You are on page 1of 22

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

MOWA GROBOWA PDO377 FO von


Stefan Kosiewski
ZR ZECh
,
gest. am 18.
August 2016 FO120
HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski FO269 Akt I. swieczka 2 z l.
Written by sowa () today at 05:50 in category communists, read: 38
Radio:
https://gloria.tv/audio/a9Yv5hfBdn5EJmdZVzu9irRmj
Najwikszy myliciel niemiecki, Prof. Ernst Nolte, historyk i filozof XX i XXI w. zmar dzisiaj,
18 sierpnia 2016 po krtkiej, aczkolwiek cikiej chorobie we wieku 93
lat. https://de.pinterest.com/pin/452752568773230688/
MOWA GROBOWA Prolegomena do Odydzania po
Myli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 377 Fascynacja
Obdem von Stefan Kosiewski Zniweczona
Rzeczywisto Zarys Estetyki Chazarw
"...ob tatschlich nur ein totalitres Regime fr die
Geschichte Europas in der ersten Hlfte des 20.
Jahrhunderts entscheidend war oder ob nicht
vielmehr zwei einander feindliche und doch
hnliche Regime, von denen das eine lter und das
andere jnger war..."
...Czy istotnie tylko jeden reim odpowiedzialny by
rozstrzygajco za histori Europy pierwszej poowy
XX w. , czy nie dwa raczej to byy, wrogie a jednak
podobne reimy, z ktrych jeden by starszy, za
drugi modszy...
https://de.pinterest.com/pin/452752568773234087/
Prof. Ernst NOLTE, gest. am 18. August 2016
O ktrym Konsul Generalny ubeckiej i ydokomunistycznej Polski powojennej w Londynie a
potem dugie lata we Frankurter Allgemeiner Zeitung recenzent powieci, tzw. papie
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

literacki w Niemczech, bez akademickiego wyksztacenia, skandalista na staro Marceli


Reich-Ranicki powiedzia, e "handle sich um einen gefhrlichen Apologeten des
Nationalsozialismus", tzn.e w przypadku Prof. Nolte "chodzi o niebezpiecznego apologet
narodowego socjalizmu, ktry szalestwo z metod, a ydw porwnuje z insektami" (>>der
"Wahnsinn mit Methode" verbinde und Juden mit Insekten vergleiche<<; vide akapit 3. na
indexie: ernst-nolte.de/index.html.
Obydliwe pomwienia nie miay oczywicie nigdy w yciu nic z prawd
wsplnego, za dokonuje si tu streszczenia niejako wspomnianej
nikczemnoci dla potrzeb nekrologu pisanego w internecie na blogu, jak leci,
bez adnego zamiaru poprawiania w przyszoci, bez wycofywania si
asekuranckiego pod wpywem wszelakich, poydecznych idiotw, zdolnych do
przekonywania, w ograniczonoci umysu swego, do korzyci pyncych dla
cichego a pokornego, ktre dwie matki ssie, uznania pragmatyki koszernoci tzw.
politycznego poprawnie zachowania si przy korycie, przy dotacjach z kasy publicznej.
Nie korzystajc z takowych powiedzmy, e Kanclerz Angela Merkel, o ktrej za ycia nie moe
by w nekrologu, umiaa np. nie raz tak wanie wcisn si, bydko zachowa (dla
rozlunienia mwi si o tego typu zachowaniach w mowie grobowej: nie mw wanie, bo
ci piorun znowu trzanie w bazylik w dniu wyboru, powiada ludowa mdro ydoska
przechrztw na Wgrodzie w Czeladzi, a tu wspomina si Maopolsk Zachodni nie prawem
cadyka, czy kaduka, ale prawem kontrapunktu w stosunku do Kaszub, o ktrych bdzie
musiaa by mowa za chwil, ale to tylko tak na marginesie, Vergilu; umiaa bowiem Angela
odmwi 2000 r. przeczytania laudatio na cze Prof. Nolte, przy okazji doceniania za ycia
dziea jego ycia przez rodowisko partyjnych z CDU, partyjn Nagrod Konrada Adenauera.

Najwikszemu Mylicielowi Niemiec


odmwia kanclerz Merkel oddania honoru,
nie jako niesawna, bya szefowa
propagandy FDJ, ydokomunistycznego
zwizku modziey w NRD, crka
czerwonego pastora, jak mwio si o jej
ojcu nie bez kozery, z Kazimierczakw
ydoskich na Pomorzu, skumana pono z
List Volksdeutscha w rodzinie Tuska, cauje
rczki, z Dawidowskich. Poczona wizami
krwi, z pokrewiestwa mleka wyssanego,
po matce z ochotnikami w nazistowskim
Wehrmachcie (patrz: ksika obecnego
szefa TVP przy Kaczyskim Jacka Kurskiego,
byego czonka tzw. zakonu w PC (Porozumienie Centrum braci Kaczyskich Kalksztajna i
pijanego raz w Sejmie marszaka Sejmu Dorna Dornbauma; tu kliknij, obejrzyj film ze
zatrzymania przez dziennikarzy, bdcego wyranie pod wpywem alkoholu byego posa,
chronionego pono skutecznie po dzie dzisiejszy immunitetem po znajomoci z prezesem,
zatem filmik ze zatrzymania nieskutecznego i nie skutkujcego niczym, poza klikaniem,
niczym takim, jak np. paralizowanie ze skutkiem miertelnym Igora Stachowiaka we
Wrocawiu na komisariacie Policji). Siedzi policjant z Czeladzi, ze zarzutem zamordowania
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

wasnej ony dla kochanki, chocia ciaa nie znaleziono to i komendant z posterunku we
Wrocawiu moe mie sankcje z innymi do sprawy - zwaszcza, e w tym wypadku ciao
ujawniono.

Prof. Ernst Nolte nalea w RFN do ludzi prawdziwie odwanych, umia


wystpi publicznie w obronie pokrzywdzonych, przeladowanych
przez kryptosyjonistw ludzi nauki. Zapisa Panu Bogu a Prawdzie w
Bramie, w ktrej dzisiaj staje, po stronie: MA w bilansie swojego ycia,
heroiczn zaprawd cnot odwagi, wymagan od naukowca majcego
na utrzymaniu wasn rodzin katolick, aby mg publicznie wystpi,
Prof. Ernest Nolte w obronie wyrzucanego z partii CDU, za rzekomy
antysemityzm w jednej z wypowiedzi z lat 2003/4, Martina Hohmanna,
posa do Bundestagu; Prof. Nolte uzna wtedy Hohmanna za bohaterskiego i godnego
respektu protagonist w sporze o wolno mylenia, goszenia pogldw ("erklrte Nolte
Hohmann zum tapferen und respektablen Streiter fr Meinungs- und Gewissensfreiheit" Der
Fall Hohmann im Kontext. Berlin, 31.08.2004 ernst-nolte.de/vortraege.html
Prof. Erich Nolte pord wielu wyrnie ze strony wiata ludzi wolnej myli otrzyma np. w
listopadzie 2011 r. Nagrod Fundacji Popierajcej Konserwatywne Nauczanie i Badania
(Owiat, bo sowo: Bildung w tytule stowarzyszenia) oraz nagrod tygodnika Junge Freiheit
a take w tym samym roku jeszcze Nagrod Honorow Gerharda Lwensteina w
publicystyce.
Kilkadziesit pozycji ksiowych zmarego Autora pomoe z pewnoci jeszcze nie jednemu
czowiekowi w odwanym
budowaniu samodzielnego
mylenia.

