Hotel ist heute leider voll.
Wie bitte? Unmglich! Das mufS ein Irrtum sein.
Das tut mir sehr leid, Herr Dr. Mller. Ich habe Ihre Buchung
fr den Vierzehnten notiert.
Fr den Vierzehnten?
Ja! Und heute ist erst der Dreizehnte.
Ja klar- das weifS ich auch. Der Dreizehnte- ein Unglckstag!
Und was mache ich jetzt?

93

Andreas:
Herr Mller:

Warten Sie doch bitte einen Moment! Ich rede mal mit meiner
Chefin.
Danke. (Sebi u bradu) So was Dummes!

Wrter und Wendungen


War's schn?
dabeisein
Ich glaube schon.
ein Zimmer reservieren
die Sekretrin
Das Hotel ist leider voll.
Das mu ein Irrtum sein.
der Irrtum
Ich habe Ihre Buchung fr den
Vierzehnten notiert.
die Buchung
notieren
der Unglckstag
mit jemandem reden
So was Dummes!

]e Ii bilo lepo?

biti prisutan
Mislim da je tako.
rezervisati sobu
sekretarica
Hotel je, na zalost, pun.
To mora da je zabuna.
zabuna
zabelezio sam da ste
sobu za cetrnaesti.
rezervacija
zabeleziti
nesrecan dan
razgovarati sa nekim
Kakva glupost!

bungen

Upotrebite particip II

1. Was haben Sie


? (machen) 2. Ich habe meinen Eltern Aachen
_____ . (zeigen) 3. Wir haben die Dreigroschenoper _ _ _ __
(sehen) 4. Frau Schfer hat die Geschichte von Ex nicht _ _ _ __
(glauben) 5. Andreas hat
. (trumen) 6. Die Rmer haben Aachen
den Namen
. (geben) 7. Frau Schfer hat das Wasser nicht
__ . (schmecken)

rJ

Dopunite tabelu
Imenice

Pridev

recherchieren

studieren

interessant

das Telefon

94

notieren

Particip II

IJ

Poredajte reci kako treba da biste dobili pravilne recenice:

1. hat

ein Zimmer

2. telefoniert

mit

Herr Mller
Ihrer

reseJViert

Sekretrin

3. die Buchung

Andreas

notiert

hat

4. das Zimmer

reseiViert

haben

erst

5. Andreas
6. Aachen

II

fr den vierzehnten
Eltern

gefallen

habe

frmorgen

notiert

von

ich

hat

Andreas

Sie

die Buchung
hat

den

Upotrebite odgovarajucu prisvojnu zamenicu (ima vise mogucnosti


resenja).

1. Frau Bergerfragt Andreas: "Hat Aachen


Eltern gefallen? Was
haben Sie
Eltern gezeigt?" 2. Andreas: "Ich habe
Eltern
den Dom gezeigt." 3. Ich rede mal mit
Chefin. 4. Ich habe mit
_____ Sekretrin telefoniert. 5. Haben Sie das Buch _ _ _ __
Schwester gegeben? 6. Hast du mit
Mutter geredet? 7. Wie geht es
_____ Mutter? 8. Danke,
Mutter geht es gut.

II

Kako glase licne zamenice u dativu?

1. Andreas hat seinen Eltern Aachen gezeigt. Er hat


die Brunnen
gezeigt. 2. Das hat
gefallen. 3. Ex: "Gehst du mit _ _ _ __
auch ins Theater?" 4. Andreas: "Ja, das verspreche ich _ _ _ __
5. Wir haben einen Gast bei
im Studio. 6. Andreas fragt den Gast:
"Wie gefllt
Aachen?" 7. Herr Schfer fragt: "Schickst
du
die Reportage ber Aachen?" 8. Andreas: "Ja klar, das
verspreche ich
9. Herr Mller mchte das Zimmer sehen. Hanna
zeigt
das Zimmer. 10. Andreas mchte mit Frau Berger sprechen.
Er spricht mit
und sie spricht mit _ _ _ __

(il Konstruisite dijalog (resenje ovog vdbanja se ne nalazi u


ud.Zbeniku).
Andreas

Gast
Zimmer reseiViert

Stimmt! Zimmer 20.


Aber: Zimmer erst fr morgen
reseiViert
Tut mir leid, aber

Nein! Zimmer fr heute reseJViert.


Irrtum!

Zimmerfr 14. reseJViert


14. ??
Heute: 13.
??

95

ai'

'

Lektion

Wie komme ich zur Post?


Kako da dodem do poste?
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Predlozi u priloskim recenicama (koje govore o pravcu kretanja)
U odgovoru na pitanje wohin mozemo da se posluzimo predlogom zu
Imenica sa clanom je tada u dativu. Predlog zu se u pravilu spaja sa clanom
ispred koga stoji.
Wohin mchten Sie?
muskirod
srednjirod
zenskirod

der Theaterplatz
das Zentrum
die Post

zum Theaterplatz

zum =zu+dem

zum Zentrum

zur

Post

zur =zu +der

Obratite paznju na sledece:


wohin? in: ako se na cilj stize ulaskom u objekat:
ins 1beater, in den Dom ...
zu: kada su cilj ustanove ili trgovi: zur Post, zum Platz

2. Recca denn
Recce ne menjaju smisao iskaza, vec ga samo nijansiraju. Iskaz postaje tecniji
i ne deluje tako formalno: Wo ist das Zentrum? Wo ist denn das Zentrum?
Denn se srece samo u upitnim recenicama.
Ovo mozete da kaiete
Ako nekoga zelite da pitate je
Ii dobro spavao:
Ako zelite da saznate kako da
dodete do nekog cilja
( centra grada, poste, zeleznicke
stanice ... ):

96

Haben Sie gut geschlafen?

Wie komme ich zum Zentrum I zur


Post I zum Bahnhof I .. .
Ich mchte zum I zur .. .
Wie komme ich dahin?

Gdin Miler zeli da ode u "Evrogres", kongresni centar u Ahenu. Pri tarne se lne
izrazava sasvim jasno.
Andreas:
Herr Mller:
Andreas:
Herr Mller:
Andreas:
Herr Mller:
Andreas:
Herr Mller:
Andreas:
Herr Mller:
Andreas:

Guten Morgen, Herr Dr. Mller.


Guten Morgen.
Haben Sie gut geschlafen?
Ja, danke! Sehr gut. Sagen Sie mal: Wie komme ich denn zum
Zentrum?
Sie mchten sicher das Rathaus und den Dom sehen?
Nein- Entschuldigung, ich mu zum Kongrezentrum.
Ach so, Sie meinen das Eurogress?
Ja, genau! Zum Eurogress mu ich.
Das ist nicht weit. Sie knnen mit dem Bus fahren.
Ach nein- bestellen Sie mir bitte ein Taxi!
Ja, gern.

Jedna gospoda prilazi recepciji i pita Andreasa gde je Pozorisni trg.


Frau:
Andreas:
Frau:
A>1dreas:
Frau:

Entschuldigung, ich mchte zum Theaterplatz. Wie komme


ich dahin?
Das ist nicht weit. Sie knnen zu Fu gehen.
Wie angenehm!
Sie gehen zuerst rechts, dann wieder rechts, dann immer
geradeaus. Dann kommen Sie direkt zum Theaterplatz.
Vielen Dank.

Jedan mladic trazi postu.


Mann:
Andreas:
Mann:
Andreas:
Mann:

Wie komme ich denn zur Post? Gibt es hier eine in der Nhe?
Ja. Kennen Sie den Weg zum Bahnhof?
Ja.
Dann gehen Sie einfach zum Bahnhof. Dort ist auch eine Post.
Vielen Dank.

A nevidljiva Eks bi htela kod frizera da doteruje svoju nevidljivu kosu.


Ex:
Andreas:
Ex:

Gibt es hier einen Friseur in der Nhe?


Wohin mchtest du?
Zum Friseur!

97

Wrter und Wendungen


Haben Sie gut geschlafen?
Wie komme ich denn zum Zentrum?
das Zentrum
das Rathaus
das Kongrezentrum
Eurogress = Europakongrezentrum
weit
Wie komme ich dahin?
zu Fu
der Fu
Dann kommen Sie direkt zum
Theaterplatz.
der Platz
Wie komme ich zur Post?
die Post
derWeg
Gehen Sie einfach ...
der Friseur

]este Ii dobro spavali?

Kako da stignem do centra?


centar
gradska vecnica
kongresni centar
Evropski kongresni centar
daleko
Kako da stignem tamo?
pesice
stopalo
Tako cete stiCi direktno
na pozoriSni trg.
trg
Kako da stignem do poste?
posta
put
idite samo ...
frizer

bungen

D
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

II

IJ
1.

2.
3.
4.
5.

98

Tacno ili netacno? Upisite krstic u polja u odgovarajucim kolonama


(R = tacno, F = netacno)
R
F
Herr Mller mchte das Rathaus ansehen.
Er mu zum Kongrezentrum.
Er kann zu Fu gehen.
Andreas soll ein Taxi bestellen.
Die Frau mchte zum Theaterplatz.
Das ist weit.
Sie mu mit dem Bus fahren.
Der junge Mann sucht eine Post.
Es gibt keine Post in der Nhe.
Ispravite greske u recenicama iz 1. vezbanja, Kako glase ispravne
recenice?
Kako se stiZe ...
Eurogress: Dahin kommt man mit dem Bus/
Herr Mller mchte 'JM"f'
mit dem Taxi.
Taxi
Die Frau mchte
Theaterplatz.
Bus
Der junge Mann mchte
Post.
Er soll
Bahnhof gehen.
zu Fu
Ex mchte _ __
Friseur.

II

Formulisite pitanja.

Sie wollen:
Dom, Hotel Europa, Pension Knig, Museum, Residenz, Elisenbrunnen,
Kasse, Arzt, Chefin, Bahnhof, Disco, ...

Beispiel
Entschuldigung, wie komme ich zum Dom?
Ich mchte zum Dom. Wie komme ich dahin?
Knnen Sie mir helfen? ...

IJ

Unesite reccu denn u sledece recenice, a zatim ih glasno


izgovorite (resenje ovog vezbanja se ne nalazi u udzbeniku).

1. Wie komme ich


2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

zum Theaterplatz?
Wo ist
das Zentrum?
eine Post in der Nhe?
Gibt es
Warum mchtest du
zum Friseur?
Wo ist
der Bahnhof?
Ist das
weit?
Kann ich
zu Fu gehen?
Muich
mit dem Bus fahren?

99

--

Lektion

Am Mittwoch, morgens um sieben


U sredu, u sedam ujutro
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Predlog bei
Na pitanje: gde se neko nalazi, odgovara se pomocu predloga bei ukoliko
se osoba za koju pitamo nalazi kod neke druge osobe. Predlog bei
zahteva dativ.
Wo ist Frau Berger? Sie ist beim Zahnarzt.
Sie ist nicht bei mir.
2. Priloske odredbe za vreme

Upitnom zamenicom wann mozemo da trazimo odgovor na veiki broj


moguCih pitanja. U odgovorima mogu da budu:
a) dani u nedelji: odgovara se predlogom am i clanom u dativu dem. An i
dem se spajaju u am.
an +dem= am:
Wann?
am Mittwoch, am Wochenende
b) Doba dana:
Wann?

am Morgen

morgens, die ganze Nacht

c) Tacno vreme:
Wann?

um + Akuzativ: um neun Uhr

Ovo mozete da kaiete


Ako zelite da razgovarate sa sefom:
Ako proveravate da Ii je neko kod
nekog drugog:
Ako nesto niste primetili:
Ako zelite da zagladite ili uredite
stvar:
Ako neko moze da dode:
Ako cete nekoga izvestiti sta se
dogodilo:

100

Ich mchte den Chef sprechen.


Ist Frau Berger bei dir/Ihnen?
Ist sie beim Zahnarzt?
Das haben wir nicht gemerkt.
Wir bringen das natrlich in Ordnung.
Kann mal jemand kommen?
Ich gebe der Chefin Bescheid.

Jedna gospoda se zali Andreaso da se u njenoj sobi pokvario tus.


Frau:
Andreas:
Hanna:
Andreas:
Frau:
Andreas:
Frau:
Andreas:
Frau:
Andreas:

Guten Morgen. Ich mchte den Chef sprechen.


Guten Morgen. Einen Moment bitte.
(Ustaje da vidi gde je gda Berger)
Frau Berger? Hanna, ist Frau Berger bei dir?
Nein. Sie hatte Zahnschmerzen. Sie ist beim Zahnarzt.
(Vraca se na recepciju) Tut mir leid. Die Chefin ist nicht da.
Kann ich Ihnen vielleicht helfen?
Das hoffe ich. Die Dusche in meinem Zimmer ist kaputt.
Entschuldigung, das haben wir nicht gemerkt.
Sie hat die ganze Nacht getropft. Und morgens war alles ganz
na.
Ich gebe der Chefin Bescheid. Wir bringen das natrlich in
Ordnung.
Das hoffe ich. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.

Cim se vratila, gda Berger poziva jedan servis da bi ugovorila termin za


popravku.
Mann:
Frau Berger:
Mann:
Frau Berger:
Mann:
Frau Berger:
Mann:
Frau Berger:

Firma Moll, guten Tag.


Guten Tag, Berger, Hotel Europa. Bei uns ist eine Dusche
kaputt. Wann kann mal jemand kommen?
Warten Sie mal: Heute ist Montag, sagen wir am Freitag, um
neun Uhr.
0 nein! Das ist viel zu spt. Geht es nicht frher? Es ist sehr
dringend.
Am Mittwoch, morgens um sieben.
Geht es nicht doch heute oder morgen?
Na gut, sagen wir morgen, aber erst am Abend.
Das ist sehr nett von Ihnen! Dann bis morgen.

Wrter und Wendungen


beidir
bei
Zahnschmerzen haben
die Zahnschmerzen ( mnozina)
der Zahnarzt
Das hoffe ich!
hoffen
die Dusche
merken
die ganze Nacht
die Nacht
tropfen

kodtebe
kod
imati zubobolju
zubobolja
zu bar
Nadam se (da ce biti tako!)!
nadati se
tus
primetiti
cela noc
noc
kap

101

morgens
ganz nal$
nag
Bescheid geben
in Ordnung bringen
die Firma
der Montag
der Freitag
Das ist viel zu spt!
spt
Geht es nicht frher?
dringend
der Mittwoch
amAbend
der Abend

ujutro
sasvim mokro
mokro, vlazno
izvestiti nekoga 0 tome sta se desilo,
preneti poruku
urediti, dovesti u red
firma
ponedeljak
petak
To je previse kasno.
kasno
Zar ne moze ranije?
hitno
sreda
uvece
vece

bungen

Pocnite recenice podvucenim izrazima:


1. Jemand von der Firma kommt am Mittwoch.
2. Jemand von der Firma will am Freitag kommen.
3. Andreas geht am Montag ins Theater.
4. Ex will am Wochenende ins Theater gehen.
5. Die Dusche hat die ganze Nacht getropft.
6. Alles war morgens ganz naK
Beispiel
1. Am Mittwoch kommt jemand von der Firma.

IPJ

Upotrebite priloske odredbe za vreme:


1.
gehen die Menschen zur Arbeit.
2. Sie arbeiten _ _ _ __
3.
sind sie mde.
4. Sie schlafen _ _ _ __

die ganze Nacht


abends
morgens
den ganzen Tag

IJ

Sta radite ujutro, uvece ... (resenje ovog vezbanja se ne nalazi u


udzbeniku)?
Morgens _______________________________
Abends _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d e n ganzen Tag.
Die ganze Nacht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Am Wochenende __________________________

102

II

Dopunite dijalog:

__,'kJ.~CUf.="------ knnen Sie kommen? Es ist _ _ _ __


_____ Freitag? Morgens, _____ neun Uhr.
Das _____ nicht. Das ist viel zu _ _ _ __

Gut, sagen wir


Ja, dann

Iam
IJ

um

Mittwoch,
Mittwoch.
~

dringend

elf.

bis

geht

am

spt

um j

Dogovorite se (resenje ovog vdbanja se ne nalazi u ud.Zbenilru).

Ich mchte mit dir/Ihnen


ins Theater/in die Oper/
ins Museum/ ... /gehen.
Wann kannst du?
Wann knnen Sie?

Gern./Ich habe keine Lust/Ich


habe keine Zeit./Ich wei noch
nicht/Das ist eine gute Idee!/ ...
Am Montag I ... I
Aber nur abends I ... I
am Vierzehnten I .. .

Da kann ich nicht. I Das geht.

II

Upotrebite predlog bei i odgovarajuci clan:

1. FrauBergerist
b.eiZahnarzt.
2. Andreas fragt ihn: "Ist Frau Berger __________?"
3. Andreas fragt Hanna: "Ist Frau Berger __________?"
4. Ex ist _____ Friseur.
5. Ich bin __________ Sekretrin.

103

.-

Lektion

Was ist denn passiert?


Sta se desilo?
V

Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Perfekat glagola sa odvojivim pref"tksima
Kod glagola sa odvojivim prefiksima, prefiks u prezentu prelazi na kraj
recenice: einladen- Ich lade nach Berlin ein
U perfektu, prefiks participa II ge- se umece izmedu odvojivog prefiksa i
samog glagola: Ich habe Sie nach Berlin eingeladen.
2. Perfekat glagola sa pomocnim glagolom sein

Proslo vreme vecine glagola se gradi sa pomocnim glagolom haben


Perfekat nekih glagola se, medutim, konstruise sa pomocnim glagolom sein
Takvi su, na primer, glagoli koji oznacavaju kretanje ili glagol passieren.
fahren:
Ich bin mit meinem Auto gefahren.
passieren:
Ist Ihnen etwas passiert?

Ovo mozete da kaiete


Ako vam ne5to nije vazno:
Ako nekoga zelite da pitate da Ii mu
se nesto desilo:
Ako zelite da saznate sta se desilo:

Das macht nichts.


Ist Ihnen etwas passiert?
Was ist denn passiert?

Andreas se konacno javlja dr. Tirmanu, koji ga je odavno pozvao u Berlin. Tako
saznaje da dr. Tirman treba da dode u Ahen.
Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:

104

Thrmann.
Guten Abend, Herr Dr. Thrmann. Hier ist Andreas Schfer.
Vom Hotel Europa.
Ach ja! Guten Abend, Herr Schfer.
Ich habe Sie lange nicht angerufen. Entschuldigen Sie bitte.
Schon gut! Das macht nichts!
Sie haben mich ja nach Berlin eingeladen.

Dr. Thrmann
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:

Ja, das stimmt! Ich habe Sie eingeladen. Aber nun komme ich
nach Aachen.
Wie schn! Im Hotel Europa ist immer ein Zimmer fr Sie frei.
Ich wei' Aber ich mu in die Klinik.
Ach- das tut mir aber leid.

Dr. Tirman saopstava Andreasu da mu se desila nezgoda sa automobilom.


Srecom, niSta strasno mu se nije desilo.
Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Ex:

Dr. Thrmann:
Andreas
(zbunjeno):
Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:
Ex:

Andreas:
Dr. Thrmann:

Ich hatte einen Unfall.


Mit dem Auto?
Ja.
Ist Ihnen etwas passiert?
Nein, es war nicht so schlimm.
Was ist denn passiert?
Wie bitte? War das Ihre Stimme?
Nein- was ist denn passiert?
Ich bin von einem Freund gekommen. Dann bin ich zu mir
gefahren - und dann ... Ach, das kann ich Ihnen doch in
Aachen erzhlen.
Gern!
Besuchen Sie mich doch mal! Ich bin in der Reha-Klinik.
Ich besuche Sie bestimmt.
Ich auch!
Auf Wiedersehen.
Bis bald- in Aachen.

Wrter und Wendungen


Ich habe Sie lange nicht angerufen.
Dugo Vam se nisam javljao.
lange
dugo
Schon gut!
NiSta zato!
Nista zato!
Das macht nichts!
nun
sada
die Klinik
klinika
der Unfall
nezgoda, saobracajni udes
auto, automobil
das Auto
Je Ii Vam se nesto desilo?
Ist Ihnen etwas passiert?
dogoditi se, desiti se
passieren
Was ist denn passiert?
Sta se desilo?
Ich bin von einem Freund gekommen. Dosao sam od jednog prijatelja.
Zatim sam se odvezao kod mene.
Dann bin ich zu mir gefahren.
voziti
fahren
die Reha-Klinik
(Reha = Rehabilitation)
klinika za rehabilitaciju

105

bungen

sta kaiu nasi likovi?


