You are on page 1of 13

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

FO von Stefan Kosiewski ZR ZECh bo za
gorszego od Lecha Kaczyńskiego robił kandydat Koszer
Written by sowa (») today at 11:21 in category Związek Polaków na Białorusi, read: 18× Lech
Kaczyński, który ślinił jeszcze agentce Borys mankiety na Zamku Królewskim w Warszawie. 6
lat(a) temu sowa Wyświetlenia 3,3k
RaDIO: https://gloria.tv/audio/78SK6X6ah6d
Pani inż. Maria Jarczewska, wójt Gminy Piecki wita w ośrodku turystycznym
na Mazurach Polaków z Mohylewa na Białorusi, opiekunów dzieci
zaproszonych przez Gminę na wakacje do Polski.
Czy mógłby Pan pomóc Polskim Dzieciom z Białorusi? Als Antwort an Rafał
Górski Als Antwort an Rafał Górski sowa @sowa 3 Min.Vor 3 Minuten
@Rafal_Gorski @szejnfeld @KosiniakKamysz Zły film o Polakach
http://sowa.quicksnake.org/Zwizek-Polakow-na-Biaorusi/Zly-film-oPolakach-na-Bialorusi-PDO237-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-ZECh-bo-za-gorszego-od-LechaKaczynskiego-robil-kandydat-Koszer … Czy mógłby Pan pomóc Polskim Dzieciom z Białorusi?
Gespräch zeigen 0 Retweets 0 Gefällt mir
https://twitter.com/sowa/status/727433672182403072 wtorek, 03 maja 2016,
http://by.blox.pl/2016/05/Czy-moglby-Pan-pomoc-Polskim-Dzieciom-z-Bialorusi.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

dziewczynki z Mohylewa na wakacjach do Gminy Piecki, bez pomocy MSZ

Poprzednie zdjęcie
Written by sowa (») 15.6.2010 13:35 in category Związek Polaków na Białorusi
W czołówce filmu autoryzowanego przez Pawła Ziemińskiego pojawia się napis: "Nasz
reportaż jest próbą prezentacji stosunku władz Republiki Białoruś do mniejszości
narodowych. Jest także próbą odpowiedzi na pytanie: Kto i w jakim celu wykorzystuje
instrumentalnie mniejszość polską na Białorusi"?
Nie mówimy tu o haniebnych działaniach antypolskich Pawła Ziemińskiego pośród Polaków
ujawniających swoje sympatie narodowe (część prawdy na ten temat można sobie wygóglać
w internecie wklepując nazwisko używane przez prowokatora oraz kilka innych słów/ tagów
znaczących dla zainteresowanego). Przed obejrzeniem filmu powiedzmy tylko, że Paweł
Ziemiński odegrał przypisaną mu rolę w żydowskiej chucpie (klownadzie) towarzyszącej w
2010 r. wyborom prezydenta RP, która to niesmaczna, purimowa zabawa miała na celu
przedstawienie jako nieszkodliwych wariatów kilku rzekomo narodowych kandydatów,
obżydzających samą nawet myśl o głosowaniu na Polaka kandydującego na urząd prezydenta
RP. http://opozycja.blox.pl/tagi_b/56732/Zieminski.html

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

https://gloria.tv/video/Tat9vgrAJdx
Paweł Ziemiński, który w czołówce reportażu o Polakach na Białorusi przedstawia się jako
działacz polityczny, był szefem sztabu wyborczego Dariusza Kosiura, którego nazwisko w
żargonie jidisz pisze się bez samogłosek tak samo jak słowo: KOSZER.
Kandydat ten poparty został publicznie przez reżysera Bohdana Porębę na zjeździe
rzekomych patriotów polskich gromadzonych wokół mikrofonu Radia Maryja przez prof.
Ryszarda H. Kozłowskiego, lobbistę wiertactwa geotermicznego, którego to profesora
główną zasługą życiową jest zatajanie przed Polakami prawdy o szkodach spowodowanych
przez to anonimowe wiertactwo międzynarodowe chociażby w okolicach Bazylei w
Szwajcarii.
Reżyser Bohdan Poręba popierał też m.in. Ludwika Wasiaka wygłupiającego się publicznie w
roli kandydata na prezydenta RP a pomagał mu przy tym Jan Grudniewski, który robił za
Polaka i za szefa sztabu wyborczego Wasiaka, popieranego przez kolejnego żydokandydata
na prezydenta Bohdana Kurzeję.

