Sie sind auf Seite 1von 33

a) posljednja Allahova d..

objava
b) prva Allahova d.. Objava
c) djelo Muhammeda a.s.

a) melek Dibril - Debrail


b) melek Mikal - Mikail
c) melek Azrail Melekul-mevti

a) tokom itavog ivota


b) tokom 23 godine
c) objavljen mu je odjedanput

a) 3 godine
b) 10 godina
c) 13 godina

a) 3 godine
b) 10 godina
c) 13 godina

a) hebrejskom jeziku
b) latinskom jeziku
c) arapskom jeziku

a) 100 sura
b) 114 sura
c) 99 sura

a) 114 ajeta
b) 1000 ajeta
c) preko 6000 ajeta

a) sura Nas
b) sura Fatiha
c) sura Alek

a) sura Fatiha
b) sura Nas
c) sura Ihlas

a) sura Bekara - Krava


b) sura Alu Imran Imranova
porodica
c) sura Nisa - ene

a) sura Ihlas - Iskrenost


b) sura Asr - Vrijeme
c) sura Kevser Mnogo dobro

a) 5 ajeta sure Alek - Ugruak


b) 5 ajeta sure Fatiha - Pristup
c) 5 ajeta sure Bekara - Krava

a) u noi Lejletul-kadr
b) u noi Lejletl-mirad
c) u noi Lejletul-berat

a) u Poslanikovoj kui
b) u peini Sevr
c) u peini Hira

a) 33 godine
b) 35 godina
c) 40 godina

a) naui Kuran i druge njemu poduava


b) naui Kuran i njime zarauje
c) naui Kuran i hvali se time

a) dupla
b) desetorostruka
c) mnogostruka

a) biti zagovornik svim ljudima


b) biti zagovornik svim uaima
Kurana
c) biti zagovornik samo hafizima

a) plemenitih meleka
b) plemenitih ehida
c) plemenitih poslanika

a) ima dvije nagrade


b) bie kanjen
c) nema ni nagrade, ni kazne

a) kupanje u toploj vodi


b) doktor operacijom
c) uenje Kurana

a) bie proivljen sakat


b) bie proivljen go i bos
c) nee biti ni proivljen

a) sura Ihlas
b) sura Fatiha
c) sura Bekara

a) sura Ja-sin
b) sura Fatiha
c) sura Mulk

a) sura Fatiha
b) sura Ja-sin
c) sura Mulk

a) sura Rahman
b) sura Ta-ha
c) sura Tevba

a) u kojoj svira muzika


b) u kojoj je pas ili slika
c) u kojoj se ui sura Bekara

a) kao treina Kurana


b) kao polovina Kurana
c) kao cijeli Kuran

a) kao treina Kurana


b) kao etvrtina Kurana
c) kao polovina Kurana

a) suru Ja-sin
b) suru Rahman - Svemilosni
c) suru Vakiah - Dogaaj

a) suru Ja-sin
b) suru Kehf - Peina
c) suru Bekara - Krava