You are on page 1of 12

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

PDO307
Moralia HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski ZECh FO ZR CANTO
Obrazek obok: Osterei/ Pisanka Wielkanocna von Lech Klekot, Bazyleja/ Szwajcaria
Written by sowa (») today at 16:05 in
category judaica, read: 22×
Radio:
https://gloria.tv/audio/JQ2MbW6dpq5
Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof.
Feliksa Konecznego L.dz. 307 Moralia
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski
Fascynacja Obłędem Zniweczona
Rzeczywistość CANTO DCLXXXXVIII

GIT SZABES
de.pinterest.com/pin/452752568770990846/
magazyn europejski

Gepinnt auf Zarys estetyki Chazarów
Podobny do Tuska żyd frasobliwy, zadumany nad losem ludzkości jest
po tym, jak na Abraham Geiger Kolleg w Poczdamie wyrzuciły ze studiów
Armina Langera za to tylko chyba, że nosić ma odwagę bohaterskie imię
wodza germańskiego plemienia Cherusków, który pokonał potęgę Rzymu,
legiony Warusa, bo przecież nie za byle gówno, czyli nie za samą tylko krytykę
Josefa Schustera, szefa Centralnej Rady Juden w Niemczech, takiego samego,
jak śp. Ignac Bubis, który jednak był bardzo ludzki człowiek i nigdy za Boga nie
dopuściłby się takiej hipokryzji, jak znałem go osobiście i mogę zaświadczyć,
jak Joszka Fiszer i wiele innych osób, żeby żydy krytykowały w tej samej edycji
pisma Der Spiegel Jarosława Kaczyńskiego za żydobolszewicki terror w Polsce,
a nie zwróciły grzecznie uwagi takiemu, że nie przystoi jednak oświeconemu, aby
dziecku krzywdę robił za nonkonformizm: Nie czyń bliźniemu swemu, Schuster!
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

Co ci niemiłe. Prawo! Nie wyrzucaj Langera ze studiów, jak Stefana Kosiewskiego w
'77 r. w PRL za Gierka w Sosnowcu za to tylko, że miał odwagę "źle wyrażać się o
rządzie PRL", jak pisało w donosie na niego, napisanym przez kapusia perfidnego, jak
Arcybiskup Katowic Skworc, który jako kleryk donosił na Kazika Switonia, że założył
wcześniej od ubowców na Wybrzeżu, pierwszy w Polsce Komitet Wolnych Związków
Zawodowych, Mój Maleńki Kolego, który chciałbyś podpisy zbierać pod petycją o to,
aby nie kamienować młodego tylko dlatego, że podnieść kamień nie kosztuje żyda,
a zawsze lepiej było i się lepiło, żeby większość skorzystała na straceniu jednego.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem czytał Autor
i jeszcze komunikat nadesłany z Komisariatu IV Policji w Krakowie (...)
https://gloria.tv/audio/JQ2MbW6dpq5

magazyn europejski

Gepinnt auf Sitwa żydowska w Polsce
https://de.pinterest.com/pin/452752568770991291/
Von: Wiklik Bogusław [mailto:Boguslaw.Wiklik@krakow.policja.gov.pl] Im Auftrag von kp4
Gesendet: Freitag, 25. März 2016 12:24
An: sowa <skosiewski@gmail.com>
Betreff: RE: KRYTYKA HEREZJI BERGOLENIA PDO306 Proroctwo Malachiasza FO von Stefan Kosiewski

Czy Polska jest przygotowana na zamach
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

Ponownie informuję, iż
adres
kp4@krakow.policja.gov.pl
jest adresem służbowym
jednostki policji, który
winien być wykorzystywany
do korespondencji
związanej z jej ustawową
działalnością, nie natomiast
do przesyłania wiadomości
niezwiązanych z pracą
Policji.
Mając powyższe na uwadze
informuję, iż przesłanej
wiadomości nie zostanie
nadany dalszy bieg.
W przypadku posiadania
informacji, które mogą
zostać wykorzystane w
pracy Policji proszę o przekazanie ich na adres kp4@krakow.policja.gov.pl natomiast proszę
o zaprzestanie przesyłania tego typu informacji (jak niżej) na adres Komisariatu Policji IV w
Krakowie.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji IV w Krakowie kom. Bogusław Wiklik
tel. 12/ 61-51-033
From:sowa
Sent: Friday, March 25, 2016 12:36 AM
To: sowa2
Subject: KRYTYKA HEREZJI BERGOLENIA PDO306 Proroctwo Malachiasza FO von Stefan Kosiewski Czy Polska
jest przy