Odsdzany od najwyszej czci, za


prawd i mdr a rzeczow
krytyk Jrgena Habermasa
Prof. na historycznej uczelni w
heskim Marburgu a potem a do
emerytury na Wolnym
Uniwersytecie w Berlinie, Ernst
Nolte w artykule
opublikowanym 6 czerwca 1986
r. przez Frankfurter Allgemeine
Zeitung, opartym nota bene na
ogoszonych przeze wczeniej
przemyleniach (FAZ
24.06.1980) pomwiony zosta o
rzeczy niebywae, m.in. przez
Misz Brumlika (Micha w
pisowni niem.), ydoskiego
publicyst nie zwizanego
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

zawodowo z adn uczelni niemieck, czy polsk, udzielajcego si publicznie w


trockistowskim rodowisku frankfurckiego przywdcy lewackiej rewolty '68 r., Daniela KohnBendita z partii Zielonych, ktry prowadzi w tym czasie miejscowy Urzd ds.
Wielokulturowoci, z ktrym to urzdem nawiasem mwic, toczyem istotne, historyczne
spory o Polskie Mogiy Wojenne 526 Polegych, wywiezionych do Rzeszy po Powstaniu
Warszawskim 1944, nie zakoczone niestety pozytywnie dla Polskoci i Dobrego Obrazu
Polaka w wiecie, z winy stronniczoci antypolskiej szitwe, tzw. korporacji Gieremka w MSZ,
ydoskiego pochodzenia etnicznego ambasadorw RP (Byrt, Prawda, obecnie Margaski
umoczony z Byrtem nie tylko w afer o tzw. budow wirtualnej ambasady, natomiast o
zwizkach Margaskiego z adwokatem Morgasiskim z Czeladzi, ktry z nadania Kiszczaka SB
robi za nieudacznego obroc rodzin Polskich Grnikw, zamordowanych w stanie
wojennym na terenie kop. Wujek, napomyka si te nie tylko ze wzgldu na ten sam pie
sowotwrczy w nazwisku, przeniesiony z argonu jidysz do jzyka polskiego,
zanieczyszczajcy Polszczyzn neologizmami obnaajcymi prawd neogolizmem widocznym
dla kadego na pierwszy rzut oka, albowiem prawda nie myli ukrywa si dla wygody
takiego.
Brumlika wysuchaem z obowizku niejako raz, przed wielu laty, w dzielnicy Bockenheim,
wtedy jeszcze studenckiej, ttnicej yciem, jako tendencyjnego prelegenta, ktrego
wystpw publicznych nie miaem z pewnoci potem w zwyczaju nikomu poleca ze
wzgldu chociaby na dominujcy u wspomnianego element antypedagogiczny, krtko
mwic: narzucajcy tzw.
poprawno polityczn, urabiajcy
normalnych ludzi, niczym politruk
marksistowski, orwellowski
cenzor, ktry narzuca to, co
wolno, a czego nie powinien
czowiek i obywatel mie na myli
mwic to, czy tamto.
Albowiem dziaajce w Praxis
antykatolickie lewactwo ydoskie,
midzy nami: bardzo dobrze
zorganizowane, przejo z
autorytarnego katolicyzmu cae
zo biblijne, przeciwko ktremu
wierzcy od wiekw protestowali i
protestowa bd nieustajco z
intelektualistami aktywnymi z
Boej aski, wolnomylicielami,
ludzmi zaiste wiatymi, wolnego,
nie skrpowanego ducha. Do
takich ludzi zaliczamy Zmarego
Profesora Nolte dzisiaj.
Do terrorystycznej izolacji
spoecznej Prof. Nolte przyczyni
si w RFN tako mruganiem swoim
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

(tu pogrzebion wspominany wczeniej pie sowotwrczy dla kumatych w Polsce) Micha
Brumlik w adresowanej do socjaldemokratycznego czytelnika Frankfurter Rundschau 7 maja
1994 r. jako tzw. publicysta jeszcze, nazywany dzisiaj take profesorem (specjalist od
antysemityzacji) za to take m.in., e o Prof. Nolte wyrazi si mia z nieukrywan pogard
sowami: der erste deutsche, einigermaen renommierte Gelehrte, der sowohl den
Antisemitismus als auch den Holocaust nicht nur versteht, sondern offen rechtfertigt;
przekadajc na jzyk polski upierdliw niewtpliwie w stosunku do Zasuonego Myliciela
nachalniack wypowied Brumlika, ktry nie tyle chcia powiedzie co mdrego, co raczej
dowali (mwic mow Michnika) kademu Niemcowi, ktry chciaby pomyle jeszcze o
ydokomunistycznym bolszewizmie w Rosji tak samo uczciwie, jak poway si Prof. Nolte
nazwa prawd po imieniu, jako historycznie wczeniejsze Zo od zbrodni Hitlera, a dziaania
skutkujce hitlerowcw: gadaniem i dziaaniem w czasie wojny i okupacji, spowodowanym w
duej mierze reakcj wadz pastwowych na dziaania takie, jak znana Polakom dziaalno
antypolska Bandy Braci Bielskich na wschodnich terenach II. Rzeczypospolitej, czy zbrodnie
ydoskich banderowcw na Polakach na Woyniu; Brumlik ola Prof Nolte sowami: "ten,
pierwszy niemiecki, w pewnym stopniu renomowany uczony, ktry zarwno antysemityzm
jak i holocaust nie tylko 'rozumie' (w cudzysowie), co uzasadnia".
Przytoczonym za wikipedi pomwieniem Brumlik zakreli czerwon lini antysemityzmu,
uzasadni baz potrzeby karania w Niemczech przez nadbudowane dla potrzeby prawo
kadego, kto zostanie przez takich, jak Brumlik specjalistw, nazwany antysemit, dla
potrzeb sdw lokalnych, powszechnych, dla ktrych paragrafu na t okoliczno nawczas
nie byo, wic Bundestag uchwali nie zwracajc najmniejszej uwagi na Obron Rozumu,
dokonan przez Prof. Nolte, w stosunku do posa wyrzuconego za niewinno z partii CDU
Angeli Merkel, tzn za nic.
Z pomwienia dosownie, za niewinno. Jak mnie bandy
ydoskie ukryte w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoci RP
skazay w Polsce zaocznie 1 sierpnia 2008 r., o rzekom kradzie
dzieciom starej piki do gry w pik non, a kolejny Minister,
obecnie Zbigniew Ziobro i prokurator Renata Kosior z
Prokuratury Krajowej udaj nie kumatych, e trzeba wystpi z
urzdu o kasacj antypolskiego wyroku Sdu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, z
pomwienia przez bandy ydoskie zamelinowane w strukturach Policji, ktra w tym samym,
naszym Tomaszowie miaa ju posa do wyrzucenia po linii partyjnej Millera, o nazwisku
Sobotka, Zbigniew take, po sowiasku, ktry kry na sposb szataski handel broni Policji z
Mafi. I za to polecia przywdca Policji Kowalczyk, a przecie tu nikt nikomu le chyba nie
yczy, a jeno kania si mylcemu swego czasu jak rwnie posiadajcemu odwag osobist
Prof. Nolte nisko do ziemi, futrzan czapk po polsku i po katolicku.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski
https://gloria.tv/audio/a9Yv5hfBdn5EJmdZVzu9irRmj
Zugabe/ P.S.: O tym, e Brumlik, co przecie take
kady moe wiedzie, jest niewtpliwie autorem
pierwszej w historii definicji antysemityzmu, o
ktrym mogem si tego wanie wywiedzie biorc
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

