Sie sind auf Seite 1von 91

REVOLUCIJA

ZELENIH

KAASTIH SOKOVA

RADIKALAN POMAK PREMA PRIRODNOM ZDRAVLJU

200 RECEPATA AUTORICE


I U 12 K O R A K A DO

Z E L E N O ZA Z D R A V LJ E
SIROVE H R AN E

V IC T O R IA BOUTENKO

U preko trideset pet godina koliko radim kao psihijatar u sura


dnji s Medicinskim fakultetom Sveuilita Harvard, dobro sam
nauio jednu stvar: ljudsko ponaanje vrlo se teko mijenja. Victoria
Boutenko me sada uspjela uvjeriti u suprotno... Trideset dana pi
jenja zelenih kaastih sokova promijenit e kako se osjeate i to
mislite o sebi. To je nemalo postignue za jednu malu knjigu.
A. William Menzin, dr. med., Medicinski fakultet Sveuilita Harvard

Ovo je pionirska knjiga, potrebna stanovnitvu ije je zdra


vlje ugroeno vlastitom preraenom hranom. Iz naturopatske
perspektive, najvaniji sastojci lijeenja nalaze se ovdje u ovim
novim receptima - enzimi, am inokiseline, vlakna, minerali, antioksidanti i jo m nogo toga. Victoria Boutenko ima intenzivnu
znatielju kombiniranu s briljantnim umom... Prikljuite se re
voluciji zelenih kaastih sokova! Ovo bi mogla biti najvanija
knjiga koju ete kupiti ove godine!
Ariel Poticano, ND

REVOLUCIJA

ZELENIH

KAASTIH SOKOVA
RADIKALAN POMAK PREMA PRIRODNOM ZDRAVLJU

200 RECEPATA AUTORICE ZELENO ZA ZDRAVLJE I

U 12 KORAKA DO SIROVE HRANE

VICTORIA BOUTENKO

TELEdisk, 2010.

Monsoni

Biblioteka
Zdravlje
Nakladnik
TELEdisk d.o.o
Naslov originala
Green Smoothie Revolution: The Radical Leap Toward Natural
Health
Copyright Victoria Boutenko, 2009.
Copyright za Hrvatsku TELEdisk d.o.o
Urednik biblioteke
Darko Imenjak
Prijevod
Goran Bosni
Lektura
Prof. Kristina Stojanovi
Dizajn korica i grafika obrada
VladartDesign

Hvala svim ljudima koji su kroz ovu knjigu podijelili svoje najdra
e recepte za zelene kaaste sokove sa svijetom.
Zahvalna sam mojoj obitelji na njihovom beskrajnom strpljenju,
Ijubavi i podrci dok sam radila na ovoj knjizi.
Od srca zahvaljujem svim prijateljicama koje su dobrovoljno pro
vele mnoge sate ureujui moj rukopis: Alethi Nowitzky, Vanessi
Nowitzky, Bridget Wolf i Leslie DeLorean.
Duboko sam zahvalna dr. Mivenu Donatou, Clentu Manichu i Gabrielle Chavez zbog njihovih dragocjenih doprinosa ovoj knjizi.

Tisak
Denona d.o.o
ISBN 978-953-7039-79-0
CIP zapis dostupan u raunalnom katalogu Nacionalne i
sveuiline knjinice u Zagrebu pod brojem 727174

Moralna prava autora su zatiena.


Sva prava pridrana. Nijedan dio ove knjige ne smije se bez prethodne dozvole izda
vaa u pisanom obliku reproducirati bilo kakvim mehanikim, fotografskim ili elektro
nikim postupkom ili u obliku zvunog zapisa; niti se smije pohraniti u bazu podataka,
prenositi, prevoditi na neki drugi jezik ili na bilo koji nain kopirati za javnu ili osobnu
uporabu, osim u sluaju kratkih citata u lancima i kritikim osvrtima.

Sa zelenom ljubavlju,
Victoria

SADRAJ

pred g o vo r

PRVI DIO

1
2
3
4
5
6

Revolucija je poela

O SLOBAANJE LJEKOVITE MOI ZELEN JA

udo zelenja

13

Zelenje, kljuni sastojak ljudske prehrane

17

Prvi zeleni kaasti sok

25

Vanost prom jene zelenja u zelenim kaastim sokovim a

29

Miksanje nasuprot cijeenja

37

Pitanja i odgovori o zelenim kaastim sokovima

43

Zeleni kaasti sokovi za djecu

49

Zeleni kaasti sokovi za nae kune ljubimce


Kom biniranje zelenja u zelenim kaastim sokovima

53
57

10 Savjeti i smjernice za optim alnu konzum aciju zelenih


kaastih sokova
DRUGI DIO

59

RECEPTI ZA ZELENE KAASTE SOKOVE

Korisni savjeti za pripremu kaastih sokova

65

Zeleni kaasti sokovi za poetnike

69

Superzeleni kaasti sokovi

85

Pikantni zeleni kaasti sokovi i juhe

93

Zeleni kaasti sokovi za pustolovne due

109

Zeleni pudinzi

11 9

Zeleni kaasti sokovi za djecu

131

Zeleni kaasti sokovi za kune ljubim ce

1 39

Zeleni kaasti sokovi za njegu tijela

141

po g o vo r

Svjetska revolucija zelenih kaastih sokova

143

d o d a ta k 1

Zadivljujui gubitak teine: studija sluaja

1 47

d o d a ta k 2

Clent Manich: ivot na zelenim kaastim sokovima

1 57

d o d a ta k 3

Kako je sirova obitelj prela na sirovo

1 67

O AUTORICI

175

PR ED G O V O R

REVOLUCIJA JE POELA

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA VE SE DOGAA, KROZ VAS, MENE

i sve one diljem svijeta koji konzumiraju to slasno zeleno pie.


Najbolja stvar kod tog arobnog napitka je da je - osim to je
superzelen i ekstremno zdrav - istovremeno ukusan iznad svih
oekivanja te ga je vrlo lako zavoljeti. Na svojim predavanjima i
radionicama vidjela sam tisue ljudi koji su, kada su prvi put pro
bali zeleni kaasti napitak, doivjeli duboku preobrazbu. Poetna
strepnja i otpor prema toj zelenoj stvari ubrzo se pretvaraju u
zadovoljstvo zbog iznenaujue dobro okusa kaastog soka. e
sto ujem glasne uzvike iznenaenja i vidim ljude kako sru za
dnje kapi iz svojih alica.
Budui da sam petnaest godina ljude pokuavala potaknuti da
u svoju svakodnevnu prehranu ukljue svjee voe i povre, sjeam
se kako mi je bilo teko uvjeriti druge da jedu vie sirove hrane.
Godinama sam prelazila vie od tisuu dvjesto kilometara po Za
padnoj obali godinje, drei tjedna predavanja o sirovoj hrani. Uz
to, drala sam desetotjedne teajeve u gradovima od San Francisca
do Seattla. Nakon jednog tjedna odmora na kraju teaja zapoela
bih sve iznova. Usprkos tih kolosalnih nastojanja, veini mojih ue
nika bilo je teko ustrajati na dijeti sirovom hranom.
Situacija se radikalno promijenila s dolaskom zelenog kaa
stog soka. Otkada sam u kolovozu 2004. godine sloila svoj prvi
zeleni kaasti sok (eng. green smoothie; op. prev.) napitak je posta
jao sve popularniji i bez mnogo promocije s moje strane. Danas

PR E D G O V O R

vie ljudi zna za zelene kaaste sokove nego za prehranu sirovom


hranom. Sada mogu naruiti razliite zelene kaaste sokove u
nekoliko lokalnih juice-barova, ak i u jednom drive-inu pokraj
aerodroma u Medfordu u Oregonu. Brojne televizijske emisije i
asopisi promoviraju zelene kaaste sokove, a kada su me moja
djeca nedavno odvela u kino, gotovo sam pala sa sjedala kada sam
vidjela da Iron Man izvlai mikser i radi si zeleni kaasti sok.
Sve od izuma zelenih kaastih sokova pijem ih svakodnevno
i dijelim s drugima. Toliko volim zelene kaaste sokove da u ih
piti do kraja ivota. Svi u mojoj obitelji su se u njih zaljubili, kao i
mnogi moji prijatelji. Kamo god idem skupljam nove informacije
od zaljubljenika u zelene kaaste sokove iz cijelog svijeta. Na teme
lju svakodnevnog istraivanja i eksperimentiranja te pisama naih
itatelja, u ovoj novoj knjizi sabrali smo najbolje recepte i temeljna
naela za pripremu i konzumaciju zelenih kaastih sokova.
Nadam se da ete uivati u otkrivanju svijeta zelenih kaastih
napitaka i pronai vlastite omiljene recepte za optimalno zdravlje.
Sretno miksanje!
Victoria Boutenko

10

PRVI DIO

OSLOBAANJE LJEKOVITE MOI


ZELEN JA

1 UDO ZELENJA

udo izlaska sunca moem o cijeniti samo ako smo ga ekali u


tami

- N EPOZN ATI A UTOR

ITAJUI O FOTOSINTEZI SVAKI PUT SE NAJEIM. ZELENJE JE JEDINA IVA

tvar na svijetu koja Sunevu svjetlost moe pretvoriti u hranu


koju mogu jesti sva stvorenja. Bez zelenog lia na ovom planetu
ne bi bilo ivota. ivotna svrha svog zelenja je proizvodnja klorofila. Posveeni najveoj moguoj proizvodnji klorofila, zeleni
listovi rastu, rasteu, ire te brzo zauzimaju dostupni prostor pod
suncem. Zbog toga moramo neprestano rezati, obrezivati i kositi
travu, grmlje i drvee oko nas.
Klorofil je udesna supstanca, u biti tekua Suneva svje
tlost. Molekula klorofila osnova je svih vrsta ugljikohidrata na
naem planetu. To znai da nema eera, meda, krumpira, pa
geta, rie ili kruha koji nije potekao od molekule klorofila. Sva
energija u hrani dolazi od Sunca. Biljke razborito koriste ee
re koji se stvaraju iz klorofila. Kako biljke nemaju vlastite noge
i ne mogu se kretati, plodove koje proizvode namjerno ine
slatkim da privuku ivotinje, kukce, ptice i ljude te uz njihovu
pomo proire svoje sjeme. Zato nam njihovi plodovi izgledaju
tako privlano. ivih su boja, slatki, a miris im je primamljiv.
Drugi veliki dio eera nastalog od klorofila prenosi se u kori
jenje. Kao to znate, korijenje mnogih biljaka je slatko: na pri
mjer, korijenje cikle, mrkve, repe i krumpira. Zbog toga se ve
liki postotak eera na svijetu proizvodi iz korjenastih biljaka.
Zbog svega toga ovjek se pita emu bi mogla sluiti slatkoa u
korijenju? Koga moe privlaiti skrivena pod zemljom, u dla
kavom i prljavom korijenju? Postoji bezbroj razliitih gljivica,

13

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

mikroba, ameba, bakterija i mikroorganizama iji ivoti ovise


0 eeru u korjenastim biljkama. U knjizi Teaming with M icro
bes (O bilje m ikroba) Jeff Lowenfels i Wayne Lewis predoavaju
nam kolika je guva u naem susjedstvu: M ikrobioloki ge
netiari utvrdili su da samo jedna ajna liica dobrog vrtnog
tla sadri milijardu nevidljivih bakterija, nekoliko metara je
dnako nevidljivih micelija gljiva, nekoliko tisua praivotinja
1 nekoliko desetaka oblia.1 Svi ti organizmi iznimno vole sla
tko te konzumiraju eer iz korijenja biljaka i pomou njega se
razmnoavaju. Oni organsku tvar, kao to su mrtve ivotinje i
biljke, pretvaraju u anorganske minerale. Bogatstvo i plodnost
tla u potpunosti je ovisno o aktivnosti mikroorganizama. Bez
organizama tlo se pretvara u prainu. Korijenje biljaka pre
kriveno je siunim dlaicama zvanim rizoidi. Preko rizoida
biljke kada piju vodu iz tla apsorbiraju otopljene mineralne
spojeve. Voda koja ulazi kroz korijenske dlaice i kree se kroz
biljku nosi hranjive tvari do svih dijelova biljke.
Glavna svrha akumuliranja hranjivih tvari je razvijanje sje
menja, koje zahtijeva visoku koncentraciju hranjivih tvari kako
bi ispunilo svoju funkciju razmnoavanja. Kao prvo, sjeme treba
izdrati razliite vremenske uvjete kao to su hladnoa, sua, vje
tar, kia ili vruina. Osim snanog imuniteta i sposobnosti prei
vljavanja raznoraznih okolnosti, ukljuujui viesatno zadrava
nje u neijem probavnom traktu, sjeme mora biti sposobno ostati
u neaktivnom stanju tijekom ekstremno dugih razdoblja prije
nego to se stvore uvjeti prikladni za klijanje. Visoka koncentra
cija hranjivih tvari omoguava preivljavanje sjemena stotinama,
ak tisuama godina. U svom lanku u Svjetskoj banci sjemena
Svalbard u Norvekoj Marta Hunter Shepard opisuje izvanredne

UDO ZELENJA

tima moglo preivjeti ak dvadeset tisua godina.2 Jednom kad


sjeme proklija i dalje treba mnogo energije i hranjivih tvari da
biljka nikne i preivi. Ponekad vidimo izdanke trave koji izrastaju
kroz debeli sloj asfalta, stijene ili kroz debele slojeve gline. Izdanci
moraju biti sposobni preivjeti i kada na njih stane velika ivoti
nja ili ih nagrize. Da sjemenje nema dovoljno hranjivih tvari to ne
bi bilo mogue. Zato se biljke jako trude da nahrane svoju podze
mnu zalihu mikroorganizama i poanju njihove minerale.
Biljke poinju akumulirati hranjive tvari mnogo prije nego
to se razvije njihovo sjemenje. Za akumuliranje i pohranjivanje
hranjivih tvari nema boljeg mjesta od lia. To zelenje svrstava u
kategoriju najhranjivije hrane na Planetu. ovjek bi se mogao pita
ti: Nije li onda sjemenje najhranjiviji dio biljke? Iako je sjemenje
doista bogato hranjivim tvarima, biljke ne ele da njihova djeca
budu pojedena, pa zato tite svoje sjemenje ispunjavajui ga razno
raznim inhibitorima, alkaloidima i drugim otrovnim sastojcima.
Najbolje vrijeme za branje zelenja je prije stvaranja sjemenja
jer tada zeleno lie sadri najveu koncentraciju hranjivih tvari.
Nakon to biljka procvate, hranjive tvari poinju se koncentrirati
u njezinom sjemenju. Jednom kada sjemenja vie nema, u listu
ne preostane gotovo nimalo hranjivih tvari. Lie postaje uto i
smee, gorko i ilavo, i s vremenom otpadne s biljke tako da se
preostale hranjive tvari mogu vratiti u tlo te da se biljka moe
odmoriti do sljedee sezone rasta.
U sljedeem poglavlju razmotrit emo zato je iskoritavanje
udesne hranjivosti zelenja od kljune vanosti za nae zdravlje.

sposobnosti sjemenja da preivi: Najdugovjenije sjeme koje po


znajemo je sjeme sirka. Pretpostavlja se da bi u odreenim uvje1 Jeff Lowenfels I Wayne Lewis, Teaming with Microbes (Portland, Oregon: Timber
Press, 2006.)

14

2 Martha Hunter Shepard, "Banking on the Future", Rhodes Magazine 15 (jesen 2008.)

15

ZELENJE, KLJUNI SASTOJAK LJUDSKE PREHRANE


Istinu spoznajemo ne samo razumom, nego i srcem.
- B L A IS E P A S C A L

JESTE LI PRRIMIJETILI KOLIKO ZELENOG LIA NEPRESTANO RASTE NA OVOM

planetu? Mislim da nije mogue procijeniti koliinu zelene mase


na Zemlji. Znamo samo da je prevladavajua boja naeg planeta
zelena zbog zelenog lia.
Kada neeg ima u takvom izobilju kao zelenja skloni smo
to smatrati nevanim. Naposljetku ga vie ne primjeujemo. Za
mnoge od nas, s naim ubrzanim ivotima, zelenje se svelo na dio
krajolika. Neki na zelenje gledaju kao na hranu za ivotinje. Za
neke ljude zelenje je puka smetnja: treba pograbljati lie, pokosi
ti travu, poupati korov. Slino tome, zelenje na svojim tanjurima
poeli smo uzimati zdravo za gotovo.
Meutim, zeleni su listovi od krucijalne vanosti za prei
vljavanje svih ivih bia na Planetu, ukljuujui bilje. U stvari,
zeleno lie je kljuno za ljudsko preivljavanje jednako kao voda,
zrak i Suneva svjetlost. Mnogo sam istraivala i otkrila da pre
hrambeni sastav zelenja zapanjujue dobro odgovara ljudskim
prehrambenim potrebama. Zelenje sadri sve esencijalne mine
rale, vitamine, ak i aminokiseline koje su ljudima potrebne za
optimalno zdravlje. Jedina hranjiva tvar koju u zelenju ne nala
zimo je vitamin B 12. Vie informacija o prehrambenoj vrijednosti
zelenja moete pronai u mojoj knjizi Zeleno za zdravlje.3
Pronala sam brojne dokaze da je zeleno lie od poetaka
vremena bilo glavna namirnica u prehrani ljudi. Prema arheolo
kom istraivanju, kosturi prvih ljudi otkriveni su u istonoj Africi4
3 Victoria Boutenko, Zeleno za zdravlje (Zagreb: Teledisk, 2007.)
1 N. Nouaz, Quarry: Closing in on the Missing Link (New York: The Free press, 1993.)

17

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

koja je u to vrijeme bila prekrivena tropskim kinim umama. Na


temelju prouavanja kostiju znanstvenici su utvrdili da su ljudi
prvotno ivjeli u gornjem dijelu kronji drvea. Njihovi veliki i
pravokutni kutnjaci prekriveni debelom caklinom sugeriraju da
su prethistorijski ljudi jeli zeleno lie, kao i voe, pupoljke, sje
menje, koru drveta i kukce.5
Prikupljeni dokazi o popularnosti zelenja potjeu ak iz
razdoblja ranog Srednjeg vijeka. Na primjer, prema njem a
kom istraivau P. Haneltu, mnogo lisnatih biljaka krstaica
koje danas ne postoje, izmeu esnaestog i devetnaestog sto
ljea irom Europe koristile su se kao povre za salatu i lijek
za skorbut.6 Drugi znanstveni istraiva govori nam da se je
zelenje kao to je kupus, rotkva, repa i hren opseno koristilo
irom Europe do esnaestog stoljea. Sam kupus imao je kultni
status kao lijek za sve bolesti.7
Kao to se opirnije objanjava u mojoj knjizi U dvanaest
koraka do sirove hrane, zelenje je tisuama godina bilo glavna
namirnica u ljudskoj prehrani. Tijekom cijele ljudske povijesti
ljudi su gotovo iskljuivo jeli zdrave, prirodne proizvode izrasle
na bogatom, zdravom tlu. Taj nain prehrane doivio je radika
lan preokret prije otprilike sto i osamdeset godina kada je zapo
ela industrijska revolucija. Uz eljeznicu, ivae maine i tvor
nice izumljeni su postupci konzerviranja, rafiniranja eera i
mljevenja bijelog brana. Ta tri izuma bili su glavni faktori u be
sprimjernoj promjeni ljudske prehrane bez presedana. Ljudi su
spremno prigrlili pogodne, jeftine i napredne naine prehrane,
meutim istovremeno su dramatino smanjili potronju zdrave
hrane, posebno zelenog povra. Izrazito hranjive prirodne pro
5 Victoria Boutenko, U 12 koraka do sirove hrane (Zagreb: Teledisk, 2007.)
6 P. Hanelt, "Lesser-known or Forgotten Cruciferous Vegetabies and Their History",
Acta Horticulturae, br. 459 (1998.); 39-45.

G. R. Fenwick, R. K. Heaney i W. J. Mullin, "Glucosinolates and Their Breakdown


Products in Food and Food Plants" CRC Critical Reviews in Food Science and Nutrition
18 (1983.): 123-201

18

ZELENJE, KLJUNI SA STO JA K LJU DSKE PREHRANE

izvode zamijenili su bijelim branom, bijelim eerom, zasie


nim uljima, umjetnim dodacima i mnogim drugim, intenzivno
preraenim proizvodima. Za svega nekoliko godina prehrana
iskljuivo preraenom i rafiniranom hranom postala je uobi
ajena te se, poput vonje bicikla i elektrine struje, smatrala
simbolom napretka, kao to je to danas posjedovanje raunala i
mobilni telefoni. Nitko nije posumnjao da su te nove namirnice
bogate kalorijama, ali siromane hranjivim tvarima. Ba supro
tno, veina potroaa vjerovala je da je konzervirane, rafinirane
i druge preraene prehrambene namirnice lake probaviti nego
prirodnu hranu. Kada su ljudi poeli dobivati razliite simptome
nutritivne deficijencije, nedostatka hranjivih tvari, svoje bolesti
nisu dovodili u vezu s novosteenim prehrambenim navikama.
Izum i primjena umjetnih gnojiva, zatitnih sredstava i drugih
toksinih kemikalija doprinijeli su nutritivnim deficijencijama.
U roku od nekoliko desetljea, kao izravna posljedica konzu
miranja hrane sa smanjenom koliinom esencijalnih hranjivih
tvari, proirile su se bolesti kao to su skorbut, rahitis, beriberi
i pelagra. Svaka od tih bolesti razvila se u epidemiju, izgubljene
su tisue ivota. Na primjer, 1915. godine samo u Sjedinjenim
Dravama vie od deset tisua ljudi umrlo je od pelagre.8
U to vrijeme veina lijenika uzrok te bolesti nije povezivala s
manjkavom prehranom i stoga su traili lijek izvan hrane. Tijekom
industrijske revolucije golem napredak napravljen je na podruju ke
mije: lijenici su poeli prepisivati sve vie razliitih medikamenata
kako bi pomogli svojim pacijentima. Naalost, lijenici nisu znali da
veina medikamenata koji se prepisuju pacijentima ometa apsorpciju
vitalnih prehrambenih tvari i time pridonosi nutritivnim deficijen
cijama. Danas je dostupan velik broj znanstvenih studija koje obja
njavaju kako medikamenti mogu proizvesti nutritivne deficijencije
u ljudskom tijelu. Na primjer, eljezo, jedan od najvanijih minerala
za ljudsko zdravlje, moe se dobiti putem mnogih namirnica kako
8 www.hbci.com/~wenonah/new/howfindv.htm

19

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

ZELENJE, KLJUNI SA STO JA K LJU D SKE PREHRANE

biljnog tako i ivotinjskog podrijetla. Meutim, unato tome to


je eljezo toliko dostupno manjak eljeza najea je prehrambena
defkijencija u Sjedinjenim Dravama koja pogaa 7,8 milijuna dje
vojaka adolescentne dobi i ena zrele dobi te 700.000 djece izmeu
jedne i dvije godine.9 U svojoj knjizi Nutritivne deficijencije uzroko
vane lijekovima (Drug-Induced Nutritional Deficiencies) dr. Daphne
A. Roe objanjava da vrlo raireni lijekovi kao to su aspirin, antacid i
antibiotici smanjuju apsorpciju eljeza."1Dodavanjem pinata i dru
gog zelenja bogatog eljezom moemo iskorijeniti najee nutriti
vne deficijencije i eventualno poboljati svoj imunitet u mjeri da nam
medikamenti nee ni trebati.

temelje za ubrzano slabljenje javnog zdravlja. Uestalost degenerativnih bolesti poela je primjetno rasti. Jedna od tih bolesti koje
su doivjele eksploziju je rak.
Najstariji poznati recept za ljudski rak pronaen je na
egipatskom papirusu napisanom izmeu 3000. i 1500. g. pr.
Kr.13 Meutim, prema dr. Maxu Gersonu, rak je sve do poe
tka industrijske revolucije bio iznimno rijetka bolest.14 U de
vetnaestom stoljeu broj ljudi kojima je dijagnosticiran rak u
razvijenim je zemljama poeo ubrzano rasti. Do 1900. godine
64-ero na svakih 100.000 Amerikanaca umiralo je od raka. Te
ionako visoke brojke nastavile su rasti, a do 2000. godine su
se utrostruile.15 Sada nam govore da e do 2010. godine rak
postati vodei uzrok smrtnosti u svijetu.16
Danas, dok udio preraene hrane u naoj prehrani i dalje
raste, razina javnog zdravlja pada takvom brzinom da ak i tije
kom jednog narataja moemo primijetiti dramatian pad. Meni
su samo pedeset i etiri godine, a tijekom svog kratkog ivotnog
vijeka jasno sam primijetila slabije zdravlje kod mladih. Na pri
mjer, kada sam ja pohaala srednju kolu, od etrdeset uenika
u mom razredu samo jedan mladi je nosio naoale. Nitko nije
nosio aparatie za zube i samo jedna djevojka bila je pretila. Ne
davno sam odrala predavanje u lokalnoj srednjoj koli i primi
jetila da treina razreda nosi vrlo elegantne naoale, mnogi ue
nici imali su aparatie za zube, mnogi su bili pretili a veina ih je
imala akne. Povrh toga, njihov mi je uitelj rekao da je nekolicini
dijagnosticiran poremeaj pomanjkanja panje i hiperaktivnost
(ADHD) te da su mnoga djeca u razredu na razliitim lijekovima,
ukljuujui antidepresive. Oito je da se proces slabljenja naeg
zdravlja nastavlja, a moda se ak i intenzivira.

Danas je poznata injenica da su pravi uzrok skorbuta,11


beriberija, pelagre i rahitisa nutritivne deficijencije. Na primjer,
skorbut se moe djelotvorno izlijeiti jednostavnijim dodavanjem
svjeeg voa i povra u prehranu pacijenta. Meutim, do devetna
estog stoljea uobiajeni lijekovi za skorbut bili su proiavanje
slanom vodom, putanje krvi, pijenje sumporne kiseline ili octa
te premazivanje otvorenih rana pastom od ive.12 Nije udo daje
u dva stoljea prije otkria vitamina C dva milijuna ljudi umrlo
od skorbuta. Pitam se hoe li za jo dva stoljea znanost otkriti
da se neka strana bolest dananjice moe izlijeiti jednostavnim
unoenjem svjeih organskih proizvoda u prehranu.
Tijekom devetnaestog stoljea poveana upotreba kemijskih
i medicinskih tretmana, poveana potronja preraene hrane i sve
rairenija upotreba toksinih supstanci u svakodnevnom ivotu u
velikoj su mjeri doprinijeli nutritivnim deficijencijama i zatrovanosti u opoj populaciji. Deficijencija i zatrovanost postavile su
5 Iron deficiency United States, 1999-2000." Morbidity and Mortality Weekly Report,
11. listopada 2002.
10 Daphne A. Roe, dr. med., Drug-Induced Nutritional Deficiencies (Westport, CT: AVI
Publishing Company, Inc., 1978.).
11 Stephen R. Rown, Scurvy: How a Surgeon, a Mariner and a Gentleman Solved the

Greatest medical Mystery of the Age of Sail. (Markham, Ontario, Kanada: Thomas Allen
6 Son, 2003.).
13 Ibid.

20

I'
t
I

13 www.cancer.org
14 May Gerson, dr. med., A Cancer Therapy: Results of Fifty Cases and the Cure
'5 U.S. News and World Report, 27. prosinca 1999.
16 N. Mulcahy, "Cancer to Become Leading Cause of Death Worldwide by 2010" Med-

scape Medical News, 10. prosinca 2008.

