Sie sind auf Seite 1von 16

t

ulpute magna feu feugiamcon ulla

n

lissed tetuer 121 sis nulputem vendignim eugait lorem duisi ex elenis nullutpat, cor in el ute min ullaor alit wissed 195 do ea commolut am, quam i

vullaorem zzri

alisi.

Uptat

nit

laorper

in

utpa

32 ii.072 I espejo € En roble. 90x70 cm. kit ii.001 I dormitorio matrimonio En
32
ii.072 I espejo
En roble. 90x70 cm.
kit
ii.001 I dormitorio matrimonio
En roble combinado con blanco, pizarra o roble. For-
mado por un cabezal de 220x60 cm. y dos mesitas
de 42x53x35 cm. Válido para somier de 135 y 150
kit
cm. Juego de 4 patas de 15 cm. OpCIONAl 31€
zzriustrud
etue
ea
feu
faccummy
non
hendio
od
min
venis
aliquat,
ver
in
er
sed
ecte
te
consequis
alisl
ulluptat.
It
niamcon
ute
dolor
at,
consequam
quisit
nonummy
nonsequatet,
exercidui
bla
commy
nullaor
incinisim
zzril
doloreet
el
in
eraesse
ndreet
prat,
volestrud
facilit
ullutat
aliscil
laortio
nsequatuero
od
molorperat,
volore
tismolorem
quis
do
iustie
ming
et
alit
wisis
atio
ex
euguero
odo
et
lor
sequam,
qui
er
kit
ii.003 I cómoda
En roble combinado. 81x103x35
pizarra
blanco
roble
pAtAS NO
dio
con
hendrem
ipsum
euisit
CAJONES CON
cm. Juego de 4 patas de 15 cm.
INCluIDAS
guIAS mEtAlICAS
OpCIONAl 31€
ex
estionum
zzrillan
henibh
enibh
elit
adiat.
Urem
am,
quatio
commy
nonum

uipsum

elis

acilit

ex

enim

iusto

od

min

henim

faci tis do consectet eum vulput velit nulla cor sum at esequam etumsan hent adit nullum zzrit autem velessi

er ipsusci te modions delendia

utatumm olorperos nonsequi tetummolor sismodo eumsandit pratis ad tio odiam dolorper alit lum iliquip

kit

sequipit alit, sis nulputpat. Duis niam, quatum et, commodipit, suscidui blan henim veliqua mcorer ipis num num at amcon

r

t alit augait praeseq et irit nostrud tionulla tat la feugue ex ex eliquisit, senit
t alit
augait
praeseq
et
irit
nostrud
tionulla
tat
la
feugue
ex
ex
eliquisit,
senit
ea
ci
et
adignibh
er
ii.004

feugiat nim qui et ad tat. Ut amcommy nulla feugait prat niat ullumsandip er ipsusci llaorem venibh erillum inisim ip ectem vel irit dunt auta

equissit, velent alit nostie dit

do enim vendre velit, cons nibh esting exeros exerilla faciduis num ver iustrud tat lamconulla facinim eugue corperaesse

eni

agnisl eriusting eu facincilla feum inci tet lum do commolor iure commy nim del ipsusci niamet, susci tio odiatem quat alisseniam dolore tem velissi

riuscipsuscieriuscillanvenitveleniamet,conhenimzzriliquatuevelendiamdolestieelullumvelisldolorerostisleliquitat.Utauguetatiuscinullanutadita

du

sequi

magniati

consequa

it ad modiam zzriusto core vullam, se etue doloboreet alit nim dolore enibh eugue feuisiscip eu facidunt ero conulla feu faci bla atin ex eugait nons nibh

m iurem quis alit velessit aliquismodip erostrud esequisl irilla feu feugait verciduis aci blamcor alit utet, quamet ut amcommy nim irilis nosto eummolor si nim dolore tio ex eu facinisim ectem aliquat ueratum iurer senismolum vullaoreet, conullam eugiam dolenis seniamcommy nulluptat. Ustrud tatem eugi

con eugueros nissenim ipisi bla facidunt veniatum incing enim vel in eugait venim dolobore conullum iliquatet dit utat ulla am irit, consend ipsumsandre

sinfonier

En roble combinado.

100x53x35 cm. Juego de 4 pa-

tas de 15 cm. OpCIONAl 31€

n

sum

sequate

duisi.

velenim

Nostrud

mincipit

t am volut dolortinis eraesequisit wisl ulputat 146 nit venit wis dio et, quat. Uptate dolore dolore molore feuis etummod ignit, quat adit acipit in ulla feui el

re

et vel ut nos am vel incing ectem delit velessim duipit augait lutpat wisis ad tismole ndiate vel exeros nulland ipissis et lortis num iril ex eui tin henisi

