You are on page 1of 11

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

PDO260 FO Herody Herodenspiel von Stefan Kosiewski DIDASKALIA ZECh CANTO DCLVII
Written by sowa (») today in category Poetry, read: 44×
Radio: http://gloria.tv/media/M4dp88JhuZY
de.pinterest.com/pin/452752568769920274/
Stefan Kosiewski
290 obserwatorów| 630 664 wyświetlenia Kręgi rozszerzone - 00:27
I. Wstęp
Adam Zagajewski, poeta cieszący się reputacją oportunisty po tym, jak w czasach walki
Solidarności wsiadł sobie w najlepsze do swojego, prywatnego volkwagena w PRL-u i
wyjechał po prostu na emigrację ekonomiczną do Francji, ażeby tam utrzymywać się nie
wiedzieć z czego i za czyje pieniądze wydawać przy tym jeszcze Zeszyty Literackie, których w
Polsce nikt nie czytał, żeby nie pójść za to czytanie siedzieć, więc nikt tego też nie kupował,
zysków z kolportażu nie było, stąd pewnie Zagajewski do dzisiaj nie rozliczył się z tych
pieniędzy, których na Zachodzie Europy w stanie wojennym mu nie brakowało, jak np. dzisiaj
żydowi Piątkowi w Londynie, bezdomnemu azylantowi, który wczoraj przysłał do
Frankfurtu nad Menem zeskanowaną dokumentację prześladowań jego osoby i
jeszcze drugiego takiego samego nie ukrywając, że liczy na wsparcie słynącego
łaskami Miłosierdzia Exilarchy Prezesa Polnisches Kulturzentrum e.V. Pana Stefana
Kosiewskiego; wrócimy p. Piątek ale już nie dzisiaj, żeby nie mieszać czytania
dzisiejszego, do p. Sprawy, na razie jeszcze krótko nawiążemy do wspomnianych
wcześniej żydów: Ben Gurion, założył Legiony w tym samym czasie co i Piłsudski,
tyle że Piłsudski (Dziuk, żydoski pseudonim. robił Legiony tak, jak się to mówi:
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

Polaków, a Grüna Legiony były dla żydów posługujących
się w domach rodzinnych nie Polszczyzną, ale żargonem
jidysz.
Adam Zagajewski do Gowina: Powoływanie się na
Tischnera jest zwykłym nieporozumieniem wyborcza.pl
Polityk cieszący się reputacją oportunisty, Jarosław Gowin,
przytoczył parę dni temu piękne słowa Józefa Tischnera:
'tylko idąc pod prąd, docieramy do źródeł'. Miałyby one
legitymizować jego obecny awans urzędniczy,
charakteryzować jego nonkonformizm

Stefan Kosiewski
pinned to a board on Pinterest. 8 godz.
newropeans for jewropa Peany dla
Jewropy. Kosmopolityczna,
paneuropejska propaganda żydowskoprounijna dla młodzieży 28.05.2009 we
Frankfurcie nad Menem.

https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/984080324981820:2

Stefan Kosiewski
Ben Gurion w tym celu uciekł z tureckiej armii do Ameryki, żeby z wojska Stanów
Zjednoczonych przenieść się do brytyjskiej, sojuszniczej armii w 1918 i wstąpić jako ochotnik
do żydoskiego Legionu, z którego zrodziła się Hagana, terrorystyczne ramię syjonizmu;
bomby w hotelu, itd. Ben Gurion był prekursorem ruchu związków zawodowych żydostwa w
Palestynie lat dwudziestych, założycielem syjonistyczno-socjalistycznej partii, odczytał w
1948 r. proklamację państwa Izrael (dwa lata po tym zamachu bombowym w Hotelu King
Davids, na brytyjski Zarząd Powierniczy nad terytorium wydartym w Palestynie przez
aliantów rozbijanemu w pierwszej wojnie państwu ossomańskiemu. Ben Gurion musiał
wiedzieć o szczegółach zamachu, bo sam go zaplanował (czyt.: wikipedia) ale miał nie brać
ponoć udziału we wykonaniu, chociaż nie ma świadectwa, żeby oponował przeciwko
terrorystycznej, prekursorskiej metodzie walki o interesy żydomasonerii bombami, czym
ostatnio stał się głośny żyd Behring-Breivik nie wiedzieć, czemu pokazywany na fotografiach
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

