You are on page 1of 8

Groepstypering

Inleiding
In dit document geef ik meer informatie over mijn stageklas, groep 3 en 4 van
basisschool de Hasselbraam. Om zon duidelijke mogelijke typering te ontwerpen
heb ik veel geobserveerd in de klas, met mijn mentor en ouders gesproken en
heb ik tests afgenomen die mij helpen bij het vormgeven van deze typering.
Algemene informatie over de groep
groep 3 en 4 van basisschool de Hasselbraam bestaat uit 24 kinderen. 16 van
deze kinderen zijn jongens en 8 meisjes. Deze groep zit al vanaf vorig jaar bij
elkaar en hebben ook dezelfde docent als vorig jaar. Evelyne is de docent van
deze groep en het eerste wat mij opviel is dat de groep erg gewend is aan de
werkwijze van Evelyne.
Een aantal regels
Deze groep kan zeer goed zelfstandig werken en dat komt mede door een aantal
regels. Daarnaast zijn er natuurlijk ook regels in de omgang met elkaar. De regels
die van toepassing zijn in de klas zelf luiden als volgt:
Als je een vraag hebt tijdens zelfstandig werken, leg je rode kaartje op de hoek
van de tafel. Dan komt er zo snel mogelijk een docent bij je die je kan helpen
Wanneer je naar het toilet moet, pak dan de knuffel en leg die bij je op tafel.
Hierdoor gaat er maar n persoon tegelijk naar het toilet.
Wanneer het stoplicht op rood staat moet iedereen zelfstandig werken en is het
stil in de klas.
Wanneer de kinderen binnenkomen na de middagpauze of s ochtends dan
gaan ze in de kring zitten en pakken ze een boek tot iedereen binnen is.
Om 10 uur wordt er fruit gegeten. Tijdens het fruit eten wordt er altijd
voorgelezen en begint iedereen pas met eten tot alles is uitgedeeld.
Een aantal regels die van toepassing zijn voor de sociale omgang luiden als volgt:
Als iemand stop hou op roept, stop dan ook echt
Speel geen spellen met kinderen die niet mee willen doen
Blijf van elkaar zijn spullen af
Er wordt elkaar geen pijn gedaan
De visie van de school
De Hasselbraam is een Saltoschool. Hieronder de visie van alle Saltoscholen.
Met 22 basisscholen en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs is salto een grote
speler in het Eindhovense onderwijsveld. Formeel staat salto voor Stichting
ALgemeen Toegankelijk Onderwijs, maar officieus voor: Samen Actief Leren
Talenten Ontwikkelen. Dt is waar wij voor staan: kinderen stimuleren en gelijke
kansen bieden om zich te ontplooien, ongeacht hun achtergrond, geslacht of
geloof.

Goed onderwijs vraagt om adequate hulpmiddelen en actuele lesmethoden. Maar


in onze ogen is de leerkracht het belangrijkst. Een bevlogen juffrouw die de
nieuwsgierigheid van de kinderen voortdurend prikkelt. Een meneer die de
kinderen steeds weet te boeien. Ze zijn van onschatbare waarde.
Leren is leuk, zowel voor de kinderen als voor volwassenen, en bovendien nodig
om bij te blijven. Daarom biedt salto de leerlingen en de medewerkers alle
kansen tot zelfontplooiing. Wij moedigen hen aan te investeren in zichzelf, zodat
iedereen met plezier kan leren en werken.
Salto Eindhoven, De kracht van Salto, geraadpleegd op 3 maart 2016, van
http://www.bs-hasselbraam.nl/index.php?section=1&page=137
Mijn observaties
De eerst keer dat ik de hele dag bij deze klas aanwezig was, was mij meteen
duidelijk dat dit zeer gestructureerde klas is die zeer goed zelfstandig kan
werken. Deze kinderen uit groep 3 en 4 kunnen zonder veel moeite een uur lang,
in stilte, zelfstandig werken.
Mijn mentor zorgt er altijd voor dat terwijl ze les geeft aan groep 3 of groep 4, de
andere groep zelfstandig aan het werken is. Hierdoor zijn ze altijd ergens mee
bezig. Wat ook opvalt is dat ze nog steeds met een letterlijke kring werken. Deze
kring is gemaakt van bankjes die voor het smartbord staan. Hier doen ze
gezamenlijk activiteiten, de ochtend- en middagkring en eten en drinken ze. Leuk
om te zien dat dit nog steeds toepasbaar is en veel meerwaarde geeft voor de
structuur tijdens de dag. De kinderen vinden het ook nog steeds leuk. Dus een
win-win situatie.
Wat ook opviel is dat de meeste leerlingen goed met elkaar kunnen opschieten
maar dat er op deze leeftijd ook de voorkeur ontstaat om met specifieke kinderen
te spelen en met anderen niet. Er zijn namelijk een paar kinderen die weinig
vriendjes hebben in de klas. Deze kinderen mogen niet meedoen met spelletjes
van andere kinderen of spelen alleen tijdens de pauze. Daarnaast is er ook wat
plaaggedrag op te merken. Uit mijn klimaatschaal en sociogram kan ik
beoordelen of mijn observaties inderdaad kloppen. Wat positief was is dat mijn
mentor en ik zagen dat een meisje uit de klas niemand had om buiten samen te
spelen. We vroegen aan een klasgenootje of zij haar er bij kon betrekken en dat
deed ze meteen. Dus erg sociaal.
Mijn leerkracht beschrijft
Mijn mentor geeft sinds vorig jaar alles aan deze groep. Ze benoemt dat dit ook
de reden is waarom deze kinderen zo goed weten wat wel en niet mag. En
daarnaast ook dat ze stil moeten zijn als ze zelfstandig werken en welke regels er
in de klas zijn.
Ze vindt dit een erg lieve klas die over het algemeen heel sociaal naar elkaar zijn.
Ze vindt het wel een jonge klas. Er zijn namelijk ene paar leerlingen die zelfs nog

