Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

Dom sw. Marty napomina za prawde PDO213
Apologia bloga abpa Gadeckiego FO von
Stefan Kosiewski ZECh CANTO DCXIII
Written by sowa (») 15. 10. in category Masonry, read: 53×
http://shoud.io/18932
Filozofia moralna Bergoglio potknęła się na próbie obejścia w samolocie
grzechu sodomii i wywaliła jak długi przy obchodzeniu dzisiaj w Domu św. Marty Osoby
Jezusa Chrystusa z Kazaniem na Górze, językiem żydoskich geszefciarzy obalając z nóg
tezami o rzekomo "darmowym" zbawieniu, do którego "klucze darmowości zbawienia,
klucze miłości" przywłaszczyć mieliby sobie
faryzeusze (czytaj: Ojcowie Synodu, jeśli aluzja
wprasowana w czasie), natomiast Bergoglio nie
"darmowo" robi za Biedaczynę Bożego (tak
nazywali katolicy św. Franciszka, który pierwszego
miliona dorobił się na tym, że okradł własnego
ojca, czego Kościół nie kryje) zmagając się bez
najmniejszej zupełnie potrzeby, bo przecież w
blasku Bożym ośmiu błogosławieństw Kazania na
Górze, jak ośmiu świateł świecznika Hanuka i
dziewiątym świetle oświadczenia, oświecającego
encyklopedycznie szamesa eksplikacji wielu na
całym świecie Episkopatów, głoszących od stuleci
jednakie zapewnienia o jedności permanentnej
kabały chazarskiej z każdym papieżem na
peryferiach umiłowania myślenia nie tylko podczas
obrad poszczególnego Synodu, który nie jest
przecież w mocy zmienić czegokolwiek z tego, co
nauczają uczeni tacy, jak np. dziekan wydzialu
teologii Papieskiego Uniwersytetu
Gregoriańskiego w Rzymie, ojciec Dariusz
Kowalczyk SJ. który już na dwa dni przed
Franciszkiem jasno dał do zrozumienia, że
zwolennicy "stopniowości (gradualności)
wzrastania czlowieka" (tj.: róznych stopni
wtajemniczenia i obediencji żydomasoneria w
Kościele św.) będą chcieli podeprzeć się jeszcze w
czasie trwania Synodu jakimś fałszywie użytym
cytatem z Pisma św., np.: „I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary
nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie” (Łk 11,46). Tymczasem
w zdaniu uznawanym przez niektórych za 9-te błogosławieństwo Jezus powiedział uczniom
Swoim: "Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu
mówią kłamliwie wszystko złe na was. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli
przed wami". Mt 5,12
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

Dlatego mając na uwadze (polecaną
zresztą przez późnego Wittgensteina)
konieczność odrzucenia
dogmatycznych, formalno-logicznych
rozważań wczesnego Wittgensteina,
jako nonsensu umożliwiającego tylko
sensowne pokonanie drogi do
otrzymania stopnia doktora z ręki i
woli spontaniczności Bertranda
Russela, zagadanego do upojności
zagadnieniami, których sensu
zapewne nie pojął - zdaniem
promowanego, zaszczyconego
zamianą ad hoc spotkania
towarzyskiego w ustną obroną pracy
doktorskiej przez oczarowanego nie
tylko chyba urodą prezentacji,
oszołomionego dziwnością języka,
mocą paradoksu, oryginalnością
twierdzeń młodego żyda i pedała,
który miał po prostu na jego oczach
gadane; tak detabuizuje się
niniejszym to, co hasło
WITTGENSTEIN, Ludwig - ur. 26 IV
1889 r. w Wiedniu, zm. 29 IV 1951 w
Cambridge tabuizuje, zakrywa przed
wzrokiem Polaka i Katolika, pomija
milczeniem w Słowniku Filozofów,
książce zalecanej "przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej do użytku
szkolnego i wpisania do zestawu
książek pomocniczych do nauki języka
polskiego, historii oraz etyki i
propedeutyki filozofii na poziomie
szkoły ponadpodstawowej. Numer w
zestawie 311/95 ".
Nie zabiegając bynajmniej przy tym o
rewizję zestawu lektur narzucanych
Polakom i Katolikom w szkołach RP
przez kryptosyjonistów po
Magdalence, perfidne żydostwo w rodzaju ukrywającej się z polakożerczą naturą pijawki
Tokarczuk, czy Grossa albo i jeszcze gorszych od tego towarzystwa szubrawców, bowiem
żydów ukrytych, krytykujących dla picu za podłość żydostwo niemiłe: Kąkolewskiego i J.R.
Nowaka w radiu ojca T. Rydzyka - Prolegomena do Odżydzania po Myśli Prof. Ludwiga
Wittgensteina Uwaga 1 do 190 Uwag do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego
Zarys Estetyki Chazarów von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywistość - wspominając dla
celów porządkowych nazwisko autora hasła w Słowniku Filozofów (Andrzej Przyłębski)
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

