You are on page 1of 4

Skup ivotnih mudrosti sa svih strana i bez nekog reda

Mihail Litvak je doktor, psihoterapeut i jedan od najpriznatijih psihologa na


meunarodnom nivou. On je takoer, prvi ovjek koji je razvio sistem zvani
Psiholoki aikido, i prvi koji ga je upotrijebio.

Prema Dr. Litvaku vano je razumjeti okruenje i sebeSljedeih 20 savjeta Dr.


Litvaka e vam pomoi u rjeavanju mnogih ivotnih situacija:

1. Ako ovjek ne moe nita dobro rei o sebi, a eli neto da kae, on poinje da
govori loe o drugima.
2. Grizi nauku, a ne grlo svom blinjem, ako zaista eli neto da zagrize.
3. Depresivno stanje je dato ovjeku, da bi razmiljao o sebi.
4. Niko nikoga ne odbacuje, samo neko ide naprijed. Onaj ko je zastao, smatra da
je odbaen.
5. Ako dobro mislite o sebi, zato je potrebno da jo neko dobro misli o vama.
6. Radi ta eli, i ne pitaj za dozvolu. Nee je dobiti.
7. Sposobnost da se voli i dobro podnosi samoa pokazatelj je duhovne zrelosti.
Sve najbolje radimo, kada smo usamljeni.
8. Nezrela linost esto zna, ali ne umije. Zrela ne samo da zna, ve i umije.
Stoga, nezrela linost kritikuje, a zrela djeluje.
9. Ja ne znam put do uspjeha. Ali znam put do neuspjeha to je elja da se
svidimo svima.
10. Nema muke ili enske logike, postoji sposobnost ili nesposobnost da se
mudro misli.
11. eli da sazna svog glavnog neprijatelja? Pogledaj u ogledalo. Izbori se sa
njim i ostali e se razbjeati.
12. Postigni uspjeh proi e uvrede.
13. Sa prijateljima je prijatno razgovarati, sa neprijateljima korisno.
14. Postoji samo jedan validan razlog za prekid veze i prestanak radnog odnosa
nemogunost linog rasta u datim okolnostima.
15. Treba dijeliti samo radost i sa prijateljima i sa neprijateljima. Prijatelj e se
obradovati a neprijatelj uzrujati.

16. Ne juri sreu, i nai e mjesto gdje ona obitava. I srea e te sama nai.
Mogu da ti kaem mjesto gdje obitava tvoja srea u tebi samome. A put do nje
je maksimalan razvoj svih svojih sposobnosti.
17. Srea je nusproizvod pravilno organizovanog djelovanja.
18. Ako nekom neto eli da dokae, znai da ivi zbog toga kome eli da to
dokae. Ako ivi zbog sebe, onda nema potrebe da nekome neto dokazuje.
19. Mata to je glas naih sposobnosti. Tako ja ne matam da pjevam u operi.
Nemam ni glas, ni sluh. A ako bih matao, u skladu s tim mata bi podgrijavala
moje sposobnosti. Zbog toga, bih se trudio da dospijem u operu. Samo treba
razmiljati kako taj san ostvariti. Ovdje je glavno ne uriti, tada se snovi ostvaruju
relativno brzo. Dobro je kada ovjek moe da kae o sebi sljedee: Ja se bavim
samo pokuajima da ostvarim svoje snove.
20. Bolje je komunicirati s dobrom knjigom, nego s praznim ovjekom.

Dekson Braun ( knjiga Mala kola ivota)


Budite hrabri. ak i ako niste, pretvarajte se. Ionako nitko ne vidi razliku.

Nemojte dozvoliti da telefon prekine vane trenutke. On postoji da vama bude na


usluzi, a ne onome tko vas poziva.

Nemojte se ustruavati da kaete to mislite uprkos stavu veine. Ba tu se krije


zadovoljstvo.

Nemojte spaliti mostove. Bit ete iznenaeni koliko puta ete morati prijei istu
rijeku.

Ne zaboravite, najvea emocionalna potreba osobe je da se osjea cijenjeno.


Nemojte biti glavni u malim stvarima.

Nemojte rei da nemate dovoljno vremena. Imate dnevno isti broj sati koje su
imali Paster, Michelangelo, Majka Tereza, Helen Keller, Leonardo da Vinci, Thomas
Jeferson i Albert Einstein.

Nemojte se previe rasplinuti. Nauite da uljudno i brzo kaete ne.

Ne upotrebljavajte olako vrijeme ili rijei. Nijedno se ne moe vratiti.

Ne gubite vrijeme tugujui nad grekama iz prolosti. Uite iz njih i nastavite


dalje.

Svakoj osobi treba trenutak pod suncem, kad e pobjedniki podii ruke,
spoznajui da je tog dana, tog sata, pruila najvie to je mogla.

Jasno definirajte svoje prioritete. Nitko nikad na samrti nije rekao, Ah, da sam
samo vie vremena proveo u kancelariji.

Pruite ljudima drugu priliku, ali ne i treu. Prosuujte o svom uspjehu prema
stepenu u kojem uivate u miru, zdravlju i ljubavi.

Nauite sluati. Ponekad prilika vrlo tiho kuca na vrata.

Ostavite sve u malo boljem stanju u odnosu na ono to ste zatekli. ivite svoj
ivot kao izraz snanog stava, a ne potrebe da neto objanjevate.

Opustite se. Osim u rijetkim sluajevima ivota i smrti, nita nije toliko vano kao
to se isprva ini.

Ne reite ono to moe biti razmreno. Nikada nemojte precijenititi svoju mo da


promijenite druge. Nikad nemojte potcjeniti svoju mo da sebe promijene.

Zapamtite da uspjeh preko noi obino traje oko petnaest godina. Sjetite se da
pobjednici rade ono to gubitnici ne ele uraditi.

Traite priliku, a ne sigurnost. Brod je u luci siguran, ali e s vremenom njegovo


dno istrunuti.

Provedite manje vremena brinui se tko je u pravu, vie vremena utvrujui to je


ispravno.

Prestanite kriviti druge. Preuzmite odgovornost za svaki segment svog ivota.

Uspjeh je dobiti ono to elite. Srea je kad vam se svia ono to ste dobili.

Vanost pobjeivanja nije u onome to dobijamo iz toga, ve u onome to


postajemo zbog toga.

Kada se suoavate s tekim zadatkom, ponaajte se kao da je nemogue ne


uspjeti.