You are on page 1of 15

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

PDO374 ZR von Stefan Kosiewski


ZECh prowokuja i maszeruja po trupach
swoich FO97

Written by sowa () today at 16:41 in category Expedition, read: 7


Radio: https://gloria.tv/audio/mGJYDAr6KPpsLthZY94xpmrAn
posowi towarzyszy Marszaek Sejmu i dwch Wicemarszakw, z ktrych jeden wrci
dopiero co z Biaorusi
I. Wstp
Heraklit z Efezu jest niewtpliwie postaci bezspornie historyczn; wiemy o nim z pewnoci,
e urodzi si pod prawdziwym nazwiskiem (Herkleitos ho Ephsios)
ok. roku 520 przed narodzeniem Chrystusa, ktry take jest postaci historyczn, a zmar w
opinii witoci Myli ok. r. 460 przed nasz er. Zajmowa si gwnie wspomnianym
myleniem dlatego te Sownik Filozofw pod red. prof. dra hab. Bolesawa
Andrzejewskiego, uznany po Magdalence za ksik zalecan przez Ministra Edukacji
Narodowej RP do uytku szkolnego i wpisan do rejestru ksiek pomocniczych do filozofii,
jzyka polskiego, historii i etyki na poziomie szkoy ponadpodstawowej (nr w zestawie
311/95), nie zawiera konsekwentnie, bo nie z przypadku z pewnoci, hasa: Heraklit. Nie
wspomina take bowiem prof. Andrzejewski Polakom i Katolikom ani sowem o istnieniu
greckich filozofw przedsokratejskich, czcych z refleksj przyrodoznawcz pytanie o
powstania wszechwiata, naczeln zasad, prapczyczyn (gr. arche) nie mwi w adnym,
innym miejscu tej ksiki.

II. Rozwinicie z Inwokacj


Sokrates mia gadane, niczym dzisiaj w Polsce Antoni Macierewicz; nie pisa ksiek, nie
formuowa na pimie oryginalnych, wasnych myli, nie okrela jasno swoich pogldw. Nie
stawia tez, ktre musiay by si naturalnie liczy z pluralistyczn, std obligatoryjn krytyk
naukow ludzi rnie wszak mylcych; mwi duo i gono w miejscach publicznych o
Prawie, dochodzc przy tym po cichu, sobie tylko znanymi sposobami, do prywatnego
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

bogactwa majtkowego. Patrzc dzisiaj, aktualnie z perspektywy czasu na wtpliwy rozwj


ponadczasowej Myli Politycznej Jarosawa Kaczyskiego i jego kryptosyjonistyczn Praxis
(Fundacja Prasowa Solidarnoci, Spka Srebrna, Telegraf, popastwowe nieruchomoci
warszawskie itd.) mona Sokratesa, anachronicznie mwic, uzna za naczelnego filozofa
partii Prawo i Sprawiedliwo, przypi mu (jak powiada Marszaek Trybunau
Konstytucyjnego Rzepliski w pimie z 4 sierpnia br. do Marszaka Sejmu Karczewskiego)
atk, przypi, niewtpliwego protagonisty caego ruchu, ruchania si, obchodzenia bez
pardonu z Narodem Polskim kaczyzmu i kaczystw, ydoskich sekciarzy miesicznicowych z
Krakowskiego Przedmiecia, zajtych w przybranych pozach sztucznych, greckich mdrcw,
ktrzy zapominajc bezwstydnie o togach zagaduj lubienie polsk modzie jedynie w celu
wodzenia ku Zemu (przekabacajc na opak, po faryzejsku, modlitewne wezwanie Pierwszych
Chrzecijan: Nie wd nas na Pokuszenie, sami prowadz na manowce modych,
pobudzonych erotycznie chopcw, nawet nie hymnem klasycznym do Priapa, poezj
falliczn; przypomnijmy fragmentem hymniczn inwokacj:

Witaj o Priapie, wity ojcze rzeczy,


Podbrzusze tysic razy ucaujcie,
Czonek wiecami piknie pachncymi
Jemu opaszcie, powtarzjc razem:
Witaj o Priapie, wity ojcze rzeczy
(w przekadzie Jerzego Ciechanowicza, Warszawa 1998, 119 PRIAPEA Prszyski i S-ka).

