Sie sind auf Seite 1von 16

HR 1/2014

Vrijedi od 15.01.2014. - 31.08.2014.

S u s tav i z a z ava r i va n j e i s t e z a n j e

> Primjer iz prakse


Tvrtka Bhm
> Nove ponude
2014
> Sajmovi 2
 014
Metav Dsseldorf
Halle 15 | Stand B34

11.03. 15.03.2014

Tube Dsseldorf
Halle 5 | Stand A 09

07.04. 11.04.2014

AMB Stuttgart

16.09. 20.09.2014

Euroblech Hannover 21.10. 25.10.2014

etiri dobra razloga


zato odabrati Siegmund sustave
za zavarivanje i stezanje

Fleksibilnost kao 3D-modularni sustav


Radno podruje mogue je produiti u svim trima dimenzijama, npr.:
povezivanjem dva ili vie stola
upotrebom kutnika kao produetaka za stol
u potrebom kutnika i graninika kako bi se poveala visina
Mnogo naina za upotrebu zbog kombinacije provrta i duguljastih rupa
(kutnici i graninici)
Koristei setove dodataka nude Vam se brojne mogunosti stezanja

Uteda vremena
Efikasan rad sa brzim modifikacijama
Jednostavna upotreba dodataka
Lagano odravanje plazma-nitriranih stolova

Najvea preciznost
Visoka razina kvalitete materijala od kojeg su izraeni i stol i dodaci
Veoma brzo i precizno stezanje
Stolovi su proizvedeni sa inovativnom zavarivakom
procedurom na strojevima State of the art

Individualnost prema Vaim eljama


Mjere, povrina, reetka, noge, dodaci za stezanje, itd. - podesivo
Svi sistemi (Basic / Professional / Professional Extreme) su kompatibilni

Internacionalni

Sajmovi 2014
Austria
Intertool
Wien
06.05. - 09.05.

Belarus
Welding and
Cutting, Minsk
08.04. - 11.04.

Bulgaria
IF Plovdiv
Plovdiv
29.09. - 04.10.

Croatia
BIAM
Zagreb
09.04. - 12.04.

Czech Republic
MSV
Brnn
29.09. - 03.10.

Finland
Finntec
Helsinki
06.05. - 08.05.

France
Industrie
Paris
31.03. - 04.04.

Poland
ITM Poland
Poznan
03.06. - 06.06.

Romania
TIB
Bukarest
15.10. - 18.10.

Serbia
International fair of technique and
technical achievements, Belgrad
12.05. - 16.05.

Spain
BIEMH
Bilbao
02.06. - 07.06.

Sweden
Elmia
Jnkping
06.05. - 09.05.

Turkey
Konmak
Konya
24.04. - 27.04.

USA
IMTS
Chicago
08.09. - 14.09.

2 1/2014

Razmislite o
prednostima!
Stol koji e Vam se brzo isplatiti,
zahvaljujui ekonomskom potencijalu
(do 40 % radnih sati sa visokom
preciznou i malom stopom pogreke).
U vrlo krakom vremenu ostvarit
ete profit sa Siegmund stolom za
zavarivanje.

50 mm

75 mm

100 mm

10

Tako lagano,
tako efikasno.

10

25 mm

10

10

Informacije o proizvodu
Sve nae kvalitetne proizvode moete pronai u Siegmund-ovom katalogu
(naruite sa posljednje stranice), kao i na naoj web-stranici.

Struni
savjeti

www.siegmund.com

Za nas, pravi savjet dolazi na prvo mjesto.


Nije vano koji je problem, mi uzimamo u
obzir Vae elje, ideje i kritike vrlo ozbiljno.
Oekujemo Va poziv:

(+385) 1 3435 919


1/2014 3

Metallbau Bhm:
Nabavom Siegmund stolova postigli smo veliki skok. Na se posao ponekad sastoji od rada sa
kutnim dijelovima. Siegmund stolovi za zavarivanje puno nam pomau, jer sada radimo na naim
komponentama brzo i precizno. Jako smo zahvalni da su ona vremena kada smo morali raditi na
okvirima koje smo sami konstruirali i na elinim tanjurima, sada iz nas.

Siegmund stolovi koji se koriste u


Metallbau Bhm u Eichstttu

Konstrukcije napravljene od metala i stakla.


Materijali koje koriste zaposlenici Metallbau Bhm kako bi ostvarili elje i
ideje svojih kupaca ne mogu biti kontradiktivnije.

Kompanija je poela sa radom 1860. godine. U poetku su imali dva


zaposlena djelatnika, da bi danas imali njih 45. Kombiniraju veliko iskustvo
i tradiciju obiteljske firme sa upotrebom moderne tehnologije kako bi dobili
izvrstan proizvodkao to je npr. Frauenkirche u Dresdenu sa rasvjetom.

Pokrivajui sve korake od planiranja do proizvodnje, kompanija nudi rjeenja


za klasine bravarske zadatke, eline lagane konstrukcije, metalne konstrukcije,
procesuiranje metalnih ploa, a sve u skladu sa postizanjem maksimalne
sigurnosti, efikasnosti i kompozicije.

Slika lijevo:
Izlazne stepenice u koli u Eichstttu su napravljene na Siegmund stolovima za zavarivanje. Dimenzije stepenica su 10 m x 1,35 m x 1,60 m.
Konstrukcija tei oko 4 tone, a sastoji se od 15 mm metalnih ploa.

