Sie sind auf Seite 1von 2

UR

O
T
D
L
R
O
MINI W
T
R
O
P
W
E
YDD
W
E
N
S
A
C
TENNIS N
I
S MIN
I
N
N
E
T
D
Y
TAITH Y B

3 LONDON, UK / LLUNDAIN

ATP World Tour Finals


19.11.16
Mini Red / Mini Coch
1300 - 1500

Mini Orange / Mini Oren


1500 - 1700

7 MIAMI UNOL /
DALEITHIAU AMERICA
Miami Open
18.3.17
Mini Red / Mini Coch 1300 - 1500
Mini Orange / Mini Oren
1500 - 1700

4 LAPLAND
Rudolph Open
3.12.16
Mini Red / Mini Coch
1300 - 1500
Mini Orange / Mini Oren
1500 - 1700

6
2 PARIS, FRANCE / FFRAINC
BNP Paribas Masters
26.10.16
Mini Red / Mini Coch
1200 - 1400
Mini Orange / Mini Oren
1400 - 1600

6 BRAZIL / BRASIL
Rio Open
22.2.17
Mini Red / Mini Coch
1200 - 1400
Mini Orange / Mini Oren
1400 - 1600

1 RUSSIA / RWSIA
St Petersburg Open
24.9.16
Mini Red / Mini Coch
1300 - 1500
Mini Orange / Mini Oren
1500 - 1700

5 AUSTRALIA / AWSTRALIA
Australian Open
14.1.17
Mini Red / Mini Coch
1300 - 1500
Mini Orange / Mini Oren
1500 - 1700

wyddiad

6 y dig

/
t
n
e
v
e
per

Dan 8 oed
ch
o
C
i
in
M
/
nder 8s
9 oed
Mini Red U r 9s / Mini Oren Dan
Unde
Mini Orange
re the event.
fo
e
b
y
a
d
s
r
u
entries Th
yddiad
Deadline for ur dydd Iau cyn y digw
ceisiada
Dyddiad cau

OI633 656757
newportlive.co.uk

Inspiring people to be happier and healthier

Mini World Tennis Tour Entry Form /


Ffurflen Gais Taith y Byd Tennis Mini
Name/Enw (child/ plentyn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parent/Guardian/ Rhiant/Gwarcheidwad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Address/Cyfeiriad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode/ Cod Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email/Ebost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel/Ffrn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date of birth / Dyddiad geni . . . . . . . . . . . . . . . . Gender/ Ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gradda LTA/ LTA Rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rhif BTM/ BTM Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Clwb Tennis neu Ganolfan / Tennis Club or Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hyfforddwr Tennis / Tennis Coach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medical Needs/Anghenion Meddygol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date/
Dyddiad

Venue/
Feniw

Time / Amser
Mini Coch

Time /
Amser Mini
Oren

Entry Fee /
Tl Mynediad

24.9.16
St Petersburg
Open

Newport
Tennis Centre

1300-1500

1500-1700

26.10.16
BNP Paribas
Masters

Newport
Tennis Centre

1200-1400

1400-1600

19.11.16
ATP World Tour
Finals

Newport
Tennis Centre

1300-1500

1500-1700

3.12.16
Rudolph Open

Newport
Tennis Centre

1300-1500

1500-1700

14.1.17
Australian Open

Newport
Tennis Centre

1300-1500

1500-1700

22.2.17
Rio Open

Newport
Tennis Centre

1200-1400

1400-1600

18.3.17
Miami Open

Newport
Tennis Centre

1300-1500

1500-1700

Please enter me
in this event /
Cofrestrwch fi yn y
digwyddiad yma

Please tick the events you would like to enter; Cheques to be made payable to Newport LIVE or pay at the tennis centre reception.
Ticiwch y digwyddiadau mae arnoch eisiau cynnig amdanynt; Sieciaun daladwy i Casnewydd FYW
neu talwch ym man croesor ganolfan tennis.

OI633 656757
newportlive.co.uk

Inspiring people to be happier and healthier