21

ZELENJE, KLJUNI SA STO JA K LJU D SKE PREHRANE

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

Vi i ja pripadamo otprilike sedmoj generaciji ljudi koji ive


na prevladavajue preraenoj hrani. Bijelo brano, bijeli eer,
umjetni dodaci i mnogi drugi sastojci preraene hrane doprini
jeli su deficijenciji i zatrovanosti, prisutnima kod modernih ljudi.
Dramatino smanjenje zelenog povra u naoj prehrani smatram
daleko najtetnijom odlukom za nae zdravlje koju smo ikada
donijeli. Evo nas u dvadeset i prvom stoljeu i, prema USDA
(Ameriko ministarstvo poljoprivrede), preko pedeset posto
Amerikanaca ima manjak neke od pet najvanijih hranjivih tvari,
a osamdeset posto Amerikanaca ima manjak jedne ili vie esen
cijalnih hranjivih tvari.17 Nae deficijencije nastavljaju se aku
mulirati i ve su dosegle takve razmjere da su se poele mijenjati
znaajke naih kostura i lica. Na primjer, uslijed manjka vitamina
D i drugih esencijalnih hranjivih tvari kosti lica kod mnogih su
ljudi slabo razvijene te uzrokuju suavanje zubnog luka, to re
zultira zbijenou zuba. Prema dr. Westonu A. Priceu, to je tipi
na manifestacija neprimjerene prehrane kod roditelja.18 Veina
dananjih mladih ljudi ima eljusti koje su toliko uske i kratke da
jednostavno nema dovoljno mjesta za sve njihove zube. Veina
naih keri i sinova prisiljena je uklanjati svoje umnjake, ak i
kada u njima nema karijesa. tovie, nakon bolnog vaenja svih
etiriju umnjaka, njihove eljusti su i dalje preuske za ostatak nji
hovih zuba. Stoga mladi ljudi esto nose ortodontske aparatie
kako njihovi zbijeni zubi ne bi rasli u krivo.
Prije nekoliko godina u knjizi Opstanak u 21. stoljeu19autora
Viktorasa P. Kulvinskasa proitala sam da manje une koljke kod
ljudi upuuju na slabo genetsko naslijee. Provela sam nebrojene
sate u knjinicama pregledavajui arhive fotografija snimljenih u
posljednjih stotinu i pedeset godina irom cijelog svijeta. Uoila
17 www.ars.usda.gov/Services/docs.htm?docid=15656
18 W. A. Price, DDS, Nutrition and Physical Degeneration (La Mesa, CA: Price Pottinger
Nutrition Foundation, 2003.).
'* Viktoras P. Kulvinskas, Survival int he 21 st Century (Fairfeld, IA: 21st Century Publica
tions, 1981.)

22

sam da na Zapadu svaki narataj ima sve manje une koljke. Za


unu hrskavicu, kao i za svaku drugu u tijelu izuzetno je vaan
vitamin K. Stjecajem okolnosti, vitamin K nalazi se gotovo isklju
ivo u zelenom liu. Budui da trudnice najee ne jedu dovolj
no zelenja, djeca nemaju dovoljno vitamina K i stoga sa svakim
naratajem njihove ui postaju malo manje. Pretpostavljam da su
i drugi nai organi koji sadre hrskavicu pogoeni nedostatkom
vitamina K. Pitam se jesu li problemi s kraljenicom od kojih pati
trideset i jedan milijun Amerikanaca20, zajedno s vie od dvjesto
tisua operacija koljena godinje,21 isto tako povezani s konzistentnim manjkom zelenja u naoj prehrani. Dobro zdravlje nije
mogue bez redovitog unosa vitamina K.
Utvrena je povezanost manjka vitamina K sa sljedeim bolestima i poremeajima:22
rak koe
rak jetra
pojaano menstrualno krvarenje
krvarenje iz nosa
hemoragija (krvarenje)
lako dobivanje modrica
osteoporoza
hematomi
Manjak vitamina K takoer je povezan sa sljedeim uroe
nim manama:
skraeni prsti
deformirane ui
20 A. Kugel, "Carpal Tunnel Syndrome and Chronic Back Pain A Thing of the Past
with Ergonomics", Medical News Today, 9. srpnja 2005.
2' D. Heck, "Revision Rates after Knee Replacement in the United States", Medical Care
36, br. 5 (svibanj 1988): 661 -69
22 http://wiki.answers.com/QAVhat _does_vitamin_K_deficiencycause

23

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

spljoteni nosni most


slaba razvijenost nosa, usta i srednjeg dijela lica
mentalna zaostalost
oteenja neuralne cijevi
Na alost, prema USDA-ovom Godinjem izvjetaju o radu
od 2003. godine (2003 Annual Perform ance Report), Vitamin K
je vitamin koji je najmanje prouavan.23 Svo zeleno lie obiluje
tim vanim ali zanemarenim vitaminom.
Vitamin K jedna je od nebrojenih hranjivih tvari koje su od
kljune vanosti za ljudsko zdravlje. Danas su prehrambene de
ficijencije i zatrovanost tijela postali norma. Ponovnim uvrta
vanjem zelenja u nau svakodnevnu prehranu moemo usporiti
ili ak obrnuti pogoravanje naeg zdravlje. Zeleni kaasti sokovi
najbolji su nain za postizanje tog cilja.

23 www.usda.orghttp://wiki.answers.com/QA/Vhat does_vitaminK_deficiency_
cause

24

PRVI ZELENI KAASTI SOK


Kada je rjeenje jednostavno Bog odgovara. ALBERT EINSTEIN

DIJETETIARI SU DESETLJEIMA EDUCIRALI JAVNOST O KORISTIMA


zelenja, meutim nikad nije bilo jasno kako svjee zelenje uklopi
ti u svakodnevno prehranu. inilo se da se zelenje moe jesti jedi
no kao salata. Problem je u tome to u naem industrijaliziranom
svijetu okus zelenja nije toliko primamljiv kao stimulirajui okus
preraene hrane. Zato je usprkos injenice to imamo crtani film
Popaj, usprkos oglasima koji promiu veu zastupljenost povra
u prehrani, majki koje guraju brokulu pred svoju djecu te soko
vima od penine trave u ju/ce-barovima i raznoraznim zelenim
prahovima koji postaju dostupni posljednjih godina, zelenje je za
veinu potroaa i dalje sporedno jelo ili ak neugodna potreba.
Isto je vrijedilo i za mene. Znala sam da moram jesti zelenje,
ali nije mi se sviao njegov okus. Do 2004. godine ve sam vie
od deset godina bila jela sirovu hranu,24 i premda mi je prelazak
na potpuno sirovu hranu omoguio oporavak od tekih bolesti
od kojih sam bolovala edem, aritmija i depresija jo nisam
bila dosegla optimalnu razinu zdravlja kakvu sam eljela.
U potrazi za savrenom ljudskom prehranom odluila sam
potraiti ivotinje koje su genetski bliske ljudima. Otkrila sam
da impanze 99,4 posto gena dijele s ljudima. Istovremeno, te
ivotinje posjeduju izuzeto snaan prirodni imunitet na AIDS,
hepatitis C, rak i druge fatalne bolesti koje pogaaju ljude. Ra
zmiljala sam: ako imamo 99,4 posto istih gena, naa prehrana
trebala bi biti 99,4 posto slina. Pokazalo se da je istina upravo
Za potpuniju priu o obitelji Boutenko na sirovoj hrani pogledajte Dodatak 3

25

PRVI Z E L E N I K A A S T I S O K

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

suprotna; to jest, standardna amerika prehrana je oko 99 po


sto razliita od prehrane divljih impanzi. Uvjerite se sami:
Prehrana divlje im panze

Standardna amerika prehrana

zelenje V '

ivotinjska
hrana

Standardna amerika prehrana gotovo je stopostotno kuhana


odnosno obraena, dok je prehrana impanzi stopostotno sirova,
cjelovita hrana. Kao to moete vidjeti iz donjih dijagrama, ak je
i prehrana tipinog ovjeka koji se hrani sirovom hranom svega
pedeset posto nalik prehrani impanzi.
Prehrana divlje impanze

Tipina sirova prehrana

Kada sam uvidjela koliko bi zelenja ljudi trebali svakodne


vno jesti bilo mi je jasno da moram osmisliti potpuno nov pristup

26

naoj prehrani. Prouavajui ljudsku anatomiju otkrila sam da bi


/a najbolju moguu apsorpciju zelenje u na probavni trakt treba
lo ulaziti u tekuem obliku. Zelenje ima visok udio celuloze i zbog
toga ga probavni sustav teko razlae. U savreno zdravim ljud
skim tijelima bez ikakvih nutritivnih deficijencija zelenje prelazi
u tekue stanje putem dva procesa: kao prvo, vakanjem, a zatim
mijeanjem sa eluanom kiselinom. Naalost, danas mnogi ljudi
zbog nedostatka minerala, posebno cinka, nemaju normalne ra
zine klorovodine kiseline u elucu.
Moete zamoliti svog lijenika da vam provjeri razinu e
luane kiseline. Kako biste drukije mogli znati da imate ne
dovoljnu razinu klorovodine kiseline? Ako ste ikada povra
ali kao dijete, moda se sjeate da su vas kiseline vaeg eluca
pekle za grlo toliko da vas je boljelo nekoliko sati. Moda to
iskustvo moete usporediti s drugim sluajem povraanja ka
snije u ivotu. Sjeate li se da je postojao osjeaj peenja, je li
bio slabiji ili ga uope nije bilo? To moe ukazivati na snienu
razinu klorovodine kiseline u elucu.
Ljudi koji ne mogu temeljito provakati hranu ili oni koji
imaju nisku razinu klorovodine kiseline s vremenom presta
nu jesti zelenje te im ono ak postane mrsko. To je obrambeni
mehanizam ljudskog tijela, kao da nam govori: Dragi, ili draga,
ne moe probaviti ovo zelenje, ono je samo na teret tvom probavnom sustavu, tako da u ti izazvati muninu da ga potpuno
prestane jesti. To je opaki zatvoreni krug: to vie preraene
hrane ovjek konzumira, to je vie deficijentan hranjivim tva
rima. Zatim, u nemogunosti da proizvodi eluanu kiselinu
prestaje jesti zelenje te izaziva jo veu deficijenciju. Zdravlje se
tako nastavlja pogoravati.
Kada sam prvi put poela prouavati pojedinosti o probavi
zelenja ve su mi nedostajali moji najvaniji kutnjaci, a eluana
kiselina bila mi je na ekstremno niskoj razini. Tako sam poela
traiti nain za pretvaranje velikih koliina zelenja u tekue sta

27

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

nje. Isprva sam odluila izmiksati tamno lisnato zelenje u visokobrzinskom mikseru. Meutim, kada sam to uinila, otvorivi po
klopac miksera morala sam ga brzo ponovno zatvoriti jer je miris
bio nepodnoljiv. Odmah sam znala da neu moi popiti tu mje
avinu, ali znala sam da sam na pravom tragu. Jedna mjeavina za
drugom odlazile su u kompost. Prolo je nekoliko dana prije nego
to sam naila na odlomak u knjizi Jane Godall o impanzama u
kojem spominje da impanze ponekad uzmu komad voa, umo
taju ga u zeleni list i pojedu kao sendvi. Zurila sam u odlomak
razmiljajui o tome kako je to loa kombinacije hrane za ljude.
Meutim, pomislila sam, moda su impanze pametnije.
Tako sam ogulila par banana i izmiksala ih s keljem. Sa strepnjom sam podigla poklopac miksera. Na moje olakanje, miris
banana zamaskirao je miris klorofila. Usprkos njegove jarke ze
lene boje, moj kaasti napitak mirisao je odlino. Bila sam toliko
uzbuena da sam ga poela piti izravno iz miksera. Kuala sam
svoje superzeleno pie i otkrila da su banane prevladale nad oku
som klorofila. Ostala sam zapanjena tim otkriem. Uspjela sam
prevariti svoje tijelo da bez bilo kakvog otpora prihvati veliku ko
liinu zelenja. Nisam osjeala muninu. Zapravo, ekstatino sam
uivala u zelenju po prvi put u ivotu. To otkrie oznailo je po
etak moje revolucije sa zelenim kaastim sokovima.
Dok sam pila svoj prvi zeleni kaasti sok, sinulo mi je da bi i
moja djeca mogla na taj nain uivati u konzumiranju zelenja. I
moji prijatelji, susjedi, suradnici, uenici i, o Boe, itav svijet! U
tom trenutku poela sam plesati u svom uredu, a zatim i na ulici.
Pripremila sam jo kaastih zelenih sokova, uzela hrpu papirnatih
aa i izala. Ponudila sam zelene kaaste sokove svojim susjedi
ma i prolaznicima. eljela sam vidjeti hoe li se i njima svidjeti
njihov okus. I svidio im se. Nisam se mogla prestati smijati i vikati
od uzbuenja. Otkrila sam da su zeleni kaasti sokovi savreno
rjeenje za ljude put mene, kakvih ima na milijune.

VANOST PROMJENE ZELEN JA U ZELENIM KAASTIM


SOKOVIMA
Poboljati se znai promijeniti se; biti savren znai mijenjati se esto.
WINSTON CHURCHILL

KADA SAM PRVI PUT DOLA NA IDEJU 0 ZELENIM KAASTIM


sokovima odluila sam da u svojim zelenim kaastim sokovi
ma trebam najtamnije mogue zelene listove tako da ponitim
tetu nastalu nejedenjem dovoljnih koliina zelenja ranije u i
votu. Stoga prvih nekoliko mjeseci nisam miksala gotovo nita
drugo osim kelja vrste lacinati (eng. dinosaur kale; op. prev.).
l aj kelj dobio je ime po tome to nalikuje koi inosaura. Po
znat i kao talijanski kelj, pripada porodici brassica i moe ga se
pronai u veini supermarketa irom svijeta. Valja i ja posebno
smo uivale u zelenim kaastim sokovima pripravljenima od
te vrste kelja. Meutim, nakon tri mjeseca pijenja istog soka
poele smo osjeati laganu utrnulost lica. Odmah sam taj sim
ptom povezala sa zelenim kaastim sokom budui da je on bio
jedina promjena nainu ivota nae obitelji. Sjeam sa da sam
pomislila, O, ne! Ne elim se odrei zelenih kaastih sokova koje
toliko volimo. Poela sam prouavati hranjivi sadraj zelenja i
uskoro sam otkrila razlog naih simptoma.
Zeleni listovi su obino najhranjiviji dio biljke i iva stvore
nja ih prirodno ele jesti. Biljke u svojim listovima imaju male
koliine alkaloida kako bi osigurale da ivotinje prijeu na druge
zelene biljke i ne istrijebe nijednu pojedinu biljnu vrstu. Alkaloidi
su u velikim koliinama otrovni, meutim u malim koliinama
ne mogu vam nakoditi te ak jaaju imunoloki sustav. Na tom
naelu temelji se znanost homeopatije. Meutim, nastavite li jesti
kelj, ili pinat, ili bilo koju drugu pojedinu vrstu zelenja tjednima

29

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

bez promjene, naposljetku se ista vrsta alkaloida moe nakupiti u


vaem tijelu i izazvati neeljene simptome trovanja. Veina zele
nja sadri razliite vrste alkaloida i zato izmjenom razliitog zele
nja u naim zelenim kaastim sokovima moemo izbjei trovanje
i ojaati svoj imunitet.
Voe nije potrebno esto izmjenjivati jer voe rijetko sadri
alkaloide. U stvari, priroda eli da se voe jede to vie kako bi se
irilo sjeme koje se nalazi u plodovima. Zato je zrelo voe slatko,
ugodna mirisa i ivih boja.
Zelenje moete izmjenjivati kako god vam odgovara. Neki
ljudi u svoje zelene kaaste sokove svaki dan stavljaju drugu vrstu
zelenja. Drugi u svaki zeleni kaasti sok stavljaju razliito zelenje.
Preporuujem izmjenjivanje barem sedam vrsta zelenja, po jednu
za svaki dan u tjednu. Pokuajte se hraniti to raznolikije. to je
vei raspon zelenja koje jedete, to je spektar hranjivih tvari koje
vae tijelo dobiva iri.
Ne znam koji je toan broj jestivog zelenja na naem planetu,
no znam da ga ima na tisue. Daniel Moerman je u svojoj knjizi
Etnobotanika amerikih Indijanaca25 naveo 1.649 vrsta jestivih bi
ljaka koje su koristili samo ameriki Indijanci. S obzirom na dra
matino smanjenje nae potronje zelenja u posljednja dva stoljea,
izgubili smo znanje o najjestivijem zelenju. Sada se moramo oslo
niti na razliite narode diljem svijeta kako bismo obnovili svoju
sposobnost prepoznavanja jestivih biljaka. Kada putujem i upozna
jem pilce zelenih kaastih sokova, skupljam razliite informacije o
jestivom zelenju. Moj sin Sergej posjeduje agenciju za planinarenje
Harmony Hikes koja vodi skupine ljudi u divljinu i ui ih prepozna
vati jestive i otrovne biljke. U proljee i ljeti esto nam dolazi s ko
arom raznoraznih vrsta biljaka koje zahvalno stavljamo u mikser.
Sergej je veliki entuzijast kad se radi o hrani koju se moe pronai
u divljini i smatra da je to prava super-hrana prirode. Izradio je
25 Danici Moerman, Native American Ethnobotany (Portland, OR: Timber Press, 1998).

30

V A 2 N 0 S T P R O M JE N E Z E L E N J A U Z E L E N I M K A A ST IM S O K O V I M A

nekoliko kratkih videa o najeim samoniklim jestivim biljkama i


postavio ih na Youtube vama za informaciju i zabavu.

Slijedi popis jestivog zelenja koje se moe pronai u veem


dijelu svijeta. eljela bih odati priznanje osobi koja je najvie do
prinijela mom popisu, Gabrielle Chavez, autorici, uiteljici i vrtlarici iz Portlanda u amerikoj saveznoj dravi Oregon.

KULTIVIRANO ZELENJE
amarant
blitva (sve vrste)
Bok Choy (vrsta kupusa,
kineski kupus; op. prev.)
celer
endivija
kelj (sve vrste)
listovi bundeve
listovi tikve
listovi kaktusa nopal
listovi krastavca

lie bambusa
lie biljke goji
(vuje bobice)
lie loze
loboda
matovilac
mitsuna (japanski kelj;
op. prev.)
penina repa
radi
ratika

31

V A N O S T P R O M JE N E Z E L E N J A U Z E L E N I M K A A S T IM S O K O V I M A

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

repa, zelenje
riga (rikula)
salata (sve vrste,
crvene i zelene)
salatna dinjica
pinat

zelenje
zelenje
zelenje
zelenje
zelenje

cikle
goruice
mrkve
repe
rotkve

SAMONIKLO JESTIVO BILJE I KOROVI


crijevac
bijela loboda
ivanica, cvjetovi i listovi
rua, cvjetovi i listovi
divlja goruica
divlja rotkva
divlje jagode
djetelina
kiselica
kopriva

maslaak, listovi i cvjetovi


potonica
roac
selen
sljez
tavelj
tamaris
troskot
trputac
tuanj (tut)

ZAINSKO BILJE
bosiljak
komora
korijander
listovi paprene metvice
matinjak
metvica
metvulja

mladi kopar
perilla (shiso)
perin (talijanski ili perin
ravnih listova i perin
kovravih listova)
stevija
zelena metvica

KLICE
Radi raznolikosti u nau smo prehranu ukljuili nekoliko vrsta
klica; meutim nikad vie od pregrta, te samo jednom ili dva

32

puta tjedno. Klice od otprilike treeg do estog dana svog ivota


sadre vie razine alkaloida to ih titi od toga da ih pojedu ivoI inje.26 To ne znai da su klice nuno opasne, samo trebamo ogra
niiti njihov unos. Veina klica je bogata vitaminom B i sadre
mnogo puta vie hranjivih tvari nego lie potpuno odrasle biljke
budui da klice za svoj brzi rast trebaju vie hrane. U svojim ze
lenim kaastim sokovima koristim samo klice koje na sebi imaju
zelene listove.
lucerna
brokula
heljdina salata (klice)
djetelina
piskavica
rotkva
suncokret

LJEKOVITO BILJE
ljekovito bilje je jestivo, ali sadri natprosjene razine alkaloida
te ga se treba koristiti u manjim koliinama. Ja tijekom ljeta u svo
je zelene kaaste sokove stavljam raznorazno ljekovito bilje, me
utim uvijek ih stavljam zajedno s drugim zelenjem i ne koristim
>',a preesto. Ljekovito bilje koristite tedljivo, a ako niste sigurni,
najbolje je da ga izostavite.
aloja, list
bogia
crveni ili vrtni sljez,
cvjetovi i listovi
apljan
ehulja
djetelina

duglazija, mlade iglice


ginko
japanski javor,
mladi cvjetovi
kardun (divlja artioka),
listovi
kozja brada

* filizabeth Baker, Unbelievably Easy-Sprouting (Poulsbo, WA: Drelwood, 2000)

33

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

krasuljica
Lapsana communis
(obina ognjiina)
Lavatera, cvjetovi i listovi
ljepljiva broika
medi
mlijeni iak
neven, cvjetovi i listovi

VANOST

Oxalis tuberosa (eng. oca)


pore (boraina), listovi i
cvjetovi
preslica
smokva, listovi
veliki gavez, cvjetovi i
listovi

OTROVNE BILJKE
Molim vas da budete na oprezu. U Sjevernoj Americi postoji ot
prilike sto i pedeset otrovnih biljaka. Budite oprezni i nauite pre
poznavati sljedeu dvadeset i jednu najotrovniju biljku.27
Adonis autumnalis
(lani kukurijek)
Aesculus glabra
Apocynum
Asclepias tuberosa
(svilnica)
Erythrina
habulica
Iris versicolor (Raznobojna
perunika)
kanadska tisa
kukuta
kunjak
naprstak (bjesnik,
pustikara)

otrovni brljan
Phytolacca
(vinobojka, kermes)
Podophyllum peltatum
(ameriki podofil)
ptije mlijeko
Solanum carolinense
(konjska kopriva)
Toxicodendron pubescens
(otrovni hrast)
vodena perunika
Zephyranthes atam asco
(kini ljiljan)
Zigadenus venenosus
abnjak

Popis ne ukljuuje otrovne gljive

p r o m je n e z e l e n ja u z e le n im k a a st im s o k o v im a

Jestivo samoniklo bilje uvijek sadri vie vitamina i miner.ila od bilja koje se plasira na tritu. Korovi nisu bili razma
eni skrblju poljoprivrednika, za razliku od dobrih vrtnih
biljaka. Kako bi preivjeli usprkos plijevljenju, upanju i prikanju, korovi su razvili veliku sposobnost preivljavanja. Na
primjer, da bi preivjeli bez zalijevanja, veina divljeg bilja je
razvila nevjerojatno dugo korijenje. Korijenje lucerne naraste
do est metara i prodire do najplodnijih slojeva tla. Zbog toga
*vc divlje bilje posjeduje vie hranjivih tvari od bilja u komerliialnom uzgoju. Sada se osjeam glupo kada se sjetim kako
vini uvijek plijevila runu bijelu lobodu u svom vrtu kako
bi mogla rasti moja dragocjena ledena salata. Sada u jesen
kupljam sjemenje maslaka, koprive, bijele lobode i drugih
korova te ih uzgajam u svom vrtu zajedno s keljem i pinatom
kako bih poveala raznolikost zelenja u svojim zelenim kaa\tim sokovima.
Uivam u bogatom i lagano gorkastom okusu korova. U
mojoj obitelji otkrili smo da to dalje konzumiramo zelene ka
laste sokove, to vie cijenim o gorkasto zelenje kao to su malaak, perin i endivija. Za vrijeme nedavnog posjeta Austra
liji Valja i ja primijetile smo kako je zelenje tamo gorko. ak i
blitva, pinat i obine salate, za koje smo u Sjedinjenim Dra
vama smatrali da su blagog okusa, tamo su bili toliko gorki da
inio se pitali ne radi li se o razliitim biljkama. Australski far
meri su nam objasnili da njihovo zelenje raste na vulkanskom
tlu koje je vrlo plodno i bogato mineralima. Zanimalo me je da
Ii gorina tog zelenja znai da ono sadri mnogo hranjivih tva11 Traila sam po internetu i pronala znanstveno istraivanje
koje potvruje da je tome tako. Prema Adamu Drewnowskom
University of Washington, fitokemikalije su antioksidanti
I sve su gorke. Antioksidanti su kemikalije koji tite tjelesne
.lanice. Izbjegavanje voa i povra gorkog okusa moe znaiti
gubitak vanih zdravstvenih blagodati. Kemikalije u biljkama

11 T. S. Elias i P. A. Dykeman, Edible Wild Plants: A North American Field Guide (New York:
Sterling, 1990.).
34

35

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

koje uzrokuju gorak okus su kemikalije koje sprjeavaju rak i


srane bolesti.28 ak i kad znaju za veliku vrijednost gorkog
zelenja, mnogi ljudi ga svejedno nee moi mnogo jesti zbog
njegove gorine. Miksanje s voem pretvara gorko zelenje u
ukusnu poslasticu. Stavljanjem gorkog zelenja u vae zelene
kaaste sokove mogli biste ga zavoljeti. Kada sam prije pet go
dina poela piti zelene kaaste sokove, nisam mogla podnijeti
gorak okus maslaka, pa sam ih miksala s mnogo slatkog voa.
Danas je maslaak moje omiljeno zelenje za salatu.
Jednom sam proitala ili primila e-m ail o tome da kelj, pi
nat, perin ili neko drugo zelenje ima toksini sastojak te da stoga
moe biti opasno za ljude. To moe biti tono, no ne u mjeri da iz
svoje prehrane trebamo iskljuiti bilo koju pojedinu vrstu zelenja.
Nauite poveati raznolikost zelenja u svojoj prehrani i nepreki
dno ga izmjenjujte za to bolje nutritivne rezultate.

MIKSANJE NASUPROT CIJEENJA


Da biste uspjeno upravljali sustavom trebate se usredotoiti na in
terakcije njegovih dijelova umjesto da promatrate ponaanje svakog
dijela sustava pojedinano. PAUL ELICH

NAKON STO SAM OBJAVILA SVOJU PRVU KNJIGU O ZELENIM KAASTIM

sokovima od itatelja sam primila mnogo upita o tome je li


miksanje poeljnije od cijeenja. Osim toga, ula sam da su
neki nutricionisti zabrinuti da bi miksanje moglo ubrzati oksi
daciju hrane. Bila sam silno radoznala i eljela sam sama pro
nai odgovor na to pitanje pa sam poela istraivati.
Odluila sam provesti pokus. Za pokus sam odabral.i krumpir zato to je kod krumpira jednostavno promatrati
proces oksidacije. Vjerojatno se sjeate nekog sluaja kada ste
ostavili kriku sirovog krumpira na daski za rezanje i opazili
da je u roku od nekoliko minuta postala smea. Zato je moja
baka oguljeni krumpir obiavala stavljati u vodu da bi sprije
ila da postane sme, odnosno da oksidira.
Prvo sam dva krumpira ogulila, tako da boja njihova
kore ne utjee na rezultate pokusa. Zatim sam iscijedila jedan
krumpir u sokovniku s dvije brzine, a drugi sam izmiksala u
Vita-Mix mikseru s jednom alicom vode. Obje ae s tekui
nom stavila sam na stol te ih fotografirala. Tijekom naredna
dva dana esto sam ih fotografirala. Sok od krumpira poeo
je postajati sme prije isteka prvih sat vremena. Izmiksani
krumpir ostao je gotovo bijel dva dana. Vrh obje tekuine, koji
jr bio izloen zraku, potamnio je gotovo trenutno. Ponovila
sam pokus tri put s razliitim vrstama krumpira i razliitim
Oblicima aa. Rezultati su bili jednaki.