Eugeniusz Skrobocki and Leonid Chodkiewicz, FUEN Brüssel 2009
Bruksela, 1.10.2009, śp. Eugeniusz Skrobocki, dziennikarz, wiceprezes Związku Polaków na
Białorusi poznaje mnie z drem Leonidem Chodkiewiczem, prezesem Związku Potomków
byłej Carskiej Emigracji w Bułgarii. /Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V. 60 years
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

Federal Union of European Nationalities. FUEN JUBILEE CONGRESS BRUSSELES 2009
Jubileuszowy Kongres Federalnej Unii Europejskich Grup Narodowościowych
Stawiamy zatem pytanie: Kto to jest Paweł Ziemiński i w jakim celu wykorzystuje
instrumentalnie nie tylko Mniejszością Polską na Białorusi? Paweł Ziemiński wykorzystał
bowiem Andrzeja Chodkiewicza, przedstawianego napisem jako "Konsul III RP" a robiącego w
Grodnie za Konsula Generalnego RP, wcześniej robił zaś za etatowego dyrektora
stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Andrzeja Stelmachowskiego, finansowanego z budżetu
Senatu RP i służącego różnym grupom interesu i tajnym służbom państwowym do
finansowania działań poza granicami RP, a jeszcze wcześniej robiącego za dziennikarza w
tygodniku reżimowych katolików "Ład" (odszczepieńców Zabłockiego od PAX-u Piaseckiego),
który to tygodnik po Magdalence i 1989 r. służył żydokomunie do uwiarygadniania wielu
skompromitowanych żydów i kapusiów SB.

Dr. Leonid Chodkiewicz, prezes Związku Potomków byłej Carskiej Emigracji w Bułgarii i
Eugenusz Skrobocki Związek Polaków na Białorusi
Andrzej Chodkiewicz robi za bardzo dobrze opłacanego dyplomatę państwa polskiego i wie
oczywiście o tym, że Paweł Ziemiński nie jest żadnym dziennikarzem, a robi tylko za tzw.
dziennikarza w kolejnym spektaklu politycznym z przypiętą do klapy marynarki kolorową
karteczkę i napisanym na niej po białourusku słowem: Prasa.
Chodkiewicz, daje się jednak rzekomo naiwnie kilkakrotnie podejść Ziemińskiemu przed
kamerą, jak gdyby nie wiedział, że podstawowym obowiązkiem każdego dyplomaty jest
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

wylegitymowanie rzekomego dziennikarza, a następnie uzyskanie zgody Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP na udzielanie przez konsula RP wywiadu nie dziennikarzowi, lecz
zarejestrowanemu przecież przez Państwową Komisję Wyborczą działaczowi politycznemu
podającemu się za narodowca i Polaka.
Heinrich Schultz im Hotel Conrad Brüssel 1.Oktober 2009
https://youtu.be/wY5lRIQ2euM Heinrich Schultz im Hotel
Conrad Brüssel 1.Oktober 2009
SOWA
Konsul Chodkiewicz wykorzystuje okazję do zademonstrowania "twardego kursu reżimowej
Warszawy" wobec tzw. wolnej telewizji w demokratycznej Polsce i stwierdza, że nie ma
sensu rozmawiać z Ziemińskim: "...nie ma sensu, bo Panowie próbujecie przekonać mnie do
tego, żebym nie reprezentował linii państwa polskiego; ja natomiast uważam, że panowie
również jako przedstawiciele działającej w Polsce telewizji powinni respektować pewną
politykę, którą władze państwa polskiego na tym terenie prowadzą" (18:45 do 19:17).
Ziemiński wmontował do filmu napis: "Reportaż został zrealizowany przez ekipę telewizji
WPS własnym sumptem, dzięki czemu zachowaliśmy niezależność i obiektywizm" , bo jeśli
każdy Polak wie, że Bubel, Urban i Michnik też własnym sumptem realizują swoją produkcję,
to automatycznie zachowują oni wszyscy przy tym i każdy z osobna tzw. niezależność i
obiektywizm.
Tego rodzaju, prymitywnych manipulacji nagromadzonych jest w reportażu Ziemińskiego
specjalnie tak dużo, żeby od tego Polaków zemdliło. Dlatego pokazując stadion w Grodnie
oraz maszerujących na bieżni przedstawicieli kultur narodów żyjących na Białorusi (Polaków
na równi z Czukczami) Ziemiński dostrzega brak reklam na stadionie i nie nic mówi mądrze o
braku zachodnich inwestycji na Białorusi, lecz bredzi coś o zbawczej działalności
białoruskiego rządu na rzecz ochrony miejscowej ludności przed reklamami globalistów
(20:17).
1:42 Hans Heinrich Hansen FUEN Brussel 20091001
https://youtu.be/_ZAMkq0rRnc Hansen FUEN Brussel
20091001
SOWA

