You are on page 1of 13

Europisches Magazin SOWA

17. Mrz 2016

PDO303 FO ZECh HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZR


CANTO DCLXXXXVI
Written by sowa () today at 15:23 in category HERODY/Herodenspiel von
Stefan Kosiewski, read: 6
Radio: https://gloria.tv/audio/LoZSjcwQD5u
Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego Fascynacja
Obdem Zarys Estetyki Chazarw HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Zniweczona
Rzeczywisto CANTO DCLXXXXVI (kij - po chazarsku, w j. turkmeskim: stromo, wzwy, pod
grk, empor - po niem.; zum Licht e., e. zu den Sternen)
Mefistofeles NA KIJU
I.
Baczno, sierancie Janik, to tajemnicza postawa ciaa,
do ktrej poderwany zostaje automatycznie czowiek
w momencie, kiedy dociera do niego prawda, e figurant
ze sprawy operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie
Literat, zaoonej w stanie wojennym w celu objcia
kontrol operacyjn figuranta, dokonania rozpoznania,
czy nie prowadzi wrogiej dziaalmoci oraz ewentualne
zastosowanie odpowiednich rodkw neutralizujcych
oraz represyjnych. Baczno, sierancie sztabowy, Kamilu,
jak matka syna nazwaa, pojawia si w momencie, kiedy
sierant sztabowy mianowany zostaje nie przez przypadek
chyba przez tego figuranta do stopnia niej, sieranta, nie
za do starszego sieranta sztabowego, jak przewiduje droga
awansu dla funkcjonariusza o wyksztaceniu stosownym
dla wpojonej zasady sprzenia zwrotnego w procesach
przebiegajcych niejako automatycznie w ludziach, bowiem
biorc spraw krtko za mord, mwic na chopski rozum,
jeeli figurant zaczyna od tego, e zna ju jednego Janika,
ale tamten by Krzysiek i Minister od Policji, to ku(.)wa
chopie, jak moe nie przyj durniowi do ba, e facet
koduje, nadaje otwartym tekstem - inaczej mwic, nawouje
do rezurekcji yda, do zmartwychwstania trupa, durniu, jak nie
wiesz, co to jest rezurekcja, tradycyjna we Wielkanoc parada
na koniach Sowian Poabskich pord Niemcw na uycach.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

Natomiast moment, z jidysz, to po polsku: chwilka, konkretna


jednostka czasu, mierzona sowami, ktre lud prosty odmierza
wypowiadajc w gowie sowa: jeden, dwa, trzy, acha! Ptorej
sekundy mniej wicej, ktre w dziele Faust. Eine Tragdie von

https://de.scribd.com/skosiewski

17. Mrz 2016

Europisches Magazin SOWA

17. Mrz 2016

Goethe zamykane byo przez cae ycie poety, piecztowane,


poprzedzane wstpami dla eksplikacji, itd. Na gruncie polskim
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski, ktry posiada
wysokie aspiracje w dziedzinie twrczoci literackiej. Prbuje
stworzy wok siebie mit literata i publicysty o duych walorach.
Generalnie jednak jest mao znaczcy i mao znany w krgach
literackich. Pobyt za granic i kontakt z krajami kapitalistycznymi
Nie przebywa za granic, znajomo jzykw obcych niemiecki
sabo. Zainteresowania osobiste Literatura, twrczo literacka,
Poezja. W okresie dziaania w NSZZ Solidarno St. Kosiewski by
bardzo aktywnym czonkiem tego zwizku. Wykazywa radykalne
pogldy w stosunku do czynnikw partyjnych i administracyjnych
PRL oraz socjalistycznych uwarunkowa spoeczno-politycznych
w kraju. Odzwierciedlao si to szczeglnie w jego wypowiedziach
i publikacjach. Sympatyzowa z organizacj KPN. Uzyskana informacja
wymaga uzyskania potwierdzenia w ramach realizacji sprawy opereracyjnego

https://www.spreaker.com/user/sowa1/straszne-

pdo151-herody-a2-1-canto-dxliii

bo Izabela przeczyta nie chciaa,


przed jakim to Premierem j ostrzegaa,
wic ma, na co posza, natomiast Sielpia,
to dom wczasowy MSWiA
II.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

