You are on page 1of 57

Papież w Polsce 2016

Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Mene, Mene, Tekel,
Upharsin

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Watykan

Kuria
Rzymska
Papieska Rada do
spraw Popierania
Jedności
Chrześcijan

Papieska Rada ds.
Dialogu
Międzyreligijnego

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Watykan
Kuria
Rzymska
Papieska Rada do
spraw Popierania
Jedności
Chrześcijan

Komisja ds.
Kontaktów
Religijnych z
Judaizmem

Światowa Rada
Kościołów
Protestantyzm bez Ducha- Luteranie,
Metodysci, Reformowani, Baptysci itd.

Czekaja na Protestantyzm w
Duchu

Papieska Rada ds.
Dialogu
Międzyreligijnego

Islam, Buddyzm,
Hinduizm, inne
religie

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

W tym roku między 28 a 31 Lipca Polskę odwiedza głowa
katolicyzmu- papież Franciszek. Od wielu miesięcy w tym
kraju trwają gorączkowe przygotowania do tego
„wydarzenia”. Polska przeznacza horrendalne kwoty na
ochronę tej osoby.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Dla Protestantów papiestwo i katolicyzm to symbol niewoli
Babilońskiej i religii odstępstwa. Na całym świecie miliony
wyszły do wolności jaka jest w Jezusie Chrystusie z Biblii,
przez wiarę z laski, bez udziału pośredników, zmarłych i
fałszywych naleciałości tradycji, która gromadziła się i
wciąż gromadzi przez stulecia.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

W tym roku tez, między 25 a 31 Lipca odbywają się tzw
„Światowe Dni Młodzieży”, podczas których młodzież nie
tylko z Polski uczestniczy w bałwochwalczym spektaklu
religijnym, mającym na celu ugruntować ich w niewiedzy
Biblijnej i trzymać z dala od prawdziwej wolności jaka jest w
Jezusie Chrystusie z Biblii.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

W tym roku po raz kolejny zaskoczy TGD wraz z raperem
Kolah, ponieważ maja nagrany specjalny utwór ku czci
papiestwa oraz katolickich Światowych Dni Młodzieży pt:
„Miłosierni”. Czy przypadkowe jest, ze oficjalny hymn
Światowych Dni Młodzieży zatytułowany jest:
„Błogosławieni Miłosierni”?

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

TGD wydało nowa płytę, która pomoże nagonić ludzi do
katolika i ekumenizmu. TGD zajmuje się również
finansowaniem Światowych Dni Młodzieży, ich koncert
„Betlejem w Spodku” miał ten właśnie cel:

„Całkowity dochód z koncertu dofinansuje Światowe Dni
Młodzieży 2016. ”http://www.ticketpro.pl

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„Wracam do domu” oznacza powrót tych co odeszli or
religii katolickiej na łono katolicyzmu...W ramach promocji
tego materiału, czytamy ze będą grali wyłącznie z
katolickimi wykonawcami jak : Arkadio, ksiądz Kuba
Bartczak, Maleo Reggae Rockers oraz Tau.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
„Miłosierni” to piosenka z udziałem Protestanckich raperów:
Kolah i Poison. Jak podaje strona muzyka.onet.pl :

„Piosenka chóru TGD >>Miłosierni<< powstała z okazji
Światowych Dni Młodzieży. Założeniem twórców było
odniesienie się w nowoczesny sposób do wartości
towarzyszących uczestnikom wydarzenia.”

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Żadna zwrotka tej piosenki nie mówi e Ewangelii. TGD
promuje katolicyzm, gdzie jest bardzo dobrze przyjęta i tam
robi karierę. W poprzednich latach zarówno Kolah jak i TGD
czy Natalia Niemen grali dla papieża:

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

TGD promuje swoje utwory grając obok katolickich
wykonawców w Czerwcu 2016 aby zbierać na przyjazd
Papieża Franciszka.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

W roku 2008, „rozgrzewkę” przed katolickimi Światowymi
Dniami Młodzieży zapewnił Hillsong wraz z Darlene Zschech
(Sydney Morning Herald). Mieli wystąpić tuz po zakończeniu
„drogi krzyżowej”.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