KRYTYKA HEREZJI BERGOLENIA PDO306 Proroctwo Malachiasza
FO von Stefan Kosiewski Czy Polska jest przygotowana do
zamachu na ostatniego papieża
PDF: https://de.scribd.com/doc/305879616/Ryba-psuje-sie-odglowy-KRYTYKA-HEREZJI-BERGOLENIA-PDO306-ProroctwoMalachiasza-FO-von Stefan-Kosiewski-Czy-Polska-jestprzygotowana-do-zamachu-na-ost Ryba psuje sie od glowy
KRYTYKA HEREZJI BERGOLENIA
PDO306 Proroctwo Malachiasza FO von Stefan Kosiewski Czy...
by SOWA magazyn europejski
Irena Szafrańska 8 godz. ·Wszystkim,którzy twierdzą, że Polska
nie jest dostatecznie bezpieczna z powodu wakatu na
stanowisku Komendanta Głównego Policji prezentujemy

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

komisarza policji z Brukseli. To ten śliczny różowy w środku.
https://gloria.tv/audio/PEvgJ8Dn3gL

http://franciscus.blox.pl/2016/01/VENI-CREATOR-PDO268-FO-von-Stefan-KosiewskiZECh.html heretyk Bergoglio małpując gest Jezusa Chrystusa przed wydaniem Go na śmierć,
umyje synkretycznie stopy muzułmanom i hinduiście w ośrodku dla uchodźców w
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

Castelnuovo di Porto,
około 30 km na północ
do Rzymu; do 11
migrantów dołączy jedna
wierząca pracownica
ośrodka - Włoszka,
katoliczka.

Czy Polska jest
przygotowana do
zamachu na ostatniego
papieża ?

https://shoudio.com/user/sowa/status/18733
VENI CREATOR PDO268 FO von Stefan Kosiewski ZECh Gotteslob 257 CANTO DCLXVI
Radio: http://gloria.tv/media/PEvgJ8Dn3gL
Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa Konecznego
Uwaga 268 po Myśli ks. bpa Prof. Franz-Peter Tebartz-van Elst
Pieśń 666 K-1312 Limburg
v. 07. 12. 2015 piątek, 22
stycznia 2016 Znasz li ten
kraj, gdzie protestują, Bo
Flip i Flap rządem kierują? To to jest Polen zmienione
zostały obrzędy umycia nóg
https://de.pinterest.com/pin/452752568770115265/
VENI CREATOR
prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Feliksa
Konecznego Uwaga 268
po Myśli ks. bpa Prof. Franz-Peter Tebartz-van Elst Pieśń
666
Autor: sowa o 06:59
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/03/git-szabespdo307-moralia-von-stefan.html

http://sowa.quicksnake.org/judaica/GIT-SZABESPDO307-Moralia-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-FO-ZR-CANTODCLXXXXVIII
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

