You are on page 1of 19

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

Schurkenstaat PDO384
w Kolonii
(korporacja Geremka) dogaduje sie z Niemcami za
plecami Polakw EPIKRYZA
CANTO DCCXL
Scris de europisches magazin () ieri la 15:07 din categoria
OSWIATA, citete: 33
Radio:
https://gloria.tv/audio/XmGy1TBfGmtrJjBNpoQSewY3R
na wzr Kiszczaka FASCYNACJA OBEDEM, a Michnik zabrania
Polakom dostpu do ich zasobw dot. nauczania jzyka
polskiego w Niemczech Zarys Estetyki
Chazarw http://sowamagazyn.blogspot.de/2016/09/schurkenstaat-pdo384konsul-sobczak-w.html

SCHURKENSTAAT
Stasiowi Zak-Kaminskiemu przypisuj,
wizniowi hitlerowskich obozw
koncentracyjnych, wiadkowi na
Procesie Frankfurckim zbrodniarzy
faszystowskich, malarzowi, przyjacielowi
Polnisches Kulturzentrum e.V. , sdowej
reprezentacji Polakw i Polonii w Hesji,
Grupy ujtej w Traktacie o przyjani
midzy pastwami podpisanym przed 25
laty, a nie realizowanym

pastwo rozbjnicze
Wzorem Lecha Kaczyskiego trzech ministrw rzdu Szydo
wsiado w pijackim zwidzie do samolotu i przeleciao si
za pastwowe pienidze dla wykazania prywatnej gupoty
Bo jeli mdre byo zabieranie prezydentw obcych pastw
tylko w celu obalenia niejednego pod chmurami, to czubki
w czubie dobrze musiay mie lecc na wariata do Anglii
we Wigili premiery filmu grozy z przygodami Smolesk dla
kiboli, ciemy trotylem czarnej prawdy rozmowy satelitarnej
braci, interwencj Czonka KOR-u w obronie wsppracownika
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

przed odpowiedzialnoci za sprawstwo kierownicze bohatera


narodowego, kryptosyjonistycznego Majdanu w Kijowie, Sawa
Ukrainu! Za zdrowie, psychiczne Jarosawa Kaczyskiego
Dla wykazania zatem jedynie kurau plemiennego z etnicznym
z Tomaszowa Mazowieckiego i dwoma innym menelami, ktrzy
o czwartej w nocy macali pod pubem na pijanego za prac

OSWIATA (Bildung),gegr.1992

https://de.pinterest.com/sowamagazyn/oswiata/

sowa
KancelariaPrezydenta @prezydentpl 8 Std.vor 8 Stunden

Po premierze filmu
#Smolesk.
Andrzej Duda

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

sowa @sowa
@prezydentpl @AndrzejDuda amerykaska crka ukraiskiej ony Andersa
aktywna w zamachu PiS na Polakw w Niemczech
07:47 - 6. Sep. 2016 https://twitter.com/sowa/status/773034947657527296
Ewa Monczyn zaprasza Ci
22 wrzesie o 19:30 na wydarzenie
uytkownika Cinema City Poland

"Biuro prasowe ambasady RP w Londynie


przekazao PAP, e suby konsularne
wiedz o incydencie i pozostaj w kontakcie
z lokaln policj..." https://plus.google.com/116748846165184263175/posts/ckGubHV8xja
a Michnik zabrania Polakom dostpu do ich zasobw dot. nauczania jzyka polskiego w
Niemczech Zarys Estetyki Chazarw

Wielka Brytania:
Polacy znw pobici w
Harlow.
W zwizku z
ostatnimi incydentami
polski ambasador
spotka si m.in. z
wadzami Home
Office (brytyjskiego
MSW) i
wiceministrem
edukacji oraz Poloni
- poinformowa dzi
dyrektor Biura
Rzecznika
Prasowego MSZ
Rafa Sobczak.
Generalkonsul http://www.kolonia.msz.gov.pl/de/konsulat/konsul/
JAN SOBCZAK Generalkonsul der Republik Polen in Kln

Wielka Brytania: Polacy znw pobici w Harlow. W zwizku z ostatnimi incydentami polski
ambasador spotka si m.in. z wadzami Home Office (brytyjskiego MSW) i wiceministrem
edukacji oraz Poloni - poinformowa dzi dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ Rafa
Sobczak.
Generalkonsul http://www.kolonia.msz.gov.pl/de/konsulat/konsul/ JAN
SOBCZAK

