You are on page 1of 51

From norword@gac.

edu Tue Oct 3 12:46:42 1995


Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id MAA22825; Tue, 3 Oct 1995 12:46:40 -0500
Date: Tue, 3 Oct 1995 12:46:40 -0500
Message-Id: <v02110100ac96f412f10d@[138.236.95.133]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 20.1: Appearance - Height/Weight
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Utseende
Nummer: 20. uke / 1.dag
Dag: Mandag
Dato: 2. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hvordan ser du ut?
Jeg er

hoey / middelshoey / ikke saa hoey / liten

Jeg er
tykk / kraftig / fyldig / slank / tynn.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Voorr-dahn sehr dew ewt?)
(Yai aer

hoy / meed-dehls-hoy / eek-keh soh hoy / lee-tehn.)

(Yai aer
teekk / krahf-tee / feel-dee / shlahngk / teenn.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
How do you look?
I am

tall / medium tall / not so tall / short.

I am
fat / stocky / heavy, plump / slim / thin.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
Norwegian speakers compare qualities expressed in adjectives. This

is similar to English: big---bigger---biggest.


In general, Norwegian adjectives use -ere to compare two objects,
and -est(e) to show the superlative.
STANDARD
pen 'beautiful'
fin 'fine'
hoey 'tall'

COMPARATIVE
penere
finere
hoeyere

SUPERLATIVE
penest
finest
hoeyest

ex.) Jeg er hoeyere enn broren min. (I am taller than my brother.)


Jeg er hoeyest. (I am tallest.)
Jeg er den hoeyeste jenta i klassen min. (I am the tallest
girl in my class.)
Exceptions to this pattern frequently have a different vowel in
the comparative/superlative forms:
STANDARD
stor 'big'
ung 'young'

COMPARATIVE
stoerre
yngre

SUPERLATIVE
stoerst
yngst

ex.) Jeg er yngre enn deg. (I am younger than you.)


Jeg er yngst (I am the youngest.)
Jeg er den yngste gutten i nabolaget. (I am the youngest boy
in my neighborhood.)
Several other common adjectives use different roots altogether (compare to
English good, better, best):
STANDARD
COMPARATIVE
SUPERLATIVE
god 'good'
bedre
best
daarlig 'bad'
verre
verst
liten 'little'
mindre
minst
gammel 'old'
eldre
eldst
lang 'long'
lengre
lengst
----------------------------------------------------------------KULTURHJOERNE (Culture Corner)
In Norway, height is measured in centimeters and weight in kilos.
Below are some common heights and weights and their conversion to
centimeters and kilos.
Hvor hoey er du?
(Voorr hoy aer dew?
How tall are you?

Jeg er 1,75 hoey.


Yai aer ehn suht-tee-fehmm hoy /
I am one seventy five tall)

5'0
5'2
5'4
5'6
5'8

5'10
6'0
6'2
6'4
6'6

1,52
1,57
1,63
1,68
1,73

cm
cm
cm
cm
cm

1,78
1,83
1,88
1,93
1,98

cm
cm
cm
cm
cm

Hvor mye veier du?


Jeg veier 60 kilo.
(Voorr mee-eh vai-ehr dew? Yai vai-ehr sehks-tee kjee-loo.
How much do you weigh?
I weigh 60 kilos.)
120 lbs. - 55 kilo
130 lbs. - 59 kilo

170 lbs. - 77 kilo


180 lbs. - 82 kilo

140 lbs. - 64 kilo


150 lbs. - 68 kilo
160 lbs. - 73 kilo

190 lbs. - 86 kilo


200 lbs. - 91 kilo
210 lbs. - 95 kilo
220 lbs. - 100 kilo
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
If you have time, send a greeting or a response to the subscribers
who have submitted their homework below.
Hei. Jeg heter Karin. Jeg er tjuesju aar. Hjemstedet mitt ligger
i et industriomraade i Tyskland, men jeg bor i Grenoble, Frankrike.
Jeg liker aa bo i Grenoble fordi det er omgitt av fjell. I fritida
liker jeg aa gaa paa ski, gaa tur i fjellet og lese.
Hilsen fra Karin. <bartels@cephag.observ-gr.fr>
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
10 PROSENT VELGER BORGERLIG KONFIRMASJON
(P4): Ti prosent av alle aattendeklassinger i Norge velger
borgerlig konfirmasjon, og tallet paa konfirmanter i kirken gaar
ned. For ti aar siden var det bare 2,7 prosent som valgte
konfirmasjon utenfor kirken. Flest ungdommer konfirmerer seg
borgerlig i Oslo og Akershus, og faerrest i Sogn og Fjordane.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
10 PERCENT CHOOSE CIVIL CONFIRMATION
(P4): Ten percent of all eighth graders in Norway are choosing
civil confirmation, and the number of confirmands in the church
is going down. Ten years ago, there was only 2.7 percent who
chose confirmation outside the church. The largest number of
civil confirmands are in Oslo and Akershus counties, and the
fewest are in Sogn and Fjordane county.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Tue Oct 3 21:18:46 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id VAA20349; Tue, 3 Oct 1995 21:18:42 -0500
Date: Tue, 3 Oct 1995 21:18:42 -0500
Message-Id: <v02110102ac973343c96d@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk

From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)


To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 20.2: Appearance - Eyes
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Utseende
Nummer: 20. uke / 2. dag
Dag: Tirsdag
Dato: 3. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hvordan ser du ut?
Jeg har

blaa oeyne / brune oeyne / graa oeyne /


groenne oeyne.

Jeg bruker
briller.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Voorr-dahn sehr dew ewt?)
(Yai hahr

bloh oy-neh / brew-neh oy-neh / groh oy-neh /


gruh-neh oy-neh.)

(Yai brew-kehr breel-lehr.)


----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
How do you look?
I have

blue eyes / brown eyes / grey eyes /


green eyes.

I wear
glasses.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
MORE ON ADJECTIVES
You will recall that normally ADJECTIVES agree with the number
(singular or plural) and gender (en, ei, et) of the nouns they
modify. The normal scheme of endings on adjectives is:
MASCULINE (en)
-- (fin)

FEMININE (ei) NEUTER (et)


-- (fin)
-t (finT)

PLURAL NOUNS
-e (finE)

ex.) Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

har
har
har
har

en FIN bil
ei FIN bok
et FINT hus
noen FINE klokker

(I
(I
(I
(I

have
have
have
have

a fine car.)
a fine book.)
a fine house.)
some fine clocks.)

There are several exceptions to this general pattern.


Adjectives that end in -ig (or -lig) and adjectives that end in
-sk, especially denoting nationality or religion, do NOT have a
-t ending when they modify singular et nouns:
MASCULINE (en)
hyggelig
norsk

FEMININE (ei) NEUTER (et)


hyggelig
** hyggelig
norsk
** norsk

PLURAL NOUNS
hyggeligE
norskE

Adjectives that end in -aa (blaa, graa) have a -tt ending when
they modify singular et-nouns, and they have no ending when
modifying plural nouns.
MASCULINE (en) FEMININE (ei) NEUTER (et) PLURAL NOUNS
blaa
blaa
** blaatt
** blaa
graa
graa
** graatt
** graa
----------------------------------------------------------------INTERNETHJOERNE (Internet Corner)
DAGBLADET: NOEN SOM PASSER FOR MEG (Personal Ads from Dagbladet)
<http://www.telepost.no/dagbl@det.no/liv-nspfm_951003.html>
This site contains the daily personal ads from Dagbladet newspaper.
The column is named "Noen som passer for meg (Someone who suits
me)", and the personal ads have some good descriptions of both
appearance and personality.
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
If you have time, send a greeting or a response to the subscribers
who have submitted their homework below.
Hei! Jeg heter Johane, og jeg er 41 aar gammel. Jeg kommer fra
Montreal i Quebec provins i Canada. Jeg studerte ved Universitetet
i Montreal, og naa arbeider jeg som oversetter i et amerikansk
firma. Morsmaalet mitt er fransk. Jeg snakker ogsaa engelsk, spansk
og italiensk, og naa laerer jeg norsk. Jeg er gift og mannen min
kommer fra Argentina. Men naa er han kanadier. Jeg bodde i
Argentina i to aar hvor jeg arbeidet som tolk. Foer jeg traff
mannen min, reiste jeg til Norge med en norsk venninne av meg. Vi besoekte
familien hennes i hele landet. Det var utmerket! Jeg
skulle gjerne reise tilbake noen gang. Jeg driver med langrenn,
slalaam, jogging, karate og svoemming. Men idretten som jeg
foretrekker er aa ri paa hest. Dessuten begynte jeg aa laere aa
spille piano for fem aar siden. Naa oever jeg meg paa pianoet
hver dag.
Med vennlig hilsen fra Johane <jarping@accent.net>
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.

I Bergen maa flere restauranter som i dag har servering til


klokken halv tre om natten, gaa til masseoppsigelser av sine
ansatte. Tilsammen vil over hundre personer paa flere utesteder
miste jobben. Aarsaken er de nye skjenkebestemmelsene som sier at
alle skal ha like aapningstider. Det vil si at alkoholservering
stenger klokken ett om natten paa hverdager og klokken to i
helgene. Restaurantene regner med at omsetningen reduseres med 30
til 40 prosent som foelge av vedtaket, skriver Bergens Tidende.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
In Bergen, several restaurants that serve alcohol until 2:30 in
the morning, must do a mass dismissal of their employees.
Altogether, over one hundred people at several bars and restaurants
will lose their jobs. The reason is the new alcohol regulations
which state that everyone is supposed to have the same opening
times. That means that the serving of alcohol stops at one
o'clock in the morning on weekdays and at two o'clock on the
weekends. The restaurants expect that their business will be
reduced by 30 to 40 percent as a result of the decision,
according to Bergens Tidende.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Thu Oct 5 08:10:06 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id IAA24938; Thu, 5 Oct 1995 08:09:55 -0500
Date: Thu, 5 Oct 1995 08:09:55 -0500
Message-Id: <v02110100ac98cd7015fb@[138.236.95.136]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 20.3: Appearance - Hair
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Utseende
Nummer: 20. uke / 3. dag

Dag: Onsdag
Dato: 4. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hvordan ser du ut?
Jeg har

lyst haar / roedt haar / brunt haar /


moerkt haar / graatt haar /
langt haar / middelslangt haar / kort haar /
rett haar / kroellet haar.

Jeg er
skallet
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Voorr-dahn sehr dew ewt?)
(Yai hahr

leest hohr / ruhtt hohr / brewnt hohr /


muhrkt hohr / grohtt hohr /
lahngt hohr / meed-dehls-lahngt hohr / kohrt hohr /
rehtt hohr / kruhl-leht hohr.)

(Yai aer
skahl-leht.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
How do you look?
I have

blond hair / red hair / brown hair /


dark hair / grey hair /
long hair / medium long hair / short hair /
straight hair / curly hair.

