Europäiches Magazin SOWA

1. Oktober 2016

FO von Stefan Kosiewski
Prokuratura Krajowa PK I Ko2 91.2016
Scris de europäisches magazin (») ieri la 16:17 din categoria PROKURATURA, citește: 44×
Radio: https://gloria.tv/audio/pXfgzkrbmakd2r6tmAP7qEwLh
Dowód 4.: fotka, którą zrobiłem dzisiaj o godz. 13:13
Tytuł fotki: Agresja o podłożu imigracyjnym.
Podtytuł: Wir ABschaffen das. Podtytuł we wersji dialogowej: my pozbędziemy się tego.
https://de.pinterest.com/pin/452752568773903235/
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäiches Magazin SOWA

1. Oktober 2016

Von: Biuro Podawcze [mailto:biuro.podawcze@pk.gov.pl] Gesendet: Mittwoch, 28.
September 2016 16:01 An: sowamagazyn@googlegroups.com Betreff: Pismo z dnia
27.09.2016 r., sygn. PK I Ko2 91.2016 Wichtigkeit: Hoch Prokurator Sławomir Szeleszczyk
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/UQ729UsJASz
https://de.pinterest.com/pin/452752568773902273/
PDF: Read now

Stefan Kosiewski do
Ambasadora Marka
Prawdy o rzekomo
polskich obozach
koncentracyjnych
sowa magazyn

Prokuratura Krajowa
Biuro Prezydialne
Prokurator Sławomir Szeleszczyk
Frankfurt nad Menem, 30 września 2016 r.
Szanowny Panie Prokuratorze,
dziękując za Pana Pismo z dn. 27 września 2016, PK I Ko2 91.2016 informuję uprzejmie, iż
zachodzi podejrzenie, że dr Marek Prawda, zatrudniony w MSZ od 1992 r. przez dziesięć lat
na stanowiskach Ambasadora w dwóch państwach europejskich, popełnił w przeszłości
więcej przestępstw o charakterze antypolskim i antypaństwowym, niż tylko jedno, ujawnione
przeze mnie przestępstwo zaniechania wynikające z bezczynności Ambasara RP w RFN, dra
Marka Prawdy wobec zgłoszonego mu przeze mnie z datą 9 marca 2011 r. i
rozpowszechnionego w internecie zawiadomienia o przestępstwie pomówienia Polski o tzw.
polskie obozy koncentracyjne, dokonanego w broszurze o masowym nakładzie 800 000
egzemplarzy i opłaconego z finansów państwowej instytucji niemieckiej.
Dowód 1.: "Frankfurt 9 marca 2011 r. Stefan Kosiewski, Polnisches Kulturzentrum e.V.:
Wielce Szanowny Panie Ambasadorze, wydana w nakładzie 800 000 egzemplarzy przez
Bundeszentralle für politische Bildung (Federalną Centralę Szkolenia Politycznego) broszura
"Informationen zur politischen Bildung" Nr 307/ 2010 pod tytułem "Jüdisches Leben in
Deutschland/ żydowskie życie w Niemczech" zawiera na str. 59 obraźliwe dla mnie jako
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäiches Magazin SOWA

1. Oktober 2016

Polaka w Niemczech przekłamanie o istnieniu rzekomych "polskich obozów
koncentracyjnych" w czasie okupacji naszej Ojczyzny przez narodowo-socjalistyczne Niemcy
w latach 1939-45. To kłamstwo dotarło w 800 000 egzemplarzy do szkół w Niemczech jako
materiał dydaktyczny i deprawuje nie tylko niemiecką młodzież; w internetowyn wydaniu
broszury wymierzonej w polsko-niemieckie pojednanie w 20-lecie obowiązywania Traktatu o
dobrym sąsiedztwie i przyjacielskiej współpracy wzajemnej (...)"
PDF: https://issuu.com/stefankosiewski/docs/stefan-kosiewski-20110309-do-ambasadoramarka-praw
Dr Marek Prawda w styczniu 2016 odwołany został przez Ministra Witolda
Waszczykowskiego ze stanowiska Stałego Przedstawiciela Polski przy UE, na
które przeniesiony został w 2012 r.
Foto: Stefan Kosiewski
Dowód 2.: http://www.dpgberlin.de/files/2016/programm-nachbarschaft-in-dermitte.master.pdf
Obecnie b. Ambasador Prawda, który w 2011 r. ukrył przed Prokuraturą w Polsce dowód
antypolskiego przestępstwa popełnionego przez Bundeszentralle für politische Bildung,
pracuje jako Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Polen, jeśli prawdą jest informacja
na ten temat podana w okolicznościowej ulotce przez organizatorów imprezy der DeutschPolnischen Gesellschaft Bundesverband dpgbv, odbywanej w Gdańsku od 30 września do 2
października 2016, na której dzisiaj wieczorem, 30 września br. b. Ambasador dr Marek
Prawda otrzyma za całokształt swojej działalności (w tym inkryminowanej, przedstawionej
powyżej) nagrodę nazwaną od tytułu czasopisma wspomnianych towarzystw niemieckopolskich: DIALOG-Preis 2016; laudację wygłosi w Europejskim Centrum Solidarności na
terenie byłej Stoczni Lenina w Gdańsku była kandydatka partii SPD na stanowisko Prezydenta
RFN Prof. Gesine Schwan. Wieczór uświetni przyjęcie zorganizowane przez Generalkonsulin
der Bundesrepublik Deutschland in Danzig.
Ambasador Marek Prawda, Prezes Stefan Kosiewski, Prof. Dieter Bingen
Debata zaplanowana jest na jutro, od
godz. 9 rano nie na tematy, które mogą
interesować Prokuraturę Krajową,
zatem nie rozpisuję się na ten temat w
zawiadomieniu o działaniu złoczyńcy,
podjętym wespół z innymi; w zał.
ulotka z programem (Dowód 2.)
wymieniająca nazwiska uczestników
imprezy: Róża Thun, z d.
Woźniakowska ze środowiska Tadeusza
Mazowieckiego w Krakowie, Konrad
Szymański z Warszawy Minister ds.
Europejskich w rządzie pomazańca
Jarosława Kaczyńskiego, pani Beaty
Szydło, która wczoraj własnymi
złotousty określiła siebie jak również
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäiches Magazin SOWA