1/2014 5

16 mm

Podaci

visokokvalitetni elik S355J2+N (ST 52/3)


povrina nije otvrena niti presvuena protiv prskanja
zatita protiv prskanja samo uz pomo Anti-spatter spreja
debljina materijala 12 mm

razmak izmeu rupa 50 mm


razmak izmeu mree 50 mm

50

Materijal

50

Rupe

Strana stola

16 mm
Sav pribor od stola
Siegmund System 16
je kompatibilan sa
stolom Basic 16

visina 50 mm
(ista strana ili sa rupama)

Kapaciteti

Rebrenje

Maksimalno preporueno optereenje


sa nogom Basic je 1.000 kg

Konstruirano uz
pojaana rebra

90 mm

Setovi

Set pribora 163999


(Besplatno u svim setovima)

Stega

Stega

Klin

Oslonac

Kutnik

Kutnik

Runi toak

160620.1

160630.V

160520

160415

160110.G

160162

160841

12 x

12 x

Basic-Set 1

4x

Basic-Set 2

6x

2x

16 x

12 x

2x

2x

1x

Basic-Set 3

8x

4x

24 x

16 x

4x

4x

1x

Stol-Basic 16 mm
ukljuuje nogu Basic 160856

Bez seta

50

Ekonomina alternativa

45
90

Artikl

Vrijedi od 15.01.2014. - 31.08.2014.

300 mm

12 mm

Basic

76 mm

System

16

Udaljenost izmeu rupa 50 mm


Udaljenost rupa unutar mree 50 mm
Visina stranice stola 50 mm
Visina stola 850 mm

1x

Stol sa ukljuenim
Basic-Set 1

Stol sa ukljuenim
Basic-Set 2

Stol sa ukljuenim
Basic-Set 3

Veliina stola
1,2 m x 0,8 m

4 noge

1,0 m x 1,0 m

4 noge
4 noge
4 noge

1.098

1.398

2-161325

2-161425

698

948

1.198

1.498

3-161010

2-161210

2-161310

2-161410

998

1.248

1.498

1.798

3-161015

2-161215

2-161315

2-161415

(otprilike 210 kg)

Br. artikla

1,5 m x 1,0 m

848
2-161225

(otprilike 160 kg)

Br. artikla

1,2 m x 1,2 m

598
3-161025

(otprilike 150 kg)

Br. artikla

998

1.248

1.498

1.798

3-161035

2-161235

2-161335

2-161435

(otprilike 220 kg)

Br. artikla

Noge stola

Noga Basic

Visina noge podesiva

Noga sa kotaima
i konicom

Visina noge podesiva


na kotaima sa konicom

Br. artikla

2-160856

2-160860.x

2-160855.x

3-160861.x

500 kg

250 kg

180 kg

200 kg

800-825 mm

550-950 mm

800-825 mm

550-850 mm

30 mm

25 mm

Nosivost / noga
Visina / noga (bez stola)
Fino podeavanje
Savjet
Doplata / noga
6 1/2014

Ukljueno u cijenu stola

25,-

30 mm

30 mm

zbog opasnosti od naginjanja


nije preporuljivo za 3-161025

zbog opasnosti od naginjanja


nije preporuljivo za 3-161025

30,-

50,-

50

28 mm

Visina stola 850 mm

Vrijedi od 15.01.2014. - 31.08.2014.

Ekonomina alternativa
Podaci

visokokvalitetni elik S355J2+N (ST 52/3)


povrina nije otvrena niti presvuena protiv prskanja
zatita protiv prskanja samo uz pomo Anti-spatter spreja
debljina materijala 25 mm

razmak izmeu rupa 100 mm


razmak izmeu mree 100 mm

Rupe

Povrina stola

28 mm
Sav pribor od stola
Siegmund System 28
je kompatibilan sa
stolom Basic 28

visina 25 mm

Kapaciteti

Rupe s navojem

Maksimalno preporueno optereenje


sa nogom Basic je 2.000 kg

svi Basic stolovi sistem 28 ukljuuju


rupe na sve 4 strane stola svakih 200 mm
M12-navoj za navojne vijke 280543

Artikl

175 mm

140 mm

Setovi

(Besplatno u svim setovima)

Spona XL

Klin

Oslonac

Navoj klina

Oslonac

Kutnik

Kutnik

Runi toak

280612.V

280613.V

280520

160415

280543

280416

280110.GB

280162

280841

8x

8x

8x

8x

1x

Basic-Set 2

6x

2x

16 x

8x

8x

12 x

2x

Basic-Set 3

8x

4x

24 x

8x

8x

12 x

4x

Stol sa rupama
s navojem
na stranama stola

Stol-Basic 28 mm
ukljuuje nogu Basic 160856

rupe s navojem

100

Set pribora 283999

Spona XL

4x

100

100

45
90

Basic-Set 1

100

Materijal

500 mm

25 mm

Basic

76 mm

System

28

Udaljenost izmeu rupa 100 mm


Udaljenost rupa unutar mree 100 mm

1x
4x

1x

Stol sa ukljuenim Stol sa ukljuenim Stol sa ukljuenim


Basic-Set 1
Basic-Set 2
Basic-Set 3

Veliina stola
1,0 m x 1,0 m

4 noge

(otprilike 230 kg)

1,5 m x 1,0 m

4 noge

(otprilike 340 kg)

6 noge

(otprilike 440 kg)

6 noge

(otprilike 520 kg)

6 noge

(otprilike 640 kg)

1.398
3-281030

Br. artikla

3,0 m x 1,5 m

1.148
3-281060

Br. artikla

2,4 m x 1,2 m

998
3-281020

Br. artikla

2,0 m x 1,2 m

798
3-281035

Br. artikla

2,0 m x 1,0 m

598
3-281010

Br. artikla

8 noge

Br. artikla

(otprilike 970 kg)