kleuter konden zijn en dat is ook te zien aan hun werkhouding. Deze kinderen
hebben minder concentratie en het zou, volgens mijn mentor, misschien beter
zijn voor deze kinderen om een jaar langer kleuter te zijn. Natuurlijk kan dat niet
als ze de kleuter periode prima doorlopen en vooral de ouders willen dat niet.
Hierdoor is er wel een vrij groot leeftijdsverschil tussen de oudste van groep 4 en
de jongste van groep 3.

Sociogram en klimaatschaal
Ik heb twee tests afgenomen. Tijdens het afnemen van de test heb ik er voor
gezorgd dat kinderen niet overleggen of bij elkaar afkijken. Dit zijn de resultaten
van de twee tests. De sociogram is een test waarbij de kinderen hebben moeten
bepalen met wie ze wel en niet willen spelen en met wel en niet ze willen werken.
De klimaatschaal is een score van 16 vragen die de kinderen hebben moeten
invullen.
Sociogram
Spelen

Werken

De resultaten die ik vanuit deze test kan halen zijn als volgt:
Spelen
Wie zijn populair in de groep?
(Aantal punten positief > 4)
K. Fletcher (8 punten)
G. van der Heijden (8 punten)
T. Schumaker (6 punten)
P. Steeneken (6 punten)
F. van Meurs (5 punten)
Wie zijn verstoten uit de groep?
(Aantal punten negatief > 4)
J. Meulendijks (17 punten)
K. Daey Ouwens (9 punten)
J. van der Sluijs (7 punten)
L. Voorhuis (6 punten)
L. van Beek (5 punten)
In mijn observatie heb ik benoemd dat er kinderen zijn die worden
buitengesloten. J. Meulendijks is ook n van de jongste kinderen in de klas. Dit
kan een reden zijn waarom hij niet in de groep past. Het kan zijn dat zijn gedrag
te kinderachtig is voor de rest van de groep. K. Fletcher was de gene die een
ander meisje bij de groep betrok wanneer dat dit van haar gevraagd werd. Ze kan
dit ook doen omdat zij het meest wordt geaccepteerd in de klas. Hierdoor kan zij
andere erbij betrekken.
Samenwerken
Wie zijn populair in de groep?
(Aantal punten positief > 4)
G. van der Heijden (7 punten)
M. Maas (6 punten)
T. Schumaker (5 punten)
J. van der Sluijs (5 punten)
S. Trimpe (5 punten)
D. Wagemakers (5 punten)
M. van Etten (5 punten)
K. Fletcher (5 punten)
Wie zijn verstoten uit de groep?
(Aantal punten negatief > 4)
J. Meulendijks (11 punten)
L. van Beek (10 punten)
L. Voorhuis (7 punten)
K. Daey Ouwens (6 punten)
M. van Etten (5 punten)
Bij het werken zijn de resultaten vergelijkbaar met het spelen. Deze zijn dus
verbonden. Mijn mening is dat spelen komt voor werken. De kinderen die dus

graag met elkaar spelen werken ook graag met elkaar. Dit geldt ook voor de
negatieve resultaten.
Algemene sfeer in de klas aan de hand van de klimaatschaal

Aantal

Aantal
17

0-0.99 1-1.49 1.5-1.99 2-2.49 2.5-2,99 3-3.49

3.5-4

De meeste kinderen beoordelen de klas goed. Ze zijn tevreden over de sfeer in


de klas en kunnen met hun klasgenoten omgaan.
Samenvatting
groep 3 en 4 van basisschool de Hasselbraam is een zeer sociale klas die goed en
gestructureerd zelfstandig kunnen werken. Dit komt niet alleen door henzelf maar
ook door mijn mentor. Zij geeft al anderhalf jaar les aan deze klas en daarom zijn
ze gewend aan haar werkwijze.
Er zijn wel een paar kinderen die buiten de groep vallen. Vanuit de testresultaten
wordt dit bevestigd. Deze kinderen zijn over het algemeen jonger dan de andere
kinderen. Mijn mentor verteld dat zij vindt dat sommige kinderen te jong zijn voor
groep 3. Dit is dus een verband dat ik kan leggen. De kinderen die erg jong zijn
passen niet goed in de groep. Waarschijnlijk door hun meer kinderachtige manier
van spelen en omgang. Zeker als we het vergelijken met de kinderen van groep
4. De kinderen die niet in de groep passen zijn waarschijnlijk ook de kinderen die
een minder goede beoordeling hebben gegeven aan de sfeer in de groep, maar
dat is niet de controleren. Wat uiteindelijk te concluderen is, is dat veel kinderen
die negatief uit de tests komen kinderen uit groep 3 zijn.
Literatuurlijst
Salto Eindhoven, De kracht van Salto, geraadpleegd op 3 maart 2016, van
http://www.bs-hasselbraam.nl/index.php?section=1&page=137
Sometics, testresultaten, geraadpleegd op 3 maart 2016,
https://www.sometics.com/admin/ViewTestResults.aspx?
id=206810&group=146961
Klimaatschaal, downloads, geraadpleegd op 1 maart 2016,
https://www.klimaatschaal.nl/Klimaatschaal/Downloads