Sie sind auf Seite 1von 4

KONJUNKTIV II.

INDIKATIV------------->REALNOST
KONJUNKTIV---------->MATA

INDIKATIV - Ich habe einen Ferarri. (Imam Ferarrija)


KONJUNKTIV - Ich htte gerne einen Ferarri. (Imao bih rado Ferarrija)

TVORBA: PRETERIT + PRIJEGLAS:


PRTERITUM

KONJUNKTIV II

ich hatte

ich htte

du hattest

du httest

er hatte

er htte

wir hatten

wir htten

ihr hattet

ihr httet

sie hatten

sie htten

KONJUNKTIV NA OVAJ NAIN NAJEE TVORIMO S MODALNIM GLAGOLIMA I SA


OVIMA U TABLICI:
Infinitiv

Prteritu

Konj. II

ich / er / sie /

du

Wir / Sie /

ihr

sein

m
waren

wren

es
wre

wr(e)st

sie
wren

wret

haben

hatten

htten

htte

httest

htten

httet

werden

wurden

wrden

wrde

wrdest

wrden

wrdet

finden

fanden

fnden

fnde

fndest

fnden

fndet

gehen

gingen

gingen

ginge

gingest

gingen

ginget

(be)komm

(be)kam

(be)k

(be)kme

(be)km

(be)kme

(be)km

en
lassen
schlafen

en
lieen
schliefen

men
lieen
schliefe

liee
schliefe

est
lieest
schliefe

n
lieen
schliefen

(e)t
lieet
schlief(e

st

)t

wissen

wussten

wsste

wsste

wsstet

wssten

wsstet

n
NAPOMENA: 1. i 2. lice singulara su jednaki. Isto vrijedi i za plural.

AKO SE RADI O PRAVILNOM GLAGOLU ON U KONJUNKTIVU IMA ISTE NASTAVKE


KAO I U PRETERITU!! JEDINA RAZLIKA: Samoglasnik u prvom slogu dobiva
prijeglas --> P = Ich hatte; K = Ich htte

POSEBAN SLUAJ: Kada imamo glagol kojemu je samoglasnik i u prvom slogu


(nepravilni), tada korijenu glagola u preteritu dodajemo nastavak -e i zatim
dodajemo nastavke za preterit kao u primjeru dolje. To se ini kako bi se P i K po
neemu razlikovali s obzirom da u ovom sluaju ne moemo koristiti prijeglas.

PRTERITUM

KONJUNKTIV II

ich

ging

ich

ginge

du

gingst

du

gingest

er

ging

er

ginge

wir

gingen

wir

gingen

ihr

gingt

ihr

ginget

sie

gingen

sie

gingen

Jedini glagoli kod kojih nema nikakve razlike izmeu P i K su WOLLEN I SOLLEN:
Infinitiv

Prteritum

Konj. II

ich / er/sie/es

du

wir / Sie/sie

ihr

drfen

durften

drften

drfte

drftest

drften

drftet

knnen

konnten

knnten

knnte

knntest

knnten

knntet

mgen

mochten

mchten

mchte

mchtest

mchten

mchtet

mssen

mussten

mssten

msste

msstest

mssten

msstet

sollen

* sollten

* sollten

sollte

solltest

sollten

solltet

wollen

* wollten

* wollten

wollte

wolltest

wollten

wolltet

TVORBA KONJKTIVA II u PERFEKTU:


KORISTI SE ZA NEREALNU PROLOST
wren/htten + Partizip II
npr: Ich bin gekommen --> Ich wre (gerne) gekommen (aber ich konnte nicht) Ovo u zagradama nije gramaticki neophodno, ali u stvarnosti se gotovo uvijek
stavlja jer moras se opravdati kad nesto zaj**** :) - Bio bih rado doao, ali nisam
mogao.

Ich htte gerne gesprochen, aber ich war zu mde.


Ich htte alles gemacht, aber ich hatte nicht genugn Zeit.
Ich wre eingestiegen, aber die Tr waren schon zu.

S obzirom da nam za konjuktiv perfekta trebaju samo pomocni glagoli haben i


sein u konjunktvu tu nema ogranicenja i prilicno je jednostavno. Dakle, samo
haben ili sein u konjuntiv (preterit s prijeglasom) i onda dodajemo nas dobri stari
partizip II.

Za sve ostale glagole kosritimo tvorbu WRDEN + INFINITIV

Primjeri:
Ich wrde gerne tanzen, aber mein Bein tut weh.
Ich wrde reisen, aber habe kein Geld dazu.
Ich wrde shclafen, aber ich kann nicht. Ich habe zu viel Kaffe getrunken.

EST OBLIK REENICE U KONJUNKTIVU II.


Ich wnschte, ich htte mehr Geld. - elio bih imati vie novaca.
Ich wnschte, ich wre grer. - elio bih biti vii.
Wenn ich nur bessere Noten htte! - Kada bih barem imao bolje ocjene.
Htte ich doch besser aufgepasst! - Da sam barem vie pazio.