1. Dr. Thrmann mchte Andreas nach Berlin einladen. Er sagt:

JcJ" lade Sie~ B~ eiH-.


2. Ex will mitkommen. Sie sagt:
3. Andreas mu noch einkaufen. Er sagt:
4. Andreas soll unglcklich aussehen. Frau Berger sagt:
5. Andreas will die Karten abholen. Er sagt:

1J

Uz svak.i glagol stavite odgovarajuci predlog a zatim upisite glagole


lna prazne linije.

laden
ab kaufen
an hren
aus kommen

-~~~~-----------

ein~

ein sehen
mit nehmen
zu rufen

1J

Konstruisite recenice sa predlozma iz 2. vdbanja (resenje ovog


vdbanja se ne nalazi u ud.Zbeniku).

II

Pot:raZite u na8em recniku znacenje glagola sa odvojivim pret1ksima


iz 2. vdbanja. Zatim pored tih glagola (u 2. vdbanju) upisite i
njihova znacenja.

1D

Upotrebite odgovarajuce oblike glagola u perfektu:


1. Andreas lud
Dr. Thrmann _ _ _ _ _ __
2. Andreas _____ abends _ _ _ _ _ __
3. Andreas
die Karten abends _ _ _ _ _ __

106

4. Dr. Thrmann _____ Andreas _ _ _ _ _ __


5. Frau Berger
Ex _ _ _ _ _ __
einladen

Ia

abholen

zuhren

anrufen

einkaufen

Upotrebite pravilan oblik glagola sein.

1. Wann

du nach Hause gekommen? 2. Wir


um
sechs Uhr nach Hause gefahren. 3. Was
Ihnen passiert?
4.
Sie gut nach Hause gekommen? 5. Ich
zwei
Stunden gefahren.

llil

haben ili sein?

1. Das Telefon _____ geklingelt. 2. Frau Schfer _____ Andreas


gerade nach Hause
angerufen. 3. Sie _____ gesagt: "Wir
gekommen. 4. Da _ _ _ __ ich dich gleich angerufen.
5. Du
eine Reportage ber Aachen gemacht?" 6. Andreas ist
gut nach Hause gekommen.
zufrieden: Seine Eltern
7. Ihnen
nichts passiert.

liJ

Konstruisite recenice:
1. angerufen
2. nichts

3. nach

Sie

macht

Sie
im

hatte
Ihnen

9. es

schlimm

10. gekommen
11. Ihnen

ich

ich

bin

ist

mich

haben

ich

frei

Hotel Europa

ist

in

einen

8. passiert

so

nun

immer

eine Klinik

7. Unfall

ich

eingeladen

nachAachen

5. ein Zimmer
6. mu

habe

das

Berlin

4. komme

nicht

ich
etwas?

war
von

inAachen

nicht
ich
kann

Freund

einem

erzhlen

doch

das

107

...

Lektion

Ich habe es vergessen


Zaboravio sam to
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
1. Perfekat glagola sa neodvojivim pref'"tksima

Glagoli sa neodvojivim prefiksima, kao sto su, na primer, be- (besuchen),


er- (erzhlen), ent- (enttuschen), ver- (vergessen)) grade perfekat sa
pomocnim glagolom (haben i!i sein) i participom II.
Particip II pravilnih glagola ima isti oblik kao trece lice jednine u prezentu:

besuchen:
erzhlen:
enttuschen:
vergessen:

prezent

perfekat

Er besucht mich.
Er erzhlt ...
Sie enttuschen mich.
Das vergesse ich.

Er hat mich besucht.


Er hat ... erzhlt.
Sie haben mich enttuscht.
Das habe ich vergessen.

Particip II glagola haben glasi:

gehabt- Ich habe keine


Zeit gehabt.

2. Odgovor na negativno postavljeno pitanje: doch


Na negativno formulisano pitanje se ne odgovara sa ja, vec sa doch:
Habe ich das nicht erzhlt?
Doch! (Sie haben es erzhlt.)
Ist Ihnen nichts passiert?
Doch!
Ovo mozete da kazete
Ako vam je dosadno:
Kada pitate niste Ii nesto vec ispricali:
Ako ste nesto zaboravili:

Hier ist es langweilig.


Habe ich Ihnen das nicht erzhlt?
Das habe ich vergessen.

Andreas je u poseti dr. Tirmanu u jednoj klinici u Ahenu. Dr. Tirman mu prica o
nezgodi koja mu se desila.
(Andreas kuca na vrata sobe dr. Tirmana)
Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:
108

Ja, bitte!
Guten Tag, Herr Dr. Thrmann.
Guten Tag, Herr Schfer.
Wie geht es Ihnen?

Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:
Thrmann:
Andreas:
Thrmann:

Gut! Sehr gut! Aber hier ist es ein bichen langweilig.


Wie ist Ihr Unfall denn passiert?
Habe ich Ihnen das nicht erzhlt?
Doch! Sie sind von einem Freund gekommen und nach Hause
gefahren. Aber was ist dann passiert?
Ja- ich habe an einer Ampel gehalten- die war natrlich rot!
Und dann?
Das Auto hinter mir ist zu schnell gefahren, der Fahrer hat zu
spt gebremst- und schon hat es gekracht!
Und Sie? Was ist Ihnen passiert?
Nicht viel. Aber jetzt habe ich sehr oft Kopfschmerzen. Ja, das
war meine Geschichte.

Andreas se raspituje kako je dr. Tirmanu na klinici. U razgovor se ukljucuje i Eks,


pa tako privlaci paznju dr. Tirmana.
Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:
Dr. Thrmann:
Ex:

Dr. Thrmann:
Andreas:
Ex:

Dr. Thrmann:

Und Sie? Wie geht es Ihnen?


Danke, gut! Aber ich habe wenig Zeit gehabt: die Arbeit, das
Studium, dann haben mich meine Eltern besucht und ...
Und deshalb haben Sie mich nicht angerufen?
Hm- nein. Ich habe es vergessen. Das tut mir sehr leid.
Wissen Sie, Sie haben mich schon ein bichen enttuscht. Na
ja, ist ja nicht so schlimm.
Wie behandelt man denn hier Ihre Kopfschmerzen?
Ich bekomme natrlich viele Massagen- und dann: die
Quellen! Die Wrme tut mir gut.
Das hat Kar! der Groe auch gesagt!
Kar! der Groe? Ich hre ja nicht gut, aber das war doch nicht
Ihre Stimme, Herr Schfer?
Nein, das war nicht meine Stimme.
Daswar ich!
Ich glaube, Sie mssen mir auch eine Geschichte erzhlen.

Wrter und Wendungen


langweilig
an einer Ampel halten
Die Ampel war rot.
die Ampel
rot
hinter
zu schnell fahren
schnell
der Fahrer
zu spt bremsen
bremsen
krachen: Es hat gekracht.
oft

dosadno
stati na semaforu
Na semaforu je bilo crveno.
semafor
crveno
iza
prebrzo voziti
brzo
vozac
prekasno prikoCiti
koCiti
tresnuti: cuo se tresak.
cesto

109

die Kopfschmerzen
wenig Zeit haben
deshalb
vergessen
enttuschen
etwas behandeln
die Massagen ( mnoiina)
nicht gut hren

glavobolja
imati malo vremena
zato, zbog toga
zaboraviti
razocarati
(bolest) leCiti
masaza
ne cuti dobro

bungen

Upotrebite odgovarajuce glagole u perfektu


die Ampel

~ ~~\b
lQJ grn

halten
Auto bremsen
fahren

krachen
Unfall passieren

1. Die Ample war rot. Das Auto -=lud=--- _________


2. Die Ampel war gelb. Der Fahrer _____________
3. Die Ampel war grn. Das Auto ______________
4. Es _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
5. Ein Unfall _____________

II Sta koga boli? Sta kome prija?


1.
2.
3.
4.
5.

Herr Dr. Thrmann hat Kopfschmerzen.


Herr Dr. Thrmann bekommt Massagen.
Herr Dr. Thrmann liebt die Quellen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Herr Dr. Thrmann liebt die Wrme. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Frau Berger hat Zahnschmerzen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

6. Ex hat Augenschmerzen!
7. Andreas hrt gern Musik. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IJ

mir ili mich?

1. Das Auto hinter


hat zu spt gebremst. 2. Bestellen Sie ein Taxi
fr
3. Frau Bergerist nicht bei _ _ _ __ 4. Kommen Sie heute
abend zu
5. Das tut
leid. 6. Sie haben _ _ _ __
enttuscht. 7. Kannst du _____ helfen?
110

II

Upotrebite glagole u odgovarajucem obliku:

1. Dr. Thrmann hat Andreas _ _ _ _ _ _ __


2. Andreas hat ihn lange
nicht _ _ _ _ _ _ __
3. Er hat keine Zeit _ _ _ _ _ _ __

4. Seine Eltern haben ihn _ _ _ _ _ _ __


5. Dr. Thrmann sagt: "Sie haben
mich _ _ _ _ _ _ __
6. Er hat von seinem Unfall _ _ _ _ _ _ __
7. Er hat an einer Ampel _ _ _ _ _ _ __
8. Das Auto hinter Dr. Thrmann
ist zu schnell
9. Der Fahrer hat zu spt _ _ _ _ _ _ __
10. Dr. Thrmann ist nach Aachen
11. Er hat viele
Massagen _ _ _ _ _ _ __
12. Man hat seine Kopfschmerzen mit
Massagen _ _ _ _ _ _ __
besuchen
anrufen
behandeln
kommen
halten
bekommen
bremsen
enttuschen
erzhlen
haben

einladen
fahren

Konstruisite recenice (resenje ovog vezbanja se ne nalazi u


udzbeniku).

zu spt I voll I schnell I frh I langweilig I klein I gro

Beispiel
Das Auto hat zu spt gebremst. I Er ist zu spt gekommen./ ...

mKada odgovaramo sa ja, kada sa doch?


1. Habe ich das nicht e r z h l t ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. Hat das Auto zu spt gebremst? - - - - - - - - - - - - - - - - - 3. Sie sind nach Hause gefahren? - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4. Waren Sie nicht bei einem Freund? - - - - - - - - - - - - - - - - 5. War die Ampel nicht r o t ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6. Ist Ihnen nichts p a s s i e r t ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

111

Lektion

Knnen Sie mir


noch Handtcher geben?
Mozete Ii mi dati jos ubrusa?
Pregled gramatike
Ovo treba da znate
Sintaksa glagola sa objektom u dativu i akuzativu
1. Kod glagola sa objektom u dativu ili akuzativu upotrebljavamo sledeca
pravila koja se ticu reda reci u recenici:
Ako su oba objekta imenice, prvi od njih ce biti onaj koji je u dativu:
Bringst du Herrn Braun noch Handtcher?
2. Ako je jedan objekat imenica a drugi zamenica, zamenica se u recenicu
stavlja pre ilmenice. Knnen Sie mir ein Taxi bestellen?
3. Ako su oba objekta zamenice, u recenicu se najpre stavlja objektu
akuzativu: Ich bringe sie ihm.
Ukratko:
e dve imenice: najpre dativ
e imenica i zamenica: najpre zamenica
e dve zamenice: najpre akuzativ

Hanna

Hanna
Ich

Verb 1

dativ

akuzativ

Verb 2

Bringst du
bringt
KnnenSie

HerrnBraun
Ihnen
mir

die Handtcher?
die Handtcher.
ein Taxi

bestellen?

akuzativ

dativ

sie
es

Ihnen.
Ihnen.

bringt
bestelle

Ovo mozete da kaZete


- ako ste nekoga pozvali da dode u tacno
odredeni dan:
Ich habe ihn fr Sonntag eingeladen.
- ako se svasta ddava:
Heute ist viel los.
- ako vam se cini da je nekome
In der Klinik ist es fr ihn wohl sehr
dosadno na klinici:
langweilig.

112

Andreas je na recepciji. Jedna gosca bi zelela da joj se naruci taksi.


Frau:
Andreas:
Frau:
Andreas:

Knnen Sie mir ein Taxi bestellen?


Ja gern. Und fr wann?
Sofort bitte.
Geht in Ordnung. Ich bestelle es Ihnen sofort.

Jedan gost se zali da nema vise ubrusa u kupatilu, pa trazi da mu se donesu.


Mann:
Frau Berger:
Hanna:
Frau Berger:
Hanna:

Entschuldigung! Knnen Sie mir noch Handtcher geben? Im


Bad sind keine.
Entschuldigen Sie bitte. Heute ist sehr viel los. Das
Zimmermdchen bringt Ihnen die Handtcher sofort. Hanna?
Hanna!
Ja?
Bringst du bitte Herrn Braun noch Handtcher?
0, das habe ich vergessen. Ich bringe sie ihm sofort.

Andreas i gdja Berger su nasli vremena i da porazgovaraju o dr. Tirmanu.


Frau Berger:
Andreas:
Frau Berger:
Andreas:
Frau Berger:
Ex:
Frau Berger:
Ex:

brigens, ich habe mit Herrn Dr. Thrmann telefoniert.


Ach ja? Also, in der Klinik ist es ja fr ihn sehr langweilig.
Ja, das hat er mir auch gesagt. Und deshalb habe ich ihn fr
Sonntag eingeladen.
Ach ja?
Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt. Wollen Sie nicht
mitkommen?
Schiff fahren?
Genau! Ihre zweite Stimme kann ja auch mitkommen.
Sowieso! Andreas, bitte!

Wrter und Wendungen


ein Taxi bestellen
sofort
die Handtcher
jemandem etwas geben
jemandem etwas bringen
Heute ist sehr viel los!
Es ist fr ihn wohl sehr langweilig.
der Sonntag
die Schiffsfahrt
das Schiff

naruCiti taksi
odmah
ubrusi
nekome nesto dati
nekome nesto doneti
Danas se svasta desava!
To je njemu sigurno dosadno.
nedjelja
plovidba brodom
brod

113

bungen

Upotrebite odgovarajuce glagole.

1. Der Mann ______ Handtcher. 2. Hanna ______ die Handtcher.


3. Hanna hat die Handtcher _ _ _ _ _ _ _ . 4. Frau Berger hat Herrn
Dr. Thrmann
5. Andreas hat die Buchung _ _ _ _ _ __
6. Der Mann hat ein Zimmer _ _ _ _ _ __
einladen

1!1

bringen

reservieren

notieren

brauchen

vergessen

Zamenite objekte u akuzativu iz 1. vdbanja zamenicama:

1. ---'.2l"""""u~Afc"_"(UUI.='-'IJJuu,d,i"""""'=""-"'diB""''"--'_ __

2. ___________________________

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

4. _____________________
6. ______________________

IJ

Zamenite objekat u dativu licnom zamenicom.

1. Andreas soll Dr. Thrmann eine Geschichte erzhlen.


Andreas soll
eine Geschichte erzhlen.
2. Andreas zeigt seinen Eltern Aachen.
Andreas zeigt
Aachen.
3. Andreas erklrt seinem Vater den Computer.
Andreas erklrt
den Computer.
4. Andreas hat mit Kar! dem Groen ein Interview gemacht.
Andreas hat mit
ein Interview gemacht.
5. Andreas gibt FrauBergereinen Brief.
Andreas gibt
einen Brief.

114

II

Zamenite objekat u akuzativu zamenicom. Vodite racuna o redu recu


urecenici!

1. Kannst du mir einen Kaffee bringen? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


2. Zeigst du mir das Musiktheater? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3.
4.
5.
6.

Gibst du mir deinen F l l e r ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Verkaufst du mir das B u c h ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Erzhlst du mir die Geschichte? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Erklrst du mir den Weg? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

7. Bringen Sie ihm die H a n d t c h e r ? - - - - - - - - - - - - - - - - - 8. Bestellen Sie mir ein T a x i ? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1J

Konstruisite recenice (resenje ovog vezbanja se ne nalazi u


udzbeniku).
jemandem(dativ)

etwas (akuzativ)

Frau Berger
Herrn Thrmann
Hanna
Ex
der Frau

die Stadt
einBuch
das Eurogress
dieQuellen
den Bahnhof

Herrn und Frau Schfer


dem Mann
der Franzsin
den Studentinnen
demGast

einen Kaffee
einen Tee
eine Zeitung
Handtcher
einBuch
denWeg
eine Geschichte
einSpiel
ein Sonderangebot

Verb

}
}
}

zeigen

bringen

erklren

Beispiel
Er zeigt Frau Berger die Stadt. Er zeigt ihr die Stadt. Er zeigt sie Frau Berger. Er
zeigt sie ihr. I
Kannst du Frau Berg er die Stadt zeigen? Kannst du ihr die Stadt zeigen? Kannst du
sie Frau Berger zeigen? Kannst du sie ihr zeigen? I
Zeig Frau Bergerbitte die Stadt. Zeig ihr bitte die Stadt. Zeig sie bitte Frau Berger.
Zeig sie ihr bitte.

115

Lektion

Die Fahrt zur Loreley ist wunderschn


Plovidba za Lorelaj je divna
Pregled gramatike
U ovoj, poslednjoj, lekciji nase druge serije nece biti novih gramatickih
jedinica.
Evo nekih informacija o Lorelaju
Izmedu gradova St. Goar i Oberwesel na desnoj obali Rajne nalazi se hrid
visoka 132 metra. Na tarn mestu je Rajna naroCito opasna a posebno je
zanimljivo cuti kako zvuci odjekuju od hridi.
To mesto je nesto posebno i nije nikakvo cudo sto su se oko njega plele
razne legende: tako je, prema jednoj staroj prici, u srednjem veku u pecini
ove hridi bilo sakriveno blago Nibelunga, koje su cuvali zli duhovi. Tek
pocetkom 19. veka, pesnik Clemens von Brentano je smislio pricu o
carobnici Lorelaj koja sedi na hridi. Nesto kasnije, pesnik Hajnrih Hajne je
spevao cuvenu poemu "Ich wei nicht, was soll es bedeuten", koja je
pretocena i u muziku. Otada je legenda o Lorelaj deo nemackog folklora.
Tada !je verovatno nastala i legenda o patuljcima iz Kelna.

Ovo mozete da kaiete


- ako Vas interesuje, da Ii je neko
ne5to vec znao:
- ako ste nekoga ne5to pitali,
pa cekate odgovor:

Hast du das gewut?


Haben Sie das gewut?
Ich habe dich etwas gefragt!
Ich habe Sie etwas gefragt!

Andreas, gdja Berger, dr. Tirman i Ex se ukrcavaju na brod kojim ce se provozati


Rajnom.
Andreas:
Dr. Thrmann:
Andreas:
Frau Berger:
Ex:
Dr. Thrmann:
Frau Berger:
Dr. Thrmann:

116

Da stehen aber viele Leute.


Kein Wunder, bei dem Wetter!
Hoffentlich bekommen wir noch Karten.
Aber sicher. Ach- die Fahrt zur Loreley ist einfach
wunderschn.
Loreley? Die kenne ich. Sie war sehr schn.
(za sebe) Das war doch wieder diese Stimme ... (Andreasu)
Das war doch nicht Ihre Stimme, Herr Schfer, oder?
(ironicno) 0- nein! Das war seine zweite Stimme.
Woher kommt diese Stimme?

Frau Berger:
Ex:
Frau Berger:

Tja, das ist das Geheimnis von Herrn Schfer.


(kao da se obraca Ex) Na, du Geheimnis- kennst du denn
auch das Lied von der Loreley?
Nein.
Dann hr mal gut zu!
( Gda Berger peva pesmu o Lorelaj)

Brod prolazi pored hridi Lorelaj i kapetan pripoveda puticima pricu o lepotici.
Mann:

Und nun sehen Sie rechts die Loreley. Sehen Sie genau auf
den Felsen! Da war sie, die Loreley! Sie war wunderschn.
Viele, viele Schiffer haben sie gesehen- einmal und nie
wieder! Sehen Sie genau auf den Felsen. Vielleicht sehen Sie
sie ja.