1.698
3-281040

4-strane
4-strane
4-strane
4-strane
4-strane
4-strane

998

1.348

1.798

2-281210

2-281310

2-281410

1.198

1.548

1.998

2-281235

2-281335

2-281435

1.398

1.748

2.198

2-281220

2-281320

2-281420

1.548

1.898

2.348

2-281260

2-281360

2-281460

1.798

2.148

2.598

2-281230

2-281330

2-281430

2.098

2.448

2.898

2-281240

2-281340

2-281440

Noge stola

Noga Basic

Visina noge podesiva

Noga sa kotaima
i konicom

Br. artikla

2-160856

2-160860.x

2-160855.x

500 kg

250 kg

150 kg

800-825 mm

550-950 mm

800-825 mm

30 mm

25 mm

Nosivost / noga
Visina / noga (bez stola)
Fino podeavanje
Savjet
Doplata / noga

30 mm
Preporuljivo samo za stolove sa 4 noge
(3-281010 i 3-281035)

Ukljueno u cijenu stola

25,-

30,-
1/2014 7

Svi podaci su u usporedbi


16 Professional plazmanitrirani

16 Professional extreme

oko dva puta dui ivotni vijek

oko deset puta dui ivotni vijek*

zbog plazma-nitracije
u usporedbi sa stolom za zavarivanje napravljenim od S355J2+N bez plazma-nitracije

zbog dvostruko otvrenog elika presvuenog


bitumenskim vezivom u usporedbi sa stolom za zavarivanje napravljenim od S355J2+N bez plazma-nitracije

tvrdoa po Vickersu:

tvrdoa po Vickersu:

Stolna ploa + strane stola:


Tvrdoa povrine: otprilike 480-560
Baza tvrdoe:
otprilike 200-230

Stolna ploa:
Tvrdoa povrine:
Baza tvrdoe:

otprilike 700-850
otprilike 360-420

Strane stola:
Tvrdoa povrine:
Baza tvrdoe:

otprilike 480-560
otprilike 200-230

Materijal
visokokvalitetni elik S355J2+N (ST 52/3)
plazmanitrirani je standard
debljina materijala 12 mm

12 mm

ekstremno otporan elik za alat


plazmanitrirani i obloen
debljina materijala 12 mm

12 mm

Strana stola
visina 100 mm
d odatni provrt rupa nudi paralelno
stezanje u 25 mm mrei

visina 100 mm
1,5x 45 lijeb

Gornji rubovi u kutevi


r adijus od 3 mm na rubovima s gornje plohe stola
smanjuju mogunost oteenja stola i alata
r adijus od 6 mm na uglovima stola smanjuju
mogunost ozljede
s tolovi se i dalje rade od S355J2+N (ST 52/3)
iz financijskih razloga

1,5x 45 lijeb

Rupe
p rovrti bez okruglih utora
(identini kao kod Professional 16)
1x 45 lijeb

1 45 lijeb
16 mm

16 mm

Rebrenje

Viestruko rebrenje sa donje


strane stola za veu stabilnost.

Viestruko rebrenje sa donje


strane stola za veu stabilnost.
*Kod velikih optereenja.
elik S355J2+N

Nehrajui elik*

Professional

21 / 63

33 / 63

43 / 63

Professional Extreme

Hra
Toka optereenja
Zatita protiv ogrebotina
Otpornost na udarce
ivotni vijek
Ravnoa

Novo
esto koriteno

Omjer cijene i performansi


Zatita od prskanja zavarivanjem
Rezultati
8 1/2014

*Na upit.

58 / 63
Tako Siegmund ocjenjuje svojstva materijala.

Ponuda
16 Professional

stol za zavarivanje plazmanitrirani 2000 x 1200 x 100 mm


+ specijalni set
+ set pribora
Br. artikla 2-168160.P

Dodatna naplata: 400,-


za stol za zavarivanje
Professional extreme
Br. artikla 2-168160.X

4.895,-
Cijena transporta i pakiranja nije ukljuena u cijenu.
Cijene su bez PDV-a.

115 mm

500 mm

300 mm

90 mm

25 mm

750 mm

45
90

Stega

Stega

Klin

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Oslonac

160610

160630

160510

160108

160110.G

160162

160134 / 36

160146 / 48

160420

6x

4x

24 x

6x

6x

2x

1x+1x

1x+1x

6x

Prizma

Maneta za noge

Kolica za pribor

Prikljuak za stol

Inbus klju

etkica

Brusni kamen

Sredstvo za ienje

Sredstvo za odmaivanje

160645

160859

160910

160402

160852

160820

000942

000911

000921

8x

4x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

90
120

1/2014 9

Udaljenost izmeu rupa 50 mm


Udaljenost rupa unutar mree 50 mm
Visina stranice stola 100 mm
Visina stola 850 mm

System

16

Professional

Vrijedi od 15.01.2014. - 31.08.2014.

Za najvee zahtjeve
lijevi + desni

500 mm

300 mm

25 mm

115 mm

90 mm

90
120

Setovi

500 mm

45
90

Stega

Stega

Prizma

Klin

Oslonac

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kolica za pribor

Artikl

160610

160630

160645

160510

160420

160110.G

160108

160162

160164

160135.04

160910

Set 1

4x

2x

12 x

12 x

2x

Set 2

6x

4x

24 x

12 x

12 x

Set 3

8x

8x

36 x

12 x

12 x

12 x

2x

2x

Set 4

8x

8x

8x

36 x

12 x

12 x

12 x

4x

2x

Set 5

12 x

12 x

8x

48 x

12 x

12 x

12 x

4x

2x

Bez seta

Stol sa
ukljuenim
+ Set 1

Stol sa
ukljuenim
+ Set 2

Plazmanitrirani1 stol s
ukljuenim nogama Basic 160858
Veliina stola
1,0 m x 0,5 m
Br. artikla

1,0 m x 1,0 m
Br. artikla

1,2 m x 0,8 m
Br. artikla

1,2 m x 1,2 m
Br. artikla

1,5 m x 1,0 m
Br. artikla

1,5 m x 1,5 m
Br. artikla

2,0 m x 1,0 m
Br. artikla

2,0 m x 1,2 m
Br. artikla

2,4 m x 1,2 m
Br. artikla

3,0 m x 1,5 m
Br. artikla

4,0 m x 2,0 m4
Br. artikla

Cijena
(otprilike 130 kg)