wskazuje na istnienie Myśli odmiennej od ubogacającej teleologiczną apologię odrzucania
użydecznej drabiny przez Wittgensteina, Synod, Bergoglio, czy żydoubeckich typów
podobnych do abpa Skworca w Katowicach.
Prof. Elzenberg, w napisanym przez siebie dzienniku filozoficznym, po tytule "O sobie i tych
zapiskach", zanotowanym z datą 11 lutego 1944 r. zadaje sobie nie dla trudu przecież
retorycznie pytanie: "Co za sens, na miłość boską, by mając tyle innych zadań do wykonania,
a możliwości zewnętrzne tak ograniczone, poświęcać czas i siły na spisywanie myśli, o
których wiem z góry, że nie wejdą w żadną całość sensowną, które pójdą do teki i tam
zostaną; co gorsza: które za kilka tygodni mogą pójść z dymem, podczas gdy ich autor, z
plecakiem na ramionach, wraz z całym stadem ewakuowanych powędruje na zachód" KzI
318.
Odpowiadając sobie zaraz filozof, związany po drugiej wojnie z uniwersytetem w Toruniu,
dzieli się niejako - dla siebie ale i dla czytelnika jego dziennika intymnego - na Elzenberga
wczesnego i na późnego Elzenberga. Na znajdującego się permanentnie, jak chciał
nieustannie czegoś Trocki (żydomason Bronstein, 33 stopnia wtajemniczenia) i Bergoglio (z
gwiazdą Lucyfera w herbie biskupa); Elzenberg znajdujący się w każdej chwili istnienia swego
pod presją potrzeby spisywania swej Myśli, co np. czynił także będący wzorem dla jego
sposobu myślenia i prowadzenia
odpowiedzialnego życia inny, wpływowy w
tamtej epoce żyd i mason Amiel. Oraz na
podmiotowość późniejszą, o wyższej,
istotniejszej wartości dla filozofa
Wittgensteina, niż wartość bólu rodzenia
Myśli, którą ten w ocenie swojej sprowadził
do określenia słowem nonsens (Unsinn).
My zaś stawiając na apologię blogu abpa
Gądeckiego jak i na wartość pisania
samemu sobie aforyzmów przez filozofa
Elzenberga wskazujemy tu na wartość
drabiny, która zanim zostanie odrzucona
przez człowieka spełnionego, nie
przychodzi "darmowo", sama z siebie do
filozofa i nie znajduje samoistnie ujścia we
wizjach poety. Podkreślamy wartość
Myślenia Prawdziwego Ministerium,
Nauczyciela, Trenera, Filozofa, Etyka i
Estetyka w Jednym, które mówi: nie jest
ważne, jaki cel osiągniesz w wyniku
działania, jakie miejsce zajmiesz na mecie,
co wygrasz w uprawianej agonistyce. Nie
jest istotny cel, do którego zmierza strzała
puszczona przez łucznika (mówi Elzenberg
w pewnym miejscu dziennika), liczy się sam
lot strzały, jego piękno. Piękno uwagi na
temat wartości etycznej, estetycznej działania człowieka.
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

