You are on page 1of 40

NR 69 | 15 MAJA 2015 | ISSN 2084-9117 | NAKAD 30.000 EGZ.

www.pozatorun.pl

Szukam pola walki

porzdku i nieporzdkach wiata, istocie


sowa, wirze zawartym w tekstach z pyty
Gupi i tym, skd on si tam wzi rozmawiamy z Tomaszem Organkiem

BEZPATNA GAZETA REGIONU TORUSKIEGO

Jestemy te na facebook.com/pozatorun

Drugie
dno wau
Ma okoo kilometra dugoci. Dzieli, zagroon
powodzi, Nizin Ciechocisk w poprzek. Jednym daje
poczucie bezpieczestwa, inni przebkuj o jego
usuniciu. W tle pozostaje brak terenw inwestycyjnych
w Ciechocinku i w. Nepomucen.

Chema
Bioetanol ruszy z produkcj w
czerwcu?
25

***
Gmina Chema
Zakoczya si wymiana ze
szko w Sangerhausen
26

FELIETON

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

FELIETON

Budda i chopak
w zielonej koszulce
JACEK
KIEPISKI

Gdy widz prezydenta Komorowskiego spacerujcego


po warszawskich ulicach,
przypomina mi si Budda.
Tak, tak, ten Budda, prywatnie Siddhartha Gautama, ktry piset lat przed
Chrystusem dozna owiecenia. W jego przypadku te
wszystko zaczo si od wyjcia na ulic. To wtedy mody
ksi, trzymany wczeniej
przez rodzicw w paacu pod
przysowiowym kloszem (tu
skojarzenie z prezydenckim
yrandolem), zobaczy po
raz pierwszy, e wiat nie jest
usany patkami czerwonych
i biaych r (tu skojarzenie
z prezydenckim kotylionem),
lecz drcz go problemy zasadnicze, takie jak bieda, nieszczcia, choroby i mier.
Siddhartha przejrza na oczy
wanie na ulicy.
A czy wyjcie na ulic pomoe Bronisawowi Komorowskiemu? Przejrzy? Wtpi. Za duo kamer, za dua
wita, za duo pochlebcw.
Jaki chopak w zielonej koszulce, zadajcy niewygodne
pytania, to za mao, by nim
wstrzsn. Szkoda. Bo cze-

stopka redakcyjna
Redakcja Poza Toru
Zotoria, ul. 8 marca 28
redakcja@pozatorun.pl

Wydawca
Goldendorf

Redaktor naczelny
Radosaw Rzeszotek

ka go przeprawa nielicha, do
ktrej wydaje si by kompletnie nieprzygotowany.
Nie ukrywam, czekam
na t debat. Przed laty z
rwnym zainteresowaniem
czekaem na debat Wasa-Miodowicz. 30 listopada
1988 roku przed telewizorami zasiada caa Polska. Co
wielkiego wisiao w powietrzu. Teraz o zmian ustroju co prawda nie chodzi, bo
Kukiz dopiero zbiera siy i
nie on, na razie, ma stan w
ringu, ale emocje przewiduj
ogromne. Szczerze mwic,
wydaje mi si, e wystarczy, by Andrzej Duda, co by
o nim i jego promotorach
nie myle, wcieli si w rol
chopaka w zielonej koszulce,
zasypa obecnego prezydenta
gradem przyziemnych, takich ulicznych, pyta i mamy
nokaut. Ale czy dojdzie do
bezporedniej
wymiany
zda, rozmowy? Od formuy
debaty zaley wiele, od prowadzcego te. Tak, czy siak
przed ekranem sid. Moe
mi te otworz si oczy.

Zastpca redaktora naczelnego


Jacek Kiepiski (GSM 723 030 103)

Redaktor wydania
Kinga Baranowska
Dzia reportau i publicystyki
Marcin Tokarz, Tomasz Wicawski (GSM 535 405 385)

Dzia informacyjny
ukasz Piecyk, Aleksandra Radzikowska, Micha Ciechowski

Kultura
ukasz Piecyk

Zdjcia
Adam Zakrzewski, ukasz Piecyk,
Maciej Pagaa

REKLAMA

Aleksandra Grzegorzewska (GSM


512 202 240), Agnieszka
Korzeniewska (GSM 534 206 683),
Magorzata Kramarz
(GSM 607 908 607), Karol Przybylski (GSM 665 169 292),
reklama@pozatorun.pl

Skad
Studio Poza Toru

Druk
Agora S.A.

ISSN 4008-3456

Redakcja nie odpowiada za tre ogosze.


***

Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia


4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Agencja Public Relations Goldendorf zastrzega, e dalsze rozpowszechnianie
materiaw opublikowanych w Poza Toru jest
zabronione bez zgody wydawcy.

15 maja 2015 r.

REKLAMA

pozatorun.pl

Pytki ceramiczne nowoci


wiata Wntrz na ul. Polnej 98

Moda w wiecie pytek ceramicznych nie rni si od tej, ktr spotykamy w innych dziedzinach ycia. Nie
zmienia si moe drastycznie kadego roku, ale stosunkowo atwo zauway mniejsze lub wiksze zmiany w
stosunku do tego, co byo popularne na rynku przed kilkoma laty. Dlaczego warto odwiedzi wiat Wntrz?

ajlepszym dowodem
na to, e moda na stae
zagocia do wiata pytek jest kolekcja firmy Tubdzin, sygnowana nazwiskiem
Macieja Zienia, znanego projektanta odziey - kolekcja do
obejrzenia w salonach wiata
Wntrz. Warto pamita, e
jest to jedyne miejsce w Toruniu prezentujce wspomnian kolekcj. Kreacje Zienia
cechuje wysublimowany styl,
ktry spotka si z uznaniem

w wielu konkursach polskich i zagranicznych. Kada


linia pytek marki Tubdzin
Zie jest inna, ale wszystkie
czy moduowo, szczypta
luksusu, niebanalno i oryginalno.
Nowe kolekcje
nowe ekspozycje w salonach
wiata Wntrz
Rynek pytek ceramicznych wci si zmienia. Dla-

tego zmieniamy si i my, poszerzajc i ubogacajc nasz


ofert zgodnie z najnowszymi
trendami i oczekiwaniami
Klientw. Jeszcze do niedawna
klientw zachwycay intrygujce kontrasty, intensywne kolory oraz oryginalne, niekiedy wrcz chaotyczne wzory.
Obecnie w dziedzinie pytek
ceramicznych obserwujemy
swego rodzaju wyciszenie.
Najnowsze, oferowane na
rynku kolekcje coraz czciej
do zudzenia naladuj kamie, drewno, a nawet beton
czy wzory tkanin wszystko
to dziki technologii cyfrowej. Wzory czerpice prosto
z natury zachwycaj swoim
piknem, wprowadzaj do pomieszcze dawk harmonii i
spokoju. Na topie s zwaszcza
stylizacje kamienia i drewna.
Beton i drewno na dobre zagociy take w naszych salonach
czego efekt znajd Pastwo
w nowych, absolutnie niebanalnych ekspozycjach. W Salonach wiata Wntrz na ul.
Polnej w Toruniu przygotowalimy bogat ofert ekspo-

zycji, prezentujc 40 kolekcji wybranych na corocznych


Targach Cersaie w Bolonii. W
wyborze odpowiedniego produktu, speniajcego wymogi
estetyczne i techniczne pomog Pastwu profesjonalni doradcy dziau handlowego, ktrych wiedza i dowiadczenie
s dla nas bezcenne. Kontakt
do dziau handlowego: 56 65
38 400.
Studio projektowe
Inspiracje
Odnalezienie odpowiedniej
koncepcji aranacyjnej bywa
bardziej skomplikowane, ni
pierwotnie moe si wydawa.
Midzy innymi dlatego spora
cz Klientw decyduje si na
pomoc fachowcw we wspomnianej dziedzinie. Studio
projektowe Inspiracje to
miejsce, w ktrym tworzone
s projekty aranacji, wyposaenia oraz dekoracji wntrz.
Czterech projektantw to
szansa wyboru odpowiedniego stylu, zgodnego z wasnymi
preferencjami i oczekiwania-

mi. W studiu projektowane s


zarwno wntrza prywatne,
jak i uytecznoci publicznej.
Zasadniczym celem, ktry
stawiaj sobie projektanci
Studia Inspiracje jest stworzenie koncepcji pomieszcze
opartych na ergonomii, przy
ich niezwykle indywidualnym
charakterze, dopasowanym do
potrzeb przyszych uytkownikw. Dymy do tego, aby
koncepcje i projekty odpowiaday indywidualnym potrzebom Klientw, ale take by
byy zgodne ze wspczesnymi
trendami. Dlatego w studiu
wydobywa si z wntrza pikno i proporcje, eksponujc
detal oraz zaspokajajc nawet
najbardziej wyszukane potrzeby estetyczne kadego Klienta.
Wszystkie realizacje zachowuj najwyszy standard, co
sprawia e wci ronie grono zadowolonych Klientw
Inspiracji. Dane kontaktowe
naszych projektantw znajd Pastwo na stronie www.
wabud.eu w zakadce Studio
Inspiracje.

WYBORY

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Nie podnosz rki za srebrniki


O moliwoci przejcia do II tury wyborw, planach na przyszo i poparciu dla rywali przed decydujcym starciem oraz skrajnoci postulatw, z Pawem Kukizem, rozmawia Tomasz Wicawski

Gdyby nie sondae, ktre wskazyway, e moe pan liczy na kilkanacie procent poparcia, to mgby
pan by w II turze wyborw.
Zupenie mnie to nie interesuje.
Stao si idealnie, dokadnie tak,
jak sobie wymarzyem. Nie roz-

mylam nad wynikiem, bo jestem


zajty zupenie czym innym. Chc
zmiany konstytucji, a nie szedem i
nie id po aden urzd. Chodzi mi
o gruntown zmian ustroju. Chc
wprowadzenia jednomandatowych
okrgw w wyborach do Sejmu RP.
Do tego d.

wiedzie. Bardzo ciko pracuj


obecnie nad tymi sprawami. Realizuj pewien plan, ktry mam w
gowie od dawna. To nie czas i pora
na to, eby skada jakie deklaracje
i wdawa si w takie dyskusje. Musz ciko pracowa, eby zicio
si to, co sobie wymyliem.

Co trzeba zrobi, eby przeku te


21 procent poparcia, ktre s niewtpliwym sukcesem, na dobry
wynik w jesiennych wyborach do
parlamentu?
Nie mog teraz panu tego po-

Sam pjdzie pan gosowa w II turze? Poprze pan kogo?


Wielu pyta mnie, co zrobi z
gosami, ktre na mnie oddano.
Wanie tym si rni od politykw, e nic z nimi nie bd robi.

Nie jestem dysponentem tego poparcia. Jestem, jak moi wyborcy,


wolnym czowiekiem. Nie podnosz rki w imi interesu partyjnego
za srebrniki. Kady we wasnym
sumieniu musi podj decyzj, co
zrobi ze swoim gosem w II turze.
Nie jestem liderem partyjnym, eby
mwi komu, co ma robi.
Wszystkim politykom spoza gwnego nurtu przypina si atk skrajnych osb.
Jakich "skrajnych"? Przecie
walcz o system brytyjski, ktry

jest wzorem demokracji. Od stuleci


sprawdza si w Wielkiej Brytanii, a
w rnych formach dziaa take w
Nowej Zelandii, Australii, USA czy
Kanadzie. Nie proponuj skrajnie
prawicowego czy lewicowego systemu, ale normalno. Dziennikarze
mwi, e chc wszystko postawi
do gry nogami. Nie, prosz pana.
Chc wszystko postawi na nogi.
To jest rnica. Podobnie byo z
muzyk. Zarzucano mi, e piewam kontrowersyjne piosenki, a to
sytuacje, o ktrych w nich opowiadaem, byy kontrowersyjne.

Zaufanie nie gwarantuje wyniku


Nie zdziwibym si, gdyby adne medium nie opublikowao sonday na pocztku
wieczorw wyborczych. Bdzie bowiem bardzo atwo o bd uwaa Tomasz Lenz, pose
Platformy Obywatelskiej i lider tej formacji w regionie, w rozmowie z ukaszem Piecykiem
Jeszcze kilkanacie tygodni temu
niektrzy nie mieli wtpliwoci,
e wystarczy jedna tura wyborw
prezydenckich. Dzisiaj wyborcy
spatali figla i proporcje poparcia
stany na gowie.
Wiara w dobry wynik Bronisawa Komorowskiego to efekt
sugerowania si sondaami poparcia i zaufania spoecznego,
ktre to stawiaj obecnego prezydenta w bardzo dobrym wietle. To si jednak nie przeoyo

na wynik, ktry jest bardziej


odzwierciedleniem poparcia dla
poszczeglnych partii politycznych. Tego akurat nasz sztab chyba nie wzi pod uwag. Historia
zna ju przecie podobne przypadki. Jacek Kuro, swego czasu bardzo popularny polityk, w
wyborach prezydenckich zdoby
jedynie co pity gos. Podobnie
byo niedawno w Wielkiej Brytanii, gdzie sondae poddaway w
wtpliwo sukces partii Davida

Camerona. Ostatecznie jednak


przeciwna mu Partia Pracy poniosa klsk.

blikowao sonday na pocztku


wieczorw wyborczych. Bdzie
bowiem bardzo atwo o bd.

Frekwencja nie zachwycia. Co


wic nam przyniesie druga tura?
To prawda. Do tego w przedwyborczy pitek 20 procent osb
nie wiedziao, na kogo zagosuje.
Obstawiam wic, e 24 maja wynik bdzie oscylowa na granicy remisu i nie zdziwibym si,
gdyby adne medium nie opu-

O wyniku Bronisawa Komorowskiego mwi si w kategoriach


poraki. Wyniki lewicy to ju
chyba zupene nieporozumienie.
Pierwsza tura wyborw pokazaa ogromny kryzys SLD i
lewicy w ogle. Ju wybory samorzdowe byy klsk dla tego
ugrupowania. Nie ma w tej chwi-

Kukiz jak czyciec

li mocnej reprezentacji tej sceny


politycznej. Pki jej przedstawiciele nie zewr wsplnych szeregw, mog mie powane problemy w jesiennych wyborach
parlamentarnych.

Kluczowe mog by debaty - przewiduje prof. Andrzej Zybertowicz, jeden z ekspertw PiS, byy doradca prezydenta Kaczyskiego ds. bezpieczestwa pastwa - w rozmowie z Jackiem Kiepiskim
tw jego naprawy. Nie cakiem s
psychicznie gotowi, by poprze to
ugrupowanie opozycyjne, ktre
ma zdolno naprawy pastwa.

Dlaczego zagosowali na Kukiza?


Gosowanie na Kukiza to dla
sporej grupy tzw. lemingw czyciec. Ju wiedz, e nieporozumieniem byo popieranie Platformy i Komorowskiego, ale jeszcze
nie dostrzegaj, e Pawe Kukiz,
majc racj w krytyce systemu,
nie posiada na razie instrumen-

Moe te PiS-owskie "instrumenty" im si le kojarz? Z Macierewiczem, Kaczyskim...


Dla wielu Kaczyski i Macierewicz to nie s autentyczne postaci, tylko wytwory medialne. Z
dziesi lat temu zaprosiem na
seminarium Macierewicza. Po
trzech godzinach dyskusji studenci mwi: przecie to jest zupenie kto inny ni ten facet z telewizji, z tym czowiekiem mona
rzeczowo debatowa.
Wszystkiemu znowu winni

dziennikarze?
Kto ma dominujc przewag
w mediach, ten narzuca swj obraz. Gdy w kampanii Bronisaw
Komorowski musia pokaza
swoje prawdziwe oblicze, jego
notowania szybko zjechay. W
wymiarze krytycznego stosunku
do rzeczywistoci elektorat Kukiza ma racj. Ciekawe, czy w drugiej turze jego wyborcy dojd do
wniosku, e pora zagosowa na
kogo, kto ma potencja zmiany
systemu. Elektorat Kukiza odsoni i pogbi sabo Komorowskiego. Pytanie, czy zwolennicy
Kukiza s gotowi do tego, by da
moliwo dziaania ugrupowaniu, ktre od lat chce reformy
pastwa.

Chce, ale innej. Do wprowadzenia JOW-w PiS si nie pali.


Sam Kukiz przyzna, e nie
jest fanatykiem JOW-w, e traktuje ten postulat jako instrument
rozwalenia systemu. Gdy Platforma zbieraa podpisy na rzecz
JOW-w, PiS i sam Kaczyski
mieli koncepcj poredni, przypominajc ordynacj niemieck
- mieszan, gdzie cz mandatw rozdzielana jest w trybie JOW-w, a cz w ordynacji proporcjonalnej. Tu moe by pole
do spotkania sympatykw Kukiza
ze zwolennikami PiS-u.
Sugeruje Pan antysystemowo PiS. Wielu kojarzy go jed-

Komorowski na rwni pochyej

nak z system do kwadratu.


To te efekt propagandowego
gadania. To PiS powoa CBA,
ktre cho troch powciga naduycia ludzi wadzy cigajc aferzystw (np. przy zamwieniach
publicznych w MSW i informatyzacji urzdw centralnych).
Jak Pan widzi ostateczny wynik tych wyborw?
Kluczowe mog by debaty.
Jeli Duda bdzie w swojej zwykej formie, czyli wysokiej, a Komorowski w swojej zwykej, czyli
niskiej - to wyborcy zobacz, jak
enujcy jest format urzdujcego prezydenta. Pierwsza debata
ju 17 maja. Poczekajmy.

Andrzej Duda to atrakcyjny kandydat. Mimo rnic wiatopogldowych, nie mog mu odmwi sukcesu przyznaje Marek Jopp, wiceszef rady wojewdzkiej SLD, w rozmowie z ukaszem Piecykiem
Wynik by dla Pana zaskoczeniem?
Oczywicie i to nie tylko dla
mnie. Zobaczylimy oglnopolsk
porak Bronisawa Komorowskiego, chocia regionalne wyniki
byy odwrotnie proporcjonalne do
oglnych trendw. Sam spodziewaem si, e w samej Chemy
wygra Andrzej Duda, lecz tak si
nie stao. Wskazywayby na to
chociaby wyniki wyborw do
rady powiatu.
Obecny prezydent jest wic na
rwni pochyej?
Na to by wychodzio. Jeszcze

kilka miesicy temu Bronisaw Komorowski nie mia alternatywy, a


dzisiaj Andrzej Duda ma ogromne szanse na objcie fotela prezydenta. Kandydat PiS-u wykona
ogromn prac jedc po Polsce.
Bronisaw Komorowski natomiast
mia pomys kandydowania jako
prezydent wszystkich Polakw,
ale ostatecznie poparcie Platformy
Obywatelskiej byo nierozerwalne.
Odnosz wraenie, e partia jednak nie zaangaowaa si dostatecznie w t kampani, ktrej brakowao naprawd wiele. Spjrzmy
take na niewykorzystane zalety

obecnego prezydenta rozpoznawalno, kontakt z Polakami przez


cay czas trwania urzdu.
A na lewicy zupena mizeria
Z blem serca musz przyzna
racj. Magdalena Ogrek bya eksperymentem. Mwic, e jest spoza ukadu, wpisywaa si po czci
w antysystemowy przekaz. Nasz
sztab popeni chyba jednak wicej
bdw ni PO. Ten wynik napawa
mnie obaw take przed jesiennymi wyborami do parlamentu.
Musimy si powanie zastanowi
nad obecn sytuacj, bo brak si le-

wicowych w Sejmie i Senacie byby


niezdrowy dla demokracji, a poza
tym mielibymy wyjtkow sytuacj w skali Europy.
Co z elektoratem Kukiza? To realne poparcie czy bunt przeciwko
establishmentowi?
Zdecydowanie sprzeciw wobec
klasy politycznej. Polacy stracili
cierpliwo i maj do tego prawo.
Nie maj perspektyw, moliwoci
stabilizacji, chc ucieka z kraju.
Kade pokolenie potrzebuje takiej
postaci. By ju przecie Stan Tymiski czy Andrzej Lepper. Teraz

czas Pawa Kukiza. Niestety, na


kanwie odwrotu w stron antysystemowego kandydata obecny prezydent prbuje odzyska utracone
poparcie i m. in. proponuje jednomandatowe okrgi wyborcze. Nie
tego oczekuje si od prezydenta.

15 maja 2015 r.

pozatorun.pl

REKLAMA

REPORTA

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Drugie dno wau

Centrum Ciechocinka - tabliczka upamitniajca wysoko fali powodziowej w 1924r.

Ma okoo kilometra dugoci. Dzieli, zagroon powodzi, Nizin Ciechocisk w poprzek. Jednym daje poczucie bezpieczestwa, inni przebkuj
o jego usuniciu. W tle pozostaje brak terenw inwestycyjnych i parkingowych w Ciechocinku. Robi si gorco...
Jacek Kiepiski

a powodziowy to tutaj
wito. Mieszkacy
Ciechocinka i okolic
doskonale wiedz, e Wisa stanowi realne zagroenie dla tych
terenw. O synnej powodzi z
1924 roku, gdy po uzdrowisku
pywano dkami, pami tu nie
zagina. W maju 2010 roku, gdy
wody Wisy sigay korony waw okalajcych nizin, wielu w
panice wynosio meble na pitra
domw, a nawet wywozio co
cenniejszy dobytek do znajomych
mieszkajcych na terenach wyej pooonych. Wielu okadao
workami z piaskiem wejcia do
domw i modlio si pod figur
w. Jana Nepomucena, patrona
powodzian. Dlatego, gdy pojawia si TA plotka - w miecie zawrzao.
Pierwszy sygna o planach
naruszenia wau biegncego od
tni w stron starej warzelni soli
pojawi si na sesji Rady Miejskiej
ostatniego dnia marca. Jedna z
projektantek miejscowego planu
zagospodarowania okolic tni
wspomniaa o wale w ten sposb:
"Ten wa to jest tzw. wa boczny,
ktry moemy uzna, e on jest
rzeb w terenie i niczym wicej, ozdob, rzeb, pamitk po
dawniejszych rozwizaniach. Ten
wa nie peni adnej roli zabezpieczajcej w procesie przeciwpowodziowym".
Radni oniemieli. Zaczli si
dopytywa, skd taka opinia, a
projektantka, nieco zmieszana
wyjania, e zasigaa opinii w
"Zarzdzie Melioracji RZGW, bo

bardzo emy tam to - pltaa si,


co znalazo wyraz w protokole
z sesji i kontynuowaa: ...teraz
nowe wytyczne i mapy si ukazay w tym wzgldzie, ktre tereny
s i ktre way s wyrysowane, i
ten nie jest zaznaczony, jako wa
przeciwpowodziowy".
A co przewiduje miejscowy
plan dla tego terenu? Zaprojektowano ulic do samego wau. W
dalszej czci obrad sesji projektantka dodaa jeszcze, e skoro
wa to nie wa, to "na pewno jakie rozwizanie w formie tunelu
moe by si znalazo". Chodzio
jej o to, e znajdujca si za waem bocznym gmina Aleksandrw Kujawski by moe byaby
zainteresowana wspprac i skomunikowaniem przez ow wyrw
w wale.
Tego byo ju radnym za wiele.
W jednej chwili zawalia si im
utrwalana przez lata wizja obrony Niziny Ciechociskiej przed
wielk wod, w ktrej wanie
wa zwany bocznym odgrywa
znaczc rol, a ponadto wyszli z
obrad z przewiadczeniem, e s
wiadkami szykowania terenw
dla inwestorw, ktrzy gotowi s
robi biznesy naraajc mieszkacw uzdrowiska.
- Byem zaskoczony - przyznaje Marcin Zajczkowski,
przewodniczcy Rady Miasta.
- Wystpiem z oficjaln prob
do prof. Marka Grze, hydrologa, znawcy i badacza powodzi
wilanych o wydanie opinii w tej
sprawie.
Profesor szybko przeanalizo-

wa spraw.
- Tu chodzi o bezpieczestwo
Niziny Ciechociskiej! O bezpieczestwo kilkunastu tysicy
mieszkacw tej "Maej Holandii zaoonej przez Mennonitw
- mwi prof. Marek Grze. - Jeli
faktycznie wykrelono z rejestru
wa boczny, to uznaj to za bardzo nieodpowiedzialne. Ta konstrukcja jest elementem ochrony

Tu chodzi o bezpieczestwo Niziny Ciechociskiej i


kilkunastu tysicy
mieszkacw

przeciwpowodziowej Niziny Ciechociskiej i wanym elementem zabezpieczenia na kolejnym


etapie ewentualnej akcji ratunkowej. Ten wa dzieli nizin i dodatkowo j zabezpiecza. A kady
taki element ma znaczenie dla
zmniejszenia skutkw powodzi.
Wszystkim, a w szczeglnoci
wodarzom miasta, powinno zalee, by wa boczny modernizowa, wzmacnia, a przynajmniej
utrzymywa w dobrej kondycji.
Opinia profesora moe mie
zasadnicze znaczenie, poniewa
plan zagospodarowania okolic
tni zosta na razie przez radnych odrzucony, z powodu wt-

pliwoci dotyczcych wanie


samych sugestii moliwoci naruszenia wau.
W miecie pojawiy si plotki,
sugerujce, e jaki duy gracz
ma zamiar wej do miasta z powan inwestycj i to dla niego
szykowana bya moliwo przekopania wau.
- Niech pan nie pisze, e my
chcemy rozkopywa wa! - do
impulsywnie reaguje wiceburmistrz Marian Ogrodowski. - To
s tylko jakie dywagacje. Zaplanowalimy na razie ulic do wau,
takie s fakty. Inna rzecz, e wa
faktycznie jest wykrelony z listy
waw, wic...
Wiceburmistrz nie widzi adnych podtekstw w kontekcie
likwidacji wau. Zarazem zapewnia jednak, e sprawa ma drugie
dno. Jakie? Nie zechcia zdradzi.
Ostatecznie jednak przyzna, e
miasto szukajc nowych miejsc
parkingowych poza stref uzdrowiska, w ktrej obowizuj powane ograniczenia, widzi teren
na ten cel wanie... za waem
bocznym, bo, cho to dosownie
obok tni, ograniczenia uzdrowiskowe ju tam nie obowizuj.
Franciszek Zotnikiewicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego
Zarzdu Melioracji i Urzdze
Wodnych we Wocawku, mwi
wprost: - Dla nas ten wa nie istnieje, bo nie figuruje w naszej
ewidencji.
Nie odpowiada za na pytanie,

Fot.
JACEK KIEPISKI

od kiedy nie istnieje. - Co si z


nim obecnie stanie, zaley tylko
od decyzji burmistrza Ciechocinka. A nie od nas - dorzuca.
Czy wobec tego on sam podjby decyzj o przekopaniu tego
wau? Brak odpowiedzi. Dyrektor
Zotnikiewicz woli opowiada o
trwajcej wanie modernizacji
gwnego wau chronicego Nizin Ciechocisk. Z dwunastu
kilometrw wykonano poow.
Prace zakoczy si maj w przyszym roku.
- Ten wa bdzie docelowo
obiektem najwyszej klasy podkrela, co ma najwyraniej
sugerowa, e adne inne zabezpieczenia przeciwpowodziowe
Nizinie Ciechociskiej nie bd
ju potrzebne.
Dziwi to prof. Marka Grzesia. - Jestem mieszkacem Niziny Ciechociskiej i bezgraniczna
wiara w nowe way troch mnie
dziwi. Kady znawca tematyki
powodziowej na wiecie przyzna,
e nie ma idealnej zapory czy
wau. Czym konstrukcja wysza,
tym potencjalnie niebezpieczniejsza, bo skutki ewentualnego
jej przerwania bd wiksze. To
oczywiste. Dlatego na terenach
zalewowych, a takim jest Nizina
Ciechociska, dodatkowe punkty oporu przed powodzi maj
znaczenie. Koniec i kropka. Takie
s dowiadczenia ludzkoci w tej
kwestii i pochyli przed nimi gowy trzeba take w Ciechocinku.

