You are on page 1of 6

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868

Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314
DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:

Dzisiejsza Liturgia Słowa proponuje nam do rozważenia przykład wdowy
z Sarepty Sydońskiej, z czasów proroka Eliasza. Jest straszny głód, ludzie.
umierają, a prorok prosi ją, aby mu dała coś do zjedzenia. Ona ma tylko garść
mąki i trochę oliwy w baryłce. Wystarczy tylko na jeden posiłek dla niej i jej
syna. A tu prośba, żeby się podzielić. Mogła odmówić prorokowi, mogła się
nie podzielić. Czy wiesz na czym polega wiara w Boga? Nie odmawia się
pomocy potrzebującemu. Zobacz jak Bóg wynagrodził jej dobroć. Przeżyli
suszę. Dzban maki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się. ( I Król
17,10-16)
Drugi przykład jaki proponuje nam dzisiejsza Liturgia Słowa, to postać
ubogiej wdowy wrzucającej dwa pieniążki do skarbony. Chrystus patrząc na tę
ubogą wdowę powiedział do uczniów: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga
wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy
bowiem wrzucali z tego co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”. (Mk 12, 41-44)
Czego uczą nas obydwie biedne wdowy – ta ze Starego Testamentu i ta
z Nowego Testamentu – że życie swoje trzeba oddać do dyspozycji Boga,
że trzeba Mu do końca zaufać. Ubogie wdowy uczą nas, że wiara to jest
radykalizm życia Ewangelią. Chrystus
potrzebuje naszego umysłu, serca, ust,
naszych rąk i nóg. Oddajmy Mu wszystko
ofiarnie, aby stać się Jego świadkami. On
zaś jako Pan niebios zwróci nam wszystko
stokrotnie. Proste wdowy z dzisiejszych
czytań bardzo wiele nas uczą.
I jeszcze jedna myśl. Serdecznie
dziękuję
Wam
drodzy
Parafianie
i Przyjaciele za wszelkie ofiary jakie
składacie na rzecz parafii. Może nieraz
jest to ten „wdowi grosz”, ale to jest znak
waszej wiary, bo nie ma wiary bez
modlitwy, postu i jałmużny.
ks. Andrzej Maślejak, SCh, Proboszcz

KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
ks. Andrzej Maślejak
proboszcz
ks. Robert Wojsław
wikariusz
ks. Michał Skiba
wikariusz
ks. Stanisław Drzał
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRÓLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kołtun
przełożona
s. Beata Kołtun
NIEDZIELNE MSZE ŚW.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziałem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziałem młodzieży)
CODZIENNE MSZE ŚW.
od poniedziałku do soboty
o 9:00am;
od poniedziałku do piątku
o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziałku do piątku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

2

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SOBOTA - 7 LISTOPADA 2015

9:00 + Za zmarłych z wypominek
4:00 + Władysława, Tadeusz Rybak - córki
5:30 + Andrzej, Irena, Stanisława, Józef
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 LISTOPADA 2015

8:00 + Stanisław Czartoryski - żona z dziećmi
9:30 + Anna, Franciszek Marciniak - rodzina
11:15 + Helena Ledziński - syn z żoną
1:00 + Za zmarłych z wypominek
1:00 + Stanisława, Jerzy Midura
7:00 + Wacław Dzioba
PONIEDZIAŁEK - 9 LISTOPADA 2015

9:00 + Za zmarłych z wypominek
7:00 + Józef Maziarz
WTOREK - 10 LISTOPADA 2015

9:00 + Zmarłe Siostry Misjonarki Chrystusa Króla
10:00 + Za zmarłych członków Koła Seniora „Złota Róża”
7:00 + Za zmarłych z wypominek
ŚRODA - 11 LISTOPADA 2015

9:00 - Za parafian
7:00 - O Boże bł. i zdrowie dla Haliny Przybył - mama
CZWARTEK - 12 LISTOPADA 2015