Jeden kolega plecie jedno głupstwo, po czym drugi kolega-konsul piętruje je kolejnym
głupstwem i zamierzona manipulacja zdezorientowanym widzem zamienia się w durne
podśmiechujki dwóch niemądrych osób występujących przed kamerą. Ziemiński jako
realizator filmowy wszedł wyraźnie w buty podającego się za tzw. Telewizja Narodowa
lekarza Sendeckiego z Lublina, męża byłej kandydatki do EURO-parlamentu z żydowskiej
bandy Libertas.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

chłopcy z Mohylewa nad jeziorem w Gminie Piecki
Polacy z Białorusi Dodany 8 lat temu |

W reportażu Ziemińskiego o stosunku państwa polskiego do Polaków na Białorusi nie jest
ważne: kto, kogo i o co pyta, dlatego też Ziemiński zadaje Chodkiewiczowi pytanie: co
spowodowało, że nie brał on udziału w Festiwalu, lecz nie czeka na odpowiedź swojego
rozmówcy, gdyż spieszy z zapewnieniem: "acha, no, rozumiem" (20:25 - 20:37).
Rzekomy działacz polityczny, czy też rzekomy dziennikarz nie pyta Konsula RP jasno i
zwyczajnie o to, czy ktoś w zastępstwie nieobecnego na imprezie państwowej Chodkiewicza
towarzyszył zawodowo, z urzędu konsularnego zobowiązanego ustawowo do opieki nad
Polakami za granicą w tym występie grupy Mniejszości Polskiej Narodowej na murawie, lub
choćby na trybunach stadionu?
Bo chodzi tylko o to, żeby Ziemiński zadał głupie pytanie: dlaczego nie wpuszcza się
niektórych Polaków z Białorusi na teren państw, w których obowiązuje europejska umowa z
Schengen? A na to głupie pytanie (głupie, bo jeśli jest podjęta polityczna decyzja, to należy
zapytać: jaki podmiot prawa, kto podjął tę rasistowską, kryptosyjonistyczną decyzję w
stosunku do Polaków i kto jest władny ją odwołać?) Chodkiewicz odpowiada jeszcze bardziej
idiotycznie: "proszę zapytać Straż Graniczną".
https://de.pinterest.com/pin/452752568771528083/
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

Czy mógłby Pan pomóc w przyjeździe na wakacje do
Polski latem grupie Polskich Dzieci z Białorusi?
Stefan Kosiewski i Dr. Tadeusz Kruczkowski 27.08.2005 Wołkowysk, VI Zjazd SZ ZPB

Z wyrazami
szacunku, pozdrowieniami Stefan Kosiewski Polskie Stowarzyszenie Szkolne "OSWIATA"
Postfach 800 626 , 65906 Frankfurt Polska pozbawiona jest Polityki Wschodniej 5 Min.
magazyn europejski

Gepinnt auf OSWIATA
A przecież jako były dyrektor "Wspólnoty Polskiej" ten sam Chodkiewicz wielokrotnie
przejeżdżał wcześniej osobiście granicę na Bugu z gotówką na karcie magnetycznej i z
różnym sprzętem nie tylko w marynarce i dobrze wie, że decyzje podejmowane są w
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, a Straż Graniczna tyle ma do gadania na granicy, co
stróż na portierni Konsulatu RP w Grodnie, z którym awanturował się wcześniej do
mikrofonu Ziemiński (5:55), żeby stworzyć dla potrzeb filmowych atmosferę "oblegania
twierdzy".
Na zakończenie rozmowy z konsulem Andrzejem Chodkiewiczem zarówno Ziemiński jak i
wchodzący mu bezceremonialnie w słowo asystent techniczny ze słuchawkami na uszach
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