15 maja 2015 r.

pozatorun.pl

REKLAMA

REGION

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Absolwenci
psiej szkoy
W zachowaniu psa naley zwraca
uwag na drobiazgi. Kade zwierz
da si wyszkoli. Najtrudniej pracuje
si z czowiekiem

Micha Ciechowski

toj na placu wielkoci pikarskiego boiska. Murawa


ju nie jest taka zielona.
Wymczyy j dziesitki czworonogw, przemierzajc j wzdu
i wszerz kadego dnia. Jedna
komenda. Postawny i czarny jak
smoa pies, niczym strzaa, na
skinienie palcem wystartowa z
miejsca. By znak. Inaczej by nie
ruszy. Nie biegnie do mnie. On
mnie nie widzi.
Plac sta si scen teatraln.
W roli gwnej owczarek belgijski malinois, reyseruje Krzysztof Brzoskniewicz, z Orodka
Szkolenia Psw Aport II w Lubiczu, ktry zwierzta trenuje od
dwudziestu lat. Stoimy na rodku
w trjk. Ja, treser i pies. Dla psa
mnie nie ma. Nie zwraca uwagi
na koty, ludzi, a nawet inne psy.
Dla niego jest tylko Pan.
Czekam na znak. Siedz przy
jego nodze. Idziemy! Stpam tu
przy nim. Stop. I znw do przodu.
Stop. Musz by uwany. Tak, jak
uczylimy si od maego. Na pocztku miaem zaoon kolczatk. Nie sprawiaa mi blu, tak jak
wszyscy myl. Ja czuem tylko

lekki dyskomfort.
Jak zaczem rozpoznawa i
kojarzy pewne ruchy otrzymywaem nagrod. Aha! Jeeli za komend "siad" dostaem jedzenie,
bd wiedzia na przyszo, e
im szybciej to zrobi, tym wicej
dostan, a im wicej zrobi tym
dostan szybciej. Dlaczego mam
pracowa za darmo? Pan te dostaje nagrod za to, e chodzi do
pracy. Kady musi si cieszy z
tego, co robi.
- Psy ucz si bardzo szybko
- zarwno rzeczy dobrych, jak i
zych - mwi Krzysztof Brzoskniewicz. - To my musimy wychwyci te pozytywy, a rzeczy ze
zignorowa. Te zwierzta szkolone s cae ycie.
- Kadego psa jest pan w stanie wyszkoli? - dopytuj.
- Nie wszystkie psy s idealne i nie kadego da si tak samo
wyszkoli. Ich rasy popsulimy
my - ludzie, kiedy zaczlimy je
miesza. Wyszed baagan. Teraz
nie ma podziau na rasy. Klasyfikujemy psy midzy te adne konkursowe oraz brzydkie - pracujce.

Najlepszego i najwierniejszego przyjaciela czowieka szkoli si nie tylko gow, ale i sercem.

Siedzielimy przy grillu. Pan


domu bardzo chcia pochwali si nowym psem. Komenda
"siad", komenda "podaj ap".
Chcia wszystko, oprcz tego,
eby psa zrozumie. Gaska i
klepa po bie. Nie wiedzia, e
to wanie miejsce jest przez psy
nielubiane. Co innego za uszami.
Kontakt z psem nie zawsze jest
zabaw. Zwaszcza, kiedy pracuje si z psami policyjnymi.
Stoimy na placu. W oddali widz pozoranta - czowieka ubranego w skrzany kombinezon,
ktry dla owczarka niemieckiego jest jedynym celem. Tu w gr
wchodzi bro. Dzi "atakuje" tresera, jutro gronego przestpc.
Mam tylko jedn szans. Bro
trzyma na wycignitej rce. On
mnie nie widzi. Musz si rozpdzi i wytrci mu pistolet. Nie
mog zrobi nikomu krzywdy.
Tak mnie szkolono. Ja take jestem policjantem. To ju nie jest

zabawa. Biegn. Jeszcze mnie nie


widzi. Skok. Otwieram pysk, api
zbami rk tu przy nadgarstku.
Wywracam go. Pada strza.
- Robiem szkolenie dla grupy
antyterrorystycznej w Bydgoszczy - mwi treser. - Mieli nauczy
si, jak nie zosta pogryzionym
przez psa. Ju przy drugiej prbie
to ja zostaem pogryziony. Przez
swoj nieuwag. Potknem si,
pies zapa za nieosonit rk
zbami.
- To pana wina? - pytam zdziwiony.
- Moja. Psy nie s ze. To my
wpywamy na to, e staj si
agresywne.
Z reguy agresja nie bierze si
z niczego. Idziemy drog, przy
ktrej stoj domy jednorodzinne. Przed nami dwaj chopcy
kijem uderzaj o pot, za ktrym
gono szczeka golden retriever.
Rozzocili go i poszli. Chwil po
nich przechodzimy my. Gdyby

Fot. ADAM
ZAKRZEWSKI

pies mg si do nas przedosta,


nie wyszlibymy z tego cao.
Nie jestem psem zym, bo le to
mogli mnie wychowa. Moja agresja jest strachem. Czuj si zagroony, prbuj wic si broni, tak,
jak bronibym swojego pana. Nasze ze zachowanie przypisane jest
naszemu usposobieniu. Lecz temu
my - psy nie jestemy winne.
- Najtrudniej pracuje si z
czowiekiem - podsumowuje
Brzoskniewicz. - Nie wszyscy
stworzeni s do tresury. Trzeba mie cierpliwo. Z psem
nie mona dogada si tak, jak
z drugim czowiekiem. Pies jest
zawsze psem. Ma on swoje miejsce. I mimo wszystko, nie mona
mu ufa. Mam owczarka belgijskiego, ale mam take oczy, ktre
musz by zawsze otwarte.

15 maja 2015 r.

REGION

pozatorun.pl

Biaa z nutk tajemnicy

Rodzina Kalinowskich robi wdliny od czterech pokole. Ich kujawsk podsuszan,


szynki, salcesony, pasztetow i kaszank zna caa Chema. W swoje wyroby wkada
starannie wywaon kombinacj skadnikw i uczu
Tomasz Wicawski

ziadek Jan zaczyna prac


jako rzenik na pocztku XX wieku. Jego syn
przej paeczk. Przed II wojn
wiatow
uczy
si fachu w Chemnie u mistrza
Kaszubowskiego.
Potem przyszed
czas na GS i PSS.
Ustrj si zmienia, a receptura
cay czas pozostawaa ta sama.
- Masarz to nazwa komunistyczna tego zawodu
- mwi Leszek Kalinowski, ktry
po dziadku i ojcu przej rodzinn paeczk robienia naturalnych
kiebas i wyrobw misnych. Powinno si mwi rzenik-wdliniarz. Jak zwa, tak zwa. Najwaniejsze, eby nie adowa do
swoich wyrobw chemii.
Mieszkaniec Chemy skrupulatnie zbiera receptury, ktrymi
posugiwali si jego przodkowie.
Doskonale rozumie, e nie ma
co wydziwia z przyprawami.
Do mis najlepiej pasuj pieprz,
cebula, czosnek, majeranek i kolendra. Od 24 lat prowadzi zakad
produkcyjny ze swoim synem
Zdzisawem. Najbardziej cieszy
go to, e jego potomek nie uciek
do Anglii.

- Polska to kraj mlekiem i miodem pyncy - mwi bez wtpliwoci w gosie Leszek Kalinowski. - Tylko nie ma porzdnego

Polska to kraj mlekiem i


miodem pyncy. Tylko nie
ma porzdnego gospodarza, ktry by si tym zaj
gospodarza, ktry by si tym
zaj. Zawodwki polikwidowali,
perspektyw dla modych nie ma,
to i wyjedaj. Kiedy miaem
rocznie cztery nowe osoby na
przyuczenie. Teraz pierwszy raz
od czterech lat jeden si trafi. W
Polsce nie ma co robi? Wikszej
bzdury nie syszaem.
Rzenik-wdliniarz senior ma
kilka zdj ojca z okresu przed
II wojn wiatow. Jego tata pracowa wtedy w zakadzie u Winiewskiego. Po wojnie prywatne
zakady polikwidowano. Pojawiy
si spdzielnie. Jan Kalinowski
pracowa w PSS w Chemnie.
- W 1972 czy 1973 zdawaem
egzamin na mistrza masarstwa mwi Leszek Kalinowski. - Uczy-

Fach rzenika-wdliniarza jest bliski sztuki.

em si w zakadach misnych
przy Targowej w Toruniu. Teraz
tylko komin tam zosta. Lekcje
mielimy przy ul. Grunwaldzkiej.
Ojciec i syn zgodnie przyznaj, e trzeba kocha t robot.
Wacicielem zakadu jest teraz
Zdzisaw, ale ojciec pomaga mu
swoim dowiadczeniem, chocia
jest ju na emeryturze.
- Nauczyem si od taty
wszystkiego - mwi Zdzisaw Ka-

Fot. UKASZ
PIECYK

linowski. - Staramy si robi nasze wyroby tak, eby smakoway i


pachniay jak kiedy. Mamy cztery sklepy firmowe w Chemy.
Nie potrzebujemy marketingu,
bo najlepsza jest dla nas poczta
pantoflowa. Jeeli komu zasmakuj nasze wdliny i kiebasy, to
powie o tym rodzinie i ssiadom.
Najmodszy z rodu Kalinowskich uczy si zawodu w Apatorze przy Wschodniej.

- Wasa powiedzia, eby


kady bra sprawy w swoje rce
- wspomina Leszek Kalinowski. To wzilimy. I tak dziaamy prawie wier wieku. Z moj kochan on jestem dwa razy duej,
wic chyba co musi by w tym
moim przywizaniu do tego, o
czym raz zdecydowaem. Sam zaczynaem jako kierownik masarni w GS-ach. Rodzice mieli mae
gospodarstwo rolne.
Ich wyroby trafiaj na stoy
chemynian od wielu lat. Wielk satysfakcj czuj Kalinowscy
wtedy, gdy kolejne pokolenie z
danej rodziny przychodzi po ich
produkty. Mieszkacy wiedza, e
po bia kiebas na wielkanocny
st trzeba i wanie tutaj.
- Nigdzie takiej nie znalazam
- mwi Maria, staa klientka chemyskiej masarni. - Dodaj do
niej odrobin chrzanu i podaj
ze wieym chlebem posmarowanym masem.
Pytam o ten wyrb Kalinowskich. Co powoduje, e jest taki
wyjtkowy?
- Robimy bia normalnie, tak
jak naley - umiecha si Leszek
Kalinowski. - W naszych kiebasach niech te pozostanie nutka
tajemnicy. Smacznego.
t.wieclawski@pozatorun.pl

10

WYPRAWA

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Dugi syberyjski
koncert

Romuald Koperski, znany podrnik i pianista zna Rosj jak


wasn kiesze. Kilkadziesit razy przeby j wzdu i wszerz.
Jego ostatnia wyprawa bya jednak szczeglna
Jacek Kiepiski

iberia Arctic Expedition


2015 to przedsiwzicie na ogromn skal.
Celem bya Cienina Beringa, czyli najdalej na pnocny-wschd
wysunity
skrawek Eurazji. Jednak by
te cel drugi, kulturalny. Na
caej trasie zaplanowano seri koncertw. Chodzio o
promocj polskiej kultury w
Rosji.
- Cho Polska odwoaa

Rok Polski w Rosji, Rosja nie


odpowiedziaa tym samym.
Oni nas cay czas do siebie
zapraszali i zapraszaj. A my
chtnie z tego skorzystalimy
- tumaczy Romuald Koperski, ktry wbrew obecnym
trendom polskiej polityki
cay czas dziaa na rzecz zblienia narodw polskiego i
rosyjskiego. - Znam Rosjan
doskonale i wiem, e tylko
dialog ma sens, a oni chc z

torem Makarowskim jako


pierwsi w historii podjli prb przebycia caej
Eurazji z Przyldka Roca
w Portugalii do Cieniny
Beringa. Tamt wypraw uznano za najbardziej
ekstremaln w dziejach.
miakom zabrako zaledwie 300 kilometrw do
brzegu cieniny. Zatrzy-

nami rozmawia.
Ruszyli 15 stycznia z Warszawy
Na Syberii wszysttrzema wyjtkowymi
pojazdami, ciarwkami ko jest przestronniejsze,
MAN Kat-1, auta- stamtd patrzy si na
mi stworzonymi
na wojn. Takiego wiat szerzej
samego auta Romuald Koperski
uy w 2008 roku, gdy wraz may ich skrajne warunki syz Marianem Pilorzem i Wik- beryjskiej zimy. Tym razem

osignicie geograficznego
celu wyprawy uniemoliwia
awaria skrzyni biegw jednego z pojazdw.
- Jechalimy ostatecznie 2,5 miesica. Zaoganci
czciowo wymieniali si
w Krasnojarsku, Jakucku i
Czerskim, gdzie dolatywali
samolotami - wyjania podrnik. - Skad ekipy zawsze
liczy 9 osb, po 3 w kadym
aucie.
Cho wydawa by si mogo, e wyprawa pojedzie po
starych ladach ekspedycji z
2008 roku, byo inaczej. Zimniki, czyli lodowe, okresowe
drogi po zamarznitych rzekach i jeziorach, wyznacza si
na rosyjskiej pnocny zalenie od warunkw klimatycznych, a ta zima bya szczeglna - wyjtkowo niena.

15 maja 2015 r.

WYPRAWA

pozatorun.pl

- Spotkao nas
po drodze wiele
sytuacji naprawd niebezpiecznych - przyznaje Koperski.
- Choby zjazdy
z przeczy. Piereway Czapajew
i Sasyrski zapamitamy do koca ycia. Samochody, cho wa
po 15 ton, taczyy i zjeday
jak sanki. Ale najgroniej
zrobio si na odcinku Andruszkino-Koymskoje, zwanym czasem Krain Miliona
Jezior, w pnocnej Jakucji.
Na rodku jednego z zamarznitych akwenw zapaa
nas purga, czyli burza niena. Nic nie byo wida. Auta

Cho byo minus 40


stopni, pojawia si woda!
Pada komenda: rozjecha si! Jeszcze chwila i
wszyscy bymy si utopili
jechay w prawidowych odstpach ok. 300 metrw. Jednak, gdy pierwszy samochd
si zakopa, kolejne prawie
wpady na niego. To by bd,
bo w tym momencie ld nie
wytrzyma i zacz pka.
Cho byo minus 40 stopni,
pojawia si woda! Pada komenda: rozjecha si! Jeszcze

chwila i wszyscy bymy si


utopili.
Sam mrz nie by dla
podrnikw tak straszny.
Dwa tygodnie przed zakoczeniem etapu zimowego
w Magadanie w jednym z
wozw pado webasto, czyli
ogrzewanie postojowe.
- Zasypialimy przy minus 20, bo troch ciepa daway arwki, a budzilimy
si przy minus 30 - wyjania
podrnik. - Mielimy naprawd dobre piwory...
Ostatecznie z dalszej walki wyeliminowaa ich awaria
skrzyni biegw jednego z
MAN-w. Od Pewek, najbardziej na pnoc wysunitego
miasta Rosji, do Magadanu,
3500 kilometrw, auto to jechao na holu. Lina pka na
rondzie w samym Magada-

nie, gdzie auta czekaj dzi


na letni etap wyprawy, ktry
rozpocznie si w sierpniu i
powiedzie atwiejsz tras,
dostpn latem, poudniem
Syberii.
- Cho znowu do samej
cieniny Beringa nie dotarlimy, tym razem zabrako 700
kilometrw, najwaniejsze
cele wyprawy zostay zrealizowane - podkrela Romuald
Koperski. - Po drodze dalimy kilkanacie koncertw,
ktre cieszyy si ogromnym
powodzeniem. Graem Chopina, Czajkowskiego, polsk
muzyk filmow, rosyjsk,
gralimy wraz ze synnym
bardem Evgenem Malinowskim utwory Wadymira
Wysockiego. Gra ze mn
take na gitarze Piotr Zgrzyski, uczestnik wyprawy

11

z Torunia, ktry dolecia do


Czerskiego, by przejecha z
nami Czukotk. Odbylimy
wiele wzruszajcych spotka. Mog miao powiedzie, e na Syberii Polska
ma wielu przyjaci. Polityki
unikalimy, cho nie da si
ukry, e Sybiracy, pochodzcy czsto z Ukrainy, maj
swoje spojrzenie na obecny
konflikt tam panujcy. Zgodnie z nim, mwic krtko,
powinni nas nie lubi. A,
sam nie wiem czemu, szanuj nas i lubi bardzo. Na
Syberii wszystko jest przestronniejsze, stamtd patrzy
si na wiat szerzej. Otwartoci spojrzenia i wzajemnego
szacunku powinnimy si od
Sybirakw uczy.
Fot. Archiwum prywatne

12

REGION

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Sign do
korzeni

Skudzewo zamieni si w sobot 16 maja po raz


kolejny w stolic kultury i sztuki powiatu toruskiego.
To ju VII majowe spotkanie artystw ludowych

Tomasz Wicawski

tej malowniczo pooonej miejscowoci w


gminie Zawie Wielka
powstaa w 1989 roku Fundacja
Pikniejszego wiata. Zaoyli j
malarze Danuta i Leszek Warmbierowie. Dworek, ktry jest jej
siedzib, zosta wpisany do rejestru zabytkw w 1991 roku.
Paacowy park znw wypeni si
pen palet dwikw, barw i
smakw.
W zabawie uczestnicz setki osb. Kultura ludowa ma na
naszych terenach wielu propagatorw, ktrzy dbaj o to, eby
dziedzictwo naszych przodkw
nie zostao zatracone.
- Rok temu, pomimo kaprynej pogody, barwy korowd
wyruszy sprzed miejscowego paacu na scen amfiteatru
wodnego - mwi Agnieszka
Niwiska, rzecznik Starostwa
Powiatowego w Toruniu. - Potem przenielimy si z powodu deszczu do galerii sztuki, ale
nikomu nie przyszo nawet do
gowy, eby narzeka. Tam podziwialimy rkodzieo, rzeby i
fotografi artystyczn.
Warto przypomnie, e impreza bya w ubiegym roku po-

czona z jubileuszem 15-lecia


powiatu toruskiego. W tym
roku starostwo rwnie organizuje wraz z miejscow fundacj i
gmin Zawie Wielka VII Majowe Spotkania Twrcw Kultury i
Sztuki Powiatu Toruskiego.
- Staramy si propagowa tego
rodzaju inicjatywy - mwi Mirosaw Graczyk, starosta toruski. - Skudzewo jest miejscem
magicznym. Kto nie by, ten
koniecznie musi je odwiedzi.
Tamtejszy park przepeniony
jest histori. A sztuka, ktra tam
zjeda, wanie z historii czerpie swoje inspiracje. Bo twrcy
ludowi bardzo chtnie sigaj do
korzeni.
Kto pojawi si w Skudzewie
w tym roku? Swoje serwetki,
koszyczki i umiejtno filcowania na sucho zaprezentuj
panie z koa gospody wiejskich
w Rankowie. Poezj goci raczy bdzie Dariusz Chrobak.
Nie lada gratk bdzie rwnie
moliwo posuchania "Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamiskich", ktra dziaa w Osieku
nad Wis nieprzerwanie od 100
lat. Muzycy zaprezentuj "Drog wiejsk" i "Polk Antek bez

piewu". Pojawi si take kapela


"ubianioki" z utworami "Lipka"
i "Heje posza Kasia".
- W Skudzewie rokrocznie prezentuje si peen przekrj twrcw regionu - mwi
Agnieszka Niwiska. - Mona
poplsa przy dwikach ludowych kapel, podziwia prace
wychodzce spod dut, szydeek
czy zrcznych palcw artystw.
A take zje przepysznie, naturalne wiejskie wyroby.
Warte podkrelenia jest rwnie to, e w gminie Zawie
Wielka pojawiaj si ludowi artyci ze wszystkich gmin powiatu toruskiego. Swoj obecno
potwierdzili take zesp "Zota
Jesie" z Grbocina, rzebiarz
Janusz Drapaa, zesp wokalny
"Wspomnienie", duet "Eden", zesp wokalny przy klubie seniora
"Rado" w Czernikowie, a take
ten dziaajcy przy "Arce 11".
- Chcemy, eby wymiana dowiadcze kulturalnych bya jak
najszersza - deklaruje Mirosaw
Graczyk. - Fundacja dziaajca
w Skudzewie wykonuje pikn,
ale cik prac. Musimy jednak
jako spoeczno lokalna opiera
si na jakim rdzeniu, a ten bez

Kultura ludowa to cz naszego narodowego dziedzictwa.

wtpienia wypywa z dzie lokalnych artystw.


W parku nieopodal paacyku
pojawi si take przedstawiciele stowarzyszenia kulturalnego
"Pokolenia", ktrzy poza piewem zajmuj si poezj i kabaretem. Czas przybyym umili take

Fot.
NADESANE

zesp "Jutrzenka", jak rwnie


chry "Dolina Drwcy", "Lena
Kraina" i "Harmonia".
Impreza odbdzie si ju w
najblisz sobot w godzinach
11-14.
t.wieclawski@pozatorun.pl

Kiedy zdrowe ciao boli

erwica jest jednym z najczciej wystpujcych


zaburze o podou
psychicznym. Nierozpoznana
i nieleczona doprowadza do
izolacji, przeywania duego
dyskomfortu i niezrozumienia
otoczenia, a potem stopniowo przyczynia si do wycofywania z ycia towarzyskiego,
zawodowego, rodzinnego.
Podstawowym
objawem
jest lk - odczuwany w postaci napadw paniki, natrtnych,
niepokojcych myli, obaw
o zdrowie, bezpieczestwo
czy relacje z ludmi. Bywa on
ukryty pod postaci dokuczliwych objaww somatycznych
- koatania serca, migreny, sztywnienia mini, blu odka,
itp. Chory odbywa liczne wizyty u specjalistw, przechodzi
serie bada, aby na kocu dowiedzie si, e nic mu nie dolega. Trudno uwierzy komu,
kogo np. ewidentnie boli serce,
e nie jest to problem kardiologiczny i e moe to mie
zwizek z jego przeyciami.
Nawet kiedy przyjmuje to w
kocu do wiadomoci, czsto
poprzestaje na przyjmowaniu lekw agodzcych objawy.
Ale to nie likwiduje przyczyn.
U podstaw zaburze lkowych
czyli nerwicowych le czsto
wyparte, zaprzeczone emocje,
znieksztacenia w sferze mylenia, przeywania, zachowania
i postrzegania, silne konflikty

wewntrzpsychiczne. Dopiero
w toku procesu terapii niektre z nich dochodz do gosu.
Niekiedy podstaw problemu
jest trwale zaburzona postawa wobec siebie lub rnych
aspektw rzeczywistoci. W
wyniku stosowanych latami znieksztace, czowiek
przeywa siebie lub otoczenie
zupenie inaczej ni wskazywaaby na to bieca sytuacja. W tym leczeniu chodzi
o poszerzanie wiadomoci,
poznanie wasnych mechanizmw, szukanie przyczyn cierpienia, ktre wanie si pojawio. Kiedy ju to wiadomo,

moemy sprbowa zmieni to


co si da, a czasem odaowa
to, co stracilimy. Rozbudzona
ciekawo dotyczca siebie i
widoczna poprawa jakoci ycia stanowi zacht do pracy
nad sob duej ni trwa sama
terapia.
Na Oddziale Leczenia Nerwic, Zaburze Behawioralnych i Osobowoci pracujemy
gwnie za pomoc terapii
grupowej. To jest duo bardziej
skomplikowane ni zwierzanie si sobie nawzajem. Wiele
czynnikw leczcych pojawia
si wtedy kiedy grupa spotyka si pod okiem terapeuty i

stosuje do okrelonych zasad.


Obserwujc od kilku lat jak
ludzie si zmieniaj, rozkwitaj, api wiatr w agle, jestem
gorc ordowniczk takiej
formy leczenia. Poza tym proponujemy uczestnikom wiele
innych ciekawych zaj - prac
z ciaem, terapi tacem i
ruchem, trening uwanoci,
psychodram, psychozabawy.
Uznajemy je za rwnowany
z sesjami grupowymi i indywidualnymi skadnik oddziaywa
terapeutycznych.
Dowiadczanie siebie w zadaniach, tak rnych od codziennych, w relacjach z innymi,

rozwija, pozwala widzie siebie


wyraniej, rozumie co si z
nami dzieje i czu, e naprawd
mog mie wpyw na swoje
zdrowie i samopoczucie. Pobyt
na Oddziale trwa 3 miesice.
Dotychczas
prowadzimy
grup przedpoudniow, ale
planujemy rwnie otwarcie
grupy popoudniowej dla osb
pracujcych bd uczcych si.
Zapraszamy na bezpatne
konsultacje do naszego Orodka u specjalisty psychiatry lub
psychoterapeuty, ktry pomoe okreli czy mamy do
czynienia z nerwic i zaproponuje adekwatny sposb leczenia. Konieczne s wczeniejsze zapisy pod numerem tel.
56- 477-90-11 (godz. 12.0020.00 w dni robocze). Pobyt na
Oddziale finansowany jest ze
rodkw NFZ.
Przy
Orodku
dziaa
rwnie Poradnia Psychologiczna, oferujca psychoterapi
indywidualn.

Znajd nas
Joanna Szklarska - psycholog,
psychoterapeuta, pracuje na
Oddziale Dziennym Leczenia Zaburze Nerwicowych,
Behawioralnych i Osobowoci - Orodek Psychoterapii i
Rozwoju Osobistego Remedis
PRO, ul. Piastowska 1,
www.pro-remedis.pl

15 maja 2015 r.

REKLAMA

pozatorun.pl

Do wyboru,
do koloru

13

O kolorach w wystroju wntrz i tym, jak urzdzi mieszanie,


z Magorzat Motkowsk, wacicielk salonu Creazioni,
rozmawia Aleksandra Radzikowska
Wiem, e bya Pani ostatnio
na targach w Mediolanie,
zwizanych z Pani bran
Tak, jed tam co roku, bo
midzynarodowe targi meblowe w Mediolanie to prawdziwe wito projektantw,
producentw i wszystkich
mionikw wzornictwa. To
tutaj tworz si nowe trendy,
ktre bd obowizywa w
kolejnych sezonach. Trzeba
po prostu uwanie to obserwowa i szuka inspiracji.
Co roku, w kwietniu, do Mediolanu przyjedaj ludzie
z caego wiata - take dekoratorzy wntrz i waciciele sklepw. Mediolan to nie
tylko wiatowa stolica mody,
lecz rwnie najnowszy design w zakresie wzornictwa
meblowego i nie tylko.
Co najbardziej Pani zainteresowao?
Dla mnie w Mediolanie
jest wszystko interesujce,
zawsze przywo duo no-

wych pomysw i produktw, ktre s nowociami na


rynku wiatowym i z wielk
przyjemnoci przekazuj
je moim klientom. Szczegln uwag zwrciam na
kolorystyk, ktra daje nieograniczone moliwoci, dotyczy to zarwno mebli, jak i
owietlenia. W tym roku na
targach nawizaam wspprac z kilkoma nowymi
producentami, przywiozam
prbniki z now kolorystyk,
w jakiej mona zamwi dowolny mebel bd yrandol.
Ciesz si, e takie nowinki
s ju dostpne w naszym salonie.
Jakie kolory dominuj w tym
sezonie?
W tym roku nadal modne
s wybarwienia naturalne,
ale te kolory bardzo intensywne. Poza tym - moliwoci, ktre obecnie mamy,
pozwalaj z kadego mebla
zrobi rekwizyt wsptwo-

rzcy wntrze, dla jednych


bd to meble w szarociach
czy beach, dla innych turkusach albo czerwieniach. To
wszystko uzalenione jest od
indywidualnego zapotrzebowania naszych klientw.
Najwaniejsze jest jednak
to, e kolorystyka ju nas nie
ogranicza i moemy zamawia meble z nieograniczonej gamy kolorw.
Podobnie jest z lampami?
Tak, tutaj podobnie, jak
w przypadku mebli, mamy
nieograniczone
moliwoci doboru kolorystyki. Jeli chodzi o owietlenie, to
czsto czy si te klasyk z
nowoczesnoci. Wszystko
zaley od klienta. My z naszej strony oferujemy pomoc
w kompleksowym ubieraniu
domu. Pene aranacje - od
owietlenia, przez meble, do
tkanin. Konkretne pomiary
robimy w domu klienta, projekt i kosztorys s gratis.