28 Adam Drewnowski, dr. sci., i Carmen Gomez-Carneros,"Bitter Bounty: Worst-Tasting


Produce May Be the Best for You", American Journal of Clinical Nutrition, prosinac 2000.

36

37

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

Izmiksani krumpir (lijevo) i iscijeeni krumpir (desno)

Bilo je oito da je iscijeeni krumpir oksidirao bre nego izmi


ksani krumpir. Budui da nisam akademska znanstvenica odluila
sam potraiti miljenje nekoga s adekvatnim strunim znanjem.
Otila sam na lokalno sveuilite i posavjetovala se s Gregoryjem
T. Millerom, profesorom kemije na Southern Oregon University.
Nakon to je istraio to pitanje, napisao mi je sljedee:
Poprimanje smee boje rezultat je oksidacije oreenih biomolekula u
vou ili povru. Moji studenti to prouavaju u laboratoriju tako da sam
donekle upoznat s tim procesom (iako oni prouavaju enzimski reguli
ranu oksidaciju). Moja supruga je proizvoaica vina i bavi se oksidaci
jom njezina soka i vina. K tomu, posjedujem opsean materijal o oksi
daciji u obliku knjiga s podruja medicine, biokemije i nutricionizma.
Evo mog miljenja:
Mnogi smatraju da e proces miksanja uzrokovati poveanu oksi
daciju zbog tisua siunih mjehuria zraka koji se stvaraju u miksanoj tekuini. To poveava povrinu kisika u tekuini i olakava proces
oksidacije. Meutim, barem to se tie groa, opazio sam da vrijedi

38

M IK S A N JE N A S U P R O T C I J E E N J A

suprotno. Izmiksano groe zadrava svoju boju mnogo due nego kada
je iscijeeno. Mislim da je to opaanje kod groa rezultat injenice da
se tijekom miksanja groa oslobaaju mnogi antioksidanti, budui da
miksanje rastvara vie stanica nego to je to kod procesa cijeenja. Vje
rujem da ste to isto vi opazili kod krumpira.
Krumpir sadri mnoge antioksidante. Zbog blijede boje mnogih
vrsta krumpira za mnoge je ljude to moda iznenaujue. Izmeu osta
lih, krumpiri su bogat izvor fenolika, flavonoida, karotenoida i antocijanina. Koncentracija svake tvari razlikuje se od vrste do vrste krumpira.
Budui da su vai krumpiri oguljeni (a u kori je smjetena najvea kon
centracija enzima oksidanta tirozonaze), smatram da proces miksanja
oslobaa mnogo vei postotak antioksidanata iz tkiva nego to je to slu
aj kod procesa cijeenja.
Takoer je mogue da kod mnogih vrsta voa i povra velika kolii
na vlakana koja se oslobaa za vrijeme miksanja smanjuje zasienost kisi
kom u otopini, meutim mislim da je to, ako je tono, sekundarna stvar.
Smatram da ovaj pokus objanjava zato se obino preporua
da se svjee iscijeeni sok popije u roku od nekoliko minuta na
kon to je pripremljen, kao i to zato zeleni kaasti sokovi mogu
ostati svjei dva ili tri dana kada ih se uva u hladnjaku.
U nadi da u dobiti vie znanstvenih povratnih informaci
ja, poslala sam preko e-pote opis svog pokusa s krumpirom na
dvadeset i pet tisua adresa sa svoje liste. Primila sam brojne vri
jedne odgovore, a jedan od njih bio mi je osobito koristan i eljela
bih ga podijeliti s vama. Dr. sci. Michael Donaldson, strunjak za
kemijsko inenjerstvo sa Sveuilita Cornell, ponovio je pokus s
krumpirom. Njegovi zakljuci bili su sljedei:
Poetna oksidacija u mikseru prilikom cijeenja i miksanja je
dnake je brzine.
Do sljedeeg jutra iscijeeni sok je dobio tamniju boju, a mje
avina nije. Izmiksana tekuina bila je mnogo gua, pa se boja

39

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SOKOVA

koja se stvorila na vrhu nije preselila prema dolje kao to se to


dogodilo s iscijeenim sokom.
Ne slaem se s onima koji kau da je miksanje vrlo destrukti
vno, odnosno mnogo destruktivnije od cijeenja.
Cijenim te povratne informacije od znanstvenika i nadam se
da e se uskoro provesti vie istraivanja o tom vanom pitanju.
Zasada je moj zakljuak da je i miksanje i cijeenje korisno.
Glavna prednost cijeenog soka ispred kaastih sokova je da
cijeeni sok zahtijeva vrlo malo probavljanja te se odmah asimili
ra u krvotok i tako omoguuje probavnom sustavu da se odmora.
Kvaliteta cijeenog soka posebno je vana za ljude koji pate od
ozbiljnih nutritivnih deficijencija ili imaju izrazito osjetljiv pro
bavni sustav. Takvi ljudi esto nisu u stanju podnijeti bilo kakva
vlakna te im cijeeni sok moe biti neprocjenjiva hrana. Zeleni
sok pokazao se iznimno korisnim kod ljudi koji boluju od raka i
drugih degenerativnih bolesti.29
Meutim, slaem se s dr. Dougom Grahamom da su cijee
ni sokovi fragmentirana hrana budui da im nedostaje kljuna
komponenta vlakana i njihovih antioksidanata. Kada unosimo
dovoljno vlakana poboljavamo eliminaciju tetnih tvari i time
rastereujemo tijelo. Otrovne se tvari esto nakupljaju u debelom
crijevu, a vlakna ih proiavaju. Kada vlakna odstrane veinu
otrovnih tvari tijelo ima veu sposobnost apsorpcije hranjivih
tvari, to pak rezultira boljom probavom. Ljudi ne bi mogli ivjeti
iskljuivo na cijeenim sokovima, dok su, naprotiv, zeleni kaasti
sokovi cjelovita hrana.
Ako pri ruci nemam mikser koristim sokovnik. Jednom
prilikom dala sam mikser svom bratu jer sam smatrala da mu
je potrebniji nego meni. Dok sam ekala da mi stigne moj novi
Vita-Mix cijedila sam zelenje jer bez njega nisam mogla ivjeti.

M IK S A N JE N A S U P R O T C I J E E N J A

Meutim, brzo mi je dosadio ogranieni spektar okusa. Primijeti


la sam takoer da osjeam veu glad te sam svom meniju morala
dodati vie salata budui da cijeeni sokovi nisu jednako zasitni
kao kaasti sokovi. Nasuprot tome, kaasti sokovi vrlo su zasitni:
na njima mogu ivjeti danima, ak tjednima. Poznajem ljude koji
su odluili ivjeti na kaastim sokovima nekoliko tjedana ili mje
seci te su postigli izvrsne rezultate. U Dodatku 1 i 2 pronai ete
izvanrednu priu o pokusu Clenta Manicha sa zelenim kaastim
sokovima.
Mislim da su zeleni kaasti sokovi optimalni za svakodnevnu
upotrebu, kao i za veinu ljudi. Brzo se pripremaju, ukusni su i
hranjivi u isto vrijeme. Nijedna druga hrana ne moe se natjecati
s dvjema glavnim prednostima zelenih kaastih sokova: hranji
vom vrijednou i praktinou.

29 Max Gerson, dr. sci., A Cancer Therapy: Results of Fifty Cases and the Cure of Advanced
Cancer by Diet Therapy: A Summary of 30 Years of Clinical Experimentation (Greenfield
Review Press, Greenfield Center, NY, 1997.).

40

41

PITANJA I ODGOVORI 0 ZELENIM KAASTIM SOKOVIMA

NA SVOJIM RADIONICAMA, PREDAVANJIMA IWEB-SITU UVIJEK ODGOVARAM

na pitanja o zelenim kaastim sokovima. U stvari, ova je knjiga je


dnim dijelom napisana i kao odgovor na pitanja s kojima sam se
susrela nakon objave svoje posljednje knjige Zeleno za zdravlje.
Odgovori na mnoga od tih pitanja uvrteni su u drugim pogla
vljima. Evo nekih od najee postavljanih pitanja.
Pitanje: Koliko zelenja trebam dnevno jesti?
Victoria: Postoji velika razlika izmeu jedenja zelenja u obliku sa
late i u izmiksanom obliku. Naa tijela mogu asimilirati nekoliko
puta vie vitalnih hranjivih tvari iz miksanog zelenja nego iz vakanog zelenja budui da mikser razlae hranu na mnogo manje
estice. Neki visokobrzinski mikseri ak mogu razbiti stanine
stijenke biljke. U usporedbi s tim, salate zahtijevaju temeljito va
kanje, a ljudi openito ne vau dovoljno da potpuno iskoriste
ono to jedu. Osim toga, salate se posluuju s uljima i drugim za
inima, a ti sastojci znatno usporavaju nau probavu. Ako zelenje
vie volite jesti kao salatu, po mojoj procjeni trebate pojesti barem
est prepunih alica zelenja dnevno. Ako zelenje pijete u miksanom obliku, tada e tri prepune alice dnevno biti dovoljne.
Pitanje: Odakle da dobijem potrebne proteine?
Victoria: Ovo je najpopularnije pitanje na mojim predavanjima.
Mislim da smo strah od nedovoljno proteina u prehrani nasli
jedili s poetka prolog stoljea. Dr. McCollum u svojoj knjizi o
fundamentalnom nutricionistikom istraivanju iz 1922. godine,

43

P IT AN JA I O D G O V O R I 0 Z E L E N I M K A A S T IM S O K O V I M A

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

koja broji 522 stranice, napisao je: Studijama je ustvreno da se


tijelo ivotinje odnosno tkiva biljke u osnovi sastoje od proteina,
ugljikohidrata, masti i niza s njima povezanih supstanci. Neko
liko drugih istaknutih sastavnica... nisu od kljune vanosti.30
Kasnije u istoj knjizi zakljuuje: Proteini su najvanija organska
sastavnica tijela. Moda nam se taj beskompromisni zakljuak iz
pera profesora kemijske higijene i javnog zdravlja sa Sveuilita
John Hopkins u Baltimoru inio toliko uvjerljivim da mu vjeruje
mo i dandanas. Od tog su vremena nutricionisti otkrili na stotine
razliitih nutritivnih tvari koje su od kljune vanosti za ljudsko
zdravlje. Neki istraivai, na primjer, procjenjuju da postoji do
etrdeset tisua hranjivih tvari biljnog podrijetla (fitonutrijenata)
koje jedva da smo poeli prouavati. esto se pitam zato nitko
ne postavi pitanje: Odakle da dobijem potrebne fitonutrijente?
Usput, veinu njih, zajedno s proteinima, moemo dobiti iz svjeeg zelenja. Razmislite o ovome: kravlje je mlijeko svega nekoliko
sati prije nego to je krava pomuzena bilo zelena trava. Vie in
formacija o proteinima u zelenju potraite u mojoj knjizi Zeleno
za zdravlje u kojoj sam cijelo jedno poglavlje posvetila toj temi.
Istraujui spomenutu temu naila sam na mnogo fascinantnih
ali slabo poznatih podataka: primjerice, pola kilograma kelja sa
dri vie proteina od dnevne preporuene koliine koju je odre
dio USDA (Ameriko ministarstvo poljoprivrede).
Pitanje: Moemo li u zelene kaaste sokove stavljati peninu travu?
Victoria: Penina trava prekrasan je dodatak raznolikosti ze
lenih kaastih sokova. Ja ponekad kupim malu posudu peni
ne trave u zemlji kakva se esto prodaje za kune ljubimce.
Penina trava raste vrlo brzo i obino od male posude mogu
tri puta odrezati peninu travu za zelene kaaste sokove. M e
utim, molim vas zapamtite da penina trava, kao i svako
drugo zelenje, sadri siunu koliinu alkaloida te je treba iz
30 E. V: McCollum, dr. sci., The Newer Knowledge of Nutrition {New York: The McMillan
Company, 1922).

44

mjenjivati s drugim vrstama zelenja.


Pitanje: Svoje zelene kaaste sokove pripremam s mnogo slatkog
voa, ak s datuljama, suhim groem, smokvama i suhim ljiva
ma. Trebam li koristiti manje slatkoga?
Victoria: Vie slatkog voa i datulje moete stavljati u zeleni kaast
sok za poetnika ili za dijete. Veina ljudi jo uvijek nije naviknuta na
okus klorofila i jednostavno ga nee piti ako im je prezelenog oku
sa. Smatram da je vrlo bitno pripremati kaaste sokove koji su toliko
ukusni da im se svi vesele. Na temelju vlastitih opaanja i povratnih
informacija od drugih ljudi koji piju zelene kaaste sokove mogu rei
da veina ljudi nakon nekoliko tjedana spontano ponu eljeti zelenije kaaste sokove. S druge strane, neki ljudi koji su pokuavali biti
previe savreni prebrzo su - od samog poetka - poeli pripremati
superzelene kaaste sokove. alili su se da su zeleni kaasti sokovi
uasnog okusa te su od njih odustali, ne elei ih nikad vie probati.
Ako ste osjetljivi na eer zbog razloga kao to su dijabetes, Candida
ili hipoglikemija moda ete morati poeti s manje slatkim kaastim
sokovima te im dodavati voe s niskim glikemijskim indeksom kao
to su jabuke i razliito bobiasto voe. Kao alternativno rjeenje mo
ete pripremati ukusne kaaste sokove od zelenja i povra bez kroba
kao to su rajice, krastavci, celer, paprika i slino.
Pitanje: Koliko kaastih sokova trebam popiti dnevno?
Victoria: Moete ih piti koliko god elite. Ja ponekad popijem samo
jednu litru, meutim ee popijem dvije, tri ili ak etiri litre dnevno.
Pitanje: Smijem li zamrznuti zelenje ako ga ne mogu potroiti
odjedanput?
Victoria: Ja nikad nisam zamrzavala svoje zelenje, no da ivim u ne
koj sjevernoj zemlji i da sam imala, na primjer, veliki urod pinata,
zamrznula bih ga i troila tijekom vremena. Zamrznuto zelenje sve
jedno e biti hranjivije od kuhanoga. Meutim, ako vam je dostupno
svjee zelenje, ono je znatno hranjivije i ukusnije od zamrznutoga.

45

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

Pitanje: Koji je rok trajanja kaastih sokova?


Victoria: Zeleni kaasti sokovi najbolji su kada su svjei, no ako
je potrebno moe ih se uvati do tri dana. Kada sam kod kue,
svakog jutra pripremam svjee kaaste sokove, no kada putujem
unaprijed pripremim sedam do deset litara i drim ih u hladnja
ku u svom automobilu. Pijem svoje zelene kaaste sokove dok
god su svjei. Iznenadilo me da su i nakon tri dana esto i dalje
vrlo ukusni i imaju izvrsnu zelenu boju.
Pitanje: Mislite li da je za pripremanje zelenih kaastih sokova
bolje koristiti zelenje u prahu nego svjee zelenje?
Victoria: Ako izmjenjujemo zelenje i konzumiramo najmanje li
tru zelenog kaastog soka dnevno dobivamo optimalnu koliinu
hranjivih tvari. Preporuam da se zeleni praci koriste samo kada
svjee zelenje nije dostupno, na primjer kada ste na putu. Mislim
da osueno zelenje nije ni izbliza toliko vitalno i hranjivo kao
svjee zelenje. Moja ki Valja nedavno je odluila na prijateljii
noj farmi konja dodatno istraiti teoriju suhog zelenja nasuprot
svjeem zelenju. Valja je provela pokus u kojem je konjima dala
da izaberu hoe li jesti svjeu travu ili sijeno visoke kvalitete. est
od est konja izabralo je svjeu travu umjesto sijena.
Pitanje: Trebam li izbjegavati pinat zato to sadri oksalnu kiselinu?
Victoria: Oksalna kiselina u hrani smatra se tetnom zato to se spaja
s kalcijem i moe u tijelu smanjiti koliinu tog vanog minerala. Iz
nekog razloga svi znaju za oksalnu kiselinu u pinatu, ali ne znaju
da se oksalna kiselina nalazi u mnogim drugim vrstama hrane koje
se esto jedu kao to su itarice i grah, te posebno kava i aj. Dok je
pinat pun kalcija koji minimalizira gubitak tog materijala iz tijela,
kava ga nema nimalo. Vie bih se brinula zbog oksalne kiseline u
kavi i drugim proizvodima nego zbog oksalne kiseline u pinatu. S
druge strane, iako je koliina oksalne kiseline u pinatu siuna, ako
ne izmjenjujete zelenje u svojim kaastim sokovima i tjedan za tje

46

P IT AN JA I O D G O V O R I O Z E L E N I M KA A S T IM S O K O V I M A

dnom koristite samo pinat, mogli biste akumulirati oksalnu kiselinu


i dobiti simptome trovanja. Upamtite, izmjenjujte zelenje!
Pitanje: to je s vitaminom B ! kojeg vegani ne dobivaju iz biljaka?
Victoria: Vitamin B jedini je nutrijent kojeg ne moemo dobiti iz bi
ljaka. Trenutno se provode mnoga istraivanja o vitaminu B12. USDA
preporuuje da se taj vitamin unosi putem ivotinjskih proizvoda,
jedenjem mesa, jaja ili mlijeni proizvoda. Mnogi vegani i ljudi koji
jedu sirovu hranu uzimaju dodatke prehrani (suplemente) s vitami
nom B , Dr. Vivian Vetrano i drugi lijenici prirodnog zdravlja tvr
de da vitamin B p proizvode bakterije u crijevnom traktu ako je isti
zdrav. U mojoj obitelji nitko nema simptome manjka vitamina B[2
iako nikad nismo uzimali suplemente tog vitamina. Dakle, kao to
vidite, o toj vanoj temi postoje kontradiktorne informacije. Znan
stvena istraivanja su pokazala da je manjak vitamina B12 opasan za
ljudsko zdravlje, pa uzimajte suplemente ako morate.
Pitanje: Kako da prepoznam korove i trave koje mogu jesti?
Victoria: Moramo biti oprezni pri branju samoniklog bilja jer u pri
rodi ima bilja koje je otrovno. Posjetite knjinicu ili lokalnu knjia
ru i pronaite knjigu koja se odnosi na vae podruje. Ja ivim u ju
nom Oregonu i neki od naih korova ovdje su drukiji od korova
na drugim podrujima. Preporuujem da se najprije informirate o
nekoliko vrsta poznatih korova koji su uobiajeni irom Sjedinje
nih Drava i u drugim dijelovima svijeta. Neke od jestivih samoni
klih biljaka su trputac, maslaak, crijevac, tuanj i kopriva. Te biljke
su vrlo hranjive i moete ih lako pronai na svom podruju.
Postoji mnogo korisnih knjiga o jestivom samoniklom bi
lju napisanih za razliita podruja. Internet je odlian izvor za
identificiranje samoniklih biljaka. Na primjer, moda ete htjeti
brati trputac jer je bogat proteinima i vitaminima A i D te sniava
kolesterol i krvni pritisak. Odete li na Yahoo ili Google i potraite
ime biljke pod karticom Slike, pronai ete nekoliko fotografija
trputca, dovoljno za prepoznavanje te samonikle biljke.

47

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

Pitanje: Je li poeljno kaastim sokovima dodavati bilo kakve


masnoe?
Victoria: Ne preporuujem dodavanje masnoa u zelene kaaste
sokove. Mislim da je formula zelenog kaastog soka voe, ze
lenje i voda savrena i ne treba poboljanja. Bilo kakvi dodatni
sastojci umanjit e hranjivu vrijednost zelenog kaastog soka. Pa
ipak, mogu razumjeti da je svaka osoba jedinstvena i moe imati
drukije potrebe. U svoje kaaste sokove moete dodati to god
elite. Najvanije je da ih pijete redovito.
Pitanje: Otkako sam poeo piti zelene kaaste sokove stolica m ije
postala zelena. Je li to normalno?
Victoria: Kada je razina eluane kiseline niska ovjek u stoli
ci moe pronai komadie neprobavljene hrane, a njihova boja
moe odraavati boju pojedene hrane: na primjer, crvena od ci
kle ili zelena od zelenih kaastih sokova. Nakon svakodnevnog
konzumiranja zelenih kaastih sokova tijelo dobiva dovoljno hra
njivih tvari, a razina eluane kiseline poinje se normalizirati. S
vremenom ete uvijek imati istu boju stolice, bez obzira na hranu
koju jedete. Normalna stolica treba biti svijetlosmea, bez mirisa,
dobro uobliena i ne smije se lijepiti za zahodsku koljku. Napu
ta tijelo lako, bez naprezanja i neugode.
Pitanje: Poela sam jesti sirovu hranu i piti-zelene kaaste sokove
prije tri dana i osjeam da imam zatvor. U emu sam pogrijeila?
Victoria: Kada ljudi preteno jedu obraenu hranu koja je siro
mana vlaknima njihova crijeva postanu troma. Zato se sadraj
debelog crijeva ne pokree peristaltikom nego ga umjesto toga
guraju sljedei obroci. Sirova hrana je bogata vlaknima i hranji
vim tvarima, sastoji se od oko devedeset posto vode. To je velika
promjena i crijeva se na nju trebaju priviknuti. Crijevima moe
trebati nekoliko tjedana, ponekad i vie, da se oporave, da se nji
hov miini tonus pobolja i da ponu ispravno funkcionirati.

48

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA DJECU


Djeca su najvee bogatstvo svijeta i najbolja nada za budunost.
JOHN F. KENNEDY

KADA SAM OD SVOG NAJSTARIJEG SINA STEPHANA SAZNALA DA NJEGOVA

ena Tasia oekuje dijete, odmah sam kupila Vita-Mix mikser i po


slala im ga. Znala sam da se Stephan i Tasia ne hrane sirovom hra
nom, pa sam ih zamolila da naprave samo jednu malu promjenu: da
u svoju dnevnu prehranu dodaju barem jednu alicu zelenog kaa
stog soka. Objasnila sam im da e taj jednostavni dodatak osigurati
vane hranjive tvari ne samo za dijete nego i za roditelje, te da e im
pomoi da budu puni energije i uravnoteeni u trenutku djetetova
dolaska. Obeali su mi da e slijediti moje upute budui da su oboje
bili uzbueni i voljni uiniti sve da dobiju zdravo dijete. Isprva im
se nije svidio okus zelenja u kaastom soku te su morali udvostru
iti koliinu voa, uslijed ega je njihov kaasti sok bio vie ut nego
zelen. Meutim, u roku od nekoliko tjedana javili su mi da su poeli
stavljati vie zelenja kako u kaaste sokove tako i u salate.
Nekoliko mjeseci kasnije Tasia mi je uzbueno rekla da je
primijetila kako je dijete u trbuhu ivlje nakon to popije zeleni
kaasti sok. Njezin lijenik rekao joj je da je to odlian znak. Tru
dila se da joj nijedan dan ne proe bez kaastog soka. Svakoga
jutra nakon ustajanja izmiksala bi dovoljno kaastog soka za sebe
i za Stephana koji ga je u termosici nosio na posao. Tasia mi je pri
znala da se veseli kraju trudnoe kako bi se mogla malo odmoriti
od te rutine. Kako li se samo prevarila...
Moje prvo unue, Nic, roen je 1. prosinca 2004. godine.
Unutar nekoliko dana od njegova roenja njegovi su roditelji ot
krili da se budi tijekom noi ako Tasia taj dan nije popila zeleni

- i

WfiREZm

49

Z E L E N I K A A S T I SO K O V I Z A D JE C U

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

kaasti sok. tovie, bez uobiajene porcije hranjivih tvari bio je


neraspoloen i udljiv. Miksanje se nastavilo.
Prvu liicu zelenog kaastog soka Nic je pojeo kada je imao
est mjeseci. Odmah mu se svidio. Brzo je povezao glasan zvuk
Vita-Mixa i svoje omiljeno pie. Svaki put kada bi uo poznati
zvuk uzbudio bi se i poeo smijati. im je nauio puzati, Nic bi
dopuzao u kuhinju i lupao po hladnjaku, viui v w -w v -v w i
traio zeleni kaasti sok. Kada je nauio hodati, doao bi do ku
hinjskog elementa na kojem je stajao mikser, uperio u nj prsti
i ponavljao kaa-sok, kaa-sok! Tasia se vie ne nada da e u
dogledno vrijeme prekinuti rutinu pripremanja kaastih sokova!
U isto vrijeme, bila je sretna kada joj je Nicov lijenik rekao da je
njihovo dijete najzdravije u cijelom okrugu te zatraio da Nic na
preglede dolazi manje esto od ostale djece. Zeleni kaasti sokovi
postali su vaan dodatak Nicovoj, inae uobiajenoj, prehrani.
Veina djece voli zelene kaaste sokove. Preporuujem da
djeci i poetnicima bilo koje dobi pripremate posebno ukusne
zelene kaaste sokove. Za svoju djecu obino pripremim slai ka
asti sok nego za sebe te ga lijepo ukrasim svjeim bobicama ili
jagodama. Ne silite djecu da piju zelene kaaste sokove. Umjesto
toga neka vide koliko vi uivate u tom slasnom, zdravom piu.
Za one koji ve imaju dijete koje je stvorilo otpor prema
zelenju preporuujemo ono to zovemo skriveno iznenaenje.
Posluite zeleni kaasti sok u alici koja nije prozirna i dajte im
da ga probaju dok im je pozornost usmjerena na neto drugo.
Kuaju li taj slasni, slatki napitak bez obraanja pozornosti na
zelenu boju mogli bi se u nj zaljubiti. Otkrila sam da djeca esto
zelene kaaste sokove vole vie od odraslih. Iako u ovoj knjizi
dajemo posebne recepte za djecu, djeca te slatke kaaste sokove
blagog okusa trebaju samo na samom poetku, budui da e im
se brzo svidjeti superzeleni napitci. Zelene kaaste sokove toliko
je brzo i lagano pripremiti da se odgajatelji i roditelji sve vie
zanimaju za uvoenje kaastih sokova u prehranu djece.

50

Lijevo: Nic u dobi od tri i pol godine


Dolje: Victoria priprema kaaste sokove za za
interesiranu mladu publiku

Moja obitelj i ja posjetili smo brojne kole i demonstrirali


pripremu zelenog kaastog soka djeci i uiteljima. Nakon kuanja
kaastog soka i sluanja o njegovim blagodatima, djeca su obino
voljna pokuati pripremati vlastite napitke. Upozorenje roditelji
ma: uite li svoju djecu da se hrane zdravo, budite spremni da vas
za roendan iznenade s posebnom poslasticom kao to je aa
soka od penine trave!