zgodnie przyznają rozmówcy, że generalnie to jednak on ma rację. Bo chodzi o to, że
urodzeni w Izraelu potomkowie syjonistów, którzy dobrowolnie wyrzekli się w przeszłości ze
względów finansowych i nacjonalistycznych obywatelstwa RP mają przyznane przez żydowski
Sejm w Polsce prawo do dziedziczenia obywatelstwa RP, a urodzone na terenie II
Rzeczypospolitej Polskiej polskie dzieci Polaków nie mają takiego prawa, bo są ustawowo
dyskryminowane w Polsce w stosunku do uprzywilejowanych od stuleci żydów i mogą z łaski
konsula RP utrzymać nie obywatelstwo, lecz co najwyżej tzw. Kartę Polaka, która ma głęboki
i ukryty sens dla oficerów prowadzących na smyczy agentów ze wspomnianego Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych RP.
Realizator propagandowego filmu o Polakach na Białorusi rozmawia następnie z docentem
Tadeuszem Kruczkowskim, byłym Prezesem Związku Polaków na Białorusi, lecz zamiast
zwracać się do niego z szacunkiem i słuchać, co mądry Polak ma mu do powiedzenia, to
spoufala się i zwraca się doń niegrzecznie po żydowsku "Panie Tadeuszu", bo ma ochotę
bredzić za chwilę bzdury o koncepcjach Piłsudskiego i Dmowskiego (20:45) ścierających się w
jego głowie wyniesionej na parę dni na Białoruś.

2:08
Józef Łucznik, VII Zjazd Związku Polaków na Białorusi (zwiastun filmu).
435 wyświetleń 6 lat temu
Ziemiński przedstawia się kolejnemu rozmówcy słowami "...my z polskiej telewizji wiemy, że
ten związek ma pewne problemy tu na Białorusi, nie jesteśmy zorientowani, chcielibyśmy
wyjaśnić naszym telewidzom, na czym polega ten problem" (25:28) a rozmówca ten mówi
tylko tyle, że władzom nie podoba się związek Angeliki Borys.
W filmie zamieszczonym w internecie w październiku 2010 r. brakuje rzetelnej informacji o
tym, że Angelilka Borys przestała już stwarzać swoją osobą pretekst do działania dla takich
ludzi jak Chodkiewicz i Lech Kaczyński, który ślinił jeszcze agentce Borys mankiety na Zamku
Królewskim w Warszawie.
Anachroniczna walka z wiatrakami, których w realu nie ma, mogła być jeszcze uznana za
śmieszną w Konopielce, bo tam chodziło przynajmniej o sierp i jego doniosłość ze względu na
możliwość konotacji ze znaczeniem sierpa w ikonografii Związku Sowieckiego, natomiast
dogryzanie byłej Angelice Borys, którą żydokomunistyczna propaganda polityki Tuska i
Kaczyńskich wylansowała na bohaterkę, a która to przy pierwszym wezwaniu do sądu padła
jak mucha na jesieni, musi być uznana za niesmaczną, jak chmara much jesiennych
zwabionych do garnka z ugotowanymi kartoflami i wytrzepana z tymi kartoflami na omastę,
żeby tylko dogodzić konsulowi Chodkiewiczowi w realizacji Testamentu Politycznego
Andrzeja Stelmachowskiego, spisanego w Magdalence z diabłem w roli generała SB.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

O zapowiedzianym przez realizatorów filmu stosunku władz Republiki Białorusi do
mniejszości narodowych nie ma w filmie nic a nic. A władze białoruskie pokazywane są tylko
na trybunie stadionu i przy tradycyjnym powitaniu chlebem.
5:05 Eugeniusz Skrobocki, Polnische Minderheit in

Weissrussland für Radio Katowice, Diethmar
Brehmer474 wyświetlenia Eugeniusz Skrobocki, Polnische
Minderheit in Weissrussland für Radio Katowice, Diethmar
Brehmer

SOWA
Do pustego stołu restauracyjnego z piękną, a nie zorientowaną w niczym panną Kamilą
zasiada w końcu filmu z Pawłem Ziemińskim Edward Maciejczyk z Ameryki, który (zamiast
zapytać: czego się Panna napije?) tytułowany jest aresztantem w Polsce, z art. za
propagandę.
I ten zaczyna dopiero truć dziewczynie o litwakach sprowadzonych przez Stalina po 1945 r.
do Polski, żeby wytępić polską inteligencję. I zaczyna świnia zalewać dziewicy o żydowskim
pochodzeniu Aleksandra Kwaśniewskiego. Ziemiński wyjaśnia w ostatnim słowie, że nie
interesuje go Mniejszość Polska na Białorusi, lecz globalizacja, z którą zamierza podjąć
walkę i dlatego podaje się za dziennikarza i uruchamia telewizję w internecie za pieniądze
Maciejczyka, który uruchamia dla niego stronkę na forum suwerennosc.com
Ze wspomnianych pow. względów Ziemiński powinien być odesłany do cywila, a Chodkiewicz
już dawno na rentę. Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
https://gloria.tv/audio/78SK6X6ah6d
http://by.blox.pl/2016/05/Czy-moglby-Pan-pomoc-Polskim-Dzieciom-zBialorusi.html
poniedziałek, 01 marca 2010
Bożena Gaworska-Aleksandrowicz
4 Tychy, 28 lutego 2010
List otwarty do p. Stanisława Buraczewskiego
Prezesa Związku Polaków na Białorusi w Iwieńcu
Szanown Panie Stanisławie

