Sie sind auf Seite 1von 10

Table of Specification

2014-2015
Subject: Aralin Panlipunan 4th Grading Period

Competencies

Numbe
r of
days
taught

Numb
er of
items

Item
numbe
r

Levels of Difficulty
TOTAL
EASY
60%
Knowled
ge

AVERAGE 30%

Applicati
on

Comprehensi
on

DIFFICULTY 10%

Analys
is

Synthe
sis

Evaluati
on

Mga Serbisyong
Ginahatag sa
Barangay

1,5

1,5

Mga Serbisyong
Ginhatag sa
Eskwelahan

2,4

2,4

Health Center

Ang Pagpatuman sa
mga Katungod sa
Tawo

6, 7, 8,
10, 13

6, 7, 8,
10, 13

Epekto sa
Pagpatuman ug wala
pagpatuman sa mga
katungod sa tawo

9, 11,
12

9, 11, 12

Ang Kaugalingong
Kaakuban sa
Komunidad

14, 15,
16, 17,
18

14, 15,
16, 17,
18

Epekto sa Pagtuman
ug wala pagtuman sa
mga kaakuban

19, 20,
21, 22,
23

19, 20,
21, 22,
23

Ang
kamahinungdanon sa
pagtinabangay ug
paghigalaay

24, 25,
26, 27

Epekto sa Pagsunod
ug pasupak sa mga
patakaran sa
komunidad

28, 29,
30

24, 25, 26,


27

28, 29,
30

Grade II-5
2015

Date: March 13,

Table of Specification
2014-2015
Subject: Mathematics 4th Grading Period
Grade II-5
2015
Competencies

Date: March 13,


Numbe
r of

Numb
er of

Item
numbe

EASY
60%

Levels of Difficulty
AVERAGE 30%
DIFFICULTY 10%

TOTAL

Telling and writing


the time in minutes
including AM-PM
using analog and
digital clock
Finding the duration
of time elapsed using
analog and digital
clocks.
Showing and using
appropriate unit of
length to measure a
particular object
Comparing length in
meter or centimeter
Solving simple word
problems involving
length
Showing and using
the appropriate unit
of mass to measure a
particular object or
situation
Comparing mass in
grams or kilograms
Illustrating area as a
measure of how
much surface is
covered or occupied
by a plane figure

days
taught
4

items

1, 2, 3

Knowled
ge
1, 2, 3

Applicati
on

Comprehensi
on

4, 5

4, 5

6, 7, 8,
9

6, 7, 8, 9

10, 11,
12
13, 14

15, 16

15, 16

17, 18, 19,


20

17, 18,
19, 20
21, 22,
24, 25

Analys
is

10, 11,
12
13, 14

21, 22,
24, 25

Synthe
sis

Evaluati
on

Showing the area of


a given figure using
square-tile units
Showing and finding
capacity using
appropriate
measuring tools
Reading and
interpreting data in
given pictograph

23

23

26

26

27, 28,
29

27, 28,
29

Table of Specification
2014-2015

Competencies

Numbe
r of
days
taught

Numb
er of
items

Item
numbe
r

Levels of Difficulty
TOTAL
EASY
60%
Knowled
ge

Pagmahal sa atong
nasod

1, 2, 3,
4, 5

1, 2, 3,
4, 5

Maayong buhat nga


gipaila sa kada
sitwasyon

6, 7, 8,
9, 10

6, 7, 8,
9, 10

Nagpakita sa pagatiman sa atong


isigkatawo

11, 12,
13

11, 12,
13

Kinatibuk-ang pag
sinabtanay

14, 20

14, 20

Pag-amping sa
kalikasan o palibot

15, 16,
18, 25,
26, 27,
28, 29,
30

15, 16,
18, 25,
26, 27,
28, 29,
30

AVERAGE 30%

Applicati
on

Comprehensi
on

DIFFICULTY 10%

Analys
is

Synthe
sis

Evaluati
on

Pagpakita og kayo sa
isigkatawo

17

Pagkahapsay alang
sa ka kaayohan sa
tanan

19

Pag-respeto sa
tinuohan sa uban ug
pagbuhat og maayo

21

Pagpasalamat sa
Ginoo

22, 23,
24

17

19

21

22, 23,
24

Subject: Aralin Panlipunan 4th Grading Period


Grade II-5
2015

Competencies

Pakikinig at
pagsunod sa panuto
Simuno at panaguri
Panghalip panao
Panhalip pantao

Date: March 13,

Numbe
r of
days
taught

Numb
er of
items

Item
numbe
r

1, 2, 3

EASY
60%
Knowled
ge
1, 2, 3

2
2
2

3
2
2

4, 5, 6
7, 8
9, 10

4, 5, 6
7, 8
9, 10

Levels of Difficulty
AVERAGE 30%
DIFFICULTY 10%
Applicati
on

Comprehensi
on

Analys
is

Synthe
sis

Evaluati
on

TOTAL

Pangungusap na
patanong
Pangungusap na
nagpapahiwatig
damdamin
Pagbasa: Diwa at
mensahe ng talata
Angkop na pamagat
sa talata
Angkop na wakas ng
kwento
Pagsunud-sunurin
ang mga pangyayari
sa binasang kwento
Bahagi ng aklat

11

11

12

12

13, 14

15, 16,
17
18, 19

Pagsusulat ng
pangungusap sa
paraang kabit kabit
na may tamang laki
at layo sa isat-isa

20, 21,
22, 23,
24
25, 26,
27
28, 29,
30

13, 14
15, 16, 17
18, 19
20, 21,
22, 23,
24
25, 26,
27
28, 29,
30

Table of Specification
2014-2015
Subject: Filipino 4th Grading Period
Grade II-5
2015

Date: March 13,

Table of Specification
2014-2015
Subject: English 4th Grading Period
Grade II-5
2015

Date: March 13,

Competencies

Numbe
r of
days
taught

Numb
er of
items

Item
numbe
r

Levels of Difficulty
TOTAL
EASY
60%
Knowled
ge

AVERAGE 30%

Applicati
on

Comprehensi
on

DIFFICULTY 10%

Analys
is

Synthe
sis

Evaluati
on

Listening to the
poem and answering
the questions that
follow

1, 2, 3,
4

1, 2, 3, 4

Speaking

5, 6, 7

5, 6, 7

Using adjective in a
sentence

Using noun in a
sentence

Giving the synonym


of the word

10, 11

10, 11

Giving the antonym


of the word

12, 13,
14

12, 13,
14

Identifying a
sentence from the
following group of

15

15

words
Identifying the kind
of sentence

16, 17,
18

16, 17,
18

Studying the map

19, 20

19, 20

Identifying the
structure in the map

21, 22

21, 22

Reading and
answering what will
happen next

23, 24,
25

23, 24,
25

Studying the given


table and give the
title of the table

26, 27,
28, 29

26, 27,
28, 29

Writing each small


idea under the
correct big idea

30

30