You are on page 1of 65

SAKARYA NVERSTES

MF NAAT MHENDSL BLM


Department of Civil Engineering

NM 212

YAPI STAT

KAFES SSTEMLER 1
Y.DO.DR. MUSTAFA KUTANS
kutanis@sakarya.edu.tr
Sakarya niversitesi, naat Mhendislii Blm

Yap Anabilim Dal


22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS

SLIDE 1

22.03.2013

KAFES KPRLER

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 2

22.03.2013

SLIDE 3

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 4

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

22.03.2013

SLIDE 5

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 6

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

22.03.2013

TANIM
Tayc sistemlerde aklklar bydke, sistem elemanlarna
verilen kesitlerde bymektedir. Dolu gvdeli sistemler belirli
bir akl geince sadece kendi arlklarndan meydana gelen
ykleri ancak tayabilirler hatta kendi arlklarn dahi
tayamazlar. Bu durumda kiriin zati arln azaltmak iin
ubuun rijitliini ve mukavemetini fazla etkilemeyen orta
ksmlar boaltlarak dolu gvdeli I kirileri elde edilir.
Daha byk aklklarda kiriin boyuna dorultularnda da
boluklar oluturularak petek kiriler ve bu boluklar daha da
geniletilerek kafes kiriler elde edilir.
Yukardaki aklamalardan da anlalaca zere kafes kiriler
doru eksenli ubuk sistemlerin ularnda momente kar
mukavemeti olmayan mafsallarla birleiminden meydana gelen
tayc sistemler olup dolu gvdeli kirilere kyasla daha hafif ve
daha ekonomiktir. Bu nedenle, byk aklkl yaplarda (at
sistemleri, kprler vs..) kafes sistemlerden yararlanlr.
Kafes sistemler ounlukla elik ve ahap malzemeden inaa
edilirler.
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 25

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 26

22.03.2013

I profilin gvdesi boyunca zig-zagl olarak kesilmesiyle elde


edilen iki parann kaydrlp u blgelerinden istenildiinde ek
para kullanlarak kaynakla yeniden birletirilmesi sonucu
oluturulan Petek Kesitler daha ok dzgn yayl yklerin
tanmasnda kiri olarak kullanlmaktadr. ki profilden elde
edilen drt parann birletirilmesi sonucu ortaya kan her iki
yndeki eylemsizlik momentleri eit kesitlerin de kolon olarak
geni kullanm alan bulunmaktadr.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 27

22.03.2013

Sistemlerde ubuklar, gen gzler oluacak ekilde


tekil edilirler, zira drt dm noktas mafsall olan
bir drtgen veya daha fazla kenarl sistemler tayc
stabil bir sistem deildir. Halbuki dm mafsall
bir gen sistem stabil bir sistemdir.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 28

22.03.2013

SLIDE 29

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 30

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

22.03.2013

SLIDE 31

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 32

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 33

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 34

22.03.2013

22.03.2013

Kafes sistemler kprlerde zellikle demiryolu


kprlerinde yaygn olarak kullanlr, byk aklkl
dier yap sistemlerinde de kullanld gibi atlarda
srekli olarak kullanlmaktadr. Ayrca enerji nakil
hatt direklerinde, mikro dalga antenlerinde v.s. de de
kullanlmaktadr.
Doru eksenli ubuklarn birbirine mafsall olarak
birlemesinden oluan tayc sistemlere kafes
kiriler ad verilir.
Kafes sistemlerde ubuklarn mafsall olarak
birbirlerine birletikleri noktalara dm noktalar
denir.

