Sie sind auf Seite 1von 9

Danh sach khach

R112a18

R1

12A

18

124,6

R212A18

R2

12A

18

2N

124,6

R512A18

R5

12A

18

135

R512A17

R5

12A

17

103

R112A16

R1

12A

16

R512A16

R5

12A

16

106

R512A15

R5

12A

15

133,8

R112A12B

R1

12A

12B

104.8

R212A12B

R2

12A

12B

2 N

104.8

R112A12A

R1

12A

12A

2 N

145,2

R212A12A

R2

12A

12A

145,2

R112A12

R1

12A

12

88,3

R212A12

R2

12A

12

88,3

R512A12

R5

12A

12

R112A11

R1

12A

11

2 N

88,3

R212A11

R2

12A

11

2 N

88,3

R512A11

R5

12A

11

R112A10

R1

12A

10

109.4

R212A10

R2

12A

10

109.4

R512A10

R5

12A

10

R112A09

R1

12A

2 N

108,7

R212A09

R2

12A

2 N

108,7

R512A09

R5

12A

R112A08

R1

12A

111

R212A08

R2

12A

111

R512A08

R5

12A

R112A07

R1

12A

2 N

114,5

R212A07

R2

12A

2 N

114,5

R512A07

R5

12A

R112A06

R1

12A

109

R212A06

R2

12A

109

R512A06

R5

12A

R112A05

R1

12A

2 N

109

R212A05

R2

12A

2 N

109

R512A05

R5

12A

R112A04

R1

12A

2 TB

109

R212A04

R2

12A

109

R512A04

R5

12A

R112A03

R1

12A

2 N

109

R212A03

R2

12A

2 N

109

R512A03

R5

12A

R112A02

R1

12A

3 TB

181.4

R212A02

R2

12A

3 TB

181.4

R512A02

R5

12A

130,7

134,3

106

135

102

139,4

92,5

114,2

114,2

108

108

131,4

R112A01

R1

12A

3 N

181.4

R212A01

R2

12A

3 N

181.4

R512A01

R5

12A

R11212B

R1

12 12B

104.8

R21212B

R2

12 12B

2 N

104.8

R51212B

R5

12 12B

R11212A

R1

12 12A

2 N

145,2

R21212A

R2

12 12A

145,2

R31212A

R3

12 12A

3 N

175,6

R41212A

R4

12 12A

131,5

R51212A

R5

12 12A

R11112B

R1

11 12B

104.8

R21112B

R2

11 12B

2 N

104.8

R31112B

R3

11 12B

R41112B

R4

11 12B

R51112B

R5

11 12B

R11112A

R1

11 12A

2 N

145,2

R21112A

R2

11 12A

145,2

R31112A

R3

11 12A

3 N

175,6

R51112A

R5

11 12A

R11012B

R1

10 12B

104.8

R21012B

R2

10 12B

2 N

104.8

R51012B

R5

10 12B

R11012A

R1

10 12A

2 N

145,2

R21012A

R2

10 12A

145,2

R51012A

R5

10 12A

R20912B

R2

9 12B

2 N

R30912B

R3

9 12B

R50912B

R5

9 12B

R10912A

R1

9 12A

2 N

145,2

R20912A

R2

9 12A

145,2

R30912A

R3

9 12A

3 N

175,6

R50912A

R5

9 12A

R10812B

R1

8 12B

104.8

R20812B

R2

8 12B

2 N

104.8

R40812B

R4

8 12B

R50812B

R5

8 12B

R10812A

R1

8 12A

2 N

145,2