Generalkonsul der Republik Polen in Kln

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

Szanowny Panie Konsulu,

przykro nam, e nie mwi Pan pynnie po polsku, nie promuje w Niemczech jzyka polskiego
majc ku temu najlepsz okazj, albowiem na stronie internetowej Konsulatu Generalnego
RP w Kolonii czytamy: Jan Sobczak spricht flieend Deutsch, Englisch, Franzsisch und
Russisch.
1. Jeeli za "Polnisch" pominito w przytoczonym zdaniu tylko przez nierozwag techniczn,
to dla chccego nic trudnego, jak mwi stara mdro ydoska na Wgrodzie w Czeladzi,
atwo bd naprawi, gorzej z bdem antypolskoci w dziaaniach wszystkich kolejnych
rzdw RP po Magdalence Michnika z Kiszczakiem Kaczyskim tudzie Kocioem Wojtyy i
Glempa *89 r. oraz w przypadku osb zatrudnionych w Konsulacie Generalnym w Kolonii,
ktre mwic bez owijania w bawen, szczerze jako Kontingentflchtling ze Solidarnoci,
znam od przylotu do Niemiec w stanie wojennym z paszportem w jedn stron. A wielu z
nich rozpoznaem zaraz po czynach jako rezydentw antypolskich tajnych sub Moskwy, Tel
Aviva-Jaffy, lub Ameryki, nie pracujcych z du doz pewnoci dla dobra Polakw
przebywajcych w Niemczech i zorganizowanych nie tajnie, jak szpicle policyjne i szurki w
postubeckiej mafii, lecz dziaajcych w legalnie zarejestrowanych w sdach grockich
stowarzyszeniach spoecznych takich, jak np. Polskie Stowarzyszenie Szkolne OSWIATA,
rozliczane od 1992 r. przez niemieckich urzdnikw z dysponowania wasnymi skadkami
czonkowskimi przez Polakw w Niemczech, ktrzy nie otrzymuj zagwarantowanego od 25
lat Traktatem Polsko-Niemieckim dofinansowania prowadzonej dziaalnoci statutowej, ani
od rzdu w Warszawie, ani od rzdu RFN, wadz landowych, czy miejskich . A zwalczane s do
tego z drugiej strony przez ydostwo krajowe, poczone z niemieckim wizami zapisanymi w
traktacie midzypastwowym o przyjacielskiej wsppracy z 17 czerwca 1991 r.

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

2. Ambasada RP nie utrzymuje kontaktw z Polakami w Anglii; Konsulaty RP na caym wiecie


nie opiekuj si obywatelami RP przebywajcymi za granic. Nie robi tego, do czego
oficjalnie zostay stworzone, albowiem w ambasadach i konsulatach RP robi to, co chc
suby specjalne Izraela, USA i Rosji, pod przykrywk sub specjalnych Warszawy;
zabezpieczaj ciemne geszefty klientw pastwa rozbjniczego, jakim jest tzw. Polska po
Magdalence, itd. Zatem ambasador w Berlinie i konsul w Kolonii realizuj jawnie antypolsk
lini ukrytego ydostwa syjonistycznego, ktre w Polsce obiecao opodatkowa
wielkopowierzchniowe sklepy, a rok mija i ustawy nie ma, nie ma bata na globalistyczne
ydostwo supermarketowe w Polsce i pienidzy na 500+ nie ma, a s kryptosyjonici
Kaczyskiego u wadzy, a za nimi w kolejce do koryta przepoczwarzony z PO ydoski KOD
Kijowskiego z Was nie lepszym chyba od Dudy w temacie zawszonego robienia za
prezydenta wszy,stkich Polakw z cudownej urody Esterk u boku.
sowa
3. Po co Prezydent Andrzej Duda powoa Biuro ds. kontaktu z Polakami za
Granic i czym zajmuje si waciwie to biuro, jeeli Polacy w Niemczech,
zorganizowani w kulturowych i owiatowych stowarzyszeniach polonijnych
(Polnisches Kulturzentrum e.V. OSWIATA Frankfurt am Main) nadal
dyskryminowani s jako rodowisko polskie i polonijne poza granicami
Kraju tak samo obydliwie, apartheidowo i kryptosyjonistycznie, jak za
rzdw ydoliberanej Platformy Obywatelskiej Tuska, a dowodem tego
ostatnim chociaby demonstracyjne pominicie upowanionych statutowo do wystpowania
na zewntrz przedstawicieli organizacji Polakw z Niemiec przy ustalaniu listy zaprosze
wysanych do udziau w tak wanym wydarzeniu politycznym w Ojczynie, jak premiera z
udziaem prezydenta w Teatrze Wielkim.
Gwnymi zadaniami Biura s:
1) utrzymywanie kontaktw z Polakami poza granicami kraju, 2)
wsppraca z podmiotami polonijnym i emigracyjnymi, w tym w celu
zachowania dbr kultury i popularyzacji wiedzy o polskim dziedzictwie
kulturowym w kraju i za granic, 3) przygotowywanie zaoe do
projektw inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP. Kontakt: e-mail:
biuro.polonii@prezydent.pl Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Biuro ds. kontaktu z Polakami za Granic
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa Telefon: +48 22 695 15 61 (w godz. 8:15 - 16:15) Czym zajmuje si Biuro ?

