Sie sind auf Seite 1von 3

sterreichischer Touristen Club Sektion Abbazia,

turistiko drutvo osnovano 1885. kao 40. ogranak TC-a <sterreichischen


Touristenklub> na inicijativu predsjednika Drutva junih eljeznica F. J.
Schlera da se na vrhu Uke izgradi planinska kua. Inicijativi su se pridruili
austr. nadvojvoda Ludovik Salvator i rijeki guverner grof A. Zichy. Gradnju je
financiralo Drutvo junih eljeznica, a o izvoenju radova skrbio je TC.
Ogranak je 1885. u Opatiji otvorio turistiki ured, 188586. izgradio 9 km
staza prema Veprincu i Uki, etalita uz obalu i vidikovce te objavio
publikaciju Curort Abbazia (uredio J. Rabl, 1886) i turistiki vodi Fhrer durch
die Kstengegenden und auf den Inseln des Quarnero (J. Rabl i A. Silberbauer,
<Sliberhuber>, 1887). Na prijevoju Poklon na Uki otvorena je na Uskrs
1887. planinska kua Kronprinzessin Stephanie, izgraena prema nacrtu C.
Perinella i proirena 1896. Sjedite ogranka bilo je u Voloskom (restoran
Wirtinger), a potom u Opatiji (hotel Kronprinzessin Stephanie). S djelovanjem
prestaje na kraju XIX. st.
B. Mader

F. J. Schler - predsjednik Drutva junih eljeznica General-Direktor der k.k. privaten


Sdbahngesellschaft
v. in memoriam u: NFPresse 30.5.1894:
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp&datum=18940530&seite=22&zoom=33

- in memoriam u: sterreichische Touristenzeitung 1894, Nr. 13, Wien, 1. Jul 1894., str. 144:
Wie er das unbekannte Granii s udom to kako je on nepoznatu Opatiju u najkraem
vremenu <uinio> preobrazio u svjetsko ljeilite (ljeilite sv jetskoga glasa) i Austrijsku
rivijeru uinio ope poznatom (donio ju je u sva usta). Dao je sagraditi planinsku kuu
Kronprinzessin Stephanie
http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno-plus?aid=otz&datum=1894&size=45&page=174

Silberhuber Anton (wIEN, 1839-1899) u DBE, 9, 326:


1891. direktor der Kuranstalten der k.k. privaten Sdbahngesellschaft in Abbazia; 1881-91 bio je
predsjednik sterreichischen Touristenklub-a. Utemeljio je sterreichische Touristenzeitung.
Pratio je Kronprinz-a Rudolfa na putovanjima u Hrvatsku, Kstenland i oblinje otoke
Wintercurort und Seebad Abbazia : ein Fhrer durch die Kstengegenden
und auf den Inseln des Quarnero
Author:

Josef Rabl; Anton Silberhuber; Julius Glax

Publishe
r:

Wien : Verl. des Oesterr. Touristen-Club,


1888.

Series:

Touristen-Fhrer, 20

Rabl je bio urednik sterreichische Touristenzeitung

Glax, Julius
LJEILITE OPATIJA I NJEZIN UPRAVITELJ PROF. JULIUS GLAX (1846.1922.) Ale
Fischinger1 , Dua Fischinger2 , Janez Fischinger3
Glax, Julius
Wintercurort und Seebad Abbazia.
by Julius Glax
Publisher: Abbazia : Curcommission, [1909]

Abbrazia als klimatische Winterstation : ihre


hygienischen und meteorologischen Verhaltnisse
Author:

Julius Glax

Publishe
r:

Wien ;Leipzig 1892

Series:

Aerztliche Mittheilungen aus Abbazia, / von Julius


Glax ; H. 1

Wintercurort und Seebad Abbazia. by Anton Silberhuber, published in 1888.


Plan von Abbazia by Anton Silberhuber, published in 1897

Amtliche Kurliste von Abbazia, novine koje je 18871915. izdavala


prva organizirana turistiko-ljeilina sluba u Istri Ljeilino povjerenstvo u
Opatiji (Kurkommission in Abbazia) radi slubenog evidentiranja prometa
gostiju. U poetku su izlazile pod nazivom Curliste von Abbazia. Objavljivale su
podatke o ukupnome broju gostiju tijekom turist. sezone, s osnovnim podatcima
o njima (zanimanje, odn. plemika titula, mjesto stanovanja te mjesto prebivanja
u Opatiji). Na istaknutu su mjestu navoeni lanovi carskih i kralj. obitelji iz
Austro-Ugarske Monarhije i iz inozemstva (Rumunjske, Bugarske, vedske i

dr.). Novine su bile namijenjene opatijskim gostima te su sadravale i obavijesti


o koncertima, predavanjima, bogosluju, mogunostima itanja, bavljenja
sportovima i dr. organiziranim aktivnostima i zabavama za goste. Prodavale su
se u knjiarama u Opatiji i Rijeci. Izlazile su vie puta mjeseno (do tri broja), a
1914. jednom do dvaput tjedno. God. 1906. bile su prilog opatijskom
ilustriranom tjedniku Kur- und Bade-Zeitung der sterreichischen Riviera
(izlazio 190614; izdava i urednik Franz Kreisel). God. 1927. tal. vlasti
obnovile su izlaenje novina, koje su kao tjednik pod naslovom Lista ufficiale
dei ospiti di Abbazia izlazile do 1938., a odgovorni urednik bio je Carlo Baxa.
B. Dobri

http://hrcak.srce.hr/91128
o poetku turizma u Op.