R20812A

R2

8 12A

145,2

R30812A

R3

8 12A

3 N

175,6

R40812A

R4

8 12A

131,5

R50812A

R5

8 12A

R10712B

R1

7 12B

104.8

R20712B

R2

7 12B

2 N

104.8

R50712B

R5

7 12B

R10712A

R1

7 12A

131,4

134,3

133,8

121
132,8
134,3

133,8

134,3

133,8
104.8
121
134,3

133,8

132,8
134,3

133,8

134,3
2 N

145,2

R20712A

R2

7 12A

145,2

R30712A

R3

7 12A

3 N

175,6

R50712A

R5

7 12A

R60712A

R6

7 12A

R10612B

R1

6 12B

104.8

R20612B

R2

6 12B

2 N

104.8

R50612B

R5

6 12B

R10612A

R1

6 12A

2 N

145,2

R20612A

R2

6 12A

145,2

R30612A

R3

6 12A

3 N

175,6

R50612A

R5

6 12A

R10512B

R1

5 12B

104.8

R20512B

R2

5 12B

2 N

104.8

R50512B

R5

5 12B

R10512A

R1

5 12A

2 N

145,2

R20512A

R2

5 12A

145,2

R30512A

R3

5 12A

3 N

175,6

R40512A

R4

5 12A

131,5

R20412B

R2

4 12B

2 N

R20412A

R2

4 12A

R20312B

R2

3 12B

2 N

R20312A

R2

3 12A

145,2

R13520

R1

35

20

124,6

R13516

R1

35

16

130,7

R13512

R1

35

12

88,3

R13511

R1

35

11

2 N

88,3

R13509

R1

35

2 N

108,7

R13508

R1

35

R13507

R1

35

2 N

114,5

R13505

R1

35

2 N

109

R13422

R1

34

22

110

R13420

R1

34

20

124,6

R13418

R1

34

18

124,6

R13416

R1

34

16

130,7

R13412

R1

34

12

133,8

134,3

133,8

134,3

104.8
145,2
104.8

111

88,3

Danh sach khach hang Vinhomes Royal city


ng Th Thu

c Ninh, ng Hi, Qung Bnh

k c

Nguyn Th Kim Oanh

55 ng 205 ng Gii Phng, HN

k c

Trn Th Thu Hoa

P704-17T8 Trung Ha, Nhn Chnh, Tha vinhung@gma

L V Dim Hng

S 4, ngch 14, ng 4, Phng Mai, H Nlevudiemhan

Nguyn Th Kim Anh

46, T 19, Ngc H, H Ni

Ng Th Phng Nhung

S 40B ng 548 Nguyn Vn C, Long Binhungnp@bid

L Hng Thy

C27 ng 109 Trng Chinh, Phng Litlhthuy@gmail

Trn Thy Qunh

P1610, 71 Nguyn Ch Thanh, ng a, quynh_lc@ya

Nguyn Th Hin Thanh

Vin V sinh Dch t Trung ng, S 1 phthanhpoliola

Nguyn c Th

S nh 888, t 4, phng Tn Thanh, TPthohadienbie

Phan c Thin

S 41 ngch 4/27 ng 4 Phng Mai, thien40@yah

Phm Th Thu Hng

P722 nh CT4 Khu T M nh, Sng , Huyn T Li

Nguyn Th Hnh

T 2 khu 4C, Phng hng hi, TP H L k c

ng Th Thy Bnh

P901 nh 17T3 Trung Ha, Nhn Chnh, binhdt@bidv.

Nguyn Thanh Hng

75 Ng 117 Thi H, ng a, H Ni

huong.nguyen

L Th An

T 2 Quan Hoa, Cu Giy, HN

khng c

Bi Th Xun

P210 C2 Kim Lin ng a, HN

xuanbt@bidv.