Tada je Andreas saznao da su u peCini usred hridi ziveli patuljci. Hteo je o tome
nesto da upita Eks, ali- uzalud.
Mann:
Andreas:
Ex:
Andreas:
Ex:
Andreas:
Frau Berger:
Andreas:

In dem Felsen war frher eine Hhle. Dort waren die


Heinzelmnnchen zu Hause- sagt man.
Ex, hast du das gewut?
(malo se nakasljala)
Ex, ich habe dich etwas gefragt!
(ne odgovara)
Warst du da frher? Kommst du da her? Ex, kennst du die
Heinzelmnnchen?
(Eks ne odgovara) Ex, wo bist du? Ex, ich hre dich nicht! Ex!!
Was ist denn los?
Ich glaube, Ex ist weg.

Wrter und Wendungen


Kein Wunder, bei dem Wetter!
dasWunder
das Wetter
Aber sicher.
zuhren
der Felsen
die Schiffer ( mnoiina)
einmal und nie wieder
Hhle
Hast du das gewut?
Kommst du da her?
herkommen
Ich hre dich nicht!
Alles Gute!

Ni je ni cudo po ovom vremenu!


cudo
vreme
Naravno.
slusati (nekoga)
hrid, greben
mornari
jednom i nikad vise
pecina
]esi li to znao?
DolaziS li odatle?
dolaziti (odnekud)
Necujemte!
Svako dobro! (Sve najbolje!)

117

bungen

Na prazne linije ubacite reci koje nedostaju pa ih unesite u polja nase


ukrstenice.

1. Da

aber viele Leute.


2. Hoffentlich bekommen wir _____ Karten.
3.Aber _ _ __

1.

4.

5.
6.

Ex,
du das gewut?
Die
hat Dr. Thrmann eingeladen.
Ex, ich habe dich
gefragt.
Viele _____ haben sie gesehen.
?Diekenneich.
Das war doch wieder diese _ _ _ __

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13. Ich
, Ex ist weg.
14. Hrmal gut _ _ !
15. Dr. Thrmann hatte einen _ _ _ __

13.
14.
15.

von der ... ?


die .. .

19. _ _ __

NI

3.

5. Die ____ zur Loreley ist einfach wunderschn


6. Sehen Sie genau auf den _ _ _ __

16. Kennst du das


17. Und nun sehen Sie
18. _____ und nie

T E H E

2.

4. _____ Wunder! Bei dem Wetter!

7.
8.
9.
10.
11.
12.

16.

17.
18.
19.

20. In dem Felsen war frher eine _ _ _ __


21. Dort waren die Heinzelmnnchen zu _ _ __
22. Ex, ich hre _____ nicht!
23. Was ist _____ los?

II
20.
21.1
22.
23.

Sie machen e i n e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

118

Grammatikbersicht
Pregled gramatike
Sadrzaj:
A

Red reci u recenici


I Glagol i njegovi objekti
1. objekat u dativu
2. objekat u dativu i akuzativu
3. priloska odredba za mesto
4. priloska odredba za pravac kretanja
II Red reCi u recjenici
1. normalan red reCi
2. obrnut red reci/inverzija
3. glagoli sa direktnim i indirektnim objektom

Delovi recenice
I glagoli
1. glagoli koji menjaju osnovni samoglasnik
2. modalni glagoli
3. perfekat (proslo vreme)
II imenica i Clan
1. imenice bez Clana (nulti clan)
2. clan u dativu
3. imenice u dativu i akuzativu
4. dativ prisvojnih zamenica
III zamenice
1. clan kao zamenica (odredeni i neodredeni clan)
2. licne zamenice u dativu
3. upitne zamenice
IV predlozi
V recce

morfologija
I prefiks un11 sufiks -in
III slozenice

bersicht ber die Satzgliederung


Red reci u recenici (pregled)

Das Verb und seine Ergnzungen


Glagol, indirektni i direktni objekat
1. Ergnzungen mit Dativ I Indirektni objekat
Odredeni glagoli i kombinacije glagola sa predlozima zahtevaju dativ, bas kao i
odredeni izrazi.

119

Bescheid geben:
gefallen:
helfen:
zuhren:
Wie geht es Ihnen?
berichten von:
handeln von:
leben in:
liegen an:
Probleme haben mit:
reden mit:
sprechen mit:
sprechen ber:

Ich gebe der Chefin Bescheid.


Gefllt Ihnen Aachen?
Da kann ich dir bestimmt helfen.
Hr mirmal zu!
Das tut mir leid/gut/weh.

Ist Ihnen etwas passiert?

Das 1. Lied berichtet von den Taten von ...


Die Geschichte handelt von den Rubern.
Er lebt in der Stadt.
Aachen liegt nicht am Meer.
Ich habe Probleme mit meinem Computer.
Ich rede mal mit meiner Chefin.
Wie spricht man mit einem Kaiser.
So spricht man nicht ber Gste.

2. Ergnzungen mit Dativ und Akkusativ


Glaqoli sa dativom i akuzativom.
U nemackom jeziku neki glagoli traze indirektan, a neki direktan objekat.
erklren:
Das erklre ich euch spter.
erzhlen:
Sie mssen mir auch eine Geschichte
erzhlen.
Gibst du ihr das Buch?
geben:
schicken:
Schickst du uns die Reportage?
versprechen:
Das verspreche ich dir.
zeigen:
Zeigst du uns den Dom?
3. Die Situativ-Ergnzung
Clan sa odredbom za mesto (wo + dativ)
Ako se ne5to dogada, ili se neko nalazi, na nekom odredenom mestu, to cemo
oznaciti predlogom in i odgovarajucim clanom u dativu. Ako su u pitanju lica ili
institucije (ako hocemo da upotrebimo predlog koji odgovara srpskom predlogu
"kod", upotrebicemo bei sa dativom.
Wo ist Familie Schfer?
Sie ist im Tbeater.
In der Oper.
Wo gibt es die Dreigroschenoper?
Wo ist Frau Berger?
Sie ist beim Zahnarzt.
4. Die Direktiv-Ergnzung
Odredba za pravac kretanja (wohin? + akuzativ ili dativ)
Ako neko ide (krece se) u nekom pravcu ili ka nekom cilju, to cemo oznati
predlogom in i odgovarajucim clanom u akuzativu. Ako su u pitanju lica,
ustanove ili trgovi, upotrebicemo predlog zu i odgovaraju clan u dativu.
Wohin geht Familie Schfer?
Sie geht ins Tbeater.
Wohin will Herr Mller?
Er will zum Kongrezentrum.
Wohin mug Frau Berger?
Sie mu zum Zahnarzt.

120

II

Die Position der einzelnen Satzglieder


Polozaj pojedinih delova recenice

1. Normale Satzgliedposition I Normalanred reci u recenici


U normalnim iskazima subjekat se nalazi na prvom mestu u recenici. Glagol je na
drugom mestu. U upitnim recenicama bez upitnih zamenica glagol se nalazi na
prvom mestu, a to je slucaj i sa imperativom. Indirektan ili direktan objekat dolazi
posle glagola.
Subjekat

glagol 1

objekat

glagol 2

DieArbeit
DieArbeit
Wir
Ich

ist
gefllt
gehen
kann

okay.
mir.
ins Theater.
dir

helfen.

glagol 1

subjekat

objekat

glagol 2

Ist
Kannst
Fragen

die Arbeit
du
Sie

okay?
mir
die Chefin!

helfen?

------------- ---------------1:::============= ==========

2. Hervorhebungen I Inverzija
Ako nesto zelimo posebno da istaknemo, odgovarajucu rec cemo staviti na
pocetak recenice. Glagol ce ostati na drugom mestu.
Ich verstehe das nicht.
Die Arbeit gefllt mir.
Er kommt um sieben Uhr.

Das verstehe ich nicht.


Mir gefllt die Arbeit.
Um sieben Uhr kommt er.

Posle odredenih reCi u recenici prvo dolazi glagol pa tek onda subjekat
(inverzija), na primer posle vielleicht, dann, da i posle odredbi za vreme.
Vielleicht braucht sie Hilfe.
Da hngt das Schild.

Dann gehe ich nach Hause.


Am Samstag will ich kommen.

3. Verben mit Dativ- und Akkusativ-Ergnzungen


Glagoli sa direktnim i indirektnim objektom
Obratite paznju na red reCi u recenici posle glagola sa indirektnim i direktnim
objektom:

Ako su oba objekta imenice, najpre dolazi indirektan objekat: Bringst du


Herrn Braun die Handtcher?

Ako su u pitanju imenica i zamenica, najpre dolazi zamenica: Bringst du ihm


die Handtcher?

Ako su u pitanju dve zamenice, najpre dolazi ona koja je direktan objekat:
Bringst du sie ihm?

121

Die einzelnen Wortarten I Delovi recenice

Die Verben I Glagoli

1. Verben mit Vokalwechsel I Glagoli koji menjaju osnovni samoglasnik


U drugom i trecem licu jednine prezenta, neki glagoli menjaju osnovni
samoglasnik.
U seriji II su to glagoli kod kojih se a pretvara u .
fahren: ichfahre
du fhrst
er fhrt
ich halte
du hltst
halten:
er hlt
du gefllst mir
das gefllt mir
gefallen:
2. Modalverben I Modalni glagoli
Modalni glagoli modifikuju znacenje recenice. Oni se mogu upotrebljavati i kao
pomocni glagoli. U tarn slucaju uvek traze drugi glagol, koji se obavezno stavlja
na kraj recenice.
modalni glagol
Sie
Die

drfen
Kann
mut

glagol 2
hier nicht
ich mal
du uns unbedingt

rauchen.
telefonieren?
vorstellen.

Evo glavnih funkcija modalnih glagola u seriji II:

drfen
knnen

mgen
mssen

wollen

soUen

122

dozvolalnegativno: zabrana
Sie drfen hier (nicht) rauchen.
1. dozvola
Kann ich mal telefonieren?
2. mogucnost
Knnen Sie mir helfen?
zelja
Wir mchten dich besuchen.
1. obaveza
Ich mu arbeiten.
2. zahtev
Die mut du uns unbedingt vorstellen.
1. zahtjev
Wollen wir jetzt nicht gehen?
2. namera
Ich will nicht indiskret sein.
1. zadatak koji treba obaviti
Soll ich Andreas holen?
2. zahtev da se nesto (ne) ucini
Das sollst du nicht!
3. prenosenje informacije (koju smo negde culi ili saznali)
Das soll sehr interessant sein.
4. sumnja
Das sollen wir glauben?

drfen

knnen

mssen

wollen

sollen

jednina
ichdarf
du darfst
Siedrfen
er/sie darf

ichkann
du kannst
Sieknnen
er/sie kann

ichmu
du mut
Siemssen
er/sie mu

ich will
du willst
Siewollen
er/siewill

ich soll
du sollst
Sie sollen
er/sie soll

mnoiina
wirdrfen
ihrdrft
siedrfen

wirknnen
ihrknnt
sieknnen

wirmssen
ihrmt
siemssen

wirwollen
ihrwollt
siewollen

wirsollen
ihr sollt
sie sollen

3. Perfekt I Perfekat (proslo vreme)


Perfekat nam u nemackom jeziku pruza mogucnost da govorimo o dogadajima
koji su prosli. Perfekat se upotrebljava u pripovedanju, naroCito kada je ono sto
se dogodilo jos sveze u secanju.
Perfekat se gradi uz pomoc odgovarajuceg oblika pomocnog glagola haben ili
sein i glagolskog participa II.
haben vecina glagola perfekat gradi sa haben, pa i sam glagol haben se tako
ponasa.
sein
glagoli kretanja grade perfekat sa sein pa i sam glagol sein, a i glagola
passieren.
Particip II ( = PII) ima sledece oblike:

PII pravilnih glagola:

.--------------------------------------,
prefiks + glagolska osnova
gehr

PII nepravilnih glagola:


PII glagola na -ieren:
PII glagola sa odvojivim
prefiksima:
PII glagola sa neodvojivim
prefiksima:

nastavak
-t

ge ... en
- .. .iert

lesen
reservieren

gelesen
reserviert

... ge ... en
... ge ... t

einladen
abholen

eingeladen
abgeholt

- ... t
- .. .en

besuchen
vergessen

besucht
vergessen

Kod glagola sa odvojivim prefiksima naglasak je na prefiksu. Kod glagola sa


neodvojivim prefiksima, prefiks se ne naglasava. Takvi nenaglaseni prefiksi su:
be- ent- er- ge- verbeachten, bedeuten, beginnen, behandeln, bekommen, berichten, besuchen,
bestellen, bezahlen I enttuschen I erklren, erzhlen I gefallen I vergessen,
verkaufen, versprechen, verstehen.
II Artikel und Nomen I lmenica i clan
1. Nomen ohne Artikel (Nullartikel) I Imenice bez clana
u nemackom jeziku imenice u pravilu imaju clanove, (der, die das) ali to u
odredenim slucajevima nije tako:

123

1.

2.
3.
4.
5.

u mnozini, ako je u jednini neodredeni clan (ein, eine):


Ich mchte eine Banane. Ex mchte Bananen.
ako se radio neodredenoj koliCini:
Andreas kau noch Butter, Brot, Wurst und Kse.
ako se radio zanimanjima:
Sie ist Studentin. Er ist Arzt.
ako se radio nacionalnostima:
Sie ist Franzsin.
ako su u pitanju odredeni nepromenljivi izrazi:
Er hat Hunger.

2. Artikel im Dativ I Clan u dativu


Kod imenica muskog i srednjeg orda clan dobija nastavak -m, zkod imenica
zenskog roda -r, u mnozini -n:
der Computer - mit dem I mit einem I mit keinem I mit meinem Computer
das Messer
- mit dem I mit einem I mit keinem I mit meinem Messer
die Familie
- mit der I mit einer I mit keiner I mit meiner Familie
jednina

nom.

muskir.

der/das
ein
kein
mein

srednjir.

dat.

jednina

dem zenskir.
einem
keinem
meinem

nom.
die
eine
keine
meine

dat.

mnozina dativ
m./s./z. rod

der
einer
keiner
meiner

den

3. Nomen im Dativ + Akkusativ I Imenice u dativu i akuzativu


U dativu i akuzativu, neke imenice u jednini dobijaju -n:
der Name:
der Herr:

Ein Mann mit dem Namen Mackie Messer.


Sie haben Aachen den Namen ahha gegeben.
Die Wrme tut Herrn Dr. Thrmann gut.
Andreas hat einen Brief fr Herrn Dr. Thrmann.

u mnozini, vecina imenica u dativu dobija nastavak -{e)n:


mit den Studenten, mit den Zimmern, mit den Frauen.

124

keinen
meinen

4. Possessivartikel im Dativ I Dativ prisvojnih zamenica


Deklinacija prisvojnih zamenica je ista kao i deklinacija neodredenog clana (vidi
tacku 2)
dativ:
1. lice
2.lice

jednina

m. r./s. r.

zenskir.

("ti")
("Vi")

meinem
deinem
Ihrem

meiner
deiner
Ihrer

meinen
deinen
Ihren

ihrem

ihrer

ihren

seinem

seiner

seinen

dativ:
l.lice
2.lice

unserem
eurem
Ihrem

unserer
eurer
Ihrer

unseren
euren
Ihren

ihrem

ihrer

ihren

seinem

seiner

seinen

''
.

3.lice

mnozina
("ti")
("Vi")

''

3.lice

mnozina

m Pronomen I Zamenice
1. Artikel als Pronomen (Def1nit-1Indef'tnitpronomen)

Clan kao zamenica ( odredena ili neodredena)


Clanovi se mogu upotrebljavati i kao zamenice. Tada uz njih nema imenica (na
njih se misli, ali se one ne izgovaraju). Oblik clana pri tarne ostaje isti.
Gibt es eine Post in der Nhe? ja, es gibt eine.
Haben Sie den Rock auch in Schwarz? Nein, den haben wir nur in Gelb.
(lzuzetak je jedino clan srednjeg roda u nominativu i akuzativu, ali u serijama I i
II naseg kursa nemamo takvih slucajeva)

2. Personalpronomen im Dativ I Dativ licnih zamenica


nominativ
l.lice
2.lice
3.lice
sie

ich
du/Sie
er/es
ihr

jednina
dativ
mir
dir/Ihnen
ihm

nominativ
wir
ihr/Sie
sie

mnozina
dativ
uns
euch/Ihnen
ihnen

3. Fragewrter I Upitne zamenice

wem

ovom upitnom zamenicom pitamo za indirektan objekat ako se


radio nejoj osobi: ("kome?")
Wem hilft Andreas? Andreas hilft seinem Vater.

125

womit

ovom upitnom zamenicom pitamo za indirektan objekat ako se


radio stvari ("sa cim"?l"cime"?)
Womit hat er Probleme? Er hat Probleme mit dem Computer.
ovom upitnom zamenicom pitamo za mesto dogadaja u dativu
("gde?")
Wo ist Familie Schfer? Familie Schfer ist im 7beater.
ovom upitnom zamenicom pitamo za cilj kretanja ili akcije, koji
moze biti u dativu ili akuzativu ("kuda?")
Wohin gehst du? Ich gehe ins 7beater. Ich gehe zum Friseur.
Wohinfhrst du? Ichfahre nach Aachen.
ovom upitnom zamenicom pitamo za vreme dogadaja ("kada?")
Wann kommst du? Ich komme am Wochenende, um vier Uhr.
do kada?
Bis wann mut du arbeiten? Bis (um) ein Uhr.
ovom upitnom zamenicom pitamo za koliCinu ("koliko?")
Wieviel Kse mchten Sie? 150 Gramm.
ovom upitnom zamenicom pitamo za odredeni deo neke kalieine
ili mase, pri cemu se ona deklinira u zavisnosti od imenice ("koji?").
die Gre:
Welche Gre brauchen Sie?
der/den Kse:
Welcher Kse ist das?
Welchen Kse mchten Sie?

wo
wohin

wann
bis wann
wieviel
welch-

IV Prpositionen I Predlozi

Predlozi se razlikuju po znacenju i padezu koji im sledi.


1. Bedeutung I Znacenje

vremenski predlozi su:


bis: Bis bald!

um: Um sechs Uhr.

seit: Seit einem Jahr.

predlozi za mesto su:


bei: Sie ist beim Zahnarzt
in: Sie ist im Theater.
von: Er kommt von einer Reise.

an: Aachen liegt nicht am Meer.


hinter: Das Auto hinter mir ...
nach: Kommen Sie nach Berlin.
zu: Wie komme ich zum Theaterplatz?

predlozi za svrhu ili sredstvo su:


fr: Bestellen Sie ein Taxi fr mich.

mit: Fahren Sie mit dem Bus.

Neki predlozi imaju vise razliCitih znacenja ili funkcija, ali u to jos necemo blize
ulaziti.
2. Rektion der Prposition I Slaganje predloga i padda

U nasem radio-kursu su se do sada pojavljivali sledeCi predlozi:


a) predlozi sa dativom

I an*
(*

aus

bei

hinter*

mit

an/hinter: idu takode i sa akuzativom)

126

nach

seit

von

b) predlozi sa akuzativom
bis

fr

um (bis + odredba za vreme: Bis morgen/spter!)

c) predlozi iz nase serije koji idu i sa dativom i sa akuzativom


mesto/mirovanje:
ciljlkretanje:

wo + dativ
wohin + akuzativ

im Theater
in das Theater.