bierze udzia w organizacji wizyt zagranicznych oraz wanych rocznic i wydarze


zwizanych z Poloni i Polakami mieszkajcymi za granic, w ktrych uczestniczy
Prezydent RP,
podejmuje dziaania na rzecz integracji i rwnouprawnienia rodowisk polonijnych i
polskich za granic w zakresie wsppracy z instytucjami krajowymi dziaajcymi na
rzecz Polonii i Polakw za granic,
wsppracuje z instytucjami, ktre zrzeszaj organizacje Polonii i Polakw w
poszczeglnych krajach oraz z Rad Polonii wiata,

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

we wsppracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi placwkami


dyplomatycznymi i konsularnymi oraz organizacjami pozarzdowymi prowadzi
sprawy interwencyjne. http://www.prezydent.pl/kancelaria/polacy-za-granica/

EPIKRYZA
Prolegomena do Odydzania po Myli prof. Feliksa Konecznego L.dz.: 384 Zarys Estetyki
Chazarw Fascynacja Obdem von Stefan Kosiewski Zniweczona Rzeczywisto CANTO
DCCXL
I.

19-letni wnuk Lecha Wasy zaatakowa noem na osiedlu w Gdasku


22-letni Polk i Partnerk yciow na oczach dziecka dziaajc niczym
zdalnie sterowany robot automat pozbawiony wasnej woli dron w trans
hipnotyczny wprowadzone medium chazarska dzicz w genach terrorysta
policja nie zadeptaa tym razem ladw na miejscu zamachu na zdrowie a
moe i ycie czowieka po ustaleniu tosamoci zoczycy znajc rysopis
nie zawioza zatrzymanego na badanie do psychiatry aby ten nie rozpozna
tego samego co i policja nie uznaa na miejscu za bipolarne skrzywienie
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

neurotyczne osobowoci ukadnego po zatrzymaniu skutego kajdankami


paralizatorem nie potraktowanego na komisariacie modego mczyzny nie
zaliczonego po zachowaniu nietypowym dla modelu rodziny katolickiej do
krgu kultury europejskiej a chrzecijaskiej aeby ydw nie miesza ju
do tego e nie atakuje si noem wasnej kobiety na ulicy ani przy dziecku ale
cynk daa przytomnie zna na portal niezalena.pl od Jarosawa Kaczyskiego
jak Sakowicz niezalena Gazeta Polska TVP Kurskiego psa Kaczyskiego ktry
z innymi przywraca godno Polski po zwrceniu godnoci Ukrainie na Majdanie

szczekaniem po ukraisku SAWA UKRAINU z Kalksteinem Kukiza piewaniem


pieni patriotycznej banderowcw z Lechem Was i Ryszardem Czarneckim ur.
w Londynie w ubogiej dzielnicy ydoskiej wiceprezes PiS-u i Europarlamentu po
zaliczeniu przez niego w Polsce wszystkich partii i po zajciu z oficerem Izraela
pozycji europosa ktry bez mandatu robi za obserwatora bombardowanej Gazy
ptaszyno Balbino kontakt operacyjny CIPI Mossadu chodzi ptaszek po Wgrodzie
w Czeladzi za Ptaszysk powiedzmy drobi z Drobisk do klasy w podstawwce
czy dziobiesz Kieb zotowosy w bystrej wodzie Brynicy rybka w podchody bawi
si noc do gobeczki w parapet pjd pjd dami ci groszku dam ci sonecznika
ziarnek pestek dyni troszk szpakami karmiony za modu albowiem cipi to ptaszek
po ydosku w argonie jidysz Europy wschodniej kiedy w ladino jzyku osobistej
rozmowy w paacu Dziwisza z Bergoglio Macierewicz z trockistowskiego KOR-u
o zamachach wybuchach trotylu sztucznej mgy pod czaszk by albo nie by in
pace wsplnie z innymi za mieszanie we wiaderle metamorfoz dobrych przemian
Balbina to Colombina cipi z Mackiewiczw Safardyjska Walc Miosza zatacza mirae
natrtne pod czaszk na wzgrzu Grabek ulowcy w niedziel warkocz na caego