Member

22.03.2013

Joint-Welded
(Gusset Plate)

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 35

Eleman
(Metal ubuk)

22.03.2013

Dm Noktas
(Bulon)

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 36

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 37

22.03.2013

Bu sistemlerde yklerin yalnz


dm noktalarna
etkimelerini salayacak
nlemler alndndan (dolayl
ykleme) ubuklarda yalnz
normal kuvvetler oluur.
Bunlara ubuk kuvvetleri
denir.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 38

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 39

22.03.2013

ekme daha ok

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 40

22.03.2013

Daha ok basn

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 41

The purlin transmits the roof load to the


trusses at the joints
Ridge
mahya

22.03.2013

Roof Truss
Kafes at

Aklk- Span

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

- Ak

Roller
Kayc
mesnet

SLIDE 42

Roller

22.03.2013

Bridge Truss
Load on the deck is first transmitted to the
Stringers, then to the floor beams, and finally to the
joints A, B, C, and D of the two supporting trusses
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 43

VARSAYIM

22.03.2013

Her ne kadar yukarda kafes kiri ubuklarnn birbirine


moment aktarmayan mafsallarda bal olduu sylenmise
de bu ideal bir kafes sistem iindir. Gerekte hemen hemen
hibir dm srtnmesiz mafsal deil rijit bir dm
noktasdr. elik kafes kirilerde ubuklar dm
noktalarnda perin veya kaynakla birleir (ekil) ve
bunlarda rijit dm noktalardr Bu yzden ubuklar
moment tesirlerine de maruz kalrlar. Bu momentlerden
meydana gelen gerilmelere sekonder gerilmeler denir.
Ancak hesaplarda kolaylk bakmndan ubuklarn
srtnmesiz mafsal ile birbirlerine bal olduu kabul edilir.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 44

22.03.2013

Bu kabul; eer kafes sistemin ubuklar arasndaki


alar 60 derece ise dier bir deyile kafes sistemi
oluturan paneller ekenar gen ise ve ubuk
elemannn kesiti kare veya daireye yakn ise geree
ok yakndr. Fakat bu alarn 60 dereceden farkl
olmas ve sistemde dar uzun kesitli ubuklarn
kullanlmas durumunda hatal sonular meydana
gelmektedir. Fakat genelde baz kafes kirilerde bu
alar konstrksiyon gerei 20 dereceye kadar
yaplmaktadr. Ancak bu trl kafes sistemler daha
ziyade hafif: yk tayan at. kafes kirilerinde
kullanlmaktadr. Kpr kafes kirilerinde ise dikim
ubuklar arasndaki a 30 derece den aa
olmamaldr.
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 45

TASARIM -1

22.03.2013

Kafes kirilerde ikinci derece gerilmelerin


meydana gelmemesi iin:
1. ubuk eksenleri ve d kuvvetler ayn dzlem
iinde bulunmaldr.
2. ubuklarn eksenleri doru olmaldr ve
dmdeki ubuklarn eksenleri bir noktada
birlemelidir. Byk tayc sistemlerde,
rnein kprlerde, st ve alt balk
ubuklarnn kesitlerinin kademeli olarak
deitirilmesi durumunda bu art her zaman
salanmayabilir. Bu durumda balk ubuklar
eksenlerinin ortalamas alnarak hesap
yaplabilir.
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 46

22.03.2013

TASARIM -2
3. Ykler ve mesnet tepkileri dm noktalarna
etkittirilmelidir. Kafes aklarda ve kafes kren
kirilerinde olduu gibi baz zel durumlarda ykler
dm noktalarnn arasnda da tesir edebilir. Bu
durumda iki ucu mafsall ubukta, meydana gelecek
eilme momentleride boyutlandrmada dikkate
alnmaldr. Yatay izdmnn boyu 6 m yi geen
ubuklarda ubuklarn kendi arlklarndan meydana
gelen eilme momentleri de gznnde tutulmaldr.
4. ubuklarn aralarndaki alar ok kk olmamaldr.
Dar alar mmknse 60, deilse 30-60 arasnda
kalacak ekilde dzenleme yaplmaldr.
Yukarda belirtildii gibi kafes kiri dm noktalar
mafsall kabul edildiine ve kuvvetlerde dm
noktalarna etkidiine gre kafes kiri ubuklarnda
kesme kuvveti ve eilme momenti sfr olacak sadece
eksenel normal kuvvet meydana gelecektir.
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 47

Kafes Sistemlerin Snflandrlmas

22.03.2013

1- Dzlem kafes sistemler ekillerine gre


Kafes kiriler (Basit Kafes kiri,.Konsol Kafes kiri,
Gerber Kafes kiri ve Srekli Kafes kiri). (ekil.a,b)
Kafes kemer (ekil.c)
Kafes ereveler (ekil.d)
eklinde snflandrlr. Bunlarn ykseklikleri sabit veya deiken
olabilir.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 48