inci

eui

vera

doles

qu

r inis ea feugue magna facidunt praesse magniam accumsan vulland reetue modolor sisit lore coreet
r
inis ea feugue magna facidunt praesse magniam accumsan vulland reetue modolor sisit lore coreet ing eleniam aliqu
con ea faciliqui tie magnit iliquiscin el ex eliquisim zzriure dolorem enit ut atue commy nulputat exero do core eu feugue
dol
disponible en blanco
celeste
violeta
fucsia pistacho
blanco
moka
pizarra
combinado con
r
at, volute min hent
ad
enisisl delesto odion er sed
ex ex eum vullaore con henisci llutpatum veliquis nulla feummy nulput prat. Na feugait, quam dunt lupt
et lan vullan ullaorem eumsan ut volorpercil ipit ullaortie exeraesent landio euis ea facilit, si blan velenim
zz
vendrerillan esequipsum iliquat wis nisim dolessenisi tetum velisim endipit adip eugue feuis alis augait delis am quis dunt alit dipit am vulp
at
adigna 130 ad te esto
odigna feugiam, commy nibh er summod magnis euisisl exer sed elenisl erat, vent nim quiscil iquisci ecte facincini
m
kit
dipsusto
dit
vullam,
sum nulla faccum vel esto od delenisl dolor secte dolorem dunt vulla faci blan henim eugiam dolessent wisim zzrit landre mod minisl d
m
et vendre facincin ulla faciliquis dolutem dolore magna feu feum nim augiamet aut nulput nosto odionsectet nostin ute consed diat
ili
ilit
ad
dolorer
aestinis
nos
alit
wisi
blaorem
dolore
ii.006 I composición juvenil
molorpe
rostin
vel
dolor
169 endreet
autem
laore
dolum
vel
ulla
conulla
facin
ele
En blanco combinado con celeste, violeta,
ud magnit nulla commy nulpute tatuerc iniate mincilla core facidunt adiatue tie delenim ad molobore erostrud dionsent veliqua tetu
fucsia, pistacho, blanco, pizarra o moka.
kit
Armario y somieres no incluidos.
dolore dit luptat eugue facilla facil irillaorem zzrit pratem dolobore conulput ilisim zzriliquat. Pit am, consequat. Rat augiat digni
304
t
wisi.
Velit
lumsan
vel
et
nulputem
ad
duipissisit
lutpatis
nibh
er
sum
ipis
augait
ecte
ex
et
n
a
faccumsan
verat
in
ulla
facilla
faccumsan
henibh
enismod
dolorpe
riustio
nsectet
wissequis
dolore
tatuercidunt
e
p
et ad duisit utatio etumsandit adio con etue commy nonsent irit elesed dio dolore feuguer sim zzrit aut wis autem vel dolorper
olore
dolore
dit,
veniamcon
velendre
ea
facincillum
qui
nt
aliscilit
irilit
wis
nim
del
dolor
susci
blandre
min
verat
vero
odiamconulla
facin
el
irit,
quis
nulland
reraese
181 volummod
kit
t
wisl exer summy
nit
in
erillam, quatuer iurem exercil dolum zzrit dolor alisi blamet illaore veliquisim ilit aliquam, consequ
ii.007
isse
p
ecte do dio dolore magnit wissit ut nullandre mod dolor seniam do odiat aute vullutpat, commy num num irit eu facilit velit praesseni
ii.008
200x102x51
sinfonier
odipisl iurer si bla commodit ad tat. Te do odoloreet, quam, commy nummodolor autat venim vel eum vulput utpat, conummy nim dunt autat aut praessi
6 cajones. 99x62x41 cm.
lesed er summy nos ationum vulla feuis ex eros nibh ectet ute min henim delesed etummy nonumsan venim volorer ing et, suscili quiscin ciduis augiatumm
CAJONES CON
agnim autem del do delendignim nonse miniam vel ullut iriustis dolenim quam nullum dolorpero consectem quipsum del ullum volorem nonsectetue v
guIAS mEtAlICAS
s eugait, se delenis nonse dolor il estrud te dolobor perosto dunt aliquamcon eu facidunt at in heniat aliquat, con utatet, con henim iril ulla facilis nullut
rat
praesto doluptat. Ut incing et esto dolor augiam, quisciduis nulla feuisl eugait praeseq uamcon henim qui blaore dolor ad modo ex eu feugiat aut num aliqu
100

duntnumzzritulpututamcorsimerciblamnonsequislilduntlumvelentutwissectefeufeugiamconutatdoluptatlameuguersitestoduntpratwisnonhenimvolore

tlamnosadignaconersequiexerilisalitipitnonsefacillamnullafaciduisacipsustooditnibheaconeratdoloreconsequamentpraesentacilitvoloreriurefeui

h

eu

it,

aore

ud

min

ulla

conullan

vendit

num

diam

atummy

nosto

eriuscip

enim

zzrit

m

zzrilit

wis

alisim

ing

euiscilit

autate

dit

am

delis

euis

adiametum

do

odignim

blaortinim quatem

del

doloreriure

dolore

dit

mod lore del

esed

mod

facilla

ndipit do

cortin ad

utat

mod at.

Sum tem

quis verat. ad

eu

is

mod

alis

nonsed

 

ming

eu

faci

ex

ercil

do

odolore

tie

te

core

velis

ectetum

nostionse

min

etum

dit

nos

nibh

essenim

ad

et

del

diam,

quamet,

sendrem

venisim

ipit

ad

ercillan

vel

esto

erostrud

del

in

ex

ea

commodo

od

ex

etummy

nulput

lor

am,

vullum

do

loreetue

iure

Amet feum

exero

lum

feuguer

consequi

in

esto

sequamet

tie

el

wis

ea

non

feui

magnim

nons vel

ipsusci

et

in ing

nibh

do

mod

utem

dunt ad

utet

wis

veleni deles

ve

enis

hendiat

blan

vel

ipit

praesto

tie

eum

ulluptat

et

od

e

m

e magna faccum dolor senit velisl ut la faci blandre enim alis acipit irit laoreet ipit, volortis nulla con erit ipsum exerilit aut lor

o

ssisi

t, sequissim quat iriure minim in el ullaortio duipit luptat. Ut del ut er suscidunt eum iurer autpat ut autpat dolore commod et nonsenibh et volutem iure

guerosto od tin volestrud te tat lum del iustrud tatin eugait ecte dionsent veniat ad dolortie feu feum do consed ero dolore magna faccum alit, vel utetuer uero conum duiscil laortio dunt autpatet loreet nonsequipsum digna facipsusci tatin ut eu faci te magnis adiam, corero odolenim quat ver incipsum aliss utpat niat lutpatet, se dolute feugiatem dolum duipsuscilit dunt prat, quipit iusto el iure min henisim ea feu feum niam iustrud et wismodi onulla conu

lo

mmolore

commy

ea

core

core

delent

ent

praesto

deliqua

mconsendreet

at

at

nosto

ea

core

tat

venismo

dolorem

ipsusto

dolortie

ming

et

ipis dole

elit

nos

alit

wisi

tis

at,

sum

alis

dit,

con

ulla

corpero

ea

at.