51

8 ZELENI KAASTI SOKOVI ZA NAE KUNE LJUBIMCE


ovjekovo srce moemo procijeniti po njegovu odnosu prem a ivoti
njama - IMMANUEL KANT

U DIVLJINI SVE IVOTINJE REDOVITO JEDU ZELENU HRANU. POZNATO JE


DA ak i polarni medvjedi pasu travu, alge i mahunice (vrsta
zimzelenog grma s bobiastim plodom; op. prev.). Sve divlje
ivotinje zamjetno su zdravije od kunih ljubimaca. Miljenja
sam da je jedan od glavnih imbenika koji doprinose loem
zdravlju naih kunih ljubimaca taj to im je zbog njihovog
zatoenitva u velikoj m jeri ogranien, ako ne i potpuno one
moguen, pristup zelenoj hrani.
Prije nekoliko godina moj sin Sergej bio je u posjetu svo
jim prijateljim a Jacku i Amandi ija je maka bolovala od
dijabetesa. Ta je maka godinama redovito primala injekcije
inzulina. Kada je Sergej doao njegovi su se prijatelji zabri
nuto vrzmali oko make. inilo se da se maca udno ponaa.
Ubrzano je disala i povremeno bi se onesvijestila. Jack je otr
ao do orm aria s lijekovima, ali tamo su bile samo injekcije
s inzulinom. Bio je praznik pa su sve trgovine u gradu bile
zatvorene. Amanda je poela plakati jer je vjerovala da e
njezin voljeni ljubimac brzo uginuti. Sergej je predloio da
maku puste van iz kue, za sluaj da maka intuitivno zna
to bi jo j moglo pomoi. Amanda je prosvjedovala: Ali to
je kuna maka, zgazit e je auto ako je pustim o! Segej joj
je odgovorio: Pa, mislim da u ovom trenutku nemate m no
go za izgubiti. Odluili su pustiti maku te su otvorili vrata.
Maka je brzo istrala i otila ravno na travnjak. Poela je u
stro jesti travu. Sve troje u udu su gledali bolesnu maku.
U roku od nekoliko minuta maci je bilo vidljivo bolje. Tiho
se vratila u kuu i zaspala na kauu.

Su

(uftrm in
53

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SOKOVA

Nekoliko tjedana kasnije Amanda je nazvala Sergeja i opi


sala mu kako su odveli maku veterinaru te da im je ovaj rekao
da je maki bila postavljena pogrena dijagnoza; ustrajao je
na tome da nije imala nikakav dijabetes. Rekao je da maka
nije patila od nikakve bolesti nego od loe prehrane. Od tada
Amanda i Jack putaju svoju maku van kue, ak joj kupuju
peninu travu. Maka je sada mnogo zaigranija i zdravija.
Obitelj mog brata ivi vrlo skromno pa svom maku Timothyju mogu priutiti samo najjeftiniju hranu. Na nesreu,
bratova ena voljela je kuno bilje i imala ga je u izobilju po
cijelom stanu. Slijedei svoje instinkte, Timothy je jeo jednu
biljku za drugom sve dok ih nije sve pojeo, ukljuujui kaktu
se. Mislila sam da preuveliavaju te prie sve dok nisam imala
priliku na jedan vikend primiti Timothyja u svoju kuu jer se
brat selio. Ta dva dana bila su sasvim dovoljna: Timothy je
prodro kerkine paprati, palme, a posebno biljke aloje vere.
Moja maka Masya jednom je, dok je branila svoje podru
je, ula u brutalnu borbu iz koje je izala s razrezanim okom.
Veterinar joj je prepisao gomilu antibiotika i drugih lijekova
te me je uvjerio da e Masya bez njih izgubiti oko. Nisam po
sluala njegov savjet; svojoj sam maki svakog sata davala sok
od penine trave i zelene kaaste sokove. Njezin je oporavak
bio spektakularno brz i djelotvoran. Masya voli zelenje. Kada
pripremam salatu i ispadne mi list, ona ga rado usisa um je
sto mene. Od svojih prijatelja ujem da se njihovi psi redovito
trenutno zaljube u zelene kaaste sokove i nemaju nita protiv
da ih jedu povrh svoje uobiajene hrane.
Zelenje je zdravo za make i pse: zelenje ini njihovu dla
ku sjajnijom , poboljava njihov imunoloki sustav, produljuje
im ivot i titi ih od raka. Psi mogu bez opasnosti jesti iste
zelene kaaste sokove koje pripremate sebi. Za make morate
pripremiti poseban miks bez voa, jer veina maaka ne voli
voe, niti ga dobro probavlja.

54

ZE L E N I K A A S T I SO K O V I Z A N A E K U N E LJ U B IM C E

Ako vai kuni ljubimci jo uvijek ne vole zelene kaaste


sokove moda ete ih htjeti nauiti na njih. Na primjer, mojoj
se maki isprva nisu sviali, pa je Valja svaki put kada bi mi
sebi pripremili zeleni kaasti sok pomou kapaljke nekoliko
kapi stavila u Masyjina usta. U roku od tjedan dana veselo je
lizala zeleni kaasti sok s Valjina dlana. Sada voli malo zelenog
kaastog soka nekoliko puta tjedno. Uobiajena porcija nae
make je dvije do tri june lice dvaput tjedno.

55

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

Naa susjeda posjeduje dva psa koji popiju svaki zeleni


kaasti sok koji im ponudim; ak su svoju vlasnicu Nancy za
interesirali za zelene kaaste sokove. Proitala je knjigu Zeleno
za zdravlje i sada i ona uiva u zelenim kaastim sokovima! U
dio ove knjige s receptima ukljuili smo i nekoliko recepata
za vae pse i make. (Molim vas, prilagodite koliinu zelenih
kaastih sokova sukladno veliini vaeg psa: ivave i labradori
imaju e vrlo razliite potrebe!).
Budui da ivim na obronku planine blizu ume, odluila
sam provjeriti bi li divlje ivotinje bile zainteresirane za zelene ka
aste sokove. Jedne sam veeri pripremila etiri litre zelenog kaa
stog soka od jabuka i kelja. Ulila sam ga u veliku zdjelu i ostavila
izvan kue, ispred prozora. Kada je poeo padati mrak, svratio je
rakun i malo popio. Slijedila gaje obitelj tvorova, a nakon njih ak
i veliki jelen. Kasnije te noi probudila me je velika treska. Veliki
smei medvjed spustio se s planine i otkrio da nije preostalo ni
malo zelenog kaastog soka. Bila sam tako zapanjena da sam izva
dila video-kameru i snimila ga, meutim snimka je ispala previe
tamna. Ne bih vam preporuila da provodite takve eksperimente
u vlastitom susjedstvu, meutim bila sam zaprepatena rezulta
tima. Izgleda da sve ivotinje instinktivno znaju da im je zelenje
potrebno da ostanu zdrave i jedu ga mnogo spremnije od nas.

56

9 KOMBINIRANJE ZELENJA U ZELENIM KAASTIM SOKOVIMA


Nijedan zakon ili pravilo nije jae od razumijevanja. PLATON

NAJEE PITANJE KOJE UUDI POSTAVUAJU O ZELENIM KAASTIM SOKOVIMA

tie se kombinirana namirnica. Ljude zanima je li ispravno u ka


astom soku kombinirati voe i povre. Obino im odgovaram da
u svojim kaastim sokovima nikad ne kombiniram voe i povre,
nego iskljuivo voe i zelenje. Mislim da je zelenje pogreno uvr
teno u kategoriju povra. Zelenje ne sadri krob, kao to je to
sluaj kod veine povra. I sir i govedina dolaze od krave, meu
tim spadaju u razliite kategorije hrane. Slino tome, izmeu po
vra i zelenih listova postoji znaajna razlika, iako potjeu od iste
biljke. Ja zelenje definiram kao ravne listove biljke, privrene
na stabljiku, koji se mogu omotati oko prsta (uz nekoliko iznima
ka ukljuujui listove kaktusa nopal i celer). Stavljanje zelenja u
istu kategoriju s povrem je zavaravajue, ak moe biti tetno za
javno zdravlje. Predlaem da odjeli trgovina s ratarskim i plantanim proizvodima imaju barem sljedee tri zasebne sekcije: voe,
povre i zelenje.
Naravno, postoje mnoge vrste voa koje su po boji zelene
kada je voe nezrelo. Ti plodovi ne ulaze u kategoriju zelenja. Pri
mila sam e-m ailove itatelja koji su kupovali nezrelo, zeleno voe
umjesto zrelog voa u zabludi da e tako jesti vie zelenja. Veina
nas zna da su zelene banane nezrele, ali ne uviamo da su zele
no groe, zelene dinje, limete, kruke, masline i veina zelenih
jabuka u stvari nezrelo uto voe. Slino tome, zelene paprike ba
bure su nezrele paprike babure. Nezrelo voe obino sadri inhibitore enzima koji usporavaju djelovanje naih probavnih enzima

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

i mogu izazvati iritaciju crijeva. Osim toga, nezrelo voe ima vie
kroba i manje vonog eera, to ga ini teim za probavu. Zbog
toga nikad ne kupujem nezrelo voe.
U dodavanju zelenja u druge vrste hrane vidim nekoliko pre
dnosti. Na primjer, uz to to ima veliku nutritivnu vrijednost zele
nje sadri mnogo vlakana. Vlakna u zelenju usporavaju apsorpciju
eera iz voa. Ta osobina ini pijenje zelenih kaastih sokova po
godnim ak i za ljude koji su vrlo osjetljivi na eer, kao to su na
primjer oni koji boluju od dijabetesa, candide ili hipoglikemije.
U svojoj knjizi Osnove kombiniranja hrane31 dr. Herbert Shel
ton objanjava da je hranu bogatu krobom potrebno jesti samu
zato to se krob probavlja pomou enzima koji su drukiji od enzi
ma za probavu bilo koje druge skupine. Kombiniranje krobne hra
ne s voem moe uzrokovati fermentaciju i nadutost. Dr. Shelton je
otkrio da kombiniranje zelenog povra sa svim vrstama hrane daje
povoljne rezultate. Dr. Anne Wigmore, pionirka sirove prehrane u
Sjedinjenim Dravama, na svojim predavanjima takoer pouava
da su zeleni listovi jedina hrana koja se moe kombinirati sa svim
drugim skupinama bez ikakvih negativnih uinaka.
Povre kao to su mrkva, cikla, brokula, tikvice, bijela rotkva
(daikon), karfiol, bundeva, zelje, prokulice, bamija, mahunarke,
kukuruz i druge ne slau se dobro s voem zato to su bogate
krobom. Premda su te biljke hranjive i korisne za nae zdravlje,
zbog velikog udjela kroba neprimjerene su za upotrebu u kaa
stim sokovima.
Ako u svoje zelene kaaste sokove ne elite stavljati slatko
voe, moete koristiti povre i voe bez kroba kao to su rajica,
krastavac, paprika babura, avokado i celer. Razmislite takoer o
tome da upotrijebite voe niskog glikemijskog indeksa kao to je
bobiasto voe (svih vrsta), jabuke, vinje, ljive i grejpfrut.
Dakle, moemo li u kaastim sokovima kombinirati zelenje
i voe? Svakako!
31 Herbert Shelton, Food Combining Made Easy (San Antonio, TX: Dr. Sheiton's Health
School, 1951.).

58

10

SAVJETI I SMJERNICE ZA OPTIMALNU KONZUMACIJU


ZELENIH KAASTIH SOKOVA
Zato traim upute? Zato to mrzim gubiti vrijeme.
HARRISON FORD

DA BISTE IZVUKLI MAKSIMALNU KORIST IZ PIJENJA ZELENIH

KAASTIH

sokova i izbjegli neke najee pogreke sastavila sam sljedee


smjernice:
Svoj zeleni kaasti sok pripremajte im ustanete i to u koliini
koja e vam biti dostatna za taj dan, dakle jednu ili dvije litre.
Nalijte dovoljno kaastog soka u au za jutarnji uitak, a osta
tak spremite u hladnjak ili na neko drugo hladno mjesto, ali ne
u zamrziva.
Pijte zeleni kaasti sok polagano i mijeajte ga sa slinom radi bolje
apsorpcije. )a svoj kaasti sok ponekad stavim u alicu za kavu
koju ponesem sa sobom u automobil ili u ured. Na taj nain sma
njim na minimum mogunost da se prolije, te drugi ne vide zele
ni sadraj alice.
Ne stavljajte u kaasti sok nita osim zelenja, voa i vode. Ne pre:
poruujem dodavanje oraastih plodova, sjemenki, ulja, doda
taka ni bilo kakvih drugih sastojaka u zeleni kaasti sok budui
da veina tih sastojaka usporava asimilaciju kaastog soka u va
probavni trakt te moe izazvati iritaciju i nadutost. Iako sam u
knjigu uvrstila neke recepte s tim sastojcima za posebne prilike,
predlaem vam da se u svakodnevnoj rutini drite osnovnog
recepta zelenih kaastih sokova (voe i zelenje).

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

Pijte zeleni kaasti sok sam, a ne kao dio obroka. Da biste iz zele
nog kaastog soka dobili najhranjivije sastojke nemojte uz njega
jesti nita, ak ni mali kreker. Moete jesti togod elite otprilike
etrdeset minuta prije i poslije kaastog soka.
Nemojte u zelene kaaste sokove dodavati povre bogato krobom
kao to su mrkva, cikla, peteljke brokule, tikvica, karfiol, zelje,
prokulice, patlidan, tikva, bamija, mahunarke i kukuruz. Povre
bogato krobom lo je spoj s voem i moe izazvati nadutost.
Nemojte u jedan kaasti sok dodavati previe sastojaka, na pri
mjer etiri vrste voa i est vrsta zelenja. Da biste olakali posao
svom probavnom sustavu nastojte da veina vaih recepata bude
jednostavna kako biste izvukli maksimalnu nutritivnu korist.

S AV JE TI I S M J E R N IC E Z A O P T IM A L N U K O N Z U M A C I J U Z E L E N I H K A A S T IH S O K O V A

Odaberite organsko voe i zelenje kad god je to mogue. Odsu


tnost pesticida i drugih otrovnih kemikalija samo je jedna od
brojnih blagodati organske hrane. Najvaniji razlog za konzumi
ranje organske hrane su superiorna nutritivna svojstva organskog
voa i povra u usporedi s voem i povrem iz komercijalnog
uzgoja. Prije sam govorila kako veina ljudi pati od nedostatka
odreenih hranjivih tvari. Najbolji nain da hranite svoje tijelo je
da konzumirate organsku hranu i, kad god je to mogue, poljopri
vredne i voarske proizvode koji su uzgojeni na vaem lokalnom
podruju. Nadalje, smatram da je vrlo bitno jesti voe kojemu je
bilo doputeno da dokraja sazre na peteljci, budui da je takvo
voe nekoliko puta hranjivije od nezrelog voa. Sve to moi ete
iskoristiti u najveoj mjeri ako pojedete voe nedugo nakon to je
ubrano. Plodovi koji su dopremljeni izdaleka moda su jeftiniji,
no manje su prihvatljivi za okoli i manje su zdravi.

Nauite pripremati doista slasne zelene kaaste sokove tako da


se uvijek veselite sljedeem. Ukoliko va napitak nije ukusan
s vremenom ete od njega odustati. Neka vai okusni pupoljci
budu sretni.
Potrebno je uvijek izmjenjivati zeleno lie od kojega pripravljate
svoje kaaste sokove. Gotovo svo zelenje na svijetu sadri siunu
koliinu alkaloida. Siune koliine alkaloida ne mogu vam na
koditi, ak jaaju imunoloki sustav. Meutim, nastavite li jesti
kelj, ili pinat, ili bilo koju drugu pojedinu vrstu zelenja tjedan
za tjednom bez promjene, s vremenom se u vaem tijelu moe
akumulirati ista vrsta alkaloida i izazvati neeljene simptome tro
vanja. (Vie o vanosti izmjenjivanja zelenja govorim u etvrtom
poglavlju.) Molim vas, imajte na umu da ne trebate izmjenjivati
voe u zelenim kaastim sokovima. Najee koritene vrste voa
uglavnom imaju vrlo malo li nimalo alkaloida, pa ne mogu iza
zvati istu toksinu reakciju kao zelenje. Pa ipak, izmjenjivanje
voa poveat e raznolikost okusa i hranjivost kaastih sokova.

60

61

DRUGI DIO

RECEPTI ZA ZELENE KAASTE SOKOVE

K O R IS N I S A V JE T I Z A P R IP R EM U K A A S T IH SO K O V A

ZA PRIPREMANJE KAASTIH SOKOVA MOETE KORISTITI MIKSER, me


utim preporuam vam da to bude najsnaniji mikser koji moete
nai, od 1000 watta ili vie. Ako nemate snaan mikser ipak moete
pripremati zelene kaaste sokove i uivati u njima, meutim morat
ete nasjeckati sastojke na manje dijelove, miksati ih dulje vremena
i trpjeti grudice koje e vjerojatno preostati u vaem kaastom soku.
Kaasti sok pripremljen u visokobrzinskom mikseru ujednaene je
gustoe i tijelo e ga bolje asimilirati. Za one koji ive u Sjedinjenim
Dravama, preporuam bilo koji model miksera Vita-Mix. elite li
ga kupiti uz besplatnu dostavu, posjetite moj web-site na adresi www.
rawfamily.com. ivite li izvan Sjedinjenih Drava, preporuujem je
dan drugi visokobrzinski mikser, Blendtec, koji ima prihvatljivu ci
jenu za meunarodnu prodaju. elite li kupiti taj mikser, posjetite
stranicuwww.thehealthylivingshow.com.
Vrijeme miksanja ovisit e o sastojcima. Ja svoje kaaste sokove
obino miksam pola minute ili krae. Meutim, kada miksam tvre
sastojke kao to su sjemenke ipka, celer ili krike organskog manga s
korom, miksam ih do jedne minute. Kada su sastojci vri, najprije
oko pola minute miksam na nioj brzini, a zatim poveam brzinu i
miksam sve dok sok ne postane kremast, otprilike jo pola minute.
Imate li visokobrzinski mikser, preporuam vam da ne gulite
organsko voe kao to su mango, jabuke, kiviji i kruke. K tomu, ja
buke i kruke moete miksati zajedno s koticama. Imate li obian
mikser koji radi na niim brzinama, kora i sjemenke nee se dobro
izmiksati i mogli biste unititi mikser. Imate li visokobrzinski mikser,

65

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

moi ete miksati jezgru ananasa, ali ne i koru. Voe koje nije organ
ski uzgojeno uvijek gulimo.
Voe koje je bogato topivim vlaknima i pektinom uinit e va
sok kremastim i onemoguit e odvajanje tekuina i vlakana u kaa
stom soku. Moje omiljeno voe za kaaste sokove su mango, banane,
kruke, jagode i borovnica. Najvjerojatniji uzrok pjene su jabuke, po
sebno ako nisu temeljito izmiksane. Ne volite li pjenasti izgled kaa
stih sokova, evo nekoliko savjeta: kotice avokada imaju visok udio
topivih vlakana te e dodavanje pola kotice (sjemenke) avokada na
900 grama kaastog soka smanjiti pjenuavost. Meutim, samo viso
kobrzinski mikser moe izmiksati koticu avokada. Radi sigurnosti
razreite koticu avokada dok je jo u avokadu, reui po sredini itav
avokado. Ja obino koticu avokada dodajem u kaasti sok kada se on
ve miksa kako bih izbjegla unitavanje miksera. Koticu avokada ne
trebate guliti. Dodavanje cijelog avokada moe rezultirati gorkim ka
astim sokom. Drugi nain za smanjivanje pjene je dodavanje jedne
ili dvije kocke leda. Pjenuavost u zelenom kaastom soku ne sma
njuje njegovu hranjivu vrijednost, tako da ga moete jednostavno
protresti ili promijeati prije nego to ga popijete kako biste smanjili
koliinu mjehuria te odvajanje tekuine i vlakana.
Zelenje moete miksati cijelo, meutim ja obino odstranim
peteljke kelja, ratike i blitve budui da one daju papreni okus koji
ne volim. Na njenijim biljkama kao to su pinat, maslaak, perin i
korijander uvijek ostavljam peteljke.
Nekoliko recepata ukljuuje kokosovo meso i vodu, pa za one
meu vama koji nisu upoznati ukljuujem sljedee upute, koje su
uz doputenje Sergeja i Valje Boutenko prenesene iz njihove divne
knjige Fresh (Svjee):

KO RI SN I SA VJE TI Z A PR IPR EM U K A A S T I H S O K O V A

Budui da nema mjehuria zraka, neete moi uti mukanje vode u


njemu. Od mnogo naina otvaranja kokosova oraha, smatramo da je
najbolje zapoeti polaganjem kokosovog oraha na bok. Vrh kokosa tre
ba biti usmjeren od vas. Uzmite veliki nazubljeni no i ponite strugati
vanjsku kokosovu ljusku s vrha sve dok ne doete do unutranje ljuske.
Okreite kokos po potrebi i nastavite odstranjivati vanjsku koru
oko vrha. Primijetit ete da se ispod bijele ovojnice nalazi svijetlosmea
unutarnja ljuska. Kokosovi orasi u trgovinama se obino prodaju s ve
uklonjenom vanjskom ljuskom. Pobrinite se da ste ogulili ljusku u pu
nom krugu jer ete tako kokosov orah lake otvoriti.

Stavite no na unutarnji rub kruga koji


ste ogulili. Zabodite no u ljusku. Lju
ske kokosa imaju krunu kalavost. Kada
utjerate no kroz bilo koji dio ljuske, na
stat e sferina pukotina. Zarinite oko
dva i pol centimetra u ljusku i napravite
prorez od oko pet centimetara.

Mladi kokosi koji sadre oko 7,5 dL vode najzdraviji su za jelo.


Kako kokos sazrijeva, mekani ele u njemu otvrdnjuje u meso i gubi
neke nutritivne kvalitete. Da biste izabrali dobar kokos, uzmite jedan
i protresite ga. Ako je dobar, bit e teak i sasvim ispunjen tekuinom.

66

67

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

Okrenite kokos da mu
vrh bude prema gore kako
ne bi iscurila kokosova voda.
Lagano zakrenite no i na
vrhu kokosa lako e se stvo
riti kruni otvor. Kada je vrh
kokosa do pola odvojen od
ostatka ljuske, moete ruka
ma potpuno podignuti vrh.
Ukoliko pijete vodu ali
ne elite odmah pojesti ko
kosovo meso, moete iljati
vrh ljuske staviti natrag na
kokos kao poklopac i staviti
kokosov orah u hladnjak na
tri ili etiri dana. Da biste
odvojili kokosovo meso upotrijebite licu te ga sastruite i izvadite iz
ljuske. to je kokosov orah mlai, to e njegovo bijelo meso biti me
ke i tanje. Kada je kokosovo meso blago ruiasto, to znai da poinje
fermentirati. U veini sluajeva kokosov orah e i dalje biti dobar za
jelo, meutim i voda i meso imat e drukiji okus. Imate li bilo kakvih
sumnji, odbacite kokosov orah.
Predviam da e ovu knjigu itati na tisue ljudi iz razliitih
zemalja, u kojima ljudi za svjee zelenje koriste razliite mjere.
Kako bih to bolje opisala koliine zelenja, u sljedeim recepti
ma za kaaste sokove kao jedinicu mjere ponekad sam koristila
alice, a ponekad svenjeve. Nemojte se brinuti zbog razliitih ve
liina svenjeva budui da u tim receptima ima mnogo prostora
za pogreku.
Recepte smo etiri godine prikupljali od pilaca kaastih so
kova iz cijelog svijeta. Isprobali smo ih i izabrali samo one najbo
lje vama za uitak.

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA POETNIKE

OSNOVNA RAVNOTEA
daje 1 litru

Victoria Boutenko

1 mango
1 alica kelja
1 alica vode

JUTARNJA BUDILICA
Victoria Boutenko

daje 2 litre

Vi svenja maslaka
2 peteljke celera
1 Vi centimetar svjeeg umbira
2 breskve
Vi ananasa

DINJA I PERIN
daje 1 litru

Igor Boutenko

3 alice dinje (narezane na kocke)


1 sveanj svjeeg perina

69

REVOLUCIJA ZELENIH KAAST IH SOKOVA

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA POETNIKE

PERINOVA STRAST
Sergej Boutenko

SAVRENO BRESKVAST
daje 2 litre

daje 2 litre

Victoria Boutenko

1 sveanj svjeeg perina


1 krastavac (oguljeni)
1 jabuka fuji
1 zrela banana
1-2 alice vode

3 breskve

1 glavica salate puterice


lA litre malina
2 alice vode

ODLIAN KAASTI SOK S LUBENICOM


RASPLESANI MASLAAK
Igor Boutenko

daje 2 litre

Sergej Boutenko
daje 2 litre
4 alice svjeih komada lubenice

3 alice svjee ubranih listova maslaka


2 alice soka od jabuke
1 alica vode
1 svjei mango
1 zrela breskva

(odstraniti kotice)
1 banana
5 listova rimske salate
sok Vi limuna

PA-PA-PAPAJA
LAVLJI ZUB

daje 1 litru

Valja Boutenko

Valja Boutenko

daje 2 litre

2 alice pinata
1 svjea papaja (odstraniti kotice)
1 banana
1 alica vode

1 sveanj listova maslaka


2 manga
2 alice soka od jabuke
2 kruke
1 alica vode

FRAPE OD DINJE
Valja Boutenko

daje 1 litru

3 alice dinje (narezane na kocke)


9 listova rimske salate

71

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA POETNIKE

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

CRNI RIBIZ

ELIKSIR ZA MOZAK

Victoria Boutenko

daje 2 litre

Valja Boutenko

daje 2 litre

2 alice svjee ubranog tunja


1 organski krastavac s korom
1 limeta (iscijeena)
2 zrele kruke
I/2 jabuke
2 alice vode

Vi litre crnog ribiza


1 zreli mango
1 glavica salate puterice
2 alice soka od narane

OLUJA
Sergej Boutenko

daje 2 litre

POBOLJANI IZVORNI KAASTI SOK


SIROVE OBITELJI

1 alica komadia ananasa


1 alica komadia karambole
1 alica komadia ananasove guave
1 banana
V2 svenja blitve
2 alice vode

Victoria Boutenko

daje 2 litre

V2 litre jagoda (svjeih ili zamrznutih)


2 zrele banane
V2 avokada
2 alice vode
4-6 listova kelja lacinato

KEROZIN
Victoria Boutenko

daje 2 litre

RUIASTO I ZELENO
2 alice bijelog ili crvenog groa bez sjemenki
3 glatka kivija
1 zrela narana (oguljena i bez sjemenki)
1 komad aloje vere veliine palca
(s koom lista)
5 crvenih listova salate
2 alice vode

Bethany Einschlag

daje 2 litre

1 jabuka Pink Lady


1 velika kruka
150 grama smrznutih jagoda
3 alice crvenog kelja

&
72

73

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

Z E L E N I K A A S T I SO KO VI Z A P O E T N IK E

ZALJUBLJENOST U OGROZD
Valja Boutenko

ZELENA COLADA
daje 2 litre

Kathy Stoner

Vi litre ogrozda
3 alice zelene salate
2 alice soka od jabuke

daje 2 litre

1 alica pinata
2 banane
Vi ananasa
Vi alice kokosovog mesa
Vi alice kokosove vode

AROBNA ZELENA DOBROTA


Tom Morrison

daje 2 litre

ZIMSKI ZELENI KAASTI SOK


2 banane
1 jabuka Royal Gala
1 kruka Bose
1 alica kelja
Vi alice vode

Victoria Boutenko

daje 2 litre

1 alica zamrznutih organskih bobica


(bilo koje vrste)
2 alice svjeeg pinata
2 alice vode
Vi svjeeg umbira (ili po ukusu)

SLATKI PERIN
Mieke Hays

daje 2 litre

2 alice svjeeg perina


1 jabuka Fuji
1 banana
2 datulje Medjool (bez kotica)
50 grama svjeeg limunovog soka

D ek o rira ti s krikom voa.

