Sie sind auf Seite 1von 60

Fachglossar Betriebliche Ausbildung

Glosar strunih pojmova iz strukovne obuke

KAUSA

Deutsch-Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

JOBSTARTER wird gefrdert aus Mitteln des


Bundesministeriums fr Bildung und Forschung
und dem Europischen Sozialfonds der Euro
pischen Union. Durchgefhrt wird das Programm
vom Bundesinstitut fr Berufsbildung.

Impressum
Herausgeber
Programmstelle beim Bundesinstitut fr Berufsbildung (BIBB)
fr das Programm JOBSTARTER des Bundesministeriums fr Bildung
und Forschung (BMBF)
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Tel.: (02 28) 107-29 09 Fax: (02 28) 107-28 87
E-Mail: info@jobstarter.de
www.jobstarter.de
Bestellungen
schriftlich an den Herausgeber
Postfach 30 02 35
53182 Bonn
Tel.: 0 18 05 - 26 23 02
Fax: 0 18 05 - 26 23 03
(0,14 Euro/Min. aus dem deutschen Festnetz)
E-Mail: books@bmbf.bund.de
Internet: www.bmbf.de
Redaktion
Katharina Kanschat (verantw.), Gerburg Benneker, Sigrid Meiborg,
Fatma Sarigz, Tatiana Vorsmann
bersetzung
Jasminka Odrljin
Gestaltung
Hauke Sturm Design, Berlin
Herstellung
W. Bertelsmann Verlag, Bielefeld
Bonn, September 2010
Bildnachweis
Agentur fr Arbeit: S. 9, Bachmeier: Titel, S. 7, 13, 22, 28, 31, 33, 38, 39,
43, 44, 47, 49, 57, BMBF: S. 18, 19, 24, 25, 52, 55, IHK Nord Westfalen: S. 20,
IHK Schwerin: S. 15, 30, 32, 36, 50, 53, 54, JOBSTARTER/KAUSA: Titel,
S. 11, 17, 26, 34, 41, SAZ Schwerin: S. 31, Vario Images: S. 3, 42, 46,
ZWH: S. 16

GloSSaR

Erfolgreiche Unternehmerinnen
und Unternehmer bilden aus

Uspjeni poduzetnici obuavaju


strukovne uenike

Sie haben sich als Unternehmerin oder Unternehmer fr die betriebliche Ausbildung entschieden,
wir wollen Ihnen den Einstieg mit dem vorliegenden
Nachschlagewerk erleichtern.

Poduzetnica ste ili poduzetnik i odluili ste se


za provedbu strukovne obuke u Vaem poduzeu?
Ovim leksikonom mi Vam elimo olakati poe
tak.

Bevor Sie eine Auszubildende oder einen Auszubildenden finden und einen Ausbildungsvertrag
abschlieen, sollten Sie sich genau informieren, wie
die betriebliche Ausbildung durchgefhrt wird. Dazu
erhalten Sie einige ntzliche Informationen in dem
vorliegenden Glossar. Hier werden 36 Begriffe erlutert, die in der betrieblichen Ausbildung wichtig
sind. Nicht nur in Deutsch das Glossar liegt in zweisprachiger Version in Deutsch-Arabisch, DeutschBosnisch/Kroatisch/Serbisch, Deutsch-Englisch,
Deutsch-Italienisch, Deutsch-Griechisch, DeutschRussisch und Deutsch-Trkisch vor.

Prije nego to pronaete strukovnog uenika


te sklopite ugovor o strukovnoj obuci, trebali biste
se dobro informirati o nainu provoenja strukovne
obuke. Ovaj e vam glosar pruiti korisne informa
cije i objasniti 36 pojmova koji su vani u strukov
nom obuavanju. Pored njemako-bosanske/hrvat
ske/srpske verzije glosar je objavljen i u dvojezinim
verzijama njemako-grki, njemako-engleski,
njemako-talijanski, njemako-ruski i njemako
turski.

Uns ist es wichtig, dass das Fachglossar Ihnen in


Ihrer Ausbilderttigkeit hilft. Es soll dann ntzlich
sein, wenn Sie vor oder whrend der Ausbildung
etwas nachschlagen wollen. So finden Sie konkrete
Stichworte wie Berichtsheft und Zeugnis oder
Informationen ber Institutionen wie die Industrieund Handelskammer und die Handwerkskammer.
Das Fachglossar ersetzt aber nicht die persnliche Beratung der Ausbildungsberaterinnen und
Ausbildungsberater der Kammern, die umfassend
ber die Berufsausbildung informieren und Unternehmen dabei untersttzen.
Zudem gibt es zahlreiche Projekte, die gezielte
Beratung anbieten. Einige dieser Projekte werden
vom Programm JOBSTARTER gefrdert, das vom
Bundesministerium fr Bildung und Forschung
(www.bmbf.de) eingerichtet wurde und mit Mitteln
des Europischen Sozialfonds der Europischen Union kofinanziert wird. Das Programm wird vom Bun-

Nama je vano da vam ovaj struni glosar bude


od pomoi u strukovnom obuavanju. On vam
treba posluiti kad hoete neto provjeriti prije ili za
vrijeme strukovnog obuavanja. U njemu ete moi
pronai konkretne pojmove poput knjiga izvjea
i svjedodba ili informacije o institucijama kao
to su Industrijsko-trgovinska komora i Zanatska
komora.
Ovaj glosar, meutim, ne zamjenjuje individual
nu konzultaciju s komorskim savjetnicima za stru
kovnu obuku koji obuhvatno informiraju o strukov
noj obuci te pruaju podrku poduzetnicima u svim
pitanjima vezanim uz njenu provedbu.
Dodatno tome postoje jo i mnogobrojni drugi
projekti koji nude ciljano savjetovanje. Neki od tih
projekata financiraju se iz programa JOBSTARTER
koji je osnovan sredstvima Saveznog ministarstva
za obrazovanje i istraivanje (www.bmbf.de) te su
financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda
Europske unije. Za provoenje programa zaduen
je Savezni institut za strukovno obrazovanje (BIBB).

joBStaRteR

desinstitut fr Berufsbildung (BIBB) durchgefhrt.


Informationen zum Programm sowie die Adressen
der regionalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden Sie unter www.jobstarter.de.
Die Koordinierungsstelle Ausbildung bei Selbststndigen mit Migrationshintergrund, kurz KAUSA,
ein Teilbereich des JOBSTARTER-Programms, informiert, bert und untersttzt bundesweit Aktivitten,
die die Erhhung der Ausbildungsbeteiligung bei
Unternehmen mit Inhaberinnen und Inhabern mit
Migrationshintergrund zum Ziel haben.
Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben,
wenden Sie sich gerne an KAUSA oder besuchen uns
unter www.kausa.de.

JOBSTARTER/KAUSA
Koordinierungsstelle Ausbildung bei
Selbststndigen mit Migrationshintergrund
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Tel.: (02 28) 107-2909
Fax: (02 28) 107-2887
E-Mail: info@jobstarter.de
Internet: www.jobstarter.de

Informacije o programu kao i adrese regionalnih


kontakt toaka pronai ete na internet stranici
www.jobstarter.de.
Koordinacijski ured za strukovnu obuku u stra
nim poduzeima poznat takoer pod njemakom
skraenicom KAUSA dio je JOBSTARTER-ovog
programa. KAUSA prua informacije i savjete te
potpomae aktivnosti diljem Njemake koje imaju
za cilj poveati udio poduzea u strukovnom obua
vanju iji vlasnici imaju migracijsku pozadinu.
Ukoliko budete imali pitanja ili sugestija, rado se
moete obratiti KAUSA-i ili nas posjetiti na internet
stranici www.kausa.de.
JOBSTARTER/KAUSA

Koordinierungsstelle Ausbildung bei


Selbststndigen mit Migrationshintergrund
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
Tel.: (02 28) 107-2909
Fax: (02 28) 107-2887
E-Mail: info@jobstarter.de
Internet: www.jobstarter.de

GloSSaR

Inhalt
Sadraj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Allgemeine Schulbildung

Opa kolska naobrazba

Agentur fr Arbeit

Agencija za rad

Ausbildende

Poslodavac (s ovlatenjem za primanje uenika na strukovnu obuku)

11

Ausbilderinnen und Ausbilder

Struni uitelj

13

Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO)

Pravilnik o osposobljenosti strunih uitelja (AEVO)

15

Ausbilderseminar

Seminari za strune uitelje

16

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)

Pomo strukovnim uenicima tijekom strukovne obuke (abH)

17

Ausbildungsbetrieb

Obuavajue poduzee

18

Ausbildungsordnung

Pravilnik o strukovnoj obuci

19

Ausbildungsvertrag

Ugovor o strukovnoj obuci

20

Ausbildungszeit

Vrijeme trajanja strukovne obuke

22

Auszubildende

Strukovni uenik

24

Berichtsheft

Knjiga izvjea

25

Berufsbildung

Strukovno obrazovanje

26

Berufsbildungsgesetz

Zakon o strukovnom obrazovanju

28

Berufsschule

Strukovna kola

30

Berufsvorbereitende Bildungsmanahmen

Obrazovne mjere pripreme za strukovnu obuku

31

joBStaRteR

18.
19.

Beurteilungsgesprch

Razgovor i procjena strukovnog uenika

32

Duales System der Berufsausbildung

Dvojni sistem strukovne obuke

33

20. Eignung als Ausbilderin oder Ausbilder und als Ausbildungsbetrieb

Osposobljenost strunog uitelja i obuavajueg poduzea

21.
22.
23.

34

Einstellungsverfahren

Selekcijski postupak

36

Handlungskompetenz

Akcijska kompetencija

38

Handwerk/Meisterprfung

Zanat/majstorski ispit

39

24. Handwerkskammer (HWK)

Zanatska komora

41

25. Industrie- und Handelskammer (IHK)

Industrijsko-trgovinska komora

42

26. Jugendliche

Mladi

27.

43

Kosten und Nutzen der betrieblichen Ausbildung

Trokovi i koristi strukovnog obuavanja

44

28. Kndigung

Otkaz

46

29. Lernen

Uenje

47

30. Lernorte

Mjesta uenja

31.
32.
33.

49

Praktikum im Betrieb

Radna praksa

50

Prfung

Ispit

52

berbetriebliche Ausbildung

Strukovna obuka u vanjskim centrima

53

34. Verbundausbildung

Partnerska provedba strukovne obuke

54

35. Zeugnis

Svjedodba

55

36. Zustndige Stelle

Nadleni organ

57

GloSSaR

1.
Allgemeine
Schulbildung

Opa kolska

naozbrazba

Deutschland hat ein Schulsystem mit verschiedenen


Schulformen. Das System ist auch nicht in allen Bundeslndern gleich. In Deutschland gilt eine Schulpflicht von neun oder in manchen Bundeslndern
von zehn Schuljahren. Eine betriebliche Berufsausbildung erfolgt normalerweise nach Abschluss der
Schulpflicht. Ein Schulabschluss ist formell fr eine
betriebliche Ausbildung zwar nicht erforderlich, allerdings ist die Chance dann sehr gering, von einem
Betrieb angenommen zu werden. Jeder Unternehmer sollte die wichtigsten Schulformen kennen, damit er beurteilen kann, inwieweit der Jugendliche
die Anforderungen der Ausbildung erfllen kann.

Njemaki kolski sistem obuhvaa razliite vrste


kola. Osim toga, sistem nije isti u svim saveznim
pokrajinama. U Njemakoj je na snazi obavezno
kolovanje u trajanju od devet, odnosno deset
godina u nekim saveznim pokrajinama. Strukovno
obuavanje u poduzeu uobiajeno slijedi nakon
zavretka obaveznog kolovanja. Iako zavreni
stupanj kolovanja formalno nije potreban za upis
na strukovnu obuku, anse da se bez njega dobije
mjesto u nekom od obuavajuih poduzea veoma
su male. Svaki bi poduzetnik trebao poznavati
najvanije vrste kola kako bi mogao procijeniti u
kolikoj mjeri mlada osoba ispunjava zahtjeve koje
namee strukovna obuka.

Mit der Grundschule beginnt jedes Kind je


nach Reife im Alter von fnf bis sieben Jahren. Sie
umfasst in der Regel vier Klassen. Danach mssen
Kinder und Eltern sich fr eine weiterfhrende
Schule entscheiden:
Die Hauptschule, wo die Schlerinnen und
Schler von der 5. bis zur 9. Klasse eine grundlegende allgemeine Bildung bekommen. In manchen Bundeslndern hat die Hauptschule auch
eine 10. Klasse. Mit dem Hauptschulabschluss
haben die Jugendlichen die Grundlage fr eine
Ausbildung in Berufen, die eher praktisch ausgerichtet sind.
In der Realschule lernen die Schlerinnen und
Schler ein Jahr lnger, nmlich bis zur 10. Klasse.
Der Abschluss ist die Fachoberschulreife (FOR).
Mit diesem Abschluss kann man dann eine Fachoberschule besuchen oder mit einer Ausbildung
beginnen.
In allen neuen Bundeslndern und mittlerweile
auch in einigen anderen Lndern sind die Hauptund Realschule zusammengelegt und haben sehr

Ovisno o stupnju zrelosti, djeca u Njemakoj


kreu u osnovnu kolu u dobi od pet do sedam
godina. Osnovna kola obuhvaa u pravilu etiri
razreda. Djeca i roditelji moraju nakon toga donijeti
odluku o prikladnoj koli za nastavak obrazovanja:
Glavna kola u kojoj se uenicima od 5. do 9.
razreda prua osnovno ope obrazovanje. U
nekim pokrajinama glavna kola ima i 10. razred.
Sa zavrenom glavnom kolom mladi ljudi imaju
podlogu za strukovnu obuku u zanimanjima koja
su veinom praktine prirode.
U realnoj koli uenici ue godinu dana due,
naime do 10. razreda. Uenici koji zavre realnu
kolu stjeu kvalifikaciju s kojom mogu upisati viu
strukovnu kolu ili zapoeti strukovnu obuku.
U svim istono-njemakim pokrajinama te u
novije vrijeme i u nekim zapadnim pokrajinama
glavne su i realne kole spojene u jednu instituciju.
Njihovi se nazivi veoma razlikuju (skupna kola,
sekundarna kola, regionalna kola, srednja kola,
kvartovska kola, regularna kola).

unterschiedliche Bezeichnungen (Gemeinschaftsschule, Sekundarschule, Regionalschule, Mittelschule, Stadtteilschule, Regelschule).


Im Gymnasium lernen die Schlerinnen und
Schler bis zur 13. Klasse. In den letzten drei Jahren
knnen die Schlerinnen und Schler die Fcher
in bestimmten Kombinationen whlen. Das
Gymnasium bietet zwei Abschlsse: Die Fachhochschulreife ist der Abschluss nach 12 Schuljahren und berechtigt zu einem eher beruflich
orientierten Studium an einer Fachhochschule.
Das Abitur, auch allgemeine Hochschulreife
genannt, ist der Abschluss nach 13 Schuljahren
und berechtigt darber hinaus zum Studium an
einer Universitt. Viele Schlerinnen und Schler
mit Abitur verzichten (zunchst) auf ein Studium
und bewerben sich auch um eine betriebliche
Ausbildung. Gegenwrtig findet in fast allen
Lndern eine Reduzierung der Gymnasialzeit um
ein Jahr statt. Dann kann die Fachhochschulreife
bereits nach der Klasse 11 und das Abitur nach der
Klasse 12 erworben werden.
In vielen Bundeslndern gibt es auerdem noch
Gesamtschulen, wo man die Abschlsse von
Haupt- oder Realschule oder Gymnasium erwerben kann. Das funktioniert durch ein Kurssystem.
Je nach ihrer Leistung knnen die Schlerinnen
und Schler Grundkenntnisse oder erweiterte
Kenntnisse erwerben, das heit, die Schlerinnen
und Schler kommen in die Kurse, die zu ihren
Leistungen passen.
Die Unternehmerinnen und Unternehmer
sollten beachten, dass je nach Ausbildungsberuf unterschiedliches schulisches Vorwissen erforderlich
ist. So ist ein Hauptschulabschluss eine gute Voraussetzung fr Berufe mit geringeren theoretischen
Anforderungen, whrend eine Abiturientin oder
ein Abiturient in der Regel Berufe mit grerem
Theorieanteil anstreben. Eine gute Beratung bei der
Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern finden
die Unternehmen bei den Berufsberaterinnen und
Berufsberatern der Agentur fr Arbeit sowie bei den
Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberatern der zustndigen Stellen (in der Regel Industrieund Handelskammer oder Handwerkskammer).

joBStaRteR

U gimnaziji uenici pohaaju kolu do 13.


razreda. Tijekom zadnje tri godine uenici smi
mogu birati predmete u odreenoj kombinaciji.
Gimnazija nudi dva razliita zavrna stupnja
obrazovanja: strukovna je matura stupanj kojeg
uenici stjeu nakon 12 godina kolovanja i koji
omoguuje upis na neku od visokih strukovnih
kola. Matura, takoer poznata pod nazivom
visokokolska zrelost, stupanj je kojeg uenici
stjeu nakon 13 godina kolovanja, a koji povrh
toga omoguuje upis studija na bilo kojem
univerzitetu. Dajui prednost strukovnoj obuci,
mnogi uenici koji imaju maturu odustaju
(isprva) od studija. Trenutno se u gotovo svim
pokrajinama provodi skraivanje trajanja
gimnazijskog obrazovanja za godinu dana.
Nakon zakljuenja tog procesa uenici e moi
stei strukovnu maturu ve nakon 11. razreda, a
visokokolsku zrelost nakon 12. razreda.
U mnogim saveznim pokrajinama postoje osim
toga i objedinjene kole u kojima se mogu stei
stupnjevi srednjeg obrazovanja na razini glavne
kole, realne kole ili gimnazije. Provedba takvog
obrazovanja temelji se na sistemu kurseva.
Ovisno o ocjenama, uenici mogu stei osnovno
ili proireno znanje. Drugim rijeima, uenici
pohaaju one kurseve koji odgovaraju njihovim
kolskim postignuima.
Poduzetnici bi trebali imati u vidu da je za
razliita strukovna zanimanja potrebno i razliito
kolsko predznanje. Tako je, primjerice, stupanj
srednjeg obrazovanja steen u glavnoj koli dobar
preduvjet (preduslov) za zanimanja s niim
teoretskim zahtjevima, dok jedan maturant u pravilu
tei zanimanjima koja zahtijevaju veu primjenu
teoretskog znanja. Savjetnici za profesionalnu
orijentaciju u Agenciji za rad te savjetnici za
strukovnu obuku u nadlenim organima (u pravilu
lokalna industrijsko-trgovinska ili zanatska komora)
mogu poduzeima pruiti kvalitetno savjetovanje
pri odabiru kandidata.

GloSSaR

2.
Agentur
fr Arbeit

Agencija
za rad

Die Agentur fr Arbeit untersttzt Unternehmerinnen und Unternehmer kostenlos bei der
Suche nach einer Auszubildenden oder einem
Auszubildenden. Ansprechpartner fr Unternehmerinnen und Unternehmer in der rtlichen Agentur fr Arbeit ist der Arbeitgeber-Service (AG-S).

Agencija za rad prua besplatnu podrku poduzet


nicima koji se nalaze u potrazi za strukovnim ue
nicima. Kontakt toka za poduzetnike u lokalnim
agencijama za rad jest Arbeitgeber Service (AG-S =
Servis za poslodavce).

Fr Jugendliche unter 25 Jahren ist das Team


U25/Berufsberatung innerhalb der Agentur fr die
Vermittlung in Ausbildung und Arbeit zustndig.
Das Team U25/Berufsberatung hat einen umfassenden und differenzierten berblick ber den
rtlichen und regionalen, aber auch bundesweiten
Ausbildungsmarkt.
Freie Ausbildungsstellen knnen beim Arbeitgeber-Service der Agentur fr Arbeit telefonisch,
schriftlich oder per E-Mail gemeldet werden. Die
Adressen und Telefonnummern der Agenturen fr
Arbeit sind unter www.arbeitsagentur.de in der
Rubrik Dienststellen aufgefhrt bzw. im rtlichen
Telefonbuch zu finden.

Za mlade osobe ispod 25 godina zaduen je tim


U25/Savjetovalite za profesionalnu orijentaciju pri
Agenciji za posredovanje u strukovnoj obuci i zapo
ljavanju. Tim U25/Savjetovalite za profesionalnu
orijentaciju ima obuhvatan i detaljan pregled tren
dova na lokalnom i regionalnom, pa ak i saveznom
tritu strukovnog obuavanja.
Slobodna mjesta za strukovnu obuku mogu
se prijaviti telefonski, pismeno ili putem e-maila
Servisu za poslodavce pri Agenciji za rad. Adrese
i telefonski brojevi Agencije za rad mogu se
pronai na www.arbeitsagentur.de pod rubrikom
Dienststellen (slube), odnosno u lokalnom
telefonskom imeniku.

Fr die Suche nach geeigneten Auszubildenden


sind folgende Angaben wichtig:

Kod potrage za odgovarajuim strukovnim


uenikom mora se obratiti panja na slijedee
podatke:

Bezeichnung des Berufes,

naziv zanimanja,

Angaben zum Einstellungstermin,

datum zapoljavanja,

Bewerbungsverfahren,

natjeajni postupak,

Stellenbeschreibung,

opis radnog mjesta,

Voraussetzungen wie Schulabschluss, Noten und


ggf. Kenntnisse und Fhigkeiten.

uvjeti (uslovi) poput minimalnog stupnja


obrazovanja, visine prosjeka ocjena te eventualno
odreenih znanja i sposobnosti.