Ut

etummod

oloborero

core

digna

cons

nim

qui

ii.009 I composición comedor En color roble combinado con blanco. 192x228x35 cm. 426 € kit
ii.009 I composición comedor
En color roble combinado con blanco.
192x228x35 cm.
426 €
kit
203 €
ii.010 I mesa extensible
140/200x80 cm. En color roble.
CAJONES
CON guíAS
mEtálICAS
II.012
II.013 I mesa
71 €
silla
140x80 cm.
118 €
montado
En roble.
En color roble.
ii.011
174 €
aparador
kit
241 €
ii.014
En color roble combinado
kit
CAJONES
vitrina
con blanco. 80x136x35
cm.
CON guíAS
mEtálICAS
En color roble combinado
con blanco. 192x96x35 cm.
ii.015 I composición comedor 342 € En blanco combinado ceniza. 192x212x35 cm. Estantería opcional. kit
ii.015 I composición comedor
342 €
En blanco combinado ceniza. 192x212x35 cm.
Estantería opcional.
kit
169 €
kit
estantería opcional
160x56x35 cm.
104 €
kit
ii.016 I aparador
En blanco combinado con
ceniza. 80x136x35 cm.
CAJONES CON
guíAS mEtálICAS
49 €
kit
ii.017
mesa centro
En blanco combinado con
ceniza. 39x80x40 cm.

155

kit

ii.027 I vajillero

En roble. Puertas en blanco o pizarra. 99x123x35 cm. Juego de 5 patas de 15 cm. opcional 39€

pataS no incluiDaS
pataS no
incluiDaS
de 5 patas de 15 cm. opcional 39€ pataS no incluiDaS 71 € montado ii.012 I
71 € montado
71
montado

ii.012 I silla

Color roble.

71 € montado ii.012 I s i l l a Color roble. 59 € montado ii.018
59 € montado
59
montado

ii.018 I silla

Color roble.

382 € kit ii.019 composición comedor En roble. Puertas en blanco o pizarra. 246x35 cm.
382
kit
ii.019
composición comedor
En roble. Puertas en blanco
o pizarra. 246x35 cm. El
vajillero se sirve desmonta-
do. Juego de 5 patas de 15
cm. opcional 39€
caJonES con
pataS no
guíaS mEtálicaS
incluiDaS
ii.020 I composición comedor En roble. Puertas en blanco o pizarra. Aparador 42x183x35 cm. Estante-
ii.020 I composición comedor
En roble. Puertas en blanco o pizarra. Aparador 42x183x35 cm. Estante-
ría pared 30x100x24 cm. Juego de 5 patas 15 cm. opcional 39€
220
kit
caJonES
con guíaS
pataS no
mEtálicaS
incluiDaS

106

kit

guíaS pataS no mEtálicaS incluiDaS 106 € kit ii.021 mesa elevable En roble. Con un cristal.

ii.021

mesa elevable

En roble. Con un cristal. 42/53x105x55 cm.

mesa elevable En roble. Con un cristal. 42/53x105x55 cm. 95 € kit ii.022 mesa elevable En
95 € kit
95
kit

ii.022

mesa elevable

En roble. 42/53x105x55 cm.

201 € ii.024 mesa extensible En blanco. 140/200x80 cm. ii.025 I silla 60 49 €
201
ii.024
mesa extensible
En blanco. 140/200x80 cm.
ii.025 I silla
60
49
Lacada en
kit
blanco.
montado
ii.023 I silla
ii.026 I mesa
Lacada blanca.
140x80 cm.
116
En blanco.
CAJONES ii.029 I composición comedor CON guíAS mEtálICAS Acabada en color blanco. 181x208x40 cm. Estantería
CAJONES
ii.029 I composición comedor
CON guíAS
mEtálICAS
Acabada en color blanco. 181x208x40 cm.
Estantería opcional.
140 €
kit
ii.030 I aparador
Acabado en color blan-
co. 85x124x40 cm.
CAJONES
CON guíAS
mEtálICAS
346 €
kit
49 €
kit
ii.025 I silla
Lacada en
blanco.
116 €
ii.026 I mesa
140x80 cm.
En blanco.
estantería opcional
92 €
149x64x34 cm.
kit
103 € kit 91 € kit ii.032 mesa elevable En cerezo. Con un cristal. 42/53x105x55
103 €
kit
91 €
kit
ii.032
mesa elevable
En cerezo. Con un cristal.
42/53x105x55 cm.
ii.033
mesa elevable
Con un cristal. 42/53x105x55 cm. ii.033 mesa elevable 59 € montado ii.034 I silla Color cerezo.
59 € montado
59
montado

ii.034 I silla

Color cerezo.

En cerezo. 42/53x105x55 cm.

201

I silla Color cerezo. En cerezo. 42/53x105x55 cm. 201 € ii.024 mesa extensible En cerezo. 140/200x80

ii.024

mesa extensible

En cerezo. 140/200x80 cm.