Nie ukrywam, z niepokojem i wielkim zdziwieniem, czytam, słucham w
polskich mediach informacji, które mają za cel przedstawić Pana
charakterystykę. Z niepokojem, gdyż obserwuję próbę, subiektywnej, sterowanej przez
grupę A. Borys dyskredytacji Pańskiej osoby w oczach moich rodaków , ze zdziwieniem gdyż
nie ma nawet cienia próby sprawdzenia wiarygodności tego co się publikuje.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

Jako osoba, która w okresie swojego pobytu w Iwieńcu poznała Pana i działalność Domu
Kultury, którego jest Pan dyrektorem chcę wyrazić swoje oburzenie niecnymi, sterowanymi
ręcznie, manipulacjami dziennikarstwa polskiego. Co więcej chcę tą drogą wyrazić wyrazy
szczerego podziwu i uznania dla pracy wspomnianego Domu Kultury, profesjonalizmu,
wysokiego poziomu artystycznego, jak również zaświadczyć, że Dom Kultury pod Pana
kierownictwem nie ogranicza swojej działalności do prezentowania i promowania jedynie
kultury rodzimej, białoruskiej, ale jest tym miejscem, w którym słychać polską mowę, polską
piosenkę, na którego scenie występują artyści z Polski, a w szeregach pracowników są osoby,
które aktywnie uczestniczą w działalności na rzecz krzewienia Polskości, a choćby w zespole
Kresowianka przy Domu Polskim, studiujące w Polsce.
Co więcej pragnę zachęcić Pana do podzielenia się z polską opinią publiczną tą stroną swojej
działalności, w której próby zainteresowania dyrektora Domu Polskiego w Iwieńcu
przyjęciem przybywających do Iwieńca zespołów, ludzi z koncertami w języku polskim w
odpowiedzi otrzymywały trzask rzucanej słuchawki telefonicznej. Wiem, że mówi Pan po
polsku i pisze po polsku.
Mam też nadzieję, że zaufanie jakim obdarzyła Pana społeczność Iwieńca dając mandat
Prezesa ZPB iwienieckiego oddziału przełoży się na równie prężne, profesjonalne (jak w
przypadku Domu Kultury) działanie na rzecz rozwoju i zachowaniu od zapomnienia
języka, kultury, tradycji polskiej ludziom, którzy chcą ją przybliżać i pielęgnować. Wierzę, że
nareszcie Dom Polski w Iwieńcu będzie stał otworem dla wszystkich oraz w to, że znajdą w
nim mieszkańcy to czego spragnieni są, spotkania z kulturą, (również z kulturą bycia osób
nim zarządzających)z folklorem, językiem, spotkania bez ograniczeń, ponad podziałami na
związkowców, na lepszych, gorszych. Wierzę, że będzie to prawdziwy POLSKI DOM, w
którym: „gość w dom, Bóg w dom”.
Wreszcie mam nadzieję, że nie zawiedzie Pan ich zaufania. A ze swojej strony, jako
kierownik działu ds. kontaktów z zagranicą Telewizji Kultury zapewniam, że dołożymy
wszelkich starań by docierać do Państwa z naszą ofertą prezentacji zespołów muzycznych,
spotkań z artystami by wesprzeć działalność w zakresie ochrony i rozwoju dziedzictwa
historyczno-kulturalnego narodu polskiego i dopomóc w aktywnej realizacji działalności
kulturalno-oświatowej.
Jednocześnie zapewniam, że będziecie Państwo mile widziani w Polsce by móc
zaprezentować osiągnięcia i dorobek, a Polacy, którym na sercu leży dobrosąsiedzka
współpraca, wymiana kulturalno-oświatowa i przyjaźń uczynią wszystko by zlikwidować
sztucznie podsycane próby fałszowania rzeczywistości, a tym samym zlikwidować sztucznie
piętrzone przez grupę A. Borys przeszkody w dotarciu do spotkania z kulturą i tradycją polską
tym wszystkim, którzy chcą ją pielęgnować, ale i tym, dla których nie są one rodzimymi, co
nie znaczy wrogimi, a którzy je zechcą poznać. Wreszcie zlikwidować te przeszkody, które
łamią zasady praw człowieka i świadczą o zagrożeniu demokracji w Polsce, a choćby te w
postaci „czarnych list”.
Bożena Gaworska-Aleksandrowicz
http://sowa-frankfurt.ning.com/profile/BozenaGaworskaAleksandrowicz
Z życzeniami wytrwałości: Szczęść Boże Panu, Szczęść Boże Iwieńczanom