Fr Informationen ber Stellen, Berufe, Aus- und


Weiterbildung hat die Bundesagentur fr Arbeit

Savezna agencija za rad formirala je

joBStaRteR

10

Selbstinformationszentren und umfassende Datenbanken eingerichtet. Hier hat die Kundin oder der
Kunde die Mglichkeit, selbst schnell die gesuchten
Informationen zu bekommen.
Die JOBBRSE ist das Service-Portal fr alle am
Arbeitsmarktgeschehen beteiligten Personengruppen. In einer zentralen Datenbank werden
sowohl bestehende Stellen-, Praktikanten- und
Ausbildungsplatzdatenbanken als auch externe
Jobbrsen integriert. Ziel ist es, mglichst alle
Stellen, Bewerberinnen und Bewerber unter einer
einzigen Internetadresse zu finden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agenturen fr Arbeit
nutzen das System zur Information, Vermittlung
und Beratung ihrer Kunden. Darber hinaus knnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbststndig
ihre Stellen- und Bewerberprofile einstellen, verwalten und nach Stellen beziehungsweise Bewerberinnen und Bewerbern suchen. Die JOBBRSE
ist unter www. arbeitsagentur.de zu finden.
Bei der Agentur fr Arbeit gemeldete Ausbildungsstellen werden bei Einverstndnis in der
JOBBRSE gem der Absprache mit der Unternehmerin oder dem Unternehmer entweder mit
Name, Anschrift, Telefonnummer und eventuell
Ansprechpartner oder anonym verffentlicht.
BIZ ist die Abkrzung fr die Berufsinformationszentren, die es in jeder Agentur fr Arbeit gibt.
Ohne Voranmeldung kann sich hier jede Besucherin und jeder Besucher selbst informieren. Sie
erhalten Informationsmaterialien ber Aus- und
Weiterbildung und Berufsbilder, Videos und
Audiokassetten oder knnen selbst am Computer
nach Informationen suchen. Im BIZ findet man
wichtige Informationen, wenn man vor einer beruflichen Entscheidung steht, also z. B. mit einer
Ausbildung anfangen oder an einer Fortbildung
oder Umschulung teilnehmen will.
KURSNET ist mit deutlich ber 500.000 Angeboten von ca. 15.000 Bildungsanbietern die grte
Datenbank im Bereich beruflicher Aus- und
Weiterbildung in Deutschland. Die in KURSNET
enthaltenen Daten werden entweder durch die
Bildungsanbieter selbst online gepflegt oder
ber die beauftragte Redaktion eingearbeitet.
KURSNET findet man im Internet unter
www. kursnet.arbeitsagentur.de.

samoposlune centre za informiranje te obuhvatne


baze podataka s informacijama o slobodnim radnim
mjestima, mjestima strukovne obuke, zanimanjima,
strukovnoj obuci i daljnjem obrazovanju. Te opcije
nude korisnicima mogunost da samostalno i brzo
dou do traenih informacija.
JOBBRSE (burza radnih mjesta) usluni je por
tal za sve grupe osoba koje uestvuju na tritu
rada. Postojee baze podataka s informacijama
o slobodnim radnim i praktikantskim mjestima,
mjestima strukovne obuke te eksterne burze
radnih mjesta integrirane su u jednoj centralnoj
bazi podataka. Cilj je omoguiti pronalaenje po
mogunosti svih slobodnih radnih mjesta i kan
didata na jednoj jedinoj internet adresi. Radno
osoblje Agencije za rad koristi navedeni sistem za
informiranje, posredovanje i savjetovanje svojih
klijenata. Povrh toga, poslodavci i zaposlenici
mogu samostalno postaviti i aktualizirati opise
radnih mjesta, odnosno profile te vriti pretra
ivanja radnih mjesta i kandidata. JOBBRSE
moe se pronai na www.arbeitsagentur.de.
Uz pristanak poduzetnika, mjesta strukovne
obuke prijavljena Agenciji za rad bit e objavljena
na internet stranicama JOBBRSE ovisno
o dogovoru s poduzetnikom anonimno ili s
podacima o imenu, adresi, telefonskom broju i
eventualno kontakt osobi.
U sklopu svake Agencije za rad nalaze se, ta
koer, Centri za profesionalno informiranje
poznati pod svojom njemakom skraenicom
BIZ u koje se posjetitelji i bez prethodne najave
mogu doi informirati. Tu e dobiti informativni
materijal o strukovnoj obuci, daljnjem obrazo
vanju, raznim profilima zanimanja, video i audio
kazete ili, pak, mogu iskoristiti mogunost samo
stalnog pretraivanja informacija na kompjuteru.
U BIZ-u mogu pronai vane informacije i osobe
koje se nalaze pred odlukom o svom buduem
zanimanju, kao na primjer oni koje ele zapoeti
strukovnu obuku, uestvovati u programu stru
nog usavravanja ili prekvalificiranja.
Sa znatno preko 500.000 ponuda od otprilike
15.000 ponuaa obrazovnih usluga KURSNET
predstavlja najveu bazu podataka na podruju
strukovnog obuavanja i daljnjeg obrazovanja
u Njemakoj. Podatke sadrane u KURSNET-u
ureuje i odrava ili sm ponua obrazovne

11

GloSSaR

BERUFENET ist eine umfassende Datenbank mit


Informationen zu Beruf, Ausbildung und Qualifizierung. BERUFENET beschreibt Berufe von
A bis Z, vom Ausbildungsinhalt ber Eignung,
Verdienst- und Beschftigungsmglichkeiten bis
zu Perspektiven und Zugangsvoraussetzungen.
BERUFENET findet man unter
www.berufenet.arbeitsagentur.de.

usluge izravno na internetu ili ih unosi za to


ovlatena redakcija. KURSNET se na internetu
moe pronai pod linkom www.kursnet.
arbeitsagentur.de.
BERUFENET je obuhvatna baza podataka s
informacijama o zanimanjima, strukovnom
obrazovanju i strunom kvalificiranju.
BERUFENET opisuje zanimanja od A do Z,
poevi od sadraja strukovne obuke preko
prikladnosti, mogunosti zarade i zapoljavanja
pa sve do perspektiva i uvjeta (uslova) za upis u
odreeno strukovno zanimanje. BERUFENET
se moe pronai pod linkom www.berufenet.
arbeitsagentur.de.

3.
Ausbildende
Die Inhaberinnen und Inhaber eines Unternehmens entscheiden, ob ihr Betrieb ausbildet und in
welchen Berufen er ausbilden will und wie viele
Jugendliche der Betrieb zur Ausbildung einstellt. Sie
schlieen mit jedem Auszubildenden einen Ausbildungsvertrag ab und sorgen dafr, dass die Berufsausbildung so durchgefhrt wird, wie es das Gesetz
und die staatlichen Ausbildungsverordnungen
verlangen. Vertragspartner knnen auch juristische
Personen sein, zum Beispiel eine Gesellschaft mit
beschrnkter Haftung (GmbH).
Als Ausbildende werden diejenigen bezeichnet,
die den Vertrag mit den Auszubildenden abschlieen. Die Aufgabe des Ausbildens kann die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber einer hierfr
geeigneten Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter,
einer Ausbilderin oder einem Ausbilder bertragen.

Poslodavac (s ovlatenjem za
primanje uenika na strukovnu
obuku)
Vlasnik poduzea odluuje o tome da li e njegovo
poduzee obuavati strukovne uenike, zatim u
kojim e zanimanjima obuavati te koliko e mladih
osoba primiti na strukovnu obuku. On sklapa
ugovor sa svakim strukovnim uenikom i brine se o
tome da strukovna obuka bude provedena u skladu
sa zakonom i dravnim pravilnicima o strukovnoj
obuci. Ugovorne strane mogu biti i pravne osobe,
kao npr. drutvo s ogranienom odgovornou.
Ugovor sa strukovnim uenikom potpisuje
poslodavac koji mora biti ovlaten za primanje
uenika na strukovnu obuku. Vlasnik poduzea
moe prenijeti zadau strukovnog obuavanja
jednom za to prikladnom suradniku ili strunom
uitelju. U malim su poduzeima poslodavac i
struni uitelj u pravilu ista osoba naime, sm
poduzetnik.

12

In kleinen Betrieben ist die oder der Ausbildende


und die Ausbilderin oder der Ausbilder in der Regel
dieselbe Person die Unternehmerin oder der Unternehmer selbst.
Ausbildende mssen bei der Ausbildung mehrere Pflichten und Regeln beachten. Zu den wichtigsten gehren:
Sie mssen dafr sorgen, dass die Auszubildenden in der vorgesehenen Ausbildungszeit das
Ausbildungsziel erreichen, das heit die berufliche Handlungsfhigkeit erwerben, damit sie
die vorgeschriebene Prfung bestehen knnen.
Sie drfen den Auszubildenden nur Aufgaben
und Arbeiten geben, die zur Ausbildung gehren. Ein Beispiel: Auszubildende drfen zwar
nicht als allgemeine Putzhilfe im Betrieb eingesetzt werden, sie haben aber ihre Werkzeuge zu
pflegen und ihren Arbeitsplatz rein zu halten.
Sie mssen Werkzeuge, Werkstoffe und Fachliteratur sowie alle weiteren Ausbildungsmittel
kostenlos zur Verfgung stellen.
Sie haben dafr zu sorgen, dass die Auszubildenden sittlich und krperlich nicht gefhrdet
werden.
Sie mssen die Auszubildenden fr die Teilnahme am Berufsschulunterricht freistellen.
Sie stellen den Auszubildenden Berichtshefte zur
Verfgung und untersttzen sie dabei, diese auch
regelmig zu fhren. Sie zeichnen die Berichtshefte regelmig ab und besttigen damit, dass
die einzelnen Lernschritte durchgefhrt wurden.

joBStaRteR

Poslodavac se mora pridravati raznih obaveza


i pravila tijekom strukovne obuke. Najvaniji su
meu njima:
Treba voditi brigu o tome da strukovni uenici
postignu ciljeve strukovne obuke u predvienom
razdoblju njenog trajanja. Drugim rijeima, mora
osigurati mogunost da strukovni uenici steknu
strune vjetine potrebne za polaganje ispita.
Strukovnim uenicima smije dodijeljivati samo
one zadatke i poslove koji pripadaju strukovnoj
obuci. Tako, primjerice, strukovni uenici ne
mogu biti rasporeeni za poslove ienja, ali se
zato moraju brinuti o svom alatu i odravati svoje
radno mjesto istim.
Mora besplatno staviti na raspolaganje alate,
radni materijal i strunu literaturu kao i svu
ostalu opremu potrebnu u strukovnoj obuci.
Treba paziti na to da strukovni uenici nisu ni
moralno ni fiziki ugroeni.
Mora strukovnim uenicima dati slobodno za
pohaanje strukovne kole.
Strukovnim uenicima mora staviti na
raspolaganje knjige izvjea te im pomagati
u redovitom voenju istih. Treba redovito
potpisivati knjige izvjea, ime potvruje da su
pojedini koraci strukovne obuke ostvareni.

13

GloSSaR

4.
Ausbilderinnen und Ausbilder

Struni uitelj

Ausbilderinnen und Ausbilder sind fr die zeitliche


und inhaltliche Planung sowie fr die Durchfhrung einer betrieblichen Berufsausbildung verantwortlich. Nur wer persnlich und fachlich geeignet
ist, darf ausbilden. Konkret bedeutet das:

Struni je uitelj odgovoran za vremensko i


sadrajno planiranje kao i za provoenje strukovne
obuke. Samo one osobe koje imaju potrebne osobne
i strune kvalifikacije mogu pruati strukovnu
obuku. Konkretno to znai:

Jeder ist zunchst persnlich geeignet, sofern


ihm nicht der Mangel der Eignung nachgewiesen
wird. Man darf also nicht wegen bestimmter Delikte mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein oder
schwer gegen das Berufsbildungsgesetz oder
seine Folgebestimmungen verstoen haben.

Svaki se pojedinac isprva smatra sposobnim


za obuavanje strukovnih uenika, osim ako
nije dokazano suprotno. Tako struni uitelj ne
smije biti osoba koja je zbog odreenih delikata
dospjela u konflikt sa zakonom ili teko prekrila
Zakon o strukovnom obrazovanju ili iz njega
proizlazee odredbe.

Ausbilderinnen und Ausbilder mssen auch


fachlich geeignet sein. Sie mssen selbst die
beruflichen Qualifikationen beherrschen, die sie
jungen Menschen vermitteln wollen. Die fachliche Eignung wird normalerweise dann vorausgesetzt, wenn die Ausbilderinnen und Ausbilder
selbst ber einen entsprechenden anerkannten
Berufsabschluss, Fachschul- oder Hochschulabschluss verfgen. Die fachliche Eignung kann
auch zuerkannt werden, wenn kein Berufsabschluss vorliegt. Dann muss in der Regel eine
einschlgige Berufserfahrung von mindestens
sechs Jahren nachgewiesen werden.
Darber hinaus mssen die Ausbilderinnen und
Ausbilder etwas von Planung und Durchfhrung
einer Ausbildung sowie von der Fhrung junger
Menschen verstehen. Dieser Bereich heit berufspdagogische Eignung. Diese Qualifikation
kann man in einem Ausbilderseminar erwerben
(siehe Ausbilderseminar).
Fr alle, die in einem Handwerksberuf ausbilden
wollen, der zur Anlage A der Handwerksordnung
gehrt, gilt eine Besonderheit: Sie brauchen in der
Regel einen Meisterbrief. In der Meisterprfung ist

Struni uitelj mora, osim toga, biti struno


kvalificiran. On mora dobro vladati strunim
vjetinama i znanjima koje eli posredovati
mladim ljudima. Openito se smatra da je
struni uitelj struno kvalificiran ukoliko
raspolae odgovarajuom, priznatom strunom
kvalifikacijom ili stupnjem obrazovanja
steenim na univerzitetu ili visokoj strunoj
koli. Nadalje, struna kvalificiranost moe
biti atestirana i osobama koje nemaju priznatu
strunu kvalifikaciju. U takvim sluajevima one
moraju dokazati da imaju najmanje est godina
relevantnog radnog iskustva.
Osim toga, struni uitelj mora znati i poneto
o planiranju i provedbi strukovnog obuavanja
kao i o voenju mladih ljudi, odnosno mora
biti profesionalno-pedagoki osposobljen.
Odgovarajuu kvalifikaciju struni uitelj moe
stei na seminaru za strune uitelje (vidi
Seminari za strune uitelje).
Za sve koji provode strukovnu obuku u jednom
od zanatskih zanimanja navedenih u Dodatku
A Zakona o zanatu vrijedi jedna osobitost: oni

14

die Ausbildereignungsprfung enthalten, sodass


ein Meister im Handwerk ohne weitere Prfung ausbilden darf (siehe dazu Handwerk/Meisterprfung).
Groe Firmen beschftigen oft hauptberufliche
Ausbilderinnen und Ausbilder, die sich nur um die
Ausbildung im Betrieb kmmern. Sie betreuen eine
grere Gruppe von Auszubildenden. In kleineren
Unternehmen haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neben ihrer hauptschlichen Ttigkeit
auch Aufgaben in der Ausbildung. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nebenberufliche
Ausbilderinnen und Ausbilder genannt. Ungeachtet ihrer fachlichen Aufgaben sind Ausbilderinnen
und Ausbilder immer die Bezugsperson fr Auszubildende, das heit, Ausbilderinnen und Ausbilder
sind Ansprechpartner fr fachliche Fragen der Auszubildenden und fr groe und kleine Probleme.
Insofern sind Ausbilderinnen und Ausbilder gleichsam Experten fr Unterweisung und Erziehung.
Viele Inhalte in der Ausbildung werden von
weiteren Fachleuten im Betrieb vermittelt; diese
werden dann Ausbildungsbeauftragte genannt.
Auch sie mssen die ntigen Fachkenntnisse haben
und wissen, wie man einem Jugendlichen etwas
beibringt. Trotz der Mitverantwortung vieler an der
Ausbildung Beteiligter haben die Ausbilderinnen
und Ausbilder die Gesamtverantwortung.
Fr jede betriebliche Ausbildung gibt es eine zustndige Stelle. Fr die meisten Berufe sind das die
Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern. Diese Stellen achten darauf, dass nur
solche Leute ausbilden, die auch ber die entsprechende Eignung, das heit ber die oben genannten Qualifikationen verfgen (siehe auch Industrieund Handelskammer sowie Handwerkskammer).

joBStaRteR

u pravilu moraju imati majstorsku diplomu. U


majstorskom je ispitu sadran ispit o osposobljenosti
za izvoenje praktinog dijela strukovne obuke tako
da majstor moe izvoditi praktini dio strukovne
obuke i bez polaganja daljnih ispita (vidi Zanat/
majstorski ispit).
Velika poduzea esto zapoljavaju na puno
radno vrijeme suradnike iji je iskljuivi zadatak
provoenje strukovnog obuavanja u poduzeu.
Shodno tome, oni se brinu o veoj skupini
strukovnih uenika. U manjim poduzeima zadatak
strukovnog obuavanja obavljaju zaposlenici
dodatno uz svoje glavne poslove. Za te zaposlenike
strukovno obuavanje predstavlja sporedno
zanimanje. Bez obzira na njihove radne dunosti,
struni su uitelji osobe kojima se strukovni uenici
uvijek mogu obratiti ukoliko imaju struna pitanja
ili ih mue neki manji ili vei problemi. Utoliko
se moe rei da su struni uitelji strunjaci za
obuavanje i odgoj (vaspitanje).
Za posredovanje raznih strunih znanja
zadueni su i drugi strunjaci u poduzeu. Njih se
naziva povjerenicima za strukovnu obuku. Oni,
takoer, trebaju raspolagati potrebnim znanjima
i vjetinama te znati kako ih posredovati jednoj
mladoj osobi. Unato suodgovornosti mnogih
uesnika u postupku strukovnog obuavanja,
struni su uitelji na koncu ti koji nose sveukupnu
odgovornost.
Za svako zanimanje koje je predmet strukovne
obuke postoji nadleni organ. Za veinu priznatih
zanimanja to su industrijsko-trgovinske te zanatske
komore. Te institucije paze na to da strukovnu
obuku provode iskljuivo one osobe koje su
primjereno osposobljene ili, drugim rijeima,
koje su stekle gore navedene kvalifikacije (vidi
Industrijsko-trgovinska komora i Zanatska komora).

15

GloSSaR

5.
Ausbilder-Eignungsverordnung
(AEVO)

Pravilnik o osposobljenosti strunih


uitelja (AEVO)

Zum 1. August 2009 ist nach einer Pause von sechs


Jahren die Pflicht zum Nachweis einer Ausbildereignungsprfung wieder eingefhrt worden. In der
Ausbildereignungsprfung werden die wichtigsten
Kompetenzen fr die Ausbilderinnen und Ausbilder
festgestellt. Die erforderlichen Kompetenzen werden in vier Handlungsfeldern beschrieben, die sich
am Ablauf der Ausbildung orientieren:

Nakon pauze od est godina, 1.8.2009. godine


ponovno je uvedena obaveza prema kojoj struni
uitelji moraju imati poloen ispit o osposobljenosti
za izvoenje praktinog dijela strukovne obuke.
Pravilnikom o osposobljenosti strunog uitelja
odreene su najvanije kompetencije koje struni
uitelj mora imati. Potrebne kompetencije opisane
su kroz etiri kljuna podruja djelatnosti koja se
orijentiraju prema toku strukovne obuke:

1. Ausbildungsvoraussetzungen prfen und Ausbildung planen,


2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung
von Auszubildenden mitwirken,

1. provjera da li su ispunjeni uvjeti (uslovi) za


obavljanje strukovne obuke te planiranje njene
provedbe,

3. Ausbildung durchfhren und

2. priprema strukovne obuke i sudjelovanje u


zapoljavanju strukovnog uenika,

4. Ausbildung abschlieen.

3. provedba strukovne obuke i

Mit der Wiedereinfhrung der Nachweispflicht


sind die Ausbilderinnen und Ausbilder verpflichtet,
eine Prfung vor der zustndigen Stelle abzulegen.
In der Ausbildereignungsprfung mssen aus allen
Handlungsfeldern praxisbezogene Aufgaben bearbeitet werden. Neben der schriftlichen Prfung
gibt es auch eine praktische Prfung. Die umfasst
entweder eine Prsentation oder die praktische
Durchfhrung einer Ausbildungssituation. Zustzlich muss in jedem Fall ein Fachgesprch absolviert
werden. Die Ausbilderinnen und Ausbilder erhalten nach erfolgreichem Abschluss der Prfung ein
Zertifikat.

4. zavretak strukovne obuke.

In der neuen Rechtsverordnung ist zudem geregelt, dass all diejenigen, die whrend der Aussetzung der AEVO als Ausbilderin oder Ausbilder ttig
waren, auch in Zukunft von der Verpflichtung, ein
Prfungszeugnis nach der AEVO vorzulegen, befreit sind. Wichtig ist hierbei, dass die Ttigkeit als

Ponovnim uvoenjem obaveze podnoenja do


kaza o osposobljenosti struni se uitelj obavezuje
pristupiti ispitu pred nadlenom ustanovom. Ispit o
osposobljenosti mora sadravati zadatke iz svakod
nevne prakse sa svih podruja djelatnosti. Sastoji se
od pismenog i praktinog dijela. Praktini dio obu
hvaa izlaganje ili praktinu demonstraciju situacije
u strukovnoj obuci. Povrh toga, u oba sluaja mora
biti proveden i struni razgovor. Nakon uspjeno
poloenog ispita strunim se uiteljima dodjeljuje
uvjerenje o osposobljenosti za obuavanje strukov
nih uenika.
Osim toga, novom je zakonskom odredbom
ureeno da e svi oni koji su radili kao struni
uitelji tijekom privremene obustave primjene
AEVO-a biti i ubudue osloboeni AEVO-m
predviene obaveze podnoenja uvjerenja o

joBStaRteR

16

Ausbilderin oder Ausbilder der zustndigen Stelle


bekannt und registriert war.
Zur Vermittlung der wichtigsten Fhigkeiten und
Kompetenzen, die Ausbilderinnen und Ausbilder bentigen, und zur Vorbereitung auf die Prfung werden entsprechende Ausbilderseminare (auch Ausbildung der Ausbilder AdA genannt) angeboten.
Die Inhalte der Ausbilderseminare und Prfungen
werden in einem Rahmenplan nher erlutert.

poloenom ispitu. Pritom je vano da je djelatnost


kao struni uitelj bila registrirana i poznata
nadlenim organima.
Cilj seminara za strune uitelje (takoer poznati
pod nazivom obuka strunih uitelja) jest da
posreduju najvanije vjetine i kompetencije koje
struni uitelj mora posjedovati te da ih se pripremi
za ispit o osposobljenosti. Sadraji seminara i ispita
za strune uitelje bit e detaljnije objanjeni u
okvirnom planu, koji je dodan AEVO-u.

6.
Ausbilderseminar

Seminari za strune uitelje

Im Ausbilderseminar lernen die Ausbilderinnen


und Ausbilder alles Ntige, um eine Ausbildung in
ihrem Betrieb durchzufhren. Die Inhalte der Seminare richten sich nach den vier Handlungsfeldern,
die im Rahmenplan der Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) nher beschrieben werden.

Na seminarima za strune uitelje dotini ue


sve neophodno kako bi u svom poduzeu mogli
provoditi strukovnu obuku. Sadraji seminara
orijentiraju se prema etiri podruja djelovanja koji
e u okvirnom planu Pravilnika o osposobljenosti
strunog uitelja biti poblie opisani.

Das Ausbilderseminar fhren die Industrie- und


Handelskammern, die Handwerkskammern und
andere Trger durch. Die zeitliche Organisation des
Unterrichts ist regional unterschiedlich. Die Seminardauer betrgt in der Regel 115 Stunden. Es gibt
Ganztags-, Wochenend- und Abendkurse.

Seminare za strune uitelje provode industrij


sko-trgovinske komore, zanatske komore te druge
institucije. Vremenska organizacija nastave razlikuje
se ovisno o regiji. Trajanje seminara iznosi u pravilu
115 sati. Seminari su ponueni u obliku cjelodnev
nih, vikend i veernjih kurseva.

Das Ausbilderseminar ist eine Vorbereitung auf


die Ausbildereignungsprfung, die bei der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer abgelegt werden muss. Die Ausbilderinnen und
Ausbilder erhalten nach Abschluss der Prfung ein
Zertifikat, das einen anerkannten Weiterbildungsabschluss darstellt.

Seminari za strune uitelje slue kao priprema


za ispit o osposobljenosti koji se polae pred
Industrijsko-trgovinskom komorom ili Zanatskom
komorom. Strunim se uiteljima nakon poloenog
ispita dodjeljuje uvjerenje koje ima karakter javno
priznate svjedodbe o strunom usavravanju.

17

GloSSaR

7.
Ausbildungsbegleitende Hilfen
(abH)

Pomo strukovnim uenicima


tijekom strukovne obuke

Wenn Auszubildende oder Teilnehmende an einer


Einstiegsqualifizierung Schwierigkeiten mit dem
Lernen haben oder ihnen wichtige Fachkenntnisse
fehlen, aber auch wenn sie persnliche Probleme
haben, kann die Ausbildung gefhrdet sein. Damit
sie die Ausbildung oder die Einstiegsqualifizierung
nicht vorzeitig beenden, gibt es ausbildungsbegleitende Hilfen (abH). Mit der Durchfhrung beauftragen die Agenturen fr Arbeit geeignete Bildungstrger, bei denen sich erfahrene Fachleute um die
Auszubildenden/zu Qualifizierenden kmmern.
In kleinen Gruppen oder in Einzeltrainings versuchen sie, die Schwierigkeiten gemeinsam mit den
Jugendlichen zu lsen. Das kann das Nacharbeiten
von Hausaufgaben oder aktueller Fachthemen sein
oder Grundlagenschulung in Rechnen und technologischem Basiswissen. Untersttzung bekommen
die jungen Leute auch beim Schreiben des Berichtsheftes oder wenn sie sich auf Prfungen vorbereiten.

Potekoe s uenjem, nedostatak vanih strunih


znanja kao i osobni problemi mogu ugroziti stru
kovnu obuku mladih ljudi, odnosno provedbu jed
nog od programa uvodnog kvalificiranja. Da ne bi
dolo do prijevremenog prekidanja strukovne obuke
ili programa uvodnog kvalificiranja, tim se mladim
osobama tijekom strukovne obuke nudi pomo. Za
njenu provedbu lokalne agencije za rad ovlauju
odgovarajue nositelje obrazovne djelatnosti iji
se iskusni strunjaci brinu o strukovnom ueniku,
odnosno uesniku programa uvodnog kvalificiranja.
U malim grupama ili u okviru pojedinanih tre
ninga, oni zajedniki s mladim ljudima pokuavaju
nai rjeenje za nastale tekoe. To moe znaiti
naknadno obraivanje domaih zadaa ili aktualnih
strunih tema ili, pak, poduavanje u temeljnim
raunskim operacijama i osnovama tehnologije.
Podrku mladi ljudi mogu dobiti i u voenju knjige
izvjea ili priprema za ispit.

Neben diesen fachlichen Hilfen sind abH auch


fr sozialpdagogische Probleme da, zum Beispiel
bei rger mit dem Berufsschullehrer, bei Streitereien in der Gruppe oder Schwierigkeiten bei der
persnlichen Entwicklung junger Menschen.