1. Oktober 2016

młodego Morawieckiego przydomkiem zaszczytnym pewnie w jej oczach, jeżeli zważyć, że
nie każdy premier i wicepremier w Unii Europejskiej może być jasnym dziełem mrocznego
kreatora, pomazanego krwią Liczby 96, ofiary rzuconej szatanowi na stos za utrzymanie się
szczęśliwych pomazańców przy życiu z woli Kaczyńskiego, który wszechwładnie obsadza
podstawionych mu przez Górę ludzi na posadach ministerialnych sam pozostając za to przy
życiu i u tzw. władzy.
Szydło natomiast wie, bo jest po Krótkim Kursie na stypendium rządu USA, że nie każdy
żydowin, który uszedł Zamachowi Singera może wyjść spod ręki Kalksztajna, mówiąc zwięźle
a prawdziwie: spod dłuta, czy dłubaka żyda i pedała.
Moderuje debatę żydokomunistów Wojciech Duda, naczelny redaktor czasopisma lewaków
"Przegląd Polityczny".
Mówiąc zaś o tych tzw. innych uczestnikach spotkania w Europejskim Centrum Solidarności,
przejętym wrogo, przypomnijmy od
razu - w stosunku do zamiaru Wałęsy,
obsadzenia popłatnego stanowiska na
terenie byłej stoczni osobą własnego
koleżki partyjnego z PZPR a
jednocześnie rewizjonistycznego w
stosunku do marksizmu PZPR,
trockistowskiego KOR-u,
żydokomunistą Lisem - przede
wszystkim należy przyjrzeć się osobie
byłego stażysty w Krakowskim
"Tygodniku Powszechnym" z czasem
awansowanego na szefa czasopisma
"DIALOG", red. o imieniu i nazwisku
niepolskim w Niemczech: Basil Kerski,
byłego pracownika tych samych
towarzystw niemiecko-polskich w
Berlinie.
Inny, to także członek Sejmu RP
Szymon Szynkowski vel Sęk, który w
odróżnieniu od ukrytego żydostwa w
Polsce używa oficjalnie obu nazwisk:
Szynkowski (żydoskie nazwisko od
szynku, karczmy dzierżawionej przez
przodka i Sęk, od tego, że sęk w tym,
co w końcu poróżniło na ekranie TVP
Kobuszewskiego z Michnikowskim w
przepysznym niczym cymes wnoszony
skrycie, wieczorem pod płaszczem na
Węgrodę w Czeladzi, z piekarni od
Gelbarda przy Staropogońskiej, w dowcipie żydoskim, Witzu opowiadanym o sęku w tym, co
pies w dziurze zagrzebał po załatwieniu się w ziemi.
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäiches Magazin SOWA

1. Oktober 2016

Dowód 3.: uprawdopodabnia fakt istnienia Boga.
Szanowny Panie Prokuratorze,
tak się akurat złożyło, że fragment
Pana Pisma z 27 września br.
odniósł się bezpośrednio do tego,
co zechciała przysłać dopiero dwa
dni później na adres Redakcji
Magazynu SOWA Pani Halina
Morhofer Wójcik razem z
obrazkami zamieszczonymi w
czasopiśmie DIALOG, którego
redaktor naczelny, Basil Kerski
chciałby chyba tymi obrazkami
sprowokować w Polsce zamachy
terrorystyczne takie same, jak te,
które miały miejsce w Paryżu, po
opublikowaniu debilnych
gryzmołów obrazoburczych w
pisemku niszowym tak samo, jak
DIALOG: Charlie Hebdo.