Trng Th Ngc Nh

A10B H Ba Mu, T 23 Phng Lin, k c

Quch Th Thy

2C2 t 1A Trung Lit, ng a,HN

Nguyn Thanh Nga

P508, TT B Gio Dc, ng 79 Vng H ngahieu0703

Trn Vn Huy

33 ng 49 Vn H II, Hoa L, L i Hnhuytv@vietin

L Th Phng Hi

20C Tng Cc 2 Xun La H Ni

phuonghaibi

Bi Th Hng

C2 P210, Kim Lin, ng a HN

huongb@bidv

Hong Vinh Quang

P912, CT9 nh Cng, Hong Mai, HN

quanghv@gma

Quch Quang Thi

72 Hng B, Hon Kim,HN

quachthai@gm

L Th Vit Nga

S 8/20 ng 41 Tng Mai, Qun Hong levietnga@gm

Nguyn Thi Sn

P107 - B2 Nam Thnh Cng, ng a, Htnguyen@cie

Nguyn Huy

Cn h 1205 khu nh Cng ty CPT&XDhuy.ng08@gm

L Th Nga

466A ng Nguyn Tri, Ph Sn, TP Thanh Ho

Nguyn c Minh

T 21 phng Minh Khai- Tp H Giang, t minhnd@bidv

T Vit Cng

P313,C8, TT Thnh Cng, Ba nh Hn

ta_vietcuon

Ngy Th Xun Hng

82 i La, H Ni

k c

Ng Vn Tr

V Cng nghip nng, B Cng Thng, trunv@moit.g

L Hi Bnh

s 350 - C18 ph Qunh Li, phng Hnbinhact@yaho

V Minh c

106 Hong Vn Thi, Thanh Xun, HN

Phm Th L

P1002 M5 , 91 Nguyn Ch Thanh, ng a, H Ni

Nguyn Th Vn Anh

40/42 V Ngc Phan- Phng Lng H, nguyenthivana

Nguyn Th Hoa

S 22 ng 1 - ng Phan Bi Chu - TP Vinh - Ngh

Ng Vn Tr

V Cng nghip nng, B Cng Thng, trunv@moit.g

Nguyn Mnh H

148 Nguyn Tri,H Ni

Nguyn Th Vit Yn

S nh 23 ngch 20/15 ng H Tng Mk c

Hunh Tun Phng

17 T10 Phng 211 Tp th Trung Ha, Nhphuong78966

Nguyn Th Hng Nga

P508, 17T7 Trung Ha, Nhn Chnh, HN ngannguyenk

Nguyn Th Hi H

Nh 19 C3 khu th mi Yn Ha

thuyvietland

vmduc1979@

tieu_thu_tra

kotobukibg@

Th Thanh Vn

S 1 ng 62/26 Trn Qu Cp, Vn Miu vandothanh@

Hunh th Thu nguyt v Nguyn Quc 148+150 T 44 Khng nh

khng c

L Th Trm Oanh

P12A08 nh 17T10 Trung Ha Nhn Chnletramoanh3

Nguyn Th Thanh Lan

P802, T8, CC A1, Ng 299 Ph Vng, Hlamnt@marina

Nguyn Th Bch Nga

S 26, t 24 Khng Thng, ng a, nguyenbichn

L Hong Anh

49/371 La Thnh, ng a,HN

l.h.anh@fpt.v

Nguyn Th Thanh

P401 Nh B1, TT Ngc Khnh, HN

thanhnt@pvfc

Phm L Ph

P8, KC4, Tp Th Nam ng, ng a, H Ni

Hong Th Thu Huyn

49 Gip bt, Q. Hong Mai, H Ni

hoangthuhuy

Phm Th Hnh Nng

337A Ph Hu, Hai B Trng, H Ni

nuongpth.kh

H Mc Chu

Phng 7 ngch 29/12 ng 29 ph i Nhk c

Nguyn Bi Hng L

C7 Hong Cu, Qun ng a, HN

L Hng Phong

43/11 ng 101 Thanh Nhn, HBT, H Ni k c

Nguyn Kim Anh

G03-P108 - Khu th Nam Thng Long-anhnk@fsoft.