III. Zakoczenie
Wal tako na odlew nie przymierzajc, niczym Kornhauser, Julian ydoski poeta jzyka
polskiego i dziwolg profesorski, afazj zaman chyba nie przypadkiem (ujmujc rzecz
przedsokratejsko, bo nic nie dzieje si przypadkiem, jak mawia jeszcze mdrzec ydoski, a
ktr to uwag przepisaa sobie, do swojej piosenki Szymborska) na staro tak samo, jak
bezbonik Nitsche, te prezydenta Dudy, w paszkwilanckim tekcie o rurkach upadych na
gwki uroczych dziewczt ydowskich. Takich samych, jak crka prezydenta Andrzeja Dudy,
z pochodzenia po matce, chociaby, blondynka.

III. A. (apendyks)
Moemy zatem nie bez przyczyny uzna, e przyznane rozrzutnie w PRL rnym Bolkom
stopnie naukowe nie tylko docentw ale i tytuy zawodowe elektrykw, poydecznym
idiotom, ktrzy w yciu nie przeczytali ksiki, naley podda gruntownej weryfikacji.
Powiedzmy wprost, jak nakazywaa pisa wiersze wprost, bez rymw i przenoni myl
filozofa marksistowskiego z zawodu, kolegi Julka Kornhausera, podobnie uwaajcego si za
poet polskiego dra Adama Zagajewskiego, ktrego ukryte ydostwo dugie lata
nieskutecznie wystawiao do Nagrody Nobla po Wasie i Szymborskiej a nawet po Obamie,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

e w istocie trzeba chyba dokona wreszcie rozliczenia i dekomunizacji postkomuny, czyli


tego, co Jarosaw Kaczyski od lat postuluje bezskutecznie, jako wsppracownik
rewizjonistycznego, trockistowskiego KOR-u, doradca obu frykcji w tzw. grupie Wolnych
Zwizkach Zawodowych Wybrzea: kryptosyjonistw marcowych Borusewicza oraz
grudniowych Wasy i drugiej frykcji, niepodwaalnych patriotw z PZPR Bieruta, Gomuki i
Gierka (Walentynowicz z ukraiskich ydw Lubczyk i Lis z miejscowych Lisw, po 1945 r.
osiadych w Gdasku), czego domaga si z uporem maniaka (patrz: przedwojenna powie
brukowa Jaworskiego o ydomasonerii: Historie maniakw), pozostay przy yciu z bliniakw
jednojajowych, nie polegy na dobr spraw, przez cae swoje ycie polityczne zwizany z
Teori Spiskow Zamachu Macierewicza w Smolesku, dobrobyt oportunistyczny
nacechowany jawn nienawici do tzw. nowych ruskich, tzn. chazarskich oligarchw,
ktrych z parchw dochowa si skutecznie Putin na wasnej piersi wysokiego rang, tajnego
oficera KGB, b. dyplomaty, obecnie nowobogackiego autokraty, jak Erdogan w Turcji i Donald
Trump w Ameryce po Sorosu i Donaldzie Tusku w polityce.
IV. Glossa, na marginesie
Spekulacja matematyczna na poziomie Wgrody w Czeladzi, abo dzkich Baut.
1. Ministerstwo Sportu i Turystyki nie naley, jak to si mwi powszechnie do Ministerstw
Siowych, wydao natomiast w br. 8 mln z na walk z dopingiem w jednym tylko sporcie.
2. Natomiast klub sportowy Zawisza Bydgoszcz, na ktrym polega mona, e jest klubem
wojskowym z dyscyplin Podnoszenia Ciarw, zatrudnia za dziaaczy sportowych wysokich
rang oficerw Wojska Polskiego,moe troch mniej, ni Basik,
3. to interpelacja poselka Kukiza powinna by moe zaskrzecze dla niejednego, niczym sroka
doniosoci odbierajcego swojemu cudze: ile musia wyda cywilny Minister Obrony
Narodowej kryptosyjonista Antoni Macierewicz na ukryt walk z walk z dopingiem w
Podnoszeniu Ciarw?
4. Bo chyba duo, duo nie mniej, jeli Ministerstwo Sportu zamierza odda walk
walkowerem, do Trybunau Stanu Rzepliskiego i zamiast zwiksza wydawanie rodkw
budetowych na walk z kierownictwem cywilnym resortu (czytaj: z Antkiem, ktry ma
gadane), ktre faworyzuje prochy w podrzucie, rwaniu, czy braniu po wydumanych
Zamachach (a obraduje potem jeszcze taka wikszo mska w pisuarach Sejmu na okrgo
po nocach!).
V. EXIT, Ksiga Wyjcia, bo od czego trzeba wreszcie zacz: Apokalipsis Genesis
W masoski, ktry poera wasny ogon, wzi swj pocztek od obserwacji
beduina na pustynii: ot, jest pewien gatunek robaczka Boego, ktry w
naturalnym strachu obronnym, intuicyjnym nakazie grozy (gr.: arche) zwija
si w kbek, niczym je w europejskich warunkach klimatycznych, chwyta
ustami koca, nie onanistycznie przecie, lecz w celu zachowania gatunku,
staje si nienapadalny w ten sposb dla nienaartego zwierza, sam dawic
si swoim ogonem, ktry chciaby zachowa.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