I am
bald.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
MORE ON ADJECTIVES
Since there are more adjectives in today's lesson, we will try
them one more time. You will recall that normally ADJECTIVES agree
with the number (singular or plural) and gender (en, ei, et) of
the nouns they modify. The normal scheme of endings on adjectives
is:
MASCULINE (en)
-lys
roed
brun
moerk
lang

FEMININE (ei) NEUTER (et)


--t
lys
lyst
roed
roedt
brun
brunt
moerk
moerkt
lang
langt

PLURAL NOUNS
-e
lyse
roede
brune
moerke
lange

graa

graa

* graatt

* graa

rett

rett

* rett

rette

kort
kort
* kort
korte
kroellet
kroellet
* kroellet
kroellete
----------------------------------------------------------------SPRAAKHJOERNE (Language Corner)
In last week's language corner, we listed many of the compound
words which have the word "hjemme (home)" in them. I left out a
word which is an important part of the current cyberculture -- "hjemmeside
(home page)." Thanks to Filip Van Laenen of Belgium
who reminded me to include it this week.
Idioms
There are many interesting idioms and proverbs related to parts
of the body, such as eyes and hair. Below are a few of them.
fare (fly) i haaret paa hverandre
(fah-reh ee hohr-eh poh vae-rahn-dreh / fly at one another,
come to blows)
haar i suppa
(hohr ee sewp-pah / fly in the ointment; lit. hair in the soup)
paa et haar
(poh ehtt hohr / by a hair)
under fire oeyne
(ewn-nehr fee-reh oy-neh / confidentially, in private)
se noe i oeynene
(seh noo-eh ee oy-neh-neh / face something
faa oeye paa
(foh oy-eh poh / catch sight of)
ha et godt oeye til
(hah ehtt gohtt oy-eh teell / have an eye on; be in love with)
Proverbs
ute av oeye, ute av sinn
(ew-teh ahv oy-eh, ew-teh ahv seenn / out of sight, out of mind)
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
If you have time, send a greeting or a response to the subscribers
who have submitted their homework below.
Hei. Jeg heter Steve, og jeg bor i England med de to hundene mine. Huset
mitt ligger nord for London. Jeg er 34 aar gammel og har
laert norsk fra en bok for noen aar siden. Venninnen min bor i
Tromsoe i landet i det fjerne. Hun sier at jeg maa proeve aa
forbedre grammatikken min, men det er vanskelig. Jeg tror at <<norword>>
kan hjelpe meg. I fritida trener jeg mye for langrenn.
Det er litt spesielt for en engelskmann aa gaa paa ski, men jeg
reiser gjennom Europa og deltar i skiloep. Jeg liker aa gaa paa
tur i fjellet, og jeg driver ogsaa med fjellklatring.
Hilsen fra Steve

<Steve_Banner-1%notes@sb.com>

----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)


Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
Boendene i Fana utenfor Bergen gaar naa til kamp mot Bergen
kommune som vil fjerne aakeren til fordel for en 18 hulls golfbane. 18 millioner kroner koster golfbanen som gaar paa bekostning
av god matjord og levebroedet til flere gaardbrukere. Omraadene
som blir fratatt boendene skal kommunen erstatte med ny jord.
Problemet er bare det -- at det finnes ikke jorder i naerheten
aa ta av, hevder boendene.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
The farmers in Fana outside Bergen are now in a fight with the
municipality of Bergen which wants to put an 18 hole golf course
in an area that is now farm fields. The golf course costs 18
million crowns and comes at the expense of good farm fields and
the livelihood of several farmers. The municipality is supposed
to replace the land which is being taken from the farmers with
other farm land. The problem is that there are no other fields in
the area to give them, according to the farmers.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Sat Oct 7 19:18:48 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id TAA12043; Sat, 7 Oct 1995 19:18:45 -0500
Date: Sat, 7 Oct 1995 19:18:45 -0500
Message-Id: <v02110100ac9a36946784@[138.236.95.129]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 20.4: Appearance - Beard, Dimples...
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######

----------------------------------------------------------------Tema: Utseende
Nummer: 20. uke / 4. dag
Dag: Torsdag
Dato: 5. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hvordan ser du ut?
Jeg har
bart / skjegg / fregner / smilehull / kviser.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Voorr-dahn sehr dew ewt?)
(Yai hahr bahrt / shehgg / frai-nehr / smee-leh-hewll /
kvee-sehr.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
How do you look?
I have
a mustache / a beard / freckles / dimples / pimples.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
REVIEW OF YES/NO QUESTIONS
You will recall that YES/NO QUESTIONS start with the verb in
Norwegian. They can be answered with either a long, complete
answer or a short answer, as is common in conversation.
Bruker du briller?

(Do you wear glasses?)

Ja, jeg bruker briller.


(Yes, I wear glasses.)
Nei, jeg bruker ikke briller. (No, I don't wear glasses.)
Ja, det gjoer jeg.
Nei, det gjoer jeg ikke.

(Yes, I do.)
(No, I don't.)

Har du skjegg?

(Do you have a beard?)

Ja, jeg har skjegg.


Nei, jeg har ikke skjegg.

(Yes, I have a beard.)


(No, I don't have a beard.)

Ja, det har jeg.


Nei, det har jeg ikke.

(Yes, I have.
(No, I don't.)

Er du slank?

(Are you slim?)

Ja, jeg er slank.


Nei, jeg er ikke slank.

(Yes, I am slim.)
(No, I'm not slim.)

Ja, det er jeg.


Nei, det er jeg ikke.

(Yes, I am.)
(No, I'm not.)

Skal du ta skjegget?

(Are you going to shave your beard?)

Ja, jeg skal ta skjegget.


(Yes, I'm going to shave my beard.)
Nei, jeg skal ikke ta skjegget.(No, I'm not going to shave my beard.)
Ja, det skal jeg.
(Yes, I am.)
Nei, det skal jeg ikke.
(No, I'm not.)
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
If you have time, send a greeting or a response to the subscribers
who have submitted their homework below.
Som jeg har skrevet foer bor jeg i San Jose i staten California.
Det er et hyggelig sted, og for det meste har stedet veldig godt
vaer aaret rundt. Som alle vet var dette hovedstedet for
dataindustrien. Jeg er ikke sikker, men jeg tror at mye av
industrien har naa flyttet til utlandet eller til Dallas/Fort
Worth fordi det er billigere der enn her. Men som sagt er det
veldig pent her. Hele byen er omgitt av store fjell, og nord for
byen ligger San Francisco og Golden Gate broen. Paa den andre
siden av broen ligger det en liten by som heter Sausolito. Det er
en vakker by, med mange seilbaater og sykler. Byen har noen fine
restauranter, og kona mi og jeg pleier aa dra dit minst en gang i maaneden
for aa spise frokost. Tidlig om morgenen kan man se hele sjoesiden og de
hoeye bygningene i San Francisco. Det er ganske
rolig og veldig vakkert. Halvoeya (fra San Jose til San Francisco)
er hjemstedet og hjemmebanen til San Francisco 49ers som har
vunnet "Super Bowl" kampen i amerikansk fotball fire ganger. Jeg
tror ikke at det vil hende en gang til i aar, men vi haaper paa
det allikevel.
I San Jose har vi noe kriminalitet, og vi har mye trafikk med mye
braak. Men motorveiene er gode, og naar det ikke er rushtiden,
kan man kjoere hvor man vil ganske fort.
Hilsen til alle fra
Bart
<BartC38409@aol.com>
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Sun Oct 8 10:39:36 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id KAA24489; Sun, 8 Oct 1995 10:39:33 -0500
Date: Sun, 8 Oct 1995 10:39:33 -0500
Message-Id: <v02110101ac9a39600f67@[138.236.95.129]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>

Subject: NW 20.5: Appearance - Resemblence


X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Utseende
Nummer: 20. uke / 5. dag
Dag: Fredag
Dato: 6. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hvem ligner du paa?
Jeg ligner paa

faren min / moren min /


broren min / soesteren min /
bestefaren min / bestemoren min /
tanten min / onkelen min /
fetteren min / kusinen min.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Vehmm leeng-nehr dew poh?)
(Yai leeng-nehr poh

fahr-ehn meen / moor-ehn meen /


suhs-tehr-ehn meen / broor-ehn meen /
behs-teh-fahr-ehn meen/behs-teh-moor-ehn meen/
tahn-tehn meen / oong-kehl-ehn meen /
feht-tehr-ehn meen / kew-see-nehn meen.
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
Who do you look like?
I look like

my father / my mother /
my brother / my sister /
my grandfather / my grandmother /
my aunt / my uncle /
my (male) cousin / my (female) cousin.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
POSSESSIVE PRONOUNS express ownership or relationship. In
Norwegian, they have the following characteristics:
1) The possessive pronoun occurs most commonly after the noun.
ex.) faren MIN (my father)
2) The noun is in the definite form
ex.) farEN min (my father)

3) The possessive pronouns "my" and "your" agree in gender and


number with the nouns they modify.
ex.) faren MIN, tanta MI, barnet MITT, broedrene MINE
faren DIN, tanta DI, barnet DITT, broedrene DINE
4) Occasionally, you will see the possessive pronoun in front of
the noun. When in this position, it emphasizes who owns the
object. The noun is in the indefinite form when the possessive
pronoun precedes it.
ex.) MIN laerer
MI klokke
MITT kurs
MINE venner
MASCULINE

FEMININE

NEUTER

PLURAL

faren MIN
(my father)

tanta MI
(my aunt)

barnet MITT
(my child)

broedrene MINE
(my brothers)

faren DIN
(your father)

tanta DI
(your aunt)

barnet DITT
(your child)

broedrene DINE
(your brothers)

faren HANS
(his father)

tanta HANS
(his aunt)

barnet HANS
(his child)

broedrene HANS
(his brothers)

faren HENNES
tanta HENNES barnet HENNES broedrene HENNES
(her father)
(her aunt)
(her child)
(her brothers)
----------------------------------------------------------------LEKSEHJOERNE (Homework Corner)
The assignments are optional, but they are a good way for you to
practice your Norwegian. If you send your homework to me
<naarsvol@gac.edu>, I will correct it and include it in a future
NorWord lesson.
New subscribers or people who have not contributed homework
before: Write a short paragraph describing yourself (name, age,
hometown, place of residence, work/school, leisure activities, etc.)
Beginners/Intermediate/Advanced: Write a short paragraph describing
your appearance or the appearance of a friend, family member, or
famous person in your country.
Native Norwegians of any age: If you are a native Norwegian, we
would appreciate it if you would write a short paragraph on either
of the two assignments listed above. Or if you have a friend,
spouse, neighbor, etc. who is native Norwegian, please encourage
them to write. These texts provide the other subscribers with a
model for their writing as well as some insight into the daily
lives of Norwegians. The texts can be sent to <naarsvol@gac.edu>.
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
If you have time, send a greeting or a response to the subscribers
who have submitted their homework below.
Hei NorWord venner!
Ordtaket mitt: "All begynnelse er vanskelig!"
Om landet mitt: Jeg er foedt og oppvokst i Buenos Aires, Argentina.

Og naa bor jeg i Buenos Aires ogsaa.


Om familien min: Mannen min heter Samuel, og barna mine heter
Diana, Ariel, Shirly og Daniel. Soesteren min
heter Evelina.
Om klimaet her:

Vaaren kommer i september i Argentina og varer


til desember. Det er varmt her om vaaren.