Trnh Th c

S 2 ngch 31/46 Xun Diu, Ty H, Hhanhvt2310@

Trnh H Linh

Phng 903 N09 B1 Khu th mi Dch V


oho_aitai@ya

Vng Phc Chnh

S 70A ng 399 u C, Nht Tn, Ty H chinh.vp@gma

Phm Th Vn H

P1001A2229 Ph Vng

Dng Bch Mai

35 Ph Minh Khai, H Ni

Vi Th Thu H

BF 7, T 46, phng Hong Vn Th, Hok c

Bi Xun Trng

B9 F 203 Phng Mai, ng a, H Ni truongbx@vin

L Th Bch Thy

S 9 ng 45 Phan nh Phng, Ba nh, thuyltb@vpb.

Nguyn Th Hng Phng

s 20 ng Vn Ng, ng a, HN

Trn Th Anh Tr

11A ngch 6/12 Khu TT Qun Trang, ph fax 38260381

L Thanh Nga

SN 2A ng 890 ng Lng, phng L ms.lenga@gm

Ng Trung Thc

S 1 L 1, t 100, Hong Cu, Ch D k c

Nguyn V Trung

2 ngch 38/57 Ng S Lin, Vn Miu, ngvutrungtb@

Phan Hng Thy

S 20 ng 2 Xa La, Phc La, H ng,HN

Trnh c Nh

4A1, t 7 TT UBKHNN, Quan Hoa, HN

Nguyn Duy Thnh

38 ngch 33 t 71B Vn Chng II, ngthanhndnami

Hong Nht

8 in Bin Ph, HK ,HN

Phan Th Hong Lin

E6 TT Vin Nng Lng, ng 6 Tn Tht liennp@bidv.

Trn Th L

333(mi)102(c) Hong Hoa Thm- Liu k c

Trn Th Minh Tm

D8B - 406 TT GCT TW 1 , phng Mai, Ko c

lenbh@psi.vn

haptv@vingro

khng c

khng c
dohoangnhat

Cng ty CP Tasco Xun Ngc/ Kim P508 - 17T5, Trung ha, Nhn Chnh, TX, H Ni
ng Th Kim Cc