Szanowny Panie!
Akurat jest Pan pierwszym napotkanym
w dzisiejszym internecie, wiec wysyłam
do Pana Temat w celu
zaopiniowania. Czy to użycie POLSKICH IKON do mediów publicznych w renomowanym
czasopiśme jest do przyjęcia? Gwałcenie polskiego stanowiska względem uchodźców
...rozpisywanie się o islamofobi zostało przedstawione w dwóch grafikach - A4
...oprawione jak widać polskimi świętymi obrazami. Nie chcę sugerować...prosze o
obiektywizm...czy to normalność.....czy ja coś źle rozumiem.... Czasopismo "Dialog" to
gazeta niemiecko- polskiego towarzystwa...w tę sobotę mają wielkie spotkanie...(....) Patrz
Załącznik.... Pozdrawiam, Halina Morhofer Wojcik Von: morhofer-wojcik@web.de
[mailto:morhofer-wojcik@web.de]
Gesendet: Donnerstag, 29. September 2016 10:26
An: sowa-frankfurtt-online.de <sowa-frankfurt@t-online.de>
Betreff: Fw: Dialog poszedł w świat....(...)...HMW Mail II + załącznik

Obama wyszedł z polskim obozem śmierci, a Rotfeldowi w to graj.
sowa | May 29, 2012 7:12pm ET 160 views
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäiches Magazin SOWA

1. Oktober 2016

Dowód 4.: fotka, którą zrobiłem dzisiaj o godz. 13:13
Tytuł fotki: Agresja o podłożu imigracyjnym.

Podtytuł: WIR ABSCHAFFEN DAS.
Podtytuł we wersji dialogowej: my
pozbędziemy się tego.
Na fotografii artystycznej
zapikslowane dyfuzjnie twarze
dwóch agresorów terrorystycznych
wpuszczonych niedawno z Azji, na
teren państw europejskich objętych
umową z Schengen, przez taką
samą Niemkę z Kazimierczaków, jak
Basil Kerski z redakcji Tygodnika
Powszechnego, gdzie robił pod
Kozłowskim, pierwszym następcą
Kiszczaka w MSW po Magdalence
1989, a ta Niemka robiła wcześniej
za szefową propagandy w
żydokomunistycznym związku dla
młodzieży niemieckiej FDJ.
Szanowny Panie Prokuratorze, nie
rozpisuję się szczegółowo na temat
pierwszoplanowych osób na
fotografii, nie mówię o świadku za
nimi, na drugim planie a także o świadkach przebywających za kamerzystą; te oraz inne
sprawy leżące ew. w zainteresowaniu Prokuratury w Polsce i Policji pozostają do omówienia
na miejscu z Oficerem Łącznikowym Policji urzędującym we Wiesbaden.
Pozostaję, rzecz jasna do dyspozycji.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
https://gloria.tv/audio/pXfgzkrbmakd2r6tmAP7qEwLh
YES - POLAND Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159 - 2000 r. Postanowienie o wpisaniu do rejestru
dzienników i czasopism * YES - POLAND European Magazine * TAK - POLSKA Magazyn
Europejski * JA - POLEN Europäisches Magazin * « Rzecznik Interesu Społecznego ...
Antypolski KOD Bingena w 3sat ... »
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäiches Magazin SOWA

1. Oktober 2016

odwołany z funkcji przy UE Stefan Kosiewski 20110309 do Ambasadora Marka Prawdy o
rzekomo polskich obozach koncentracyjnych http://sowa.typepad.com/blog/2016/01/pdo29-tajemnica-enigmy-falszywie-rozwiazana-fo111-von-stefan-kosiewski-by-sowa-.html
Stefan Kosiewski
5 godz. ·
Stefan Kosiewski 20110309 do Ambasadora Marka Prawdy
o rzekomo polskich obozach koncentracyjnych

Przeciwko pożydecznym
pedałom w polityce pdo389
czarnecki fo von stefan
kosiewski zr pdo239 potorocz
Stefan Kosiewski
aweł Potoroczyn, dyrektor
Instytutu Adama
Mickiewicza, który to homo
viator ...

https://de.scribd.com/skosiewski

Baba za bolka sztama za
rzepke pdo390 czekając na
godota fo von stefan
kosiewski zech scena politycz
Stefan Kosiewski
Prokuratura w Essen
odrzuciła 59 zawiadomień o
popełnieniu przestępstwa
przez ...

Europäiches Magazin SOWA

1. Oktober 2016

PDF:
Terror we Francji
PDO227 w Polsce
Barachlo Zarys Estetyki
Chazarow von Stefan
Kosiewski CANTO
DCXXVII by SOWA
magazyn europejski on
Scribd

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2015_11_01_archive.html
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2016/10/01/charlie-dialog-pdo391-dowodyuprawdopodabniaja-fakt-popelnienia-przestepstwa-przez-dra-marka-prawde-fo-von-stefankosiewski-prokuratura-krajowa-pk-i-ko2-91-2016/
http://sowa.quicksnake.ro/PROKURATURA/Charlie-DIALOG-PDO391-Dowodyuprawdopodabniaja-fakt-popelnienia-przestepstwa-przez-dra-Marka-Prawde-FO-von-StefanKosiewski-Prokuratura-Krajowa-PK-I-Ko2-91-2016

https://de.scribd.com/skosiewski