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

o prymat Mota na czarownice ze zwalczanym przez parti biciem w dzwony Kocioa w


nad rzek w miecie urodzenia mojego miasto kocham ci miejsce na Ziemi naturalnie
gdzie Wojtya po uznaniu go za witego nadal kryje pederastw od normy odbiegajcych
w podwinitych sutannach Legion Chrystusa wierz w witych obcowanie czterystu wylanych
z pomyjami na zbity pysk przez Benedykta Brynico rzeko rko domu dziecistwa naszej Czeladzi
kiedy widziao si ju tak wiele na wiecie zawrotnym gdzie obd wciska si w pokor van Gogha
i czy z pych Nitschego w Historii szalestwa w dobie klasycyzmu Michaela Foucault a masonw
pali si dopiero po mierci skadajc na wieczne rozdarcie zwiedzajcych na Skace i na Wawelu
cipke do Salci pieszczotliwie szepcze ssiad na staro u boku ony zasypiajc prawo i tradycj
za swoje i dobre majc po lubie z ydwk za miostkami nie ganiajc kto w domu mio ma na
wasno wpisanym do kontraktu lubnego na sicher od samego wypatrywania ksiyca nie olni
dna garnka pustego srebrem smalcu gsiego nie zatrzyma Zuzanny w ogrodzie wzdychajc trwaj
nie majc na wonne kpiele olejki pachnce vade me cum: Istniaa bowiem strefa, gdzie obd
zaprzecza twrczoci ironicznie sprowadza j do zera, z jej wyimaginowanych krajobrazw
czynic patologiczny wiat widziade; ibidem: jzyk bredni nie by twrczoci. I na odwrt
brednia uznana za twrczo wydostawaa si ze swej mizernej Prawdy obdu, koniec

przytoczenia. Dajmy inny przykad: Antek Mizera wraca po pracy fizycznej w kopalni Saturn
zmczony powszednio Czerwona Gwiazda za ydokomuny zanurza palce doni w miednicy
z wod na taborku; drzwi latem do mieszkania otworem w pamici wczesnego popoudnia
upa z dworu idc zostawia ar na schodach drewnianych wyszorowany z desek sosnowych
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

szczotk ryow do jasnoci drewna w cieniu daszku zawieszonego ukosem mezuz majaczc
w podwoju otynkowanej ciany domu ydokomuna w berecie na gowie z antenk SB sterczc
rytualnie: nawet w tej sprzecznoci nie byo wzajemnego niweczenia, raczej (przypomnijmy
Montaignea) odkrycie centralnej strefy niepewnoci, gdzie dzieo przychodzi na wiat w

momencie, gdy koczy si jego pord, gdy staje si dzieem naprawd; celowo zwolniona
ze Stoczni na kilka dni przed strajkiem, nie ukarana jednak nigdy za nic w PZPR Anna, ur. jako
Hanna Lubczyk, po lubie Walentynowicz, ukraiska ydokomunistka z bratem oficerem KGB
ze siostr na Ukrainie, ktr odwiedzia po cichu, nie wygadaa si, nie wypiewaa nikomu

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

z tej prawdy ukrytej za ycia: SAWA UKRAINU, chwaa operacji SB Dziwni Ludzie w historii
najbardziej tajnej operacji tajnych sub PRL-u; premier Szydo z partii PiS, po stypendium w
Stanach Zjednoczonych, oddaa hod niekamany zakamanej aktywistce PZPR z medalami
w PRL i zadaniem dezinformacji w Solidarnoci. Trzech ministrw zrzucia na Angli, nie krli
w kartach wyoonych w Gdasku na st z zimnymi nkami, z misj pogadania z miejscowymi
rzdowymi wolnomularzami nie o banaach przecie, Brexicie i jego konsekwencjach dla Polski ale
o problemach Polakw na emigracji, czyli na te same tematy, na ktre OSWIATA we Frankfurcie
ju przed dwudziestu laty rozmawiaa na darmo z konsulami w Kolonii, z premierem TW Buzkiem

i z innymi z Warszawy, patrz: Tygodnik Polski Mannheim 17.03.1997, s. 6., art.: Problemy
Polakw: Przewodniczcy OSWIATY Stefan Kosiewski przypomnia natomiast zebranym
o tym e od 1994 r. boskie MSW blokuje projekt wsplnej gazety dla wszystkich Polakw
w Niemczech, zgoszony przez niezalen grup polskich specjalistw. W blokowaniu
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

