Sie sind auf Seite 1von 27

MEMCODE

INDA002
INDA002
INDA008
INDA028
INDA031
INDA033
INDA045
INDA045
INDA046
INDA049
INDA050
INDA058
INDA062
INDA066
INDA073
INDA074
INDA081
INDA091
INDA097
INDA099
INDA104
INDA111
INDA115
INDA121
INDA122
INDA126
INDA129
INDA134
INDA140
INDA159
INDA162
INDA165
INDA168
INDA170
INDA170
INDA171
INDA174
INDA175
INDA179
INDA188
INDA195
INDA201
INDA202

AM_CODE
A002
A002A
A008
A028
A031
A033
A045
A045A
A046
A049
A050
A051
A058A
A062
A066
A073
A074
A079
A081
A091
A097
A099
A104A
A111A
A115
A121
A122
A126
A129
A134
A140
A159
A162
A165
A168
A170
A170A
A171
A174
A175
A179
A182
A188
A195
A201
A202

AM_TITLE
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
DR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MS.
DR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
CMDE.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR
MR.
MR.
CMDE
MR.
MR.
MR.
MR.

AM_P_NAME
ADIGE N
SUNDAR ADIGE
ANNAMALAI.AL
IRSHAD AHMED
ANANDA KUMAR B
ABHIMANYU SINGH
AHLUWALIA J.S
TRIPTA AHLUWALIA
AZMATULLA.S
ANANTHARAM B A
ADVANI G.G
KULJEET SINGH AHLUWALIA
RAUNAQ AHLUWALIA
ALOK CHANDRA
ANIL KUMAR G
ASHOK.DORAISWAMY
LALIT KUMAR ANAND
NARESH ARORA
AVINASH GIRI
APPACHOO P K
AGARWAL J P
HARI.R.ACHANTA
AMRITA ADITYA
CHENGAPPA.M M
RAM ADIGE
ARUNA RAO
JAWAD AYAZ
SYED K AHMED
RAJAN ASIRWATHAM
SHAHED AHMED
AIYAPPA M A
AJITH KUMAR ALVA
ARJUNAN A
SHAFIK AHMED
SUNIL K ARORA
JAI PRAKASH ARYA
RANJANA ARYA
AIYAPPA.M.K
ANAND.B.R
APPAIAH P B
ARUN ARUMUGAM
AIYAPPA K S
ANUTOSH A POLL
ANIL DANG
AMARJIT SINGH SODHI
ARUN KUMAR I D

AM_HI
17.1
11.1
33.8
23
20.6
22.2
17.2
18.4
18.2
27.8
29.1
20
14.9
22.3
25.8
15.8
29.3
15.2
29.5
25.4
27.9
10
15.5
21
23.9
19
11.7
23.7
25.4
15.3
7.4
24
23.4
20.3
20
18.3
22.1
14.4
22.2
23.1
16
18.7
15.6
22.7
11.8
13.1

TEES
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
ORANGE
WHITE
RED
WHITE
GREEN
RED
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

AM_HCAPUS
20
13
39
27
24
26
20
22
21
32
33
23
17
26
30
18
33
18
33
30
30
12
18
25
27
22
14
27
29
18
9
27
26
23
23
21
26
17
26
27
19
22
18
27
14
15

INDA208
INDA214
INDA218
INDA224
INDA233
INDA248
INDA249
INDA254
INDA260
INDA279
INDA284
INDA287
COMM25E
INDP051
STA0778
INDB002
INDB013
INDB021
INDB032
INDB034
INDB043
INDB047
INDB051
INDB057
INDB067
INDB074
INDB075
INDB078
INDB080
INDB090
INDB097
INDB101
INDB106
INDB107
INDB112
INDB116
INDB122
INDB127
INDB132
INDB135
INDB136
INDB143
INDB151
INDB152
INDB160
INDB161
INDB164

A208
A214
A218
A224
A233
A248
A249
A254
A260
A279
A284
A287
A302
A310
A313
B002
B013
B021
B032
B034
B043
B047
B051
B057
B067
B074
B075
B078
B080
B090
B097
B101
B106
B107
B112
B116
B122
B127
B132
B135
B136
B143
B151
B152
B160
B161
B164

MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
LT.COL.
MR.
MR
MR.
MR
MS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.

SHUJAAY ABRAR
RAJENDRA AGARWAL
AHMED ALI
RAVI AWASTHI
ANAND DASS JOSEPH
APPAIAH K G
ABRAHAM A G
ANURAG C AGARWAL
DEEPAK ANAND
ANKIT PATIL
APPAYA B P
ASHA VASUKY
AMIT LAROYA
ASHWIN KORAH
ANJANI MANDAL
ANIL KUMAR BHANDARI
PRITHAM BASAPPA D
VINAY BAJAJ
LALIT K BAGLA
BHATTACHARYA B K
BHARATH SHETTY
BIDDAPA T.S.
SADANAND BAILY
BOOPATHI.A
RANJAN BHANDARY
AZEEZULLA BAIG
ROGER BINNY
BHAT K S S
BHEMAIAH K.C
ASHOK K BAWEJA
BAGRI GOPAL DAS
KRISHNA BAJI
VIJAY BHAT
VIVEK BATHIJA
PRANAB BARUA
BHASKAR G S
PRAKASH MANIK BHAT
NARAYAN BHARADWAJ
RAMNIVAS BOOB
MANJUNATH BIJAHALLI
ARUN BAJAJ
PRASAN BHAT
SUNIL BATHIJA
CHANAKYA BALARAM
BHUSHAN BHASKER
BHALLA.K.K.S
BASAPPA.B

21.5
19.3
25
25.5
9.5
24.7
19.5
22
21.3
15.4
15.2
29.6
17.6
8.2
16.6
22
19
14.6
13.6
36.4
18.7
20.5
22.1
15.4
29.1
29.8
7.4
31.2
29.5
20.7
15.6
20.1
19.8
19.9
17.1
22
21.2
15.6
13.9
21.4
4.6
21.6
20.2
32
11.7
30.5
25.5

WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
GREEN

25
23
28
29
11
28
22
26
25
18
18
35
21
10
19
25
22
17
16
40
22
24
25
18
34
35
9
36
33
24
18
23
23
22
20
26
24
18
16
25
5
25
24
36
14
34
29

INDB169
INDB174
INDB176
INDB179
INDB185
INDB186
INDB195
INDB198
INDB200
INDB202
INDB203
INDB210
INDB211
INDB212
INDB219
INDB225
INDC010
INDC017
INDC026
INDC030
INDC031
INDC034
INDC39
INDC047
INDC048
INDC049
INDC052
INDC053
INDC055
INDC065
INDC076
INDC078
INDC082
INDC084
INDC087
INDC088
INDC102
INDC106
INDC114
INDC124
INDC142
INDC144
INDH007
COMA13A
COMA15A
COMA16A

B169
B174
B176A
B179
B185
B186
B195
B198
B200
B202
B203
B210
B211
B212
B219
B225
C010
C017
C026
C030
C031
C034
C039
C047
C048
C049
C052
C053
C055
C065
C076
C078
C082
C084
C087
C088
C102
C106
C114
C124
C142
C144
C148
CMA13A
CMA14A
CMA15A
CMA16A

MR.
MR.
MS.
MR.
MS.
CMDE.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
S/L
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
CMDE.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
COL.
MR.
DR.
COL.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.

PREM BHATIA
RAMANIK BAKHSHI.S
RIA BHATNAGAR
GONAL BHIMAPPA
ASHU BHATIA
BELLIAPPA.C.M
LAL BHATIA
RANJAN BISWAS
CHEREZAD BHARUCHA
KRISHNA BHUPATHI
BHATTACHARYA V N
NIKHIL BAGRI
BHAT.M.G.
BELLIAPPA M N
BHANUPRAKASH
SUNIL BHANDARY
ARVIND CHOPRA
CHANDRASHEKAR.A
CHHOKER B S
CARIAPPA P B
COLASO F T R
VIVEK CHAWLA
CHIDAMBARANATH M K
RAJAT CHANCHANI
UDIT CHANCHANI
CHERIAN.A
CHANDRASHEKAR N
VIKRAM CHANDRA
SURESH JOIS CHANDRASHEKAR
CHAUHAN.T.C.
CHAITANYA M N
SANTOSH CHOWGULE
CHANDRASHEKAR VISWANATH
KISHORE CHANDRA H C
DHARA CHINNAPA
VINOD CHINNAPPA
SUBROTO CARIAPA
CHENGAPPA B.A
CHENGAPPA K B
RAKESH CHADDA
CHINMAYA P CHIGATERI
SHREYAS V COTHA
CHAITANYA HARIMOHAN
RAGHU RAMAN KUMAR
SURESH NANDAGOPAL
SANJAY KUMAR
THIMMAIAH N P

8.3
18.5
20.7
12.7
28.6
17
24.4
9
20.1
20.2
21.9
15
20.6
23.6
18.7
16.4
18.5
14.9
24.8
24.2
24.6
13.6
34.7
9.1
15.4
22.9
18.8
15.1
15.1
18.7
18.2
19.7
13.2
13.4
9.2
8.1
14.2
13.4
8.8
16.1
21.8
10.3
8.4
17.9
13.6
10.7
8.7

WHITE
WHITE
RED
WHITE
RED
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

10
22
24
15
34
20
27
11
23
24
25
18
24
28
21
19
21
17
28
28
29
16
39
11
18
26
22
18
18
22
21
23
15
16
10
9
16
16
10
19
25
12
10
21
16
12
10

STU0913
STU0917
COMB16E
COMB17A
COMB17C
COMC09A
COMD08A
COMD10A
COME02J
COME03E
COMG07Q
COMG10E
COMH06A
COMH06F
COMI17D
COMI18A
COMI18B
COMI19M
COM120K
COMI21A
COMI22H
COMI23G
COMI23G
COMI23H
COMI24B
STA0760

COML06E
COML06E
COMM10K
COMM19A
COMM19E
COMM21A
COMM22A
COMM22F
COMM03D
COMN17L
COMP05A

CMA18C
CMA18D
CMA18D1
CMA18D2
CMB16E
CMB17A
CMB17C
CMB22C
CMC09A
CMC09G
CMD08A
CMD08AB
CMD10A
CME03E
CME03EA
CMG07Q
CMG10E
CMH06A
CMH06F
CMI17D
CMI18A
CMI18B
CMI19M
CMI20K
CMI21A
CMI22HA
CMI23G1
CMI23G2
CMI23H
CMI24A
CMI24B
CMK10G
CMK12A
CML02I
CML02IA
CML06E
CMLO6E
CMM10K
CMM17HA
CMM19A
CMM19E
CMM21A
CMM22A
CMM22F1
CMN03D
CMN17L
CMP05A

MR
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR
MR.
MR
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR
MR
MS
MRS.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
BRIG.
MR.
MR.