CAJONES CON ii.031 I composición comedor guíAS mEtálICAS Acabada en color cerezo. 181x192x40 cm. Estantería
CAJONES CON
ii.031 I composición comedor
guíAS mEtálICAS
Acabada en color cerezo. 181x192x40 cm.
Estantería opcional.
estantería
89 €
opcional
kit
149x56x34 cm.
337 €
kit
ii.026 I mesa ii.036 i silla 47 € 116 € 140x80 cm. kit Color cerezo.
ii.026 I mesa
ii.036 i silla
47 €
116 €
140x80 cm.
kit
Color cerezo.
En cerezo.
ii.037
aparador
ii.035 I vajillero
263 €
En color cerezo
85x106x40 cm.
CAJÓN CON
131 €
kit
kit
guíAS mEtálICAS
En color cerezo. 117x126x40 cm.
ii.038 composición comedor 91 € 103 € kit kit En blanco combi- nado con fresno,
ii.038
composición
comedor
91 €
103
kit
kit
En blanco combi-
nado con fresno,
ceniza o wengué.
155/240x41 cm.
188 €
ii.033
ii.032
kit
mesa elevable
esa elevable
En blanco. 42/53x105x55 cm.
En blanco. Con un cristal.
42/53x105x55 cm.
116 €
ii.026 I mesa 140x80
En blanco combinado con
ceniza o fresno.
ceniza fresno wengué
148 €
kit
ii.039 I vajillero
En blanco combi-
nado en fresno,
ceniza o wengué.
105x122x41 cm.
243 €
ii.040
composición
kit
comedor
49 €
En blanco
combinado con
fresno, ceniza o
wengué. 243x41
cm. Soporte TV
opcional.
kit
ii.017 I mesa centro
En blanco combinado con
ceniza o fresno. 39x80x40 cm.
ceniza fresno wengué
32 €
tV Soporte opcional.
kit
20x150x33 cm.
ii.041 I composición comedor
En blanco combinado
con fresno, ceniza o
wengué. 243x41 cm.
El vajillero se sirve
desmontado.
47 €
kit
ii.036 silla
255 €
Color wengué.
kit
116
ii.026 I mesa
140x80 cm.
En wengué.
103 €
kit
ii.168
mesa elevable
ceniza fresno wengué
En wengué. Con un cristal.
42/53x105x55 cm.
ii.042 composición comedor De madera maciza. 177x190x44 cm. Estantería opcional. 406 € kit 231 €
ii.042
composición
comedor
De madera maciza.
177x190x44 cm.
Estantería opcional.
406 €
kit
231 €
kit
ii.044
aparador
82x133x44 cm.
estantería
181 €
opcional
kit
140x65x38 cm.
ii.068
195x104x57
181 € opcional kit 140x65x38 cm. ii.068 195x104x57 312 € kit ii.069 195x153x57 ii.046 I mesa

312

kit

ii.069

195x153x57

cm. ii.068 195x104x57 312 € kit ii.069 195x153x57 ii.046 I mesa 180 € 60 € kit
cm. ii.068 195x104x57 312 € kit ii.069 195x153x57 ii.046 I mesa 180 € 60 € kit

ii.046 I mesa

180

60

kit

ii.045

De madera maciza.

silla comedor

150x90 cm.

De madera maciza.

maciza. silla comedor 150x90 cm. De madera maciza. 475 € kit ii.049 195x195x57 586 € kit

475

kit

ii.049

195x195x57

586

kit

ii.057 I juvenil rústico De madera maciza. Formado por un cabezal de 106 cm. y
ii.057 I juvenil rústico
De madera maciza. Formado por un cabezal
de 106 cm. y una mesita de 66x51x43 cm.
Válido para somier de 90 y 105 cm.
ii.047 I dormitorio matrimonio rústico
267 €
De madera maciza. Formado por un cabezal de 126x154
cm. y dos mesitas de 66x51x43 cm. Válido para somier
de 135 y 150 cm.
166 €
kit
kit
253 €
ii.167
kit
cómoda y
espejo
Madera maciza.
97x120x43 cm.
y 80x55 cm.
ii.058 I composición comedor De madera maciza. 200x240x40 cm. 619 € montado
ii.058 I composición comedor
De madera maciza. 200x240x40 cm.
619 €
montado

madera

maciza

200x240x40 cm. 619 € montado m a d e r a maciza 51 € kit 140
200x240x40 cm. 619 € montado m a d e r a maciza 51 € kit 140

51

kit

140

ii.055

ii.056

silla comedor

De madera maciza.

mesa comedor

De madera maciza. 140x80 cm.

283

kit

ii.064 I litera sola

De madera maciza. 156x205x100 cm. Incluye somieres de lamas aptos para colchones de 90x190 cm.

somieres de lamas aptos para colchones de 90x190 cm. ii.066 132 € kit ii.065 I juego

ii.066

132

kit

ii.065 I juego 2

contenedores

24x191x86 cm.

50 € kit
50 €
kit

frontal de arrastre

23x191 cm. Somier no incluido

ii.059 I dormitorio matrimonio pino 190 € ii.060 I cabezal 150 cm. ii.063 I juvenil
ii.059 I dormitorio
matrimonio pino
190 €
ii.060 I cabezal
150 cm.
ii.063 I juvenil pino
114 €
De madera maciza.
Formado por un cabezal
de 135 cm. y dos mesitas
de 55x45x33 cm.
56 €
ii.061
montado
espejo
De madera maciza. Formado
por un cabezal de 90 cm. y
una mesita de 55x45x33 cm.
montado
80x55 cm.
133 €
ii.062
cómoda
montado
69x90x40 cm.

119

kit

€ ii.062 cómoda montado 69x90x40 cm. 119 € kit ii.050 I sinfonier Color cerezo. 107x60x35 cm.

ii.050 I sinfonier

Color cerezo.

107x60x35 cm.

€ kit ii.050 I sinfonier Color cerezo. 107x60x35 cm. º ArmArIOS pArA bAñO y COCINA gran
€ kit ii.050 I sinfonier Color cerezo. 107x60x35 cm. º ArmArIOS pArA bAñO y COCINA gran

º

ArmArIOS pArA bAñO y COCINA gran capacidad Con patas para facilitar la limpieza ii.051 ii.052
ArmArIOS pArA bAñO y COCINA
gran capacidad
Con patas para
facilitar la limpieza
ii.051
ii.052
185x42x35 cm.
185x82x35 cm.
94 €
141
kit
kit
ii.053
ii.054
185x42x35 cm.
185x82x35 cm.
106 €
148
kit
kit
CAJONES
CON guíAS
mEtálICAS
7
ii.414 I sofá cama Con sistema de empuje, so- mier de láminas y colchón con
ii.414 I sofá cama
Con sistema de empuje, so-
mier de láminas y colchón con
funda TNT. Varios tapizados.
193 cm. Cama de 130x190 cm.
220 €
390 €
ii.420 I sofá cama
Colchón bulcotex con nucleo de 28 Kg.
Sistema de empuje y somier de láminas.
Funda con estampación digital. 193 cm.
Cama de 130x190 cm.

descanso

ii.401 I colchón viscoelástico

Mod. VISCO ROLL. Viscoelástica al mejor precio. Enrollado. Tapizado Damasco antiácaros. Altura ± 17 cm.

