You are on page 1of 6

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL)

LADANG WELLESLEY 09600 LUNAS, KEDAH.


UJIAN SIRI 1 SESI 2016
BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

NAMA: __________________

KELAS:________

PEMAHAMAN
BAHAGIAN A
(20 MARKAH)

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A,B,C dan D.


Pilih satu jawapan yang tepat.
1. Ibu sedang menganyam ______________
di rumah.
A. tikar
C. baju
B. tuala
D. kain
2. Ah Meng sedang membubuh _________
untuk sayur-sayuran di kebunya.
A. racun

C. pasir

B. baja

D. benih

3. Datuk Kin Chong bekerja sebagai ____________ itik.


A. penternak
C. peladang
B. pekebun
D. tukang.
4. Pada musim cuti yang lalu, Ai Ling perg ke ____________ untuk
bermandi-manda.
A. Zoo Negara

C. Air Terjun

B. Muzium

D. Pulau Pinang

5. Kawan-kawan Kavita suka makan ____________


STLW/U1/2016/BM THN 2

semasa Deepavali.
A. Ketupat
B. Muruku

C. Cakoi
D. Kuih Baulu

6. ___________ nama anak kucing kesayangan kamu ini ?


A. Berapakah

C. Siapakah

B. Mengapakah

D. Apakah

7. Guru saya bernama Puan Min Suan. __________ periang dan


sentiasa membantu kami.
A. Saya

C. Dia

B. Kami

D. Beliau

8. __________ cantiknya bunga itu !


A. Wah

C. Cis

B. Adui

D. Oh

9. Pada waktu rehat, Aiman suka pergi ke pusat sumber. Dia seorang
___________.
A. ulat buku
B. anak buah

C. Murah hati
D. Anak bongsu

10. Kavita sedang ______________ hasil kraf tanganya


untuk dipamerkan.
A. membersihkan

C. menghias

B. mengunting

D. gumkan

11. Bapa Anisa pulang dari kedai dengan tanglung. Pilik perkataan yang
STLW/U1/2016/BM THN 2

seerti dengan pulang.


A. balik

C. ke

B. pergi

D. hendak

12. Keluarga Rani sedang membersihkan halaman rumah mereka. Pilih


Perkataan yang berlawanan dengan halaman.
A. belakang

C. tepi

B. depan

D. atas

13. Jika
Maka

tali :
sapu :

pinggang
_______________

A. muka

C. perut

B. kaki

D. tangan

14. jururawat :
Guru

hospital
:

A. padang sekolah

_______________
C. rumah

B. kantin

D. sekolah

15. Pilih ayat majmuk yang betul.


I)

Bapa dan abang pergi ke perkahwinan saudara.

II)

Rani suka menonton televisyen pada waktu malam.

III) Jia Jia menanggalkan kasutnya lalu masuk ke dalam rumah.


IV)

Adik Remi mengayuh basikal ke sekolah.

A. I, II

C. II, IV

B. I , III

D. III, IV

Jawab soalan 16 hingga 20.


Baca iklan dan jawab soalan-soalan yang berikutnya.
STLW/U1/2016/BM THN 2

PAMERAN KRAF TANGAN MALAYSIA 2016


Kompleks Hig, Pulau Langkawi, Kedah
TARIKH : 13- 20 Julai

MASA: 10 AM- 10PM

Jualan Kraf dan Pameran Kraf.


Semua dijemput hadir.

16. Iklan di atas tentang pameran ______________


A. buku
B. bakul

C. barang
D. kraf tangan

17. Pameran ini akan diadakan pada bulan_________________.


A. Julai

C. Januari

B. Jun

D. Februari

18. Pameran ini diadakan di negeri mana?


A. Kedah

C. Pulau Pinang

B. Pulau Langkawi

D. Kompleks Hig

19. Pameran ini diadakan selama____________hari?


A. 8

C. 7

B. 13

D. 25

20. Jika anda pergi ke pameran ini, apakah barang yang mungkin anda
beli?
A. kereta

C. besi

B. bakul rotan

D. kopi
PENULISAN

STLW/U1/2016/BM THN 2

BAHAGIAN B
(30 MARKAH)
Jawab soalan 1 hingga 5.
Lengkapkan ayat dengan jawapan yang tepat.

1. Davin dan ______________sedang menyusun meja.


2. Linda __________________langsir dengan berhati-hati.
3. _______________________mengangkat bakul sampah .
4. Kavita __________________tingkap dengan bersih.
5. Jun Sam____________________ baldi yang berisi air.

Jawab soalan 6 hingga 15.


STLW/U1/2016/BM THN 2

Lengkapkan karangan dengan jawapan yang sesuai.


Keluarga saya.
Nama saya (6) ____________________. Saya dan
keluarga saya tinggal di (7)__________________________.
Ibu saya bernama (8)_____________________. Ibu saya
seorang (9)___________________. Ibu saya gemar
(10)_________________.
Nama bapa saya ialah (12)__________________. Bapa saya
bekerja sebagai (13)________________________. Bapa saya suka
memancing ikan.
Saya mempunyai seorang kakak.(14)______________ saya
membantu saya dalam pelajaran.
Ibu bapa saya sangat (15)_________________akan kami.
Saya berasa gembira kerana hidup dalam keluarga yang bahagia.

-TAMAT-

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

Panitia Bahasa Malaysia

STLW/U1/2016/BM THN 2

_________________