SAURAV PARUTHI
MONTY PARUTHI
SWANTI PARUTHI
SIDDHARTH PARUTHI
AGARWAL R K
VIJAY ABHIMANYU R
RAJAGOPALAN VENKATESH
VARUN BERRY
NIMISH SONI
HIMANSHU BHARDWAJ
SHAMSHER PURI
VEER PURI
MATHEW K K
TOSHIYUKI KASAI
YUKO KASAI
PRASHANTH VENKATESH
DIGBOLOY HALDER
PARTHA DE SARKAR
ANUP GOEL
ASHOK RAO
MAYUR DOGRA
SUBHASHISH GHOSH
SANDEEP UPADHYAYA
DINESH D RAO
NITIN MANDHANA
NARAYANAN V.S
MAHIMA SHARMA
ISHIR SHARMA
SREEJIT ROY
UPINDER ZUTSHI
SANJEEV GULATI
VIKRANT GUPTA
KIYOTSUGU KURIMOTO
INKWAN YEO
EUN KYOUNG JEON
MYUNG SOOK HAN
JANG JAE YUNG
PRASAD S N
ADITYA DIKSHIT
KRISHNAKUMAR NATARAJAN
RAJESH S NARANG
KRISHNAMURTHI R
ANEES AHMED
RAKHI CHARI
CLEMENT SAMUEL
VIVEK VALSON
AJAY ANJARIA

18.4
12.1
11.8
9.9
18
10.8
13.6
11.2
19.5
14.5
11.5
7.6
14.5
5.4
20.5
24.9
8.2
21
16
17.2
16.1
17.9
20.9
21.9
16.9
12.2
24.5
30.1
17.6
8.5
17.1
12.2
11.9
12.8
21.5
18.3
15.7
16.4
17.2
22.3
22.4
22.9
12.8
32.7
11.3
16.6
18

RED
WHITE
RED
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
ORANGE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE

22
14
14
12
21
13
16
13
23
17
13
9
17
6
24
29
10
25
19
20
19
21
24
26
20
14
29
33
21
10
20
14
14
15
25
22
18
19
20
26
26
26
15
38
13
19
21

COMP05B
COMP05B
INDP184
COMP06C
COMR04A
COMR04B
COMR05A
COMR05B
COMS09B
COMS11J
COMS11J
COMS11K

COMS17D
COMS22B
COMT10L
COMT10N
COMT13G
COMT16C
COMT17A
COMT21B
COMT21B
COMT25F
COMT27A
COMT28A
COMT28C
COMT28D
COMT29A
COMT29B
COMI17B
LTA0589
COMA18C
COMB22C
COME02J
COMG07S
COMG085
COMG08R
COMG09C
COMG11A

COMM10M

CMP05B
CMP05B1
CMP06B
CMP06C
CMR04A
CMR04B
CMR05A
CMR5B
CMS09B
CMS11J
CMS11JA
CMS11KA
CMS11PA
CMS11PB
CMS17D
CMS22A
CMS22B
CMT10L
CMT10N
CMT13G
CMT16C
CMT17A
CMT21B
CMT21BA
CMT25F
CMT27A
CMT28A
CMT28C
CMT28D
CMT28H
CMT29A
CMT29B1
CMY01XA
COM17B
COMA18A
COMA18C
COMB22C
COMD10B
COME05A
COMG07S
COMG085
COMG08R
COMG09C
COMG11A
COMI15P
COMK08Q
COMM10M

MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
CMDE
MR.
MR.
MS.
MRS.
MRS
MR
MR.
MR
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR
MR.
MS.
MRS
MR.
MR.
MR.
MS.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR
MR.

PUNITH JALAN
PRATEEK JALAN
ABHIJITH S PRASAD
JOHN ABRAHAM
MANOJ ATTAL
KULUR.V
DILIP DESHPANDE
GOKUL THEOGARAJ
DILIP PANICKER
TAE HOON LEE
MYOUNGHOON JEE
EUVY LEE
JAEWON KIM
SUNGMIN CHUNG
NAVEEN MOHAN
RAMESH MENON
ARUN SRINIVASAN
SATOKO TOMONAGA
SHEKAR VISWANATHAN
SANDEEP KUMAR AGARWAL
DILIP R
SANDEEP KULHALLI
MALHOTRA S S
IMAAN SINGH MALHOTRA
SUSHEEL NAVANALE S
SANJEEV A C
HIROMI KOIZUMI
AKIO GOTO
TATSUYA WATANUKI
KEN OTSUKI
SHIGERU TOMONAGA
MIHOKO TAKANASHI
KAORI SUZUKI
BALAJI.S
BALASUBRAMANIAN S P
MISHA PARUTHI
ANU BERRY
ABHAY J DESHPANDE
VIJAYA KUMAR G
KEVIN KNIELING
RAJAN VIG
NYRON LATIF
PRASAD MAHADEVA KUMAR
GAURAV D HINDUJA
VASUDEVAN SUBRAMANIAM
MASAAKI KAMIZONO
VINEET CHHABRA

19.6
5.9
8.6
12.6
15.3
21.6
22.1
22.6
22.4
22.3
16.9
13.9
26.6
29.2
19.8
25.4
13.6
13.8
21.6
18.1
19.3
10.4
9.8
19.8
20
14.6
17.7
5.4
16.5
23.9
13.3
19
21.5
9.9
12.2
10.1
29.6
21
15.9
15.3
18.7
19.6
19.9
19.3
19.6
9
20.8

WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
RED
RED
RED
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
RED
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

23
7
10
15
18
25
26
25
26
26
20
16
31
33
23
29
16
16
25
21
23
12
11
23
23
17
21
6
19
28
16
22
25
12
14
12
35
25
19
18
22
23
22
23
23
11
24

LTA0487

COMT28A
COMT28E
COMT28F
COMT30C
LTA0503
COMW02J

INDD010
INDD015
INDD029
INDD032
INDD040
INDD042
INDD043
INDD045
INDD046
INDD049
INDD069
INDD071
INDD072
INDD073
INDD074
INDD077
INDD079
INDD083
INDD097
INDD102
INDD103
INDD106
INDD107
INDD114
INDE002
INDE004
INDF005
INDF011
INDG001
INDG006
INDG011
INDG023

COMN04D
COMS11O
COMS11P
COMS11Q
COMT28A
COMT28E
COMT28F
COMT28G
COMT30C
COMT31A
COMT32B
COMW09A
COMY01X
D007
D010
D015
D029
D032A
D040
D042
D043
D045
D046
D049
D069
D071
D072
D073
D074
D077
D079
D083
D097
D102
D102A
D103
D106
D107
D114
E002
E004
F005
F011
G001
G006
G011
G023

MR
MR
MR
MR
MR.
MR.
MR.
MR
MRS.
MR
MR.
MR.
MR
MR
MR.
COL.
MR.
MRS.
MR.
MR.
DR.
COL.
MR.
MR.
MR
MR.
BRIG.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
CAPT.
MR.
MR.
MR.
LT.GEN.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.

LENKA N K
JAE HOON LEE
JIN TAE CHUNG
YASH YOUNTAEK OH
JUN KOIZUMI
MASAYUKI MATSUOKA
TAKAYUKI ASAHI
HIDEKAZU SUGAHARA
PRIYA ALEX
SANDEEP SINGH
VAIDYANATHAN.S
ANURAG GUPTA
KOTARO SUZUKI
DEVADAS K L
DAVID D'SOUZA
DAS D.N
DAVID VASNAIK
REHANA CHAUDHURI
VISHAL DHUPAR
GIRISH DATAR
MOHAN DEVEGOWDA
DATTA N G
THOMAS DEVASIA
DIWAN R C
BILIGIRI KADAMBI
ARTHUR D'SILVA
DEVAIAH M A
DASAIAH
DEEPAK T N
DASHRATHY K V
RICHARD D'SOUZA
D'SILVA G D
DINESH PURI
VENKAT SETLUR
SIDDHARTH SETLUR
ASHOK KUMAR DHINGRA
DASHARATHY DAYAKAR
DEV CHIRANJIV RAY
DAVIS P A
ROHIT ESWARAN
RAVI EIPE
HARRY FERNANDES
RIAD FYZEE
GAJRAJ B.K
GEORGE M.C
DEVENDRA GUPTA
SUBASH GUPTA

7.6
17
24.7
15.8
16.7
15
19.6
29.9
9.5
17.9
16.6
19.9
15.7
17.2
3.1
32.6
26
29.6
8.9
18.2
11.8
19.2
30.7
21
19.1
25
14.8
21.7
13.2
11
22.7
14.4
14.6
17
15.4
25.6
23.3
15.2
20.1
18.7
29.3
28
8.1
32.9
22.1
17.1
20.2

WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
GREEN

9
20
29
18
20
18
23
35
11
21
19
23
18
20
4
35
30
35
10
21
14
22
35
24
22
28
17
24
15
13
26
17
17
20
18
29
26
18
23
22
33
31
9
37
26
19
23

INDG041
INDG042
INDG053
INDG057
INDG058
INDG061
INDG065
INDG066
INDG067
INDG069
INDG077
INDG079
INDG080
INDG081
INDG084
INDG092
INDG093
INDG094
INDG102
INDG105
INDG110
INDG117
INDG124
INDG128
INDG128
INDG129
INDG133
INDG136
INDG144
INDG154
INDG158
INDG164
INDG165
INDG168
INDG168
INDG169
INDG169
INDG174
INDG181
INDG186
INDG187
INDG188
INDG199
INDH009
INDH017
INDH019

G041
G042
G053
G057
G058
G061
G065
G066
G067
G069
G077
G079
G080
G081
G084
G092
G093
G094
G102
G105
G110
G117
G124
G128A
G128B
G129
G133A
G136
G144
G154
G158
G164
G165
G168
G168A
G169
G169A
G174
G181
G181A
G186
G187
G188
G199
H009
H017
H019

MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
COL.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
FLT.LT.
MR
MR
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.