Klienci kieruj si mod, czy


raczej swoimi upodobaniami?
Jest rnie, zaley od
konkretnej osoby. Jedni kieruj si mod, inni patrz
bardziej na wygod. To, co
Creazioni proponuje swoim klientom - troszk mody
nie zaszkodzi, ale przede

wszystkim osoby musz si


kierowa swoim gustem, wygod i upodobaniami. Fajnie jest poczy klasyk z
nowoczesnoci, dobrze si
mieszka na styku przeszoci
i przyszoci. Bez sztywnych
ram jednego stylu. Prawdziwy dom to uczucia, ludzie i
emocje.

14

WYZWANIA

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Arktyka wzywa najtwardszych


Trwaj ostatnie przygotowania do ponad czteromiesicznego rejsu, podczas ktrego
eksplorowany bdzie m. in. archipelag Svalbard. Na sporym odcinku trasy do eglarzy
doczy Leszek Bohl, niepenosprawny sportowiec z Torunia.

Jacek Kiepiski

o nie jest wycieczka. To


nie jest jacht wycieczkowy.
Nikt z dwunastoosobowej
zaogi nie jest pasaerem. Kady ma zadania do wykonania.
Odwiedz Islandi, wschodni
Grenlandi i Spitsbergen, opyn
cay archipelag Svalbard.
- By rusza w takie rejsy, trzeba dysponowa wyjtkowym
sprztem - podkrela kapitan
Mateusz wikliski z krakowskiego Navigare Yacht Clubu.
- Wyczarterowany przez nas
kanadyjski jacht "Down North"
to konstrukcja szczeglna. Po
pierwsze, silny kadub - stal
gruboci 25 milimetrw, pytkie
zanurzenie, pozy na dnie umoliwiajce w pewnych okolicznociach "wskakiwanie" na ld, by
zmiady go ciarem kaduba,
silna grucha dziobowa. Krtko
mwic, jacht nie boi si lodu,
dopywa blisko brzegu, radzi sobie z pakiem lodowym i mniejszymi krami. Ten dwumasztowy
szkuner stworzony jest do Arktyki i silnych wiatrw.
A tych w czasie ponad czteromiesicznego rejsu naley oczekiwa.
- Szczeglnie rejon wschodniej Grenlandii jest niebezpieczny w porze sztormw, czyli w
padzierniku. Tam si nie ma
gdzie schowa, jest jedna osada

Daleka pnoc wcale nie jest niedostpna dla niepenosprawnych.

- tumaczy kapitan, ktry kady z dziesiciu etapw wyprawy


uzasadni potrafi warunkami atmosferycznymi przewidywanymi wwczas w tym miejscu. Taki
rejs trzeba naprawd doskonale
zaplanowa, by... nie utkn w
lodach i nie da si zapa nocy
polarnej.
Kolejne, dwunastoosobowe
zaogi bd si wymieniay dolatujc samolotami do pnocnej Norwegii, Islandii, na Spitsbergen. W pitym etapie udzia
wemie Leszek Bohl, niepenosprawny maratoczyk z Torunia.

- Leszek popynie dookoa


Svalbardu, dotrzemy do granicy
paku lodowego, przekroczymy
80 rwnolenik - tumaczy Mateusz wiliski. - Odcinek jest
rednio trudny, bo jednak jest
si gdzie schowa, s po drodze
trzy mae osady. Opynicie zajmie dwa tygodnie, pokonamy na
aglach ponad 700 mil morskich.
Oczywicie, zamierzamy dobija
w wielu miejscach, na brzeg dociera bdziemy pontonem.
Jak w tych warunkach sprawdzi si osoba na wzku inwalidzkim?

wzajemnego zblienia,
integracji
osb zdrowych i
poszkodowanych
przez los, ale take
realizacja osobistej
pasji.
- Kocham dalek pnoc - przyznaje. - Zakochaem si, gdy wraz
z wypraw z Ciechocinka dotarem
do Laponii. Potem
dwa razy byem
na Spitsbergenie.
Teraz mam szans
Fot.
NADESANE
zrobi krok dalej
i opyn cay ar- Leszek bdzie uczestniczy
chipelag
Svalbard,
do ktrego
w pracach zaogi - podkrela
Spitsbergen
naley.
To
realizacja
Matusz wikliski. - Angauje si bardzo w przygotowanie marze.
Ale przecie jacht duy nie
wyprawy. Wiem, co potrafi i do
czego jest zdolny. Niemniej, trze- jest - ma niecae 21 metrw duba to powiedzie szczerze, w ta- goci i 4,5 metra szerokoci. Jak
kich warunkach osoby na wzku w tych warunkach porusza si
jeszcze nie byo. Przynajmniej wzkiem?
nie syszaem o podobnym przy- Poradzimy sobie - uspokaja
padku.
Leszek
Bohl. - W najwsze zaDla Leszka Bohla to nie tylkamarki
wcisn si korzystajc z
ko kolejny etap prowadzonej
od dawna misji majcej na celu kul. Maraton Komandosa pokozmian podejcia spoeczestwa naem, to tu sobie nie poradz?
do osb niepenosprawnych, Spokojnie.

Od genw do ciosw
Co je, by na ringu by w maksymalnej formie? O genetycznych uwarunkowaniach
diety rozmawiamy z Marcinem Guasiem, zawodnikiem MMA, przygotowujcym
si do najbliszej gali KSW w gdaskiej Ergo Arenie, 26 maja
Czeka ci przeciwnik wacy
120 kilogramw, o 15 kg ciszy
od ciebie, nie kusio, eby przyty? Pytam w kontekcie ewentualnej zmiany diety.
Kady profesjonalny sportowiec zwraca uwag na diet.
Kademu zaley, by na trening, a
szczeglnie do walki, wyj z, jak
to si mwi, lekkim brzuchem,
a po walce zje odpowiedni
dawk biaka i wglowodanw,
by szybko si zregenerowa. Ale
czsto popeniamy bdy ywieniowe wynikajce z niewiedzy.
Dlatego, idc za przykadem
mojego klubowego kolegi Piotra Hallmanna, ktry jaki czas
temu skorzysta z usug firmy
"Dietetica" prof. Ewy Stachowskiej i ustawi sobie diet pod
wasny profil genetyczny, te
zaczem si bada. Najpierw
przeprowadzono u mnie bada-

Znajd nas
www.dietetica.com.pl
ysomice,
ul. Malinowa 3
tel. 501-419-472

nia na tolerancj pokarmow.

ty tych, niby czasem drobnych,


elementw, bo przecie kawy
nikt nie pije non-stop, by maksymalnie uly swemu organizmowi i da mu szans funkcjonowa najlepiej jak potrafi.

I co odkryto?
Wyszy cuda. Okazao si, e
tak czsto i w duych ilociach
stosowane przeze mnie w diecie
jajka - absolutnie mi nie su. W
mojej krwi, poddanej badaniom
genetycznym, wykryto antygeny
odpowiedzialne za nietolerancj
wanie jajek. Analiza wynikw
pozwolia okreli moje uczulenie na jajka na najwyszym,
czwartym poziomie. Zalecenie
- odstawi je z diety stanowczo.
To za pociga za sob konieczno wyeliminowania wszelkich
produktw zawierajcych jaja.
Czyli, rewolucja w diecie?
Spora. Ale skutki dostrzegalne od razu. Organizm wyranie
lepiej funkcjonuje. Co ciekawe,
nie oznacza to, e ju nigdy jajek
nie bd mg je. Okazuje si,
e nietolerancj na pewnym poziomie mona wygasi zmian
diety, a potem delikatnie dany
produkt znowu wprowadza.
To naprawd ciekawe. Czowiek
coraz dogbniej poznaje swj
organizm. To wciga.
A gluten, wok ktrego przetaczaj si obecnie burze? Jak go

znosisz?
Nietolerancja na poziomie
trzy. Czyli, glutenu te powinienem unika. Ludzie myl cik
chorob - celiaki, czyli alergi na gluten, z nietolerancj w
rnym stopniu. Bo ten gluten,
to przecie zwyky zapychacz,
ktrego wszyscy powinnimy
unika. Jednym szkodzi jednak
bardziej, innym mniej. Ja ju

wiem, e nale do tych, ktrzy


naprawd powinni mie z nim
do czynienia jak najrzadziej.
Mojego koleg Piotra Hallmanna, ktry zbada si genetycznie
wszechstronniej ode mnie, zaskoczyo o wiele wicej. Okazao si chociaby, e jest uczulony
wrcz na kaw i kakao. Odstawi
natychmiast. Chodzi wanie o
wyeliminowanie ze swojej die-

W waszej profesji maksymalna


wydolno ma chyba ogromne
znaczenie.
Czsto zasadnicze. Dlatego
genetyczne badania zamierzam
kontynuowa i pogbia. To
wany element treningu. Podobnie jak siownia, mata, sparingi czy rehabilitacja urazw
po cikiej walce. Prosta zaleno: jeli znam lepiej siebie,
mechanizmy rzdzce moim organizmem, take trawieniem, to
mam wiksze zaufanie do siebie,
jestem pewniejszy swego ciaa,
czyli te silniejszy. To si wszystko sprzga.
Taka cieka - od genw do silnego ciosu prostego...
Tak. Wszystko ma na siebie
wpyw, a skutek, czyli cios, ma
by przecie piorunujcy.

15 maja 2015 r.

pozatorun.pl

REKLAMA

15

16

WYWIAD

pozatorun.pl

Szukam

15 maja 2015 r.

pola walki

O porzdku i nieporzdkach wiata, istocie


sowa, wirze zawartym w tekstach z pyty
Gupi i tym, skd on si tam wzi z Tomaszem Organkiem, kompozytorem,
autorem tekstw i buntownikiem stojcym
z boku, rozmawia Aleksandra Radzikowska
Skoro ju jestemy w tej kawiarni,
to oglnie: whiskey czy kawa?
I to, i to.
Zastanawiaam si, do jakiego alkoholu najlepiej sucha Gupiego i wyszo mi, e do wdki.
Ta wda jest wietnym kom-

plementem. To znaczy, e pyta


jest czysta, ostra i bezkompromisowa. Moe odurzy i zwali z
ng.
Chwil pniej zrozumiaam, e
jednak si myl, bo tylko z pozoru jest grubo ciosana. Czerwone

wino.
To jeszcze wikszy komplement, jeli odkopaa w niej co
delikatniejszego, kolejne warstwy,
o ktre cay czas zabiegaem. Nie
chciaem, eby to byo jednolite tylko strza w ryj i koniec.

A teraz pijemy herbat i kaw.


Fajna ta analogia, nigdy nie
mylaem o tym w takim kontekcie, ale Gupi tak samo nadaje
si do wdki, whiskey czy wina.
Ja w ogle mam kopot z jednowymiarowym podejciem do
wszystkiego, take do kompono-

wania. Cae moje ycie takie jest.


Szybko si nudz, kiedy wyrabia
si schemat. Z tych kolein uciekam, mierzi mnie to i szukam jak
najszerszego pola walki.
Czsto w kontekcie muzyki
mwisz o harmonii, a jak to jest
u Ciebie?

Wieci z Baja

Bajowe Tour de Pologne - ju z sukcesami

zy szafa moe sta si mobilnym


urzdzeniem, ktre przemierza
niezliczone kilometry, by prezentowa si w rnych czciach kraju? Wydawa by si mogo, drogi czytelniku, e
nie, ale (jak to czsto bywa) pozory myl!
Bajowa szafa od poowy maja rozpocza
mae Tour de Pologne po licznych festiwalach, gdzie prezentujemy nasze najlepsze
spektakle, ktre spord licznych zgosze zostay wybrane jako najciekawsze
propozycje do prezentacji. Ale po kolei!
7 maja w Opolu, podczas jednego z
najstarszych i najbardziej prestiowych
festiwali lalkowych w Polsce, zaprezentowalimy przedstawienie Dzib w dzib
w re. Zbigniewa Lisowskiego. Ju nastpnego dnia dotara do nas jake mia informacja, e kreacja Gobicy Marioli, brawurowo zagrana przez Dominik Mikus,
zdobya wyrnienie! Jury XXVII edycji
Opolskiego Festiwalu Teatrw Lalek docenio nasz aktork za niezwyk ekspresj i wyrazisto stworzonej postaci. Nie
powinno to nikogo dziwi, gdy Dominika jest podobnie jak nasz cay zesp
wybitn aktork, a kada stworzona przez
ni rola podbija serca dzieci. Jej szczeglnym atutem jest charakterystyczny gos,
na dugo pozostajcy w pamici widzw.
Nie mielimy za duo czasu na odpoczynek i napawanie si sukcesem, bo ju
12 maja z tym samym spektaklem pojawilimy si na deskach Teatru Maska w
Rzeszowie przy okazji Midzynarodowego Festiwalu Teatrw Oywionej Formy
Maskarada. W trakcie weekendu (16-17
maja) ponownie pakujemy nasz szaf, by
wyruszy do Warszawy i w Biaockim
Orodku Kultury ponownie zaprezentowa gobi histori, nomen omen pira

Maliny Przelugi. Kiedy bdziemy przygotowywa si do hucznego witowania


Dnia Dziecka, nasi aktorzy bd ju mylami w odzi, gdzie 2 czerwca w trakcie
Midzynarodowego Festiwalu Teatralna
Karuzela pokaemy Dzieci z Bullerbyn
w re. Konrada Dworakowskiego.
Bajowe Tour de Pologne zakoczymy
w omy i Biaymstoku. Tam odpowiednio 12 i 24 czerwca zaprezentujemy najpierw dugo nie gran sztuk Na Arce o
smej w re. Pawa Aignera oraz najnowsz produkcj Baja lub wg Witolda
Gombrowicza w re. Zbigniewa Lisowskiego, bdcy pierwsz prb wystawienia tego dramatu z wykorzystaniem technik lalkowych (premiera: 21 czerwca).
Uff... to chyba na tyle. Naszych czytelnikw uprasza si bardzo o mocne trzymanie kciukw!
Na zdjciu: Podczas 27. OFTL w Opolu Baj Pomorski zaprezentowa Dzib w
Dzib. Dominika Mikus otrzymaa w
trakcie wydarzenia wyrnienie za stworzenie kreacji Gobicy Marioli (fot. Piotr
Frckiewicz).

15 maja 2015 r.

WYWIAD

pozatorun.pl

Zaley, jak mi si ycie plecie.


Teraz mam spokojny okres. Nie
to, e si wszystko poukadao,
ale zapaem dystans. Jestem troch znieczulony, wszystko pynie
i jest mi z tym dobrze.
Mylisz, e s takie piosenki,
dziki ktrym kad myl mona uwiarygodni albo podda
pod wtpliwo?
S. Ja muzyki uywam nie
tylko do wzrusze, chocia
moliwo szczerego wypowiadania si dziki niej, tego
nie wyklucza. To, wedug
mnie, jedyny sposb dziaania
kreatywnego. Teraz wszystko jest takie paskie, a caa
sztuka to narzdzie, ktrym
mona si dogrzeba do rdzenia. Warto ludzi pobudza do
odczuwania, eby muzyka nie
bya tylko rozrywk.

jak si j pomaluje na ososiowo.


Wiesz, powiksza optycznie...
Powiedziae: literacko, a ja pomylaam, e piosenka jest o
ludziach, o ktrych Osiecka powiedziaa - Do szau doprowadza
mnie jedno sowo "urokliwe". To
jest sownictwo ludzi o uszminkowanych ustach, brudnych

Tylko?
To powinien by rodzaj misji. eby co ludziom mwi.
eby mwi to w taki sposb,
by oni zaczli o tym myle.

Std Twoja wraliwo?


Tak, kiedy co przeczytaem i
to odcisno si we mnie sowo
pisane wanie. Ale te te mwione do mnie, zasyszane... Na pocztku byo sowo i ono jest te na
kocu.
Nawizujc do Italiano, ile masz
teraz tych czarnych pajkw w
gowie?
Ostatnio
mniej. Czasem
pajk si budzi,
czasem zasypia
na duszy czas,
ale zawsze w tej
gowie siedzi i jak
wyazi to przeszkadza. Bardzo.
Italiano napisaem, kiedy by
wielki i czuem,
e nie mog o
tym nie opowiedzie, jeli mwi
na pycie o sobie.
Na razie pij herbat.

Za stary jestem na
to, eby buntowa si
przeciwko porzdkowi
wiata, ktry istnieje od
zawsze.

Drug pyt masz bardziej w palcach czy gowie?


W gowie. Nie chc, eby bya
przypadkowa. Chc, eby bya
pewn konsekwencj Gupiego
i to jeszcze chwil potrwa. Bardziej myl o tym, co powiedzie,
ni nad dwikami, ale one te si
pojawiaj. Nie spiesz si.
W kontekcie warstwy tekstowej
Gupiego i tego wiru, ktry w
niej jest Nie lubi jest dla Ciebie najwaniejszym tekstem?
On moe nie wyraa idei caej
pyty, ale jest dla mnie najlepszy
literacko. Jest te wany, bo mwi
o hipokryzji. O przyzwyczajeniu
si do niemylenia. Bo tak si robi
i ju, bo ciana najlepiej wyglda

majtkach i pustych duszach.


Ona jest wanie o tych ludziach. Sowo urokliwy nic nie
opisuje, nie wnika w gb rzeczy.
Jakie jest jeszcze takie sowo?
Sympatyczny.
Wanie, to pozorne i obiegowe sowa.
Wierzysz w to, e sowa wa?
Wierz, bo one mnie uksztatoway. Wpyny na mnie najbardziej ze wszystkich sfer, ktre s
dostpne czowiekowi. Oczywicie oprcz emocji typu mio.
Te sfery i tak cz si ze sob,
bo sowo potrafi wywrze emocje, nawet czsto to jego zadanie,
poza warstw komunikacyjn.

atwiej to wypiewa ni opowiedzie?


Nie. Mao robi sobie z tego,
co kto o mnie pomyli. Nie miaem problemu z tym, e co napisaem i musiaem si cofn, bo
tego to ju nie. Wiem, e teksty
s mocne, ale po co robi si pyty?
O kwiatkach pisa nie bd.
W Raczkach, rodzinnej miejscowoci, zagrae tylko jeden koncert. Co sobie nim zaatwie?
Spokj. W gowie i sercu. Czuem, e dawno temu zostawiem
te Raczki. Uciekem, nie chciaem tam mieszka i cigle miaem
przekonanie, e wszyscy wiedz,
e uciekem i maj mi to za ze. A
tak naprawd kady ma to gdzie.
Przed koncertem wydawao mi
si, e jak przyjad, to ci ludzie

bd obraeni, a oni przyjli mnie


serdecznie. Chyba dobrze si czuli z tym, e im gramy.
Dla Ciebie wany jest Maleczuk?
Tak.
Opowiada niedawno Magorzacie Domagalik, e te wszystkie
Nigdy wicej, to dla matki pisa.
eby nie mylaa, e takie z niego
nic. Po co Ty signe po gitar?
Mj ojciec zmar, kiedy miaem pitnacie lat i on gra na
gitarze. Nie jest tak, e mylisz
teraz ja bd gra, bo za nim tskni. To podwiadome. Waciwie,
niedawno zaczem to tak tumaczy, bo zadaem sobie pytanie:
co sprawio, e zaczem gra?
Dlaczego gitara, a nie puzon? I
pomylaem, e to z jego powodu.
A mama?
Mam doskonay kontakt z
mam i bratem. Nigdy nie oddalilimy si od siebie, eby co
trzeba byo nadrabia. Pisanie to
moja potrzeba. Czuem, e musz
stan na wasnych nogach.
I powstao Nazywam si Organek"?
Dokadnie, e ja to ja. Nie zawsze byo rowo. Czsto miaem
chude lata, kiedy byo mao pienidzy, mao wszystkiego. Mama,
jak to mama, powiedziaa czasem: we Tomek, troch popracuj. Mwiem: nie mog mamo,
bo albo bd troch pracowa,
albo troch gra.
Nie chciae niczego robi troch?
Wanie tak. Nie wtrcaa si
jednak nigdy w moje ycie, a nawet pomagaa. W tym naszym
domu cae wieczory spdzaem tak, e graem na gitarze na
wzmacniaczu, do magnetofonu i
ulubionych pyt, a ona siedziaa
w pokoju obok i prbowaa robi

cokolwiek. Ja rbaem na tej gitarze (miech), ale zawsze mwia


graj sobie, graj. Nigdy mnie nie
przeganiaa i za to jej dzikuj.
A ten obraz Ciebie, jako buntownika, na ile jest prawdziwy? Nie
za duo ludzie Ci dopisali?
Nie, zobacz jak ja yj. Nie
mam pracy od trzynastu lat, przez
dziesi lat nie miaem ubezpieczenia, w ogle lekarza, dopiero
niedawno co z tym zrobiem.
Nie mam ony, nie mam dzieci,
ale ja lubi to ycie. Nie chc go
zamienia, bo tylko wtedy czuj si swobodny. W tym sensie
moe jestem buntownikiem, ale
nie przeciwko systemowi.
Tylko z boku?
Tylko z boku. Nie kreuj si
na bohatera. Za stary jestem na
to, eby buntowa si przeciwko
porzdkowi wiata, ktry istnieje
od zawsze.
O nim w jakich kolorach mylisz?
Zaley od pajka?
Troch te, ale widz go bez
wielkich zudze. Nie jest czarno,
biao, ani szaro. Czasem piknie,
czasem sabo. Takie ycie jest, ile
woysz
tyle potem masz, pooysz to
na wadze i wiesz?
Tak jest. Jestem zadowolony z
tego, co teraz mi si wydarza. I w
kontekcie Gupiego, i tego co
poza graniem. To wynagrodzenie znoju, dochodzenia do momentu, gdy wydaem wiadom
pyt. Musiaem dorosn jako
czowiek i artysta. Zrozumie i
nauczy si. To wieloletni proces
okupiony ogromnym samozaparciem i zmaganiem si z materi.
Wiesz, to cigle jak z Syzyfem, do
gry z tym kamieniem. Cigle,
nawet dzi.
Fot. ukasz Piecyk

Pianohooligan
w Toruniu
J
u 22 maja w toruskim Dworze
Artusa odbdzie si wyjtkowy koncert organizowany przez
Torusk Orkiestr Symfoniczn.
W programie Piotr Orzechowski Pianohooligan, zaprezentuje utwory
ze swojego dugo wyczekiwanego
albumu solowego wydanego w listopadzie 2014 pt. 15 Studies for the
Oberek, sygnowanego logotypem
synnej londyskiej wytwrni Decca
Classics. Jest w nim wszystko: romantyczne tematy, byskotliwe improwizacje jazzowe, awangardowe
pomysy formalne. Album ukaza
si nakadem Decca Classics / Universal Music Polska i zbiera wietne
recenzje, np. Jacka Marczyskiego z
Rzeczpospolitej, czy Adama Barucha z Polish Jazz.
Partnerami albumu s Program 2
Polskiego Radia, Narodowy Instytut
Audiowizualny NInA oraz Miasto
Krakw. Patronat medialny nad pyt Objy: TVP 2, TVP Kultura, Jazz
Forum, Audio, JazzPress, Jazzarium.
pl, Polish Jazz blog spot. 15 utworw
zawartych na krku stanowi prb
odnalezienia uniwersalnych waciwoci muzyki ludowej, jak rwnie
ich konfrontacji z jzykiem muzy-

17

ki wspczesnej. Materia obejmuje


pi czci, na ktre skadaj si po
trzy Studia
Tytuowe Studia to zbir krtkich szkicw muzycznych dedykowanych konkretnym cechom
oberka, przywoujcych na myl fortepianow miniatur. 15 utworw
zawartych na krku stanowi prb
odnalezienia uniwersalnych waciwoci muzyki ludowej, jak rwnie
ich konfrontacji z jzykiem muzyki
wspczesnej.
Artysta rejestruje proces wnikania do wntrza taca, uwypuklajc
i opisujc jego cechy te oczywiste
jak: rytm, melodi, harmoni i te
bardziej ulotne, nieokrelone, jak:
nastrj, barw, ekspresj i refleksj.
Otrzymujemy materia niezwykle
barwny, napiciowo zrnicowany,
z wieloma zaskakujcymi zwrotami
akcji, ktrego nadrzdnym celem
jest odnalezienie i zrozumienie istoty tytuowego oberka.
Koncertowi towarzyszy bd
projekcje na duym ekranie.
Zapraszamy 22 maja do Sali Wielkiej Dworu Artusa, godzina 19:00

18

REKLAMA

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

numer 5(84)/2015
ISSN 1734-2066

DODATEK EDUKACYJNY

TRADYCJA I NOWOCZESNO

www.powiattorunski.pl

KADRA I BAZA

Gronowo dobre pomysy, dobry fach Nowoczesna


Wpad. I to na pomys.
szkoa
Trudno nie zgodzi si z myl
S. J. Leca, polskiego poety, satyryka i aforysty, analizujc histori Szkoy w Gronowie i pomysy, na ktre wpadali nauczyciele i kadra kierownicza, uczniowie oraz
przyjaciele prawie 70-letniej placwki
owiatowej. Istnienie i funkcjonowanie
Szkoy jest splotem tych wasnie pomysw, a patrzc na nie z perspektywy kilku
dziesitek lat dobrych pomysw.
Najwaniejszym pomysem bya decyzja
Wydziau Owiaty Rolniczej w Bydgoszczy o
przeniesieniu Gimnazjum Rolniczo-Mechanicznego z Olszewki Duej pow. Wyrzysk

do Gronowa. Przez prawie 70 lat funkcjonowania nastpoway zmiany w jej nazwie,


procesie dydaktycznym, kierunkach ksztacenia i bazie materialnej, ale nie zmieni
si podstawowy kierunek: ksztacenie mechanizatorw rolnictwa.
Na potrzeby tego kierunku, w 1953 r.
wybudowano warsztaty, wyposaono je
w nowoczesne w owym czasie cigniki,
maszyny, narzdzia i niezbdny sprzt. Nie
jest moliwe zdobycie dobrego fachu bez
korzystania podczas nauki z nowoczesnej
warsztatowej bazy dydaktycznej. Warsztaty szkolne s sukcesywnie doposaane

w nowoczesny sprzt, tylko potrzebny jest


pomys na zdobycie niezbdnych na to pienidzy. Uczniowie praktycznie ucz si zawodu w warsztatach szkolnych, uprawiaj
ziemi przy szkole oraz wyjedaj na praktyki do gospodarstw niemieckich.
Nastpnym pomysem, zwizanym porednio z mechanizacj rolnictwa, byo
rozpoczcie ksztacenia od 2008 r. take
technikw pojazdw samochodowych. Dlaczego? Po pierwsze mona wykorzysta
pomieszczenia warsztatw, wyposaajc je
w niezbdne przyrzdy, narzdzia i urzdzenia, a po drugie samochd i cignik
rolniczy maj wiele wsplnego. Uczniowie
zdobywaj zawd w szkolnych warsztatach
i w czasie zaj praktycznych w autoryzowanych serwisach samochodowych. Absolwenci mwi, e nauka w Gronowie bya
dobrym pomysem, a koczc szko zdobyli dobry fach. Czeski pisarz Karel Capek napisa: Na najlepsze pomysy czowiek wpada
z gupoty. Mnie taka gupota odpowiada...
Marek Janiszewski, nauczyciel ZS, CKU

Zarzdzanie jednostk owiatow nie


jest spraw prost, jednak zarzdzanie
w oparciu o wysoko wykwalifikowan
kadr dydaktyczn, z pomoc dobrego
sprztu praktycznego i pozytywnych
relacji z instytucjami oraz przedsibiorstwami w zakresie realizacji zaj praktycznych przynosi spodziewane efekty.
Klasopracownie, zarwno przedmiotw
oglnoksztaccych jak i zawodowych
w ZS, CKU w Gronowie, s doskonale
wyposaone w pomoce i materiay, nowoczesne maszyny i urzdzenia.
Niech przemwi fakty: 38 hektarw ziemi, internat, stowka, warsztaty
szkolne, spawalnia, stacja diagnostyczna, nowoczesny park maszynowy, hala
napraw samochodw, auta i cigniki do
nauki jazdy, sze pracowni komputerowych, sale lekcyjne wyposaone w projektory multimedialne, tablice interaktywne, wolny dostp do Wi-Fi w szkole
i internacie.