przed laty we Wiedniu udzia w etablowaniu interdyscyplinarnej platformy kakanie, dla ludzi
z rnych dziedzin nauki, pracujcych zawodowo gwnie w krajach ze rodkowej,
wschodniej i poudniowej Europy, jako przedstawiciel Polnisches Kulturzentrum e.V.
zawizanego w 1997 r. w celu obrony Polskoci Mogi Wojennych we Frankfurcie nad
Menem, objtych wszak nie dla picu chyba umowami midzynarodowymi.
Brumlik, w celach naukowych zatem, pomwi Prof. Nolte o ten tzw. antysemityzm, na
badaniu ktrego brodaty osobnik susznej postury cadyka z Kozich Gw, zaoyciel
prywatnego Instytutu zajmujcego si we Frankfurcie skutecznie wspieranymi finansowo z
caego wiata badaniami naukowymi dostrzeonego zjawiska antysemityzmu
mniemanego, tzn. takiego, ktry Herr Brumlik osobicie po metamorfozie autodydaktycznej,
przemianie samoistnej z tzw. publicysty w naukowca (kania si Owidiusz z przemianami
Zotego Osa pod wpywem mieszanki wina z efektem fermentyzacji owocu bluszczu,
wszechobecnego z akantem nie bez powodu w ikonografii Junge Deutschland, Modej Polski,
Modych Turkw Atatrka, Mehoffera w Sosnowcu obecnego wiatem we witraach, w
katedrze diecezjalnej, sprofanowanej obydliwie, zeszpeconej w tym roku tablic ku kczci
rzekomo polegego brata Kaczyskiego, ktrego bliniak oddajcy si ostatnio patologicznie
urokowi ukrytego yda wgierskiego, Orbana, wasnorcznie uczestniczy w zbeszczeszczeniu
budynku sakralnego w Sosnowcu, najwaniejszego w Jeruzalem Pnocy, jak mawia ojciec
Janka Kiepury na Pogoni, zadziornie sprzeczyjc si po ssiedzku, niczym Kargul z Pawlakiem
na filmowych Ziemiech Odzyskanych, z ojcem Janka Kosa z Czterech Pancernych, ojcem
Gajosa w realu z Bdzina, ktry za Jeruzalem Pnocy uznawa naturalnie Bdzin tak samo,
jak Szydowski, kuzyn braci Kaczyskich po matce, czonek Rady Miasta Bdzina z PC a
zarazem czonek miejscowej Gminy ydowskiej, od ktrego Jarosaw Kaczyski stroni nie
wiedzie czego, nie utrzymuje kontaktu ponadpartyjnego w rodzinie. A i Lech, jeszcze za
ycia, odcina si z Pierwsz Dam, jak nie powtarzajc od parcha ydoskiego. A tak im
przecie nie wolno! Bo to by by antysemityzm rodzinny Kaczyskich, nonsens i unsinn.
A przecie ten Szydowski, osobicie mi nie znany, ten to czowiek zaiste, Ecce Homo
jest godny najwyszego szacunku Polaka i Katolika, nie ukrywajc pochodzenia
swojego pod korcem, lecz stawiajc je z dum w oknie swojego domu niczym wiato
szabasowe dzisiaj w szabes. Git szabes, Panie Szydowski, dobrego witowania
ycz, caej Pana rodzinie i Zawitkowskich, jako i crce po prezydentostwie
Kaczyskich, zabitych z woli brata, bo nie inaczej, nie byo wszak dyspozycji przez
telefon satelitarny, zabrako mdrej decyzji na czas, o zmianie wyznaczonego
wczeniej w teoretycznych gdybaniach miejsca ldowania. Ale i crka kandydata na
prezydenta USA, niechaj wituje z maonkiem Ivanka, jak Mojesz przykaza, za z
drugiej strony szanowna maonka, pikna i mdra, byego Ministra Spraw Zagranicznych RP
Radka, wychowujca dwch synw na Polakw i Katolikw w Stanach Zjednoczonych a w
zgodzie z nauczaniem Bilderbergw.
Na koniec westchnienie: howgh, jak mawiali Indianie w ksikach Karola Maya po sowach
Prawdy. Wieczne odpoczywanie racz im da Panie, a wiato wiekuista niechaj im wieci,
jak modl si Polacy i Katolicy za Dusze Zmarych, jak Prof. Nolte zmary w 25-rocznic
masoskiego gniota Skubiszewskiego, do Myli ktrego wraca nie bdziemy, jak wraca
moemy, Polacy i Niemcy, w Europie Ojczyzn po Myli Prof. Nolte. Tak wanie, jak Tezeusz...
Z Panem Bogiem.
Dzikuj Pastwu za uwag.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Kongres Republikaski
1 min Ernst Nolte wurde 1923 geboren. Er studierte unter anderem Philosophie bei Martin
Heidegger. 1945 wurde er Studienassesor, 1953 promovierte er bei Eugen Fink ber Karl
Marx. 1963 erschien sein erstes Buch Der Faschismus in seiner Epoche - national und
international ein groer Erfolg. 1964 wurde Nolte auf einen Lehrstuhl in Marburg berufen.
Von 1973 bis 1991 lehrte er an der Freien Universitt Berlin. 2009 erschien im Landt Verlag
von Ernst Nolte das Buch Die dritte radikale Widerstansbewegung: Der Islamismus.