GANAPATHY NANDA
GOVINDRAJ.M.S
AJAY K GOPAL
GOPALAN P
SUJAI GHORPADE
RAMALINGE GOWDA.S.K
GURURAJ.K
RANJEET GULATI
NITIN GUMBHIR
GANGJEE M.I
GOPALNATHAN.R
CHANDY GEORGE
PUTTASOME GOWDA Y.K
GROVER R.P
SANJAY GOEL
PANKAJ GANERIWAL
MANVEEN GILL
VIKAS GUPTA
VARUN GURJER
GOMATHI RAJARAM
VIREN GOYAL
GOPINATH.H.A
SUSHANT GUPTA
ARJUN PRASANNA
ISHVARI PRASANNA
MAHADEVAN GOPAL
KARAN.G
GUPTA N N
ROHIT KUMAR GUPTA
GAUTAM BENJAMIN
SANJAY GOEL
NIKHIL GURJER
SURINDER SINGH
RAMAN GROVER
SHIVEN GROVER
GURDEEP SINGH
JAIBIR SINGH
AKSHAY GOPAL
GAFOOR B A
ADHIL GAFOOR
NIKHIL GUMBHIR
RAVINDRA GOLLERKERI
GOPAL A V
GRACE LALANA JAMES
HARMEET SINGH
INDUR HIRANI
NANDAN HEBLIKAR

22.5
12.7
8.9
17.2
4.4
16.6
31.1
20.7
15.8
24.1
36.4
26.1
30.6
27.4
9.2
13
15.6
15
16.9
23
10.2
17.7
9.6
8.6
3.4
27.5
5.8
24.5
11.8
14.6
11.8
9.6
18.5
15.5
23.2
14.4
-0.4
13.9
11
11.9
20.5
14.8
24.6
29.1
19.6
17
12.1

GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
ORANGE
GREEN
ORANGE
GREEN
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
RED
WHITE
GREEN
WHITE

25
15
10
20
5
19
35
24
18
28
40
29
33
31
11
15
18
18
20
27
12
21
11
10
4
32
7
29
14
17
14
11
22
18
27
17
-1
16
13
14
24
17
28
34
23
19
14

INDH019
INDH025
INDH033
INDH034
INDH039
INDH043
INDH053
INDH055
INDH057
INDH059
INDH068
INDI008
INDI012
INDI013
INDI015
INDJ013
INDJ017
INDJ019
INDJ029
INDJ032
INDJ037
INDJ041
INDJ045
INDJ046
INDJ046
INDJ047
INDJ053
INDJ056
INDJ062
INDJ068
INDJ068
INDJ071
INDJ073
INDJ079
INDJ080
INDJ081
INDJ082
INDJ083
INDJ094
INDJ099
INDJ099
INDJ100
INDJ104
INDJ105

H019A
H019B
H025
H033
H034
H039
H043
H048
H053
H055
H057
H059
H068
H37A
I008
I012
I013
I015
J013A
J017
J019
J029
J032
J037
J041
J045
J046
J046A
J047
J053
J056
J062
J068
J068A
J071
J073
J079
J080
J081
J082
J083
J094
J099
J099A
J100
J104
J105

MR
MS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
LT.GEN.
MRS.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MAJ.GEN.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
DR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.

GAURAV HEBLIKAR
VANDANA HEBLIKAR
ANIL HARIDAS
SUBRAMANYA S HOLLA
HARISH S.P
HARSHA C S
HARSHA B M
BASIL HOBKIRH
HARSH LAL
HAMEED HUQ
HARI PRASAD V C
PRATAP HEBLIKAR
SAMEER HIREMATH
ROHAN HEGDE
ISHWAR S
KUMAR SAMPAT IYENGAR
HOTHUR IQBAL
ANAND IYER
RAGHAV JALAN
JANARDHAN ROYE
JACOB R G
JAGADISH.S
GEORGE JOSEPH
JAYARAM J
USHA JOSEPH
UDAY JAMNADAS
RAJESH N JOSHI
YUVRAJ JOSHI
COLIN JOHN
JOTHIRAMALINGAM.K
JOHN T.M
JACOB C D
HITESH N JOSHI
KHALIN H JOSHI
OMER BIN JUNG
NANDAKUMAR JAIRAM
JAYARAM.C
JAISHANKAR.K
MOUZZAM JAN
JOSEPH K J
JOSEPH P J
JOY PANAKKAL
JOSEPH T K
DEEPTI JOSEPH
IMRAAN JAMAL
VIKRAM JAIPURIA
ADITYA JAIPURIA

20.2
28
10.8
15.3
24.2
12.3
6.7
18.5
18.6
19.6
11.9
22.9
10.6
11
16.2
29.9
15.2
10.7
9.6
16.1
31.6
20.6
22.1
11.6
17.5
13.3
11.2
4.2
23.4
14.3
18.6
22
-0.2
-5.2
10.2
22.6
11.8
23.1
10.4
12
17.6
22.1
13.6
28.9
24.3
22.6
22.7

WHITE
RED
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE

24
33
13
18
27
14
8
22
22
23
14
27
12
13
19
34
18
12
11
19
37
23
26
14
21
16
13
5
27
17
20
26
2
-6
12
26
14
26
12
14
20
26
16
34
28
26
27

INDJ105
INDJ106
INDJ107
INDJ110
INDJ116
INDJ119
INDK001
INDK008
INDK016
INDK032
INDK038
INDK045
INDK045
INDK052
INDK056
INDK061
INDK064
INDK064
INDK080
INDK093
INDK097
INDK097
INDK098
INDK099
INDK100
INDK100
INDK121
INDK122
INDK124
INDK131
INDK137
INDK141
INDK142
INDK145
INDK146
INDK148
INDK166
INDK168
INDK173
INDK184
INDK185
INDK186
INDK191
INDK195
INDK200

J105A
J106
J107
J110
J116
J119
K001
K008
K016
K032
K038
K045
K045A
K052
K056
K061
K064
K064A
K080
K093
K097
K097A
K098
K099
K100
K100A
K104
K121
K122
K124
K126
K131
K137
K141
K142
K145
K146
K148
K166
K168
K173
K184
K185
K186
K191
K195
K200

MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
AIR CMDE
DR.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MAJ.
MR.

AKSHAY JAIPURIA
JAYANTH M PATTANSHETTY
THOMAS JOSEPH
JYOTI SWARUP
JAYARAM V K
JOSEPH ROHIT MATHIAS
KAMATH.R
KUMAR B.S.V
KASHYAP V S
ATUL KHANNA
KUMAR R L
SANJEEV KAPUR
KARAN KAPUR
KALYANASUNDARAM.S
KURUVILLA K C
GAUTAM KODIKAL
DEEPAK KRISHNANKUTTY
PIA KRISHNANKUTTY
KISHORE K.V
KUMAR I K
DATHA KARUMBAIAH
ASHWINI NACHAPPA
KURUVILLA.K.J
MOHAN KRISHNAN
VIJAY KUMAR
VATSALA VIJAYKUMAR
KUMAR C N
UDAY KUMAR B
KURIYAN J.K.
DILEEP KRISHNASWAMY
SUNDEEP KHANNA
KAMATH M.S.
NARENDRA KUDVA
MOHAMMED KHURRAM
HARI KHANNA
PRADEEP KAR
SYED KIRMANI
KARUMBIA.C.G
VIVEK KADAMBI
DILIP KUMAR
ASHOK KUMAR R
RASHID PERVEZ KHAN
SUDHIR KAMATH
KRISHNAMURTHY.N
UNNIKRISHNAN.K
PROMOD KAPUR
ISHWAR KUMAR

18.2
16.7
25.2
21.5
28.2
12.1
34
12.8
14.6
8
19.1
15
17.4
19.6
15.3
14.6
11.4
23.2
23.3
19.6
19.4
20.3
18.7
14
22.5
27.2
20.3
7.2
33.8
19.7
16.2
26.9
16.1
17
22
14.5
20.5
11.8
13.1
16.7
6.3
16.4
22.2
26.9
21.4
26.9
21.9

WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
RED
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE

21
20
28
25
32
14
38
14
17
9
21
18
20
22
18
17
13
27
27
23
23
24
22
16
26
32
23
8
39
22
19
30
19
20
26
17
24
14
15
20
7
19
26
31
24
31
26

INDK205
INDK211
INDK211
INDK210
INDK216
INDK218
STU0826
INDK222
INDK224
INDK232
INDK234
INDK236
INDK239
INDK239
INDK253
INDK256
INDK259
INDK263
INDK267
INDK268
INDK269
INDK269
INDK271
INDK273
INDK275
INDK277
INDK277
INDK279
INDK283
INDK292
INDK298
INDK305
INDK307
INDL010
INDL013
INDL016
INDL018
INDL019
INDL019
INDL027
LTA0457
LTA0461
LTA0469
LTA0474
LTA0478
LTA0501
LTA0505

K205
K211
K211A
K214
K216
K218
K218A
K222
K224
K232
K234
K236
K239
K239A
K253
K256
K259
K263
K267
K268
K269
K269B
K271
K273
K275
K277A
K277B
K279
K283
K292
K298
K305
K307
L010
L013
L016
L018
L019
L019A
L027
LTA0457
LTA0461
LTA0469
LTA0474
LTA0478
LTA0501
LTA0505

MR.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
LT.COL.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
AVM
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
CAPT.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.

NAGENDRA KUMAR K
SUNIL KUMAR.N
TRISHA S KUMAR
KAMATH S V
MAHESH KISHINANI
GIRISH KUMAR S.B
SAANVI SOMU
SUDHEER KRISHNASWAMY
GEV B KHERGAMWALA
PREM KUMAR
KAMBLE M R
KESHAV CHANDER
SARITHA.K
TRISHUL CHINNAPPA
DHEERAJ.K
HITIN KUMAR
KATARIA H.L
ANAND KHANDWALA
KRISHNA PRASAD V
KEDARNATH K S
KOUSHIK R N
ANANJAN KAUSHIK
KESHAVA MURTHY R
JAGDISH KINI
KAJARIA P
PRATEEK SABHARWAL
NIHAL SABHARWAL
ARJUN KAPOOR
KUMAR B A
NANJAPPA KUTTAIAH
KARAN RAO
KARAN TANDON
KARTHIK A S
LAMBA A S
SHARAN LAKSHAMANAN
DENZIL LOBO
PINTO J L
LAKSHMINARAYANA.G
VITTAL L N
PRADEEP LAL
AMARJEET SINGH
KSHETRAPALAIAH.H.M
ROBERT D'ROZA
RAMAN N R K
SIDHARTH SHARMA
UMESH ARORA
BOBBY JOSHI

29.1
10
1.3
13.5
20.7
23.4
14.8
14
30.2
22.7
12.1
11.9
30.9
-1.6
16.6
9
27.3
9.9
10.7
11.8
9.9
8.5
7.8
19.3
15.6
8.3
2.1
5.2
19.2
16.8
10.5
19.1
15.8
18
8
23.2
35.2
27
4.7
30.1
15.9
23.2
12.8
28.9
6.8
21.3
12.9

GREEN
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

33
12
2
16
24
27
17
16
35
27
14
14
36
0
19
11
30
12
12
14
12
10
9
23
18
10
2
6
22
20
12
22
18
20
9
27
38
32
5
35
19
27
15
34
8
25
15

LTA0511
LTA0513
LTA0515
LTA0519
LTA0523
LTA0524
LTA0525
LTA0528
LTA0536
LTA0537
LTA0538
LTA0539
LTA0540
LTA0541
LTA0545
LTA0548
LTA0549
LTA0550
LTA0551

LTA0554
LTA0555
LTA0556
LTA0557
LTA0558
LTA0559
LTA0561
LTA0563
LTA0565
LTA0567
LTA0573
LTA0574
LTA0575
LTA0580
LTA0583
LTA0584
LTA0585
LTA0586
LTA0587
LTA0588
LTA0590
LTA0591
LTA0593
LTA0594
LTA0596
STA0699

LTA0511
LTA0513
LTA0515
LTA0519
LTA0523
LTA0524
LTA0525
LTA0528
LTA0536
LTA0537
LTA0538
LTA0539
LTA0540
LTA0541
LTA0545
LTA0548
LTA0549
LTA0550
LTA0551
LTA0552
LTA0553
LTA0554
LTA0555
LTA0556
LTA0557
LTA0558
LTA0559
LTA0561
LTA0563
LTA0565
LTA0567
LTA0573
LTA0574
LTA0575
LTA0580
LTA0583
LTA0584
LTA0585
LTA0586
LTA0587
LTA0588
LTA0590
LTA0591
LTA0593
LTA0594
LTA0596
LTA0597

MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.

