You are on page 1of 9

Eyll 2013

Say 56

Sayn Okurumuz,
Bu bltenle, alma alanmzda Alarko Carrier ve i
ortaklarmzn teknik ve gelitirme almalarmzn
akland makaleleri sizlerle paylamak istiyoruz.
Amacmz bir sre sonra okurlarmzn bilgisayarlarnda her zaman bavurabilecekleri bir Alarko Carrier
ktphanesi oluturmaktr.
Blten konusundaki dnceleriniz bizler iin yol
gsterici olacaktr. Haberleme adresimiz aada
verilmitir. Yararl grrseniz bltenimizi evrenizde
duyurmanzdan memnun oluruz. Bltenin gnderilmesini istemiyorsanz aadaki adresimize tklamanz
yeterlidir.
Sayglarmzla...

Mart 2013
Say 47

Sayn Okurumuz,
Bu bltenle, alma alanmzda Alarko Carrier ve i
ortaklarmzn teknik ve gelitirme almalarmzn
akland makaleleri sizlerle paylamak istiyoruz.
Amacmz bir sre sonra okurlarmzn bilgisayarlarnda her zaman bavurabilecekleri bir Alarko Carrier
ktphanesi oluturmaktr.
Blten konusundaki dnceleriniz bizler iin yol
gsterici olacaktr. Haberleme adresimiz aada
verilmitir. Yararl grrseniz bltenimizi evrenizde
duyurmanzdan memnun oluruz. Bltenin gnderilmesini istemiyorsanz aadaki adresimize tklamanz
yeterlidir. Sayglarmzla...

Mays 2013
Say 48

Sayn Okurumuz,

VAV- DEKEN HAVA


HACML SSTEMLER

Bu bltenle, alma alanmzda Alarko Carrier ve i


ortaklarmzn teknik ve gelitirme almalarmzn

Alarko Carrier hava datm


sistemleri
iinsizlerle paylamak istiyoruz.
akland
makaleleri
Bkz. www.alarko-carrier.com.tr
Amacmz bir sre sonra okurlarmzn bilgisayarla-

rnda her zaman bavurabilecekleri bir Alarko Carrier


ALARKO CARRIER BLTENLER
ktphanesi oluturmaktr.
- Yeni rn
Blten konusundaki dnceleriniz bizler iin yol
- Haberler
gsterici olacaktr. Haberleme adresimiz aada
- Gerek Konfor
verilmitir. Yararl grrseniz bltenimizi evrenizde
Bu bltenleri e-blten olarak
e-mail ile almak
duyurmanzdan
memnun oluruz. Bltenin gnderilisterseniz, ltfen
mesini istemiyorsanz aadaki adresimize tklamanz
www.alarko-carrier.com.tr
adresinden
abone
yeterlidir.
Sayglarmzla...
olunuz.
Bu blteni almak istemiyorsanz ltfen ebulten@
alarko-carrier.com.tr adresine bo e-posta
gnderiniz.
Haberleme Adresi:
info@alarko-carrier.com.tr

VAV sistemleri tm dnyada geleneksel sabit hacimli (CAV) sistemlere


gre enrji tasarrufu saladklar iin giderek daha fazla kullanlyor. VAV
sistemleri merkezi bir hava ileme nitesi (klima santrali) ile birlikte alrken havas koullandrlan ortamda s deitirici ve sesli alan fanlara gerek kalmaz. VAV sistemi soutma ihtiyacna gre besleme havasnn miktarn, hassas hava ak hissedicileri ile kontrol eder ve deitirir.
Hava ak ve dolaysyla soutma miktar her ortam iin ayr kontrol
edilebilir. >>>

Alarko Carrier hava datm sistemleri iin


Bkz. www.alarko-carrier.com.tr
ALARKO CARRIER BLTENLER
- Yeni rn
- Haberler
- Gerek Konfor
Bu bltenleri e-blten olarak e-mail ile almak
isterseniz, ltfen
www.alarko-carrier.com.tr adresinden abone
olunuz.
Bu blteni almak istemiyorsanz ltfen ebulten@
alarko-carrier.com.tr adresine bo e-posta
gnderiniz.
Haberleme Adresi:
info@alarko-carrier.com.tr