Prześladowca żydoskich sekciarzy, sam nie lepszy od tych, na których donosił, żyd Szaweł
mówi w pewnym miejscu tego, co Katolik obdarza mianem Pisma św. "wielu ich staje w
wyścig"; Paweł odrzuca swoją haniebną przeszłość państwowego terrorysty. Tak samo czyni
w naszych czasach TW Dąbrowski, po latach Arcybiskup Katowic Skworc odrzucając ubecką
drabinę Wittgensteina ze słowami: nie ma o czym mówić, to tylko jakieś nieistotne rozmowy,
źródło informacji, notatki. Poeta Polski wartość postrzega nie w tym, kto na kogo donosił, czy
kto na tym i co wygrał, ale w samym stawaniu do wyścigu, bez ubeckiego dopingu, mecenatu
cioty, dlatego debiutancki tomik swoich wierszy zatytułował w 1977 r. "Zagrajmy na
wyścigach".
Stefan Kosiewski
Kręgi rozszerzone - 15:56
https://opacwww.bs.katowice.pl/32102226468/kosiewskistefan/zagrajmynawycigach
Zagrajmy na wyścigach - Antykwariat Vivarium - książki, mapy, widokówki, antyki, kolekcje.
vivarium.com.pl
Przypominając obecny w cywilizacji rzymskiej oraz w kulturze Europy kierunkowskaz: AD
FONTES nie biegniemy za rozkazem, nie kierujemy się odrzucaną przez stoika pożądliwością;
obserwujemy dokonujących pierwszej, biblijnej selekcji żydów po sposobie odróżniania
czerpania dłonią wody podczas zaspokajania pragnienia od chłeptania przy źródle na sposób
bydlęcy, chcemy móc dojrzeć rozwijanie się złożonych długo pod pancerzem ziemi skrzydeł
chrabąszcza jak i rozkładanie papierowej origami, galaktyki rozwijającej się i mającej wartość
galaktyki, jak pęki na drzewie
wiśni zachowują wartość
pęków, kiedy nie pora na
myśl o wartości owocu
błogosławionego.
magazyn
europejski • Vor
4 Minuten (…)
So wie uns
Papst Franziskus in
Erinnerung gerufen hat: Wir,
die wir hier anwesend sind,
haben keine Macht, die Lehre
der Kirche zu ändern. +
Stanisław Gądecki Erzbischof
von Posen Vorsitzender der
Polnischen Bischofskonferenz
https://www.pinterest.com/pin/452752568768754739/
15 października 2015 Jadwigi Sląskiej Teresy z Avila
W czytaniu dzisiejszym, liście św. Pawła do Rzymian nie ma odwołania do przejętego przez
Herberta, Poetę Polski z cywilizacji Rzymian (od Seneki i Marka Eureliusza) stoicyzmu Zenona
z Kition. Nie ma śladu odwołania do etyki Sokratesa. W liście Szawła, prześladowcy
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

pierwszych chrześcijan, który bez chrztu św. nawrócił się sam (jak sam o tym zaświadczył) na
wiarę chrześcijańską, nie wspomina się o ludziach ewangelicznie błogosławionych językiem
aramejskim Kazania Jezusa na Górze do ludzi prostych, oczekujących pociechy z nauczania,
zbawienia z nadejścia Mesjasza.
W liście do żydów mieszkających w
Rzymie, w kręgu cywilizacji języka
łacińskiego i przez to nazywanych przez
hellenizujących żydów Rzymianami,
znajduje się za to odwołanie do
błogosławionych inaczej, o których
Psalm Dawida wyśpiewuje do żydów
każdego języka po hebrajsku z
uznawaną z dawna w tej społeczności
mitemiczną (patrz: Eliade)
przewrotnością żydoską cwaniaka (vide
casus: Ezaw, Sahra itd.) podnosząc
nikczemność do najwyższych wartości,
bo korzystną, opłacającą się:
«Błogosławieni ci, których nieprawości
zostały odpuszczone i których grzechy
zostały zakryte. Błogosławiony mąż,
któremu Pan nie poczyta grzechu».
Dla ubogacenia komizmu dychotomii
myślenia w "jednym, wielkim,
powszechnym i apostolskim Kościele
św", który stanowimy i o który z
papieżem i biskupami nieustannie się
modlimy, Franciszek żydoskiego
pochodzenia etnicznego (z Piemonckich
uchodźców ekonomicznych do
Południowej Ameryki) i żydoski etnicznie
w całości Episkopat Polski (na dorobku
ekonomicznym po Magdalence 1989 r.)
dokładają na Synodzie zwołanym w
.:Sprawie Rodziny kamyczki tego, czemu
warto się przyjrzeć.
Przechodząc mimo (co nie znaczy: obok)
przystaje człowiek XXI w. po Chrystusie
wobec tego nad grobem nauczania
Jezusa, a nie wypędza powrozem
odpasanym kupczącego żydostwa z
Domu Ojca Naszego, Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego, nie brudzi dłoni, które
ma ku składaniu do modlitwy, nie kala klęcznika przekazywaniem wtajemniczonym kręgom
ezoterycznym znaków śmierdzących kupą kamieni. Dla uczynienia świadectwa obecności w
Pięknym, Dobrym i Prawdziwym człowiek wierzący sit et nunc.
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