PAVAN AGARWAL
SURAJIT DUTTA CHOUDHURY
VIVEK MALHOTRA
EKNATH PAI KASTURI
VIKRANT SINGAL
MALLAPPA GOWDA K S
HARPREET S MANCHANDA
SURESH J K
SUNIL KUNTE
ASHWANI KUMAR
SUNIL HINDUJA
ASHLEY ROCQUE
VIVEK VARMA
ANOOP GOPINATH
DEBASHIS PATNAIK
GHOSH U GP.CAPT.
RAMESH VARADAN
SRIKANT.G
RAMESH SARANGI
SATISH KABRA
HARSH MATHUR
DWARAKANATH.N
AGA MAHMOOD ALI
SYED FAROOK
SREEVALSAN MENON
SOMPRABH K SINGH
MADAPPA C S
ILLAVARASAN.V
NAGARAJ M S
RAMAPRASAD.S
RAJANEESH K B
ZUBIN MATHEW
UMESH.N.V
MANJUNATH A N
MILIND KHAROSEKAR
PRAMOD NIGAM
SRIRAM SRINIVASAN
THAKURIA A C
KRISHNAMURTHY.A
DEVAIAH T S
SUNDEEP SHENAVA
MOHAN T V
ARVIND A G
LAXMINARAYAN S
JAYARAJ E P
RAHUL BHALLA
SANJEEVA MURTHY J.T

13
13.4
23.1
21.2
13.4
20.9
23.7
21.5
5.9
12.5
21.1
27.2
2.4
11.6
21.4
22.9
13.9
13.3
33.7
11.7
6.8
20.9
18.9
20.1
19.8
5.1
17.5
18.5
9.9
14.5
14
18.5
15.6
14.4
28
19.2
17.6
22.4
25.3
12
21.3
22.2
15.1
16.6
20.5
6.4
25.2

WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE

15
16
27
25
16
23
28
25
7
15
25
32
3
14
25
25
16
16
38
14
8
24
22
23
23
6
20
22
12
17
16
22
18
17
33
22
21
25
28
14
25
26
18
19
23
7
29

LTA0462
LTA0601
LTA0612
LTA0616
LTA0619
LTA0620
STA0750
LTA0625
LTA0450
LTA0473
LTA0464
LTA0449
LTA0471
LTA0453
LTA0475
LTA0472
LTA0421

LTA0463
LTA0484
LTA0495
LTA0494

LTA0514
LTA0500
LTA0498
LTA0544
LTA0443
LTA0513
LTA0536
LTA0546
LTA0565
LTA0576
STU0821

LTA0600
LTA0601
LTA0611
LTA0612
LTA0614
LTA0616
LTA0619
LTA0620
LTA0622
LTA0625
LTA0629
LTA0631
LTA0632
LTA0633
LTA0634
LTA0637
LTA0639
LTA0640
LTA0647
LTA0648
LTA0649
LTA0652
LTA0656
LTA0658
LTA0659
LTA0662
LTA0665
LTA0667
LTA0668
LTA0669
LTA0671
LTA0673
LTA0675
LTA0678
LTA0681
LTA0682
LTA0687
LTA443
LTA513A
LTA529
LTA536A
LTA546A
LTA555A
LTA565A
LTA576A
LTA576B
LTA588A

MR.
MS.
MR
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MRS
MR.
MR.
SQN.LDR
MR.
MR.
MR
MR
MR
MRS
MR
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR
MRS.
MRS.
MR
MR.
MR.
MR
MR.

SRIDHAR VISHWANATHAN
SUNANDA RAJ
DINESH KARUNAKARA N
KAMESH GUPTA
ANKIT GUPTA
SRINIVAS UPPALURI
RAMACHANDRA.G
RANJIT P MATHEW
KARANDEEP SINGH
PRASANTH.C
ARUN MENON
KEUNG CHUL LIM
MUKUL GULATI
THOMAS JOSEPH
HEMA SHRIRAM
DAVIDSON.D
MAHINDRA KAPOOR
AHUJA J S(RETD)
VENU S R
TARANDEEP SINGH
JAGANNATH A L
NAVIN V BAJAJ
ARVIN GANAPATHY
ALKA CHOWDHRY
ORUGANTI SATISH KUMAR
MARKOS VEELLAPALLY
KRISHNA PRASAD A
RAVI SHANKAR K
SHEKAR KANNAN
RAMANA PRASAD REDDY.S
SANJAY ANAND
ANIL MANCHANDA
SRINIVAS K
RAJU GOWDA
JEHANGIR TANKARIWALA
SATYANARAYANA MURTHI.R
RAJAN JHA
ARUN SWAMY
SAYAN DUTTA CHOWDHURY
PREMAJITH
DEEPA KUNTE
USHA MANI
AGA ADNAN ALI
ADITYA RAMPRASAD
SOHRABH ITALIA
SARHAN ITALIA
SIDHANTH SHENAVA

9.8
17.9
24.7
18.9
30
5.5
19.8
12
16.5
13.1
15.5
14.1
16.5
21.3
22.1
9.8
36.4
3.9
24.5
17.8
16.5
11.1
19
11.8
20.9
28.3
4.3
20.1
21.1
20.1
19.2
20.8
15.3
4.1
1.3
23.1
14.6
16.4
13.3
0.8
28.5
18.2
17.9
20.9
10.3
1.7
14.5

WHITE
RED
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
RED
WHITE
ORANGE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
RED
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE

11
21
28
22
34
6
22
14
19
15
18
16
19
24
26
11
40
5
29
21
19
13
22
14
24
32
5
23
25
23
22
24
18
5
2
27
17
19
16
1
34
21
21
23
12
2
17

LTA0597

LTA0484
STU0668
LTA0482
LTS0099
LTS0109
LTS0118
LTS0065
LTS0126
STA0765
LTS0132
LTS0133
LTS0067
LTS0088
STU0975
INDM014
INDM024
INDM025
INDM035
INDM043
INDM047
INDM049
INDM050
INDM064
INDM075
INDM077
INDM084
INDM087
INDM089
INDM099
INDM106
INDM111
INDM114
INDM117
INDM119
INDM120

LTA597A
LTA602
LTA604
LTA617
LTA643
LTA643A
LTA659A
LTA666
LTA666A
LTA668A
LTA679A
LTA684
LTA684A
LTS0099
LTS0109
LTS0118
LTS0122
LTS0126
LTS0129
LTS0132
LTS0133
LTS0158
LTS067A
LTS088
LTS120A
M014
M024
M025
M035
M043
M047
M049
M049A
M050
M064
M075
M077
M084
M087
M089
M099
M106
M111
M114
M117
M119
M120

MR.
MR
MS
MR
MR
MISS
MS
MR
MS
MS.
MR.
MR
MS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
LT COL
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS
MRS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MAJ.GEN.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.

CHIRAG.S
SIVASUBRAMANIAN
LATHIKA KRISHNA R
SUNIL ARORA
SUNIL S SHETTY
MEHAK SHETTY
ORUGANTI ALKA
SURESH KANNAN
ANOUSHKA
SHRUTI SHEKAR
SOHAM AGRAWAL
RANGA S KANADAM
ADITI KANADAM
AMIT SHARMA
RAMESH.G
SWAMY Y C S
BANI BHATTACHARYA
KUMAR R B
TIWARI R B
JAIDEEP JAGANATHAN
SANTOSH K N
BHASKER J V
SARGUN SINGH AHLUWALIA
KARNAIL SINGH
MAYUR B M
MANDANA.A.D
SHAHID MAHMOOD
PETER MATHIAS
MADHAV RAO.A
MANDANNA.K.A.
MRUTHUNJAYA I S
MALHOTRA N
NEELAM MALHOTRA
RAM MIRCHANDANI
SUDHARSHAN MANEY
MANISH MORZARIA
SOANS. M.I
MURTHY N.I.K
MEHTA N.C
MUTHU.S.DR
JAMES MATHEWS
VED MANU MOOLA
MATHEWS VARGHESE
AJAY MALIK
MISRA S
MOHSIN S.A
MAKHIJA K S

21.4
14.7
6.2
14.1
16.9
20.9
26.2
18
20.2
10.4
11.9
17.2
23.1
22.2
25.7
14.3
21.6
20.9
14.8
9.8
15.6
7.1
7.5
19.9
10.2
17.5
16.7
25.6
23.2
31.7
28.3
23.6
23.6
29.9
10.4
24.8
25.2
31.8
27.5
23
17.6
8.9
23.8
18.5
26.2
30.9
36.4

WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
RED
RED
WHITE
RED
RED
RED
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
ORANGE
GREEN
RED
RED
GREEN
WHITE
GREEN
GREEN
ORANGE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
GREEN
ORANGE

25
17
7
16
20
25
31
21
24
12
14
20
27
26
30
17
25
24
17
11
18
8
9
23
12
20
20
29
27
35
32
28
28
34
12
28
28
35
31
27
21
10
27
22
29
35
40

INDM122
INDM134
INDM136
INDM137
INDM145
INDM145
INDM149
INDM150
INDM150
INDM151
INDM153
INDM157
INDM158
INDM161
INDM172
INDM175
INDM181
INDM185
INDM187
INDM189
INDM192
INDM196
INDM198
INDM202
INDM204
INDM207
INDM207
INDM213
INDM218
INDM220
INDM224
INDM228
INDM238
INDM240
INDM242
INDM245
INDM251
INDM252
INDM256
INDM266
INDM267
INDM273
INDM276
INDM278
INDM284

M122
M134
M136
M137
M145
M145A
M149
M150
M150A
M151
M153
M157
M158
M161
M172
M175
M181
M185
M187
M189A
M192
M196
M198
M202
M204
M207
M207A
M213
M218
M220
M224
M224A
M228
M238
M240
M242
M245
M250
M251
M252
M256
M266
M267
M273A
M276
M278
M284

MR.
MR.
MR.
LT.COL.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
BRIG.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
COL.
MR.
COL.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MS.
MR.
WG.CDR
BRIG.
MR.
MR.
CAPT.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.