VAV-i NDKSYONLU
DEKEN HAVA HACML
SSTEMLER

Esas olarak Deiken Hava Hacimli (VAV) sistemlere benzeyen ndksiyonlu Deiken Hava Hacimli (VAV-i) sistemleri besleme havas ile ortam
havasn kartrarak konfor koullarn iyiletirirken nemli lde enerji
tasarrufu salar. zel hava datclar ve fan-coil niteleri gerektirmeyen
VAV-i sistemleri bu zellikleri ile tm dnyada geleneksel sabit ve deiken hacimli (VAV/CAV) sistemlere gre giderek daha fazla kullanlyor.
>>>

Hava Datmnda komple zmler iin


Barcol-Air.
Bkz. www.alarko-carrier.com.tr
ALARKO CARRIER BLTENLER
- Yeni rn
- Haberler
- Gerek Konfor
Bu bltenleri e-blten olarak e-mail ile almak
isterseniz, ltfen
www.alarko-carrier.com.tr adresinden abone
olunuz.
Bu blteni almak istemiyorsanz ltfen ebulten@
alarko-carrier.com.tr adresine bo e-posta
gnderiniz.
Haberleme Adresi:
info@alarko-carrier.com.tr

TEKNK BLTEN

Eyll 2013 - Say 56

Sayfa 2

Hava Datmnda Hava Hacim ve Basn


lm ve Kontrol stasyonlar
Air-Track Sistemleri- BARCOL-AIR
Sabit hava hacmi, statik basn, besleme/dn havalar- 2. AF Tipi: Hava Ak lm ve Kontrol stasyonu: Dikdrtgen
nn dengelenmesi vb gibi hava akm kontrol temel ilevAFS, dairesel AFQ
leri teoride ok basit ve aktr. Bu ilevlerin pratik uygula3. AH Tipi: Hava Ak lm ve Sistem Basnc Kontrol stasmas srasnda ou kez hz basncnda elde edilen lm
yonu: Dikdrtgen AHS, dairesel AHQ.
sinyallerinin ok hafif olmas nedeniyle tesbiti ok zordur.
ekil 1. Dairesel Hava lm/z-

Hava ak kontrol uygulamalar drt aamal bir ilemidir.

leme stasyonu (Tip AEP)

- Basn fark sinyaline gre hava akn alglama (kanal


iindeki sensrlerden alglanan hz basnc),
- letilen ve ykseltilen bu sinyali kontrolr tarafndan kullanlan bir biime dntrme (analog, pnmatik, DDCdorudan dijital kontrol vb),

ekil 2. Dikdrtgen Hava lm/


zleme stasyonu (Tip AER)

- Dntrlen bu sinyalden, bir karekk ekstraktr kullanlarak, uygun bir denetim ilikisi iinde, hava hacminin
kontrol iin lineer bir hava kontrol sinyalinin retilmesi,
- Bu kontrol sinyalini deerlendirme ve gerekirse (reset)
hava akmnn ayarlanmas.

ekil 3. Dairesel Hava lm/zleme ve Hava Ak Kontrol stasyonu

Kontrol sisteminin genel doruluu (dng) tamamen isel


her bir parann doruluuna baldr. lk basamakta yaplacak kk bir hata daha sonraki aamalarda katlanarak
artar.
Bir kontrol sistemi ald sinyalden daha iyi bir sinyal retemez. Bu nedenle bir kontrol sisteminin kalitesini belirleyen
ilk bata ald sinyallerin kalitesidir. HC Barcol-Air FloCross Hava Sensr ile en az 24 test noktas zerinde ve
en az 2,5 kat glendirilmi, son derece doru test sinyali
salanr. Bu sensr dzensiz kanalda bile %2,5 toleranla
kantlanm bir dorulua sahiptir.
Bu doru sinyal bir basn-ler ile manuel olarak okunabilir veya enerji ynetimi, besleme ve dn hava hacimlerinin dengelenmesi, en az temiz hava miktarnn izlenmesi
ve kontrol, VAV sistemlerinde devreye hava akm iin gvenilir, doru referans noktas vb salamak iin kat veyaalan (zone) ile kira faturalama gibi deikenleri kontrol eden
bina kontrol sistemlerine aktarlabilir:
HC Barcol-Hava lm ve Kontrol stasyonu Sistemi 3
farkl standart cihazdan oluur:
1. AE Tipi: Hava Ak lm stasyonu: Dikdrtgen AER,
dairesel AEP

(Tip AFQ)

ekil 4. Dikdrtgen Hava lm/


zleme ve Hava Ak Kontrol stasyonu (Tip AFS)