Pored ove pomoi vezane uz strune teme stru


kovne obuke, pomo se moe dobiti i u sluaju
socijalno-pedagokih problema kao, primjerice, kod
neprilika sa strukovnim nastavnikom, svaa u grupi
ili tekoa u razvoju linosti.

Die Berufsberatung der Agenturen fr Arbeit


und die Berufsschule informieren ber solche ausbildungsbegleitende Hilfen. Die Entscheidung ber
die Teilnahme trifft die Agentur fr Arbeit. Diese
bernimmt die Manahmekosten. Ausbildungsbegleitende Hilfen knnen sehr unterschiedlich organisiert sein. Sie knnen whrend der betrieblichen
Ausbildungszeit stattfinden, aber auch auerhalb
dieser Zeit.

Profesionalna savjetovalita agencija za rad i


strukovne kole nude opirne informacije o razli
itim vrstama pomoi tijekom strukovne obuke.
Odluku o pruanju pomoi donosi Agencija za rad.
Ona preuzima sve trokove poduzetih mjera. Pomo
tijekom strukovne obuke moe biti veoma razliito
organizirana. Ona moe stajati strukovnim ueni
cima na raspolaganju tijekom njihovog radnog vre
mena u obuavajuem poduzeu, ali i van njega.

joBStaRteR

18

8.
Ausbildungsbetrieb

Obuavajue poduzee

Ein Betrieb, der ausbildet, muss bestimmte Voraussetzungen erfllen. Es geht dabei um die Eignung
der Ausbildungssttte.

Poduzee koje obuava strukovne uenike mora


ispunjavati odreene uvjete (uslove) po pitanju
prikladnosti za provedbu strukovne obuke.

Das betrifft in erster Linie die Einrichtung des


Unternehmens. Fr jeden Beruf gibt es eine bestimmte Ausstattung, die mindestens vorhanden
sein muss: also Rume, Maschinen, Gerte und
Werkzeuge. Die Auszubildenden sollen alles, was
sie fr ihr spteres Berufsleben brauchen, im Betrieb
erlernen knnen. Wichtig ist, dass die Auszubildenden mit aktuellen technischen Gerten und Hilfsmitteln arbeiten knnen es muss aber nicht die
modernste Technik sein. So ist es nicht mehr zeitgem, Brokaufleute ohne Computer auszubilden
es braucht aber nicht der allerneueste PC zu sein.

To se u prvom redu odnosi na opremu poduze


a. Za svako priznato strukovno zanimanje postoji
odreena oprema kojom poduzea minimalno mo
raju raspolagati, a to su prostorije, maine, ureaji i
alati. Strukovnim uenicima mora biti omogueno
da u dotinom poduzeu naue sve to je potrebno
za kasniji profesionalni ivot. Veoma je vano da
strukovnim uenicima stoje na raspolaganju ak
tualni tehniki ureaji i pomona sredstva, mada
pritom ne mora biti rije o najmodernijoj tehnici.
Tako, recimo, dananjem vremenu nije vie primje
reno obuavati komercijaliste bez kompjutera. Me
utim, to ne mora biti najnoviji PC.

Wenn in einem Betrieb einige wenige Inhalte


der Ausbildungsordnung nicht vermittelt werden
knnen, dann kann er mithilfe von berbetrieblichen Bildungstrgern oder im Verbund mit
anderen Unternehmen dennoch ausbilden (siehe
Verbundausbildung).
Auerdem mssen in einem Betrieb Fachkrfte
in ausreichender Zahl vorhanden sein, wenn in dem
Ausbildungsbetrieb der Ausbildungserfolg gesichert sein soll.
Ob der Betrieb fr die Ausbildung geeignet ist,
prft die zustndige Stelle, d. h. die fr den Betrieb
zustndige Kammer (in der Regel die Industrie- und
Handelskammer oder die Handwerkskammer).

Ako neko poduzee ne moe posredovati tek


jedan manji dio strukovnog sadraja propisanog
Pravilnikom o strukovnoj obuci, onda ono ipak
jo uvijek smije obuavati strukovne uenike uz
pomo ostalih nositelja obrazovne djelatnosti
ili udruivanjem s drugim poduzeima (vidi
Partnerska provedba strukovne obuke).
Osim toga, obuavajua poduzea moraju
zapoljavati dovoljan broj strunog osoblja ukoliko
se eli osigurati da strukovna obuka bude uspjena.
Da li je poduzee osposobljeno za provedbu
strukovne obuke, odreuje nadleni organ, odnosno
za poduzee nadlena komora (u pravilu industrij
sko-trgovinska ili zanatska komora).

19

GloSSaR

9.
Ausbildungsordnung

Pravilnik o strukovnoj obuci

In Deutschland gibt es rund 350 bundesweit staatlich anerkannte Ausbildungsberufe. Fr jeden


dieser Berufe gibt es eine Ausbildungsordnung, die
verbindlich festlegt, was in dem jeweiligen Beruf
gelernt werden muss. Damit haben die Ausbilderinnen und Ausbilder einen berblick ber alle Inhalte, die sie in der Ausbildung ihren Auszubildenden zu vermitteln haben. Die Ausbildungsordnung
erhalten die Unternehmerinnen und Unternehmer
von der fr ihren Betrieb zustndigen Kammer.

U Njemakoj postoji oko 350 dravno priznatih


zanimanja koja zahtijevaju provedbu formalne
strukovne obuke. Za svako od tih zanimanja postoji
pravilnik o strukovnoj obuci kojim se obavezujue
propisuje sadraj strukovne obuke. Na taj nain
struni uitelji imaju pregled svih sadraja koje
tijekom strukovne obuke moraju posredovati
strukovnim uenicima. Pravilnik o strukovnoj obuci
struni uitelji mogu dobiti od nadlene komore.

Die Ausbildungsordnung soll dafr sorgen, dass


alle Auszubildenden eine inhaltlich vergleichbare und
fachlich gute Ausbildung erhalten egal in welchem
Betrieb sie diese Ausbildung machen. Dadurch knnen sie sich spter berall bewerben, und die Unternehmerinnen und Unternehmer wissen genau, was
die Bewerberin oder der Bewerber gelernt hat. Die
Verordnung gibt den staatlich anerkannten Berufen
eine grobe Struktur. Jeder Auszubildende soll mglichst alle fachlichen Grundlagen eines Berufes erlernen und dann das jeweilige Fachwissen erwerben und
auch schon erste Berufserfahrungen sammeln.

Pravilnik o strukovnoj obuci osigurava svim


strukovnim uenicima po sadraju usporedivu te
temeljitu strukovnu obuku, bez obzira u kojem
poduzeu izuavali svoje strukovno zanimanje.
Stoga, gdje god se kasnije strukovni uenik bude
natjecao za radno mjesto, poduzetnik e tono
znati to je kandidat uio tijekom strukovne
obuke. Pravilnik tako prua opu strukturu za sva
dravno priznata zanimanja. Svaki bi strukovni
uenik trebao za vrijeme strukovne obuke nauiti
po mogunosti to vie o strunim temeljima svog
budueg zanimanja, usvojiti potrebna struna
znanja kao i skupiti prva radna iskustva.

Inhalte der Ausbildungsordnung sind insbesondere:

Pravilnici o strukovnoj obuci sadravaju slijedee:

Bezeichnung des Ausbildungsberufes,

naziv strukovnog zanimanja,

Dauer der Ausbildung (zwei, drei oder dreieinhalb Jahre),


Fertigkeiten und Kenntnisse also alles, was die
Auszubildenden mindestens lernen sollen (Ausbildungsberufsbild),
ungefhre inhaltliche und zeitliche Struktur der
Ausbildung (Ausbildungsrahmenplan) und
grundstzliche Anforderungen an die Prfung.

trajanje strukovne obuke (dvije, tri ili tri i pol


godine),
vjetine i znanja dakle, sve ono to strukovni
uenici moraju minimalno znati (profil
strukovnog zanimanja),
priblinu sadrajnu i vremensku strukturu
strukovne obuke (okvirni plan strukovne obuke) i
osnovne uvjete (uslove) koje mora ispunjavati
ispit.

joBStaRteR

20

Der Ausbildungsrahmenplan ist die Grundlage


fr den betrieblichen Ausbildungsplan, den die Ausbildenden fr ihre Auszubildenden erstellen mssen und den sie gemeinsam mit dem Ausbildungsvertrag bei der zustndigen Stelle abgeben.

Okvirni plan strukovne obuke slui kao temelj za


sastavljanje plana provedbe strukovne obuke. Svaki
poslodavac duan je izraditi takav plan te ga potom
zajedno s ugovorom o strukovnoj obuci predati
nadlenom organu.

Was die Ausbildungsordnung an Lerninhalten verlangt, ist das Minimum. Im eigenen Interesse kann der Betrieb den Auszubildenden mehr
beibringen, beispielsweise betriebsspezifisches
Wissen oder spezielle Fertigkeiten. Zustzlich darf
das ausbildende Unternehmen seinen Plan whrend der Ausbildung aus betrieblichen Grnden
ndern denn nicht immer kann man fr drei Jahre
im Voraus planen.

Kod uevne grae propisane Pravilnikom o


strukovnoj obuci rije je o minimalnim zahtjevima.
U vlastitom interesu poduzea mogu proiriti
plan strukovne obuke, kao na primjer, specifinim
znanjima i vjetinama potrebnim za obavljanje
poslova u datom poduzeu. K tome, poduzee koje
obuava strukovne uenike moe izmijeniti plan
strukovnog obuavanja iz operativnih razloga.
Naime, nije uvijek mogue planirati tri godine
unaprijed.

10.
Ausbildungsvertrag

Ugovor o strukovnoj obuci

Bevor eine Ausbildung beginnt, schlieen die Ausbildenden und die knftigen Auszubildenden einen
Vertrag. Dieser betriebliche Ausbildungsvertrag ist
ein Zeitvertrag. Wenn die Lehre endet, endet auch
der Ausbildungsvertrag.

Prije poetka strukovne obuke poslodavac sklapa


ugovor s buduim strukovnim uenikom. Kod
ugovora o strukovnoj obuci rije je o ugovoru na
odreeno vrijeme. Zavretkom strukovne obuke
istjee i ugovor o strukovnoj obuci.

Im Vertrag steht:

Ugovor o strukovnoj obuci sadrava:

die genaue Bezeichnung des Ausbildungsberufes,

toan naziv strukovnog zanimanja,

Name und Anschrift des Betriebes, der Auszubildenden oder des Auszubildenden und der Name
der Ausbilderin bzw. des Ausbilders,

ime i adresu poduzea, strukovnog uenika i ime


strunog uitelja,
datum poetka strukovne obuke,

wann die Ausbildung beginnt,

trajanje strukovne obuke,

wie lange die Ausbildung dauert,

broj radnih sati,

21

GloSSaR

wie viele Stunden die Auszubildende oder der


Auszubildende regelmig arbeitet,
wie lange die Probezeit dauert,
wie viel Urlaub der Auszubildenden oder dem
Auszubildenden zusteht und
die Ausbildungsvergtung, das heit, wie viel die
Auszubildende oder der Auszubildende monatlich verdient.
Die Hhe der Vergtung muss angemessen sein.
Richtwert ist in erster Linie die fr den Beruf und fr
die Region gltige tarifliche Vereinbarung. Bei den
Ausbildungsberatern der Kammern gibt es hierzu
hufig sogenannte Tariflisten. Im brigen knnen
die Arbeitgeberverbnde und Fachgewerkschaften
Auskunft ber die Tarifvereinbarungen geben. Die
Ausbildungsvergtung muss fr jedes neue Ausbildungsjahr erhht werden.
Zustzlich zum Ausbildungsvertrag mssen die
Ausbildenden einen betrieblichen Ausbildungsplan erstellen. Darin ist verzeichnet, was die Auszubildenden in welchem Zeitraum lernen sollen.
Dadurch knnen Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber sowie Ausbilderinnen und Ausbilder
planen, welche Lernschritte sie zu welchem Zeitpunkt in den betrieblichen Arbeitsablauf einbauen
knnen.
Zusammen mit dem Ausbildungsvertrag gibt
der Betrieb den Ausbildungsplan bei der zustndigen Stelle ab, meistens bei der Industrie- und Handelskammer oder bei der Handwerkskammer. Denn
die zustndige Stelle betreut die Ausbildung und
stellt sicher, dass die Bedingungen erfllt werden.
Auerdem fhrt sie die Prfungen durch.

trajanje probnog roka,


na koliko dana godinjeg odmora strukovni
uenik ima pravo i
materijalnu naknadu za vrijeme trajanja
strukovne obuke, odnosno iznos kojeg e
strukovni uenik mjeseno zaraivati.
Visina materijalne naknade mora biti
primjerena. Glavna smjernica pri odreivanju
materijalne naknade jest vaei tarifni sporazum
za odreeno zanimanje kao i regiju. Takozvane
tarifne liste mogu se dobiti od komorskih savjetnika
za strukovnu obuku. Informacije o tarifnim
sporazumima mogu, takoer, pruiti i udruge
poslodavaca te strukovni sindikati. Materijalna
naknada mora biti poviena na poetku svake
slijedee godine strukovne obuke.
Osim ugovora o strukovnoj obuci poslodavac
mora, takoer, izraditi, plan strukovne obuke.
U njemu mora biti navedeno to sve i u kojem
vremenskom razdoblju strukovni uenik mora
svladati. To dozvoljava poduzetnicima i strunim
uiteljima da koordiniraju strukovnu obuku s
radnim procesima poduzea.
Ugovor o strukovnoj obuci poduzee mora
predati zajedno s planom o provedbi strukovne
obuke nadlenom organu, najee Industrijsko
trgovinskoj komori ili Zanatskoj komori. Naime,
te se ustanove brinu o provedbi strukovne obuke i
paze da svi uvjeti (uslovi) budu ispunjeni. One su,
takoer, zaduene za provedbu ispita.

joBStaRteR

22

11.
Ausbildungszeit

Vrijeme trajanja strukovne obuke

Eine Berufsausbildung im dualen System dauert


zwei, drei oder dreieinhalb Jahre, meist sind es drei
Jahre. Die Dauer der jeweiligen Ausbildung ist in
der betreffenden Ausbildungsordnung festgelegt.

Programi strukovne obuke u dvojnom sistemu


traju dvije, tri ili tri i pol godine. Najee je rije
o trogodinjim programima. Trajanje strukovne
obuke utvreno je odgovarajuim pravilnikom o
strukovnoj obuci.

Die in der Ausbildungsordnung angegebene Ausbildungsdauer kann bei Vertragsabschluss verkrzt


werden. So kann bei Schulabsolventen mit Fachhochschulreife oder Abitur eine Verkrzung um
12 Monate erfolgen; bei mittlerer Reife oder Fachoberschulreife kann die Ausbildung um 6 Monate
verkrzt werden.
Wenn der Bewerber ein Berufsgrundbildungsjahr
oder die einjhrige Berufsfachschule mit Erfolg besucht hat, so knnen die Vertragspartner vereinbaren, dass der Besuch mit einem Jahr auf die Ausbildung anerkannt wird. Genaue Auskunft geben die
Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater
der zustndigen Stelle (meist Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer).
Jede Ausbildung beginnt mit einer Probezeit, die
mindestens einen Monat und hchstens vier Monate
lang ist. In dieser Zeit sollen die Verantwortlichen
im Betrieb genau prfen, ob die Auszubildende oder
der Auszubildende in den Betrieb passt. Und auch
die Auszubildenden sollen noch einmal gut berlegen, ob sie sich richtig entschieden haben. Nach
der Probezeit kann der Betrieb nur aus schwerwiegenden Grnden kndigen (siehe Kndigung).
Wenn die Auszubildenden besonders gute
Leistungen im Betrieb und in der Berufsschule
zeigen, knnen sie von der Kammer vorzeitig zur
Abschlussprfung zugelassen werden und damit
ihre Ausbildungszeit (nochmals) verkrzen. Vorweg
mssen hierzu der Betrieb und die Berufsschule
eine Stellungnahme abgeben.

Trajanje strukovne obuke navedeno u Pravilniku


o strukovnoj obuci moe biti skraeno pri sklapanju
ugovora. Tako se, primjerice, trajanje strukovne
obuke za strukovne uenike koji imaju strukovnu
ili gimnazijsku maturu moe skratiti za 12 mjeseci.
Ukoliko strukovni uenik ima zavren srednji
stupanj obrazovanja ili je stekao kvalifikaciju koja
mu omoguuje upis vie strukovne kole, onda se
trajanje strukovne obuke moe skratiti za 6 mjeseci.
Ako je kandidat s uspjehom zavio jednogo
dinji program iz osnova strukovnog obrazovanja
ili jednogodinju strukovnu kolu, onda ugovorne
strane mogu dogovoriti da ta godina bude uraunata
u strukovnu obuku. Detaljnije informacije mogu
pruiti savjetnici za strukovnu obuku u nadlenom
organu (najee Industrijsko-trgovinskoj komori ili
Zanatskoj komori).
Svaka strukovna obuka zapoinje s probnim
rokom koji traje najmanje jedan, a najvie etiri mje
seca. U tom razdoblju odgovorne osobe u poduzeu
trebaju ustanoviti odgovaraju li sposobnosti strukov
nog uenika oekivanjima dotinog poduzea. Stru
kovni bi uenici trebali, takoer, dobro razmisliti da
li je odluka koju su donijeli ispravna. Nakon isteka
probnog roka poduzee moe dati otkaz samo iz
ozbiljnih razloga (vidi Otkaz ).
Ako strukovni uenik pokazuje posebno
dobre rezultate u poduzeu i strukovnoj koli,
onda moe dobiti doputenje od komore za
prijevremeno polaganje zavrnog ispita te tako

23

GloSSaR

Es gibt auch den umgekehrten Fall, dass ein Ausbildungsverhltnis verlngert wird beispielsweise
wenn die Auszubildende oder der Auszubildende sehr oft krank war oder wenn sie bzw. er die
Abschlussprfung nicht bestanden hat. Falls die
Auszubildenden die Abschlussprfung wiederholen
mssen, knnen sie das bei der zustndigen Stelle
beantragen. Die Ausbildung luft dann bis zum
nchsten Prfungstermin weiter, lngstens ist sie
ein Jahr vom Betrieb weiterzufhren.

(jo jednom) skratiti trajanje strukovne obuke. No,


prije donoenja odluke poduzee i strukovna kola
moraju iznijeti svoja stajalita u vezi s tim pitanjem.

Es besteht auch die Mglichkeit, die Ausbildung


in Teilzeit durchzufhren. Die Teilzeitberufsausbildung ist vor allem fr junge Mtter, Vter oder
Pflegende eine besondere Chance, neben den familiren Aufgaben eine Ausbildung zu absolvieren. Die
Auszubildenden haben hierbei eine wchentliche
Arbeitszeit von mind. 25 Stunden zu leisten, wobei
die Auszubildenden und der Betrieb sich absprechen
mssen, zu welchen Zeiten diese Stunden geleistet
werden. Die Auszubildenden und Ausbilderinnen
bzw. Ausbilder mssen einen gemeinsamen Antrag
an die zustndige Stelle stellen. Die Teilzeitberufsausbildung fhrt nicht grundstzlich zu einer
Verlngerung der Gesamtausbildungsdauer.

Postoji, takoer, mogunost provedbe strukovne


obuke na bazi skraenog radnog vremena. Strukov
na obuka u skraenom radnom vremenu prilika
je, prije svega, za mlade majke, oeve i njegovatelje
da uporedo s obavljanjem porodinih zadataka za
vre strukovnu obuku i steknu tako struno zvanje.
Radno vrijeme strukovnih uenika koji se odlue
za strukovnu obuku u skraenom radnom vremenu
iznosi minimalno 25 sati nedjeljno. Strukovni ue
nik i obuavajue poduzee moraju se dogovoriti u
koje vrijeme ti sati moraju biti odraeni. Strukovni
uenik mora zajedno sa svojim strunim uiteljem
podnijeti odgovarajui zahtjev nadlenom organu.
Strukovna obuka u skraenom radnom vremenu
ne vodi nuno do produenja sveukupnog trajanja
obuke.

Mogu je i obrnuti sluaj, tj. da se strukovna


obuka produi ako je, primerice, strukovni uenik
bio esto bolestan ili nije poloio zavrni ispit. U
tom se sluaju strukovna obuka produuje do slje
deeg ispitnog termina, ali ne za due od godinu
dana.

joBStaRteR

24

12.
Auszubildende

Strukovni uenik

Auszubildende sind diejenigen, die einen Ausbildungsberuf erlernen; frher war es allgemein
blich, die Jugendlichen in der Ausbildung Lehrlinge zu nennen, und dieser Begriff wird auch im
Handwerk weiter verwendet. In der Regel bewerben sich Schlerinnen und Schler im letzten Jahr
ihrer Zeit an der allgemeinbildenden Schule. Dann
sind diese Bewerber berwiegend zwischen 16 und
19 Jahre alt. Manche Jugendliche brauchen lnger,
um sich zu entscheiden oder ihre Fhigkeiten fr
die Ausbildung zu entwickeln. Daher gibt es auch
immer wieder junge Leute, die sich noch mit Anfang 20 auf eine Lehrstelle bewerben. Eine Chance
braucht jeder Jugendliche, daher sind Zeugnisse
und Schulnoten zwar eine wichtige Entscheidungsgrundlage, aber eine Unternehmerin oder ein Unternehmer sollte sich von der Motivation und den
Fhigkeiten einer Jugendlichen oder eines Jugendlichen auch persnlich berzeugen.

Strukovni je uenik osoba koja izuava priznato


strukovno zanimanje u okviru formalne strukovne
obuke. Ranije je bilo uobiajeno mlade ljude na
strukovnoj obuci nazivati egrtima. Taj se izraz i
dalje koristi u zanatu. U pravilu se uenici prijavlju
ju za strukovnu obuku u zadnjoj godini opeobra
zovne kole, dakle, u dobi izmeu 16 i 19 godina.
Neki od njih trebaju, ipak, vie vremena za donoe
nje odluke ili razvijanje sposobnosti potrebnih za
strukovnu obuku. Iz tih razloga postoji uvijek neko
liko mladih ljudi koji se u svojim ranim dvadesetim
godinama prijavljuju za mjesto strukovne obuke.
Svakoj se mladoj osobi treba pruiti prilika. Stoga,
iako svjedodbe i kolske ocjene predstavljaju vanu
podlogu za donoenje odluke, poduzetnici bi se u
svakom sluaju trebali i osobno uvjeriti u motivaciju
i sposobnosti dotine mlade osobe.

Von den Auszubildenden wird erwartet, dass sie


an ihrer Ausbildung aktiv mitwirken. Dies bedeutet,
sie sollen sich bemhen, alle fr die Berufsausbildung erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse
zu erwerben. Die Auszubildenden brauchen jedoch
keine Arbeiten zu erledigen, die nicht dem Ausbildungszweck dienen oder ihre krperlichen Krfte
bersteigen. Zum Beispiel knnen angehende Brokaufleute auch den Kopierer bedienen, sie sollten
aber nicht den ganzen Tag mit Kopieren verbringen.
Auch als Lernende mssen die Auszubildenden
einige Pflichten und Regeln beachten. Dazu gehrt:
den Anordnungen der Ausbildenden und der
Ausbilderinnen bzw. Ausbilder folgen, soweit
diese Weisungen im Rahmen der Ausbildung
erfolgen,

Od strukovnog se uenika oekuje da preuzme


aktivnu ulogu u procesu strukovnog obuavanja. To
znai da on svoja nastojanja mora to vie usmjeriti
na stjecanje svih onih vjetina i znanja koja su po
trebna u strukovnoj obuci. Strukovni uenik, meu
tim, ne mora obavljati one poslove koji ne slue svr
si strukovnog obuavanja ili nadilaze njegove fizike
sposobnosti. Tako se, primjerice, budui komercija
listi mogu sluiti fotokopirnim ureajem, ali nipoto
ne bi trebali provesti cijeli dan u kopiranju.
Strukovni se uenik tijekom strukovne obuke
mora pridravati nekoliko obaveza i pravila. Meu
njih spadaju:
pridravati se uputa poslodavca i strunih uitelja
ukoliko su upute u skladu sa ciljevima i zadacima
strukovne obuke,
pohaati nastavu u strukovnoj koli kao i kurseve
u vanjskim centrima strukovne obuke,

25

GloSSaR

den Berufsschulunterricht ebenso wie die Lehrgnge in berbetrieblichen Ausbildungssttten


besuchen,
ein Berichtsheft, in dem steht, was sie gelernt und
geleistet haben, fhren,

voditi knjigu izvjea koja sadrava detalje o


tome to je naueno i ostvareno,
ne voditi razgovore s drugim osobama o
poslovnim tajnama jer konkurencija nikad ne
spava.

nicht mit anderen ber Betriebs- oder Geschftsgeheimnisse sprechen denn die Konkurrenz
schlft nicht.