Nie dlatego rzecz jasna nie dokłada dłoni do koła, że na kamień odrzucony czyha Wielki
Budowniczy Wolnomularzy, zaś Polak i Katolik nie dyskutuje przenigdy na temat rodziny,
ponieważ przenosi w sobie etos, od wieków za wartość najwyższą poczytuje sobie święty
wzór rodziny, w ludycznym obrazie zawierzony nad łóżkiem postaciom Józefa i Maryji z
Dzieciątkiem. Nie brudzi dłoni swojej ze względów estetycznych, tzn. takich, które za swoje
uznał prof. Henryk Elzenberg przywołany w CANTO CCXLVIII, przy wspominaniu młodości
durnej, chmurnej zbuntowanego z powodu żydokomunizmu, nonkonformistycznego Poety
Polski, studenta uczącego się w 1973 r. za Elzenbergiem odróżniania oceniania od
wartościowania, które zawsze pozostaje, tylko i wyłącznie wskazywaniem na te cechy
przedmiotu, które chyba już Platon skojarzył na dobre z istotą rzeczy.
Wskazuje zatem palcem na odrzuconą przez Wittgensteina drabinę, wspominając po 4o-tu z
górą latach Kłopot z istnieniem Elzenberga, że abp Gądecki - zamiast przekazać jakiemuś
Słudze Bożemu, wiarygodnemu niczym Assange - do ujawnienia wycieki z tajnych referatów
B. (Breżniewa, abo Biskupów – niepotrzebne skreślić), zamieścił na blogu swoim z odwagą
młodzianka wyczekującego kokieteryjnie pochwały nauczyciela za coś, czego nie miał z
pewnością prawa zrobić pod żadnym pozorem, ażeby nie być posądzony przez Dom św.
Marty o bżydką zdradę tajemnicy obrad Synodu. Za tę niesubordynację właśnie rzekomy
złoczyńca napomniany został przez Dom św. Marty (Kościół hierarchiczny), po czym sam
sprzątnął własną dłonią g(.)wniany szaniec, usunął drabinę, po której wspiął się jak żyd i
pedał Wittgenstein, w zarządzanej przez siebie przestrzeni internetu.
Posted by: sowa 55 minutes ago
Abp Gadecki Proby poróżnienia Episkopatu Polski i Papieża Franciszka są
komiczne PDO213 Apologia bloga abpa Gadeckiego FO von Stefan Kosiewski
ZECh CANTO DCXIII https://dotsub.com/view/f86fe182-92d5-4db5-994c-51fcf421b583
Po utarciu, w sposób jasny i prosty dla prostaków, nosa smarkatej działalności fałszywego
Apostoła Cambridge, pozornego agenta drugiej strony dychotomicznego myślenia z czasów
tzw. zimnej wojny (KGB, Moskwy), ksiądz Lombardi mógł już spokojnie zaprosić, jako
rzecznik Watykanu, na konferencję prasową abpa Gądeckiego, aby hierarcha ten w zgodzie
ze złym duchem Domu św. Marty mógł zadymiać prawdę, jak Macierewicz z trockistowskiej
żydomasonerii K.S.S. KOR zadymia obżydliwie na całym świecie nagą prawdę o osobie winnej
spowodowania katastrofy w Smoleńsku 2010 r., której (mimo bezpowrotnego stracenia kilku
lat na pozorowaniu bezowocnej pracy) nie jest w stanie dostrzec we Warszawie 2015 r.
żydoska Prokuratura Wojskowa w nowych szatach króla, w które odziała się kurdupla
osobliwość jedynego brata prezydenta-ofiary, niewydarzoność nieszczęśnika nazywanego
dzisiaj przez Tagesschau w Niemczech faszystą, bo kierującego odręcznymi dyrektywami
marnie przes(.)anym życiem bliźniaka aż po fatalny koniec włącznie, dokonany poleceniem
lądowania w Smoleńsku, które musiało zaskutkować katastrofą w momencie zetknięcia
salonki prezydenckiej z twardą rzeczywistością na ziemi, na tej ziemi, jak dobitnie podkreślał
to Jan Paweł II w nauczaniu społecznym na placu, na dworze (na polu, w dialekcie
małopolskim; court, ang.) we Warszawie, nie zaś w katastrofie powietrznej, jak nielogicznie
utrzymuje wciąż prawo ustanowione przez żydostwo dla obywateli krajowych w Polsce,
które miejsce spowodowania katastrofy chciałoby widzieć tępo w
dychotomicznym rozdarciu: albo, albo. Polubienia
´Abp Stanisław Gądecki
Aleksandra Mikulska Muzyk/zespół
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Solidarität mit Bischo...