Uygulama rnei
Hava sisteminin tasarmnn tamamlandn, tm kanal lleri, hava aklar ve basn farklarnn hesaplandn ve
kanal izimlerinin yapldn kabul edelim. Kanal bu tasarma gre, tasarm gvenlik faktrleri ve ortalama alma
standartlar dikkate alnarak imal edilecektir.
Bu durum sistemin kurulduktan sonra tasarma gre tketecei enerji ya da retecei grltden daha fazlasn gerekte tketebilecei ve retebilecei anlamna gelir.
imdi sahada sistemi en iyi koullarda iletebilmek iin gerekli yntemin belirlenmesi gerekir. Sisteme eklenecek HC
Baricol Air lm ve Kontrol stasyonu ile system sahada
gvenle ve en verimli enerji kullanm ile altrlabilir.

TEKNK BLTEN

Sayfa 3

Eyll 2013 - Say 56

Air-Trac Sistemi
Sabit hacimli sistemler(CAV) elle altrlan damperlerle optimize edilebilir. te yandan, gnmzde nem kazanan enerji
tasarrufu gerei dikkate alndnda sabit hacimli uygulamalarn bina hava koullandrma (HK) sistemlerinde daha uzun
sre kullanlamayaca sylenebilir.
Deiken hava hacimli (VAV) sistemlerinin kullanld HK sistemleri bugn modern bina ynetim sistemleri ile uyum iinde
enerji tasarrufu salar. Tam yk koullarnda bile enerji tasarrufu salamak iin HK sisteminin alt sre boyunca hava
akn ve basncn izlemek ve kontrol etmek gerekir. Ne yazk ki, hi kimse sabit hacimli bir sistemde damperleri elle kontrol
etmek iin, 24 saat boyunca, binada kontrol mhendisleri altrmann ykn karlayamaz.

ZET

- Barcol-Air lm ve Kontrol stasyonlar gnmz enerji tasarrufu gerekliliklerini tam olarak salar; hava ak ve sistem
basncn srekli izleyerek ve kontrol ederek binada enerji tketimini gnde 24 saatlik bina kullanm boyunca en aza indirir.
- Flo-Cross , saha lmlerinde ortalama hava ak lm hz sensr ile % 100 doruluk salanr.
- Haval (pnmatik), rneksel (analog) elektronik veya dorudan saysal kontroll (direct digital control- DDC) vericiler /
kontrolr ile kullanma uygundur.

SSTEM RNEKLER-1
Besleme ve Atk Hava Aknn Dengelenmesi
rnek: Air-Trac Kontroll VAV Sistemi
1- VAV terminal- VAV k;
2- Room Thermostat- Oda termostat;
3. VAV Controller- VAV Kontrolr;
4- Duct static pressure sensor- Kanal
Statik Basn Hissedicisi;
5- Fan speed controller (VFD)- Fan
Hz Kontrolr (Deiken Frekans
Srcl-VFD);
6- Air flow measuring and pressure
control station- Hava ak izleme/lm ve basn kontrol istasyonu;
7- Air measuring station- Hava izleme/lm istasyonu;
8- Air flow measuring and control
station- Hava izleme/lm ve basn kontrol istasyonu;
9- Air measuring station- Hava izleme/lm istasyonu;
ekil 5. Air-Trac Kontroll Bir VAV Sisteminde besleme ve atk hava aknn dengeleme emas

10- Building Management System


(BMS)- Bina Ynetim Sistemi (BYS)

TEKNK BLTEN

Eyll 2013 - Say 56

Sayfa 4

Kontrol Esasnn Aklanmas

A. Merkezi Hava leme


ekil 5deki Air-Trac Kontroll Bir VAV nitesinin (AHU) Hz
sisteminde besleme ve atk hava ak- Kontrolr

nn dengeleme sistemi havann bir Merkezi hava ileme nitesindeki besodadan baka bir odaya aknn kont- leme fannn hz, sistem tasarm oda
rol ve engellemesi iin kullanlr.
koullarn salarken, hava kolonlaBir oda iinde hava fazla kirlendiinde rndaki hava aknn basnc en dk
ya da daha souk veya scak olduun- dzeyde kalacak ekilde kontrol edilir.
da odalar arasnda hava geileri ola- D atm fannn hz ayarlanarak binabilir. Her iki odada da basn, dn ve daki dk ve yksek basn, besleme
besleme havas arasndaki basn fark ve d atm havalarnn aklar eitleneile kontrol edilir.
rek kontrol edilir.
Pozitif basn besleme havas dn ya
da k havasndan daha fazla olduu
zaman odada pozitif basn oluur.
Tersine odaya beslenen havadan daha
fazla hava dar verildii zaman odada
negative basn oluur.