MURALI C S
MALHOTRA R.
MADAPPA B C
MUDAPPA M.A
SAGAR MUTHAPPA
VARUN MUTHAPPA
SANJEEV MEHERA
MANOJ K MENON
AMARTYA MENON
MADHAVAN V.S
RAM MOHAN MENON
MAHADEVAN A
HARSH MASTURLAL
VIMAL MENDA
UDAY MASTURLAL
GOVIND MIRCHANDANI
SANJAY MEHRA
MOHAN.G.R
MUNDI T.S
GAUTAM MENON
MADAPPA M B
UTTAM MUTHAPPA
MADIYAL.T IPS
MURALI MOHAN
CHANDRASHEKAR MURTHY
RIAD ANWAR MAHMOOD
RAHIL MAHMOOD
ARUN P MANGHARAM
RAMAN MANGALORKAR
MADHU.V
MONAPPA B A
PONAPPA B M
SREEDHAR M
ANIRUDH MALPANI
UDAI MATTHAN
SUZAN RAHAMAN
ROHIT MAROL
MANJUNATH M V
MADAPPA.N.N
ADIT MORZARIA
MARATTUKALAM K M
MOHAN.R
ADITYA MENON
SHERNAZA RASUL
SUDHIR MAKHIJA
MISRA.K.K
MANSINGH R

15
24
19.7
13.6
10
11
6.5
17.5
23.2
28.3
24.8
20
14.5
22.5
10.9
33.9
17.7
19.9
20.1
22.1
18.1
17.9
30.3
21.6
22.3
7.5
15.9
18.6
13.6
21
19.3
17
23.1
15
9.1
21.7
13.2
17.9
18.4
9.5
12.1
15.6
15.2
29.2
14.1
34.6
21.1

GREEN
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
ORANGE
WHITE

17
27
23
15
12
13
8
20
27
33
29
23
17
26
13
38
21
23
23
25
20
21
34
25
25
9
19
22
16
25
23
20
27
18
11
26
15
21
21
11
14
18
18
34
16
38
25

INDM289
INDM290
INDM296
INDM299
INDM304
INDM305
INDM307
INDM309
INDM310
INDM311
INDM311
INDM314
INDM321
INDM323
INDM323
INDM341
INDM343
INDM360
INDM361
INDN008
INDN033
INDN045
INDN055
INDN065
INDN073
INDN075
INDN076
INDN079
INDN084
INDN089
INDN092
INDN096
INDN109
INDN112
INDN113
INDN127
INDN131
INDN132
INDN151
INDN159
INDN162
INDN163
INDN165
INDN167

M289
M290
M294
M296A
M297
M299
M304
M305
M307
M309
M310
M311
M311A
M314
M321
M323
M323A
M341
M343
M360A
M361
N008
N033
N045
N055
N065
N073
N075
N076
N079
N084A
N089
N089A
N092
N096
N109
N112
N113
N127
N131
N132
N151
N159
N162
N163
N165
N167

MR.
MR.
MR
MRS.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MS.
MR.
MSTR.
COL.
MR
DR.
MR.
MR.
MR.
MAJ.GEN.
MR.
MS.
COL.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.

VIJAYAN MENON
SURESH MITTAL
RAJESH P MASAND
MADHAVI REDDY M
SUNIL MASAND
MUTHUKUMARAN N S
MURALIDHAR RAO
KARAN MALIK
MAYURNATH.K.S
MOHAN K
TORUN MATHIAS
ANNAMA MATHEW
BABU MATHEW
RAJENDRA PRASAD
BALKRISHNA MANKANI
MURALI C.P
ANUGRAH MURALI
UDAYA KUMAR MAYYA
VIJAY NARAYAN MENON
RAJESH CHANDRASEKHAR
MAHESH REDDY
NIRULA B K
NANJAPPA M.G
NARAYAN.S.V.L.
SANJAY V NADGOUDA
RAM KUMAR NAYAR
NAGAPPAN AL.RM
NORONHA T F
CAUVERY NARENDRA
NAGARAJ M
CHINAPPA B N
NAGARAJ C A
PURURAV NAGARAJ
SURESH NAIK
NAGARAJAN L V
NIKHIL SATHENDRAN
SATISHCHANDRA NAIK
NANJAPPA.M.C
VIVEK NAGARKATTI
NOORAINE FAZAL
NANJAPPA.C.P
VINOD NEHEMIAH
BALAKRISHNA NAIK
NISHANT KULKARNI
NAIDU R P
KISHORE NAYAK
NARENDRA BABU

15.3
22.7
13.6
10
13.1
27.4
27.2
9.3
13.3
35.9
14.5
24
21.6
12.4
15.8
13.4
24.7
23.5
10.9
14.8
19.1
13.7
27.4
23
12.6
20.3
13.7
35.5
24.2
20
21.9
9.9
15.3
17.2
20.3
8.3
21.4
17.8
16.7
9.2
12.9
24.6
30.3
6.3
16.4
22
28.4

WHITE
GREEN
WHITE
RED
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
RED
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
ORANGE
RED
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
RED
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
GREEN

18
26
16
12
15
32
31
11
16
40
17
28
24
14
18
16
29
26
13
17
22
16
31
26
15
23
16
39
28
22
26
12
18
20
24
10
25
20
20
11
15
28
35
7
18
25
32

INDN168
INDN168
INDN170
INDN195
INDN197
INDN198
NRI0003
NRI0037
NRI0128
NRI0135
NR90141
NRI0151
NRI0155
NRI0162
NRI0168
NRI0176
NRI0177
NRI0178
NRI0185
NRI0036
NRI0044
NRI0049
NRI0049
NRI0050
NRI0052
NRI0055
NRI0056
NRI0059
NRI0062
NRI0065
NRI0073
NRI0081
NRI0081
NRI0086
NRI0086
NRI0087
NRI0089
NRI0090
NRI0090
NRI0092
NRI0099
NRI0106
NRI0112
NRI0114

N168
N168A
N170
N195
N197
N198
NRI0026
NRI003
NRI0037
NRI0128
NRI0135
NRI0141
NRI0151
NRI0155
NRI0162
NRI0168
NRI0176
NRI0177
NRI0178
NRI0185
NRI036
NRI044
NRI049
NRI049A
NRI050
NRI052
NRI055
NRI056
NRI059
NRI062
NRI065
NRI073
NRI081
NRI081A
NRI086
NRI086A
NRI087
NRI087C
NRI089
NRI090
NRI090A
NRI092
NRI099
NRI100
NRI106
NRI112
NRI114

MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
DR.
MR.
MR.
CAPT.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MRS.
MR
MRS.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.

NERANJEN RAMALINGAM
AKSHAY NERANJEN
NARENDRAN S
NISHANT J NEREYETH
NAG MANOHAR
NIKHILESH RAO
GOPINATH BHAWANANI
RAM S
CHANDRASHEKARAN K.P
PARTHASARATHY.S
HARINATH.K
ANANTHA NARAYANAN.D
KANNAN GOPALAKRISHNAN
ADRIAN PEREIRA
ASHOK JAIN.DR
SURAJIT THAKUR
SANJAY SAXENA
DEVANAND KURUP
ARCHANA ROY CHOUDHURY
ALOK KUMAR
MURLIDHAR S
SIVADAS M
AUGUSTINE RATNASAMY
NATHAPHAT.R
SOMAIAH K T
SUNDER RAJAN R
SONNE GOWDA
CHANDNANI.K.K
ARUN CHOPRA
VINOD CHANDRAN
REDDY P S V
NITIN JAJOO
MALHOTRA K R
MARY MALHOTRA
JOHNSON.C.L
SARA JOHNSON
DAVID DODSWORTH
AMORE DODSWORTH
SALIL PUNOOSE
MAMMEN MATHEW
RACHEL MAMMEN
JOYSHIL MITTER
DIPESH SUTARIYA
SUMANTH B H
ASHOK VOHRA
ANIL LAKHWARA
VINOD MENON

15
3
25.9
18.1
17.9
22.8
21.5
21.2
21.3
24.9
15.3
20.9
23.1
19.5
16.1
16.4
14.6
12.5
36.8
15.2
21.3
21.1
21.6
29.1
17.3
19.7
29
19.1
13.2
18.4
22
4.7
25.3
22.8
22.3
21.8
22.2
23.4
14.4
17.6
25.1
13.2
11.7
15.3
21.6
26.9
10.7

WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
GREEN
GREEN
GREEN
RED
WHITE
GREEN
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
ORANGE
RED
WHITE
RED
WHITE
RED
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
ORANGE
WHITE

18
4
29
21
21
27
25
25
24
29
18
23
27
23
19
19
17
15
43
18
24
24
24
34
20
22
33
21
15
21
26
5
28
27
26
26
26
28
17
21
30
15
14
18
24
29
12

NRI0120
NRI0121
NRI0123
NRI0127
NRI0129
NRI0130
NRI0136
NRI0140
NRI0140
NRI0156
NRI0172

NRI0092
INDO005
INDO006
INDO010
INDO010
INDP029
INDP031
INDP038
INDP044
INDP045
INDP051
INDP065
INDP067
INDP071
INDP073
INDP087
INDP090
INDP100
INDP100
INDP105
INDP111
INDP116
INDP117
INDP127
INDP129
INDP134
INDP135
INDP137

NRI120
NRI121
NRI123A
NRI127
NRI129
NRI130
NRI136
NRI140
NRI140A
NRI156
NRI172A
NRI175A
NRI175B
NRI199
NRI201
NRI208
NRIO92A
O005A
O006
O006A
O010
O010A
P029
P029B
P031
P038
P044
P045
P051
P065
P067
P071
P073
P087
P090
P098A
P100
P100A
P105
P111
P116
P117
P127
P129
P134
P135
P137

MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MISS.
MR.
MR.
MR
MR
MR
MR
MR
MS.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MRS
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MIS
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.