sprawdzenia. Niechaj mnie skomunysyn o pieprz nie prosi, solniczk znaki


ponad stoem dajc, e jedno z drugim nie zgadzajc si, nie sztymuje,
bo oba teksty nie nadaj si do teatru TVP ze wzgldu na niesceniczno,
obfito wtkw; jedynie chemia do kobiety, tajemny zwizek znany diabu.
Alchemia rodzi si z potrzeby ducha a wymaga waciwego owietlenia
sprawy, jeeli zatem Poeta Polski przewiduje na scenie posta Komtes
Ra, obok siostra jej Madam Analia robi swoje analnie i oralnie mwi,
to moe jednak ta chwila i wieczno, do ktrej zawsze wzdycha poeta?
Moe ta iskra wybuchnie rozpoznaniem, die Erkenntnis, mowa o pojciu
uywanym przez nowoytn filozofi, pod czaszk ochranian daszkiem,
e dzwonic na wasny koszt z Frankfurtu nad Menem do Komisariatu II.
Maopolskiej Policji w Krakowie figurant nie po przyjani oficjalnej Miast
Partnerskich, ale po koleesku chcia wyjani modszemu tak, czy siak,
e niestety serwer Maopolskiej Policji bezprawnie blokuje maile obywateli
i trzeba si t uwag techniczn podzieli, jak chlebem po chrzecijasku ze
Samarytaninem, ktry robi za speca w KWP od blokowania maili obywateli,
bo skoro Prokurator w Krakowie zleci Policji podjcie dziaa, to nie starczy
nadanie jednej przesyki intenetowej ze zapytaniem do wiadka, ktrego
odpowied odrzucamy automatycznie na drodze sprzenia zwrotnego,
zaprogramowanego na serwerze Policji przez cwanego specjalist techn.,
eby w raporcie zamykajcym spraw odsyan do Prokuratury wykrci
si sianem, bo figurant moe przecie po odrzuceniu zadzwoni pod numer
komisariatu wiedzc, e wszystko jest nagrywane nie po to, aeby chcie
zaszkodzi policjantowi, czy prokuratorowi, ktry np. tak samo, jak pani
Prokurator Poznaska moe by zainteresowany ukrceniem ba sprawie
Kajetana P., ur. w Poznaniu, jej syna prywatnie tudzie syna przedsibiorcy,
ktry moe nie mie np. prawa do restytucji mienia poydowskiego w odzi
po synnym fabrykancie Poznaskim, ani nie musi wcale chcie zaszkodzi
psychiatrom, ktrzy maj stwierdzi, czy jego syn, wyksztacony yd i filolog
klasyczny, piszcy wiersze w licencjackim jzyku aciskim mia zachowan
zdolno rozpoznanawania znaczenia czynu ucinania gowy dziewczynie po
tym, jak w Poznaniu zagina bez ladu (na mac!) druga polska dziewczyna,
za ten staysta postkomunistycznej polityki, zadeklarowany libertyn, ktry
owiadczy na pimie, e tylko czowiek panujcy nad swoimi emocjami moe
zabija w pastwie apartheidu, kryptosyjonistycznej Polsce po Magdalence
bezkarnie, bo jeli nie ma Mefistofelesa, to wyksztaconemu wszystko wolno!
Hulaj dusza! Diaba nie ma, jak dawniej Nitsche, tak dzisiaj Bergoglio wygasza
Pochwa Grzechu, gosi Herezj Miosierdzia, gloryfikuje wa wyniesionego
na kiju z Egiptu i twierdzi blunierczo: Ecce homo! Oto syn czowieczy, okupi
https://de.scribd.com/skosiewski

17. Mrz 2016

Europisches Magazin SOWA

17. Mrz 2016

krwi baranka, smarujc wasze drzwi, krew pierworodnych synw Egiptu, wory
srebra wykradzionego podstpnie blinim, ktrzy zaufali ydom, zawierzyli
ssiadom w biblijnej Ziemi Niewoli, bo czy yd, albo Niemiec poyczy dzisiaj
naczynia srebrne uchodcy milionowemu ze Syrii? Ktry przyszed za namow
Frau Merkel, miosiernej owieconej z Kazimierczakw? Ktra Turcj Erdogana

https://www.spreaker.com/user/sowa1/straszne-pdo151-herody-a2-1-canto-dxliii
<kp2@krakow.policja.gov.pl>: host
poczta.malopolska.policja.gov.pl[46.22.167.105] said: 554 5.7.1 Service
unavailable; Client host [194.25.134.22] blocked using bl.spamcop.net;
Blocked - see http://www.spamcop.net/bl.shtml?194.25.134.22 (in reply to
RCPT TO command) http://www.us.sorbs.net/using.shtml USrael - robi za Policj w PL !
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