4 noge
(otprilike 210 kg)

4 noge
(otprilike 190 kg)

4 noge
(otprilike 270 kg)

4 noge
(otprilike 290 kg)

4 noge
(otprilike 400 kg)

4 noge
(otprilike 380 kg)

4 noge
(otprilike 420 kg)

4 noge
(otprilike 500 kg)

6 noge
(otprilike 700 kg)

6 noge
(otprilike 1160 kg)

8 noge

1.225
1.535
1.535
1.910
2.035
2.785
2.685
2.875
3.495
4.120
6.995

Stol sa
ukljuenim
+ Set 3

Stol sa
ukljuenim
+ Set 4

Stol sa
ukljuenim
+ Set 5

1x
2x+2x

Smanjenje
cijena bez
nitracije2

1x

Skalom3

Specijalna cijena
895

1.449

2.025

2.832

3.487

4.422

-200

99

3-160005.P

3-163105.1.P

3-163205.1.P

2-163305.2.P

2-163405.2.P

2-163505.1.P

3-165105

3-167005

1.195

1.749

2.325

3.132

3.787

4.722

-250

99

3-160010.P

3-163110.1.P

3-163210.1.P

2-163310.2.P

2-163410.2.P

2-163510.1.P

3-165110

3-167010

1.195

1.749

2.325

3.132

3.787

4.722

-250

99

3-160025.P

3-163125.1.P

3-163225.1.P

2-163325.2.P

2-163425.2.P

2-163525.1.P

3-165125

3-167025

1.495

2.049

2.625

3.432

4.087

5.022

-250

149

3-160015.P

3-163115.1.P

3-163215.1.P

2-163315.2.P

2-163415.2.P

2-163515.1.P

3-165115

3-167015

1.595

2.149

2.725

3.532

4.187

5.122

-250

149

3-160035.P

3-163135.1.P

3-163235.1.P

2-163335.2.P

2-163435.2.P

2-163535.1.P

3-165135

3-167035

2.295

2.849

3.425

4.232

4.887

5.822

-300

149

3-160050.P

3-163150.1.P

3-163250.1.P

2-163350.2.P

2-163450.2.P

2-163550.1.P

3-165150

3-167050

2.095

2.649

3.225

4.032

4.687

5.622

-350

149

3-160020.P

3-163120.1.P

3-163220.1.P

2-163320.2.P

2-163420.2.P

2-163520.1.P

3-165120

3-167020

2.495

3.049

3.625

4.432

5.087

6.022

-350

149

3-160060.P

3-163160.1.P

3-163260.1.P

2-163360.2.P

2-163460.2.P

2-163560.1.P

3-165160

3-167060

2.895

3.449

4.025

4.832

5.487

6.422

-350

149

3-160030.P

3-163130.1.P

3-163230.1.P

2-163330.2.P

2-163430.2.P

2-163530.1.P

3-165130

3-167030

3.695

4.249

4.825

5.632

6.287

7.222

-350

149

3-160040.P

3-163140.1.P

3-163240.1.P

2-163340.2.P

2-163440.2.P

2-163540.1.P

3-165140

3-167040

5.995

6.549

7.125

7.932

8.587

9.522

-700

298

3-160055.P

3-163155.1.P

3-163255.1.P

2-163355.2.P

2-163455.2.P

2-163555.1.P

3-165155

3-167055

Povrina otvrdnuta i zatiena od prskanja zavarivanjem. Konstantno poveanje tvrdoe 0,6 mm dubine. Povrinska tvrdoa iznosi otprilike 480-560 Vickers. Baza tvrdoa otprilike 200-230 Vickers.
Bez kaljenja, bez presvlake protiv korozije i zavarivakih ostataka. Preporuljivo za stolove koji se ne koriste za zavarivanje. Vrijeme dostave 2-4 tjedana.
Vrijeme dostave 6-8 tjedana.
4
Vrijeme dostave 10-12 tjedana.
1
2

Visina stola 650-950 mm

Visina stola 650-1050 mm

Visina stola 850 mm

Visina stola 850 mm

Noge stola

Noga Basic

Noga sa kotaima
i konicom

Visina noge podesiva I

Visina noge podesiva II


na kotaima sa konicom

Br. artikla

1-160858

2-160866.x

2-160860.x

3-160861.x

Nosivost / noga

500 kg

180 kg

250 kg

200 kg

Visina / noga (bez stola)

750 mm

750 mm

550-950 mm

550-850 mm

Fino podeavanje

30 mm

30 mm

25 mm

30 mm

Noga Basic sa visinom 850 mm


dostupna bez nadoplate

Nije preporuljivo za 3-160030


i 3-160040 i nije dozvoljeno za
3-160005 i 3-160025

Ukljueno u cijenu stola

30,-

Savjet
Doplata / noga
10 1/2014

Nije preporuljivo za 3-160030


i 3-160040 i nije dozvoljeno za
3-160005 i 3-160025

25,-

50,-

Udaljenost izmeu rupa 50 mm


Udaljenost rupa unutar mree 50 mm
Visina stranice stola 100 mm
Visina stola 850 mm

System

16

Professional Extreme

Vrijedi od 15.01.2014. - 31.08.2014.