VI. DOPING
Macierewicz musi odej, eby wolne od zgubnego dopingu finansowanie rozwoju Polskiego
Sportu mogo oby si bez milionowego finansowania funkcjonariuszy rzdowych wojska,
ktre tak samo nic nie kontroluj, jak Lech Kaczyski na fotelu prezesa Najwyszej Izby
Kontroli nie wykry adnego szabru w Polsce po Magdalence.
VII. Najlepszy koniec, dla yda i pedaa
Abp Claudio Gugerotti, Nuncjusz Apostolski w Kijowie, gdzie Jarosaw Kurski, Jarosaw
Kaczyski, ojciec Jarosawa Wasy z Kukizem, Czarneckim Rysiadem i wesp z innymi dali
si pozna publicznie z obydliwej manifestacji na Majdanie antyrosyjskiej nienawici i fobii
antysemickiej chazarskich kryptosyjonistw robicych za banderowcw, ktra ukoronowana
zostaa rozwak sotni niewinnych cywilw przez najemniczych snajperw ... Czytaj dalej

Nuncjusz w Kijowie: Ukraina


przegraa na wszystkich
frontach Sytuacja na Ukrainie
stale si pogarsza. W ostatnich
dniach wznowiono walki.
Przybywa ofiar miertelnych
informuje z Kijowa nuncjusz
apostolski abp
pl.radiovaticana.va
https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/958911144217452
da wiadectwo prawdzie w tym, co zostao opublikowane dzisiaj na stronie internetowej
Radia Wytykaskiego:
Sytuacja na Ukrainie stale si pogarsza. W ostatnich dniach wznowiono walki. Przybywa ofiar
miertelnych informuje z Kijowa nuncjusz apostolski. Podkrela on, e z punktu widzenia
polityki midzynarodowej Ukraina znalaza si na marginesie. Wydarzenia geopolityczne,
choby takie jak wczorajsze spotkanie prezydentw Turcji i Rosji, przenosz uwag wiata
gdzie indziej. W panujcej na wiecie sytuacji niepewnoci i braku stabilizacji o wojnie na
Ukrainie po prostu si zapomina mwi abp Gugerotti wyjaniajc: Trzeba powiedzie, e
ze wzgldw politycznych wspominanie o Ukrainie nie jest modne. Bo Ukraina to kraj, ktry
spowodowa czy pogbi trudnoci w relacjach midzy Stanami Zjednoczonymi i Europ a
Rosj, postawi je w szachu.
A zatem mwi dzi o Ukrainie oznaczaoby mwi o wasnych niepowodzeniach. Nie sdz,
by to milczenie byo cakiem spontaniczne. W tym sensie, e Ukraina, ktra oczywicie
znajdowaa si w sferze Federacji Rosyjskiej, zdecydowaa si, rwnie pod niewtpliw
presj Zachodu, zwrci w kierunku Europy i Stanw Zjednoczonych. By Majdan, nastpio
faktyczne odseparowanie si od Rosji, ze wszystkimi konsekwencjami gospodarczymi, ktre
mog si pojawi, kiedy kto porni si albo wystpi przeciwko temu, kto jest jego gwnym
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

