You are on page 1of 2

Best of college Filosofie

Het hoorcollege filosofie is verdeeld in twee delen. Het eerste gedeelte betreft de
ethische stromingen, en het tweede gedeelte gaat over Michel Foucault.
Allereerst de begrippen en vervolgens de relevante begrippen toegepast op de
opvoedvraag.
Deugdethiek: De opvoeder vindt het belangrijk dat haar kind de eigenschap
discipline ontwikkeld. Met het discipline bedoelt ze op tijd op staan voor school,
op tijd komen op het werk, en zelfstandig aan het huiswerk begint. Discipline is
een belangrijke deugd om zich te handhaven in de maatschappij. Dit is een
belangrijke norm voor de opvoeder.
Egost: de opvoeder wil dat het kind actief is in het huishouden. Maar de
opvoeder geeft geen kritiek meer op het kind omdat ze wil voorkomen dat zei
wordt uitgescholden. Ze laat hem dus zijn gang gaan met het doel dat ze niet
meer wordt uitgescholden.
Altrust: De opvoeder corrigeert het kind niet in het bij zijn van kennissen familie
of vrienden omdat ze niet wil dat er een negatieve sfeer komt en de avond voor
de andere verpest.
Universalist: van iedereen wordt verwacht dat ze gehoorzame aan de ouders en
als ze het ergens niet mee eens zijn hun mening op een respectvolle manier
mededelen. Als iedereen een grote mond op zou zetten dan zouden de
opvoeders geen gezag meer uit durven spreken.
Relativist: de opvoeder kreeg van thuis uit ook huis huishoudelijke taken die zij
moet uitvoeren. Op zondag was er een vast tijdstip waar we met zn alle deden
ontbijten. In ons gezin was cohesie en zelfstandigheid van belang. Deze
waarden heb ik van thuis uit meegekregen en wil ik ook meegeven aan mijn
kinderen daarom vindt zij het belangrijk dat er op zondag samen gegeten wordt.
En ze huishoudelijke taken uitvoeren zodat ze autonoom zijn en niet afhankelijk
zijn van andere.
Legalist: De opvoeder wil dat haar kind niet meer spijbelt. Volgens de wet is het
verplicht dat het kind tot en met 18de na school gaat. De ouder wil niet dat geen
soft drugs gebruikt volgens de wet mag een 18 jarige binnen huis drugs
gebruiken en in de coffeeshop. maar een 18 jarige mag niet buiten huis ( straat,
wijk,) drugs gebruiken. Als het kind drugs thuis gebruikt is het een goede
handeling omdat het volgens de wet mag. Buiten huis drugs gebruiken is volgens
de wet geen goede handeling omdat het volgens de wet is verboden.
Pragmatist: het is niet pragmatisch, omdat het kind negatief gedrag vertoont
en kan blijven vertonen omdat de ouders het kind niet aanspreken op zijn
negatieve gedrag. De ouder zal zich dus blijven storen aan het negatieve gedrag
van het kind omdat de ouder het kind niet aanspreekt over het negatieve gedrag
het kind kan zijn gedrag dis niet veranderen.
Instuitionist: de moeder wilt het kind aanspreken over het geen dat het kind de
taken niet uitgevoerd, maar haar gevoel zegt dat dat ze hem niet moet
aanspreken omdat ze bang is dat ze wordt uitgescholden en er een negatieve

sfeer hangt. Daarom volgt ze haar gevoel en spreekt ze haar kind niet aan op zijn
gedrag.
Existentialist: het kind is 18 jaar en mag zelf behalen of hij de handelen uit
voert of niet. Als hij de handelingen niet uitvoert. De keuze die hij maakt is hij
verantwoordelijk voor. het kind kiest er zelf voor om de taken niet uit te voeren
en mag niet andere de schuld geven als je een taak niet uitvoert.

Kantiaanse plichtethiek filosoof kant


Bij de kantiaanse plichtethiek verplaatst de opvoeder zich in het kind.
Hoe zou jij het vinden als jou huishoudelijke taken worden opgelegd, je op een
bepaald tijdstip op zondag op moest staan om te ontbijten met het gezin en je
vaste uren voor had voor te game?
de opvoeder zou hier geen problemen mee hebben als het maar taken zijn die
niet veel tijd vergen en die makkelijk uitvoerbaar zijn.