Za najvee zahtjeve
lijevi + desni

500 mm

300 mm

25 mm

115 mm

Stega

Stega

Prizma

Klin

Oslonac

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kolica za pribor

Artikl

160610

160630

160645

160510

160420

160110.G

160108

160162

160164

160135.04

160910

Set 1

4x

2x

12 x

12 x

2x

Set 2

6x

4x

24 x

12 x

12 x

Set 3

8x

8x

36 x

12 x

12 x

12 x

2x

2x

Set 4

8x

8x

8x

36 x

12 x

12 x

12 x

4x

2x

Set 5

12 x

12 x

8x

48 x

12 x

12 x

12 x

4x

2x

Bez seta

Stol sa
ukljuenim
+ Set 1

Plazmanitrirani otporan elik za alat s1


ukljuenim nogama Basic 160858.X
Veliina stola

Cijena

1,0 m x 0,5 m

(otprilike 130 kg)

4 noge

Br. artikla

1,0 m x 1,0 m

(otprilike 210 kg)

4 noge

Br. artikla

1,2 m x 0,8 m

(otprilike 190 kg)

4 noge

Br. artikla

1,2 m x 1,2 m

(otprilike 270 kg)

4 noge

Br. artikla

1,5 m x 1,0 m

(otprilike 290 kg)

4 noge

Br. artikla

1,5 m x 1,5 m

(otprilike 400 kg)

4 noge

Br. artikla

2,0 m x 1,0 m

(otprilike 380 kg)

4 noge

Br. artikla

2,0 m x 1,2 m

(otprilike 420 kg)

4 noge

Br. artikla

2,4 m x 1,2 m

(otprilike 500 kg)

6 noge

Br. artikla

3,0 m x 1,5 m

(otprilike 700 kg)

6 noge

Br. artikla

Stol sa
ukljuenim
+ Set 2

Stol sa
ukljuenim
+ Set 3

Stol sa
ukljuenim
+ Set 4

1.470
1.842
1.842
2.292
2.442
3.342
3.222
3.450
4.194
4.944

1.195

1.749

2.325

3.132

3.787

4.722

3-163105.1.X

3-163205.1.X

2-163305.2.X

2-163405.2.X

2-163505.1.X

1.495

2.049

2.625

3.432

4.087

5.022

3-160010.X

3-163110.1.X

3-163210.1.X

2-163310.2.X

2-163410.2.X

2-163510.1.X

1.495

2.049

2.625

3.432

4.087

5.022

3-160025.X

3-163125.1.X

3-163225.1.X

2-163325.2.X

2-163425.2.X

2-163525.1.X

1.795

2.349

2.925

3.732

4.387

5.322

3-160015.X

3-163115.1.X

3-163215.1.X

2-163315.2.X

2-163415.2.X

2-163515.1.X

1.895

2.449

3.025

3.832

4.487

5.422

3-160035.X

3-163135.1.X

3-163235.1.X

2-163335.2.X

2-163435.2.X

2-163535.1.X

2.695

3.249

3.825

4.632

5.287

6.222

3-160050.X

3-163150.1.X

3-163250.1.X

2-163350.2.X

2-163450.2.X

2-163550.1.X

2.495

3.049

3.625

4.432

5.087

6.022

3-160020.X

3-163120.1.X

3-163220.1.X

2-163320.2.X

2-163420.2.X

2-163520.1.X

2.895

3.449

4.025

4.832

5.487

6.422

3-160060.X

3-163160.1.X

3-163260.1.X

2-163360.2.X

2-163460.2.X

2-163560.1.X

3.495

4.049

4.625

5.432

6.087

7.022

3-160030.X

3-163130.1.X

3-163230.1.X

2-163330.2.X

2-163430.2.X

2-163530.1.X

4.295

4.849

5.425

6.232

6.887

7.822

3-160040.X

3-163140.1.X

3-163240.1.X

2-163340.2.X

2-163440.2.X

2-163540.1.X

Set pribora 163999 (Besplatno u svim setovima)

Visina stola 850 mm

Visina stola 700-950 mm

Visina stola 650-1050 mm

Prikljuak za stol

Noga Basic

Noga sa kotaima
i konicom

Visina noge podesiva I

Visina noge podesiva II


na kotaima sa konicom

1-160858.X

2-160876.xx

2-160877.xx

2-160879.xx

1.000 kg

200 kg

1.000 kg

200 kg

750 mm

750 mm

550-950 mm

600-850 mm

40 mm

40 mm

40 mm

40 mm

Nije preporuljivo za 3-160030.X


i 3-160040.X i nije dozvoljeno za
3-160005.X i 3-160025.X

40,-

1x

Stol sa
ukljuenim
+ Set 5

3-160005.X

Povrina je otvrena i zatiena od prskanja zavarivanjem. Tvrdoa se smanjuje konstantno do 0,6 mm dubine.
Tvrdoa povrine je otprilike 700-850 Vickersa. Baza tvrdoe otprilike 360-420 Vickers. Vrijeme isporuke je 0-12 tjedana.

Ukljueno u cijenu stola

1x
2x+2x

Specijalna cijena

Visina stola 850 mm

90 mm

90
120

Setovi

500 mm

45
90

Brusni kamen

Inbus klju

etkica

Sredstvo za ienje Sredstvo za odmaivanje

Skala
etvrostrana kruna
mjerna skala tedi
vrijeme kod zatezanja
i postavljanja.

Nije preporuljivo za 3-160030.X


i 3-160040.X i nije dozvoljeno za
3-160005.X i 3-160025.X

35,-

60,-
1/2014 11

Svi podaci su u usporedbi


28 Professional plazmanitrirani

28 Professional extreme

oko dva puta dui ivotni vijek

oko deset puta dui ivotni vijek*

zbog plazma-nitracije
u usporedbi sa stolom za zavarivanje napravljenim od S355J2+N bez plazma-nitracije

zbog dvostruko otvrenog elika presvuenog


bitumenskim vezivom u usporedbi sa stolom za zavarivanje napravljenim od S355J2+N bez plazma-nitracije

tvrdoa po Vickersu:

tvrdoa po Vickersu:

Stolna ploa + strane stola:


Tvrdoa povrine: otprilike 480-560
Baza tvrdoe:
otprilike 200-230

Stolna ploa:
Tvrdoa povrine:
Baza tvrdoe:

otprilike 700-850
otprilike 360-420

Strane stola:
Tvrdoa povrine:
Baza tvrdoe:

otprilike 480-560
otprilike 200-230

Materijal
visokokvalitetni elik S355J2+N (ST 52/3)
plazmanitrirani je standard
debljina materijala 25 mm

25 mm

ekstremno otporan elik za alat


plazmanitrirani i obloen
debljina materijala 25 mm

25 mm

Strana stola
visina 200 mm
d odatni provrt rupa nudi paralelno
stezanje u 50 mm mrei

visina 200 mm
2x 45 lijeb

Gornji rubovi u kutevi


r adijus od 3 mm na rubovima s gornje plohe stola
smanjuju mogunost oteenja stola i alata
r adijus od 6 mm na uglovima stola smanjuju
mogunost ozljede
s tolovi se i dalje rade od S355J2+N (ST 52/3)
iz financijskih razloga

2x 45 lijeb

Rupe
radijus R3 kod promjera rupa
lake umetanje alata i steznih sistema
manje prijanjanje od prskanja zavarivanjem na rubovima rupa
m
 anje oteenja na rubovima kod zavarivanja tekih i
velikih djelova

2x 45 lijeb
28 mm

28 mm

Rebrenje
Ojaanja sa donje strane stola za jo veu stabilnost:
na svim veliinama stolova
sa razmakom od 500 mm
poveano ojaanje

Viestruko rebrenje sa donje


strane stola za veu stabilnost.

*Kod velikih optereenja.


elik S355J2+N

Lijevano GG25

Hardox 400

Nehrajui elik*

Professional

Professional Extreme

21 / 63

23 / 63

34 / 63

33 / 63

43 / 63

58 / 63

Hra
Toka optereenja
Zatita protiv ogrebotina
Otpornost na udarce
ivotni vijek
Ravnoa

Novo
esto koriteno

Omjer cijene i performansi


Zatita od prskanja zavarivanjem
Rezultati
12 1/2014

*Na upit.

Tako Siegmund ocjenjuje svojstva materijala.

Ponuda
28 Professional

stol za zavarivanje plazmanitrirani 2000 x 1000 x 200 mm


+ specijalni set
+ set pribora
Br. artikla 2-288220.P

Dodatna naplata: 600,-


za stol za zavarivanje
Professional extreme
Br. artikla 2-288220.X

4.295,-
Cijena transporta i pakiranja nije ukljuena u cijenu.
Cijene su bez PDV-a.

500 mm

300 mm

175 mm

45
90

Stega

Klin

Klin

Magnetni klin

Kutnik

Kutnik

Kutnik

280610

280630

280510

280512

280740

280110.G

280152.P

280162.P

8x

2x

16 x

8x

8x

8x

2x

2x

140 mm

225 mm

500 mm

Stega

Oslonac

Oslonac

Oslonac

Prikljuak za stol

Inbus klju

etkica

Brusni kamen

Sredstvo za ienje

Sredstvo za odmaivanje

280420

280430

280418

280402

280852.1

280820

000940

000911

000921

8x

2x

8x

1x

1x

1x

1x

1x

1x
1/2014 13

Udaljenost izmeu rupa 100 mm


Udaljenost rupa unutar mree 100 mm
Visina stranice stola 200 mm
Visina stola 850 mm

System

28

Professional

Vrijedi od 15.01.2014. - 31.08.2014.

Za najvee zahtjeve
lijevi + desni

45
90

800 mm

300 mm

500 mm

Stega

Prizma

Klin

Oslonac

Oslonac

Oslonac

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kolica za pribor

280610

280630

280651

280510

280410

280420

280430

280110.G

280162.P

280125

280145.P

280910

Set 1

4x

2x

12 x

12 x

Set 2

6x

4x

24 x

12 x

Set 3

8x

8x

8x

36 x

12 x

12 x

Set 4

12 x

12 x

8x

36 x

12 x

12 x

Set 5

12 x

12 x

8x

48 x

12 x

12 x

1x+1x

1x+1x

1,0 m x 1,0 m

Cijena
(otprilike 410 kg)

4 noge

Br. artikla

1,2 m x 1,2 m

(otprilike 540 kg)

4 noge

Br. artikla

1,5 m x 1,0 m

(otprilike 570 kg)

4 noge

Br. artikla

1,5 m x 1,5 m

(otprilike 800 kg)

4 noge

Br. artikla

2,0 m x 1,0 m

(otprilike 730 kg)

4 noge

Br. artikla

2,0 m x 1,2 m

(otprilike 810 kg)

4 noge

Br. artikla

2,0 m x 2,0 m

(otprilike 1230 kg)

4 noge

Br. artikla

2,4 m x 1,2 m

(otprilike 1000 kg)

4 noge

Br. artikla

3,0 m x 1,5 m

(otprilike 1430 kg)

6 noge

Br. artikla

4,0 m x 2,0 m

Bez seta

(otprilike 2400 kg)