Powiat Toruski, Gmina Lubicz oraz


Zesp Szk, Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Gronowie
maj zaszczyt zaprosi na festyn rodowiskowy
WIOSNA W GRONOWIE
17 maja 2015 r. w Zespole Szk, CKU w Gronowie

W programie midzy innymi: liga Orlika z Poza Toru, wystpy taneczne


(breakdance, hip-hop, zumba i in.), koncerty muzyczne, ciekawe pokazy i wystawy:
onglerki, sprztu wojskowego, maszyn rolniczych, dekupau, carvingu i florystyki
oraz kafejka pod drzewami kawa, ciasto, kiebaski z grilla i pyszna zupa.
Liczne atrakcje dla dzieci!
Wicej informacji na szkolnej stronie internetowej: www.zsgronowo.edu.pl

OKIEM ABSOLWENTA

Bylimy wtedy jak ogromna rodzina


Tak wspomina szko w Gronowie Marcin Hawryo, ktry zgodzi si udzieli nam
wywiadu i wrci wspomnieniami do lat szkolnych

Urodzi si w 1973 roku w Chemy


i jest absolwentem 3-letniego Technikum
Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie.
Obecnie mieszka wraz z rodzin w poudniowo-zachodniej Anglii. W kwietniu
2014 r. za powie Bork zdoby gwn
nagrod w konkursie literackim Ksinicy Polskiej i Wydawnictwa Rozpisani.
Nagrodzony rwnie nominacj do tytuu Wybitny Polak 2015 w Anglii, Walii
i Irlandii Pnocnej, w kategorii Kultura.
Dlaczego wybra Pan akurat szko
w Gronowie?
MH: Bardzo dobre pytanie. Szczerze
mwic, gwn motywacj bya ch
ukoczenia szkoy redniej. A dlaczego
akurat ta? Kilka lat wczeniej, z rnych
powodw, nie ukoczyem liceum oglnoksztaccego i nagle znalazem si
w chemyskiej szkole zawodowej o profilu mechanik maszyn i urzdze rolniczych. Tak wic wybr szkoy w Gronowie
by oczywist konsekwencj kilku wczeniejszych lat spdzonych w zawodwce.

Poza tym do Gronowa wybierali si rwnie moi koledzy z klasy.


Jak z perspektywy czasu wspomina
Pan lata szkolne, szczeglnie atmosfer
panujc w szkole?
MH: Z sentymentem. W porwnaniu do tak zwanej dorosoci, by to czas
zdecydowanej beztroski. Z perspektywy
czasu pamitam gwnie dobre chwile.
Przede wszystkim wspania atmosfer
oraz zaangaowanie wielu nauczycieli
w rozwj uczniw. Mile wspominam te
ycie w internacie, ktre miao swj specyficzny smak. Bylimy wtedy jak ogromna rodzina. Tych chwil nie da si ju
w yciu powtrzy, dlatego mam nadziej,
e obecni uczniowie bd potrafili doceni, zapamita i dobrze wspomina
szkolne czasy.
Jak wspomina Pan nauczycieli? Czy
mia Pan swojego ulubionego belfra?
MH: Pamitam nazwiska i twarze wielu z nich. Zdecydowanie moim najbardziej
ulubionym by, nieyjcy ju niestety, prof.

Waldemar Hejniak. Miaem to szczcie,


e by moim wychowawc. Fantastyczny
facet, wietny historyk i nauczyciel z pasj opowiadajcy o czasach minionych.
Bardzo lubiem prof. Adama wirbl. By
to chyba jedyny nauczyciel w moim yciu (zreszt rwnie wykadowca UMK)
potraficy skutecznie nauczy mnie matematyki. Myl, e kady z gronowskich
nauczycieli mia w sobie co ciekawego,
specyficznego. Profesorzy Gdecki, Milewski, Szaach, Gawarkiewicz, Janiszewski, Kowalski, Wysocki Tak, chyba najbardziej pamitam lapsusy jzykowe prof.
Gawarkiewicza lub cige roztargnienie
prof. Kowalskiego. Bywao naprawd zabawnie. Ale bywao te powanie, gdy np.
przyszed czas sprawdzianu naszej wiedzy
na koniec technikum podczas egzaminw
dyplomowych. Do dzi trudno mi poj
dlaczego otrzymaem szstk?
Co powiedziaby Pan wszystkim modym ludziom, ktrzy wanie wkraczaj
w dorose ycie?

Marcin Hawryo, absolwent szkoy w Gronowie, autor ksiki Bork

MH: eby nie dali si zamyka w ramy


cudzych oczekiwa. eby pielgnowali
w sobie swoje talenty i wci je doskonalili. I co wane, nie namawiam tu do
anarchizmu czy te porzucania szk, negowania wszystkiego, co niezwizane jest
z naszym talentem. Chodzi o poszukiwanie swojego ja, odnalezienie siebie w tym
pdzcym yciu i w coraz bardziej wymagajcym wiecie. To ju nie jest wiat dla
milionw podobnych sobie egzemplarzy.
Liczy si innowacyjno, inno, wyjtkowe umiejtnoci.
www.powiattorunski.pl

2 Powiat Toruski, 15 maja 2015

PUNKT WIDZENIA

Nic nie zastpi dobrego nauczyciela

O owiacie, o szkole, o sobie - mwi Dyrektor ZS, CKU w Gronowie, Zbigniew Piotrowski
Jak wspomina Pan pierwszy dzie w szkole w Gronowie po objciu funkcji dyrektora?
ZP: Mino ju kilkanacie lat od tej chwili. Rozpoczynaem prac 1 lutego 2002 r., po wygranym konkursie.
Tak si zoyo, e byy to ferie. Miaem dwa tygodnie,
aby dokadnie zapozna si ze szko i przygotowa si do
podjcia dziaa majcych na celu rozwj Zespou Szk
w Gronowie Rolniczego Centrum Ksztacenia Ustawicznego, bo tak wtedy nazywaa si szkoa. Szybko ze wsppracownikami zaczem wdraa koncepcj przedstawion
na konkursie, polegajc na naborze do szk dla dorosych w lutym, tak by zwikszy liczb suchaczy. To si
udao. Tak zaczynaem.
Ktre decyzje podjte przez ostatnie lata uwaa Pan
za najistotniejsze dla rozwoju szkoy?
ZP: Gdy rozpoczynaem prac w Gronowie, zatrudnionych byo 40 nauczycieli. Moj wol byo poczy tradycj
z modoci i nowymi koncepcjami, z ktrymi przyszedem
do Gronowa. Udao si utworzy nowe kierunki ksztacenia, uzyska fundusze na wyposaenie, o co nie byo atwo
na pocztku nowego wieku. Po wstpieniu do UE uzyska
doposaenie byo atwiej. Chocia zawsze staraem si wykorzystywa wszystkie moliwoci, tzn. rezerw budetow ministerstwa, dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Sportu, dochody wasne
warsztatw, konkursy. Najwaniejsze to wsparcie w organie prowadzcym i konsekwentne dziaanie.

PROJEKTY

Co jest Pana najwikszym sukcesem, a co porak


jako dyrektora szkoy?
ZP: Najwaniejszy sukces to zwikszenie liczby uczniw
i suchaczy z ok. 500 w lutym 2002 r. do prawie 2000
w 2009 r., a co za tym idzie wzroso zatrudnienie nauczycieli do prawie 120 i 50 pracownikw administracji i obsugi. Bya to odpowied na zapotrzebowanie spoeczne. Poraka to konieczno wygaszania niektrych kierunkw
ksztacenia ze wzgldu na brak zainteresowania (technik
spedytor, technik ekonomista). Ale wpisujemy si w pewn tendencj dzisiejszy gimnazjalista ma zmieni zawd
6 razy.
Jakie cechy i umiejtnoci powinien posiada idealny
absolwent, w jaki sposb powinien by przygotowany
do podjcia pracy i funkcjonowania w dorosym yciu?
ZP: Idealnego absolwenta pewnie nie ma. Dzisiaj absolwent musi mie pewne cechy uzyskane podczas ksztacenia, ktre umoliwi mu zaistnienie nie tylko na aktualnym rynku pracy, ale rwnie w przyszoci. Szkoa nie
przygotuje absolwenta do pracy na konkretnym stanowisku. Musi przygotowywa na pewnym stopniu oglnoci,
tak aby mg w przyszoci elastycznie odpowiedzie na
zapotrzebowanie pracodawcw.
W jakim kierunku bdzie si rozwija szkolnictwo zawodowe?
ZP: Szkolnictwo zawodowe bdzie musiao w kocu
odpowiedzie na konkretne zapotrzebowanie pracodaw-

cw. Musi doj do symbiozy szkoy i pracodawcy. Ksztacenie uczniw


w zawodach, na ktre
nie ma zapotrzebowania,
mija si z celem. Szkoa
musi by dobrze wyposaona, nauczyciele dobrze
przygotowani do pracy.
Decydenci musz chcie Zbigniew Piotrowski
Dyrektor ZS, CKU w Gronowie
pomc szkole.
Jak, Pana zdaniem, bdzie wygldaa szkoa przyszoci?
ZP: W Polsce niestety mamy ni demograficzny, wic
liczba uczniw bdzie si zmniejsza. Ale wyposaenie
szkoy powinno by coraz lepsze. Cz zaj praktycznych
powinna by prowadzona u pracodawcw. Ale nawet
w szkole przyszoci nic nie zastpi dobrego nauczyciela.
Czy ZS, CKU ma szans na to, by sta si najlepsz
w regionie szko zawodow?
ZP: Gronowo jest ju najlepsz szko w zawodach,
w ktrych ksztaci najduej, bo 70 lat: technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych, kucharz. Wyniki egzaminw
zawodowych oscyluj w granicach 80-90%.
Idealna szkoa, to taka, w ktrej nikt si nie nudzi, ale
jest jednoczenie przyjazna dla uczniw, rodzicw i suchaczy.

SZKOA W EUROPIE EUROPA W SZKOLE

Edukacja po europejsku

Szkoa
to szansa!

Nasza szkoa po raz kolejny uczestniczy w programie midzynarodowym, wspieranym


ze rodkw Unii Europejskiej

W ramach realizacji jednego z najwikszych w regionie projektw edukacyjnych Szkoa przysza do Ciebie
wykorzystaj t szans , wspfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego, 24
kwietnia 2015 roku wrczono pierwsze
certyfikaty, wiadectwa oraz zawiadczenia

Do tej pory bralimy udzia m.in.


w projekcie wspieranym przez Fundacj
Boscha w Berlinie oraz w programie Comenius. Najnowszy projekt Jugend prgt
Europa powsta w ramach programu
Erasmus+ i jest realizowany w ZS, CKU w
Gronowie od 01.09.2014 do 31.08.2016 r.
we wsppracy ze szkoami z Belgii (Eupen), Niemiec (Regensburg), Wgier

Dziki realizowanemu przez Zesp Szk, Centrum Ksztacenia Ustawicznego w Gronowie


projektowi z rnych form wsparcia skorzysta moe blisko tysic uczestnikw, dorosych
mieszkacw wojewdztwa kujawsko-pomorskiego

Pierwsze spotkanie wszystkich uczestnikw


odbyo si w listopadzie 2014 roku w Dunaujvaros na Wgrzech

Uczniowie technikum i zasadniczej


szkoy zawodowej w Gronowie mog poszerza swoje kompetencje i zdobywa
nowe kwalifikacje w ramach realizacji
projektu Zawodowy paszport do kariery wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach EFS. Dziki realizacji
tego projektu kompleksowo wyposaono
pracownie: kosmetyczn, zawodw medycznych, mechanizacji rolnictwa oraz
spawalni, na czn kwot 373 500 z.
Modzie uczestniczy w zajciach pozalekcyjnych ksztaccych kompetencje
kluczowe oraz przygotowujcych do
matury i egzaminw potwierdzajcych
kwalifikacje zawodowe. W projekcie
bierze udzia 585 uczniw. Dotychczas
w ramach realizacji projektu wrczono
166 certyfikatw uczestnictwa w dodatkowych zajciach: carvingu, cukiernictwa, florystyki, obsugi koparko-adowarek, spawania metod MAG. Uczniowie
mog skorzysta z oferty pracy w formie
miesicznych staw, w czasie ktrych
sprawdz swoje umiejtnoci w rzeczywistych warunkach pracy. Do tej pory
tak praktyk odbyy 24 osoby.
www.powiattorunski.pl

(Dunaujvaros) i Turcji (Koaceli). Gwnym celem projektu jest wykonanie przez


uczniw prasy do wytaczania monet
z wizerunkiem europejskim.
W kwietniu 2015 roku realizowalimy
kolejny etap projektu, tym razem w Regensburgu w Niemczech. Spotkanie to
podsumowa Jdrzej Jaboski, ucze klasy 1tp:
Wtorkowe przedpoudnie mino
nam bardzo pracowicie () wiczylimy
swoje umiejtnoci tworzenia rysunkw
technicznych w programie CAD, a take
projektowania w nowym programie Solidegde V20. Dyskutowalimy o prototypie prasy do monet przygotowanej przez
grup z Belgii. Tego dnia zapoznalimy si
rwnie z systemem szkolnictwa zawodowego w Niemczech. () Zwiedzilimy ca
monachijsk starwk z licznymi zabytkami. Ostatnim punktem zwiedzania bya
Allianz Arena stadion druyny Bayernu
Monachium, ktry na wszystkich zrobi

WYDARZENIA

Wojewdzka inauguracja
Roku Szkoy Zawodowcw
Dobre ksztacenie zawodowe szans na dobr prac pod takim hasem
28 padziernika 2014 r. odbya si w
ZS, CKU w Gronowie konferencja promujca ksztacenie zawodowe, ktra staa
si jednoczenie wojewdzk inauguracj Roku Szkoy Zawodowcw ogoszonego przez Minister Edukacji Narodowej.
Wrd zaproszonych goci znalaz si
Witold Woniak, wicedyrektor Krajowego
Orodka Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej w Warszawie. Pojawili si take specjalni gocie ze szkoy Keuda w Finlandii, Kristina Tuori-Nyman koordynator
praktyk zagranicznych i wykadowca Petri

Honkala, a take przedstawiciele placwek


owiatowych, urzdw i przedsibiorcy.
Celem spotkania byo przedstawienie
zagadnie zwizanych z zapewnieniem
jakoci ksztacenia zawodowego oraz wymiana dowiadcze dotyczcych wdraania nowej podstawy programowej ksztacenia w zawodach.
Gocie z Finlandii przedstawili swoje
osignicia w praktycznym ksztaceniu
zawodowym, podkrelajc, jak wana jest
w tym zakresie wsppraca midzy szko
a pracodawc.
Wicedyrektor Zespou Szk, CKU
w Gronowie Anita Murawska-Czapla,
przedstawia sprawozdanie z realizacji
projektw unijnych dotyczcych ksztacenia zawodowego realizowanych przez
powiat toruski i szko.

olbrzymie wraenie. Przy dwikach


hymnu UEFA Champions Leauge weszlimy na boisko i przez chwil poczulimy
wyjtkow wi z Robertem Lewandowskim :) Niestety, wszystko co dobre,
szybko si koczy. Pobyt w Regensburgu,
szlifowanie naszych umiejtnoci jzykowych, praca nad projektem i wsplny
czas spdzony z naszymi kolegami z Niemiec, Wgier, Belgii i Turcji na dugo zostan w naszej pamici. Nie moemy ju
doczeka si kolejnego spotkania.
W ramach projektu planowane s
jeszcze dwa wyjazdy: we wrzeniu do
Belgii i w marcu 2016 roku do Istambuu.
W maju 2016 roku odbdzie si fina projektu podczas Wiosny w Gronowie, bdziemy wtedy m.in. wytacza nasze monety. Ju dzisiaj zapraszamy wszystkich
na to wielkie, midzynarodowe wito.
Katarzyna Marska
koordynator projektu
nauczycielka ZS, CKU w Gronowie

Nowe pracownie
ZS, CKU w Gronowie, dziki UE, wzbogaci si o trzy nowoczenie wyposaone pracownie: pracowni eksploatacji pojazdw
rolniczych, pracowni diagnostyki obsugi
i kontroli maszyn rolniczych i samochodw oraz sal wykadow, w ktrej zainstalowano 25 komputerw, przeznaczonych do nauki rysunku technicznego.

Pracownie su uczniom technikum ksztaccego w zawodzie: technik pojazdw samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa i zasadniczej szkoy zawodowej ksztaccej w zawodzie
mechanik pojazdw samochodowych, elektromechanik pojazdw samochodowych oraz mechanik operator pojazdw i maszyn rolniczych

3 Powiat Toruski, 15 maja 2015

NASZE PASJE

Sceniczne emocje
Powiatowy Konkurs Recytatorski
Poetycka podr to jedna z najbardziej prestiowych imprez kulturalnych
w regionie, organizowanych przez Zesp Szk, CKU w Gronowie pod patronatem Starosty Toruskiego Mirosawa
Graczyka.
Od czterech lat cieszy si on duym
zainteresowaniem modziey gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej wojewdztwa
kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu jest upamitnienie polskich poetw
i ich twrczoci oraz ukazywanie poprzez
poezj wzorcw i wartoci istotnych
w yciu modego czowieka. Poetycka
podr daje szans uzdolnionej artystycznie modziey zaprezentowania
przed publicznoci i profesjonalnym
jury recytatorskich i aktorskich talentw,
jednoczenie dostarczajc pozytywnych
emocji i dobrej intelektualnej zabawy.
Beata Musiaa
organizatorka konkursu

FACHOWO I ZAWODOWO

To nie tylko zawd,


ale take sposb na ycie

W roku szkolnym 2006/2007 do ZS, CKU w Gronowie


przyjto pierwsz klas technikum ksztaccego
w zawodzie kucharz
Nowoczesna pracownia gastronomiczna zostaa uruchomiona jesieni
2007 roku, a dziki realizacji wielu projektw unijnych, systematycznie wzbogaca si w nowy sprzt i urzdzenia.
Obecnie jest ona profesjonalnie wyposaon pracowni do nauki zawodu.
Uczniowie technikum ksztaccego
w zawodzie kucharz obecnie technik
ywienia i usug gastronomicznych
oraz zasadniczej szkoy zawodowej s
widoczni na kadym kroku: przygotowuj i obsuguj od strony gastronomicznej wszystkie imprezy odbywajce si
w szkole, a take corocznie promuj
szko na Jarmarku Adwentowym i Wielkanocnym w Przysieku. Nasi uczniowie
bior rwnie udzia w konkursach kulinarnych i zajmuj czoowe miejsca. Bogata baza dydaktyczna pozwala rwnie
prowadzi zajcia w ramach kwalifika-

cyjnych kursw zawodowych dla dorosych oraz na kursach cukiernictwa dla


uczniw szk dziennych.
Ewa Waniewska, Jadwiga Wieczorek
nauczycielki ZS, CKU w Gronowie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do


Gronowa, bo tutaj uczymy dobrze gotowa! :)

Z ZESZYTEM NA POLIGONIE

Za mundurem panny sznurem


Zawieszenie obowizku odbywania
Zasadniczej Suby Wojskowej, a jednoczenie due zainteresowanie wrd
modziey tematyk sub mundurowych powoduj, i od wielu lat duym
powodzeniem cieszy si klasa o ukierunkowaniu paramilitarnym.
Nasza placwka to szkoa z duymi
tradycjami wojskowymi. Jako jedna z 60
szk w Polsce w latach 1998-2003 prowadzia eksperyment wojskowy, powstay
na mocy porozumienia miedzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Ministerstwem
Edukacji. W roku 2003 wsppraca wojska
ze szkoami ustaa, jednak dyrekcja szkoy
widzc due zainteresowanie tzw. klasami
mundurowymi, zapocztkowaa utworzenie w Liceum Oglnoksztaccym klasy
o ukierunkowaniu paramilitarnym.
Ponowna szansa na wspprac z wojskiem pojawia si po wprowadzeniu
w ycie Decyzji nr 187/MON w roku 2009
w sprawie wprowadzenia zasad wsppracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarzdowymi i innymi partnerami
spoecznymi. Z inicjatywy Dyrektora szkoy
Zbigniewa Piotrowskiego oraz nauczyciela przysposobienia obronnego kpt. rez.

Mariusza Podrazy w roku 2012 nastpio


podpisanie porozumienia o wsppracy
midzy ZS, CKU w Gronowie a jednostkami
wojskowymi Garnizonu Toru Centrum
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia oraz WKU.
Nauka w tej klasie oprcz typowych przedmiotw przygotowujcych
uczniw do matury, pozwala na rozwijanie ich pasji i zainteresowa zwizanych
z tematyk obronnoci pastwa.
Mariusz Podraza,
nauczyciel edukacji dla bezpieczestwa w ZS, CKU

Jeeli sw przyszo chcesz zwiza z mundurem, bo oczekujesz stabilnej, ciekawej i dynamicznej pracy, czekamy na Ciebie w Gronowie!

PRZYSZO NA PAPIERZE

Piro akcja! Nowoczesna edukacja!


To tytu konkursu literackiego, w ktrym wzio udzia
22 uczniw naszej szkoy
Jaka bdzie szkoa w przyszoci? Na
to pytanie znajdziecie Pastwo odpowied we fragmentach zamieszczonych
poniej prac: Radosawa Szyjkowskiego
laureata konkursu, Michaa Brzustowicza, Michaa Kamiskiego i Michaa
Motkowskiego, autorw wyrnionych
opowiada.
Zwycizcy i autorom trzech wyrnionych prac gratulujemy!
Gdybym mia wyobrazi sobie nowoczesn szko, na pewno wygldaaby cakowicie inaczej od tej mi znanej.
Moim zdaniem, w przyszoci zmiany
gwnie bd polegay na wprowadzaniu
coraz to nowszych sposobw nauczania
().
Myl, e ze cian szkoy zniknie
bluszcz, a pojawi si nowoczesne ekrany,
ktre nie tylko wycisz szko, ale i umoliwi produkcj energii elektrycznej dziki
wykorzystaniu promieni sonecznych. Na
dachu szkoy zostanie wybudowany taras, na ktrym odbywa si bd wane
uroczystoci. Przede wszystkim pojawi si
wicej miejsc do parkowania samochodw, moe pod budynkiem powstanie nowoczesny parking. Zmieni si take boisko
bdzie ono wyposaone w zamykany
dach, ktry umoliwi korzystanie z niego
nawet wtedy, gdy bdzie pada deszcz.
Wewntrz szkoy bdzie podobne jak
dzi. Kada klasa bdzie posiadaa ozdoby zwizane tematycznie z przedmiotem,
ktrego si w niej uczy. Zmieni si korytarze. Pojawi si na nich komputery oraz
interaktywne maty umoliwiajce wiczenia i zabaw. Kady bdzie mia te dostp
do licznych automatw, w ktrych bdzie
szeroki wybr jedzenia.
Jestem bardzo ciekaw jak bdzie wygldaa szkoa za kilkadziesit lat. Chciabym sprbowa nauki w takiej szkole, aby
mc skonfrontowa j z moimi wyobraeniami. Czy byyby to pozytywne czy negatywne zmiany w edukacji?
Radosaw Szyjkowski
tegoroczny absolwent klasy 4ti

Szkoa polska zmieni swj wygld.


Budynki bd wielopoziomowe, a w nich
windy obsugiwane przez roboty, podobne do ludzi. Myl, e nauczycieli nie da
si zastpi maszynami. Nadal bd przekazywa wiedz, tylko w bardziej obrazowy sposb, np. na lekcjach chemii i fizyki
bdzie duo dowiadcze przeprowadzanych w super laboratoriach. Teraz tego
brakuje. Na jzyku polskim kada lektura
bdzie prezentowana multimedialnie, pozwoli to uczniom lepiej zrozumie pojcia
i zagadnienia z danej epoki literackiej.
Micha Kamiski, ucze klasy 2tr
Gdy zamykam oczy i wyobraam sobie
szko za kilkadziesit lat, ukazuje mi si
przed oczyma jasny, przeszklony, trzypitrowy budynek. Na jego dachu znajduj
si solary soneczne, ktre produkuj prd
i ogrzewaj wod na potrzeby placwki.
Na jednym ze szczytw budynku wrcioby
dawne logo szkoy, tak czsto wspominane przez absolwentw szkoy. Pod murami
budynku zbudowano obszerny podziemny
parking wyposaony w wind.
Szkolne mury s wyciszone tak, aby
nie byo sycha haasu w klasach. Na
awkach kadego ucznia stoi nowoczesny
laptop, ktry zastpuje zeszyty i cikie
ksiki.
Micha Motkowski, ucze klasy 2tr
Majc na uwadze szybki postp technologiczny, wyobraam sobie moj szko
za 100 lat jako wielki, inteligentny obiekt.
() Sala gimnastyczna dla wygody
uczniw bdzie poczona ze szko. Siownia, prawie tak wielka jak boisko pikarskie, bdzie zachwyca najnowszym
sprztem. Obok nowoczesnych warsztatw, bdzie wielkie pole do gry w paintball.
W piwnicy, pod parkingiem, paramilitarni bd mogli postrzela na prawdziwej
strzelnicy ().
Mam nadziej, e pomimo upywajcych lat, ktre bd niosy wiele zmian,
w naszej szkole pozostanie ten sam, przyjazny i yczliwy klimat.
Micha Brzustowicz, absolwent klasy 3lob

SZKOA NA CAE YCIE

Rolnik szuka ony

Pewnie jak wikszo modych ludzi,


nie wiedziaam do jakiej szkoy pj po
ukoczeniu smej klasy. Byam nawet
u ,,pani, ktra mwi z kart, pamitam,
powiedziaa mi, e bd uczya si poza
Toruniem i tam ju zostan.
Moja mama przeczytaa w gazecie
o szkole w Gronowie i namwia mnie do
niej. Tak do koca nie byam przekonana,
ale pojechaam. I wcale mi si nie spodobao, szczeglnie w internacie. W domu
miaam swj pokj, a tu a sze osb!
Pamitam, e po pierwszym semestrze
chciaam zrezygnowa ze szkoy. Staam
na przystanku i to wtedy po raz pierwszy
zobaczyam mojego przyszego ma. Jecha wtedy cignikiem C 360. Pamitam,
e wpad mi w oko, ale jak zorientowaam si, e mieszka w Gronowie, to ju
mi mina zrzeda.
Pojechaam do domu i dugo rozmawiaam z mam, ustaliymy, e mam
skoczy pierwsz klas, a jak nadal nie
bdzie mi si podobao, to zmienimy
szko.
Byam w pierwszej klasie, a m
w czwartej i wcale go nie pamitam ze
szkoy. Teraz mieje si, e byam tak
przestraszon pierwszoklasistk ,,kociar tak wtedy mwiono. Cierpliwie czeka na mnie do matury, do 1996
roku, a we wrzeniu bralimy ju lub.
Zamieszkaam w Gronowie ju na stae

i podoba mi si (bo mam swj pokj).