9:00 + Stanisława Kołtun
7:00 + Edward Rędziniak - żona, dzieci

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-15-2015
4:00 - Olga Ośko
5:30 - Art Mirek
8:00 - Iwona Jędrzejczak, Małgorzata Mikołajczyk
9:30 - Anna Martusiewicz, Alicja Karlic, Weronika
Kraska
11:15 - Dzieci
1:00 - Monika, Józef Majcher, Krystyna
Szymczakowski
7:00 - Młodzież kl. VIII
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 11-15-2015
4:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
8:00 - G. Mikołajczyk, I. Szklarski
9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko, Z. Skorupa
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydział,
J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, J. Put, S. Królczyk, J. Wolkowicz
7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
KAWIARENKA
Dziękujemy rodzicom dzieci I Komunii
św.: państwu Nikonowicz, Cybart, Kin,
Surowiec za zorganizowanie kawiarenki
1 listopada ($726.76). Dziękujemy za
wszelką pomoc. Chętnych, którzy chcieliby przygotować
obiad dla parafian prosimy o zgłoszenie się do Sióstr.

PIĄTEK - 13 LISTOPADA 2015

9:00 + Stanisław Czartoryski - rodzina
7:00 + Elizabeth Latawiec
7:00 + Krzysztof, Katarzyna
SOBOTA - 14 LISTOPADA 2015

9:00 + Władysław Wilga
4:00 + Emilia Pisarska - córka z rodziną
5:30 + Feliksa Nita w 7 rocz. śmierci - rodzina
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 15 LISTOPADA 2015

8:00 + Zofia, Michał Koziarz
9:30 + Eryk Zubek
11:15 + Halina Knach
1:00 - O Boże bł. dla Mai Foryś z okazji urodzin
1:00 + Anna Wotliński - córki
1:00 + Cezary Matula - rodzina
1:00 + Zygfryd Pietrzak w 5 rocz. śmierci - córka z
rodziną
1:00 + Leonard Wermiński w 2 roc. śmierci
7:00 + Halina Knach w 7 rocz. śmierci
II TACA
W następnym tygodniu będzie II taca diecezjalna
przeznaczona na Catholic Charities.

CZYTANIA MSZALNE OD NIEDZIELI
8 LISTOPADA 2015
PONIEDZIAŁEK - Ez 47,1-2.8-9.12 Ps 46
1 Kor 3.9b-11.16-17 J 2,13-22
WTOREK - Mdr 2,23-3,9 Ps 34 Łk 17,7-10
ŚRODA - Mdr 6,1-11 Ps 82 Łk 17,11-19
CZWARTEK - Mdr 7,22-8,1 Ps 119 Łk 17,20-25
PIĄTEK - Mdr 13,1-9 Ps 19 Łk 17,26-37
SOBOTA - Mdr 18,14-16;19,6-9 Ps 105 Łk 18,1-8
NIEDZIELA - Dn 12,1-3 Ps 16 Hbr 10,11-14.18
Mk 13,24-32
OFIARY Z NIEDZIELI - 1 LISTOPADA 2015
Ofiary - $ 6,232.00
Wszystkich Świętych - $2,626.00
CSA - $2,692.00
Serdeczne Bóg zapłać za troskę o Kościół

