You are on page 1of 9

Europäisches Magazin SOWA

1. Dezember 2015

Prawda jest godna Wiary FO250

Stefan Kosiewski N.C. 20131017 Poezja i Limburg
w 3 słowach ZR ZECh
Written by sowa (») today at 13:01 in category Poetry, read: 15×
http://gloria.tv/media/jxbvwCciE7x
Tajemne procesy Kościoła 44:32 Min. |
Video "Die Story im Ersten: Richter Gottes. Die geheimen Prozesse der Kirche" | Reportage /
Dokumentation | ARD Mediathek
"...z lekkością motyla i wdziękiem kruczowłosej urody dziewczęcia, będącej wszak
tylko oprawą dla oczu szmaragdowych, które musiały zapaść tak samo głęboko jak i
niespodzianie w serce staremu Poecie Niemiec, kiedy dziewczyna z nagła przysiadła mu na
kolanie; Bettina, ach! Bettina ...". http://shoud.io/9114
Stefan Kosiewski 2 minuty temu

ardmediathek.de Udostępniony kręgom rozszerzonym

https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/dxVN2LdePrj
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

1. Dezember 2015

1. Biskup Trewiru Ackermann wyjaśniał już tydzień temu przez Radio
Watykanu bezradnościami pewnymi ze strony Biskupów Niemiec (von unserer
Seite gewisse Hilflosigkeiten) brak solidarnego z Biskupem Limburga Prof. Dr.
Franz-Peter Tebartz-van Elst i jednoznacznego stanowiska Biskupów Niemiec
w stosunku do tematu podjętego ostatnio przez media wzrostu w praktyce
kosztów budowy zaplanowanej przed laty i podzielonej z góry wcześniej na
odcinki, z kosztorysem obliczonym jeszcze przed rozpoczęciem w 2010
r. rozbudowy po wiekach katedralnego wzgórza stolicy historycznej diecezji m.in. Frankfurtu
nad Menem, który od czasów reformacji Lutra jest zamieszkały przez większość ludności
wyznania ewangelickiego, zaś od średniowiecza mieści jeszcze w sobie bogatą tradycję
żydowskiej wspólnoty łączącej
egalitarną, chazarską przeszłość Europy
Wschodniej z elitarną znajomością
Pisma bogatych rodzin, przybyłych spoza
Alp, z Południa w czasach baroku i
rokoko z nazwiskami o wykwintnym dla
ucha brzmieniu latyńskim, takich jak np.
Bollongaro; z lekkością motyla i
wdziękiem kruczowłosej urody
dziewczęcia, będącej wszak tylko oprawą
dla oczu szmaragdowych, które musiały
zapaść tak samo głęboko jak i
niespodzianie w serce staremu Poecie
Niemiec, kiedy dziewczyna z nagła
przysiadła mu na kolanie; Bettina, ach!
Bettina von Arnim (17851859), oddana jeszcze na
ostatnim banknocie Fünf

Deutsche Mark, wspominanym z
nostalgią przez obywateli RFN i z
czułością niemal tak samą, jak
pamiętany jeszcze przez
niektórych ostatni banknot
tysiącmarkowy z rysunkiem
katedry w Limburgu.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

1. Dezember 2015

Stefan Kosiewski c/o: OSWIATA
Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main
An: Bischöfliches Offizialat Limburg, K1312