polskich inicjatyw (wykorzystywane s) pienidze z budetu federalnego przyznawane polskim


organizacjom bezpodstawnie wycznie za porednictwem Janusza Marchwiskiego z BergischGladbach. W zeszym roku byo to 700 tys. DM. Z ktrych Owiata nie otrzymaa ani jednej
marki. Boskie MSW bdzie musiao zdaniem prezesa Owiaty wyjani, kto pobra te
pienidze, przeznaczone dla mniejszoci polskiej w Niemczech. Na co je pobra, lub za co
Marchwiski musi by rozliczony. W tej chwili domaga si tego Polskie Stowarzyszenie
Spoeczno-Kulturalne w Badenii-Wirtembergii. Domagaj si tego te Polacy w Hesji
Wkrtce docz si do tych da inni Polacy. Take i ci, ktrzy zaufali Marchwiskiemu i
grupce jego poplecznikw. I dali si zwie, manipulowa sob. Polacy w Niemczech maj
nie tylko prawo do pienidzy podatnika, ktre niemiecki rzd przeznacza na dziaalno
ich organizacji. Polacy maj prawo take do prawdy. Chc wiedzie, kto nimi manipuluje
Kto ma interes w tym, eby omiesza i skca polsk spoeczno w Niemczech. Jest

pora siania rnych rzeczy jest i pora odsiewania ziarna od plew. Pord problemw, ktrymi
yj Polacy w Niemczech poczesne miejsce zajmuje stosunek Ambasady RP i Konsulatw
do dziaaczy polskich i do ludzi podajcych si za dziaaczy polskich w Niemczech.
Ambasada i Konsulaty RP s bowiem jednoznacznie polskie - przypomnia podpisany pod
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

historyczn dzisiaj notatk prasow B. Kwaniewski jednoznacznie nie Sztolcman. Nie


aden z trzech ministrw rzdu Beaty Szydo, ktrzy za Izaaka Singera z KOR-u zadymiaj
dzisiaj w Anglii spraw odpowiedzialnoci pomagdalenkowych rzdw Rzeczypospolitej
Polskiej w zwizku z uywaniem poydecznych agentw przernych tajnych si do robienia
przez nich za za tzw. przedstawicieli Polonii, zawsze gotowych do powiadczenia przy
kotlecie w konsulacie, e Polakw w Hesji reprezentuje naleca do stanu Beamtentuum
niemiecka nauczycielka, etatowy urzdnik robicy to, za co mu pac, a nie Polak i
Katolik, ktry od 25 lat domaga si od obu rzdw poparcia na rzecz realizacji traktatu

z 17 czerwca 1991 r. Z Panem Bogiem i wyrazami szacunku


Z Frankfurtu nad Menem Stefan Kosiewski 6 wrzenia 2016 r.
https://gloria.tv/audio/XmGy1TBfGmtrJjBNpoQSewY3R

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

Du hast Pins gesammelt auf OSWIATA


W maju 1993 r. Polnischer Schulverein
Oswiata in Frankfurt am Main uzyska
zgod na prowadzenie nauczania jzyka
polskiego jako jzyka ojczystego
(Muttersprachlicher Unterricht in
polnischer
Sprache, MU Polnisch) w Georg-AugustZinn-Schule, w dzielnicy Griesheim. Zajcia prowadzili: mgr Lucyna Bachorz, mgr Krystyna
Charkiewicz, mgr Anna Randak, mgr Stefan Kosiewski. de.scribd.com/...
http://kulturzentrum.w.interiowo.pl/2.html
Du hast Pins gesammelt auf OSWIATA
...sytuacja ulega zmianie na lepsze po wystpieniu Frau Rechtsanwltin (adwokatki)
Adelheid Viesel w dn. 20.02.2013 z Klage/ oskareniem do Verwaltungsgericht Frankfurt w
zwizku z Teilnahme am Fremdensprachenunterricht Polnisch/ moliwoci wzicia udziau
w nauczaniu jzyka obcego... www.scribd.com/... ...my dziaamy na rzecz: MU-Polnisch/
jzyk polski jako jzyk ojczysty w niemieckiej szkole...
https://de.pinterest.com/pin/452752568763317143/
Aktualnoci