AROLIJA GOJI BOBICA


Sergej Boutenko

daje 2 litre

1 alica bobica goji (namoenih 20 minuta)


1 mango
3 mandarine (oguljene i odstranjenih
kotica)
2 peteljke celera
1 glavica salate puterice
1 alica vode

75

Z E L E N I K A A S T I SO K O V I Z A P O E T N IK E

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOV A

MENTOLNA BRESKVA

IZLAZAK SUNCA U SASKATOONU

Reni Atanassov

Theodora Leigh McBride

daje 1 litru

1 alica listova maslaka


1 alica svjeeg talijanskog perina
2 banane
2 alice borovnica
2 alice vode

1 zrela breskva ili Vi alice zamrznutih


komadia breskve
1 granica metvice ili 5-7 listova metvice
1 alica pinata
1 alica vode

ROMENTINI MANGO

LJUBAVNI NAPITAK

Reni Atanassov

Valja Boutenko

daje 1 litru

daje 2 litre

4 alice kiselice
4 alice komadia svjee lubenice
(odstraniti kotice)
4 zrele bijele nektarine
10 latica organski uzgojene crvene rue
1 organski uzgojena djetelina s etiri lista
(ili etiri djeteline s tri lista)

1 zreli mango
1 alica rimske salate
1 granica metvice ili 5-7 listova metvice
(mente)

ZELENI SOK OD JABUKE


Anne Lebe

daje 2 litre

daje 2 litre

4 alice rimske salate


4 jabuke Fuji
Vi alice datulja
V\ lice cimeta
3 alice vode

TROPSKI ZELENI KAASTI SOK


Janice Snow

daje 2 litre

2 alice pinata
1 mango
1 banana
1 alica komadia ananasa
1 alica vode

77

Z E L E N I K A A S T I SO K O V I Z A P O E T N IK E

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

OMILJENI ZELENI KAASTI SOK


Vanessa Nowitzky

SVAKO JUTRO
daje 1 litru

daje 2 litre

Naomi Lorenzini

2 alice pinata
1 banana
2 alice soka od narane
1 alica smrznute borovnice
1 alica jagoda (neobavezno)

3-6 listova bilo koje vrste kelja, ovisi o tome


koliko su veliki listovi (zadrite peteljke
osim najtvra 2-3 centimetra pri dnu)
1 banana
1 jabuka
1 centimetar svjeeg umbira
2 alice vode

PLAVO NEBO
daje 2 litre

Pamela Nesbit

NJAMTASTINO!
Derrin i Heilen Dailman s djecom

1 alica listova maslaka


1 alica svjeeg perina
3 jabuke
1 alica borovnice
1 alica ribizla
2 alice vode

daje 2 litre

2 alice listova maslaka


1-2 alice kupina
2 alice soka od tangela
1 liica meda (neobavezno)

REVOLUCIJA-EVOLUCIJA
Babsi Clark

daje 2 litre

NE MOGU VJEROVATI DA JE TO ZELENI


KAASTI SOK
daje 2 litre

Esse Hopper

2 alice kelja lacinato


2-3 jabuke
1 limun Meer (oguljen, bez sjemenki)
1 centimetar svjeeg umbira
4 alice vode
Vi alice groica (neobavezno)

2 alice zelene blitve


1-2 peteljke celera
2 alice mini rajica
1 zrela kruka
1 jabuka Pink Lady
1 alica vode

79

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SOKOVA

Z E L E N I K A A S T I SO K O V I Z A P O E T N IK E

ANDREJIN ZELENI UITAK


Samantha Johnson

BOIU LIPNJU
daje 2 litre

Chris Sabatini

2 alice pinata

daje 2 litre

2 alice pinata (natiskane)


1 mango
2 narane (oguljene i odstranjenih sjemenki)
2 granice svjeeg rumarina (samo lie)

1 zelena jabuka
1 uta jabuka
2 banane
3 alice vode

ZELENI SRPANJ
DOBRE STVARI
Margaret Miller

Charlene McClellan

daje 2 litre

daje 2 litre

1 Vi alice soka od narane


(svjee iscijeenog)

2 alice rimske salate


2 jabuke (oguljene)
2 kruke
1 banana
sok Vi limuna
2 alice vode

2 alice leda
2 velika manga
2 alice svjeeg perina ili pinata

TURSKI VONJAK
Kristin Whitcoe

daje 2 litre

CRNA OVCA
Eileen Young

daje 1 litru

2 alice bijele lobode


4 smokve
Vi alice borovnice
2 alice vode

80

2 alice kelja
1 kruka dA njou
3 turske smokve
2 alice vode

Z E L E N I K A A S T I S O KO VI Z A P O E T N IK E

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

CITRUSNO SUNCE
Mary Eliis

CRVENI ZELENI KAASTI SOK


daje 2 litre

1 jabuka
Vi tangela
X
A nektarine
V2 banane
1 liica limunovog soka
1 alica svjeeg perina
1 alica vode

daje 2 litre

Sain Algie

2 alice crvene salate (natiskane)


2 nektarine
8 jagoda
1 alica vode

CRVENI KAASTI SOK


daje 2 litre

Jan Ektarian

FANTAZIJA OD SMOKAVA
Reni Atanassov

1 jabuka
V2 svjeeg perina
Vi alice korijandera
5 listova cikle s peteljkama

daje 2 litre

6 smokava
2 alice pinata (natiskane)
1 granica metvice ili etiri do est
listova metvice
1 alica vode

1 alica vode

LJETNI KAASTI SOK


daje 2 litre

Kathy Ramsey

PIKANTNA TORTA OD ANANASA


Marie-Noelle Maltais

V2 ananasa
1 mango
2 banane
1 mali komad svjeeg umbira
lA liice cimeta
V* liice mukatnog oraia
1 alica blitve (natiskana)
1 alica vode

82

daje 2 litre

1 alice listova cikle


1 jabuka Fuji
Vi banane
Vi alice vode

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SO KOVA

ZIMSKI ZELENI KAASTI SOK


Victoria Boutenko

SUPERZELENI KAASTI SOKOVI


daje 1 litru

1 alica zamrznutih organskih bobica


(bilo koje vrste)
2 alice svjeeg pinata
2 alice vode
Vi centimetra svjeeg umbira (ili po ukusu)

VICTORIJIN OMILJENI TAMNOZELENI SOK


Ukrasite krikom voa

Victoria Boutenko

SERGEJEVO BOGATSTVO OKUSA


Sergei Boutenko

daje 2 litre

daje 2 litre

1 sveanj listova maslaka


4 rajice Roma
3 alice vode

1 mali ananas
1 veliki mango (oguljen)
Vi glavice rimske salate

ZELENO KAASTO UDOVITE


Victoria Boutenko

1 traka svjeeg umbira (veliine otprilike


kao pola malog prsta)

PENINI SKAKAVAC
Valja Boutenko

daje 1,5 litru

2 alice svjee odrezane penine trave


1 mango
2 banane
2 alice vode

daje 2 litre

4 lista kelja
4 lista blitve
Vi svenja svjeeg perina
1 list aloje vere
Vi svenja listova maslaka
3 kruke
1 banana
3 alice vode

85

S U P E R Z E L E N I K A A S T I SO KO V I

R E V O L U C I J A Z E L E N I H K A A S T I H SOKOVA

TAMNOZELENA LJUBAV
Victoria Boutenko

SREDINA LJETA
daje 2 litre

daje 2 litre

1 alica tunja (natiskana)


1 alica svjeeg perina (natiskana)
2 narane (oguljene i odstranjenih kotica)
1 grejpfrut (oguljen i bez kotica)
1 mango
1 alica vode

1 sveanj listova maslaka


1 krastavac srednje veliine
3 alice vode

DVOSTRUKO ZELENI KAASTI SOK


Victoria Boutenko

Chris Sabatini

daje 2 litre

KAASTI SOK PROTIV RAKA

1 sveanj listova maslaka


1 sveanj svjeeg perina
1 alica alice svjeih borovnica
1 kruka
3 alice vode

Victoria Boutenko

daje 1 litru

Vi litre klica brokule


Vi litre zrelih organskih borovnica
1 alica vode

MASLAAK
Valja Boutenko

daje 1 litru

BODLJIKAVI RECEPT PROTIV RAKA


Victoria Boutenko

1 sveanj listova maslaka


3 alice soka od jabuke
1 zreli mango

4>
86

daje 2 litre

3 alice mlijenog ika


1 jabuka
Vi litre jagoda
2 alice crvenog grejpa bez sjemenki
2 alice troskota
2 alice vode

87

SUPERZELENI KAASTI SOKOVI

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

ZELENI NAPITAK IZ DUNGLE


Valja Boutenko

VRHUNSKA KOMBINACIJA S VITAMINOM C


daje 2 litre

Victoria Boutenko

daje 1 litru

4 alice tunja
2 alice kiselice
sok Vi limuna
2 kruke
2 alice vode

4 alice sljeza
4 alice tunja
2 alice crijevca
1 banana
5 glatkih kivija
1 papaja
2 alice vode

PIKANTNI PROIIVA SINUSA


daje 2 litre

Igor Boutenko

ZA HRABRE
Igor Boutenko

1 alica svjee potonice


1 mali list hrena
1 krastavac
krika ili paprike od Vi centimetra
1 velika rajica
2 peteljke celera
sok 1 limuna
1 alica vode

daje 2 litre

1 alica zelenja mrkve


1 alica zelenja cikle
1 alica bok choya
Vi alice preslice
1 alica ljiva
1 banana
4 kivija
2 alice vode

ZBOGOM TEKI METALI


daje 2 litre

Valya Boutenko

IVOTNI ELIKSIR S RESVERATROLOM


Victoria Boutenko

daje 1 litru

4 alice troskota
5 mladih listova grejpa (oni sadre resveratrol
koji aktivira gene dugovjenosti)
2 manga
2 alice vode

1 sveanj korijandera
2 alice kopriva
1 sveanj svjeeg perina
3 peteljke celera
sok 1 limuna
2 manga
2 alice soka od jabuke

SUPERZELENI KAASTI SOKOVI

REVOLUCIJA ZELENIH KAAST IH SOKOVA

NAJBOLJI PROIIVA JETRE NA SVIJETU

DNEVNI OBROK

Victoria Boutenko

Irene

daje 2 litre

4 alice svjeih listova i pupoljaka maslaka


Vi glavice endivije
2 alice mlijenog ika
2 alice soka od jabuke
1 banana
2 kruke
1 centimetar umbira
1 alica ribizla

4 alice pinata
1 banana
2 rajice srednje veliine
3 alice vode

ZASITNI KAASTI SOK


Victoria Boutenko

daje 1 litru

3 alice crijevca
2 alice matovilca
4 kruke
2 alice vode

ZELENI KAASTI SOK S TUNJEM


Victoria Boutenko

daje 2 litre

4 alice groa
2 krike limuna (s korom, bez sjemenki)
4 alice vrhova koprive
komad aloje vere od 5 centimetara
1-2 alice vode

daje 1 litru

4 alice tunja
4 zrele breskve
2 alice vode
1 alica leda

ZELENA LJUTICA
Gabrieiie Chavez

daje 2 litre

1 sveanj kelja
1 sveanj blitve
3 crvene paprike babure (bez sjemenki i peteljki)
3 alice vode

IMPROVIZACIJA S CRIJEVCEM
Gabrieiie Chavez

daje 2 litre

ZELENI KAASTI SOK S KAKTUSOM


Ed

daje Hitru

2 velike lopatice kaktusa nopal


(zajedno s bodljama)
1 alica bijelog groa

90

91

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

ZELENI KAASTI SOK S KOPRIVOM


Victoria Boutenko

PIKANTNI ZELENI KAASTI SOKOVI I JUHE


daje 1 litru

Vi alice lia koprive


1 mango
1 lica soka od limuna
2 alice vode

MEDITERANSKA JUHA
Victoria Boutenko

JEDNOSTAVNO SLASTAN,
DVOSTRUKO-ZELENI PUDING
Victoria Boutenko

3 alice pinata
3 peteljke celera
1 granica origana
1 granica timijana
1 crvena paprika babura
1 veliki avokado
1 krastavac
1 ljuta papriica jalapeno
1 limeta (iscijeena)
2 alice vode

daje 3 litre

1 sveanj listova maslaka


Vi litre borovnice
1 alica vode

BARUNASTO ZELENI KAASTI SOK


Victoria Boutenko

daje 2 litre

daje 2 litre

Jedite s listovima ili pahuljicam a alge dulse.


1 sveanj listova maslaka
1 sveanj perina
3 manga
3 alice vode

IZVRSNA JUHA OD KRASTAVCA S KOPROM


daje 2 litre

Valja Boutenko

3 krastavca
Vi svenja kopra
1 veliki avokado
5 listova kelja lacinato
2 peteljke celera
1 limeta (iscijeena)
3 renja enjaka

93

PIKANTNI ZELENI KAASTI SOKOVI I JUHE

REVOLUCIJA ZELENIH KAAST IH SOKOVA

TAJLANDSKA JUHA

JUHA ZA SMIRENJE ELUCA S ORIGANOM


igor Boutenko

daje 3 alice

Sergei Boutenko

2 krastavca
1 veliki avokado
sok 1 limete
3 renja enjaka
6 listova kovravog kelja
1 centimetar korijena kurkume (ili Vi liice
kurkume u prahu)
1 centimetar svjeega umbira (ili 4 liice
umbira u prahu)
2 alice vode

1 granica origana
1 granica rumarina
Vi avokada
1 krastavac
2 alice sljeza

GASPAO
Victoria Boutenko

daje 2 litre

3 lista kelja
1 sveanj bosiljka
3 velike rajice
2 peteljke celera
1 crvena paprika
1 paprika babura
1 veliki avokado
1 limeta (iscijeena)
1 alica vode

94

daje 2 litre

SUSJEDOV VRT
Sergej Boutenko

daje 1 litru

2 alice listova tikve


1 mala tikvica
6 mini-rajica
8 mahuna graka
Vi svenja svjeeg kopra (ili bilo kojeg drugog
zaina koji moete pronai)
1 alice zelenja repe
Vi alice lia mrkve
sok 1 limete
1 avokado
2 alice vode

95

PIKANTNI ZELENI KAASTI SOKOVI I JUHE

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

MIRISNA GORUICA

PIKANTNA JUHA OD BOSILJKA


daje 1 litru

Valja Boutenko

daje 1 litru

Valja Boutenko

1 alica svjeih listova i pupoljaka goruice


1 veliki avokado
3 mala krastavca za kiseljenje
1 sveanj mladog bok choyja
sok 1 limuna
2 alice vode

1 sveanj svjeeg bosiljka


2 velike zrele rajice
1 paprika babura (bez sjemenki i peteljke)
2 renja enjaka
1 alica vode
Izmiksajte i ulijte u veliku zdjelu. Umijeajte preostale sastojke:

Izmiksajte i ulijte u veliku zdjelu. Umijeajte preostale sastojke:


3 alice nasjeckanog zelenog kupusa
3 narezana mlada luka
Vi alice alge dulse
V2 avokada narezanog na kocke

1 naribana mrkva
1 alica nasjeckanog bok choyja
3 cvijeta nevena
Vi avokada nasjeckanog na kocke
2 narezana krastavca za kiseljenje
V* alice listova alge dulse

ETNJA VRTOM
Fiona Blasius

SVAKOVRSNE PAPRIKE I RAJICE


daje 2 litre

Victoria Boutenko

1 veliki avokado
1 uta paprika babura
1 crvena paprika babura
1 rajica srednje veliine
3 alice mladog zelenja (ne rikule)
1 sveanj korijandera
sok 1 limete
2 alice vode

96

1 alica mladog pinata (natiskana)


1 alica svjeeg perina (natiskana)
2 rajice srednje veliine
2 lice soka od limuna
Vi ljute papriice jalapeno (ili po ukusu)
Vi avokada

daje 1 litru

PIKANTNI ZELENI KAASTI SOKOVI I JUHE

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

JIMOV BOSILJAK

PIKANTNA ZELENA JUHA


Victoria Boutenko

daje 1 litru

2 alice pinata
1 alica listova rotkve (ili zelenja goruice,
hrena, potonice ili nekog drugog
pikantnog zelenja)
Vi alice svjeeg bosiljka
1 crvena paprika babura
2 oguljene limete
2 zrele rajice srednje veliine
Vi avokada
2 alice vode

daje 1 litru

Jim Tibbetts

2 rajice
2 granice celera
1 alica pinata (natiskana)
Vi alice svjeeg bosiljka

UKUSNI LASSI OD KRASTAVCA


Renate i Steve Behrens

daje 1 litru

2 krastavca
1 oguljeni limun
2 granice celera
1 avokado
1 mango

Posluite kao juhu s dulse ili nekom drugom algom.

SJAJAN LJETNI KASASTI SOK


Leslie DeLorean

daje 2 litre

JUHA S KOMORAEM
Vi svenja svjeeg perina
1 krastavac
Vi svenja kopra
Vi avokada
Vi pola limuna (oguljenog i bez kotica)
2 alice vode

98

daje 2 litre

Niz Marar

2 alice kelja
2 granice celera
1 granica komoraa
Vi avokada
Vi limuna
2 alice vode
Vi centimetra korijena kurkume
(neobavezno)

99

PIKANTNI ZELENI KAASTI SOKOVI I JUHE

PRIJATELJ JETRE
Mindy Goldis

JUTARNJA DIVOTA
daje 2 litre

daje 2 litre

Julie Roberts

2 alice listova maslaka


2 granice celera
1 alica svjeeg perina
1 zelena tikvica
1 Vi kruke dA njou
Vi liice svjeeg umbira
Vi liice kurkume
1 mrvica kajenskog papra
liica limunovog soka

Va ljute papriice jalapeno


1 Vi alica kelja
2 narane srednje veliine
(oguljene i bez kotica)
1 reanj enjaka
Vi liice svjeeg umbira
Vi alice korijandera

MONA BANANA
daje 1 litru

Jo Ridgway

BOK CHOY UITAK


Mindy Goldis

daje 2 litre

2 alice bok choyja (kineskog kupusa)


Vi alice svjeeg korijandera
Vi tikvice
1 granica celera
1 jabuka
V\ liice svjeeg umbira
lA liice svjee kurkume
nekoliko kapi limunovog soka
1 prstohvat kajenskog papra

1 banana
Vi alice kelja
1 mali reanj enjaka
Vi alice vode

KAKAV PAR!
daje 3 alice

Dianne Marshall

2 kruke Bartlett srednje veliine


(oguljene te bez peteljki i kotica)
Vi alice listova komoraa
Vi alice vode

i
100

101

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

PIKANTNI ZELENI KAASTI SOKOVI I JUHE

ZAINSKIVRT

SJAJNI MLADI BOK CHOY

Mindy Goldis

daje 2 litre

Vi alice kelja
1 krastavac
1 rajica
1 avokado
2 granice komoraa
% alice bosiljka
V* alice origana
Vi alice vode
2 lice limunovog soka

Marie-Noelle Maltais

1 sveanj mladog bok choyja


(kineskog kupusa)
V* alice svjeeg kopra
2 lice limunovog soka
Vi lice stevije
Vi alice vode

OSVJEAVAJUI KRASTAVAC I PINAT


daje 1 litru

Cheryl Leghorn

RADIKALNA ROTKVA
Mindy Goldis

1 krastavac
1 alica pinata (natiskana)
2 lice soka od limete
1 liica meda
1 granica zelene metvice ili 5-7 listova
zelene metvice
Vi alice vode

daje 2 litre

1 alica listova rotkve


1 granica celera
Vi granice komoraa
1 kruka
1 tanka krika svjeeg umbira
1 tanka krika kurkume
1 prstohvat ljute paprike
1 lica limunovog soka
Vi lice sjemenki lana

daje 1 litru

POJAIVA IMUNITETA
daje 1 litru

Kathy Ramsey

Vi krastavca
Vi poriluka
Vi alice klica rotkve
1 reanj enja
4 lice limunovog soka
1 alica vode
1 avokado

102

103

PIKANTNI ZELENI KAASTI SOKOVI I JUHE

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

MANGO ESTRAGON
Marie-Noelle Maltais

NARANASTA POMO
daje 1 litru

Vanessa Nowitzky

2 manga
3-4 lista estragona
4 lice limunovog soka
2 alice blitve
1 alica vode

daje 2 litre

2 alice rukole
Vi naranaste paprike babure
2 narane (oguljene i bez kotica)
1 reanj enjaka
1 ljuta papriica jalapeno
1 mrvica kajenskog papra (ili po ukusu)

ZEJI UITAK

Izmiksajte i ulijte u posudu. Dodajte V2 avokada u komadiima.

Chris Sabatini

daje 1 litru

PROBIOTIKI GUAKAMOLE NAMAZ

2 rajice srednje veliine


1 krastavac
Vi alice lia mrkve
Vi lubenice Sugar Baby
(ili narezati dvije alice)
1 alica kelja

Igor Boutenko

daje 3 alice

1 alica kiselog zelja


2 velika avokada
3 lice limunovog soka
1 alica pinata
1 alica svjeeg kopra

PINATNI ELIMINATOR PREHLADE


Vanessa Nowitzky

daje 2 litre

GRIMIZNI NAMAZ S GORUICOM


2 alice pinata
12 renjeva enjaka
sok 1 limuna
V2 krastavca (ako je prevrue dodajte vie)
lA liice kajenskog papra
V2 liice mljevene ljute papriice jalapeno
1 alica vode

104

Valja Boutenko

daje 2 alice

1 alica svjeeg zelenja goruice


1 alica zelenja cikle
1 avokado
Vi cikle
sok Vi limete

105

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

PIKANTNI ZELENI KAASTI SOKOVI I JUHE

JUHA OD CELERA

GRIMIZNO ZELENI KAASTI SOK


daje 2 litre

Dena Garrison

1 alica svjeeg perina


4 granice celera
1 avokado
Vi alice maslinovog ulja
sok 1 limuna
1 rajica
1 lica meda
X
A lice morske soli
3 alice vode

2 alice svjeeg talijanskog perina


1 alica borovnica
1 alica crnog groa
1 krastavac

ZELENA JUHA SIROVE OBITELJI


Victoria Boutenko

'

daje 1 litru

3 lista blitve
1 granica celera
Vi svenja svjeeg perina

ENERGETSKA JUHA OD CELERA


daje 1 litru

Chris Sabatini

daje 1 litru

Michele Moisan

sok 1 limuna
1 veliki avokado
2 alice vode

2 ute paprike babure


1 limun
Vi alice lia bosiljka
1 alica celera (vrhovi i listovi)
1 alica kelja lacinati
1 alica vode

D odajte vode p o potrebi i miksajte do eljene konzistencije. Mi


u zdjelu ju h e volimo dodati lie alge dulse, naribanu mrkvu,
naribani karfiol i klice.

SLATKA JUHA
NARANASTI POLET
Vanessa Nowitzky

daje 1 litru

2 alice rukole
Vi naranaste paprike babure
2 narane (oguljene i bez kotica)
1 banana (po izboru kako bi bilo slae,
ali ve je prilino slatko!)

106

daje 2 litre

Valja Boutenko

1 sveanj kopra
4 granice celera
2 jabuke
1 limun (oguljen)
1 avokado (oguljen i bez sjemenki)
2 alice vode

107

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA PUSTOLOVNE DUE

LJETNA KRASOTA
daje 2 litre

Sergej Boutenko

4 lista blitve
3 granice celera
1 sveanj svjeeg perina
6 marelica
3 breskve
Vi zrna vanilije

O-MEGA AFRODIZIJAK
Victoria Boutenko

daje 2 litre

3 alice tunja
1 mala lubenica (s korom)
sok 3 limete

W iSfjpzm
109

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA PUSTOLOVNE DUE

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

REVITALIZIRAJUI ENERGETSKI KAASTI SOK


Victoria Boutenko

daje 1 litru

AH! "TAKO BLJUTAVO, ZATO SAM OVO PROBALA


ALI, POINJE Ml SE SVIATI"
Valja Boutenko

6 mladih listova loze (sadre resveratrol koji


aktivira gene dugovjenosti)
3 lista kelja lacinati
2 manga
Vi litre jagoda
2 alice soka od narane

3 alice heljdinih klica (bez ovojnice)


1 alica endivije
1 alica bijelog stolnog groa
1 banana
1 kruka
1 sjemenka avokada
(odlian izvor topivih vlakana)
2 alice soka od jabuke

UMA PUNA DRVEA


Chris Sabatini

daje 2 litre

daje 2 litre

RUMBA PASJEG TRNA

1 alica listova maslaka (natiskana)


1 alica pinata (natiskana)
2 alice jagoda
3 manga
lA alice iglica bora
2 alice vode

Victoria Boutenko

Vi alice bobica pasjeg trna (pasjakovina)


1 alica lia biljke goji
(uzgajamo ga iz goji bobica)

KOKTEL "GORKI UITAK"


Victoria Boutenko

1 veliki list aloje vere (s koom)


4 lista blitve
3 alice crijevca
1 banana
1 breskva
1 kruka

daje 1 litru

daje 1 litru

2 ljive
1 jabuka
1 banana
1 alica vode
1 granica celera

DINJA & MASLAAK


Victoria Boutenko

daje 2 litre

1 dinja (oguljena, bez sjemenki)


1 veliki sveanj listova maslaka

110

in

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

ZELENI KAASTI 50K0VI ZA PUSTOLOVNE DUE

TUTTI FRUTTI

BODLJIKAVA KRUKA

Valja Boutenko

daje 1 litru

Sergej Boutenko

1 alica kruhovca
1 mango
2 alice mladog book choyja
1 alica vode

daje 1 litru

4 oguljene bodljikave kruke (kaktus opuncija)


3 alice blitve
1 banana
1 mala jabuka
2 alice vode

0 BAYBE, BAYBE
Sergej Boutenko

daje 1 litru

POMPOZNI KOKTEL S KAKIJEM


Valja Boutenko

1 alica porea (listovi i cvjetovi)


4 kivija
1 banana
1 alica vode

daje 1 litru

2 zrela kakija
1 velika zrela kruka
lA svenja svjee metvice
2 alice vode

DIVLJA DINJA
Victoria Boutenko

daje 2 litre

HAVAJSKI HIBISKUS
Sergej Boutenko

1 dinja (oguljena i bez kotica)


5 alica bijele lobode

daje 3 alice

1 alica lia hibiskusa


1 mladi kokosov orah (meso i voda)
V i ananasa

AFRODIZIJAKI KOKTEL
Victoria Boutenko

daje 2 litre

AAVI KORIJANDER
1 cijela oprana organska lubenica,
sa koticama i korom
1 veliki sveanj listova maslaka

Igor Boutenko

daje 1 litru

1 sveanj korijandera
3 kruke
3 marelice
3 alice vode

112

113

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA PUSTOLOVNE DUE

JUTARNJA ISKRA

ZELENI KAPRIC

Fiona Biasius

daje 1 litru

daje 1 litru

Chris Sabatini

1 alica rukole (natiskana)


lA ananasa
1 banana
X
A alice vode

1 mango
1 kivi
1 alica zelenja blitve (bez peteljki)
2 jagode
1 granica bosiljka
1 alica vode

BRESKVASTO ZELENO
Carolyn Agee

daje 1 litru

ZELENA ZVIJEZDA
2 zrele organske breskve (ili trideset
dekagrama smrznutih bresaka)
1 grejpfrut (iscijeen)
1 alica zelenog kelja
% alice vode

1 kruka
Vi alice suncokretovih klica
Vi alice blitve
Vi alice svjeeg perina
3 lice soka od limete
1 list aloje vere s koom
Vi alice vode
2 kocke leda

DIVLJA ZELENA KRUKA


Ryan and Crystal Fisk

daje 2 litre

Aldo Aragao

daje 1 litru

1 kruka Bartlett
1 alica lokalnog samoniklog zelenja
1 alica vode

VOASTI KOROVI
daje 2 litre

Celeste Crimi

3 narane Valencia
Vi alice malina
1 alica bijele lobode
Vi alice vode
Vi liice listova stevije
4 kocke leda

114

115

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA PUSTOLOVNE DUE

OTKRIE DANA
Janita ielasi

ANTIOKSIDANTNI KAASTI SOK ZA DUGOVJENOST


daje 2 litre

Victoria Boutenko

4 oguljene i zamrznute banane


3 mala lista aloje vere s koom
2 alice zelenja celera
V* alice listova okoladne mente
Vi alice vode

daje 1 litru

1 alica sjemenki ipka


1 alica pinata
1 alica vode

PROLJETNI KAASTI SOK S DUGLAZIJOM


Victoria Boutenko

daje 1 litru

SLATKO TRPKI KAASTI SOK


Mieke Hays

daje 2 litre

10 novoizraslih, svijetlozelenih
vrhova iglica duglazije

1 alica zelenja ratike (bez peteljki)


Vi alice klica lucerne
Vi ananasa
1 banana

2 alice pinata
2 banane
1 jabuka
2 alice vode

3 datulje Medjool bez kotica


3 lice limunovog soka
1 alica vode

BLOODY MARY
Leslie DeLorean

STEVENOV TROPSKI ENERGETSKI KAASTI SOK


PO NADAHNUU ANN WIGMORE
Steven Prussack

116

Vi svenja (ili 1 alica) svjeeg perina


daje 2 litre

1 alica kelja ili blitve


1 alice suncokretovih klica
lA ananasa
1 mango
1 banana
1 alica vode

daje 1 litru

3 granice celera
3 rajice Roma (jajaste rajice)
Vi limuna (oguljenog, bez kotica)
Vi alice vode
2
lice pahuljica od alge dulse
Moete dodati m alo kajenskog papra za Ijutinu.