22.03.2013

2- Dikim ubuklarnn tekil tarzna gre


Howe kafes kiri
N kafes kiri
Warren kafes kiri
K kafes kiri
......
Birleik kafes kiriler
Karmak (kompleks) kafes kiriler

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 49

3- Kpr kafes kirileri iin tabliyenin (yolun) yerine


gre:
Yolu alt balkta
Yolu st balkta

22.03.2013

eklinde snflandrlabilir.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 50

ATI -1 (roof truss)

Scissor
Cambered Fink

Warren

22.03.2013

Howe

sawtooth

Pratt

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 51

ATI -2

bowstring

Fan

Stadyum

22.03.2013

Fink

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 52

EKONOMK ANALZ
Bay Makas Mesafesi (m)

Span Aklk (m)

4.6 m

18 m

6m

30 m

Scissors

Ksa aklklarda

Howe and Pratt

18m-30m

Fink

Daha geni aklklarda

Warren

Dz veya dze yakn at

Bowstring

Uak hangarlar vs..

Pratt, Howe, ve Warren

60 m

22.03.2013

Parker
Dikmeli Warren

90m

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 53

KPR (bridge truss) KRLER

Pratt

Baltimore

Howe
Subdivided Warren

warren with verticals

22.03.2013

K-truss

parker

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 54

22.03.2013

birleik ve kompleks

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 55

22.03.2013

Birleik

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 56

Warren truss

22.03.2013

For an informative look at different types of bridge and roof trusses,


see
http://pghbridges.com/basics.htm
http://www.trussed-rafters.co.uk/ttypes.htm
http://www.aku.ac.ir/faculty1/aliniamm/Structural%20Slides/trusses/p/IMG0009.jpg

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 57

Pratt truss

22.03.2013

http://www.bcsj.org/rr/bcsj/trackplan/bcsj_ver_17/MillCity/
pix/pinpratt_01_m.jpg
http://www.aku.ac.ir/faculty1/aliniamm/Structural%20Slide
s/trusses/p/IMG0005.jpg

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 58

http://www.kamloopsjunction.com/howe_tsa.jpg
http://icampus1.mit.edu/2.973/images/Baltimore_bridge.jpg

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 59

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 60

22.03.2013

22.03.2013

Other trusses

Kafes Kiri_ ubuklarnn simleri ve Gsterilileri


Kafes kirilerde steki yatay veya eik ubuklara st balk ubuu denir, O harfi ve alt
indisi ile gsterilir.(O1, O2, O3 ...Oi. gibi).

22.03.2013

Alttaki eik veya yatay ubuklara alt balk ubuu denir ve U harfi ile gsterilir.
st ve alt balk ubuklarn birletiren aradaki ubuklara dikim ubuklar denir.
Bunlarn dey olanlarna dikme denir ve V ile gsterilir. Eik olanlarna diyagonal denir
ve D ile gsterilir
Dm noktalarda genel olarak saylarla belirlenir. ubuklarda meydana gelen eksenel
kuvvetlerde NOi, NVi, NDi eklinde veya Nij eklinde gsterilir. Burada Nij i ile j
dm arasndaki ubuk kuvvetidir.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 61

SAKARYA NVERSTES
MF NAAT MHENDSL BLM
Department of Civil Engineering

NM 212

YAPI STAT

STABLTE-KARARLILIK

ZOSTATKLK KOULU

=m+r-2j
=0 : izostatik
<=0 statike kararsz
>=0: hiperstatik (statike belirsiz)

Geometrik olarak kararszlk

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS

SLIDE 62

STATKE KARARSIZ

22.03.2013

 = m+r-2j
 = 8+3-2*6
 = -1

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 63

Geometrik olarak kararszlk

22.03.2013

 = m+r-2j
 = 30+3-2*16
 = +1

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 64

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 65

22.03.2013

Kararl hale getirmek

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 66

SORU
(a)
(c)