III.
do Wiednia prosi na koszt Narodw Unii Europejskiej. Iimperatora nie tego, co
trzeba, ktry w Turcji dokonuje zagady Narodu Kurdyjskiego, jak ludobjstwa
Narodu Ormiaskiego dokona faszywy Atatrk uywajc do tego Modych
Turkw tak samo faszywych, jak Modzi Polacy Rokity, Halla, Ujazdowskiego,

Grupy Windsor Lecha Kaczyskiego, ktry chcia z modym Ziobro tzw. Kary
mierci dla niektrych Polakw i gdyby t swoj Zniweczon Rzeczywisto
wprowadzi w ycie pastwa polskiego, to dzisiaj brat jego Jarosaw, mgby
zawdzicza bratu to, co miaby w gaciach z emocji przed spotkaniem z katem
za zamordowanie 96 osb w katastrofie powietrznej pod Smoleskiem 10.04.
2010 r. Figurant operacyjnego sprawdzenia, ktry wie to, czego nie wie prostak
https://de.scribd.com/skosiewski

17. Mrz 2016

Europisches Magazin SOWA

17. Mrz 2016

Wasa, za jakiego Macierewicz chciaby mie Was pieprzc solniczk gupim


do smaku o wybuchach radoci w salonce tupolewa zaraz tylko po tym, kiedy
Jarosaw bdcy od miesicy na prochach, eby unikn odpowiedzialnoci za
wydane bratu polecenie dokonania zbiorowego samobjstwa kryptosekciarzy,
o ktrym ten zdy posusznie zameldowa: Jawohl, nach Auschwitz! Przed
kamerami telewizji propagandowej Psa Kaczyskiego, bo Wasa moe nie
chcie przecie wiedzie tego, co Jarosaw K. wiedzia zaraz po objciu wadzy
z Lepperem i Giertychem, ktry nie skoczy znaczco na sznurku od wizania
snopw, bowiem umie powiza myl przedni niezaleno adwokack z rol
autorytetu wypowiadajcego si dla potrzeb Michnika w gazecie wyborczej.pl.

Luigi Ciotti, pro-homoseksualny


aktywista, przyjaciel i admirator
skandalisty Fr. Andrea Gallo (19282013), jawny pederasta, zwolennik
modernizmu i komunizmu

Jarosaw chce jeszcze poy trzymajc si nadziei Brzytwy Gloryfikacji Grzechu


Przez Bergoglio, ktry znak Krzya w. zastpi sobie znakiem wa wyniesionego
na kiju przez heretyka papiea, zego ducha w Raju, ktry skusi Ew i Adama,
do spoycia owocu z drzewa wiadomoci dobrego i zego, ktre stao porodku
ywego ogrodu bez fraszek, bez grzechu pierworodnego, jakie Zoczyca chciaby
pdzi na koszt Narodw Europy mniemajc z owieconymi ( iluminati), e Putin
nigdy nie ujawni wiatu tamy z nagran rozmow satelitarn braci, bo jeli hak
na pajaca ma by skuteczny, to pajac pocigany za sznurki powinien y i macha
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mrz 2016