Adoracja krzyza FO von Stefan Kosiewski PDO306 ZECh
KRYTYKA HEREZJI BERGOLENIA ZR CANTO DCLXXXXVII
Written by sowa (») yesterday at 17:45 in
category Church-religion, read: 38×
Radio:
https://gloria.tv/audio/LZ4VBXPEqjx
Wielki Piątek to po niemiecku Karfreitag,
słowo złożone z dwóch części, z których
drugą wypełnia sobą bogini Freya, postać
obecna w mitologii nordyckich opowieści,
podobna Wenus. Natomiast pierwsza
część słowa: Kar przemawia do odczucia i
wyobraźni Polaka i Katolika w intuicyjny
poniekąd sposób i słusznie, narzucając
mało wykształconemu nawet, polskiemu
uchu nieodparcie skojarzenie ze słowem:
karać, kara, które jest jak najbardziej na
miejscu, chociaż odległe, jak to zazwyczaj
bywa z powinowactwami w rodzinach
ludzkich jako i w rodzinach języków:
germańskich,
słowiańskich,
innych
europejskich językach narodów, które
kulturę swoją wywodzą tyle historycznie
co i dumnie ze wspólnego pnia języka
sanskrytu, świętego języka w północnych
Indiach, obecnego tam wciąż w
codziennym użyciu od co najmniej 3,5 tys.
lat. http://sowa.podspot.de/
Zawierającego w sobie świadectwo
pochodzenia bardzo wielu słowiańskich i
germańskich
słów
oraz
pojęć,
dowodzącego wywodzenia się języków i
kultur Europy bynajmniej nie z Bliskiego
Wschodu, nie ze semickich języków i kultur
pisma klinowego Akadu i Sumeru, zatem
nie z hebrajskiego, aramejskiego, czy
fenickiego języka Kartaginy, ale właśnie z
języka używanego ponoć od 7 tys. lat, jeżeli
nie dłużej, przodka języków tzw. kultury
łużyckiej w Europie Centralnej, w Niemczech, Polsce i na Ukrainie, mowy Wielkiego
Budowniczego megalitycznych budowli w Stonehenge, na tysiące lat przed powstaniem
kultury pisma obrazkowego starożytnego Egiptu, w subiektywnym odczuciu Pisma św. tzw.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

Ziemi Niewoli, z której biblijny Mojżesz wyprowadził lud wybrany z Ziemi Faraonów do
Palestyny, Ziemi Kanaan zamieszkiwanej już przez Filistyńczyków, zawierzając mu wiarę w
objawionego żydom Boga, Który Jest, oddawany czteroma hebrajskimi literami: YHWH.
Pana Boga w Trójcy Przenajświętszej Jedynego kultura chrześcijańska tabuizuje innymi
czteroma literami: INRI, które są skrótowcem, anagramem utworzonym od pierwszych liter
łacińskich słów: Jezus Nazarejczyk Król Judejski; „Był także nad Nim napis w języku greckim,
łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski.” Łk 23, 38.
Przychylamy się powszechnie do Janowej wersji zapisu ewangelicznego tetragramu: „Wypisał
też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: „Jezus Nazarejczyk, Król
Żydowski”. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było
blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy
mówili do Piłata: „Nie pisz: Król Żydowski, ale że on powiedział: Jestem Królem Żydowskim”.
Odparł Piłat: „Com napisał, napisałem.” J 19, 19-22.
Adoracja krucyfiksu (łac. cruci fixus, krzyż z przybitym Synem Człowieczym i tetragramem
chrześcijańskim INRI) ma w domach naszych rodzinnych miejsce raz w roku w obecności
księdza, kapłana Jezusa Chrystusa; stawiamy pasyjkę na stole między dwoma świecami, obok
talerz z wodą święconą, kropidło, czekamy na duszpasterza odwiedziny, na modlitwę wspólną,
rozmowę, dzielimy się wzajemnie, po chrześcijańsku, radą, obrazkiem, czym chata bogata po
świętach Bożego Narodzenia. Adoracja krzyża św. w kościołach natomiast i w cerkwiach, w
publicznej przestrzeni sakralnej wiary chrześcijańskiej dokonuje się najczęściej przed ołtarzem
z figurą Jezusa Ukrzyżowanego, jak w Krakowskim ołtarzu Wita Stwosza. W okresie Triduum
Paschalnego przybiera ona liturgiczny kształt misterium męki, śmierci i zmartwychwstania
Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Syna Boga Żywego. W Kalwarii Zebrzydowskiej, na południe
od Krakowa, na rozstaju dróg turystów do Wadowic i Zawoi, w Małopolsce, gdzie każda
procesja Wielkopiątkowa wychodzi nie na dwór, na ulice, ale na pole, albowiem w dialekcie
małopolskim forma „na pole” jest poprawna językowo, kard. Dziwisz wyszedł z apelem
wyrażonym w patriotycznym kazaniu wygłoszonym do nieobecnych na polu polityków
słowami: „ Zakończcie polemiki, naród jest zmęczony sporami, konfliktami i podziałem.
Ojczyzna jest ważniejsza od partykularnych interesów partii”. Posłuchajmy może formy, o
której mowa, w przykładnej polszczyznie skoczka narciarskiego, któremu przyszło wskoczyć w
tych dniach w rolę osoby żegnającej trenera, kiedy brakło lidera kadry narodowej, który
wyjechał sobie ze zgrupowania dzień wcześniej: „ - JAK, Maciek? Żal, szkoda? - Znaczy, patrząc
na to, co się dzieje na polu, to na pewno nie było sensu tego robić; szkoda, szkoda by było, jak
by była ładna pogoda, bo wtedy chętnie byśmy skakali, przede wszystkim dla polskiej
publiczności, która tak licznie się tutaj w Harahovie zjawiła...”.
Spośród wybranych ostatnio polityków jako szczególnie kontrowersyjny dał się już we znaki
prezydent PIS-owskich Polaków Andrzej Duda i to zarówno w mediach zagranicznych jak i na
krajowych stokach narciarskich. Czy też chociażby po spektakularnym stoczeniu się do rowu
pędzącej na złamanie karku limuzyny rządowej, co sam staczany przyjął na A 4 z wysokim
uznaniem dla kierowcy, tłumaczącym się wysoką przezornością młodego polityka, oczytanego
w życiorysach VIP-ów, którzy zaczynali od zera, z niczego, jako kierowca Wałęsy Mietek, czy
Janicki z BOR-u, który dochrapał się tak samo, jak kolega Marty Dubienieckiej-Kaczyńskiej
posady w Radzie Nadzorczej państwowej spółki, 70 tys. na misiąc, której KOR-owiec Naimski
jeszcze nie rozwiązał, chociaż Dubieniecki zasiada pod celą w areszcie wydobywczym, jak żona
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