ALOK MALHOTRA
PAWAN MEHTA
SANJAI SINGH
SRIDHAR RANGANATHAN
RAVI KUMAR REDDY
VASUKI.S
VIJAY NAMBISAN
GOBIND MOHINANI
AARTI MOHINANI
RAGHU KANADAM
ABHILASH PERUMAREDDY
JOSHUA PANCRAS
NOEL PANCRAS
SRINIVASA KV
SUMIT DHAR
SURESH VASWANI
BINDU MITTER
LIAM TIMMS
GEORGE OLLAPALLY
JOSEPH OLLAPALLY
KUL BHUSHAN OBEROI
JEREMY OBEROI
SHASHIDHAR PATIL
ASHA PATIL
PRABHU.N.D.
TIKAM PATNI
PERUMAL.V.I.
PARANJYOTHI G S
PRAMOD KURIAN
PONNAPPA.M.A
PRASANNA E A S
PRASAD B.R
AJAY PAUL
RENUKA PHILIP
PRABHAKAR B.
ANISHA SUSAN PHILIP
KRISHAN PRASAD
VINAYAK KRISHAN PRASAD
PETER PREM
PURNESH D M
RAJENDRA PATIL
PRITHVI T V
GIRISH C PANTH
ARUN PANDURANG
PAVAN PRASAD
KISHORE KUMAR PARIKH
PRAKASH A N

10.3
13.2
11.2
18.5
12
17.3
23.7
21
23.8
14.4
11.1
20.5
16.4
22.6
13.7
22.2
18.2
9.1
13.1
7.7
23
18
21.5
28.4
36.4
25.8
24.8
29.3
5.8
14.5
19.4
28
15.1
12.6
21.2
30.1
20.9
15.7
25.2
21.4
7.3
10.7
12.8
11.8
19.7
12.2
18.3

WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
RED
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
ORANGE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
RED
GREEN
RED
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

12
15
13
22
14
20
27
24
28
17
13
24
19
26
16
26
21
11
15
9
27
21
25
33
40
30
28
33
7
17
23
30
18
15
24
35
24
18
28
25
9
12
15
14
23
14
21

INDP138
INDP139
INDP141
INDP144
INDP144
INDP151
INDP153
INDP158
INDP161
INDP164
INDP164
INDP168
INDP176
INDP177
INDP181
INDP182
INDP184
INDP186
INDP189
INDP206
INDP208
INDP211
INDP214
INDP216
INDP217
INDP218
INDP223
INDP230
INDP231
INDP234
INDP237
INDP238
INDP254
INDP254
INDP259
INDP262
INDP262
INDP266
INDP270
INDP278
INDP281
INDP184
INDP295

P138
P139
P141
P144
P144A
P151
P153
P158
P161
P164
P164A
P164B
P168
P176A
P177A
P181
P182
P184
P186
P189A
P205
P206
P208
P211
P214
P216
P217
P218
P223
P230
P231
P234
P237
P238
P254
P254A
P259
P262
P262A
P262B
P266
P270A
P278
P281
P284
P295
P306

MS.
MR.
MRS
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR
MR.
MS.
MS.
LT.CDR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS
MR.
MR.
MS.
MR.
MS.
MS.
MR

PRIYA KHANNA
PAUL M.P.
PRATIBHA GUPTA
SHANKAR POTI
MEENAKSHI POTI
GEORGE PEARSON
HARI PRASAD A R
ANDREW P PERIS
SRINIVASAN PRAKASH
PRAKASH N
MEENA PRAKASH
PUNEETH P
PEERAN S S
SAMPREETHA SANJAI
ANISHA PADUKONE
VED PRAKASH
VICTOR PRASAD
SATYAPRASAD M.K
DEEPASH PURI
KARTIKESH OMPRAKASH
PADMANABHAN D
SANDIP PATIL
POOVAIAH M A
AMAR KUMAR PANDEY
GOPAL PASRICHA
PARAMESHWAR.B.M
PRAKASH.B.R.
PRASHANT PAUL
ANOOP C PURI
PRAKASH S PHILIPOSE
PRADEEP BAHIRWANI
PRANAY.C.NATH
ARVIND PALANIAPPAN
MAYUR PATIL
UDAYAN PATODIA
ISHAAN PATODIA
PRITHVI PADMANABHAN
PADMANAABHAN S
SESHSHAYAN.P
MARAGATHEM S P
PRAKASH NAGESH
UJVAL PONNAPPA
PRAKURTI SHANTHAKUMAR
PRAVIN PRAKASH
PALLAVI MURALI
SUPRIYA PATIL
PRAKASH D K

20
28
31
17.5
17.6
22
20.2
20.7
24.8
10.2
16.8
13.6
17.3
25
4.2
21.4
20.2
6
20
3.9
18
10.6
1.9
16.4
14.2
17.1
21.8
5.8
17.7
25.4
17.4
23.3
15
7.8
15.9
4.2
17.9
27.7
27.8
25.9
14.3
23.2
25.8
21.9
39.4
29.1
28.6

RED
GREEN
RED
WHITE
RED
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
RED
WHITE
WHITE
ORANGE
RED
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
RED
WHITE
RED
RED
GREEN

24
31
36
20
21
25
24
24
28
12
20
16
20
27
5
24
24
7
23
5
21
12
2
19
17
20
25
7
20
29
20
27
18
9
19
5
21
32
32
30
17
27
30
26
46
34
32

INDQ001
INDR004
INDR021
INDR029
INDR036
INDR038
INDR039
INDR044
INDR065
INDR065
INDR078
INDR078
INDR082
INDR083
INDR098
INDR099
INDR100
INDR103
INDR105
INDR107
INDR108
INDR115
INDR120
INDR121
INDR124
INDR124
INDR125
INDR128
INDR134
INDR135
INDR136
INDR138
INDR139
INDR145
INDR147
INDR157
INDR158
INDR158
INDR159
INDR161
INDR170
INDR173
INDR175
INDR177
INDR179
INDR180

Q001
R004
R021
R029
R034
R036
R038
R039
R044
R065
R065A
R078
R078A
R082
R083
R098
R099
R100
R103
R105
R107
R108
R115
R120
R121
R124
R124A
R125
R128
R134
R135
R136
R138
R139
R145
R147
R157
R158
R158A
R159
R161
R170
R173
R175
R177
R179
R180

MR.
MR.
MR.
MR.
MR
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
DR.
DR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MRS.
MR.
MR.
DR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
CMDR.

QURESH ZAVERY
ROBIN D'CRUZ
ANAND REDDY T N
RAMESH RAJ
ZAID FAZAL RAHAMAN
RAO B C
SUHAIL RAHAMAN
RUTHNASWAMY M.
IVOR RODRIGUES
RANGACHAR C P
VIDYA RANGACHAR
RAVISHANKAR G
RAHUL SHANKAR
RAO S N
RAJA S
VIJAY REDDI
PETER RODRIGUES
REDDY.K.V
RAMESH B P
SUMIT RATHOR
RAMCHAND.K
REDDY B N S
SHIVA RAO N S
SHIVANAND REDDY
SHEKHAR RAO
MOHAN RAO P
CHANCHALA RAO
DEEPAK KRISHNA RAO
RAJA KUMBERA
RAMAKRISHNAN S
RAVISHANKAR B P
RAM MOHAN RAO M
RAJKUMAR.P
ASHOK RAO
MICHAEL RODRIGUES
VIVEK N J RAO
VENKATESWARA RAO D IAS
DESMOND RICE
DHANALAKSHMI RICE
REDDY P.S
RANDHAWA G S
SATISH.H.RAO
RAVISHANKAR.K
RANJANA.A
RAMALINGAM R
SEKHAR REDDY C R
RAGHAVAN M.V

17.8
23.6
20.2
23.8
17.8
14.2
14.4
24.5
19.7
18.9
25.8
13.5
5.6
36.4
16
33.8
11.3
15.5
23.8
8.5
27.5
20.9
20.1
18.7
16
25.9
23.7
20.6
29.5
22.3
15.6
34.8
23.6
24.1
11.5
13.5
12.3
11.5
8.9
19.9
21.9
15.5
15.3
25
28.1
14.7
13.8

WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
GREEN

21
28
24
28
21
16
17
28
23
22
30
16
7
40
19
38
13
18
27
10
31
23
23
22
19
30
28
24
33
26
18
38
28
27
13
16
14
13
10
23
26
18
18
29
33
17
16

INDR189
INDR193
INDR194
INDR197
INDR200
INDR204
INDR205
INDR209
INDR209
INDR211
INDR218
INDR224
INDR231
INDR242
INDR250
INDR253
INDR259
INDR261
INDR264
INDR265
INDR272
INDR281
INDR286
INDR288
INDR290
INDR298
INDR302
INDR311
INDR321
INDR322
INDR323
INDR325
INDR326
INDR328
INDR329
INDR331
INDR331
INDR332
INDR333
INDR334
INDR337
INDR337
INDR340
INDR346
INDR347
INDR350

R180A
R189A
R193
R194
R197
R200
R204A
R205
R209
R209A
R211
R218
R224
R231
R242
R250
R253
R259
R261
R264
R265
R272
R281
R286
R288
R290
R298
R302
R311
R321
R322
R323
R325
R326
R328
R329
R331
R331A
R332
R333
R334
R337
R337A
R340
R346
R347
R350

MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MS.
MS.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
DR.
MR.
MR.
COL.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
DR,
DR.
DR.
MR.
DR.
MR.
MS.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
MR.

KARTHIK RAGHAVAN
ARJUN PRATAP
REDDY A R B
RAMESH RAO.K
RATHORE.J.S.
RANI SONTI
SAMEERA NOAMAN
VENUGOPAL G RAO
SHREEPADA RENU T
TEHJAS SHREEPAD RENU
GIRISH RAI
RAMACHANDRAN.V
RAGHUNANDAN.K
VENKAT REDDY
RAO.H.T
PRAKASH RAO.H
JAMES SUNDERRAJAN
PRAHLAD RAO
AJITH RAI
RAMANNA DR
RAMESH A M
RUDRAPPA.B.G
PRITHVI REDDY
RAO.A.S
VIJAY REDDY.P
SRIKANT RAO
RAMESH T.V
RAMESH CHARI
AUSTIN ROACH
RAVI RAGHAVAN
RAGHURAM M
RAJA GOPAL REDDY
RAMASWAMY.T.V
VENKATA RAO.K
ROHIRA.J
RAPHAEL PARAMBI
SANJAY RAO
KABIR RAO
RAGHUNANDAN B N
RAJEEV SARDA
SHUBBIDA RANDHAWA
RAVISHANKAR.K
SITALAKSHMI RAVISHANKAR
RAGHUVEER H G
RAME GOWDA
RAMALINGAM R P
RATHAN KUMAR

20.5
12.2
27.4
9.4
17.7
2.1
25.2
16.5
10.8
5.2
13.9
16.2
29.9
36.4
33.4
23.1
29.6
10.3
25.2
21.4
13.8
23.7
16
18.8
34.8
20.2
9.4
15.8
23.1
23.2
24.2
18.7
20.4
29.9
21.7
8
17.7
13
23.2
12.1
24.2
25.7
28.9
25.6
11.8
16.6
9.8

WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
RED
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
ORANGE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
GREEN
RED
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE

24
14
31
11
21
2
30
19
13
6
16
18
34
40
39
27
35
12
29
24
16
27
19
22
39
24
11
18
27
27
27
22
24
34
25
9
21
15
27
14
28
29
34
30
14
19
11

INDR358
INDR359
INDR371
INDR373
INDR377
INDR377
INDR380
INDR382
INDV023
INDS002
INDS005
INDS020
INDS035
INDS043
INDS047
INDS059
INDS060
INDS062
INDS065
INDS073
INDS076
INDS086
INDS095
INDS104
INDS108
INDS111
INDS125
INDS127
INDS138
INDS141
INDS142
INDS144
INDS158
INDS160
INDS168
INDS174
INDS186
INDS188
INDS192
INDS201
INDS207
INDS214
INDS217
INDS218
INDS218

R358
R359
R371
R373
R377
R377A
R380
R382
R406
R418
S002
S005
S020
S035
S041
S043
S047
S059
S060A
S062
S065
S073
S076
S086
S095
S104
S108
S111
S125
S127
S138
S141
S142
S144
S158
S160
S168
S174
S186
S188
S192
S201
S207
S214
S217
S218
S218A

MR.
MR.
MR.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
DR.
MR.
MR
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.