Om hobbyene mine: Jeg liker musikk, og jeg laerte aa spille


piano for noen aar siden. Jeg liker ogsaa aa
lese i fritida.
Med hilsen fra Graciela <administ@pinsky.recom.edu.ar>
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
HVITE RUSSLAND - TSJEKKIA
(P4): Norge fikk ikke hjelp av Hvite Russland i EM kvalifiseringen
i fotball i kveld. Det er klart etter at Tsjekkia har slaatt
Hvite Russland 2-0. Hvis Nederland slaar Malta foerstkommende
onsdag, maa Norge vinne over Nederland for aa komme til EM. Skulle
Malta ta poeng mot Nederland paa hjemmebane, greier Norge seg med
uavgjort for aa bli nummer to i gruppa. Blir vi nummer 2, maa vi
sannsynligvis spille kvalifisering om siste ledige EM plass.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
WHITE RUSSIA - CZECH REPUBLIC
(P4): Norway didn't get any help from White Russia in the
qualifying for the European Championship in soccer tonight. That
is clear after the Czech Republic has beaten White Russia 2-0.
If the Netherlands beats Malta this coming Wednesday, Norway must
beat the Netherlands in order to qualify for the European
Championship. If Malta gets points against the Netherlands on
their home field, then Norway can get by with a tie in order to
become number two in the group. If we become number two, we will
probably have to play a qualifying game for the last slot in the
European Championship.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Sun Oct 8 11:53:41 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id LAA25856; Sun, 8 Oct 1995 11:53:38 -0500
Date: Sun, 8 Oct 1995 11:53:38 -0500
Message-Id: <v02110102ac9d9c0d5867@[138.236.95.129]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu

Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 20.6: NorWord Tutor #2, News
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Utseende
Nummer: 20. uke / 6. dag
Dag: Loerdag
Dato: 7. oktober
----------------------------------------------------------------EN NY HJELPELAERER FOR NORWORD (A New Tutor for NorWord)
NorWord now has another tutor from Norway. Her name is Hilde
Gustavsen, and she is also a student at Hamar Teachers College,
just like our other tutor, Solvaar Gully. Both of our tutors will
be writing some short texts for the NorWord lessons, correcting
homework, and proofreading lessons. They are also interested in
corresponding with subscribers.
Please send Hilde a short note and welcome her to NorWord. In the
text below, Hilde writes a short description of herself.
----------------------------------------------------------------Hei, hei!
Jeg heter Hilde Gustavsen og er 4. aars-student ved Hamar
laererhoegskole. Jeg er 24 aar og bor i Hamar. Mine interesser er
mange, og jeg er av den typen som liker aa ha mange jern i ilden,
som det heter. Jeg
trener i helsestudio, driver med aerobic/dans,
er vikar paa en ungdomsskole her i Hamar (7.-9. klasse),
jobber paa et behandlingshjem for barn med psykiske problemer,
laerer meg ogsaa aa spille gitar (jeg kan ikke leve uten
musikk -- syntes derfor det var paa tide aa laere aa
beherske et instrument selv),
liker aa spille teater,
liker aa sitte paa kafe, snakke og filosofere,
liker aa male, skrive dikt og drive med haandarbeid,
liker ogsaa aa gaa i fjellet, gaa paa museer og gaa paa
diskotek.
Ja, jeg er kort sagt nysgjerrig paa livet og jeg er utpreget sosial
og menneskekjaer. Jeg har veldig lyst til aa bidra med litt hjelp
paa NorWord og kunne tenke meg aa rette/skrive korte tekster, lese
korrektur, svare paa spoersmaal om Norge..jeg er aapen for det
meste!

Hilsen fra
Hilde <Hilde.Gustavsen@hamarlh.no>
----------------------------------------------------------------ORDLISTE (Word list from the text above)
aa ha mange jern i ilden (to have many irons in the fire)
vikar (substitute teacher)
et behandlingshjem (a treatment center)
psykiske problemer (mental problems)
kan ikke leve uten musikk (can't live without music)
aa beherske (to master)
aa male (to paint)
dikt (poetry)
haandarbeid (hand sewing)
nysgjerrig (curious)
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
NAMDAL POLITIKAMMER FIKK TOPPGEVINST PAA LOTTO
(P4): Politifolk faar som oftest melding om tragiske hendelser,
men paa Namdal politikammer har gleden staatt i taket i kveld. De
stakk nemlig av med toppgevinsten i Lotto, og det betyr at
politikammeret har blitt hele 2 millioner 867 tusen 816 kroner
rikere.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
NAMDAL POLICE STATION WON TOP PRIZE IN LOTTO
(P4): Police officers usually get reports about tragic events,
but at the Namdal police station tonight there is much happiness.
They won, namely, the top price in Lotto, and that means that the
police station has become 2,867,816 crowns richer.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Tue Oct 10 14:52:04 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id OAA08037; Tue, 10 Oct 1995 14:51:55 -0500
Date: Tue, 10 Oct 1995 14:51:55 -0500
Message-Id: <v02110100aca02276a494@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>

Subject: NW 21.1: The Royal Family - Haakon VII


X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Kongefamilien
Nummer: 21. uke / 1.dag
Dag: Mandag
Dato: 9. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hva het den foerste norske kongen i moderne tid?
Den foerste norske kongen i moderne tid het Haakon VII (den
syvende).
Var han norsk?
Nei, han var en dansk prins som ble valgt til konge i Norge i
1905 da unionen mellom Sverige og Norge ble opploest.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Vah heht dehnn fuhsh-teh nohshk-eh kohng-ehn ee moo-daer-neh teed?)
(Dehnn fuhsh-teh nohshk-eh kohng-ehn ee moo-daer-neh teed heht
Hoh-koon dehnn seev-ehn-neh.)
(Vahr hahnn nohshk?)
(Nai, hahnn vahr ehnn dahnsk preens sohmm bleh vahlgt teell
kohng-eh ee Nohr-geh ee neet-tehn newll fehmm dah ew-nee-oon-ehn
mehl-lohmm Svae-ree-eh oh Nohr-geh bleh ohpp-luhst.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
What was the first Norwegian king in modern times named?
The first Norwegian king in modern times was named Haakon VII (the
Seventh).
Was he Norwegian?
No, he was a Danish prince who was chosen (by referendum) to be
the king of Norway in 1905 when the union between Sweden and
Norway was dissolved.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
In earlier lessons, you have learned the NUMBERS in Norwegian
from 1-1000. But in Norway today, there are actually two ways of
counting which are in common use. You have learned the new system
which is taught in the schools, but many people still use the old
system which stems from Danish. The main differences are:

1. Some numbers have completely different words for them


sju / syv, tjue / tyve, tretti / tredve, foerti / foerr
2. Numbers larger than 20, such as 25, are counted as
five and twenty instead of twentyfive.
NUMBERS

NEW SYSTEM

OLD SYSTEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

en
to
tre
fire
fem
seks
sju
aatte
ni
ti

en
to
tre
fire
fem
seks
** SYV **
aatte
ni
ti

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

elleve
tolv
tretten
fjorten
femten
seksten
sytten
atten
nitten
tjue

elleve
tolv
tretten
fjorten
femten
seksten
sytten
atten
nitten
** TYVE **

21
22
23
24
25
26
27
28
29

tjueen
tjueto
tjuetre
tjuefire
tjuefem
tjueseks
tjuesju
tjueaatte
tjueni

**
**
**
**
**
**
**
**
**

30
31

tretti
trettien

** TREDVE **
** ENOGTREDVE **

40
42

foerti
foertito

foerti
** TOOGFOERTI **

50
53

femti
femtitre

femti
** TREOGFEMTI **

60
64

seksti
sesktifire

seksti
** FIREOGSEKSTI **

70
75

sytti
syttifem

sytti
** FEMOGSYTTI **

80
86

aatti
aattiseks

aatti
** SEKSOGAATTI **

90

nitti

nitti

ENOGTYVE **
TOOGTYVE **
TREOGTYVE **
FIREOGTYVE **
FEMOGTYVE **
SEKSOGTYVE **
SYVOGTYVE **
AATTEOGTYVE **
NIOGTYVE **

97

nittisju

** SYVOGNITTI **

100
(ett) hundre
(ett) hundre
1000
(ett) tusen
(ett) tusen
----------------------------------------------------------------KULTURHJOERNE (Culture Corner)
Norway is a constitutional monarchy, but in practice the Norwegian
king has little direct political power. Instead the king and his
family serve as a symbol of national unity to the people of Norway
and as ambassadors for Norwegian culture, products, and lifestyle
to people in other countries.
>From October 7-31, Their Majesties King Harald V and Queen Sonja
will be on an official visit to the United States. Below is a
list of their travel schedule and some of the highlights of the
events on their visit.
Oct. 7-11: New York City
Visit the United Nations and meet with Secretary-General Boutros
Boutros-Ghali.
King Harald gives the opening speech at a business conference
entitled, "Our Environment: Promise and Profit, The Norwegian
Experience."
Queen Sonja will open an exhibition of paintings by Norwegian
artists Harald Sohlberg and Edvard Munch.
King Harald addresses the official opening of an exhibit of the
Norwegian Emergency Perparedness System (NOREPS).
Visit the exhibition "When Cod was King" at the South Seaport
Museum, Ellis Island, Governor's Island, and the New York
Stock Exchange.
Queen Sonja will visit the Norwegian Seaman's Church
Oct. 12-16: Washington D.C.
Attend a wreath-laying ceremony at Arlington National Cemetery.
Inspect the Youth for Understanding Center.
Visit NATO's Supreme Allied Commander, Atlantic headquarters.
Attend a concert of the Norwegian Chamber Orchestra at Kennedy
Center.
Queen Sonja will attend the official opening of the Norwegian
Visions exhibition "At Century's End" at the National Museum
of Women in the Arts.
Oct. 17-18: Chicago
Visit the Norwegian-American Hospital, two senior citizens'
centers and the Norwegian Lutheran Memorial Church.
King Harald opens a second business conference, "USA and Norway
as High Tech Partners."
Oct. 19-20: Minneapolis-St.Paul (and surrounding area)
Visit St. Olaf College in Northfield, MN; Luther College in
Decorah, IA; Augsburg College in Minneapolis, MN; and
Concordia College in Moorhead, MN.
Visit Vesterheim Museum in Decorah, IA and the Norwegian Lutheran
Memorial Church in Minneapolis.
Oct. 20-23: San Francisco, California
Visit Silicon Graphics computer Systems, Stanford University,
Intel, the Seamen's Church, and the San Francisco Museum of

Modern Art.
Oct. 24-28: Seattle, Washington
Visit the Governor's Mansion in Olympia, the Norwegian town of
Poulsbo, the Nordic Heritage Museum, and the Leif Eriksson Hall.
King Harald will open a third business conference and visit the
Boeing Company.
Queen Sonja will visit the Norse Home retirement facility,
Pacific Lutheran University, and the University of Washington.
Oct. 29-30: Washington D.C.
Tour colonial Williamsburg.
Dine with President Bill Clinton and First Lady Hillary Rodham
Clinton at the White House.
King Harald will speak at the National Press Club.
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
In honor of the former King Haakon VII who was Danish, today we
are including a text by one of our Danish subscribers. You will
notice that some of the spellings and words are different in
Danish, but most of you should be able to understand the main
ideas in his text.
Mit navn er Christian, jeg skriver fra Koebenhavn, Danmark. Jeg
er 37 aar gammel, gift og har et dejligt pigebarn paa 4 aar. Jeg
arbejder som engelsk/dansk oversaetter for en stoerre amerikansk
virksomhed. For tiden bor jeg i det hus Ludvig Holberg (Bergensisk
forfatter og grundlaegger af det Kongelige Teater her i byen)
havde som professorbolig (for 200 aar siden) overfor universitetsbiblioteket paa den anden side af gaden.
Jeg taler ikke norsk, men bliver forstaaet i Norge. Jeg laeser
og forstaar rigsmaal. Jeg har familie i Bergen og Oslo, som
besoeger os hver sommer. Selv kommer jeg til Norge med et par
aars mellemrum. Jeg vil meget gerne traene mit norske sprog og
modtage nyheder fra Norge.
Med venlig hilsen fra Koebenhaven
Christian <christian_schou@dk.ibm.com>
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
SKOLEVOLD: FORELDRE MAA TA ANSVAR
(P4): Foreldre maa ta ansvar for at skoleelever opptrer som
boeller overfor medelever og laerere. Det mener rektor Sven Erik
Neumeyer ved Midtstuen skole i Oslo, som i kveld har innkalt til
krisemoete om skolevold. Flere av hans elever er blitt banket opp
og laerere er blitt trakassert. Neumeyer sier at foreldrene maa ta
ansvar.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
SCHOOL VIOLENCE: PARENTS MUST TAKE RESPONSIBILITY
(P4): Parents must take responsibility for school students who
act like bullies towards other students and teachers. That is the

opinion of principal Sven Erik Neumeyer at Midtstuen School in


Oslo, who has called a crisis meeting about school violence.
Several of his students have been beaten up and teachers have
been harrassed. Neumeyer says that the parents must take
responsibility.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Wed Oct 11 00:42:28 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id AAA10063; Wed, 11 Oct 1995 00:42:25 -0500
Date: Wed, 11 Oct 1995 00:42:25 -0500
Message-Id: <v02110101aca022b5b339@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 21.2: The Royal Family - Haakon VII
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Kongefamilien
Nummer: 21. uke / 2.dag
Dag: Tirsdag
Dato: 10. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Var Kong Haakon VII gift?
Ja, han var gift med en engelsk prinsesse som het Maud.
Hadde Kong Haakon og Dronning Maud barn?
Ja, de hadde en soenn som het Olav. Han var foedt i 1903.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Vahr Kohng Hoh-koon dehnn seev-ehn-neh yeeft?)
(Yah, hahnn vahr yeeft meh ehnn ehng-ehlsk preen-sehs-seh sohmm
heht Maud.)