3. Kontraktionen I Udruzivanje predloga i clana


Veliki broj predloga se u pravilu spaja sa odgovarajucim Clanom u jednu rec.
Takvi su predlozi:
an + dem
am

an + das bei + dem


ans
beim

in + dem
im

in + das
ins

zu + dem
zum

zu + der
zur

V. Partikel I Recce
Recce ne menjaju smisao nekog iskaza, vec ga samo nijansiraju.
ja
Das sieht man ja sofort. Ich will ja nicht indiskret sein.
denn
Wo ist denn der Bahnhof?
Denn se upotrebljava samo u upitnim recenicama.
C. Morphologie I Morfologija

I. Vorsilbe un- I Pref"tks unPrefiks un- upotrebljavamo da bismo obrnuli znacenje prideva:
zufrieden- unzufrieden I glcklich- unglcklich.
II. Nachsilbe -in I Suf"tks -in
dodavanjem sufiksa -in imenicama muskog roda dobijamo imenice zenskog
roda, posebno ako se radio imenicama koje oznacavaju zanimanja:
der Student- die Studentin I der Freund- die Freundin.

m. Komposita I Slozenice
U nemackom jeziku se reCi i njihovi delovi (kao na primer glagolska osnova)
mogu kombinovati u nove reCi. U nasoj drugoj seriji ste videli kako se dve
imenice spajaju u novu rec. Medu reCi koje eine neku slozenicu se ponekad
ubacuje i odgovarajuci suglasnik da bi slozenica bila laksa za izgovor. Clan
ispred slozenice je uvek clan koji bi stajao ispred reCi kojom zavrsava!
der Herbst + die Farbe = die Herbstfarbe
die Zeitung + das Museum = das Zeitungsmuseum
die Asche + der Becher = der Aschenbecher

127

Lsungsschlssel zu den bungen


Resenja vezbanja
Lektion 1

1. Andreas ist Student und Portier. 2. Frau Bergerist Hotelchefin.


3. Hanna ist Zimmermdchen. 4. Dr. Thrmann ist Arzt.

II

1. Was machen Sie?


2. Andreas arbeitet als Portier.
3. Hanna fragt: Was denn?
4. Ziemlich frech, Ihre zweite Stimme.
5. Dr. Thrmann wohnt in Berlin.
6. Meine Beine sind so schwer.
7. Das ist nicht so
schlimm.

S I E

SOWIESO

IJI

II

2. Ich
3.Was
5. Sie
7.Wer
8. Ich
10. Ich
11. Meine Beine
12. Das

Verb
bin
studieren
sind
spricht
sehe
bin
sind
ist

Verb
6.Sagen
9.Gehen

Sie mal:
wir zusammen essen?

Student.
Sie?
neu hier, oder?
denn da?
nur Sie.
doch Bauchredner.
so schwer.
mein Geheimnis.

Lektion2

128

2. Gibt es hier ein Taxi?


3. Gibt es hier ein Hotel?
4. Gibt es hier einen Aschenbecher?
5. Gibt es hier einen Spiegel?

Ja, das Taxi steht da.


Ja, das Hotel Europa.
Ja, da ist ein Aschenbecher.
Ja, da ist ein Spiegel.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Gibt es hier eine Flte?


Haben Sie ein Bier?
Haben Sie (einen) Tee?
Haben Sie (eine) Pizza?
Haben Sie Tomaten?
Haben Sie Gepck?
Haben Sie eine Idee?

Ja, da ist eine Flte.


Ja, Sie knnen ein Bier haben.
Ja, Sie knnen einen Tee haben.
Ja, Sie knnen eine Pizza haben.
Nein, wir haben keine Tomaten.
Nein, wir haben kein Gepck.
Nein, ich habe keine Idee.

IJ

1. Ich suche ein Hotel. Das Hotel Europa ist . . . 2. Ich suche einen Bahnhof.
Der Bahnhof ist... 3. Ich suche einen Arzt. Der Arzt ist... 4. Ich suche ein
Taxi. Die Taxis sind... 5. Ich suche einen Flohmarkt. Der Flohmarkt ist ...

II

2. Gehen Sie zuerst rechts, dann die erste Strae wieder rechts, dann immer
geradeaus. 3. Gehen Sie zuerst rechts, dann die erste Strae rechts, dann
links und wieder rechts. 4. Gehen Sie zuerst links, dann rechts, dann die
sechste Strae links.

II

1. Kann ich ... ? 2. Knnen Sie ... ? 3. Kann Frau Berger ... ? 4. Kann
ich ... ? 5. Knnen Sie ... ? 6. Knnen Sie ... ? 7. Kann Andreas ... ?

II

2.
3.
4.
5.

Zuerst esse ich einen Salat, dann (esse ich) eine Pizza.
Zuerst suche ich das Hotel, dann (suche ich) den Bahnhof.
Zuerst trinke ich Tee, dann (trinke ich) Kaffee.
Zuerst probiere ich ein Tuch, dann (probiere ich) eine Bluse.

Lektion3

2. Wir haben . . . 3. Das ist schon . . . 4. Ich rufe gern das Karlshotel an.
5. Das liegt... 6. Da waren wir... 7. Immer bist du... 8. Ich kann auch
eine Pension anrufen. 9. Wie kommen wir ... ? 10. Ich kann ein Taxi
bestellen.

IJ

1. Andreas arbeitet und er studiert. 2. Er studiert . . . 3. Ex sagt: "Ich


studiere auch. Ich studiere Menschen." 4. Du studierst ... ? Das glaube ich
nicht. 5. Andreas schreibt... 6. Er fragt: "Kommt ihr ... ?" 7. Sie kommen
8. Ein Mann und eine Frau suchen . . . 9. Sie fragen Andreas. 10. Er
fragt: "Woher kommen Sie? Wie heien Sie?" 11. Sie trinkt ... , er trinkt ...

II

2. Ja, ich komme mit.

II

1. Ich lese ein Buch. Was liest du? Andreas liest ein Buch. 2. Warum sprichst
du so laut? Ich spreche nicht laut. Andreas spricht nicht laut. 3. Was siehst
du? Ich sehe nichts. Ex sieht nichts. 4. Fhrst du nach Berlin? Nein, ich fahre
nicht ... Andreas fhrt nicht nach Berlin. 5. Wo hlt der Bus? Der Bus hlt ...

II

1. Das liegt .. .
5. das steht .. .

3. Ja, ich reise ab.

4. Ja, er ruft eine Pension an.

2. Die ist... 3. Das kommt...


6. Der liegt... 7. die liegt ...

4. Der hlt ...


129

(I 2. Andreas will das Karlshotel anrufen, aber da waren sie schon.

3. Sie
waren auch schon im Hotel Quelle, aber das ist zu teuer. 4. Die Pension
Knig ist sehr ruhig, aber sie liegt nicht so zentral. 5. Sie kennen das
Karlshotel, aber das ist zu laut.

fJ

2. - 4. Wie komme ich dahin?

Lektion4

Unesite licne zamenice: (wir, sie, Sie ... )!


2. Ich suche eine Pension. 3. Haben Sie ein Telefon? 4. Kennen Sie das
Avanti-Theater? 5. Ich mchte einen Tee. 6. Essen Sie eine Pizza? 7. Sie
trinkt einen Orangensaft 8. Ich bezahle den Rest. 9. Liest du das
Buch? 10. Bestell einen Salat. 11. Verkaufst du die Kassetten? 12. Frau
Berger probiert eine Bluse. 13. Haben Sie ein Zimmer? 14. Ex braucht
Freunde.

II

1. Sie sieht unfreundlich, ungesund, uninteressant aus. 2. Ich finde sie


unfreundlich, uninteressant, unhflich... 3. Sie ist unbezahlt. 4. Er ist
unverheiratet. 5. Sie ist unsichtbar.

IJ

2. Musikerin, 3. Professorin,
] ournalistinnen

4. Freundin,

5. Knigin,

6.

Lektion 5

2. Andreas- er, 3. das Theater- es, 4. ein Ehepaar- es, 5. das


Hotel- es, 6. der Mann- er 7. die Frau- sie 8. die Pension- sie,
9. ein Bus- er

II

1. es: das Hotel, das Buch, das Zimmermdchen, das Lied, das Geheimnis,

2. er: der Pa, der Fller, der Schlssel, der Portier, der Gast, der Mantel,
der Auftrag, . . . 3. sie: die Brille, die Bluse, die Studentin, die Flte, die Idee,
die Pizza, die Pension, ...

II

130

1. Machen wir ein Spiel? 2. Es ist ganz einfach. 3. Ein Bus kann doch nicht
charmant sein. 4. Ich meine etwas anderes. 5. Dann wei ich es
nicht. 6. Menschen im Hotel knnen interessant sein. 7. Das wei ich
nicht. I Ich wei das nicht. 8. Bist du ein Kobold oder eine Hexe?

Lektion6

DI
2.Wer
3. Sie
4. Vielleicht
6.Warum
7.Da
10. Das
II

KYe@
ist
spricht
braucht
fragst
hngt
verstehe

in Zimmer 15?
immer so laut.
sie Hilfe.
du sie nicht?
doch das Schild.
ich nicht.

(VerJV
l.Hr
12.Sagen

doch mal!
Sie Frau Wimmer: ...

5.Wann
8. Ich
9.
11. Sie

Verb1
kann
rufe
Mchten
nimmt

III

ich das Zimmer


Siespter
Sie vielleicht
nicht

Verb21Verbzusatz
putzen?
an.
warten?
ab.

1. Vielleicht braucht sie Hilfe. I Sie braucht vielleicht Hilfe. 2. Warum fragst
du sie nicht? 3. Dann stren Sie nicht! 4. Das Schild hngt doch da. I Da
hngt doch das Schild. 5. Ich verstehe das nicht./ Das verstehe ich nicht.
6. Mchten Sie vielleicht warten? 7. Ich habe eine Verabredung mit Frau
Wimmer. I Ich habe mit Frau Wimmer eine Verabredung. 8. Ich rufe sie
spter an. I Spter rufe ich sie an. 9. Ich kann Frau Wimmer jetzt nicht
stren. I Ich kann jetzt Frau Wimmer nicht stren.
2. Vielleicht braucht sie Hilfe? 3. Immer spricht sie so laut. 4. Das verstehe
ich nicht. 5. Jetzt ist Frau Wimmer in Zimmer 15. 6. Aber sie ist ganz
allein. 7. Jetzt kann ich Frau Wimmer nicht stren.
8. Vielleicht mchten Sie warten?
Lektion 7

um Viertel nach sieben, um halb acht, um drei Uhr

LektionS

2. sehen,

II

1. Soll ich ... ? 2. Das sollst du nicht!


5. Ex soll .. .

3. vorstellen,

4. hren,

5. wecken,
3. Ex soll...

6. besuchen
4. Andreassoll ...

131

IJ

1. Andreas arbeitet ...


2. Wir mchten dich besuchen.
[K L
3. Das Telefon klingelt.
4. Soll ich abnehmen?
is io L
z
5. Hr zu: ...
6. Am Samstag mu ich arbeiten.
7. Andreas soll Ex vorstellen.
lvlo!R s
8. Soll ich Andreas holen?
[H[o L

I
L

u
T
E

A
B
N
E
H
M
E
N

R B E I T[E[N[
E s u c H[E[NI
G E L N
N
R E N
s s E Nj
L L E N

4ABNEHMEN

II

2. Ja, hr jetzt bitte zu. 3. Ja, ruf mich (bitte) an. 4. Ja, lade mich (bitte)
ein. 5. Ja, komm (bitte) mit. 6. Ja, nimm (bitte) ab.

IJ

2. Herr und Frau Schfer kommen am Samstag nach Aachen. 3. Dieses


Wochenende kommen sie. 4. Sie sind am Samstag in Aachen. 5. Am
Samstag mu Andreas arbeiten. 6. Bis ein Uhr arbeitet Andreas. 7. Um
sieben Uhr soll das Taxi kommen. 8. Andreas soll Frau Mller um sieben
Uhr wecken.

lil

1. Wir mchten dich I euch I Sie besuchen. 2. Gern! Und wann willst du I
wollt ihr I wollen Sie kommen? 3. Am Wocheode I Samstag. 4. Am
Wochenende I Samstag mu ich arbeiten. 5. Wie lange mut du I mssen
Sie arbeiten?

Lektion 9

II

u s B R 0 T u

T T E
w u R
I M G
I N K
M K
0 B s
I V E

s T
B u
E M I
H 0 T
s c H
E s u
0 X N
E 0 L

R A M
E N B
s E V
T u A
N M u

4
II
II

132

V M I

R N p 0 V u I
s T u 0 R T
M I N T
c H E R
z M B
T R c H
B w I s

BERGKSE

1.c,2.d,3. b,4.f,5.g,6.a, 7.e


1. Andreas ist Student. Er arbeitet in Aachen. Er kommt aus Kln. Er ist
Deutscher. Sein I Der Khlschrank ist leer. Er kauft Kse und Wurst ein.
2. Ex ist ein Kobold. Sie lebt bei Andreas. Sie studiert Menschen. Sie liebt das
Buch von ... Sie mchte eine Banane und Oliven.

IJ

1.-4. etwas,

II

1. Frau Schfer ruft Andreas an. 2. Ex soll nicht abnehmen. 3. Andreas


geht arbeiten. Ex kommt mit. 4. Andreas mchte seine Eltern vorstellen.
5. Andreas kauft noch ein.

5. alles

Lektion 10

IJ

1. Wollen wir .. . 2. Warum willst du ...


4. Wollen Sie .. . 5. Willst du nicht ...

II

1. Ich will ja nicht indiskret sein. 2. Das ist ja mein Bruder.


3. Das sind ja Ihre Geschwister. 4. Er mu ja am Samstag arbeiten.
5. Das ist ja sehr interessant.

3. Ich will ...

Lektion 11

I.
2.

MA

s ) NST
c l-I EN

3.
~ 0 HL
4. IV I E L L E I C HITI
M J s EU M
5.
6.
G E s c H A F TIEI
D I S CO
7.
8.
V JR S CIHILIAIGI
z E I T UNGI
9.
10.
u HR
11. IE I I N K A u FE Nj
12.
SA M S T AGI
H E JT E
13.
14.
A UF

Frau Schfer mchte in den SCHLUSSVERKAUF.

rJ

2. in den Dom, 3. ins Museum, 4. ins Theater,


6. in die Pension, 7. ins Cafe, 8. ins Bad

IJ

2. Wir gehen heute ins Theater. I Heute gehen wir ins Theater. 3. Wir
knnen morgen in den Dom gehen. I Morgen knnen wir in den Dom gehen.
4. Die Geschfte sind samstags auf. I Samstags sind die Geschfte auf.
5. Wir gehen um sechs Uhr zusammen essen. I Um sechs Uhr gehen wir ...
6. Frau Schfer mchte dann einkaufen gehen. I Dann mchte Frau Schfer
einkaufen gehen.

II

2. Was gibt es denn sonst noch? 3. Wer kommt denn sonst noch?
macht sonst noch ein Spiel? 5. Wer hrt denn sonst noch zu?

5. ins Hotel,

4. Wer

133

Lektion 12

2. dem Vater, 3. dem Ehepaar, 4. der Schauspielerin, 5. dem Portier,


6. dem Zimmermdchen, 7. dem Mann, 8. der Familie, 9. dem Gast

II

2. mit der Arbeit, 3. mit dem Telefon, 4. mit dem Ehepaar,


5. mit der Schauspielerin, 6. mit dem Gast
2. Ich komme mit dem Arzt gut aus. 3 .... mit dem Portier ...
4 .... mit der Studentin... 5 .... mit dem Gast... 6 .... mit dem Kobold ...

II

2. Ihnen, 3. mir, 4. euch, 5. uns, 6. mir (uns), 7. mir (uns),


8. dir (euch), 9. mir, 10. mir/uns, 11. Ihnen, 12. Ihnen

II

2. dem Mann, 3. der Frau,


6. dem Ehepaar

4. dem Zimmermdchen,

5. dem Gast,

(SI 1. Wie geht es dir? 2. Es geht mir gut. (Mir geht es gut.) 3. Der Mutter geht
es gut. (Es geht der Mutter gut.) 4. Ich kann dir helfen. 5. Was macht dein
Studium? 6. Mit dem Studium ist alles okay. 7. Ich mache eine Reportage
ber Aachen. 8. Du mut uns die Reportage schicken. 9. Mir gefllt die
Arbeit. (Die Arbeit gefllt mir.) 10. Wollen wir ins Zeitungsmuseum gehen?
Verb1
2.
4.
7.
8.
9.

Es
Ich
Ich
Du
DieArbeit

geht
kann
mache
mut
gefllt

Verbz
mir
dir

gut.
helfen.

eine Reportage ber Aachen.


uns die Reportage
schicken.
mir.

Lektion 13

Verkuferin:
Welche Gre? Welche Farbe? Hier haben wir einen in Gelb/Rot/Schwarz!...
Das ist die neue Herbstfarbe. Nur noch in Gre42. Probieren Sie ihn doch
mal. Da hinten ist eine Umkleidekabine.

IJ

2. Den kaufe ich. 3. Die mchte ich gern. 4. Das kaufe ich.
5. Die mchte ich gern. 6. Den trinke ich gern.

II

2. Hier ist es zu voll. 3. Das Hotel ist zu teuer. 4. Die Pension ist zu
laut. 5. Ich bin zu mde. 6. Ex ist zu neugierig. 7. Er ist zu charmant.

(SI 2.g: das Zimmermdchen, 3.j: die Telefonnummer,


4.f: der Aschenbecher, 5.b: das Erdgescho, 6.a: der Gartenzwerg,
7.d: der Flohmarkt, 8.c: das Zeitungsmuseum, 9.h: der Bauchredner,
10.e: der Geldbeutel

134

Lektion 14

2. in der Oper, 3. im Theater,


im Mantel, 7. im Bad

II

2.
4.
6.
8.

IJ

1. gibt, 2. soll, 3. heien, 4. sind, 5. denken, 6. handeln,


7. interessiert, 8. finde, 9. bedeutet, 10. sprichst, 11. verstehe,
12. erklre, 13. kennst

II

4. in der Umkleidekabine,

5. im Bro,

6.

Der Mantel soll teuer sein. 3. Das Stck soll interessant sein.
Herr Meier soll krank sein. 5. Herr Meier soll wieder gesund sein.
Menschen sollen viel denken. 7. Menschen sollen wenig denken.
Menschen sollen gut handeln. 9. Menschen sollen schlecht handeln.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

BE DE UITIEITI
IM EN s c HIEINI
GR OS s
TH EA TIEIRI
B I L L IIGI
IOIP ER
DE NK E NI
IM I C H
HA ND EILINI
ISICIHILIEICH T

Die Dreigroschenoper ist ein Stck von BERT BRECHT.


Lektion 15

1. mit dem Mann I mit den Mnnern; mit dem Studenten I mit den Studenten;
mit demjungen I mit den Jungen; mit dem Chef I mit den Chefs; mit dem
Franzosen I mit den Franzosen; mit dem Menschen I mit den Menschen; mit
dem Namen Mackie Messer; mit der Chefin I mit den Chefinnen; mit dem
Ehepaar I mit den Ehepaaren; mit dem Kunden I mit den Kunden; mit der
Schwester I mit den Schwestern; mit dem Bruder I mit den Brdern;
2. Rubern und Bettlern; 3. Taten

II

2. in Aachen, 3. ins Theater, 4. in die Oper, 5. fr die Oper,


6. fr wann, 7. fr heute, 8. fr 30 Mark, 9. bis halb acht

IJ

1. von Bert Brecht,


von den Taten

II

1. Gibt es noch drei Karten? 2. Es gibt noch Karten fr 30 Mark. 3. Mchten


Sie drei oder vier Karten? 4. Sie mssen die Karten bis halb acht abholen.
5. Die Dreigroschenoper spielt in London. 6. Sie handelt von Bettlern und
Rubern. 7. Ihr Chef ist ein Mann mit dem Namen Mackie Messer.
8. Mackie Messer hat ein Messer. 9. Das erste Lied berichtet von den Taten
von Mackie Messer. 10. Ein Mann ist tot. 11. Das Geld hat nun Mackie Messer.

2. in London,

3. handelt von Bettlern,

4. berichtet

135

II

2. Bitte kaufen Sie bis halb sieben Kaffee. Sie mssen bis halb sieben Kaffee
kaufen. 3. Bitte schicken Sie mir den Brief bis morgen. Sie mssen mir den
Brief bis morgen schicken. 4. Bitte bleiben Sie bis Samstag in Aachen. Sie
mssen bis Samstag in Aachen bleiben. 5. Bitte rufen Sie bis acht Uhr in
Berlin an. Sie mssen bis acht Uhr in Berlin anrufen.

Lektion 16

2. Das soll ich verstehen? 3. Das soll ich bestellen?


4. Das soll ich erzhlen? 5. Das soll ich wissen?

II

2. Sie sollen heute abreisen. 3. Sie sollen die Karten abholen.


4. Sie sollen mit nach Berlin kommen. 5. Sie sollen Hanna einladen.

IJ

1. lesen, 2. heien,
6. sein, 7. glauben

II

1. Frau Schfer hat, 2. Hast du, 3. ich habe, 4. Habt ihr,


5. wir haben, 6. Herr und Frau Schfer haben, sie haben

II

2. Er hat eine Geschichte gelesen und (hat) getrumt. 3. Er hat eine Stimme
gehrt. 4. Sie hat gesagt: . . . 5. Frau Schfer hat gefragt: " ... "
6. Frau Schfer hat Ex nicht gesehen.