ywicielem. Ale zarazem, z rnych wzgldw, Zachd nie zaj miejsca Rosji, nie myli o
poprawie warunkw ycia tutejszej ludnoci. Z tego te wzgldu Ukraina przegraa na
wszystkich frontach powiedzia Radiu Watykaskiemu abp Gugerotti.
VII. B. Myl Kaczyskiego, a Testament Heraklita
No, dobrze gotw zapyta byle gupek wiejski, czy purimowy wesoek, ktry nie kuma cigle,
bo nie potrafi dostrzec analogii pomidzy Hieraklitem, a Jarosawem Kaczyskim. Powiedzmy
zatem jeszcze, za Radiem Watykaskim, e
"Papieski dyplomata w Kijowie nie wspomina o dramatycznych konsekwencjach wojny dla
miejscowej ludnoci. Tytuem przykadu podaje, e warto nabywcza przecitnej pensji
obniya si od czasu Majdanu czterokrotnie. To oznacza, e na wojn nakada si jeszcze
problem powszechnego zuboenia na caej Ukrainie. Jeli to si nie zmieni, grozi nam wojna
midzy ubogimi ostrzega abp Gugerotti.
Powiedzmy wyranie: hierarcha kocielny mwi o wojnie midzy ubogimi, nie o wojnie
ubogich przeciwko oligarchii. Koci Rzymskokatolicki na Ukrainie zapowiada zatem ustami
Najwyszej Osoby Kocielnej w tym pastwie, e ludzi ubogich rzeza bd tak samo ubodzy
biedacy, bezmylnie znowu to samo, co byo za Hitlera, za czasw prawdziwych, ydoskich
banderowcw historycznych, podjudzajcych nieczytajcych w zasadzie ksiek (jak
bezmylny Wasa), analfabetyczny wtrnie lud ukraiski do stanowienia realnego
zagroenia dla Narodu Polskiego, narzdzia ew. w rku ludobjczej bandy antypolskiej
Bandery i innych, po takich samych pienidzach, jak ten typ by spod ciemnej gwiazdy
pochodzenia po matce.
VII. C. Implikacja formalna (1.) i materialna (2.) Kaczyskiego
VII. C.1.
Jeeli formalnie Ojcami demokracji w Polsce po Magdalence 1989 r. s: prezydent Jaruzelski,
Minister Kiszczak i Minister Urban z Red. Michnikiem, synem Szechtera, ydoskim uczniem
nie kryjcego swoich zwizkw osobowych z masoneri Sonimskiego tak samo, jak ojciec
prof. Staniszkis nie kry swojego, ani przynalenoci do wolnomularstwa, to skrytego za
Wachowskim prezydenta Was i ukrytego w krypcie na Wawelu kryptosyjonist,
prezydenta Lecha Kaczyskiego mona uzna tylko i wycznie za spadkobiercw Testamentu
sitwy z Magdalenki, pokosie ukadu KGB w PRL-u, dzieci rewolucji paacowej, ktre z Gry
przeznaczone s, jak wiadomo, na poarcie w Zamachu Gwatownym.
VII. C.2.
Jeeli z Elementw teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk Tadeusza
Kotarbiskiego wyj chociaby jedno zdanie, wzorem wikipedii, wyjaniajce znaczenie
aciskiego sowa implico wplatam, dla zrozumienia pojcia iplikacja, to przyj mona
istotnie, e "nastpnik jest niejako wpleciony, uwikany w poprzednik, skoro w prawdziwej
implikacji poprzednik nie moe by prawdziwy bez prawdziwoci nastpnika".
Przekadajc na chopski rozum Krzywonos i Borusewicza: jeeli Jaruzelski i Kiszczak,
generalicja ydokomunistyczna po Akademii w Moskwie umiaa przyczyni si do rozwalenia
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

przez Was z Lechem Kaczyskim komunizmu w Rosji, to Jarosaw Kaczyski z Orbanem


mog doprowadzi Putina z Erdoganem do wprowadzenia Nowego Porzdku Imperium,
opartego nie na lichwie ydoskiej, zaduaniu suwerennych Narodw, ale na gospodarce
planowej i zgodnej z prawem i sprawiedliwoci.
Wodzu, prowad po trupach dzieci rewolucji do lepszego jutra Ludzkoci!
Salve Regina, Prawa i Sprawiedliwoci Soce! A niech nie way si nikt wyzywa kurdupla od
ydw i pedaw, albowiem implikacj rozumian w sposb zarysowany powyej mona
traktowa, jak obietnic przedwyborcz:
np. takie zdanie: "obiecuj, e wyprowadz suwerenn Polsk z Unii Europejskiej, jak tylko
dokonam zblienia z Rosj Putina i Turcj Erdogana", to jeeli rzeczywicie tak si stanie i
powstanie Europa-B, Imperium Euro-Azjatyckie, wcinite midzy sojusz Euro-Atlantycki
Zjednoczonego Krlestwa i US-raela, a Chiny Ludowe, to jeszcze z tego nic takiego nie
wynika, e faszywy Jarosaw Kaczyski miaby ustpi na rzecz prawdziwego, jeeli nie
wiemy, co na prawd Lech Kaczyski mia na myli robic w gacie ze strachu na froncie
ydomafijnego wymachiwania szabelk, czy noki w Gruzji odrywanej dla picu od Rosji tak
samo, jak Jarosaw dla picu odrywa Ukrain na Majdanie, a teraz Terleckiego posa na
Biaoru, eby wybada moliwo partycopawania ukaszenki w podziale skry na
ukraiskim niedwiedziu, ktry zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Watykanu zipie ostatkiem
si.
VII. D. Scenariusz Terleckiego
Do Polski Kaczyskiego wrci Maopolska Wschodnia ze Lwowem i Woy, jako zarzewie
nieustannego rzezania si narodw. Czechy zatrzymaj sobie Zaolzie, a Biaoru ukaszenki
ubogaci si o ugask Republik Ludow, ktrej przywdca zosta ju bardzo ciko ranny w
Zamachu terrorystycznym. Sowacja podzieli si Podkarpaciem z Wgrami, ktre przez 1000
lat waday tymi terenami. Z tym wanie prezentem Putina polecia do Orbana Wawelczyk
Jarosaw.
VII. E.
Nie jest zatem tak, e Jarosaw Kaczyski nie zna Prawa Heraklita
mwicego o tym, e dwa razy nie mona wej do tej samej wody,
czy tupolewa z Najwaniejszymi Osobami w pastwie. Co to, to nie!
PANTA RHEI (wszystko pynie), zmienia si take pojcie: Logos
jak rwnie to, co nie udajc Greka ydostwo chazarskie
uznaje za mdre i zbawienne dla narodw na wybranym
kawaku Ziemi.
Z tak wizj swojej Roli w Teorii Spiskowej Rozwoju Ludzkoci,
ktra filozoficznie ujmujc nie bdzie nigdy w stanie bez
dopingu zachowa procedur, bo wszystko si zmienia i nic nie
moe by ustalone raz na zawsze, nawet dyscypliny olimpijskie
wypadaj, wskakuj nowe na ich miejsce, popatrzmy
chociaby na inkryminowane nie bez przyczyny chyba (co?)
Podnoszenie Ciarw...
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