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Dziś – trzydziesta druga niedziela w ciągu roku i VII
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym,
obchodzony w drugą niedzielę listopada od 2009 roku,
oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Słowo
Boże tej niedzieli każe nam patrzeć na bliźnich i ich czyny
oczyma Chrystusa, który bezbłędnie ocenia intencje
i motywy działania każdego człowieka oraz jego
możliwości. Swoimi modlitwami pospieszmy z pomocą
wyznawcom Chrystusa prześladowanym za wiarę. Celem
kończącego się dziś Tygodnia Modlitw za Zmarłych jest
zmobilizowanie nas do pamięci modlitewnej o zmarłych w
ciągu całego roku. Wyrazem tej pamięci są między innymi
wypominki za zmarłych. Duże znaczenie dla zmarłych ma
zamawianie
Mszy
Świętej
w ich
intencjach
i uczestniczenie w nich w sposób pełny, to znaczy przez
przyjęcie Komunii Świętej. Należy też docenić
ofiarowanie za zmarłych zyskanych przez nas odpustów
i uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
Jutro – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu czyli
papieża. Przy tej okazji pomyślmy o naszym
posłuszeństwie nauczaniu papieskiemu i o naszej
modlitwie w intencji widzialnej głowy Kościoła.
W środę, 11 listopada, w naszej
ojczyźnie będziemy obchodzić Święto
Niepodległości. Jak zapewne pamiętamy,
zostało
ono
ustanowione
dla
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez
naród
polski
niepodległego
bytu
państwowego w 1918 roku po 123 latach
od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię.
Przywrócono je w 1989 roku po przemianach ustrojowych
naszej ojczyzny.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
10 XI – św. Leon Wielki, papież i doktor Kościoła, który
wytrwale zwalczał błędy w wierze, troszczył się
o jedność Kościoła i przyczynił się do obrony Rzymu
przed najazdami barbarzyńców w V wieku
11 XI – św. Marcin z Tours, biskup , który zasłynął
z gorliwości pasterskiej i praktykowania miłosierdzia
chrześcijańskiego, zmarły w IV wieku, wkrótce został
zaliczony do grona świętych jako pierwszy spośród
tych, którzy nie byli męczennikami
12 XI – św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik, który
swoją gorliwą pracę misyjną przypłacił śmiercią
męczeńską w Witebsku 12 XI 1623 roku
13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn,
benedyktyni eremici, którzy ponieśli śmierć
męczeńską za wiarę w Międzyrzeczu w nocy z 10 na 11
XI 1003 roku
DEWOCJONALIA Z ZIEMI ŚWIĘTEJ
Dziś jest możliwość zakupu dewocjonalii z Ziemi Świętej.
Dochód będzie przeznaczony dla wspólnot
chrześcijańskich tamtejszego Kościoła.

3

Ogólna: Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste
spotkanie i dialog ze wszystkimi, również z tymi,
którzy mają inne niż my przekonania.
Misyjna: Aby Pasterze Kościoła, głęboko miłując
swoje owce, mogli towarzyszyć im w drodze i
podtrzymywać ich nadzieję.

SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY
PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA I
ICH RODZICÓW
W najbliższą niedzielę 15 listopada na Mszę
św o godz. 7:00pm zapraszamy w szczególny sposób
rodziców i młodzież przygotowującą się do Sakramentu
Bierzmowania. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie.
Obecność obowiązkowa.
SPOTKANIE KOŁA SENIORÓW
„Złota Róża”
odbędzie się we wtorek 10 listopada o godz.
10:00 rano Msza św. i spotkanie w sali św.
Jana Pawła II. Solenizantów miesiąca
prosimy o przyniesienie ciasta na deser.
SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Do wspólnoty Kościoła przez łaskę
Sakramentu Chrztu świętego zostanie
włączony Kellin Jakub Szkubien. Nowo
ochrzczonemu, rodzicom i rodzicom
chrzestnym gratulujemy i życzymy Bożego
błogosławieństwa oraz opieki Jasnogórskiej Pani.
INSTALACJA KS. PROBOSZCZA
ANDRZEJA MAŚLEJAKA
W niedzielę Chrystusa Króla 22 listopada podczas Mszy
św. o godz. 11:15am odbędzie się instalacja ks. Proboszcza
Andrzeja Maślejaka. Na tę uroczystość przybędzie ks.
biskup Michael Byrnes. Zapraszamy wszystkich do
wzięcia udziału w tej Mszy świętej a zwłaszcza grupy
parafialne w strojach. W tym dniu serdecznie zapraszamy
na uroczysty obiad.

4

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM DROGĄ
„LECTIO DIVINA”
Siostry Misjonarki zapraszają na spotkanie w nurcie
LECTIO DIVINA. W tym roku będziemy się pochylać nad
postacią św. Piotra na drodze jego wzrostu wiary
i pogłębiania więzi z Chrystusem. Pierwsze spotkanie
będzie pt: „Początek” – w sobotę 21 listopada 2015 w sali
Jana Pawła II. Rozpoczęcie o godz. 5:30pm a zakończenie
o 8:00pm. Jeśli czujesz w swoim sercu pragnienie Boga
i spotkania się
z
Nim
w
Słowie Bożym
to przyjdź i nie
zapomnij
przynieść
ze
sobą:
Pisma
św.i notatnika.