3. arbeiten,

4. sagen, mgen,

5. hren,

(I 1. Hast du,

2. ich habe, 3. haben Sie, 4. Andreas hat,


5. die Schauspielerio hat, 6. hast du, 7. Habt ihr, 8. das Telefon hat,
9. Herr und Frau Schfer haben

11i1

1. Andreas hat zu Hause laut gesagt: . . . 2. Er hat nachts zu Hause die


Geschichte gelesen. 3. Sie haben das Andreas nicht geglaubt.
4. Was hat Ex denn Andreas gesagt? 5. Sie haben doch nachts immer die
Arbeit fr die Menschen gemacht.

Lektion 17

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

IFfR AG
B E
E R
rR M
wA
lA H N
lsiPI T E
N

EN
DE
S T
E R
s s
UN
R
I

uiTIEIT
EI
EIRI
GI
HTTl

Die GERMANEN haben Aachen den Namen 'ahha' gegeben.

136

IJ

2. Herr Dr. Thrmann war fher Student, jetzt ist er Arzt.


3. Frau Berger war frher Zimmermdchen, jetzt ist sie Hotelchefin.
4. Das Hotel war frher klein, jetzt ist es gro.
5. Aachen war frher ruhig, jetzt ist es laut.

II

2. Spter waren die Germanen hier. 3. Frher war der Name fr Aachen
'ahha'. 4. Zuerst waren die Rmer in Aachen. 5. Dann waren die
Germanen in Aachen. 6. Sicher kommt Aachen von 'ahha'.

II

1. etwas,

2. Jemand,

3. jemand,

4. etwas,

5. etwas,

6. jemand

Lektion 18

D
IJ

1. ihm,

2. ihr,

2. mir I uns,
7. mir /uns,

3. ihr,

4. ihm,

3. mir /uns,
8. Ihnen

5. ihm,

4. mir I uns,

6. ihm,

7. ihr,

5. mir I uns,

8. ihr,

9. ihm

6. dir I euch,

IJ

2. Andreas zeigt ihr einen Brunnen. 3. Andreas erklrt ihm die


Residenz. 4. Andreas schickt ihr eine Kassette. 5. Frau Schfer glaubt ihm
die Geschichte. 6. Herr Schfer glaubt ihm die Geschichte. 7. Die Rmer
geben ihr einen Namen.

II

2. Wem zeigt Andreas einen Brunnen? Ex. Was zeigt Andreas Ex? Einen
Brunnen. 3. Wem erklrt Andreas die Residenz? Herrn Schfer. Was erklrt
Andreas Herrn Schfer? Die Residenz. 4. Wem schickt Andreas eine
Kassette? Frau Schfer. Was schickt Andreas Frau Schfer? Eine Kassette.
5. Wem glaubt Frau Schfer die Geschichte? Andreas. Was glaubt Frau
Schfer Andreas? Die Geschichte. 6. Wem glaubt Herr Schfer die
Geschichte? Andreas. Was glaubt Herr Schfer Andreas? Die Geschichte.
7. Wem geben die Rmer einen Namen? Aachen. Was geben die Rmer
Aachen? Einen Namen.

II

2. Andreas hat Ex I ihr I einen Brunnen gezeigt. 3. Andreas hat Herrn


Schfer I ihm I die Residenz erklrt. 4. Andreas hat Frau Schfer I ihr/ eine
Kassette geschickt. 5. Frau Schfer hat Andreas I ihm I die Geschichte
geglaubt. 6. Herr Schfer hat Andreas /ihm I die Geschichte geglaubt.
7. Die Rmer haben der Stadt I ihr I einen Namen gegeben.

(I 1. Das wei Ex von ihm.

llill

2 .... von ihm.

3 .... von ihr.

4 .... von ihr.

2. Das ist ja wirklich angenehm I ruhig I ...

Lektion 19

IJ

1. Andreas spricht mit dem I einem Kaiser; der I einer Frau; dem I einem
Studenten; der I einer Studentin; dem I einem Gast; dem I einem Franzosen;
dem I einem Deutschen
2. Er kommt von der I einer Reise; von dem I einem Interview; von der I
einer Sendung

137

3. Er berichtet von dem I einem Interview; von der I einer Geschichte; von
der I einer Oper; von dem I einem Stck; von dem I einem Mann; von der I
einer Frau

IJ

2. Wie lange I Seit wann ist Frau Berger Chefin? Sie ist seit zwei Jahren
Chefin. 3. Wie lange I Seit wann ist Dr. Thrmann in Berlin? Er ist seit
zwanzig Jahren in Berlin. 4. Wie lange I Seit wann studiert Andreas
Journalistik? Er studiert seit einem Jahr Journalistik. 5. Wie lange I Seit
wann ist die Schwester von Frau Berger verheiratet? Sie ist seit einem Jahr
verheiratet. 6. Wie lange I Seit wann arbeitet Hanna im Hotel Europa? Sie
arbeitet seit einem Jahr im Hotel Europa.

II

1. Andreas macht ein Interview mit einem Kaiser. 2. Er ist nervs. 3.


Andreas hat einen Gastim Studio. 4. Kar! der Groe kommt gerade von
einer Reise. 5. Die Sendung beginnt. 6. Der Name Kar! der Groe ist eine
Ehre fr Kaiser Kar!. 7. Dir Franzosen nennen ihn Charlemagne. 8. Ihm
tut die Wrme gut. 9. Kar! der Groe ist sehr berhmt. 10. Es gibt den
Karlspreis fr die Einheit von Europa. 11. Kar! der Groe hatte Kontakte in
die ganze Welt.

II

Ich habe gerade von Ex getrumt. Ich habe gerade Tee gekauft. Ich habe
gerade eine Kassette gehrt. Ich habe gerade meinen Pullover gesucht. Ich
habe gerade den Dom von Aachen gesehen. Ich habe gerade Hanna die
Stadt gezeigt. Ich habe gerade ein Interview gemacht. Ich habe gerade eine
Freundin geweckt. Ich habe gerade Hilfe gebraucht.

Lektion 20

1. gemacht,
6. gegeben,

II

imenice:
glagoli:
particip:

IJ

1. Herr Mller hat ein Zimmer reserviert. 2. Ich habe mit Ihrer Sekretrin
telefoniert. 3. Andreas hat die Buchung notiert. 4. Sie haben das Zimmer
erst fr morgen reserviert. 5. Andreas hat die Buchung fr den Vierzehnten
notiert. 6. Den Eltern von Andreas hat Aachen gefallen.

II

1. Ihren, Ihren 2. meinen Eltern, 3. deiner I Ihrer Chefin,


4. meiner I deiner I Ihrer Sekretrin, 5. meiner I Ihrer, 6. meiner I deiner,
7. deiner I Ihrer, 8. meiner

II

1. ihnen, 2. ihnen, 3. mir, 4. dir,


8. euch, 9. ihm, 10. ihr, ihm

138

2. gezeigt, 3. gesehen,
7. geschmeckt

4. geglaubt,

5. getrumt,

der Student I die Studentin


interessieren, telefonieren
recherchiert, studiert, interessiert, telefoniert, notiert

5. uns,

6. Ihnen,

7. uns,

Lektion21

0
II

1. f,

2. r,

3. f,

4. r,

5. r,

6. f,

7. f,

8. r,

9. f

1. Herr Mller mchte zum Eurogress. 3. Er kann mit dem Bus fahren.
6. Das ist nicht weit. 7. Sie kann zu Fu gehen. 9. Es gibt eine (Post) in der
Nhe.

IJ

2.
3.
4.
5.

II

Wie komme ich zum Hotel Europa, zur Pension Knig, zum Museum, zur
Residenz, zum Elisenbrunnen, zur Kasse, zum Arzt, zur Chefin, zum
Bahnhof, zur Disco?

zum Theaterplatz: Dahin kann man zu Fu gehen.


zur Post: Dahin kann man zu Fu gehen.
zum Bahnhof: Dahin kann man zu Fu gehen.
zum Friseur

Lektion 22

2. Am Freitag will jemand von der Firma kommen. 3. Am Montag geht


Andreas ins Theater. 4. Am Wochenende will Ex ins Theater gehen.
5. Die ganze Nacht hat die Dusche getropft. 6. Morgens war alles ganz na.

II

1. Morgens,

II

Es ist dringend. I Am Freitag? Morgens um neun Uhr. I Das geht nicht. Das ist
viel zu spt. I Gut, sagen wir am Mittwoch, um elf. I Ja, dann bis Mittwoch.

2. den ganzen Tag,

3. Abends,

4. die ganze Nacht

(I 2. Ist Frau Berger bei Ihnen? 3. Ist Frau Berger bei dir? 4. beim Friseur.
5. bei meiner Sekretrin

Lektion23

2. Ich komme mit. 3. Ich kaufe noch ein.


aus. 5. Ich hole die Karten ab.

II

abnehmen, anrufen, aussehen, einkaufen, einladen, mitkommen, zuhren

IJ

1. Andreas hat Dr. Thrmann angerufen. 2. Andreas hat abends


eingekauft. 3. Andreas hat die Karten abends abgeholt. 4. Dr. Thrmann
hat Andreas eingeladen. 5. Frau Berger hat Ex zugehrt.

(I 1. bist du,

Ii

2. wir sind,

3. ist Ihnen,

4. Sie sehen unglcklich

4. Sind Sie,

5. Ich bin

1. hat geklingelt, 2. hat angerufen, 3. hat gesagt, sind gekommen,


4. habe angerufen, 5. hast gemacht, 6. sind gekommen, 7. ist passiert

139

SJ

1. Ich habe Sie nicht angerufen. 2. Das macht nichts. 3. Sie haben mich
nach Berlin eingeladen. 4. Nun komme ich nach Aachen. 5. Im Hotel
Europa ist immer ein Zimmer frei. 6. Ich mu in eine Klinik. 7. Ich hatte
einen Unfall. 8. Ist Ihnen etwas passiert? 9. Es war nicht so schlimm.
10. Ich bin von einem Freund gekommen. 11. Das kann ich Ihnen doch in
Aachen erzhlen.

Lektion 24

1. rot- hat gehalten, 2. gelb- hat gebremst,


4. hat gekracht, 5. ist passiert

II

2. Massagen tun ihm gut. 3. Die Quellen tun ihm gut. 4. Die Wrme tut
ihm gut. 5. Ein Zahn tut weh. 6. Die Augen tun ihr weh. 7. Musik tut
ihm gut.

II

1. hinter mir, 2. fr mich,


6. mich, 7. mir

II

1. eingeladen, 2. angerufen, 3. gehabt, 4. besucht, 5. enttuscht,


6. erzhlt, 7. gehalten, 8. gefahren, 9. gebremst, 10. gekommen,
11. bekommen, 12. behandelt

(I 1. Doch!

2. Ja.

3. Ja.

3. bei mir,

4. Doch!

3. grn- ist gefahren

4. zu mir,

5. Doch!

5. tut mir leid,

6. Doch!

Lektion25

1. braucht, 2. bringt,
6. reserviert

3. vergessen,

4. eingeladen,

5. notiert,

2. Hanna bringt sie. 3. Hanna hat sie vergessen. 4. Frau Berger hat ihn
eingeladen. 5. Andreas hat sie notiert. 6. Der Mann hat es reserviert.

II

1. ihm,

II

1. Kannst du ihn mir bringen? 2. Zeigst du es mir? 3. Gibst du ihn mir?


4. Verkaufst du es mir? 5. Erzhlst du sie mir? 6. Erklrst du ihn mir?
7. Bringen Sie sie ihm? 8. Bestellen Sie es mir?

140

2. ihnen,

3. ihm,

4. ihm,

5. ihr

Lektion 26

N 0

E R

1.
2.

3.
4.

ls

5.
6.
H A

8.

lc

9.

IE T w

10.

s c

11.

L 0

R E

12.

13.
14.

L A

15.

E NI

N
F

F E Rl
L E y

I M M E

B E

z u
IL

17.
18.

E NI

F A H R T

7.

16.

E H

F A

E D
R E

IE

N M A

H T

19. Iw I I I E D E R
20.

21.
22.

23.

H
IHIA

H L E

u s

ID E N N
I

Frau Schfer, Andreas und ... machen eine SCHIFFSFAHRT AUF DEM RHEIN.

141

bersetzung der Dialoge


Prevodi dijaloga
l.lekcija
Ko si ti?
U prvoj lekciji cemo obnoviti tehnike boljeg razumevanja teksta na stranom
jeziku. Ponavljaju se i delovi prve serije u kojima se predstavljaju glavni likovi
naseg kursa.
Andreas Sefer:
Eks:
Gda Berger:
Hana:
Dr. Tirman:

student novinarstva, recepcioner hotela "Evropa"


fantastican zenski lik
upraviteljka hotela "Evropa"
sobarica hotela
stalni gost hotela

Jedna gospoda trazi pozoriste "Avanti".


Gosca:
Gost:

Izvinite, molim Vas: gde je pozoriste "Avanti"?


Pozoriste "Avanti"?. Pozoriste "Avanti"?. Hm- to ne znam.

~.lekcija

Sta mogu da ucinim za Vas?


Sledece tri scene se odigravaju na recepciji hotela "Evropa". U prvoj sceni jedan
mladic zeli da telefonira.
Gost:
Andreas:
Gost:
Andreas:
Gost:
Gospoda:
Gost:

Dobro jutro. Imate Ii ovde telefon?


Naravno.
Mogu Ii da telefoniram?
Kako da ne. Evo telefona. Izvolite.
Hvala.
Dva pet jedan devet nula cetiri.
Beker.
Smit. Dobar dan, gdo Beker.

U drugoj sceni Andreas jednoj starijoj gospodi objasnjava kako da stigne do


zeleznicke stanice.
Andreas:
Starija gospoda:
Andreas:
Starija gospoda:
Andreas:
Starija gospoda:
Andreas:

142

Dobardan.
Izvinite, mozete Ii da mi pomognete?
Rado.
Znate, ja sam ovde stranac.
Kako mogu da Vam pomognem?
Treba da odem do zeleznicke stanice.
Pa to je sasvim blizu.

Starija gospoda:
Andreas:
Starija gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Eks:
Gospoda:
Eks:

Hvala bogu.
Do tamo se stize jednostavno. Idite najpre nadesno.
Najpre nadesno.
A zatim druga ulica ...
Druga ulica ...
Opetdesno.
Opetdesno.
Dakle, najpre desno, zatim druga ulica, opet desno.
Mnogo Vam hvala.
Molimlepo!

U trecoj sceni Eks trazi prijatelje ...


Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:

Izvinite, mozete Ii da mi pomognete?


Rado, milostiva gospodo.
~nate, ja sam ovde stranac.
Sta mogu da uCinim za Vas?
Ja trazim prijatelje.
A, tako? Pa, idite najpre levo, zatim desno, onda opet levo,
zatim samo pravo, pravo, pravo ...

3.lekcija
To je u samom centru
Jedan bracni par trazi hotelsku sobu. Hotel "Evropa" je, nazalost, pun. Andreas,
hotelski portir, predlaze da se telefonom nazove drugi hotel- "Karlshotel".
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Gospodin:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Gospodin:
Eks:
Andreas:

Dobrovece.
Dobro vece. Mi trazimo sobu.
Oh, tako mi je zao. Nemamo vise slobodnih soba.
Oh, ne, pa ovo je vec treci hotel!
Odmah cu nazvati "Karlshotel". On je u samom centru.
Zna. Tamo smo vec bili. Tamo je preglasno.
A hotel "Kvele"? ]est Ii i tamo bili?
Da. Tamo je preskupo.
Uvek si nezadovoljna!
Nezadovoljna, nezadovoljna, nezadovoljna ...
Ama, budi tiha!

Bracni par je odbio oba Andreasova predloga pa ih on savetuje da okusaju srecu


u nekom pansionu.
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Gospodin:
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:

Mogu da nazovem i jedan pansion, pansion "Kenig".


A kakav je on?
Vrlo miran, ali nije u samom centru.
Neka nije! Molim Vas, nazovite ga!
Trenutak! A kako se stize do tamo?
Mogu da Vam naruCim taksi. Tamo vozi i autobus broj 40. On
staje vrlo blizu (pansiona).
Padobro.
Onda cu ga nazvati.

143

4.lekcija
Nemoguce!
Posle posla u hotelu "Evropa", Andreas namerava da krene kuci. U tarn trenutku
ulazi upraviteljka hotela, gda Berger. ZapoCinje razgovor sa njim konstatacijom
da on ne izgleda bas zadovoljno.
Gda Berger:
Andreas:
Gda Berger:
Andreas:
Gda Berger:
Andreas:
Gda Berger:
Eks:
Gda Berger:

Zdravo, gdine Sefer.


Dobro vece, gdo Berger.
Pa, imate Ii problema?
Ne, zasto?
Ne izgledate bas zadovoljni.
Ko? Ja?
Pa vi! Ko bi drugi?
Jane!
Hajde, vi trbuhozborce, ispricajte mi sta je bilo.

Andreas joj pripoveda o paru koji je trazio hotelsku sobu. Gda Berger ga podseca
na to da je gast uvek u pravu. (Prema krilatici: musterija je kralj!)
Andreas:
Eks:
Gda Berger:
Andreas:
Gda Berger:
Eks:
Gda Berger:
Eks:
Andreas:

Dakle, danas je dosao jedan bracni par. On je bio nesrecan, a


ona nezadovoljna.
Nemoguci! Oboje su nemoguci!
Hajde, hajde, nemojte tako o gostima. Pa to je neuctivo!
U pravu ste! Hajde, Eks, idemo kuci!
Ah - Vas glas ima i ime?
Nego sta!
Dobro. Ali, znajte: musterija je kralj.
Ja sam kralj!
Ne, ti si kraljica!

Na kraju emisije, eks saopstava:


Eks:

Slusateljka je kraljica.

5.lekcija
Autobus ne moze da bude sarmantan
Eks i Andreas su stigli Andreasovoj kud. Eks poziva Andreasa da odigraju jednu
igru.
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:

144

Andrease, da odigramo jednu igru?


Ah, Eks, tako sam umoran.
Ali sasvim je jednostavna!
Dobro.

Andreas najpre treba da pogodi na koga se odnosi er.


Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:

Pa, pogadaj: on je lekar.


Ko?
On.
Muskarac je?
Tacno!

Zatim treba da pogodi koga Eks smatra sarmantnim.


Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:

Dakle: pogadaj: On je sarmantan.


Autobus broj 40.
Pogresno! Autobus ne moze da bude sarmantan.
Dobro, dobro, jedan muskarac.
Tako je!

Andreas mora da pogodi ko je "sik"


Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:

Dakle, pogadaj: Ona je sik.


Jedna zena.
Pogresno!
Zasto? Zena moze da bude sik.
Da, ali pogadaj dalje!
Flasa.
Ah, pa to stvarno ne!
Mozda je Francuskinja?

A zatim treba da pogodi ko bi mogao da bude zanimljiv.


Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:

E, pa pogadaj: to je zanimljivo.
Neka igra.
Pogresno!
Knjiga.
Pogresno!
Zasto? Pa i knjiga moze da bude zanimljiva.
Da, ali ja mislim na nesto drugo.
Bracni par.
Pogre5no!
Onda ne znam!
Hotel.
Hotel ne moze da bude zanimljiv.
Moze i hotel.
Ne. A sada sam ja na redu.

Naposletku i Eks dolazi na red za pogadaje. Ona ne primecuje da se zagonetka


odnosi na jnu.
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:

Pa. Pogadaj! On je neuctiv.


Ne znam takvog.
Radoznao je.
Ne znamga.

145

Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:

On je nevidljiv.
Neznamga.
Ona je nevidljiva.
Pa ko sad? On ili ona?
Pitam te: On, ona ili ono, u svakom slucaju: nevidljivo!
Neznam.
Jesi Ii ti duh ili vestica?
Ja samja.

6.lekcija
Mozda joj treba pomoc?