Naimskiego rozwiązała swego czasu kłopoty z dofinansowaniem ze Stanów Zjednoczonych, dla
opozycji, które to środki wydała nie tak, jak przewidywały cele statutowe Fundacji Wolności,
a Naimscy nie mają chyba rozdzielczości majątkowej, jak rodzina Plichty, wcześniej używane
nazwisko żydoskie Stefański, chociaż na pytanie sędziny o obywatelstwo i narodowość (kliknij,
posłuchaj na stronie internetowej Faktu) odpowiedział jednym słowem: POLSKA, jakby to było
jedno i to samo: narodowość żydoska i obywatelstwo polskie.
Pozorne odejście od tematu Jezusa Ukrzyżowanego, wycieczka w kierunku jednego, czy
drugiego z łotrów, złoczyńców - powiedzmy unisono ze wspomnianym w sanskrycie
znaczeniem słowa kar, daje nam w nauce szansę na zasadzie nauczania komplementarnego o
kolorach, die Farbenlehre von Johann Wolfgang von Goethe, tajnego radcy jakby nie było,
słuchanego po dworach tak samo chętnie, jak Voltaire, możność przypomnienia kard.
Dziwiszowi, że kajając się na polu, nie dworze, przy okazji własnej spowiedzi publicznej z
grzechu śmiertelnego skłócenia Narodu Polskiego krótkowzroczną a nierozważną decyzją o
dokonaniu pospiesznego pochówku małżeństwa Lechostwa Kaczyńskich w krypcie
rzymskokatolickiej katedry królewskiej na Wawelu (gdzie żony pierwszej, ani drugiej
Piłsudskiego jednak nie pochowano! O tempora!), że zmęczony wywołanymi pochopną
decyzją Metropolity Krakowskiego (przypomnijmy tu choćby zgorszenie publiczne wywołane
niepoprawnym językowo i politycznie umieszczaniem drugiego członu nazwiska, bez myślnika,
Mackiewicz, na sarkofagu jakoż w krypcie tablicy honorowej z nazwiskami bezbożników,
którzy honoru nigdy nie mieli, bo nad imponderabilia przedkładali geszefty, interes w tym,
żeby promować skrobanki a także innymi sposobami wyniszczać Naród Polski, czy wreszcie
przypomnijmy żałosne, groteskowe zaiste otwieranie trumny Kaczyńskich na życzenie
Jarosława Kaczyńskiego, który dał się jednak wpuścić naiwnie w maliny plotką o podrzuconym
przez ruskich do trumny Kaczyńskich penisem gen. Błasika; nakazał dureń sprawdzić.
Wspominamy trzy fakty zaledwie, obżydliwe, które winny jednak przemówić do kardynała,
zanim zostanie odwołany przez papieża i utraci na skutek tego tzw. możność sprawczą, którą
Bergoglio może zresztą tak samo utracić, jak Lech Kaczyński, bo nie dochował ostatnio we
Wielki Czwartek procedur związanych z pozycją nakazaną w rutynowym zabiegu rytualnego
mycia nóg wybranym członkom społeczności chrześcijańskiej, pierwszym obywatelom, którzy
muszą się liczyć z tym, że na drugim świecie będą ostatnimi tak samo, jak jp2 i Franciszek i
kardynał, którzy będąc pierwszymi zachowują się, jak nie szukając zwady, ostatnie durnie,
którzy narażają się przecież na prostej drodze na to, że każdy wierzący Polak i Katolik mały
chętnie wyrzeknie się mięsa, tak samo chętnie we Wielki Piątek, Sobotę jak i we Wigilię Bożego
Narodzenia, a nie zrezygnuje ze
zastosowania
w przestrzeni
publicznej prawa do dokonania
miłego Panu Bogu uczynku
miłosiernego co do duszy,
przewidzianego
Katechizmem
Kościoła św. w 7 punktach, jak 7
samurajów:
1.
Grzesznych
upomnać; 2. Nieumiejących
nauczać; 3. Wątpiącym dobrze
radzić; 4. Samotnych pociszać; 5.
Krzywdy cierpliwie znosić; 6.
Urazy chętnie darować; 7. Modlić
się za żywych i umarłych.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