DW (Polski)
2 wrzesie o 12:28 #TEMATDNIA Nauczanie polskiego
w Niemczech.
Warszawa twierdzi, e wypenia ju wszystkie
zobowizania wobec mniejszoci niemieckiej i krytykuje
asymetri w realizacji powzitych zobowiza przez
RFN. Czy susznie?
Jzyk polski w Niemczech. Polonia domaga si realizacji
Traktatu przez RFN dw.com|Od: Deutsche Welle (www.dw.com)
Stefan Kosiewski @Barbara Cllen - Szanowna Pani Redaktor, Polnischer Schulverein
OSWIATA, in Frankfurt am Main e.V. dziaa od 1992 r. , ponad dwadziecia lat duej od Frau
Tadrowski (ktra jako pastwowy urzdnik RFN wykonuje tylko to, za co jej paci
pracodawca, zatem uaktywnia si stosunkowo niedawno i tylko na rzecz zachowania
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

swojego stanowiska pracy, za pomaga jej w tym m i to bardzo dobrze o nim wiadczy, ale
dlaczego Konsulat Generalny RP w Kolonii faworyzuje od wielu lat wsppracujcyce z
konsulatem prywatne osoby, tzw. agentw Konsulatu, kosztem bezczelnie
dyskryminowanych organizacji spoecznych polskiej Grupy Traktatowej?
Chciabym zainteresowa Sz. Pani listem pisanym przeze mnie w tej chwili do Konsula
Sobczaka; moe zechce Pani Red. od siebie co doda na temat antypolskiego postpowania
Konsulatu Generalnego RP' we wskazanaej sprawie? Z Szacunkiem
Stefan Kosiewski Vorsitzender OSWIATA Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main 18 godz.
Schurkenstaat PDO384 konsul Sobczak w Kolonii (korporacja
sowa-magazyn.blogspot.com 1 min
II.

http://oswiata.blox.pl/resource/zebralem_dzieci_w_kosciele.jpg

Dostp do tego zasobu jest zabroniony.


agenci tajnych sub rozbijaj Poloni w Niemczech ANGORA, Wochenblatt auf polnisch,
Dortmund - Gos Polski, Pismo dla Polakw w RFN, Recklinghausen - KURIER, Hamburg SOWA, YES-Poland, mmagazyn europejski, Frankfurt am Main Blog > Komentarze do wpisu
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

Centrala w Bochum przez ...


agent wywiadu PRL, byy ...
Konsul Szynka Andrzej kamie, e Ambasada nie ma pozytywnych opinii dziaaczy znanych jej
od dziesitkw lat
Offenbach, Zwizek Polakw, Pani Janina pierwsza z lewej

Frankfurt nad Menem, Pani Janina Roeseler-osowska na spotkaniu z Konsulem RP w


Polskim Orodku Kultury
13:10, kulturzentrum , Haus Grieheim
Link
Pan Stanisaw Zarzyczny na spotkaniach w Polskim Orodku Kultury:
drugi z prawej
23:38, kulturzentrum , Haus Grieheim
Link
http://zgoda.blox.pl/2007/02/Konsul-Szynka-Andrzej-klamie-ze-Ambasada-nie-ma.html

PDF:
Stefan Kosiewski Polnischer Schulverein OSWIATA 1992-2002 in Frankfurt am Main e.V..pdf
by Stefan Kosiewski on Scribd
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

...Uprzejmie prosz o informowanie mnie o postpie rozwizywania problemw i zaatwiania


ludzkich spraw w zwizku z p. 1.
Gdyby Pan Pose zechcia zatrzyma si na chwil nad problemem Polakw w Paskiej
okolicy, ktrzy pac abonament za telefon, z ktrego nie mog skorzysta ze wzgldu na
odcicie si zodziejskiej firmy od okradanych klientw, to take uprzejmie prosz o
informacj, ktr chciabym upowszechni w magazynie internetowym sowa rozsyanym i
odwiedzanym przez tysice czytelnikw w rnych miejscach wiata...
http://donatlusk.livejournal.com/10894.html
http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/09/schurkenstaat-pdo384-konsul-sobczak-w.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

ten pan podobny do Lenina


1 18 godz.