Br. artikla

8 noge

1.995
2.435
2.435
3.310
3.185
3.495
5.370
3.995
5.685
8.120

Stol sa
ukljuenim
+ Set 1

Stol sa
ukljuenim
+ Set 2

2x

Stol sa
ukljuenim
+ Set 3

12 x

2x

12 x

2x

4x

12 x

6x

4x

12 x

6x

Stol sa
ukljuenim
+ Set 4

Stol sa
ukljuenim
+ Set 5

1x

Smanjenje
cijena bez
nitracije2

1x

Dijagonalana
reetka
+ skala3

Specijalna cijena
1.695

2.477

3.605

5.069

6.515

7.593

-195

150

3-280010.P

3-283110.1.P

3-283210.1.P

2-283310.1.P

2-283410.1.P

2-283510.1.P

3-285110

3-286010

2.045

2.827

3.955

5.419

6.865

7.943

-295

150

3-280015.P

3-283115.1.P

3-283215.1.P

2-283315.1.P

2-283415.1.P

2-283515.1.P

3-285115

3-286015

2.145

2.927

4.055

5.519

6.965

8.043

-295

150

3-280035.P

3-283135.1.P

3-283235.1.P

2-283335.1.P

2-283435.1.P

2-283535.1.P

3-285135

3-286035

2.745

3.527

4.655

6.119

7.565

8.643

-395

200

3-280050.P

3-283150.1.P

3-283250.1.P

2-283350.1.P

2-283450.1.P

2-283550.1.P

3-285150

3-286050

2.495

3.277

4.405

5.869

7.315

8.393

-395

200

3-280020.P

3-283120.1.P

3-283220.1.P

2-283320.1.P

2-283420.1.P

2-283520.1.P

3-285120

3-286020

2.795

3.577

4.705

6.169

7.615

8.693

-395

220

3-280060.P

3-283160.1.P

3-283260.1.P

2-283360.1.P

2-283460.1.P

2-283560.1.P

3-285160

3-286060

4.395

5.177

6.305

7.769

9.215

10.293

-495

350

3-280045.P

3-283145.1.P

3-283245.1.P

2-283345.1.P

2-283445.1.P

2-283545.1.P

3-285145

3-286045

3.245

4.027

5.155

6.619

8.065

9.143

-495

250

3-280030.P

3-283130.1.P

3-283230.1.P

2-283330.1.P

2-283430.1.P

2-283530.1.P

3-285130

3-286030

4.595

5.377

6.505

7.969

9.415

10.493

-545

300

3-280040.P

3-283140.1.P

3-283240.1.P

2-283340.1.P

2-283440.1.P

2-283540.1.P

3-285140

3-286040

6.995

7.777

8.905

10.369

11.815

12.893

-695

600

3-280055.P

3-283155.1.P

3-283255.1.P

3-283355.1.P

2-283455.1.P

2-283555.1.P

3-285155

3-286055
3

Vrijeme isporuke 6-8 tjedana.

Visina stola 750-950 mm

II
Visina stola 650-900 mm

Visina stola 850 mm

Visina stola 850 mm

Visina stola 750-1100 mm

Povrina otvrdnuta i zatiena od prskanja zavarivanjem. Konstantno poveanje tvrdoe 0,6 mm dubine. Povrinska tvrdoa iznosi otprilike 480-560 Vickers. Baza tvrdoa otprilike 200-230 Vickers.
Bez kaljenja, bez presvlake protiv korozije i zavarivakih ostataka. Preporuljivo za stolove koji se ne koriste za zavarivanje. Vrijeme dostave 2-4 tjedana.

Visina stola 850 mm

Veliina stola

175 mm

Stega

Artikl

Plazmanitrirani1 stol s
ukljuenim nogama Basic 280858

225 mm

150 mm

Setovi

500 mm

lijevi + desni

Noge stola

Noga Basic

Noga sa kotaima
i konicom

Visina noge podesiva I / II

Visina noge podesiva III


na kotaima sa konicom

Noga sa usidrenjem za pod

Br. artikla

1-280858

3-280866.x

2-280862.x / 60.x

3-280861.x

3-280872.x

Nosivost / noga

1.000 kg

600 kg

1.000 kg

700 kg

1.000 kg

Visina / noga (bez stola)

650 mm

650 mm

vidjeti ispod

550-750 mm

650 mm

50 mm

50 mm

Fino podeavanje

25 mm

30 mm

25 mm

Savjet

Noga Basic sa visinom


750 i 820 mm
dostupna bez nadoplate

Nije preporuljivo za
3-280040 i 3-280055

Visina noge bez stola


I 450-700 mm (2-280862.x)
II 550-900 mm (2-280860.x)

Nije preporuljivo za
3-280040 i 3-280055

Doplata / noga

Ukljueno u cijenu stola

62,50

37,50

87,50

14 1/2014

37,50

Udaljenost izmeu rupa 100 mm


Udaljenost rupa unutar mree 100 mm
Visina stranice stola 200 mm
Visina stola 850 mm

System

28

Professional Extreme

Vrijedi od 15.01.2014. - 31.08.2014.

Za najvee zahtjeve
lijevi + desni

45
90

800 mm

300 mm

500 mm

175 mm

Stega

Stega

Prizma

Klin

Oslonac

Oslonac

Oslonac

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kutnik

Kolica za pribor

Artikl

280610

280630

280651

280510

280410

280420

280430

280110.G

280162.P

280125

280145.P

280910

Set 1

4x

2x

12 x

12 x

Set 2

6x

4x

24 x

12 x

Set 3

8x

8x

8x

36 x

12 x

12 x

Set 4

12 x

12 x

8x

36 x

12 x

12 x

Set 5

12 x

12 x

8x

48 x

12 x

12 x

1x+1x

1x+1x

Plazmanitrirani otporan elik za alat s1


ukljuenim nogama Basic 280858.X
Veliina stola
1,0 m x 1,0 m

Cijena
(otprilike 430 kg)

4 noge

Br. artikla

1,2 m x 1,2 m

(otprilike 560 kg)

4 noge

Br. artikla

1,5 m x 1,0 m

(otprilike 610 kg)

4 noge

Br. artikla

1,5 m x 1,5 m

(otprilike 864 kg)

4 noge

Br. artikla

2,0 m x 1,0 m

(otprilike 770 kg)

4 noge

Br. artikla

2,0 m x 1,2 m

(otprilike 850 kg)

4 noge

Br. artikla

2,0 m x 2,0 m

(otprilike 1356 kg)

4 noge

Br. artikla

2,4 m x 1,2 m

(otprilike 1075 kg)

4 noge

Br. artikla

3,0 m x 1,5 m

(otprilike 1550 kg)

