Sie sind auf Seite 1von 32

Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata

Nosivost na smicanje se dokazuje kroz tri uticaja:

uticaj toka kablova


uticaj statičkog sistema
uticaj promjenljivog toka sile i otvaranja prslina u elementu
Ovaj uticaj se može analizirati pomoću štapnih modela!

Računski uticaj:
Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata

Nosivost na smicanje bez poprečne armature

- Neispucala pritisnuta zona


- Efekat luka sa zategom
- Uklinjavanje pukotine
- Efekat trna
- Nosivost na zatezanje u vrhu prsline
Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata

Nosivost na smicanje bez poprečne armature

Agregat
Uklinjavanje pukotine
Cementni
kamen

Efekat trna (moždanika)


Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata
Nosivost na smicanje bez poprečne armature
Mali efekat luka sa zategom

Veliki efekat luka sa zategom


Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata
Pritisnuta zona i zona procesa otvaranja prslina
lch zavisi od svojstava betona
k zavisi od visine elementa

Kroz prednaprezanje povećanje nosivosti na smicanje


VRd ,ct = VRd , AB + VRd , predn
Nosivost na smicanje prednapregnutih elemenata

Dimenzioniranje: VEd ≤ VRd ,ct

površina zategnute armature


Kombinacije opterećenja za dokaz SLS

Rijetka kombinacija

Nečesta kombinacija

Česta kombinacija

Kvazi-stalna kombinacija
Minimalna armatura i dokaz prslina

σ c,nč < −1MN / m 2 Dokaz nije potreban – površinska armatura

σ c,nč > −1MN / m 2 Minimalna armatura

Ograničenje širine prslina za mjerodavnu


σ c,nč > k ⋅ fctm kombinacijun opterećenja.
Stanja betonskog elementa

Kompatibilnost

Prije otvaranja prslina

Nakon otvaranja prslina


Stanja betonskog elementa

Ravnoteža

AB

PB
Test prionljivosti

Napon prionljivosti τ

Proklizavanje s
Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Čvrstoća prionljivosti čelika za prednaprezanje je manja


nego kod armaturnog čelika.

τ pm
=ξ <1
τ sm

Efikasnost prednapregnutog čelika u ograničenju prslina je


manja od armaturnog čelika.

Kod dokaza upotrebljivosti različite čvrstoće prionljivosti


moraju se uzeti u obzir.
Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Jedna prslina

Ravnoteža

Kompatibilnost
Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Čelik za prednaprezanje

Armaturni čelik
Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Iz uslova kompatibilnosti

Prednapregnuti/armaturni čelik

Naprezanje u armaturnom čeliku


Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Otvorene prsline
Ravnoteža

Kompatibilnost
Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Armaturni čelik
Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Prednapregnuti čelik
Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

Iz uslova ravnoteže
Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

sa uvođenjem
Zajednički rad betona i prednapregnutog čelika

gdje je
Jedna prslina

sa
Otvorene prsline

- Duž elementa je
- Ne sudjeluje cijela zategnuta zona u procesu otvaranja
prslina nego samo dio Ac,eff
- Dilatacija betona može biti maksimalno fctm/Ec

Neophodan je model za određivanje razmaka prslina!


Efektivna površina zategnutog betona Ac,eff.
Otvorene prsline
Razmatranje stanja prslina

Maksimalan razmak prslina

Srednja razlika dilatacija

Proračunska širina prslina


Granični promjer šipki

Pretpostavke:
- pojedinačna prslina
- mjerodavna kvazi-stalna kombinacija
opterećenja
Granični promjer šipki i naprezanje čelika
Granični promjer šipki-otvorene prsline
Granični promjer šipki-otvorene prsline
Granični promjer šipki-otvorene prsline
Granični promjer šipki-otvorene prsline

Potrebna armatura za ograničenje prslina