IPN, zbrodnie na Narodzie Polskim


25.01.2011 Stefan Kosiewski do
Czeslawa Buczkowskiego
Scris de europisches magazin () ieri la 17:20 din
categoria IPN, citete: 24
Radio:
https://gloria.tv/audio/wZX9vEBK4KDBJ6UGvigvC2BXo

Blog zosta skasowany przez


waciciela lub zablokowany przez administratora.
Szanowny Panie, zaczyna Pan akcj namawiania Polakw do tego, eby zawiadamiali IPN o
zbrodniach na Narodzie Polskim, a czy to nie jest ustawowy obowizek IPN - Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, eby systematycznie i planowo prowadzi badania
zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu a w ramach tych bada naukowych obowiazkowo
zwraca si w telewizji pastwowej z apelami do pozostaych jeszcze przy yciu wiadkw, po
czym koczy te badania procesami przeciwko zbrodniarzom? Foto: Kazimierz Swito i
Stefan Kosiewski przed IPN w Katowicach
IPN, zbrodnie na Narodzie Polskim. Stefan Kosiewski do Czesawa Buczkowskiego
sowa vor 5 Jahren Klicks 3,8k
Czy te ma ju tak na zawsze w Polsce by nienormalnie i upokarzajco dla Narodu Polskiego,
eby Polacy wnioskowali do rzdu RP o to, eby rzd chcia rzdzic w interesie Narodu
Polskiego a IPN, eby chcia dziaa zgodnie z ustaw, ktora go powoaa do ycia?
Dyrektor Oddzialu IPN w Katowicach, pan dr Andrzej Drogo zwrci si do mnie pismem z
20.02.2008 r. o zgod na umieszczenie mojego nazwiska w Katalogu osb przeladowanych
przez zoczycw z ydokomunistycznych tajnych sub; katalog ten nie posiada nazwy, a
okrelony zosta we wspomnianym pimie przy pomocy 52 sw, bo ydokomunistyczni
zoczycy rozprawiajcy si z ydokomun nie maj nawet ochoty nazwa Za po imieniu.
Listem poleconym nr.: 135445100wysanym 28.03.2008 r. z Tomaszowa Mazowieckiego
otrzyma IPN w Katowicach moj zgod i po upywie 3 lat nie wywiza si ze swojego
ustawowego obowizku. Jestem daleki od zamiaru zemsty, czy wyrzdzania komukolwiek
najmniejszych nawet przykroci, pragn tylko rzeczowo stwierdzi, e pan dr Andrzej Drogo
jest dla mnie ju od trzech lat bezrobotny tak samo jak cay ten IPN. Lech Wasa ma swoje
powody, eby oczekiwa rozwizania tej instytucji, ale czy on nie widzia albo i nie wiedzia,
co i przez kogo jest robione w Polsce po Magdalence i tzw. okrgym stole?

https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

Mj nieyjcy ju niestety ojciec Wadysaw by przez kilka lat na robotach przymusowych w


Prusach, a prezesi Fundacji Polsko-Niemieckiej, osobnicy ydowskiego pochodzenia: Suek i
Parys wypacili sobie bezprawnie premie z funduszy, ktry byy przeznaczone przez rzd RFN
na odszkodowania dla takich ludzi jak mj ojciec; prokuratura wszczynaa w obu przypadkach
ledztwo z urzdu. Czy sysza Pan moe o tym, eby jeden, czy drugi ydokomunistyczny
zoczyca odda ju ukradzione pastwu polskiemu pienidze?
10.05.2006 r. zwrciem si natomiast z pismem do Prezesa IPN pana prof. dra hab. Janusza
Kurtyki z uprzejm prob o pomoc w ustaleniu, za co i przez kogo zosta skazany w 1945 r.
mj ojciec Wadysaw Kosiewski, syn Jana i Franciszki z Kordkw, ur. 6 padziernika 1926 r.,
zam. w 1945 r. w Petach, gmina Myszyniec? Po upywie 5 lat nie dostaem odpowiedzi w tej
sprawie, nie poznaem nazwisk ydokomunistycznych zoczycw, ktrzy po zwolnieniu 19letniego chopca z przymusowych robt w Prusach , wsadzili go wizienia w Polsce za to
tylko, e by Polakiem i posiada dobra materialne, ktra mona byo mu ukra.
07.04.2005 r. Stefan Kosiewski nie zasta w IPN Oddzia w Katowicach ani jednej osoby
poszkodowanej w myl Ustawy o IPN - tak jak i 5.01.2005 r., kiedy pierwszy raz oglda w IPN
zebrane na niego teczki - nie byo ani jednej poszkodowanej osoby, a tylko kilku tych samych,
zatrudnionych w IPN urzdnikw.
Za pani Jolanta NOWAK, ktra przedstawia si jako Naczelnik Oddziaowego Biura
Udostpniania Tego, czego Panu Stefanowi Kosiewskiemu nie chc udostpni, bya taka
dobra, mia i opanowana, e zaprosia nawet do towarzystwa pana Stanisawa SZTURO,
ktry wyrnia si identyfikatorem na piersi: ID 1009 Suba Ochrony.
Pani Naczelnik Jolanta NOWAK musiaa si chyba wystraszy, eby si panu Kosiewskiemu nie staa
jaka krzywda w tym IPN-ie - tak gono da swojego prawa do prawdy o przeszoci Narodu
Polskiego.
- Bo to jest mj Nard, i moja przeszo.