W tym roku również zaczęły się obchody tzw 1050 lecia
„Chrztu Polski”. Od 966 roku Polska przeszła politycznie pod
skrzydła Watykanu. Również to będzie świętował dzisiejszy,
Jezuicki papież- Franciszek. 28 Lipca 2016 odwiedzi jedno z
centrów Maryjnych w Polsce- Jasna Gore, na osobistej
refleksji przed obrazem tzw „Czarnej Madonny”.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Dla Protestanta, 1050 lecie Chrztu Polski to symbol 1050
letniej niewoli tego narodu. Nigdy nie dochodząc do
zbawienia, zostali „pokropieni woda do Rzymu” i służą
człowiekowi i ludzkim wymysłom. To 1050 lat odstępstwa i
demonicznej ciemności nad Polska wynikającej z tej
fałszywej religii.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Katolicyzm to doprawdy kult Maryjny(Królowej
Niebios/Malkuth haShamayim) oraz zmarłych. Jest to
kontynuator tradycji pogańskich otoczonych jednak
religijnymi pozorami. Spadkobierca religii Imperium
Rzymskiego wraz z teologią, łacina i pojęciami:

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Pontifex Maximus(najwyższy kapłan w Kolegium Kapłanów,
termin przejęty przez Papiestwo), Pax Romana(pokój
Rzymski), Caerimonia(tajne rytuały, orgia) Collegium
Pontificum(Kolegium najwyższych kapłanów, dziś po
przejęciu przez Rzym nazywa się Kolegium Kardynałów!)

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Consecratio(budowanie świątyni z idolem), Curiae (rada),
Devotio (to ekstremalna forma votum- oddania, w której
Rzymski General ofiarował własne życie demonom
podziemia w zamian za zwycięstwo w bitwie), Hostia(ofiara
w religii Imperium Rzymskiego), Pietas (oddanie bożkom
Rzymu), Religio- obligacja dla bogów Rzymu

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Ritus Graecus (ryt Grecki), Sacerdos (kapłan Imperium
Rzymskiego), Sacramentum (przysięga), Sodalitas (dziś
sodalicja!), Tabernaculum (termin w Imperium Rzymskim
oznaczający namiot gdzie dokonywane były wróżby, obok
auguraculum- rytualna przestrzeń, templum- święta
przestrzeń ).

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Polak nie powinien mieć żadnego problemu w stwierdzeniu,
ze to wszystko i więcej zostało wzięte wprost z pogańskiej
religii Rzymu!
Z czym przyjedzie papiestwo?
Cytaty

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
„Chciałem czegoś więcej. Ale ja nie wiedziałem, co. I
wstąpiłem do seminarium diecezjalnego. Lubiłem
dominikanów i miałem przyjaciół -dominikanów. Ale potem
wybrałem do Towarzystwa Jezusowego, które dobrze
znałem, bo seminarium zostało powierzone jezuitom. Trzy
rzeczy, w szczególności uderzyło mnie o Towarzystwie:
misyjny duch, społeczność i dyscyplina.” Papież Franciszek
dla http://americamagazine.org

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„Zrobiliśmy kilka zdjęć, na jego wniosek, a na moje
przeprosiny za niedotrzymanie protokołu upierał się, żeby
traktować go jak każdego innego
jezuitę...Zaproponowałem mu wszystkie nasze zasoby
jezuickie, ponieważ w jego nowym położeniu, będzie
potrzebował rady, myśli, osób itp” Adolfo Nicolas, Czarny
Papież o spotkaniu z Franciszkiem, American Magazine.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„Katolicy nie powinni nawracać Żydów...Kościół katolicki
nie prowadzi, ani nie popiera żadnej konkretnej
instytucjonalnej pracy misji skierowanej do Żydów...Judaizm
nie należy traktować po prostu jako inna religie; Żydzi są
zamiast tego naszymi starszymi braćmi” BBC.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

"Niech każda parafia, każda wspólnota religijna, każdy
klasztor, każde sanktuarium w Europie, weźmie jedna
rodzinie [Islamskich uchodźców]” Papież Franciszek, Radio
Vaticana.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Franciszek zapowiada odpusty z okazji „Nadzwyczajnego
Jubileusza Miłosierdzia” ze strony vatican.va (2015 rok): „I
rozporządzam że Odpust można uzyskać w sanktuariach, w
którym drzwi Miłosierdzia jest otwarty i w kościołach, które
tradycyjnie są zidentyfikowane jako Kościoły
Miłosierdzia...Odpust Jubileuszowy można również otrzymać
za zmarłych [odnośnie „czyśćca”]”. Katolicyzm wciąż
używa odpustów aby „wybaczać grzechy”.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
W Maju 2016, w Radiu Watykańskim, papież Franciszek
nazwał „głosicieli nauk Prosperity”(jak Kenneth Hagin,
Copeland, Duplantis, Dollar itd.) „krwiopijcami”. Nic nie
mówi, o zbieraniu pieniędzy przy każdej okazji w każdym
katolickim „kościele”. Cicho tez było na temat jego
majątku zgromadzonego przez stulecia w Watykanie. Co z
bankami należącymi do Watykanu? Pranie pieniędzy i
wieczne problemy.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„Łączę się duchowo z wszystkimi osobami biorącymi udział
w specjalnych nabożeństwach do Najświętszej Maryi Panny
w tym ostatnim dniu miesiąca maja. ” Papież Franciszek,
Twitter.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„Maryja jest ikoną, jak Kościół musi oferować przebaczenie
dla tych, którzy go szukają. ”Papież Franciszek, Twitter.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„W Meksyku spojrzę w oczy Maryi Dziewicy i będę błagać,
żeby patrzała na nas zawsze z miłosierdziem. Powierzam jej
moją podróż”Papież Franciszek, Twitter.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„Maryjo, Matko Bolesna, pomóż nam zrozumieć wolę Bożą
w chwilach wielkiego cierpienia. ”Papież Franciszek, Twitter.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„Adwent to początek nowej drogi. Niech Maryja, nasza
Matka będzie nasza przewodniczka”Papież Franciszek,
Twitter.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„[Maryja]Uniesiona do nieba, jest Matką i Królową całego
stworzenia. ”Laudato Si, Papiez Franciszek.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„Koran to księga pokoju, prorocka księga pokoju, a
terroryzm nie należy do Islamu.” Papież Franciszek, Daily
Mail

