Sie sind auf Seite 1von 2

Dnevna priprava za izvoenje nastavnog sata

kola: JU O Isak Samokovlija


Nastavni
predmet:
Bosanski,
hrvatski i srpski jezik i knjievnost
Nastavna cjelina (kompleks):

Nastavnik: Emina Dautbai

Nastavni
oblici:
Frontalni, individualni

IX

Broj sata:

Metodika (nastavna) jedinica: Steak, Skender Kulenovi

Nastavne
metode:
razgovor, metoda rada
na tekstu

Razred:

Vrsta nast. sata


a) Obrada

Ciljevi:
a) Odgojni: razvijanje ljubavi prema knjievnosti, pisanoj rijei i poeziji uope,
ljepotu osobnog doivljaja pjesme, izraavanje doivljaja ljubavi prema
prirodi, domovini rijeju, zvukom, razvijanje sposobnosti za prepoznavanje
ljepote i vrijednosti u knjievnom djelu,
b) Obrazovni: interpretacija lirske pjesme: razgovor o sadraju pjesme i njenim
skrivenim znaenjima, kompozicija lirske pjesme,motivi, lirske slike, lirski
doivljaji, lirski ugoaji, poenta, upoznavanje s formom soneta,
a) Funkcionalni: razvijanje perceptivnih i analitiih sposobnosti, razvijanje
kritikog miljenja kod uenika te smisla za korelaciju nastavnog historije i
knjievnosti
ARTIKULACIJA METODIKE JEDINICE:

Red.
br.
1.

Faze rada i sadraji:


Uvodni dio
Na tabli nacrtan steak.
Uenike pitam da li znaju ta on predstavlja, zato je znaajan u kulturnoj historiji BiH, po emu se
razlikuje od katolikih i pravoslavnih spomenika, kakvi motivi su na njemu iscrtani?
Zato se steak upravo ovako naziva, zato ne spomenik, krstaa, nian ili neto slino?
O stecima je uveni hrvatski knjievnik Krlea rekao sljedee: ''Nek oprosti gospoa Evropa, samo
ona ima spomenike kulture. Pleme Inka u Americi ima spomenike kulture. Egipat ima prave
spomenike kultur. Nek oprosti gospoa Evropa samo Bosna ima spomenike kulture. Steke. ta j
steak? Odlije gortaka Bosanca. ta radi Bosanac na steku? Digao glavu, digao ruku. Ali nikad
nigdje Bosanac nije prikazan kako klei ili moli. Gdje je prikazan kao suanj.''
Kako to da samo Bosna ima spomenike kulture? Koji su to?
Zato Bosanac die glavu i ruku na steku? Kako tumaaite da Bosanci nikad na stecima prikazani
kao oni koji mole? Kao zatvorenici?
Bosanski pjesnik Skender Kulenovi o steku je pisao u jednoj pjesmi koju emo danas itati-

2.
Glavni dio
itanje 10 min.
Emocionalno-intelektualna pauza
Razgovor o pjesmi

Kako to da steak uti i govori istovremeno? Zato uti govorom? ta nam


sugerira ova sintagma? Da li su nadgorbni spomenici nijemi, a opet priaju
svoju priu? Koja j ovo stilska figura? ( paradoks- stilska figura koja u sebi
sadri suprotnost jednoj tvrdnji koja je opeprihvaena: ih , a smrt dozivah,
mrtav progovori, uti govorom)
Zato govorom scena? Kakv scene prikazuje steak? ( scene lova, kola,
vitekih turnira i sl.) Zato kae scena? Kojoj vrsti knjievnog djela pripadaju
scene? Da li je prolost neka vrsta teatra? ta mislite?
Objasni zato kia ima kande. ta je zajedniko kandama i kii? Koja je ovo
stilska figura? Ko su vampiri?
Kako se i zato povampiruju? Zato je steak jai i od krae?

Od koga je i kako jai kameni spomenik?


Ko se udaljava u prvom stihu drugog katrena? (Koja je ovo stilska figura?) U
emu se razlikuju gradovi i priroda?
ta steku zaklanja vidik, a ta e mu ga otvoriti? Na kakav vidik pjesnik
misli? ta e vidjeti bukvalno, kad opadne lie, a ta simbolino, u kasnu
jesen? Povei svoj odgovor s motivom sunca i mjeseca, posmrtnih laa.
Zato kae listopad, a ne oktobar? Zato upravo bira ovu slavensku rije?
Kojoj normi ona pripada?
Kako se lijeske krste? Zato? Po emu se lijeske i steak razlikuju?

Zato je zmija, kao motiv, potrebna pjesniku? ta bi se izgubilo da umjesto


zmije guter plazi uz kamen? Kakvu to opasnu misao (sred ela) ima steak?
U kakvoj su vezi ta misao i vidik koji se otvara?
Ko se i ta pita u prvom stihu prve tercine? Sa stekom ga povezuje? Zato
mu lijes pravi ptica, a ne tesar?
Gdje pjesnik eli da poiva pod kamenim spomenikom ili u zvuku stihova
svoje pjesme? ta time dobija? Gdje ostaje ako mu un (posmrtna laa) vie
nije potreban?
Zakljui: ta nam o smrti i poeziji ovim sonetom pjesnik kazuje. U emu se
govor steka i govor pjesnika razlikuju?

Red.
br.

Zavrni dio: Domaa zadaa


Za domai rad analizirati reenice:
Ii u gdje zaelim.
Sanjala je da tone u tom brodu bez posade.
Bila je to soba koju sam odavno poznavao.
Majka je prola putem kuda je netom prola i koija.
Bila je budna cijelu no tako da je jutro doekala nenaspavana.
Eliza je znala kako e provesti vikend.
Prije nego uradi zadatak, pitaj nastavnika.

6.

Izvori za pripremanje uenika i nastavnika: