You are on page 1of 17

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Phn I. m u
1. Tnh cp thit ca ti.
Trong vn bn Chin lc pht trin gio dc do th tng chnh ph
Phan Vn Khi ph duyt, nhn nh Sau gn 15 nm i mi, gio dc Vit
Nam t c nhng thnh tu quan trong nhng cn nhng yu km, bt
cp. Trong nhng im yu km bt cp ca nn gio dc Vit Nam, c s yu
km v: Chng trnh, gio trnh, phng php gio dc chm i mi, chm
hin i ho.
Mt trong nhng xut ca Chin lc pht trin gio dc l: i
mi v hin i ho phng php gio dc. Chuyn t vic truyn t tri thc th
ng, thy ging, tr ghi sang hng dn ngi hc ch ng t duy trong qu
trnh tip cn tri thc; dy cho ngi hc phng php t hc, t thu nhn thng
tin mt cch c h thng v c t duy phn tch, tng hp; pht trin nng lc ca
mi cc nhn; tng cng tnh ch ng, tnh t ch ca hc sinh. Chnh v th
ngnh gio dc tin hnh i mi phng php gio dc dy hc theo hng
pht huy tnh tch cc, ch ng, t gic ca ngi hc.
Trong cc phng php dy hc theo hng tch cc bn thn ti p
dng trong qu trnh ging dy v nhn thy phng php dy hc tho lun
nhm l phng php tng i ph hp vi tnh hnh thc t ging dy ca b
mn trong nh trng. Chnh v vy bn thn ti d chn ti sng kin kinh
nghim ng dng phng php dy hc tho lun nhm vo ging dy Sinh hc
10 c bn ti trng ph thng.
2. Tnh hnh nghin cu.
Vi ti nghin cu v i mi phng php dy hc c rt nhiu nh
khoa hc, nh s phm nghin cu nh TS. Nguyn Phc Chnh, TS. Nguyn
Vn Hng - Ging vin khoa Sinh-KTNN trng i hc s phm Thi Nguyn.
PGS-TS ng Thnh Hng- Vin chin lc v chng trnh gio dc..Cc
ti nghin cu trn ch yu xy dng c s l lun ca phng php dy hc,
p dng vo ging dy ti n gio vin cn ng dng mt cch linh hot, ph
hp vi i tng hc sinh, vi iu kin ca n v. V vy bn thn ti chn
ti nghin cu v a ra nhng kinh nghim ca bn thn v vic p dng
phng php d hc tho lun nhm vi i tng hc sinh trng THPT s 1
Vn Bn.
3. Mc ch v nhim v ca sng kin.
3.1 Mc ch nghin cu.
- nh gi c hiu qu ca vic s dng phng php dy hc tho lun
nhm vo ging dy mn Sinh hc ti trng THPT.
- a ra nhng kin nh gi ca bn thn v hiu qu p dng phng
php tho lun nhm vo dy hc sinh hc ti trng THPT.

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

3.2 Nhim v ca ti.


- Nu ln c cch thc, phng php t chc dy hc theo phng php
tho lun nhm trong nh trng ph thng.
- Thit k, t chc gi dy theo phng php tho lun nhm, nh gi kt
qu thu c ca vic p dng phng php dy hc tho lun nhm trong qu
trnh ging dy ti n v.
4. i tng v phm vi nghin cu.
4.1 i tng nghin cu.
Hc sinh thuc lp 10 trng THPT s 1 Vn Bn, hc mn Sinh hc theo
chng trnh sch gio khoa chun. i tng hc sinh c la chn c trnh
nhn thc khc nhau. 40 hc sinh thuc lp 10A2 c trnh nhn thc kh v
trung bnh kh, 40 hc sinh thuc lp 10A5 c trnh nhn thc trung bnh v
yu.
4.2 Phm vi nguyn cu.
Trong ti do thi gian c hn nn bn thn ti mi nghin cu trong
phm vi hp: L lun chung mt s vn v phng php dy hc tho lun
nhm, thit k mt s phiu hc tp theo trnh nhn thc ca hc sinh vi 4
bi t bi s 3 n bi s 6 trong chng trnh Sinh hc 10 chun, thit k bi
ging cho bi s 4 Cacbonhyrat v lipit theo chng trnh c bn.
5. Phng php nghin cu.
5.1 Phng php nghin cu l lun.
Trn c s nhng kin thc v i mi phng php dy hc v phng
php dy hc tho lun nhm, cc vn bn hng dn ca cc cp v i mi
phng php dy hc trng THPT.
5.2 Phng php nghin cu thc nghim.
Tin hnh t chc dy hc theo phng php tho lun nhm 02 lp hc
sinh khi 10 trng THPT s 1 Vn Bn, t so snh, nhn xt v nh gi kt
qu nghin cu vi 02 lp i chng c trnh nhn thc tng ng, qua
ra hng nghin cu tip theo.

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Phn II.
Ni dung
I. mt s v chung v phng php dy hc theo nhm.
1.

Khi nin v phng php tho lun nhm.


a.Khi nim.
- Tho lun l s trao i kin v mt ch gia hc sinh v gio vin,
cng nh gia hc sinh vi nhau.
- Phng php dy hc theo nhm l phng php t hc sinh vo mi
trng hc tp theo cc nhm hc sinh trao i, tho lun v mt ch .
b. Mc ch.
- Tho lun nhm khuyn khch s phn tch mt vn hoc cc kin
bn lun khc nhau ca hc sinh v trong nhng trng hp nht nh n mang
li s thay i thi ca nhng ngi tham gia.
- Mc ch ca dy hc theo nhm: Pht huy tnh tch cc, t gic, kh nng
ch ng sng to trong hot ng nhn thc ca hc sinh, to iu kin mi
ngi cng tham gia chia s kinh nghim, hc hi ln nhau, chun b cho phn
cng lao ng trong cng ng.
2. ngha ca phng php tho lun.
- Gip hc sinh m rng, o su thm nhng vn hc tp trn c s nhn
nhn chng mt cch c suy ngh, phn tch chng c l l, c dn chng minh
ho, pht trin c c t duy khoa hc.
- Gip hc sinh pht trin k nng ni, giao tip, tranh lun, bi dng cc
phng php nghin cu mt cch va sc.
- Thng qua tho lun c th thay i quan im ca cc nhn nh cch lp
lun lgc trn c s cc s kin, thng tin ca cc hc sinh khc trong nhm,
trong lp.
- i vi gio vin qu trnh tho lun s to ra mi quan h hai chiu gia
gio vin v hc sinh, gip cho gio vin nm c hiu qu gio dc v cc mt
nhn thc, thi , quan im, xu hng hnh vi ca hc sinh.
- Tuy nhin phng php tho lun nhm cn c ngi lnh o ti nng, c
th mt nhiu thi gian v s hot ng ca hc sinh khng ng u.
3. Hng dn thc hin phng php tho lun trong dy hc sinh hc.
tho lun t kt qu tt, gio vin cn quan tm n cc khu:
- Chun b tho lun.
- Tin hnh tho lun.
- Tng kt tho lun.
a. Chun b ni dung tho lun.
- Vn th nht: GV cn chn ti thch hn hc sinh tho lun. Nhng
bi cho hc sinh tho lun l nhng bi khng kh v mt ni dung nhng c
nhiu ngi quan tm. c nhiu cch gii quyt khc nhau. Nht thit khng nn
chn nhng vn m cch gii quyt r.

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

- Vn th hai: Khi chn ti tho lun cn nghin cu xem hc sinh bit


g, cm thy g, s suy ngh g v ch s nu ra.
- Khi chn c vn tho lun ng yu cu, gio vin cn bo cho hc
sinh chun b, kin pht biu ca hc sinh phi ghi ra giy.
b, Tin hnh tho lun.
- Ngi hng dn c th l gio vin hay hc sinh ( thng thng l gio
vin).
- Trong tho lun gm cc bc sau:
+ M u tho lun: Thng bo ch tho lun, quy trnh to lun v th
tc tho lun.
+ Hng dn tho lun: Ph thuc vo mi quan h gia gio vin v hc
sinh, iu kin c s vt cht ca nh trng v ch tho lun. Gio vin cn
ch ti s tham gia ca mi c nhn hc sinh, gio vin phi ch lng nghe
nhng iu hoc sinh ni hiu hc nh ni g. Gio vin cng cn phi bit kt
thc tho lun khi phn ln hc sinh trao i kin.
+ Tng kt tho lun.
c. Tng kt tho lun.
Gio vin phi tng kt c nhng kin tham gia mt cch c h thng
v tham gia kin v nhng iu cha thng nht, b sung thm nhng cn
thit, nh gi cc kin pht biu.
d, Cc hnh thc tho lun.
- Tho lun theo nhm nh: Mi nhm gm 4-6 hc sinh, hnh thc ny gip
hc sinh tham gia mt cch tho mi hn trong qu trnh tho lun.
- Tho lun c lp: C th c tin hnh nhm tng s lng hc sinh, tng
gi tr nhn thc, thc y vic suy ngh c ph phn ca hc sinh. Tuy nhin tnh
tch cc ca hc sinh khng cao.
e, Cc iu kin tho lun.
- Kch thc phng hc: C lin quan n khong khng gian ca mi nhm
v s xp xp ch ngi t nh hng n cht lng ca hot ng tho lun.
- Thi gian tho lun: Gio vin cn cn nhc gia vic m bo mc tiu vi
thi gian quy nh.
- Trang thit b ca nh trng.
- Trnh nhn thc ca hc sinh
4. Cch t chc hc sinh hc tp theo nhm.
a, T chc hc sinh hc tp theo nhm c th theo cc bc di y.
Bc 1: Lm vic chung c lp.
Gio vin nu vn , xc nh nhim v nhn thc cho hc sinh v t chc
cc nhm hc sinh, giao nhim v cho mi nhm, hng dn cch lm vic ca
nhm.
Bc 2: Lm vic theo nhm.
Trao i, tho lun trong nhm hoc phn cng trong nhm, c nhn lm
vic c lp ri trao i trong nhm. C i din trnh by kt qu ca nhm.

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Bc 3: Tho lun tng kt trc lp.


Cc nhm ln lt bo co kt qu tho lun. Sau gio vin tin hnh cho
tho lun chung c lp, cui cng gio vin tng kt, t vn tip theo.
b, Cch chia nhm v chia nhim v cho cc nhm hc sinh.
C th chia ngu nhin hay theo ch nh d vo mc ch hot ng ca
nhm. S lng thnh vin trong nhm ph thuc vo nhim v bi hc cng
nh trang thit b dy hc vn c.
Vic giao nhim v cho hc sinh c th theo nhiu cch nh: Nhm ng
vic, nhm chuyn su.
c. Cch tin hnh hot ng theo nhm.
- Mi nhm c ra mt nhm trng v mt th k.
- C nhm tin hnh tho lun.
- Nhm trng dn rt bui tho lun.
- Th k nghi li ni dung tho lun ca nhm.
- i din nhm ln trnh by kin tho lun ca nhm.

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Ii.ng dng dy hc tho lun nhm vo thit k phiu


hc tp trong dy hc sinh hc 10.
Thit k phiu hc tp cho hot ng dy hc tho lun dy bi s 3 n
bi s 6 SGK sinh hc 10.
Do trnh nhn thc ca hc sinh cc lp l khng ng u nhau, do
trong qu trnh ging dy gio vin cn lu : Cch thit k phiu hc tp cho
hot ng tho lun nhm ph hp vi i tng hc sinh. bi ging thu c
kt qu cao nht. Sau y ti xin a ra mt s mu phiu tho lun trong dy
hc chng I phn II sinh hc t bo - sinh hc 10 c bn cho hai i tng hc
sinh trung bnh( Tb) - yu v trung bnh kh - kh.
1.

Thit k phiu hc tp cho bi s 3- Cc nguyn t ha hc.


Phn II- Nc v vai tr ca nc trong t bo sng.

a. Phiu tho lun nhm cho hc sinh Tb - yu:


Hy c sch gio khoa v hon thnh phiu hc tp sau:
Phn t nc c cu to t.(1)xi lin kt vi (2)Hir bng lin
kt..(3)..; Do i elchtron dng chung lch v pha ..(4)..nn phn t
nc c tnh phn..(5)...
b. Phiu tho lun nhm cho hc sinh Tb kh- kh:
c sch gio khoa v vn dng kin thc bn thn tr li cu hi sau:
Cu 1: Nu cu to ca phn t nc? Gii thch ti sao nc c tnh phn
cc?
Cu 2: Ti sao nc ni trn nc thng? Cho bit hu qu khi cho t bo
sng vo ngn t lnh?
Cu 3: Gii thch ti sao con nhn li chy c trn mt nc?
2.
a.

Thit k phiu hc tp cho bi s 4- Cacbonhirat v Lipit.


Phiu tho lun nhm cho hc sinh Tb - yu:
Hy c sch gio khoa v hon thnh phiu hc tp sau:
- Nu cu to chung ca cacbonhirat?
- Th no l ng n? ng i? ng a?

b. Phiu tho lun nhm cho hc sinh Tb kh - kh:


c sch gio khoa v hon thin bng sau:

SKKN nm hc 2010 - 2011

Ni
dung

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

c im

S lng n phn

Chc nng

ng


nia

Hoc GV c th s dng phiu hc tp sau:

Ni dung
Cu to

Chc nng

Loi lipit
M

Phtpholipit

Strit

Sc t v
Vitamin

3. Thit k phiu hc tp cho bi s 5- Prtin.


a Phiu tho lun nhm cho hc sinh Tb -yu:
Hy c sch gio khoa v hon thnh phiu hc tp sau:
Phiu s 1.

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Prtin c cu to theo nguyn tc..(1)., cc n phn l cc..(2).. Lin


kt vi nhau to thnh ..(3).. S a dng ca prrotin do s khc nhau v
..(4). v ..(5)..cc axit amin. Do vy chng c ..(6) .. v ..(7).
khc nhau.
Phiu s 2.
- Cu trc bc mt ca prtin gm.(1)...chui polipeptit dng mch..(2)
- Cu trc bc hai ca prtin gm(3) chui polipeptit dng mch....(4).
- Cu trc bc ba ca prtin gm.(5) chui polipeptit dng mch....(6).
- Cu trc bc bn ca prtin gm.(7) chui polipeptit dng mch...(8).
b. Phiu tho lun nhm cho hc sinh Tb kh- kh:
c sch gio khoa v hon thin bng sau:
Bc prtin
Ni dung
Prtin bc 1 Prtin bc 2
Prtin bc 3 Prtin bc 4


S chui plipeptitKiu son


Cc lin kt

4.Thit k phiu hc tp cho bi s 6 - Axitnuclic.


a Phiu tho lun nhm cho hc sinh Tb -yu:
c sch gio khoa v hon thin phiu hc tp sau:
1. ADN cu to theo nguyn tc...(1) Mi n phn l mt...(2)Mi nucltit
c cu to gm 3 phn l: .(3)..., (4). v .(5)....Baz nitr gm 4 loi A, T,
G, X, cc nucltit ch khc nhau v..(6)... Cc nucltit lin kt vi nhau to thnh
chui.(7).
2. Phn t ADN gm my chui? Lin kt b xung th hin nh th no?
c. Phiu tho lun nhm cho hc sinh Tb kh- kh:
1. Quan st hnh 6.1 SGK hy m t cu trc ca phn t ADN?
2. c sch gio khoa v hon thin bng sau:
Axit nuclic
ADN
ARN
Ni dung
.. ..
S mch, c im .. ..
mch.
.. ..
Thnh phn ca mt .. ..
n phn.
.. ..
.. ..

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Gio n ng dng.
Tit s 4
Ngy son: ..
Ngy dy: .
Bi s 4
Cacbonhirat v lipit
I, Mc tiu: Sau khi hc song bi ny hc sinh phi.

1, Kin thc.
- Nm c cu trc ha hc, chc nng, vai tr sinh hc ca Cacbonhirat.
- Gii thch c mt s hin tng c lin quan n hm lng ng trong c
th.
- Nm c cu trc ha hc, chc nng v vai tr sinh hc ca mt s loi Lipit
trong t bo.
- Gii thch c mt s bnh c lin quan n hm lng Lipit.
2, K nng.
- Rn luyn c t duy h thng, phn tch, so snh.
- Hnh thnh c k nng t hc, lm vic theo nhm v trnh by trc m
ng.
3, Thi .
Gii thch c cc hin tng t nhin theo quan im duy vt ( nh hin tng
ti sao n m thc vt li khng gy s va thnh ng mch cn n m ng vt li
gy bnh).
II, Phng php v dng dy hc.

1, Phng php.
S dng phng php dy hc tch cc tho lun nhm, kt hp vi hi p tm ti.
2, dng.
Trong bi gio vin s dng hnh v s cu to ca mt s phn t ng v cc
phn t M, Phtpholipit , 02 phiu hc tp.
Phiu hc tp s 1.
Ni
dung

c im

S lng n phn

..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..

Chc nng

ng
n
i
a

..
..
..
..
..
..

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Phiu hc tp s 2.
Ni dung
Cu to

Chc nng

.
.
.

.
.
.

Photpholipit

.
.
.

.
.
.

Strit

.
.
.

.
.
.

Sc t v
Vitamin

.
.
.

.
.
.

Loi lipit

III, Tin trnh bi ging.

1, n nh t chc. 5 pht.
GV n nh lp v kim tra s s.
*, Kim tra bi c.
Cu 1. Nu tn cc nguyn t ha hc cu to nn c th sng? Ti sao cacbon li
l nguyn t c vai tr quan trng nht? Gii thch ti sao phi thay i khu phn n
lin tc?
Cu 2. Nu cu to v c tnh l ha ca nc? Gii thch ti sao nc c tnh
phn cc? Ti sao con nhn li chy c trn mt nc?
Hc sinh tr li cc cu hi, gio vin nhn xt, nh gi.
*, Bi mi. GV t vn vo bi mi.
Hot ng 1: Tm hiu v Cacbonhyrat ( ng). 18 pht.
Mc tiu: Sau khi hc song hc sinh phi.
- Nm c cu trc ha hc, chc nng v vai tr sinh hc ca Cacbonhirat
trong t bo.
- Gii thch c mt s hin tng c lin quan n hm lng ng trong c
th.
Ni dung bi day:

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Hot ng ca thy- tr
GV: Yu cu hc sinh c SGK v tr
li cc cu hi:
- Phn t ng cu to ch yu t cc
nguyn t no?
- ng gm cc loi no?
HS: c SGK tr li cc cu hi.
GV: Chia lp thnh 6 nhm nh tin
hnh hot ng tho lun nhm, yu
cu cc nhm hc sinh c SGK hon
thnh phiu hc tp s 1:
GV: yu cu hc sinh chn b trong 10
pht.
HS: Nhn nhim v t gio vin, n
nh nhm, phn cng nhim v cc
thnh vin trong nhm. Nhm trng
iu hnh nhm tho lun v thng
nht ni dung tho lun ca nhm.
Gv : Quan st qu trnh thc hin ca
cc nhm, yu cu i din hc sinh
6 nhm nn trnh by kin cn cc
nhm khc quan st b sung.
Cui cng gio vin chun ha kin
thc.
HS: Hon thin ni dung kin thc.

Ni dung
I. CACBONHYRAT ( NG).

1. Cu trc ha hc:
- Cu to : L hp cht hu c c cu
to ch yu t 3 nguyn t C, H, O.
- Bao gm: ng n, ng i,
ng a.
a. ng n.
- Trong phn t c t 3 7 C. C cu to
mch thng hoc mch vng.
- V d: Glucz, Fructz.
b. ng i.
- Do hai phn t ng n lin kt li
vi nhau.
- V d: Glucz lin kt vi Fructz to
thnh ng Saccarz.
c. ng a.
- Gm rt nhiu ng n lin kt li
vi nhau.
- V d: Tinh bt. Xenlulz, Kitin.
2. Chc nng .
- L ngun nng lng d tr cho t bo
v c th.
- L thnh phn cu to l t bo v cc
b phn c th.
- Lin kt vi prtin to nn cc phn
GV: Treo tranh v mt s hnh nh v t glicprtin l nhng b phn cu to
phn t cc bonhyrat cng c kin ln cc thnh phn khc nhau ca t bo.
thc.

Hot ng 2: Tm hiu v Lipit 17 pht.


Mc tiu: Sau khi hc song hc sinh phi.
- Nm c cu trc ha hc, chc nng v vai tr sinh hc ca mt s loi Lipit
trong t bo.
- Gii thch c mt s bnh c lin quan n hm lng Lipit trong c th.
Ni dung bi day:

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Hot ng ca thy - tr
GV: t cu hi.
- Lipit c cu to nh th no?.
- Lipit c chia thnh nhng loi no?
HS: Vn dng kin thc tr li cu hi.
GV: Kt lun.
GV: Yu cu hc sinh c SGK, c
lp lm vic hon thnh phiu hc tp s
2:
GV: Yu cu hc sinh chn b trong 7
pht.
HS: c SGK, vn dng kin thc
hon thin phiu hc tp.
GV: Yu cu tng hc sinh trnh by
kt qu, cc hc sinh cn li nhn xt v
b sung kin:
GV: t vn .
M l lipit n gin, em hy nu
cu to ca lipit n gin?
Phn bit s khc nhau gia lipit
thc vt vi lipit ng vt.
HS: Nghin cu SGK tr li cc cu
hi.
GV: t vn .
Phtpholipit, Strit l lipit phc
tp, hy nu s khc bit gia lipit n
gin vi lipit phc tp?
HS: So snh s khc nhau qua phiu
hc tp s 2 tr li cu hi.
GV: t cu hi.
Nu chc nng chung ca lipit?
HS: Da vo chc nng ca tng loi
lipit trong phiu hc tp v rt ra chc
nng chung ca lipit.
GV: t cu hi cng c.
Ti sao ngi cao tui n nhiu m
ng vt thng b s va thnh mch?
HS: Da vo s khc nhau cu to lipit
ng vt vi thc vt tr li cu hi.

Ni dung
II. lipit.

- Lipit l hp cht hu c khng tan


trong nc m ch tan trong dung mi
hu c.
- Lipit bao gm lipit n gin (M, du,
sp) v lipit phc tp (Phtpholipit,
Strit).
1. Lipit n gin:
- Lipit n gin l este ca ru v axit
bo:
- Lipit n gin bo gm: M, du, sp
- Lipit thc vt gi l du cha axit bo
khng no, lipit ng vt gi l m cha
axit bo no.
2. Lipit phc tp:
- Lipit phc tp trong phn t ngoi ru
v axit bo cn c thm nhm phtphat
v mt s cht khc.
- Lipit phc tp bao gm: Phtpholipit,
Strit (Clestrol, axit mt, strgen)
3. Chc nng.
- L thnh phn cu trc nn mng bo
(Phtpholipit)
- L ngun d tr nng lng cho t bo
( M, du).
- Tham gia vo qu trnh iu ha trao
i cht ( Hoocmn)

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Cng c: 5 pht.
GV: H thng li kin thc v cu to v chc nng ca cacbonhyrat v lipit.
t cu hi cng c:
- Ti sao khi ang i n mt t ng li khng c cm gic i na?
- Ti sao ngi cao tui n nhiu m ng vt thng b s va thnh mch?
HS: Vn dng cc kin thc trong bi tr li cc cu hi.
GV: Cn dn hc sinh v nh hc bi v chun b ni dung bi s 5.

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Phn III.
Kt lun.
Trong qu trnh ging dy ti nhn thy khi p dng hot ng tho lun nhm
i vi hc sinh. Nu ni dung tho lun a ra ph hp vi hc hc sinh th cc em
s tch cc tho lun hn, tng tnh ch ng ca cc em trong qa trnh lnh hi tr
thc. Cn khi ni dung tho lun qu kh th hc sinh s chn nn, t ra bi quan,
khng tch cc tham gia tho lun, do s nh hng n vic lnh hi kin thc ca
cc em. Cn khi kin thc tho lun qu r cc em s t ra ch quan t s lm gim
hng th tip thu bi ca cc em v cng s nh hng n kt qu lnh hi kin thc
ca cc em.
Kt qu p dng ca sng kin ti n v.
Trong qu trnh thc hin ti theo di kt qu ca hc sinh p dng sng
kin ( lp 10A2 v 10A5) so vi hc sinh khng p dng sng kin ( lp 10A1+10A4)
trong cc lp 10A1 v 10A2 c trnh nhn thc tng ng, lp 10A4 v 10A5
c trnh nhn thc tng ng, kt qu c th:
Bng 1.
Kt qu
Xp loi
S s
Xp loi gii
Xp loi kh
Xp loi TB
Xp loi yu
Xp loi km

Lp 10A2
(Lp p dng ti)
40
11/40 (3275%).
17/40 (42.5%)
12/40 (30%)
0
0

Bng 2.
Kt qu
Xp loi
S s
Xp loi gii
Xp loi kh
Xp loi TB
Xp loi yu
Xp loi km

Lp 10A5
(Lp p dng ti)
40
6/40 (15.0%).
14/40(35.0%)
18/40 (45.0%)
2/40(5.0%)
0

Lp 10A1

Ghi ch

(Lp khng p dng ti).

40
10/40 (25.0%)
11/40 (27.5%)
12/40 (30.0%)
7/40 (17.5%)
0
Lp 10A4

Ghi ch

(Lp khng p dng ti).

40
2/40 (5.0%)
6/40 (15.0%)
23/40 (57.5%)
7/40 (17.5%)
0

Qua bng 1 v 2 nhn thy cc i tng hc sinh khc nhau, ti u c


kt qu chuyn bin tch cc v cht lng.

SKKN nm hc 2010 - 2011

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

xut hng nghin cu:


Do thi gian c hn bn thn ti mi ch nghin cu ti trn quy m hp vi
04 lp 10 trng THPT s 1 Vn Bn, v vy trong nhng nm hc tip theo cn
nghin cu ti trn quy m rng hn, vi s lp, s hc sinh nhiu hn qua mi
nh gi c ton din v tnh xc thc, chnh xc ca ti.
Trn y l kt qu bc u nghin cu ca bn thn ti v vic p dng
phng php tho lun nhm trong dy hc sinh hc 10. Do thi gian nghin cu hn
ch nn ti khng trnh khi nhng thiu st, rt mong s ng gp ca cc qu
thy c.
Xin trn thnh cm n!
Ngi vit ti

Nguyn Mnh Cng

SKKN nm hc 2010 - 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GV: Nguyn Mnh Cng - THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai

Phn IV.
Ti liu tham kho.
Sch gio khoa sinh hc 10 Chun : Nh xut bn gio dc.
Sch gio khoa sinh hc 10 Nng cao: Nh xut bn gio dc.
Sch gio Vin sinh hc 10 Chun : Nh xut bn gio dc.
Sch gio vin sinh hc 10 Nng cao: Nh xut bn gio dc.
Gio n mu sinh hc 10: Nh xut bn gio dc.
Hng dn thc hin chun kin thc, k nng mn Sinh hc 10- Nh xut bn
gio dc Vit Nam.
Phng php dy hc sinh hc trong nh trng ph thng: Tc gi: TS:
Nguyn Vn Hng, Thc s: Nguyn Thu Hng - HSP Thi nguyn.

Phn V.
Ph lc.
Ni dung
Phn m u.
1. Tnh cp thit ca ti.
2. Tnh hnh nghin cu.
3. Mc ch v nhim v ca sng kin.
4. i tng v phm vi nghin cu.
5. Phng php nghin cu.
Phn ni dung.
I. Mt s vn chung v phng php dy hc theo nhm
II. ng dng dy hc tho lun nhm trong dy hc sinh hc 10
chun.
III. Kt lun.
IV. Ti liu tham kho.

trang
1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
6.
14.
16

SKKN nm hc
2010 - gi
2011 ti
GV:sng
Nguynkin
Mnh kinh
Cng -nghim
THPT s 1 Vn Bn tnh Lo Cai
nh

Xc nhn ca t chuyn mn

Xc nhn ca hiu trng


..

..

..

..

..

..

..

..

nh gi ca hi ng khoa hc.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..