6 noge

Br. artikla

2.360
2.875
2.875
3.910
3.760
4.125
6.340
4.715
6.710

Bez seta

Stol sa
ukljuenim
+ Set 1

2x

Stol sa
ukljuenim
+ Set 2

12 x

2x

12 x

2x

4x

12 x

6x

4x

12 x

6x

Stol sa
ukljuenim
+ Set 3

Stol sa
ukljuenim
+ Set 4

1x

Dijagonalna
reetka

1.995

2.777

3.905

5.369

6.815

7.893

225

3-280010.X

3-283110.1.X

3-283210.1.X

2-283310.1.X

2-283410.1.X

2-283510.1.X

3-286010.X

2.395

3.177

4.305

5.769

7.215

8.293

225

3-280015.X

3-283115.1.X

3-283215.1.X

2-283315.1.X

2-283415.1.X

2-283515.1.X

3-286015.X

2.495

3.277

4.405

5.869

7.315

8.393

225

3-280035.X

3-283135.1.X

3-283235.1.X

2-283335.1.X

2-283435.1.X

2-283535.1.X

3-286035.X

3.195

3.977

5.105

6.569

8.015

9.093

300

3-280050.X

3-283150.1.X

3-283250.1.X

2-283350.1.X

2-283450.1.X

2-283550.1.X

3-286050.X

3.095

3.877

5.005

6.469

7.915

8.993

300

3-280020.X

3-283120.1.X

3-283220.1.X

2-283320.1.X

2-283420.1.X

2-283520.1.X

3-286020.X

3.395

4.177

5.305

6.769

8.215

9.293

330

3-280060.X

3-283160.1.X

3-283260.1.X

2-283360.1.X

2-283460.1.X

2-283560.1.X

3-286060.X

5.195

5.977

7.105

8.569

10.015

11.093

525

3-280045.X

3-283145.1.X

3-283245.1.X

2-283345.1.X

2-283445.1.X

2-283545.1.X

3-286045.X

3.895

4.677

5.805

7.269

8.715

9.793

375

3-280030.X

3-283130.1.X

3-283230.1.X

2-283330.1.X

2-283430.1.X

2-283530.1.X

3-286030.X

5.295

6.077

7.205

8.669

10.115

11.193

450

3-280040.X

3-283140.1.X

3-283240.1.X

2-283340.1.X

2-283440.1.X

2-283540.1.X

3-286040.X

Povrina je otvrena i zatiena od prskanja zavarivanjem. Tvrdoa se smanjuje konstantno do 0,6 mm dubine.
Tvrdoa povrine je otprilike 700-850 Vickersa. Baza tvrdoe otprilike 360-420 Vickers. Vrijeme isporuke je 0-12 tjedana.

Set pribora 283999 (Besplatno u svim setovima)

Visina stola 750-950 mm

Visina stola 750-1100 mm

II
Visina stola 650-900 mm

Visina stola 850 mm

Noga Basic

Noga sa kotaima
i konicom

Visina noge podesiva I / II

Visina noge podesiva III


na kotaima sa konicom

1-280858.X

3-280876.xx

3-280878.xx / 77.xx

3-280879.xx

2.000 kg

800 kg

2.000 kg

800 kg

650 mm

650 mm

vidjeti ispod

550-750 mm

50 mm

20 mm

50 mm

20 mm

Visina noge bez stola


I 450-700 mm (3-280878.xx)
II 550-900 mm (3-280877.xx)

Nije preporuljivo za
3-280040.X i 3-280055.X

52,50

92,50

Ukljueno u cijenu stola

Stol sa
ukljuenim
+ Set 5

1x

Specijalna cijena

Visina stola 850 mm

225 mm

150 mm

Setovi

500 mm

lijevi + desni

72,50

Prikljuak za stol

Inbus klju

etkica

Brusni kamen

Sredstvo za ienje

Sredstvo za odmaivanje

Dijagonalna reetka
Dijagonalna reetka sa 50%
vie buenja nudi jo vie
mogunosti za zatezanje.
Koristite ovu fleksibilnost
za jo vie kreativnosti.

Skala
etvrostrana kruna
mjerna skala tedi
vrijeme kod zatezanja
i postavljanja.

1/2014 15

Vaa narudba
Faks: (+385) 1 3435 919

Adresa / ig poduzea

Molim nazovite me!


Zanima me Leasing na ....... mjeseci
Kontakt osoba / Potpis
elim i dalje primati informacije o proizvodima!
Molim Vas poaljite mi katalog
proizvoda i primjene (otprilike 600 str.)

Koliina

Br. artikla

Opis

Cijena po komadu

2-168160.P

Specijalna ponuda Professional System 16 (str. 9)

4.895,-

2-288220.P

Specijalna ponuda Professional System 28 (str. 13)

4.295,-

Sve cijene navedene su bez PDV-a, trokova pakiranja, dostave i carine. Minimalna vrijednost narudbe 50,00 .
Svi tekstovi, slike i dizajnirani elementi su zatieni od strane Bernd Siegmund GmbH. Niti jedan od djelova ovog letka nije doputeno preureivati, kopirati i objavljivati bez pisanog doputenja vlasnika.

Va partner za stolove za zavarivanje:


Proizvoa
Bernd Siegmund GmbH
Aehrenstrasse 29
D - 86845 Grossaitingen
TEL: (+49) 0 82 03 / 96 07 - 0
FAX: (+49) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

16 1/2014

LORSEL STROJEVI d.o.o.


Sjedite: Kredarika 1c
10090 Zagreb
HR - Croatia
Ured: Davorina Bazjanca 3, 10000 Zagreb, Croatia
TEL / FAX: (+385) 1 3435 919
GSM:
(+385) 99 472 1144
E-Mail: info@lorsel.com
www.lorsel.com

www.siegmund.com

Ukupna cijena

Das könnte Ihnen auch gefallen