Frankfurt am Main, 21.05.2015

Widerspruch
Sehr geehrter Herr Dr. Jansen, in den Bemerkungen vom 7.Mai 2015 gibt es keine „zitierte
Partei- und/oder Zeugenaussage”, weshalb ihre Belehrung unzutreffend und falsch ist.
Die Bemerkungen vom 7. Mai sind in zwei unleserlichen Sätzen auf zwei Seiten als ein
Bewusstseinsstrom, oft fälschlich mit dem inneren Monolog gleichgesetzt, gefasst; als ein
Magister der polnischen Philologie, Lehrer, Journalist und Schriftsteller befürworte ich einen
ordentlichen und sachlichen Still im amtlichen Schriftverkehr.
Dr. Majewski ist kein Arzt, er schreibt aber von „Geisteskrankheiten und psychischen
Erkrankungen“ (Z. 19), „strukturellen psychischen Fehlhaltungen” (Z. 20) und „seelische
Fehlentwicklungen“ (Z. 21).
Er macht sich strafbar mit der diffamierenden Bewertung meiner Antworten im Sinne d. CC
an das Offizialat, als Attacken eines psychisch kranken Menschen; „…drangsalierte er das
Gerichtwährend des ganzen Verfahrensmit Schriftstücken, die man als große Verwirrung
bezeichnen muss, da sie tatsächlich außer Wirrwarr und Drohungen nicht Konkretes und
inhaltliches in Bezug auf die Klagegründe enthalten…”.
Herr Majewski will scheinbar nicht verstehen, dass jeder meiner Briefe nur eine Antwort auf
erhaltenes Schreiben des Bischöflichen Offizialats war, der meine Person nicht
„drangsalierte“, sondern verfolgt.
Der Eheverteidiger (Dr. Majewski) verfolgte mich auch, in dem er absichtlich Fakten unterschlägt, wie
z.B. dass die Klägerin in ihrem Klageschreiben nicht nennen konnte, wann und wo Sie geheiratet hat.
Sie hat zwei verschiedene Städte genannt: Sosnowiec, oder Czeladz.
Das ist ein Beweis für schweren Mangel an Urteilvermögen auf Seite der Frau, sowie auf der Seite des
Eheverteidigers, Pfarrers Majewski, der kein Eheverteidiger ist, sondern ein Verfolger meiner Person,
genauso wie der Vater der Klägerin, katholische Priester und Mitarbeiter der geheimen Polizei Służba
Bezpieczeństwa (Sicherheitsdienst, poln. STASI), die u.a. auch Spionage in Deutschland betrieb.

Ich werde von einem falschen Eheverteidiger, Herrn Dr. Majewski verfolgt, obwohl ich den
Ort der Eheschließung nennen konnte und habe.
Dazu habe ich auch gesagt, dass die Ehe ungültig war, was ich mit Beweisen unterlegt habe,
die das Offizialat und der Bischof in die Sache K1312 nicht aufnehmen wollen.
Ich war immer höflich, sachlich und korrekt.
Die Verfolgung meiner Person durch falsche Priester aus Polen, die eigene Kinder haben,
bzw. Kinder von anderen Priestern, die diese bei der Verfolgung meiner Person unterstützen,
soll endlich aufhören.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

1. Dezember 2015

Ich bin ein Katholik, mein 17-jähriger Sohn ist seit 9 Jahren ein Messdiener. Ich bin eine ehrliche
Person, kein Raucher, kein Alkoholtrinker. Das verdanke ich der Hilfe der Muttergottes und der
Mutter meines Kindes.