Hana bi zelela da sazna ko je u sobi broj 15, jer cuje kako tamo neko vrlo glasno
govori. Sigurna je da je zena o kojoj je rec sama u sobi.
Hana:
Andreas:
Hana:
Andreas:
Hana:

Zdravo, Andrease!
Dobar dan, Hana. Kako si?
Dobro. Reci mi, ko je sada u sobi 15?
Gospoda Vimer. Zasto?
Ona uvek govori glasno, a sama je u sobi. Slusaj!

Hana i Andreas prisluskuju na vratima gde Vimer. Pojavljuje se upraviteljka


hotela, gda Berger. Gda Vimer je glumica koja vezba ulogu.
Gda Vimer:

Hana:
Andreas:
Hana:

Ne!
:Ne.
Tu!
:Ne.
Ovde!
:Ne!
Gare!
:Ne!
Tamo.
:Ne. Ne. Ne.
Pomoc? :Da.
PomoC? :Da!
Pomoc? : Da! (Tisina, pauza)
Mozda joj je potrebna pomoc?
Zasto je ne pitas?
Ali, tu visi tabla: molim ne smetajte.

(Pojavljuje se gda Berger)


Gda Berger:
Hana:
Gda Berger:
Hana:

146

Pa onda ni ne smetajte!
Ali sta se desilo?
Gda Vimer je glumica.
A, tako! Onda je sve jasno! A kada mogu da oCistim sobu?

Andreas se vraca na recepciju gde ga ceka jedna posetilac koji ima sastanak sa
gc1om Vimer.
Andreas:
Gost:
Andreas:

Dobar dan. Mogu Ii da Vam pomognem?


Imam sastanak sa gdom Vimer.
Ah, da gda Vimer, odmah cu nazvati sobu 15.

(Andreas je poziva telefonom u sobu, ali niko ne odgovara)


Zao mi je. Ne dize slusalicu.
.
Gost:
Andreas:
Gost:

To ne razumem.
Sada ne mogu da ometam gdu Vimer. Da Ii biste malo
sacekali?
Ne znam, ne znam ... ah, recite joj da cu je kasnije nazvati.

7.lekcija
Moj avion polece u devet
Jedan, pomalo nervozan, gost bi zeleo da naruCi taksi koji bi ga sutra ujutro
odvezao na kelnski aerodrom.
Gost:
Andreas:
Gost:
Andreas:
Gost:
Andreas:
Gost:
Andreas:

Ah, sme li se ovde uopste pusiti?


Naravno da ovde smete da pusite. Ovde Vam je pepeljara. Sta
mogu da ucinim za Vas?
Molim Vas narucite mi taksi. Za sutra ujutro.
Rado. Za kada tacno?
Pa, moj avion poloce u devet. Kaliko vremena mi treba do
aerodroma?
Otrpilike jedan sat.
Aha, jedan sat, tamo treba da sam u devet, voznja traje sat
vremena, dakle za pola osam.
Molim Vas, narucite mi taksi za sedam sati.
Uredu.
V

Eks je slusala ovaj razgovor pa imitira gosta sto, naravno, ljuti Andreasa.
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:

Da Ii ovde sme da se peva?


Ne, to ne smes!
Sme Ii da Vam se smeta?
Eks, molim te: sada budi mirna!

U mec1uvremenu se na recepciji pojavio jedan par, koji bi zeleo da naruCi


buc1enje u sedam sati sledeceg jutra.
Gosca:
Andreas:
Gosca:

Dobrovece.
Dobrovece.
Mozete Ii da nas probudite sura ujutro?

147

Andreas:
Gast:
Andreas:
Gosca:
Andreas:

Naravno. Kada?

u sedam i cetvrt.
U redu. Probudicu Vas u sedam i cetvrt.
Hvala.
Laku noc.

S.lekcija

To ne bi trebalo da ucinis!
Andreas je kod kuce. Vecera i slusa muziku, i upravo zvoni telefon. Eks se javlja
iako joj je Andreas rekao da to ne cini.
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:

Andrease, zvoni, telefon.


Da, cujem.
Da dignem slusalicu?
Ne! Tone trba da radis! Sam cu.
Halo, kog Sefera. Andreas? Tu je. Da ga pozovem?
Andreas Sefer.

Zove Andreasova majka. Saopstava mu da bu zelela da dode i vidi ga za vikend.


Gda Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:

Dobro vece, decko.


Halo, mama, kako si?
Kazi mi: ko je to bio?
Ah, jedna prijateljica.
Tako? Moras obavezno da nam je predstaviS.
Kako?
Ne, ne mislim tako. Slusaj. Zeleli bismo da te posetimo.

Iako Andreas radi i u subotu, roditelji ce mu doCi u jedan sat. Taman kada on
zavrsi posao.
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:

148

Lepo! A kada?
Sada, za vikend.
Steta: U subotu moram da radim.
Kaliko dugo?
Dojedan.
Ah, onda je u redu! Dakle, doci cemo u subotu. U jedan sat
smotamo.
Okej. Do tada.

9.lekcija
Za mene banane!
Andreas zaviruje u frizider da bi video sta treba da kupi i zakljucuje da mu je
frizider gotovo prazan.
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:

Prazan! Potpuno prazan!


Andreas, sta je? Jesi Ii besan?
Da! Ne! Frizider je opet prazan!
Onda idi u kupovinu!
Znam to i sam! Sada budi mirna!

(Andreas pravi listu svega sto mu je potrebno, pa mrmlja sebi u bradu)


Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:

Dakle, trebaju mi hieb i buter.


Hieb i buter, sir i salama.
Da. Sir, salama i voce.
Za mene banane, molim!
Videcemo. Ali, podi sada. Idemo u kupovinu.

Andreas odlazi u samoposlugu i kupuje sir i salamu.


ProdavaCica:
Andreas:
ProdavaCica:
Andreas:
ProdavaCica:
Andreas:
Prodavacica:
Andreas:
ProdavaCica:
Andreas:
Eks:
ProdavaCica:
Andreas:
ProdavaCica:

Dobro vece. Sta zelite?


Malo salame.
Kaliko?
150 grama.
]os nesto?
Da, komad sira.
Koji sir zelite?
Brdski sir, molim Vas.
Jos nesto?
Ne, to je sve.
~asline! Ima maslina! Mogu Ii da probam jednu?
Zelite Ii i masline?
Ne, hvala lepo.
Cudno, cudno.

lO.lekcija
Ti uvek sve hoces da znas!

Andreasovi roditelji su dosli u hotel "Evropa" da vide sina. Tamo srecu


upraviteljku hotela, gdu Berger.
Andreas:
Eks:
Andreas:
Gda Sefer:

Zdravo, tu ste!
Koto?
Moji roditelji. A ti sada budi mirna, molim te!
Dobar dan, decace moj.

149

Gdin Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:

Dobar dan, Andrease.


Dobar dan, oce. Kakva je bila voznja?
Dobra, hvala. Nije bilo problema.
Lepo. Gotov sam. Krecemo li?

(Gda Berger se pojavljuje na sceni)


Dobardan.

Gda Berger:
Andreas:
Gda Sefer:

Ova su moji roditelji. A ovo je gda Berger, moja sefica.


Drago mi je, gdo Berger. Nadam se da Vam moj Andreas ne

Gda Berger:
Gda Sefer:
Andreas:

zadaje brige.
{\.li ne! On zna sve. On je portir, novinar, i govori iz stomaka.
Sta? Govoris iz stomaka?
Zar ne krecemo?

Gda Sefer u hotelskam foajeu otkriva porodicnu fotografiju Bergerovih i koristi


tu priliku da sa gdom Berger zapodene razgovor o njenoj porodici.
Gda Sefer:
Gda Berger:
Gda Sefer:
Gda Berger:
Gda Sefer:
Gda Berger:
Gda Sefer:
GdaBerger:
Gda Sefer:
Andreas:
Gda Berger:

Ne bih htela da budem indiskretna, ali ovo je sigurno Vasa


porodica, zar ne?
Tacno. Ovo napred su mi brat i sestra. A ovo sam ja.
To se odmah vidi. A brat i sestra Vam takode zive u Ahenu?
Ne. Moja sestra zivi u Minhenu. Tamo je i udata.
A Vas brat?
On je u Frankfurtu.
A Vasi roditelji? ]esu li oni u Ahenu?
Ne. Umrli su.
Ah, zao mi je.
Ti bi uvek sve da znas!
Ali, u redu je.

ll.lekcija
Mozda u pozoriste?

Andreas sa roditeljima sedi u jednom malom kafeu u Ahenu. Razgovaraju o tarne


sta bi voleli da rade posle podne.
Gda Sefer:
Gda Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
GdaSefer:
Eks:
Andreas:
Gda Sefer:

150

Sta cemo raditi danas?


Popodne bih obavezno otiSla u kupovinu.
U kupovinu?
Da, pocela je sezonska rasprodaja!
Tacno. A ti, oce?
Rado bih otisao u muzej novina.
Naravno da bismo hteli i u tedralu.
A ja bih u disko!
Eks, budi mirna!
Ah, to je sigurno bila tvoja prijateljica. Gde je?

Andreas predaze da u sest sati svi zajedno obeduju i da zatim odu u pozoriSte.
Andreas:
Gda Sefer:
Gdin Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Gda Sefer:
Andreas:

Pa, u katedralu bismo mogli i sutra. Ali, muzej novina je


otvoren samo subotom.
I prodavnice su otvorene samo danas.
To je tacno.
Imam predlog: ti, majko, idi u kupovinu. Ja cu sa ocem u
muzej novina. Au sest sati cemo zajedno otiC:i da nesto
pojedemo.
A zatim? Kuda cemo zatim?
Mozda u pozoriste?
Da. To je dobra ideja.
Sta ima jos?
Evo- imam novine.

12.lekcija
Sa studijama je sve u redu
Gda Sefer ide u kupovinu. Andreas sa ocem ostaje u kafeu. Njih dvojica
razgovara ju.
Gda Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:

Dakle, do kasnije!
Zdravo!
Zdravo, do sest!
Pa, kako si?
Dobro sam, hvala. A vi?
Majka je vrlo dobro.
A ti?
Isto tako. Ali, imam probleme.
Probleme?
Da! Imam problerne sa kompjuterom.
Imas kompjuter? Tu sigurno mogu da ti pomognem!
Mislis?
Sigurno!

Gdin Sefer pita Andreasa kako mu idu studije i rad u hotelu.


Gdin Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:

A ti, Andrease? Kako tvoje studije?


tudije su u redu.
Sta sada radis?
Uskoro cu napisati reportazu o Ahenu.
Ah, to je lepo! Hoces Ii nam poslati reportazu?
Sigurno!
A kako ti je na poslu?
Dobro! Posao mi se dopada.

151

Gdin Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:

A gospoda Berger?
On je zaista fina!
Da, i ja to mislim.
Hocemo Ii sada da odemo u muzej novina?
Da, vrlo rado.

13.lekcija
Imate Ii je i u crnoj boji?
Gda Sefer je u robnoj kuci. Velika je guzva jer je pocela sezonska rasprodaja.
Mnogim odevnim predmetima je snizena cena.
Gda Sefer:

Pub - ovde je guzva!


Dragi kupci, molimo obratie paznju na snizene cene u
prizemlju. Bluze su samo cetiri marke!

GRAJA
Muskarac:
1. zena:
2. zena:
Muskarac:
Gda Sefer:

Gde se placa?
Vidi, kako ti se ovo svida?
Pokazi!
Dragi kupci, obratite paznju na snizene cene u prizemlju.
Dzemperi za samo deset maraka!
Gde je ovde kasa?
(za sebe) Ne, ovde je prevelika guzva za mene.

Gda Sefer odlazi na odeljenje za damsku konfekciju, na kome se stvari prodaju


po nomalnim cenama. Treba joj suknja, ali ni sama nije sigurna- kakva.
Gda Sefer:
Prodavacica:
Gda Sefer:
Prodavacica:
Gda Sefer:
Prodavacica:
Gda Sefer:
ProdavaCica:
Gda Sefer:
Prodavacica:

Mozete Ii da mi pomognete? Trazim suknju.


Kako da ne. Koja veliCina?
44.
Akoja boja?
Kakve imate?
Pogledajte, imamo jednu zutu. To je nova jesenja boja.
0, ne, zuto mi se ne svida! Imate Ii i crnu?
Trenutak- zao mi je, samo jos broj 42.
Sigurno je premala.
Probajte je! Tamo pozadi Vam je kabina za presvlacenje.

Gda Sefer proba suknju, i ispostavlja se da joj je premala.


Gda Sefer:
Prodavacica:
Gda Sefer:
Prodavacica:

152

~e, premala je.


Steta!
Veliko hvala. Dovidenja.
Dovidenja.

14.lekcija
To treba da je vrlo interesantno
Andreas i njegovi roditelji zele da odu u pozoriste i pogledaju komad Bota
Strausa "Veliki i mali". Ali, najpre pogadaju sta bi taj naslov mogao da znai.':i.
Andreas:
GdinSefer:
Gda Sefer:
Eks:
Gda Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:
Gda Sefer:
Eks:
Gdin Sefer:
Eks:
Gdin Sefer:
Eks:
Gda Sefer:

U Gradskorn pozoristu se prikazuje predstava Bota Strausa:


"Veliki i mali".
To treba da je zanimljivo.
A sta bi to trebalo da znaci: "Veliki i mali"?
To znaci: kakvi su ljudi? Veliki ili ...
Kakvi su ljudi? Veliki ili mali?
Ama, ne, ne znai.':i to!
Ne, to me stvarno ne zanima.
"Veliki i mali" znai.':i: kakvi su ljudi?
Veliki ili mali?
Sta vi muslite?
Mnogo ili malo?
Kako postupaju?
Dobro ili lose?
I to treba da je zanimljivo? Pa, ovaj glas mi je zanimljiv.

Andreas i njegovi roditelji se naposletku odlucuju za "Prosjacku operu" Bertolda


Brehta.
Andreas:
Eks:
Andreas:
Gda Sefer:
Eks:
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:
Eks:

Kaku Vam se ovo svida? U operi se prikazuje "Opera za tri


grosa".
Sta znaci: "Opera za tri grosa?"
Tri grosa znace nesto jevtino.
Reci: s kim to pricas?
Samnom!
Eks, budi mirna!
Ne razumem te, Andrease. Govoris Ii to zaista iz stomaka?
Ne ... kasnije cu vam objasniti. Dakle, idemo Ii da gledamo
"Operu za tri grosa?"
Vrlo rado.
Sigurno znate pesmu Makija Noza!

153

15.lekcija
Covek po imenu Maki Noz
Andreas je pozvao telefonom operu da naruci karte za predstavu.
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Eks:
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:

Dobrovece.
Dobro vece. Sefer. Imate li jos karata kza "Operu za tri grosa?"
Za kada?
Za veceras.
Da, ali samo jos po trideset maraka.
Uzecu tri karte.
Cetiri!
Molim? Zelite li tri ili cetiri karte?
Ne, trebaju mi samo tri.
Kako se zovete?
Sefer.
Morate podiCi karte do pola osam.
To cu i uCiniti. Dovidenja.
Dovidenja.

Zatim Andreas upoznaje Eks sa sadrzajem "Opere za tri grosa".


Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:

Dakle: "Opera za tri grosa" se odigrava u Londonu. Radi se o


pljackasima i prosjacima. Njihov sef je covek po imenu Maki
Noz. Ime mu samo kaze: Maki Noz ima noz.
Naravno!
U prvoj pesmi se peva o zlodelima Maki ja Noza: Jedan covek
je mrtav. Imao je novca. Ali, novca vise nema. Uzeo ga je Maki
Noz.
Pljackas.

16.lekcija
To je neko euo
Andreas prica roditeljima o tome kako je upoznao Eks.
Andreas:

Gda Sefer:
Gdin Sefer:
Andreas:

154

U ovu pricu mi sigurno necete poverovati! Ovako je bilo. Bio


sam kod kuce i citao sam knjigu o patuljcima iz Kelna. Oni su
uvek nocu pomagali ljudima u radu. Tako sam Citao pricu i
sanjario ...
A onda sam glasno rekao: I ja bih voleo da imam takvu
pomoc!
A onda sam dodao: ne, tako nesto je nemoguce.
I onda?
Pst!
To je neko cuo.

Gda Sefer:
Andreas:
Eks:

Pa ko?
Eks. Rekla je:
Zdravo, evo me!

Andreasovi roditelji na to razliCito reaguju. Gda Sefer je zbunjena, a g, Sefer bi


zeleo da zna da li Eks pomaze Andreasu.
Eks:
Gda Sefer:
Eks:
Gda Sefer:
Eks:
Gdin Sefer:
Andreas:
Eks:

Zdravo, evo me!


Pa gde to? Gde je? Ne vidim je!
Ja sam nevidljiva.
I u to treba da poverujemo?
Nego sta!
Pa, Andrease, pomaze li ti?
Da, i te kako!

17.lekcija
Odakle potice ime Ahen?
U okviru studentske novinarske prakse, Andreas intervjuise prolaznike. Zeli da
ustanovi da li ljudi znaju odakle potice ime grada Ahena i sta ono znaci.
Andreas:
1. prolaznik:
Andreas:
2. prolaznik:
Andreas:
2. prolaznik:
Andreas:
2. prolaznik:

Izvinite, zeleo bih nesto da Vas pitam.


Zao mi je, ja sam ovde stranac.
[zvinite, zeleo bih da Vas nesto pitam.
Sta?
Sta mislite,sta zna ime Ahen?
Ahen? Kako to mislite?
Odakle potice ime Ahen?
Ne, ne znam. Znate li vi?

Sledeci Andreasov sagovornik: jedna mlada prolaznica.


Andreas:
1. prolaznica:
Andreas:
1. prolaznica:

Dobar dan, imam jedno pitanje.


Da, molim?
Sta znaCi ime Ahen?
Nemam pojma. A ni ne zanima me.

Jedan stariji bracni par zna odgovor na to pitanje:


Andreas:
3. prolaznik:
Andreas:
3. prolaznik:
Andreas:
2. prolaznica:
3. prolaznik:
2. prolaznica:
Andreas:

Smem li da Vas pitam: sta znaCi ime: Ahen?


Ahen? Ahen?
Da, odakle potice ime Ahen?
Pa, ranije su ovde bili Rimljani.
Tacno.
A u Ahenu je ranije bilo izvora.
Tacno! A rec za vodu je bila "aqua".
Znaci da ime Ahen potice od reci "aqua" i znaci "Voda".
Da, "aqua" je bilo prvo ime Ahena.

155

3. prolaznik:
Andreas:
2. prolaznica:
Andreas:

Cekajte - kasnije su ovde bili Germani.


A oni su Ahenu dali ima "Ahha".
I to znaci "voda"?
Da.

18.lekcija
To sam cula od njega
Andreas je sa roditeljima u setnji Ahenom. U gradu ima dosta fontana, kao sto je,
na primer, fontana "Eliz", cija voda moze i da se pije.
Gdin Sefer:
Eks:
Andreas:
Eks:
Gda Sefer:
Eks:
Gda Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:
Eks:
Gda Sefer:
Andreas:
Gda Sefer:
Andreas:

Andrease, hoces Ii da nam pokazes grad?


Oho!
Pa, znate: Ahen je grad vode.
Nego sta! Ahen znaci voda.
Otkud ona to zna?
To sam cula od njega, od Andreasa.
Ali, Ahen se ne nalazi na moru.
Tacno. Ali, Ahen ima mnogo fontana!
Da Ii ta voda moze da se pije?
Normalno ne. Ovo je Elizina fontana iz 1827. Godine. Ta voda
moze da se pije.
Ali ima odvratan ukus!
Otkud ona to zna?
Pa rekao sam vam.
Pih, zaista ima gadan ukus.
Ali, zdrava je!

Nasi junaci setaju dalje; Andreas pokazuje roditeljima cuvenu katedralu.Tu je


nekada vladao car Karlo veliki.
Andreas:
Gdin Sefer:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Gda Sefer:
Gdin Sefer:

156

Molim lepo, ovo je katedrala.


Ovde je ranije bila rezidencija Karla Velikog, zar ne?
Tako je! Ovde je bila njegova rezidencija.
Karlo Veliki?
On je bio car.
A zasto je bio u Ahenu?
Ahen ima veoma mnogo toplih izvora. A to je i ranije bilo
veoma prijatno.
Hoces Ii mi pokazati izvore?
Okej, Eks, obecavam ti!
A ja bih sada zelela da odem u katedralu.
Dobro - to cemo sada uraditi.