Z moim Przeznaczeniem spotkaam
si i zakochaam w Gronowie i tak ju
jest wiele lat mamy dwie crki i czekamy na ziciw, mog by rolnicy.
Zawsze tskniam za moj szko
w Gronowie, czsto widziaam si z moimi nauczycielami, zawsze byy to mie
rozmowy wspomnienia. Marzenie
moje o powrocie do szkoy spenio si,
od pewnego czasu pracuj w tej szkole,
ktra na pocztku wcale mi si tak nie
podobaa. Wiem, e maestw szkolnych jest wicej, mam tylko nadziej, e
s tak udane jak nasze.
Nauczycielka ZS, CKU w Gronowie

POWIAT TORUSKI
Bezpatny Miesicznik Samorzdowy
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toru
tel. 56 662 88 88, fax 56 662 88 89
e-mail: starostwo@powiattorunski.pl
Kontakt:
tel. 56 662 88 52
rzecznik@powiattorunski.pl
Skad:
Starostwo Powiatowe w Toruniu
Druk:
Drukarnia Agora SA. w Pile, ul. Krzywa 35

www.powiattorunski.pl

4 Powiat Toruski, 15 maja 2015

CZYMY LOKALN TRADYCJ Z NOWOCZESNYM NAUCZANIEM

Zesp Szk w Chemy

ul. Hallera 23, 87-140 Chema, tel. (56) 675-24-19, www.zs-chelmza.pl


Zesp Szk w Chemy to szkoa, ktra czy tradycj z nowoczesnoci. W ponad stuletnim budynku jedynej szkoy ponadgimnazjalnej w miecie historia
splata si z nowoczesnym nauczaniem, zapewniajcym uczniom zdobycie rzetelnej wiedzy i rozwj zainteresowa. Dla szkoy istotne jest wychodzenie naprzeciw wymaganiom i zapotrzebowaniom wspczesnej gospodarki w zakresie ksztacenia zawodowego. Suy temu wprowadzanie nowych kierunkw nauczania
i wsppraca z firmami reprezentujcymi wysoki poziom technologiczny. Nale do nich firmy: Poland Tokai Okaya w Ostaszewie czy MARCUS Design w Chemy.
Przygotowaniem do swobodnego poruszania si po rynku pracy jest m.in. zapewnienie moliwoci bezpatnego zdobycia przez uczniw prawa jazdy kategorii B
oraz uczestniczenie w projektach europejskich. Szkoa stwarza bezpieczny i przyjazny klimat, ktry powoduje, e absolwenci chtnie powracaj do niej i aktywnie
uczestnicz w jej yciu.
Wysoki poziom funkcjonowania szkoy moliwy jest dziki staraniom organu prowadzcego, ktrym jest Starostwo Powiatowe w Toruniu. Absolwenci s przygotowani do penienia rnorodnych rl spoecznych we wspczesnym wiecie.
Janina Nowacka
Dyrektor

SZKOA TALENTW

MODZIEOWI LIDERZY

WOLNY CZAS

KULTURA I SZTUKA

Opieka nad
Samorzdno
uczniem zdolnym uczniowska

Zajcia
pozalekcyjne

Zajcia z

Od wielu lat matematyka ma stae miejsce


w moim yciu. Nauczyciel matematyki zaproponowa mi udzia w oglnopolskim konkursie
Politechniki Wrocawskiej pt. Mam talent do
nauki, ktrego celem byo opisanie wasnego
projektu badawczego lub technicznego. ()
Moja praca na temat przestrzeni liniowej zostaa doceniona przez jury konkursowe - zajam
III miejsce. Dziki temu osigniciu i moim wynikom w nauce zostaam uhonorowana przez
pani dyrektor ZS w Chemy Nagrod im.
Kapitana Wodzimierza Grycnera, absolwenta
naszej szkoy. ()
Marta Preis, II klasa LO

Cz z nich odbywa si w ramach


realizacji projektw unijnych. Nale do
nich: jzyk polski, angielski, niemiecki,
matematyka, carving, florystyka, obsuga
urzdze sklepowych, zajcia artystyczne, indywidualne doradztwo zawodowe,
zajcia sportowe, koa przedmiotowe.
Zajcia te przygotowujc do egzaminw
zewntrznych zwikszaj przestrze dydaktyczn szkoy.

Celem zaj jest odkrywanie, pielgnowanie i rozwijanie zainteresowa


kultur sztuk teatraln oraz muzyk.
Uczestnicy zaj maj moliwo rozwijania swoich pasji i talentw artystycznych oraz zaprezentowania ich nie tylko
pozostaym uczniom podczas szkolnych
uroczystoci, ale te mieszkacom miasta i okolic. Modzie uczy si rwnie
pracy w grupie, odpowiedzialnoci,
wsppracy przy tworzeniu kolejnych
projektw artystycznych.

Modzi ludzie wyrniajcy si


umiejtnoci podejmowania inicjatyw oraz dziaalnoci na rzecz szkoy
i rodowiska mog zaangaowa si w
dziaalno Samorzdu Uczniowskiego. Szkoa daje wsparcie w rozwijaniu
kompetencji obywatelskich, istotnych
w funkcjonowaniu spoeczestwa demokratycznego. Szkoa pozwolia nam
bra sprawy w swoje rce w zakresie
realizacji wielu inicjatyw uczniowskich.

ekspresji kulturalnej

Doradztwo zawodowe i edukacyjne prowadzone jest w szkole w rnych formach przez wykwalifikowan kadr. W ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego tradycyjnie organizowany jest Dzie Przedsibiorczoci. Jednodniowe praktyki w firmach i instytucjach pozwalaj pozna specyfik wybranego zawodu,
zdoby wiedz na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbdnych do wykonywania danej profesji oraz dostrzec i zrozumie zwizek pomidzy wyksztaceniem
a karier zawodow.

NABYWANIE UMIEJTNOCI JZYKOWYCH W NOWOCZENIE WYPOSAONYCH SALACH, PODCZAS WYJAZDW ZAGRANICZNYCH I NA OBOZACH EUROWEEK

Od kilkunastu lat mam moliwo obserwowania ycia szkoy i uczestniczenia w nim jako matka oraz przedstawiciel Zarzdu Rady Rodzicw. Wysoka jako
funkcjonowania szkoy spowodowaa, e kolejne dzieci z chci wybieray j w nastpnym etapie ksztacenia. Szkoa wyposaya je w wiadomoci i umiejtnoci
oraz umoliwia rozwj pasji i zainteresowa, ktre obecnie wykorzystuj w dorosym yciu.
Jolanta Siwak

www.powiattorunski.pl

15 maja 2015 r.

pozatorun.pl

REKLAMA

23

24

CHEMA

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Byskawiczny awans
S

Zawodniczki z Chemy nie day szans koleankom z Aleksandrowa Kujawskiego

ukces pikarek z KKP Chema. Na 5 kolejek przed zakoczeniem rozgrywek, dziewczyny awansoway do drugiej ligi.
Przypiecztoway to zwycistwem
4:0.
Decydujcy by niedzielny
mecz z druyn Vikinga Aleksandrw Kujawski, ktr pikarki z
Chemy podejmoway u siebie.
- Od pocztku spotkania nasze
pikarki miay wyran przewag
nad przeciwniczkami - relacjonuje Marcin Gerke, prezes klubu.
- Ju w 5. minucie meczu bramk
z rzutu wolnego zdobya Marta Jdrzejewska. Chwil pniej mogo
by ju 2:0, jednak pika po strzale
Marty odbia si od supka.
Kolejny gol pad w 26. minucie
po rzucie ronym. Wykorzystujc
zamieszania w polu karnym, pik do bramki skierowaa Karolina
Kowalska.
- Dziewczyny nie kazay dugo
czeka, ju 2 minuty pniej pik
z naronika boiska dorodkowaa
Julia Ciesielska, a Marta Jdrzejewska gow skierowaa pik do
siatki - dodaje Marcin Gerke. W pierwszej poowie brakowao
strzaw z dystansu, na szczcie
stae fragmenty gry nie zawiody i
dziewczyny szy na przerw z korzystnym rezultatem 3:0.
Po przerwie ofensywn gr zawodniczek z Chemy hamowa
silny wiatr. Zawodniczki Vikinga
prboway wykorzysta przewag
pogody i stworzyy kilka sytuacji
podbramkowych, ale ostatecznie
cay mecz zakoczyy tylko jednym strzaem w wiato bramki.
Wynik spotkania zosta ju usta-

Pikarki przesdziy o zwycistwie na pocztku drugiej


poowy

lony w 50. minucie po dugim podaniu Karoliny Kowalskiej. Pik


przeja Oliwia Ossowska, ktra
idealnie wykorzystaa sytuacj
sam na sam i strzelia gola.
- Taki rezultat spowodowa,
e nasza druyna ju na 5 kolejek przed zakoczeniem rundy
zapewnia sobie awans do II ligi
- informuje Marcin Gerke. - Po
meczu dziewczyny cieszyy si z
wygranej, odebray pamitkowe
puchary oraz dzikoway licznie
zgromadzonym kibicom, rodzinom, sponsorom.
Czy awans zespou to rewolucja
dla zespou?
- Drastycznych zmian nie przewidujemy ze wzgldu na sytuacj
finansow przyznaje prezes
klubu.- Zaczynamy jednak coraz
intensywniejsze starania o sponso-

Fot. UKASZ
PIECYK

rw, ktrzy mogliby zainwestowa w dziewczyny.


Obecne minimum budetowe
to ok. 40 tysicy zotych. Spraw do rozstrzygnicia jest take
umiejscowienie zespou w regionie rozgrywek. Wszystko wskazuje na to, e bdzie to Wielkopolska.
Druyna musiaaby si wic liczy
z wyjazdami do Grodziska czy Gorzowa.
- Szukamy take wzmocnienia 2 lub 3 zawodniczek dodaje
Marcin Gerke. Kobieca pika jest
bardzo urazowa i w tym sezonie
nie zagralimy meczu podstawow
jedenastk.
Pierwsze mecze II ligi zaplanowane s na przeomie sierpnia i
wrzenia.
(P)

W duchu harcerskim

W
1:13:44 z takim czasem na mecie zameldowa si Przemysaw Giyski, zawodnik TKKF Pocki, ktry wygra tegoroczny Pmaraton Chemyski. Najlepszym z mieszkacw Chemy by tradycyjnie Piotr Olchawa (1:22:07). Trasa biegu wioda dookoa Jeziora
Chemyskiego, a towarzyszyy jej zawody dla dzieci i modziey.
Wicej zdj na www.pozatorun.pl

ostatni sobot maja


Chemyski Orodek
Kultury bdzie goci
uczestnikw Przegldu Pieni
Religijnej im. St. W. Frelichowskiego. Trzynasta edycja imprezy
jest wanie powicona patronowi harcerzy.
Przed chemysk publicznoci zaprezentuj si zarwno
solici (ich samych bdzie ok.
20), jak i druyny harcerskie czy
schole. rednio na przegld ten
co roku przyjeda od 200 do
300 osb.

- Chodzi o to, aby wsplnie


uczci pami naszego patrona wyjania Bogumia Obara z Hufca ZHP Chema. - Zapraszamy
uczestnikw z caej Polski.
Tym razem do ChOK-u zjad
artyci m. in. z Lidzbarka, Grudzidza czy Inowrocawia. Formua przegldu polega na zaprezentowaniu po jednej piosence
religijnej i harcerskiej. Od rana
przed jury bd trway przesuchania wszystkich zgoszonych
grup i solistw. O godzinie 16
rozpocznie si natomiast uro-

czysta gala.
- W jej trakcie usyszmy laureatw tegorocznych nagrd
oraz ubiegorocznego zdobywc
grand prix - zapowiada Bogumia Obara. - Cao uzupenimy
m. in. przyblieniem zgromadzonym postaci Wicka.
Dodatkowym wydarzeniem
jest konkurs plastyczny zwizany z tematyk przegldu. Zgoszone prace bdzie mona zobaczy take w ChOK-u.
(P)

15 maja 2015 r.

CHEMA

pozatorun.pl

wiateko w tunelu

Jednoladem przez lato

Dyrektor Izby Celnej zezwoli na wznowienie produkcji w gorzelni


Bioetanol AEG

wolnienie z wielomilionowego zabezpieczenia akcyzowego oraz przywrcenie


skadu podatkowego w Chemy - takie decyzje w rodku tego
tygodnia otrzyma zarzd firmy
Bioetanol AEG od dyrektora Izby
Celnej w Toruniu. To pierwszy
przeom od zamknicia zakadu w
lutym. Przed pracownikami jeszcze jednak duga droga.
Na postanowienia Izby Celnej
Bioetanol czeka jak na zbawienie. Kady dzie z zamknit lini
produkcyjn kosztowa ok. 21 tys.
zotych. Kwota ta nie obejmuje
umw i kontraktw gorzelni. Frustracja pracownikw w zwizku ze
zwok Izby Celnej zmusia ich do
wyjcia na ulic - protestowali pod
siedzib Izby oraz blokowali DK
91 w Koczewicach.
- Widzimy wiateko w tunelu
dziki tym decyzjom - przyznaje
Roman Mierzwa, prezes Bioetanolu. - Wiosna jest jednak daleko,
bo przed nami jeszcze ogrom administracyjnych batalii.
Mowa tu m. in. o zakadzie
odwadniania spirytusu gorzelniczego w Nowej Wsi Wielkiej pod
Bydgoszcz, gdzie Bioetanol wynajmowa zbiorniki. Gdy zakad
stan, waciciel wypowiedzia
umow chemyskiej gorzelni.
Izba Celna nie moga wic wyda
decyzji o przywrceniu produkcji
w Nowej Wsi Wielkiej, bo formalnie nie byo wobec czego jej postanowi.
Urzdnicy maj take do rozstrzygnicia zalege decyzje domiarowe.

Optymistyczny plan zakada wznowienie produkcji w drugim tygodniu czerwca

- Istnieje prawdopodobiestwo, e po rozpoczciu produkcji


Urzd Celny znowu naoy na nas
niesusznie decyzje domiarowe, a
potem ponownie zamknie zakad
- dodaje Roman Mierzwa. - Absurdalne, ale moliwe.
Wiele zaley take od decyzji sdu, gdy zarzd Bioetanolu
wystpi z wnioskiem o upado
z moliwoci zawarcia ukadu.
Pozytywne rozpatrzenie tej sprawy pozwoli na produkcj pod specjalnym nadzorem. Optymistyczny plan zakada, e zakad mgby
ruszy w drugim tygodniu czerwca. Na koniec pozostaje take
wznowienie rozmw z byymi
kontrahentami czy dostawcami
mediw.

25

Fot. UKASZ
PIECYK

- Z naszej strony Bioetanol nie


musi si niczego obawia - zapewnia Jerzy Czerwiski, burmistrz
Chemy. - Wszelkie zalegoci
rozwiemy specjalnym porozumieniem, aby maksymalnie
uproci drog firmy od wyjcia z
kryzysu.
Przypomnijmy. Bioetanol (a
take podobne firmy w caej Polsce) od kilkunastu miesicy prowadz wojn ze subami celnymi.
Urzdnicy twierdz bowiem, e
ich produkty (m. in. rozpuszczalniki) powinny by objte akcyz,
co wie si z wielomilionowymi
dopatami na rzecz Skarbu Pastwa. Gdyby Bioetanol upad,
prac stracioby przynajmniej 80
osb. (P)

Sprawdzamy postpy prac na ciece rowerowej Toru-Chema

u za miesic z Torunia do
Chemy dojedziemy bez
problemu rowerem. Na 21
czerwca zaplanowano bowiem
oficjalne otwarcie cieki rowerowej z odgazieniem do Jeziora Kamionkowskiego. Co dzieje
si na finiszu inwestycji?
cieka bdzie liczya 36 kilometrw i bdzie trzeci tak
inwestycj powiatu toruskiego,
po trasach od Zotorii do Osieka
nad Wis oraz midzy Toruniem a Unisawiem, przez gminy ysomice i ubianka.
- Obserwuj to, co si dzieje na zbudowanych ciekach,
i jestem pena optymizmu, bo
wida due zainteresowanie
mieszkacw naszego regionu
- przyznaje Dorota Rygielska,
koordynator projektu. - Nowa
cieka stanowi uzupenienie
naszej oferty turystyczno-rekreacyjnej.
W tej chwili jest jeszcze kilka miejsc, gdzie prowadzone s
prace. agodna zima pozwolia
jednak unikn ewentualnych
opnie.
- Prace lada moment rozpoczn si na naturalnym odcinku lenym od Torunia do
ysomic - informuje Dariusz
Wypych ze Starostwa Powiatowego. - Tutaj zdecydowalimy,
e nie bdziemy kupowa dziaek od Lasw Pastwowych, co

pozwoli na tasze i jednoczenie bardziej ekologiczne rozwizanie. Oczywicie bdziemy


na bieco monitorowa stan
cieki.
W drugiej poowie maja zaczn si take prace na skrzyowaniu w Sawkowie, gdzie bdzie rozjazd w stron Mirakowa
i Kamionek. Do samej Chemy
odcinek jest ju praktycznie gotowy.
- Na ulicy 3-ego Maja prowadzimy wanie roboty brukarskie, ktre potrwaj nie duej
ni 1,5 tygodnia - dodaje Dariusz Wypych. - Std cieka
wiedzie ulic Poln i Hallera.
W tym miejscu si urywa i
rowerzyci musz do ulicy aziennej dojecha na zasadach
oglnych. Przy Mistralu bdzie
zjazd w Bulwar 1000-lecia, a trasa powiedzie przez przejazd kolejowy (tutaj zostan wyregulowane krawniki) do Grzywny.
Oficjalne otwarcie cieki zaplanowano na 21 czerwca.
- Rowerzyci rusz z ulicy
3-ego Maja w Chemy oraz z
odgazienia do Kamionek do
Zalesia, gdzie o 14 zainaugurujemy take rozpoczcie sezonu
letniego - zapowiada Dorota Rygielska. - Czeka nas wic bardzo
ciekawe lato!
(P)

26
Juta integrowaa
GMINA CHEMA

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Podsumowaniem w Midzynarodowym Centrum Spotka Modziey zakoczya si pierwsza cz uczniowskiej wymiany

iecay tydzie, blisko 20


osb i niezapomniane wraenia - tak w skrcie mona podsumowa wizyt uczniw
ze szkoy w Sangerhausen w Gimnazjum im. Bogosawionej Juty
w Guchowie. Polsko-niemiecka
wymiana okazaa si w strzaem
w dziesitk. Uczniowie z gminy
Chema rwienikw zza Odry
odwiedz z rewizyt jesieni.
Pomys na zorganizowanie
wymiany zrodzi si, gdy dr Barbara aukajtys, nauczycielka w
guchowskim gimnazjum, zacza
zgbia histori bogosawionej
Juty.
- Wymiana uczniw odbywaa
si pod hasem Pomaga innym
- wyjania pedagog. - Wpisuje si
ono w yciorys patronki naszej
szkoy. W zwizku z tym uczestnicy projektu mieli m. in. wsplne
zajcia z osobami niepenosprawnymi.
Na tym jednak nie koczy si
program wymiany. Uczestnicy
projektu zwiedzili np. Muzeum
Pimiennictwa i Drukarstwa w
Grbocinie czy toruski Fort IV.
Wszystko to okraszone integracj,
kontaktem z polskimi rodzinami
oraz spotkaniami przy ognisku.
- Nie sdziam, e mimo bariery jzykowej, nawiemy taki dobry kontakt - przyznaje Ewelina,

uczennica klasy trzeciej. - To bya


naprawd wietna przygoda, ktr
warto powtrzy.
I tak na pewno si stanie, bo na
jesie zaplanowana jest rewizyta.
- To by dla nas bardzo intensywny czas, w trakcie ktrego
zylimy si z naszymi gomi dodaje Weronika, ktra odwiedzi
Sangerhausen. - Mam nadziej
przy okazji podszlifowa take jzyk niemiecki.
Nauka jzyka w trakcie trwania
projektu to tylko jedna z nielicznych jego zalet.
- To pierwsze wydarzenie tego
typu w naszej szkole - przyznaje Wojciech Rosiski, dyrektor
Gimnazjum w Guchowie. - Wiele
mwi si o wymianie kulturowej,
kontakcie z innymi narodami. To
bya taka praktyczna lekcja. Warto
take zauway, e wiele szk jest
chtnych na wizyt w Niemczech.
W drug stron jest ju gorzej.
Na szczcie nasza coraz blisza
wsppraca z Sangerhausen opacia si. Mamy jednak nadziej, e
zatoczy ona o wiele wikszy krg
ni teren naszej szkoy.
Rwnolegle do wymiany odbya si premiera publikacji Bogosawiona Juta - kobieta redniowiecza. Powstaa w partnerstwie
ze Stowarzyszeniem Budowy Kopca Ziemia Polakw i trafia ona

na zakoczenie do uczestnikw
wymiany.
- To bogato ilustrowana ksika polsko-niemiecka - tumaczy
Daria Bogdanowicz, inicjatorka
wydania. - Na jej amach Barbara
aukajtys przyblia posta Juty od
momentu jej narodzin na pocztku XIII wieku a po pierwszy odpust w Bielczynach w latach 80.
Sama autorka i koordynatorka
projektu przyznaje, e bez pomocy bliskich osb, cae to przedsiwzicie, by nie wypalio.
- Do powiedzie, e jednego
z ostatnich dni w cigu kilku godzin odebraam 54 telefony - mwi
Barbara aukajtys. - A sam projekt
wiele nas nauczy. Pocieszajce jest
to, e uczniowie jako jedn z wad
wskazali dugo trwania wymiany, bo zgodnie chcieliby, aby trwaa ona duej. Efektem wymiany
jest take kilka pomysw edukacyjnych, ktre zdradzimy jednak
dopiero we wrzeniu.
Program wymiany nie mgby
si odbywa bez wsparcia sponsorw. Do pomysu Gimnazjum
w Guchowie dooyli si: Polsko-Niemiecka Wymiana Modziey,
Urzd Gminy Chema, miasto
Sangerhausen, Urzd Marszakowski, Starostwo Powiatowe, Telewizja Po Ssiedzku oraz rodzice
uczniw. (P)

Uczniowie w trakcie podsumowania zaprezentowali polsko-niemiecki program artystyczny. Bya to take okazja do
stworzenia podsumowania projektu. Najwaniejszy wniosek? Aby tego typu wydarzenia odbyway si czciej

Fot. UKASZ
PIECYK

Maj samograj Chc dziaa dla wsi


Zjazd motocykli czy przegld kapel weselnych to tylko cz nadchodzcych imprez w gminie

maju w gminie Chema nikt nie powinien


si nudzi. Liczba imprez plenerowych jest naprawd
imponujca. Kady znajdzie co
dla siebie.
Pierwsze wydarzenie ju jutro, w sobot 16 maja. Bdzie to
druga edycja Przegldu Kapel i
Zespow Weselnych w Grzywnie.
- Ta impreza przyciga zespoy, ktre chc pokaza, e nie ma
na nich mocnych, jeli chodzi o
opraw muzyczn wesela - zapowiada Katarzyna Orowska z
Urzdu Gminy Chema.
Najlepsza kapela zdobywa
od wjta gminy Chema 1000
zotych oraz nagrod rzeczow.
Zesp, ktremu przypadnie nagroda publicznoci, otrzyma 500
zotych.
- Wysuchamy wystarczajco
duo tradycyjnych szlagierw
weselnych a po wspczesne
covery w nowoczesnej aranacji
- dodaje Katarzyna Orowska. Liczymy, e wrd publicznoci
tej imprezy nie zabraknie przyszych nowoecw, ktrzy wyboru dobrej kapeli dokonaj by
moe wanie w Grzywnie.
Pierwsze dwiki na scenie
przy tamtejszym Orliku usyszymy o godzinie 17. Organizatorzy zapewniaj pnych godzin,
gdy zwycizca przegldu zagra
w trakcie muzycznej biesiady.
Rwno tydzie pniej w
Drzonwku odbdzie si Motomajwka. To wsplna inicjatywa
wjtw gmin Lisewo i Chem-

a, grupy motocyklowej Cruxer


z Chemna oraz Autsajder Bar.
Konkursy i koncerty to tylko
niektre z atrakcji czekajcych
od poudnia na goci.
- Motocyklici bd rywalizowa midzy innymi na najgoniejszy oraz najbardziej nietypowy motocykl - zapowiada
Marcin Daro z Autsajder Bar.
- Oczywicie wszystkie maszyny
bd na wycignicie rki dla zebranych na granicy dwch gmin.
Bdzie co oglda, bo rok
temu pod Autsajder Bar zajechao 200 motocyklistw.
Sam koniec maja te nie pozwoli si nudzi. W niedziel 31
od godziny 11 w amfiteatrze w
Zelgnie rozpocznie si konkurs
orkiestr dtych ochotniczych
stray poarnych z caego wojewdztwa kujawsko-pomorskiego. To pierwsze tego typu wydarzenie w historii gminy. Przed
publicznoci zaprezentuje si
cznie 8 zespow.
Najmodsi tego dnia wybior
jednak Nawr, gdzie odbdzie
si Gminny Dzie Dziecka. Na
plenerowym balu pojawi si
Myszki Miki i Mini.
- W planie jest take pokaz
magika, wystpy artystyczne
najmodszych, zabawy z klaunami czy tort dla wszystkich dzieci - wylicza Justyna Baszczyk,
dyrektor Centrum Inicjatyw
Kulturalnych. - Zaczynamy o
godzinie 14.
(P)

Przedstawiamy sylwetki kolejnych nowych sotysw w gminie


Chema

tym numerze nastpna


pitka nowo wybranych zarzdcw soectw
zdradza nam swoje plany. O najblisze dziaania pytamy sotysw
Nawry, Pluskows, Skpego, witosawia i Zelgna.
W pierwszym z wymienionych
soectw za sterami zasiad Marek
mietana, z wyksztacenia mechanik samochodowy. Ze swoim
kontrkandydatem wygra stosunkiem gosw 40 do 30. W czasie
wolnym - zota rczka.
- Moim najbliszym zadaniem
bdzie na pewno poprawa wizerunku wsi - zapowiada. - Przed
nami te dua impreza, bo wanie
w Nawrze odbd si obchody
gminnego Dnia Dziecka.
W Skpem nieznaczn przewag wygra Mariusz Lewandowski
(na zdjciu), stolarz z wyksztacenia, ale obecnie rencista.
- Na terenie naszego soectwa
dochodzio niekiedy do aktw
wandalizmu, std zdecydowalimy si na zamontowanie kamer
monitoringu - wyjania sotys. Na razie pojawi si dwie, ale docelowo planujemy ich cztery razy
wicej.
W planach Mariusza Lewandowskiego i Rady Soeckiej jest
sukcesywne doposaanie wietlicy
oraz powikszenie parkingu przy
kociele. Sam sotys narzeka na
brak wolnego czasu, ale jeli go
znajdzie, spdza go na wdkowaniu. Jest take zapalonym kibicem
sportowym.
W soectwie Pluskowsy Piotr
Zajc nie mia kontrkandydata i
zaufao mu 80 procent gosujcych mieszkacw.
- Na pewno bdziemy kontynuowa dotychczasowe imprezy
na terenie naszego soectwa - za-

powiada sotys. - Mowa tu o naszej soeckiej majwce czy dniu


dziecka, ale take o wikszych imprezach jak Jarmark Pluskowski.
Wzorem Pluskows nowy sotys chciaby zrewitalizowa rwnie centrum Zalesia, a take dziaa tam na rzecz rozbudowy sieci
kanalizacyjnej.
W soectwie witosaw dwch
kontrkandydatw pokonaa Joanna Rumiska. Pracuje ona obecnie
jako intendentka w szkole Zelgnie.
- Moje gwne zadanie w pracy
zawodowej polega na doborze odpowiedniego menu dla uczniw,
aby posiki w szkole speniay ich
ywieniowe zapotrzebowania tumaczy nowa sotys.
Joanna Rumiska wskazuje na
problemy soectwa, ktre skada
si ze wsi Bocie i witosaw.
- Obie miejscowoci maj rny charakter, inne cele - uwaa.
- Std potrzebujmy rozmw, integracji i spotka, bo w zespole
sia. Pocztki s zawsze cikie, ale
wierz, e si uda.
Kluczem do tego maj by m.

in. nowe, soeckie wydarzenia.