(b)

22.03.2013

(d)

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 67

22.03.2013

zmler

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 68

22.03.2013

zmler

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 69

Quiz

zostatik
hiperstatik-iten
hiperstatik-dtan
kararl
kararsz statike

22.03.2013

kararszgeometrik

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 70

22.03.2013

SLIDE 71

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 72

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 73

SAKARYA NVERSTES
MF NAAT MHENDSL BLM
Department of Civil Engineering

NM 212

YAPI STAT I

KAFES SSTEMLER 2: HESAP YNTEMLER

Y.DO.DR. MUSTAFA KUTANS


kutanis@sakarya.edu.tr
Sakarya niversitesi, naat Mhendislii Blm

Yap Anabilim Dal


22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS

SLIDE 74

KAFES HESAPLARINDA VARSAYIMLAR

Kafes elemanlar
birbirleri ile srtnmesiz
mafsallarla bal

Mesnetlerde
moment olmaz

Elemanlarn kendi
arlklar ihmal
Mesnetlerde
moment olmaz

22.03.2013

Ykler sadece dnlarna uygulanr

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 75

HESAP YNTEMLER

DM NOKTASI YNTEM
(Method of Joints)

RITTER- KESM YNTEM


(Method of Section)

22.03.2013

GRAFK YNTEMLER
MATRS DEPLASMAN YNTEM
BLGSAYAR PROGLAMLARI LE ZM

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 76

Basit bir kafesin statik zmlemesi

TAB

TBC

B
P

TAB
TAB
TAC

Ax
Ay

TAC
Cy

TAC

22.03.2013

TAC

TBC

TBC

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 77

22.03.2013

ARET YN

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 78

ARET YN
Elemdan darya doru: EKME

DN dan darya doru: EKME

22.03.2013

Elema doru: BASIN

DN na doru: BASIN
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 79

22.03.2013

DM NOKTASI YNTEM

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 80

22.03.2013

DM NOKTASI YNTEM
Her dm noktasna etkiyen kuvvetler (d ykler,
mesnet tepkileri, ubuk kuvvetleri) X=0 ve Y=0
denge deklemlerini saladklarndan, bu denklemlerden
yararlanarak bilinmeyen ubuk kuvvetleri
hesaplanabilir.
Hesaba iki ubuun birletii bir dm noktasndan
balanr. Her admda en ok iki bilinmeyen ubuk
kuvvetinin bulunduu dm noktalar sra ile gznne
alnr. Son dm noktalarnda artan denge denklemleri
kontrol iin kullanlr.
Hesaplarda, bilinmeyen ubuk kuvvetleri ekme
ynnde alnr. Bilinen ubuk kuvvetleri gerek
ynlerinde konur.
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 81

ZERO FORCE MEMBERS


SIFIR KUVVET ELEMANLARI
1. Durum (2 eleman)
D yk etkimeyen ve mesnet olmayan bir dm
noktasna balanan iki eleman sfr kuvvet
elemandr.
2. Durum (3 eleman)
D yk etkimeyen ve mesnet olmayan bir dm
noktasna balanan elemandan ikisi ayn
dorultuda ise nc eleman sfr kuvvet
elemandr.

22.03.2013

s1

s2
s1+ s1=0

s3

s1
s2
s1= s3
s2=0

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 82

1 DN 2 UBUK : PRATK SONULAR


ki ubuktan oluan dm noktalarnda iki ubuk ayn
dorultuda ise bunlara etki eden kuvvetlerin iddetleri
birbirine eit ynleri birbirine zttr.
ki ubuktan oluan dm noktasndaki ubuklar
farkl dorultularda ise bu ubuklardaki kuvvetler
sfrdr.
P
s1

