You are on page 1of 1

Ulogujse

Kontakt

GLAVNA JELA

PREDJELA

TRANSLATE IT:

POSNO

KOLAI

TORTE

PECIVA I TESTA

RIBA

SALATE

ZIMNICA

SAVETI

HomeorbeKremorbaodpovra

??

Search...

VIDEO RECEPTI

tosearchtypeandhitenter

SelectLanguage
Poweredby

Translate

KATEGORIJE
orbe(42)
Glavnajela(521)
Jelabezmesa(123)

Krem orba od povra

Popular

Recent

Comments

Bosanskabaklava

inorbe Mar5,2013 0 6,868Views

Nov2,2013

Podeli:

okoplazmatorta

Finalaganakremorbicanapravljenaodpovrazabilokojegodinjedoba.

May27,2014

Jelasmesom(375)
Prilozi(78)

Brzepogaicesasirom

Kolai(293)

Aug11,2014

Pecivaitesta(195)
PosnoJelo(172)
Posnajela(133)

Testozapicu
Dec1,2014

Posnikolai(38)
Predjela(196)
Hladnapredjela(81)

Brzikolasaplazmakeksom
Jun2,2014

Pite(62)
Toplapredjela(92)
Riba(35)

PRATI NAS NA FACEBOOK-U!

Salate(48)
Saveti(39)
Supe(19)
Torte(167)

NajboljiDomaciRecepti

155,912likes

Uncategorized(2)
VideoRecepti(65)

Sastojci:

ZABAVA(6)

1paradajz

Zimnica(58)

1paprika

LikePage

SignUp

Bethefirstofyourfriendstolikethis

1srednjicrniluk
1krompir
23argarepe
1korenperuna

SOCIAL

1tikvica
miroija

soibiber
Priprema:

DomaiRecepti
77videos

nalijtevodomdaogreznepanekasetakokuva.Kadprovrismanjitevatrupanekakrka,akojepotrebno
dodajtevode.Kadsepovreskuvalooceditegaodvodepastaviteublenderisitnoizmeljitedadobijete
kau.Dodajtevodu,tojepoizboru,zavisnodalielitegueiliredje.Dodajtezainepoukusu.Nakraju
dodajtepavlaku.Moeodnjedaseuradisjajnadekoracija,kaoova.Stavitekaikupavlakeutanjir,lagano.
pajedandeopovucitekaikom,dasemalorairiaostaloizvuciteakalicom.Sjajnoizgleda.Akoje
serviramobezpavlakeimamoposnusupu.Servirajteuzkrutone.

Podeli:

ORBA

KREMORBA

KREMSUPA

Subscribe

45K

VIDEO RECEPT

POSNAORBA

Previous:

POSNASUPA

SUPA

SUPAODPOVRA

Next:

Slanapitasaunkom

Rigoletokola

SLINI RECEPTI
Grka torta

Kremorbaodmeanog
povra
Mar1,2016

PRETPLATITE SE NA NA YOUTUBE KANAL

Operitepovre,paradajzipaprikuiseinaetvrtine,lukmalositnijeisecite,krompir,argarepa,tikvicei
korenperunaihoistiteiiseciteihsvena4dela.

Taggedwith:

Domaaribljaorba

orbaodkarfiola

Dec6,2015

Oct24,2015