wiecznie nogami, jak zagraj kuranty na Kremlu, bo z roli zakadnika tchrz nie potrafi
wydoby si przyznaniem szczerym do grzechu marnoci, jak choby Zelnik ostatnio
wsypany szczerze przyzna si do sypania na ubecji ydowskich kolegw ze studiw
aktorskich w durnej modoci, jak minister Boni, kapu, ktry nie za darmo donosi
gdy dzisiaj take nie za darmo nagrod uhonorowany jest Europejskiej Partii Ludowej,
jako eurodeputowany, ktry zrobi w Brukseli wszak to, do czego by zobowizany.
Sierancie sztabowy Janik, Dr. Faust, Kalksztajn, kamie powstay przed milionami
lat z osadw organicznych, na Jurze Krakowsko-Wieluskiej, na Roztoczu i na Podolu
w Polsce podnoszony spod ng dla namacalnych ladw dziaania Sziwy, Rudry, devy
Jorgusia, ktrego na Podhalu zowi Halny, albowiem nadciga na wiat siny prawie,
eby mae i limaki ywe zamieni na skamieliny grzechu Sodomy i Gomory yda
i pedaa, ktry nie zachowa procedur, nie zachowa si zgodnie z norm na miliony
lat przed Bergoglio, przed Lechem Kaczyskim w tupolewie, przed prezydenckim ziciem
poety ydoskiego z Gliwic w limuzynie rzdowej spieszcego na narty. Nie zachowa
procedur Janik, ktremu odbio, eby przylecie prywatnie, helikopterem pastwowym
na spotkanie z kolegami na Powile, do Jurka i Stasia, paru innych w Dbrowie Tarnowskiej.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czyta Stefan Kosiewski https://gloria.tv/audio/LoZSjcwQD5u
pozdrawiajc wszystkich bagaowych, ktrzy grzechy nasze nosz i zachcajc serdecznie do
pisania wierszy po nocach na fejsbuku do maolatek po nartach, bo np. taki yd z Rosji
Nabokov, ale co tu znowu cinie si samo o ydach amerykaskich, Z Panem Bogiem

Doktorowi prawa, inspektorowi Tomaszowi


Mikowskiemu przypisuj z uwag, e to
wanie w Rudzie Sl. wieczorow por zim
1972 na 73 r. samochd marki uk
wyjedajc z prawej strony, zza garay
uderzy w syrenk, ktr podrowaem na
miejscu za kierowc i obudziem si potem
syszc spod sufitu sali operacyjnej swj
wasny gos protestu dochodzcy do Gry z
dou, ktry wyranie mwi: - NIE obcina!
- Jak mamy ci nie obcina? A jak mamy ci
szka z gowy powyjmowa - wczy si
rzeczowo do dialogu niescenicznego lekarz
przeprowadzajcy zabieg przy zachowaniu
procedur. - A, to obcina. Przystaem majc
zachowan wiadomo, e i tak zrobi z
czowiekiem to, co bd chcieli zrobi nie liczc si z gosem protestu mionika noszenia
dugich wosw. Z Panem Bogiem, na poegnanie jeszcze melodia: Jak dugo na Wawelu,
okietka gniecie Lech?
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mrz 2016

Von: Janik Kamil [mailto:kamil.janik1@krakow.policja.gov.pl] Gesendet: Mittwoch, 16. Mrz


2016 11:21 An: 'sowa-frankfurt@t-online.de' <sowa-frankfurt@t-online.de> Betreff:
Komisariat Policji II w Krakowie Prosz o kontakt w zwizku z zawiadomieniem, ktre
wpyno do Prokuratury Rejonowej Krakw rdmiecie Wschd w Krakowie w dniu
11.02.2016 r. Sier. szt. Kamil Janik WK RD
http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/03/mefistofeles-na-kiju-pdo303-fo-zech_49.html
roda, 16 marca 2016 nie zaoferowa mi
facebook wymaganej pomocy i
zawiadamiam o tym niezwocznie Pana
Sieranta Policji w Krakowie Facebook
narusza standardy przyzwoitoci w Polsce,
bowiem nie chce usun faszywego
profilu, ktry uwacza Polakowi:
nie zaoferowa mi facebook wymaganej
pomocy i zawiadamiam o tym niezwocznie
Pana Sieranta Policji w Krakowie
sowa () | today at 12:47 |
Facebook narusza standardy przyzwoitoci
w Polsce, bowiem nie chce usun
faszywego profilu, ktry uwacza Polakowi:
Stefan Kosiewski 2 min Jaka jest Twoja
opinia na temat oferowanej
pomocy? Moja opinia jest taka, e nie
zaoferowa mi facebook wymaganej
pomocy i zawiadamiam o tym niezwocznie
Pana Sieranta Policji w Krakowie, do
ktrego wysaem ju przed chwil
korespondencj elektroniczn w sprawiach
o wiele waniejszych
Fotografia: MIrosaw Chojecki, Czonek KOR i syn Prezesa Stefana Kosiewskiego na
Frankfurckich Targach Ksiki read on
Stefan Kosiewski 2 min Moja opinia jest taka, e nie
zaoferowa mi facebook wymaganej pomocy i zawiadamiam o
tym niezwocznie Pana Sieranta Policji w Krakowie, do ktrego wysaem
ju przed chwil korespondencj elektroniczn w sprawiach o wiele
waniejszych
Von: Sowa Frankfurt [mailto:sowa-frankfurt@t-online.de]
Gesendet: Mittwoch, 16. Mrz 2016 12:00 An: 'Janik Kamil'
Betreff: dzikuj za zainteresowanie; uprzejmie prosz o podanie numeru
telefonu, pod ktry mgbym zadzwoni. AW: Komisariat Policji II w Krakowie
nie zaoferowa mi facebook wymaganej pomocy i zawiadamiam o ... nonsens
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/943537859033188
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mrz 2016