Miłosierdzie wobec bliźniego jest warunkiem koniecznym do zbawienia, mówi nauczanie
Kościoła Rzymskokatolickiego. Pan Jezus w opisie sądu ostatecznego wzywa na gody niebieskie
tych, którzy byli miłosiernymi: „Ludzie nie mający w sercu miłosierdzia, usłyszą straszny wyrok
potępienia”. Patrz: Ewangelia św. Mateusza 25, 31-46.
Miłosierdzie każdy katolik musi mieć w sercu nie z okazji Roku Miłosierdzia, bo uchylono jakieś
drzwi symbolicznie zamykane. Jeżeli Andrzej Duda jest katolikiem, to powinien wyspowiadać
się szczerze z grzechu herezji klękania na ulicy przed obcą kobietą, sekciarą, emisariuszką
Państwa Bożego w Syrii (przypomnijmy kontakty zięcia Kornhausera z bezbożnikami
namaszczającymi prezydenta-elekta niezgodnie z procedurami Kościoła św.), żeby kard.
Dziwisz wymawiając MEA CULPA wykonywał symboliczny ruch pięścią w kierunku własnej
piersi, a nie walił w piersi Kaczyńskiego, Schetyny, Palikota, Kukiza, czy kto to tam jeszcze robi
w Polsce za polityka oprócz wdowy po żydu Anders, która przestała wisieć kamieniem
młyńskim na szyi Ministra Kultury i nie robi od dzisiaj za następcę Bartoszewskiego, który z
Moczarskim robił po więzieniach w tej samej dwuosobowej komórce administracji
państwowej PRL nakłaniając katów do bicia się w piersi i spowiedzi wyraźnej do ucha
współwięźnia.
Miłosierdzie w sercu musi mieć Metropolita Krakowski, który jeszcze nie uderzył się w piersi i
nie przyznał do grzechu skłócenia Narodu Polskiego, mimo przemarszy głośnych pod oknami
na Franciszkańskiej, mimo głosów wiernych, nawołujących o opamiętanie się w porę.
Miłosierdzie w sercu jest warunkiem koniecznym do zbawienia każdego katolika. Okazał
miłosierdzie kard. Sapieha w stosunku do Karolka z Wadowic, przyjął go za okupacji
hitlerowskiej pod skrzydła seminarium duchownego. Pora, żeby kard. Dziwisz wyjął głowę z
piachu, z prochu bo i tak wszystkich nas czeka proch. Memento mori!. Kardynałów, papieży,
królów, kycyków Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. Polski po Magdalence, czyli państwa, którego
faktycznie już nie ma, jak stwierdzili rządzący w poprzedniej kadencji oddając Kaczyńskiemu
ciemną masę spadkową na warunkach takich, które chyba już dla wszystkich żywych i
umarłych są jasne: przejmiesz od Tuska Morawieckiego, jak w swoim czasie panią wicepremier
sądzoną z oskarżenia o współpracę z KGB, Służbą Bezpieczeństwa, a zamiast ogłaszania
amnestii dla wielu przestępstw popełnionych w przeszłości i przewlekanych dla
przedawnbienia, zrobisz ze Ziobro reformę pieczątek Prokuratur tak, żeby bez robienia
reformy administracyjnej województw, można pogubić akta spraw, bo jeśli nie ma już
Prokuratury Apelacyjnej, to gdzie np. szukać numeru Akt: Ap II Dsn 75/11/W w których winna
znajdować się kopia pisma zawiadamiającego niżej podpisanego, że „nie stwierdzono podstaw
do przekazania prowadzenia śledztwa Prokuratury Okręgowej w Warszawie o sygn. V Ds
146/11, dotyczącego śmierci A. Leppera, innej jednostce prokuratury niż właściwa na zasadach
ogólnych Prokuratura Okręgowa w Warszawie”, która przypomnijmy chociażby to, że nie
przyjęła do wiadomości zadeptania przez Policję śladów przestępstwa na miejscu
przestępstwa podobnie, jak politycy zadeptali na miejscu ślady po mordercy gen.
Policji Papały, a policjanci podłożyli do trumny podsłuch, żeby wdowa się wygadała
nad trumną, czy zna nazwisko zleceniodawcy, czy nie zna?
Katolik modli się za żywych i umarłych, bo to jest uczynek miłosierny co do duszy.
Modli się za Leppera tak samo jak i za Wojtyłę, za Bergoglio i za Dziwisza, za
Kaczyńskiego jednego i drugiego i za Ziobro, Waszczykowskiego, który nia ma
nawet pojęcia, że Bush dostał butem w głowę za kłamstwo założycielskie wojny
przeciwko Irakowi z posądzenia fałszywego o posiadanie broni chemicznej, zatem
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