Znan z aktywnoci na rzecz
gminy jest Stanisawa Stasieczek,
radna gminy i wiceprzewodniczca rajcw. Dodatkowo sprbuje
swoich si jako sotys Zelgna.
- Od lat dziaam spoecznie,
udzielajc si w samorzdzie oraz
organizacjach
pozarzdowych
- tumaczy radna. - To obecnie
moje gwne zajcia oraz hobby.
Mieszkacy przygotowuj si
do kilku imprez, w tym wojewdzkiego przegldu orkiestr jednostek
stray poarnej. W zwizku z tym
soectwo szuka rde zewntrznych na dofinansowanie dziaa.
W tej materii nowa sotys ma ju
dowiadczenie, gdy do tej pory
pozyskaa pienidze dla tutejszego
OSP z projektw unijnych.
- Planujemy take poprawi
estetyk wsi - dodaje Stanisawa
Stasieczek. - Zelgno odnow wsi
przeszo dekad temu. Czas na remonty.
(P)

15 maja 2015 r.

GMINA ZAWIE WIELKA

pozatorun.pl

27

Sport dla kadego Najpierw


50 instalacji
Wiele imprez zaplanowano w gminie Zawie Wielka
w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu.
Zmagania rozpoczn si we wtorek 26 maja

Unia Europejska stawia w kolejnych latach


na fotowoltaik. Samorzdowcy ze Zejwsi
Wielkiej zdecydowali si doczy do
programu mikroinstalacji prosumenckich

Tomasz Wicawski

szranki stan pikarze,


siatkarze, lekkoatleci i
mionicy nordic walking. Celem jest propagowanie
aktywnoci fizycznej wrd jak
najszerszej grupy osb. Zmierz
si take przedstawiciele soectw,
bo w ramach ETS odbdzie si
XXI Sportowy Turniej Miast i
Gmin.
Zabawa rozpocznie si 26
maja od potyczek klas I-III na sali
gimnastycznej w ynie. Dzie
pniej zaplanowano turniej piki
nonej klas IV szk podstawowych. Zawody rozegrane zostan
w Zespole Szk w Rzczkowie.
Potem wszystko przeniesie si
do Grska, gdzie 28 maja zaplanowano olimpiad sportow klas
I-III w Zespole Szk w tej miejscowoci, a po poudniu maraton
zumby w Domu Kultury,
- Chcemy, eby jak najwicej
miejscowoci w naszej gminie
brao udzia w tym wydarzeniu
- mwi Krzysztof Rak, zastpca
wjta gminy Zawie Wielka. - To
impreza o bardzo szerokim zasigu, mocno integrujca lokaln
spoeczno, a take wyzwalajca
w trakcie zawodw silne pokady
lokalnego patriotyzmu.
Dyrektor ZS w Grsku nie ma
problemw z namwieniem modziey do udziau w ETS.
- Staramy si na co dzie, eby
dzieci yy sportem - mwi Andrzej Walczyski. - W czasie roku
szkolnego odbywa si u nas wiele
imprez tego rodzaju, ale ta, bez
wtpienia, ma wyjtkowy charakter.
Po Grsku przyjdzie czas na
Zwie Ma. Tam 29 maja odbdzie si przed poudniem olimpiada malucha, a po poudniu
bitwa soectw - turniej pikarski.
Cieszy si on sporym zaintere-

Tomasz Wicawski

Fotowoltaika staje si coraz popularniejsza na polskiej wsi.

W czasie Europejskiego Tygodnia Sportu w gminie Zawie


Wielka odbdzie si kilkanacie wydarze dla mieszkacw.

sowaniem. W ubiegym roku do


rywalizacji zgosio si 13 miejscowoci. Dzie pniej zaplanowano a trzy imprezy - rozgrywki
sportowe w ramach Dnia Dziecka
w Zespole Szk w Zejwsi Wielkiej, Majwk w Grsku i festyn
rodzinny w Przysieku.
Niedziela (31 maja) take
upynie pod znakiem sportu. Zaplanowano na ten dzie wycieczk rowerow, otwarty turniej piki siatkowej na orliku w Zejwsi
Maej oraz festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Cichoradzu.
Wszystko zamknie impreza nordic walking organizowana nieopodal Domu Kultury w Grsku
oraz Dzie Dziecka w GOKiS - w
Zejwsi Maej. Te atrakcje zapla-

Fot.ADAM
ZAKRZEWSKI

nowano na 1 czerwca.
Przypomnijmy, e mieszkacy
gminy Zawie Wielka uczestniczyli w tej inicjatywie take w
ubiegym roku. W sprawozdaniu wykazano, ile imprez zostao
przeprowadzonych i ile osb brao w nich udzia.
- W cigu tygodnia udao
nam si zaangaowa do czynnego udziau w rnych zawodach
prawie 1000 uczestnikw - mwi
Paulina Zakierska. - Najwicej
imprez sportowych zorganizowalimy dla naszych najmodszych
mieszkacw.
t.wieclawski@pozatorun.pl

arzd Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego ogosi 22 kwietnia nabr wnioskw o przyznanie pomocy dla
operacji dotyczcych budowy
mikroinstalacji prosumenckich.
Maj one wykorzystywa odnawialne rda energii, eby zaspokaja potrzeby uczestniczcych w
projekcie.
Wnioski przyjmowane s w
ramach dziaania 321 "Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej" w ramach Programu
Rozwoju Obszarw Wiejskich na
lata 2007-2013.
- rodki przeznaczone na realizacj operacji w tym zakresie
wynosz 22,75 miliona euro dla
caego kraju - informuje Paulina
Zakierska z Urzdu Gminy Zawie Wielka. - Dofinansowanie
z PROW dla jednej gminy moe
wynie maksymalnie 200 tysicy
euro przy 90 procentowym poziomie dofinansowania.

Fot. SXC.HU

Mieszkacy gminy coraz czciej pytali w urzdzie o ten program. W odpowiedzi na to wjt
gminy Jan Surdyka zdecydowa
o sfinansowaniu instalacji OZE i
ogosi nabr wnioskw do projektu. Ten odbywa si od 5 do 8
maja.
- W przypadku zakwalifikowania si gminy do projektu wybudowanych zostanie ok. 50 instalacji fotowoltaicznych - mwi
Jan Surdyka, wjt gminy Zawie
Wielka. - To pierwszy tego typu
projekt w naszej gminie, ale nie
ostatni.
Wadze samorzdu czekaj na
konkursy z nowej puli finansowania na lata 2014-2020. - Zgodnie z
powstajcym planem gospodarki
niskoemisyjnej gmina zamierza
wspiera mieszkacw i stara si
o kolejne dofinansowania na odnawialne rda energii - dodaje
wjt.
(WT)

28

GMINA LUBICZ

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Sposb na bezrobocie
Spdzielnia Socjalna Lubiczanka ma pomc osobom dotychczas
nieaktywnym zawodowo w znalezieniu pracy i otworzeniu si na ludzi
Tomasz Wicawski

ch historie s rne. czy je


to, e mog w kocu realizowa si w zajciach innych ni
domowe.
Joanna Grecka rozpocza prac od stycznia. Wczeniej, przez
pitnacie lat skupiona bya na
yciu rodzinnym.
- Wyszam do ludzi - mwi z
umiechem na ustach. - Wczeniej nie mogam pracowa, bo
opiekowaam si czwrk dzieci i
chor na raka mam. Ta, niestety, zmara we wrzeniu, a dzieci
podrosy. Teraz jestem listonoszk.
Spdzielnia Socjalna powstaa wanie dla takich osb, jak
pani Grecka. Dziki pracy w
Lubiczance z bezrobocia wyszy
take dwie inne panie i dwch
panw.
- To kwintesencja naszej dziaalnoci, aby osobom, ktre z rnych powodw nie mogy odnale si na rynku pracy, zapewni
miejsce u nas mwi Joanna Zieliska, prezes Lubiczanki.
Samorzd, otwierajc spdzielni socjaln, otrzyma pomoc finansow od stowarzyszenia "Tok" z Torunia. Od niego
otrzyma dotacj na utworzenie
"Lubiczanki" oraz tzw. wsparcie
pomostowe. Dziki tym rodkom
nowa instytucja moga kupi potrzebny sprzt, opaci pracownikom ZUS oraz skadki ubezpiecze.
- To nieoceniona pomoc w
pierwszych miesicach funkcjonowania - mwi Joanna Zieliska. - Moglimy nabra rozpdu.
Lubiczanka utrzymuje si
z trzech rodzajw zlece: usug
pocztowych, remontowych oraz
opiekuczo-pielgnacyjnych poczonych z gospodarczymi, a

Spdzielnia socjalna Lubiczanka pozwala znale prac osobom, ktre przez wiele lat byy bezrobotne.

take dodatkowo ze zlece sezonowych.


- Kady z naszych pracownikw doskonale zna si na tym,
co robi, posiadajc kwalifikacje
zawodowe lub dugoletnie dowiadczenie nieformalne zapewnia pani prezes.
Panie ze spdzielni wiadcz
usugi opiekucze. Ale proponuj take dodatkow pomoc, jak
zrobienia prania, przygotowanie
posikw czy zakup potrzebnych
lekw w aptece.
W trakcie wizyty staramy
si dba o to, aby kady otoczony
nasz opiek poczu, e odwiedza
go zaprzyjaniona osoba, ktra
oprcz zrobienia porzdkw, dotrzymuje mu take towarzystwa deklaruj kobiety.
Pracownicy spdzielni rozno-

sz take korespondencj urzdow, kolportuj ulotki i biuletyny. Jednoczenie prowadz


punkty odbioru korespondencji
dla mieszkacw gminy Lubicz
w godzinach popoudniowych.
W brany usug porzdkowych i
ogrodniczych Lubiczanka wykonuje rne roboty: od sprztania garay, ogrodw, placw
zabaw, poprzez wykaszanie traw,
porostw, wycink zadrzewie,
a po prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych.
Wanie dostalimy bardzo
ciekawe zlecenie bdziemy likwidowa tamy stworzone przez
bobry oraz w kilku miejscach
instalowa specjalne, przez siebie skonstruowane, urzdzenia
do stabilizacji poziomu wody,
zapewniajc przy tym take sie-

Co z tymi
kodami?

Oznaczenia pocztowe powoduj zamieszanie w gminie Lubicz.


Nie do, e rnym miejscowociom przypisano inne numerki,
ktre musimy wpisa, adresujc list czy paczk, to zdarza si, e
s one inne w tej samej wsi

jt gminy rozmawia
w tej sprawie z przedstawicielami
Poczty
Polskiej. Lubicz ma kod 87-162,
Zotoria 87-124, a Grbocin 87122. Przedstawiciele najwikszej
w Polsce spki zajmujcej si
wiadczeniem usug pocztowym
deklaruj, e przyjrz si problemowi.
Mieszkacy alarmuj, e czasami jest kopot z waciwym dorczeniem listw.
- Zdarza si, e w ramach
jednej miejscowoci funkcjonuj rne kody pocztowe - mwi
Marek Olszewski, wjt gminy
Lubicz. - Wprowadza to niemae
zamieszanie. Tym bardziej, e w
tych miejscowociach mamy te
ulice o identycznych nazwach.
Przesyki czasami wic bdz.

Podczas spotkania z przedstawicielami poczty wodarz gminy


poprosi o ponowne przeanalizowanie tematu. Dyrektor Regionu
Sieci w Bydgoszczy, Katarzyna
Wieniecka, obiecaa pomoc w zaatwieniu sprawy.
Strony s zadowolone ze wzajemnej wsppracy. W tej chwili
Urzd Pocztowy zlokalizowany
jest w Lubiczu Grnym. Pracuje
w nim piciu listonoszy.
- U nas nie ma umw mieciowych, tylko umowy o prac
- mwi Piotr Czaplicki, przewodniczcy Wolnego Zwizku Zawodowego Pracownikw Eksploatacji.
Zarzdzajcy poczt nie wykluczaj take otwarcia drugiej
placwki - w Lubiczu Dolnym.
Uzalenione jest to od rentowno-

ci placwki w Lubiczu Grnym.


- Poczta bardzo si zmienia
- deklaruje Katarzyna Wieniecka. - Pojawienie si konkurencji
na rynku rozwino nas. Jestemy
nowoczesn firm, ktra oferuje
szeroki wachlarz usug m.in. bankowych i handlowych.
Samorzdowcy wskazuj na
jeszcze jeden wany aspekt funkcjonowania tej instytucji.
- Liczy si kade miejsce pracy
- mwi Marek Olszewski. - Dlatego bdziemy wspiera dziaania
poczty, zwaszcza, e jest to instytucja, ktra wci si modernizuje.
Fot. Nadesane
(WT)

dliska bobrom wyjania pani


prezes.
W sezonie wiosenno-letnim
na festynach i innych imprezach
pojawi si stoisko z wat cukrow
"Lubiczanki.
- Istnieje rwnie moliwo
zamwienia jej na urodziny dzieci lub inne uroczystoci domowe,
do czego zapraszamy chtnych
mieszkacw gmin i instytucje
mwi pani Joanna Zieliska.
Spdzielnia utrzymuje si
wycznie z pozyskanych przez
siebie zlece. Pomysw na rozwj dziaalnoci pani prezes ma
zreszt wiele. O czci na razie
nie chce mwi, aby nie zapeszy, ale prawdopodobnie niedugo Lubiczanka zajmie si
take recyklingiem.
Mam nadziej, e wszystko

Fot.
NADESANE

si uda i bdziemy mogli zatrudni jeszcze wicej osb dodaje


Joanna Zieliska.

KONTAKT
Spdzielnia Socjalna
Lubiczanka
ul. Toruska 24, Lubicz Dolny;
e-mail:
spoldzielnia.lubiczanka@wp.pl
tel. 56 621 21 37
lub 56 621 21 00 w godz. 11-15

t.wieclawski@pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

GMINA LUBICZ

pozatorun.pl

Niska wzrostem,
wielka duchem

29

Grayna Zieliska, zielarka z kultowego ju serialu Ranczo, odwiedzia Bibliotek Publiczn


w Lubiczu Dolnym. To kolejne spotkanie z czowiekiem kultury w tej gminie

ktorka wyznaa, e marzy o zagraniu gangstera.


Mieszkacy podkrelali
ciepo kobiety i jej otwarto.
Mogli zweryfikowa swoje wyobraenie o tym, co dzieje si na
planie filmowym, w jaki sposb
naley przygotowywa si do
roli i "wychodzi" z niej.
- Wyobraaam sobie, e pani
Zieliska to osoba, cho niska
wzrostem, to wielka duchem
- mwi Barbara Kisielewska,
sotys Zotorii, uczestniczka
spotkania ze znan aktork. - I
rzeczywicie, tak j odebraam. Mimo, e jest gwiazd, nie
gwiazdorzy, co zdarza si niezwykle rzadko. Pena ciepa, ma
wietny kontakt z zainteresowanymi. Lubi mwi, a opowiada
niezwykle interesujco.
"Babka" z "Rancza" zdradzia
gociom lubickiej biblioteki, e
zawsze chciaa zosta aktork.
Przed publicznoci wystpowaa od dziecka, ale graa gwnie wiedmy. Pniej skoczya
Pastwow Wysz Szko Teatraln we Wrocawiu. Od 1986
roku jest zwizana z Teatrem
Dramatycznym im. Jerzego

Tomasz Wicawski

Grayna Zieliska pozostawia po sobie wietne wraenie


w Lubiczu Dolnym.

Szaniawskiego w Pocku. Do
Warszawy cign j Adam Hanuszkiewicz, ktry zobaczy j
na pockiej scenie.
- Moim yciem rzdzi los
- mwia Grayna Zieliska w
Lubiczu. - Na srebrny ekran

Fot.
NADESANE

trafiam przez przypadek. Na


udzia w castingu do "13 posterunku" namwi mnie syn. Byam przyzwyczajona do sceny
teatralnej. Praca przed kamer
wydawaa mi si trudna.
Potem przyszed epizod w

znanym serialu TVP "Na dobre i


na ze". Tak spodobaa si ekipie,
e jej posta na trwae zostaa
wczona do scenariusza.
- Przyjcie propozycji z "Rancza" byo strzaem w dziesitk
- mwi aktorka. - Pocztkowo
do sceptycznie podchodziam do pomysu wcielenia si
w zielark, ale bya to jedna z
lepszych zawodowych decyzji w
moim yciu.
Podobn opini o zaproszeniu aktorki do Lubicza Dolnego
ma dyrektor biblioteki.
- Za nami bardzo mie spotkanie - mwi Marzenna Wojnar, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. - Aktorka z
duym dystansem do siebie i
swobod opowiadaa nam o
swoich pocztkach w tym zawodzie. Osoby uczestniczce
w tym wydarzeniu byy z niego
bardzo zadowolone. auj tylko, e nie przyszo na nie wicej
mieszkacw.
Placwka, ktra ma w gminie
cztery filie, stara si swoim czytelnikom umoliwi rozmowy z
ciekawymi i znanymi osobami.
Gomi biblioteki byli ju m.in.

Magorzata Kaliciska, Monika Szwaja, Katarzyna Enerlich i


Izabella Niewiadomska-Labiak,
toruska pisarka i malarka.
13 maja gociem biblioteki
bya Eliza Piotrowska, autorka
popularnej serii opowiada dla
dzieci o myszce "Tupcio Chrupcio". Na miejscu mona byo dosta autograf i kupi ksik pisarki. W spotkaniu wziy udzia
dzieci z przedszkoli i modszych
klas szk podstawowych, ktre zreszt regularnie i chtnie
uczestnicz w zajciach w bibliotece.
- Dziki tym dziaaniom
pka z ksikami kojarzy si z
czym przyjemnym, z zabaw,
rozrywk, ale te wiedz podan w ciekawej i atrakcyjnej formie dodaje szefowa placwki.
- Chcemy, aby zaszczepiona w
dzieciach potrzeba kontaktu z
literatur pozostaa w nich na
zawsze.
t.wieclawski@pozatorun.pl

30

GMINA YSOMICE

pozatorun.pl

Termy
czekaj
T

Wybory za pasem
Ju 31 maja rolnicy z gminy ysomice wybior swoich
przedstawicieli do rady powiatowej izby rolniczej

Tomasz Wicawski

mina na czas wyborw


zabezpieczy lokal wyborczy i siedzib dla okrgowej komisji wyborczej. Elekcja
do samorzdu zawodowego rolnikw odbdzie si w tym dniu
na terenie caego kraju.
Czynne i bierne prawo w
wyborach do walnego zgromadzenia maj czonkowie izby,
ktrymi z mocy prawa s: osoby fizyczne i prawne, bdce
podatnikami podatku rolnego
w rozumieniu przepisw o podatku rolnym, osoby fizyczne
i prawne, bdce podatnikami
podatku dochodowego z dziaw specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisw o
podatku dochodowym od osb
fizycznych i podatku dochodowym od osb prawnych, majcych siedzib na terenie dziaania izby i czonkowie rolniczych
spdzielni produkcyjnych posiadajcy w tych spdzielniach
wkady gruntowe, majcych siedzib na terenie dziaania izby.
- Czonkami izby rolniczej uprawnionymi do wzicia
udziau w wyborach z tytuu
uiszczania podatku rolnego s
wycznie podatnicy podatku
rolnego bdcy wacicielami,
posiadaczami lub uytkownikami wieczystymi gospodarstw
rolnych, a wic gruntw rolnych
o powierzchni przekraczajcej 1
ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy - informuj przedstawiciele Urzdu Gminy ysomice.

Zgoszenie kandydatw wymaga poparcia co najmniej 50 czonkw danej izby, posiadajcych prawo wyborcze w danym okrgu wyborczym. Poparcia mona udzieli wicej ni jednemu kandydatowi.

- Zgoszenie kandydatw wymaga poparcia co najmniej 50


czonkw danej izby, posiadajcych prawo wyborcze w danym
okrgu wyborczym. Poparcia
mona udzieli wicej ni jednemu kandydatowi.
Termin zgaszania kandydatw upyn 11 maja. Do
zgoszenia naleao doczy
owiadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie i list

czonkw izby rolniczej popierajcych kandydata.


Spis uprawnionych do udziau w gosowaniu udostpniony
jest do wgldu w siedzibie Urzdu Gminy ysomice przy ul.
Warszawskiej 8, w pokoju numer 11 (I pitro) w godzinach
pracy urzdu.
Skad Okrgowej Komisji
Wyborczej nr 109 w ysomicach: Tomasz Wasiak prze-

Fot. ADAM
ZAKRZEWSKI

wodniczcy komisji, Anna


Kowalewska wiceprzewodniczca komisji, Tomasz Wilczyski sekretarz komisji, Pawe
Metera czonek komisji, Mikoaj Metera czonek komisji.
Gosowanie odbdzie si 31
maja w godzinach 8:00 do 18:00
w siedzibie Urzdu Gminy ysomice - sala nr 8 (I pitro).
t.wieclawski@pozatorun.pl

Pomc planecie

rzedszkolaki miay okazj


zaprezentowa rodzicom
umiejtnoci wokalne i recytatorskie. Potem zamieniy si
w ogrodnikw i upikszay teren
wok przedszkola rolinami,
ktre sadzili ze swoimi rodzicami.
Dzie Ziemi odbywa si w
tej placwce od 2010 roku. Tym
razem imprez zaplanowano na

7 maja.
- Dla dzieci z Papowa Toruskiego oraz filii przygotowano
wiele atrakcji - mwi Marek Komuda z Urzdu Gminy ysomice. - Wszystko to byo moliwe
dziki duemu wsparciu rodzicw i dofinansowaniu z Powiatu
Toruskiego.
Najmodsi mogli korzysta z
trampoliny, kolorowych dmu-

chanych zjedalni oraz posmakowa popcornu i waty cukrowej.


- Pogoda dopisaa, a dzieci
byy zachwycone - dodaje Marek
Komuda. - Wszystkich zapraszamy na kolejny Dzie Ziemi ju
za rok.
Impreza odbywa si po to,
eby uwiadamia mode osoby
poprzez zabaw, e warto dba

o kolejna podr organizowana przez t organizacj,


dziaajc na terenie gminy
ysomice. W poprzednich latach
mieszkacy wyjedali w polskie
gry, a take za granic m.in. do
Wiednia. Tym razem rekreacja
poczona jest z dbaoci o zdrowie.
Organizatorem wycieczki jest
prezes Stowarzyszenia Kobiet
Aktywnych Agnieszka Jankierska-Wojda. Zgoszenia przyjmuje
Kamila Wilczyska, pracownik
Urzdu Gminy ysomice pod numerami telefonu (56) 678 32 22
wew. 30 lub 797 746 969. Koszt
wyjazdu wynosi 95 zotych od
osoby. Autokar spod Urzdu
Gminy ysomice wyruszy o godzinie 10.
- Wszystkim przyda si skorzystanie z solanek leczniczych mwi Agnieszka Jankierska-Wojda, organizator przedsiwzicia.
- Mimo, e jest to wyjazd jednodniowy, to mam nadziej, e chtnych nie zabraknie i wszyscy, jak
zawsze, wrc z naszej wycieczki
w doskonaym nastroju.
Plan wyjazdu obejmuje trzygodzinny pobyt na basenach termalnych (godziny 10:15-13.15),
dwudaniowy obiad i spacer po
okolicznych atrakcjach od godziny 15. Wyjazd w kierunku
ysomic zaplanowany zosta na
godzin 17.
Za dodatkow opat kady
bdzie mg rwnie wej na
stref saun. O moliwoci dopisania si do listy podrujcych
zadecyduje kolejno zgosze.
(WT)

Zaproszenie
do wiczenia

Ju po raz szsty w przedszkolu publicznym Jelonek w Papowie Toruskim


zorganizowano Dzie Ziemi

Dzie Ziemi w Papowie Toruskim ma uczy modych ludzi szacunku do rodowiska naturalnego.

15 maja 2015 r.

Fot.
NADESANE

o nasz planet i jej przyszo.


Warto doda, e wsporganizatorem imprezy byo Stowarzyszenie Rozwoju Gminy ysomice. Organizacja ta, w ramach
zadania publicznego powierzonego przez zarzd powiatu toruskiego, pomoga zorganizowa oraz czciowo sfinansowa
t imprez.
(WT)

o jedne z ostatnich rodkw,


ktre trafi do samorzdw z
perspektywy finansowej UE na
lata 2007-2013. Trzeba si wic spieszy z ich wykorzystaniem, bo termin upywa 30 czerwca. Inwestycja
jest czona, ale bardzo potrzebna.
Otwarcie ofert przetargowych
nastpi 19 maja. Wykonawca bdzie mia czas na wykonanie prac
do 22 czerwca. W ramach projektu
rozbudowany zostanie parking przy
siedzibie wadz gminy, zmodernizowana zostanie zniszczona ju jego
nawierzchnia, a w poszczeglnych
soectwach zamontowane bd siownie zewntrzne i stojaki na rowery.
- Nawierzchni parkingu zwycizca przetargu wykona z kostki
brukowej betonowej - mwi Ryszard
Mueller z Urzdu Gminy ysomice.
- Po remoncie jednoczenie na parkingu bdzie mogo stan 66 aut.
Ci, ktrzy czsto z niego korzystaj
wiedz, e robi si na nim od dawna
toczno.
W 15 miejscowociach stan siownie zewntrzne. W Zakrzewku,
Tylicach, ysomicach, Kamionkach
Maych i Duych, Lulkowie, Wytrbowicach, Kowrozie, wierczynkach,
Rankowie i Piwnicach bdzie po
jednym takim urzdzeniu. W Ostaszewie i Turznie po dwa.
- W tych miejscowociach pojawi si stojaki rowerowe, a teren
wok siowni bdzie utwardzony
- mwi Ryszard Mueller. - Chcemy,
eby z rekreacji na wieym powietrzu korzystao jak najwicej osb.
Szybki termin realizacji sprawi, e
mieszkacy bd mogli korzysta z
tych urzdze ju w lecie tego roku.
(WT)

15 maja 2015 r.