w nastpnym odlocie zagraniczym towarzyszy bd Kaczyskiemu Marszakowie Sejmu i


Senatu, Prezydent Duda z Was, stary Morawiecki z modym, Kurski, syn Kurtyki, Lista
Wildsztajna, Macierewicz z Isaakiem Singer z KOR-u, Dornbaum, byle Pizda, NiesioowskiMyszkowski-Nussbaum, Grupa Windsor, Marek Jurek, syn Ujazdowskiego z ubeckiego SD w
PRL-u, KOD z Kijowskim z komandosw marcowych, Smolar, Schczecina, Gronkowiec-Walc,
dwa pomniki Lecha Kaczyskiego z Krakowskiego Przedmiecia; lista do 96 miejsc pozostaje
otwarta, eby znowu nie byo, e jeden pozwoli sortowym zaapa si na Przemiany
Sanacyjne w kraju, w dwjkach podwjnych bez sternika, na medal po staremu, niezmiennie
wrczany przez t sam Iren Kirszensztajn z Kirszensztajnw Sejmu Wielkiego, herbu SAS,
dwie gwiazdy ydoskie nad pksiycem rogami do gry ze strza i strzaa w pawich pirach
zmierzajca w jakim celu, przy czem, jak powiada filozof i prof. Henryk Elzenberg, o ktrym
napisaem by samodzielnie prac magistersk w 1977 r., za ydokomuna nie pozwolia mi
jej na czas obroni:
"Nie liczy si cel, do ktrego zmierza strzaa, bowiem wany jest sam lot strzay" (przytaczam
z pamici, czyt.: Kopot z istnieniem).
Niechaj zatem lataj strzay, ktre ucznik stojcy wiecznie i w tym samym miejscu
wypuszcza w coraz to innych kierunkach.
Z Panem Bogiem
https://gloria.tv/audio/mGJYDAr6KPpsLthZY94xpmrAn
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski namawiajc
serdecznie do wysuchania pliku zatytuowanego Syjonici
prowokuj i maszeruj po trupach swoich przeciwko Narodowi
Polskiemu.
herb SAS created by Tadeusz Gajl,
and were published in: wikipedia
po krtkiej przerwie na kompozycj Smoleskie strzay Vj
Dominion https://youtu.be/a9iIZKsLKP0
http://przekapane.blox.pl/2016/08/Smolenskie-strzaly-PDO374-ZR-von-StefanKosiewski.html
KACZORY
Blog > Komentarze do wpisu Dziwisz na Via Appia w
Krakowie PDO366 Lech ...