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

Tymczasem błogosławiony człowiek, to nie jest zaprawdę w etyce katolickiej jedynie szurke,
złoczyńca, grzesznik i cwaniak, któremu udało się, jak chciałby Psalmista, że Pan Bóg nie
poczytał mu bezprawia po tym, kiedy jego grzech śmiertelny zakryty został nikczemnie przez
użydecznych wspólników, występujących w togach wojskowych prokuratorów. Albowiem
grzech skutkujący śmiercią 96 osób etnicznego pochodzenia żydoskiego polskich obywateli,
homo sovieticus Polaken kryptosyjonistensis, nie może zostać odpuszczony po katolicku
chociażby bez wcielenia w życie takich elementów Słowa, językowych (matrycznych dla
różnych szkół filozofowania po Myśli Prof. Wittgensteina), jak dokonanie przez grzesznika
szczerego rachunku sumienia, wyrażenia rytualnego skruchy, symbolicznego
zadośćuczynienie za grzechy itd., a wszystko tylko w celu obrony prywatnego, zas(.)anego
interesu nędznika panującego z sitwą w różny sposób nad tymi, którzy winni z urzędu
oskarżyć go dla przyzwoitości a może jeszcze i osądzić na tej ziemi, po której tak
nieszczęśliwie złożyło się przypadkiem na ostatnim konklawe, że stąpa w naszych czasach
bez żadnej, wyraźnej potrzeby dwóch papieży tak różnych od siebie, jak dzień i noc.

STEFAN KOSIEWSKI
J. Facet AUF DIE FRAGE: WARUM NICHT IM CHOR ?
Die Philosophen haben schon versucht
die Welt zu verändern
sie sind daran gescheitert
weil nicht zu ändern ist:
Wasser ist Wasser
Feuer – Feuer, und wir
wir sind vom gleichen Schlag
nach seinem Bild, ihm gleich
und wie er pflegen wir
uns heraus zu halten
(1982)
aus dem Polnischen von Pfr. i. R. Manfred Thon
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

Nie jest też nie jest tymczasem, dzięki Bogu nie jest na tym świecie jeszcze tak, żeby musiało
panoszyć się (panosić po kurpsiosku) w Unii Europejskiej religijne, dychotomiczne rozdarcie
między modlitewnym „wir schaffen” (damy radę) Angeli Merkel, a rozpaczliwym szukaniem
w Praxis sposobu zrealizowania pobożnego życzenia sekciary przez szefa rządu krajowego
Hesji, Volkera Bouffier. Przemiany Słowa w ciało, wypełnienia zobowiązania przyjętego przez
koleżankę partyjną, która przechodzi do historii zjednoczonych Niemiec z widocznym dla
wszystkich (niewtajemniczonych przede wszystkiem) symbolicznie tajnym znakiem
wolnomularzy uczynionym palcami połączonymi na brzuchu bezpłodnej kobiety w kształcie
pikielhauby, z którą ostatni cesarz Prus odchodził do lamusa historii w tej samej szkole
realnej w Linzu austriackim, w której Wittgenstein pobierał nauki dwa lata przed Hitlerem,
czy może dwa lata po nim, nieistotne.
288 obserwatorów|575 011 wyświetleń
Stefan Kosiewski Kręgi
rozszerzone - 19:08
Projekcja w przyszłość myślenia magicznego,
dokonana przez szefową rządu RFN, która
otrzymała w dzieciństwie staranne
wychowanie w domu, jako córka
ewangelickiego pastora a przez to być może,
dychotomicznie postrzegając rzeczywistość
realnego socjalizmu byłej NRD niała prawo
(móziąc po kurpsiosku dla potrzeb Multiverse
Theater In Progres HERODY Herodenspiel
von Stefan Kosiewski) zostać szefową
propagandy żydokomunistycznego związku
młodzieży FDJ, obecnie zaś kieruje de facto
działaniami rządów 28 państw
żydokratycznej Unii Europejskiej, projekcją
na ścianę jaskini rzuconą, a może słuszniej
będzie powiedzieć: zrzuconą sprawiedliwie
na barki wszystkich obywateli państw Unii
Europejskiej, jako obietnica przyjęta za
błogosławionych nadaną realizacją zadania,
którego ogromu wagi osoba odkrywająca się
publicznie z dobrodusznym chciejstwem (a
nie zamysłem masońskim dokonania
przesunięć demograficznych, likwidacji
państw narodowych, chrześcijańskich
historycznie); pragnieniem dokonania przez kobietę czegoś, czego sposobu wykonania sama
nie znała jeszcze, nie wyobrażała sobie ponoć, stąd być może adwokat z zawodu, advokatus
diaboli Bouffier, obsadzony w roli kulawego z bajki biskupa Krasickiego wiodąc ślepą po
manowcach braku odpowiedzialności, zmuszony do podpierania się kulami kaleki, laską
magii fałszywej logiki odzewu: „Scheitern ist keine Perspektive” (klapa, kapitulacja
bezwarunkowa nie jest dla Niemiec żadną perspektywą), zwołał wzorem zakonników
katolickich pierwszy Asylkonvent w kancelarii landowego rządu we Wiesbaden.
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