22.03.2013

s2
s1+ s1=0

s1
s2
s1=0
s1=-P

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 83

22.03.2013

Sfr Kuvvet rnek 1

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 84

22.03.2013

Sfr Kuvvet rnek 2

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 85

1 DN 3 UBUK : PRATK SONULAR


ubuktan oluan bir dm noktasnda ubuklardan ikisi ayn
dorultuda dieri farkl dorultuda yerletirilmitir. Ayrca bir P
kuvveti bu dm noktasna farkl dorultudaki ubuun
dorultusunda uygulandnda yine bu 4 kuvvet zerine kurulan
poligon paralel kenar eklinde olur. Paralel kenarn karlkl
kenarlarnn uzunluklar birbirine eit olacandan farkl
dorultudaki ubuk kuvvetinin iddeti P kuvvetine eit olur.
Eer bu P kuvveti kaldrlrsa farkl dorultudaki ubuun kuvveti
sfr olur.
P

s3
s1

22.03.2013

s2
s1= s3

s2=0
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

s3

s1
s2

s1= s3
s2=-P
SLIDE 86

22.03.2013

Sfr Kuvvet rnek 3

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 87

22.03.2013

Sfr Kuvvet rnek 4

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 88

1 DN 4 UBUK: PRATK SONULAR

22.03.2013

Bir dm noktasnda 4 tane ubuk ekildeki gibi ikier


ikier ayn dorultuda ise burada oluturulacak kuvvet
poligonu paralel kenar olur. Bundan dolay ayn
dorultudaki ubuklara etki eden kuvvetlerin iddeti
birbirine eit yn birbirinin ztt olur.

SLIDE 89

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 90

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

PROBLEM 1 (1/4)

22.03.2013

Dm Noktas yntemini kullanarak, sfr kuvvet


elemanlarn bulunuz, ubuk kuvvetlerini
hesaplaynz.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 91

ZM-PROBLEM 1 (2/4)

22.03.2013

By inspection we notice that members DF and GC are


zero-force members.
To prove it we need to isolate each joint and write
equations of equilibrium.
Lets start with joint G

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 92

ZM-PROBLEM 1 (3/4)
+Fy=0FGC=0

Joint D:

+ Fx=0 FDF=0

Joint F:

+Fy=0 FFC=0

22.03.2013

Joint G:

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 93

ZM-PROBLEM 1 (4/4)

Joint B:
+ Fx=0

 2 - FBH = 0
 FBH = 2 kN (C)

Joint H:
+ Fy=0 -2 cos + FHC cos = 0
 FHC = 2 (cos / cos ) kN (T)
since  90 FHC 0
22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 94

PROBLEM 2 (1/5)

22.03.2013

Aada verilen kafes yapda, ubuklar 30 kN (T)


veya 25 kN(C) gvenle tayabilmektedir. Buna
gre Kafes yapda aslabilecek en byk m
ktlesini hesaplaynz.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 95

ZM PROBLEM 2 (2/5)

Inspection of joints E, C, F, and B indicates that


EC, CF, FB, and BG are all zero-force members

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 96

ZM -PROBLEM 2 (3/5)

W
Joint

30.25
45

D:
 Fx
0 FDA sin 45 FDG cos 30.25 W
0

 FDA

W FDG cos 30.25


sin 45

FDG
FDA W

(1)

22.03.2013

 Fy
0

 FDA cos 45 FDG sin 30.25 W


0

(2)

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 97

SOLUTION -PROBLEM 2 (3/5)

W FDG cos 30.25


sin 45
FDA cos 45 FDG sin 30.25 W
0
FDA

(1)
(2)

W
30.25
45

FDG
FDA W

Substitute (1) in (2)


 W FDG cos 30.25 

cos 45 FDG sin 30.25 W
0

45
sin


 W FDG cos 30.25 cot 45 FDG sin 30.25 W
0
22.03.2013

 FDG cos 30.25 FDG sin 30.25


0
 FDG
0
 FDA
1.414DR
W (MMUSTAFA
CST)
DR. MUSTA

KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 98

SOLUTION -PROBLEM 2 (4/5)

Joint

A:

 Fy
0 FAG 1.414W sin 45
0
 FAG
W (T )
FAG
22.03.2013

1.414W
45

Ax

A
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 99

ZM -PROBLEM 2 (5/5)

For compression of member DA (FDA (max) = 25 kN)


FDA = 1.414W = 25 kN
W = 17.678 kN
For tension of member AG (FAG (max) = 30 kN)