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

Syjonici prowokuj i maszeruj po trupach swoich przeciwko Narodowi Polskiemu...


by sowa
7m 17s
93
0
November 5, 2012

Stefan Kosiewski
Przed chwil

posowi towarzyszy Marszaek Sejmu


i dwch Wicemarszakw, z ktrych
jeden wrci dopiero co z Biaorusi
http://safari.blox.pl//poslowi-towarzyszy-Marszalek-Sejmu-

Budapeszt: spotkanie Jarosawa Kaczyskiego z Viktorem Orbanem


Prezes PiS Jarosaw Kaczyski uczestniczy na Wgrzech w spotkaniu z premierem tego kraju
Viktorem Orbanem. Rozmowa dotyczy przyszoci UE po Brexicie i
wiadomosci.onet.pl
Aktualnoci
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

Stefan Kosiewski
Wczoraj o 15:07
Pinterest
Kaczyski z ukaszenk i Putin z Erdoganem http://wiadomosci.onet.pl//erdogan-zwizyta-u-putin/mxr9zp
.:budowniczymi Nowego Imperium XXI w. Kryptosyjonista Terlecki nie mwi otwarcie
gazecie "Sowiecka Biaoru" o tajnym pakcie: Warszawa-Misk-Moskwa-TeheranKonstantynopol - Euro-Azjatyckim Testamencie Lecha Kaczyskiego JUDEOPOLONIA,
partner US-raela http://www.dailymotion.com//xl0772_lech-kaczynski-zdradap
Terlecki: Zdecydowalimy si na wzmocnienie relacji z Biaorusi. czy nas
historia, kultura, a nawet jzyk
Kaczyski z ukaszenk i Putin z Erdoganem http://
Sieh dir diesen Pin auf Pinterest an!
https://www.facebook.com/sowa.magazyn/posts/1030251357028504

zdecydowalimy si na wzmocnienie relacji z Biaorusi i Wgrami, wzmocnimy jeszcze


Bakany i Dardanele
https://www.facebook.com/nasza.czeladz/posts/1124608924262292
mj blog bezpatny http://safari.blox.pl, zatytuowany: Kaczory, na ktrym fotki z ciaami
Lecha Kaczyskiego i Marii Kaczyskiej udowadniay tylko, e ludzie ci nie zginli rozerwani
wymylonymi przez Macierewicza wybuchami, czy te bomb implozyjn, lecz oberwane
zostay zwyczajnie si bezwadnoci rce, nogi i czonki u cia, ktre z szybkoci 250 km/h
wyrwane zostay z foteli samolotowych.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

Drastyczne zdjecia ofiar katastrofy


smolenskiej 20121017 Stefan
Kosiewski FO90 Maria Kaczynska
Sikorskiemu w poprzek
Escrito por sowa ( 17. 10. en
categora przecieki - sowa, ledo:
10643
- Apeluj do polskich mediw o
poczucie przyzwoitoci i
niepublikowanie drastycznych zdj
ofiar katastrofy smoleskiej z obcych
portali - napisa na twitterze Radosaw
Sikorski, ktry przeszed w yciu duo,
bo przechodzi kolejno z obcych mediw na Zachodzie do Warszawy i swoich z Ruchu
Odbudowy Polski Olszewskiego i Maciarewicza z KOR-u, eby przej potem do AWS-u
Krzaklewskiego i Buzka, z ktrego przeszed do PiS-u Kaczyskich, a na samym kocu
bzintweresowno i przyzwoito nakazay mu przej do Platformy firmowanej przez Tuska
do spki z przegranym agentem i masonem Olechowskim oraz Piskorskim bredzcym o
swoim
dochodzeniu
do kasy w
kasynie. seguir

http://sowa.podomatic.com/entry/2012-11-05T07_37_25-08_00
http://safari.blox.pl/2016/08/poslowi-towarzyszy-Marszalek-Sejmu-i-dwoch.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