RAO K V
RAJARAM A R
RAVI VISHWANATH
RAMAKRISHNA N
RUPA SANTOSH
SANTOSH PRABHU
SIDDARTH RAO
ROHAN MENON
RATHAN NAIDU.V
ROHIT VENKAT V
SHANMUGAM .S
SUBRAMANIAM.C.S
SUNIL SOOD
SURENDRA K.M
SIDDARAJ M S
SRINIVASIAH.H.K.
SAWHNEY V K
VIPPEN SAREEN
GIRISH R SIRDESAI
SHEKAR N C
SADASHIV RAO
SRIMURTHY.K.R
SRINIVASAN D
SUBIR HARI SINGH
SHANTHARAJ R J
SATHENDRAN M
SIBAL.B.K
NAGARJUNA SAKHAMURI
RAJEEV SIKKA
SESHADRI P R
SUBRAHMANYAM.S
ROHITH SHETTY
SENGUPTA A
MADHUKHAR SHETTY K
AJHOY SHARRMA
NAVIN SHAH
SRINIVAS.B.G
SYED AJAZ PEERAN
SANJIV SHANMUGAM
SHARMA.C.K
SANJEEV SIKKA
KUMAR SUBRAMANIAM.V
SHETTY.N.R
SIDDESHWARA T S
JAVED SHERIFF
SINGHVI F R
MITHESH M

14.8
20.5
27
22.3
31.9
20.9
19.3
10.2
17.8
20.8
20.8
9.8
22.4
13.5
27.4
32.9
24.8
8.8
14.5
34.7
20.2
15.9
22.8
19.7
34.4
18.2
17.5
14.8
23.3
24.5
21.4
14.9
22.6
20.1
14.4
25.4
21.8
13.7
23.2
27
20.5
20.5
26.4
35.6
18.8
14.2
14.9

WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
ORANGE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
ORANGE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE

17
24
32
26
38
24
23
12
21
24
23
11
25
16
31
37
29
10
17
38
23
19
26
23
37
21
20
17
27
28
24
17
26
23
17
29
25
16
27
30
24
24
31
40
22
17
17

INDS222
INDS225
INDS225
INDS233
INDS234
INDS235
INDS238
INDS240
INDS246
INDS250
INDS254
INDS257
INDS257
INDS262
INDS263
INDS264
INDS268
INDS278
INDS283
INDS285
INDS290
INDS294
INDS295
INDS296
INDS298
INDS298
INDS301
INDS310
INDS311
INDS312
INDS324
INDS326
INDS332
INDS335
INDS347
INDS349
INDS354
INDS355
INDS366
INDS372
INDS376
INDS381
INDS383
INDS387
INDS391
INDS396

S222
S225
S225A
S233
S234
S235
S238
S240
S246
S250
S254
S257
S257A
S262
S263
S264
S268
S278
S283
S285
S290
S294
S295
S296
S298
S298A
S301
S307
S310
S311
S312
S324
S326
S332
S335
S347
S349
S354
S355
S366
S372
S376
S381
S383
S387
S391
S396

LT.COL.
MR.
MS
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
CMDE.
MR.
MR.
DR.
BRIG.
MR.
MS.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.
DR.
MR.
MR.

RAVI SHANMUGAM
MANPREET SACHDEVA
JASMIN SACHDEV
SRIDHAR.R
HARISH KUMAR SHETTY
SAHAI S K
RAVI SOMAIAH B.
SHETTY.M.S
MANI SAMUEL
PRASANTH SAKHAMURI
SRINIVASAN K
PRAVEEN SINGHVI
KARAN SINGHVI
SASTRY V A
CHARU SHARMA
SHASHIKANTH.V
SUBRAMANIAN.N.
SUGUNAKAR.G.
SHIVA SHANKAR C.R.
SENGUPTA.P
JOHN SERRAO A
SINGH S.P
SHETTY.S.R.
SURYANARAYANAN A N
SHANTHAVADHAN V S
KRITIKA.S
VIVEK CHANDRASHEKAR
SUBBAIAH K U
SREEVATSA S
VIRAJ B SUVARNA
MADHUR SOOD
SINGH P.P
SRINIVASAN.P.S
SAWHNEY M P S
SRIVASTAVA.M.K
ABHIJEET SINGH
SHIV NAVADA
NANDINI SRINIVAS
SUJITH SOMASUNDAR
JASMEET SINGH
SATHYASUNDER H.M
SHIVAKUMAR H N
SRIDHAR.G
SANDEEP MADHAVAN R
SHETTY K N K
PRAVEEN SOOD
SATISH R N

12.7
14.4
14
24.9
16.2
13.2
16.4
20.1
32.5
11.7
23.3
11.3
7.6
27.8
11.1
10.5
21.8
24.4
21.1
16.2
11.8
18.9
23.4
26.6
22.4
15.1
16.9
28.2
29.6
13.7
11.4
16.3
16.1
14.8
24.1
8.1
11.3
27
8.1
9.7
23.5
20.9
19.3
15
26.1
18.1
24.7

WHITE
WHITE
RED
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN

15
17
16
28
19
15
19
23
37
14
26
13
9
30
13
12
25
29
25
18
14
22
27
31
26
18
20
33
35
16
13
19
19
17
28
9
13
32
9
11
27
23
22
18
30
21
28

INDS406
INDS415
INDS421
INDS421
INDS422
INDS422
INDS424
INDS428
INDS433
INDS433
INDS442
INDS447
INDS448
INDS450
INDS452
INDS462
INDS467
INDS472
INDS474
INDS475
INDS480
INDS482
INDS482
INDS499
INDS501
INDS509
INDS522
INDS532
INDS539
INDS540
INDS543
INDS549
INDS551
INDS553
INDS558
INDS565
INDS569
INDS580
INDS583
INDS591
INDS615
INDP029
INDS618

S406
S413
S415
S421
S421A
S422
S422A
S424
S426
S428
S433
S433A
S442
S447
S448
S450
S452
S462
S467
S469A
S472
S474A
S475
S480
S482
S482A
S499
S501
S509
S522
S532
S539
S540
S543
S549
S551
S553
S558
S565
S569
S570
S580
S583
S591
S615
S616
S618

MR.
MR
MR.
DR.
MRS.
MR.
MR.
COL.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
BRIG.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.

SWAMY J.M
SURESH B
NAKUL SHETTY
ARJUN SRIVATSA
CHETNA ARJUN
GURJIT SINGH
JASPREET SINGH
SALAM KIRON SINGH
JOSHUA SHANTHRAJ
SANJAY MATHIAS
SURESH SUD
PARV SUD
SHARMA R P
SHANKAR V
SHIVAKUMAR Y S
SUD A K
SUNIL SHETTY
SUBRAMANY M
SHAILESH RUDRA
OHAAS TIRUMALA
RAJU SHAHANI
SANJAY NADIMPALLI
SOOD K K
SANJAY SANGHANI
BIPIN J SHAH
ROHAN SHAH
SATISH KUMAR M N
SANJAY SARDA
SANDESH K C
MANOJ N SALIAN
GAURAV SIKKA
SANJAY M
SAI PAPINENI
SUKUMAR T
SURESH J
VENKATESH RAO SRIDHAR
RAHUL SETH
SUBBIAH K K
SRINIVAS C
SURAJ SONTI
SRINIVAS K R
SANJEEV SACHDEV
SINGH N P
SUMANTH R DONTHI
RAVEEN SASTRY
SHISHIR PATIL
SHANAVAR SIDDIQUI

17.6
33.1
20.2
13.4
14.8
18.5
9.6
15.7
14.2
10.5
21.3
12.5
17.7
22.5
9.3
21.6
21.4
28.3
23.9
8.5
23.6
17.9
20.8
16
8.9
6.7
17.9
15.9
16.5
11.6
17.5
23.2
19
16.1
19.1
22.5
12.5
26.9
18.2
11.1
18.9
27.5
16.7
21.2
18.5
4.6
18.1

WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

21
37
24
16
17
22
11
18
17
12
25
15
21
26
11
25
25
32
28
10
27
21
23
19
10
8
21
19
19
14
20
27
22
19
22
26
15
31
21
13
21
32
20
25
22
5
21

INDS624
INDS625
STA0619
STA0776
STA0774
STA0788
STA0812
STA0745
STA0790
STA0823
STA0772
STA0803

STA792A
STA0798
STA777A
STA799A

STA0792

STA798A
STU0442
STU0714
STU0833
STU0874
STU0882
STU0887
STU0894
STU0902
STU0911
STU0799
STU0670
STU0798
STU0929
STU0930
STU0809
STU0938
STU0805

S624
S625
S651
STA0619
STA0776
STA0785
STA0811
STA0812
STA0818
STA0819
STA0823
STA0827
STA0830
STA0831
STA0832
STA0843
STA0844
STA0848
STA0850
STA0851
STA777A
STA830A
STA834
STA835A
STA835B
STA840
STA844A
STA846
STA848A
STA850A
STU0442
STU0714
STU0833
STU0874
STU0882
STU0887
STU0894
STU0902
STU0911
STU0924
STU0925
STU0927
STU0929
STU0930
STU0931
STU0938
STU0939

MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
MR
MS.
MS.
MR
MR
MR.
MR
MR.
MR
MR.
MR.
MR
MS
MR
MR
MS.
MR
MRS
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
SETMR.
MS.