13.
Berichtsheft

Knjiga izvjea

Auszubildende mssen ein Berichtsheft schreiben.


Das ist ein fachlicher Nachweis ber die Ausbildung
so ist es in der Ausbildungsordnung vorgeschrieben.
Mit der Anmeldung zur Abschlussprfung geben sie
das Berichtsheft bei der zustndigen Stelle ab. Ein
regelmig gefhrtes Berichtsheft ist Voraussetzung
fr die Zulassung zur Abschlussprfung.

Strukovni uenik mora voditi knjigu izvjea. Ona


slui kao potvrda o strukovnoj obuci i propisana je
Pravilnikom o strukovnoj obuci. Strukovni uenik
koji se prijavio za zavrni ispit mora predati knjigu
izvjea nadlenom organu. Redovito voena knjiga
izvjea preduvjet (preduslov) je za stjecanje prava
pristupanja zavrnom ispitu.

Die Auszubildenden schreiben in der Regel jede


Woche auf, was sie in Betrieb und Berufsschule
gelernt und erledigt haben. Der ausbildende Betrieb
muss seiner Auszubildenden oder seinem Auszubildenden ermglichen, das Berichtsheft whrend der
Ausbildungszeit zu schreiben die Ausbilderinnen
bzw. Ausbilder sollen darauf achten, dass der Lehrling regelmig alles notiert, und die Hefte gemeinsam mit ihm durchsehen. Auszubildende und Ausbildende mssen die Berichtshefte unterzeichnen.

Strukovni uenik mora po pravilu svake nedjelje


zapisivati to je sve nauio i odradio u poduzeu i
strukovnoj koli. Obuavajue poduzee mora omo
guiti svojem strukovnom ueniku da upise u knjigu
izvjea vri tijekom radnog vremena. Struni uitelj
treba paziti na to da strukovni uenik sve redovito
biljei i mora skupa s njim provjeravati upisane in
formacije. Knjigu izvjea moraju potpisati strukov
ni uenik i poslodavac.

Das Berichtsheft ist eine Kontrolle fr den ausbildenden Betrieb wie fr die Auszubildenden. Denn
beide Seiten knnen erkennen, ob die Auszubildenden alles Wichtige gelernt haben. Damit knnen
diese Berichte dazu beitragen, den Ablauf der betrieblichen Ausbildung zu verbessern.

Knjiga izvjea slui kao kontrola kako obu


avajuem poduzeu tako i strukovnom ueniku.
Jer, na temelju nje obje strane mogu provjeriti da li
je strukovni uenik nauio sve to je vano. Stoga
knjiga izvjea moe doprinijeti optimiranju procesa
strukovne obuke.

joBStaRteR

26

14.
Berufsbildung

Strukovno obrazovanje

Die Berufsbildung findet statt:

Strukovno se obrazovanje provodi:

in Unternehmen,

u poduzeima,

im ffentlichen Dienst, das heit in Verwaltung


und mtern,

u javnom sektoru, tj. u dravnim upravama i


dravnim slubama,

bei Angehrigen freier Berufe, z. B. rzten,


Rechtsanwlten, Architekten usw.,

u uredima pripadnika slobodnih zanimanja, kao


to su npr. lijenici, advokati, arhitekti, itd.,

bei Bildungstrgern und in Schulen, z. B. Meisterschulen, Berufsfachschulen.

u ustanovama nositelja obrazovne djelatnosti


i kolama, npr. u majstorskim kolama,

strukovnim kolama.

Es gibt drei wichtige Bereiche der Berufsbildung:


a) Die Berufsausbildung ist fr junge Menschen
der Einstieg in das Berufsleben. In rund 350 Berufen kann man in Deutschland eine Abschlussprfung machen und sich damit einen guten
Berufseinstieg sichern.
b) Die Fort- oder Weiterbildung ist eine Mglichkeit, innerhalb des erlernten Berufes weiterzulernen und/oder beruflich aufzusteigen.
c) Die Umschulung wird dann beansprucht, wenn
eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer in
ihrem oder seinem ursprnglichen Beruf nicht
mehr arbeiten kann oder will und einen neuen
Beruf erlernt.
Zu a) Ein Groteil der Jugendlichen beginnt eine
Berufsausbildung nach der Schule. Die betriebliche
Ausbildung ist in Deutschland im dualen System
der Berufsausbildung organisiert. Duales System
bedeutet, dass die Ausbildung an zwei Orten stattfindet: im Betrieb und in der Berufsschule. Am Ende
einer solchen Berufsausbildung sollen vier Ziele
erreicht sein:

Postoje tri vana podruja strukovnog obrazovanja:


a) Strukovna obuka predstavlja za mlade ljude prvu
stepenicu na putu u poslovni ivot. U Njemakoj
mladi ljudi imaju mogunost stei strunu
kvalifikaciju u otprilike 350 priznatih strukovnih
zanimanja i tako osigurati ulazak u poslovni
ivot.
b) Struno usavravanje ili daljnje obrazovanje
prua mogunost stjecanja novih znanja unutar
izuenog zanimanja i/ili napredovanja u karijeri.
c) Prekvalifikacija je namijenjena onim
zaposlenicima koji vie ne mogu raditi u svom
prvotnom zanimanju ili koji ele izuiti novo
zanimanje.
Podruje a) Najvei dio mladih ljudi zapoinje
strukovnu obuku nakon zavretka kolovanja. U
Njemakoj je praktini dio strukovnog obuavanja
organiziran u dvojnom sistemu strukovne obuke.
Dvojni sistem ovdje znai da se strukovna obuka
provodi na dva mjesta: u poduzeu i u strukovnoj
koli.

27

GloSSaR

Die Auszubildenden haben eine umfassende


Grundbildung erworben, das heit, sie kennen
alle Grundlagen des gewhlten Berufes.
Die Auszubildenden beherrschen fachliche
Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie brauchen,
um in dem Beruf zu arbeiten.
Die Auszubildenden sind fr eine qualifizierte
Ttigkeit vorbereitet.
Whrend der Ausbildung haben die Auszubildenden auch schon eigene Berufserfahrung
erworben.
Am Ende der Ausbildung legen die Auszubildenden eine Prfung bei der zustndigen Stelle (in der
Regel Industrie- und Handelskammer bzw. Handwerkskammer) ab. Der Abschluss ermglicht ihnen,
sich berall in ihrem Beruf um Arbeit zu bewerben.
Sie knnen dann frei whlen, wo sie arbeiten wollen. Die Unternehmer wissen durch die abgeschlossene Ausbildung, dass die Bewerberin oder der
Bewerber den Beruf gelernt hat und in der Regel die
notwendigen Fachkenntnisse mitbringt.
Zu b) Fort- oder Weiterbildung baut auf der Berufsausbildung auf. Dabei werden Fertigkeiten und
Kenntnisse aufgefrischt und ergnzt, und es kommt
neues Wissen hinzu. Zum Beispiel lernt man etwas
ber neue technische Entwicklungen, wie Schweien oder eine neue Programmiersprache, oder
Spezialgebiete des Berufes. Solche Fortbildungen
ermglichen, dass man beruflich weiterkommt und
seine beruflichen Aufgaben besser lsen kann. Es
gibt auch Angebote, mit denen man den Abschluss
als Meister oder Fachwirt erwerben kann, um beruflich aufzusteigen. Weiterbildungen knnen sowohl
berufsbegleitend, also neben der Arbeit, als auch
ganztgig stattfinden. Umfassende Informationen
erhlt man bei der Agentur fr Arbeit oder bei der
zustndigen Stelle.
Zu c) Eine Umschulung bereitet die Teilnehmenden auf einen Berufswechsel vor. Das kann zum
Beispiel notwendig sein, wenn die erlernte Arbeit
wegen technischer Entwicklungen von Maschinen bernommen wird oder wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus gesundheitlichen
Grnden ihren Beruf nicht mehr ausben knnen.
Umschulungen werden meistens als Vollzeitmanahmen angeboten, die ein Jahr oder zwei Jahre

Na kraju takve vrste strukovne obuke trebaju biti


ostvarena etiri cilja:
Strukovni je uenik stekao obuhvatno temeljno
obrazovanje, odnosno poznaje sve osnove odab
ranog zanimanja.
Strukovni uenik dobro vlada strunim znanjima
i vjetinama koji su potrebni kako bi radio u
odabranom zanimanju.
Strukovni je uenik osposobljen za kvalificirani
rad.
Strukovni je uenik stekao ve tijekom strukov
nog obuavanja radno iskustvo.
Na kraju strukovne obuke strukovni uenik
mora pristupiti ispitu pred nadlenim organom (u
pravilu Industrijsko-trgovinska ili Zanatska komo
ra). Ta mu kvalifikacija omoguuje da se bilo gdje
natjee za radno mjesto u svom zanimanju. Slobo
dan je birati gdje eli raditi. Na osnovu zavrene
strukovne obuke poduzetnik zna da je kandidat
izuio dotino zanimanje te da, u pravilu, raspolae
neophodnim strunim znanjima.
Podruje b) Struno usavravanje i daljnje obra
zovanje nadograuje se na strukovnu obuku. Ta
vrsta obrazovanja ima za cilj obnavljanje i dopunja
vanje postojeih znanja i vjetina te posredovanje
novih znanja. Tako se u okviru programa strunog
usavravanja moe uiti o novim tehnikim razvo
jima (npr. u varenju), novim programskim jezicima
ili specifinim podrujima dotinog zanimanja.
Struno usavravanje prua mogunost napredova
nja u karijeri i boljeg obavljanja poslovnih zadataka.
Neki programi strunog usavravanja nude mogu
nost stjecanja majstorskog ili specijalistikog zvanja,
to takoer doprinosi napretku u karijeri. Programi
strunog usavravanja i daljnjeg obrazovanja odra
vaju se paralelno uz rad ili u cjelodnevnim ciklusi
ma. Detaljnije informacije dostupne su u Agenciji za
rad ili u nadlenom organu.
Podruje c) Prekvalifikacija priprema uesnike
na promjenu zanimanja. Ona se moe pokazati
neophodnom, primjerice, u onim sluajevima gdje
su uslijed tehnikog razvitka maine zamijenile
rad ovjeka ili ako zaposlenik iz zdravstvenih
razloga vie ne moe obavljati svoje zanimanje.
Prekvalifikacija se uglavnom odrava cjelodnevno

joBStaRteR

28

dauern. Oft gehrt ein Praktikum von mehreren


Monaten dazu.

i traje jednu ili dvije godine. esto se uz nju mora


obaviti i viemjesena praksa.

Eine Umschulung kann aber auch wie eine Berufsausbildung in einem Unternehmen stattfinden.
Auch fr Erwachsene, die noch gar keinen Berufsabschluss haben, diesen aber nachholen wollen, kann
eine Umschulung zugnglich sein. Informationen
zu Umschulungen findet man bei der Agentur fr
Arbeit.

Prekvalifikacija se jednako kao i strukovna obuka


moe provoditi, takoer, u poduzeu. Ona je do
stupna i odraslim osobama koje nemaju formalnu
strunu kvalifikaciju, ali bi je eljele naknadno stei.
Informacije o mogunostima prekvalificiranja mogu
se dobiti u Agenciji za rad.

Weiterfhrende Bildungswege: Schlielich


kann man nach einer erfolgreichen Ausbildung
auch ein Studium an einer Fachhochschule oder
einer Hochschule anschlieen. Informationen ber
die Zugangsbedingungen erhlt man bei der betreffenden Hochschule oder bei der Agentur fr Arbeit.

Daljnje obrazovanje: Naposljetku, osobe koje su


uspjeno okonale strukovnu obuku mogu nastaviti
svoje obrazovanje na visokoj strunoj koli ili uni
verzitetu. Informacije o uvjetima (uslovima) upisa
studija mogu se dobiti na dotinom univerzitetu ili
u Agenciji za rad.

15.
Berufsbildungsgesetz

Zakon o strukovnom obrazovanju

Das Berufsbildungsgesetz (BBiG) ist die Grundlage


fr die betriebliche Ausbildung. Es berechtigt Betriebe, eine Berufsausbildung selbstverantwortlich
durchzufhren, das heit, Auszubildende einzustellen und zu qualifizieren. Das Gesetz des Bundes
legt die Voraussetzungen und Bedingungen fr
eine Ausbildung in den Unternehmen fest. Das BBiG
gilt fr Firmen im Bereich Industrie und Handel, fr
den ffentlichen Dienst und fr die Ausbildung in
den freien Berufen sowie auch im Handwerk, sofern
hier nicht die Regelungen der Handwerksordnung
gelten.

Zakon o strukovnom obrazovanju predstavlja


osnovu za praktini dio strukovne obuke koji se
provodi u poduzeima. On daje poduzeima pravo
na samoodgovornu provedbu strukovne obuke,
odnosno na primanje strukovnih uenika na obuku.
Savezni zakon odreuje pravne pretpostavke i uvjete
(uslove) za provedbu strukovne obuke u poduzeu.
Zakon o strukovnom obrazovanju vai za poduzea
s podruja industrije i trgovine, za javni sektor te za
strukovno obuavanje u slobodnim zanimanjima
kao i u zanatu, osim ako nije drukije propisano
Zakonom o zanatu.

Fr die Ausbildung im Handwerk gilt berwiegend die Handwerksordnung. Die Regelungen der
Handwerksordnung gleichen im Wesentlichen den

Za strukovno obuavanje u zanatu preteno vai


Zakon o zanatu. Odredbe tog zakona uglavnom se
podudaraju s odredbama Zakona o strukovnom

29

GloSSaR

Regelungen des Berufsbildungsgesetzes. Durch das


BBiG werden alle Bereiche einer Ausbildung geregelt, die unter der Regie des Ausbildungsbetriebes
stehen.

obrazovanju. Zakon o strukovnom obrazovanju


regulira sva podruja strukovne obuke koja se
provode pod reijom obuavajueg poduzea.

Fr den Berufsschulunterricht gelten die Schulgesetze der Lnder. Damit Konflikte in der Ausbildung durch unterschiedliche Gesetze vermieden
werden, erfolgt eine Abstimmung zwischen Bund
und Lndern in verschiedenen Gremien.

Nastava u strukovnim kolama regulirana je


pokrajinskim kolskim zakonima. Kako bi se izbje
gle konfliktne situacije u strukovnom obuavanju
koje mogu nastati uslijed razliitih zakona, savezna
i pokrajniska vlada zajedniki koordiniraju zakone
putem raznih gremija.

Die wichtigsten Regelungen des Berufsbildungsgesetzes betreffen:

Najvanije odredbe Zakona o strukovnom


obrazovanju odnose se na:

Inhalte des Ausbildungsvertrages,

sadraje ugovora o strukovnoj obuci,

Ansprche an die Eignung von Betrieben und


Ausbilderinnen und Ausbildern,

zahtjeve o osposobljenosti poduzea i strunih


uitelja,

die Pflicht des Betriebes, eine Vergtung zu zahlen,

obavezu poduzea da ueniku isplati naknadu,

die Rechte und Pflichten der Ausbildenden sowie


der Auszubildenden,
die Notwendigkeit einer Ausbildungsordnung
fr die planmige Ausbildung,
die Durchfhrung von Prfungen,
das Anrecht des Auszubildenden auf Erhalt eines
betrieblichen Zeugnisses am Ende der Ausbildung,
Organisation und Kontrolle der betrieblichen
Ausbildung durch die zustndige Stelle (Kammer).
Fr jeden Ausbildungsberuf gibt es eine Ausbildungsordnung, die ausfhrlich die Inhalte der jeweiligen Ausbildung angibt (siehe Ausbildungsordnung).

prava i obaveze poslodavca i strukovnih uenika,


neophodnost Pravilnika o strukovnoj obuci za
plansku provedbu strukovnog obuavanja,
postupak provedbe ispita,
pravo strukovnog uenika na zavrnu svjedodbu
od strane obuavajueg poduzea,
organizaciju i nadzor praktinog dijela strukovne
obuke od strane nadlene ustanove (komora).
Za svako priznato zanimanje postoji poseban
pravilnik o strukovnoj obuci u kojem su opirno
opisani sadraji pripadajuih strukovnih obuka (vidi
Pravilnik o strukovnoj obuci).

joBStaRteR

30

16.
Berufsschule

Strukovna kola

Bei einer Berufsausbildung im dualen Berufsbildungssystem sind die Berufsschulen die Partner
der Ausbildungsbetriebe. In der Berufsschule
erlernen die Auszubildenden das notwendige
theoretische Wissen fr den Beruf. Auerdem
kann die Berufsschule die betriebliche Ausbildung
durch praktisches Training ergnzen. So kann einer
Auszubildenden oder einem Auszubildenden in
einer Lehrwerkstatt gezeigt werden, wie Maschinen
funktionieren. Auerdem vermittelt die Berufsschule Allgemeinbildung durch Fcher wie Deutsch,
Politik, Religion und Sport. Bei manchen Ausbildungsberufen wird auch Englisch unterrichtet.

U njemakom dvojnom sistemu obrazovanja stru


kovne su kole partneri obuavajuih poduzea. U
strukovnim kolama uenici stjeu teoretsko zna
nje potrebno za odreeno zanimanje. Osim toga,
strukovne kole mogu praktinim vjebama nado
punjavati strukovnu obuku u poduzeima. Tako,
primjerice, u kolskoj radionici ueniku moe biti
demonstrirano kako funkcioniraju odreene maine.
Dodatno tome, u strukovnim se kolama predaju i
opeobrazovni predmeti, kao npr. njemaki, politika,
religija i sport. Kod nekih strukovnih zanimanja po
duava se, takoer, engleski.

Die Berufsschule ist eine ffentliche Pflichtschule


in Teilzeitform. Wer als berufsschulpflichtig gilt, ist
in den Bundeslndern unterschiedlich geregelt. So
ist in Nordrhein-Westfalen berufsschulpflichtig, wer
vor Vollendung des 21. Lebensjahres seine Berufsausbildung aufnimmt. Er bleibt es, bis er die Ausbildung
abgeschlossen hat. Auszubildende, die nach dem 21.
Lebensjahr mit der Ausbildung beginnen, sind berufsschulberechtigt. Der Ausbildungsbetrieb hat seine
Auszubildende oder seinen Auszubildenden bei der
Berufsschule anzumelden, fr den Unterricht freizustellen und zum Besuch der Berufsschule anzuhalten.
Die Organisation der Berufsschulzeit: In der Regel sind die Auszubildenden durchschnittlich ein bis
zwei Tage in der Woche in der Berufsschule. Manche
Berufsschulen bieten mehrwchigen Blockunterricht an, bei der die Berufsschulzeit zusammengefasst ist. Whrend der Berufsschulzeit mssen die
Auszubildenden Hausaufgaben immer auerhalb
der tglichen Ausbildungs- und Schulzeit erledigen.
Wenn gengend Auszubildende eines Berufes
dieselbe Berufsschule besuchen, dann werden Fachklassen gebildet. Wenn das nicht geht, versuchen die
Schulen ihre Klassen aus Schlerinnen und Schlern

Stukovna je kola obavezna javna kola u kojoj


se nastava odrava s dijelom radnog vremena.
Obaveza pohaanja strukovne kole razliito je
regulirana od pokrajine do pokrajine. Tako je, pri
mjerice, u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija po
haanje strukovne kole obavezno za one strukov
ne uenike koji su strukovnu obuku zapoeli prije
navrene 21. godine starosti. Ta obaveza vrijedi
sve do zavretka strukovnog obuavanja. Uenici
koji svoju strukovnu obuku zaponu, pak, nakon
navrene 21. godine starosti imaju pravo pohaati
strukovnu kolu, ali nisu obavezni. Obuavajue
poduzee duno je prijaviti strukovne uenike u
strukovnoj koli, dati im slobodno za pohaanje
nastave te se brinuti o tome da joj prisustvuju.
Vremenski okviri nastave u strukovnoj koli: u
pravilu strukovni uenici prisustvuju nastavi u stru
kovnoj koli prosjeno jedan do dva dana nedjeljno.
Neke strukovne kole nude vienedjeljnu blok nastavu
tijekom cijelog kolovanja. Za vrijeme pohaanja
strukovne kole uenici moraju svoje domae zadae
rjeavati izvan nastave i strukovne obuke u poduzeu.
Kada strukovnu kolu pohaa dovoljan broj ue
nika koji izuava isto zanimanje, formiraju se stru

31

GloSSaR

hnlicher Ausbildungsberufe zusammenzusetzen.


Nur im Notfall sitzen Auszubildende ganz verschiedener Berufe in einer Klasse. Oft werden in solchen
Fllen zum Beispiel bei seltenen Berufen Landesoder sogar Bundesklassen gebildet, zu denen die
Auszubildenden dann extra fr den Blockunterricht
an einen anderen Ort fahren mssen. Befindet sich an
einem Ort ein groes Unternehmen mit zahlreichen
Auszubildenden, dann kann auch speziell fr diese
Firma eine Berufsschulklasse eingerichtet werden.

kovni razredi. Ukoliko to nije mogue, kole onda


pokuavaju formirati razrede sa strukovnim ue
nicima koji izuavaju slina zanimanja. Strukovni
uenici koji ue sasvim razliita zanimanja smjetaju
se u isti razred samo ako nema druge mogunosti.
U sluajevima koji se tiu rijetkih zanimanja razredi
se esto formiraju na pokrajinskoj ili ak na naci
onalnoj razini, pa tako strukovni uenici za poha
anje blok nastave moraju putovati u drugo mjesto.
Nalazi li se u nekom mjestu veliko poduzee s veim
brojem strukovnih uenika, onda se posebno za to
poduzee mogu osnovati strukovni razredi.

17.
Berufsvorbereitende
Bildungsmanahmen

Obrazovne mjere pripreme za


strukovnu obuku

Vielen Jugendlichen gelingt der direkte bergang


von der Schule in Ausbildung nicht. Dies kann vielfltige Ursachen haben, zum Beispiel fehlender Schulabschluss bzw. schlechte Noten, Schwierigkeiten in der
Zusammenarbeit mit anderen Menschen, aber auch
ein nicht ausreichendes Angebot an Ausbildungspltzen. Diese Jugendlichen bentigen eine besondere
Vorbereitung und Untersttzung fr die Aufnahme
einer Berufsausbildung. Dazu bieten die Agenturen
fr Arbeit berufsvorbereitende Bildungsmanahmen
an, die von Bildungstrgern durchgefhrt werden.
Hierbei werden bereits erste berufliche Inhalte vermittelt. Zudem erhalten die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer Hilfen zur Entwicklung der Persnlichkeit, bei der Bewltigung des Alltags sowie Untersttzung beim Lernen. Die berufsvorbereitenden
Bildungsmanahmen bieten auerdem die Mglichkeit, den Hauptschulabschluss nachzuholen.

Mnogim mladim osobama ne uspijeva direktan


prijelaz iz kole na strukovnu obuku. To moe
imati razliite uzroke, kao npr. nedovreno kolsko
obrazovanje, odnosno loe ocjene, potekoe u
grupnom radu ili, naprosto, nedostatak radnih
mjesta za praktini dio strukovne obuke. Te mlade
osobe trebaju posebnu pripremu i podrku kako
bi se mogle ukljuiti u proces strukovne obuke. Iz
tog razloga agencije za rad nude obrazovne mjere
pripreme za strukovnu obuku, a koju provode
nositelji obrazovne djelatnosti. U okviru navedenih
mjera uesnicima se posreduju osnovni strukovni
sadraji. Povrh toga, prua im se pomo u razvoju
linosti, svladavanju svakodnevnice kao i podrka
u uenju. Obrazovne mjere pripreme za strukovnu
obuku nude, osim toga, mogunost naknadnog
stjecanja glavnokolskog stupnja obrazovanja.

Neben diesen Bildungsmanahmen der Arbeitsverwaltung gibt es eine schulische Berufsvorbereitung fr Jugendliche, die noch keinen Ausbildungs-

Pored ovih mjera koje nude agencije za rad, u


kolama postoje takoer programi pripreme za mlade
ljude koji jo nisu pronali mjesto za praktini dio
strukovne obuke. U okviru tih programa uenici ne

joBStaRteR

32

platz gefunden haben. Hier lernen die Schlerinnen


und Schler Berufsinhalte, werden aber auch in ihren
Verhaltensweisen gefrdert, wie Zuverlssigkeit und
Pnktlichkeit, die fr die Ausbildung wichtig sind.

ue samo sadraje vezane uz odreeno zanimanje,


nego i dobivaju pomo u razvijanju osobina koje su
neophodne u strukovnom obuavanju, kao to su npr.
pouzdanost i tonost.