C. Oda scaklk kontrol: VAV knda enerji tasarrufu salamak amacyla


gerekli soutma ya da stma yk iin
odadaki hava hacmi kontrol edilir.

Sistem Bileenleri
Air-Trac Kontroll bir VAV sisteminde
besleme ve atk hava aknn dengelemesi iin ngrlen sistem bileenleri
aadaki gibidir:
1.Hava Ak lm stasyonu: Dikdrtgen (AER tipi); dairesel (AEP tipi)

B. Air-Trac, besleme ve dn hava- 2.Hava Ak lm ve Kontrol stassnn dengelenmesi; basn kontroll ya yonu: Dikdrtgen (AFS tipi); dairesel
da basn kontrolsz
(AFQ tipi)

B1. Basn kontrolsz dengeleme: Besleme hava ak srekli llr. Ortamdan ekilen havann ak her kat
Air- Trac Hava Ak zleme ve Basn ve alanda (zone) gerekli yksek/alak
Kontrol stasyonlar HK sistemi iindeo- basnc salamak iin karlatrlr ya
luabilecek basn farkllklarn kontrol da kontrol edilir.
edip dengeleyerek tm yk koullarnda maksimum enerji tasarrufu salaya- B2. Basn kontroll dengeleme: Besleme kanal basnc tasarm oda koulbilir.
larn oluturmak iin bu alanda VAV
ekil 5deki emada kontrol noktalar terminallerinin izin verdii en dk
ve ilevleri:
dereceye kadar kontrol edilir.

3. Hava Ak lm ve Sistem Basnc Kontrol stasyonu: Dikdrtgen (AHS


tipi); dairesel (AHQ tipi)
4. VAV nitesi- ndksiyonsuz; Dikdrtgen (NK, NL veya NS tipleri), dairesel
(NA veya NB tipleri). ndksiyonlu (Dikdrtgen (NV tipi).
5. Hz Kontrolr: Sistem basnc ve
hava hacminin kontrol iin Bina Ynetim Sisteminde hava ileme nitesi
besleme fan hznn kontrol

SSTEM RNEKLER-2
Duman Dolapl Laboratuvarlarda Oda Basn Kontrol
rnek: Duman dolapl laboratuvarlar iin oda basn kontrol sistemi
1- Oda scaklk kontrol iin VAV nitesi;
2- Basn kontrol istasyonu
3. Oda scaklk kontrol iin VAV nitesi;
4- Oda scaklk hissedicisi;
5- Duman dolab iin fan hz kontrol anahtar;
T- Oda scaklk ayarlaycs (thermostat);
S-Fan Hz Ayarlaycs
ekil 6. Duman dolapl laboratuvarlar iin Air-Trac
Kontroll oda basn kontrol sistemi

TEKNK BLTEN

Eyll 2013 - Say 56

Sayfa 5

bylece odadan ekilen hava karlanr.


Eer odadan ok yksek miktarda hava
Normal koullarda, yani duman dola- ekiliyorsa bunu karlamak iin emab kapalyken, oda scakl emadaki da (3) no ile gsterilen ek bir VAV nitesi
(1) nolu VAV nitesi tarafndan control gerekebilir.
edilir ve oda basnc, emadaki (2) nolu
basn kontrol istasyonunun istedii de- Oda veya laboratuvara ok fazla (birincil) besleme havas gerekiyorsa ek VAV
erde tutulur.
nitesinin yeniden stma serpantini ile
Duman dolab almaya balaynca donatlm olmas yararl olur.
oda basncn istenen deerde tutabilmek iin besleme havasnn arttrlmas
veya darya atlan havann drlmesi Sistem Bileenleri
gerekir. Duman dolab tarafndan or- Duman dolapl laboratuvarlar iin Airtamdan hava ekilmeye balaynca bes- Trac Kontroll oda basn kontrol sistemi
leme havas miktar emadaki (2) nolu iin ngrlen sistem bileenleri aabasn kontrolr tarafndan arttrlr, daki gibidir:

Kontrol Esasnn Aklanmas

1. Oda scaklk kontrol iin VAV nitesi- Dikdrtgen (NK, NL veya NS tipleri, dairesel (NA veya NB tipleri).
2. Hava Ak lm Hissedicili Basn
Kontrol stasyonu: Dikdrtgen (AHS
tipi); dairesel (AHQ tipi)
3. Oda scaklk kontrol iin yeniden
stma serpantinli VAV nitesi- Dikdrtgen (NK, NL veya NS tipleri, dairesel
(NA veya NB tipleri).
4. Oda scaklk kontrolr veya oda
scaklk hissedicisi.
5. Hz Kontrolr: Duman dolab iin
fan hz kontrol anahtar.