117

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

LJUTI KAASTI SOK


Leslie DeLorean

ZELENI PUDINZI
daje 1 litru

1 sveanj bijele lobode


2 crvene paprike babure bez sjemenki
2 granice celera
Vi avokada
Vi ljute papriice jalapeno ako moete
podnijeti toliko
1 alica vode

ZELENI KAASTI SOK STUNJEM


Sergej Boutenko

daje 1 litru

5 alica tunja
1 zreli mango
1 jabuka
2 alice vode

Pudinzi obogauju raznolikost tekstura i okusa u kojima moete


uivati kod vaih zelenih kaastih sokova. Pudinzi su gusti kaa
sti sokovi koje moete- jesti licom. Zeleni pudinzi openito ne
sadre vodu i esto se zaguuju sjemenkama salbe (eng. chia,
Salvia Hispanica), datuljama, kokosom, mangom ili borovnica
ma. Preporuujemo upotrebu stiskaa (eng. tamper), koji esto
dolazi zajedno s mikserom, kako biste olakali miksanje gustih
zelenih pudinga.

PUDING OD KAKIJA
Victoria Boutenko

daje 2 alice

3 kakija Fuyu (oguljena, bez sjemenki)


3 alice mladog pinata
1 zrela banana

KRUKASTO SAVREN ZELENI PUDING


Katya Gladkikh

daje 2 alice

2 kruke dA njou
7 listova ljubiastog kelja
1 list aloje vere
1 banana

119

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

ZELENI PUDINZI

MANGOVO BLAENSTVO
Victoria Boutenko

PUDING MANGO-LIMETA
daje 3 alice

Sergej Boutenko

2 manga Kent
1 sveanj blitve
1 kruka
1 banana

2 zrela manga
2 alice blitve
1 zrela banana
V2 limete s korom

ZELENI PUDING
Victoria Boutenko

daje 2 alice

ENERGIJA BOROVNICA
daje 2 alice

Julie Rodvvell

1 sveanj svjeeg perina


5 listova loze
V2 ananasa
1 kruka Abbot

daje 2 alice

1 alica svjeeg perina (nabijena)


1 mali komad svjeeg umbira
1 narana (bez kore i sjemenki)
V2 alice borovnica

1 narana (bez kore i sjemenki)


1 alica vode

SHELAHOV OSEBUJNI PUDING


Shelah Segal

daje 2 alice

UMAK OD JABUKA
Valya Boutenko

daje 3 alice

V2 ananasa
1 banana
2 kivija
2 granice celera
5 listova kelja lacinati

4 jabuke
1 banana
1 glavica rimske salate
V2 liice cimeta
2 alice vode

PUDING PAPAJAVOKADO
Mieke Hays

daje 2 alice

1 papaja
1 mali avokado
1 alica pinata

121

ZELENI PUDINZI

AVOKOKOS PUDING

VELIANSTVENI NEVEN
Victoria Boutenko

daje 2 alice

Marie-Noelle Maltais

daje 3 alice

1 mladi kokosov orah (meso i voda)

Vi alice svjeeg zelenja nevena


1 jabuka
2 breskve

3 lice soka od limete


2 banane
1 avokado
1 alica korijandera (natiskana)

DINJA I SLJEZ

1 granica celera

Sergej Boutenko

daje 2 alice

3 alice sljeza

ZELENI PUDING OD DURIJANA

Vi dinje (bez kore i kotica)


1 mango

Victoria Boutenko

daje 3 alice

3 komada durijana (bez sjemenki)

CRVENI BANDIT
Valja Boutenko

daje 2 alice

1 alica zelenja cikle


1 alica ribiza (svjeih ili smrznutih)
5 datulja Medjool (bez kotica)
1 banana
1 crvena narana (bez kore i kotica)

LIMUNOV PUDING
Valja Boutenko

daje 2 alice

1 banana
1 mango
sok Vi limuna
1 alica pinata
1 granica matinjaka
1 ajna lica naribane limunove kore

122

2 alice pinata
1 banana

OMEGA PUDING S BIJELOM LOBODOM


Victoria Boutenko

daje 3 alice

1 mladi kokosov orah (meso i voda)


Vi litre borovnica
3 alice bijele lobode
1 alica tunja
2 kruke

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

ZELENI PUDINZI

VALJIN ZELENI PUDING


Valya Boutenko

IZNENAENJE ZA KOLON
daje 3 alice

Vi ananasa
1 jabuka
1 kruka
3 alice blitve
1 granica matinjaka

daje 3 alice

1 alica namoenih suhih ljiva


1 sveanj svjeeg perina
1 banana
1 narana (bez kore i kotica)
1 jabuka
V* liice mjeavine mukatnog
oraia i cimeta
3 lice lupina sjemenki Psylliuma

KREMA OD JAGODA
Paula Gipson

Victoria Boutenko

daje 3 alice

1 alica kokosove vode


1 lica meda
1 alica jagoda (zamrznutih ili svjeih)
Vi alice indijskih oraha
1 alica rimske salate (dobro nabijena)
1 lica sjemenki lana

Lupine psylium a dod ajte na kraju, nakon to se svi sastojci


dobro izm iksaju. D odajte psyllium kroz p o k lo p a c m iksera
dok m ikser jo uvijek radi. Jednom ka d a se d od a psyllium,
puding e se brzo zgusnuti, p a im ajte sprem ne p osu d e u koje
ete izliti sadraj m iksera.

SLATKOSLANI PUDING OD KARAMBOLE


Victoria Boutenko

daje 2 alice

SJAJ KORIJANDERA
Aletha Nowitzky

daje 2 alice

1 sveanj korijandera
1 mango
1 narana (bez kore i kotica)

2 karambole
1 alica blitve
2 kratke (finger) banane

125

ZELENI PUDINZI

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

KAMELEONSKI KOKOS

SUNANI ZELENI PUDING


Chris Sabatini

daje 2 alice

Lemanie Ellingsen

2 mlada kokosova oraha (voda i meso)


2 banane
1 alica jagoda
2 alice zelenja (preporuuje se maslaak,

2 alice kelja
Vi alice groica (namoenih preko noi)
2 banane
1 kivi
1 datulja Medjool bez kotice

rukola ili perin)

LEDENI PUDING SNOVA

SUNEVA SVJETLOST NA TLU


Chris Sabatini

daje 2 alice

daje 2 alice

Vanessa Nowitzky

daje 2 alice

2 granice celera
2 banane (oguljene i zamrznute)
6 jagoda ili Vi alice borovnica
(zamrznutih ili svjeih)
1 alice kokosove vode

1 mango
1 list aloje vere s koom
Vi alice groica (natopljenih preko noi)
1 granica metvice ili 5-7 listova metvice
lA alice korijandera
2 alice pinata

OBROK U TRI SLIJEDA


BANAKADO

Marian Frank

Clare Sabatini

daje 2 alice

3 banane
1 avokado
1 alica kelja
1 alica vode (ili manje, po elji)
2-2 datulje Medjool (bez kotice)

126

daje 3 alice

1 alica mladog pinata


8 listova rimske salate
2 datulje bez kotice
1 lica sjemenki suncokreta
(natopljenih preko noi)
1 lica sjemenki sezama
(natopljenih preko noi)
1 banana
1 alica vode
30-60 grama limunovog soka

127

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

ZELENI PUDINZI

RECETTE DES CHAMPS CONGELES


Madeleine Laurendeau

PUDING OD PINATA
daje 2 alice

Victoria Boutenko

2 alice crvene salate


6 jabuka
2 alice zamrznutih bobica (bilo koje vrste)
2 alice vode

2 svenja pinata
2 banane
1 jabuka
1 mango
Vi limuna s korom
2 lice sjemenki salbe (chia sjemenki)
1 alica vode

ZELENI PUDING SKAKIJEM


Victoria Boutenko

daje 2 alice

5 zrelih kakija
5 listova rimske salate
2 alice vode

ANANAS VALCER
Valja Boutenko

KOKOSOV PUDING SNOVA


Valja Boutenko

daje 2 alice

1 sveanj blitve
1 mladi kokos (meso i voda)
5 datulja Medjool (bez kotica)
2 jabuke
1 banana

128

daje 2 alice

daje 2 alice

Vi kilograma mjeavine mladog zelenja


2 jabuke
1 ananas
2 kruke

DVOSTRUKO ZELENI PUDING


Victoria Boutenko

daje 1,5 alice

1 sveanj pinata
1 glavica rimske salate
Vi litre jagoda

129

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA DJECU

KOKO-TANGO
Sergej Boutenko

daje 2 litre

1 tajlandski kokosov orah (meso i voda)


5 listova kelja
2 nektarine
2 breskve
1 mango

NASMIJANA GORILA
Valja Boutenko

daje 2 litre

Vi glavice rimske salate


2 zrele banane (oguljene i zamrznute)
2 narane (oguljene i odstranjenih kotica)
1 mango
2 alice vode
Upozorenje: jeden je kaastog soka m oe izazvati spontani,
izuzetno zarazni gorila-smijeh.

131

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA DJECU

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

KAASTI SOK OD TUNJA

SMARAGDNO ZELENI UMAK OD JABUKE

Sergej Boutenko

Aletha Nowitzky

daje 2 litre

daje 3 alice

5 jabuka
1 sveanj svjeeg perina
1 centimetar svjeeg umbira

3 alice tunja
2 zrele kruke
lA litre borovnica
2 alice vode

GRANDIOZNI KAASTI SOK OD GROA


Stephan Boutenko

ZAMRZNUTI MANGO I METVICA


Sergej Boutenko

daje 2 litre

daje 2 litre

3 alice bijelog ili crnog groa bez sjemenki


2 kruke
2 alice vode
1 banana
5-7 listova cikle

1 alica zamrznutih komadia manga


1 alica vode
Vi alice svjeih ili zamrznutih jagoda
Vi svenja svjee metvice
Vi alice soka od jabuke

KAASTI SOK USPJEHA


Igor Boutenko

PLAVI KAASTI SOK OD BOBICA


Victoria Boutenko

daje 2 litre

daje 2 litre

7 jagoda
2 kruke
4 feioje (eng. guavasteen; guava-ananas)

2-3 alice vode


1 alica svjeih ili zamrznutih borovnica
1 alica svjeih ili zamrznutih kupina
1 zrela kruka
Vi svenja ljubiastog kelja

3 alice pinata
3 alice vode

ANANASOV PLES

l
132

Jo Ridgway

daje 1 litru

1 alica pinata
V* ananasa

133

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA DJECU

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

BLAGI CRICKET (ZRIKAVAC)


Cricket Lott

daje 1 litru

KAASTI SOK "ZABOGA, TO STE STAVILI UNUTRA?


NE MOGU VJEROVATI KAKO JE FINO!"
Marina Gadkikh

2 alice suncokretovih klica


V2 ananasa

daje 2 litre

2 zrela manga (oguljena i bez sjemenki)


1 zrela breskva
8 listova rimske salate

DUDOVA AROLIJA
Valja Boutenko

3 alice vode
daje 2 litre

CITRUS CIRKUS

V2 litre dudova
1 zrela breskva
2 alice pinata
2 alice vode

6 oguljenih klementina
2 zrele banane (oguljene i zamrznute)
1 alica kovravog kelja
1 alica pinata

KOVITLAC MALINE, GUAVE I METVICE


Sergej Boutenko

daje 2 litre

ValJa Boutenko

daje 2 litre

LJUBIASTI ZUBI
(POZNAT I KAO "ZUBAROVA NONA MORA")

V2 litre malina
4 feioje (ananas-guave)
Vi metvice
5 listova rimske salate
2 alice vode

Valja Boutenko

V2 litre kupina
1 zrela banana
1 mango
7 listova kelja lacinati

MARELIIN NEKTAR
Stephan Boutenko

daje 2 litre

daje 2 litre

2 alice vode

5 marelica
1 banana
1 sveanj svjeeg perina
3 alice vode

134

135

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA DJECU

SLATKO I KISELO
Marian Fanok

ZELENE LEDENE LIZALICE!


daje 2 litre

Pattie Lacefield

1 banana

2 alice pinata
2 alice zamrznutih bobica (bilo koje vrste)
2 banane
1 alica vode

1 alica smrznutih malina


8 listova rimske salate
Vi alice mladog pinata
2 datulje Medjool bez kotica
% alice vode

Ulijte u kalup za ledene lizalice i zamrznite

SVJEINA PINATA
Stephen Frketic

daje 2 litre

KOKOSASTI KAASTI SOK


daje 2 litre

Michele Moisan

1 narana (oguljena i bez sjemenki)


1 banana
4 smrznute jagode
1 alica pinata (natiskana)
V4 alice vode

daje 1 litru

2 alice pinata
1 avokado
1 kokosov orah (meso i voda)
Vi liica vanilije

ZELENI NAPITAK OD JAGODE


ZELENO LICE MAJMUNA
Julia Holt

daje 2 litre

daje 1 litru

1 mladi kokosov orah (meso i voda)


1 narana (oguljena i bez sjemenki)
2 alice mladog pinata

136

Mary Allis

3 granice celera
2 banane
2 alice smrznutih jagoda
1 kruka
2 alice vode

137

REVOLUCIJA ZELENIH KAAST IH SOKOVA

SLASNI PROLJETNI ZELENI KAASTI SOK


Igor Boutenko

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA KUNE LJUBIMCE


daje 1 litru

5 alica tunja
6 datulja Medjool (izvaenih kotica)
2 alice vode

Kao to je objanjeno u poglavlju Zeleni kaasti sokovi za kune


ljubimce, vae make i psi e voljeti zelene sokove. Neki kuni
ljubimci odmah e prihvatiti zelene kaaste sokove, a drugi nakon
postupnog privikavanja. Svojoj maki dajemo 2-3 june lice dva
puta tjedno. Porcije za pse e varirati od dvije june lice i jedne
alice dva do tri puta tjedno, ovisno o veliini vaeg psa. Eventu
alni viak zelenog kaastog soka koji ste pripremili moe se drati
u hladnjaku do tri dana.

BOBIJEV GURMANSKI ZELENI KAASTI SOK


daje 1 pseu zdjelicu (1 alicu)

1 alica kelja
1 banana
1 alica vode
2 lice maslinovog ulja
1 liica kelpa (alge u praku ili granulama)

138

139

REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

FIDIN SAN

ZELENI KAASTI SOKOVI ZA NJEGU TIJELA


daje 1 pseu zdjelicu (1 alicu)

1 alica pinata
1 jabuka
1 alica vode
2 lice maslinovog ulja
2 kapsule ribljeg ulja (izlijte na zeleni kaasti
sok u zdjelici)

SREDSTVO ZA IENJE LICA S ALOJOM VEROM


Valja Boutenko

daje 1 alicu

Dodajte malo natrganih listova crvene alge nori; psi ih oboavaju.


Vi krastavca
Vi avokada
1 veliki list aloje vere s koom

PAHULJIIN UITAK
daje 1 pseu zdjelicu (1 alicu)

1 alica narezane penine trave (ili bilo koje


druge trave koja nije prskana)
1 alica vode
2 june lice maslinovog ulja
2 kapsule ribljeg ulja (izlijte na zeleni kaasti
sok u zdjelici)
1 prstohvat maje metvice (prema elji)
M oete ga zam rznuti u p osu d i za led i posluiti u obliku
kocke leda.

Stavite na kou kao zatitu od sunca ili nakon opeklina od


sunca, ili p a k da poboljate ope zdravlje koe. Drite na koi
10-30 minuta, a zatim isperite.

ZELENI TONIK ZA KOU S TRPUTCEM


Sergej Boutenko

daje 2 alice

3-4 alice svjee ubranog trputca


1 alica vode
Nanesite na kou kako biste ublaili bol od uboda insekata,
opekotina biljaka te osipa, kao i za ope zdravlje koe. Odlino
za ekcem e i akne.

140

141

PO G O V O R

SVJETSKA REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA


Svaka generacija treba novu revoluciju - THOMAS JEFFERSON

Ponekad se osjeam kao da sam iz boce oslobodila nekog sta


rog, dobrog zelenog duha. Primam sve vie e-poruka iz svih
dijelova svijeta. Izazovi zelenih kaastih sokova, u kojima se su
dionici obvezuju da e svakodnevno konzumirati zelene kaa
ste sokove odreen broj dana ili tjedana, postali su popularni
diljem svijeta. Na ovoj fotografiji moete vidjeti da stanovnici
Aljaske moraju drati poklopce na svojim kaastim sokovima
kako se pia ne bi smrznula dok poziraju. Tiffany Gibson (tre
a slijeva) iz North Polea (Aljaska) gorljivi je pobornik zelenih
kaastih sokova preko dvije godine i oboava ih dijeliti sa svo
jom obitelji i prijateljima.

143

POGOVOR

SVJETSKA REVOLUCIJA ZELENIH KAASTIH SOKOVA

Izazov zelenih kaastih sokova obino se organizira i koordinira


preko interneta, to ljudima iz udaljenih regija omoguava sudje
lovanje u istom dogaaju. Na primjer, tijekom nedavnog izazova
organiziranog iz Australije, vie od etiri tisue sudionika iz preko
trideset zemalja pilo je zelene kaaste sokove tijekom dva tjedna. O
tom izvanrednom dogaaju izvijestio je jedan veliki australski dne
vni list pod naslovom Napici od salate za zdravlje.32 Anand Wells,
vlasnik edukacijske kompanije Raw Power (Sirova snaga), bio je
organizator te besplatne online zdravstvene inicijative. On kae:
Smatram da je zeleni kaasti sok najvei izum stoljea. To je kao
da smo pronali arobni lijek. Jedan od onih koji podupiru izazo
ve u Australiji, dr. Marc Cohen, profesor komplementarne medi
cine na Sveuilitu RMIT u Melbournu, kae: Unoenje zelenja u
organizam na bilo koji nain vana je stvar. Smatram da su zeleni
kaasti sokovi fantastini. U samo jednoj ai, jednim udarcem, do
bijete vie od polovice vaih dnevnih potreba za voem i povrem.
Ukoliko se ljudi toga pridravaju vjerojatno udvostruuju ili utrostruuju unos voa i povra koji bi inae konzumirali.33
Anand Wells i njegova obitelj uivaju u kaastim sokovima u svom dvoritu u
Australiji.

32 The Sydney Morning Herald, 10, studenog 2008.


33 Ibid.

144

Na drugoj strani svijeta, na Islandu, ima toliko uivatelja ze


lenih kaastih sokova da ne mogu ni stati na sliku. Svaki put kad
otputujem na Island pouavati o sirovoj hrani, u publici nikad
nema manje od sedamdeset ljudi. Sigurlina Davidsdottir (trea
zdesna, gornja fotografija) jedna je od islandskih entuzijasta ze
lenih kaastih sokova. Ona mi je rekla da duge, mrane zime u
kombinaciji s nedostatkom lokalno uzgojenog voa i povra ote
avaju potivanje reima sirove prehrane. Uvrtavanje zelenih ka
astih sokova u dnevni meni uvelike je pomoglo Islananima da
odre svoju prehranu.

145

POGOVOR

D O D A TA K 1
ZADIVLJUJUI GUBITAKTEINE: STUDIJA SLUAJA
Originalnost se ne sastoji od novog naina nego od novog shvaanja
-

T H IC H N H A T H A N H

NAPISAO MIVEN DONATO, ambasador zdra


vlja, direktor za zdravlje i wellness zdravstvenog
i edukacijskog centra Dolphin

U veganskom i vegetarijanskom restoranu Luna Blanca u Mon


goliji vlasnici sada nude i kaasti sok od pinata, banane i jabuke.
Kim Otteby (druga slijeva) vlasnica je MyAfya, alternativnog
zdravstvenog centra u Zambiji. Otkrila je da su zeleni kaasti soko
vi od velike pomoi u promicanju zdravog ivota meu lokalnim
stanovnitvom. Nakon to je Kim demonstrirala kako napraviti ze
leni kaasti sok na lokalnoj televizijskoj postaji, mnogi su se ljudi
zainteresirali i poeli dolaziti u kliniku. Veina njenih klijenata u
centru kua svjee pripremljene zelene kaaste sokove i ele ih na
staviti piti. Kim je otkrila irok raspon lokalno uzgojenog zelenja
kao to su bundevini listovi, repica (divlja repa), blitva, listovi sla
tkog krumpira i bondwe (vrsta amaranta). Kim kae da je bondwe
zbog ugodnog okusa svima najdrai. Voljela bih prvom prilikom
otputovati u Zambiju na malo kaastog soka od bondwea.
Dobra vijest o zelenim kaastim sokovima brzo se iri svi
jetom. Od North Polea do Afrike, od Islanda do Australije, sve
vie ljudi kua taj slasni napitak. Brzo prepoznaju udo zelenog
kaastog soka: spoj jednostavnosti, slasnosti i koristi za zdravlje
- i zeleni val nastavlja se iriti.

146

Ja sam ambasador zdravlja kolovan u


Hallelujah Acresu. Prehrana i nutricionizam koji se predaju na zdravstvenom i
edukacijskom centru Dolphin u Medfordu
(Oregon) program je sirove prehrane kao
naina ivota. Dok Dolphin prua usluge
kiropraktike i fizikalne terapije namijenje
ne specifinim klinikim miino-kotanim stanjima koja ukljuuju dijagnozu i
tretman, program sirove prehrane kao naina ivota to ne ukljuu
je. Zato je, opreza radi, dobro posavjetovati se s vaim lijenikom
prije nego to se upustite u program sirove prehrane kao naina
ivota. Sirova prehrana ne mora biti dobra za svakoga.
Clenta Manicha poznajem od 2006. Bio je pacijent kojeg su
mi uputili s dijagnozom bolova u kriima i iijasom. Takoer je
bio dijabetiar tipa 2 ovisan o inzulinu i vrlo pretio. Kao dvo
struko licencirani i aktivni kiropraktiar i fizikalni terapeut bio
sam vrlo dobro upoznat s tretiranjem bolova u kriima i iijasa.
Kliniki sam lijenik od 1991. i vidio sam na tisue sluajeva pro
blema s kraljenicom slinih Clentovom, pa sam oekivao da e
to biti rutinski spinalni sluaj. Ali im je Clent uao u ordinaciju
odmah sam znao da e to biti teak sluaj. Imao je 178 kila na 180

Wm
147

OODATAK 1

cm visine. Ope je pravilo da je teko tretirati vrlo krupnu osobu


zbog ogranienih mogunosti u namjetanju i prostora na stolu
za tretiranje. Vjebe za rehabilitaciju kraljenice vrlo su teak iza
zov za jako pretile osobe jer se one ne mogu s lakoom spustiti
na pod i ustati.
U vrijeme Clentovog prvog posjeta ordinaciji krajem 2006.
uvodio sam pristup promjene naina ivota kao dodatak klini
kom radu tijekom godine za lijeenje kroninih degenerativnih
bolesti, a bolovi u leima spadaju meu njih. U veini sluajeva
pristup poboljanju zdravlja kroz promjenu naina ivota biva
ili odbaen ili isproban s rezervom. Veina pacijenata koje sreem u klinikom okruenju ima potekoa s prihvaanjem stava
da zdravlje dolazi iznutra. Pacijenti koji dolaze k meni oekuju
da e se njihova bol u kraljenici tretirati namjetanjem kralje
nice, specifinim vjebama, masaom, ili pak mehanikim ili
elektrinim ureajima.
Lijeenje na temelju simptoma usauje nam se od djetinj
stva: kad smo bolesni odlazimo k lijeniku po lijek. Tradicional
ni mentalitet zdravstvene skrbi duboko je ukorijenjen, a Clent
nije bio iznimka u tom tradicionalnom razmiljanju. Nije, m e
utim, znao da sam ja elio isprobati drukiji terapijski pristup
koji nee popraviti samo stanje njegove kraljenice nego i nje
govo ukupno zdravlje. elio sam, osim toga, da on bude primjer
kako bi javnost vidjela da je mogue pobijediti bolove u kriima i pretilost, u prvom redu promjenama u nainu ivota, a ne
samo kiropraktikom ili fizikalnom terapijom.
Clent je tijekom godina isprobao mnoge popularne progra
me dijeta u nastojanju da skine kilograme, ali doivljavao je samo
razoaranja. U vrijeme naeg susreta u klinici bio je dobro upo
znat s programima dijeta, zbog ega je bio skeptian prema siro
voj prehrani kao nainu ivota. Nai razgovori o tome kako zdra
vlje dolazi iznutra i kako se tijelo moe iscjeljivati samo ako mu
pruamo odgovarajue graevne blokove kroz cjelovitu sirovu

ZADIVLJUJUI GUBITAK TEINE: STUDIJA SLUAJA

hranu zvuali su mu razumno. Clent nije bio siguran moe li jesti


preteno sirovu hranu, ali bio je spreman pokuati. Jasno sam mu
dao do znanja da program s kojim se sprema zapoeti nije samo
sirova prehrana nego nain ivota. Ujedno sam mu objasnio da
u mu pruati svu moguu podrku kako bih mu pomogao da
pobolja svoje zdravlje. Gledano unatrag, vjerujem da je podrka
koju sam mu cijelo vrijeme pruao bila kljuna za njegov uspjeh
u izljeenju dijabetesa i skidanju goleme teine. Potpuno se sla
em s dr. Caldwellom Esselstynom, dr. med. i njegovom knjigom
Prevent and Reverse H eart Disease (Sprijeite i izlijeite bolesti
srca) u pogledu vanosti pruanja podrke kako bi se sprijeilo
nedovoljno pridravanje promjena u nainu ivota.
U sijenju 2007. Clent i njegova supruga Misty upisali su
se u kamp za obuku Postani zdrav zajedno s jo dvadeset i osam
polaznika. Vladalo je veliko uzbuenje i iekivanje. Polaznici
su nauili kako usvojiti sirovu prehranu kao nain ivota pri
dravanjem Hallelujah prehrane i naina ivota koje je osmislio
veleasni George Malkmus.34 S grupom sam se sastajao svaki
tjedan. Kao i drugi polaznici, Clent me obavjetavao o pojedi
nostima svog tjednog napredovanja. Za 7,5 tjedana izgubio je
22,5 kilograma. Clenta su nakon tri tjedna skinuli s inzulinskih
lijekova. Njegov povien krvni tlak normalizirao se. Bio je ushi
en. Na promociji po zavretku obuke u kampu u desetom tje
dnu obavijestio nas je da je izgubio jo neto na teini i time je
ukupno skinuo 23,6 kilograma.
Clentovo samopouzdanje je poraslo. Poslije kampa za obuku
proslavio je svoj zakanjeli medeni mjesec s Misty odlaskom na
krstarenje oko Havajskog otoja. Rekao mi je da je posve siguran
da ga hrana nee dovoditi u napast. Nakon toga mi se nekoli
ko mjeseci nije javio. Kasnije, u jesen 2007. vidio sam ga kako
radi u Costcu, gurao je kolica za kupovinu. Izgledao je postien
kad sam mu priao. elio sam uti kako je. Nisam imao namjeru
M www.hacres.com

148

149

DODATAK 1

spominjati temu naina ivota, ali osjetio sam saaljenje prema


njemu jer mi nije izgledao dobro. Bio se udebljao otkad sam ga
zadnji put vidio na promociji kampa za obuku. Priznao je da ima
problema s pridravanjem programa o nainu ivota. Jo uvijek
je pratio dio rasporeda obroka, ali je jeo i krivu hranu. No Clent
me uvjeravao da je odluio kako e se uskoro potpuno vratiti u
program. Tijekom sljedeih nekoliko tjedana j sam ga nekoliko
puta vidio u Costcu. Svaki put kad bih ga vidio iz daljine pitao
sam se to proivljava u svom privatnom ivotu. Zaista sam elio
pomoi tom ovjeku. Borba mu se itala na licu.
Poetkom sijenja 2008. putem e-pote primio sam bilten od
Victorie Boutenko u kojem je bio link na blog o eni koja je izgubila
58 kilograma u manje od 6 mjeseci pijui zelene kaaste sokove.
itajui blog razmiljao sam o Clentu. Odmah sam znao da je ta
informacija neto to treba njemu proslijediti. S Victorijinom knji
gom Zeleno za zdravlje prvi sam se put sreo u drugoj polovici 2006.
godine. Moja supruga Amy vratila se kui iz kupovine u prehram
benoj zadruzi Ashland. Donijela je nekoliko Victorijinih knjiga,
ukljuujui i Zeleno za zdravlje. Sjeam se da sam pomislio kako
bi zeleni kaasti sokovi bili izvrstan dodatak planu obroka Hallelu
jah prehrane o kojoj sam predavao u kampu za obuku. Zadivio me
okus zelenih kaastih sokova i njihova sposobnost da utae glad.
Kao to je Victoria spomenula u svojoj knjizi, zeleni kaasti soko
vi ujedno pomau u obuzdavanju udnje za nezdravom hranom.35
Dodavanje prehrani zelenih kaastih sokova povealo je koliinu
sirove hrane koju bih tijekom dana pojeo, to mi je pomoglo da
udio sirove hrane poveam za preko 85 posto. A moglo bi posluiti
i kao most potreban da se dosegne 100 posto sirova prehrana.
Hallelujah prehrana i nain ivota koriste vegansku prehranu
koja se svakodnevno sastoji od 85 posto sirovih i 15 posto kuhanih
namirnica.36 Naalost, dodavanje zelenih kaastih sokova u vrijeme
35 Victoria Boutenko, Zeleno za zdravlje
36 George Malkmus, The Hallelujah Diet (Shippensburg, PA: Destiny Image, 2006):
141-146.

