You are on page 1of 1

THI CUI K

Mn hc: Ton ri rc
Thy: L Ph

K 2 - Nm hc 2013 2014
Thi gian: 90 pht

Cu 1.
Dng cc v t, lng t, cc lin t logic (nu cn) biu din cc m t h thng sau:
a) t nht c mt console c th truy cp c trong mi iu kin mc li.
b) a ch email ca mi ngi dng u c th c ly ra bt c khi no kho lu
tr cha t nht mt thng bo c gi bi tt c ngi dng trn h thng.
c) i vi mi s vi phm an ninh c t nht mt c ch c th pht hin s vi phm
nu v ch nu c mt qu trnh khng b vi phm.
d) Khng ai bit mt khu ca tt c ngi dng trn h thng, tr ngi qun tr
mng.
Cu 2.
a) th phn i l g? Cho v d th phn i t nht 10 nh.
b) Lm th no xc nh c mt th c l phn i hay khng?
Cu 3.
Chng minh rng m Huffman l ti u theo ngha chng biu din mt xu cc k hiu
bng mt s t nht cc bit trong tt c cc m tin t nh phn.
Cu 4.
a) Hy biu din biu thc sau bng cy nh phn:
((y+2)^4)*(x-(5+x))-6.
Hy biu din biu thc trn di dng:
b) K php tin t;
c) K php hu t; d) K php trung t.
Cu 5.
1
1, 0
Xut pht s
s1
0
a) Hy xy dng mt vn phm G=(V,T,S,P)
sinh ra ngn ng c on nhn
0
0, 1
bi my hu hn trng thi bn:
1, 0

s2

s3

0, 1

b) Hy xy dng mt Automat hu hn khng tt nh on nhn cc ngn ng sinh


ra bi bi vn phm chnh quy G=(V,S,T,P) trong V = {0,1,S,A,B}, T = {0, 1},
S l k hiu xut pht v tp P cc sn xut:
S1A, S0S, S0, S, A0B, B1B, B1.
---*-*--Chc cc bn thi tt.