18.
Beurteilungsgesprch
Beurteilungsgesprche werden zwischen den Ausbilderinnen und Ausbildern und den Auszubildenden gefhrt, wenn eine Lerneinheit beendet ist oder
ein Ausbildungsabschnitt im Werkstattbereich oder
einer Abteilung abgeschlossen wurde.
In diesem Gesprch erfahren die Auszubildenden, was sie schon gut knnen und was sie noch lernen mssen oder knftig besser machen sollten. Fr
die Ausbilderinnen und Ausbilder steht dabei die
Motivation der Auszubildenden im Vordergrund.
Die Motivation zu strken gelingt ihnen besonders
gut, wenn sie nicht nur ber die Schwchen sprechen, sondern vor allem auch Strken hervorheben.
Auch das uere ist wichtig: Beurteilungsgesprche sollten in einem ruhigen, strungsfreien
Raum stattfinden, wo am besten beide Gesprchspartner an einem Tisch zusammensitzen. Eine gute
Vorbereitung erleichtert den Ausbilderinnen und
Ausbildern das Gesprch. Beginnen sie beispielsweise mit allgemeinen Themen, wie der Frage nach
den Hobbys, wird der Einstieg in das Frage-AntwortSpiel den Jugendlichen wesentlich leichter fallen,
als wenn gleich Fragen zur Ausbildung gestellt
werden. Am Ende des Gesprches steht eine Zusammenfassung des Besprochenen. Die Beurteilung
wird schriftlich festgehalten, und beide Gesprchspartner unterschreiben den Beurteilungsbogen
oder die Notiz.

Razgovor i procjena strukovnog


uenika
Razgovor sa strukovnim uenikom vodi struni
uitelj, i to po zavretku svake nastavne jedinice
ili nakon svladavanja odreene cjeline u radionici,
odnosno odjelu poduzea.
U tim razgovorima strukovni uenik doznaje to
ve zna dobro raditi, a to jo treba nauiti ili ubu
due bolje obavljati. Struni uitelji pritom stavljaju
u prvi plan motivaciju strukovnog uenika. Jaanje
motivacije rezultira posebnim uspjehom ako struni
uitelj u razgovoru ne spominje iskljuivo slabosti
strukovnog uenika, nego prije svega istakne njego
ve jae strane.
Vanjsko je okruenje, takoer, veoma vano te bi
se stoga razgovori trebali provoditi u mirnim pro
storijama gdje obje strane mogu sjediti za jednim
stolom. Dobra priprema strunim uiteljima moe
znatno olakati provedbu takvog razgovora. Tako,
primjerice, ako zaponu razgovor opim temama
kao to je pitanje o hobiju, za strukovne e uenike
biti lake upustiti se u igru pitanja i odgovora, nego
kad bi se odmah prelo na temu strukovnog obua
vanja. Razgovor zavrava saetkom onoga o emu se
diskutiralo. Procjena se pismeno dokumentira te je
potom potpisuju oba sugovornika.

33

GloSSaR

19.
Duales System
der Berufsausbildung

Dvojni sistem
strukovne obuke

Der Begriff duales System beschreibt das Besondere der Berufsausbildung in Deutschland. Denn
dieses System besteht aus Unternehmen und Berufsschulen, die gemeinsam junge Menschen ausbilden. Betrieb und Berufsschule sind zwar rtlich und
rechtlich getrennte Bildungsbereiche, aber in der
Berufsausbildung arbeiten sie zusammen.

Pojam dvojni sistem opisuje specifinost sistema


strukovne obuke u Njemakoj. Naime, taj se
sistem sastoji od poduzea i strukovnih kola koji
zajedniki obuavaju mlade ljude. Poduzea i
strukovne kole predstavljaju prostorno i pravno
odvojena podruja obrazovanja, ali zajedniki
surauju na polju strukovnog obuavanja.

Allgemein werden die Aufgaben von Betrieb


und Berufsschule so bestimmt, dass der Betrieb die
Praxis und die Berufsschule die Theorie vermittelt.
Doch in der Realitt vermittelt auch der Betrieb
Theorie zur Praxis, und in der Berufsschule wird
erweitertes Fachwissen oft durch praxisbezogene
bungen ergnzt. Deswegen ist es wichtig, dass
beide Institutionen zum Nutzen des Jugendlichen
zusammenarbeiten, um sich gegenseitig zu ergnzen, statt zu wiederholen.

Zadaci poduzea i strukovne kole openito


su tako raspodijeljeni da poduzee prenosi
praktino, a strukovna kola teoretsko znanje.
Meutim, u stvarnosti poduzea esto poduavaju
teoriju jednako kao to se i u strukovnim kolama
proireno strukovno znanje nadopunjuje praktinim
vjebama. Stoga je osobito vano da ove dvije
institucije surauju u korist mladih ljudi kako bi se
meusobno nadopunjavale umjesto da ponavljaju
iste sadraje.

Ein Beispiel fr eine solche Zusammenarbeit:


In der Autowerkstatt ihres Betriebes lernen Auszubildende, wie Zylinderkopfdichtungen bei Fordoder VW-Modellen ausgetauscht werden. In der
Berufsschule lernen sie allgemeine Theorie ber
Zylinderkopfdichtungen, damit sie in der Zukunft
auch mit anderen Fabrikaten umgehen knnen.
Das ist wichtig, weil im Berufsalltag berufsbergreifendes Handeln und Denken vom Arbeitnehmer
gefordert wird.

Jedan primjer za takvu vrstu suradnje:


U automehaniarskoj radionici obuavajueg
poduzea strukovni uenik ui kako izmijeniti
brtve glave cilindra na Fordovim i VW modelima,
dok u strukovnoj koli stjee teoretsko znanje o
brtvama glave cilindra kako bi ubudue mogao
raditi i na drugim modelima. To je vano jer se
u profesionalnoj svakodnevnici od zaposlenika
oekuje da njegovo djelovanje i razmiljanje nadilazi
granice vlastitog zvanja.

Was Auszubildende theoretisch gelernt haben,


sollen sie wiederum praktisch anwenden knnen.
Es reicht also nicht, die Zeichnung einer Zylinderkopfdichtung gesehen zu haben, sie mssen die
Dichtung auch praktisch montieren knnen. Auerdem sollen sie das Gelernte auf hnliche Aufgaben
bertragen knnen (Transferleistung).

Usvojeno teoretsko znanje strukovni uenik


mora biti u stanju primijeniti u praktinoj situaciji.
Nije dovoljno, dakle, da je on samo vidio sliku
brtve glave cilindra, nego je treba znati i praktino
montirati. Osim toga, od njega se oekuje da je u
stanju prenijeti steeno znanje i na sline zadatke
(praktina primjena).

joBStaRteR

34

20.
Eignung als Ausbilderin oder Ausbilder und als Ausbildungsbetrieb

Osposobljenost strunog uitelja i


obuavajueg poduzea

Die Voraussetzungen fr die Eignung als ausbildendes Unternehmen legt das bundesweit geltende
Berufsbildungsgesetz (BBiG) fest.

Pretpostavke osposobljenosti poduzea za provedbu


praktinog dijela strukovnog obuavanja odreuje
nacionalno mjerodavni Zakon o strukovnom
obrazovanju.

Es wird dabei zwischen der


persnlichen und fachlichen Eignung der Ausbildenden (bzw. der Ausbilderinnen und Ausbilder)
und

U vezi s tim razlikuje se izmeu


osobne i strune osposobljenosti poslodavca (ili
strunog uitelja) i

der Eignung der Ausbildungssttte

osposobljenost poduzea kao takvog.

unterschieden.

Utvrivanje osposobljenosti uobiajeno provode


savjetnici za strukovno obrazovanje nadlenih ko
mora (vidi Industrijsko-trgovinska komora, Zanatska
komora ili Nadleni organ).

Die Feststellung der Eignung erfolgt generell


durch die Ausbildungsberaterinnen und -berater
der zustndigen Kammern (siehe dazu Industrieund Handelskammer, Handwerkskammer oder Zustndige Stelle).

Osobna i struna osposobljenost poslodavca i


strunog uitelja

Nur wer persnlich und fachlich geeignet ist, darf ausbilden. In der Regel geht man von der persnlichen
Eignung automatisch aus. Als nicht geeignet gelten
Personen, die wegen bestimmter Delikte vorbestraft
sind bzw. wiederholt oder schwer gegen Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes verstoen haben.
Unter der fachlichen Eignung versteht man vor allem
die berufliche, aber auch die berufs- und arbeitspdagogische Eignung. Um beruflich als fachlich
geeignet zu gelten, mssen insbesondere folgende
Voraussetzungen erfllt sein:

Samo one osobe koje posjeduju potrebne osobne


i strune kvalifikacije smiju obuavati strukovne
uenike. U pravilu se automatski polazi od toga da
svaki pojedinac raspolae osobnom osposobljeno
u. Nepodobnima se smatraju osobe koje su ve
kanjavane zbog odreenih delikata, odnosno koje
su opetovano ili grubo prekrile odredbe Zakona o
strukovnom obrazovanju. Pod strunom osposo
bljenou podrazumijeva se, prije svega, profesio
nalna osposobljenost. No, ona takoer moe ozna
avati profesionalno-pedagoku te radno-pedagoku
osposobljenost. Da bi se dobilo priznanje o strunoj
osposobljenosti, moraju biti ispunjeni slijedei uvje
ti (uslovi):

abgeschlossene Berufsausbildung (duale Ausbildung, Meisterschule, deutsche staatlich anerkannte Schule, Hochschule etc.) entsprechender
oder verwandter Fachrichtung und

zavrena strukovna obuka (dvojni sistem,


majstorska kola, njemaka dravno priznata
kola, univerzitet, itd.) odgovarajueg ili srodnog
smjera,

Persnliche und fachliche Eignung der Ausbildenden und der Ausbilderinnen und Ausbilder

35

GloSSaR

angemessene praktische Erfahrung in dem Ausbildungsberuf (als Richtwert gilt mindestens das
Zweifache der Ausbildungszeit, also rund sechs
Jahre),
in der Regel ein Prfungszertifikat nach der
Ausbilder-Eignungsverordnung (dazu AusbilderEignungsverordnung).
Auch bei fehlendem Berufsabschluss kann die
Eignung unter Umstnden zuerkannt werden,
wenn die Berufspraxis nachgewiesen werden kann
(ergnzende Informationen zu dem Wirtschaftsbereich des Handwerks siehe unter Handwerk/Meisterprfung).
Besitzt die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber (die Ausbildenden) keine entsprechende
Eignung, so kann eine zur Ausbildung geeignete
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter als Ausbilderin
oder Ausbilder beauftragt werden.
Arbeits- und berufspdagogische Kenntnisse fr
den Umgang mit Jugendlichen mssen ebenfalls
vorhanden sein. Diese Qualifikation bedeutet vor
allem die Fhigkeit, die Ausbildung zu planen, die
Inhalte des Berufs pdagogisch sinnvoll zu vermitteln sowie die gesamte Ausbildung im Betrieb
durchzufhren und zu kontrollieren. Hierzu bieten
die Kammern und andere Trger Ausbilderseminare an, die effizient auf die Ausbilderttigkeit vorbereiten (siehe dazu Ausbilderseminar).
Eignung der Ausbildungssttte
Eine qualifizierte, den Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes entsprechende Berufsausbildung
erfordert eine geeignete Ausbildungssttte. Fertigkeiten und Kenntnisse, die zum jeweiligen Ausbildungsberuf gehren, mssen whrend der betrieblichen Praxis vermittelt werden knnen. Das ist der
Fall, wenn das Unternehmen ber die erforderliche
Ausstattung verfgt, dies sind beispielsweise Gerte
und Maschinen oder ein dem Beruf entsprechendes
Warensortiment.
Die Auszubildenden mssen einen eigenen
Arbeitsplatz bekommen, und die Zahl der Auszubildenden muss in einem angemessenen Verhltnis
zur Zahl der beschftigten Fachkrfte stehen. Was
angemessen ist, kann in jedem Einzelfall durch die
zustndige Stelle (siehe dazu Zustndige Stelle) im
Rahmen der Eignungsfeststellung festgelegt werden.

primjereno praktino iskustvo u priznatom


zanimanju (kao mjerilo se smatra dvostruki iznos
duljine trajanja strukovne obuke, dakle, priblino
est godina) te
u pravilu, uvjerenje o poloenom ispitu u skladu
s Pravilnikom o osposobljenosti strunih uitelja
(vidi Pravilnik o osposobljenosti strunih uitelja)
Ako postoji dokaz o radnom iskustvu, onda moe
pod odreenim okolnostima biti priznata osposoblje
nost unato nedostatku zavrenog strukovnog obra
zovanja (detaljnije informacije o privrednom aspektu
zanata vidi pod Zanat/majstorski ispit).
U sluaju da vlasnik poduzea (poslodavac) ne
raspolae odgovarajuom kvalifikacijom, on moe
kao strunog uitelja imenovati zaposlenika koji ima
kvalifikaciju za provedbu strukovne obuke.
Za rad s mladima ljudima potrebno je, takoer,
da struni uitelji posjeduju radno-pedagoku i
profesionalno-pedagoku sposobnost. Ta kvalifika
cija, prije svega, znai sposobnost planiranja stru
kovne obuke, poduavanja na pedagoki prikladan
nain, provoenja i kontroliranja cjelokupne stru
kovne obuke u poduzeu. Komore i drugi nadleni
organi nude specijalne seminare na tu temu. Njihov
je cilj to djelotvornije pripremiti uesnike za rad
kao struni uitelji (vidi Seminar za strune uitelje).
Osposobljenost poduzea kao takvog
Za provedbu kvalificirane strukovne obuke u skladu
s odredbama Zakona o strukovnom obrazovanju
potrebno je da i poduzee kao takvo ispunjava krite
rij osposbljenosti. Drugim rijeima, strukovnim
uenicima mora biti pruena mogunost da za vri
jeme strukovne obuke u poduzeu svladaju vjetine
i znanja koji pripadaju dotinom zanimanju. U
tom sluaju poduzee mora raspolagati potrebnom
opremom, kao to su primjerice ureaji i strojevi ili
dotinom zanimanju odgovarajui asortiman robe.
Strukovni uenici moraju imati vlastito radno
mjesto, a njihov broj treba stajati u prikladnom
omjeru spram broja zaposlenog strunog
osoblja. to je prikladno, odreuje nadleni
organ (vidi Nadleni organ) u okviru utvrivanja
osposobljenosti dotinog poduzea.
Ukoliko jedno poduzee ne moe ponuditi
neke od sadraja odreenog zanimanja, postoji

joBStaRteR

36

Falls nicht alle Berufsinhalte in einem Betrieb


angeboten werden knnen, besteht die Mglichkeit, diese auch auerhalb der Ausbildungssttte
vermitteln zu lassen. Dies kann beispielsweise in
Kooperation mit anderen Unternehmen, im sogenannten Ausbildungsverbund, oder in Form einer
berbetrieblichen Ausbildung erfolgen (siehe dazu
Verbundausbildung).

mogunost njihova posredovanja izvan poduzea,


kao npr. u suradnji s drugim poduzeima, u okviru
takozvane partnerske provedbe strukovne obuke ili
u vanjskim centrima za strukovno obuavanje (vidi
Partnerska provedba strukovne obuke).

21.
Einstellungsverfahren

Selekcijski postupak

Bevor Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber


bzw. Ausbildende sich auf die Suche nach geeigneten Auszubildenden begeben, sollten sie sich Gedanken darber machen, welche Voraussetzungen
die Jugendliche oder der Jugendliche bereits
erfllen sollte:

Prije nego to vlasnik poduzea, odnosno


poslodavac krene u potragu za odgovarajuim
strukovnim uenikom, trebao bi razmisliti o tome
koje uvjete (uslove) dotina mlada osoba treba
zadovoljavati:

Welchen Schulabschluss soll die Bewerberin oder


der Bewerber haben?
In welchen Fchern sollen sie gute Noten haben?
Welche persnlichen Eigenschaften sind fr die
Arbeit im Betrieb wichtig, zum Beispiel handwerkliches Geschick oder kommunikative Fhigkeiten?
Die Suche nach Auszubildenden kann ber die
Agentur fr Arbeit oder durch eine Anzeige erfolgen. In jedem Fall sollte die Unternehmerin oder
der Unternehmer klar formulieren, welche Anforderungen er an die Bewerber fr die Ausbildung
stellt.
Erste wichtige Informationen knnen die Ausbildenden den Bewerbungsunterlagen entnehmen.

Koji zavrni stupanj obrazovanja treba imati


kandidat?
U kojim predmetima treba imati dobre ocjene?
Koje su osobne karakteristike vane za rad
u poduzeu? Je li to, na primjer, spremnost
rukovanja alatima i mainama ili komunikacijska
sposobnost?
Poduzea mogu traiti strukovne uenike preko
Agencije za rad ili putem oglaavanja. U oba sluaja
poduzetnik treba jasno formulirati koje zahtjeve
kandidati moraju ispunjavati.
Prve vane informacije poslodavac moe
saznati iz kandidatove molbe. Ona se sastoji od
motivacijskog pisma, ivotopisa i kolske svjedodbe
kao i eventualno daljnih kandidatovih svjedodaba
i uvjerenja. Ako se za mjesto strukovne obuke

37

GloSSaR

Diese bestehen aus dem Anschreiben, dem Lebenslauf und dem Schulzeugnis sowie mglicherweise
weiteren Zeugnissen und Bescheinigungen der
Bewerberin bzw. des Bewerbers. Wenn sich viele
Bewerberinnen oder Bewerber melden, kann man
durch die schriftlichen Unterlagen eine Vorauswahl treffen. Dann folgt das Bewerbungsgesprch
manche Firmen machen vor diesem Gesprch auch
Einstellungstests, um bestimmte Fhigkeiten der
Bewerberin oder des Bewerbers zu prfen.
Beim Bewerbungsgesprch sind meistens die
oder der Ausbildende und die Ausbilderin bzw.
der Ausbilder anwesend, in greren Firmen sind
es die Personalleiterin oder der Personalleiter und
die Ausbildungsleiterin oder der Ausbildungsleiter. Eine Vorbereitung ist auch fr dieses Gesprch
ntig. Der Arbeitgeber sollte sich Fragen berlegen,
die den Jugendlichen dazu bringen, etwas von sich
zu berichten.
Die Fragen knnten wie folgt lauten:
Warum glauben Sie, dass dies der richtige Beruf
fr Sie ist?
Wie sind Sie darauf gekommen, sich bei unserem
Unternehmen zu bewerben?
Wie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft in
fnf Jahren vor?
Auch die Bewerber sollten die Mglichkeit bekommen, Fragen zu stellen. Eine Auswertung des
Gesprchs mit den Kollegen ermglicht es, sich eine
Meinung ber die Jugendlichen zu bilden und gemeinsam eine Entscheidung zu treffen.

prijavio veliki broj kandidata, onda poduzee


moe na osnovu molbe i priloene dokumentacije
napraviti predselekciju. Nakon toga slijedi usmeni
razgovor. Neka poduzea provode jo prije usmenog
razgovora i testiranje kako bi provjerila odreene
kandidatove sposobnosti.
U pravilu usmenom razgovoru prisustvuje
poslodavac i struni uitelj. U veim poduzeima
umjesto njih prisutni su voditelj kadrovske slube i
voditelj strukovne obuke. Za ovaj razgovor potrebna
je, takoer, temeljita priprema. Poslodavac bi trebao
razmisliti o pitanjima kojima bi mogao potaknuti
kandidata da ispria neto o sebi.
Pitanja mogu glasiti:
Zato smatrate da je ovo pravo zanimanje za Vas?
to Vas je potaklo da podnesete molbu za mjesto
strukovnog uenika u naem poduzeu?
Kako zamiljate Vau profesionalnu budunost za
pet godina?
Kandidatima bi, takoer, trebala biti pruena
mogunost da postave pitanja. Procjena razgovora s
kolegama omoguuje oblikovanje miljenja o doti
nom kandidatu te postizanje zajednike odluke.

joBStaRteR

38

22.
Handlungskompetenz
Unter Handlungskompetenz versteht man die
Fhigkeit, selbststndig zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Das lernen die Auszubildenden
in der Ausbildung, wenn sie neue Aufgaben bernehmen und verantwortungsbewusst lsen. Diese
Handlungskompetenz bezieht sich auch auf das
Arbeiten im Team.
Bei Handlungskompetenz spricht man auch
von beruflicher Handlungsfhigkeit. Die Auszubildenden sollen nach ihrer Ausbildung diese Handlungskompetenz besitzen, zu der Fachkompetenz,
Methodenkompetenz und Sozialkompetenz gehren. Diese Kompetenzen haben Ausbilderinnen und
Ausbilder im Betrieb sowie Lehrerinnen und Lehrer
in der Berufsschule zu vermitteln und zu frdern:
Fachkompetenz: Die Auszubildenden lernen,
Fachaufgaben zu lsen und Zusammenhnge
der Ablufe zu verstehen. Das heit, es gengt
nicht, Fachwissen auswendig zu lernen, sondern
sie mssen in der Ausbildung vor allem die Theorie verstehen und anwenden knnen.
Methodenkompetenz: Die Auszubildenden
lernen, im Rahmen der Betriebsstruktur und der
vorgegebenen Arbeitsprozesse selbststndig zu
planen, durchzufhren und zu kontrollieren.
Sozialkompetenz: Die Auszubildenden lernen,
mit Kollegen, Vorgesetzten und Kunden angemessen umzugehen.

Akcijska kompetencija

Pod akcijskom kompetencijom podrazumijeva se


sposobnost samostalnog djelovanja i donoenja
odluka. Tu sposobnost strukovni uenici stjeu
preuzimanjem i odgovornim rjeavanjem novih
zadataka. Akcijska kompetencija odnosi se, osim
toga, i na sposobnost rada u timu.
Pod akcijskom kompetencijom podrazumijeva
se, takoer, sposobnost samostalnog djelovanja u
okvirima profesije. Po zavretku svog strukovnog
obuavanja strukovni uenici trebaju posjedovati
opisanu akcijsku kompetenciju, koja ukljuuje jo
i strunu, metodoloku i socijalnu kompetenciju.
Stoga struni uitelji obuavajueg poduzea i
nastavnici strukovne kole moraju kod strukovnog
uenika razvijati i poticati te sposobnosti:
Struna kompetencija: strukovni uenici ue
kako rjeavati strune zadatke kao i to na koji
su nain radni procesi meusobno povezani. To
znai da nije dovoljno nauiti napamet strukovno
gradivo, nego da prije svega moraju razumjeti
teoriju i znati je primijeniti u praksi.
Metodoloka kompetencija: strukovni uenici ue
u okviru strukture poduzea i postojeih radnih
procesa kako samostalno planirati, provoditi i
kontrolirati radne aktivnosti.
Socijalna kompetencija: strukovni uenici
ue kako se primjereno ophoditi s kolegama,
nadreenima i klijentima.

39

GloSSaR

23.
Handwerk/
Meisterprfung

Zanat/
majstorski ispit

Wer in einem handwerklichen Beruf ausbilden


mchte, muss beachten, dass die Handwerksordnung
als gesetzliche Grundlage fr Handwerksbetriebe
Sonderregelungen fr den Zugang zur Selbststndigkeit und fr die Ausbildungsberechtigung enthlt.
Diese Sonderregelungen betreffen in erster Linie
die in der Anlage A zur Handwerksordnung aufgefhrten 41 Berufe (zulassungspflichtige Handwerke).

Poduzea koja ele primiti strukovne uenike za


jedno od zanatskih zanimanja, moraju imati na
umu da Zakon o zanatu kao zakonska podloga
za zanatske radionice sadri posebne odredbe u
vezi stjecanja dozvole za obavljanje samostalne
djelatnosti i licence za izvoenje prakitnog dijela
strukovne obuke. Te posebne odredbe odnose se,
u prvom redu, na 41 zanimanje (vezani zanati)
navedeno u Dopuni A Zakona o zanatu.