19.lekcija
Kako se razgovara sa carem?
Andreas pravi izmisljeni intervju sa carem Kariom Velikim, koji je krunisan u
Rimu 800. Godine.
(Kar! d. Gr. = Kar! der Groe/Karlo Veliki)
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Glas:
Andreas:
Karlo Veliki:
Andreas:
Karlo Veliki:
Andreas:
Karlo Veliki:
Andreas:
Karlo Veliki:
Andreas:
Eks:
Karlo Veliki:

Napravices intervju sa carem?


Da. Ali, molim te da budes tiha!
Jesi Ii nervozan?
Naravno! Kako se razgovara sa carem?
Paznja. Eisija poCinje.
Dobar dan, dragi slusaoci. Danas imamo gosta u studiju: ovde
je Karlo Veliki. Srdacno dobrodosli!
Dobar dan, mladi covece.
Upravo dolazite sa putovanja?
Da, bio sam u Rimu.
Sada ste i car ...
To je za mene velika cast.
Nemci Vas zovu "Karlo Veliki".
A, tako? To ce biti prevod izraza "Karolus Magnus"?
Tacno! A Francuzi Vas zovu "Charlemagne".
A Italijani "Carlo Magno".
Mo!im?

Andreas saopstava Karlu Velikom da u Ahenu ljudi i dan-danas znaju za njega.


Postoji fontana koja nosi njegovo ime, a i nagrada koja se zove: Karlava nagrada.
Andreas:
Karlo Veliki:
Andreas:
Karlo Veliki:
Andreas:
Karlo Veliki:
Andreas:
Karlo Veliki:
Andreas:
Karlo Veliki:
Andreas:
Karlo Veliki:

Kako Vam se dopada Ahen?


Ahen mi se dopada - posebno izvori. Topiota mi prija. A Vi,
koliko dugo ste Vi u Ahenu?
Godinu dana.
I, kakav je Ahen- danas?
Vrlo ste slavni i danas.
Zaista?
U Ahenu postoji Karlava Fontana ...
To je cast za mene.
Postoji i Karlava nagrada ...
Karlava nagrada?
Da, za jedinstvo Evrope.
Ah, Evropa! Imao sam dobre veze po Citavom svetu,
Konstantinopolj ...

20.lekcija
Rezervisao sam sobu
Gda Berger pita Andreasa kako je proveo vikend sa roditeljima. On joj saopstava
da su isli da gledaju "Prosjacku operu".

157

Andreas:
Gda Berger:
Andreas:
Gda Berger:
Andreas:
Gda Berger:
Andreas:
Eks:
Gda Berger:
Eks:

Dobro jutro, gdo Berger.


Dobro jutro, gdine Sefer. Pa, kako je bilo sa Vasim roditeljima?
Hvala, bilo je vrlo lepo.
Sta ste radili?
Pokazao sam roditeljima Ahen.
I? Da Ii im se dopao?
Tako mi izgleda. Bili smo i u pozoriStu. Gledali smo "Operu za
tri grosa".
Jane!
Ah, opet je tu, vas drugi glas! Ona nije bila sa vama?
Ne, nazalost, nije.

Jedan gost je rezervisao sobu. Ali, pogresio je datum, jer je ustanovio da mu je


soba rezervisana za dan kasnije nego sto je trebalo.
Andreas:
Gdin Miler:
Andreas:
Gdin Miler:
Andreas:

Gdin Miler:
Andreas:
Gdin Miler:
Andreas:
Gdin Miler:
Andreas:
GdinMiler:

Dobardan.
Dobar dan. Rezervisao sam sobu.
Kako se zovete, molim Vas?
Mi! er, dr. Martin Mi! er.
Ah da, razgovarao sam sa Vasom sekretaricom. Trenutak,
molim Vas.
Evo- soba 20. Ali, sobu ste rezervisali tek od sutra. A hotel je
danas, nazalost, pun.
Molim? Nemoguce! To mora da je zabuna.
Zao mi je, gdine Mi! er. Vasa rezervacija je ubelezena za
cetrnaesti.
Za cetrnaesti?
Da! A danas je tek trinaesti.
Da, pa to i sam}nam.
Nesrecan dan! Sta sada da radim?
Sacekajte trenutak, molim Vas! Porazgovaracu sa seficom.
Hvala! Kakva glupost!

21.lekcija
Kako da stignem do poste?
Gdin Miler zeli da ode u "Evrogres", kongresni centar u Ahenu. Pri tome se ne
izrazava sasvim jasno.
Andreas:
Gdin Miler:
Andreas:
Gdin Miler:
Andreas:
Gdin Miler:
Andreas:

158

Dobro jutro, Gdine Miler.


Dobro jutro.
Jeste Ii dobro spavali?
Jesam, hvala. Vrlo dobro. Kazite: Kako da stignem do centra?
Sigurno zelite da vidite gradsku vecnicu i katedralu?
Ne- izvinite, moram u Kongresni centar.
Ah, da, mislite na "Eurogres?"

GdinMiler:
Andreas:
Gdin Miler:
Andreas:

Tacno! Moram na "Eurogres".


To nije daleko. Mozete da se prevezete i autobusom.
Ah, ne, naruCite mi, molim Vas, taksi!
Vrlo rado.

Jedna gospoda prilazi recepciji i pita gde je Pozorisni trg.


Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:

Izvinite, zelela bih na Pozorisni trg. Kako da stignem do tamo?


To nije daleko. Mozete i pesice.
To je bas fino!
Idite najpre desno, zatim opet desno, zatim pravo. Tako cete
stiCi direktno do PozoriSnog trga.
Veliko hvala.

Jedan mladiC trazi postu.


Gospodin:
Andreas:
Gospodin:
Andreas:
Gospodin:

Kako da dodem do poste? Ima Ii ovde neka u blizini?


Da. Znate Ii put do zelezniske stanice?
Da.
Onda idite jednostavno na zeleznicku stanicu. Tamo imate i
postu.
Mnogo hvala.

A nevidljiva Eks bi htela kod frizera da doteruje svoju nevidljivu kosu.


Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:

Ima Ii ovde u blizini neki frizer?


Kuda bi ti?
Frizeru!

22.lekcija
U sredu ujutro, u sedam
Jedna gospoda se zali Andreaso das se u njenoj sobi pokvario tus.
Gospoda:
Andreas:
Hana:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:

Dobro jutro. Zelela bih da razgovaram sa sefom.


Dobro jutro. Trenutak, molim. Gdo Berger? Hana, je Ii gda
Berger kod tebe?
~e. Imala j~ zubobolju. OtiSla je zubaru.
Zao mi je. Sefica nije tu. Mogu Ii mozda ja da Vam pomognem?
Nadam se. Tus u mojoj sobi je pokvaren.
Izvinite, to nismo primetili.
Cele noCi je kapalo. A ujutro je sve bilo makro.
Prenecu to sefici. Razume se da cemo se pobrinuti za to.
Nadam se. Dovidenja.
Dovidenja.

Cim se vratila, gda Berger poziva jedan servis da bi ugovorila termin za


popravku.

159

Muskarac:
Gda Berger:
Muskarac:
Gda Berger:
Muskarac:
Gda Berger:
Muskarac:
Gda Berger:

Firma Mol, dobar dan.


Dobar dan, Berger, Hotel "Evropa". Jedan tus nam se
pokvario. Moze Ii neko da dode?
Sacekajte: danas je ponedeljak, pa, recimo, u petak, u devet
sati.
Ohne! To je prekasno! Zar ne moze ranije? Vrlo je hitno.
Usredu, u sedam ujutro.
Zar ne bimoglo danas ili sutra?
Pa dobro, recimo sutra, ali tek uvece.
Vrlo ljubazno od Vas! Onda, do sutra!

~3.lekcija

Stase desilo?
Andreas se konacno javlja dr. Tirmanu, koji ga je odavno pozvao u Berlin. Tako
saznaje da dr. Tirman treba da dode u Ahen.
Dr. Tirman:
Andreas:

Tirman.
Dobro vece, gospodine dr. Tirman. Ovde Andreas Sefer, iz
hotela "Evropa".
Ah, da. Dobro vece, gdine Sefer.
Dugo Vam se nisam javljao. Molim Vas izvinite.
Da, tacno. Pozvao sam Vas. Ali, sada ja dolazim za Ahen.
Lepo! U hotelu Evropa uvek ima jedna slobodna soba za Vas.
Znam! Ali moram na kliniku
Ah - zao mi je zbog toga.
V

Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:

Dr. Tirman saopstava Andreasu da mu se desila nezgoda sa automobilom.


Screcom, nista strasno mu se nije desilo.
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Eks:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Dr. Tirman:

160

Imao sam nezgodu.


Sa automobilom?
Da.
Je Ii Vam se nesto dogodilo?
Ne, nije bilo tao strasno.
Pa sta se desilo?
Molim? Je Ii to bio Vas glas?
Ne- sta se desilo?
Vracao sam se od jednog prijatelja. Onda sam krenuo ka mojoj
kuCi i ...
. . . ali, to mogu da Vam pricam i u Ahenu.
To me raduje.
Posetite me! Bicu na klinici za rehabilitaciju.
Sigurno cu Vas podsetiti.
I ja!
Dovidenja!
Do skora- u Ahenu.

24.lekcija
To sam zaboravio
Andreas je u poseti dr. Tirmanu u jednoj bolnici u Ahenu. Dr. Tirman mu prica o
nezgodi koja mu se desila.
(Andreas kuca na vrata sobe dr. Tirmana)
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:

Da, molim?
Dobar dan, gdine dr. Tirman.
Dobar dan, gdine Sefer.
Kao ste?
Dobro! Vrlo dobro! Ali, ovde je malo dosadno.
Kako se desila Vasa nezgoda?
Zar Vam to nisam vec ispricao?
Jeste! Vracali ste se od nekog prijatelja, vozili ste kuci. Ali, Sta
se onda desilo?
Da- stao sam na semaforu- bilo je, naravno, crveno!
I onda?
Auto iza mene je prebrzo vozio, vozac je prekasno zakocioI doslo je do udarca!
A Vi? Sta se Vama desilo?
Nista strasno. Ali, sada imam cesto glavobolju. Eto, to je moja
prica.

Andreas se raspituje kako je dr. Tirmanu na klinici. U razgovor se ukljucuje e Eks,


pa tako privlaCi paznju dr. Tirmana.
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Dr. Tirman:
Eks:
Dr. Tirman:
Andreas:
Eks:
Dr. Tirman:

A Vi? Kao ste Vi?


Dobro, hvala! Ali, imao sam malo vremena. Posao, studije,
onda sume i roditelji posetili i ...
I zato mi se niste javili?
Hm- ne. Zaboravio sam. Zao mi je.
Znate, malo ste me razocarali. Ali, nije strasno.
Kako tretiraju Vasu glavobolju?
Masazama, a tu su i izvori! Topiota mi prija.
To je rekao i Karlo Veliki!
Karlo Veliki? Ne cujem dobro, ali, to nije bio Vas glas, gdine
Sefer?
Ne, to nije bio moj glas.
To sam bila ja!
Mislim da biste morali nesto da mi ispricate.

161

25.lekcija
Mozete Ii mi dati jos ubrusa?
Andreas je na recepciji.Jedna gosca bi zelela da joj se naruci taksi.
Gospoda:
Andreas:
Gospoda:
Andreas:

Mozete li da mi narucite taksi?


Rado. Za kada?
Odmah, molim Vas.
u redu. Odmah CU Vam ga naruciti.

Jedan gost se zali da nema viSe ubrusa u kupatilu, pa trazi da mu se donesu.


Gospodin:
Gda Berger:
Gda Berger:
Hana:

Izvinite! Mozete li mi dati jos ubrusa? U kupatilu ih nema.


Izvinite, danas je guzva. Sobarica ce Vam odmah doneti
ubruse.
Hana?Hana?
Hoces li, molim te, odneti gdinu Braunu jos ubrusa?
Oh, to sam zaboravila. Odmah cu mu ih odneti.

Andreas i gda Berger su nasli vremena i da porazgovaraju o dr. Tirmanu.


Gda Berger:
Andreas:
Gda Berger:
Andreas:
Gda Berger:
Eks:
Gda Berger:
Eks:

Uostalom, razgovarala sam sa gdinom dr. Tirmanom.


Ah, da? Pa, na klinici mu je prilicno dosadno.
Da, to je i meni rekao. I zato sam ga pozvala da dode u
nedelju.
Tako?
Zajedno cemo na plovidbu brodom. Necete li i Vi s nama?
Voznja brodom?
Pa da! Vas drugi glas takode moze da pode.
Nego sta! Andrease, molim te!

26.lekcija
Plovidba za Lorelaj je predivna
Andreas, gda Berger, dr. Tirman i Eks se ukrcavaju na brod kojim ce se provozati
Rajnom.
Andreas:
Dr. Tirman:
Andreas:
Gda Berger:
Eks
Dr. Tirman:
Gda Berger:
Dr. Tirman:
Gda Berger:
162

Sto je ovde mnogo ljudi!


Nije ni cudo, po ovakvom vremenu!
Nadam se da cemo dobiti karte.
Sigurno hocemo. Ah, voznja za Lorelaj je zaista predivna!
Lorelaj?? Poznajem je. Bila je lepa
To je opet onaj glas . . .
To nije bio Vas glas, gdine Seferu, zar ne?
0 ne! To je bio njegov drugi glas.
Odakle taj glas?
Tja, to je tajna gdina Sefera.
Pa ti, tajno, znas li i pesmu o Lorelaj?
V

Eks:
Gda Berger:

Ne.

Onda slusaj dobro!

Brod prolazi pored hridi Lorelaj i kapetan pripoveda putnicima pricu o lepotici.
Vodic:

Sa desne strane vidite Lorelaj. Pogledajte pazjivo greben!


Tamo je bila ona- Lorelaj.! Ona je bila prelepa. Mnogi, mnogi
mornari su je videli- jednom i nikad viSe! Gledajte pazljivo
greben. Mozda cete je ugledati.

Tada je Andreas saznao da su u pecni usred hridi ziveli patuljci. Hteo je o tome
nesto da upita Eks, ali- uzalud.
Vodic:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Eks:
Andreas:
Gda Berger:
Andreas:

U grebenu je ranije bila pecina. Tu su ziveli patuljci- prica se


Eks, jesi li to znala?
Eks, nesto sam te pitao!
Jesi li vec bila tamo? DolaziS li i ti odatle? Eks, poznajes li
patuljke? Eks, gde si? Eks, ne cujem te! Eks!
Sta se desava?
Mislim da je Eks otiSla.

163

Wrterverzeichnis
Spisak
Recnik sadrzi samo nove reci nase druge serije. U njega, dakle, nisu unete reCi
koje su se pojavljivale u 1. seriji.

Imenice:
Imenice se u recniku nalaze sa odredenim clanom i nastavkom za mnozinu, bez
obzira na to sto su se u samim lekcijama pojavljivale mozda samo u jednini: das
Brot/-e. ( -e dje oznaka mnozine: das Brot/die Brote). Pored imenica koje u
mnozini ne menjaju oblik, nalazi se znak '-': der Kaiser/- (=der Kaiser, die
Kaiser). Ukoliko pored imenice nema nikakvog znaka ili nastavka, to znaCi da ta
imenica nema mnozinu. Primer: voce- das Obst.

Glagoli:
1. Kod glagola kojiu drugom i trecem licu jednine menjaju osnovni samoglasnik,

taj samoglasnik je odvojeno naveden kod samog glagola: abnehmen/i = du


ninunst ab/er nimmt ab.
2. Kod glagola je uvek naveden i padez u kome se nalazi objekat tog glagola:
einkaufen + Akk. ( = Akkusativ I akuzativ)
Er kauft den Bergkse ein.
helfen+ Dat. (=Dativ/dativ)
Helfen Sie mir bitte?
erzhlen + Dat. + Akk.
Erzhl mir eine Geschichte.
Brojevi u zagradama pored pojedinih reci oznacavaju broj lekcije u kojoj se data
rec prvi put pojavila.
der

die
die

das
164

Abend/ -e: am Abend (22)


aber (konj.) (3)
abholen+ Akk. (15)
abnehmen/i + Akk. (6)
Achtung! (19)
Ahnung/ -en: keine Ahnung! (17)
Ampel/-n (24)
an+ Dat.: am Meer (18)
am Wochenende (8)
angenehm (18)
anrufen (23)
aufsein: die Geschfte
sind auf ( 11)
aussehen/ie (4)
Auto/-s (23)

vece
ali
povesti nekoga automobilom
podiCi (telefonsku slusalicu)
Paznja!
slutnja: nemam pojma!
semafor
na: na moru
za vikend
prijatno
pozvati (telefonom)
biti otvoren: radnje su
otvorene
izgledati
automobil

der
die

der

Bahnhof/die Bahnhfe (2)


bald (12)
Bananei-n (9)
beachten+ Akk. (13)
bedeuten (14)
beginnen (19)
behandeln + Akk. (24)
bei+ Dat.: bei Schfer (8)
beim Zahnarzt (22)
beide (4)
bekommen + Akk.:
Was bekommen Sie? (9)
Bergkse (9)
berichten von+ Dat. (15)
berhmt (19)
Bescheid geben + Dat. (22)

zeleznicka stanica
uskoro
banana
obratiti paznju na
znaCiti
poceti
odnositi se prema nekome na
odredeni nacin
kod: kod Sefera
kod zubara
oboje
dobiti
Sta Vi zelite?
brdski sir
izvestiti o
slavan, poznat
izvestiti nekoga o onome sto se
desilo, preneti poruku
narocito
posetiti
prosjak
jevtino
do: do jedan sat
Do kasnije!
dopolaosam
moliti: molim te!
samo: Samo budi mirna!
koCiti
doneti
hieb
brat
fontana
rezervacija
autobus
buter

das
der
der
die
der
die

besonders (19)
besuchen + Akk. (8)
Bettler/- (15)
billig (14)
bis+ Akk.: bis ein Uhr (8)
Bis spter! (12)
bis halb acht (15)
bitten + Akk.: Ich bitte dich! (7)
blo: Sei blo still! (3)
bremsen (24)
bringen + Dat. + Akk. (25)
Brot/- (9)
Bruder/die Brder (10)
Brunnen/- (18)
Buchung/-en (20)
Bus/die Busse (3)
Butter (9)

der
der

Chef/-s (15)
Computer/- (12)

sef

da hinten (13)
dabei sein (20)
dahin: Wie kommen wir
denken (14)
denn: Wie komme ich denn ...

tamo iza
biti prisutan
tamo: Kako da stignemo tamo?
misliti
(recca koja iskaz clini manje formalnim)

der

racunar, kompjuter

(21)

deshalb (24)
dich (7)
diese Stimme (14)
dir (12)
direkt (21)

zato, zbog ltoga


(akuzativ licne zamenice "ti": tebe)
ovaj glas
(dativ licne zamenice "ti": tebi)
direktno