w mediach w pełnym stroju galowym masonerii z fartuszkiem, zrobiony na blond i z jednym
członem nazwiska Breivik tylko; tak jakby żydy miały mieć interes w tym, żeby nie mieszać do
Sprawy nazwiska Behring, od którego Cieśnina Behringa nazwana została sześć tysięcy lat po
ostatnich zmianach klimatycznych, wywołanych uwolnieniem do atmosfery nie CO2, ale
ogromnej masy metanu, uwolnionego spod wieczystej zmarzliny w tamtym czasie, od
którego żydy liczą bezkrytycznie swój kalendarz.

A
kiedy
świat
został

stworzony rzeczywiście? Po stopieniu wody lodowca na Półkuli Północnej i po zalaniu tą
wodą nizinnych terenów między dzisiejszą Francją, a Walią i Anglią z jednej strony, zaś z
drugiej strony globu nizin zalanych dzisiejszą Cieśniną Behringa.?
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

II. Rozwinięcie
Tyle, co powyżej w jednym zdaniu, znaczących skądinąd skojarzeń, bynajmniej wcale nie
spod pióra wiecznego antysemity, przy okazji omawiania nieszczęsnego tekstu Adama
Zagajewskiego, który do Nobla Literackiego z pewnością autora nie zbliża, albowiem brakuje
w postrzępionym tekście Zagajewskiego, opublikowanym na łamach gazety Michnika, finezji
widoczków sklejanych chociażby przez Wisławę Szymborską w redakcji Zycia Literackiego jak
również polotu i wdzięku oskarżeń jej antypolskich pod adresem biskupa Kaczmarka o
współpracę z Ameryką, w której Ben Gurion mógł służyć w Armii i Wielki Kompozytor Ignacy
Paderewski mógł oddawać się kolejnym wtajemniczeniom na warsztatach masońskich tak
samo, jak Wildsztajn w Paryżu, Behring-Breivik na terenach Europy oddzielonej od Wielkiego
Państwa Sarmacji Lechitów, o którego istnieniu nie mówią ani słowa tzw. naukowcy, gdyż
obowiązuje ich zmowa milczenia, tabu plemiennej solidarności, bo ujawnienie
archeologicznych wszak wykopalisk historycznych sprzed II wojny św. w centralnej Polsce, z
grobami kamiennymi o wysokości 3 do 4 metrów i długości 150 metrów, sprzed 6,5 tys. lat,
zachwiałoby datowaniem kalendarza żydowskiego, liczonego rzekomo od początku świata,
który w mitologicznych tekstach Arian sygnowanych swastyką z prawej strony w lewą
(odwrotnie używał Hitler krzyża złamanego), zburzył Rudra Siwa Halny (patrz: rola, którą ma
do odegrania Jorguś Halny Rudra w Multiverse Theater HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski); zalanie wodą polodowcową m.in. nizinnych terenów między dzisiejszą Polską, a
Skandynawią.

Zagajewski może nie porfidnie, ale po prostacku, pomawiając niemądrze Jarosława Gowina,
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie kryptopremiera Jarosława Kaczyńskiego o
sympatie endeckie (Narodowo-Demokratyczne, związane z Myślą Narodową i Polską
Romana Dmowskiego), popełnił absurd oczywisty chociażby z racji takiej, że kryptosyjonista
Macierewicz, Członek rzeczywisty żydoskiego K.S.S. KOR, obok Michnika, Kuronia,
Modzelewskiego, Barańczaka, poety krytyczno-literacko podsumowanego ostatnio w tekście
mgra Stefana Kosiewskiego, dostępnym za darmo dla każdego po wpisaniu do wyszukiwarki
dwóch nazwisk tylko (Podmiotu i Przedmiotu wspomnianego omówienia krytycznego) robi
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