Fr die selbststndige Betriebsfhrung in diesen


Berufen ist ein Meisterbrief oder eine gleichwertige
Qualifikation erforderlich. In diesen Branchen des
Handwerks drfen in der Regel nur Meisterinnen
oder Meister ausbilden, da die Ausbildung zur Meisterin oder zum Meister auch die Vorbereitung auf
die Ttigkeit als Ausbilderin oder Ausbilder umfasst.
In bestimmten Fllen ist die Ausbildung auch
ohne einen Meisterbrief mglich: Unternehmerinnen oder Unternehmer drfen beispielsweise
eine persnlich und fachlich geeignete Ausbilderin oder einen persnlich und fachlich geeigneten
Ausbilder bestellen (siehe dazu Eignung als Ausbilder und als Ausbildungsbetrieb). Wer die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle aufgrund einer vergleichbaren anderen Qualifikation
erfllt oder ber eine Ausbungsberechtigung bzw.
Ausnahmebewilligung verfgt, kann ausbilden,
wenn die Ausbildereignungsprfung nachgewiesen wird.
Neben den 41 zulassungspflichtigen Handwerken gibt es 53 zulassungsfreie Handwerksberufe,
die in der Anlage B1 zur Handwerksordnung aufgelistet sind. In diesen Handwerksberufen kann eine
Meisterprfung freiwillig abgelegt werden, sie ist
aber seit nderung der Handwerksordnung im Jahr
2003 nicht mehr verpflichtend. In zulassungsfreien
Handwerksbetrieben kann unter den gleichen

Kod tih je zanimanja za osnivanje zanata


potreban poloen majstorski ispit ili ekvivalentna
kvalifikacija. U pravilu, u tim zanatskim granama
smiju obuavati samo majstori budui da obuka za
majstora ukljuuje i pripremu za strunog uitelja.
U odreenim je sluajevima izvoenje praktinog
dijela strukovne obuke mogue, ipak, i bez
majstorskog ispita. Poslodavci mogu, primjerice,
zaposliti osobno i struno osposobljenog strunog
uitelja (vidi Osposobljenost strunog uitelja i
obuavajueg poduzea). Osobe koje ispunjavaju uvjete
(uslove) potrebne za registraciju u Zanatskom registru
tako to raspolau nekom od usporedivih kvalifikacija
ili licencom za izvoenje praktinog dijela strukovne
obuke ili, pak, posebnom dozvolom mogu obuavati
strukovne uenike ukoliko dokau da su poloili ispit
o osposobljenosti kao struni uitelji.
Pored vezanih zanata postoje, takoer, slobodna
zanatska zanimanja za koja nije potrebno licenciranje.
Njih ima 53 i navedena su u Dopuni B1 Zakona o
zanatu. U tim se zanatskim zanimanjima majstorski
ispit moe polagati na dobrovoljnoj bazi, ali on nakon
izmjena Zakona o zanatu iz 2003. godine nije vie
obavezujui. U zanatskim radionicama za koje ne vai
obaveza licenciranja strukovno se obuavanje moe
provoditi ukoliko su ispunjeni isti uvjeti (uslovi) koji
vrijede i za sva ostala poduzea. Nadlene zanatske

40

Voraussetzungen wie in sonstigen Gewerbebetrieben ausgebildet werden. Die Handwerkskammern


beraten dabei ber die genauen Kriterien fr die
fachliche Eignung als Ausbilderin oder Ausbilder
(siehe dazu auch Eignung als Ausbilderin oderAusbilder und als Ausbildungsbetrieb).
Fr die 57 in der Anlage B2 der Handwerksordnung aufgefhrten handwerkshnlichen Gewerbe bestehen nur wenige staatlich anerkannte
Ausbildungsgnge. So zum Beispiel die Ausbildung
zum nderungsschneider/zur nderungsschneiderin, zum Bodenleger/zur Bodenlegerin und zum
Speiseeishersteller/zur Speiseeisherstellerin. Dies
sind Berufe, in denen fr die selbststndige Berufsausbung keine Meisterprfung erforderlich
ist und in der Regel auch keine Meisterprfungen
bestehen. Die Ausbildungsberechtigung besteht genau wie bei den zulassungsfreien Handwerken im
Grundsatz dann, wenn eine fachliche Qualifikation
auf Gesellenniveau vorliegt. Auch fr diese Betriebe
ist es sinnvoll, sich von den Ausbildungsberatern
der Handwerkskammer beraten zu lassen.
Die Meisterprfung ist die wichtigste Form der
beruflichen Weiterbildung im Handwerk, die in
allen Berufen der Anlage A und B1 erworben werden kann. Zur Meisterprfung ist zuzulassen, wer
eine Gesellenprfung in dem entsprechenden oder
einem verwandten Handwerk bestanden hat. Auch
diejenigen, die einen Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf besitzen und ber eine
entsprechende mehrjhrige Berufsttigkeit (nicht
mehr als drei Jahre) verfgen, werden zur Meisterprfung zugelassen. Auf Antrag knnen die Handwerkskammern auslndische Bildungsabschlsse
bzw. Berufsttigkeit im Ausland oder anderweitige
Berufsabschlsse (bspw. einen Fachhochschulabschluss) bei der Zulassung zur Meisterprfung
bercksichtigen. Dies wird in jedem konkreten Fall
individuell und unter der Betrachtung der Gesamtsituation entschieden.
Das Ausbilderseminar, in dem wichtige Informationen fr die Durchfhrung der Ausbildung
vermittelt werden, ist im Lehrgang der Meisterschule enthalten. Die Meisterschule ist entweder eine berufsbegleitende Abendschule oder eine Tagesschule in Vollzeit. Die Teilnahme an der Meisterschule
kostet Gebhren. Damit die angehenden Meister
diese Schulungen finanzieren knnen, haben sie die
Mglichkeit, Meister-BAfG zu beantragen.

joBStaRteR

komore mogu pruiti detaljnije informacije o


kriterijima strune osposobljenosti strunog uitelja
(vidi, takoer, Osposobljenost strunog uitelja i
obuavajueg poduzea).
Za 57 zanatsko slinih zanimanja navedenih u
Dopuni B2 Zakona o zanatu postoji samo nekoliko
dravno priznatih programa strukovnog obua
vanja. Meu njih spadaju, primjerice, programi za
zanimanja krojaa za prekrajanje odjee, postavljaa
podova i proizvoaa sladoleda. Kod tih zanimanja
nije potrebna majstorska kvalifikacija za obavljanje
samostalne djelatnosti niti za njih, u pravilu, postoji
majstorski ispit. Jednako kao i u sluaju slobodnih
zanata, licencu za izvoenje strukovnog obuavanja
u zanatsko slinim zanimanjima moe se u principu
dobiti nakon podnoenja dokaza o strunoj kvalifi
kaciji na razini zanatskog pomonika. I, u ovom se
sluaju preporua vlasnicima zanatskih radionica da
potrae savjet u nadlenoj zanatskoj komori.
Majstorski ispit predstavlja najvaniju vrstu kva
lifikacije u okviru daljnjeg obrazovanja u podruju
zanata, a koja se moe stei u svim zanimanjima na
vedenim u Dopuni A i B1. Majstorskom ispitu mogu
pristupiti one osobe koje su prethodno poloile ispit
za majstorskog pomonika u odgovarajuem ili srod
nom zanatskom zanimanju. Osobe koje su uspjeno
zavrile strukovno obuavanje u jednom od prizna
tih strukovnih zanimanja i posjeduju odgovarajue
viegodinje radno iskustvo (ne vie od tri godine)
imaju, takoer, pravo pristupiti majstorskom ispitu.
Pri donoenju odluke o odobrenju pristupa majstor
skom ispitu zanatske komore mogu na zahtjev uzeti u
obzir i strane obrazovne kvalifikacije, odnosno radno
iskustvo steeno u inozemstvu (inostranstvu) ili dru
gu vrstu kvalifikacije (npr. zavrnu diplomu visoke
strukovne kole). O takvim se zahtjevima odluuje
za svaki pojedini sluaj i uz sagledavanje cjelokupne
situacije.
Seminar za strune uitelje, koji prua vane
informacije o provedbi strukovnog obuavanja,
dio je pripremnog kursa kojeg nudi majstorska
kola. Majstorska je kola ili veernja kola koja
se moe pohaati uz posao ili cjelodnevna kola
u punom radnom vremenu. Polaznici majstorske
kole obavezni su platiti kolarinu. Kako bi
osigurali potrebna sredstva za financiranje strunog
usavravanja, budui majstori mogu podnijeti
zahtjev za specijalnu stipendiju (Meister-BAfG).
Informacije o strukovnom obuavanju u

41

GloSSaR

Informationen zum Ausbilden im Handwerk


und zur Meisterprfung kann man bei jeder Handwerkskammer erhalten.

podruju zanata i majstorskom ispitu dostupne su u


svakoj zanatskoj komori.

24.
Handwerkskammer (HWK)

Zanatska komora

In Handwerkskammern sind Handwerksbetriebe


einer Region organisiert. Bundesweit gibt es
55 Handwerkskammern. Die Handwerkskammern sind Krperschaften des ffentlichen Rechts.
Sie fhren die Handwerksrolle, in der smtliche
Mitgliedsbetriebe erfasst werden. Sie reprsentieren als Selbstverwaltungseinrichtungen der
Wirtschaft Interessen des Handwerks gegenber
Politik und Verwaltung. Ihren bundesweit 966.600
Mitgliedern bieten die HWKs ein breites Spektrum
von Dienstleistungen an, das von technischer,
betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Beratung
bis hin zur Beratung in der beruflichen Bildung
reicht. Den Handwerkskammern obliegt zudem die
Rechtsaufsicht ber die Handwerksinnungen, die
einen freiwilligen regionalen Zusammenschluss der
Betriebe darstellen. Die Handwerksinnungen eines
Stadt- oder Landkreises sind in den Kreishandwerkerschaften zusammengeschlossen.

Zanatske radionice organizirane se u regionalnim


zanatskim komorama. U Njemakoj postoji
sveukupno 55 zanatskih komora. Zanatske su
komore javno-pravne asocijacije. One vode
Zanatski registar u kojem su zavedeni svi zanati
dotine regije. U svojstvu samoupravnih privrednih
institucija one zastupaju interese zanatlija naspram
politikog sektora i dravne uprave. Zanatske
komore nude svojim lanovima diljem Njemake
(966.600) iroki spektar uslunih djelatnosti
koje seu od tehnikih, ekonomskih i pravnih
konzultacija pa sve do savjetovanja u podruju
strukovne obuke. Osim toga, zanatske komore
provode funkciju pravnog nadzora nad zanatskim
udrugama, koje predstavljaju dobrovoljne
regionalne asocijacije zanatlija. Zanatske se udruge
u gradskim ili seoskim opinama povezuju u
okrune zanatske udruge.

Die Handwerkskammern sind auf Bundesebene Mitglieder des Zentralverbandes des Deutschen
Handwerks mit Sitz in Berlin, dem neben den regionalen Handwerkskammern noch 42 Zentralverbnde des Handwerks sowie wirtschaftliche und sonstige Einrichtungen des Handwerks in Deutschland
angehren.
Eine sogenannte hoheitliche, das heit vom
Staat bertragene Aufgabe ist das Frdern, Regeln
und berwachen der Berufsbildung. Die Handwerkskammern betreuen rund 122 Ausbildungs-

Na saveznom su nivou zanatske komore


ujedinjene u Sredinjem udruenju njemakih
zanatlija sa sjeditem u Berlinu. Njemu su pored
regionalnih zanatskih komora pripojena jo 42
sredinja udruenja zanatlija te privredne i ostale
zanatske institucije u Njemakoj.
Zanatske komore imaju takozvanu suverenu
zadau, odosno ovlatene su od drave da
unapreuju, reguliraju i nadziru strukovno
obrazovanje. Pod njihovim se nadzorom nalaze 122
priznata strukovna zanimanja. Vlasnici zanatskih
radionica koji ele obuavati strukovne uenike

joBStaRteR

42

berufe. Unternehmerinnen und Unternehmer, die


ausbilden wollen, wenden sich an die Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater der HWKs.
Diese kommen in den Betrieb und helfen bei allen
Fragen zur Berufsausbildung (siehe dazu Zustndige
Stelle). Auch die Innungen kmmern sich im Handwerk um die Frderung der Berufsausbildung.

obraaju se savjetnicima za strukovno obuavanje


u nadlenim zanatskim komorama. Ti savjetnici
obilaze radionice i pomau u svim pitanjima koja
su vezana uz strukovnu obuku (vidi Nadleni
organ). Zanatska se udruenja, takoer, brinu
za unapreenje strukovne obuke u zanatskim
zanimanjima.

25.
Industrie- und Handelskammer (IHK)

Industrijsko-trgovinska komora

Die Industrie- und Handelskammern vertreten regional die Interessen ihrer zugehrigen Unternehmen
gegenber den Kommunen, Lndern und regionalen staatlichen Stellen. Sie fungieren als Krperschaften des ffentlichen Rechts. 3,6 Millionen gewerbliche Unternehmen sind gesetzliche Mitglieder
der Industrie- und Handelskammern (IHK).

Industrijsko-trgovinske komore zastupaju na regio


nalnoj razini interese svojih lanova naspram opi
na, pokrajinskih vlada i regionalnih organa dravne
uprave. One djeluju kao javno-pravne asocijacije.
Otprilike 3,6 milijuna komercijalnih poduzea di
ljem Njemake zakonski su lanovi industrijsko-tr
govinskih komora.
Industrijsko-trgovinske komore regionalno su
strukturirane. Diljem Njemake ima sveukupno 80
komora. Udruenje njemakih industrijsko-trgovin
skih komora sa sjeditem u Berlinu krovna je orga
nizacija industrijsko-trgovinskih komora.

Die IHKs sind regional strukturiert; bundesweit


gibt es 80 Kammern. Die Spitzenorganisation der
IHKs ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mit Sitz in Berlin.
Die Unternehmen profitieren von den Beratungs- und Informationsangeboten der IHK in vielen
Bereichen, beispielsweise zur Existenzgrndung,
zu Fragen des Auenhandels und des Steuerrechts.
Zustzlich kann man eine Vielzahl an Verffentlichungen und Informationsmaterialien bestellen.
Eine sogenannte hoheitliche, das heit vom
Staat bertragene Aufgabe ist das Frdern, Regeln
und berwachen der Berufsbildung. Die Industrieund Handelskammern betreuen rund 270 Ausbildungsberufe. Unternehmerinnen und Unternehmer, die ausbilden wollen, wenden sich an die
Ausbildungsberaterinnen und Ausbildungsberater
der IHKs, und diese kommen in den Betrieb und
helfen bei allen Fragen zur Berufsausbildung (siehe
dazu Zustndige Stelle).

Poduzea profitiraju od savjetodavnih i informa


tivnih usluga koje Industrijsko-trgovinska komora
nudi u mnogim podrujima, kao npr. kod osnivanja
vlastitog poduzea, u pitanjima vanjske trgovine
i poreznog prava. Dodatno tome, kod komora se
moe naruiti, takoer, mnotvo publikacija i infor
macijskog materijala.
Industrijsko-trgovinske komore imaju takozvanu
suverenu zadau, odosno ovlatene su od drave da
unapreuju, reguliraju i nadziru strukovno obrazo
vanje. Pod njihovim se nadzorom nalazi otprilike 270
priznatih strukovnih zanimanja. Poduzetnici koji ele
obuavati strukovne uenike obraaju se savjetnicima
za strukovno obuavanje u nadlenim industrijsko
trgovinskim komorama. Ti savjetnici obilaze poduzea
i pomau u svim pitanjima koja su vezana uz strukovnu
obuku (vidi Nadleni organ).

43

GloSSaR

26.
Jugendliche

Mladi

Jugendliche unter 18 Jahren drfen betrieblich


nur in nach dem Berufsbildungsgesetz bzw. der
Handwerksordnung staatlich anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet werden. Der Betrieb
muss bei der Ausbildung das Jugendarbeitsschutzgesetz beachten. Dort sind zum Beispiel maximale
Arbeitszeiten sowie Arbeitsbeginn und -ende und
besondere Schutzvorschriften fr Minderjhrige
vorgeschrieben.

Mladi u dobi ispod 18 godina mogu biti primljeni


na praktini dio strukovnog obuavanja samo u
strukovnim zanimanjima koja osnovom Zakona o
zanatu vae kao dravno priznata. Tijekom proved
be praktinog dijela strukovne obuke poduzee se
mora pridravati Zakona o zatiti mladih ljudi na
radu. Taj zakon, na primjer, propisuje maksimalno
radno vrijeme, poetak i zavretak rada te sadrava
posebne odredbe o zatiti maloljetnih osoba.

In der Ausbildung brauchen junge Menschen


neben der Wissensvermittlung auch zustzliche
Betreuung. Die Ausbilderinnen und Ausbilder frdern neben den fachlichen Fortschritten auch die
persnliche Entwicklung. Sie haben gegenber den
Jugendlichen auch eine Erziehungsaufgabe.

Osim posredovanja strunog znanja mladi ljudi


trebaju, takoer, dodatnu podrku tijekom svoje
strukovne obuke. Struni uitelji ne potiu samo
napredak u stjecanju strunih znanja i vjetina, nego
i razvoj linosti. Oni, dakle, dodatno ispunjavaju
ulogu odgajatelja (vaspitaa) spram mladih ljudi.

Im Zusammenhang mit Jugendlichen wird oft


von besonderen Personengruppen gesprochen.
Damit meint man junge Leute, die besondere Untersttzung und Frderung brauchen das knnen
junge Menschen mit Lernproblemen oder behinderte Jugendliche sein. Diese Jugendlichen werden mit
ausbildungsbegleitenden Hilfen zustzlich untersttzt oder in berbetrieblichen Ausbildungssttten
qualifiziert. Dabei ist die erzieherische Aufgabe der
Ausbilderin oder des Ausbilders besonders wichtig.
Denn fr diese jungen Menschen ist es entscheidend, in den Betrieb integriert zu werden. Wenn sie
beispielsweise wie Auenseiter behandelt werden,
so sind ihre Probleme nur noch grer.

U vezi s mladima esto se koristi izraz posebne


skupine osoba. Pod tom se kategorijom podrazu
mijevaju one mlade osobe koje trebaju posebnu
podrku i pomo. To mogu, primjerice, biti mladi s
potekoama u uenju ili s invaliditetom. Tim se sk
upinama esto prua dodatna pomo u vidu mjera
koje se provode paralelno uz strukovno obuavanje
ili im se daje mogunost stjecanja kvalifikacije u
vanjskim centrima strukovnog obuavanja. Pritom
struni uitelj kao odgajatelj (vaspita) igra veoma
vanu ulogu. Naime, za te je mlade ljude odluujue
da budu uspjeno integrirani u obuavajue
poduzee. Ako ih se, primjerice, tretira kao autsaj
dere, onda njihovi problemi postaju samo jo vei.

Weitere Sonderregelungen gibt es fr Betriebe,


die geistig oder krperlich behinderte Jugendliche
ausbilden. Auskunft darber geben die Agenturen
fr Arbeit sowie Industrie- und Handelskammern
und Handwerkskammern. Oft gibt es staatliche
Programme, die mit finanziellen Mitteln denjenigen Betrieben helfen, die bereit sind, behinderte

Za poduzea koja primaju na strukovnu obuku


mlade s psihikim ili fizikim poremeajima vae
posebna pravila. Informacije u vezi toga mogu se
dobiti u agencijama za rad, industrijsko-trgovinskim
komorama i zanatskim komorama. esto se u
okvirima dravnih programa nudi financijska
pomo onim poduzeima koja su spremna primiti

joBStaRteR

44

Jugendliche aufzunehmen; Ausknfte erteilt die


rtliche Agentur fr Arbeit.
Wenn in einem Betrieb mindestens fnf Arbeitnehmer unter 18 Jahren oder Auszubildende unter
25 Jahren beschftigt sind und in der Firma ein
Betriebsrat existiert, dann drfen auch die jungen
Leute eine Jugend- und Auszubildendenvertretung
(JAV) bilden. In dieser JAV knnen sie ihre Interessen im Unternehmen vertreten.

mlade s poremeajima na strukovno obuavanje.


Poblie informacije dostupne su u lokalnoj agenciji
za rad.
Ukoliko poduzee ima najmanje pet zaposlenika
u dobi ispod 18 godina ili strukovnih uenika u dobi
ispod 25 godina i ako u poduzeu postoji radniki
savjet, onda mladi smiju formirati zastupnitvo za
mlade i strukovne uenike i tako zastupati vlastite
interese u poduzeu.

27.
Kosten und Nutzen
der betrieblichen Ausbildung

Trokovi i koristi strukovnog


obuavanja

Die duale Ausbildung stellt ein kostengnstiges


Instrument der Nachwuchssicherung dar. Dabei gilt
grundstzlich: Je nher an der Praxis und je handlungsorientierter die Ausbildung, desto grer ist
der direkte Nutzen fr den Betrieb und fr die Auszubildenden.

Dvojni sistem strukovnog obuavanja predstavlja


uinkovit ekonomski instrument kadrovske politike.
Osnovno je pravilo pritom: to je strukovna obuka
blia praksi i jae orijentirana na rjeavanje radnih
zadataka, to je vea izravna korist za poduzee i
strukovnog uenika.

Bereits eine Gegenberstellung von Kosten und


Nutzen zeigt, dass die Ausbildung eine lohnende
Investition in die Zukunft ist: So lagen die Bruttokosten fr einen Ausbildungsplatz laut einer reprsentativen Studie des Bundesinstituts fr Berufsbildung
im Jahr 2007 durchschnittlich bei 16.149 Euro pro
Jahr in Westdeutschland (12.133 Euro in Ostdeutschland). Darin sind alle Kosten enthalten, beispielsweise Ausbildungsvergtung, gesetzliche, tarifliche
und freiwillige Sozialleistungen, Kosten fr die Ausbilderin oder den Ausbilder, fr den Arbeitsplatz sowie Prfungsgebhren. Den grten Anteil machen
dabei mit 10.001 Euro (7.620 Euro in Ostdeutschland)
die Personalkosten fr die Auszubildenden aus, die
in Form einer Ausbildungsvergtung bezahlt werden. Die Ausbildungsvergtung unterscheidet sich
von Beruf zu Beruf und ist hufig tariflich festgelegt.

Ve jednostavna usporedba trokova i koristi


pokazuje da je strukovno obuavanje isplativa
investicija u budunost. Tako su, primjerice,
prema reprezentativnoj studiji Saveznog instituta
za strukovno obrazovanje iz 2007. bruto trokovi
radnog mjesta u strukovnoj obuci iznosili prosjeno
16.149 eura godinje u zapadnim pokrajinama
Njemake (12.133 eura u istonim pokrajinama).
Navedeni iznos sadrava sve trokove, kao naprimjer
materijalnu naknadu za strukovnog uenika,
zakonske, tarifne i dobrovoljne socijalne doprinose,
mjesene plae strunom uitelju te ispitnu
pristojbu. Najvei udio od 10.001 eura (7.620 eura
u istonim njemakim pokrajinama) sainjavaju
pritom trokovi mjesenih plaa strukovnom
ueniku. Materijalna naknada za strukovne uenike
ovisi o zanimanju i esto je odreena tarifnim

45

GloSSaR

Im Durchschnitt aller Berufe lag die monatliche


Vergtung im Jahr 2008 bei 657 Euro in den alten
und bei 567 Euro in den neuen Lndern.

sporazumom. U prosjeku svih zanimanja ona


je 2008. godine iznosila 657 eura u zapadnim
pokrajinama, a u istonim 567 eura.

Die Nettokosten der Ausbildung fallen mit


3.880 Euro (2.557 Euro in Ostdeutschland) wesentlich
geringer aus. Diese Diskrepanz ist mit dem produktiven Arbeitseinsatz der Auszubildenden zu erklren.
Sie erwirtschaften schon whrend der Ausbildung
Ertrge in Hhe von durchschnittlich 12.269 Euro in
Westdeutschland (9.576 Euro in Ostdeutschland) im
Jahr. Bei kleineren Betrieben wird der konomische
Nutzen hufig sogar noch schneller deutlich, da die
Auszubildenden vom ersten Tag an stark in die Praxis
integriert sind. In diesen Fllen rechnet sich die Ausbildung fr den Betrieb schon recht kurzfristig.

Neto trokovi u visini od 3.880 eura (2.557 eura


u istonim pokrajinama Njemake) znatno su nii
od bruto trokova. Nesrazmjerna se razlika moe
objasniti time to i strukovni uenik takoer sudje
luje u proizvodnom procesu. Tijekom svoje strukov
ne obuke on ostvari prihode u visini od prosjeno
12.269 eura godinje u zapadnim pokrajinama Nje
make (9.576 u istonim pokrajinama). esto se u
manjim poduzeima ekonomska korist manifestira
jo mnogo ranije jer se strukovne uenike ve od
prvog dana ukljuuje u praktian rad. U takvim se
sluajevima strukovno obuavanje isplati ve prili
no brzo.