Nolte, Ernst - N - Autoren

Nolte, Ernst - N - Autoren


https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Nolte, Ernst - N - Autoren

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1778318365714032&id=159152710
1059827
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/08/mowa-grobowa-pdo377-fo-von-stefan.html

15 i 29 wrzenia w Multikinie Romeo i Julia


Kenneth Branagh Theatre Company MOWA
GROBOWA PDO377 HERODY Herodenspiel von Stefan
Kosiewski Akt I. swieczka 2 z l.
Written by sowa () today at 13:10 in category Film, read: 7
Radio: https://gloria.tv/audio/a9Yv5hfBdn5EJmdZVzu9irRmj
MOWA GROBOWA PDO377 FO von Stefan Kosiewski ZR ZECh Prof. Ernst NOLTE, gest. am 18.
August 2016 https://de.pinterest.com/pin/452752568773236959/

Stefan Kosiewski
10 m 15 i 29 wrzenia w
Multikinie Romeo i Julia
Kenneth Branagh Theatre
Company

Romeo and Juliet (Kenneth


Branagh Theatre Company)
1 plus jedynka

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Stefan Kosiewski
8 godz. Najwikszy myliciel niemiecki, Prof. Ernst Nolte, historyk i filozof XX i XXI w. zmar
dzisiaj, 18 sierpnia 2016 po krtkiej, aczkolwiek cikiej chorobie we wieku 93 lat.
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/08/mowa-grobowa-pdo377-fo-von-stefan.html
MOWA GROBOWA Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 377
Fascynacja Obdem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywisto Zarys Estetyki
Chazarw Prof. Ernst NOLTE, gest. am 18. August 2016
https://gloria.tv/audio/a9Yv5hfBdn5EJmdZVzu9irRmj
MOWA GROBOWA PDO377 FO von Stefan Kosiewski ZR ZECh Prof. Ernst NOLTE, gest. am 18.
August 2016 gloria.tv
Stefan Kosiewski
2 dni Do Ministra Niedorozwoju Morawieckiego
http://sowa.quicksnake.org/_/MINISTERSTWO-ZWOJU
ZAMIAST ROZBIJANIA SITWY JEGO
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/08/za-zgoda-pkol-na-dopingu-po-udanym.html
Minister Zwoju Morawiecki z pustego nie naleje: z gowy ...
konserwa.blox.pl
Stefan Kosiewski
2 dni ...by straacy mogli cign randkujcych mionikw alpejstwa, a policjanci udzieli
upomnienia, e tak si dzieci nie robi, po
pijaku... https://de.pinterest.com/pin/452752568773202483/
za zgod PKOl na dopingu po udanym zgrupowaniu z on Anastasia Kalinichenko-Dobek
sowa-magazyn.blogspot.de
Stefan Kosiewski
2 dni Anastasia Kalinichenko-Dobek Mog Panu wymieni
sportowcw rwnie z kadry olimpijskiej w Polsce,ktrzy
jed ze swoimi onami/mami i nikomu nic do tego,tak i
pac SAMI za przeloty, wyywienie i zamieszkanie.
http://nowaruda.blox.pl/html
Z olimpijskim spokojem Patryk Dobek po udanym
zgrupowaniu z ...
nowaruda.blox.pl Written by sowa () today at 13:10 in
category Film,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Stefan Kosiewski POLEN Polnisches Kulturzentrum e.V. 302 obserwatorw - 390 wpisw Publiczne
Szanowny
Panie
Donacie!
Plakat na
rondzie
rdka w Poznaniu wywouje due emocje i bardzo dobrze spenia swoj rol o akcji
Zadzwo do posa jest gono, zewszd spywaj zgoszenia, a mieszkacy Poznania mog
zobaczy, jak wyglda zabicie dziecka w I trymestrze ciy.
Plakat sta si ju sol w oku radykalnej lewicy, w ktrej imieniu partia Zieloni zoya
donos do prokuratury, o czym zdya ju napisa Gazeta Wyborcza.
Nie godzimy si na zawaszczanie przestrzeni publicznej przez fanatykw! mwi dziaacze
partii Zieloni, obraajc w ten sposb ponad 58 % spoeczestwa, bo tyle wedug sondau
IBRIS popiera cakowit ochron ycia. Takie sowa w ustach czonkw maej, radykalnej
partii, nie cieszcej si zbyt duym poparciem, brzmi co najmniej dziwnie.
Tak sabe poparcie nie jest zreszt niczym dziwnym, biorc pod uwag poziom hipokryzji, jaki
mona tu dostrzec. Partia ta walczy ostatnio z caych si o ratowanie drzew. Jej czonkowie
organizuj protesty przeciw wycinkom, jak i rwnie przeciw nowelizacji ustawy o ochronie
przyrody. Przy czym fakt ten nie przeszkadza im w walce o to, by mona byo legalnie zabija
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

ludzi. Innymi sowy: nie dla wycicia drzewka i krzywdzenia psa, tak dla zabijania czowieka.
Drzewa i zwierzta, jak wida, s dla czonkw partii Zieloni waniejsze. I to obrocy ycia
mieliby by tu fanatykami?
Do oburzonych plakatem pokazujcym prawd o aborcji mamy tylko jedn odpowied:

Panie Donacie, nasze akcje wywouj wcieko zwolennikw zabijania, ktrzy utrudniaj
nam dziaanie na wszelkie moliwe sposoby. To nas tylko przekonuje o tym, e wykonujemy
dobr robot. Dziki takim reakcjom lewicy wicej Polakw dowie si, jak wyglda aborcja.
Dziki wsparciu naszych darczycw wkrtce zawiesimy kolejny plakat w kolejnym miecie.
Wci moe Pan wspomc finansowo t akcj. Uzbieralimy ju na jeden wielkoformatowy
plakat, ale nie chcemy na tym poprzesta. Wszyscy Polacy maj prawo do prawdy o aborcji.
Musimy dziaa w zdecydowany sposb i rzuci do walki wszystkie siy.
Niedawno zakoczya si zbirka pod kamliw nazw Ratujmy kobiety. Feministkom udao
si zebra wymagan liczb podpisw i pomimo widocznych wtpliwoci co do
prawidowoci zbirki, przekazay projekt do Sejmu. Projekt nazywa si Ratujmy kobiety,
ale o ratowaniu kogokolwiek niczego tam nie znajdziemy. Zezwala on na zabicie czowieka ot
tak, bez podania powodu, do 12 tygodnia jego ycia.
Mierzy wtedy ju okoo 6 cm i reaguje na bodce z zewntrz. Kiedy dziecko powstao wskutek
czynu zabronionego, granica przesuwa si do 18 tygodnia. Widocznie wedug feministek
dziecko z gwatu czowiekiem staje si pniej.
Co jednak w inicjatywie jest najbardziej makabryczne W przypadku gdy wykryta choroba
uniemoliwia podowi samodzielne ycie i nie ma moliwoci jej wyleczenia, przerwanie ciy
jest dopuszczalne bez ogranicze.
W praktyce oznacza to zabijanie a do dziewitego miesica ciy. Jeli tylko wada zostanie
wykryta pniej, nawet tu przed urodzeniem dziecka, bdzie mona je zabi, tylko z powodu
dodatkowego chromosomu. To skrajne barbarzystwo, ktremu musimy zapobiec. Panie
Donacie, nie spoczywajmy na laurach, zo niestety nie pi. Tylko od nas obywateli

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Rzeczypospolitej zaley, czy uratujemy najmniejsze, najbardziej bezbronne dzieci przed


wyrokiem mierci.