obecnie za Ministra Obrony RP,
który mianował Prezesem Rady
Nadzorczej Agencji Mienia
Wojskowego nie jakiegoś
endeka, ale semickiej urody
syna zabitego za Lecha
Kaczyńskiego śp. Kurtyki, 25letniego Młodzieńca Ubogiego,
co w stosunku do 33mlionowego syna
Morawieckiego nie rzuca się
jeszcze tak w oczy, jak rzucał się
po wygranych wyborach 20letni słup z Piotrkowa
Zrybunalskiego o żydoskim
nazwisku, który wrócił na
szczęście dla siebie na pierwszy
semestr studiów do Ameryki,
dla uniknięcia Poruty, jak to się
pięknie mówi jeszcze na Węgrodzie w Czeladzi, na Bałutach zatacza w mieście Łodzi, czy
zakręca pod Wałbrzychem, gdzie już nie mówi się nic a nic o złotym pociągu wyciągniętym
spod ziemi za własne włosy, niczym pofrancuski, porewolucyjny baron żydoski Münhausen
przez jedną tylko elektromotywę przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, które trzeba
będzie powtórzyć w interesie łatwiejszego przekabacenia Polaków na ciemniaków skłonnych
do przyjęcia rzeczonych czterech milionów palestyńskich Syryjczyków, którzy musieli przecież
zrobić miejsce dla 4 milionów wschodnioeuropejskich żydów osiedlonych w ostatnich 20
latach w Izraelu, aby się wypełniły słowa Ben Guriona wypowiedziane w czerwcu 1938 : „Ich
bin für Zwangsumsiedlung (der Palästinenser); darin sehe ich nichts Unmoralisches.“
Jestem za wypędzeniem (Palestyńczyków); nie widzę w tym nic niemoralnego"; głównie
przy pomocy rządu Jerzego Buzka i aktywnym udziale PLL LOT a także spoecjalnie w tym
celu, do ochrony przewożonych z byłego Związku Sowieckiego żydów, stworzonego z
Polaków oddziału wojskowego GROM; pisał na ten temat wspomniany już nie bez
Kozery Poeta Polski, Stefan Kosiewski w artykule wielokrotnie nadawanym naówczas, na
falach rozłośni Radia Liberty/ Radia Wolna Europa, Rozgłośni Polskiej w Monachium
(bowiem po śniadaniu, w programie porannym i także wieczorami a powtarzanym
kilkakrotnie ze względu na zagłuszanie w Polsce przez radiostację ubecką za
Mysłowicami.
W artykule drukowanym także za symboliczne psie grosze w Tygodniku Solidarność przez
Redaktora Naczelnego Jarosława Kaczyńskiego, w stopniu wtajemniczenia byłego
Współpracownika KOR, wzorem brata Lecha, któremu Hanna Walentynowicz, z domu
żydoskiego Lubczyk na Ukrainie ur., jak się to wydało dzięki wydawanemu za Bugiem przez
ks. Kowalowa ze Zakopanego pismu Wołanie z Wołynia i temu samemu Radiu Liberty,
nadającemu już z Pragi, wydana za żyda używającego nazwiska odimiennego Walentynowicz

https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

oraz zapisana Hanna po żydosku w metryce! Nie Anna,
Samotrzecia, do której Polacy i Niemcy pielgrzymują po
katolicku, zgodnie na Górę św. Anny.
Sięgnijmy zatem po tekst Zagajewskiego postponujący Gowina,
ale wszakoż z przezornością nie pozwalającą na opluwanie
żadnego żyda żółtą flegmą obżydliwych pomówień, bo czymże
innym jest takie np. zdanie Zagajewskiego: "Jako człowiek
wykształcony powinien jednak wiedzieć, że właściwszym
cytatem byłby tu początek sławnego wiersza Artura Rimbaud
"Statek Pijany...
Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,19447342,adamzagajewski-do-gowina-powolywanie-sie-na-tischneraktory.html#ixzz3wmTzaepV

Stefan Kosiewski
Nie wiadomo oczywiście,
dlaczego Zagajewski, który robi za
poetę w Polsce, nie sięgnął po
Adama Mickiewicza "...Siedzą,
piją, lulki palą...", albo po
przebogatą poezję biesiadną
sarmackiego Baroku? Wacław
Potocki z Potoka, Wespazjan
Kochowski, itd., mnożyć można
nazwiska poetów, urodzonych.
Adam Zagajewski był owszem, we
Francji przez kilka lat, ale nie
przytacza wiersza Rimbauda po
francusku, w języku oryginału;
posługuje się przekładem tzw.
młodopolskim, nazywanego tak
okresu w literaturze języka
polskiego od Młodych Polaków,
Młodych Turków,
wolnomularskich stowarzyszeń,
które akurat w Turcji mają na
sumieniu masową zbrodnię
przeciwko ludzkości, do której
imperator niesłuszny Erdogan nie
chce się poczuć, jednakże Iran
przypomniał mu ostatnio, że Allah nie rychliwy, ale sprawiedliwy, a Miłosierny jedynie dla
prawdziwie wierzących. Nie wspominając już o bólu Putina, po prowokacyjnym zestrzeleniu
rosyjskiej maszyny.
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

Nasuwa się wobec tego pytanie: po co ta kolejna maskarada w gazecie Michnika? Z udziałem
poety Zagajewskiego, kolegi teścia Prezydenta Dudy, Juliana Kornhausera z Grupy Poetyckiej
Teraz, odgrzanego przed kilku dniami jakimś wierszem przez gazetę Rzeczpospolita. Z
dostępem do tekstu sprzedawanym. Czyżby tzw. filozofia przypadku chciała znowu układać
karty w polityce robionej na użydek Towarzystwa Cyklistów?
Co przez to poeta Zagajewski chciał powiedzieć, że wypomniał Ministrowi Gowinowi
teologiczne wykształcenie? Adam Zagajewski także sam chodził na studia. Czyżby kompleksy
jakieś odezwały się w siedemdziesięcioletnim mężczyźnie niskiego wzrostu? Zamiast
zwykłego zawału, jak to się mówi w środowisku górniczym na Sląsku, gdzie Kornhauser
urodził się w ubogiej rodzinie żydoskiej w Gliwicach, a nie w rodzinie ubowca!
Kapitulacja intelektualna, czy artystyczna? Zagajewski zalicza się wszak do ludzi
posiadających wyższe wykształcenie, chociaż zaliczył w PRL-u tylko czteroletnie nauczanie
akademickie z zakresu filozofii marksistowskiej, ale to przecież nikogo nie upoważnia jeszcze
do ustawiania się w Polu Sztuki, przestrzeni mentalnie wypełnianej nie przez alkohol
spożywany w nadmiarze przez pijaków, lecz przez wektory zbieżne, prakseologii, teorii
wartości, ontologii, czy Bóg jeden wie, (amgelologii?), co gotów jeszcze pomyśleć sobie
marksista niewydarzony, który robi w Polsce za Poetę przy Michniku.

Jarosław Gowin zaś, nota bene tyle powinien przynajmniej wiedzieć, że wspominany przez nas
kolega Prezes Kosiewski ma nadzieję przybycia w kwietniu br. na Kongres Katolików
Niemieckich do miasta Aschaffenburg, gdzie chciałby serdecznie przywitać w imieniu nie tylko
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

milionów Polaków w Niemczech Delegata Papieża Bergoglio, Przedstawiciela ds. Nowego
Katechumenatu, Prof. dra i bpa Tebartz-van Elst ale i posłuchać chciałby może wykładu wysoko
cenionego przez świat nauki w Polsce a spotykanego także częstokroć w górach za
Frankfurtem, w Königstein am Taunus Prof. dra Manfreda Spieker, który figurował chyba jako
współautor jednej z książek napisanych za młodu przez Jarosława Gowina, na długo wcześniej,
zanim został mianowany ministrem; wykład zatytułowany jest "Der wichtigste Lebensraum:
Ehe und Familie"/ Najważniejsza przestrzeń życiowa: małżeństwo i rodzina.

Zaiste, to jest najważniejszy Lebensraum; warto, aby ze Wschodu nadeszli popatrzeć.
http://sowamagazyn.blogspot.de/2015/12/ktorzy-zgineli-z-wiara-w-swietych.html
W sobotę, 23 kwietnia 2016 o godz. 10. Po wykładzie przerwa w obradach, czas na
podanie dłoni. http://issuu.com/stef…/…/impeachment_poland_bischof_tebartz_
Zgłoszenie uczestnictwa, przyjazdu na Kongres w internecie : forum-deutscherkatholiken.de Tel. 08191

966744

Zestawienie JEDNYM TCHEM Rzeczypospolitej Polskiej rządzonej przez proamerykański PiS
Kaczyńskiego z prohitlerowską Francją Vichy nie kwalifikuje, niestety poety Zagajewskiego do
zwykłego dmuchania w balonik, ani do Kobierzyna nie kwalifikuje na badanie lekarskie,
polecane w internecie przez dra Kękusia, badanego tam na wniosek sitwy żydoskiej w Sądzie;
ze względu na wysoką rzekomo jakość psychiatrycznych usług, ten dr Kekusz.pl poleca.
https://www.spreaker.com/user/sowa-frankfurt/zagajewski-a-sprawa-polska-pdo260-fo-her
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

Minister Ziobro ma natomiast zawsze jeszcze okazję zaprosić Zagajewskiego na posiedzenie
Kolegium Karnego przy Prezydencie Krakowa, nie żeby zaraz bić żyda za obżydliwe i

antypolskie pomówienia, ale żeby odechciało się takiemu porównywania bżydkiego państwa
RP z Francją Vichy, wasalem III rzeszy, państwa niemieckiego rządzonego przez narodowosocjalistycznych nazistów Hitlera.
Wydaje się, że Adam Zagajewski przeliczył się z własnymi siłami, jak siatkarze z reprezentacji
Polski w Berlinie dzisiaj po tym, jak Jarosław Kaczyński nie zakończył
jeszcze obiecywać rozliczenia się z postkomunistami. Dlatego należy
wezwać jednego, a drugiemu dać na opamiętanie, co następuje:
Zagajewski we Francji nie rozliczył się jeszcze ani przed masonerią Wildsztajna (w Paryżu w
tym czasie wtajemniczany), ani przed Narodem Polskim z pieniędzy, które w tym samym
czasie zbierał w Brukseli niejaki Milewski, pod szyldem Biura Solidarności.
Stefan Kosiewski
10 godz.
Wujek prezydenta Andrzeja Dudy będzie rządził Radomskiem. Wskazała go premier
1. Wiesław Kamiński zastąpi dotychczasową prezydent Radomska 2. Polityk jest
bliskim krewnym Andrzeja Dudy 3. Na to stanowisko wskazała go premier…
m.wiadomosci.gazeta.pl

Zapytajmy w takim razie: w jaki sposób ten Milewski był albo i jest
spokrewniony z generałem Milewskim od afery żelazo, zastępcą Jaruzelskiego w PZPR,
zastępcą Pierwszego Sekretarza Biura Politycznego partii? Czy może z Milewską-Duda,
https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

skumaną z kolegą Zagajewskiego, Julianem Kornhauserem przez małżeństwo jej rodzonego
syna Andrzeja Dudy, kłamcy przed wyborami gorszego od tej baby z Wrocławia, posłanki
Kaczyńskiego, którą Prezes PiS może rozliczyć tak samo, jak Aleksandra Kwaśniewskiego z
przestępstwa poświadczenia nieprawdy w zakresie oszukania wyborców, że posiada
rzekomo wyższe wykształcenie. Tzn. ustawiła się jedna, po drugim, na równi z magistrami,
chociaż nie umiała napisać pracy magisterskiej, to co taka będzie potrafiła mądrego zrobić
dla Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, albo w mieście tak wielkim i wojewódzkim, jak
Wrocław, przed wojną Breslau?
Pamięci rozstrzelanym przez hitlerowców 6.04.1940 r. mieszkańcom wsi: Studencka Wola, Piekło, Niebo i Sielpia Rodacy

III. Zakończenie
Julian Kornhauser jest skończonym, żydoskim poetą,
który pisywał po polsku anachroniczne paszkwile
antypolskie, gorsze od filmu Ida i nie wiedzieć
doprawdy, czemu służące. Gorsze od wszystkich
antypolskich ekscesów Jerzego Oskara Stuhra, który
musi być wezwany do Prokuratury w Polsce za
pochwałę w ubiegłym, 2015 r. w miejscu publicznym,
jakim jest Muzeum Filmu we Frankfurcie nad Menem
zbrodniczego systemu marksistowsko-leninowskiego.

https://de.scribd.com/skosiewski

Magazyn Europejski SOWA

10 stycznia 2016

Kornhauser obwiniający oszczerczo Polaków o mordowanie
w Kielcach żydów, która to Prowokacja Kielecka żydoskiego
UB była przecież tylko historycznie konieczną, syjonistyczną
propagandą mającą nakłonić ostatnich niezdecydowanych
tradyjonalistów żydowskich do emigracji na tereny zajęte
Arabom w Palestynie i obwołane państwem Izrael przez Ben
Guriona, wcześniej używane za cara nazwisko Dawid Grün,
nie Zieliński w Kongresówce, zatem chociaż urodzony w
Płońsku, z Polską nie miał żyd nic wspólnego. Ten prawdziwy
założyciel państwa żydowskiego pod protektoratem
brytyjskiej masonerii, marksista i socjalista zadeklarowany,
co nie przeszkadzało mu głosić hasła przymusowego
wysiedlenia arabskich mieszkańców Palestyny do Syrii, a jak
się miało w następnych pokoleniach ujawnić: do Polski via
Lesbos, Bałkany, Niemcy, po deklaracji kapitulanckiej Kopacz
i pierwszych głosach niewyraźnego Waszczykowskiego, który
musi chyba pierwszy odejść z ekipy Szydło, dla uspokojenia Europy, a być może jeszcze przed
uspokojeniem Michnika, zezwalającego Zagajewskiemu na druk tekstów, za które
Szymborska z pewnością kazałaby się spalić ze wstydu ze obiegowym w Poczcie Literackiej
zwrotem wyświechtanym: Na druk jeszcze za wcześnie/ Zurück!.
Auftretten!
http://himmel.blox.pl/2016/01/Zagajewski-a-SPRAWA-POLSKA-PDO260-FO-Herody.html
Z poważaniem
Prof. Stan David Ligoń vell Donat
Lusk, Sancho
http://gloria.tv/media/M4dp88JhuZY
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czytał
Stefan Kosiewski

https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/7AE8RUus9YY
Forum Deutscher Katholiken e.V. Postfach 1116 86912 Kaufering
http://oswiata.weebly.com/blog/kongress-freude-am-glauben-vom-22-bis-24-april-2016
Vorsitzender Prof. Dr. Hubert Gindert do Stefan Kosiewski, Prezes Polnisches Kulturzentrum e.V.: Wielce
Szanowny Panie Kosiewski, chcielibyśmy przedstawić Panu program 16 Kongresu i zaprosić bardzo serdecznie
do wzięcia…
http://sowa2.quicksnake.net/Poetry/Zagajewski-a-SPRAWA-POLSKA-PDO260-FO-Herody-Herodenspiel-vonStefan-Kosiewski-DIDASKALIA-ZECh-CANTO-DCLVII

https://de.scribd.com/skosiewski