(Hahd-deh Kohng Hoh-koon oh Drohn-neeng Maud bahrn?)


(Yah, dee hahd-deh ehnn suhnn sohmm heht Oolahv. Hahnn vahr
fuhtt ee neet-tehn newll treh.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
Was King Haakon VII married?
Yes, he was married to an English princess who was named Maud.
Did King Haakon and Queen Maud have children?
Yes, they had a son who was named Olav. He was born in 1903.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
You will recall that there are both STRONG VERBS and WEAK VERBS
in Norwegian. The past tense forms of strong verbs have a vowel
change in the stem of the verb, while the past tense forms of
weak verbs have a regular ending (-te, -et, -dde, -dd) added to
them. The best way to learn the past tense of strong verbs is to
memorize the forms, but the best way to learn the past tense of
weak verbs is to learn the four classes of weak verbs and the
endings which are added to each.
STRONG VERBS
INFINITIVE
vaere
gaa
komme
dra
ta
faa
skrive

PRESENT
er
gaar
kommer
drar
tar
faar
skriver

PAST
var
gikk
kom
dro
tok
fikk
skrev

PRESENT PERFECT
har vaert
har gaatt
har kommet
har dratt
har tatt
har faatt
har skrevet

WEAK VERBS
Class 1: The stem of these verbs ends in a single consonant or
-ll, -mm, -nn. Past tense ending (-te),
Present perfect tense ending (-t)
spiSe
liKe
spiLLe
svoeMMe

spiser
liker
spiller
svoemmer

spisTE
likTE
spilTE
svoemTE

har
har
har
har

spisT
likT
spilT
svoemT

Class 2: The stem of these verbs ends in a two consonants.


Past tense ending (-et). Present perfect ending (-et)
vaSKe
snaKKe

vasker
snakker

vaskET
snakkET

har vaskET
har snakkET

Class 3: The stem of these verbs ends in a stressed vowel.


Past tense ending (-dde). Present perfect ending (-dd).
bO
hA

bor
har

boDDE
haDDE

har boDD
* har hatt

Class 4: The stem of these verbs ends in a diphthong, a -g or -v.


Past tense ending (-de). Present perfect ending (-d).
proeVe
proever
proevDE
har proeVD
plEIe
pleier
pleiDE
har pleiD
----------------------------------------------------------------INTERNETHJOERNE (Internet Corner)
THE HISTORY OF NORWAY
<http://www.globescope.com/web/norway/history.htm>
This overview of Norwegian history is about 10 pages long and was
written by Tor Dagre. It begins in pre-history and progresses to
the current time period, and in doing so describes the Norwegian
kings of the Viking period and the Middle Ages and in modern times.
This web text is from the Norwegian Consulate web site.
NORWAY -- THE WAY TO THE NORTH
<http://www.globescope.com/web/norway/this-is.htm>
This web text is also from the Norwegian consulate site and it
describes many aspects of Norway, including the climate, the
economy, the Norwegian way of life, etc. It also has a section on
the Norwegian State, which will give you more information about
the relationship among the king, the government and the parliament
in Norway.
THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF NORWAY
<http://www.globescope.com/web/norway/constitu.htm>
Read what the original constitution of Norway has to say about
the monarchy and its role in government.
MONARCHS PLAN VISIT TO US (NEWS OF NORWAY)
<http://www.globescope.com/web/norway/oct/kongen.htm>
Take a look at this web page from the News of Norway publication
if you want more details about the royal visit to the United States.
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
If you have time, send a greeting or a response to the subscribers
who have submitted their homework below.
Jeg heter Meredith. Jeg er 1,57 cm hoey og den minste personen i
familien min. Haaret mitt er langt, brunt og kroellet - veldig
kroellet. Noen ganger oensker jeg meg rett haar. Vi alle oensker
oss det vi ikke har, ikke sant? Jeg har blaagroenne oeyne og den
samme norske nesa som mormora mi. Men jeg ligner ikke paa moren
og faren min.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
NOBELPRIS
Nobelprisen i oekonomi ble i dag tildelt Robert E. Lucas Jr. fra
Chicago-universitetet i USA. Professoren faar prisen for sin
forskning innen oekonomisk politikk.
POLITI I BEREDSKAP VED ENGLAND-KAMPEN
(P4): Oslo-politiet frykter braak naar engelske fotballsupportere
kommer til Norge paa onsdag. En omfattende beredskap vil bli

iverksatt, og flere hundre politifolk vil arbeide med sikkerheten.


Naar Norge spilte VM-kvalifisering mot England for to aar siden
ble 85 supportere paagrepet for slagsmaal og haerverk ved en
pub i Oslo.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
NOBEL PRIZE
The Nobel Prize in Economics was awarded today to Robert E. Lucas
Jr. from Chicago University in the United States. The professor
is receiving the prize for his research in economic politics.
POLICE PREPARED FOR THE GAME WITH ENGLAND
(P4): The Oslo police are fearing trouble when the English
soccer supporters come to Norway on Wednesday. An extensive state
of preparedness will be implemented, and several hundred police
officers will work with security. When Norway played a qualifying
soccer game for the World Championship tournament against England
two years ago, 85 supporters were arrested for fighting and
destruction of property at a pub in Oslo.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Fri Oct 13 10:09:00 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id KAA27285; Fri, 13 Oct 1995 10:08:58 -0500
Date: Fri, 13 Oct 1995 10:08:58 -0500
Message-Id: <v02110105aca1075548ea@[138.236.95.134]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 21.3: The Royal Family - Olav V
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Kongefamilien
Nummer: 21. uke / 3.dag
Dag: Onsdag
Dato: 11. oktober

----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):


Naar ble Olav konge i Norge?
Olav ble konge i Norge i 1957 da kong Haakon doede.
Var Kong Olav gift?
Ja, han var gift med en svensk prinsesse som het Martha.
Men hun doede foer Olav ble konge i Norge.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Nohr bleh Oolahv kohng-eh ee Nohr-geh?)
(Oolahv bleh kohng-eh ee Nohr-geh ee neet-tehn fehm-tee-shew dah
kohng Hoh-koon duh-deh.)
(Vahr Kohng Oolahv yeeft?)
(Yah, hahnn vahr yeeft meh ehnn svehnsk preen-sehs-seh sohmm heht
Mahr-tah. Mehnn hewnn duh-deh fuhr Oo-lahv bleh kohng-eh ee
Nohr-geh.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
When did Olav become king in Norway?
Olav became king in Norway in 1957 when King Haakon died.
Was King Olav married?
Yes, he was married to a Swedish princess who was named Martha.
But she died before Olav became king in Norway.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
Below are the tenses of the verbs used in this week's lessons.
INFINITIVE
bli
vaere

PRESENT
blir
er

PAST
ble
var

PRESENT PERFECT
har blitt
har vaert

hete
opploese

heter
opploeser

het/hette
opploeste

har hett
har opploest

ha

har

hadde

har hatt

doe
doer
doede
har doed
----------------------------------------------------------------SPRAAKHJOERNE (Language Corner)
TITLES FOR NORWEGIAN ROYALTY
Kong Harald V
Dronning Sonja
Prinsesse Martha Louise
Kronprins Haakon Magnus

(King Harald the Fifth)


(Queen Sonja)
(Princess Martha Louise)
(Crown Prince Haakon Magnus)

INTERESTING WORDS RELATED TO THE WORD "KONGE (KING)"

kongebesoek (kohng-eh-beh-suhk / royal visit)


kongeblaa
(kohng-eh-bloh / royal blue)
kongedoemme (kohng-eh-duhm-meh / monarchy)
kongefamilie (kohng-eh-fah-mee-lee-eh / royal family)
kongehus
(kohng-eh-hews / royal house, dynasty
kongelig
(kohng-eh-lee / royal, regal, kingly)
kongemakt
(kohng-eh-mahkt / royal power)
kongepar
(kohng-eh-pahr / royal couple)
kongerike
(kohng-eh-ree-keh / kingdom, eks. Kongeriket Norge)
kongesang
(kohng-eh-sahng / royal anthem)
kongsgaard (kohngs-gohr / King's royal palace; King's estate)
kongsdatter (kohngs-daht-tehr / prinsess)
kongstanke (konhgs-tahng-keh / great idea)
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
If you have time, send a greeting or a response to the subscribers
who have submitted their homework below.
Hei!
Jeg heter Stian, og er en 19 aar gammel student fra Kongsberg,
Norge. Etter at jeg er ferdig med videregaaende skole, har jeg lyst
aa soeke meg inn paa en skole i USA. Jeg har bodd i California i 10
maaneder og har lyst tilbake dit, enten til UCLA eller UC Santa
Barbara. Jeg har ogsaa vurdert University of Texas i Austin. I disse
dager skal jeg ta TOEFL og SAT I/II. Jeg synes NorWord er en fin
maate aa spre det norske spraaket i utlandet, og det er veldig goey
aa se entusiasmen mange av leserne legger ned i det. Jeg kan godt
tenke meg aa delta litt mer aktivt paa NorWord naar jeg har tid (det
er ikke saa altfor ofte, dessverre).
Samtidig tenkte jeg at jeg skulle "slaa to fluer i en smekk" og
bruke NorWord til aa komme i kontakt med andre Internet-brukere,
primaert fra USA ettersom det er dit jeg etterhvert skal flytte for
studier og kanskje arbeid. Vil du kontakte meg saa skriv til
stian@radata.no.
-Stian <stian@radata.no>
P.S.
Etter NW 20.6 maa jeg jo ogsaa bare si: Velkommen ombord, Hilde!
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
SKYTING PAA SOSIALKONTOR I OSLO
(P4): Tilstanden er kritisk for en kvinne som ble sterkt forbrent
etter at en 20 aar gammel iraner tente paa Veitvet sosialkontor i
Oslo i dag. Fem andre fikk mindre skader da mannen truet de
ansatte med et vaapen og senere tente paa kontoret. Iraneren er
naa paagrepet av politiet og skal avhoeres for aa forsoeke aa
finne bakgrunnen for det som hendte. Fellesorganisasjonen for
barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere vil naa undersoeke
sikkerheten for de ansatte paa sosialkontoret.
NOBELPRISEN I FYSIKK
(P4): Nobelprisen i fysikk gaar i aar til de to amerikanske
forskerne Martin Perl og Frederick Reines. De faar prisen for sitt

banebrytende eksperimentelle arbeid innen fysikken.


