You are on page 1of 2

Rolul informatiei contabile in planificare, decizie si control

Definirea si calitatea informatiei contabile


Pentru contabilitate prezinta interes deosebit informatiile economice. Din aceasta
categorie face parte si informatia contabila. Aceasta este obtinuta prin metode,procedee si
instrumente proprii de prelucrare a datelor economice. Este cea mai reala, precisa,
completa si operativa informatie reprezentand suportul procesului managerial.Cea mai
mare parte a deciziilor care se iau in procesul de conducere au la baza informatiile
obtinute din contabilitate.Inseamna ca informatia contabila ocupa un loc important in
cadrul sistemului de evidenta economica in general si in cadrul sistemului informational
economic in special.
Informatia contabila poate fi curenta ,de reportare ,de dispozitie ,de executie , interna si
externa. Aceasta este produsa de structuri specializate, organizate in cadrul interprinderii
ca si compartimente functionale distincte ( contabil sau financiar-contabil) sau in afara ei,
ca entitati juridice de sine statatoare, sau persoane fizice autorizate (contabil autorizat,
expert contabil) si care au ca obiect de activitate obtinerea acestor informatii contabile.
Sistemul managerial foloseste informatia contabila pentru a putea indeplini 3
caracteristici principale: planificarea, organizarea si controlul.
1 Planificarea: in acest proces informatia contabila ajuta la fixarea obiectivelor
viitoare furnizand informatii necesare pentru luarea deciziilor referitoare la sistemele de
fabricatie adoptate, politica de preturi a firmei, politica comericla, cat si in estimarea
capitalui investit. In procesul de bugetare, rolul informatiei contabile este deosebit de
important oferind date cu privire la evolutia trecuta a productiei, vanzarilor etc. In plus,
ea stabileste procedurile de bugetare, le coordoneaza si ajuta la articularea functionala,
generala a sistemului de bugete. Ea acumuleaza diferite bugete intr-un buget general
(adica bugetul principal) pentru afaceri si prezinta acest plan spre a fi aprobat de
managerul de la cel mai inalt nivel ierarhic;
2. Decizia : interactiunea dintre informatia contabila si procesul decizional se
poate prezenta astfel: identificarea elementelor unei structuri decizionale si o mai buna
intelegere a metodelor de stabilire a autoritatii si distribuirii responsabilitatii este
esentiala pentru determinarea necesarului de informatii dintr-o entitate economica.
In schimb, informatiile necesare definesc structura datelor colectate si a activitatilor de
prelucare din sistemul informational.
3.Controlul: informatia contabila ajuta procesul de verificare a modului si a
masurii in care obiectivele propuse au fost sau nu indeplinite, indicand cum sunt
realizarile actuale fata de scopurile propuse.
Controlul, ca functie de baza a conducerii dintr-o organizatie economica, implica
urmarirea modului de implementare a politicilor, evaluarea performantelor realizate la
nivelurile din subordine si corectarea eventualelor dereglari, in timp ce informatia

contabila, ca instrument al controlului de gestiune, furnizeaza informatiile pe care se pot


baza studiile si rationamentele ce permit analiza abaterilor de la bugete si luarea
deciziilor corective. Informatia contabila asista functia de control a managementului
identificand activitatile cu probleme ale firmei.
Informatia contabila poate fi considerata un consilier pentru stabilirea conditiilor
in care o entitate economico-sociala isi desfasoara activitatea in interior, precum si
contextual macroeconomic. Altfel spus, informatia contabila constituie sursa cea mai
importanta, baza de date a conducerii in procesul decizional. Informatiile contabile
ofera managerilor posibilitatea alegerii programelor optime si fixarea unei anumite linii
de politica economica. La aceasta se adauga tendinta actuala a informatiei contabile de a
deveni mai operative prin automatizarea calculelor de gestiune. Crearea sistemelor
informationale pentru conducere, rationale si eficiente, permite apropierea informatiei
economice. In general, si a celei contabile, in special, de cerintele managementului
modern.