165

die
der

die
das
die
die

das

der
die
die
die
der
das
die
der
der
der
der
der
166

Disco = Discothek/-en (11)


doch (5)
Daml-e (11)
dort (10)
dran sein (5)
Dreizehnte (20)
dringend (22)
dritte (3)
drfen: rauchen drfen (7)
dumm: So etwas Dummes! (20)
Dusche/-n (22)

disko=diskoteka
(odgovor na negativno postavljeno pitanje)
katedrala
tamo
biti na redu
trinaesti
hitno
treca
smeti: smeti pusiti
glupo: kakva glupost
tus

egal (3)
svejedno
Ehepaar/-e ( 4)
bracni par
Ehre/-n (19)
cast
einfach (2)
jednostavno
Einheit: Einheit von
jedinstvo: jedinstvo Evrope
Europa (19)
einkaufen + Akk. (9)
kupovati
einmal (26)
jednom
enttuschen + Akk. (24)
razocarati
Erdgescho/die Erdgeschosse (13) prizemlje
obradovan
erfreut (10)
erklren + Dat. + Akk. (14)
objasniti, razjasniti
erst: Heute ist erst der
tek: Darras je tek 13.
erste (15)
prvi
erzhlen + Dat. + Akk. C4)
pricati
etwas (9)
nesto
etwas anderes (5)
nesto drugo
etwas: ich mchte Sie etwas
nesto: zeleo bih nesto da
fragen (17)
pitam
euch (12)
(dativ licne zamenice "vi": vama)
fahren/ (23)
Fahrer/- (24)
Fahrt/-en (10
falsch (5)
Familiei-n (10)
Farbe/-n 03)
Felsen/- (26)
die Firma/die Firmen (22)
Flugzeug/-e (7)
Frage/-n (17)
Franzosei-n (19)
Freitag/-e (22)
fremd (2)
Freund/-e (2)
Friseur/-e ( 21)
frh (7)
frher (17)
Fu/die Fe: zu Fu (21)

voziti
vozac
vo:Znja
netacno
porodica
boja
hridi
firma
letelica, avion
pitanje
Francuz
petak
stran
prijatelj
frizer
rano
ranije
stopalo: pesice

der

der
das
die
die
das
der
die

das

die

ganz: ganz in der Nhe (2)


sasvim: sasvim blizu
Das ist ganz einfach. (2)
To je vrlo jednostavno
die ganze Nacht (22)
cela noc
gar: gar nicht (18)
uopste: uopste ne
Gast/die Gste (4)
gost
geben/i + Dat. + Akk.
dati
jemanden einen Namen
nekome dati ime
geben (17)
Gibt es hier? ... (2)
Ima li ovde ... ?
gefallen/ + Dat. (12)
dopadati se
gehen
iCi
Das Flugzeug geht um 7. (7)
Avion polece u sedam.
Wie geht's mit . . .
Kako Vam ide ...
+ Dat. (12)
gelb (13)
zuto
gerade: Was machst du gerade? upravo: ti upravo ...
(12)
gerade von einer Reise
upravo se vratiti sa putovanja
kommen(19)
Sie sehen nicht gerade ... aus ( 4) Ne izgledate bas ...
geradeaus (2)
pravo
Germane/-n (17)
German
Geschft/-e (11)
radnja
Geschichtei-n (16)
prica; istorija
Geschwister (10) (mnoiina)
braca i sestre
glauben+ Akk. (16)
verovati
Gndige Frau (2) (ironicno)
postovana gospodo
Gramm (9)
gram
Groschen/- (14)
(novCic od 10 pfeniga)
gro (14)
veliki
Gre/-n (13)
veliCina
dobro
gut (14)
Alles Gute! (26)
Sve najbolje!
Na gut! (3)
Pa dobro!
guttun (19)
prijati
halb: halb acht (7)
halten/ (3)
handeln (14)
handeln von + Dat. (15)
Handtuch/die Handtcher (25)
hngen: Das Schild hngt da. (6)
hei (18)
helfen/i + Dat. (2)
Herbstfarbei-n (13)
herkommen (26)
Herzlich willkommen! (1)
heute: heute nachmittag (11)
heute abend (15)
Hilfe brauchen (6)

pola: pola osam


stati, zaustaviti se
delati, ciniti
raditi se o
ubrus
visiti: natpis visi tamo
vruce
pomoCi
jesenja boja
dolaziti (odnekud)
Srdacno dobrodosli!
danas: danas popodne
veceras
trebati pomoc
167

die

der
die

Hilfei-n
pomoc: trebati pomoc
Hilfe sein (16)
pomoc
hinauf (6)
(prema) gore
hinten: da hinten (13)
pozadi: tamo pozadi
hinter + Dat. (24)
iza
hoffen+ Akk.: Das hoffe ich. (22) nadati se: Nadam se da je tako.
hoffentlich (10)
nadam se
Hhlei-n (26)
peCina, spilja
holen + Akk. ( + Dat.) (8)
doneti
Hr doch mal! (6)
Slusaj me!
Hrer/- (4)
telefonska slusalica
Hrerin/-nen (4)
slusateljka

das
der
der

Ihnen (2)
im= in dem (14)
in+ Akk. (11)
in: in Gelb/in Gre 42 (13)
indiskret (10)
ins = in das: ins Theater (11)
interessieren + Akk. (14)
Interview/-s (19)
Irrtum/die Irrtmer (20)
Italiener/- (19)

das
der

ja: Sie haben ja recht. ( 4)


Jahr/-e (18)
Jungei-n (8)

die

der
die
die

die
der
der
die

der
die
der
der

u: u zutoj bojli/ u zelenoj boji


indiskretno
u

interesovati
intervju
zabuna
Italijan
(recca kojom nijansiramo iskaz)
godina
mladic

Kaiser/- (18)
car
Karte/-n (15)
karta
kasa
Kassei-n 03)
klar: Dann ist alles klar. (6)
jasno: onda je sve jasno
klein (13)
mali
klingeln (8)
zvoniti
Klinik/-en (23)
klinika
kommen (23)
doCi
Kongre/die Kongresse (21)
kongres
Knig/ -e ( 4)
kralj
Knigin/-nen (4)
kraljica
knnen (2)
moCi
jemanden helfen knnen (2)
moci pomoci nekome
etwas kann charmant sein (5)
nesto moze da bude sarmantno/ ...
moCi telefonirati
telefonieren knnen (2)
Kontakt/ -e
veza; kontakt
gute Kontakte haben (19)
imati dobre veze
Kopfschmerzen ( mnoiina) (24) glavobolja
krachen (24)
tresnuti
Khlschrank/die Khlschrnke (9) frizider
Kummer (10)
briga
der Kundei-n ( 4)
musterija, stranka
lange (23)

168

(licna zamenica "Vi" u dativu: vama)


u
u

dugo

die
das

das
der
der
das
die

die
die

langweilig (24)
laut (3)
leben (in+ Dat.) (10)
leid tun + Dat.
Es tut mir leid. (3)
liegen
Das liegt sehr zentral. (3)
amMeerliegen (18)
links (2)
los sein
Heute ist viel los. (25)
Was ist los? (6)

dosadno
glasno
ziveti

machen
Was macht dein Studium. (12)
Das macht nichts! (23)
etwas fr jemanden machen
(16)
mal: Mal sehen. (9)
man (7)
Massagei-n (24)
Meer/-e (18)
meinen
Ich meine etwas anderes. (5)
Ich mein's ja nicht so! (8)
merken + Akk. (22)
Messer/- (15)
mir (2)
Mittwoch/-e (22)
Moment mal! (3)
Montag/-e (22)
morgen: morgen frh (7)
morgens (22)
Museum/die Museen (11)
mssen (8)
Mutti/-s (8)

Ciniti, raditi
Kako tvoje studije?
Nista zato!
ciniti nesto za nekoga

(n~kome

je) zao
Zaomije.
nalaziti se (objekti)
Tose nalazi u samom centru.
nalaziti se na moru
levo
desavati se
Danas se svasta desava.
Sta se desava?

(recca)
(neodredena zamenica)
masaza
more
misliti:
Ja sam drukCijeg misljenja.
Ne mislim bas tako!
primetiti
noz
(licna zamenica "ja" u dativu: meni)
sreda
Trenutak!
ponedeljak
sutra: sutra ujutro
ujutro
muzej
morati
mama

nach: Viertel nach acht (7)


posle: u osam i cetvrt
(ka) kuCi
nach Hause (4)
Nacht/die Nchte (22)
noc
nachts (16)
nocu
Nhe: in der Nhe (2)
blizina: u blizini
na (2)
mokar
nennen
zvati:
Die Deutschen nennen Sie ...
Nemci je zovu ...
(19)
nervs 09)
nervozan
nicht wahr (18)
zarne
nie: nie wieder (26)
nikad: nikad vise
normalerweise (18)
obicno, inace
notieren + Akk. (20)
zabeleziti

169

null (1)
Nummer: der Bus Nummer 40
(3)
nun (23)

sada

Obst (9)
oft (24)
Olive/-n (9)
Oper/-n (9)
Ordnung
Geht in Ordnung! (7)
in Ordnung bringen (22)

voce
cesto
maslina
opera
red
Uredu!
urediti, dovesti u red

der

passieren + Dat.
Ist Ihnen etwas passiert? (23)
Was ist passiert? (23)
Pension/-en (3)
Platz/die Pltze
der Theaterplatz (21)
Post (21)
Preis/-e: der Karlspreis (19)
Probleme haben mit+ Dat. (12)
Pullover/- (13)

desiti se, dogoditi se


Je li Vam se nesto desilo?
Sta se desilo?
pansion
trg
Pozorisni trg
posta
nagrada: Karlova nagrada
imati problerne sa ...
dsemper

die

Quelle/-n (17)

izvor

raten/ + Akk. (5)


Rate weiter! (5)
Rathaus/die Rathuser (21)
Ruber/- (15)
recht haben (4)
rechts (2)
reden: mit + Dat. reden (20)
Reise/-n (19)
reservieren (20)
Residenz/-en (18)
richtig (5)
Rock/die Rcke (13)
Rmer/- (17)
rot (24)
Ruhe: Ruhe jetzt!
ruhig (3)

pogadati
Pogadaj dalje!
gradska vecnica
pljackas
biti u pravu, imati pravo
desno
govoriti sa
putovanje
rezervisati
rezidencija
tacno
suknja
Rimljanin
crveno
mir: mir sada!
mirno

Samstag/-e (8)
samstags (11)
Schauspielerin/-nen (6)
scheulich (18)
schicken+ Dat. + Akk. (12)
Schiff/-e (25)
Schiffer/- (26)
Schiffsfahrt/-en (25)

subota
subota
glumica
odvratno, gadno
poslati
brod
mornar
voznja brodom

die

das
die
die
die

die
der
die
der

das
der

die
die
der
der

der
die
das
der
die
170

nula
broj: autobus broj 40

das
der

die
die

die

das
der

das
die
das

die
das
das
das
die
die
das
das

Schild/-er (6)
schlecht (14)
Schluverkauf (11)
schmecken (18)
schnell (24)
schn (20)
schwarz (13)
Schwesteri-n (10)
seit+ Dat. (19)
Sekretrin/-nen (20)
selbst
das mache ich selbst (8)
das wei ich selbst (9)
Sendun~/-en (19) ...
sofort ( )
sollen
Das sollst du nicht! (8)
Das sollen wir glauben? (16)
Das soll interessant sein. (14)
Sonderangebot/-e (13)

natpis, tabla
lose
sezonska rasprodaja
imati ukus (hrana)
brzo
lepo
crno
sestra
od (pre nekog vremena)
sekretarica
sam
to cu sam uraditi
toznami sam
emisija (radio-emisija)
odmah
trebati
To ne treba da ucinis!
U to treba da poverujemo?
To treba da je interesantno.
artikl sa snizenom cenom; posebna
ponuda
nedelja (kao dan u nedelji)
osim toga, inace

Sonntag/-e (25)
sonst:
Bekommen Sie sonst noch
etwas? (9)
Was gibt es sonst noch? (11)
Wer denn sonst? ( 4)
spt (22)
spter (6)
spter: bis spter! (12)
Spiel/-e (5)
spielen in+ Dat. (15)
sprechen/i ber + Akk. ( 4)
Stadt/die Stdte (18)
Stadttheater/- (14)
stehen (26)
stren + Akk.
Bitte nicht stren! (6)
Strae/-n (2)
Stck/-e (14)
das Stck Kse (9)
Studio/-s (19)
Studium/die Studien (12)
Stunde/-n (7)

.Zelite Ii jos nesto?


Cega jos ima?
Ko bi drugi?
kasno
kasnije
kasnije: do kasnije!
igra
(predstava) se igra u (grad)
govoriti
grad
gradsko pozoriSte
stajati
smetati
Molim, ne smetajte!
ulica
komad (pozorisni komad)
komadsira
studio
studije
sat

Tat/-en (15)
Telefoni-e (2)
telefonieren (2)
Theater/- (1)
tot (10)
total: totalleer (9)

postupak
telefon
telefonirati
pozoriSte
mrtav
potpuno: potpuno prazno

171

die
die
die
der
der

die

der

die
das
der

die

172

trumen+ Akk. (16)


tropfen (22)
tun
Was kann ich fr Sie tun? (2)
Es tut mir leid. (3)
guttun (19)

sanjati
kap
uCiniti
Sta mogu da uCinim za Vas?
Zao mije.
prijati; Ciniti dobro

ber + Akk. (12)


berhaupt
Darf man hier berhaupt
rauchen? (7)
bersetzungJ-en (19)
Uhr/-en (7)
um: um neun Uhr (7)
Umkleidekabinei-n (13)
unbedingt (8)
Unfall/die Unflle (23)
ungefhr (7)
unglcklich ( 4)
Unglckstag (20)
unmglich ( 4)
uns (7)

preko
uopste
Sme li se ovde, uopste, pusiti?

unzufrieden (3)

prevod
sat (predmet)
u: u devet sati
kabina za presvlacenje
obavezno
nezgoda, saobracajni udes
otprilike
nesrecno
nesrecan dan
nemoguce
(licna zamenica "mi" u dativu ili
akzuzativu: nas/nama)
nezadovoljan

VerabredungJ-en (6)
vergessen/i (24)
versprechen/i + Dat. + Akk. (18)
viel: viel zu spt (22)
viertel: Viertel nach acht (7)
vierzehn
Heute ist der Vierzehnte. (20)
von+ Dat.: berichten von (15)
handeln von (15)
wissen von (18)
vorne (10)
Vorschlag/ die Vorschlge (1)
vorstellen + Dat. + Akk. (8)

sastanak
zaboraviti
obecati
mnogo: previse kasno
cetvrt: osam i cetvrt
cetrnaest
Danas je cetrnaesti.
o: izvestavati o
raditi se o
znati za
napred
predlog
predstaviti

Wann? (6)
Kada?
Wrme (19)
toplota
Wasser/- (17)
voda
wecken + Akk. (7)
probuditi
Weg/-e (21)
put
weit (21)
daleko
welch-: Welche Gre/Farbe? (13) koji: koju veliCinu/boju?
Welchen Kse? (9)
Koji sir?
Welt: die ganze Welt (19)
svet: ceo svet
wem? (14)
kome?
wenig (14)
malo
wenig Zeit haben (24)
imati malo vremena (nemati puno
vremena)

das
das
das
das
die
der
die
die
das
das

Wetter/- (26)
Wieso? (4)
Wieviel? (9)
Wocheneodei-n (8)
wohin? (11)
wollen (10)
Wort/ die Wrter (17)
Wunder/-: kein Wunder! (26)
Wurst/die Wrste (9)
wtend (9)

vreme (meteorol.)
Molim? (Kako to?)
Kaliko
vikend
kuda?
hteti
rec
cudo/Nikakvo cudo!
salama, kobasica
ljutito, besno

Zahnarzt/die Zahnrzte (22)


Zahnschmerzen (mnozina) (22)
zeigen + Akk. + Dat. (18)
Zeitung/-en (11)
Zeitungsmuseum (11)
zentral (3)
Zentrum/die Zentren (21)
zu+ Dat.: zu mir (23)
zum/zur (21)
ZU Fu (21)
zu laut (3) (partic.)
zufrieden ( 4)
zuhren + Dat. (8) (zugehrt)
zweite: die zweite Strae (2)

zu bar
zubobolja
pokazati
novine
muzej novina
u centru
centar
(predlog za dativ): meni
(predlog za dativ)
pesice
preglasno
zadovoljan
slusati
druga: druga ulica

Spisak glagola i participa ll


U nastavku donosimo spisak svih glagola koje smo imali u seriji I i seriji li. Pored
svakog glagola je naveden i njegov ohlik u participu li, cak i ako se glagol u
lekcijama nije pojavljivao u tom obliku. U zagradi je uvek naveden hroj serije i
lekcije te serije u kojoj se glagol (ne i particip!) prvi put pojavljuje.
Particip li upotrehljavamo da bismo konstruisali perfekat (proslo vreme). Vecina
glagola perfekat gradi pomocu pomocnog glagola haben. Ukoliko pored glagola
u nasem recniku nije naveden nikakav poseban pomocni glagol, znaCi da se radi
o glagolu koji se u particip prebacuje sa haben. Glagoli koji grade proslo vreme
sa pomocnim glagolom sein, bice oznaceni na sledeci nacin: fahren- gefahren
<sein>.
Modalni glagoli (drfen, knnen, mgen, mssen, sollen, wollen) se vrlo retko
upotrebljavaju u perfektu. Radi potpunosti, u recniku se nalaze i njihovi oblici u
participu.
abholen
abnehmen
abreisen
anrufen

abgeholt (li, 15)


abgenommen (II,6)
abgereist (I, 26) <sein>
angerufen (I,26)

173

arbeiten
aussehen

- gearbeitet (1,6)
- ausgesehen (11,4)

beachten
bedeuten
beginnen
behandeln
bekommen
berichten
bestellen
besuchen
bezahlen
bitten
bleiben
brauchen
bremsen
bringen

denken
drfen

- gedacht (II,14)
- gedurft (II,7)

einkaufen
einladen
enttuschen
erklren
erzhlen
essen

fahren
finden
fragen

- gefahren (1, 18) <sein>


- gefunden (1, 17)
- gefragt (I,lO)

geben
gefallen
gehen
glauben

gegeben (II,2)
gefallen (II,12)
gegangen (1,21) <sein>
geglaubt (I, 12)

haben
halten
handeln
hngen
heien
helfen
hoffen
holen
hren

gehabt (I, 18)


gehalten (II,3)
gehandelt (II,14)
gehangen (II,6)
geheien 0,4)
geholfen (II,2)
gehofft (II,22)
geholt (II,8)
gehrt (1,15)

interessieren

- interessiert (II, 14)

kennen
klingeln

- gekannt (I, 11)


- geklingelt (II,8)

174

beachtet (II,13)
bedeutet (II,14)
begonnen (II,19)
behandelt (II,24)
bekommen (II,9)
berichtet (II, 15)
bestellt (1,24)
besucht (II,8)
bezahlt (1, 18)
gebeten (II,7)
geblieben (1,10) <sein>
gebraucht (1,6)
gebremst (II,24)
gebracht (II,25)

eingekauft (II,9)
eingeladen (1,26)
enttuscht (II,24)
erklrt (II,14)
erzhlt (II,4)
gegessen (1,24)

kommen
knnen
krachen

- gekommen (1,8) <sein>


- gekonnt (II,2)
- gekracht (II,24)

leben
lesen
lieben
liegen

gelebt (II,10)
gelesen (I,23)
geliebt (1,16)
gelegen 0,15)

machen
meinen
merken
mitkommen
mgen
mssen

gemacht (1,6)
gemeint 0,12)
gemerkt (II,8)
mitgekommen 0,26) <sein>
gemocht 0,4)
gemut (II,8)

nehmen
nennen
notieren

- genommen 0,16)
- genannt (II,19)
- notiert (II,20)

passieren
probieren
putzen

- passiert (II,23) <sein>


- probiert (I, 16/II,9)
- geputzt (I, 11)

raten
rauchen
recherchieren
reden
reservieren

sagen

- gesagt (I,5)

schauen
schicken
schlafen
schmecken
schreiben

geschaut 0,17)
geschickt (II, 12)
geschlafen 0,19)
geschmeckt (II,18)
geschrieben 0,6)

sehen
sein
singen
sollen

gesehen 0,16)
gewesen 0,3) <sein>
gesungen (I, 11)
gesollt (II,8)

spekulieren
spielen
sprechen

- spekuliert 0,22)
- gespielt 0,15)
- gesprochen 0,20)

stehen
stren
studieren

- gestanden (II,26)
- gestrt 0,23)
- studiert (I,6)

geraten (II,5)
geraucht 0,11)
recherchiert 0,6)
geredet (II,20)
reserviert (II,20)

175

suchen

- gesucht (1,16)

telefonieren
trumen
tropfen
tun

berlegen

- berlegt (1,26)

vergessen
verkaufen
versprechen
verstehen
vorstellen

vergessen (II,24)
verkauft (I, 15)
versprochen (II, 18)
verstanden (1,21)
vorgestellt (II,8)

warten
wecken
wiederkommen
wissen
wohnen
wollen

gewartet (1,8)
geweckt (II,7)

zeigen
zuhren

- gezeigt (1,16)
- zugehrt (II,8)

176

telefoniert (11,2)
getrumt (II,16)
getropft (II,22)
getan (1,20)

gewut (1, 18)


gewohnt (1,9)
gewollt (II/10)