----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
SHOOTING AT A SOCIAL SERVICES OFFICE IN OSLO
(P4): The condition is critical for a woman who was badly burned
after a 20 year old Iranian lit a fire at the Veitvet Social
Services office in Oslo today. Five others received lesser
injuries when the man threatened the employees with a weapon and
later lit the office on fire. The Iranian has now been arrested
by the police and will be questioned in order to try to find the
background for that which happened. The Association for Child
Welfare Educators, Social Workers, and Nurses for the Mentally
Handicapped will now examine the security for the employees at
the Social Services Office.
NOBEL PRIZE IN PHYSICS
(P4): The Nobel Prize in Physics goes this year to the to
American researchers Martin Perl and Frederick Reines. They are
receiving the prize for their pioneering, experimental work in
physics.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Sat Oct 14 09:06:33 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id JAA10750; Sat, 14 Oct 1995 09:06:31 -0500
Date: Sat, 14 Oct 1995 09:06:31 -0500
Message-Id: <v02110103aca426d19c39@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 21.4: The Royal Family - Harald V
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Kongefamilien
Nummer: 21. uke / 4.dag

Dag: Torsdag
Dato: 12. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hadde Olav og Martha barn?
Ja, de hadde en soenn som heter Harald og to doetre som heter
Ragnhild og Astrid.
Naar ble Harald konge i Norge?
Harald ble konge i Norge i 1991 da Kong Olav doede.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
Hahd-deh Oo-lahv og Mahr-tah bahrn?
(Yah, dee hahd-deh ehnn suhnn sohmm heh-tehr Hah-rahll oh too
duht-reh sohmm heh-tehr Rahng-heell oh Ahs-tree.)
(Nohr bleh Hah-rahll kohng-eh ee Nohr-geh?)
(Hah-rahll bleh kohng-eh ee Nohr-geh ee neet-tehn neet-tee-ehn
dah Kohng Oo-lahv duh-deh.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
Did Olav and Martha have children?
Yes, they had a son who is named Harald and two daughters who are
named Ragnhild and Astrid.
When did Harald become king in Norway?
Harald became king in Norway in 1991 when Kong Olav died.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
In Norwegian, the RELATIVE PRONOUN "som" means "who, whom, which,
or that." It is used to connect sentences together and can make
your writing less choppy.
Jeg har en soester SOM heter Kari.
(I have a sister WHO is named Kari.)
Jeg har en norsk venn som jeg liker godt.
(I have a Norwegian friend whom I like a lot.)
Jeg bor i en by som heter Oslo.
(I live in a city which is named Oslo.)
Jeg har en bil som er helt ny.
(I have a car that is brand new.)
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
If you have time, send a greeting or a response to the subscribers
who have submitted their homework below.
Jeg er 30 aar gammel og middelshoey. Jeg bruker briller og har
bart, skjegg og langt haar. Og for hver dag som gaar har jeg
mindre og mindre haar. Men det er okay med meg. Jeg har begynt aa

kalle dette omraadet paa hodet mitt Hardangervidda. Det er fordi


det er saa hoeyt at ingenting vokser!
For flere aar siden fant jeg et bilde av faren min, og da skjoente
jeg hvorfor alle mine tanter og onkler kalte meg "Lloyd" saa ofte!
Uten mitt skjegg (og haar!) ligner jeg veldig mye paa min pappa.
Vi kunne nesten vaert tvillinger, bortsett fra at jeg er mye
kjekkere enn ham!
Hilsen fra
David <dchristi@badlands.NoDak.edu>
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
VENSTRE OG HOEYRE VOKSER
(P4): Partiene Venstre og Hoeyre faar oekt oppslutning paa
Opinions oktobermaaling. Mens Venstre faar 5,5 prosents oppslutning
og er stoerre en Sosialistisk Venstreparti, gaar Hoeyre fram med
3 prosentpoeng. Samtidig taper Arbeiderpartiet og Senterpartiet
velgere. Og en meningsmaaling utfoert for Senterpressen viser at
et flertall av norske velgere vil ha regjeringsskifte, men de
har ingen klar mening om noe regjeringsalternativ.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
The Liberal Party and the Conservative Party have an increased
following in Opinion's October poll. While the Liberal Party has
a following of 5.5 percent and is larger than the Socialist
Left Party, the Conservative Party increases its following by
three percent. At the same time, the Labor Party and the Center
Party are losing voters. And an opinion poll done for the Center
press shows that a majority of Norwegian voters want to have a
change in government, but they don't have a clear opinion about
an alternative government.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Sat Oct 14 09:38:24 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id JAA11539; Sat, 14 Oct 1995 09:38:22 -0500
Date: Sat, 14 Oct 1995 09:38:22 -0500
Message-Id: <v02110104aca4272cb19f@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>

Subject: NW 21.5: The Royal Family - Harald V


X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Kongefamilien
Nummer: 21. uke / 5.dag
Dag: Fredag
Dato: 13. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Er Kong Harald V (den femte) gift?
Ja, han er gift med Sonja. Hun er dronning i Norge.
Har Kong Harald og Dronning Sonja barn?
Ja, de har en datter som heter Martha Louise og en soenn som
heter Haakon Magnus.
Prinsesse Martha Louise er foedt i 1971, og Kronprins Haakon
Magnus er foedt i 1973.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Aer Kohng Hah-rahll dehnn fehm-teh yeeft?)
(Yah, hahnn aer yeeft meh Sohn-ya. Hewn aer drohn-neeng ee Nohr-geh.)
(Hahr Kohng Hah-rahll oh Drohn-neeng Sohn-ya bahrn?)
(Yah, dee hahr ehnn daht-tehr sohmm heh-tehr Mahr-tah Lew-ee-seh,
oh ehnn suhnn sohmm heh-tehr Hoh-koon Mahg-news.)
(Preen-sehs-seh Mahr-tah Lew-ee-seh aer fuhtt ee neet-tehn
suht-tee-ehn oh Kroon-preens Hoh-koon Mahg-news aer fuhtt ee
neet-tehn suht-tee-treh.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
Is King Harald V (the fifth) married?
Yes, he is married to Sonja. She is queen in Norway.
Do King Harald and Queen Sonja have children?
Yes, they have a daughter who is named Martha Louise and a son
who is named Haakon Magnus.
Princess Martha Louise was born in 1971, and Crown Prince
Haakon Magnus was born in 1973.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
In Norwegian, the year is pronounced using cardinal numbers.

Usually, the first two digits are said as one number and the
third and fourth digits are said as one number.
1995
1985
1975
1965
1955
1945

(nitten
(nitten
(nitten
(nitten
(nitten
(nitten

nittifem)
aattifem)
syttifem)
sekstifem)
femtifem)
foertifem)

1990
1980
1970
1960
1950
1940

(nitten
(nitten
(nitten
(nitten
(nitten
(nitten

nitti)
aatti)
sytti)
seksti)
femti)
foerti)

1905 (nitten null fem)


----------------------------------------------------------------LEKSEHJOERNE (Homework Corner)
The assignments are optional, but they are a good way for you to
practice your Norwegian. If you send your homework to me
<naarsvol@gac.edu>, I will correct it and include it in a future
NorWord lesson.
New subscribers or people who have not contributed homework
before: Write a short paragraph describing yourself (name, age,
hometown, place of residence, work/school, leisure activities, etc.)
Beginners/Intermediate/Advanced: Write a short paragraph describing
a well known family in your country.
Native Norwegians of any age: If you are a native Norwegian, we
would appreciate it if you would write a short paragraph on either
of the two assignments listed above. Or if you have a friend,
spouse, neighbor, etc. who is native Norwegian, please encourage
them to write. These texts provide the other subscribers with a
model for their writing as well as some insight into the daily
lives of Norwegians. The texts can be sent to <naarsvol@gac.edu>.
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
If you have time, send a greeting or a response to the subscribers
who have submitted their homework below.
Jeg er foedt og oppvokst i Madison i staten Wisconsin, som mer
eller mindre er omringet av fire innsjoeer. Det er en hyggelig by
i Dane fylke og har 225.000 innbyggere. Naa bor jeg i Milwakee som
ligger ved Michigan-innsjoeen -- den sjette stoerste innsjoeen i
verden. Det er ogsaa tre elver som renner gjennom Milwaukee:
Menomonee, Kinnicinic og Milwaukee. "Milwaukee" er et ord fra
et indianerspraak som betyr "Meeting of the Waters". Milwaukee
har en million innbyggere, og de lever av industri, skipsfart,
handel, bank og forsikring, osv. Jeg liker aa bo i Milwaukee fordi
det er et kaldt innlandsklima og mange hyggelige mennesker her.
Ha det fint,
Elaine
<BUDICA@aol.com>
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
ORKAN AVTAR PAA NORD-VESTLANDET
(P4): Det verste er trolig over i forbindelse med stormen paa
Moerekysten og Troendelag. I foelge vakthavende meteorolog Harald

Abildsnes ved Vaervarslingen i Bergen, vil vinden avta utover


dagen. Utenfor Ytre Namdal ble vinden maalt til orkan i gaar
kveld, men vinden skal ikke ha gjort stoerre skade.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
HURRICANE WEAKENS IN THE NORTHERN PART OF WEST NORWAY
(P4:) The worst is most likely over in connection with the storm
on the Moere coast and in the Troendelag region. According to the
meteorologist on duty at the Bergen Weather Station, the wind
will decrease during the course of the day. Outside Outer Namdal,
the wind was measured at hurricane strength yesterday evening, but
the wind has not caused a lot of damage.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Tue Oct 17 23:27:14 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id XAA00141; Tue, 17 Oct 1995 23:27:11 -0500
Date: Tue, 17 Oct 1995 23:27:11 -0500
Message-Id: <v02110101aca9c147f921@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 22.1: The Living Room - Furniture
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Stua
Nummer: 22. uke / 1. dag
Dag: Mandag
Dato: 16. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hva har du i stua?
I stua er det

en sofa / en lenestol /

en stol / en gyngestol /
et salongbord / et skrivebord /
en veggseksjon / ei bokhylle /
et piano / et orgel.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Vah hahr dew ee stew-ah?)
(Ee stew-ah aer deh

ehnn soo-fah / ehnn leh-neh-stool /


ehnn stool / ehnn yeeng-eh-stool /
ehtt sah-lohng-boor / ehtt skree-veh-boor /
ehnn vehgg-sehk-shoon / ai book-heel-leh /
ehtt pee-ah-noo / ehtt ohr-gehl.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
What do you have in the living room?
In the living room, there is

a sofa / an easy chair /


a chair / a rocking chair /
a coffee table / a desk /
a wall section / a bookshelf /
a piano / an organ.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
You will recall that INVERSION of the subject and verb occurs
in Norwegian whenever the sentence starts with an adverbial.
Adverbials can express time, place, manner, etc. The adverbial
is usually placed first in the sentence to give it emphasis and/
or to vary sentence structure.
Adverbials which express place.
I stua har jeg et nytt piano.
(In the living room, I have a new piano.)
I Norge bor det over fire millioner mennesker.
(In Norway, there are over four million people.)
Adverbials which express time:
Om kvelden liker jeg aa sitte i stua og lese.
(During the evening, I like to sit in the living room and read).
Klokka fem spiser vi middag.
(At five o'clock, we eat dinner.)
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
Hei!
Jeg heter Roy Lars. Jeg er ny til Internett og NorWord. Det er
gildt aa studere norsk. Moren min er norsk, og jeg har stor
familie som bor i Norge. Jeg droemmer om aa flytte til Norge og
bosette meg der en dag. Men naa bor jeg i en by som heter Mount

Vernon i staten Ohio. Jeg er 36 aar gammel og gift med to doetre.