OSWIATA
Lektura
Blog
Mit freundlicher Empfhelung

Stefan Kosiewski: Fascynacja


obdem, fragment 97 Syjonici prowokuj i maszeruj
11/5/2012
Syjonici prowokuj i maszeruj po trupach swoich przeciwko Narodowi Polskiemu
11.11.2012 Stefan Kosiewski: Hallo, FO97 Hello,
Szanowna Pani Natalio/ Natalie (Polonia Restituta),
przykro mi, e odebraa Pani jako atak ad personam stwierdzenie faktu, i posiada Pani zasadnicze
braki w wyksztaceniu nie tylko na temat prawa i Kocioa Rzymskokatolickiego, o ktrych to
sprawach chciaaby Pani wypowiada si autorytatywnie.
Nie podaj Pani do sdu za zniesawienie pomwieniem o braku kultury osobistej i nie oceniam Pani
bydkiego zachowania, ktre nazywajc bydkim wartociuj jedynie sam fakt nie poddajc go ocenie
zgodnie z tym, czego wywiedziaem si z filozofii wartoci uprawianej przez prof. Henryka Elzenberga,
o ktrego dziaalnoci krytycznoliterackiej zoyem w 1977 r. w Dziekanacie Wydziau Filologicznego
Uniwersytetu Slskiego napisan przeze mnie osobicie prac magistersk,
ktr ubowcy pozwolili mi obroni w 1981 r. z ocen Bardzo Dobry dopiero po
przywrceniu mnie w prawach studenta, gdy w grudniu 1977 r. wyrzucono
mnie "za postaw niegodn studenta PRL" (m.in. za rzekome naruszenie
nietykalnoci cielesnej, tj. skopanie oficera Suby Bezpieczestwa, ktry
jednoczenie robi te za studenta inwigilujcego m.in. moje rodowisko
antykomunistycznej opozycji demokratycznej w PRL-u) a take skazano mnie
w marcu 1978 r. za to samo wyrokiem Sdu Rejonowego w Sosnowcu.
Moe Pani trwa nadal we ignoranckich mniemaniach na temat Kocioa
Rzymskokatolickiego jak rwnie niewiedzy na temat mojej osoby.
Moe strona internetowa Solidarni2012 publikowa w odcinkach Pani tekst
pomawiajcy Zgromadzenie Zakonne Marianw o kryminaln i antypolsk dziaalno na terenie
Wielkiej Brytanii i zaciera przez to kolejnym skandalem wspodpowiedzialno Jarosawa
Kaczyskiego za mier 96 osb w katastrofie powietrznej pod Smoleskiem, nie moe jednak aden
prowokator, czy kryminalista liczy na wieczyst bezkarno.
Dla mojego odcienia zamieszczam poniej korespondencj, w ktrej nie okazywaem nikomu braku
szacunku, zatem pomawianie mnie o t obydliw przypado ydokomunistycznych przechrztw z
pewnoci nie byo na miejscu.
Z Panem Bogiem Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/mGJYDAr6KPpsLthZY94xpmrAn
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

Nadesan fotk zamieszczam bez opisu, z ktrego wynikao by jasno, czy stoi Pani ze szturmwk po
lewej, czy po prawej stronie? Nie przysaa Pani take informacji o tym, kto zrobi obu Paniom to
drastyczne zdjcie, bardziej drastyczne nawiasem mwic, ni zlikwidowany ostatnio bezzasadnie i
przez to bezprawnie przez hiperaktywnych pracownikw spki Adama Michnika, ktry milionw
dorobi si na znaczku Solidarnoci, mj blog bezpatny http://safari.blox.pl, zatytuowany: Kaczory,
na ktrym fotki z ciaami Lecha Kaczyskiego i Marii Kaczyskiej udowadniay tylko, e ludzie ci nie
zginli rozerwani wymylonymi przez Macierewicza wybuchami, czy te bomb implozyjn, lecz
oberwane zostay zwyczajnie si bezwadnoci rce, nogi i czonki u cia, ktre z szybkoci 250 km/h
wyrwane zostay z foteli samolotowych.

http://sowa.quicksnake.org/judaica/Syjonici-prowokuj-i-maszeruj-po-trupach-swoichprzeciwko-Narodowi-Polskiemu-11-11-2012-Stefan-Kosiewski-Hallo-FO97
http://oswiata.weebly.com/blog/previous/2
roda, 10 sierpnia 2016 http://przekapane.blox.pl/2016/08/Smolenskie-strzaly-PDO374-ZRvon-Stefan-Kosiewski.html
SOWA Magazyn Europejski commented on a link.
2 min @Tomasz Ulanowski-Kowalski - idiota, to moe by ten, ktry ublia
chopakowi nie znajc bliej okolicznoci sprawy, za ktr odpowiada Macierewicz,
bo klub Zawisza jest Wojskowy i pukownik czuwa nad przygotowaniami, wic
sowo Zamach - wydaje si by na m miejscu! Dlaczego ju kto zapowiedzia, e
w pitek poda si do dymisji? Dlaczego pucili chopakw na pewn wpadk?
Otwrz gow na inne myli, ni tylko wasna, ograniczona mdro; nie psuj
powietrza Polsce za granic
https://gloria.tv/audio/mGJYDAr6KPpsLthZY94xpmrAn
Dopingowy skandal w Rio - polska sztanga na nandrolonie!
Polski mistrz Europy w podnoszeniu ciarw zdyskwalifikowany na igrzyskach
olimpijskich. W Rio de Janeiro Tomasz Zieliski nawet nie podejdzie do
www.polishexpress.co.uk
http://sowa2.quicksnake.net/Expedition/Smolenskie-strzaly-PDO374-ZR-von-StefanKosiewski-ZECh-prowokuja-i-maszeruja-po-trupach-swoich-FO97-w-miesiecznice-sierpniaAD-2016

