You are on page 1of 6

Darlene Zschech, zaczarowana ekumenicznymi działaniami papieża i jezuitów(Istny szok!

)

Darlene Zschech, zaczarowana ekumenicznymi działaniami papieża i jezuitów(Istny szok!)
(Wykorzystanie zdjęć z Facebooka na zasadzie FAIR USE)
Któż nie zna tej pani? Któż nie nucił jej hitu 1 pt: Shout to the Lord ?”Mój Jezu, mój Zbawco,
Któż jest tak wielki jak Ty?”. Co powiecie na The Potter's Hand czy All Things Are Possible?
„Weź moje życie, umodeluj je, użyj mnie, napełnij mnie. Zycie moje oddaje w ręce Garncarza”
„Wszechmogący Boże mój Odkupicielu, moja kryjówka, moje bezpieczne schronienie. Żadne
inne imię jak Jezus, żadna moc nie może stanąć przeciwko tobie” All Things Are Possible
„Któż jest jak Ty Panie na całej ziemi
Niezrównana miłość i piękno, nieskończona wartość
Nic na tym świecie nie zaspokoi
Jezus Jesteś kielichem, który nie wysycha
Twoja obecność jest niebem dla mnie
Twoja obecność jest niebem dla mnie” Your Presence Is Heaven
„Bóg jest tutaj
On jest w stanie
Przychodzimy blisko
Aby zobaczyć Jezusa twarzą w twarz”God is Here
Niestety, także i ona została złapana przez szatana do organizacji papieskiej! Na jednym z kazań pt:
„Living Large” w kościele C3 w San Diego2 tak oto głosi:
„Otrzymałam e-mail od charyzmatycznych katolików z opisem wydarzenia, które Watykan chce
przeprowadzić. By modlić się o ziemie, o problemy, za każdego kto cierpi, aby modlić się o
jedność między ludźmi 'wiary'. Aby zgromadzić się na Placu Sw Piotra i czcić razem,
wynosząc imię Jezusa. Aby wierzyć w nowe dni mocy w Duchu Świętym....
Zwykle odmawiam...Moje serce podskoczyło, byłam jak podskakująca piłka. Kocham
Kościół...uwielbiam różnorodność...Jesteśmy piękni, powstajemy razem w 'jedności'...w końcu
dorastamy... Kiedy dowiedziałam się o intencjach, o jedności i mocy Ducha, byłam
niesamowicie podekscytowana...Poprosili mnie abym zaśpiewała: Shout to the Lord (dziś
Protestanccy muzycy zabawiają papieskie grono – od autora artykułu).
Głowy kościołów z całej Europy zeszli się razem...Głowy kościołów, kościół Prawosławny i
inne stojący tam, ramie w ramie, deklarując imię Jezusa. Czułam się uhonorowana i sam Bóg
szedł przede mną.
Nie było wielkiego dramatu dookoła papieża. W rzeczywistości gdy odbywaliśmy próby przez
ok 2,5 dnia, pokazali nam jego dom...Było to niesamowite... Przez cały czas nie słyszałam
niczego o Maryi...tylko- schodzimy się razem, bo ziemia stęka...Chce rzucić wam wyzwanieNie musimy się zgadzać...ze wszystkim ...Musimy próbować rozmów bez osadu i
1 http://www.azlyrics.com/d/darlenezschech.html
2 http://c3sandiego.podbean.com/e/living-large-darlene-zschech/

1z6

AntyEkumenia 2015

Darlene Zschech, zaczarowana ekumenicznymi działaniami papieża i jezuitów(Istny szok!)
nonsensu...Lata wcześniej, gdy byłam zaangażowana w Katolicki Dzień Młodzieży, leciwy
ksiądz i ja usiedliśmy by pogadać. Chcieli abyśmy poprowadzili uwielbianie, więc siadłam i
zapytałam: Jak możemy wam usłużyć? ”
Oto skandal dzisiejszych pseudo Zielonoświątkowców i pseudo- Charyzmatyków- powtarzają nauki
papieża! Usługują katolicyzmowi! Kaza ci odrzucić Pismo, bo przecież katolicyzm nie ma racji w
żadnej kwestii! Kaza ci traktować niezbawionych ludzi jako zbawionych! Abyś przestał 'upartej
ewangelizacji katolików' i 'przestał noszenia drewna do lasu'...Skandal nad skandale!
Można ja zobaczyć na Placu 'św Piotra' w poniższym nagraniu wideo:
www.youtube.com/watch?v=7zI6p1rxMt8
Don Moen, Darlene Zschech wystąpili obok Andrea Bocelli(który jest oddany papiestwu i Maryi) a
wydarzenie ekumeniczne nosi nazwę 'Voices in Prayer'(Glosy w Modlitwie) na placu przed
Watykanem w celebracji zwiedzenia! 3 I ponownie, jest to organizowane przez Konia Trojańskiego,
który został wypuszczony przez Jezuitów- Odnowę w Duchu Świętym zwana dookoła świata jako
'katoliccy charyzmatycy'. To wydarzenie jest zorganizowane pod pretekstem 'prześladowanego
kościoła'. W Polsce to samo robi papieskie zwiedzenie pod nazwa Głos Prześladowanych
Chrześcijan na czele z Zielonoświątkowym pastorem,
Darlene ma ponad 1 ml fanów na Facebooku. Nie kryje się ze zdjęcia z jej ekumenicznych spotkań
zwiedzenia:

3 Lipca 2015 r.

3 http://www.christiantoday.com/article/darlene.zschech.andrea.bocelli.sing.at.prayer.for.persecuted.church.event.hosted.by.pope.fra
ncis/57935.htm

2z6

AntyEkumenia 2015

Darlene Zschech, zaczarowana ekumenicznymi działaniami papieża i jezuitów(Istny szok!)