Pozdrawiam
Kinga Maecka-Prybyo

Fundacja Pro - Prawo do ycia PS. Mamy miesic na przekonanie


posw do gosowania za yciem!
Jak nas wesprze?
Dotpay
Paypal

Przelew na konto
79 1050 1025 1000 0022 9191 4667
Fundacja Pro - prawo do ycia
ul. Grzybowska 37a lok. 25
00-855 Warszawa
Tytuem: Darowizna na cele statutowe - plakaty Fundacja Pro - Prawo do ycia
ul. Grzybowska 37a lok. 25, 00-855 Warszawa

http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/08/15-i-29-wrzesnia-w-multikinie-romeo-i.html
http://sowa2.quicksnake.net/Film/15-i-29-wrzenia-w-Multikinie-Romeo-i-Julia-KennethBranagh-Theatre-Company-MOWA-GROBOWA-PDO377-HERODY-Herodenspiel-von-StefanKosiewski-Akt-I-swieczka-2-z-l

Akt I. swieczka 2 z lewej PDO377 MORALIA von Stefan Kosiewski HERODY


Herodenspiel ZR Pasterze spiewaja bydleta klekaja FO120 Bydleta
klekaja permanentnie FO269
15 i 29 wrzenia w Multikinie Romeo i Julia Kenneth Branagh Theatre
Company
Written by sowa () today at 13:10 in category Film, read: 3
https://de.pinterest.com/pin/452752568773236959/
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Pasterze spiewaja, bydleta klekaja 20121224 HERODY/ Herodenspiel von Stefan


Kosiewski FO120 Akt I., wieczka 2 z lewej
Uwe/ Poeta Polski do Marka ze Zakopanego:
Radio: https://shoudio.com/user/sowa/status/5699
Pozdrawiam Zakopane czc je ze schowanym w kopnym niegu
za drzewami w grach kocioem wielkim i czystym jak bita mietana
w Zawoi za Wadowicami, Dolin Prdnika pozdrawiam z Maciejowicami
nie tymi, pod ktrymi rebeliant masoski Kostiuszko odda si
do niewoli (te s pod Siedlcami); wida jak na doni z okna pokoiku
u Tadzia na poddaszu, ktrego wpisuj niniejszym na List Senatorw
Rzeczypospolitej, Wzgrza Krzesawickie. I pozdrawiam Now Hut
i Nowy Scz, Tatry, Poprad za Tatrami szczeglnie mi bliski

ze wzgldu na Franka i jego Rodzin a take drugich, jak Franek odwanych,


antykomunistycznych Przyjaci, ktrzy nie zawahali si uczyni ofiary
ze swojego ycia, eby przeciwstawi si Zu, Diabu wcielonemu
w ydokomun. Za bliej mamy Krakw z krlami i Wawelem,
ktry oczyci z masoskich oboe oto jest zadanie! A wykona
to zadanie Polak: rewaloryzacja katedry rzymskokatolickiej
sprofranowanej za przyzwoleniem ksidza wysanego za zgod
Suby Bezpieczestwa do posugiwania jp2 w dalekim kraju. Na
koniec pozdrawiam Polakw zebranych na placu przed sklepem spoywczym
w dzielnicy Gallus Frankfurtu nad Menem dokonujcych dzisiaj w ostatniej chwili
przed Pierwsz Gwiazdk zakupw pomidzy innymi narodami, ktrych najnowszy
rocznik statystyczny doliczy si 170 w naszym miecie i mwi do ssiada: Salam
Alejkum, Frohe Weihnachten!

http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/Pasterze-spiewajabydleta-klekaja-20121224-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-FO120-Akt-Iwieczka-2-z-lewej-2
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Stefan Kosiewski
10 m 15 i 29 wrzenia w Multikinie Romeo i Julia Kenneth Branagh Theatre Company

Romeo and Juliet


(Kenneth Branagh
Theatre Company) 1
plus jedynka

Uwe/ Poeta Polski do Marka ze Zakopanego: I pozdrawiam Polski Spisz na Spiszu, od


Hitlera z Oraw na Sowacji.

Sdziwy Prof. eme-rytus (rytu francuskiego) dr. filozofii Marek Gogoczowski: Czy dao by
si zmniejszy rozmiar wywietlanego pola adresowego w Twoich interesujcych e-listach?
Bo te pola, np. Cc poniej, powoduj e na mym plazmowym ekranie wywietla si tylko
wski pasek z uamkiem tak zwanej treci Twego e-listu, a na przykad malunkw p. Lecha
Klekota (me pozdrowienia dla niego) w caloci nie daje si oglda.
Uwe/ Poeta Polski: Drogi Marku, Szanowny Panie Profesorze,
Putin spni si blisko godzin na spotkanie z Franciszkiem, aby okaza tym sposobem
sprzeciw i niezgod Kocioa Wschodniego, Cerkwi Prawosawnej, Trzeciego Rzymu na
grzech miertelny historycznej Sodomy i Gomory, potpiony jednoznacznie przez Pana

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Boga w Biblii ydowskiej, tudzie by da wyraz dezaprobaty Prezydenta Federacji Rosyjskiej


dla Za szerzonego przez watykaskie lobby homoseksualne z krgu Domu w. Marty.