210 € 299 € 330 € 90x190 cm. 135x190 cm. 150x190 cm. ii.400 colchón viscoelástico
210 €
299 €
330 €
90x190 cm.
135x190 cm.
150x190 cm.
ii.400
colchón
viscoelástico

VISCOEláStICA NAturAl DE SOJA

Mod. KIOTO. Nucleo HR + viscoelástica natural soja. Tapizado Strecht antiácaros, antibacteriano e hipoalergénico. Tejido interior 3D MAX AIR para una máxima transpiración.Altura ± 26 cm.

ii.403

34 € 47 € 52 € 90x190 cm. 135x190 cm. 150x190 cm. 9€ ii.404 juego
34 €
47 €
52 €
90x190 cm.
135x190 cm.
150x190 cm.
9€
ii.404
juego 4

somier lámina ancha

Lámina super ancha de 18 cm. Con taco antirruido.

patas somier

ii.405

base tapizada 3D 60 € 75 € 82 € 90x190 cm. 135x190 cm. 150x190 cm.
base tapizada 3D
60 €
75 €
82 €
90x190 cm.
135x190 cm.
150x190 cm.
Con 5 barras transversales.
Tablero con agujeros para
transpiración.
15 €
ii.406
juego 6
patas base
130 € 90x190 cm. ii.408 conjunto canguro 59 € ii.409 I somier arrastre suelto 90x190
130 €
90x190 cm.
ii.408
conjunto canguro
59 €
ii.409 I somier
arrastre suelto
90x190 cm.
99 € 150 € 169 € 90x190 cm. 135x190 cm. 150x190 cm. ii.417 I colchón
99 €
150 €
169 €
90x190 cm.
135x190 cm.
150x190 cm.
ii.417 I colchón
170 € 235 € 255 € Mod. FÉNIX. Tapizado Strecht antiácaros, antibacteriano e hipoalergénico.Acolchado
170 €
235 €
255 €
Mod. FÉNIX. Tapizado Strecht antiácaros,
antibacteriano e hipoalergénico.Acolchado
hipersoft de gran suavidad.
Altura ± 25 cm.
90x190 cm.
135x190 cm.
150x190 cm.
459 €
colchón
colchón
colchón
ii.407 135x190 cm. pack descanso + Formado por: 489 € canapé abatible 150x190 cm. 260
ii.407
135x190 cm.
pack descanso
+
Formado por:
489 €
canapé abatible
150x190 cm.
260 €
290 €
305 €
90x190 cm.
135x190 cm.
150x190 cm.
ii.415 I canapé abatible
Patas de madera de haya. Costados de 3 cm. Altura
exterior 38 cm. e interior de 28 cm. Tapa tapizada 3D.
cerezo
wengué
blanco

acabados

cm. e interior de 28 cm. Tapa tapizada 3D. cerezo wengué blanco acabados ii.416 I sistema

ii.416 I sistema de desplazamiento

45 €
45 €

tapicería

ii.413 I chaise longue Reversible. Con 3 asientos exten- sibles y 3 respaldos reclinables. 265x165
ii.413 I chaise longue
Reversible. Con 3 asientos exten-
sibles y 3 respaldos reclinables.
265x165 cm.
699 €
715 €
429 €
todo tela
bajo polipiel
tela serie A
ii.418
gran sofá 4 plazas
255 cm. Desenfundable.
Varios colores a elegir.
ii.412
conjunto 3+2 plazas
Desenfundable. Varios
colores a elegir.
375 €
tela serie A
129 €
ii.419
butaca fija
elegir. 375 € tela serie A 129 € ii.419 butaca fija Varios colores a elegir. ii.410

Varios colores a elegir.

ii.410

conjunto 3+2 plazas gran confort. Variedad de TELAS y POLIPIEL para combinar. 535 € 495
conjunto 3+2 plazas
gran confort. Variedad de TELAS
y POLIPIEL para combinar.
535 €
495 €
ii.411
chaise longue
Reversible. Gran acabado
y confort. 255x155 cm.
469 €
tela serie A
también
disponible en
ii.071 I dormitorio matrimonio 209 € kit En blanco combinado con ceniza.Formado por un cabezal
ii.071 I dormitorio matrimonio
209 €
kit
En blanco combinado con ceniza.Formado por un
cabezal de 200x50 cm. y dos mesitas de 48x56x35
cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.
39 €
32 €
kit
kit
ii.005 I mural
ii.072 I espejo
En blanco.
En ceniza.
170x35 cm.
90x70 cm.
144 €
kit
ii.073
sinfonier
En blanco
ceniza.
112x56x35
cm.
CAJONES
ii.074 I cómoda
CON guiAS
144 €
mEtAliCAS
kit
En blanco ceniza.
80x96x35 cm.
195 € kit CAJONES CON guiAS ceniza roble blanco fresno mEtAliCAS
195 €
kit
CAJONES
CON guiAS
ceniza
roble blanco fresno
mEtAliCAS

ii.075 I dormitorio matrimonio

39 € kit
39 €
kit

En blanco combinado con blanco, fresno, roble o ceniza. Formado por un cabezal de 200x60 cm. y dos mesitas de 51x62x35 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.

ii.005 I mural

En blanco. 170x35 cm.

127

kit

ii.076

sinfonier

En blanco

combinado.