Cc thu TP H Ni 187 Ging V, H Ndangluongan

ng Quc Cng

Phng 808 CT4A1 Bc Linh m, i Ki quoccuong@so

Nguyn Th Hng

s 50 ng 64, Triu Khc, Tn Triu, Thanhangna78@ya

Lu Vn Qu

S 6 ng 13, Gii Phng, ng Tm, HBTk c

L Quang Hng

S 3 ng Sn Qun, Khm Thin, ng blim-zikiuk@

Trn Th Minh Hi

Phng 6.8 tng 6 nh A4 Lng Quc T bien_sang_1

ng Quc Cng

Phng 808 CT4A1 Bc Linh m, i Ki quoccuong@so

L Th An

T 2 Quan Hoa, Cu Giy, HN

Nguyn Thu H

S 29 Hong Vn Th, phng Cc Lu, k c

Lng Ngc H

41 ng 104 Nguyn An Ninh - Hong Mai haln@bidv.co

inh Ph Cng

1E, Ch C, Hng o, Hon Kim,HN Ko c

k c

Trnh Quang Trung

T 3 phng Duyn Hi, TP Lo Cai, Tn k c

T Long

B19 Khu tp th Hong Cu, T 67, ng tolong37@gma

Nguyn Th Hin

S 12 ngch 1 ng 394 i Cn, B, HN hiennt@mpi_g

Nguyn Vn Hi

S 1013 Ta nh Kinh , 93 L c , H nvhai.dhxd@g

Mai Th Thu

P307 Chung c 151A Nguyn c Cnh,ht7683@yaho

T Phng Tr

F409- S 1 L Phng Hiu, Hon Kim, Hphuongtra@g

V Quc Thnh

S 379 M , Bc Giang

ng Mai Phng

Ta nh P1 Tng 4 Phng 2, Khu Th maiphuong_d

Trn Th Thy Hin

S 50 VT4 Khu Th Vn Qun, H hienttt@abbb

L Qu Dun

148 Triu Vit Vng, Hai B Trng, HN duan@ckda.v

Lng Kin Giang

102 Thi Thnh, ng a, HN

giang.kien@ki

Nguyn Vinh Quang

BT09 Khu Nh Bc H

nvq@yahoo.c

Nguyn Th Hng Giang

S 14 ngch 5 ng 77 Bi Xng Trch, huonggiang.k

Lng Th Hoa

25 ph Ca Nam, Hon Kim, HN

Nguyn Th H

S 149 Ph B , Qun Long Bin, H ntha2010yahoo.com

Nguyn Trung K

S nh 31 ngch 1/1 ng 98 V Trng P khathoa2006

Hong nh Minh

S nh 07 N1.TT5 khu th Bc Linh

Nguyn Th Thanh Hng

Ng 924 ng Nguyn Khoi, Hong Mak c

Nguyn Th Phng Lin

Nh s 5B- ng 76/7 An Dng, Ty H, moonkemmut

Nguyn Hng Quang

100 L Thanh Ngh, Bch Khoa, HBT,HN giadinh1972@

Bi Th Hng

S 6A ng on Kt, Khm Thin, HN

k c

Trn Thnh Linh

80A ng 124 u C, Ty H, HN

bentran139@

m Khanh

A38 TT 15 Th Vn Qun - H ng - d_khanh@yah

Trn Th Lan Hng

S 26 ng Dung, Qun Thnh, Ba nh, H Ni

o Xun Thnh

Nh 61 ngch 5 Tp th 34A Trn Ph, Hdaoxuanthan

Nguyn Trung Kin

7 Ngch 462/35 ng Bi, Ba nh, Hntk253@gmai

Trn Vn Khng

67 Ng Cm Vn, Hng Bt, H Ni

Trnh Bin Cng

S 45 ng 310/100 Nguyn Vn C, Gia thanglong99

Phm Vit Hng

S 14 ng 7 Phng Ch Kin, Cu Giy, H Ni

V Qunh Nga

P104- s 1 L Phng Hiu, Hon Kim H ngavq@vietinbank.vn

V Th Yn

41 L i Hnh, Hng Bng, HP

Nguyn Ngc H Trang

25/26 Trn Qu Cp, ng a, H Ni

Nguyn Minh Hin

611 A2, Thanh Xun Bc, H Ni

nmhienvcb@y

Bi c Thng

121B Mai Hc , H Ni

bdthangsbm@

Cao Th Ngt

T6-05 - Ciputra - T Lim - H Ni

caongat@yah

lthoa@vietinb

hamecakd@gm

k c

yen64dhhp@g

ty
918763796
917345569
983655065
983289075
903430973
989099810
912772867
985895883
902294868
915774078
438522822
912808186
916290956
904131329
902072626
942239223
989186818
913230080
912696589
936165585
978324873
983805859
912312828
903239000
989651986
904158966
915365588
913219555
0972606868/0912244441
1638849999
903293585
988529648
0913573411-02413832004
986678968
989121242
936053500
903275979
983410469
0913573411-02413832004
912299758
904697779
937896666
936620055
915004456

916551168
0912299758/0915686885
985725728
0914 358 868
983665800
913235639
912368588
963005859
988085226
904361111
913099118
904280460
903488088
916569111
978859341
0972 124 789
903474852
989811168
912570133
913001039
905558688
913599551
904213384
982375525
904021782
935238888
904190550
912115579
913233503
986006868
936738833
904232995
438470858
1689739396
913063061
983071838
903417011
915576000
943917199
908333884
983419585
903417011
94223223
982387225
0983352560/0462968017
904588888

913343953
903438888
915114014
902299828
983307683
913500666
913388168
985951627
904184466
913547818
912100688
972818888
985077902
983605707
903436913
983367785
946735599
977311959
942718080
912068608
1692189707
1666686789
913374778
904050877
913537600
913228922
988069178
948009999
912534550

gavq@vietinbank.vn
988287899
988010982
912223445
913532984
912906761