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„A jeśli czasem nasze wysiłki i prace wydają się
niepowodzeniem i nie produkują owoców, musimy
pamiętać, że jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa i
Jego życia ,które mówiąc po ludzku, zakończyło się
niepowodzeniem, niepowodzeniem krzyża. ” Papież
Franciszek w Ameryce, ABC News.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Papież Franciszek atakuje nawet „tradycyjnych katolików”,
którzy dają się być nieskorzy do uderzania w jego
ekumeniczne drogi(inni papieże krytykowali Protestantówfundamentalistów):
„W kościele katolickim mamy kilku - wielu - którzy wierzą, że
posiadają absolutną prawdę i idą na szkalują innych
poprzez pomówienie i zniesławienie i to jest złe.
Fundamentalizm religijny należy zwalczać. To nie jest
religijne, brakuje tu boga, to jest bałwochwalstwo.”Papież
Franciszek, National Catholic Reporter.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„[Fundamentalizm] to choroba każdej religii. Katolicy maja
kilku, nawet powiedziałbym wielu fundamentalistów. Wierzą
oni, ze posiadają prawdę absolutna, poniżając
innych.”Papież Franciszek,Daily Mail.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

„Osoba która plotkuje (np. o pedofilii księży) jest jak
terrorysta, który rzuca bombę i ucieka”Papież Franciszek,
Radio Vaticana.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Papiestwo nie zmieniło się przez wieki ani o krztę. Mało
tego, to co protestował Marcin Luter w 16 wieku jest
NICZYM w porównaniu z herezjami, które powstały od tego
czasu i są prezentowane po dziś dzień!

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

• Odpusty
• Czczenie Maryi
• Adoracja Eucharystii
• Czczenie posagów i obrazów
• Msza (ponieważ, jak sam mówił- Chrystus „zawiódł” stad
potrzeba jest innej ofiary)

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
Hinduizm

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
Buddyzm

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
Sikhizm

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
Islam

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
Alians Ewangeliczny

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
Anglikanizm

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
Luteranizm

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
Prawoslawie

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
Ruch Wiary

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
Vineyard, Toronto Blessing

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Postęp budowania Jednej Katolickiej Światowej,
Apostolskiej Religii:
IHOP, Bethel Redding

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…
Franciszek spotkał się przez w ostatnich latach i miesiącach
z setkami pastorów Zielonoświątkowych i
Charyzmatycznych. Ostatnio dołączyli Kris Valotton, Mike
Bickle, Che Ahn i inni. Regularnym gościem zdaje się tez
być szef Światowego Aliansu Ewangelicznego, Geoff
Tunnicliffe, który spotkał się osobiście z Franciszkiem dnia 10
Czerwca 2016 roku.

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Jakie będą konsekwencje dla Polski? Takie jakie przez setki
lat: bieda, wojny, niepokoje, demonizacja duchami tej
religii. Ekumenizm dodatkowo działa jako piata kolumna i
koń trojański. Każdy Protestanta, który bierze udział w takich
imprezach będzie osadzony przez Boga. Pamiętajmy, ze
konsekwencjami długoletniego bałwochwalstwa w Biblii
zawsze była wojna i niewola!

Papież w Polsce 2016. Przyczyny, Przesłanie I skutki…

Pokutujcie z ekumenizmu i bałwochwalstwa. Zrzućcie
niewole religii i zacznijcie szukać Prawdy, która jest jedynie
w Biblii i Biblijnym Jezusie Chrystusie. Potrzeba chrztu w
Duchu Świętym i uwolnienia od demonów religii!