absolwent Uniwersytetu w Toruniu z włosami długimi, jak prawdziwy Nazarejczyk, żyd
bżydzący się nieprawdą, jak Jezus Nazareński, jeżeli taki zapytał Waszczykowskiego (patrz na
youtube) o ten wieżowiec, który podobno sam się zawalił 7 godzin po zamachu, to czy facet,
który robi za Ministra Spraw Zagranicznych nie powinien od razu podać się w senatory, jak
druga żona ukraińska gen. Andersa, która syna swojego nie nauczyła słowa po polsku, a ma
czelność kasować w PL jako senator, chociaż ma dochody w innym państwie, których nie
ujawniła w oświadczeniu majątkowym. Powołała do istnienia tę kobietę w polityce fatalnie
pani premier Szydło, modlimy się za Jarosława Kaczyńskiego, który wiedział chyba, co robi
wybierając sobie do towarzystwa większe Zło, niezguły większe od siebie.

Kard. Dziwisz i Jarosław Kaczyński zamiast wzywać resztę bandy złoczyńców do rozmów
okrągłostołowych po świętach Wielkiej Nocy, które od Wielkiego Czwartku i od Małego Cyrku
Bergoglio z całowaniem nóg przez chorego na raka płuc starca kryminalistom w zeszłym roku,
natomiast w bieżącym roku znowu przez całowanie kobietom islamskim nóg tylko po to, ażeby
każdy muzułmanin mógł wyrazić się z największą pogardą o takim papieżu, który łamie zasady
swojej własnej religii, której winien przewodzić, do Zbawienia, nie na Zatracenie, bo takie
przyjął na siebie obowiązki na konklawe. Nie zaś zadanie zniszczenia Kościoła św. jako ostatni
papież, wypełnienie Proroctwa Malechiasza, które krótko mówiąc przepowiedziało przed
wiekami, że ostatni w hierarchi społecznej ludzie z południa Indii, którzy sanskrytu nie znają,
biedacy zapatrzeni w derwiszy, których dzisiaj na kontynencie azjatyckim są 4 miliardy, będą
Pierwszymi w Europie, przez krótką chwilę, kiedy starzec w sutannie schyli mędrca czoło nad
miską, która robi za umywalkę pod wytatuowaną nogą kobiety na ekranie telewizora. Nie tej
Kobiety, Niewiasty, która zgodnie z inną przepowiednią miała zdeptać głowę węża stojąc
wdzięcznie na symbolicznym półksiężycu muzułmańskim.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