Studienreise Krakau 2016 mit Besuch des Krippenwettbewerbs und


der Krippenausstellung 30. November bis 4./ 5. Dezember
Geschrieben von sowa () gestern um
10:38 in der Kategorie Honorarkonsul,
gelesen: 28x
Freundeskreis Frankfurt/ Krakau DeutschPolnische Gesellschaft Frankfurt am Main
e.V. c/o RA Klaus Sturmfels Saalgasse 10,
60311 Frankfurt info@Frankfurt-Krakau.de
Tel.: 069 622187 Fax 616557 Rckflug am
4. Dez. Doppelzimmer 715 pro P.,
Einzelzimmer 850, am 5.Dez. 730/ 880
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

Stefan Kosiewski
Waciciel sowa magazyn europejski Aug 10, 22:06

Strona Komisji Bezstronnej ds. Ustalenia Przyczyny Zamachw


18 min
Der kanadische Konzern Gabriel Resources will in Rumnien Gold abbauen. Dafr sollen
ganze Berge gesprengt, Orte abbaggert und das Gold aus dem gemahlenen Gestein mit
hochgiftigem Zyanid ausgewaschen werden. Bewohner und Aktivisten stemmten sich
dagegen. Doch nun klagt das Unternehmen auf Basis eines alten
Investitionsschutzabkommens auf 4 Milliarden Dollar Schadenersatz. Warum uns das auch
mit TTIP und CETA passieren kann, erklrt dieses Video.
Mit CETA und TTIP knnte das Beispiel aus Rumnien alltglich werden. Die EU-Kommission
will mit den EU-Kanada-Abkommen CETA solche Klagerechte fr kanadische Investoren aller
Art in der EU einfhren, z.B. auch fr kanadische Tochtergesellschaften von US-Konzernen.
Mit dem USA-Freihandelsabkommen TTIP sollen dann auch US-Konzerne ganz direkt diese
Klagerechte gegen demokratisch beschlossene Politik bekommen.
Mach bei der Brgerklage gegen CETA mit
Hilf mit milliardenschwere Investorenklagen zu verhindern. Schliee Dich unserer
Brgerklage gegen CETA an. Hier klicken, Vollmacht ausdrucken und Du bist dabei:
Mach mit hier gehts zur Verfassungsklage gegen CETA
Im September demonstrieren wir in 7 Stdten gleichzeitig
Nur zwei Tage bevor die SPD ber CETA entscheidet, gehen hunderttausende Menschen auf
die Strae. Am 17. September strmen sie nach Berlin, Frankfurt, Hamburg, Kln, Leipzig,
Mnchen, Stuttgart. Damit diese Grodemos Wirklichkeit werden, brauchen wir Deine Hilfe:
Klicke hier und bestelle jetzt das Aktionspaket
http://onlineplenum.de/schiedsgerichte-das-verlockende-geschaeft-fuer-investoren/

Frontal 21: TTIP Freie Fahrt fr Abzocker?


Udostpniony publicznie 3 godz.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

https://www.facebook.com/komisjabezstronna/posts/958103187631581
SOWA
2 godz. Zdecydowalimy si na wzmocnienie relacji z Biaorusi. czy nas historia,
kultura, a nawet jzyk

Kaczyski z ukaszenk i Putin z Erdoganem


Zobacz
wicej

posowi towarzyszy Marszaek Sejmu i dwch Wicemarszakw,


...:budowniczymi Nowego Imperium XXI w.o tajnym pakcie: Warszawa-Misk-MoskwaTeheran-Konstantynopol - Euro-Azjatyckim Testamencie safari.blox.pl
https://www.reverbnation.com//24904467-u-mienja-otbirajut-

U MIENJA OTBIRAJUT MOJ DOM by SOWA reverbnation.com


Odbiorcy: 9
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

11. August 2016

https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/XYui8ouWGEp
http://przekapane.blox.pl/2016/08/Studienreise-Krakau-2016-mit-Besuch-des.html

http://sowa.quicksnake.de/Freundeskreis-Frankfurt-Krakau
http://sowa.quicksnake.at/Honorarkonsul/Studienreise-Krakau-2016-mit-Besuch-desKrippenwettbewerbs-und-der-Krippenausstellung-30-November-bis-4-5-Dezember
https://de.scribd.com/skosiewski