Gaskanie po policzku mczyzny przez praata, ktry zasyn w Poudniowej


Ameryce z przedkadania zachowa homoseksualnych ponad stosunki seksualne z
kobietami, nie naley bowiem z pewnoci do gestw kapaskich w Kociele
Rzymskokatolickim, ani do znakw mioci synowskiej, czy caritas, lecz tylko i wycznie jest
wiadectwem tego, e peda nie wstydzi si publicznie okaza dopuszczenia do zayoci, z
ktrej wypywa osobista satysfakcja cioty uradowanej tym, co ma w Domu w. Marty na
okrgo, 24 godz. na dob, bez oporu, bez hamulcw i bez cienia zaenowania na twarzy
grzesznika godzcego zachowaniem satanistycznym w podstawy wiary ludzi dobrej woli w
Jezusa Chrystusa i czowieka normalnego, nie wasajcego si w poszukiwaniu uciech po
manowcach amoralnych wyuzda ze wiadomoci historycznoci chwili psucia Kocioa w.
przez antypapiea Bergoglio.
Oto bowiem w ogoszonej dzisiaj adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium Franciszek nie
zadziwia ju posoborowo, nie miesza pogasko, lecz bergoli na caego wywodzc, e Koci
ma jego zdaniem wyj ku innym, aby dotrze do ludzkich peryferii.
Nie bierze nowinkarski santo subito od zadziwie pod uwag tego, i nie jest przecie
prawd, e Syn Boy wyznaczy w. Piotrowi zadanie zboczenia z grup pierwszych
chrzecijan do Sodomy i Gomory, na peryferia zachowa seksualnych; w. Pawe nie dozna
od Boga olnienia, e ma pj z Dobr Nadziej do pedofilw, nekrofilw i nekrofagw
poerajcych si po odbyciu stosunku pciowego.
Koci Chrystusowy nie po to jest wsplnot wierzcych ludzi w rnym wieku: dzieci,
dorosych i starcw nie zainteresowanych ani dowiadczeniami przygd erotycznych po
pierwszej komunii w., ani pozamaeskim zbaczaniem na peryferia dorabiania na plecach i
na boku, ani wzajemnego zabawianie si starcw hemoroidami tryskajcymi krwi
dziewicz przy kadym kolejnym otarciu. Koci Rzymskokatolicki jest yw wsplnot ludzi
zmierzajcych na spotkanie Boga nie po to, eby po dwch tysicach lat wdrowania sta
si nagle zabawk pirotechniczn w rku piromana zdecydowanego na zniszczenie Kocioa
od rodka i odgrnie, po myli permanentnej rewolucji ydokomunisty Leo Trockiego i
dlatego bergoli Franciszek w adhortacji sowami bezbonika 32 stopnia wtajemniczenia
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

masoskiego i owiadcza na pimie jak Trocki, e Koci Rzymskokatolicki ma si znajdowa


w permanentnym stanie misji.
Kisiel, ktry robi za posa ydokomunistycznego w PRL-u dokona odkrycia epokowego, e
herbata nie robi si sodka od samego tylko mieszania. Ze znajomoci tej zasady Franciszek
nieustannie (permanentnie) sodzi radoci rewolucyjno ydowsk i uywa w tekcie
adhortacji 59 razy sowo "gaudum" (rado), jak wyliczy Sekretarz generalny Synodu
Biskupw abp Lorenzo Baldisser.
Czy Putin mg nie zna wczoraj treci ogoszonego dzisiaj drukiem tekstu przez Watykan,
do ktrego udawa si ulicami obstawionymi przez policj? Fotoreporter uwieczni bezradny
wyraz twarzy Putina i lew do zoon znaczco nie na policzku, lecz na zimnym
blacie biurka papy romskiego, ktry usta pene ma tolerancji dla homoseksualistw, lesbijek
i pedaw, albowiem nie naucza moralnoci chrzecijaskiej jak Ojciec w. powinien po
chrzecijasku naucza. Nie odrnia jasno za od dobra w yciu swym zawodowym, czy w
powoaniu kapana Jezusa Chrystusa, Jezuita, albowiem bergolc beztrosko i niezgodnie z
nauczaniem Kocioa w. zaciera po masosku rnic midzy grzechem, a dobrym
uczynkiem deprawujc maluczkich, ktrym Jezus Chrystus wyranie zabroni czynienia
krzywdy.
"Rzek znowu do swoich uczniw: niepodobna, eby nie przyszy zgorszenia, lecz biada
temu, przez ktrego przychodz. Byoby lepiej dla niego, gdyby kamie myski zawieszono
mu u szyi i wrzucono go w morze, ni eby mia by powodem grzechu jednego z tych
maych. Uwaajcie na siebie". Lukas 17,1-2

Uwaajcie na siebie ksia pederaci, homoseksualici, pedofile, zboczecy, oblene cioty,


samce w sutannach, jurne, wchodzce w tajne zwizki seksualne ze skurwionymi przez
siebie kobietami, podzcy im dzieci, aeby potem utrzymywa te bkarty na
koszt ostatniego grosza wyudzonego obydliwie od biednej wdowy, zoonego na tac nie
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

ksidzu yjcemu w rozpucie i w przepychu, lecz Panu Bogu


ywemu pobonie na ofiar w Rzymie jako i w
Jeruzalem Pnocy, w Sosnowcu Kiepury, Archidiecezji
Wrocawskiej, czy w Diecezji Limburg.
Putin wrczajc ikon z wizerunkiem Bogarodzicy Dziewicy
zapyta Bergoglio, czy podoba mu si ten obraz.
Potem prezydent Rosji rytualnie ucaowa wity obraz na mod chrzecijan
prawosawnych, w peni wiadomoci znaczenia gestu w kulturze Kocioa Wschodniego,
poczynionego zgodnie z nauczaniem Cerkwi Moskiewskiej, na co
zaskoczony Franciszek odpaci natychmiast zapamitanym chyba jeszcze z wizyt u ciotki
Esterki causem, gestem przy powitaniu i poegnaniu, mapujc prezydenta Putina
pocaowa papie Franciszek Matk Bo w policzek, albo w brod nie podstawiajc przy
tym grzesznikowi stuy do pocaowania zgodnie z nauk wolnomularzy: jaki pan, taki kram w
domu dwch crek azarza, z ktrych kobieta zapatrzona w Prawd i w Mesjasza, Syna
Boga ywego nie zasuya sobie wida w oczach Watykanu na uznanie jej za
rwnouprawnion do odziedziczenia chway swojego imienia w tytule hotelu, w ktrym
infantylny kaprys Franciszka lubujcego si we wielkomiejskiej ruchliwoci wiatowych
hoteli, urzdzi si na caego kosztem ciszy i warunkw do godnego ycia i mylenia
prawdziwego, pozbawionego obcych wtrce w apartamentach Paacu Papieskiego,
ktry po to wszak zosta zbudowany dla potrzeb papiey, by spenia swe zadania.
Sdziwy Prof. eme-rytus (rytu francuskiego) dr. filozofii Marek Gogoczowski: Pozdrav,
Marek pono zdrowiejcy na zaczonym obrazku sprzed miesica.
Owieczka (wychodzc z innymi owcami i baranami na scen mwi do Marka
Gogoczewskiego): My owiecki z Doliny Kocielisky przymilomy sie ku wos przed Swintami
godomy jueci ludzkymi gosami na peryferiach, na peryyyferiach, na peryyyyferiach!
Sdziwy Prof. eme-rytus (rytu francuskiego) dr. filozofii Marek Gogoczowski: amin.
Uwe/ Poeta Polski: dzinkujem serdycnie za przepyknom fotke chopa z jajami nad
Tatrami
Baran przebrany za diabeka z rogami: Hej, Herodzie z Bergmanw piemonckich, za twe zbytki
chod do pieka, bo ty bydki!
Putin: Konserwatyci wszystkich krajw czcie si, przeciwko pedalizacji ludzkoci w adhordacji
radoci.