Kri w sanskrycie, języku świętym, najstarszym w północnych Indiach, będącym tam w użyciu
przynajmniej od 3,5 tys. lat, z którego wyszły wszystkie języki indogermańskie, nazywane w
Polsce indoeuropejskimi, zatem: greka, łacina, niemiecki, polski, jest pieniem słowotwórczym
(kri) na oznaczenie czynności działania, czynienia, robienia, wykonywania, wypełniania,
oddziaływania, powodowania, wprowadzania w życie. Kri jest słowem złożonym z dwóch
głosek: k oraz r, przy czym druga głoska jest zwokalizowana przez cząstkę wymawianą we
wygłosie jako bardzo krótkie i, coś może takiego, jak jery znane były Słowianom, z czego m.in.
w rosyjskim mamy dla przykładu miakkij znak.
Pisownia przymiotnika kri ( कृ kṛ) z kropeczką pod r na oznaczenie w transkrypcji wokalizacji.
Przy czym od razu trzeba powiedzieć, że utworzony od kri przymiotnik कर kara (z normalnie,
jak w języku polskim wypowiadaną samogłoską a) używany jest na oznaczenie czyniącego,
wykonującego działanie, robiącego coś, oddziałującego, wywołującego, ewokującego (to
może być dłoń, ręka, dłoń z całym ramieniem, noga, trąba słonia, nożyce raka rzecznego,
którego obecność w rzece Brynicy w Czeladzi przed drugą wojną światową była rzeczą
normalną, jak działające (kara) promieniowanie światła słonecznego ale i wszelkiego innego
typu, oddziałującego magnetycznie, grawitacyjnie. Kara to z tego względu symboliczne
określenie liczby 2 (dvi - w sanskrycie) dwa po polsku; ręka rękę, dłoń do dłoni, zbliżający,
podający, składający hołd także.
Natomiast kara कार z wypowiadaną jako długa samogłoską a, w transkrypcji otrzymuje
kreseczkę poziomą nad literą a: kāra i służy na oznaczenie podmiotu działającego (nomen
actionis po łac.), rzeczownika odczasownikowego od kri, zatem: robiący, działający,
wykonujący . To uzyskuje się przez dodanie sufiksu -a.
Skoro przy sufiksach, wspomnieć jeszcze należy, iż w sanskrycie sufiks –ti posiada
słowotwórczą rolę dla nadania znaczenia: robieniu, czynieniu, wykonywaniu. Stąd kriti ( कृति
kṛti) na oznaczenie m.in.: czynność, działanie, wykonanie, stwarzanie, tworzenie, dzieła,
produktu literackiego, poetyckiego, krytycznoliterckiego, magicznego, czaru, potwierdzeniu
dokonania działania, nożem np, sztyletem, zranienia, oszustwa, pomówienia.
Kritias to dialog Platona mający stanowić komplementarne uzupełnienie Timajosa, ale nic z
tego. Dlatego powątpiewa się nawet, czy wyszedł spod dłoni Platona, niedokończony, nie
posiada cech „idealizmu” właściwego Platonowi, zmysłowy, synapsyczny powiedzmy dając
wężowi na pożarcie ogon uwag zaczynających się określeniem charakteru Ewangelii Janowej.
Urwany dialog Platona Kritias przypomina się zatem tutaj ze względu na sanskrycki źródłosłów
odpowiadającego Timajosowi, nomen actionis Kritias (patrz: Mahabharata, rozmowa
nauczyciela Krishna z uczniem Arjuna spisana na 3 tys. lat przed Chrystusem, największy epos
ludzkości, Najświętsze Pismo o tym (streszczając jak debil), jak żyć duchowo właściwie, jak
dokonywać właściwych spirytualnie rozstrzygnięć, żeby nie kompromitować Polski tak, jak
Minister Waszczykowski, którego już dzisiaj przytaczają na onecie za dokonanie epokowego
(wyrażamy się tu z dystansem ironicznym do ośmieszającego się nie za darmo przecież
człowieka, który informuje świat o dokonanym przez siebie - za darmo? - odkryciu, że papież
Franciszek zachowując się niegodnie we Wielki Czwartek, w opisany powyżej sposób, jak
Największy Heretyk, gorzej od Łotra, który na krzyżu bluźnił, krótko mówiąc ten nieszczęśnik,
co robi jeszcze obok trockistowskiego wariata Macierewicza za Ministra Spraw Zagranicznych
Szydło, orzekł, że bergolenia Bergoglio nie należy łączyć z polityką, ponieważ jego zdaniem