SSTEM RNEKLER-3
Ana-Bal (Master-Slave) Oda Basn Kontrol
rnek: Ana bir VAV nitesi ile ona bal bir baka VAV niteli bir sistemde oda basn kontrol sistemi

1- Oda scaklk kontrol iin besleme havas ana


VAV nitesi;
2- Oda eksi (dk) basn kontrol iin besleme
havas bal VAV nitesi;
3- Oda scaklk kontrol iin besleme havas ana
VAV nitesi;
4- Oda art (yksek) basn kontrol iin besleme
havas bal VAV nitesi;
5- (T) Oda scaklk ayarlaycs (thermostat) veya oda
scaklk hissedicisi.

ekil 7. Ana bir VAV nitesi ile ona bal bir baka
VAV niteli bir sistemde Air-Trac Kontroll oda basn kontrol sistemi

TEKNK BLTEN

Sayfa 6

Kontrol Esasnn Aklanmas


Bu tip kontrol odalar arasndan basn fark nedeniyle oluacak hava akn nlemek iin kullanlr. Bir oda iinde hava
fazla kirlendiinde ya da daha souk veya scak olduunda
odalar arasnda hava geileri olabilir. Her iki odada da
basn dn ve besleme havalar arasndaki basn fark
ile kontrol edilir. Bir ortamda besleme havas ortamdan ekilen havadan ya da dn havasndan daha fazla ise art
(yksek) basn oluur. Bunun tersine ortamdan ekilen hava
besleme havasndan daha fazla ise ortamda eksi (dk) basn oluur.
Bu durumda ekil 7de gsterilen basn ve hava ak kontroll sistemi ayn sisteme bal iki odadaki basn ve hava
ak lmlerini karlatrarak art basn oluan odada
besleme hava miktarn ksarak veya odadan ekilen hava
miktarn arttrarak iki odadaki basn farkn ortadan kaldrarak odalar arasnda hava akn engeller.

Sistem Bileenleri
Dum Ana bir VAV nitesi ile ona bal bir baka VAV niteli
bir sistemde Air-Trac Kontroll oda basn kontrol sistem bileenleri aadaki gibidir:
1. Birinci oda besleme havasnn scaklk kontrol iin ana
VAV nitesi- Dikdrtgen (NK, NL veya NS tipleri, dairesel
(NA veya NB tipleri).
2. Birinci oda dn havasnn eksi (dk) basn kontrol
iin ana niteye bal VAV nitesi: Dikdrtgen (NK, NL
veya NS tipleri, dairesel (NA veya NB tipleri).
3. kinci oda besleme havasnn scaklk kontrol iin ana
VAV nitesi- Dikdrtgen (NK, NL veya NS tipleri, dairesel
(NA veya NB tipleri).
4. kinci oda dn havasnn art (yksek) basn kontrol
iin ana niteye bal VAV nitesi: Dikdrtgen (NK, NL
veya NS tipleri, dairesel (NA veya NB tipleri).
5. Oda scaklk kontrolr veya oda scaklk hissedicisi.

Eyll 2013 - Say 56

TEKNK BLTEN

Eyll 2013 - Say 56

Sayfa 7

BARCOL-AR HAVA HACM ve BASIN KONTROL STASYONLARI


RN TEKNK ZELLKLER ve SEM BLGLER
Dairesel Hava Hacim ve Basn lm ve Kontrol stasyonlar
TPLER- AEP-B; AFQ-B; AHQ-D

Teknik zellikleri

rn Seimi - Seim Erisi

VAV veya CAV terminallere fabrikada yerletirilir; sahadaki montaj sresinden tasarruf salar.
Flo-Cross hassas hava ak sensr
Statik lm donanm
Dk hava hzn daha hassas okuyabilen en az 2,5 kez
geniletilmi sinyal
Gerek ortalama lm sinyalini salayan ok sayda (en
az 24) test noktas
Sadece 1 x ap minimum dz kanal gerekir
Kompakt tasarm
Byk hava debileri iin uygun
Terminalin st tarafnda dk basn kayb
Dk sesli rn
Bakm gerekmez
Galvaniz sac, tek duvarl, hava szdrmaz muhafaza
elik, sandvi tipte, ift kanatl, neopren contal (dk
kaak) damper (AFQ/AHQ)
Statik basn sensr (AHQ)
Pnmatik, analog, elektronik, DDC kontrol kullanmna
uygun.