Ich werde für Sie alle beten. Hören Sie, bitte mit der Verfolgung auf.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Kosiewski, Journalist, Magister der polnischen Philologie/ Universität in Katowice
Von: Sowa Frankfurt [mailto:sowa-frankfurt@t-online.de]
Gesendet: Freitag, 22. Mai 2015 15:31
An: 'staendigervertreter@bistumlimburg.de' <staendigervertreter@bistumlimburg.de>;
'offizialat@bistumlimburg.de' <offizialat@bistumlimburg.de>; 'verwaltung@stafrankfurt.justiz.hessen.de' <verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de>;
'offizialat@erzbistum-koeln.de' <offizialat@erzbistum-koeln.de>
Cc: 'listy@prezydent.pl' <listy@prezydent.pl>; 'kontakt@kprm.gov.pl'
<kontakt@kprm.gov.pl>; 'info@aferyibezprawie.org' <info@aferyibezprawie.org>; 'info@raviesel.de' <info@ra-viesel.de>; 'kuria@archidiecezja.wroc.pl' <kuria@archidiecezja.wroc.pl>;
'kanclerz@archidiecezja.wroc.pl' <kanclerz@archidiecezja.wroc.pl>;
'sekretarz@archidiecezja.wroc.pl' <sekretarz@archidiecezja.wroc.pl>;
'sekretariat@archidiecezja.katowice.pl' <sekretariat@archidiecezja.katowice.pl>
Betreff: Verfolgung meiner Person durch Pfarrer Andrzej Majewski u.a., Bistum Limburg
QR code for this recording:
2. Dolar stracił tylko dzisiaj w stosunku do euro jeden cent i
zaskoczeni zjawiskiem utraty wartości przez obowiązujący w
Ameryce pieniądz, tak samo jak biskupi zaskoczeni aferą w mediach
wzniecaną wokół wzrostu kosztów budowy katolickiej w Limburgu,
są dzisiaj wszyscy ludzie obywający się na co dzień językiem prostym
a myślą krótką: daj, moje, oddaj, uciekaj, zabieraj się,
złodziej, fałszywe świadectwo, kłamca, dureń, albo szalony, bo
uczony i jeszcze pisze wiersze, a nazwisko ma takie śmieszne,
którego nie sposób wymówić po niemiecku: Koschevski, czy Koziewski, któż by spamiętał
poza ludzmi teatru, że mamy jeszcze w Niemczech postać Baronin Kunigunde von Kosiewski,
zatem znaczne zwiększenie się w praktyce budowniczych (podczas realizowania już w
życiu projektu architekta) zaplanowanych wcześniej kosztów budowy staje się w Niemczech
oto regułą; dzisiaj w Berlinie, zanim jeszcze arybiskup Zollicz zaczął we Wiecznym Mieście
donosić Franciszkowi - za katolicką agencją informacyjną KNA - o okolicznościach działań
Budowniczego nowoczesnej części historycznego, muzealnego kompleksu
zabytków Katedralnego Limburga, gazeta Berliner Morgenpost poinformowała o tym, że 0
30 mln EURO wzrosły, do blisko 100 mln EURO, koszty budowy jednego tylko budynku z halą
recepcyjną oddaną do użytku dla milionów turystów każdego roku, samego jedynie wejścia
do kompleksu architektonicznego muzealnej wyspy w Berlinie na rzece Szprewie, gdzie w
zeszłym roku dane było mi zauroczyć się m.in. żywym blaskiem glazury cegły murów
miejskich podziwianych w ostatnim fragmencie poematu przez bohatera boskiej zaiste
poezji, zapisanej przed Ewangeliami i przed żydowską Biblią a rozpoczynającej się od słów:
Enuma elisz..., ( Kiedy w Górze....), odciśniętej wyostrzonym patyczkiem na wilgotnych
tabliczkach glinianych, rylcem odciskającym wprawną dłonią pisarza maleńkie
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

znaki, niejasne dla
prostych ludzi, nie
wtajemniczonych w
sens punktu ujętego
okręgiem, w którym
zbiega się od tysięcy
lat nieskończona liczba
linii prostych, ujęta w
znak używany przez
ludy Sumeru na
zapisanie Znaku, który
był w samym sobie i
Znaczonym i
Znaczącym, a co
językoznawcy
odzielają dzisiaj w
języku
francuskim używając
dwóch słów dla
Jednego, gdyż
rozumują i rozumieją
inaczej, niżeli
Gilgamesz a także
inaczej oddają sens
Istoty Najwyższej,
która jest objawiona w
Piśmie - jak my,
Katolicy mówimy o
Słowie za św. Janem
Ewangelistą,
patronem mojego
kościoła parafialnego
we Frankfurcie nad
Menem, używanego
dzisiaj do celów
liturgicznych, obok
Katolików
niemieckojęzycznych,
także przez moich
braci Słowian,
Chorwatów,
zamieszkujących w
czasach historycznych
Chazarów Małopolskę
(stąd pień
słowotwórczy krk w
słowie Kraków obok
pamiątki po Chazarach
https://de.scribd.com/skosiewski

1. Dezember 2015

Europäisches Magazin SOWA

1. Dezember 2015

pozostawionej w nazwie pobliskiego miasta Olkusz, gdzie wydobywano w dawnych wiekach
srebro i bito z niego monetę dla księcia, pana feudalnego, a mieszano z innym, tańszym
metalem tak, że tracił z czasem na wartości i taki np. prosty mieszkaniec Czeladzi, leżącej
nieco dalej na szlaku królewskim Chazarów z Kijowa do SZUM-u na Renie (Spayer, Worms,
Moguntiacum), a należącej za Napoleona na krótko do niezależnego księstwa SiewierskoOlkuskiego, nie umiał sobie wyjaśnić jak taki dajmy na to prosty arcybiskup Michalik,
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zjawiska inflacji, choć Kościół nie sprzeciwiał
się nigdy Prawu Kopernika przyjętemu w tym zakresie.