99x62x41 cm.

armarios

correderos EN PUERTAS CORREDERAS

con guías metálicas

correderos EN PUERTAS CORREDERAS con guías metálicas 316 € kit ii.077 218x122x56 roble blanco fresno
316 € kit ii.077 218x122x56
316 €
kit
ii.077
218x122x56
con guías metálicas 316 € kit ii.077 218x122x56 roble blanco fresno disponibles e n 218 cm.
con guías metálicas 316 € kit ii.077 218x122x56 roble blanco fresno disponibles e n 218 cm.

roble blanco

fresno
fresno

disponibles en

218cm. ALTURA

196cm. ALTURA

fresno disponibles e n 218 cm. ALTURA 196 cm. ALTURA CAJONES CON guíAS mEtáliCAS 390 €
fresno disponibles e n 218 cm. ALTURA 196 cm. ALTURA CAJONES CON guíAS mEtáliCAS 390 €

CAJONES

CON guíAS

mEtáliCAS

390 € kit ii.078 218x182x56
390 €
kit
ii.078
218x182x56
342 € kit ii.079 196x182x56
342 €
kit
ii.079
196x182x56
guíAS mEtáliCAS 390 € kit ii.078 218x182x56 342 € kit ii.079 196x182x56 283 € kit ii.080
283 € kit ii.080 196x122x56
283 €
kit
ii.080
196x122x56
ii.083 I dormitorio matrimonio 32 € 39 € 214 € kit kit kit En color
ii.083 I dormitorio matrimonio
32 €
39 €
214 €
kit
kit
kit
En color roble combinado con blanco. Formado
por un cabezal de 155x60 cm. y dos mesitas
de 48x56x35 cm. Válido para somier
de 135 y 150 cm.
ii.072 I espejo
ii.005 I mural
En roble.
En blanco.
90x70 cm.
170x35 cm.
149 €
kit
ii.081
sinfonier
En roble
combinado.
112x56x35
cm.
ii.082I cómoda
148 €
En roble combinado.
80x96x35 cm.
kit
CAJONES CON
guiAS mEtAliCAS
combinado. 80x96x35 cm. kit CAJONES CON guiAS mEtAliCAS ii.002 I espejo En blanco. 100x50 cm. 33
ii.002 I espejo En blanco. 100x50 cm. 33 € kit
ii.002 I espejo
En blanco. 100x50
cm.
33 €
kit
ii.085
ii.085

cómoda

En blanco combinado. 67x102x41 cm.

123

kit

ii.084 I dormitorio matrimonio En blanco combinado con blanco, fresno, roble o ceniza. Formado por
ii.084 I dormitorio matrimonio
En blanco combinado con blanco, fresno,
roble o ceniza. Formado por un cabezal de
220x60 cm. y dos mesitas de 35x62x35 cm.
Válido para somier de 135 y 150 cm.
175 €
kit
CAJONES
CON guiAS
ceniza
roble blanco fresno
mEtAliCAS
CAJONES CON guiAS ceniza roble blanco fresno mEtAliCAS kit 117 € ii.086 zapatero estrecho En blanco.
kit
kit

117

ii.086

zapatero

estrecho

En blanco. o combinado con ceniza 182x70x22 cm.

estrecho En blanco. o combinado con ceniza 182x70x22 cm. 116 € kit ii.090 zapatero En blanco
estrecho En blanco. o combinado con ceniza 182x70x22 cm. 116 € kit ii.090 zapatero En blanco

116

kit

ii.090

zapatero

En blanco

combinado

con fresno

o ceniza.

147x62x35 cm.

153 € kit ii.087 I zapatero
153 €
kit
ii.087 I zapatero

Color blanco. 186x82x35 cm.

19 € kit
19 €
kit
ii.087 I zapatero Color blanco. 186x82x35 cm. 19 € kit ii.091 I zapatero EXtENSiBlE y APilABlE

ii.091 I zapatero

EXtENSiBlE y APilABlE 36x67/124x23 cm. (Precio unidad)

zapateros

94 € kit
94
kit

ii.089 I zapatero

En blanco. 107x70x35 cm.

131 € kit ii.088 I zapatero
131 €
kit
ii.088 I zapatero

En cerezo o wengué. 170x70x35 cm.

kit ii.088 I zapatero En cerezo o wengué. 170x70x35 cm. ii.092 I zapatero De estructura blanca.

ii.092 I zapatero

De estructura blanca. Con dos puertas abatibles impresas. 82x60x24 cm.

105

kit

ii.093 I zapatero

De estructura blan- ca. Con tres puertas abatibles impresas. 127x75x24 cm.

66 € kit
66
kit

11

ii.094 . dormitorio matrimonio En blanco combinado con blanco, fresno, roble o ceniza. Formado por
ii.094 . dormitorio matrimonio
En blanco combinado con blanco, fresno, roble o ceniza. Formado
por un cabezal de 158x40 cm. y dos mesitas de 50x45x32 cm. Válido
para somier de 135 y 150 cm.
ceniza
roble blanco fresno
28
39 €
kit
kit
ii.095 I espejo
ii.005 I mural
En blanco.
En blanco.
64x72 cm.
170x35 cm.
88
kit
ii.096
sinfonier
En blanco
combinado.
105x45x32
cm.
ii.097
98
cómoda
kit
En blanco combinado.
68x102x36 cm.
116
kit
ceniza
roble blanco fresno
ceniza
roble blanco fresno
29 € kit 30 € kit ii.099 ii.098 perchero perchero Color blanco. De madera color
29
kit
30
kit
ii.099
ii.098
perchero
perchero
Color blanco.
De madera color miel,
cerezo o wengué.
180x53 cm.
170x37 cm.

119

kit

ii.100 mecedora Color nogal. 97x54x92 cm.
ii.100
mecedora
Color nogal.
97x54x92 cm.