Ministerpräsident Bouffier: „Wir sind uns alle einig: Scheitern ist keine Perspektive“ |
Informationsportal Hessen hessen.de Ministerpräsident Volker Bouffier hat heute zum ersten
Treffen des Asylkonvents in die Staatskanzlei eingeladen. Am Tisch saßen neben
Entscheidern der kommunalen Spitzenverbände, der Bundesagentur für Arbeit,
Kirchenvertretern und Sozialverbänden auch Vertretern der Politik.
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/Ykkne3XsZhv
I już wyciekło do mediów, że religijny, sekciarski sposób myślenia
skomunizowanej ewangeliczki, magiczną matrycę zaklinania rzeczywistości
podziela z Merkel zastępca Bouffier o nazwisku Tarek Al-Wazir, zdradzającym nie tyle
islamskie wychowanie polityka koalicyjnej z CDU od roku we Wiesbaden partii Grüne, lecz to,
że zaczyna filozofować, siada tak jakby do, przed szachownicą ktoś bez lektury Szachów
Kochanowskiego, czy Vidy, czyli bez żadnej znajomości tego, co dla Polaka i Katolika,
Bawarczyka, Szwaba, Saksończyka podstawą jest myślenia osadzonego w tradycji prawa i
cywilizacji rzymskiej jako i kultury renesansowej Europy.
Nie popełniając błędu dzielenia myślenia na barbarzyńskie i cywilizowane, nie dając się
wchłonąć socjologicznym schematom teleologii dychotomicznej, winien jestem (ja,
przedmiot polityki, która ze stanu wojennego w Polsce zakontraktowała mnie z innymi przed
33 laty za porozumieniem stron jako Kontingent Flüchtling) podzielenie optymizmu
pozytywistycznych negatywistów, tak u steru Unii Europejskiej jako i Kościoła św.: jasne, że
dacie sobie, Kochani radę z problemami, które sami stwarzacie, z błędami nauczania
antychrześcijańskiego oraz integracją milionów azylantów, których rodziny nadjadą dopiero
do Europy w ramach łączenia milionów rodzin z Afganistanu i Pakistanu, z Haiti, Indonezji,
Kuby i Mali, z każdego innego kraju, z którego przybywają popychani zmianami
klimatycznymi, monsunami, tajfunami, biedą, walcem
tajnych służb państwowych po potopie bombardowań w
ramach pomocy humanitarnej, po sprawiedliwym
rozdzieleniu zadania przez ujawnione i nieujawnione
przed obywatelami kręgi konwentowe na wszystkie
gminy w każdym województwie 29 państw Unii
Europejskiej, które mieć będziemy po akcesji Turcji do
Unii z Izraelem, który skorumpowana UEFA Bońka,
Platiniego i Blattera handlującego z żydówką Błasik przed
meczem reprezentacji PZPN w Dublinie biletami na ulicy
dawno już włączyła do rozgrywek państw europejskich
dyskryminując przy tym Syrię, która leży przecież po
drodze, geograficznie bliżej i dlatego zagłosowała nogami
kibiców za przyjęciem do kibucu Brukselskiego, bo tylko
wtedy może ustać napływ imigrantów do Raju
Europejskiego, kiedy Turcja uznana zostanie oficjalnie w
całości przez żydomasonerię i żydokrację za
młodotureckiego spadkobiercę Bizancjum; po tym, jak
ksiądz Lombardi ustąpi Longobardom z dychotomicznego
stanowiska rabinackiego komentatora Bezprawia i Bezhołowia, które po Myśli Prof.
Wittgensteina nazywa się tu, wskazując na Bergoglio, terminem filozoficznym Unsinn/
nonsens, wypełni się Proroctwo Malachiasza, Petrus Romanus dożyje upadku Rzymu.
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

Zollitsch
ad
limitum
FO247
Stefan
Kosiewski
20131013
Szatan
wyjmuje
marony z
ognia
biskupa
rekami
ZECh ZR
Napsal
sowa (»)
12. 10.
2013 v
kategorii
Stefan
Kosiewski,
přečteno:
630×