https://gloria.tv/audio/wZX9vEBK4KDBJ6UGvigvC2BXo
Mwi gono i wyranie, a na krzele obok siedzia jego siedmioletni syn, i sucha.

http://ipn.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?172076 blog zablokowany przez


administratora Michnika
ein Workshop vom 3. 5. Mrz 2011 in
Berlin.
Anmeldungen werden ausschlielich vom
Beratungszentrum fr Folteropfer entgegen
genommen. Nhere Details finden Sie im oben
verlinkten Programmflyer. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt. Eine frhe Anmeldung ist ratsam.
Dennoch bitte ich Sie herzlich, die Einladung an
potentiell interessierte Kolleginnen und
Kollegen weiter zu leiten.

Dr. Anna Kaminsky, Geschftsfhrerin,


Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SEDDiktatur. Sehr geehrter Herr Kosiewski,
Menschen, die extreme Gewalt erlebt
https://de.scribd.com/skosiewski

Europisches Magazin SOWA

7. September 2016

haben, leiden
hufig unter
sozialer
Isolation,
Stigmatisierung
und fhlen sich
von der
Gesellschaft
wenig geachtet.
Dieses Problem
kann nur
begrenzt in einer
individuellen
Therapie
bearbeitet und
gelst werden.
Einen neuen, viel versprechenden Ansatz zur kollektiven Bearbeitung solcher Traumata bieten das
narrative Theater und das Soziodrama, wie es in einigen Lndern Afrikas, Asiens, Lateinamerikas, des
Nahen Ostens und den USA erprobt worden ist. In Deutschland hat das Theaterprojekt StaatsSicherheiten in dieser Hinsicht Neuland betreten. Mit diesem Stck haben ehemalige Hftlinge der
DDR-Staatssicherheit ihr Schicksal auf die Bhne gebracht. Das Behandlungszentrum fr Folteropfer
im Zentrum berleben hat mit Untersttzung der Bundesstiftung Aufarbeitung eine qualitative
Untersuchung unternommen, in deren Rahmen die am Stck Beteiligten interviewt und dessen
Auswirkungen untersucht wurden. Die Forschungsergebnisse werden auf einem Workshop
vorgestellt und mit den Erfahrungen aus hnlichen Theaterprojekten in aller Welt kontrastiert. Der
Workshop, der vom 3. bis 5. Mrz in der Bundesstiftung Aufarbeitung in Berlin stattfinden wird,
richtet sich gleichermaen an Vertreter der Traumaforschung, Sozialtherapeuten in der
Opferberatung, an Vertreter von Rehabiliteriungsbehrden, Gedenkstttenmitarbeiter und nicht
zuletzt an die Vertreter der Medien, die ber die bemerkenswerten Ergebnisse dieser Arbeit
hoffentlich rege berichten werden. Das Programm des Workshops finden Sie hier:
Anmeldungen werden ausschlielich vom Beratungszentrum fr Folteropfer entgegen genommen.
Nhere Details finden Sie im oben verlinkten Programmflyer. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine
frhe Anmeldung ist ratsam. Dennoch bitte ich Sie herzlich, die Einladung an potentiell interessierte
Kolleginnen und Kollegen weiter zu leiten.
Mit freundlichen Gren
Ihre Anna Kaminsky
Dr. Anna Kaminsky
Geschftsfhrerin
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
Kronenstrae 5 | 10117 Berlin
Fon: +49 (30) 31 98 95-100 | Fax: +49 (30) 31 98 95-210
E-Mail: buero@stiftung-aufarbeitung.de
www.stiftung-aufarbeitung.de | facebook.com/BundesstiftungAufarbeitung
http://sowa.quicksnake.ro/IPN/IPN-zbrodnie-na-Narodzie-Polskim-25-01-2011-Stefan-Kosiewski-doCzeslawa-Buczkowskiego

http://sowa.quicksnake.ro/OSWIATA/Schurkenstaat-PDO384-konsul-Sobczak-w-Koloniikorporacja-Geremka-dogaduje-sie-z-Niemcami-za-plecami-Polakow-EPIKRYZA-CANTO-DCCXL
https://de.scribd.com/skosiewski