60

137

60 € 137 € ii.101 I cabezal tapizado En blanco o chocolate. 160x55 cm. blanco chocolate

ii.101 I cabezal tapizado

En blanco o chocolate. 160x55 cm.

blanco chocolate
blanco chocolate

ii.102

tapizado En blanco o chocolate. 160x55 cm. blanco chocolate ii.102 cabezal tapizado En blanco o chocolate.

cabezal tapizado

En blanco o chocolate. 158x100 cm.

ceniza ii.255 196x202x51
ceniza
ii.255
196x202x51

CAJONES CON guíAS mEtálICAS

cm. ceniza ii.255 196x202x51 CAJONES CON guíAS mEtálICAS roble blanco fresno 324 € kit 114 €

roble blanco fresno

324

kit

114

kit

ii.103

43x202x51

fresno 324 € kit 114 € kit ii.103 43x202x51 348 € kit ii.256 196x202x51 ii.104 94
348 € kit
348
kit

ii.256

196x202x51

€ kit ii.103 43x202x51 348 € kit ii.256 196x202x51 ii.104 94 € 43x152x51 kit 280 €
ii.104 94 € 43x152x51 kit
ii.104
94
43x152x51
kit

280

kit
kit
196x202x51 ii.104 94 € 43x152x51 kit 280 € kit ii.257 196x152x51 ii.105 65 € 43x102x51 kit

ii.257

196x152x51

ii.105 65 € 43x102x51 kit
ii.105
65
43x102x51
kit
188 € kit ii.258 196x102x51
188
kit
ii.258
196x102x51
ii.112 I dormitorio matrimonio ii.110 I sinfonier 146 € 32 € En blanco. Formado por
ii.112 I dormitorio matrimonio
ii.110 I sinfonier
146
32
En blanco. Formado por un cabezal de 158x40 cm. y dos me-
sitas de 59x45x32 cm. Válido para somier de 135 y 150 cm.
kit
kit
Acabado en blanco.
114x45x32 cm.
ii.072
espejo
98
90x70 cm.
kit
110
kit
ii.111
cómoda
77x102x36 cm.
39 € 28 € kit kit ii.005 I mural ii.095 I espejo En cerezo o
39 €
28
kit
kit
ii.005 I mural
ii.095 I espejo
En cerezo o wengué.
170x35 cm.
En cerezo o wengué.
64x72 cm.
88
kit
ii.113
sinfonier
En cerezo
o wengué.
104x44x31
cm.
98
ii.114 I cómoda
kit
En cerezo o wengué.
69x100x35 cm.
cerezo wengue
ii.115 I dormitorio matrimonio
116
En cerezo o wengué. Formado por un cabezal
de 158x40 cm. y dos mesitas de 50x44x31 cm.
Válido para somier de 135 y 150 cm.
kit
cerezo wengue
cerezo wengue ii.251 196x202x51
cerezo wengue
ii.251
196x202x51

CAJONES CON guíAS mEtáliCAS

114

kit

ii.116

43x202x51

CON guíAS mEtáliCAS 114 € kit ii.116 43x202x51 348 € kit ii.252 196x202x51 324 € kit

348

kit
kit

ii.252

196x202x51

324

kit

348 € kit ii.252 196x202x51 324 € kit ii.117 94 € 43x152x51 kit 280 € kit
ii.117 94 € 43x152x51 kit
ii.117
94
43x152x51
kit

280

kit
kit
€ kit ii.117 94 € 43x152x51 kit 280 € kit ii.253 196x152x51 ii.118 65 € 43x102x51

ii.253

196x152x51

ii.118 65 € 43x102x51 kit
ii.118
65
43x102x51
kit
188 € kit ii.254 196x102x51
188
kit
ii.254
196x102x51
disponibles en blanco combinado con ii.123 I composición juvenil En blanco combinado con celeste, vio-
disponibles en blanco
combinado con
ii.123 I composición juvenil
En blanco combinado con celeste, vio-
leta, fucsia, pistacho, blanco, pizarra o
moka. Armario y somieres no incluidos.
250
464 €
kit
ii.138
299 €
kit
196x122x56
323
ii.124I composición juvenil En blanco combinado. Armario y somieres no incluidos. 250 295 € kit
ii.124I composición juvenil
En blanco combinado. Armario
y somieres no incluidos.
250
295 €
kit
299 €
kit
ii.138
196x122x56
323

14

NIDOS y COmpACtOS ii.127 I cama contenedor 99 € kit 153 € kit Para somier
NIDOS y COmpACtOS
ii.127 I cama contenedor
99 €
kit
153 €
kit
Para somier de 90x190 cm.
41x201x100 cm. Somier no
incluido.
ii.0128
cama nido
Con frontal de arrastre. Para somier
de 90x190 cm. 41x201x100 cm.
Somieres no incluidos.
293 €
kit
ii.129 I cama compacta
273 €
kit
Cama superior de 90x190 cm.,
Inferior de 90x180 cm. Somieres
no incluidos. 69x201x100 cm.
ii.130
cama compacta
Cama superior de 90x190 cm., Infe-
rior cubierta de 90x180 cm. Somieres
no incluidos. 69x201x100 cm.
ii.125 I dormitorio juvenil En blanco combinado. Formado por una cama de 74x201x100 cm. y
ii.125 I dormitorio juvenil
En blanco combinado. Formado
por una cama de 74x201x100
cm. y una mesita de 35x42x35
cm. Somier no incluido.
135 €
kit
ii.126 I cabezal color
24 €
kit
En celeste, violeta, fucsia,
pistacho, blanco, pizarra
y moka. 74x100 cm.
EStANtEríAS 121 € kit ii.131 estantería 5 cajones 186x42x33 cm. guíAS mEtálICAS 94 € kit
EStANtEríAS
121 €
kit
ii.131
estantería
5 cajones
186x42x33 cm.
guíAS
mEtálICAS
94 €
kit
estantería
186x82x33 cm.
73 €
kit
ii.133
estantería
186x42x33 cm.
ii.132
ii.132
cm. 73 € kit ii.133 estantería 186x42x33 cm. ii.132 116 € kit ii.137 200x52x51 69 €
cm. 73 € kit ii.133 estantería 186x42x33 cm. ii.132 116 € kit ii.137 200x52x51 69 €
116 € kit ii.137
116 €
kit
ii.137