faszywy profil ktry Agencja France-Presse usuna


Witaj, Stefan! Panel pomocy umoliwia:
1. Pobierz aktualizacje dotyczce zgoszonych elementw.
2. Sprawd wiadomoci od Zespou pomocy i odpowiedz na nie.
3. Zobacz wane informacje dotyczce Twojego konta.
You reported Stefan Kosiewski for pretending to be you ZAMKNITE
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009023440474 CO MOESZ ZROBI
Zablokuj uytkownika Stefan. Nie bdzie moliwe wzajemne kontaktowanie si i
wywietlanie zawartoci.

Z faszywym profilem nie mona si kontaktowa, ale


cay wiat ma moliwo wywietlania faszywego
profilu, ktry uwacza Polakowi:
Witaj Stefan,
Dzikujemy za zgoszenie treci, ktre Twoim zdaniem s niezgodne ze Standardami
spoecznoci Facebooka. Zgoszenia takie jak Twoje s potrzebne, by Facebook mg by
bezpiecznym i przyjaznym miejscem. W tym przypadku zweryfikowalimy zgoszony przez
Ciebie profil i naszym zdaniem nie narusza on Standardw spoecznoci. Jeli uwaasz, e
zasza pomyka, poinformuj nas o tym, odpowiadajc na t wiadomo. Uwaga: Jeeli
zauwaysz na czyim profilu co, czego nie powinno by na Facebooku, pamitaj, aby zgosi
tylko ten element (np. zdjcie), a nie cay profil. Pomoe nam to dokadniej przeanalizowa
zgoszenie. Wicej informacji o naszych zasadach mona znale w sekcji Standardy
spoecznoci Facebooka: https://www.facebook.com/communitystandards
Dzikujemy

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mrz 2016

Jaka jest Twoja opinia na temat oferowanej pomocy?

Moja opinia jest traka, e nie zaoferowa mi


facebook wymaganej pomocy i zawiadamiam o tym
niezwocznie Pana Sieranta Policji w Krakowie, do
ktrego wysaem ju przed chwil korespondencj
elektroniczn w sprawiach o wiele waniejszych
Von: Sowa Frankfurt [mailto:sowa-frankfurt@tonline.de]
Gesendet: Mittwoch, 16. Mrz 2016 12:00
An: 'Janik Kamil'
Betreff: dzikuj za zainteresowanie; uprzejmie
prosz o podanie numeru telefonu, pod ktry
mgbym zadzwoni. AW: Komisariat Policji II w
Krakowie
Jeste tymczasowo zablokowany
Wyglda na to, e zbyt szybko, a wic niewaciwie,
korzystae z tej funkcji. Moliwo korzystania z niej
zostaa dla Ciebie zablokowana.
Dowiedz si wicej na temat tej blokady w Centrum pomocy. Jeli wydaje Ci si, e
widzisz to w wyniku bdu, powiadom nas o tym.
Blokady na Facebooku
To help keep Facebook safe, we sometimes block certain content and actions. Please let us know if
you think we've made a mistake in this case.
Wyjanij, dlaczego uwaasz, e nastpia pomyka
Dzikujemy za czas powicony na przesanie zgoszenia. Cho nie odpowiadamy na wszystkie
zgoszenia, powiadomimy Ci, gdy potrzebne bd dodatkowe informacje.
Czytaj tu:

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/03/prezestk-jestem-dyskretnie-chroniony.html

Link , APARTHEID, rasizm syjonistyczny, system rzdzenia


Polakami w III RP
magazyn europejski

roda, 16 marca 2016

PrezesTK: Jestem dyskretnie chroniony


przez policj. - Przyjte, potrzebny
kontakt, informacje RIS POK Frankfurt
a.M. Prosz o zachowanie procedur,
porzdek.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mrz 2016