Der frhere Geheimdienstchef Putin und der Patriarch Kirill, dem eine
undurchsichtige sowjetische Vergangenheit nachgesagt wird, gelten als
enge Vertraute, die ein solches Treffen anbahnen knnten. Konservative
von Europa, vereinigt Euch!, twitterte deshalb schon der Politologe
Dmitri Trenin vom Carnegie Center in Moskau. Auch Kommentatoren in
Rom sehen den Versuch, eine heilige Allianz zu schmieden: etwa gegen
eine Homosexualisierung der Welt, gegen die vor allem auch die
orthodoxe Kirche in Russland kmpft.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Putin beim Papst: Ein herzliches Treffen http://ww


https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/JeXZ12Yuo6q
Owieczka: na peryferiach, na peryyyferiach, na peryyyyferiach!
BARAN: Trockista o permanentnej woli niszczenia polskich elit i rozbijania instytucji
pastwowych, ukryty yd Macierewicz z KOR-u jest proizraelskim kryptosyjonist o
prawdziwym nazwisku Izaak Singer, natomiast autor bydkiego listu otwartego jest albo
lepy i guchy na jawne sympatie proizraelskie Jarosawa i Lecha Kaczyskiego,
zademonstrowane w Gruzji, Lizbonie i w przemwieniu na youtube w Jeruzalem, albo
obydliwie proizraelski yd Zakowski ciemnia na caego, robi zadym, sztuczn mg
smolesk ze smoy diabelskiej gupiego, ktry nie wybydzajc chwyta si tropu
podrzuconego i dostrzega ydostwo tylko na Krymie, aeby odcign uwag Polakw od
globalnego skupiska chazarskiego ydostwa wschodnioeuropejskiego na terenie Izraela,
albowiem do takiego odwracania uwagi, mieszania gojom we bach obliguje go uywane
nazwisko ydowskie (o korzeniu: ak, akowski), wic zwala si na bezczelnego z prostackimi
pomwieniami na Kreml, ktre dla kadego gupiego s wszak czytelne jako zmyka Antka,
ktry ma kiepee i gadane i wie, jak ciga za pomoc poydecznego idioty podejrzenia na
lepy tor, eby Nard Polski nie umia zidentyfikowa w Polsce od 1948 r. adnego szpiega z
Izraela, kto miaby trway interes w takim dzieleniu naszego spoeczestwa i osabianiu
pastwa. Tfu, tfu - sycha odgosy gstego spluwania spluwania; splwociny nie maj koloru
tego, zabarwione krwi Narodu Polskiego spadaj na scen jako Deus ex machina.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

FRANCZESKO Ndza-Trockistowski, prostaczek boy od prostowania kokw u szewca do


Willego: Jak zrobisz jakie gupoty, eby nie dosta, e tak powiem, pik zwrotn. Bo ja i
moi przyjaciele nie jestemy ludmi, ktrzy s grzecznymi chopcami. Za trzy sekundy
wstan i ci najebi. Jed do domu ojca swego, bo ja si napierdoliem i mwi ci to
szczerze: za trzy sekundy wstan i ci najebi (). Spierdalaj.
BARAN: Ci chorzy ludzie powinni odej do lamusa.
WILLI: KOR-owiec Borusewicz - zastpca Tuska, a drugi KOR-owiec Macierewicz - zastpca
Kaczynskiego; ta sitwa ydoska winna odej do pieka, bo lamus to strych, a gwna nad
gow nie yczy si nikomu, nawet najwikszemu wrogowi, pedaowi, burdelmamie w
sutannie, zarzdcy Domu w. Marty.
SENATOR Bambo Murzynek (w roku Tuwima przyjtym przez Sejm dla swoich w 2013 za
swj): how are you, Mr. Baran?
WILLI: ta banda powinna odej do domu wariatw, albo do pierdla. I tak samo reimowy
dyktator, ktry parti tytuowo szerok, platform zawzi do wskiej sitwy,
kryptosyjonistycznej sekty dupodajcw poznanych na konferencji w Berlinie, gdzie ujawnili
si jako pogrobowcy Generalnego Gubernatora Hansa Franka, frankisty
niemieckojzycznego, sprowadzon do wyznania uznajcego za dogmat nieomylnoci
sekciarskiej teori skokowego rozwoju wstecznego wyznajc przesd rewolucji
permanentnej Trockiego, e Polsk powinna rzdzi za jego choot ydosk bya
ydokomunistka Merkel, szefowa propagandy FDJ, ydokomunistycznego zwizku modziey
w NRD; tfu, tfu - sycha odgosy spluwania gstego na polsk, wiejsk drog, nie ma nigdy
tak le, e nie mona ju niczego spieprzy (Prezydent Komorowski, onaty z ydwk i
crk ubowcw o nazwisku subowym Dziadzie, pierwsz dam Polski z Magdalenki,
odwany opozycjonista ydowski w PRL-u prowadzony przez teciow, idzie z hukiem do
spowiedzi, podnosi mu si supek w badaniach antyspoecznych przy jednoczesnym
wzrocie zachorowa w kraju na ki.
DIABEEK z rogami na hemie zomowskim, podobny do
Lecha Kaczyskiego na synnej fotografii z miejsca
zawalenia hali z gobiami pokoju w Katowicach: Hej,
Herodzie, Komorowski za twe zbytki, chod do pieka, bo
ty bydki.
Stefan Kosiewski udostpni link. kilka sekund temu
Uwe/ Poeta Polski: Radku, prowad! Na Madagaskar!
Uciekinierzy z terenw objtych wojn neokolonialn
znajd zaprogramowane schronienie i azyl ekonomiczny w
Polsce multikulturalnej ze wzgldw rasistowskich. Tysice
Murzynkw Bambo na tysic Polakw da szko i nauczk
w 2013 roku, ogoszonym w Sejmie nie bez kozery rokiem
Tuwima, autora wielkomocarstwowego wierszyka
wciskanego do podwiadomoci przez Elementarz
Falskiego z filosemityzmem mleka amerykaskiego w
proszku, matki obcej Narodowi Polskiemu, w podwiadomo i w mikkie podbrzusze ofiar
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