GMINA UBIANKA

pozatorun.pl

Rywalizacja ju
penoletnia

31

Pidziesit minut potrzebowa Damia Piernikowski, eby wygra XVIII, jubileuszowy, Bieg Samorzdowy na dystansie 15 kilometrw
Tomasz Wicawski

lisko 250 zawodnikw rywalizowao w gminie


ubianka w tej, znanej
ju w regionie, imprezie.
Na starcie stano blisko
50 pa. Czasy byy rne, ale wszystkich znw
poczya mio do biegania.
Zawodnik
reprezentujcy Vectr Wocawek pokona o kilka sekund Bartosza
Wiligalskiego z Pigy
i torunianina Kamila
Nartowskiego, ktry reprezentuje barwy RWT
Bydgoszcz.
- Pomimo dugiego
weekendu
frekwencja bya fantastyczna
- mwi Jerzy Zajkaa,
wjt gminy ubianka,
ktry w tym biegu zaj
127 miejsce, ale w swojej

kategorii wiekowej by 4.
- Rywalizacja o najwysze miejsca w biegach w
naszej gminie rozgrywa
si na coraz wyszym
poziomie. Mona powiedzie, e o podium
walcz zawodowcy. Ale
cel, ktry sobie przed
laty postawilimy, czyli
upowszechnianie biegw wrd mieszkacw, te zosta bez najmniejszych wtpliwoci
osignity.
Wrd pa najlepsza
okazaa si Anna Arseniuk z Grska, reprezentantka TS Opatrunki
Toru. Na pitnastokilometrowej trasie udao
si jej zama granic
godziny. W "generalce"
zaja, bardzo wysokie, 32 miejsce. Druga
bya Oliwia Popawska

z Bydgoszczy, a trzecia
Monika Zduska z Torunia.
- W pierwszej dwunastce zawodw uplasowao si czterech
naszych zawodnikw
- mwi Artur Przyjemski, prezes KM "Truchcik" ubianka, ktry
sam zaj 11 lokat. - To
wietny wynik. W sumie
wystawilimy do zawodw a 16 zawodnikw. Warto byo 3 maja
przyjecha do ubianki,
bo atmosfera bya fantastyczna, a osiemnaste
urodziny biegu wituje
si tylko raz.
Bieg Samorzdowy to
take rywalizacja samorzdowcw. W tym roku
take wystartowao ich
wielu.

Druynowy
jest wrd nas
W ubiance w ubiegy weekend krlowaa piosenka
religijna i harcerska. Na trzecie spotkanie przy takich rytmach
zaprosi Caritas Parafii Bierzgowo i animatorka kultury

Wybior
zarzd
Mieszkacy gminy ubianka planuj
zaoy Gminne Koo Wdkarskie

Tomasz Wicawski

abawa odbya si w Gminnym Parku Kultury. Rozpocza si od naboestwa


majowego przy krzyu na zbiegu
ulic Rolnej i Lenej. Pniej swoje
talenty muzyczne prezentoway
dzieci i modzie ze wszystkich
szk w gminie ubianka.
- Staramy si propagowa t
ide od trzech lat - mwi Agata
Surowiec, animator kultury w
ubiance. - Zainteresowanie jest
bardzo due, wic jest to nurt
muzyczny cieszcy si spor
popularnoci wrd modych
ludzi. Atmosfera spotkania jest
piknikowa. Wszyscy uczestnicy
dostaj specjalnie wydrukowane
na t okazj piewniki i razem
przypominamy sobie piosenki
dobrze nam znane z okresu modzieczego.
W Gminnym Parku Kultury
wystpiy take zespoy ludowe.
Publicznoci zaprezentoway si
Marwojki i Alebabki. Gwiazd
sobotniego koncertu by zesp
N!eIdealni z Unisawia.
- Ciesz si przede wszystkim
z tego, e ten pomys trafi na po-

datn gleb - mwi ks. Rajmund


Ponczek, proboszcz parafii w
Bierzgowie. - Piosenka religijna i
harcerska ma w sobie wiele poytecznych dla modego czowieka
treci. Nie musi by szczeglnie
skomplikowana muzycznie, ale
znacznie waniejsze jest to, co
wyraa. Poza tym dzieci i modzie spdzaj wsplnie czas, co
w dzisiejszym, straszliwie "zaganianym" wiecie, wcale nie jest
takie oczywiste.
Na scenie zaprezentowali si
uczniowie ze Szkoy Podstawowej im. ks. Stanisawa Kujota w
Wybczu, z Zespou Szk im.
Janusza Korczaka w ubiance, z
Gimnazjum im. Jana Pawa II w
Brchnowie, z parafii pw. Krzya witego w Siemoniu, zesp
Rozalki, a take schola parafialna
przy parafii pw. w. Marii Magdaleny w Biskupicach.
Pogoda dopisaa, dlatego i frekwencja na spotkaniu bya cakiem spora.
- Nie znaam a tylu piosenek
harcerskich, chocia przeszam
przez etap zucha, a w harcerstwie

jestem ju pi lat - mwia podczas spotkania Agnieszka, mieszkanka ubianki. - Staramy si,
jako druyna, eby uczestniczy
w wielu imprezach integracyjnych, bo wtedy lepiej si rozumiemy i moemy wicej zrobi
dla lokalnej spoecznoci. Bo po
to jestemy, eby pomaga.
Zdaniem proboszcza parafii w
Bierzgowie bardzo wane jest to,
e udaje si wsppracowa przy
takiej inicjatywie rnym rodowiskom.
- Zaangaowany jest w to koci, Caritas, bardzo aktywna
pani animator, a take szereg wolontariuszy, bez ktrych sprawne
przeprowadzenie imprezy byoby
trudniejsze - mwi ks. Rajmund
Ponczek. - Zgrzeszybym, gdybym powiedzia, e w naszej gminie trudno znale ducha wsplnotowoci. Jest wrcz przeciwnie,
z czego bardzo si ciesz.
(WT)

matorw moczenia kija


na tym terenie nie brakuje. Koo ma dziaa
pod egid Polskiego Zwizku
Wdkarskiego. Zanim zostanie
powoane do ycia trzeba wybra
wadze.
Pomysodawcy zaoenia koa
chc dziaa na rzecz lokalnego
rodowiska i jeziora Kozielec.
- To pikny akwen w naszej
okolicy - mwi Jarosaw Grabowski, wdkarz i inicjator powstania
koa wdkarskiego w gminie. Dobrze zarybiony i malowniczo
pooony. Mona tam wyskoczy

Fot. SXC.HU

na kilka godzin i odpocz od codziennych obowizkw.


Zebranie inicjacyjne z udziaem czonka zarzdu okrgu
toruskiego PZW odbdzie si
19 czerwca o godzinie 17.30 w
Centrum Kultury w ubiance. Na
nim zostanie wyoniony zarzd
oraz komisja rewizyjna.
- Liczymy na dobr frekwencj - mwi Jarosaw Grabowski.
- Kady wdkarz z naszej gminy
powinien dziaa w tej organizacji.
(WT)

32

GMINA OBROWO

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Warto przela litry potu


Z tarcz wrcili kick-boxerzy z Mistrzostw Polski light contact w Lesznie. Pi medali to pokany dorobek

o kolejny sukces zawodnikw klubu A&W Team


Obrowo. Tydzie wczeniej
przywieli worek medali z Krynicy-Zdroju, gdzie rozgrywany by
Puchar Europy. Trener jest dumny ze swoich podopiecznych.
W Lesznie mierzyo si 300
najlepszych zawodnikw w kraju
w swoich kategoriach wiekowych.
Zotymi medalistami zostali Kacper Dbrowski i Micha Botnicki, ktrzy wygrali po 4 walki.
- Chopaki zaprezentowali
naprawd wysokie umiejtnoci
- mwi Andrzej Maciusiewicz,
trener i zaoyciel A&W Team
Obrowo. - Pracujemy na treningach bardzo ciko, ale zawsze
podkrelam moim podopiecznym, e musz podchodzi z pokor do rywali, bo tylko wtedy

mona w sporcie osiga sukcesy.


Nic nie dzieje si bez przyczyny
i w mgnieniu oka. Trzeba troch
talentu, ale przede wszystkim
litrw potu wylanych na treningach.
Brat Michaa, Grzegorz, zosta
wicemistrzem kraju. Wygra 3
walki i poleg dopiero w finale. W
sekcji w gminie Obrowo trenuj
take dziewczta. Natalia Makiewicz i Oliwia Rumiska przywiozy z Leszna brzowe krki.
- Ciesz si, e maj taki zapa
do treningw - mwi Andrzej
Maciusiewicz. - Sukces tylko
spowoduje, e chtniej wrc do
sali treningowej. To nie jest atwy
kawaek chleba, szczeglnie dla
kobiet. Ale zadziornoci moim
zawodniczkom pozazdrociby
niejeden mczyzna.

Na przeomie kwietnia i maja


zawodnicy trenujcy w gminie
Obrowo uczestniczyli w Pucharze Europy w Krynicy-Zdroju.
Zawody odbyway si w formuach pointfighting, light contact,
kick light, full contack oraz K1.
Bracia Botniccy nie mieli sobie
rwnych w formule light contact.
Krek z najcenniejszego kruszcu przywiz do domu take Juliusz Jeneralski, ktrzy zwyciy
w formule kick light. Weronika
Rumiska zdobya srebro w kick
light, a Natalia Makiewicz w light contact. Adrian Borkowski
by trzeci z pointfighting, a Patryk Paluszkiewicz wywalczy
brzowy medal w rywalizacji w
formule K1.
- Powstanie tego klubu w
gminie Obrowo byo strzaem

w "dziesitk" - mwi Piotr Dbrowski, ojciec Jakuba i Kacpra


Dbrowskich, ktrzy zdobyli ju
wiele medali w zawodach kick-boxerw. - Widz po moich synach, ile daa im przygoda z tym
sportem. To prawdziwa szkoa
charakteru.
Systematyczno
przyda si w rnych dziedzinach
ycia, nie tylko w sporcie.
Wadze gminy wspieraj dziaalno A&W Team Obrowo na
wielu polach.
- Modzie powinna rozwija
si przez sport - mwi Andrzej
Wieczyski, wjt gminy Obrowo.
- Musimy stworzy im alternatyw spdzania czasu wolnego. Dlatego kilka lat temu bez wahania
wsparem ten projekt, gdy dopiero raczkowa. Medale s wane,
bo kady trenujc jak dyscypli-

n sportu lubi odnosi sukcesy.


Ale znacznie waniejsze jest to,
e wiele osb przewino si ju
przez t sekcj i wida, e zainteresowanie nadal jest bardzo due.
Kickboxing amatorski nie
jest sportem dochodowym. Bez
wsparcia sponsorw i wadz samorzdowych ciko utrzyma
klub tego rodzaju - szczeglnie
na wsi.
- Wsppraca z gmin jest
dla nas kluczowa - mwi Andrzej Maciusiewicz. - W Dobrzejewicach organizowalimy
ju imprezy rangi mistrzowskiej,
wic wida, e samorzd bardzo
powanie podchodzi do promowania tej dyscypliny spotu, za co
mog tylko podzikowa.
t.wieclawski@pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

REKLAMA

pozatorun.pl

Podwyszony
standard

33

Otwarcie nowego sklepu w Osieku nad Wis zaplanowano


na 23 maja. Lewiatan bdzie dziaa obok szkoy.
Lokalna spoeczno skorzysta z wielu atrakcji

irma TT Market ma
siedem sklepw w regionie. Szsty z nich
bdzie dziaa pod szyldem
Lewiatan. Klienci bd mogli zakupi w nim markowe
produkty dedykowane specjalnie dla tej sieci po atrakcyjnych cenach. Dobra oferta nie bdzie iluzj, chocia
na otwarcie iluzjonistw zaproszono.
- To bdzie jeden z pierwszych w Polsce sklepw Lewiatan o podwyszonym
standardzie - mwi Jarosaw
Korpalski,
penomocnik
waciciela TT Market sp. z
o.o. - Bdzie on przygotowany na spenianie oczekiwa nawet najbardziej wymagajcych klientw.
Samo otwarcie nowego
sklepu w gminie Obrowo
zapowiada si niezwykle
okazale. Zabawa wystartuje
w sobot 23 maja o godzinie
9.
- Najwiksz atrakcj bdzie wystp Jakuba Walkowiaka, uznanego w Polsce
iluzjonisty - mwi Jarosaw

Korpalski. - Swj gwny


wystp zaplanowa okoo
godziny 11, ale cay dzie
bdzie zabawia klientw
sklepu.
Przed budynkiem stan
ogromne, dmuchane zjedalnie, due darty, do ktrych bdzie mona strzela, baseny z pieczkami i
rybkami, ktre bd mogli
owi najmodsi uczestnicy
festynu. Nie moe zabrakn take ogromnych baniek mydlanych, ktre bd
puszczay w powietrze cae
rodziny.
- W naszym sklepie znajd si najwyszej jakoci
produkty - deklaruje Jarosaw Korpalski. - Dlatego
te bdziemy grillowali z lokaln spoecznoci i wszyscy bd mogli sprbowa
naszego asortymentu, ktry,
mam nadziej, szybko trafi
do ich ogrdkw i domw,
na urodziny, imprezy okolicznociowe czy weekendowe spotkania ze znajomymi.
Wszyscy bd mogli skosztowa rwnie rozdawanych

lodw Algida, znanej powszechnie i lubianej marki.


W sklepie w Osieku, ktry dziaa do tej pory pod
innym szyldem, pracuje
12-13 osb, co daje take
zatrudnienie dla lokalnej
spoecznoci. Zreszt TT
Market rozwija swoj ofert
w caym regionie. Lewiatany, prowadzone na zasadzie
franczyzy, dziaaj ju w
Turznie przy ul. Toruskiej,
a take w Toruniu przy ul.
Chrobrego 1, Wocawskiej
224, Boboli 59 i Konstytucji
3 Maja 30.
- Zdecydowalimy si na
wspprac z Lewiatanem,
bo to uznana i wiarygodna
marka - mwi Jarosaw Korpalski. - Sprawdzilimy to
ju w swoich innych punktach i jestemy z tej symbiozy zadowoleni. Teraz uruchamiamy sklep specjalny, z
najwyszej jakoci wyposaeniem, o duej powierzchni i bardzo szerokim asortymencie. Jestem pewien,
e przypadnie on do gustu
mieszkacom Osieka i oko-

Sklepy firmy TT Market w marce Lewiatan s ju w Toruniu i


Turznie. Czas na Osiek nad Wis.

lic.
Organizatorzy zapraszaj
serdecznie na otwarcie sklepu. W najbliszych dniach
kolportowane bd specjalne gazetki promocyjne, w
ktrych znajdzie si oferta na ten dzie i kolejne,
pierwsze, dni dziaalnoci

Fot. ADAM
ZAKRZEWSKI

nowego Lewiatana.
- Nikt nie wyjdzie z
otwarcia godny, bez niespodzianek i prezentw mwi Jarosaw Korpalski.
- Chcemy, eby mieszkacy
gminy Obrowo nam ufali.
Bo jestemy dobrym ssiadem.

34

GMINA WLK. NIESZAWKA

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Przepustka do kariery
Wjt gminy Wielka Nieszawka po raz jedenasty organizuje festiwal piosenki
dziecicej i modzieowej Muzyka bez granic. Zgoszenie trzeba wysa do 22 maja

zabawie bior udzia


dzieci od trzeciego
roku ycia. S podzielone na cztery kategorie
wiekowe. Dobr repertuaru i
interpretacja utworw zale
od wykonawcw. Specjalnie
wyonione jury zdecyduje ju
28 i 29 maja, kto otrzyma nagrod gwn festiwalu oraz
zajmie miejsca I-III w poszczeglnych grupach.
- Celem imprezy jest aktywizacja dzieci i modziey
poprzez muzyk od najmodszych lat - mwi Alina Sobecka z Orodka Kultury w Maej
Nieszawce, w ktrym festiwal
si odbywa. - Chcemy promowa najzdolniejszych artystw
z terenu naszej gminy, eby
wypywali na szerokie wody.
W ubiegych latach festiwal
cieszy si bardzo du popularnoci, wic tym razem potrwa dwa dni. W czwartek, 28
maja, jury wysucha dzieci w
wieku 3-6 lat.
- To wane, eby edukacj muzyczn zaczyna jak
najwczeniej - mwi Alina
Sobecka. - Nasz festiwal jest
o tyle wyjtkowy, e mog w
nim rywalizowa take przed-

Tomasz Wicawski

Czy w gminie Wielka Nieszawka rosn wanie przysze gwiazdy polskiej estrady?

szkolaki.
Dzie pniej zaplanowano wystpy uczniw szk
podstawowych (dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i IV-VI), gimnazjum oraz szk
ponadgimnazjalnych. Ostateczny termin dostarczenia
pyt z podkadem muzycznym
mija 22 maja. Naley je dostarczy do Orodka Kultury
lub wysa drog elektroniczn na adres orodek_kultury.
malanieszawka@op.pl lub alina.sobecka@op.pl.

Kady uczestnik zaprezentuje jeden, dowolny utwr.


Organizatorzy zachcaj do
korzystania z piknych, polskich piosenek, a take kompozycji w jzykach obcych.
Orodek Kultury, w miar potrzeb wykonawcw, dysponuje pianinem oraz gitar. Mona take wystpi a capella.
Co bdzie oceniane? Dobr
repertuaru, warunki gosowe,
interpretacja utworu, a take
oglny wyraz artystyczny.
- Staramy si upowszech-

Fot.
NADESANE

nia kultur w naszej gminie


- mwi Jacek Mularz, sekretarz gminy Wielka Nieszawka. - Tego rodzaju festiwale
pozwalaj na integracj rodowiska artystycznego, wymian dowiadcze midzy
artystami-amatorami, a take
zapewniaj ogromn dawk
muzyki, ktr wszyscy uczestnicy i gocie imprezy kochaj.
Kolejno wystpw podczas festiwalu ustal organizatorzy konkursu. Na stronie
internetowej Urzdu Gminy

w Wielkiej Nieszawce mona znale kart zgoszeniow pod adresem http://


wielkanieszawka.pl/. Zapraszamy wszystkich chtnych
do udziau w konkursie, a mionikw muzyki do uczestnictwa w tym, bez wtpienia
wanym dla wielu modych
wokalistw, konkursie w roli
widzw i trzymajcych kciuki.
t.wieclawski@pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

REGION

pozatorun.pl

Mistrz z
Ciechocinka

35

Pan Zenobiusz Nowak od czterdziestu


lat jest czonkiem Zwizku Polskich
Artystw Lutnikw

Micha Ciechowski

rewno musi gra. Bez Polskich Artystw Lutnikw, do


tego nie powstan adne ktrego przynale do dzi.
skrzypce, basy czy wioDalsze losy pokieroway arlonczele. Drzewo na instrumenty tyst do Bydgoszczy, gdzie przesprowadzane jest do Ciechocinka pracowa cae ycie zawodowe.
a z Bieszczad. Poczenie sosny i Od siedmiu lat jest na emerytujaworu, z ktrych tworzy si pu- rze. Podczas swojej artystycznej
do rezonansowe, pozwala wy- dziaalnoci wyksztaci jednego
zwoli ze skrzypiec przepikne ucznia, ktry ma w miecie nad
dwiki.
W maym warsztacie
przy Parku Zdrojowym
w Ciechocinku od trzech
Wyksztacony such
lat swj zakad lutniczy
prowadzi pan Zenobiusz jest bardzo przydatny
Nowak. Sprowadzi si tu
z Bydgoszczy, gdzie przez podczas wybierania odcae ycie rcznie wykra- powiedniego drewna
wa z drewna instrumenty.
W swojej pracowni tworzy
skrzypce na wzr Stadivariusa Brd wasn pracowni.
- Zawodu mona si nauczy,
Soil z 1714 roku. A wszystko zaale trzeba jednoczenie czu go
czo si p wieku temu.
- Pierwsze nauki zawodu po- caym sercem - mwi lutnik. - To
bieraem w Technikum Budowy nie tylko szlifowanie i wycinaInstrumentw Lutniczych w No- nie. To take praca z dwikiem.
wym Targu - mwi Zenobiusz Wyksztacony such jest bardzo
Nowak. - Pniej przyuczaem przydatny podczas wybierania
si na prywatnych praktykach u odpowiedniego drewna czy nalutnika w Zakopanem. Kilka lat strajania instrumentu.
Jak mwi pan Zenobiusz,
pniej wstpiem do Zwizku

Aby ze skrzypiec uczyni dzieo sztuki, trzeba mie wraliwo wielkiego artysty.

skrzypce s najlepszym wynalaz- specjalnym pdzlem, z wosiem


kiem, ktry mona byo stworzy. wiewirki syberyjskiej. Kady
A te doskonae musz powsta z instrument przechodzi pniej
odpowiedniego drewna, najle- przez czujne oko twrcy, ktry
piej sprowadzanego z Bieszczad. wasnorcznie na nim gra. Ten
To wanie tam rosn najbardziej wanie test jest ostateczn ocen
wytrzymae sosny.
przydatnoci skrzypiec do dalszePrzy budowie skrzypiec naj- go, samodzielnego ycia.
waniejsza jest pierwsza faza.
- Aby komu przekaza
Wybr materiau odpowiedniej skrzypce sam musz na nich zaklasy pozwoli uzyska
ostatecznie pikny wydwik instrumentu.
- Drewno ma swj
Aby komu przekaza
dwik - zaznacza lutnik.
- Trzeba wyapa te najlepiej brzmice. Przy zym skrzypce sam musz na
materiale nie pomoe nich zagra
nawet heblowanie. Kady wyszlifowany kawaek
gra - dodaje mczyzna. - Zdazmienia gos skrzypiec.
Instrumenty strunowe pan rza si, e po kilku tygodniach
Zenobiusz tworzy okoo piciu pracy stwierdzam, i instrument
tygodni. W tym czasie wycina z nie nadaje si do gry. Jak zaczynadrewna odpowiedniej wielkoci em swoj przygod z lutnictwem
elementy, ksztatuje i czy je ze nie dobraem odpowiedniego
sob. Nastpnie s one malowane drewna budujc altwk. Musiaa

Fot. ADAM
ZAKRZEWSKI

zosta odoona w kt. W tworzeniu instrumentu wany jest kady


milimetr, grubo, szeroko...
W dorobku pana Zenobiusza
Nowaka jest ponad sto instrumentw, w tym dziesi wiolonczel i jeden kontrabas. Najwicej
za skrzypiec i altwek, ktre
kiedy wyposayy ca akademi
muzyczn.
- Dokadnie ju nie pamitam do kogo i gdzie trafiy moje
wszystkie instrumenty - podsumowuje artysta. - Na pewno s
w filharmonii, jedne nale do
Agnieszki Duczmal, polskiej dyrygentki, altwka za zabrana
zostaa przez swojego nowego
waciciela do Korei Poudniowej.
Skrzypce tworzone w Ciechocinku maj dusze. Cho to od
czowieka oczywicie zaley, jak
dusza ta bdzie moga si ujawni.
Prawidowo zbudowane skrzypce
powinny przetrwa nawet 200 lat.
Budujc je artysta tworzy pikny
pomnik na lata.

Straak to jest straak


Ze straakw nikt nie robi sobie dowcipw, w przeciwiestwie do
innych sub mundurowych. I nie wzio si to znikd

o pierwszego poaru
ochotnicy z Aleksandrowa Kujawskiego wyjechali
w 1905 roku do Ostrowsa. Niedawno mina 110. rocznica tego
pamitnego wydarzenia. Kiedy,
gdy zawya syrena - kady, kto tylko mia rower pod rk, pdzi do
jednostki. Jeli roweru nie byo, to
bieg. Dzi czasy si zmieniy i syreny ju nie wyj.
Najduszy staem straak
mundur ma w szafie ju od 66 lat.
Tradycja i kultura tej suby dla
spoeczestwa w Aleksandrowie
Kujawskim obecna i wana jest,
jak nigdzie. Oprcz ochotnikw
z OSP funkcjonuje tam bowiem
rwnie stra zawodowa.
- Zaczynaem w zawodowej
stray, ale po trzech latach zapisaem si do OSP wspomina prezes
OSP od 1989 roku, Andrzej Malinowski. Do poarw gwnie
jedzili oni, wic musielimy zmienia nasz specyfik, zaczlimy
bardziej dba o ycie spoeczne
miasta. To byy inne czasy
Pierwszestwo do wyjazdu do
poaru ma stra zawodowa, a jeli
potrzebuje wsparcia, wtedy wzywa
ochotnikw. Wyjazdw do palcych si stogw, poarw gospodarstw, czy na poligon i tak jednak
nikt dzi nie zliczy.
- Kiedy wicej roboty byo
mwi wsplnie. Dzi jest moe
mniej poarw, ale tego si nawet
nie wie, bo stra zawodowa nie
uywa syreny. Teraz komunikaty
przesyane s przez specjalne sys-

Aleksandra Radzikowska

Straacy z OSP w Aleksandrowie Kujawskim s przywizani do swoich mundurw.

temy.
Jak jeszcze wspominaj czasy, gdy kilkanacie, kilkadziesit
lat temu, po raz pierwszy woyli
mundur? Straakiem by ojciec,
brat, ssiad, ale nie to zawayo
na ich chci do posugi. Adam Jaworski czy Jzef Jtczak, do pierwszych poarw jedzili, gdy mieli
szesnacie, siedemnacie lat. Dzi
w OSP rwnie jest druyna modzieowa, ale z ogniem niewiele
ju maj wsplnego. Cho na ich
mundurach poyskuj odznaki za
zasugi dla poarnictwa, o nich
mwi na kocu.
- Jeszcze si byszcz mwi
z umiechem. Nie dla odznak
robilimy, robimy to wszystko. I

przecie nie dla pienidzy.


Moe dlatego ich praca cieszy
si tak duym szacunkiem i spoecznym uznaniem. Inaczej, chocia czsto niezasuenie, ni w
przypadku policjantw.
- Kiedy przecie my ratowalimy, jako pierwsi dodaje
Andrzej Malinowski. Jeszcze
trzydzieci lat temu nie byo tylu
szkole, a dzi obowizkowe s
badania lekarskie, kursy na ratownictwo medyczne, powodziowe
eby przeszkoli ludzi potrzeba
naprawd duych pienidzy. My,
jako OSP, pomagamy stray zawodowej, ale mobilizujemy si
rwnie na uroczystoci pastwowe, kocielne, prby orkiestry czy

Fot.ADAM
ZAKRZEWSKI

po prostu kiedy trzeba komu


pomc. Wzywaj nas do miejscowych zagroe.
Ta tradycja nie ginie. Dzi take
kobiety kocz kursy i mog gasi
poary. Do OSP w Aleksandrowie Kujawskim nale czonkowie
tych samych rodzin, nawet ojciec z
crk. Roksana Koakowska do
modziewki i Leszek wierkowski. A kiedy?
- Byy i kobiety przy stray
mwi druhowie. Poarw nie
gasiy, kto by o tym pomyla?!
Ranga munduru jest jednak
niezmienna.
- Zmieni si tylko charakter
niebezpieczestw komentuje
burmistrz, Andrzej Ciela. Std

zmieniaj si role stray to take


aktywizacja spoecznoci lokalnej.
Nikt nie naduywa swoich kompetencji, dlatego ciesz si w rodowisku takim szacunkiem. Jest te
przecie w OSP orkiestra, zesp
taneczny to stay element kulturowego krajobrazu miasta. Jest
w tej posudze idea i misja tylko Adam Jaworski i Jzef Jtczak
oddali wsplnie ponad sto litrw
krwi dla potrzebujcych.
Co mwi o tym druhowie z
OSP?
- Wie pani, straak to jest straak umiechaj si. Tak mamy
to wpojone.