150

ZADIVLJUJUI GUBITAKTEINE: STUDIJA SLUAJA

Clentove obuke u kampu 2007. nisam jo u potpunosti prihvatio,


sve do ljeta. Budui da to nije bio rutinski dio plana obroka okli
jevao sam, ali postalo mi je jasno da je dodavanje zelenih kaastih
sokova nuno da biste ostali uspjeni s Hallelujah prehranom. Kad
mi je zajednika prijateljica Josephine Lee dogovorila sastanak s
Victorijom u klinici Dolphin u proljee 2007. bio sam oduevljen.
Imao sam mnotvo pitanja. Kad sam upoznao Victoriu odgovorila
je na njih, pa i vie od toga. Tada sam shvatio daje Victorijin dopri
nos svijetu sirove hrane u vidu zelenih kaastih sokova enorman.
Clent je odgovorio na moju e-poruku rekavi da je impresioni
ran informacijom o ni koja je izgubila toliko kilograma u kratko
vrijeme pratei Victorijin plan zelenih kaastih sokova. Pomislio je
da ako je ona to mogla, on bi mogao jo bolje, budui da je ve bio
potkovan znanjem s kampa za obuku. Poeo je piti zelene kaaste
sokove uz sokove od mrkve, mladog jema i mlade penice kao to
je nauio u kampu. Razgovarali smo o injenici da bi mu zbog nje
gove ovisnosti o kuhanoj hrani37 bilo bolje da trajno prijee na sto
posto sirovo. elio sam da Clent pobijedi svoj problem s hranom
jednom zauvijek. U prvom tjednu izgubio je 10 kilograma. Bio je
izvan sebe od sree, a ja sam bio zadivljen. Poslao mi je tjedni izvje
taj putem e-pote, a i telefonski smo razgovarali.
Tijekom sljedeih nekoliko tjedana postojano je skidao u
prosjeku 3,2 kilograma tjedno ili jednu funtu dnevno. Doslo
vno se topio pred mojim oima. Zeleni kaasti sok bio je nedo
stajua karika za Clentov uspjeh s Hallelujah prehranom, i uz
100 posto sirovu hranu. Tada sam odluio da u mu biti osobni
trener kroz itavu njegovu patnju s gubitkom kilograma dok
ne postigne svoju ciljanu teinu od 77 kilograma. Na temelju
njegovog konstantnog tjednog prosjenog gubitka kilograma
izraunali smo da e dosegnuti ciljanu teinu u jedanaest m je
seci, do Boia 2008.. To bi bio najbolji boini poklon koji bi
uope mogao poeljeti.
34 Victoria Boutenko, U 12 koraka do sirove hrane

151

DODATAK 1

Za razliku od mnogih programa za skidanje kilograma koji


naglaavaju vjebanje zajedno s promjenama prehrane, kod Clenta sam odgodio bilo kakav program vjebi dok nije izgubio pr
vih 45 kilograma kako bih sprijeio pogoranje stanja njegovih
kria koja su bila ranjiva. Nakon to je u 14 tjedana izgubio 46
kilograma, bio je spreman za odlazak u gimnastiku dvoranu.
Primijenio sam poseban program vjebi koji je ukljuivao inten
zivan trening utezima, Fit 10 Davea Hubbarda (www.fitlO.com),
i trening s brzim intervalima na srednjokolskoj atletskoj stazi.
Osim toga, Clent je takoer poeo vjebati na stepenicama kako
bi se pripremio za planinarenje po brdu Whitney. Rezultati su bili
zadivljujui; kod Clenta uope nije dolazilo do usporavanja pro
sjenog tjednog gubitka kilograma.
Clent se sada pribliava svom eljenom cilju, teini od 77
kilograma do 25. prosinca 2008. Njegov prosjeni tjedni gubi
tak kilograma usporio se na otprilike 1,35 kilograma tjedno.
Dok ovo piem - 19. listopada 2008. - Clent ima oko 89 kilo
grama i treba skinuti jo 12 kilograma u devet tjedana. Je li to
mogue? Vidjet emo.
Tijekom posljednjih devet mjeseci Clent je proivio mnoge
tjelesne promjene. Rekao mi je da su mu se krvni nalazi toliko po
pravili da mu je njegov lijenik ope prakse rekao da vie ne mora
ii kod endokrinologa. Clent i dalje nema nikakve simptome dija
betesa. Nije ni na kakvim receptnim ili bezreceptnim lijekovima i
jo uvijek se pridrava potpuno sirove prehrane. Popeo se na vrh
planine Whitney (4421 m) s Dolphinovom grupom za godinje
penjanje na Whitney. Ne samo to je ostvario gubitak od 93 kilo
grama u 9 mjeseci nego mu se i zdravlje bitno popravilo. Kao to
se vidi iz njegovih slika objavljenih na Dolphinovoj web-\okaciji,
Clent je pokazao da sirova prehrana kao nain ivota djeluje pro
tiv starenja. Njegov sljedei plan je da napie knjigu s detaljnim
opisom osobnih iskustava i istri ili prehoda portlandski maraton
od 42,2 km. Njegov je san da sa svijetom podijeli svoja dragocjena

ZADIVLJUJUI GUBITAK TEINE: STUDIJA SLUAJA

iskustva u skidanju teine i poboljanju zdravlja kroz pridrava


nje ivotnog stila sirove prehrane.
Clentov raspored obroka jedinstven je i prilagoen njego
vom tijelu. Tijekom nekoliko mjeseci pridravanja 100 posto
sirove prehrane sastavljene od sokova od mladog jema ili pe
nice, sokova od mrkve, zelenih kaastih sokova i sirovog povra
susreo se s potencijalno opasnom situacijom po svoje zdravlje. S
njegovom poetnom teinom od 182 kilograma 26. sijenja 2008.
u njegovom je tijelu bilo pohranjeno mnogo toksina. Poslije ot
prilike est tjedana nove prehrane doivio je jaku detoksifikaciju
koja je nalikovala na teke simptome gripe, sline onima koje bi
doivjela osoba koja posti, a koje dr. Joel Fuhrman zove simptomi detoksifikacije ili simptomi odvikavanja.38 Morao sam
nekoliko puta prilagoditi i izbaciti neke elemente u Clentovom
dnevnom planu obroka. Pored prirodnih metoda koristio sam i
neke dodatke prehrani za olakavanje snanog ienja kroz koje
je njegovo tijelo prolazilo.
Iako je prehrana sirovom hranom sama po sebi vrlo sigur
na moe izazvati tako snano ienje ili detoksifikaciju tijekom
prijelaza s kuhane hrane da osoba koja ne razumije te simptome
odvikavanja moe zavriti u lijenikoj ordinaciji radi ublaava
nja simptoma ili nepotrebne medicinske intervencije. Neki od
neugodnih simptoma koji mogu zakomplicirati gubitak teine i
poboljanje zdravlja zahvaljujui prelasku na velikim dijelom si
rovu (85 posto ili vie) ili potpuno sirovu prehranu uzrokovani su
receptnim ili bezreceptnim lijekovima, otprije prisutnim zdrav
stvenim tegobama i tekim alergijama. Iako se nee svi susresti s
tekim simptomima vano je da se neiskusne osobe koje se hrane
sirovo obrazuju o procesu detoksifikacije i budu ukljuene u sku
pinu za podrku u prvim tjednima i mjesecima sirove prehrane.
Mnogo je dostupnih izvora u knjiarama i na internetu uz pomo
kojih moete oprezno procijeniti je li to pravi put za vas. Koliina
34 Victoria Boutenko, U 12 koraka do sirove hrane

152

153

DODATAK 1

informacija povremeno moe biti poraavajua i zbunjujua, pa


vam moe biti od velike pomoi da potraite lanove vae zaje
dnice koji su ve na sirovoj prehrani.
Klinika promatranja uvjerila su me da je neuspjeh u pri
dravanju sirove prehrane obino posljedica pogrenog shvaa
nja simptoma detoksifikacije kao tetnih, umjesto kao znakova
procesa ienja, i nedostatka sustava podrke meu partnerima,
obitelji i prijateljima. Po mom miljenju, to je slino udaranju
u zid koje trkai maratona od 42,2 km poput mene doive oko
tridesetog kilometra. Iako je Clent proao kroz vei dio razdo
blja detoksifikacije ona jo nije gotova. Njegov uspjeh u skida
nju kilograma nije bio lak i nije bez rizika. O njegovom reimu
skidanja kilograma detaljno emo pisati u naoj buduoj knjizi
koja bi trebala biti objavljena tijekom 2009. Najsigurniji nain za
poetak prelaska sa standardne amerike prehrane na veinom

ZADIVLJUJUI GUBITAK TEINE: STUDIJA SLUAJA

izazov zelenih kaastih sokova uinio je mnogo za podizanje svijesti javnosti o mogunostima prirodnog lijeenja.
Dr. D onata m oe se kontaktirati na (541) 857-2678, Dolphin He
alth and Education, 2956 E. Barnett Rd., Suite B, Medford, Oregon
97504 ili preko www.D olphinDoctor.org

ili potpuno sirovu prehranu i nain ivota jest taj da se najprije


informirate, a zatim polako ponete dodavati sirovu hranu u va
postojei plan obroka.
Clentov najnoviji projekt s Victoriom Boutenko estotjedni
je Izazov zelenih kaastih sokova (www.greensmoothierevolution.com). Kao odgovor na brojna pitanja njegovih suradnika iz
Costcoa u vezi s njegovim programom mravljenja Clent je odlu
io s njima podijeliti svoje informacije o prehrani tako to e po
krenuti Izazov zelenih kaastih sokova slian onom u Australiji
(www.greensmoothiechallenge.com), ali manjeg opsega. Zbog
Clentove popularnosti i zanimanja javnosti izazov je proiren na
iru zajednicu. Vicoria Boutenko, Clent Manich i dr. Donato pro
glasili su poetak u Lava Lanesu u Medfordu 29. rujna 2008. O t
prilike 170 ljudi pridruilo se izazovu. Svi sudionici svakodnevno
su pili kaaste sokove kao dodatak svojoj uobiajenoj prehrani.
Najvei skida kilograma primio je vrijednu nagradu - VitaMix blender - koji je velikoduno donirala korporacija Vita-Mix.
Jo nekoliko velikih skidaa dobilo je poklone od Costca. Taj

Ima mjesta za dvojicu: Clent Manich i dr. Donato u paru Clentovih starih traperica.

154

155

D O D A TA K 2
CLENT MANICH: IVOT NA ZELENIM KAASTIM SOKOVIMA
Ne bojte se odustati od dobroga kako biste posegnuli za izvrsnim.
- KENNY ROGERS

NAPISAO: CLEN T MANICH

Dok sam bio pretio ivot mi je bio teak. ak se i jednostavan sva


kodnevni posao kao to je vezivanje vezica na cipelama inio ne
moguim. Morala mi ih je vezivati moja ena. Stalno me brinulo
to u uiniti ako mi se razveu. Ui ili izai iz auta bilo je izazov
jer sam stalno udarao u volan. Penjanje ili silazak po stubama bio
je jo jedan zahtjevan zadatak. Sjeam se da me svaka minimalna
tjelesna aktivnost kao to je pokretanje ruku ostavljala bez daha i
obilno oznojenog. Cijelo sam vrijeme bio slab i umoran.
San mi je bio naruen. Budio sam se i po nekoliko puta
tijekom noi. Bolovao sam od apneje u snu, a kad bih se ujutro
probudio nakon osam ili devet sati sna obino sam se osjeao
umorno i omamljeno. Gotovo svakodnevno budio sam se s
glavoboljom. Kao posljedica toga, zaspao bih nakon obroka za
kuhinjskim stolom. Jednom je m oja supruga ula u kupaonicu
i iznenadila se zatekavi me kako spavam na zahodskoj koljci.
Nikada nisam imao energije. Svoj umor djelomino pripisu
jem nemirnom snu.
Mnogi me ljudi nisu prihvaali. Neki su otvoreno zurili u
mene, drugi su govorili rune stvari o mojoj teini ili mi davali
savjete kako da skinem kilograme. To je stvarno boljelo. Sve
sam ih ignorirao i nastavljao sam ivjeti u poricanju proble
ma. Stalno sam oajniki elio smravjeti, ali to god da sam
pokuao jednostavno nije djelovalo. Bezbroj puta sam bio na
raznim dijetama, od ega bih samo bio slab i gladan i na kraju
bih odustao.

157

DODATAK 2

Nisam bio svjestan toga, ali imao sam sve simptome dijabe
tesa: esto mokrenje, konstantna e (pio sam sve ega sam se
mogao doepati), jak umor, stalno zujanje u uima, metalan okus
u ustima i este vrtoglavice.
Svi su me ti simptomi plaili, ali najgore je bilo lupanje
srca i bol u grudima. Bojao sam se da bi mi srce moglo stati.
Stalno sam si provjeravao puls na vratu da vidim da li mi srce
i dalje kuca. Na kraju je bol u grudima postala nepodnoljiva,
pa sam otiao u bolnicu. Dijagnosticirali su mi akutni pankreatitis. Osjeao sam se kao da imam srani udar jer sam trpio
vrlo intenzivne bolove u grudima. Moj eer u krvi bio je enorman, izvan skale mjeraa glukoze. Trigliceridi su mi bili preko
6000, to znai da mi se krvotok gotovo u cijelosti sastojao od
masti. Lijenik je rekao mojoj supruzi da okupi obitelj; mislio
je da vjerojatno neu preivjeti. U bolnici su mi dali infuziju i
stavili me na trodnevni post kako bi moju krvnu sliku doveli
pod kontrolu. Nakon posta, kad mi je bilo malo bolje, moj mi
je doktor rekao da bih, ne skinem li kilograme, za tri do eti
ri godine mogao umrijeti. Lijenici su mi dali dijetu koju je
odobrila FDA i plan vjebi koji je bilo izuzetno teko slijediti.
Postao sam jo potiteniji zbog stanja u kojem sam se naao.
Kao rezultat toga jeo sam vie i dodatno sam se debljao.
Prekretnica se dogodila kad je moja teina dosegnula 182
kg. U to vrijeme davao sam sve od sebe da se drim dijete i
plana vjebi koje mi je dao moj lijenik. Jednog dana dok sam
vjebao pao sam s pokretne trake i ozlijedio se. Radi tretira
nja jakih bolova u kriima uputili su me dr. Mivenu Donatou
na fizikalnu terapiju. Dr. Donato mi je rekao za svoj kamp za
obuku Postani zdrav, i odmah sam se upisao. Upoznavi m no
ge druge ljude koji su izlijeili degenerativne bolesti u kampu
za obuku, poeo sam s nestrpljenjem iekivati da zaponem
s mojim planom vjebi. Meutim, dr. Donato je savjetovao da
priekam s programom vjebi dok ne skinem 45 kilograma

158

CLENT MANICH: IVOT NA ZELENIM KAASTIM SOKOVIMA

kako bih izbjegao dodatne ozljede. Proao sam kroz kamp za


obuku i skinuo 23,6 kilograma. Nedugo nakon toga otiao sam
na krstarenje po Havajima, na svoj medeni mjesec. Mislio sam
da u se moi nositi s hranom, ali na kraju sam popustio i jeo
sve to je bilo preda mnom. Vratio sam velik dio izgubljene
teine, pa mi je bilo neugodno zbog neuspjeha. Izbjegavao sam
kontakt s dr. Donatom jer sam se stidio.
Meutim, sudbina je htjela da naletim na dr. Donatoa u
Costcu gdje radim, i on me ohrabrio da se vratim programu.
E-potom mi je poslao lanak o eni po imenu Valerie koja je
izgubila 57 kilograma u 25 tjedana pijui zelene kaaste sokove
tijekom svog eksperimenta sa zelenim kaastim sokovima. To
me snano nadahnulo. Odluio sam da ako ona to moe, mogu i
ja. Uz pomo i vodstvo dr. Donatoa zapoeo sam Eksperiment sa
zelenim kaastim sokovim a II.
U kampu za obuku rekli su nam da pijemo jedan zeleni ka
asti sok dnevno kako bismo imali koristi od njihove izvrsne hranjivosti. U poetku sam vjerovao da je voe u kaastim sokovima
loe za moj eer u krvi. Meutim, nakon to sam proitao blog
0 Valerijinom uspjehu sa zelenim kaastim sokovima, poeo sam
shvaati da e oni hraniti i lijeiti moje tijelo. Na internetu sam
proitao mnoga svjedoenja ljudi koji su poboljali zdravlje pi
jui zelene kaaste sokove. To me ohrabrilo i poeo sam uporno
svakodnevno piti te hranjive mjeavine. Takoer sam izbacio i
votinjske proizvode, masti i mlijene proizvode, i kilogrami su se
odmah poeli topiti. Brz gubitak teine ohrabrivao me da osta
nem na takvoj prehrani.
Svakog sam dana pio barem etiri visoke ae zelenih ka
astih sokova. esto bih zapoinjao dan aom soka od mrkve
1 aicom soka od mladog jem a ili penice. Pola sata kasnije
popio bih 450 ml zelenog kaastog soka. Na poetku svakog
dana smiksao bih priblino 3,8 litara kaastih sokova i poma
lo bih ih pio svaka dva do tri sata. Nikada nisam radio vie

159

DODATAK 2

od etiri sata razmaka izmeu obroka. Nakon to bih popio


zeleni kaasti sok ponekad bih pojeo malo povra kao to su
komadi mrkve, celera ili m ini-rajice. Pijenje kaastih sokova
za doruak, ruak, veeru i kasnu uinu pomagalo mi je da ne
ogladnim. S vremena na vrijeme, kad bih naveer ogladnio,
pojeo bih komad jabuke, neto borovnica ili neko drugo voe.
Otkrio sam da mi kaasti sokovi pomau u uklanjanju udnje
za hranom bolje od bilo ega to sam dotad probao. Zahva
ljujui tome to sam pio kaaste sokove svaka dva do tri sata
prestao sam se osjeati gladnim veinu vremena. Jedina stvar
koja je izazivala odreenu glad bilo je vjebanje. Vjerujem da
mi je velika koliina vlakana u zelenim kaastim sokovima po
mogla da skinem vie kilograma u manje vremena. Jo uvi
jek sam zapanjen time to sam uspio postati vitak i zdrav te
kako je relativno lako bilo ostvariti moje ciljeve. Do danas sam
izgubio 109 kilograma i postigao svoju teinu iz snova od 77
kilograma.
Posebno sam zadovoljan nainom na koji je moja preobra
zba utjecala na moje odnose s drugima. Na poslu ini se da vie
privlaim kupce. Moji suradnici daju mi komplimente za dobar
izgled. Naravno, gotovo svi pitaju kako sam to postigao. Moji
prijatelji ele se uvjeriti da ne uzimam nikakve opasne lijekove
i ne tetim svom zdravlju. Ljudi me esto pitaju jesam li bio na
operaciji. Uvijek mi je zadovoljstvo iriti glas o zelenim kaastim
sokovima i kampu za obuku Postani zdrav.
Prije mog eksperimenta sa zelenim kaastim sokovima bio
sam mnogo bjesniji. Moji osjeaji bili su intenzivni, esto bih sti
skao vilice od bijesa. Uvijek sam bio nervozan i napet, kao da
oekujem nevolju. Neki osjeaj u elucu, poput leptira, bio mi je
esta pojava. Stalno sam bio potiten. Ne mogu vam opisati koli
ko je bilo loe i u kolikim je bolovima bilo moje tijelo. Sad je moj
stav pozitivniji. Smireniji sam i u pravilu se osjeam oputeno.
Vie ne stiem vilicu. Lake se povezujem s ljudima. Nisam bio

160

CLENT MANICH: IVOT NA ZELENIM KAASTIM SOKOVIMA

svjestan teine mog emocionalnog stanja dok nisam poeo jesti


sirovu hranu i osjeati se bolje. Sad se osjeam samopouzdano,
zdravog duha i otvoren sam u komunikaciji s ljudima.
Uz zelene kaaste sokove nisam bio cijelo vrijeme gladan, kao
to je to bio sluaj s drugim dijetama. Iznenaujue je to to sam
na prehrani zelenim kaastim sokovima jeo bitno manje hrane i
rijetko sam bio gladan. Od veine drugih dijeta koje sam probao
bio sam gladan i slab, to je bilo krajnje stresno. Nikada nisam
imao energije za vjebanje, pa to nisam ni radio. Uvijek sam se
osjeao uskraen. Morao sam se pridravati ogranienog broja
kalorija. Morao sam se zamarati oko masti i ugljikohidrata. Na
kraju bih odustao i vratio se starim prehrambenim navikama, i
naravno, vratio bih sve kilograme. Dijete mi dugorono nikada
nisu pomagale. Na eksperimentu sa zelenim kaastim sokovima
nisam morao brojati kalorije. Bilo je vrlo jednostavno i lako za
slijediti. Nitko ne moe osporiti rezultate: moje zdravlje je bolje
nego to je ikada bilo.
Nakon to sam promijenio prehranu i skinuo kilograme i
moja slika o samome sebi takoer se preobrazila. Prije se ni
kada nisam elio gledati u zrcalu, bilo me stid ak i vidjeti sa
moga sebe. Mrzio sam svoj izgled. Sada volim odraz mog tijela
u zrcalu. Govorim sebi: Zadivljen sam! Bravo. Izvrsno izgle
dam! Smijem se samom sebi. Sanjao sam o tome posljednjih
dvadeset godina. Sada sam laki nego kad sam bio tinejder.
Stvarno volim svoje tijelo.
Koristi od pijenja zelenih kaastih sokova brojne su. Na
primjer, moja sijeda kosa opet je dobila svoju prirodnu boju,
ne mogu pronai ni jednu sijedu dlaku. elavo podruje na
mom potiljku je nestalo, potpuno ga je ispunila nova kosa. Na
rasle su mi dlake na prsima i trbuhu gdje ih nikada prije nisam
imao. Iznenaujue je to mi je nestala bradavica s lica. Je
dnog sam dana samo primijetio da je nema. Zubi su mi postali
bjelji, a dah ugodniji. Prije nego to sam zapoeo sa zelenim

161

DODATAK 2

kaastim sokovima bio sam na sonogramu jetre. Tada je bila


jako proirena, a sada je upola manja. Koa mi je puno ia
i zdravije izgleda. Na moje iznenaenje i zadivljenost drugih,
za razliku od mnogih ljudi koji izgube velik broj kilograma,
s mene nimalo ne visi koa. Koa mi se zategnula bez ikakve
potrebe za operacijama, to u potpunosti pripisujem zelenim
kaastim sokovima. Kao to znate, ljudi koji ovoliko izgube na
teini veinom moraju potroiti tisue i tisue dolara na kirur
ko uklanjanje suvine koe. Zahvalan sam to je moja koa
tako zdrava. Moja fizika snaga takoer se poveala. Odue
vljen sam svojom novootkrivenom izdrljivou, snagom i fleksibilnou. Osjeam se dobro u svom tijelu, a i misli su mi
postale puno bistrije. Prije ovog eksperimenta bio sam gotovo
slijep. Nedavno me okulist pitao to inim za poboljanje svog
vida koji je postao deset godina mlai od moje dobi. Vie mi
nisu potrebne naoale! Rekao sam mu da je to rezultat sva
kodnevnog konzumiranja zelenih kaastih sokova. Odgovorio
je da nastavim tako. Sada vrsto spavam cijelu no i treba mi
samo est ili sedam sati da se osjeam svjee poslije buenja.
Ustajem u 5 ujutro kako bih prije odlaska na posao vjebao u
gimnastikoj dvorani. Pijem kaaste sokove ve godinu dana,
od 26. sijenja 2008. i jo nisam propustio nijedan dan!
Uz svoj redoviti posao postao sam uitelj i predajem o pre
hrani. Drim nekoliko satova u dvogodinjem koledu, pomaui
drugima da naue kako skinuti kilograme kao to sam to ja ui
nio. Jednom mjeseno drim predavanje u mojoj zajednici, dije
lei s drugima priu o tome kako su zeleni kaasti sokovi i sirova
prehrana promijenili moje zdravlje i moj ivot. Imam silno mno
go suosjeanja za one koji i dalje trpe i pokuavam ih ohrabriti da
poprave svoje stanje.
Otvaram internetsku lokaciju - www.clentmanich.com
- kako bih ispriao svoju priu i redovito izvjetavao ljude o
svom napretku. Lokacija e imati blog na kojem u odgovarati

162

CLENT MANICH: IVOT NA ZELENIM KAASTIM SOKOVIMA

na tisue pitanja koja dobivam o tome kako sam povratio svoje


zdravlje. Takoer u objaviti odgovore na najee postavljana
pitanja. Uivam pouavati ljude o tome to sam postigao. M o
da u jednoga dana biti u prilici to raditi kao stalni posao. Sad
kad sam postao zdrav otvorila su mi se mnoga vrata.
Zelene kaaste sokove namjeravam predano piti do kraja
ivota. Tijekom protekle godine oni su bili glavno jelo u mojoj
prehrani. Otkad sam dosegnuo moju ciljanu teinu od 77 kilo
grama u svoju prehranu postupno uvodim nova sirova jela. Ali
i dalje pijem najmanje jedan zeleni kaasti sok dnevno. Sad su
moji kaasti sokovi postali superzeleni. Ponekad kombiniram
dva svenja zelenog povra u jednom kaastom soku. Moj je
sljedei cilj dokazati da mogu odrati ovu teinu pet godina.
Slijedi detaljan opis moje svakodnevne prehrane:
Ujutro obino popijem 3,4 dl svjeeg soka od mrkve pom i
jeanog sa sokom od mlade penice. Nakon toga pripremim
otprilike 3,8 1 zelenog kaastog soka, dovoljno za etiri obroka
tijekom dana. Obino svom dnevnom kaastom soku dodam
pola avokada i dvije velike lice mljevenih sjemenki lana. Svo
je zelene kaaste sokove pijem tijekom cijelog dana, po jednu
veliku alicu svaka dva do tri sata, dok ga ne dovrim. Pored
obroka od kaastih sokova tijekom dana grickam raznoliko si
rovo povre kao to su peteljke celera, mlada mrkva, paroge,
slatke paprike, tikvice ili brokula. Moji laki obroci svakog su
dana drukiji, ali uvijek pijem kaasti sok. S vremena na vrije
me, kada udim za neim slatkim, uzmem bananu, ili breskvu,
ili aku m ini-rajica, ali openito umjereno konzumiram voe.
Ne dodajem nikakve oraaste plodove, sjemenke, sol ili ulja.
Pijem mnogo vode tijekom cijelog dana. Tako u danu imam
dovoljno za jesti kako bih drao glad pod kontrolom.