Jeg er laerer i biologi i en ungdommskole og en videregaaende skole.
Jeg liker aa arbeide i hagen, og gaa paa rollerblades. Vennligst
skriv til meg hvis dere har tid.
Takk for naa, Roy Lars. <clevenstiner@kenyon.edu>
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
NORDMENN TYLLER I SEG TRAN
(P4): Nordmenn drikker tran som ingen andre. Andelen av husholdningene i Norge der noen tar tran er over tre ganger saa hoey som
i Finland, og over fire ganger saa hoey som i Danmark, viser en
undersoekelse Scanfact har gjort. I tillegg viser det seg at
nordmenn vet mer om tran enn folk ellers i Norden.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
NORWEGIANS GUZZLE COD LIVER OIL
(P4): Norwegians drink cod liver oil like no one else. The
percentage of households in Norway in which someone takes cod
liver oil is over three times as high as in Finland, and over
four times as high as in Denmark, according to a study which
Scanfact has done. In addition, it appears that Norwegians know
more about cod liver oil than people in the other Nordic countries.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Tue Oct 17 23:49:40 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id XAA02017; Tue, 17 Oct 1995 23:49:36 -0500
Date: Tue, 17 Oct 1995 23:49:36 -0500
Message-Id: <v02110102aca9c1b31263@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 22.2: Living Room - Pictures and Clocks
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######

/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********


/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Stua
Nummer: 22. uke / 2. dag
Dag: Tirsdag
Dato: 17. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hva henger det
Paa veggen(e)

paa veggen(e)?
henger det

ei klokke / ei lampe /
et bilde / et maleri /
en plakat.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Vah hehng-ehr deh

poh vehgg-ehn?)

(Poh vehgg-ehn

hehng-ehr

ai klohk-keh / ai lahm-peh /
ehtt beel-deh / ehtt mah-leh-ree /
ehnn plah-kaht.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
What hangs on the wall(s)?
On the wall(s), there hangs

a clock / a lamp /
a picture / a painting /
a poster.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
In Norwegian, the indefinite plural form of the noun has an
-er ending, just as it has the -s ending in English. See the
examples and the chart below.
Paa veggen henger det
Paa veggen henger det

ei klokke. (a clock)
to klokker. (two clocks)

Paa veggen henger det


Paa veggen henger det

en plakat
(a poster)
tre plakater. (three posters)

Paa veggen henger det


Paa veggen hender det

et bilde.
(a picture)
mange bilder. (many pictures)

INDEF. SG.
en plakat
(a poster)

DEF. SG.
plakaten
(the poster)

INDEF. PL.
plakater
(posters)

DEF. PL.
plakatene
(the posters)

ei klokke
(a clock)

klokka
(the clock)

klokker
(clocks)

klokkene
(the clocks)

et bilde

bildet

bilder

bildene

(a picture)
(the picture)
(pictures)
(the pictures)
----------------------------------------------------------------INTERNETHJOERNE (Internet Corner)
FORMFIN MOEBLER
<http://www.moredata.no/~formfin/>
This site is the homepage for the furniture company "Formfin
moebler." It has pictures of many different types of sofas and
in the process shows us several Norwegian interiors.
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
Hallo! Jeg heter Adele, og jeg er foedt i Oslo, Norge i 1970. Jeg
har bodd i California mesteparten av livet mitt, og akkurat naa
bor jeg i Tustin, California og gaar pa Universitetet i
California - Irvine (UCI). Jeg laerte norsk av moren min da jeg
var liten, saa jeg snakker flytende norsk men faar aldri anledning
til aa skrive paa norsk. Hele familien bortsett fra faren min bor
i Oslo, og jeg reiser ditt annethvert aar. Jeg jobber som
hjelpelaerer (TA) paa UCI 3 dager i uken, og jobber ogsaa paa et
komputer-distribusjonsenter som heter Ingram Micro. Det finns
ogsa en Ingram Micro i Oslo. Naar jeg blir ferdig paa UCI, kanskje
flytter jeg tilbake til Norge og jobber der.
Mange Hilsener fra Adele <eaou423@ea.oac.uci.edu>
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
RELIGIOESE MINORITETER IKKE GODTATT
(P4): Lederen for Antirasistisk senter, Khalid Salimi, mener
forslaget til nytt kristendomsfag viser at religioese minoriteter
ikke er akseptert i Norge. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og
Kristelig Folkeparti sikrer flertall for fagplanen, som gir
elever med fremmede trosretninger svaert smaa muligheter for
fritak. Lederen for Organisasjon mot offentlig diskriminering,
Oddvar de Leon, deler Salimis skuffelse -- og sier det burde
vaere enkelt aa gi innvandrere tilbud i deres enkelte religioner.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
RELIGIOUS MINORITIES NOT ACCEPTED
(P4): The leader for the Antiracist Center, Khalid Salimi, thinks
that the proposal for a new Christianity subject (in the schools),
shows that religious minorities are not accepted in Norway. The
Labor Party, the Center Party, and the Christian People's Party
assure a majority for the subject plan, which gives students with
foreign religions very small possibilities for exemption. The
leader for the Organization Against Public Discimination, Oddvar
de Leon, shares Salimi's disappointment -- and says it should be
simple to offer immigrants instruction in their individual
religions.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:

The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)


Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Wed Oct 18 16:34:19 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id QAA13809; Wed, 18 Oct 1995 16:34:16 -0500
Date: Wed, 18 Oct 1995 16:34:16 -0500
Message-Id: <v02110103aca9c483bb77@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 22.3: Living Room - Carpets and lamps
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Stua
Nummer: 22. uke / 3. dag
Dag: Onsdag
Dato: 18. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hva ligger det paa golvet? /
Hva staar det paa gulvet?
Paa golvet ligger det

et teppe / ei rye.

Paa golvet staar det


ei lampe / en plante.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Vah leeg-gehr deh poh gohlv-eh?/
Vah stohr deh poh gohlv-eh?)
(Poh gohlv-eh leeg-gehr deh

ehtt tehp-peh / ai ree-eh.)

(Poh gohlv-eh stohr deh


ai lahm-peh / ehnn plahn-teh.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
What lies on the floor?

What stands on the floor?


On the floor, there lies

a rug / a rag rug.

On the floor, there stands


a lamp / a plant.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
In Norwegian, it is common to use the words "ligge, henge, staa"
to indicate whether things are lying, hanging, or standing.
Det henger et bilde paa veggen.
Det henger tre klokker paa veggen.
Det ligger et teppe paa golvet.
Det ligger en penn paa golvet.
Det staar et piano i hjoernet.
Det staar tre lamper paa golvet.
----------------------------------------------------------------SPRAAKHJOERNE (Language Corner)
IDIOMS
falle mellom to stoler (fahl-leh mehl-lohmm too stoo-lehr /
fall between two chairs)
sette en stolen for doeren (seht-teh ehn stool-ehn fohr duhr-ehn /
give someone an ultimatum)
stikke noe under stolen (stik-keh noo-eh ewn-nehr stool-ehn /
conceal something)
gaa i golvet (goh ee gohlv-eh / hit the floor, hit the deck)
bort i veggene (boort ee vehg-geh-neh / hare-brained, ridiculous)
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
Hei!
Jeg heter Patti. Jeg bor i en by som St. Cloud i staten Minnesota.
Jeg er trettini aar gammel. Jeg har mange venner i Grodas og Oslo,
Norge. Jeg er flink til aa gjoere rosemaling, spesielt i Vest
Agder, Telemark, og Gudbransdal stiler. Jeg er ogsaa veldig
interessert i slektsforskning. Min bestermor og bestefar var fra
Soer-Troendelag.
jgoke@tigger.stcloud.msus.edu
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
UHJELP TILBAKE TIL NORGE
(P4): Halvparten av norsk utviklingshjelp kommer tilbake til
Norge, viser Norads tilbakefoeringsrapport for 1994. Bruken av

norske varer og tjenester i forbindelse med utviklingshjelpen


oekte fra 42 prosent av den totale bistanden i 1993 til 49 prosent
i 1994. Den saakalte tilbakefoeringen omfatter kjoep av norske
varer og tjenester, loenn til norsk personale samt tilleggseffekter
som foelge av den norske bistanden.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
HELP TO DEVELOPING COUNTRIES BACK TO NORWAY
(P4): Half of the Norwegian aid to developing countries comes
back to Norway, according to Norad's return report for 1994.
The use of Norwegian goods and services in connenction with help
to developing countries increased from 42 percent av the total
support in 1993 to 49 percent in 1994. The so-called return
includes purchase of Norwegian goods and services, salary to
Norwegian personell, plus additional effects as a result of the
Norwegian aid.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Fri Oct 20 02:01:32 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id CAA26024; Fri, 20 Oct 1995 02:01:18 -0500
Date: Fri, 20 Oct 1995 02:01:18 -0500
Message-Id: <v02110104aca9c512dd30@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 22.4: Living Room - Electronics
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Stua
Nummer: 22. uke / 4. dag
Dag: Torsdag
Dato: 19. oktober
----------------------------------------------------------------Their Majesties King Harald V and Queen Sonja visited St. Olaf
College today on a beautiful, but chilly Minnesota fall day. King

Harald spoke at a convocation in Boe Chapel, and Queen Sonja gave


a short speech at a luncheon. They impressed the listeners with
their grace, sincerity, and their humor. After receiving an
honorary doctorate from St. Olaf College, King Harald opened his
speech by saying something to this effect -- "I'm happy to be here
and receive this doctorate because I will finally be catching up
to the Queen, who received her honorary doctorate from here several
years ago." In their speeches, both the King and Queen mentioned
the importance of the continuing exchange of students, scholars,
and researchers between the United States and Norway.
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hva har du

i veggseksjonen / i bokhylla / paa bordet?

I veggseksjonen
Paa bokhylla
Paa bordet

har jeg

et TV-apparat / et stereoanlegg /
en radio / en kassettspiller /
en CD-spiller / en telefon /
en datamaskin / ei lampe /
mange bilder.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Vah hahr dew

ee vehgg-sehk-shoon-ehn / ee book-heel-lah /
poh boor-eh?)

(Ee vehgg-sehk-shoon-ehn hahr yai ehtt Teh-Veh-ahp-pah-raht /


Poh book-heel-lah
ehtt steh-reh-oo-ahn-lehgg /
Poh boor-eh
ehnn rah-dee-oo /
ehnn kahs-sehtt-speel-lehr /
ehnn seh-deh-speel-lehr /
ehnn teh-leh-foon /
ehnn dah-tah-mah-sheen /
ai lahm-peh /
mahng-eh beel-dehr.
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
What do you have

in the wall section / in the bookcase /


on the table?

In the wall section


On the bookshelf
On the table

I have

a television / a stereo /
a radio / a cassette player /
a CD player / a telphone /
a computer / a lamp /
many pictures.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
You will recall that sentences that begin with an adverbial have
INVERSION of the subject and the verb.
I veggseksjonen har jeg et TV-apparat.
(In the wall section, I have a television.)
I hjoernet staar det en stor plante.

(In the corner, there is a large plant.)