ŚWIĄTECZNY BAZAR PARAFIALNY
Nasz doroczny Bazar Świąteczny, odbędzie się w dniach 5 i
6 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem zwracamy się z prośbą
do parafian o przynoszenie książek i rzeczy na Flea Market,
rzeczy na loterię fantową, ciasta świątecznego. Bardzo
perosimy o wszelaką pomoc i zaangażowanie. Osoby chętne
do pracy przed i w czasie bazaru proszone są o zapisywanie
się
na
tablicy
w
holu
kościoła.
Na
bazar
można już
rezerwować
stoliki na
stoiska
biznesowe.

SPOTKANIE PRZEDBAZAROWE DLA
WSZYSTKICH PRZESTAWICIELI ORAGNIZACJI
PARAFIALNYCH
Odbędzie się w najbliższy czwartek 12 listopada po Mszy
św. o godz. 7:00pm w salce pod plebanią. Zapraszamy.
ZAPROSZENIE NA KONCERT JUBILEUSZOWY
„FILARETÓW
„Filareci” zapraszają na koncert jubileuszowy 80-lecia
istnienia swego chóru 15 listopada o godz. 2:30pm
w St. Lawrence Church, 44633 Utica Rd. Utica, MI 48317.
PROŚBA O DONACJE NA KWIATY
Zapraszamy wszystkich, którym piękno naszej światyni leży
na sercu o donacje na kwiaty. Zwracamy się w szczególny
sposób do osób przeżywających swoje święta lub jubileusze
a także specjalne intencje. Niech to będzie dar naszych
serc. Dziękujemy tym, którzy już złożyli taką ofiarę.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Elżbieta Sieradzka, Jean Gołembiowski, Julia
Petecka, Irena, Antoni Popławski, Józef Wasilewski,
Anna Celińska, Krzysztof Nytko, Maria Rożek, Helena
Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler, Franciszka
Bujak, Barbara Grudka, Eleonora, Edward Szymański,
Renata Patkolo, Zofia Sarka, Karol Korkiewicz, Jerzy
Gabrel, Anna Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna i
Łukasz Siedlaczek, Stella Lenart, Jadwiga Kondracka,
Bronisława Koryński, Izabela, Paweł, Dorota Kuniec,
Włodzimierz Rzepka, Stanisława Mandziuk
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych
rodzin. Chcemy polecać ich naszej modlitwie.

11.08 - 11.15
rodzina
Mierzicki

11.15 - 11.22
rodzina
Bieciuk

KALENDARIUM PARAFII
10 listopada - Spotkanie „Złota Róża”
15 listopada - Spotkanie dla kandydatów do
Bierzmowania i ich rodzin
21 listopada - Lectio Divina
21 listopada - Nauka przed chrztem
22 listopada - Instalacja ks. Proboszcza Andrzeja
Maślejaka na Mszy św. o godz. 11:15am
26 listopada - Thanksgiving
28 listopada - Andrzejki parafialne
NADCHODZI “CZAS
DZIELENIA”….
Zwracamy się z ogromną prośbą do
parafian o zgłoszenia osób, które –
waszym zdaniem - należy obdarować
prezentem “pod choinkę”.
Już teraz
kartki z imieniem, nazwiskiem, numerem
telefonu lub adresem takiej osoby, oraz
uzasadnieniem tej propozycji i rodzaj
prezentu prosimy wrzucić do skrzynki wiszącej przy
drzwiach zakrystii lub przynieść do zakrystii albo biura
parafialnego. W tym roku wiele osób potrzebowało naszej
pomocnej ręki – przynieśmy im radość z naszego
prezentu!
POMAGAJMY – DZIELMY SIĘ –“ MIŁUJMY SIĘ
NAWZAJEM “….

Komisja Chrześcijańskiej Pomocy

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

5

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

5