"Cesarz

Barbarossa dla katedry w Aachen funduje żyrandol na kształt Niebiańskiej Jeruzalem, wybity
złotem i kamieniami milowymi wiedzy ukrytej w symbolach świata chrześcijańskiego" - Myśl
o końcu świata, Madamme Analia, Komtess Róża, cesarz Barbarossa ze świeczką. Akt II., sc.3,
4. HERODY/Herodenspiel von Stefan Kosiewski, FO113 číst dál
Veröffentlicht am 25. Februar 2006
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Europäisches Magazin SOWA

Stefan Kosiewski: ARION
grającemu na cytrze Arion
pomnik ten postawił; niechaj
chłopiec na delfinie świadczy
o śnie, który mnie wybawił
z rąk niewolników i marynarzy
co miast bezpiecznie dowieźć na brzeg
jak było umówione i za com zapłacił
uknuli spisek morderczy, żeby mnie ograbić
inny pomnik od spiżu trwalszy
postawiłem był w Koryncie
na dworze tyrana Periandra
który w dowód łaski udzielił mi
pozwolenia na wędrówki po Sycylii
ażebym śpiewem i grą na kitarze
zarobić mógł na dom, ogród, pola skrawek
na ukochanej Lesbos, w ojczystej Metymnie
o, śnie złoty, zbawczy głosie cytry
umiarze, pogodo, harmonio wyroczni
boskie morze układa pukle twoich włosów
ostrzega przed wrogami, obiecuje pomoc
przebudzenie wyzbywa wszelako ze złudzeń
a w ostatniej prośbie przywołuje na myśl
same proste rzeczy
śpiewak chce zaśpiewać
skoczyć sam do morza
nie dla gestu pustego
lecz, żeby harmonię
i umiar zachować
któż mógłby przypuszczać, że śpiew
przyciągnie delfiny, a jeden z nich
zaniesie śpiewaka na swym grzbiecie
na brzeg przylądka Tajnaron
http://sowa.blogg.de/2006/02/25/stefan-kosiewski-arion/
...Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

19. Oktober 2015

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem;
Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała,
gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała,
A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą
Zieloną, na niej z rzadka ciche grusze siedzą...
Mickiewicz, Pan Tadeusz
http://literat.ug.edu.pl/xxx/panfull/0001.htm
de.scribd.com/doc/202179738/Stefan-Kosiewski-Delfin-Poezje-Frankfurt-am-Main-2014-pdf
O mistrzostwie stylu Bertranda Russela wypowiedział się Henryk Elzenberg z uznaniem w
eseju Zły estetyk i jego sława opublikowanym w Pionie 1935 r. (przedrukowanym w zbiorach
Kłopot z istnieniem, 1986, s. 154 i Pisma estetyczne, 1999, s. 145), przy okazji odnajdywania
w pismach literackich Crocego tej samej werwy i życia, zręczności i zawrotności prozy
"...zawsze się gotowej wywinąć, z miłą i wytworną swobodą, z najgorszej cieśniny logicznej i
najniebezpieczniejszego zaułka, w który ją zapędzi myśl filozofa..." . Brak humoru Russela w
tej prozie nie przeszkadzał Elzenbergowi w apologizowaniu jej poprzez przypisywanie
dokonywania "...cudu, że myśli niegotowe i mętne otrzymują u niego w ujęciu słownym
formę wyszlifowaną i krystaliczną i skrzą się jak diamenty..." tamże.
Od papieża i kanclerza embrion, życie uznane za poczęte w masonerii Cambridge, do której
Russel wprowadził Wittgensteina, oczekuje Myśli jasnej, brylantowych przebłysków; tak
mówiąc wspomnijmy dla przykładu Zarys Poetyki Miodońskiej, który warto było kupić 1973
r., za Gierka i Honeckera, dla usianego
przebłyskami filozoficznego kamienia wiersza
Miłosza Walc: "...lustra, ...świecznik, ...Sto
luster, ...skry, ...Szkło ramion, czerń ramion,
biel ramion i rąk, ...krzakiem ognistym śmierć
stanie we drzwiach, ...W olsnieniu, widzeniu,
na obcy spójrz świat. Walc pełza tu liśćmi
złotymi stłumiony I w szyby zamiecią zimowy
dmie wiatr. ...Tam, w tym pochodzie, w
milczącym szeregu, Patrz, to twój syn. Policzek
przecięty Krwawi, on idzie, małpio
uśmiechnięty, Krzycz! W niewolnictwie
szczęśliwy. Rozumiesz. Jest taka cierpienia
granica, Za którą się uśmiech pogodny
zaczyna, I mija tak człowiek, i już zapomina, O
co miał walczyć i po co. Jest takie olśnienie w
bydlęcym spokoju, Gdy patrzy na chmury i
gwiazdy, i zorze, Choć inni umarli, on umrzeć
nie może...". Rozumiesz, Malarzu z Basel i
Chicago? Użytą w poemacie symbolistykę
kolorystyczną? Walc pełza tu "...liśćmi
złotymi, ...w brzasku żółtej zorzy".
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia

Europäisches Magazin SOWA

19. Oktober 2015

Bertrand Russell wprowadził Wittgensteina do tajnego towarzystwa Apostołów
Cambridge kilka dni po tym, jak ten zapisał się na wykłady Russella i podszedł doń po
wykładzie 16 listopada 1911 r., ażeby posprzeczać się o coś, czy po prostu, aby rzucić mu się
w oko; wnuk byłego premiera królowej Wiktorii, który za swoje zasługi otrzymał z tytułem
lordowskim nazwisko Russel, doceniał wnet muzykalność i gładkość w obejściu
Wittgensteina. Natomiast inny, młody żyd i pedał, David Pinsent zakochał się w nim bez
pamięci i prowadził wkrótce z Wittgensteinem intensywne życie płciowe służąc mu poza tym
za obiekt eksperymentów psychologicznych w Islandii i Norwegii, zakończonych w maju 1918
tragiczną śmiercią tego drugiego w samolocie.
Działalność wolnomularzy w Cambridge oficjalne zakończyła pani premier Margaret Thatcher
ujawniając 1979 r., że czterech członków dyskusyjnego kręgu Apostołów, żydów i pedałów
dawało na dwie strony, pracowało dla NKWD, potem KGB, będąc oficerami tajnych służb
brytyjskich MI5 oraz MI6, prowadzonymi przez Anatolija Gorskiego. Mówi się o "piątce z
Cambridge", ponieważ Thatcher ujawniła cztery nazwiska: Guy Burgess, Anthony
Blunt, Donald MacLean i Kim Philby, ale wszystko wskazywało na to, że piątym agentem
Andropowa, czy Gorbaczowa był Victor Rothschild, także z kręgu masońskiego Apostołów
Cambridge, który udostępniał lokal na tajne spotkania czwórki pracującej na rzecz
ucieleśnienia teorii konwergencji głoszonej w Stanach Zjednoczonych praktycznie przez żyda
i masona Zbigniewa Brzezińskiego, który oficjalnie robił za doradcę prezydenta Stanów
Zjednoczonych. Pedałami oficjalnie mieli być tylko dwaj (Blunt i Burgess).
Kissinger w tamtych czasach został mianowany przez Wojtyłę doradcą Ojca św. ds.
Bezpieczeństwa a na miejsce spotkań żydomasonerii Kissingera papież i Polak z Wadowic, po
matce żydówce z matki Schulz, uznany przez Bergoglio świętym Kościoła
Rzymskokatolickiego oddał pomieszczenia w Castel Gandollfo. Czy nadal, Rybko nie wiesz,
dlaczego Bergoglio otrzepuje się ponoć z obżydzenia na samą tylko Myśl o tym, że miałby
przestąpić jako ostatni papież próg jednej, czy drugiej z tych budowli? Podobno rezydencja
papieża z obserwatorium astronomicznym ma pójść jako pierwsza pod młotek, symboliczny
w każdej obiediencji.
Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

https://shoudio.com/user/sowa/status/18932
Stefan Kosiewski 32 min 19 października 1949 roku w Strzelnie urodził się abp
Stanisław Gądecki. W dniu urodzin Księdzu Arcybiskupowi życzymy
błogosławieństwa Bożego i natchnień Ducha Świętego, szczególnie w czasie
synodu.

Abp Stanisław Gądecki 1 godz.
http://sowa2.quicksnake.net/Masonry/Dom-sw-Marty-napomina-za-prawde-PDO213Apologia-bloga-abpa-Gadeckiego-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCXIII
http://sowa.quicksnake.cz/Stefan-Kosiewski/Zollitsch-ad-limitum-FO247-Stefan-Kosiewski20131013-Szatan-wyjmuje-marony-z-ognia-biskupa-rekami-ZECh-ZR
PDF: Piekno masonskie oraz Kukiz ma kiepele do geszeftow PDO122 NIE DLA JOW PKN29 ZR
von Stefan Kosiewski CANTO... by Stefan Kosiewski
https://de.scribd.com/collections/4093599/Filozofia