Darlene Zchech z Franciszkiem- Facebook

„Uhonorowana aby zaśpiewać w tym tygodniu u boku A.Bocelli, Dona Moena, Noa razem z
papieżem Franciszkiem i tysiącami czcicieli zbierających się na placu Sw. Piotra w Watykanie.
Jest to celebracja jedności i pokoju w Odnowie Ducha Świętego. Niesamowite dni dla Ciała
Chrystusa. Informacja o wydarzeniu pod linkiem, choć jest po włosku”
https://www.facebook.com/darlenezschech?fref=ts
https://www.facebook.com/DonMoenMusic

3z6

AntyEkumenia 2015

Darlene Zschech, zaczarowana ekumenicznymi działaniami papieża i jezuitów(Istny szok!)

Don Moen na placu przed Watykanem.

4z6

AntyEkumenia 2015

Darlene Zschech, zaczarowana ekumenicznymi działaniami papieża i jezuitów(Istny szok!)
Jedynym słowem jakie można tu wrzucić jest: zdrada, kłamstwo i fałsz papieskich zabiegów!
D.Zschech podąża w ślady strategii nakręconej podczas Soboru Watykańskiego II. Po raz kolejny
naczyniem zwiedzenia jest odnowa w 'Duchu Świętym'. Obserwujemy totalne zerwanie z
Chrześcijaństwem Biblijnym i prawdziwym Jezusem, który mówi aby nie dać się zwieść, ze nie
wszystko co podaje się za Niego jest prawdziwe! Tu jednak biegną ślepo i służą przeciwnikowi. Ta
droga upadł David DuPlessis, DuPlantis, Ulf Ekman, Kenneth Copeland...To nie oni zawrócili
katolików, to katolicy ich podeszli i przeciągnęli do papieskiego oszustwa...Zauważcie, ze odnowa
śpiewa pieśni Zielonoświątkowców i Charyzmatyków!4


Jezus zwyciężył
Tobie Chór Aniołów
Jezus najwyższe imię itd.

oraz ten sam stary i zwodniczy katolicyzm (Mocni w Duchu – Maryjo, Matko mojego wezwania):
„Maryjo, Matko mojego wezwania
chcę i pragnę idąc za Twym słowem”
Inne pieśni z Odnowy to:
„Maryjo, Królowo Polski
Maryjo Królowo Polski,
jestem przy Tobie,
pamiętam o Tobie
i czuwam na każdy czas.
Jestem przy Tobie,
pamiętam o Tobie
i czuwam na każdy czas. ”
„Matko, która nas znasz,
z dziećmi Twymi bądź,
Na drogach nam nadzieją świeć,
z Synem Twym z nami idź. ”5
Sa stworzone pozory, wzięty sposób uwielbiania podpatrzony od Protestantów a jednak...w innym
duchu...!Mylą się pastorzy jak Janusz Szarzec z Kościoła Chwały głosząc kazania o nie osadzaniu.
Jedyna nadzieja dla tego pokolenia jest obudzenie się do faktu co dzieje się dookoła nich. Biblijne
doktryny i osad burzy fałsz ekumenizmu papiestwa i jej Konia Trojańskiego skierowanego przeciwko
Kościołowi Chwały i innym kościołom Charyzmatycznym/ Zielonoświątkowym!
Jak długo Protestanci będą wspierać finansowo takich artystów, tak długo będą wspierać ekumenizm
i zatracenie. Wasze pieniądze są używane przez diabla, aby zgubić, nie zbawić ludzi! Pokutuj dziś i
nie daj się nabrać na zwiedzenie naszych czasów! Trzymaj się Słowa i głos Ewangelie, nie kłamstwa
ekumenizmu! Przyjmij Jezusa,wyznaj Mu grzechy i wołaj o chrzest w Duchu Prawdy!
Amen!
4 http://odnowabrzesko.pl/?p=744
5 http://www.sfd.kuria.lublin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1384:pieni-chway-odnowa-w-duchu-wlublin&catid=47:koncerty&Itemid=80

5z6

AntyEkumenia 2015

Darlene Zschech, zaczarowana ekumenicznymi działaniami papieża i jezuitów(Istny szok!)

Tagi: Darlene Zchech, Don Moen, ekumenizm, Hillsong, papież Franciszek, odnowa w Duchu Świętym,
zwiedzenie, inny duch, kult maryjny, Protestantyzm w Duchu,

6z6

AntyEkumenia 2015