https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

----- Original Message ----From: bozenaTo: sowa-frankfurt@t-online.deSent: Sunday, February 28, 2010 6:49 PM
Szanowny Panie
Jestem nauczycielką, która pracowała w Iwieńcu na Białorusi w ub. roku szkolnym.
Otrzymałam Pański adres od Wiktora Dmuchowskiego, któremu opowiadałam o
doświadczeniach, obserwacjach, praktykach ludzi z grupy A. Borys, bezeceństwach jakich
byłam świadkiem. W obliczu skandalu jakiego byłam świadkiem i drugiego jakiego świadkiem
jestem w chwili obecnej uznałam, że nie mogę pozostać bierna z wiedzą, która jakże inna jest
od propagandy.
Chciałabym podzielić się tą wiedzą z osobami, które władne są zapoznać szerszy krąg
odbiorców. Napisałam List do człowieka, który w Iwieńcu cieszy się szacunkiem, a który
wybrany został prezesem ZPB.
Przesyłam go na Pańskie ręce z prośbą o pomoc w opublikowaniu.
Z wyrazami szacunku
Bożena Gaworska-Aleksandrowicz
http://sowa.typepad.com/blog/2016/05/zly-film-o-polakach-na-bialorusi-pdo237-fo-vonstefan-kosiewski-zr-zech-bo-za-gorszego-od-lecha-kacz.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

...Dziwisza rola coraz bardziej rysuje się wszak
jednoznacznie (np. na jednej fotografii pokazał się ostatnio
Arcybiskup Krakowa w sutannie z orłem zwisającym mu z
przodu, między kolanami pedała, poniżej kolan, pod samym
przecinkiem, który Kaczyński ma między nogami dla potrzeb
arytmetyki już tylko....

Kaczynski z Wawelu EKSPULSJA
PDO161 FO von Stefan Kosiewski
Zniweczona Rzeczywistosc
CANTO DLV
Geschrieben von sowa (») 4. 2. in der Kategorie Zniweczona
rzeczywistosc, gelesen: 183x

RaDIO:
https://gloria.tv/media/m5NrVgommHd Komisja Europejska
zadecydowała za Kaczyńskiego, że Polska zapłaci Erdoganowi w
Turcji 57 mln EURO, żeby dla ratowania banksterów HEROD Balcerowicz mógł wylać z
rytualną kąpielą Wawelu "dziecko" PiS

Ja przecież złożyłem Ci wczoraj wyrazy serdecznego współczucia z powodu zgony śp.
Mamy, ale dzisiaj prywatę przedkłada sitwa żydoska w Polsce, a Ty, Mirku do
żydokomuny nie jesteś zaliczany na emigracji artystycznej w USA, zatem wyjaśniam w
tym miejscu dla informacji Polaków i Katolików skupionych w Grupach Modlitewnych
takich, jak Grupa Magdalenka na fejsbuku, że przyjdzie kryska na Matyska, jak żydy
gadają i co musi sobie Kaczyński także uświadomić, że Narodu Polskiego nie można w
nieskończoność
okłamywać.

Papież dwa lata
zwlekał z
odwołaniem starca ze
stolicy Arcybiskupa
Krakowa, żeby się
zastanowił, czy chce
odejść w chwale, jako
ten żyd, który przed śmiercią
jednak się opamiętał, czy
pozostanie w pamięci Polaków
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

3. Mai 2016

jako ten biskup Krakowa, który w herbie swoim biskupim gwiazdę żydoską David Magen
wyniósł poonad Krzyż Jezusa Chrystusa na szczycie Giewontu, nad konturem Tater.

http://sowa.quicksnake.org/Zwizek-Polakow-na-Biaorusi/Zly-film-o-Polakach-na-BialorusiPDO237-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZR-ZECh-bo-za-gorszego-od-Lecha-Kaczynskiego-robilkandydat-Koszer
https://de.scribd.com/skosiewski