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

26. März 2016

„Ojciec Święty działa w zupełnie innym polu, nie wolno tego łączyć z polityką” - powiedział szef
polskiej dyplomacji na antenie TVN Biznes i Świat, jak podają na onecie.
Jeżeli Waszczykowski chce obstawać we Wielką Sobotę (kiedy światło wieczne przed
tabernakulum zgasło) przy tym, żeby na Biskupa Rzymu Bergoglio mówić Ojcze św., to jako
polityk daje tylko dowód nieznajomości Ewangelii: „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie
waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.” (Mt 23, 9). Natomiast jeżeli
chodzi o słowo POLE, na którym działa jego zdaniem papież Franciszek, to Waszczykowski nie
ma racji, albowiem Bergoglio i Dziwisz działają na tym samym dworze małopolitycznym. A
czyniąc tak wiedzą, co czynią zarazem obaj starcy odstający od skomplikowanej rzeczywistości
w anachronicznie prostacki sposób, ponieważ nie mają chyba czym, powiedzmy to otwarcie w
Dniu Smutnej Powagi, we Wielką Sobotę, rozpalić, podniecić duchowo, spirytualistycznie
Młodzieży Katolickiej Nowoczesnej Polski przed planowanym na lato spotkaniem wczorajszej
młodzieży pod patronatem jp2 i Mateczki wizyjnej od Dzienniczka długo uznawanego, słusznie
zresztą, przez Watykan za grafomański wytwór chorej wyobraźni.
Bo na jakim to polu i do kogo chce przemawiać taki Arcybiskup, albo Minister, który zapomniał,
że Patronem Polski jest od stuleci św. Stanisław Męczennik, a wzorem dla Młodzieży nie jest
osoba nawiedzona patologią, do której Jezus przemawiał ponoć zwracając się za każdym
przemówieniem: „Córko moja”, lecz św. Dominik; Młodzież Polska, która wyznaje wiarę w
świętych obcowanie, wie jaką liczbę przypisał Stwórca słowu Hipokryzja.
Stanowisko rządzących Polską z nadania przecież nie Jarosława Kaczyńskiego, na którego jest
hak rozmowy satelitarnej braci, kłóci się w sposób oczywisty z działaniem papieża Franciszka,
który nie działa wszak, jako papież świętego Kościoła Rzymskokatolickiego, ale jako aż nazbyt
wyraźne narzędzie globalistycznego żydomasoństwa i jako takie poprosił już chyba wyraźnie o
przejęcie z terenów Popalestyńskich na Bliskim Wschodzie w Syrii po jednej rodzinie do każdej
parafii w Polsce? Zatem, ile jest w Małopolskiej Archidiecezji, pozostającej wciąż pod zarządem
ks. Kard. Dziwisza, tych plebanii nie obsadzonych jeszcze rodzinami muzułmańskich
uchodźców, Domów Parafialnych nie zamienionych w hospicja ekumeniczne?
W dniu bez Wiecznego światła żegnać przychodzi się nie krotochwilnie i nie przy dzwiękach
muzyki do Pieśni opatrzonej słowami
polskimi: Jak długo na Wawelu? Jak
długo na Franciszkańskiej czekać będą
na Godota mijając się z Polakiem i
Katolikiem,
który
oczekuje
Zmartwychwstania
Pańskiego
w
Człowieku?
https://gloria.tv/audio/LZ4VBXPEqjx

http://sowa.quicksnake.org/Churchreligion/Adoracja-krzyza-FO-vonStefan-Kosiewski-PDO306-ZEChKRYTYKA-HEREZJI-BERGOLENIA-ZRCANTO-DCLXXXXVII
https://de.scribd.com/skosiewski