36

DODATEK

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

EDUKACJA

Wakacyjna
praca
Ju niedugo rozpoczn si wakacje,
kady ucze zyska duo wolnego czasu
i bdzie mg odda si bogiemu
lenistwu. Nie wszyscy jednak obieraj
ten kierunek. Czas wolny mona powici na samodzielne zarobienie
swoich pierwszych pienidzy.
Magorzata Kramarz

akacyjna praca moe


by wietn przygod,
pomoe nabra pewnoci siebie i pozwoli zdoby
pierwsze dowiadczenia. Motywy do podjcia wakacyjnej pracy
mog by rne i niekoniecznie zwizane z chci zarobku.
Modzi ludzie lubi udowadnia
przed sob i otoczeniem, e s
samodzielni, e potrafi by
przedsibiorczy, co wiadczy o
ich powanym podejciu do samego siebie.
Praca dla licealistw nie wyrnia si zbyt duym wyborem.
Prawd jest, e na wikszo
stanowisk potrzebne jest wysze wyksztacenie. Najbardziej
popularn form szukania ofert
pracy jest oczywicie Internet.
Licealistw najchtniej zatrud-

niaj restauracje i puby, myjnie


samochodowe, biura call center
lub centra handlowe. W niektrych z tych miejsc, praca tymczasowa moe przerodzi si w
prac sta, jeli tegoroczni maturzyci z jakich powodw nie
rozpoczn nauki w padzierniku.
Szukajc pracy warto rwnie podpytywa znajomych i
rodzin, czy nie syszeli o jakim
zajciu na wakacje. W poszukiwaniach, pomog nam rwnie
agencje pracy tymczasowej lub
ochotnicze hufce pracy. Naley
zgosi si do tych placwek, wypeni formularz, w ktrym okrelimy jakie mamy preferencje co
do wykonywanej przez nas pracy, okrelimy swoj dyspozycyjno i dodatkowe umiejtnoci.

Po wypenieniu podania otrzymamy pierwsze propozycje, jeli


nie bd one dla nas odpowiednie, zawsze moemy sami ledzi
oferty pracy na portalach danych
instytucji. Kiedy wybierzemy ju
co dla siebie, kolejnym krokiem
jest podpisanie umowy z pracodawc. Musimy pamita, aby
dokadnie j przeczyta, zwrci
uwag na takie rzeczy jak termin
wynagrodzenia oraz czy wpisana
kwota jest brutto, czy netto.
Z wysokoci zarobkw jest
rnie, wszystko zaley od brany i wykonywanej pracy. Najwicej zarobi mog silniejsi fizycznie, ktrzy znajd prac jako
pomocnicy na budowie. Ca-

kiem niele wychodz rwnie


Ci, ktrzy na wakacje zahacz si
w pubie lub restauracji - drug
pensj mona uzyska z napiwkw. Dobrze patne s rwnie
prace przy zbieraniu owocw lub
warzyw.
Jeli wikszo wolnego czasu
chcemy spdzi na podrach,
relaksie i zabawie, na rynku pracy znajdziemy rwnie oferty
prac weekendowych lub takich,
ktre bdzie mona poczy z
odpoczynkiem. Dobrym rozwizaniem jest praca jako animatorka zabawy dla dzieci na
play, lub sprzedawca popcornu,
kukurydzy czy innych przysmakw - czymy wtedy przyjemne

z poytecznym. Jeli zostajemy


na miejscu, w weekendy moemy roznosi ulotki, zarobki nie
bd jednak zbyt due, ale dla
niewymagajcych na pewno wystarczajce.
W dzisiejszych czasach, pracodawcy bardzo ceni sobie samodzielno i przedsibiorczo,
zwaszcza wrd modych ludzi.
Aby zyska dowiadczenie, warto rozpocz swoj drog zawodow ju w liceum. Ofert dla
licealistw i maturzystw nie
brakuje, a nic nie daje takiej satysfakcji jak pierwsze zarobione
pienidze.

15 maja 2015 r.

MOTOMANIACY

pozatorun.pl

37

Hyundai wychodzi
z cienia - nowy i20
Zbigniew Juchniewicz

owy i20 jest samochodem


kompaktowym
segmentu B. Charakter
tego auta inspirowany jest filozofi stylistyczn cechujc si
eleganckimi liniami i wyrzebionym profilem, nadajcym pojazdowi miaego, wyrafinowanego wygldu. W Hyundaiu i20
kluczowy element stylistyczny,
heksagonalny grill, pynnie przechodzi w dwufunkcyjne lampy
gwne ze wiatami dziennymi
LED.
Protoplast najnowszego Hyundaia i20 by 15 lat temu Hyundai Getz. I chyba to porwnanie
pokazuje najlepiej, jak bardzo
zmienia si oferta koreaskiego
producenta, ktry - rozumiejc
potrzeby europejskich odbiorcw - na starym kontynencie
ulokowa swoje biura konstruktorskie.
Nowy i20 jest samochodem
kompaktowym segmentu B.
Charakter tego auta inspirowa-

ny jest filozofi stylistyczn cechujc si eleganckimi liniami


i wyrzebionym profilem, nadajcym pojazdowi miaego,
wyrafinowanego wygldu. W
Hyundaiu i20 kluczowy element
stylistyczny, heksagonalny grill,
pynnie przechodzi w dwufunkcyjne lampy gwne ze wiatami
dziennymi LED.
Najwaniejsze cechy wzornictwa znajduj odbicie take w
przestronnej kabinie. Osadzone
na nowej platformie auto ma rozstaw osi wikszy ni w poprzedniku a o 45 mm co daje znacznie
wicej przestrzeni pasaerom.
Najwiksza w klasie przestronno czyni z nowego i20 prawdziwie 5-osobowy samochd,
za wszechstronno tego auta
ostatecznie podkrela baganik o
pojemnoci 326 litrw.
Zaprojektowana, aby zapewni kierowcy i pasaerom wysoki
komfort, kabina wykoczona jest
w ogromnym stopniu mikkimi

w dotyku materiaami, a take


wstawkami w eleganckim lakierze fortepianowym i chromie, co
cznie tworzy atmosfer tyle
nowoczesn, co wyrafinowan.
Samochd wyposaono rwnie w wiele technologii wznoszcych komfort na poziom zwykle kojarzony z samochodami z
segmentw o wiele wyszych.
Auto moe by wyposaone w
tylne czujniki parkowania, podgrzewan kierownic, statyczne
lampy skrtne czy automatyczny system odparowywania szyb
- wszystko to pojawia si w Hyundaiu klasy B po raz pierwszy.
Innym innowacyjnym systemem
dostpnym w nowym i20 jest
asystent niezamierzonego zjazdu
z pasa - dostpny raczej w klasach powyej miejskiej.
Komfort i poczucie przestrzeni pasaerw mona podnie
take dziki unikatowemu w klasie, panoramicznemu szklanemu
dachowi, ktry mona zarwno

uchyli, jak i w peni otworzy,


napeniajc kabin naturalnym
wiatem i wieym powietrzem.
Hyundai i20 moe by wyposaony w dwa silniki benzynowe
klasy Kappa oraz dwa wysokoprne. Te jednostki napdowe
przejto z poprzedniej generacji,
ale te znaczco unowoczeniono, aby zwikszy ich osigi oraz
zapewni zgodno z norm czystoci spalin Euro 6.
Nabywcy preferujcy silniki
benzynowe mog wybiera spord chwalonej jednostki 1.25
Kappa o czterech cylindrach,
wystpujcej w dwch wariantach mocy: 75 lub 84 KM. Ta
w peni aluminiowa jednostka
wsppracuje
z 5-stopniow
skrzyni biegw.
Alternatyw jest jednostka 1.4

o mocy 100 KM. Ten mocniejszy


silnik wsppracuje ze skrzyni o
6 przeoeniach lub z 4-stopniow przekadni automatyczn.
Nowy Hyundai i20 jest zdecydowanie atrakcyjny stylistycznie.
wiea linia nadwozia jest na
pewno argumentem poprawiajcym wizerunek tego auta. Z
pewnoci to krok producenta w
dobrym kierunku.
Podczas jazdy uwag zwraca
bardzo dobrze zestrojone zawieszenie znacznie poprawiajce
komfort podrowania.
Nam to auto przypado do
gustu. Wanie po tym modelu
doskonale wida, e Hyundai
potrafi stworzy doskonaego
sedana sportowego, jak model
Genesis, czy wanie kompakt
segmentu B.

Auto Frelik z tytuem Dealera Roku 2015


Samochodw Dostawczych Mercedes-Benz
Na zdobycie nagrody Dealera Roku 2015 wpywa bardzo wiele czynnikw, na ktre pracuje si czsto
przez wiele lat. Auto Frelik jako jeden z 23 dealerw Mercedes-Benz posiadajcych autoryzacj Van
rywalizowa o miano najlepszego Dealera Roku 2015 w segmencie samochodw dostawczych

rzygod z motoryzacyjn
pod szyldem Auto Frelik
zapocztkowa w 1966
roku Tadeusz Frelik. Pocztki
dziaalnoci firmy to przede
wszystkim wiedza, zaangaowanie i praca ludzkich rk.
Kierunek, w ktrym zmierza
dzisiaj firma Auto Frelik, zosta zapocztkowany w maym
zakadzie rzemielniczym zajmujcym si naprawami blacharskimi. Tak skromne pocztki i duga droga rozwoju s
skarbnic wielu dowiadcze i
stanowi trway fundament
dzisiejszego przedsibiorstwa.
Wieloletnia praca w trudnych
warunkach nauczya wszystkich pracownikw pokory i
szacunku dla najwaniejszego elementu firmy, jakim jest
czowiek. Sia Auto Frelik to
zasuga wielu ludzi, nie tylko
wszystkich pracownikw, ale
przede wszystkim efekt zaufania, ktrym obdarzyli ich
Klienci. Dzi Anna Frelik rozwija firm oraz zaraa pasj
do motoryzacji, ktr kiedy
zaszczepi w niej ojciec.
Na zdobycie nagrody Dealera Roku 2015 wpywa bar-

dzo wiele czynnikw, na ktre


pracuje si czsto przez wiele
lata. Auto Frelik jako jeden z
23 dealerw Mercedes-Benz
posiadajcych
autoryzacj
Van rywalizowa o miano najlepszego Dealera Roku 2015 w
segmencie samochodw dostawczych. Oceny dealerw
dokonuje Dzia Zarzdzania
Sieci Dealersk. Ranking,
wedug ktrego dokonuje si
wybory najlepszej stacji dealerskiej podzielony jest od
tego roku na poszczeglne

segmenty pojazdw.
Profesjonalna obsuga, jako wiadczonych usug, rozwj ekonomiczny oraz wzrosty sprzeday s czynnikami
pozwalajcymi wyoni najlepszego dealera samochodw
dostawczych Mercedes-Benz
oraz przyznanie prestiowego
tytuu Dealer Roku 2015 Samochodw Dostawczych. Tytu ten 14 kwietnia w warszawskim ATM Studio trafi na
rce Prezesa firmy Auto Frelik.
Okolicznociow statuetk z

rk Dyrektora Zarzdzajcego
Mercedes-Benz Van, Christopha Stemmera, odebraa Prezes firmy Anna Frelik.
Firma Auto Frelik rok,
rocznie odnotowuje wzrosty
sprzeday samochodw. Moe
pochwali si rwnie wysok
rentownoci przedsibiorstwa oraz wysokim wspczynnikiem Obsugi Klienta.
Oznak zaangaowania we
wsppracy z central Mercedes-Benz Polska jest fakt, e
uczestnicz w licznych pilotaowych szkoleniach dla kadry
zarzdzajcej oraz cay czas
inwestuj i rozbudowuj swoje
lokalizacje w Bydgoszczy oraz
Toruniu.
Sukces, ktrym niewtpliwie jest nagroda najlepszego
dealera Mercedes-Benz Samochodw Dostawczych na rok
2015 to praca i ogromne zaangaowanie pracownikw firmy Auto Frelik. Bycie czci
firmy Auto Frelik to ogromna
rado, a jeeli nasza cika
praca jest zauwaana i doceniana przez naszych Klientw
i koncern Mercedes-Benz to
nie ma dla nas lepszej nagrody

powiedzia Maciej Zieliski Kierownik Samochodw


Dostawczych firmy Auto Frelik.
Prezes firmy Auto Frelik
Anna Frelik po otrzymaniu
nagrody nie krya swojego
zaskoczenia, ale jednoczenie
bya bardzo dumna z przyznanego tytuu Dealera Roku
2015 Samochodw Dostawczych. Tymi oto sowami podzikowaa wszystkim tym,
bez ktrych osignicie tego
tytuu byoby niemoliwe :
Pragn podzikowa wszystkim Klientom i pracownikom
firmy oraz wyrazi najserdeczniejsze sowa uznania za wieloletni wspprac. Miano Dealera Roku 2015 Samochodw
Dostawczych jest ogromnym
wyrnieniem, jak i ogromnym zobowizaniem do cigego rozwoju i doskonalenia
naszych umiejtnoci. Nagrod dedykuj tym wszystkim,
ktrych zaufanie, wsparcie i
lojalno jest najwiksz motywacj w codziennej pracy i
realizacji wyznaczania celw.

38

LIGA ORLIKA

pozatorun.pl

15 maja 2015 r.

Hat-trick skompletowany
Druyna Euro-Drb zwyciya po raz trzeci w Lidze Orlika z Poza Toru i Euro-Drb. Tym
razem zawodnicy tego teamu pokonali Miasto Chema w finale na orliku w Zejwsi Maej
Tomasz Wicawski

urniej odbywa si w dniu


wyborw prezydenckich,
ale mieszkacy tumnie
przyszli podziwia gr zawodnikw. Dzieci i modzie uczestniczyy w wielu atrakcjach, m.in.
grach i zabawach prowadzonych
przez pracownikw Starostwa
Powiatowego w Toruniu. Na
boisku nie brakowao emocji, a
o wyniku kilku spotka decydoway serie rzutw karnych.
Tym razem gra toczya si,
poza niezwykle wanymi punktami do klasyfikacji generalnej,
o udzia w imprezie integracyjnej poczonej z gr w paintballa w Hotelu Ambasada w Krobi.
Faza grupowa obfitowaa w wiele piknych akcji i bramek, ale
prawdziwe emocje rozpoczy
si od wierfinaw.
W pierwszym z nich zmierzyy si Brzozwka i Orze Gogowo. Po wyrwnanym spotkaniu sdzia Jarosaw Gryckiewicz
musia zarzdzi seri rzutw
karnych, ktra miaa wyoni
zwycizc. Wicej zimnej krwi
wykazali zawodnicy z Brzozwki i to oni zameldowali si pfinale imprezy.
- Ten nastolatek, ktry u nich
gra ma papiery na powan karier - zachwyca si Patrykiem
Nowickim (15 lat) Ryszard Prokopczuk, menader druyny
Warszewic. - Na takich turniejach wyawia si prawdziwe talenty.
Drugi wierfina przynis
rywalizacj gospodarzy imprezy - Gmina Zawie Wielka z
Warszewicami. I tym razem dopiero seria "jedenastek" wyonia
zwycizc. Kamil Lewandowski, bramkarz druyny z gminy
ubianka, nie po raz pierwszy

Turnieje Ligi Orlika z Poza Toru wzbudzaj coraz wicej emocji nie tylko wrd widzw, ale i zawodnikw.

popisa si wielkimi umiejtnociami i zagwarantowa swojej


ekipie promocj do kolejnej fazy
turnieju.
W dwch ostatnich parach
wierfinaowych regulaminowy czas gry wystarczy do wyonienia zwycizcw. Miasto
Chema pokonao Diagnotest
Zelgno 1-0, a Euro-Drb zdemolowa ekip Leroy Merlin w
stosunku bramek 5-0, pomimo
dobrej postawy bramkarza przegranej druyny Pawa Modzelewskiego.
W pfinaach zagray Euro-Drb z Warszewicami i Miasto Chema z Brzozwk. W
tej fazie rozgrywek dao ju o
sobie zna zmczenie, wic i
wyniki byy wysze. Euro-Drb
pokona Warszewice, a w finale upora si z dzielnie grajcym zespoem Miasta Chemy.
Warszewice odbiy sobie niepo-

wodzenie z pfinau i znacznie


wygray z Brzozwk.
- Obserwowaem turniej z
boku przez dobrych par chwil
i musz przyzna, e poziom by
naprawd wysoki - mwi wrczajc puchary dla zwycizcw
Jan Surdyka, wjt gminy Zawie Wielka. - Ten turniej jest
te szczeglny z racji tego, e organizowane s nie tylko zawody
sportowe, ale rwnie atrakcje
towarzyszce dla lokalnej spoecznoci.
Turniej w Zejwsi Maej specjalnym wsparciem otoczya firma Mat-Bud. Jej waciciel Bogdan Pietras rwnie uczestniczy
w ceremonii wrczenia nagrd,
podobnie jak Ryszard Dec, waciciel firmy Euro-Drb, sponsora tytularnego imprezy.
Nagrody ufundowane przez
Bank Spdzielczy w Toruniu
wrczali take Katarzyna Zi-

kowska-Byty, dyrektor oddziau w Zejwsi Wielkiej oraz Piotr


Pawlikowski, Sekretarz Rady
Nadzorczej placwki.
Druyna Euro-Drb wygraa po raz trzeci i jest bezapelacyjnym liderem caego cyklu.
Poniej klasyfikacja generalna
po turnieju w gminie Zawie
Wielka.
1.) Euro-Drb 24 pkt.
2.) Miasto Chema 16 pkt.
3.) Warszewice 15 pkt.
4.) BDJ Unikat Osiek 14 pkt.
5.) Gmina Zawie Wielka 12
pkt.
6.) Diagnotest Zelgno 11 pkt.
7.) Brzozwka 6 pkt.
8.) Flisak Zotoria i Orze
Gogowo po 4 pkt.
10.) Wisa Osiek i Leroy Merlin po 1 pkt.
Lokalna spoeczno moga
w Zejwsi Maej korzysta z gier
i zabaw powiatowych w specjal-

Fot.MACIEJ
PAGAA

nie przygotowanym do tego celu


namiocie.
- Zdecydowalimy si uczestniczy w tej imprezie, bo ma
ona zasig powiatowy i integruje
mieszkacw maych miejscowoci - mwi Mirosaw Graczyk,
starosta toruski. - Staramy si
animowa najmodszych poprzez kreatywne zagadki i gry
zrcznociowe. Po zainteresowaniu modych mieszkacw
naszego terenu wnosz, e to
dobry pomys.
Dzieci bray te udzia w specjalnym turnieju rozgrywanym
na mobilnym boisku. A "Liga
Orlika z Poza Toru i Euro-Drb" nie zwalnia tempa. Ju
za tydzie - w niedziel 17 maja
- gramy na orliku w Gronowie.
Serdecznie zapraszamy.

15 maja 2015 r.

SPORT

pozatorun.pl

39

Memo pokazuje otoczenie


T

Starostwo Powiatowe w Toruniu odchodzi od promocji poprzez oklepane stoisko w ulotkami


i zmarznit, samotn hostess wewntrz. Podczas Ligi Orlika z Poza Toru i Eurodrb
zaprasza dzieci do wsplnych gier i zabaw

o nie pierwszy raz, gdy


wydzia promocji i rozwoju zaskakuje swoimi
pomysami. Bo mwi o najbliszej okolicy mona ciekawie i z
pomysem. Wymaga to wicej
zaangaowania i pracy, ale efekt
finalny jest do pozazdroszczenia.
Przy stoisku starostwa jest zawsze
kolejka.
- Co roku staramy si przybliy gociom naszego stoiska
interesujce tematy, przypomnie
tradycj, dziedzictwo kulturowe
i historyczne naszego powiatu mwi Agnieszka Niwiska, rzecznik Starostwa Powiatowego w
Toruniu. - Angaujemy naszych
goci w zabawy, quizy i konkursy.
Staramy si przygotowywa nasz
ofert zarwno dla dzieciakw,
jak i ich rodzicw. Tak, by kady
znalaz u nas co dla siebie.
Namiot Starostwa Powiatowego pojawia si dotychczas na
doynkach i rnego rodzaju festynach. W tym roku wzbogaci
take ofert "Ligi Orlika z Poza
Toru i Eurodrb".
- Zaangaowalimy si w to
przedsiwzicie wiadomie i z
wielk chci - mwi Mirosaw
Graczyk, starosta toruski. - Na
te turnieje przychodz setki osb,
ktre mog poznawa histori
swojego najbliszego otoczenia.
A nasi pracownicy uczc bawi, a
bawic ucz.

Promocja nie musi by typowa, taka jak zwykle. Liczy si pomys, ktry przycignie zainteresowanych

Tegoroczn nowoci s gry i


zabawy logiczne.
- Poza zrcznoci czy umiejtnociami logicznego i strategicznego mylenia przemycaj
one rwnie wiedz o powiecie
- dodaje Agnieszka Niwiska. Obrazki do memo przygotowalimy sami, przerabiajc komputerowo zdjcia ciekawych zaktkw
powiatu z naszej sporej ju bazy
zdjciowej. Dziki temu grajcy

dowiaduj si m.in. e w gminie


ysomice jest obserwatorium
astronomiczne, a w gminie ubianka zamek krzyacki. W Lubiczu natomiast mona znale
stary myn.
Przypomnijmy, e w 2011
roku powiat toruski otrzyma
pierwsz nagrod w konkursie
na najciekawsze stoisko podczas
Doynek Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji To-

Fot.MACIEJ
PAGAA

ruskiej w Chemnie. Namiot tej


instytucji by wwczas stylizowany ma wiejsk karczm, wyposaon w drewniane stoy i awy,
glinian i cynow zastaw oraz
siano dla zmczonych podrnych.
- Pyszne jado - w tym oryginalne, regionalne specjay - serwoway panie z koa gospody
wiejskich w Nawrze - przypomina Agnieszka Niwiska. - Tych,

ktrzy zawitali do "Karczmy Nawrzaskiej" bawili muzykanci z


Osieckiej Kapeli Weselnej i piewacy z teatru im. Julii Procherowej ze Skrzypkowa. skoczne
rytmy tradycyjnych i biesiadnych
piosenek ludowych powodoway, e gocie zatrzymywali si by
zanuci znane melodie lub dawali
si porwa do taca.
W namiocie starostwa prezentowane byy ju ciekawe dzieje
dworkw i paacw powiatu toruskiego, losy karczmastwa i
pokazy unikalnych widokwek
prezentujcych lokale tego rodzaju. Bya te wystawa powicona
pszczelarstwu.
- Nakrcamy si sami do tego,
eby ciekawie opowiada o naszej maej ojczynie - mwi Artur
Stankiewicz z wydziau promocji
i rozwoju. - Chcemy, eby wiedza ktr przekazujemy w lekkiej
formie zapadaa w pami. Suche
fakty wlec jednym uchem, a wylec drugim.
Warto podkreli, e gry i zabawy powiatowe bd towarzyszyy "Lidze Orlika z Poza Toru
i Euro-Drb" do samego koca.
Najbliszy turniej ju w najblisz
niedziel 17 maja w Gronowie, a
wielki fina imprezy zaplanowany
zosta na 14 czerwca w Lubiczu
Grnym.
(WT)

Nowy trener Legii


Wyniki Legii Chema w rozgrywkach V ligowych nie s szczytem marze fanw tego zespou. Kocwki sezonu pikarze z
Chemy nie spdz jednak pod wodz Dariusza Preisa, ktry
poda si do dymisji. Jego zastpc zosta Grzegorz Wdkiewicz

Karol ebrowski

rener Wdkiewicz ostatnio trenowa Uni Solec


Kujawski. Mimo dobrego
pocztku pracy w Solcu i wyeliminowaniu z rozgrywek Pucharu Polski drugoligowego MKSu
Kluczbork, pniej przysza seria
kilku poraek, ktra ostatecznie
przesdzia o rozstaniu trenera
z zespoem ju po 8 kolejkach
sezonu 2014/2015. Czy podjcie
si pracy w klubie, ktry gra dwie
rozgrywki niej, nie bdzie krokiem do tyu?
- Nie sdz, aby tak byo
twierdzi trener Grzegorz Wdkiewicz. Chc pomc druynie
Legii w utrzymaniu si. Postaram si zrobi wszystko, aby cel,
jaki postawilimy sobie wsplnie
z zarzdem, zosta zrealizowany.

W tym momencie mam podpisan umow do 30 czerwca 2015


roku, a o przyszoci zadecydujemy po zakoczeniu obecnego
sezonu.
Grzegorz Wdkiewicz rozpoczyna swoj pikarsk karier w
Noteci Gbice. Pniej gra m.in.
w Zawiszy Bydgoszcz, Amice
Wronki, Arce Gdynia czy te
Zagbiu Lubin. W polskiej Ekstraklasie zanotowa ogem 201
spotka. Na pikarzy z Chemy
pojawienie si trenera z tak bogatym CV zadziaao bardzo motywujco, poniewa potrafili od
razu przerwa pass 3 spotka
bez zwycistwa i pokona Pomorzanin Serock 3:0.
- Ciesz si ze zwycistwa,
chocia z powodu wyjazdu nie

mogem pojawi si na spotkaniu mwi nowy szkoleniowiec


Legii. Poprosiem jednak dziaaczy Legii, aby mecz zosta nagrany, wic bd mia moliwo
analizy tego pojedynku. Mam
swoj wizj zespou i uwaam,
e wprowadzenie kilku korekt
moe mie pozytywny wpyw na
nasze wyniki.
Zdobycie trzech punktw
oddalio chemyski zesp od
strefy spadkowej, jednak cay
czas nie mog by pewni pozostania w gronie V ligowych
druyn. Terminarz nie jest
sprzymierzecem Legii, gdy z
pozostaych 6 spotka tylko jedno zostanie rozegrane z niej notowan druyn w tabeli.
- Moim zdaniem, wszystkie

Czy pod okiem nowego trenera, Grzegorza Wdkiewicza, pikarze


z Chemy bd gra lepiej?

mecze bd rwnie wane uwaa Wdkiewicz. Pierwszy krok


zosta wykonany, jednak pojedyncze bitwy nic nam nie dadz,
jeli na koniec sezonu przegramy
wojn i spadniemy z ligi.
Jaki pomys na gr swojego
zespou ma Grzegorz Wdkiewicz?
- Chcemy gra tak, aby po
kadym spotkaniu kibice byli
zadowoleni z naszej postawy
i zaangaowania powiedzia
trener. Legia Chema jest ze-

Fot.UKASZ
PIECYK

spoem z bogat histori i ma


wielu oddanych fanw. Myl, e
moi pikarze maj odpowiednie
umiejtnoci, aby nawiza rwnorzdn rywalizacj z kad
druyn V ligi.
Zweryfikowa te sowa bdzie
mona ju w najbliszy weekend. Druyn Legii czeka bardzo trudne zadanie. Podopieczni
trenera Wdkiewicza zagraj w
Golubiu-Dobrzyniu z miejscow
Drwc, ktra jest obecnie trzecim zespoem ligi.