FAG = W = 30 kN

22.03.2013

Thus the critical value is compression


17.678 (10 3 ) N
m

1.8 x10 3 kg
9.81
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 100

PROBLEM 3 (1/3)

22.03.2013

Determine the force in each member of the


truss in terms of the load P and state if the
members are in compression or tension.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 101

SOLUTION-PROBLEM 3 (2/3)
Joint

A:
 Fx
0

4
1

( FAD )
( FAB )
0
17
2

22.03.2013
0 3

1
1
4

FAD
x

P/2

 Fy
0


FAB

P
1
1

( FAD )
( FAB )
0
2
17
2

 FC D
FAD
0.687 P(T )
and

FC B
FAB
0.943 P(C )

DR. MUSTAFA KUTANS


DR
KUTAN SA N.MH. BLM

SLIDE 102

ZM-PROBLEM 3 (3/3)
Joint

D:

 Fy
0
1
 1 
 FDB 0.687 P
(0.687 P) P
0

17
17


 FDB
1.33 P(T )
y

22.03.2013

FDB

D
0.687P

x
0.687P

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 103

RITTER- KESM METODU


METHOD OF SECTION

22.03.2013

Eer bir cisim dengedeyse onun btn paralar da


dengededir.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 104

RITTER- KESM METODU


METHOD OF SECTION

22.03.2013

Verilen d ykler ve bunlardan oluan mesnet tepkileri


altnda dengede olan bir kafes sistem, yaplan bir
kesimle iki paraya ayrlrsa, her bir para kendine
etkiyen d ykler, mesnet tepkileri ve kesim yaplan
ubuklardaki ubuk kuvvetleri altnda dengededir.
Yaplan kesimde en fazla, ubuk kuvveti bilinmeyen 3
ubuk kesilecek olursa, bu ubuklardaki ubuk
kuvvetleri paralardan birine ait X=0, Y=0, M=0
denge denklemleri ile hesaplanabilirler.
Denge denklemleri, her denklemde bir bilinmeyen
bulunacak ekilde yazlabilir.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 105

22.03.2013

RITTER- KESM METODU


METHOD OF SECTION

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 106

RITTER- KESM METODU


METHOD OF SECTION
Mo=0 :
Mu=0 :
Md=0 :

Mo+ro Oi=0
Mu+ru Ui=0
Md+rd Di=0

Oi
Ui
Di

22.03.2013

Mo, Mu ve Md sol paraya etkiyen mesnet tepkileri ve


d yklerin o, u ve d noktalarna gre statik
momentleridir.
ubuk kuvvetlerinden bazlar hesaplandktan sonra,
dierleri onlara bal olarak X=0, Y=0 denge
denklemleri ile bulunabilir.

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 107

KESM METODU (1/3)

22.03.2013

The method of sections applies on any part or


section of a truss
Once a section is chosen
write equations of equilibrium for the section

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 108

METHOD OF SECTIONS (2/3)

22.03.2013

Since there are only three equations of


equilibrium:
Fx=0; Fy=0; and M=0
 Choose a section that passes through a
maximum of 3 members with unknown force values

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 109

METHOD OF SECTIONS (3/3)


Before finding the member forces it is essential
to determine the support reactions
 Need to analyze the whole truss first
Dy
Dx

22.03.2013

Ex
Write equations of equilibrium to determine FBC, FGC, and FGF
Cut the truss along the members in question
Use the 3 equations of equilibrium to determine Dx, Dy, and Ex
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 110

PROBLEM 4 (1/3)

22.03.2013

Determine the force in members CD and CM of


the Baltimore bridge truss and state if the
members are in tension or compression. Also
indicate all zero-force members

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 111

SOLUTION-PROBLEM 4 (2/3)

22.03.2013

Support reactions:
+MI=0 2(12)+5(8)+3(6)+2(4)-Ay(16)=0
Ay=5.625 kN
+
Fx=0
Ax=0
Method of joints: By inspection the following
members are zero-force members

Ax
Ay

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

Iy

SLIDE 112

SOLUTION-PROBLEM 4 (3/3)
Method of sections:
+MM=0

FCD(4)-5.625(4)=0
 FCD =5.625 kN (T)

+MA=0

FCM(4)-2(4)=0

FMN

 FCM =2 kN (T)
4m

FCM
FOC=0

22.03.2013

A
FCD

4m

Ay = 5.625 kN
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

2 kN
SLIDE 113

22.03.2013

KNEMATK BELRSZLK

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 114

22.03.2013

Statik ve Kinematik Belirsizlikler

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 115

MATRIS DEPLASMAN YNTEM

Yap sistemi ayrklatrlr.