Jacek Gdek @JacekGadek 8 Std.vor 8 Stunden


PrezesTK: Jestem dyskretnie chroniony przez policj.Jak w wypadku
Blidy,nikt nie wydaje rozkazw,ale s
wariaci,ktrzy czuj si upowanieni
7 Retweets 6 Gefllt mir

sowa @sowa
@JacekGadek Przyjte, potrzebny kontakt, informacje RIS POK
Frankfurt a.M. http://unsinn.blox.pl/2016/03/nie-zaoferowalmi-facebook-wymaganej-pomocy-i.html Prosz o zachowanie
procedur, porzdek.
16:07 - 16. Mrz 2016
https://twitter.com/sowa/status/710120395312078848
Kajetan P. ma matk Prokuratora oraz ojca posiadajcego
dobrze prosperujc firm (od 4:11
min.) https://de.pinterest.com/pin/452752568770859913/

Stefan Kosiewski
24. Februar um 00:21

Czy Kajetan P. ma szanse odzyska w odzi


Paac Poznaskiego?
W yciorysie Poznaskiego zaobserwowa
mona wyran przemian: pocztkowo
znany by jako bezwzgldny pracodawca,
niedbajcy o bezpieczestwo
pracownikw. W jego fabrykach
dochodzio do licznych wypadkw
koczcych si kalectwem lub mierci.
pl.wikipedia.org/... Maestwo Leonia
Hertz Dzieci Ignacy, Herman, Karol,
Maurycy, Anna (Ajdla), Joanna Natalia,
Felicja (Fajga)

https://de.pinterest.com/pin/452752568770482765/
Gesendet: Mittwoch, 16. Mrz 2016 15:39
An: sowa <sowa-frankfurt@freenet.de>
Betreff: Jacek Gdek hat getwittert: PrezesTK: Jestem dyskretnie chroniony przez policj.Jak
w wypadku Blidy,nikt nie wydaje rozkazw,ale s wariaci,ktrzy czuj si upowanieni
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

17. Mrz 2016

Diese E-Mail wurde fr @sowa


erstellt.
Twitter, Inc. 1355 Market Street,
Suite 900 San Francisco, CA 94103

Szydo: Baszczak rodki przeznaczy


na podwyki na policjantw, a nie na
omiorniczki w drogich restauracjach
300polityka.pl
Szydo: Baszczak rodki przeznaczy na podwyki na policjantw, a nie na omiorniczki w
drogich restauracjach Jak mwia premier Szydo w trakcie sejmowej debaty nad wnioskiem
o odwoanie Mariusza Baszczaka z funkcji szefa MSWiA: "Co rni ministra Baszczaka od
jego poprzednikw z PO? Rni to, e rodki przeznaczy na podwyki
na https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/hSPkCQ3mJ5b
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1009886502401202
294 obserwatorw|682 428 wywietle
Stefan Kosiewski
Krgi rozszerzone - 17:32
Dlaczego Minister Baszczak przeznaczy rodki
na podwyki na policjantw, jeeli nie
zdy jeszcze pozna tych policjantw,
ktrych mianowa, po braku owocw ich
pracy? Czy to w Poznaniu, gdzie wsika
dziewczyna bez ladu, skd pochodzi Kajetan
P., ktry w stolicy odci drugiej dziewczynie
gow, a psychiatrzy nie wiedz, co z takim
frantem zrobi, bo morderca matk ma
ydwk, ktra robi za Prokuratora, za ojciec
nadziany szmalem, bo ma ludzi, ktrzy na
niego pracuj w jego firmie. A moe i ma ten
ojciec jeszcze szans na odzyskanie
poydowskiego mienia w miecie odzi po
fabrykancie Poznaskim?
http://sowa.quicksnake.org/HERODYHerodenspiel-von-StefanKosiewski/Mefistofeles-na-KIJU-PDO303-FOZECh-HERODY-Herodenspiel-von-StefanKosiewski-ZR-CANTO-DCLXXXXVI-2

http://sowa.quicksnake.de/StiftungAufarbeitung/Einladung-zum-Vortrag-von-DrAnna-Bohn-und-Prof-Dr-Thomas-LindenbergerDie-Oktoberrevolution-und-ihre-Bilder-in-denKpfen
https://de.scribd.com/skosiewski