Om kvelden tenner jeg baal i peisen.
(During the evening, I light a fire in the fireplace.)
Etter middag drikker vi kaffe i stua.
(After dinner, we drink coffee in the living room.
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
I'm out of homework, so I would appreciate it if some of you
would submit texts.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
FINNMARKS-BARN PAA ALLERGITOPPEN
(P4): Barn i Finnmark lider av mer allergi, eksem og astma enn
noen andre her til lands. De har ogsaa dobbelt saa mye allergi
som sine egne foreldre, viser en undersoekelse som assisterende
lege Lars Kaare Dotterud ved Regionsjukehuset i Tromsoe har
gjort. Undersoekelsen viser ogsaa at forurensning er viktig -saerlig paa Varangerhalvoeya, med Soer-Varanger smelteverk og
industrien i Nikkel i naerheten. Men inneklimaet er viktigst: det
skaper ideelle forhold for allergi naar finnmarkingene roeyker
mer, har flere kjaeledyr og oppholder seg mer inne - i bolighus
med altfor daarlig ventilasjon.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
Children in Finnmark county (in Northern Norway) suffer from
more allergies, eczema, and asthma than anyone else here in the
country. They also have twice the allergies as their own parents,
according to a study which Dr. Lars Kaare Dotterud at the Regional
Hospital in Tromsoe has done. The study also shows that pollution
is important -- especially on the Varanger peninsula, with the
South-Varanger smelting works and the industry in Nikkel nearby.
But the climate inside is the most important. It creates ideal
conditions for allergies when people from Finnmark smoke more,
have more pets and stay inside more - in houses with poor
ventilation.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Sat Oct 21 07:31:49 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id HAA01723; Sat, 21 Oct 1995 07:31:46 -0500
Date: Sat, 21 Oct 1995 07:31:46 -0500

Message-Id: <v02110105aca9c61f1c6f@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 22.5: Living Room - Activities
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Stua
Nummer: 22. uke / 5. dag
Dag: Fredag
Dato: 20. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hva pleier du aa gjoere i stua?
Jeg pleier aa

lese avisen / lese ei bok / hoere paa radio /


hoere paa musikk / se paa TV / ta en lur /
prate med familien min / prate med venner /
drikke kaffe / slappe av / spille spill /
surfe paa Internett / skrive paa datamaskin /
leke med barna.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Vah plai-ehr dew oh yuh-reh ee stew-ah?)
(Yai plai-ehr oh leh-seh ah-vees-ehn / leh-se ai book /
huh-reh poh rah-dee-oo / huh-reh poh mew-seekk /
seh poh Teh-Veh / tah ehnn lewr /
prah-teh meh fah-mee-lee-ehn meen /
prah-teh meh vehnn-ehr / dreek-keh kahf-feh /
shlahp-peh ahv / speel-leh speell /
sewr-feh poh Een-tehr-nehtt /
skree-veh poh dah-tah-mah-sheen /
leh-keh meh bahrn-ah.
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
What do you usually do in the living room?
I usually

read the paper / read a book / listen to radio /


listen to music / watch TV / take a nap /
talk to my family / talk to friends /
drink coffee / relax / play games /

surf the Internet / write on the computer /


play with the children.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
You will recall that the INFINITIVE form of the verb in Norwegian
usually ends in an -e (lese, hoere) or a stressed vowel (ha, bo).
The infinitive is the dictionary form of the verb and can only
be used in sentences when it is combined with a helping verb
(skal, kan, vil, maa) or with the infinitive marker (aa).
Jeg liker AA LESE avisen.
(I like to read the paper.)
Jeg pleier AA LESE Aftenposten. (I usually read Aftenposten.)
Jeg SKAL SE paa TV.
(I am going to watch TV.)
Jeg KAN SLAPPE av naa.
(I can relax now.)
Jeg VIL HOERE paa musikk.
(I want to listen to music.)
Jeg MAA ARBEIDE naa.
(I have to work now.)
----------------------------------------------------------------LEKSEHJOERNE (Homework Corner)
The assignments are optional, but they are a good way for you to
practice your Norwegian. If you send your homework to me
<naarsvol@gac.edu>, I will correct it and include it in a future
NorWord lesson.
New subscribers or people who have not contributed homework
before: Write a short paragraph describing yourself (name, age,
hometown, place of residence, work/school, leisure activities, etc.)
Beginners/Intermediate/Advanced: Write a short paragraph describing
the appearance of your living room and the common activities that
take place there.
Native Norwegians of any age: If you are a native Norwegian, we
would appreciate it if you would write a short paragraph on either
of the two assignments listed above. Or if you have a friend,
spouse, neighbor, etc. who is native Norwegian, please encourage
them to write. These texts provide the other subscribers with a
model for their writing as well as some insight into the daily
lives of Norwegians. The texts can be sent to <naarsvol@gac.edu>.
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
(I have used all the texts sent to me by subscribers. If you
are interested in contributing, please see the homework corner
above.)
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
SVALBARDS BARN FAAR SKOLESKYSS
(P4): Skolebarn i Longyearbyen paa Svalbard faar naa likevel
gratis skolebuss - etter at to mennesker ble drept av isbjoern
tidligere i aar. Ledelsen ved Longyearbyen skole har i mange aar
oensket en slik ordning, men fordi elevene bor naermere enn fire

kilometer fra skolen, har de ikke hatt rett til dette. I tillegg
til polarmoerke og ekstreme vaerforhold, er det oekningen i
antall isbjoerner rundt Longyearbyen som har faatt departementet
til aa snu.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
(P4): Children in Longyearbyen in Spitsbergen now receive a free
ride on the school bus after all - after to people were killed
by polar bears earlier this year. The leadership at Longyearbyen
school har wanted such an arrangement for many years, but because
the students live closer than four kilometers from the school,
they have not had the right to this. In addition to the polar
darkness and extreme weather conditions, it is the increase in the
number of polar bears around Longyearbyen which has caused the
department to change its policy.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Mon Oct 23 12:51:42 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id MAA17579; Mon, 23 Oct 1995 12:51:35 -0500
Date: Mon, 23 Oct 1995 12:51:35 -0500
Message-Id: <v02110105acb1746f98ec@[138.236.95.129]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 22.6: The Royal Family
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Kongefamilien
Nummer: 22. uke / 6. dag
Dag: Loerdag
Dato: 21. oktober
----------------------------------------------------------------HOESTFERIE (FALL VACATION)

I am on fall vacation this week, and so I'm going to take a break


from NorWord as well. The lessons will resume next Monday,
Oct. 30. Hope you all are enjoying the fall!
Hilsen fra
Nancy
----------------------------------------------------------------HJELPELAEREREN VAAR, HILDE GUSTAVSEN, SKRIVER OM KONGEFAMILIEN
(Our Tutor, Hilde Gustavsen, Writes about the Royal Family)
Kongefamilien blir av de aller fleste nordmenn oppfattet som
gode representanter og "reklame" for det lange landet vaart i
nord. Vi har jo paa mange maater vaert en avkrok i Europa helt
til midten av dette aarhundre, slik at kongefamilien muligens av
den grunn har blitt trykket til vaart bryst i enda stoerre grad
enn i andre monarkier. Dessuten har vi vaert saa heldige aa ha
hatt veldig menneskelige og folkelige konger. Kong Harald er
vaar tredje konge siden selvstendigheten i 1905 (Kong Haralds
bestefar, kong Haakon, var opprinnelig dansk.) Mottoet/slagordet
for dem alle tre var/er "Alt for Norge," og dette har de vist i
praksis paa en varm og fin maate. (Kong Harald tar, blant annet,
inn "samfunnstapere" til audiens paa slottet og proever paa den
maaten aa oppmuntre.) Det var stor landesorg da vaar forrige
konge, Olav, doede -- det var for oevrig dagen etter at Golfkrigen broet ut. Alle var spent paa om det naavaerende kongeparet
skulle klare aa kapre folkets hjerter paa samme maate som kong
Olav, noe som det ser ut til at de har lykkes med.
Noen (faa, vil jeg tro) er i mot monarkiet, og de mest radikale
representantene i Stortinget gaar aapent ut med dette og vil
gjerne faa igang en debatt om monarkiet er avlegs og sloesing
med skattepengene. De spoer seg hva vi skal med kongefamilien,
naar de ikke har noen reell makt. Dessuten mener de at den
reklamen de utgjoer for Norge ikke har noen saerlig betydning,
da det for eksempel er enkeltindivider innen idretts- og musikkbransjen som gjoer denne jobben bedre.
For min del tror jeg kongefamilien er saa fast forankret i de
aller fleste nordmenns hjerter, at det vil ta veldig mange aar
foer monarkiet blir avskaffet i Norge.
Hvis det er noen som lurer paa mer konkrete forhold; vaer fri og
ta kontakt!
Hilsen Hilde <Hilde.Gustavsen@hamarlh.no>
----------------------------------------------------------------The royal family is seen by most Norwegians as being good
representatives and "advertisement" for our long country in the
north. Vi have, of course, in many ways, been an out of the way
place in Europe until the middle of this century, so that the
royal family, possibly for that reason, has become a part of us
to a larger degree than in other monarchies. In addition, we have
been fortunate to have had very human and popular kings. King
Harald is our third king since the independence in 1905 (King
Harald's grandfather, King Haakon, was originally Danish.) The
motto/slogan for all three of them was/is "Everything for Norway,"
and they have shown this in practice in a warm and nice way.
(Among other things, King Harald regularly holds an audience with
Norwegians who are on the fringes of Norwegian society, and tries

in that way to encourage them.) There was great sorrow in Norway


when our former king, Olav, died -- it was, by the way, the day
after the Gulf War broke out. Everyone was interested to see
whether the current royal couple would manage to capture people's
hearts in the same way as King Olav, and it appears that they
have been successful in doing that.
Some (few, I imagine) are against the monarchy, and the most
radical representatives in the Parliament say this openly and
want to start a debate about whether the monarchy is out of date
and a waste of tax money. They ask what we are doing with a
royal family, when they do no have any real power. In addition,
they think that the representation they do for Norway does not
have any meaning, when there, for example, are individuals
within the fields of sports and music who do this job better.
In my opinion, I think the royal family is so well anchored in
most Norwegians' hearts, that it will take very many years before
the monarchy is abolished in Norway.
If there is someone who has questions about the royal family,
please get in contact with me.
Greetings Hilde <Hilde.Gustavsen@hamarlh.no>
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Tue Oct 31 11:06:31 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id LAA11306; Tue, 31 Oct 1995 11:05:07 -0600
Date: Tue, 31 Oct 1995 11:05:07 -0600
Message-Id: <v02110100acbbc3aebee1@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 23.1: Housework/Outdoor Work - Roles
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######

----------------------------------------------------------------Tema: Hus- og utearbeid


Nummer: 23. uke / 1. dag
Dag: Mandag
Dato: 30. oktober
----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):
Hvem gjoer
Jeg
Jeg
Jeg
Jeg

husarbeidet / utearbeidet

gjoer alt
gjoer mesteparten av
hjelper til med
gjoer ikke noe

i familien din?

husarbeidet
husarbeidet
husarbeidet
husarbeid /

/ utearbeidet.
/ utearbeidet.
/ utearbeidet.
utearbeid.

(mannen min / kona mi / faren min / moren min /


soesteren min / broren min / soennen min / datteren min)
Vi deler likt paa
husarbeidet / utearbeidet.
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Vehmm yuhr
hews-ahr-baid-eh / ew-teh-ahr-baid-eh
fah-mee-lee-ehn deen?)
(Yai
(Yai
(Yai
(Yai

ee

yuhr ahlt
hews-ahr-baid-eh/ew-teh-ahr-baid-eh.)
yuhr mehs-teh-pahrt-ehn ahv hews-ahr-baid-eh /
ew-teh-ahr-baid-eh.
yehl-pehr teell meh hews-ahr-baid-eh/ew-teh-ahr-baid-eh.)
yuhr eek-keh noo-eh hews-ahr-baid/ew-teh-ahr-baid.)