Bilinen deplasmanlar (Dk) ve bilinmeyenleri (Du) belirleyiniz.
Eleman rijitlik (direngenlik) matrislerini oluturunuz.
[K] global direngenlik matrisini oluturunuz.

Q=KD dir. Fakat [K] ayrklatrlmaldr.

Q k  K11
Q 
 K
 u  21

K12  D u 
 

K 22  D k 

Q k
K11 D u K12 D k

22.03.2013

Q u
K 21 D u K 22 D k
D k
0 ise ( genellikle)
Q k
K11 D u
DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 116

BLGSAYAR PROGRAMI LE ZM

CME-TRUSS
ANALYSIS
SAP2000
Kassimali Program
RISA 2D EDU

22.03.2013

Dm noktalarnn koordinatlar
Eleman malzeme ve kesit zellikleri
Mesnet artlar
Dm noktas ykleri

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 117

RNEK
JOINT

3.5

ELEMAN NO

ANALYSIS v 1.9 demo

22.03.2013

KEST: HEA100
MALZEME: FE310

DN

AD

1-3

DC

3-4

BA

2-1

BD

2-3

BC

2-4

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 118

Kassimali Program

22.03.2013

Project New Project

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 127

22.03.2013

Joints
Material

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 128

Cross-Section

MEMBERS

22.03.2013

LOADS

SLIDE 129

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 130

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

22.03.2013

SLIDE 131

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 132

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

GRAFK YNTEMLER
Dm noktalar denge ynteminin grafik eklidir.

22.03.2013

Culman Yntemi
Maxwell-Cremona yntemi

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 133

22.03.2013

Maxwell-Cremona yntemi
Cremona lem Admlar
1. Kafes yap lekli olarak izilir
2. DN ykleri yerletirilir
3. Mesnet tepkileri hesaplanr.
4. Mesnet tepkileri ve yklerin aras harflerle
isimlendirilir.
5. Kafes ubuklar aras harflerle
isimlendirilir.
6. Yk/mesnet tepkisi poligonu izilir
7. DNlar iin denge poligonlar izilir
8. DN kuvvetlerini bulmak iin, en fazla
bilinmeyen says 2 olacak ekilde sra
belirlenir.
9. ubuk dorultularnda, oklar izilir
(poligon oluturmak iin)
10. Oklarn boyu llr
11. DNdan dar oklar +
12. DNna doru oklar DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 134

Maxwell-Cremona yntemi

22.03.2013

Graphic Truss Analysis


1 Joint ABHG
2 Joint ABHG equilibrium polygon
3 Joint BCJH
4 Joint BCJH equilibrium polygon
5 Joint HJKG
6 Joint HJKG equilibrium polygon

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 135

Maxwell-Cremona yntemi

22.03.2013

Parallel chord truss


1 Truss diagram
2 Equilibrium force polygon
3 Bar force table
4 Intuitive analysis
Top chord shortens in compression
Bottom chord elongates in tension
Inward sloping bars elongate in tension
Outward sloping bars shorten in compression
Vertical bars shorten in compression
Note:
Diagonal bars in tension are preferred
since they are the longest bars and thus
would tend to buckle in compression.
Buckling increases quadratic with length !!!

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 136

Maxwell-Cremona yntemi

22.03.2013

Truss analysis examples


1 Warren truss
2 Warren truss equilibrium polygons
3 Pratt truss
4 Pratt truss equilibrium polygons
5 Braced frame
6 Braced frame equilibrium polygon

SLIDE 137

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM

SLIDE 138

22.03.2013

DR. MUSTAFA KUTANS SA N.MH. BLM