RISHI SHROFF
KANWALJIT SINGH
SHRIRAM VIJAYAKUMAR
RAHUL CHATTERJEE
BEJOY UNNIKRISHNAN
SRINATH.P
SHANKAR.H
MUNESH REDDY
RAJNEESH VARMA
DEVAPRIYA GUHA
ASAF ANDRABI
JATINDER BAWEJA
TOMOKO MATSUKI
TAMIKO TEZUKA
DONALD K JEFFERY
SUKESH CHOUBEY
NAOKI HAYASHI
ATSUSHI KANEKO
SURESH RAJ A M
LOKESH
MILESH.J
TAKEO MATSUKI
SATISH JHA
TANISHKA MUNESHA
MAYUR ADHITYA MUNESHA
JAISIMHA G RAO
JUNKO HAYASHI
RAJEEV ARORA
YUKO KANEKO
SUBASH SHARATH RAJ
SATISH KUMAR.K
AMARTYA
SREE ESHAAN P S
RIPUDAMAN SINGH
VARUN KAARTHIK
VIKRAM JAMES MEHRA
KARAN RAO
BAHIRJI AJAI GHORPADE
APOORVA ABHISHEK
YASHASVI SINGH
PALASH AGRAWAL
AYUSHMAN SINGH
AADITYA KURUP
ARI DEV KRISHNAMUTHY
NUMAN AHMED
AADITH SHARMA
SHRAVANTHI SURAJ

22
16.8
17.8
22.9
8.9
12.8
12
9.1
7
14.9
18.2
12.3
22
23.1
15
13.6
17.7
17.9
19.8
20.1
5.1
17.3
9.1
15.5
24
9.4
18.1
13.6
30.8
17
20.5
9.2
12.7
14.8
6.8
12.7
4.2
5.1
13.2
8.1
17.9
9.1
13.5
12.1
15
12.8
11.8

WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
RED
WHITE
RED
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
RED

26
20
21
27
10
15
14
11
8
17
21
14
26
27
18
16
21
21
23
23
6
20
11
18
28
11
21
16
36
20
24
11
15
17
8
15
5
6
15
9
19
11
16
14
18
15
14

STU0803
STU0958
STU0959
STU0825
STU0987
STU0992
STU0999
STU1015
STU0901
STU1018

STU0836
STU0843
STU0820
STU0869

STU0945
STU0969

STU0980
STU0986

STU0844
STU0610
STU0893
STU0863
STU0993
STI0880
STU0878
STU0879
STU1013
STU0906

STU0940
STU0958
STU0959
STU0985
STU0987
STU0992
STU0999
STU1015
STU1016
STU1018
STU1049
STU1054
STU1061
STU1065
STU1069
STU1070
STU1073
STU1075
STU1078
STU1081
STU1084
STU1085
STU1087
STU1088
STU1090
STU1092
STU1093
STU1095
STU1096
STU1098
STU1099
STU1103
STU1108
STU1112
STU1115
STU1116
STU1117
STU1118
STU1125
STU1127
STU1131
STU1132
STU1134
STU1135
STU1139
STU1140
STU1141

MR.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR
MR.
MR
MR.
MS.
MR
MS
MR
MS.
MS.
MR.
MR
MR.
MS
MR
MR.
MR.
MR
MS
MISS
MR
MR
MR
MS
MR.
MS.
MR
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MS
MS.
MS.
MS
MR.
MS
MS.
MR

VISHNU ARYA SURAJ


ANIRUDDH KEDLAYA
ANKITA KEDLAYA
VARUN RAMESH JOIS
NIKHIL RANGANATH
PRABHAT BHOOTRA
NIKHIL KAPUR
ABIR WALI
AADITYA SHARMA
RAINA S KAPADIA
ABHAY GUPTA
SHRAVYA SHEKAR
ASHUTOSH PRADEEP
SHRUTHI SHENOY
SUCHITRA RAMESH
SIDDHARTH KRISHNA
PRANAY BHOOTRA
ARYAN CHORDIA
SRISHTI MISHRA
VARUN VENKATESHAN RAO
GAURAV PRADEEP
UDAYAN CHAKRABARTY
YATHAARTH RAJIV JAMWAL
NIOHISHREE S KUMAR
ANVITHA NARENDER
JINESH R JAIN
SHREYANS SHARMA
ESHAN MALAVAIAH
SAISHA SREEDHARAN
KAUSHAL.KARUPAKULA
RISHIKA.M
AKHIL SHINGADE
ADITH VIJAY REDDY
NEERAJ SHETTY
SAI VENKAT CHUKKA
GAGAN VINOD GOPINATH
RAGHAV BHARDWAJ
VIDUSHI KENI
ARNAV CHATTERJEE
JASMINE SHEKAR
JIGISHA KAMAL
ESHITA KAMAL
SAANIA V KAUSHIK
SATHYANARAYANA.C
TANISHKA PRITHVI
NATASHA.J
PRAJWAL K

12.4
2.5
2.5
7.2
9.3
10.3
9.3
25.3
10.8
13.8
28.3
26.2
10.2
4.4
2.3
3
17.1
1.2
7.1
11.9
14.9
13.1
6.3
14.3
13.6
26.8
14.5
18.3
11.3
8.1
10.5
18.9
18.5
13.9
3.1
0.2
9.3
12.4
4.2
16.8
6.2
7.1
16.4
13.6
9.2
9.1
16.2

WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
RED
RED
RED
WHITE
RED
RED
WHITE
GREEN
BLACK
RED
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
RED
RED
GREEN
GREEN
RED
RED
WHITE
RED
RED
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
RED
WHITE
RED
RED
WHITE

14
3
3
8
11
12
11
30
13
16
33
31
12
5
3
4
19
1
8
14
17
15
7
17
16
30
16
22
13
9
12
22
21
16
4
0
10
14
5
20
7
8
19
16
11
11
19

STU0898
STU1022

STU0905
STU0635
STU0781
STU0774
STU0802

STU0897
STU1026
STU0942
STU0928
STU0808
STU0817
STU0948
INDT019
INDT025
INDT028
INDT035
INDT057
INDT067
INDT068
INDT069
INDT071
INDT072
INDT073
INDT076
INDU006
INDU013
INDU015
INDU016
INDU020
INDU027
INDU034
INDV011
INDV011
INDV016
INDV023
INDV025
INDV048
INDV051
INDV052

STU1145
STU1146
STU1147
STU1148
STU1149
STU1151
STU1152
STU1153
STU1154
STU1155
STU1159
STU1161
STU1162
STU1163
STU1164
STU1165
STU1166
STU1167
STU1168
T019
T025
T028
T035
T057
T060
T067
T068
T069
T071
T072
T073
T076
U006
U013
U015
U016
U020
U027
U034
V011
V011A
V016
V023
V025
V048
V051
V052

MR.
MS.
MR
MS
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MR
MR
MR
MR.
MS.
MR.
MS.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
LT.COL.
DR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.
MR.

SWAYAM S A
SAANVI V REDDY
KUSHAL G
HASMITHA G
THOMAS JOSEPH
TANVI V HUBLI
JADEN JUDE LEWIS
GANAPATHY B C
RAUNAV SHARMA
RISHANT R PATRE
AYAAN MATHEEN
KRISHNA LAL AGARWAL
ISHAAN S A
JASMIKA JEETENDRA
SHARAD ARORA
ZOYA VAYANGANKAR
HARI KUMAR.S
SHRIYA VIVEK
ARYAN ROOPA ANAND
THAKURDAS.S
THIAGARAJAN.A.
THOMAS.P.S.S
THYAGARAJAN.V.S
AJIT TEWARI
THIMIAYA C C
THOMAS M C
THIMMAYA M G
DINAKAR.M.S.
THIMAIAH B G
TANVIR HAQUE
THIMMIAH G S
NARENDRA S TELANG
UTHAPPA.N.D
CYRUS UNVALLA
UDAY P T
PRITHVI RAJ URS
UTHAPPA M.C
UDAY SHANKAR
ZUBIN C UNVALLA
VIRENDRA VISHWANATH D
NIKSHA VIRENDRA
LUKOSE VALLATHARAI
VIJAY KUMAR.T.A
DEEPAK VAKHARIA
MALLIKARJUN S VANTAGUDI
RAMESH VENKATESWARAN
SANJEEV VOHRA

11.5
12.1
6.8
6.2
12.2
8
5.1
4.9
8.8
7.6
14.3
13.4
9.8
23.1
-0.9
8.9
5.9
11.6
5.8
32.2
23.5
36.4
15.4
17.5
14.8
14.8
15.1
26.5
26.3
9
11.6
14.6
15.5
20.6
24.9
11.3
17.8
20
24.9
18.3
29.6
21.8
17.3
21.7
13.7
19
8.9

WHITE
RED
WHITE
RED
WHITE
RED
WHITE
WHITE
ORANGE
WHITE
RED
RED
WHITE
RED
WHITE
RED
WHITE
RED
WHITE
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

13
14
8
7
14
9
6
6
10
9
17
16
11
27
0
10
7
14
7
36
26
41
17
20
17
17
18
31
30
11
14
17
18
23
29
13
21
23
28
21
35
25
20
25
16
22
10

INDV062
INDV068
INDV071
INDV083
INDV087
INDV087
INDV089
INDV099
INDV101
INDV110
INDV110
INDV123
INDV123
INDV131
INDV132
INDV133
INDV135
INDV135
INDV137
INDV137
INDV138
INDV142
INDV145
INDV146
INDV147
INDV147
INDV148
INDV148
INDV158
INDV159
INDV173
INDV187
INDW006
INDW008
INDW009
INDW010
INDY006
INDY006
INDY006
INDZ005
INDZ006
INDZ007
INDZ007

V062
V068
V071
V083
V087
V087A
V088A
V089
V099
V101
V110
V110A
V123
V123A
V131
V132
V133
V134A
V135
V135A
V137
V137A
V138
V142
V145
V146
V147
V147A
V148
V148A
V158
V159
V173
V187
W006
W008
W009
W010
XXHON32
Y006
Y006A
Y006B
Z005
Z006
Z007
Z007A
Z009

MR.
MR.
MR.
MR.
DR.
DR.(MRS.)
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MS.
MR.
DR.
MR.
MR.
MR.
MRS.
MR.
MS.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MR.
MR.
MR.
MR
MR.
MS.
MRS.
MR
MR.
MR.
MR.
MR

VENKATESH M C
BALAGOPAL VARMA
SHASHIKANT VENSON
VISWANATH.K.B.
VINAY B R
SUDHA N M
SRIPRASAD VIKRAM
VENKAT SUBRAMANIAM V
RAJIV VARMA
RAJA ASHOK VANTAGUDI
AJAY VARMA
SANGEETA VARMA
VIVEK DUA
DEVYANI DUA
VIKRAM VOHRA
VIJAYARAGHAVAN B
VEDAM JAISHANKAR
PARAM VASWANI
VIJAYENDRA P BHAT
AKHILESHWAR.V.BHAT
VISHNU.N.M
DURGA N V
VIJAY M R
VIJENDRA M S
VENKAT SURI
VINAY MANJESWAR
VENUGOPAL.S.K
PADMAJA.J
VENKAT VARDHAN
DIPTI VARDHAN
VENKATESH R G
VENKATESH MAYYA K
VIKRAM BHAT
VISHWANATHAN V
SANJAY WADHWA
SHIVRAM WARRIOR
RAVI WARRIOR
WADIA K
RAM NIWAS SEPAT
YADAV G.S
VRINDA YADAV
POONAM YADAV
MICHAEL VIVEK PIERS
ZAFAR AHMED
ZUBAER AHMED
SYED SAQIB AHMED
SHARAD JUNGHARE

17.7
21.1
21.3
21.6
9.1
21.1
17.9
18.5
17.2
20.3
22.8
19.1
7.7
16
8.9
35
20.1
4.2
13.3
6.1
15.2
6
8.7
23.6
13.1
16.3
20.3
26.2
13.6
16.1
13.9
15.6
16.4
23.9
14.1
26.5
26.4
19.1
23.5
7.4
7.6
29.3
17.4
17.6
5.8
-1.4
11.5

WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
RED
WHITE
ORANGE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
GREEN
WHITE
WHITE
WHITE
RED
WHITE
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
GREEN
GREEN
WHITE
WHITE
RED
RED
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE

21
25
25
25
11
25
21
22
20
24
27
22
9
19
10
38
23
5
16
7
18
7
10
27
15
19
24
31
16
19
16
18
19
28
16
31
30
21
27
9
9
34
20
21
7
0
13