3. Poeta Polski ma zatem jasny i
zrozumiały dla Polaka jak
i Chorwata, bo nie tracący przez
wieki nic na wartości wyraz Prawdy i
Dobra zawarty we wdzięczności
wyrażanej przez Nasze Narody
serdecznie i krótko: Bóg Zapłać,
Bratko!
Za wyrażoną przez przedstawicieli
dwóch Rad Parafialnych Frankfurtu
nad Menem, ustanowionych na
mocy posoborowych postanowień,
aby służyły kapłanowi Jezusa
Chrystusa, Pasterzowi Naszemu
dobrą radą i pomocą w każdej chwili;
ludziom wybranym przez dziesiątki
tysięcy Polaków i Chorwatów
osiadłych nad Menem. Za
mądrość okazaną jeszcze przed
wspomnianą na początku niniejszych
trzech słów Poety Polski
wypowiedzią biskupa Trewiru
opartego o rzekę, za którą tylko już
wysoka, czerwona skała oddzielała
cywilizowany świat Rzymu od świata
Galla, którego postać oddaną w
rzeźbie antyku ujrzysz,
Bratko w Pergamonie, jeśli zawitasz
do Museuminsel w Berlinie, i
przejdziesz przez bramę obok nowej
recepcji a usłyszysz, że podłoga, na
której stoisz, zbudowana została nie
na skale, lecz na 45-metrowej długości palach wbitych w dno rzeki Spree, którą zwiemy po
słowiańsku Szprewą i wspomnisz, że w języku używanym przez bankowców oddaje się
słowem: inflacja przyczynę zwiększonej ceny biletów wstępu do Muzeum Diecezjalnego w
Limburgu a towarzyszy inflacji nominalny wzrost wysokości zarobków, emerytur i zasiłków,
albowiem zmienia się skóra świata tego, zaś niezmienna pozostaje na zawsze i wszędzie, po
wszystkim cisza oraz poezja w dolinie Armagedon, dlatego wiersz jeszcze wciskam w ucho
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

1. Dezember 2015

Słuchacza i Czytelnika na koniec trzech słów opatrzonych tytułem: Prawda jest godna Wiary.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/9114

Kongress "Freude am Glauben" vom 22. bis 24.
April
2016
11/7/2015 0
Komentarze
Forum
Deutscher
Katholiken e.V.
Postfach 1116
86912
Kaufering
Vorsitzender
Prof. Dr. Hubert
Gindert do
Stefan
Kosiewski,
Prezes
Polnisches Kulturzentrum e.V.: „ Wielce Szanowny Panie Kosiewski, chcielibyśmy przedstawić
Panu program 16 Kongresu i zaprosić bardzo serdecznie do wzięcia w nim udziału od 22 do
24 kwietnia 2016 w Aschaffenburg. Jesteśmy świadomi, że zaproszeniem Biskupa Tebartz
van-Elst wywołamy sprzeciw. To nie powinno nas zastraszyć. Jako Delegat Papieski ds. Nowej
Ewangelizacji jest Biskup Tebartz van-Elst właściwym człowiekiem dla przewidzianego
tematu. Mamy nadzieję, że Przyjaciele Biskupa Tebartz van-Elst w Diecezji Limburg dadzą
dowód swej solidarności udziałem w Kongresie. Jeżeli uczestnictwo w całości Kongresu nie
byłoby możliwe, to prezencja ta w niedzielę, 24 kwietnia 2016, kiedy Biskup będzie
przemawiał, będzie szczególnego znaczenia.” PDF 10.11.2015 :
http://de.scribd.com/doc/289274815/Helmut-Schmidt-20151110-Magazyn-EuropejskiSOWA-26-April-2016-Bischof-Tebartz-van-Elst-in-Aschaffenburg europäisches magazin (») 8.
11. http://sowa.quicksnake.de/Forum-Deutscher-Katholiken/Kongress-Freude-am-Glaubenvom-22-bis-24-April-2016 POLITYKA PALIATYWNA Prolegomena do Odżydzania po Myśli
prof. Feliksa Konecznego Hymn Uwego Poety Polski Na Radę Narodów Europy HERODY
Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt III CANTO DCXXV Zarys Estetyki Chazarów FO20 +
FO100 http://sowa-magazyn.blogspot.de/2015/11/pilityka-paliatywna-pdo225-hymnuwego.html
http://sowamagazyn.blogspot.de/2013/10/stefan-kosiewski-nc-20131017-poezja-i.html
http://sowa2.quicksnake.net/Poetry/Prawda-jest-godna-Wiary-FO250-Stefan-Kosiewski-N-C20131017-Poezja-i-Limburg-w-3-slowach-ZR-ZECh
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