ekil 9. Dairesel Hava Hacim ve Basn lm ve Kontrol stasyonlar iin besleme dn havalar basn farkna gre hava ak erileri

TEKNK BLTEN

Eyll 2013 - Say 56

Sayfa 8

Basn Kaybnn Bulunmas

Kv Deeri

Zeta Deeri

RNEK
160 modeli istasyon iin basn fark sinyali (pfc) 30 Pa ise
gerekli hava aknn bulunmas.

Tablo 2. stasyondaki basn kayb

rnekteki hava ak iki yntemle bulunabilir.


1.Yntem: Seim grafiini kullanlarak
Grafikten pfc = 30 Pa ve nite modeli 160 iin hava ak
82 l/s olarak okunur.
2.Yntem .Aritmetik yoldan
Tablo 1de 160 modeli iin verilen Kv deeri 15 dir. Bu deer aadaki formlde kullanlarak hava ak hesaplanr:
V = Kv.pfc = 15 x 30 = 82 l/s

ve Zeta Deerleri

RNEK
8 m/s ak hznda 160 modeli istasyondaki basn kayb (ps)
Zeta deeri yardmyla aadaki formlle hesaplanr.
Tablo 2de 160 modeli istasyon iin Zeta deeri 0,46dr.
Buna gre basn kayb:
ps = Zeta x 0,5 x Rho* x v2 = 0,46 x 0,5 x 1,2 x 82 = 18 Pa
* Rho = Havann zgl younluk ( 1,2 kg/m3; 20C ve
%50 RHda)

Dikdrtgen Hava Hacim ve Basn lm ve Kontrol stasyonlar


TPLER- AER-B; AFS-B; AHS-D
Teknik zellikleri
Flo-Cross hassas hava ak sensr

Sadece 1 x ap minimum dz ka- Galvaniz sac, tek duvarl, hava


szdrmaz muhafaza
nal gerekir

Statik lm donanm

Kompakt tasarm

Dk hava hzn daha hassas okuyabilen en az 2,5 kez geniletilmi


sinyal

Byk hava debileri iin uygun

Gerek ortalama lm sinyalini


salayan Tchebycheff kuralna
gre yerletirilmi ok sayda (en az
24) test noktas

ok yaprakl damper kanatlar


(AFS/AHS), opsiyonel tam kapamal

Terminalin st tarafnda dk Statik basn sensr (AHS)


basn kayb
Pnmatik, analog, elektronik,
Dk sesli rn
DDC kontrol kullanmna uygun.
Bakm gerekmez

TEKNK BLTEN

Eyll 2013 - Say 56

Sayfa 9

rn Seimi - Seim Erisi

ekil 10. Dikdrtgen Hava Hacim ve Basn lm ve Kontrol stasyonlar iin


besleme dn havalar basn farkna gre hava ak erileri

Tablo 2. stasyon modellerine gre Kv Deerleri

RNEK
450x450 modeli istasyon iin basn fark sinyali (pfc) 30
Pa ise gerekli hava aknn bulunmas.
rnekteki hava ak iki yntemle bulunabilir.
1.Yntem: Seim grafii ve Kv deeri kullanlarak
Grafikten gpfc = 30 Pa iin hava ak 870 l/s (veya 3130
m3/h) olarak okunur.
2.Yntem .Aritmetik yoldan
Tablo 2de 450x450 modeli iin Kv deeri 164 olarak okunur. Bu deer aadaki formlde kullanlarak hava ak
hesaplanr:
V = Kv.pfc = 164 x 30 = 898 l/s

Basn Kaybnn Bulunmas


RNEK
8 m/s ak hznda 450x450 modeli dikdrtgen istasyondaki
Zeta deeri yaklak 0,40tr. Buna gre basn kayb (ps)
Zeta deeri yardmyla aadaki formlle hesaplanr.
ps = Zeta x 0,5 x Rho* x v2 = 0,40 x 0,5 x 1,2 x 82 = 13 Pa
* Rho = Havann zgl younluk ( 1,2 kg/m3; 20C ve
%50 RHda)