163

DODATAK 2

CLENT MANICH: IVOT NA ZELENIM KAASTIM SOKOVIMA

09. II. 2008:

168

(-3,4)

Jedan konfekcijski broj hlaa manje 8. II.

02. II. 2008:

171.6

(-10,3)

Ide! Kakav poetak!

15.111. 2008:

153.3

(-3)

Jaki simptomi gripe 10. III.

08. III. 2008:

156.3

(-2,2)

Poeo sam uzimati enzime iz hrane


kako bih zatitio jetru 2. III.

01.111.2008:

158,5

(-3,2)

Dva konfekcijska broja hlaa manje 28. II.

22.111.2008:

150

(-3,2)

Tri konfekcijska broja hlaa manje 16. III.

29. III. 2008:

147.7

(-2,4)

Manje spavam (oko 6-7 sati svake


noi) i bolje se osjeam

05. IV. 2008:

145.3

(-2,5)

Manje me bole stopala i kria nakon

8 sati na poslu

Prva fotografija: 26. sijenja 2008. kada sam imao 182 kilograma.
Druga fotografija: 20. sijenja 2009. sa 77 kilograma

Na samom poetku mog eksperimenta imao sam preko 180


kilograma i ozljeivao sam se prilikom vjebanja. Dr. Donato je
zatraio od mene da ne zapoinjem s vjebama dok ne budem
imao manje od 136 kilograma. Skinuo sam 46,3 kilograma u etr
naest tjedana bez vjebanja. Sada vjebam s utezima triput tjedno
u lokalnoj teretani pod nadzorom dr. Donatoa, uz svakodnevne
lagane kardio-anaerobne vjebe.
CLENTOV DNEVNIK SKIDANJA KILOGRAMA
26.1. 2008:

181,9kg

23.11.2008:

161,6

(-3,2)

Moji kolege s posla primijetili su da


mi lice izgleda mravije 21. II.

16.11.2008:

164,8

(-3,5)

Teki simptomi prehlade 12. II.

164

Danas sam zapoeo s Eksperimen


tom zelenih kaastih sokova ll.

12. IV. 2008:

143

(-2,3)

Vid mi se vratio u stanje 10 godina


mlae od moje dobi

19. IV. 2008:

140.1

(-2,4)

Jetra je bolje i masne naslage u jetri


se smanjuju

26. IV. 2008:

138.3

(-2,3)

U stanju sam se saviti do stopala, pre


kriiti noge i svezati vezice na cipela
ma bez napora

03. V. 2008:

135.4

(-2,9)

etiri konfekcijska broja hlaa manje


1.V. Ispod 136 kg 2.V.

10. V. 2008:

133.3

(-2,1)

Zapoeo sam kardio-vjebe 2. faze i


treninge utezima s dr. Donatom 4. V.

17. V. 2008:

131.5

(-1,8)

Kolege mi daju do znanja da su zadi


vljeni mojim mravljenjem

24. V. 2008.

128.8

(-2,6)

Pet konfekcijskih brojeva hlaa manje


i na pola puta sa skidanjem kila 20. V.

31.V. 2008:

126.5

(-2,4)

est konfekcijskih brojeva hlaa manje


28. V. Zapoeo sam aerobne vjebe.

07. VI. 2008:

124.1

(-2,4)

Dosegnuo sam Valerijinih 57,7 skinu


tih kilograma 7 tjedana bre, 6. VI.

14. VI. 2008

121,7

(-2,5)

Sedam konfekcijskih brojeva hlaa ma


nje (s 56 na 42) i 35,5 cm ui struk 13. VI.

21. VI. 2008:

120.3

(-1,4)

Slubeno je potvreno: vie nemam


dijabetes!

28. VI. 2008:

117.4

(-2,9)

Koa mi se lijepo skuplja, kao to se


moe i oekivati na sirovoj prehrani!

165

DODATAK 2

05. VII. 2008:

115,6

(-1,8)

Na paradi s obitelji Boutenko i prija


teljima 4. srpnja (njihova kola osvojila
su prvo mjesto!)

12. VII. 2008:

113,3

(-2,3)

U stanju sam ui u XXL koulju, prije


sam nosio 5X, 10. VII.

19. VII. 2008:

111,3

(-2)

16. VII. poeo sam trenirati za uspon


na planinu Whitney

26. VII. 2008:

109

(-2,3)

Osam konfekcijskih brojeva hlaa


manje 21. VII. est mjeseci na 100%
sirovoj hrani!

Ukupno skinuto do 2. VIII. 2008: 74,5 kg, 100% sirovo!

Planina Whitney najvii je vrh u ovom dijelu Sjedinjenih Dr


ava, s vrhom na 4424 m. Pridruio sam se dr. Donatou i prijate
ljima 2. rujna 2008. u usponu na Whitney i uspio stii do vrha!

D O D A TA K 3

KAKO JE SIROVA OBITELJ PRELA NA SIROVO

U mojoj obitelji alimo se da smo bili sretni to smo se svi za


jedno razboljeli, ali u to vrijeme, 1993. godine nai zdravstveni
problemi nisu bili ala. Svo etvero (moj suprug, nae dvoje djece
i ja) bili smo nasmrt bolesni. Naa peterolana obitelj emigrirala
je iz Rusije 1989. kad me Denverski dvogodinji koled pozvao da
predajem o Perestrojki. U to je vrijeme u Rusiji vladala nestaica
hrane, naa je prehrana bila ograniena na ono do ega se moglo
doi, a to su uglavnom bile itarice, mlijeni proizvodi i neto
voa. Kad smo doli u Ameriku zadivila nas je raznovrsnost i do
stupnost hrane, i poeli smo isprobavati sve redom. Sviala nam
se praktinost gotovih jela. Sjeam se da smo uivah esto kori
stiti mikrovalnu penicu. Za tri godine etvero od nas imalo je
dijagnosticirane smrtonosne bolesti koje su ukljuivale aritmiju
i edem (Victoria), hipertireozu i reumatoidni artritis (Igor), aler
gije i astmu (Valja) i dijabetes (Sergej). Na najstariji sin Stephan
bio je jedini u obitelji koji je izbjegao teke bolesti.
Kad su nam lijenici priopili da se nalazimo u neizljeivom sta
nju nismo im htjeli vjerovati i poeli smo traiti alternativne naine
lijeenja. Moja potraga bila je intenzivna: nekoliko mjeseci nisam ra
dila nita drugo nego hodala uokolo i ispitivala ljude o zdravlju. Bez
prestanka sam itala u knjinicama, posjeivala sam predavanja i
seminare i sastajala se s raznim lijenicima i ljekarima.
Na kraju sam naila na Elizabeth, enu koja je vjerojatno bila
meu jedinim sljedbenicima sirove prehrane u to vrijeme u Coloradu. Od svih osoba koje sam srela ona je bila prva koja je bila

167

DODATAK 3

uvjerena da se nae bolesti mogu izlijeiti. Elizabeth mi je rekla


da je dvadeset godina ranije izlijeila svoj rak kolona etvrtog sta
dija jedui sirovu hranu. Isprva sam bila razoarana. Traila sam
ozbiljnije rjeenje. Bila sam spremna naporno raditi i platiti bilo
koju svotu novca za neko udesno ljekovito bilje ili tretman. Si
rova hrana zvuala mi je apsurdno - previe pojednostavljeno. I
ranije sam bila ula za sirovu hranu, ali nisam bila toliko naivna
da vjerujem u takvu vrstu prehrane. Zato sam upitala Elizabeth:
Stvarno vjerujete da ljudi mogu preivjeti samo na vou, povru,
oraastim plodovima i sjemenkama, sirovim?!
Elizabeth je odgovorila s tri nepobitna argumenta: (1) ivo
tinje ne kuhaju; (2) ona je jela samo sirovu hranu dvadeset godi
na i izlijeila je svoj rak kolona; (3) nismo doli na ovaj svijet sa
tednjakom spojenim na na trbuh. Ti su argumenti bili daleko
od znanstvenih, ali nisam mogla smisliti nita to bi ih osporilo.
Osim toga, jako me impresionirao Elizabethin mladolik izgled, a
ja sam oajniki eljela da se svi lanovi moje obitelji osjeaju bo
lje. Elizabeth mi je posudila knjigu o sirovoj hrani i dala mi svoj
broj telefona. Otila sam kui i poela itati.
Imajte na umu da je 1993. bilo samo nekoliko dostupnih
knjiga o sirovoj hrani, i nisu se mogle kupiti u knjiarama nego
iskljuivo od samih autora. Brzo sam proitala knjigu koju mi
je Elizabeth posudila i iznenada mi se potencijal prehrane siro
vom hranom inio tako oiglednim. Meutim, nakon toga sam
se uplaila. Pomislila sam: Sad se moram odrei zadnjeg zado
voljstva koje mi je preostalo u ivotu. U isto vrijeme, jedva sam
ekala probati sirovu hranu i vidjeti hoe li pomoi mojoj obitelji.
Igor i ja pristali smo isprobati sirovu prehranu na dva tjedna kako
bismo vidjeli hoe li biti ikakvog poboljanja naeg zdravlja.
Ujutro 21. sijenja 1994. ula sam u kuhinju. U potpunosti
sam shvaala da bi to mogla biti jedina ivotna prilika da napra
vim tako drastinu promjenu. Zato sam bila odluna. Paljivo
sam prouila hranu koju smo imali u hladnjaku i u ormarima i

168

KAKO JE SIROVA OBITELJ PRELA NA SIROVO

otkrila da nismo imali gotovo nimalo sirove hrane u kui. Sve


je moralo otii! Uzela sam veliku vreu za smee i poistila sve
mahunarke, makarone, itarice, riu, TV -veere, ledene lizalice,
tueno vrhnje, kruhove, umake, sireve i konzerve tunjevine. Za
tim su otili aparat za kavu, toster i ureaj za tijesto. Ugasila sam
plinski iak i prekrila sam tednjak velikom daskom za rezanje.
Sada je naa kuhinja izgledala kao da se spremamo iseliti. Jedina
stvar koja je ostala na pultu bila je naa golema, skupa mikro
valna penica. Dok smo ivjeli u Rusiji nismo je smjeli imati jer
su ruski znanstvenici obavili istraivanja i utvrdili da su mikro
valne penice krajnje tetne. Iz tog su razloga mikrovalne pe
nice u Rusiji bile zabranjene. Kao rezultat toga, kad smo doli
u Sjedinjene Drave kupili smo si jednu veliku. Sad sam zurila
u tu mikrovalnu penicu i shvatila da ne znam to bih s njom.
Poela sam razmiljati o slasnim sendviima s topljenim sirom,
Pop Tartsu i svim udima koja sam u njoj pekla. Onda sam
pomislila na Sergeja i njegov dijabetes. Vie od svega na svijetu
nisam eljela da zavri na inzulinu. Zato sam uzela eki i razbi
la staklena vrata penice, nakon ega sam ju odnijela u garau.
Sve nae nove-novcate lonce i tave koje sam bila upravo dobila
za Boi iznijela sam na plonik gdje su nestali za nekoliko mi
nuta. Onda sam pourila u lokalni supermarket.
U to vrijeme nisam bila svjesna postojanja sirovih gurman
skih jela. Nisam znala to jedu sljedbenici sirove prehrane, budui
da nikada nisam srela nikoga osim Elizabeth, koja se hranila je
dnostavno. Nikada nisam bila ula za dehidrirane lanene krekere,
mlijeka od oraastih plodova, sir od sjemenki ili sirove kolae.
Mislila sam da su sirova jela uglavnom salate. Osim toga, dola
sam iz Rusije gdje je svjee voe i povre bilo dostupno samo tije
kom ljeta. Bili smo navikli jesti krumpir, meso, makarone, mnogo
mlijenih proizvoda, i povremeno voe. Nismo imali obiaj jesti
salate, i moja obitelj nije voljela povre. Zato sam bila ograniena
na dio s voem odjela za voe i povre. Zbog naeg skromnog

169

DODATAK 3

budeta obino smo kupovali samo vaingtonske jabuke, narane


s pupkom i banane. Napunila sam kolica s ta tri artikla.
Kad su se djeca vratila kui iz kole a Igor s posla, pitali su:
to ima za ruak? Rekla sam im da pogledaju u hladnjak. Moja
djeca nisu mogla vjerovati vlastitim oima. Gdje su nae TV-veere? Gdje je nestao sav sladoled? Dobili su napad bijesa. Sergej
je rekao: Radije bih ostatak ivota proveo na injekcijama inzuli
na nego na takvoj ludoj prehrani. Odbili su jesti i otili su u svoje
sobe gledati filmove.
Igor je pojeo dvije-tri banana i poalio se da je od takve hra
ne jo gladniji. Tog smo dana imali mnogo vremena. Sjeam se
da su svi hodali iz jedne sobe u drugu gledajui u sat. Tad sam
poela shvaati koliko sam prije vremena troila razmiljajui,
planirajui i pripremajui se za jelo, te jedui i istei nakon toga.
Bili smo gladni, osjeali smo se neugodno, udno i izgubljeno.
Pokuali smo gledati televiziju, ali reklame za peene pilie bile
su nepodnoljive. Jedva smo izdrali do devet sati. Kako nisam
mogla zaspati zbog vlastitog praznog eluca ula sam korake u
kuhinji i zvuk otvaranja i zatvaranja ormara.
Ujutro smo se probudili neuobiajeno rano i okupili se u ku
hinji. Na pultu sam primijetila mnogo kora od banana i narani.
Valja je s nama podijelila da te noi nije kaljala. Sjeam se da
sam joj rekla: To je samo sluajnost; prehrana nije mogla djelo
vati tako brzo. Sergej je provjerio svoj eer u krvi. I dalje je bio
visok, ali bio j e nii nego to je bio u zadnjih nekoliko tjedana.
Igor i ja primijetili smo blago poveanje energije i openito smo
se osjeali lake i poletnije. A bili smo i jako gladni.
Nikada nikome nisam rekla da je prelazak na sirovu hranu
bio lak. U stvari, za nas etvero je bio vrlo teak. Naa tijela
zahtijevala su hranu koju smo bili navikli jesti. Od prvog dana,
pa tijekom sljedeih nekoliko tjedana, iz minute u minutu ma
tala sam kako jedem peciva s topljenim sirom, vrue juhe,
okoladu, ili barem razne vrste ipsa. Nou sam u snu traila

170

KAKO JE SIROVA OBITELJ PRELA NA SIROVO

pomfrit pod jastukom. Ukrala sam dva dolara iz obiteljske ka


ice i nosila ih u depu. Kovala sam plan kako u jednog dana
biti pola sata nasamo i otrati do restorana na uglu i kupiti
kriku vrue p izze s mnogo sira, pojesti je brzo da me nitko ne
vidi, otrati natrag i nastaviti sa sirovom prehranom. Sreom,
nikada nisam pronala tu priliku.
U isto vrijeme, brzo su se pojavile pozitivne promjene. Valja
je prestala kaljati nou i vie nikada nije dobila napad astme. Sergejev eer u krvi poeo se postupno stabilizirati. Igorova oteklina u grlu se povukla. Puls mu se usporio, a simptomi hipertireoze
svakog su dana bili sve manje vidljivi. Primijetila sam da mi je
odjea komotnija, ak i netom nakon to bih je izvadila iz suilice. To se nikada ranije nije dogodilo. Bila sam uzbuena! Svakog
bih jutra dotrala do ogledala i prouavala svoje lice, brojei bore
koje su nestajale. Moje je lice definitivno izgledalo bolje i mlae
sa svakim novim danom na sirovoj hrani.
Poslije mjesec dana sirove prehrane Sergej me pitao zato
mora provjeravati svoj eer u krvi svaka tri sata kad je sada
konstantno bio unutar normalnog raspona. Rekla sam mu da
ga provjerava samo jednom, tijekom jutra. Valja je bila u sta
nju pretrati etvrtinu milje u koli bez kalja. Igorov puls se
normalizirao, a ja sam izgubila 7 kilograma. Svi smo prim ije
tili da imamo mnogo vie energije. Odluili smo poeti trati
kao obitelj. S vremenom se Sergejev eer u krvi stabilizirao
zbog njegove nove prehrane i redovnog jogginga. Od dana kad
smo poeli jesti sirovu hranu do danas nikada vie nije doivio
bilo koji oblik simptoma dijabetesa.
Bili smo zahvalni to se nae zdravlje brzo normaliziralo i to
smo postali ak i zdraviji nego ikad prije. Kako bismo podijelili priu
o naem zadivljujuem izljeenju sa to je mogue vie ljudi, i kako
bismo nadahnuli druge da isprobaju ovaj prehrambeni pristup, obja
vili smo knjigu o naim iskustvima pod naslovom Raw Family: A
True Story o f Awakening (Sirova obitelji: Istinita pria o buenju).

171

DODATAK 3

TO JE NEDOSTAJALO U NAEM PLANU SIROVE PREHRANE?


Poslije nekoliko godina sirove prehrane svi smo poeli osjeati
kao da smo stigli do plafona na kojem je na proces ozdravljenja
stao, ak pomalo krenuo unatrag. Nakon otprilike sedam godi
na na iskljuivo sirovoj hrani poeli smo s vremena na vrijeme,
sve ee i ee, osjeati nezadovoljstvo naim tadanjim pro
gramom prehrane. Poela sam osjeati teinu u elucu nakon to
bih pojela gotovo bilo koju vrstu sirove hrane, a posebno salatu s
preljevom. Zbog toga sam poela jesti manje zelenja te vie voa
i oraastih plodova. Poela sam dobivati na teini. Moj suprug je
poeo intenzivno sijedjeti.
lanovi moje obitelji osjeali su se zbunjeno u vezi s prehra
nom, inilo se da se esto pitaju: to da jedemo? Bilo je udnih
razdoblja kad smo osjeali glad, ali nam se nije jelo nita od hrane
koja je za nas bila dozvoljena u sklopu tipine sirove prehrane:
voe, orasi, sjemenke, itarice ili sueno voe. Salate (s preljevima)
bile su izvrsne, ali od njih smo se osjeali umorno i pospano. Osje
ali smo se kao u zamci. Sjeam se kako bi Igor gledao po unutranjosti hladnjaka i stalno ponavljao: Da mi se bar jede neto od
toga... Takva razdoblja nisu dugo trajala. Za sve smo okrivljavali
prejedanje i uspijevali smo povratiti apetit postom, vjebanjem ili
tako to smo vie radili. U mojoj obitelji vrsto vjerujemo da je
sirova hrana jedin o rjeenje i zato smo se meusobno ohrabrivali
da ostanemo na sirovoj prehrani bez obzira na sve, neprestano
izmiljajui nove trikove. Mnogi od mojih prijatelja priali su mi
o slinim iskustvima nakon kojih su odustali od prehrane 100%
sirovom hranom i poeli ponovno dodavati kuhanu hranu u svoj
jelovnik. Moja obitelj ostala je na sirovoj hrani zahvaljujui tome
to smo neprestano jedno drugom pruali podrku.
U mom je srcu svakim danom raslo jedno gorue pitanje. Pi
tanje je bilo: Nedostaje li neto u naoj prehrani? Odmah bi do
ao odgovor: Ne. Nita ne bi moglo biti bolje od sirove prehrane.
Ta prehrana spasila je nae ivote. Ipak, neeljeni znaci nesavr

172

KAKO JE SIROVA OBITELJ PRELA NA SIROVO

enog zdravlja poeli su se javljati u sitnim, ali primjetnim sim


ptomima kao to su bradavica na ruci ili sijeda kosa. Ti simptomi
poticali su sumnju i pitanja u vezi cjelovitosti prehrane sirovom
hranom. Konano, kad su se moja djeca poela aliti na poveanu
osjetljivost zuba dola sam do stanja u kojem nisam mogla misliti
ni o emu drugom osim o toj zdravstvenoj zagonetki. Izluivala
sam sve oko sebe svojim neprestanim raspravama o tome to bi
moglo nedostajati.
Zbog nedostatka informacija u tim ranim godinama radili
smo brojne pogreke. Na primjer, jeli smo previe oraastih plo
dova, sjemenki i ulja: Najvei dio nae prehrane sastojao se od
korjenastog povra i voa. Prvih nekoliko godina jeli smo kon
vencionalno uzgojeno voe i povre jer nismo cijenili ekoloki
uzgojenu hranu. Meutim, kako se pokazalo, na najvei previd
bilo je to to smo jeli vrlo malo zelenog povra.
Poela sam intenzivno istraivati i 2004. dola sam do zakljuka
da je sastojak koji nedostaje u naoj prehrani zeleno lisnato povre.
Nakon to smo u nau prehranu ukljuili obilne koliine zelenja u
obliku zelenih kaastih sokova, svi nai mali zdravstveni problemi
potpuno su nestali. Konano smo osjeali da blistamo od zdravlja.
Otkad sam prvi put opisala nau priu u mojim knjigama
itatelji me cijelo vrijeme pitaju: Onda, je li sirova prehrana
djelotvorna? Poslije vie od petnaest godina prakticiranja siro
ve prehrane smatram da se optimalna prehrana za ljude sastoji
od to je mogue vie sirovih namirnica, s golemim naglaskom
na zelenje. Ipak, mnogi ljudi pitaju: to je vanije: biti 100% na
sirovoj prehrani ili redovno jesti velike koliine zelenja? Mno
go sam razmiljala o tom tekom pitanju i istraivala, i moj je
zakljuak da je zasigurno vanije jesti dovoljno zelenja. Oni koji
uspiju kombinirati zelenje s potpuno sirovom prehranom imat e
najvee koristi po zdravlje. Meutim, imala sam i previe prilika
vidjeti koliko je taj cilj mnogima teak. Zato je najbolji nain da
zaponete tako to ete uivati u zelenim kaastim sokovima!

173

0 AUTORICI

VICTORIA BOUTENKO je nagraivana autorica knjiga Zeleno za


zdravlje, Sirova obitelj: Istinita pria o buenju, U 12 koraka do siro
ve hrane, i Jela spotpisom sirove obitelji. Kuharica je sirove gurman
ske hrane, uiteljica, izumiteljica i umjetnica, i dri predavanja o
zdravom ivljenju irom svijeta. Kao rezultat njenih uenja milijuni
ljudi u brojnim zemljama piju zelene kaaste sokove i jedu sirovu
hranu. Boutenko i dalje putuje svijetom predajui o svojoj gurman
skoj sirovoj kuhinji i svojoj nadahnjujuoj prii o odlunosti. ivi u
Ashlandu, Oregon. elite li saznati vie o obitelji Boutenko i sirovoj
hrani, moete posjetiti www.rawfamily.com.

Zeleni kaasti sokovi su hit u Zambiji.

175

0vo je pionirska knjiga, potrebna onima ije je zdravlje ugroeno preraenom


hranom. Iz naturopatske perspektive, najvaniji sastojci izlijeenja nalaze se ovdje u
ovim novim receptima - enzimi, aminokiseline, vlakna, minerali, antioksidanti i jo
mnogo toga. Kod Victorie Boutenko ivu znatielju prati briljantni um... Prikljuite se
revoluciji zelenih kaastih sokova! Ovo bi mogla biti najvanija knjiga koju ete kupiti
ove godine!

Ariel Policano, ND

Zahvaljujui pionirki sirove hrane Victoriji Boutenko jedenje zelenja vie vam nee
predstavljati gnjavau. U vaoj potrazi za pravilnom i zdravom prehranom zeleni kaa
sti sokovi predstavljaju jednostavno i uinkovito rjeenje.
Zbog konzumiranja preraene i brze hrane, preoptereenosti poslom i stresa koji osje
amo dok jedemo s nogu, malo se nas u modernoj ivotnoj trci hrani iole uravnotee
nom prehranom. ak i ako nismo vidno bolesni, moda patimo od nedostatka kon
centracije, nesanice, tromosti ili bilo kojih drugih brojnih simptoma uzrokovanih ne
dostatkom hranjivih tvari. Revolucija zelenih kaastih sokova cilja na dokidanje ove
tihe epidemije vraajui ravnoteu u svakodnevnu prehranu.
Odgovor Victorie Boutenko je slastan i hranjivim tvarima bogat zeleni kaasti sok. Jer
zahtijeva malo vremena za pripremu, zeleni kaasti sok je najlaki nain da ukljuite
dugo zanemarivano voe, povre i zelenje natrag u vau prehranu. S preko 200 recepata, Revolucija zelenih kaastih sokova nudi jednostavnost, dovoljnu raznolikost da
vae nepce dri zadovoljnim, a tijelu prui sirove sastojke s neophodnim hranjivim
tvarima.

TAKOER IZALO NA HRVATSKOM JEZIKU

Zeleno za zdravlje

U 12 koraka d
sirove hrane