Ausbildungsbetriebe knnen weitere betriebswirtschaftliche Vorteile ins Kalkl ziehen. Das sind
zunchst Kosten, die durch die Ausbildung im eigenen Betrieb vermieden wurden. Dazu zhlen die
Kosten, die beim Rekrutieren, der Einarbeitung und
Qualifizierung von externen Fachkrften anfallen
wrden. Laut Bundesinstitut fr Berufsbildung kostet die Einstellung einer Fachkraft durchschnittlich
4.214 Euro. Dabei sind Kosten fr Inserate, Vorstellungsgesprche, Einarbeitung, Weiterbildung etc.
bercksichtigt. Insbesondere kleinere Unternehmen
knnen von der Ausbildung im eigenen Betrieb profitieren: Whrend die groen hhere Kosten als Folge von Fehlentscheidungen und Fluktuation in Kauf
nehmen knnen, sind die kleineren Betriebe auf
eine besonders sorgfltige Auswahl der geeigneten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Ist
die Auswahl gelungen, entwickeln Auszubildende
hufig eine berdurchschnittliche Bindung an ihren
Ausbildungsbetrieb und wachsen zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit hoher Betriebsidentifikation heran. Die mehrjhrige Ausbildungsphase
erlaubt der Unternehmerin oder dem Unternehmer,
die Fhigkeiten und Strken der Mitarbeiterin oder
des Mitarbeiters sicher einzuschtzen und ihren
oder seinen Einsatz langfristig zu planen.
Hinzu kommen einige Nutzeneffekte, die man
nicht unmittelbar finanziell messen kann. Unternehmen knnen die Ausbildung an eigenen Bedrfnissen ausrichten; das Wissen und wichtiges Knowhow bleiben dabei im Unternehmen erhalten. Darber hinaus genieen ausbildende Unternehmen
ein hohes Ansehen bei den Kunden, Lieferanten,
Banken und in der ffentlichkeit. Sie sind auch als

K tome, strukovno obuavanje donosi poduze


ima i neke druge ekonomske prednosti. Kao prvo,
to su trokovi koje obuavajua poduzea mogu
izbjei pruanjem strukovne obuke. Meu njima se
nalaze izdaci koji nastaju pri traenju, priuavanju i
kvalificiranju vanjskih strunjaka. Prema podacima
Saveznog instituta za strukovno obrazovanje, zapo
ljavanje strunog suradnika iznosi prosjeno 4.214
eura. U tom su iznosu sadrani trokovi oglaavanja,
razgovora za posao, priuavanja, daljnjeg obrazo
vanja, itd. Naroito mala poduzea mogu profitirati
od primanja strukovnih uenika. Naime, dok velika
poduzea sebi mogu dozvoliti vee trokove kao
posljedicu pogrenih odluka i fluktuacija, mala po
duzea moraju biti posebno paljiva kad biraju od
govarajue suradnike. Ukoliko je odabir bio dobar,
strukovni uenici esto razviju visoki stupanj lojal
nosti te odrastu u zaposlenike koji se snano poi
stovjeuju sa svojim poduzeem. Viegodinja faza
strukovnog obuavanja omoguuje poduzetnicima
da izvre pouzdanu procjenu sposobnosti i jakih
strana svojih zaposlenika te dugorono planiraju
njihov rad u poduzeu.
Strukovno obuavanje, osim toga, donosi podu
zetniku i neke druge prednosti koje se financijski ne
mogu direktno izmjeriti. Strukovnu obuku poduzea
mogu prilagoditi vlastitim potrebama i tako osigurati
da znanje i vani know-how ostanu sauvani u firmi.
Povrh toga, obuavajua poduzea uivaju visok ugled
meu klijentima, dostavljaima, bankama i u javnosti.
Ona su kao poslodavac privlana i izvan okvira stru
kovne obuke.

joBStaRteR

46

Arbeitgeber jenseits der Ausbildung attraktiv.


Schlielich soll auch der volkswirtschaftliche
Nutzen erwhnt werden. Nur das gemeinsame
Engagement aller ausbildungsfhigen Betriebe
gewhrleistet eine ausreichende Zahl an qualifizierten Fachkrften. Wenn sich immer mehr Unternehmen aus der Ausbildung zurckziehen, steigt
die Nachfrage nach Fachkrften, obwohl die Zahl
qualifizierter Krfte auf dem Arbeitsmarkt geringer
wird. Ein knapperes Angebot fhrt als Folge zu einer
Steigerung der Personalkosten, und dies bekommen alle Unternehmen bei der Einstellung neuer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu spren.

Naposljetku, treba se spomenuti i korist koju


strukovno obuavanje donosi privrednom sektoru.
Samo zajedniko zalaganje svih poduzea sposobnih
za provoenje strukovne obuke moe osigurati
dovoljan broj kvalificiranih strunih radnika. Ako
se sve vie poduzea bude povlailo iz strukovnog
obuavanja, doi e do nedostatka kvalificiranih
radnika na tritu rada, odnosno rasta potranje
za strunom radnom snagom. Oskudna ponuda
konzekventno vodi k poveanju trokova osoblja,
to je za poduzea osobito osjetno pri zapoljavanju
novih suradnika.

28.
Kndigung

Otkaz

Grundstzlich gilt: In der Probezeit drfen sowohl


der Betrieb als auch die Auszubildenden jederzeit
ohne Einhalten einer Frist kndigen, ohne einen
Grund zu nennen.

Openito vrijedi da tijekom probnog roka i


poduzee i strukovni uenik smiju dati otkaz bez
pridravanja otkaznog roka i bez navoenja razloga.

Nach der Probezeit muss ein schwerwiegender


Grund vorliegen, wenn die Unternehmerin oder der
Unternehmer den Auszubildenden kndigen will.
Zu diesen Grnden gehren beispielsweise dauerndes Fehlen im Betrieb oder in der Berufsschule
ohne Begrndung oder eine Straftat, die die Auszubildende oder der Auszubildende whrend der
Ausbildung begangen hat. Auch die Auszubildenden knnen nach der Probezeit das Ausbildungsverhltnis kndigen. So knnen eine mangelhafte
Ausbildung oder schwere Verste des Betriebes
gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz Grnde fr
eine fristlose Kndigung sein. Wenn sie die Ausbildung ganz aufgeben wollen oder zu einer Ausbildung in einem anderen Beruf wechseln mchten,
knnen sie mit einer Frist von vier Wochen schriftlich kndigen.

Nakon isteka probnog roka poduzetnik mora


imati ozbiljan razlog ukoliko eli dati otkaz
strukovnom ueniku. Ozbiljnim razlozima smatraju
se, primjerice, uestali neopravdani izostanci sa
strukovne obuke, odnosno s nastave u strukovnoj
koli ili kazneno djelo kojeg je strukovni uenik
poinio tijekom strukovne obuke. Strukovni uenik,
takoer, ima pravo otkazati ugovor o strukovnoj
obuci nakon isteka probnog roka. Razlozi za
trenutaan otkaz u tom sluaju mogu biti manjkava
strukovna obuka ili grubo krenje Zakona o zatiti
mladih na radu od strane obuavajueg poduzea.
Strukovni uenici koji ele sasvim prekinuti svoju
strukovnu obuku ili koji bi htjeli promijeniti
strukovno zanimanje, mogu dati otkaz u pisanom
obliku s otkaznim rokom od etiri nedjelje.

47

GloSSaR

In beiden Fllen, also wenn der Betrieb gravierende


Pflichten versumt oder eine Jugendliche oder
ein Jugendlicher Pflichten verletzt hat, kann der
Vertragspartner den Ausbildungsvertrag kndigen
oder seine Rechte einklagen. In der Regel wird aber
zunchst die Schlichtungsstelle der zustndigen Stelle
(i. d. R. Industrie- und Handelskammer oder Handwerksinnnungen) eingeschaltet denn mglicherweise kann man einen Streit auch auergerichtlich beenden. Schlielich gibt es auch die Mglichkeit, einen
beiderseitigen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben.

U oba sluaja, tj. bilo da je poduzee zanemarilo


vane obaveze ili strukovni uenik grubo prekrio
svoje obaveze, druga strana moe otkazati ugovor o
strukovnoj obuci ili traiti ostvarenje svojih prava
sudskim putem. U pravilu se, meutim, najprije
obraa arbitranoj komisiji nadlenog organa
(uobiajeno Industrijsko-trgovinska komora ili
zanatska udruenja) jer moda postoji mogunost
da se spor rijei izvansudski. Osim toga, postoji jo
i mogunost obostranog potpisivanja ugovora o
prestanku strukovne obuke.

29.
Lernen

Uenje

Frher hatten Auszubildende ausgelernt, wenn sie


die Abschlussprfung bestanden hatten, das heit,
sie waren fertig mit dem Lernen. Heute sind alle
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer laufend mit
technischen Neuerungen und mit rasanten wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Vernderungen
konfrontiert. Deshalb sind Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer in den meisten Berufen darauf angewiesen weiterzulernen das meint man mit lebensbegleitendem Lernen. Wichtig ist es, Fachkenntnisse zu erwerben und zu erneuern whrend der
Ausbildung und im Berufsleben. Ebenso wichtig ist
auch das Lernen von Selbststndigkeit, Kommunikationsfhigkeit, die Fhigkeit, Probleme zu lsen,
sowie effektive Lerntechniken zum Selbstlernen. Zu
lernen, wie man lernt, hat deswegen whrend der
Ausbildung eine groe Bedeutung.

U prolosti se smatralo da su strukovni uenici


poloenim zavrnim ispitom izuili svoje zanimanje,
odnosno da su bili gotovi s uenjem. Nasuprot
tome, danas su svi koji rade neprekidno suoeni
s tehnikim inovacijama kao i vrtoglavo brzim
privrednim i drutvenim promjenama. Stoga su
radnici u veini zanimanja primorani nastaviti uiti
i to je upravo ono to se podrazumijeva pod izrazom
doivotno uenje. Veoma je vano stjecati i
obnavljati struna znanja, kako za vrijeme strukovne
obuke tako i u profesionalnom ivotu. Jednako
je tako vano uiti se samotalnosti te razvijati
komunikativnost, sposobnost rjeavanja problema
kao i uinkovite tehnike samostalnog uenja. Iz tog
se razloga tijekom strukovnog obuavanja pridaje
veliki znaaj svladavanju raznih tehnika uenja.

In der Ausbildung kann der junge Mensch Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen lernen:

Mladom je ovjeku tijekom strukovne obuke


pruena mogunost usvajanja znanja, vjetina i
pravila ponaanja:

Er muss Kenntnisse erwerben, verstehen und


wiedergeben knnen. So sollte er anderen die

On mora biti u stanju da usvoji, razumije i


reproducira preneseno znanje. Tako naprimjer,

joBStaRteR

48

Unfallvorschriften erlutern knnen, nachdem


man sie ihm erklrt hat. Das wird als kognitiver
Lernbereich bezeichnet.
Fertigkeiten mssen auch erlernt werden, wie
das Bedienen der Tastatur eines PCs oder einer
Maschine. Bei solchen Fertigkeiten, die mit den
Hnden ausgefhrt werden, handelt es sich um
den psychomotorischen Lernbereich.
Auch Verhaltensweisen, das heit, wie man mit
Menschen gut zusammenarbeitet oder Fragen
von Kunden freundlich beantwortet, mssen
eingebt werden. Dieser Bereich heit affektiver
Lernbereich.
In der Ausbildung werden Fertigkeiten, Kenntnisse
und Verhaltensweisen durch Ausbildungsmethoden vermittelt. Bekannte Methoden sind:
Die Vier-Stufen-Methode. Sie besteht aus den
Lernschritten:
1. Vorbereitung der Auszubildenden,
2. Vormachen und Erklren durch die Ausbilder,
3. Nachmachen und Erklrenlassen durch die
Auszubildenden,
4. selbststndiges ben der Auszubildenden (mit
anschlieender Bewertung der Ausbilder).
Lehrgesprche finden in allen Bereichen der
Berufsausbildung statt. Dabei beginnt die Ausbilderin oder der Ausbilder das Gesprch und erklrt
das Thema, das sie oder er fr die Ausbildung
wichtig findet. Dann kann die Auszubildende bzw.
der Auszubildende Fragen stellen, um die Dinge
zu verstehen, mit denen sie bzw. er bis jetzt noch
Probleme hatte. Am Ende fassen die Ausbilderinnen
oder Ausbilder das Gelernte zusammen, und die
Lehrlinge knnen die Zusammenfassung ergnzen.
Bei der Projektarbeit mssen die Auszubildenden eine komplexe Aufgabe selbststndig lsen,
zum Beispiel einen Amboss fertigen oder eine
Datei fr Kunden erstellen. Dabei stellen die Ausbilder nur die Aufgabe, die Auszubildenden sind
frei in der Wahl des Lsungsweges. Vielfach wird
Projektarbeit in Gruppen durchgefhrt.
Die Leittext-Methode. Bei dieser Methode
sollen die Auszubildenden mit Informationen
dem sogenannten Leittext versuchen, eine

nakon to su strukovnom ueniku objanjeni


propisi o spreavanju nesrea, on ih mora znati
protumaiti drugima. To se podruje uenja
naziva kognitivno uenje.
Nadalje, od strukovnog se uenika oekuje da
vlada vjetinama poput pravilnog koritenja
kompjuterske tastature ili upravljanja mainom.
Vjetine koje podrazumijevaju rad pomou ruku
spadaju u podruje psihomotorikog uenja.
On, takoer, mora uvjebati svoje ponaanje,
odnosno nauiti se, na primjer, kako raditi s
drugim ljudima ili ljubazno odgovarati na pitanja
klijenata. To se podruje uenja naziva afektivno
uenje.
U strukovnoj se obuci vjetine, znanja i oblici
ponaanja posreduju koritenjem specijalnih
metoda obuavanja. Meu poznate metode spadaju:
etverostupanjska metoda sastavljena od
slijedeih koraka:
1. strukovni je uenik pripremljen,
2. struni uitelj pokazuje i objanjava,
3. strukovni uenik ponavlja i objanjava,
4. strukovni uenik samostalno vjeba (i nakon
toga biva ocijenjen od strane strunog uitelja).
Vjebovni razgovori prakticiraju se u svim
podrujima strukovnog obuavanja. Struni
uitelj zapoinje razgovor i objanjava temu koju
smatra vanom za strukovno obuavanje. Nakon
toga strukovni uenik moe postaviti pitanja
kako bi bolje razumio stvari s kojima ima ili je
dotad imao problema. Na kraju razgovora struni
uitelj saima naueno, a strukovni ga uenik
moe nadopuniti ukoliko to eli.
U sluaju projektnog rada strukovni uenik
mora samostalno rijeiti kompleksne zadatke, kao
npr. izraditi nakovanj ili izraditi fajl za klijente.
Pritom struni uitelj samo postavlja zadatak.
Strukovni je uenik slobodan da odabere nain
rjeavanja. Projektni se rad esto provodi u
grupama.
Metoda navoenja tekstovima: Kod te metode
strukovni uenik treba pokuati rijeiti odreeni
zadatak uspomo pruenih informacija,
odnosno pomou takozvanog navodeeg teksta.
Koncept navodeeg teksta sastoji se u tome da

49

GloSSaR

Arbeitsaufgabe zu lsen. Das Konzept des


Leittextes besteht darin, den Lernenden durch
sogenannte Leitfragen anzuregen, eigenstndig
ttig zu werden. Die Methode verluft in sechs
Schritten: Informieren Planen Entscheiden
Ausfhren Kontrollieren Bewerten. Diese
Methode ist fr Gruppenarbeit gut geeignet.
Die Ausbilder knnen ihre Kenntnisse ber Lernen
und Lernmethoden in dem Ausbilderkurs vertiefen,
den die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern sowie andere Trger anbieten.

se strukovnog uenika takozvanim navodeim


pitanjima potakne na samostalno djelovanje.
Metoda obuhvaa est koraka: informiranje
planiranje odluivanje izvoenje
kontroliranje ocjenjivanje. Ova je metoda
prikladna za rad u grupama.
Struni uitelji mogu produbiti svoja znanja o
uenju i metodama uenja na kursevima za strune
uitelje koje nude industrijsko-trgovinske komore,
zanatske komore te drugi nositelji.

30.
Lernorte

Mjesta uenja

Im Rahmen einer Berufsausbildung lernen die Auszubildenden im Betrieb und in der Berufsschule verschiedene Lernorte kennen, wo sie Aufgaben lsen
lernen oder unterrichtet werden.

U okviru strukovnog obuavanja strukovni uenici


upoznavaju razliita mjesta u poduzeu i strukovnoj
koli gdje ue rjeavati zadatke ili primaju poduku.

Der wichtigste Ort zum Lernen ist der Arbeitsplatz im Betrieb; denn hier wird betriebliche Realitt
erlebt. Aber nicht alle Lernschritte knnen die Auszubildenden direkt am Arbeitsplatz ben. Beispielsweise ein Kundengesprch, schwierige Berechnungen oder Montagen sollten sie ungestrt und
ohne den hohen Druck des Ernstfalls lernen knnen.
Hierfr eignen sich besondere Rume oder Lernecken, die sich zwar in der Nhe des Arbeitsplatzes
befinden, wo aber die Auszubildenden in Ruhe
ben knnen, ohne den laufenden Arbeitsprozess
zu stren. Fr die Motivation der Auszubildenden ist
es wichtig, dass eine Arbeit nicht nur zur bung gemacht, sondern im Ergebnis auch verwertet wird.
Grere Firmen haben oft eigene Lehr- oder
Ausbildungswerksttten. In solchen Firmen gibt
es auch Lernbros oder Unterrichtsrume, die mit

Najvanije mjesto za uenje jest radno mjesto


u poduzeu jer tu strukovni uenik moe doivjeti
realnost radne svakodnevnice. Meutim, strukovni
uenik ne moe direktno na svom radnom mjestu
vjebati sve radne korake. Primjerice, voenje
razgovora s klijentom, teke kalkulacije ili montae
trebao bi obavljati nesmetano i bez velikog pritiska
kojeg sa sobom donosi stvarna situacija. Za to su
prikladne posebne prostorije ili kutovi za uenje u
blizini radnog mjesta gdje strukovni uenici mogu
vjebati u miru i bez da ometaju tekui radni proces.
Za motivaciju strukovnog uenika vano je da
zadani posao ne obavlja samo kao vjebu, nego da i
ostvareni rezultati budu vrednovani.
Vea poduzea esto imaju vlastite radionice za
uenje i vjebanje. U takvim poduzeima postoje,
takoer, uredi za uenje i odravanje nastave koji
su opremljeni komjuterima, flip chartovima i

joBStaRteR

50

Computer, Flipcharts und anderen Medien ausgestattet sind. Manche Firmen haben Juniorbetriebe
kleine Unternehmen als Teil des Ausbildungsbetriebes. Hier bieten Auszubildende Produkte und
Dienstleistungen an, fr den eigenen Betrieb oder
auch fr andere Firmen.
Weitere Lernorte in der Berufsausbildung knnen die berbetriebliche Ausbildungssttte sein,
die Rume, in denen ausbildungsbegleitende Hilfen
angeboten werden, oder eine andere Betriebssttte,
wenn das Unternehmen im Verbund mit anderen
Firmen ausbildet.

drugim medijima. Neka poduzea imaju i takozvane


juniorske odjele - mala poduzea u sklopu
obuavajuih poduzea gdje strukovni uenici nude
proizvode i usluge za svoje poduzee ili, pak, druge
firme.
Mjesta uenja mogu, takoer, biti vanjski centri
strukovnog obuavanja, prostorije gdje se paralelno
uz strukovnu obuku prua dodatna pomo ili neko
drugo obuavajue poduzee ako se strukovna
obuka provodi u suradnji s nekoliko poduzea.

31.
Praktikum im Betrieb

Radna praksa

Ein Betriebspraktikum ist ein bewhrtes Mittel,


geeignete Kandidatinnen und Kandidaten fr die
Ausbildung zu finden. Auch die potenziellen Auszubildenden knnen dadurch eigene Erwartungen,
Fhigkeiten und Interessen besser definieren. Da
die Jugendlichen ein realistisches Bild von dem
jeweiligen Beruf erhalten, sinkt die Wahrscheinlichkeit des Abbruchs einer Berufsausbildung.

Radna praksa predstavlja isprobanu metodu


pronalaenja odgovarajuih kandidata za primanje
na strukovnu obuku. Ona, takoer, omoguuje
potencijalnim strukovnim uenicima da bolje
definiraju svoja oekivanja, sposobnosti i interese.
Povrh toga, ona posreduje realistinu sliku dotinog
zanimanja, to smanjuje vjerojatnost prekida
strukovne obuke.

Die Dauer des Praktikums ist in der Regel auf


zwei bis vier Wochen begrenzt. Ein Praktikumsvertrag ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Es ist jedoch
sinnvoll, fr die Jugendlichen einen Nachweis ber
ein absolviertes Praktikum zu erstellen. Es existieren
dabei keine Vorschriften fr Form und Inhalt der
Praktikumsbescheinigung (Vorlagen sind oft bei den
Kammern erhltlich). Bei den unter 18-Jhrigen mssen die Bestimmungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes in Bezug auf das Alter, die hchstzulssige
tgliche und wchentliche Arbeitszeit, Ruhepausen,
Ruhetage etc. eingehalten werden.

Trajanje radne prakse u pravilu je ogranieno


na dvije do etiri nedjelje. Potpisivanje ugovora o
praksi nije zakonski propisano, ali se ipak preporua
izdavanje potvrde o obavljenoj radnoj praksi. Po
sebni propisi u pogledu na formu i sadraj potvrde
o obavljenoj radnoj praksi, takoer, ne postoje (u
komorama se mogu esto dobiti obrasci). Ukoliko je
praktikant mlai od 18 godina, moraju se potivati
odredbe Zakona o zatiti mladih na radu, a koje se
odnose na starost, maksimalni broj radnih sati po
danu ili nedjelji, pauze, slobodne dane, itd. Postoje
razliite vrste radne prakse. Najei oblik predstav

51

GloSSaR

Es gibt verschiedene Arten von Praktika. Die


hufigste Form ist ein Schlerbetriebspraktikum.
Ferner drfen die Betriebe ein Ferienpraktikum
anbieten. Beide Praktika sollen grundstzlich so
gestaltet werden, dass sie fr Jugendliche eine Entscheidungshilfe im Hinblick auf die Berufsfindung
sind. Die Schlerinnen und Schler sollen die Berufs- und Arbeitswelt unmittelbar und mglichst im
breiten Spektrum kennenlernen.
Das Schlerbetriebspraktikum ist Pflicht in den
Klassen 9, 10 oder 11 allgemeinbildender Schulen.
Da es sich versicherungstechnisch um eine Schulveranstaltung handelt, sind keine Beitrge fr die
Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und Pflegeversicherung zu entrichten. Der Schultrger kmmert
sich auch um die Haftpflichtversicherung. Auerdem unterliegt das Schlerbetriebspraktikum der
gesetzlichen Unfallversicherung. Eine Vergtung
ist nicht vorgesehen. Weitere Informationen dazu
bieten die Schulen an.
Ein Ferienpraktikum kann dagegen freiwillig
whrend der Schulferien gemacht werden. Die
Schlerinnen und Schler mssen dazu das Alter
von mindestens 15 Jahren erreicht haben. Je nach
Vereinbarung umfasst das Ferienpraktikum einige
Tage oder einige Wochen, ist jedoch fr unter 18Jhrige auf insgesamt vier Wochen im Jahr begrenzt. Bei dem Ferienpraktikum sind keine Beitrge fr die Sozialversicherung zu entrichten, sofern
kein Arbeitsentgelt bezahlt wird oder wenn der
Praktikant das 18. Lebensjahr nicht berschritten
hat. Im Einzelfall ist es immer ratsam, die zustndige Krankenkasse zum Thema Sozialversicherung
anzusprechen.
Um die richtigen Praktikanten zu finden, kann
man sich direkt an die Schulen, an die zustndigen
Kammern oder Agenturen fr Arbeit wenden.

lja, pak, radna praksa za uenike. Poduzea smiju


ponuditi praksu i za vrijeme kolskih praznika. Oba
vida prakse trebaju biti tako organizirana da pomo
gnu ueniku u donoenju odluke o svom buduem
zanimanju. Uenicima treba biti pruena mogu
nost da neposredno i u to irem spektru upoznaju
dotinu profesiju i radni svijet.
Radna praksa za uenike obavezna je u 9., 10.
ili 11. razredu opeobrazovnih kola. Budui da je
radna praksa za uenike kvalificirana kao kolska
aktivnost, poduzetnik ne mora uplaivati doprinose
za zdravsto, nezaposlenost, mirovinu i dugoronu
njegu. kola se brine, takoer, o obaveznom osigu
ranju od odgovornosti. Osim toga, radna praksa za
uenike podlijee zakonskom osiguranju od nezgo
de. Naknada za uenike, takoer, nije predviena.
Detaljnije informacije mogu se dobiti u kolama.
Nasuprot tome, praksa koju poduzea nude za
vrijeme kolskih praznika dobrovoljnog je karaktera.
Da bi mogli obavljati tu vrstu prakse, uenici moraju
imati najmanje 15 godina. Ovisno o dogovoru,
praksa za vrijeme kolskih praznika moe trajati
nekoliko dana ili nekoliko nedjelja. Za osobe mlae
od 18 godina postoji ogranienje od sveukupno
etiri nedjelje godinje. Za vrijeme trajanja prakse
poduzee ne mora plaati doprinose za socijalno
osiguranje ako ne plaa naknadu za rad ili ako
praktikant nije stariji od 18 godina. U konkretnom
se sluaju uvijek preporua kontaktiranje nadlenog
zdravstvenog osiguranja koje moe dati podrobnije
informacije o zdravstvenom osiguranju.
Za pronalaenje odgovarajuih praktikanata
moe se obratiti direktno kolama, nadlenim
komorama ili agencijama za rad.

joBStaRteR

52

32.
Prfung

Ispit

Whrend einer Ausbildung mssen die Auszubildenden an einer Zwischenprfung teilnehmen,


wenn dies die Ausbildungsverordnung vorsieht. Die
Zwischenprfung erfolgt bei der zustndigen Stelle
(Kammer). Sie ldt zur Prfung ein. Mit der Zwischenprfung stellen Betrieb und Berufsschule den
Kenntnis- und Wissensstand der Auszubildenden
fest. Das Ergebnis der Zwischenprfung sollte bei
der weiteren Ausbildung bercksichtigt werden.