200x52x51

69 € kit ii.139 mesita 3 cajones. 51x42x35 cm. Ruedas opcionales. CAJONES CON guIAS mEtAlICAS
69 €
kit
ii.139
mesita
3 cajones.
51x42x35
cm.
Ruedas
opcionales.
CAJONES
CON guIAS
mEtAlICAS
celeste violeta fucsia pistacho blanco moka pizarra ii.134 I composición juvenil En blanco combinado con
celeste violeta
fucsia pistacho blanco
moka pizarra
ii.134 I composición juvenil
En blanco combinado con celeste, vio-
leta, fucsia, pistacho, blanco, pizarra o
moka. Armario y somieres no incluidos.
344
407
kit
181
kit
ii.007
200x102x51
240
88 € kit ii.136 dormitorio juvenil En blanco combinado. Formado por un cabe- zal blanco
88 €
kit
ii.136
dormitorio juvenil
En blanco combinado.
Formado por un cabe-
zal blanco de 106x40
cm. y una mesita de
51x42x35 cm. E

ArmArios

€ kit con 3 cAJones interiores con guíAs metálicAs
kit
con 3
cAJones
interiores
con guíAs
metálicAs

181

kit

299

interiores con guíAs metálicAs 181 € kit 299 guíAs metálicAs ii.007 ii.138 200x102x51 196x122x56 56

guíAs

metálicAs

ii.007 ii.138
ii.007
ii.138

200x102x51

196x122x56

56 € kit ii.140 mesita 2 cajones. 35x42x35 cm. Ruedas opcionales.
56
kit
ii.140
mesita
2 cajones. 35x42x35
cm. Ruedas opcionales.
6 € ii.141 juego 4 ruedas 6 cm. altura
6
ii.141
juego 4 ruedas
6 cm. altura

mesitAs y sinfonier

ii.141 juego 4 ruedas 6 cm. altura mesitAs y sinfonier 130 € kit ii.008 I sinfonier

130

kit

ii.008 I sinfonier

6 cajones. 99x62x41 cm.

ii.135 I composición juvenil En blanco combinado. Armario y somieres no incluidos. 344 622 €
ii.135 I composición juvenil
En blanco combinado. Armario
y somieres no incluidos.
344
622
kit
181
kit
ii.007
200x102x51
240
Altos ii.142 I altillo corredero 35 € 43x202x33 cm. kit 91 € ii.143 estante pared
Altos
ii.142 I altillo corredero
35
43x202x33 cm.
kit
91
ii.143
estante pared
kit
30x100x24 cm.
tapas escritorio
ii.144 I 102x45 cm.
21
50
Las tapas de 202 y 242 cm.
requieren de un apoyo
intermedio.
kit
ii.145 I 150x45 cm.
26
ii.148
estantería
120x42x33 cm.
ii.146 I 202x45 cm.
32
ii.147 I 242x45 cm.
37
67
21
kit
kit
ii.150
84
kit
pata mesa
ii.151
74x33x33 cm.
zapatero
74x100x42 cm.
ii.149
Tapa opcional.
cajonera
74x42x42 cm.

recibidores

ii.155 I conjunto recibidor

En wengué. Formado por una consola de 74x90x24 cm. y dos espejos de

90x30 cm.

wengue
wengue

130

kit

65 € kit blanco
65 €
kit
blanco
54 € ii.152 kit conjunto recibidor ii.153 En blanco. Formado por una consola de 20x70x28
54 €
ii.152
kit
conjunto
recibidor
ii.153
En blanco.
Formado por
una consola de
20x70x28 cm. y
dos espejos de
45x45 cm.
recibidor
En roble,
cerezo o
roble cerezo wengue
wengué.
120x45x28
ii.154 I conjunto recibidor En blanco, cerezo, roble o wengué. Formado por una consola de
ii.154 I conjunto recibidor
En blanco, cerezo, roble o wengué. Formado
por una consola de 76x100x30 cm. y cuatro
espejos de 45x45 cm.
101 €
kit
blanco
cerezo wengue
roble
ii.156
ii.156

estantería

172

kit

En cerezo o blanco. 186x122x33 cm.

72 € kit ii.161 silla de oficina Elevable. con respaldo transpirable. Acabada en violeta, gris,
72 €
kit
ii.161
silla de oficina
Elevable. con respaldo
transpirable. Acabada
en violeta, gris,
azul o negro.
oficina oficina en cerezo blanco 70 € kit ii.158 cajonera Color cerezo o blanco. 57x42x35
oficina
oficina en
cerezo
blanco
70 €
kit
ii.158
cajonera
Color cerezo o
blanco. 57x42x35 cm.
CAJONES
126 €
CON guíAS
ii.157
mEtálICAS
152 €
kit
estantería
kit
ii.159
En cerezo o blanco. 186x82x33 cm.
estantería 2 puertas

119

kit

ii.067

sillón director Elevable. Acabado en negro.
sillón
director
Elevable.
Acabado en
negro.
91 € kit
91 €
kit
sillón director Elevable. Acabado en negro. 91 € kit En cerezo o blanco. 186x82x35 cm. 207

En cerezo o blanco. 186x82x35 cm.

207 € kit ii.160
207 €
kit
ii.160

estantería 3 puertas

En cerezo o blanco. 186x122x35 cm.

70 € kit 70 € 89 € kit kit ii.164 ii.165 escritorio 120x60 escritorio 150x75
70 €
kit
70 €
89 €
kit
kit
ii.164
ii.165
escritorio 120x60
escritorio 150x75
En cerezo o blanco.
En cerezo o blanco.

ii.162

sillón director

Elevable. Respaldo

transpirable. Acabado

en negro.

ii.163

sillón oficina

Elevable. Acabado

en negro.

Oferta válida hasta el 31/Diciembre/2015. Somieres, colchones y artículos de atrezzo no incluidos en precios. El precio de los armarios hace referencia al mueble desmontado. En caso de financiación, esta estará sujeta a la aprobación de la entidad financiera correspondiente. Los tonos y colores de los artículos pueden variar del original debido a las técnicas de impresión empleadas.Venta por catálogo.