1. Dezember 2015

Prezydent Rosji: O rozkazach wydanych w celu zapobieżenia
niebezpieczeństwu III. wojny światowej
Written by sowa (») today in category Politics, read: 41×

sowa | December 17, 2011 11:28am ET 23 listopada 2011 r. prezydent Dmitrij Miedwiediew
zwrócił się w telewizyjnym przemówieniu do narodu rosyjskiego z informacją o rozkazach,
które wydał wojsku. Mowa ta jest świadectwem tego, jak bardzo przywództwo Rosji jest
świadome grożącej wojny termojądrowej i jak jest zdeterminowane, by bronić Rosji a także
zapobiegać katastrofie poprzez takie jak to, zdecydowane ostrzeżenia.
https://www.pinterest.com/pin/520165825690971753/
Prezydent Rosji: Strategiczne środki przeciwko niebezpieczeństwu wojny światowej.
Am 23. November wandte sich der russische Präsident Dimitri Medwedjew in einer sehr
ernsten Fernsehansprache an die
russische Bevölkerung und gab die
Befehle bekannt, die er bereits an das
Militär erlassen hat. Die Rede zeigt, wie
sehr sich die russische Führung der
Gefahr eines globalen thermonuklearen
Krieg bewußt und entschlossen ist,
Russland zu verteidigen, sowie, durch
entschiedene Warnungen die
Katastrophe abzuwenden.
http://www.mrctv.org/node/108449
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

1. Dezember 2015

SZCZUR obroni nas przed terrorystami? Zwierzę ma wykrywać bomby 54:31
28 listopada 2015 20:00:00 Rostów nad Donem, Rosja.
Rosyjscy naukowcy z uniwersytetu w Rostowie nad Donem
badają przydatność szczurów do przeciwdziałania
terroryzmowi. Uczeni wszczepiają do mózgów zwierząt
mikroskopijnej wielkości chipy. Urządzenia mają...
https://www.pinterest.com/pin/452752568769387880/

http://sowamagazyn.blogspot.de/2015/11/prezydent-rosji-strategicznesrodki.html
Stefan Kosiewski udostępnił zdjęcie użytkownika The Prime Minister of Israel.
16 godz. The Prime Minister of
Israel Wczoraj o 20:00 · ·
Meeting of Prime Minister
Benjamin Netanyahu with
Polish Prime Minister Beata
Szydło in Paris.
Photo: Amos Ben Gershom GPO
... Zobacz więcej
The Prime Minister of Israel
Wczoraj o 20:00 · Meeting of
Prime Minister Benjamin
Netanyahu with Polish Prime
Minister Beata Szydło in Paris.
Photo: Amos Ben Gershom GPO
Spotkanie z premierem
Benjamin Netanjahu z polskim premierem Beata Szydło w Paryżu.
Zdjęcie: Amos Ben Gershom gpo Przetłumaczone automatycznie
Stefan Kosiewski udostępnił swój post.
16 godz. "Muchas expresiones como payaso han pasado a
formar parte de la lengua ladino judios sefarditas, git
personas". - Prof. Stan David Ligoń
http://sowa.quicksnake.es/…/Koncelebrowali-ksia-SkubiWojci…
han pasado Robert Winnicki hajluje do swoich w ladino
sefardyjskich dotsub.com
http://sowa2.quicksnake.net/Politics/Prezydent-Rosji-O-rozkazach-wydanych-w-celuzapobiezenia-niebezpieczenstwu-III-wojny-swiatowej
https://de.scribd.com/skosiewski