Tijekom strukovnog obuavanja strukovni uenici


moraju polagati meuispit ukoliko je tako predvie
no Pravilnikom o strukovnoj obuci. Meuispit
provodi nadleni organ (komora) koji alje i pozive
za ispit. Na osnovu meuispita poduzee i strukov
na kola odreuju stupanj znanja koje je strukovni
uenik dotad stekao. Rezultat meuispita treba biti
uzet u obzir tijekom daljnje strukovne obuke.

Am Ende der Ausbildung steht die Abschlussprfung. Die Abschlussprfung erfolgt ebenfalls
bei der zustndigen Stelle.
Teilnehmen kann, wer
die Ausbildungszeit durchlaufen,
an der Zwischenprfung teilgenommen und
das Berichtsheft regelmig gefhrt hat.
Der Betrieb bekommt automatisch ein Anmeldeformular von seiner zustndigen Stelle zugeschickt.
Ausbildende und Auszubildende mssen das Formular nur unterschreiben und zurckschicken.
Die Prfung besteht in der Regel aus einem
schriftlichen, einem praktischen und/oder einem
mndlichen Teil. In der Prfung soll festgestellt werden, ob die Prflinge die notwendigen Fertigkeiten
und Kenntnisse besitzen und auch die Lehrinhalte
der Berufsschule kennen, sodass sie den gelernten
Beruf wirklich ausben knnen. Haben die Prflinge die Prfung bestanden, erhalten sie von der
Kammer ein Abschlusszeugnis (im Handwerk
Gesellenbrief genannt). Wenn sie nicht bestehen,
knnen sie die Prfung zweimal wiederholen. Die
Ausbildungszeit verlngert sich dann auf Antrag der

Na kraju strukovne obuke stoji zavrni ispit


kojeg, takoer, provodi nadleni organ. Ispitu mogu
pristupiti strukovni uenici koji su
proli kroz strukovnu obuku,
poloili meuispit i
redovito vodili knjigu izvjea.
Obuavajue poduzee automatski dobiva
prijavne formulare od nadlenog organa. Poslodavac
i strukovni uenik moraju samo potpisati obrazac te
ga poslati natrag.
Ispit se, u pravilu, sastoji od pismenog i/ili
usmenog dijela. Svrha je ispita utvrditi da li ispita
nik posjeduje potrebne vjetine i znanja te da li je
svladao uevnu grau strukovne kole u dovoljnoj
mjeri da doista moe obavljati svoje zanimanje. Ako
ispitanik poloi ispit, Komora mu izdaje zavrnu
svjedodbu (u podruju zanata takva se svjedodba
naziva svjedodba o poloenom ispitu za majstor
skog pomonika). Ako, pak, ne poloi ispit, ima ga
pravo ponavljati dva puta. U tom se sluaju trajanje
strukovne obuke produuje na zahtjev strukovnog
uenika do sljedeeg ispitnog termina, ali ne za due
od godinu dana.

53

GloSSaR

oder des Auszubildenden jeweils bis zum nchsten


Prfungstermin, lngstens jedoch um ein Jahr.
Wenn die Auszubildenden whrend der Ausbildung sehr gute Leistungen zeigen, dann knnen sie
die Abschlussprfung auch vorzeitig machen. Ein entsprechender Antrag muss bei der zustndigen Stelle
eingereicht werden (siehe dazu Ausbildungszeit).

Ako strukovni uenik tijekom strukovne


obuke pokae veoma dobre rezultate, onda moe
prijevremeno polagati ispit. Prethodno mora jo biti
podneen odgovarajui zahtjev nadlenom organu
(vidi Trajanje strukovne obuke).

33.
berbetriebliche Ausbildung

Strukovna obuka u vanjskim


centrima

Vor allem bei technischen Berufen, die auch in


kleineren Betrieben etwa des Handwerks ausgebildet werden, sind oft nicht alle Gerte und Maschinen zum Erlernen des kompletten Berufs in den
Unternehmen vorhanden. Die Auszubildenden
sollen aber alle Bereiche ihres Berufs erlernen.
Daher wird die berbetriebliche Ausbildung besonders im Handwerk vielfach genutzt.

Naroito u sluaju tehnikih zanimanja, koja se mogu


izuavati i u manjim zanatskim radionicama, esto ne
stoje na raspolaganu svi ureaji i maine potrebni za
sveobuhvatno izuavanje zanimanja. Od strukovnih
se uenika, pak, oekuje da naue po mogunosti sve
aspekte odabranog zanimanja. Iz tog se razloga esto
koristi, pogotovo u zanatu, mogunost strukovnog
obuavanja u vanjskim centrima.

berbetriebliche Lehrwerksttten ergnzen


das, was den Auszubildenden in ihrem Betrieb zur
Ausbildung fehlt. Auerdem lernen sie die neuesten technischen Entwicklungen in ihrem Fach
kennen. Die berbetriebliche Ausbildung hat auch
eine pdagogische Funktion als sogenannte 3.
Lernumgebung, in der praktische und theoretische
Kompetenzen systematisch vermittelt werden.
Wie lange die berbetriebliche Ausbildung dauert,
hngt davon ab, was der Betrieb den Auszubildenden nicht vermitteln kann. Die Kosten einer berbetrieblichen Ausbildung tragen die Betriebe, die
Kammern und Innungen sowie der Staat.

Vanjski centri strukovne obuke pruaju stru


kovnom ueniku one dijelove strukovne obuke koje
njegovo poduzee ne moe. Osim toga, on se tu
upoznaje s najnovijim tehnikim dostignuima u
svojoj struci. Strukovna obuka u vanjskim centrima
ima, takoer, pedagoku funkciju kao takozvano
tree okruenje uenja u kojem se mogu sistemat
ski prenositi praktine i teoretske kompetencije. Du
ina trajanja strukovne obuke u vanjskim centrima
ovisi o obimu strukovnih sadraja koje obuavajue
poduzee ne moe posredovati strukovnom ueni
ku. Trokove strukovne obuke u vanjskim centrima
financiraju poduzea, komore, udruenja te drava.

joBStaRteR

54

34.
Verbundausbildung

Partnerska provedba strukovne


obuke

Verbundausbildung bedeutet, dass der Betrieb


gemeinsam mit einem anderen Unternehmen oder
mit einem Bildungstrger ausbildet. Interessant ist
das vor allem fr Betriebe, die nicht alle Lerninhalte
vermitteln knnen, die in der Ausbildungsordnung
festgelegt sind.

Partnerska provedba strukovne obuke znai da


poduzee obuava strukovne uenike zajedno s
drugim poduzeima ili s nositeljem obrazovne
djelatnosti. To je, prije svega, zanimljivo za ona
poduzea koja ne mogu poduavati sve strukovne
sadraje odreene Pravilnikom o strukovnoj obuci.

Um eine umfassende Ausbildung zu garantieren,


gibt es folgende Modelle:

Kako bi se osigurala obuhvatna strukovna obuka,


razraeni su slijedei modeli:

Oft ist es so, dass ein Unternehmen der Hauptausbildungsbetrieb ist und nur die fehlenden Lerninhalte von einem zweiten Betrieb bernommen
werden. So kann ein Restaurant eine Kchin oder
einen Koch ausbilden, die oder der beispielsweise
nur fr den Bereich Groveranstaltung in ein Hotelrestaurant wechselt. In diesem Falle schliet
das Restaurant den Ausbildungsvertrag mit den
Auszubildenden und fgt eine schriftliche Vereinbarung mit dem Hotel hinzu.

U velikom je broju sluajeva tako da jedno po


duzee ima glavnu ulogu u provedbi strukovne
obuke, dok drugo poduzee preuzima samo one
strukovne sadraje koje prvo poduzee ne moe
pruiti. Tako primjerice, restoran moe obuavati
kuhara koji e samo za stjecanje znanja o poslu
ivanju banketa odlaziti na strukovnu obuku u
hotelski restoran. U takvom sluaju restoran skla
pa sa strukovnim uenikom ugovor o strukovnoj
obuci i ugovoru dodaje pisani dogovor s hotelom.

Gute Erfahrungen hat man mit Verbundmodellen gemacht, bei denen mehrere Betriebe mit
einem Bildungstrger zusammenarbeiten. Der
Bildungstrger koordiniert die Ausbildung und
kann auch selber den Ausbildungsvertrag abschlieen. Die Auszubildenden sind dann fr eine
festgelegte Zeit im Betrieb, in der Berufsschule
und zustzlich fr bestimmte Abschnitte beim
Bildungstrger.

Dobra iskustva s modelom partnerskog obuavanja napravljena su u sluajevima gdje vie


poduzea surauje s nositeljem obrazovne dje
latnosti. Nositelj obrazovne djelatnosi koordinira
strukovnu obuku i moe sm sklopiti ugovor
o strukovnoj obuci. Strukovni uenik u datom
sluaju provodi odreeno vrijeme u poduzeu,
strukovnoj koli i dodatno u obrazovnoj ustanovi
gdje moe stei jo neka posebna znanja.

Eine weitere Mglichkeit ist ein Ausbildungsverein, der einen Leitbetrieb fr die Ausbildung
bestellt. Oft ist der Verein auch der Ausbildende,
schliet den Ausbildungsvertrag ab und vermittelt selbst Ausbildungsinhalte. Der Leitbetrieb
bernimmt dann fr mehrere Unternehmen die
Auszubildenden fr einen festgelegten Zeitraum.

Jo jednu daljnu mogunost predstavlja udruga


za strukovnu obuku koja imenuje vodee
poduzee za provedbu strukovne obuke. esto je
udruga istodobno i poslodavac, sklapa ugovor o
strukovnoj obuci i posreduje strukovne sadraje.
U tom sluaju vodee poduzee preuzima
strukovne uenike za nekoliko poduzea na
odreeno razdoblje.

55

GloSSaR

Es gibt also verschiedene Mglichkeiten, sich die


Ausbildung aufzuteilen. Grundstzlich halten alle
daran beteiligten Betriebe in einem Vertrag fest,
wer fr welche Teile der Ausbildung verantwortlich
ist. Bei der Vermittlung solcher Kooperationen helfen die zustndigen Stellen, also die Industrie- und
Handelskammern oder Handwerkskammern.

Postoje, dakle, razliite mogunosti za partner


sku provedbu strukovne obuke. Kod takvog oblika
strukovnog obuavanja poduzea odreuju ugovo
rom tko je za koje dijelove strukovne obuke odgo
voran. U posredovanju ovakvih kooperacija pomau
nadleni organi, dakle, industrijsko-trgovinske ko
more te zanatske komore.

35.
Zeugnis

Svjedodba

Wenn eine Auszubildende oder ein Auszubildender


die Abschlussprfung erfolgreich bestanden hat,
dann bekommt sie bzw. er drei Zeugnisse:

Ukoliko strukovni uenik poloi zavrni ispit,


dobiva tri svjedodbe:

ein Abschlusszeugnis von der Kammer,


ein Zeugnis von der Berufsschule und

zavrnu svjedodbu od komore,


svjedodbu od strukovne kole i

ein Ausbildungszeugnis vom Betrieb.

svjedodbu o obavljenoj strukovnoj obuci od


strane poduzea.

Auf diese Zeugnisse haben die Auszubildenden


einen gesetzlichen Anspruch.

Na navedene svjedodbe strukovni uenici imaju


zakonsko pravo.

Die Auszubildenden knnen bei dem betrieblichen Zeugnis zwischen einem einfachen und
einem qualifizierten Zeugnis whlen:

Kod svjedodaba koje izdaje obuavajue podu


zee strukovni uenik moe birati izmeu jedno
stavne i kvalificirane svjedodbe:

Ein einfaches Zeugnis nennt Art, Dauer und


Ziel der Ausbildung sowie die Fertigkeiten und
Kenntnisse, die die Auszubildende oder der Auszubildende erworben hat.

U jednostavnoj svjedodbi navedeni su vrsta,


trajanje i cilj strukovne obuke te vjetine i znanja
koje je strukovni uenik stekao.

Art der Ausbildung bedeutet, dass erkennbar


wird, in welchem Betrieb (Gre, Ttigkeit usw.) die
bzw. der Auszubildende gelernt hat. Gemeint ist

Pod vrstom strukovne obuke podrazumijevaju


se informacije iz kojih proizlazi u kojem je
poduzeu (veliina, obavljani poslovi, itd.)
strukovni uenik izuio svoje zanimanje. One,

joBStaRteR

56

auch, ob es eine berbetriebliche Ausbildungsstelle


gegeben hat oder im Verbund ausgebildet wurde.
Mit der Dauer wird das genaue Anfangs- und
Enddatum der Ausbildung bezeichnet.
Das Ziel der Ausbildung nennt die genaue Bezeichnung des Ausbildungsberufes und die mglichen Fachrichtungen, zum Beispiel Kaufmann
im Einzelhandel, Fachrichtung Sportartikel.
Bei den Fertigkeiten und Kenntnissen, die eine
Auszubildende oder ein Auszubildender gelernt
hat, sollten alle wichtigen Ausbildungsinhalte
genannt oder auf die Inhalte der Ausbildungsordnung verwiesen werden.

takoer, naznauju da li su u strukovnu obuku


bili ukljueni i vanjski centri, odnosno da li se
obuavanje provodilo u partnerstvima.
Trajanjem se oznaava datum poetka i
zavretka strukovne obuke.
Cilj strukovne obuke znai toan naziv
strukovnog zanimanja kao i mogue specijalno
usmjerenje, kao npr. trgovac u maloprodaji sa
specijalizacijom za sportske artikle.
Kod vjetina i znanja koje je strukovni uenik
stekao, trebali bi biti navedeni svi vani sadraji
strukovne obuke ili se mora ukazati na sadraje
Pravilnika o strukovnoj obuci.

In einem qualifizierten Zeugnis werden die oben


genannten Punkte ebenfalls aufgefhrt. Zustzlich
werden die Leistung und die Fhrung der Auszubildenden im Betrieb beurteilt, und es werden besondere fachliche Fhigkeiten aufgefhrt. Hier kann
auch stehen, wie die Auszubildenden mit Kollegen
zurechtgekommen sind und wie sie gelernt haben.

Kvalificirana svjedodba obuhvaa, takoer, sve


gore navedene toke. Ona dodatno sadri procjenu
rezultata i ponaanja strukovnog uenika tijekom
strukovne obuke u poduzeu te navodi njegove
posebne sposobnosti. U kvalificiranoj svjedodbi
moe, takoer, stajati kako se strukovni uenik snaao
u timskom radu i koliko je bio marljiv.

In besonderen Situationen haben die Auszubildenden auch ein Recht auf ein Zwischenzeugnis, beispielsweise wenn sie den Ausbildungsberuf wechseln.

U posebnim situacijama, kao to je primjerice


promjena strukovnog zanimanja, strukovni uenik
ima pravo na meusvjedodbu.

57

GloSSaR

36.
Zustndige Stelle

Nadleni organ

Wenn ein Betrieb ausbilden will, wendet er sich an


die sogenannte zustndige Stelle. Das sind in der
Regel die Industrie- und Handelskammern und die
Handwerkskammern. Weitere zustndige Stellen
sind beispielsweise Rechtsanwaltskammern, rztekammern und Landwirtschaftskammern. Bei den
zustndigen Stellen vereinbart die Unternehmerin
oder der Unternehmer einen Termin mit der Ausbildungsberaterin oder dem Ausbildungsberater und
erhlt in einem persnlichen Gesprch Informationen ber die Ausbildung.

Kad neko poduzee eli obuavati strukovne


uenike, ono se tada treba najprije obratiti
takozvanom nadlenom organu. U pravilu su to
industrijsko-trgovinske te zanatske komore. Meu
ostale nadlene organe spadaju primjerice jo
advokatske, lijenike i poljoprivredne komore.
Poduzetnik moe dogovoriti termin sa savjetnikom
za strukovnu obuku u nadlenom organu te se
tako u osobnom razgovoru detaljno informirati o
mogunostima provedbe strukovne obuke u svom
poduzeu.

In den Industrie- und Handelskammern sowie


Handwerkskammern sind Unternehmen bestimmter Berufsgruppen einer Region organisiert.
Wenn eine Berufsausbildung in Betrieben des
Handels oder in Industriebetrieben stattfindet, ist
normalerweise die Industrie- und Handelskammer
fr die Betreuung des Ausbildungsverhltnisses
zustndig, bei Handwerksbetrieben die Handwerkskammer. Je nach Beruf kann in bestimmten Fllen
eine andere Kammer fr das Ausbildungsverhltnis zustndig sein als die, zu der das Unternehmen
gehrt.

Poduzetnici i zanatlije odreene skupine


zanimanja neke regije organizirani su u
industrijsko-trgovinskim, odnosno zanatskim
komorama. Industrijsko-trgovinska komora
uobiajeno je nadlena za nadzor nad provedbom
strukovne obuke u trgovakim ili industrijskim
poduzeima. Ukoliko se, pak, strukovna obuka
provodi u zanatskoj radionici, onda je nadlena
Zanatska komora. Ovisno o zanimanju, u
odreenim je sluajevima mogue da je za nadzor
nad provedbom strukovne obuke zaduena druga
komora nego ona kojoj poduzee pripada.

Die Kammern bieten den Betrieben Beratung


und Informationen zu zahlreichen Themen, beispielsweise zu Fragen des Auenhandels und des
Steuerrechts. In der Region nehmen die Kammern
Stellung zu Fragen, die fr Unternehmen von Wichtigkeit sind, zum Beispiel zur Unternehmensbesteuerung, zur Verkehrsplanung und zur Wirtschaftsansiedlung.

Komore nude poduzeima poslovna savjetovanja


i informacije o mnogobrojnim temama, kao npr. po
pitanju vanjske trgovine ili poreznog prava. Osim
toga, one u svojim regijama zauzimaju stajalita o
pitanjima koja su vana za poduzea, kao to su pri
mjerice oporezivanje poduzea, planiranje prometa i
izbor lokacije poslovanja.

Eine sogenannte hoheitliche, das heit vom


Staat bertragene Aufgabe ist das Frdern, Regeln
und berwachen der Berufsbildung. Die Kammern
bernehmen als zustndige Stellen im Bereich der
Berufsausbildung folgende Aufgaben:

Komore imaju takozvanu suverenu zadau,


odosno ovlatene su od drave da unapreuju, regu
liraju i nadziru strukovno obrazovanje. U svojstvu
nadlenog organa one preuzimaju slijedee odgo
vornosti u podruju strukovne obuke:

joBStaRteR

58

Prfen, ob ein Betrieb ausbilden kann (siehe dazu


Eignung als Ausbilderin oder Ausbilder und als Ausbildungsbetrieb),

provjeravaju da li odreeno poduzee moe


provoditi strukovnu obuku (vidi Osposobljenost
strunog uitelja i obuavajueg poduzea),

Registrieren der Ausbildungsvertrge,

registriraju ugovore o strukovnoj obuci,

berwachen und Frdern der Ausbildung,

kontroliraju i unapreuju strukovnu obuku,

Durchfhren der Prfungen.

provode ispite.

Bei den Kammern (im Handwerk bei den Handwerksinnungen) besteht auch ein Schlichtungsausschuss, der bei Streitigkeiten zwischen den Partnern
des Ausbildungsverhltnisses Ausbildende und
Auszubildende angerufen werden kann.

Komore (ili zanatska udruenja u sluaju


zanatskog zanimanja) imaju svoje arbitrane
komisije koje se mogu ukljuiti u sluaju spora
izmeu stranaka ugovora u strukovnoj obuci, tj.
izmeu poslodavca i strukovnog uenika.

Die meisten Betriebe sind den Industrie- und


Handelskammern und den Handwerkskammern
zugeordnet. Die Industrie- und Handelskammer
betreut rund 270 Ausbildungsberufe, und die Handwerkskammer ist fr etwa 122 Handwerksberufe
zustndig. Im Handwerk kmmern sich auch die
Innungen um die Frderung der Berufsausbildung.
Berufe wie Rechtsanwaltsfachangestellte/r oder
Medizinische/r Fachangestellte/r werden von eigenen Kammern betreut, zum Beispiel von der Rechtsanwaltskammer oder der rztekammer.

Najvie je poduzea pridrueno industrijsko


trgovinskim i zanatskim komorama. Industrijsko
trgovinska komora nadlena je za otprilike 270
strukovnih zanimanja, a Zanatska komora za 122
zanatska zanimanja. Za unapreenje strukovnog
obuavanja u podruju zanata brinu se, takoer,
zanatska udruenja. Zanimanja poput pravnog
ili medicinskog tehniara nadgledaju specijalne
komore, kao npr. advokatska, odnosno lijenika
komora.

Betriebe, die berlegen, ob sie ausbilden knnen, wenden sich an eine Ausbildungsberaterin
oder einen Ausbildungsberater der zustndigen
Stelle. Die Ausbildungsberaterinnen oder Ausbildungsberater besuchen die Betriebe und informieren ber die Berufsausbildung. Sie prfen, ob der
Betrieb fr die Ausbildung geeignet ist und ob Ausbilderinnen oder Ausbilder vorhanden sind. Sie sind
Ansprechpartner fr die Betriebe, aber auch fr die
Auszubildenden in allen Fragen der Ausbildung.

Poduzea koja razmatraju mogunost provedbe


strukovnog obuavanja obraaju se savjetnicima za
strukovnu obuku u nadlenim organima. Savjetnici
posjeuju poduzea i informiraju o strukovnoj
obuci. Oni, takoer, provjeravaju da li je poduzee
osposobljeno za provedbu strukovne obuke i da
li ima strunog uitelja. Oni su kontakt osobe
za poduzea, ali i za strukovne uenike kod svih
pitanja vezanih uz strukovnu obuku.

59

Diese Druckschrift wird im Rahmen der ffentlichkeitsarbeit vom Bundesministerium fr Bildung und Forschung unentgeltlich abgegeben. Sie ist nicht
zum gewerblichen Vertrieb bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch von
Wahlwerberinnen/Wahlwerbern oder Wahlhelferinnen/Wahlhelfern whrend
eines Wahlkampfes zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt
fr Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie fr Wahlen zum Europischen Parlament.
Missbruchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen und an
Informationsstnden der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben
parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die
Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung.
Unabhngig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift
der Empfngerin/dem Empfnger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die
als Parteinahme der Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen
verstanden werden knnte.