gejw analnie. A sam oeni si Sikorski (rocznik 1963) jako wcielenie Gomuki i
Komorowskiego z czyst ydwk na szczcie, dla pewnoci, chocia miewa wczeniej inne
aktorki na ekranie i jedn nawet zaprosi fircyk na swoje 50-te urodziny, aeby przykry
wikszym wygupem idioty mniejszy: nieudane kandydowanie w Polsce na Prezydenta RP
przez grafomana majcego w dorobku literackim zaledwie jeden tomik beletrystyczny z
wojny w Afganistanie, gdzie robi za talibana, mudahedina ludowego, terroryst
ydowskiego w przebraniu dziennikarza muzumaskiego z karabinem na ramieniu. Tfu, tfu sycha odgosy spluwania gstego na scen polityczn, siku, sik - posikiwanie ydwek
damskie i szczanie po cianie w kuluarach ycia kryptosyjonistycznego, ukrytych ydw za
kurtyn (Macierewicz z KOR-u w zastpstwie Kaczyskiego, Borusewicz z KOR-u, Grupiski z
KOR-u i inni, bardziej wtajemniczeni KOR-owcy, jak Chojecki, itp.): Hej, Herodzie, Sikorski! Za
twe zbytki chod do pieka, bo ty bydki! HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt
I, wieczka 2 do 6 (o wieczce decyduje reyser niedemokratycznie, lud wybrany w Afryce i
Radek nie maj nic do tego - Licentia Poetica), (cdn.)!
WILLI: Z ostatniej chwili Pooony na pnocy Korsyki kurort Sisco wprowadzi zakaz
wchodzenia na pla w burkini. Jest to strj kapielowy popularny wrd muzumaskich
mieszkanek Francji. Jego nazwa stanowi kombinacj sw "burka" i "bikini." Wadze miasta
uwaaj, e strj, ktry odsania jedynie twarz, donie i stopy stoi w sprzecznoci z zasad
wieckoci pastwa.

BARAN: Nie wiem, czego pastwa szukaj w Europie na play? To stoi wszak w jawnej
sprzecznoci z natur miasta, jako takiego, samo-rzdu, polis, eby bur(mistrz) miasta
zakazywa bur(kini), pokazywania si na play, zasaniajc si przed bar(chopcem) zasad
sprzecznoci pastwa, ktrej to sprzecznoci nie stosuje jednak do habitu adnej zakonnicy,
ktra take winna chyba mie przechlapane pokazywanie si w stroju teatralnym, ktry
odsania jedynie twarz, donie i stopy zasaniajc mask teatraln ca reszt ciaa, jeeli jest
Wolno, Rwno i Braterstwo, kochani .:bracia; aczkolwiek ydomasoski ucze stratega
Pisudskiego w naszych czasach Behring-Breivik objawi na wyspie Utoja w. Janowi od
Apokalipsy na wyspie Pathmos, e mona tak rozwin strategi wojny prewencyjnej
Pisudskiego na mniemane antysemickie zagroenie islamistyczne dla syjonizmu
wiatowego, jeli ten zdecyduje si zatem na odejcie od zasady ukrywania swoich
prawdziwych zamiarw pod zason fartuszka symboliki ydomasoskiej, bowiem jak
zahipnotyzowany zombie wzi spraw we wasne rce i poszed na plae, eby strzela do
wszystkiego, co tylko si rusza przed muszk a jest na linii zbienej celownika z koncepcja
wojny prewencyjnej Breivik-Pisudskiego goszon po cichu przez Lecha Kaczyskiego, z
ktr nie rozliczony na czas przez Jarosawa Kaczyskiego postkomunista, czy postsocjalista
sprawi jako Kinder-Jajo, niespodziank dla modziey Zachodniej Europy, jeli ta nie
rozprawi si z Prometeuszem Lucyfera na czas.
http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/Bydleta-klekajapermanentnie-FO269-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-20131126-Akt-Iwieczka-2-z-lewej-App
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Stefan Kosiewski
8 godz. Najwikszy myliciel niemiecki, Prof. Ernst Nolte, historyk i filozof XX i XXI w. zmar
dzisiaj, 18 sierpnia 2016 po krtkiej, aczkolwiek cikiej chorobie we wieku 93 lat.
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/08/mowa-grobowa-pdo377-fo-von-stefan.html
MOWA GROBOWA Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego L.dz. 377
Fascynacja Obdem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywisto Zarys Estetyki
Chazarw Prof. Ernst NOLTE, gest. am 18. August 2016
https://gloria.tv/audio/a9Yv5hfBdn5EJmdZVzu9irRmj
MOWA GROBOWA PDO377 FO von Stefan Kosiewski ZR ZECh Prof. Ernst NOLTE, gest. am 18.
August 2016
gloria.tv
Stefan Kosiewski
2 dni Do Ministra Niedorozwoju Morawieckiego
http://sowa.quicksnake.org/_/MINISTERSTWO-ZWOJU
ZAMIAST ROZBIJANIA SITWY JEGO
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/08/za-zgoda-pkol-na-dopingu-po-udanym.html
Minister Zwoju Morawiecki z pustego nie naleje: z gowy ...
konserwa.blox.pl
Stefan Kosiewski
2 dni ...by straacy mogli cign randkujcych mionikw alpejstwa, a policjanci udzieli
upomnienia, e tak si dzieci nie robi, po pijaku...
https://de.pinterest.com/pin/452752568773202483/
za zgod PKOl na dopingu po udanym zgrupowaniu z on Anastasia Kalinichenko-Dobek
sowa-magazyn.blogspot.de
Stefan Kosiewski
2 dni Anastasia Kalinichenko-Dobek Mog Panu wymieni sportowcw rwnie z kadry
olimpijskiej w Polsce,ktrzy jed ze swoimi onami/mami i nikomu nic do tego,tak i pac
SAMI za przeloty, wyywienie i zamieszkanie. http://nowaruda.blox.pl/html
Z olimpijskim spokojem Patryk Dobek po udanym zgrupowaniu z ...
nowaruda.blox.pl Written by sowa () today at 13:10 in category Film,

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

19. August 2016

Stefan Kosiewski
POLEN Polnisches Kulturzentrum e.V. 302 obserwatorw - 390 wpisw - Publiczne
http://sowa.typepad.com/blog/2016/08/akt-i-swieczka-2-z-lewej-pdo377-moralia-vonstefan-kosiewski-herody-herodenspiel-zr-pasterze-spiewaj.html
http://sowa2.quicksnake.net/Film/15-i-29-wrzenia-w-Multikinie-Romeo-i-Julia-KennethBranagh-Theatre-Company-MOWA-GROBOWA-PDO377-HERODY-Herodenspiel-von-StefanKosiewski-Akt-I-swieczka-2-z-l

http://sowa.quicksnake.org/communists/MOWA-GROBOWA-PDO377-FO-von-StefanKosiewski-ZR-ZECh-Prof-Ernst-NOLTE-gest-am-18-August-2016-FO120-HERODYHerodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-FO269-Akt-I-swieczka-2-z-l
https://de.scribd.com/skosiewski