(mahnn-ehn meen / koo-nah mee / fahr-ehn meen / moor-ehn meen /


suhs-tehr-ehn meen / broor-ehn meen / suhnn-ehn meen /
daht-tehr-ehn meen)
(Vee deh-lehr leekt poh
hews-ahr-baid-eh/ew-teh-ahr-baid-eh.)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
Who does
I
I
I
I

the housework / the outside work

do all
do most of
help with
don't do any

in your family?

the housework / outside work.


the housework / outside work.
the housework / outside work.
housework / outside work.

(My husband / my wife / my father / my mother /


my sister / my brother / my son / my daughter)
We divide
the housework / the outside work
equally.
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
One common way to form questions in Norwegian is with the use of
interrogatives or question words. Some of the most common
ingterrogatives are:
hva (what)

hvor (where)

hvordan (how)

hvem (who)
hvorfor (why)
naar (when)
hvor lenge (how long) hvor mange (how many) hvor gammel (how old)
Hva gjoer du?
(What do you do?)
Hvor arbeider du?
(Where do you work?)
Hvordan liker du jobben din?
(How do you like your job?)
Hvem arbeider du med?
(Who do you work with?)
Hvorfor liker du ikke sjefen din? (Why don't you like your boss?)
Naar drar du paa jobben?
(When do you go to work?)
Hvor lenge har du arbeidet der? (How long have you worked there?)
Hvor mange mennesker arbeider der?(How many people work there?)
Hvor gammel er du?
(How old are you?)
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
I stua mi har jeg norske furumoebler. Alt er kjoept av Soenner av
Norge paa grunn av at jeg bor i Honve Huset/Skandinavisk kultur
senter ved universitetet i Nord Dakota i Grand Forks. Vi har to
lenestoler, en hjoernesofa, og en vanlig sofa. Det er ogsaa to
kaffebord, et rundt og et firkantet. Teppet i stua, spisestua, og
hovedgangen er et gammelt stygt roedt "shag" som var populaert
tidlig paa 1970-tallet! Den aller beste tingen som staar i stua er
ei fin rosemalt klokke. Jeg synes at den er toeff!
Som sagt, jeg bor i Honve Huset (oppkalt etter mannen som kjoepte
huset). Jeg er vaktmester, og det betyr at jeg tar vare paa huset.
Vi har ogsaa et bibliotek av boeker fra hele Skandinavia. Stua er
hvor vaar Skandinaviske klubb moetes, og vi spiser vafler, groet,
smoerbroed, og drikker masse kaffe, te, saft og brus. Det er
koselig naar vi har mange paa besoek, saa hvis du vil, skriv til
meg og kom paa besoek!
David Christian <dchristi@badlands.NoDak.edu>
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
CLINTON FOR SEN FOR KONGEPARET
(P4): Kong Harald og dronning Sonja ble staaende heller raadloese
da de skulle moete USAs president Bill Clinton utenfor det hvite
hus i Washington i gaar kveld. Ved inngangen manglet nemlig -Bill Clinton, og en sekretaer maatte redde kongeparet inn i huset.
Fem minutter senere kom de ut igjen, sammen med Hillary og Bill
Clinton, for at fotografene skulle faa det offisielle velkomstbildet.
STRENGERE STAFFER I SKOLEN
(P4): Hoeyres skolepolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, vil ha
oekt bruk av gjensitting, straffelekser eller fysisk arbeid paa
skolen som reaksjonsform mot ulydige elever. -- Skolens problem
er "la det skure-filosofien" til 68-generasjonen, som har foert
til stadig flytting av grenser, sier Sanner til Arbeiderbladet.
Sanner setter fram kravene i forbindelse med den nye laereplanen
for grunnskolen.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):

CLINTON TOO LATE FOR THE ROYAL COUPLE


(P4): King Harald and Queen Sonja were left standing rather
helpless when they were going to meet USAs President Bill Clinton
outside the White House in Washington yesterday evening. Bill
Clinton wasn't there, namely, and a secretary had to rescue the
royal couple and bring them into the White House. Five minutes
later they came out again, together with Hillary and Bill Clinton,
so that the photographers could take the official welcome picture.
STRICTER PUNISHMENTS IN THE SCHOOL
(P4): The Conservative Party's education spokesman, Jan Tore
Sanner, wants to have increased use of detention, extra homework,
and physical work at school as the consequences for disobedient
students. -- The school's problem is the "let it ride - philosophy"
of the 1968-generation, which has caused continual moving of
limits, says Sanner to the Arbeiderbladet newspaper. Sanner sets
forth the demands in connection with the new curriculum for the
elementary and junior high schools.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
----------------------------------------------------------------From norword@gac.edu Tue Oct 31 11:22:10 1995
Return-Path: norword@gac.edu
Received: from solen.gac.edu (root@loopback [127.0.0.1]) by solen.gac.edu (8.6.1
2/8.6.12) with SMTP id LAA13036; Tue, 31 Oct 1995 11:22:07 -0600
Date: Tue, 31 Oct 1995 11:22:07 -0600
Message-Id: <v02110101acbbc46beb51@[138.236.95.128]>
Errors-To: naarsvol@gac.edu
Reply-To: norword@gac.edu
Originator: norword@gac.edu
Sender: norword@gac.edu
Precedence: bulk
From: naarsvol@gac.edu (Nancy Aarsvold)
To: Multiple recipients of list <norword@gac.edu>
Subject: NW 23.2: Housework/Outdoor Work - Chores
X-Listprocessor-Version: 6.0c -- ListProcessor by Anastasios Kotsikonas
X-Comment: The daily Norwegian
----------------------------------------------------------------____. ___
____ __. ___
__
/
|/ /__________| |/ |/ /______________/ /\### * ######
/ /| | / __ / ___/| | | / __ / ___/ __ / /## * ######
/ / | / /_/ / /\__\| /| / /_/ / /\_/ /_/ / /***********
/__/ /|__/_____/_/ / |__/ |__/_____/ / //_____/ /## * ######
\__\/ \__\_____\_\/
\__\/\__\_____\_\/ \_____\/## * ######
----------------------------------------------------------------Tema: Hus- og utearbeid
Nummer: 23. uke / 2. dag
Dag: Tirsdag
Dato: 31. oktober
----------------------------------------------------------------Happy Halloween to you Americans on the list! (Halloween is not
celebrated in Norway.)

----------------------------------------------------------------DAGENS UTTRYKK (Phrase of the day):


Jeg

rydder opp / gjoer rent / stoevsuger /


toerker stoev / passer barna / leker med barna.

(mannen min / kona mi / faren min / moren min /


soesteren min / broren min / soennen min / datteren min)
----------------------------------------------------------------UTTALE (Pronunciation):
(Yai

reed-dehr ohpp / yuhr rehnt / stuhv-sew-gehr /


tuhr-kehr stuhv / pahs-sehr bahrn-ah / leh-kehr meh
barn-ah.)

(mahnn-ehn meen / koo-nah mee / fahr-ehn meen / moor-ehn meen /


suhs-tehr-ehn meen / broor-ehn meen / suhnn-ehn meen /
daht-tehr-ehn meen)
----------------------------------------------------------------BETYDNING (Meaning):
I

pick up / clean / vacuum / dust /


take care of the children / play with the children.

(My husband / my wife / my father / my mother /


my sister / my brother / my son / my daughter)
----------------------------------------------------------------GRAMMATIKK (Grammar):
You will recall that the INFINITIVE form of the verb is used
after the infinitive marker, "aa (to)," or after helping verbs
such as "skal, vil, kan, maa (shall, want to, can, must)."
Jeg liker AA RYDDE opp.
(I like to pick up.)
Jeg er glad i AA GJOERE rent. (I'm fond of cleaning.)
Jeg hater AA STOEVSUGE.
(I hate to vacuum.)
Jeg liker ikke AA TOERKE stoev. (I don't like to dust.)
Jeg SKAL LEKE med barna snart. (I am going to play with the
children soon.)
Jeg VIL GJOERE rent i dag.
(I want to clean today.)
Jeg KAN ikke PASSE barna naa. (I can't take care of the children
now.)
Jeg MAA TOERKE stoev i dag.
(I have to dust today.)
----------------------------------------------------------------ABONNENTENE SKRIVER (Subscribers Write):
Jeg er liten, 152 cm hoey, men broedrene mine er begge 183 cm
hoeye. Oeynene mine er graa, og jeg har noen fregner. Naa har jeg lyst og
graatt haar som er middelslangt og rett. Jeg ligner paa
de norske slektningene mine.
hilsen
Elaine

<BUDICA@aol.com>

I Toledo, Ohio, er hoesten favoritt-aarstiden min. Sommervarmen


er gaatt, fargene forandret, duften av brennende loev fyller
luften og vi gaar alle kledd i de gode genserne vaare. Mange par
i omegnen vaar liker forandringen i fargene og benytter
anledningen til aa dra paa en "farge-reise" i Michigan. De kan forundre
seg over baade det skjoenne fargespill og den utfoldende kjaerligheten sin.
Med hilsen fra Toledo, Jeff <peragratio@aol.com>
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 RADIO (News from P4 Radio)
Homepage: <http://www.p4.no/nyheter/p4/>.
QUEBEC FORTSATT DEL AV CANADA
(P4): Quebec kommer fortsatt til aa vaere en del av Canada. Det
er klart etter gaarsdagens folkeavstemning, der nei-siden vant
med knapp margin -- 50,6 prosent av stemmene. Separatistenes
leder, Lucien Bouchard, var skuffet, og sa demokratiet hadde
talt -- men minnet samtidig tilhengerne sine om at det snart kan
komme en ny sjanse til aa gjoere Quebec selvstendig.
L=D8NNSOMME PASIENTER FAAR HJELP FOERST
(P4): Pasienter som sykehusene tjener penger paa, blir prioritert
fremfor de som trenger hjelp mest. Det mener sosiolog og forsker
ved Universitetet i Tromsoe, Olaug Lian. Hun sier til Bergens
Tidende at likhet og rettferdighet for pasientene er erstattet
med ufoelsomhet og effektivisering.
----------------------------------------------------------------NYHETER FRA P4 PAA ENGELSK (News from P4 in English):
QUEBEC STILL PART OF CANADA
(P4): Quebec will still be a part of Canada. That is clear after
yesteday's referendum, where the no-side won by a close margin -50.6 percent of the votes. The separatists' leader, Lucien
Bouchard, was disappointed, and said that the democracy had
spoken -- but at the same time reminded his supporters that there
soon might be a new chance to make Quebec independent.
PROFITABLE PASIENTS GET HELP FIRST
(P4): Patients which the hospitals make money on, are being
prioritized in front of those who need help the most. That is the
opinion of sociologist and researcher at the University of Tromsoe,
Olaug Lian. She says to the newspaper Bergens Tidende that equality
and fairness for the patients is being replaced by insensitivity
and efficiency.
----------------------------------------------------------------LIST OWNERS AND INFORMATION:
The Norwegian Teachers Association in North America (NorTANA)
Less Commonly Taught Languages Project, CARLA, U. of Minnesota
Louis Janus <lctl@maroon.tc.umn.edu>
Nancy Aarsvold <naarsvol@gac.edu>
-----------------------------------------------------------------